Unghestskuekatalogen 2018

Page 1

Unghestskue 2018 Unghestskue 2018 Oppland / Hedmark

Pris kr 70,Pris kr. 70,-

Oppland / Hedmark

Stavsplassen 26. mai Stavsplassen 26. mai

Skraarud Knekten Dagens Hest 2017

Skraarud Knekten, Dagens Hest 2017

Arrangør: Arrangør: Samarbeidsutvalget for for hest hest ii Oppland/Hedmark Oppland/Hedmark Samarbeidsutvalget og og Stavsplassen SA SA Stavsplassen


VELKOMMEN Vi ønsker alle velkommen til Stavsplassen, denne gangen til Unghestskuet 2018! HURRA! Vi roper ordet med kraft, ikke bare fordi det hører mai til og vi har feiret vår nasjonaldag, men nå mest for antall unghester som kommer på utstillingen vår. 72 unghester har meldt sin ankomst. Det er veldig gledelig at så mange velger å stille unghestene sine. Det må tolkes som at hestefolket tar utstillinger på alvor, - at de ser nytten og fordelene med å eie en hest som er stilt til vurdering. Fortsett med det! Det må åpenbart også være hester å stille. Det bærer bud om at noe positivt er i emning i den norske hestepopulasjonen. For; - ser vi på hvilke raser som er representert hører 95% av hestene til de norske rasene. Alle raser er like velkommen til Stavsplassen, men for de som har ansvar for våre nasjonale raser må dette være positivt å registrere. I tillegg har Stavsplassen tradisjoner, historie og gunstig geografisk beliggenhet når det gjelder norske raser, spesielt dølahesten. Også i år har vi nye navn på listen over eiere/utstillere. Det er flott! Vi som er etablert i miljøet har et ansvar for å ta vel imot alle nye. Hjelp de som har behov for veiledning og gode råd slik at første utstilling blir en god opplevelse. Vi må bygge hverandre opp, - det er behov for flere som jobber med og for hesten! Igjen; - velkommen og lykke til, enten du er dommer, mønstrer, eier eller publikum!

Hilsen Stavsplassen SA og samarbeidsutvalget for hest i Oppland og Hedmark

Svein A. Simenstad

Gunnar Bergum

Jens Ringen

Rolf Arntsen

Stine Bjørnstad

Bente Søderholm

Svein Austlid Katalogmanus er levert fra Norsk hestesenter som har ansvar for stambokføring for den enkelte rase. Spørsmål vedr. feil i forhold til opplysninger om den enkelte hest rettes til stambokfører. Det er krav om at hesten skal være ferdig sertifisert for å kunne delta på offisiell utstilling. Hester som ikke var ferdig sertifisert ved utløp av fristen for påmelding er ikke med i katalogen og kan derfor ikke delta på unghestskue på Stavsplassen 2018. Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen.

Unghestskue Stav 2018 | 1


UTDRAG FRA UTSTILLINGSREGLEMENTET

DOMMERE UNGHESTSKUE 26. MAI 2018 (med forbehold om endringer)

§ 5 UTSTILLINGSORDEN 1. Innmeldt hest skal være til stede på utstillingsplassen til fastsatt tid og kan ikke føres bort fra plassen uten bestyrers samtykke.

Dølahest:

2. Utstiller må selv sørge for røkt, fôr og tilsyn med hesten.

5. All mønstring og håndtering av hingster skal foretas av personer som er over 16 år. Unntatt er bruksprøve for små ponnier som kan tas av yngre ryttere eller kusker. Dette må godkjennes av bruksprøvedommer i hvert enkelt tilfelle. 6. Hjelm er påbudt for personer under 18 år ved all håndtering av hingst, også 2-års hingst, på utstillingsområdet. Personer over 18 år oppfordres til å bruke hjelm. 7. Hesten skal vises med solid og rengjort hodelag med bitt og evt. annet seletøy. Hingster skal ved all ferdsel på utstillingsområdet vises med delbare tøyler, helst lange. Kjetting kan brukes i tillegg. Åringer kan vises i grime. For fullblods araberhingster gjelder følgende: Ved all forflytning på utstillingsområde, samt ved veterinærundersøkelsen, visning på hardt underlag og fellesmønstring skal hodelag med bitt og to tøyler benyttes. Ved enkeltbedømmelsen kan hingsten ha utstillingshodelag. For ponnier gjelder det at hopper og vallaker kan vises med utstillingsgrime med smal kjetting. I enkelte tilfeller kan bestyrer gjøre unntak fra denne regelen.

Ingunn Tofte Knut Karlsen

RING 1

UHP Lena Erfjord Olav Stormorken

3. Utstiller/mønstrer har plikt til å vise fram hesten for dommere og publikum til den tid og på den måten som bestyreren fastsetter. 4. Hesten må være godt temmet og må i alle situasjoner bli framvist under forsvarlig kontroll.

UH

Kaldbl.travere:

Stein Langørgen Ingrid Løfaldli

RING 2

Fjordhest, NL-hest, ponni

Gudrun Bøhler Reinert Skumsnes

RING 3

Bestyrer:

Ingunn Tofte

8. Voksne hester skal helst være skodd. Boots kan ikke benyttes. 9. Utstiller/mønstrer har både rett og plikt til å presentere hesten på den mest fordelaktige måten. 10. Utstiller/mønstrer og publikum må rette seg etter alle bestemmelser som blir tatt av bestyreren. 11. Arrangøren overtar ikke ansvar for hester som utstilles. All ferdsel på utstillingsområdet skjer på eget ansvar. 12. Utstiller/mønstrer har plikt til å la hesten bli underkastet de prøver og undersøkelser som bestyreren fastsetter. 13. Det skal føres protokoll (dommerkort) med omtale av hver hest. Utstiller skal motta utskrift av protokollen. Original protokoll skal oppbevares ved Norsk Hestesenter.

TINE Meieriet Tretten 2635 Tretten

Husk også: Alle må vise gyldig vaksinasjonskort ved frammøte før hesten lastes av bil/henger. Gyldig vaksinasjon: Gitt etter 26.mai 2017, dog ikke etter 19.mai 2018. Kontroll foretas ved innkjøring til parkeringsområdet. Hold derfor pass og vaksinasjonskort klart. 2 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 3


UH 1år

Tidsskjema Unghestskue 26.mai 2018 Rase

Ring 1

Ring 1

Ring 2

Dølahest

Dølahest

Kaldblodstraver

Fjordhest

Samla mønstring Kat.nr. Navn 24 Modig 25 Tangen Mogut 26 Tirilborken 27 Veslesnippen 28 Rallar 29 Gullgutten UH 2år 09:00 30 Maribos Maiasvarten 31 Høvding 32 Skolbys Siljan 33 Lundeblesen 34 Grane Knekten 35 Garmos Alfar 36 Einstad Borken 37 Espeset Sønnavind UH 1år 10:45 38 Bjertnæs Blåtten 39 Odlo Martinus 40 Moa Snippen 41 Ustu Stjerna 42 Møller Bria 43 Veslemøy UHP 3år 11:30 44 Ramberg Svarta 45 Espeset Himmelblå 46 Maulands Synne 47 Edda 48 Jægerslett Ulla 49 Møllerpia 50 Steinsjøstjerna UHP 2år 12:40 51 Almes Stjernfrid 52 Bjertnæs Lenda 53 Fagerli Huldra 54 Uthuslia Tonerose 55 Fredensberg Aurora 56 Tangen Rosita UHP 1år 13:40 57 Fjerdings Frøya 58 Sølvsokka 1 Lannem Viktor 2 Åsaguten 3 Farddalas UH 2år 09:30 4 Tysvær Felix 5 Solør Baus 6 Våler Titus Fjord Elden 7 8 Thess Imas 9 UH 1år 10:40 Lesja Elegant 10 Lesja Edelsønn 11 Maisol UHP 3år 12 Tamos Teddine 13 Tin Ada 14 Joker Amira 15 Komnes Håp 16 Opseth Embla UHP 2år 11:20 17 Ejo Rappa 18 Pålly 19 Nilla Frøkna 20 Torderud Frøya Bygger varige verdier 21 Lannem Heidi www.tindehytter.no 22 Opseth Mjoll 12:40 23 Turbo Marta UHP 1år 4 | Unghestskue Stav 2018 UH 2år 59 Myras Monrad 64 Kolstads Admiral

Klasse

Tid Eksteriør 09:15 09:22 09:29 09:36 09:43 09:50 09:57 10:04 10:11 10:18 10:25 10:32 10:55 11:02 11:09 11:16 11:23 11:45 11:52 11:59 12:06 12:13 12:20 12:27 12:50 12:57 13:04 13:11 13:18 13:25 13:32 13:50 13:57 14:04 14:11 09:45 09:52 09:59 10:06 10:13 10:20 10:27 10:50 10:57 11:04 11:10 11:30 11:37 11:44 11:49 11:56 12:03 12:10 12:17 12:24 12:29 12:50 12:57 09:30 09:50

UHP 3år

Ring 1

Dølahest UHP 2år

UHP 1år

UH 2år

UH 1år

Ring 2

Kaldblodstraver

UHP 3år

UHP 2år

Fjordhest

UHP 1år UH 2år UH 2år

NL-­‐hest

UH 1år UHP 3år

Ring 3

UHP 2år Fjordhest

UHP 2år UHP 1år

Sportsponni

UHP 1år

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 59 64 65 66 67 68 69 70 60 61 62 63 71 72

Espeset Sønnavind Bjertnæs Blåtten Odlo Martinus Moa Snippen Ustu Stjerna Møller Bria Veslemøy Ramberg Svarta Espeset Himmelblå Maulands Synne Edda Jægerslett Ulla Møllerpia Steinsjøstjerna Almes Stjernfrid Bjertnæs Lenda Fagerli Huldra Uthuslia Tonerose Fredensberg Aurora Tangen Rosita Fjerdings Frøya Sølvsokka Lannem Viktor Åsaguten Farddalas Tysvær Felix Solør Baus Våler Titus Fjord Elden Thess Imas Lesja Elegant Lesja Edelsønn Maisol Tamos Teddine Tin Ada Joker Amira Komnes Håp Opseth Embla Ejo Rappa Pålly Nilla Frøkna Torderud Frøya Lannem Heidi Opseth Mjoll Turbo Marta Myras Monrad Kolstads Admiral Nileas Månevind Forbrigds Rubin Kolstads Baltazar Larapintas Lillemy Sol Viena Forbrigds Ariella Gromma Moas Vanadis Klotstugus Lill Hjortlands Prinsessa CE Snotra from S.O CE Nefretiti By Noginsk

10:45

11:30

12:40

13:40

09:30

10:40

11:20

12:40

09:40

10:25

11:00

11:40

11:02 11:09 11:16 11:23 11:45 11:52 11:59 12:06 12:13 12:20 12:27 12:50 12:57 13:04 13:11 13:18 13:25 13:32 13:50 13:57 14:04 14:11 09:45 09:52 09:59 10:06 10:13 10:20 10:27 10:50 10:57 11:04 11:10 11:30 11:37 11:44 11:49 11:56 12:03 12:10 12:17 12:24 12:29 12:50 12:57 09:30 09:50 09:57 10:04 10:15 10:35 10:42 10:50 11:10 11:17 11:24 11:31 11:50 11:57

Alle tider er ca. tider. Med forbehold om mindre justeringer.

Kl 14:30 Ca kl 15:00

Pauseinnslag med mønstring av avlshingster i vårstasjon og hamninger sesongen 2018 Trekning blant oppmøtte hester, 3 premier à kr 1000,-­‐ Premieutdeling, alle klasser

Unghestskue Stav 2018 | 5


Unghestskue Stav 26. mai 2018 Kat nr

Navn

Innmelder etternavn

Innmelder fornavn

Postnr.

Poststed

1 2 3 4 5 6 7

Lannem Viktor Åsaguten Farddalas Tysvær Felix Solør Baus Våler Titus Fjord Elden

Skrugstad Aasen Minge Lindalen Ruud Grindevoll Aasen

Ola M. Ola Martin Jan-Erik Edvard Svein Olav Per Kristian Ola Martin

2662 2660 2848 2634 2265 2264 2660

Dovre Dombås Skreia Fåvang Namnå Grinder Dombås

8 9

Thess Imas Lesja Elegant

Minge Jørstad

Jan-Erik Hanne

2848 Skreia 2665 Lesja

10

Lesja Edelsønn

Utgård

Trond Erik

2665 Lesja

11 12 13 14 15 16 17 18

Maisol Tamos Teddine Tin Ada Joker Amira Komnes Håp Opseth Embla Ejo Rappa Pålly

Odlolien Aurbekkholen Krogvold Olderløkken Vikheim Opseth Lindalen Stikbakke

Knut Monica Elisabeth L. Rolf Kristian Marianne Elen Marie Edvard Cathrine

2630 2260 2386 2682 6856 2425 2634 2848

Ringebu Kirkenær Brumunddal Lalm Sogndal Ljørdalen Fåvang Skreia

19 20 21 22 23 24 25

Nilla Frøkna Torderud Frøya Lannem Heidi Opseth Mjoll Turbo Marta Modig Tangen Mogut

Velten Wiger Skrugstad Opseth Hårstad Andersstuen Lundberg

Hans Solveig Ola M. Elen Marie Stian Kenneth Herman

2260 2266 2662 2425 2607 2640 2032

Kirkenær Arneberg Dovre Ljørdalen Vingrom Vinstra Maura

26 Tirilborken 27 Veslesnippen 28 Rallar 29 Gullgutten 30 Maribos Maiasvarten 31 Høvding 32 Skolbys Siljan

Håkenstad Nyhagen Elton Håkenstad jr. Bakke Steien Nygaard

Mona Elisabet Kamilla Solbjørg Eriksen Reidar Kjell Joar Hilde Hegseth Stein Tore

2830 2660 2870 2830 2680 2560 2850

Raufoss Dombås Dokka Raufoss Vågå Alvdal Lena

33 34

Lundeblesen Grane Knekten

Bakke Brunsberg

Ivar Stine

2390 Moelv 2611 Lillehammer

35 36

Garmos Alfar Einstad Borken

Garmo Strande

Randi Therese Nina

2680 Vågå 2838 Snertingdal

6 | Unghestskue Stav 2018

Eier Ola M. Skrugstad Ola Martin Aasen Jan-Erik Minge Edvard Lindalen & Morten Buck Svein Olav Ruud Per Kristian Grindevoll Ola Martin Aasen & Kristin Veseth Jan-Erik Minge Trond E. Utgård & Anne S. Kristiansen Trond E. Utgård & Anne S. Kristiansen Knut Odlolien Monica Aurbekkholen Elisabeth L. Krogvold Rolf Olderløkken Marianne Vikheim Elen Marie Opseth John Arne Dalbakk Cathrine Stikbakke og Dag Stikbakke Hans Velten Øystein Sørby Ola M. Skrugstad Elen Marie Opseth Stian Hårstad & Mette Risdal Kenneth Andersstuen Jens Tangen og Herman Å.Lindberg Mona Elisabet Håkenstad Stein Bentstuen Solbjørg Elton Reidar Håkenstad Kjell Joar Bakke Hilde Kristin Hegseth Stein Tore Nygaard og Liv G. Bjørnstad Ivar Bakke Stine Brunsberg og Ole A Teigmoen Randi Therese Garmo Nina Strande og Trond Haug

Kat nr

Navn

Innmelder etternavn

Innmelder fornavn

Postnr.

Poststed

2030 2846 2618 2643 2550 2640 3522 6320 3540 6613 1404 2640

Nannestad Bøverbru Lillehammer Skåbu Os I Østerdalen Vinstra Bjoneroa Isfjorden Nesbyen Gjøra Siggerud Vinstra

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Espeset Sønnavind Bjertnæs Blåtten Odlo Martinus Br Moa Snippen Ustu Stjerna Møller Bria Veslemøy Ramberg Svarta Espeset Himmelblå Maulands Synne Edda Jægerslett Ulla

Lerberg Hansebråten Skurdal Brumoen Horten Bakken Bjone Morstøl Espeset Hagen Lysaker Vaterland

Tord Kristian Stein Arne K.Pernille Elisabeth Kjell Ingunn Runa og Magnus Ingeborg Kjell Ove Guro Kamilla Gjermund

49 50 51

Møllerpia Steinsjøstjerna Almes Stjernfrid

Thorpe Roven Nordhagen

Christina Karoline Ingrid Agnethe

52 53 54 55 56

Bjertnæs Lenda Fagerli Huldra Uthuslia Tonerose Fredensbergs Aurora Tangen Rosita

Bjertnæs Brandstad Nilsen Øiseth Holmestad

Ole Morten Johan Tom-Vetle Mari Andrea

57

Fjerdings Frøya

Mathisen

Emma Marie

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Sølvsokka Myras Monrad Gromma Moas Vanadis Klotstugus Lill Hjortlands Prinsessa Kolstads Admiral Nileas Månevind Forbrigds Rubin Kolstads Baltazar Larapintas Lillemy Sol Viena Forbrigds Ariella CE Snotra from S.O CE Nefretiti By Noginsk

Sylte Aarnes Larsen Morstøl Steffensen Tallerås Kolstad Hovrud Forbrigd Kolstad Steffensen Narum Forbrigd Reksten Reksten

Morten Ingrid Line Merethe Ingeborg N. Ole Einar Thea Amalie B. Kari Helene Erland Thon Nils E. Kari Helene Ingrid Arnfinn Nils E. Christine Christine

Eier

Tord Kristian Lerberg Stein Arne Hansebråten K. Pernille Skurdal Rita Rønshaugen og Erika Hoel Kjell Horten Ingunn Bakken Runa Bjone og Magnus Bjone Preben Omar Mittet Kjell Ove Espeset Guro Hagen Kamilla Lysaker Gjermund Vaterland-Anna-Lena Vaterland 1466 Strømmen Christina Thorpe 2640 Vinstra Karoline Roven 1550 Hølen Ingrid A Nordhagen og Marit A Solli 3520 Jevnaker Ole Morten Bjertnæs 2640 Vinstra Johan og Stine Guro Brandstad 2340 Løten Eva Avkjern 2355 Gaupen Mari Øiseth 2640 Vinstra Andrea Holmestad og Morten Hårstad 2340 Løten Nina Mathisen og Emma Mathisen 2642 Kvam Morten Sylte 6387 Vågstranda Ingrid Aarnes 2653 Vestre Gausdal Line M Larsen og Anne T Larsen 6320 Isfjorden Ingeborg Morstøl 2653 Vestre Gausdal Ole Einar Steffensen 2611 Lillehammer Merethe Ramberg 2350 Nes på Hedmark Kari H Kolstad og Elin Lybekk 2917 Skrautvål Oda Thon Hovrud 2642 Kvam Barbro Forbrigd 2350 Nes På Hedmark Kari Helene Kolstad 2653 Vestre Gausdal Ingrid Steffensen 2860 Hov Berit B Narum og Arnfinn Narum 2642 Kvam Barbro Forbrigd 2652 Svingvoll Christine Reksten 2652 Svingvoll Christine Reksten

Unghestskue Stav 2018 | 7


KALDBLODS TRAVER KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 1. Lannem Viktor 578001020160473 Chipnr.: 578097809256901 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Ola M. Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 Dovre Eier: Ola M. Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 Dovre FAR

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK 792 709

MOR

Lannem Sølvi 578001020090698 Pr. 1, 2014 *27,8 M, 28,8 AM 347 000

Rigel Jo N-91-0749 26,7 K, 25,7 AK

Alm Rigel Avk.pr.1 24,9 K, 25,4 AK Trollenka

Bleikli Terna N-86-0992 Pr. 2, 2002 28,4 K, *29,9 AK

Alm Svarten 22,7 K, *21,5 AK Edel 36,9 K

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK

Lannem Sjura N-90-0358 Avk.pr.Elite, 2014 30,9 K, *33,9 AM

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Fjord Jerven 578001020100501 Pr. Kåret, 2014 *21,2 K, 19,1 AK 2 110 078

MOR

Åsajenta N-05-0354 *33,6 M, 28,1 AK 470 750

FAR

Gonagas N-04-0161 Pr. Kåret, 2007 24,0 K, 23,6 AK 1 215 021

Ulsrud Igel N-97-0409 *23,7 K, 22,7 AK

Bork Rigel Avk.pr.AB *21,9 K, 20,4 AK Aas Spika

Heidina N-89-0944 37,6 M

Ilmin 24,2 K, 22,2 AK

MOR

Moe Odin N-97-0203 Avk.pr.Elite, 2013 *21,6 K, 19,3 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

31,5 M, 33,6 AM 44 500

Dagstøva N-98-0878 29,4 M, 29,3 AK

Slogum Bjørn Avk.pr.AB 22,8 K, *23,0 AK

Dag Oda N-07-0056

Guri Best 44,5 K

Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM

Toppen Pr. 3 36,5 M, 35,9 AK

Jærvsø Anna

Sjurpila 43,4 K

4. Tysvær Felix 578001020160201 Chipnr.: 578097809256249 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Harald Lønning, Lønningsvegen 90, 5570 Aksdal Edvard Lindalen, Lindalsveien 19, 2634 Fåvang Eier: Morten Buck Medeiere: Edvard Lindalen, Lindalsveien 19, 2634 Fåvang Utstiller:

2. Åsaguten 578001020160019 Chipnr.: 578097809252579 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Ola Martin Aasen, Tunggeilin 27, 2660 Dombås Eier: Ola Martin Aasen, Tunggeilin 27, 2660 Dombås FAR

3. Farddalas 578001020160403 Chipnr.: 578097809256911 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Eilert R. Haugstad, Spannavegen 841, 5546 Røyksund Eier: Jan-Erik Minge, Skulerudveien 170, 2848 Skreia

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK Sindy Vinter Pr. 1 31,1 K, 27,7 AL

Storeng Silva N-95-0362 27,6 M, 26,7 AK Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Siv Dalen Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK Norheim Sindy

8 | Unghestskue Stav 2018

FAR

Norheim Faksen N-06-0119 Pr. Kåret, 2009 *20,9 K, *20,1 AK 2 869 246

MOR

Tangen Borka 578001020090238

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna

Norheim Elle N-97-0054 Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Pr. 2, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 *29,9 M, 28,4 AK Norheim Støva 35,4 K, 32,8 AM Tangen Scott N-03-0399 Pr. Kåret, 2007 Avk.pr.AB, 2016 22,4 K, 20,2 AK

Moe Odin Avk.pr.Elite *21,6 K, 19,3 AK

Bork Perla N-95-0810

Bork Rigel Avk.pr.AB *21,9 K, 20,4 AK

Slogum Vår 32,7 M, 32,7 AK

Perle Janne

Unghestskue Stav 2018 | 9


5. Solør Baus 578001020160043 Chipnr.: 578097809252583 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Svein Olav Ruud, Monsrudveien 324, 2265 Namnå Eier: Svein Olav Ruud, Monsrudveien 324, 2265 Namnå FAR

Tuxi Titan N-04-0351 Pr. Kåret, 2013 23,0 M, 21,9 AK 1 602 818

Spikeld N-93-0399 Avk.pr.Elite, 2012 *21,5 K, *18,6 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Spikdona 24,6 K, 26,1 AK

Månami N-93-0044 Pr. 2, 2000 25,8 K, *25,2 AK

Troll Jahn Avk.pr.1 26,6 K, 27,3 AK Måna Nixi Pr. 2 32,1 K, 30,4 AM

MOR

Elding 2454 T N-83-0337 Avk.pr.Elite, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot 28,0 O

36,5 M 13 250

Dally Frøkna N-85-0298 27,8 M, *27,6 AK

Garpin 24,8 K, *25,9 AK

Frøken Kia N-97-0758

Elnett 27,9 K, 29,5 AK

Norheim Dally Avk.pr.2 32,7 M, 33,0 AM

6. Våler Titus 578001020160311 Chipnr.: 578097809256329 borket hingst f. 2016 Oppdretter: Ole Harald Lukashaugen, Østre Solørveg 2128, 2219 Brandval Eier: Per Kristian Grindevoll, Fautveien 55, 2264 Grinder FAR

Tuxi Titan N-04-0351 Pr. Kåret, 2013 23,0 M, 21,9 AK 1 602 818

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Spikdona 24,6 K, 26,1 AK

Månami N-93-0044 Pr. 2, 2000 25,8 K, *25,2 AK

Troll Jahn Avk.pr.1 26,6 K, 27,3 AK

MOR

Elding 2454 T N-83-0337 Avk.pr.Elite, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot 28,0 O

27,9 K, 28,6 AK 154 500

Helinda N-80-0402 32,5 K, 30,4 AK

Troll Jahn Avk.pr.1 26,6 K, 27,3 AK

Høgda Vesla N-01-0684

10 | Unghestskue Stav 2018

Spikeld N-93-0399 Avk.pr.Elite, 2012 *21,5 K, *18,6 AK

Måna Nixi Pr. 2 32,1 K, 30,4 AM

Elnett 27,9 K, 29,5 AK

Helida 39,0 K

Unghestskue Stav 2018 | 11


7. Fjord Elden 578001020160227 Chipnr.: 578097809256033 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Ole Geir Solheim, Grindane 29, 6868 Gaupne Ola Martin Aasen, Tunggeilin 27, 2660 Dombås Eier: Kristin Veseth Medeiere: Utstiller: Ola Martin Aasen, C/O Engødegård Aktiv, Tunggeilin 27, 2660 Dombås FAR

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

MOR

Fjord Elda N-06-0528 Pr. Sløyfe, 2008 30,2 M, 27,5 AK 59 500

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna

Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK Norheim Sindy

Elding 2454 T N-83-0337 Avk.pr.Elite, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot 28,0 O

Siv Dalen N-88-1266

Lyngsvarten 26,8 K, 26,2 AK

Elnett 27,9 K, 29,5 AK

Norheim Siv 31,9 O

KALDBLODS TRAVER KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 8. Thess Imas 578001020170413 Chipnr.: 578097809257191 svart hingst f. 2017 Oppdretter: Edina Ydersbond, Langstranda 1122, 1970 Hemnes Jan-Erik Minge, Skulerudveien 170, 2848 Skreia Eier: FAR

Gonagas N-04-0161 Pr. Kåret, 2007 24,0 K, 23,6 AK 1 215 021

Bork Rigel Avk.pr.AB *21,9 K, 20,4 AK Aas Spika

Heidina N-89-0944 37,6 M

Ilmin 24,2 K, 22,2 AK

MOR

Spang Best N-91-0207 *23,6 M, 21,5 AK

Bestjerker 27,1 M, 25,9 AK

26,8 K, 27,9 AK 302 500

Viljefryd N-91-0050

Dublan Avk.pr.2 26,0 K, 24,1 AK

Dronninga N-98-0028

12 | Unghestskue Stav 2018

Ulsrud Igel N-97-0409 *23,7 K, 22,7 AK

Guri Best 44,5 K

Britta

Engvilja 34,2 K, 36,1 AK

Unghestskue Stav 2018 | 13


9. Lesja Elegant 578001020170369 Chipnr.: 578097809256729 brun hingst f. 2017 Oppdretter: Trond Erik Utgård, Anne Sofie Kristiansen Trond Erik Utgård, Olderlykkjevegen 2, 2665 Lesja Eier: Anne Sofie Kristiansen Medeiere: Hanne Jørstad, Orderlykkjevegen 2, 2665 Lesja Utstiller: FAR

Tekno Odin 578001020080245 Pr. Kåret, 2011 *20,2 K, *18,5 AK 10 499 127

MOR

Edel Frøya 578001020080510 Pr. 3, 2013 29,1 M, 28,6 AK 103 000

Moe Odin N-97-0203 Avk.pr.Elite, 2013

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM

Lyana N-99-0072

Spang Best *23,6 M, 21,5 AK Pållyana

Storm Jo N-99-0515 25,6 K, 22,5 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK

Alm Edel N-97-0010

Lykke Gutten Avk.pr.AB 24,5 K, 23,8 AK

Stormyr Blessa

Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

10. Lesja Edelsønn 578001020170367 Chipnr.: 578097809256727 svart hingst f. 2017 Oppdretter: Trond Erik Utgård, Anne Sofie Kristiansen Trond Erik Utgård, Olderlykkjevegen 2, 2665 Lesja Eier: Anne Sofie Kristiansen Medeiere: Trond Erik Utgård, Orderlykkjevegen 2, 2665 Lesja Utstiller: FAR

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

MOR

Alm Edel N-97-0010

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna

Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Lykke Gutten N-92-1151 Avk.pr.AB, 2012 24,5 K, 23,8 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Bleikli Terna N-86-0992 Pr. 2, 2002 28,4 K, *29,9 AK

Alm Svarten 22,7 K, *21,5 AK

Norheim Sindy

Frøytora 28,5 K, *27,9 AK

Edel 36,9 K

14 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 15


KALDBLODS TRAVER KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 11. Maisol 578001020150092 Chipnr.: 578097809177487 svart hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Dag Erik Raastad, Maurtvedtgutua 63, 2740 Roa Eier: Knut Odlolien, Midtvegen 11, 2630 Ringebu FAR

Briskeby Rauen 578001020080371 Pr. Kåret, 2012 22,7 M, 20,4 AK 1 781 417

MOR

Vesle Rappa N-01-0832 Pr. 2, 2016 27,0 K, 27,5 AM 531 700

Bokli Eld N-97-0457 Avk.pr.AB, 2013 *24,1 M, 19,1 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Briskeby Jenta N-91-0954 24,6 K, 24,6 AK

Rappfot 28,0 O

Pål Even N-94-0157 27,9 M, 28,9 AM

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Rappsnoppa N-88-1052 32,3 K, *32,4 AK

Rappfot 28,0 O

Boklistjerna 30,6 K, 30,4 AK

Bleikli Stjerna 47,0 K

Solbergstjerna

Steggsnoppa 44,9 K

KALDBLODS TRAVER KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 12. Tamos Teddine 578001020160256 Chipnr.: 578097809256115 mørkbr hoppe f. 2016 Oppdretter: Monica Aurbekkholen, Tjuravegen 442, 2260 Kirkenær Monica Aurbekkholen, Tjuravegen 442, 2260 Kirkenær Eier: FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila 38,3 K

MOR

Lome Kongen N-00-0503 Avk.pr.A, 2013 21,4 K, 20,6 AK

Spikeld Avk.pr.Elite *21,5 K, *18,6 AK

28,2 K, 29,4 AK 90 000

Latvia N-96-0042

Troll Jahn Avk.pr.1 26,6 K, 27,3 AK

Alm Raisa N-07-0402

16 | Unghestskue Stav 2018

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Trøpila Pr. 1 34,5 K, 34,5 AK

Stjerne Riga Pr. 1 28,9 K, *27,6 AK

Unghestskue Stav 2018 | 17


13. Tin Ada 578001020160304 Chipnr.: 578097809256316 svart hoppe f. 2016 Oppdretter: Martin Fjelltveit, Haugsdalsvn. 416, 5229 Kalandseidet Eier: Elisabeth L. Krogvold, Dalaustveien 211, 2386 Brumunddal FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

MOR

Tin Tilla 578001020090036 Pr. Sløyfe, 2010

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila 38,3 K Eldfaksen SE-75200221S030119 Avk.pr.B, 2014 28,0 K, 25,2 AK Tyri Donna N-99-0624 31,5 K, 31,6 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK Tummelisa 29,4 K, 28,4 AK Sagi Knut *24,3 K, 21,2 AK

15. Komnes Håp 578001020160242 Chipnr.: 578097809256167 svart hoppe f. 2016 Oppdretter: Jahn Schou, Komnes, 1940 Bjørkelangen Marianne Vikheim, Reppen, 6856 Sogndal Eier: Odd Rune Vikheim Medeiere: Utstiller: Marianne Vikheim, Reppen, 6856 Sogndal FAR

Lome Elden N-95-0265 Avk.pr.Elite, 2013 *24,3 M, 22,3 AK 2 311 738

MOR

Brazze Klara N-07-0594

Lilje Kråka

Elding 2454 T N-83-0337 Avk.pr.Elite, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot 28,0 O Elnett 27,9 K, 29,5 AK

Trøpila N-82-0335 Pr. 1, 2001 34,5 K, 34,5 AK

Pilmin Avk.pr.1 30,7 O

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK

Klara Fina N-92-1020 37,5 M

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Viri 33,3 O, 36,5 AM

Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Huseby Lill

14. Joker Amira 578001020160516 Chipnr.: 578097809257016 mørkbr hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Rolf Kristian Olderløkken, Sjårdalsvegen 1155, 2682 Lalm Eier: Rolf Kristian Olderløkken, Sjårdalsvegen 1155, 2682 Lalm Utstiller: Rolf Kristian Olderløkken, Sjårdalsveien 1155, 2682 Lalm FAR

Joker Elden N-03-0833 Pr. Kåret, 2008 21,4 K, *20,7 AK 2 589 820

MOR

Milita N-05-0840 Pr. 3, 2012 29,1 K, 28,5 AK 147 500

Lome Elden N-95-0265 Avk.pr.Elite, 2013 *24,3 M, 22,3 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Trøpila Pr. 1 34,5 K, 34,5 AK

Joker Jerka N-86-0476 28,1 K, *26,7 AK Sjefen N-96-0085 Avk.pr.AB, 2013 *24,5 K, *23,4 AK Valvinna N-94-0658 26,3 K, 26,4 AK

Jerker 31,2 O Grans Gilma 47,6 O Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Stjernetine Pr. 1 41,4 K, 40,3 AM Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK Valita

18 | Unghestskue Stav 2018

16. Opseth Embla 578001020160082 Chipnr.: 578097809252712 mørkbr hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Elen Marie Opseth, Skårvegen 57, 2425 Ljørdalen Eier: Elen Marie Opseth, Skårvegen 57, 2425 Ljørdalen Pseudonym: Stall Ravinni FAR

Lome Elden N-95-0265 Avk.pr.Elite, 2013 *24,3 M, 22,3 AK 2 311 738

MOR

Smedsrud Vinni N-04-0552 Pr. 3, 2010 *31,3 K, 31,8 AK 61 000

Elding 2454 T N-83-0337 Avk.pr.Elite, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot 28,0 O

Trøpila N-82-0335 Pr. 1, 2001 34,5 K, 34,5 AK

Pilmin Avk.pr.1 30,7 O

Gam Vinter N-96-0693 22,8 K, 20,9 AK

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Smedsrud Jenta N-96-0516

Rappfot 28,0 O

Elnett 27,9 K, 29,5 AK

Viri 33,3 O, 36,5 AM

Gam Jerka Pr. 1 33,3 K, 33,0 AK

Bleikli Stjerna 47,0 K

Unghestskue Stav 2018 | 19


Vi har over 70 snille hester og kan tilby følgende: • Rideleir • Ukesturer • Villmarksturer • Helgeturer • Kvegdrift og cowboyturer • Rideskole fra vårt godkjente ridesenter på Vinstra • Kanefart • Oppdragskjøring • Firmaturer og skreddersydde løsninger • Ridning fra hoteller som Wadahl og Rondablikk.

17. Ejo Rappa 578001020160220 Chipnr.: 578097809256231 l.borket hoppe f. 2016 John Arne Dalbakk, Bånsetervegen 200, 2634 Fåvang Oppdretter: Stall Gullik AS, Bråtaveien 20, 3420 Lierskogen Eier: Pseudonym: Stall Gullik.no Utstiller: Edvard Lindalen, Lindalsveien 19, 2634 Fåvang FAR

Smedheim Solan 578001020110177 Pr. Kåret, 2014 23,0 M, 19,7 AK 2 982 191

MOR

Røsterosa 578001020080090

Bork Odin N-05-0151 Pr. Kåret, 2008 Avk.pr.A, 2016

Moe Odin Avk.pr.Elite *21,6 K, 19,3 AK Bork Perla

Lila N-03-0622 Pr. Godkjent, 2007

Bokli Balder 22,7 K, 20,2 AK

Röste Bo SE-75200221S000164 Avk.pr.B, 2013 22,5 M, 19,8 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK

Schurappa N-02-0062

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Nordli Kvikka 29,8 K, 28,8 AM

Korenka *30,5 K, 28,9 AK

Schumi

18. Pålly 578001020160008 Chipnr.: 578097809252518 borket hoppe f. 2016 Oppdretter: Jæren Hingst AS, Boreveien 7, 4352 Kleppe Cathrine Stikbakke, Øverskrien 165, 2848 Skreia Eier: Dag Stikbakke Medeiere: Utstiller: Cathrine Stikbakke, Øverskreien 165, 2848 Skreia FAR

DU FINNER OSS PÅ STAV! Kongsvegen 1642, 2635 Tretten

RØNTGEN • ULTRALYD • KIRURGI

Smedheim Solan 578001020110177 Pr. Kåret, 2014 23,0 M, 19,7 AK 2 982 191

MOR

Spik Pålly 578001020080020 28,2 K, *28,5 AK 218 000

Salg av fôr

Bork Odin N-05-0151 Pr. Kåret, 2008 Avk.pr.A, 2016

Moe Odin Avk.pr.Elite *21,6 K, 19,3 AK Bork Perla

Lila N-03-0622 Pr. Godkjent, 2007

Bokli Balder 22,7 K, 20,2 AK

Spikeld N-93-0399 Avk.pr.Elite, 2012 *21,5 K, *18,6 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Pål Svarta N-97-0152 Pr. Sløyfe, 2000 *32,9 M, 32,2 AM

Nordli Svarten 22,3 K, *21,6 AK

Nordli Kvikka 29,8 K, 28,8 AM

Spikdona 24,6 K, 26,1 AK

Pålvinni 33,2 K, 33,2 AK

SMÅDYR • HEST • PRODUKSJONSDYR • Godkjent mottaksstasjon for inseminering av hest • Brunstkontroll og drektighetsundersøkelse • Vanlig hestepraksis • Timebestilling alle dager

DØGNVAKT

Tlf 61 27 65 14 fax 61 27 70 65 • vtrea@online.no www.stavveterinarsenter.no

20 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 21


19. Nilla Frøkna 578001020160092 Chipnr.: 578097809252452 mørkbr hoppe f. 2016 Oppdretter: Per Kristian Grindevoll, Fautveien 55, 2264 Grinder Eier: Hans Velten, Tjuravegen 322, 2260 Kirkenær Pseudonym: Stall Knauserud FAR

Tuxi Titan N-04-0351 Pr. Kåret, 2013 23,0 M, 21,9 AK 1 602 818

MOR

Landås Nilla N-04-0328

Spikeld N-93-0399 Avk.pr.Elite, 2012 *21,5 K, *18,6 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Månami N-93-0044 Pr. 2, 2000 25,8 K, *25,2 AK

Troll Jahn Avk.pr.1 26,6 K, 27,3 AK

Spikdona 24,6 K, 26,1 AK

Måna Nixi Pr. 2 32,1 K, 30,4 AM

Lundfrigg N-98-0987 Avk.pr.C, 2015 24,9 K, 24,4 AK

Ulfrigg 22,4 K, 20,4 AK

Hovsrosa N-98-0766 33,9 K

Spang Best *23,6 M, 21,5 AK

Lundtori

Rappstjerna Pr. 1

20. Torderud Frøya 578001020160460 Chipnr.: 578097809256900 brun hoppe f. 2016 Oppdretter: Øystein Sørby, Bergesiden 45, 2260 Kirkenær Øystein Sørby, Bergesiden 45, 2260 Kirkenær Eier: Utstiller: Solveig Wiger, Titsangen 14, 2266 Arneberg

KIM JOHANNESEN AS KRAN & TRANSPORT

FAR

Tuxi Titan N-04-0351 Pr. Kåret, 2013 23,0 M, 21,9 AK 1 602 818

MOR

Torderud Ella N-07-0524

Spikeld N-93-0399 Avk.pr.Elite, 2012 *21,5 K, *18,6 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Spikdona 24,6 K, 26,1 AK

Månami N-93-0044 Pr. 2, 2000 25,8 K, *25,2 AK

Troll Jahn Avk.pr.1 26,6 K, 27,3 AK

Bokli Eld N-97-0457 Avk.pr.AB, 2013 *24,1 M, 19,1 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Julie Snerta N-95-0204 Pr. 3, 2000 30,2 L, 28,5 AM

Viljesterk 25,9 K, 26,1 AM

Måna Nixi Pr. 2 32,1 K, 30,4 AM

Boklistjerna 30,6 K, 30,4 AK

Pilsi

TLF. 477 55 600 kimjohannesen@mail.com 22 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 23


21. Lannem Heidi 578001020160592 Chipnr.: 578097809257037 svart hoppe f. 2016 Oppdretter: Ola M. Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 Dovre Eier: Ola M. Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 Dovre FAR

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

MOR

Lannem Frida N-07-0348 36,7 M 15 000

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna

Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK

Lannem Mai N-98-0470 Pr. 2, 2003 25,4 K, 27,0 AK

Friggbest *23,6 K, 26,0 AK

Norheim Sindy

Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Lannem Tora Pr. 2 27,8 K, 29,3 AM

KALDBLODS TRAVER KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR

Tretten Innkjøpslag SA • Hundeutstyr • Klær og sko • Bruder leker • Jernvare • Fjøsartikler • Hestefôr • OMO Color/Ultra • Elektriske gjerder • Plantejord/dekkbark • Hageredskap 24 | Unghestskue Stav 2018

22. Opseth Mjoll 578001020170042 Chipnr.: 578097809255400 mørkbr hoppe f. 2017 Oppdretter: Elen Marie Opseth, Skårvegen 57, 2425 Ljørdalen Eier: Elen Marie Opseth, Skårvegen 57, 2425 Ljørdalen Pseudonym: Stall Ravinni FAR

Bork Odin N-05-0151 Pr. Kåret, 2008 Avk.pr.A, 2016 21,4 K, *19,9 AK 3 390 179

MOR

Smedsrud Vinni N-04-0552 Pr. 3, 2010 *31,3 K, 31,8 AK 61 000

Moe Odin N-97-0203 Avk.pr.Elite, 2013

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Bork Perla N-95-0810

Bork Rigel Avk.pr.AB *21,9 K, 20,4 AK

Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM

Perle Janne Gam Vinter N-96-0693 22,8 K, 20,9 AK

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Smedsrud Jenta N-96-0516

Rappfot 28,0 O

Gam Jerka Pr. 1 33,3 K, 33,0 AK

Bleikli Stjerna 47,0 K

2635 Tretten Tlf. 61 27 64 17 www.innkjopslaget.no Unghestskue Stav 2018 | 25


23. Turbo Marta 578001020170338 Chipnr.: 578097809256459 svart hoppe f. 2017 Oppdretter: Pål Sviund, Øvre Veg 488, 2838 Snertingdal Stian Hårstad, Slettomvegen 4, 2607 Vingrom Eier: Mette Risdal Medeiere: Utstiller: Stian Hårstad, Slettomvegen 4, 2607 Vingrom FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila 38,3 K

MOR

Krembest N-97-0691 22,6 K, 21,0 AK

Lykke Gutten Avk.pr.AB 24,5 K, 23,8 AK

30,1 K, 29,1 AK 102 300

Fagerlivinni N-96-0376 31,8 K, 29,3 AK

Lapp Nils 24,4 K, 24,5 AK

Sviund Stjerna N-03-0390

Trollkrem *25,6 K, 26,7 AK

Dals Gun

DØLAHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 24. Modig 578002020162101 Chipnr.: 578098100374897 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Kenneth Andersstuen, Ruste, Rudland, 2640 Vinstra Eier: Kenneth Andersstuen, Ruste, Rudland, 2640 Vinstra FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1

Bettina 23030 SE

Belltino

Jonsvarten 3563DH N-94-2063 Pr. 1, 2006 Avk.pr.2, 2005

Skogly Prins Pr. 2

Vårhild 25861D N-99-2022 Pr. 2, 2005

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Tina II

MOR

Skrims Vårhild 26274D N-07-2156 Pr. 1, 2017

Tina Pr. 3

Drivdøla Pr. 1 Avk.pr.2

Norgesfôr Vinstra

2640 Vinstra - Tlf.: 61 29 01 20 26 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 27


25. Tangen Mogut 578002020162081 Chipnr.: 578098100365276 rød hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Jens Tangen, Leikaveien 9, 2642 Kvam Jens Tangen, Leikaveien 9, 2642 Kvam Eier: Herman Åge Lindberg Medeiere: Herman Lundberg, Flaggspettvegen 344, 2032 Maura Utstiller: FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1

Bettina 23030 SE

Belltino Tina II

MOR

Tangen Ronja 26166D N-05-2208 Pr. 3, 2009

Heirums Nils 3597DH N-00-2085 Pr. 2, 2009

Ellabron Pr. 0

Ronja 25255D Pr. 1, 2002 Avk.pr.1, 2002

Ellargutten Pr. 1

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

Jyda Pr. 3

26. Tirilborken 578002020162039 Chipnr.: 578098100363323 borket hingst f. 2016 Oppdretter: Stein Bentstuen, Elstad Vestre, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll Eier: Mona Elisabet Håkenstad, Østvollveien 205, 2830 Raufoss FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Avk.pr.B, 2017 Elstad Blesen 3663DH 578002020102083 Pr. 1, 2016 Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 2, 2017

Smedsmo Lindar Pr. 1

MOR

Bekkebirk 3639DH N-07-2139 Pr. Kåret, 2010

Teigeblessen Pr. 3

Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

Tangvar Pr. 3

Tirilborka 26390D 578002020112030 Pr. 3, 2017

Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

Bekkeborka Pr. 3

Grindheims Tindra Pr. Sløyfe

28 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 29


27. Veslesnippen 578002020162043 Chipnr.: 578098100366408 svart hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Stein Bentstuen, Elstad Vestre, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll Eier: Kamilla Nyhagen, Bakkehallet 6, 2660 Dombås FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Avk.pr.B, 2017 Elstad Blesen 3663DH 578002020102083 Pr. 1, 2016 Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 2, 2017

Smedsmo Lindar Pr. 1

MOR

Vetle Rauen 3582DH N-97-2197 Pr. 2, 2005

Spjotind Pr. 2

Sellands Vårlill 25980D N-01-2032 Pr. 3, 2007

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Veslelill 26204D N-05-2038 Pr. 2, 2013

Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

Skarella Pr. 1

Hanselill Pr. 2

28. Rallar 578002020162017 Chipnr.: 578098100362943 brun hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Solbjørg Elton, Furusetveien 190, 2870 Dokka Solbjørg Elton, Furusetveien 190, 2870 Dokka Eier: Utstiller: Solbjørg Eriksen Elton, Furusetveien 190, 2870 Dokka FAR

Stavsmartn 19.-21. oktober 2018

TRUCKTREFF 31. august-2. september 2018

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Avk.pr.B, 2017 Elstad Jokern 3664DH 578002020102025 Pr. 2, 2014 Hakadøla 26148D N-03-2128 Pr. 2, 2007

MOR

Julianne 26510D N-06-2180 Pr. 3, 2017

Smedsmo Lindar Pr. 1 Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Flora Pr. 3

Dalasvarten 3568DH N-95-2161 Pr. 2, 2012

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Eltons Blesa N-02-2078 Pr. Sløyfe, 2005

Morkar Pr. 0

Syljefrid Pr. 3

Lilla Lise Pr. 3

30 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 31


29. Gullgutten 578002020162041 Chipnr.: 578098100365232 mørkbrun hingst f. 2016 Oppdretter: Stein Bentstuen, Elstad Vestre, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll Reidar Håkenstad, Østvollveien 205, 2830 Raufoss Eier: Utstiller: Reidar Håkenstad jr., Østvollveien 205, 2830 Raufoss FAR

Mostjernar 3614DH N-03-2149 Pr. 2, 2014 Haugajo 3645DH 578002020082009 Pr. 2, 2015 Eldmøy 26116D N-04-2002 Pr. 2, 2012

MOR

Gullstjerne 26056D N-03-2002 Pr. 2, 2017

Sogna Blæsen Pr. 2 Mosvarta Pr. 1 Ristvedt Grane Pr. 2 Bjørnegårdsvarta Pr. 3

Skrimsblessen 3561DH N-94-2113 Pr. 2, 2006

Forsetblessen Pr. 2

Gulldokka 25354D N-86-2062 Pr. 3, 2005

Ellargutten Pr. 1

Kvamsmilla Pr. 1 Avk.pr.2

Steigstjerna Pr. 3

30. Maribos Maiasvarten 578002020162113 Chipnr.: 578098100367876 svart hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Berit Uhlen, Øvergrendsvegen 46, 2640 Vinstra Eier: Kjell Joar Bakke, Ottadalsvegen 4877, 2685 Garmo FAR

Mostjernar 3614DH N-03-2149 Pr. 2, 2014 Haugajo 3645DH 578002020082009 Pr. 2, 2015 Eldmøy 26116D N-04-2002 Pr. 2, 2012

MOR

Nord Maia 26459D N-03-2218 Pr. 3, 2013

Sogna Blæsen Pr. 2 Mosvarta Pr. 1 Ristvedt Grane Pr. 2 Bjørnegårdsvarta Pr. 3

Morkar 3562DH N-94-2055 Pr. 0, 2004

Morkasvarten Pr. 2

Sogne Mai 25677D N-95-2094 Pr. 3, 2004

Borgvind Pr. 2

Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

Tron Blåi Pr. 2

32 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 33


31. Høvding 578002020162061 Chipnr.: 578098100365127 borket hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Ingeborg Kristiansen, Sigurd Vestad Hilde Kristin Hegseth, Folldalsveien 6394, 2560 Alvdal Eier: Utstiller: Hilde Hegseth Steien, Folldalsveien 6394, 2560 Alvdal FAR

Heirums Borken 3659DH 578002020092111 Pr. 2, 2014

MOR

Tresastjerna 26347D 578002020092092 Pr. 3, 2017

Borktind 3592DH N-97-2049 Pr. 3, 2005

Bjontind Pr. 2 Bjonborka Pr. 2 Avk.pr.A

Vesleblesa 25471D N-89-2082 Pr. 1, 2007 Avk.pr.1, 2007

Borg Svarten Pr. 3

Øverlandtind 3615DH N-03-2131 Pr. 3, 2009

Tangvar Pr. 3

Isdøls Huldra 26171D N-05-2222 Pr. 1, 2010

Morkasjur Pr. 2

Vesla Pr. 2

Hallingbrona Pr. 2

33. Lundeblesen 578002020162119 Chipnr.: 578098100571746 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Ivar Bakke, Lunde, Ringsveien 205, 2390 Moelv Eier: Ivar Bakke, Lunde, Ringsveien 205, 2390 Moelv FAR

Skarprins 3580DH N-96-2091 Pr. 2, 2012 Avk.pr.A, 2015

Vossasvarten 3543DH N-89-2019 Pr. 2, 1998

Syljesetsvarten Pr. 3 Fletre Sokka Pr. Godkjent

Skarlinn 25546D N-91-2006 Pr. 2, 2000

MOR

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009 Stensli Maimolly 26414D 578002020102114 Pr. 2, 2016 Øisvarta 26162D N-03-2130 Pr. 2, 2008

Vigvind Pr. 2 Skarmøy Pr. 1 Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2 Frøya Skrimsblessen Pr. 2 Øiraua Pr. 2

Glomstadstjerna Pr. 2

32. Skolbys Siljan 578002020162003 Chipnr.: 578098100363956 svart hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Stein Tore Nygaard, Liv Grete Bjørnstad Stein Tore Nygaard, Gransmarka, 2850 Lena Eier: Liv Grete Bjørnstad Medeiere: Utstiller: Stein Tore Nygaard, Gransmarka 24, 2850 Lena FAR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

Moklompen Pr. 2

MOR

Forsetblessen Pr. 2

Blesa Lill 26098D N-03-2012 Pr. 2, 2010

Skrimsblessen 3561DH N-94-2113 Pr. 2, 2006 Haugsvarta 25785D N-96-2108 Pr. 1, 2009

Odlo Netty Pr. 2 Tangvar Pr. 3

34. Grane Knekten 578002020162047 Chipnr.: 578098100365811 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Even Stormorken, Gardvegen 126, 2642 Kvam Stine Brunsberg, Porfyrvegen 23, 2611 Lillehammer Eier: Ole Anders Teigmoen Medeiere: Stine Brunsberg, Porfyrvegen 23, 2611 Lillehammer Utstiller: FAR

Smedsmo Knekten 3618DH N-04-2039 Pr. 1, 2011

Grindheims Tindra Pr. Sløyfe

Kvamsmilla Pr. 1 Avk.pr.2 Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Hauglill Pr. 3

MOR

Granlill 26380D 578002020082106 Pr. 2, 2014

Skarprins 3580DH N-96-2091 Pr. 2, 2012 Avk.pr.A, 2015

Vossasvarten Pr. 2 Skarlinn Pr. 2

Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009 Mostjernar 3614DH N-03-2149 Pr. 2, 2014 Granesvarta 26117D N-04-2218 Pr. 2, 2007

Syljesethrauen Pr. 2 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2 Sogna Blæsen Pr. 2 Mosvarta Pr. 1 Ristvedt Grane Pr. 2 Engsvarta Pr. 3

34 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 35


35. Garmos Alfar 578002020162013 Chipnr.: 578098100371862 svart hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Randi Therese Garmo, Torgeir Gamles Veg 7, 2685 Garmo Eier: Randi Therese Garmo, Torgeir Gamles Veg 7, 2685 Garmo FAR

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Tunet kro

MOR

Garmos Katharina 26442D N-07-2158 Pr. 3, 2016

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Syljesethrauen Pr. 2 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Anestasia 26063D N-03-2166 Pr. 3, 2012

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Vollaug Sølvi Pr. 2

Garmos Raua Pr. 3

Kvitfjelltunet 2634 Fåvang

God mat, reale porsjoner og hyggelige priser! Åpen fra kl. 09.00 til 21.00

Tretten kro og motell (bådstø gjestgiveri) 2635 Tretten Åpent 24 timer Mat fra 08.00 - 20.00 Overnatting, 150 sengeplasser, fra enkle h ­ ytter uten bad til hytter/rom med bad av hotellstandard. God mat, reale porsjoner, hyggelige priser. Telefon: 61 27 63 21 E-mail: post@trettenkro.no Nettside: www.trettenkro.no 36 | Unghestskue Stav 2018

DØLAHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 36. Einstad Borken 578002020172107 Chipnr.: 578098100364181 borket hingst f. 2017 Oppdretter: Nina Strande, Trond Haug Nina Strande, Ambjørsveen 81, 2838 Snertingdal Eier: Trond Haug Medeiere: Nina Strande, Ambjørsveen 81, 2838 Snertingdal Utstiller: FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1

Bettina 23030 SE

Belltino Tina II

MOR

Espeset Milli 578002020122112 Pr. Sløyfe, 2015

Heirums Blåtind 3560DH N-94-2043 Pr. 3, 2003 Stjerne Blåa 25938D N-01-2174 Pr. 3, 2008

Bjontind Pr. 2 Blålilja Pr. 2 Hallingblåen Pr. 3 Marensvarta Pr. 3

Unghestskue Stav 2018 | 37


37. Espeset Sønnavind 578002020172081 Chipnr.: 578098100568108 borket hingst f. 2017 Oppdretter: Kjell Ove Espeset, Slettevegen 81, 3540 Nesbyen Tord Kristian Lerberg, Homledalsvegen 57, 2030 Nannestad Eier: FAR

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Espeset Blåen 3676DH 578002020112151 Pr. 3, 2018 Stjerne Blåa 25938D N-01-2174 Pr. 3, 2008

MOR

Sandra 26105D N-04-2238 Pr. 3, 2007

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Hallingblåen Pr. 3 Marensvarta Pr. 3

Georg 3596DH N-99-2049 Pr. 2, 2004

Isvind Pr. 0

Gurostjerna 25974D N-00-2036 Pr. 2, 2008

Hallingblåen Pr. 3

Liljemøy Pr. 3

Tunstjerna

38. Bjertnæs Blåtten 578002020172035 Chipnr.: 578098100573087 blå hingst f. 2017 Oppdretter: Ole Morten Bjertnæs, Fjordlinna 1237, Bjærtnes Nordre, 3520 Jevnaker Eier: Stein Arne Hansebråten, Eriksrudvegen 150, 2846 Bøverbru FAR

Haugstad Stjernen 3629DH N-06-2219 Pr. 2, 2016

MOR

Dalasvarten 3568DH N-95-2161 Pr. 2, 2012

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Syljefrid Pr. 3

Vendela 26480D N-95-2196 Pr. Sløyfe, 1998

Heirums Blåtind 3560DH N-94-2043 Pr. 3, 2003 Bjertnæs Stjerneblåa 26452D 578002020132040 Pr. 3, 2016 Bjertine Svarta 27276D N-07-2060 Pr. 3, 2010

Vigvind Pr. 2 Eveline Pr. 2 Bjontind Pr. 2 Blålilja Pr. 2 Mostjernar Pr. 2 Bjertine Pr. 3

38 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 39


39. Odlo Martinus Br 578002020172147 Chipnr.: 578098100572927 mørkbrun hingst f. 2017 Oppdretter: Ole Odlo, Ole Torstein O Myrvang K.Pernille Skurdal, Kringsjåvegen 268, 2618 Lillehammer Eier: Utstiller: K.Pernille Skurdal, Kringsjåvegen 268, 2618 Lillehammer FAR

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

MOR

Åstora 26062D N-03-2064 Pr. 1, 2009

Vaesvarten 3530DH N-88-2005 Pr. 3, 1992 Odlo Lilja 25494D N-90-2038 Pr. 2, 2005

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Syljesethrauen Pr. 2 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2 Mørejo Pr. 3 Ruselova Pr. 1 Avk.pr.2 Borg Svarten Pr. 3 Drivdøla Pr. 1 Avk.pr.2

DØLAHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 41. Ustu Stjerna 578002020152078 Chipnr.: 578098100371187 svart hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Johan Brandstad, Stine Guro Brandstad Kjell Horten, Almannveien 83, 2550 Os I Østerdalen Eier: FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Avk.pr.B, 2017 Elstad Blesen 3663DH 578002020102083 Pr. 1, 2016 Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 2, 2017

Smedsmo Lindar Pr. 1

MOR

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Åstora 26062D N-03-2064 Pr. 1, 2009

Vaesvarten Pr. 3

Odlo Tora 26303D N-07-2080 Pr. 1, 2017

Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

Frøya

Odlo Lilja Pr. 2

40. Moa Snippen 578002020172061 Chipnr.: 578098100572669 svart hingst f. 2017 Oppdretter: Elisabeth Brumoen, Henning Rønshaugen Rita Rønshaugen, Skåbuvegen 1654, 2643 Skåbu Eier: Erika Hoel Medeiere: Utstiller: Elisabeth Brumoen, Smiuvegen 58, 2643 Skåbu FAR

Eldkar 3647DH 578002020082045 Pr. 1, 2015 Vivelstad Svarten 3682DH 578002020132043 Pr. 2, 2017 Storøy Lenda 26250D N-06-2218 Pr. 3, 2017

MOR

Svarkeblessa 26412D N-07-2222 Pr. 2, 2015

Tirils Eldar Pr. 2 Øverlandstjerna Pr. 3 Sogna Blæsen Pr. 2 Solheims Svarta Pr. 3

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009

Mykleby Trym Pr. 3

Remdøla 25834D N-97-2008 Pr. 3, 2010

Feforsvarten Pr. 0

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

Bekkeblesa Pr. 3

40 | Unghestskue Stav 2018

42. Møller Bria 578002020152034 Chipnr.: 578098100369112 brun hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Trygve Kongsli, Rustevegen 127, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, Limounvegen 120, 2640 Vinstra Eier: FAR

Faun 3617DH N-03-2075 Pr. 2, 2008 Fjellstad Bron 3643DH 578002020082223 Pr. 2, 2014 Bakke Bruna 25571D N-92-2084 Pr. 2, 2001

MOR

Møllerbruna 26065D N-03-2026 Pr. 2, 2011

Vårdølen 3569DH N-95-2099 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2007 Vaeblessa 25769D N-97-2112 Pr. 2, 2007

Jahn Svarten Pr. 3 Bjonfrøya Pr. Sløyfe Syljesethrauen Pr. 2 Karino Pr. 2 Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Vårdøla Pr. 3 Feforsvarten Pr. 0 Vaet Lenda Pr. 3

Unghestskue Stav 2018 | 41


43. Veslemøy 578002020152046 Chipnr.: 578098100368410 svart hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Runa Og Magnus Bjone, Vestsidevegen 3161, 3522 Bjoneroa Eier: Runa Og Magnus Bjone, Vestsidevegen 3161, 3522 Bjoneroa Utstiller: Runa Og Magnus Bjone, Vestsidevegen 3161, 3522 Bjoneroa FAR

Heirums Borken 3659DH 578002020092111 Pr. 2, 2014

MOR

Bergrosa 26281D N-05-2136 Pr. 1, 2014

Borktind 3592DH N-97-2049 Pr. 3, 2005

Bjontind Pr. 2 Bjonborka Pr. 2 Avk.pr.A

Vesleblesa 25471D N-89-2082 Pr. 1, 2007 Avk.pr.1, 2007

Borg Svarten Pr. 3 Vesla Pr. 2

Georg 3596DH N-99-2049 Pr. 2, 2004

Isvind Pr. 0

Randfrid 25756D N-96-2024 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2013

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Liljemøy Pr. 3

45. Espeset Himmelblå 578002020152070 Chipnr.: 578098100369796 blå hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Kjell Ove Espeset, Slettevegen 81, 3540 Nesbyen Eier: Kjell Ove Espeset, Slettevegen 81, 3540 Nesbyen FAR

Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008 Moprins 3656DH 578002020092169 Pr. 2, 2017 Movåra 25777D N-97-2182 Pr. 2, 2017

MOR

Sandra 26105D N-04-2238 Pr. 3, 2007

Uppheims Prinsen Pr. 2 Bottolfs Lina Pr. 2 Villmarkens Vårvind Pr. 2 Tindra Pr. 1 Avk.pr.1

Georg 3596DH N-99-2049 Pr. 2, 2004

Isvind Pr. 0

Gurostjerna 25974D N-00-2036 Pr. 2, 2008

Hallingblåen Pr. 3

Liljemøy Pr. 3

Tunstjerna

Nilfrid Pr. 1 Avk.pr.2

44. Ramberg Svarta 578002020152036 Chipnr.: 578098100367884 svart hoppe f. 2015 Oppdretter: Svein A Simenstad, Saksumdalsvegen 235, 2608 Lillehammer Ingeborg N. Morstøl, Moa, 6320 Isfjorden Eier: Signe N Morstøl Medeiere: Ingeborg Morstøl, Moa Gard 2, 6320 Isfjorden Utstiller: FAR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

MOR

Dalby Rosa 26463D 578002020092124 Pr. 2, 2017

Smedsmo Lindar 3599DH N-00-2083 Pr. 1, 2008 Junisokka 25845D N-97-2138 Pr. 2, 2008

46. Maulands Synne 578002020152028 Chipnr.: 578098100374654 brun hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Paulfinn Torland, Maulandsveien 26, 4346 Bryne Guro Hagen, Ottemveien 131, 6613 Gjøra Eier: FAR

Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008

Moklompen Pr. 2 Odlo Netty Pr. 2 Tangvar Pr. 3 Grindheims Tindra Pr. Sløyfe Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A Morka Raua Pr. 1 Avk.pr.Elite

MOR

Sankti 26205D N-05-2092 Pr. 1, 2010

Uppheims Prinsen 3600DH N-00-2055 Pr. 2, 2008

Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A Furu Blessa Pr. 3

Bottolfs Lina 25886D N-99-2050 Pr. 2, 2003

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Skrims Snøvild 25740D N-96-2156 Pr. 2, 2008

Snøvabrunen Pr. 3

Bottolfsblesa Pr. 2

Vollaug Sølvi Pr. 2

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

Feforsvarten Pr. 0 Engersnella Pr. 3

42 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 43


DØLAHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR

47. Edda 578002020152054 Chipnr.: 578098100366496 rød hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Kamilla Lysaker, Gjervikbakkene 48, 1404 Siggerud Eier: FAR

Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2013

MOR

Sølvsvarta 26181D N-05-2210 Pr. 2, 2014

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009

Mykleby Trym Pr. 3

Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Syljesethrauen Pr. 2

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Norøna 25855D N-99-2010 Pr. Godkjent, 2004

Morkasvarten Pr. 2

48. Jægerslett Ulla 578002020162108 Chipnr.: 578098100367947 rød hoppe f. 2016 Oppdretter: Gjermund Vaterland, Anna-Lena Vaterland Gjermund Vaterland, Jegersletten, 2640 Vinstra Eier: Anna-Lena Vaterland Medeiere: Utstiller: Gjermund Vaterland, Skåbuvegen 1990, 2640 Vinstra

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Vollaug Sølvi Pr. 2

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1

Bettina 23030 SE

Belltino

Smedsmo Lindar 3599DH N-00-2083 Pr. 1, 2008

Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A

Bjonborka 25565D N-92-2060 Pr. 2, 2002 Avk.pr.A, 2012

Forsethborken Pr. 3

Tina II

Sylluna Pr. 3

MOR

Bjonelinda 26120D N-04-2156 Pr. 2, 2014

Morka Raua Pr. 1 Avk.pr.Elite

Mona Lisa Pr. 2

Kom og opplev sommertrav på Biri Travbane! Fredag 18. mai Fredag 25. mai Fredag 8. juni Fredag 15. juni Fredag 29. juni

kl. 18.00 kl. 18.00 kl. 18.00 kl. 18.00 kl. 18.00

Fredag 13. juli Søndag 15. juli Søndag 22. juli Fredag 27. juli

kl. 18.00 kl. 17.30 kl. 17.30 kl. 18.00

49. Møllerpia 578002020162096 Chipnr.: 578098100367865 brun hoppe f. 2016 Oppdretter: Trygve Kongsli, Rustevegen 127, 2640 Vinstra Christina Thorpe, Nedre Ryens Vei 35, 2010 Strømmen Eier: FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3

Bettina 23030 SE

Belltino

Vårdølen 3569DH N-95-2099 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2007

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Mosvarta Pr. 1

Tina II

Lørdag 28. juli kl. 13.00: V75 (NM og Prinsesse Märtha Louises pokalløp) Mjøsmarkedet brukt & antikk marked på Biri Travbane 3. og 4. august. Fredag 10 – 22, lørdag 8 – 16.

MOR

Møllerbruna 26065D N-03-2026 Pr. 2, 2011

Vaeblessa 25769D N-97-2112 Pr. 2, 2007

Vårdøla Pr. 3 Feforsvarten Pr. 0 Vaet Lenda Pr. 3

Bordbestilling/info: Bjørg Elsberg 61 18 78 85 bjorg.elsberg@rikstoto.no Se mer på www.biritrav.no

44 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 45


50. Steinsjøstjerna 578002020162106 Chipnr.: 578098100374063 mørkbrun hoppe f. 2016 Oppdretter: Thorer Kjos, Tellneset, 2500 Tynset Karoline Roven, Graupmovegen 152, 2640 Vinstra Eier:

52. Bjertnæs Lenda 578002020162010 Chipnr.: 578098100369232 rødskimmel hoppe f. 2016 Oppdretter: Ole Morten Bjertnæs, Fjordlinna 1237, Bjærtnes Nordre, 3520 Jevnaker Eier: Ole Morten Bjertnæs, Fjordlinna 1237, Bjærtnes Nordre, 3520 Jevnaker

FAR

FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Avk.pr.B, 2017 Elstad Jokern 3664DH 578002020102025 Pr. 2, 2014 Hakadøla 26148D N-03-2128 Pr. 2, 2007

MOR

Rovsvanhild N-07-2022

Smedsmo Lindar Pr. 1 Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Flora Pr. 3

Myromsli Svensken 3609DH N-02-2043 Pr. 2, 2006

Udd Pr. Kåret

Rovbruna 25860D N-99-2034 Pr. 2, 2010

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Glommeline Pr. 3

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Svantesvold Sølve 3677DH 578002020112107 Pr. 2, 2016 Svantesvold Milla 25994D N-02-2108 Pr. 3, 2013

MOR

Bjertines Tiril 26401D 578002020092018 Pr. 3, 2014

Tirils Eldar 3619DH N-04-2007 Pr. 2, 2008 Bjertine 25846D N-97-2050 Pr. 3, 2002

Ella Svarta Pr. 3

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Teigmoblesen Pr. 2 Hallingblåa Pr. 2 Smedsmo Lindar Pr. 1 Kvams Tiril Pr. 2 Sandnes Borken Pr. 3 Bjertnæs Borka

51. Almes Stjernfrid 578002020162066 Chipnr.: 578098100363838 brun hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Jorunn Alme, Verjåbakken 2, 2550 Os I Østerdalen Ingrid Agnethe Nordhagen, Klokkerudveien 83, 1550 Hølen Eier: Marit Agnete Solli Medeiere: Ingrid Agnethe Nordhagen, Klokkerudveien 83, 1550 Hølen Utstiller:

53. Fagerli Huldra 578002020162084 Chipnr.: 578098100364274 svart hoppe f. 2016 Oppdretter: Johan Brandstad, Stine Guro Brandstad Johan Brandstad, Rustevegen 536, 2640 Vinstra Eier: Stine Guro Brandstad Medeiere: Johan Brandstad, Rustevegen 536, 2640 Vinstra Utstiller:

FAR

FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Svantesvold Sølve 3677DH 578002020112107 Pr. 2, 2016 Svantesvold Milla 25994D N-02-2108 Pr. 3, 2013

MOR

Tangen Lenda 26425D 578002020122118 Pr. 3, 2015

Haugajo 3645DH 578002020082009 Pr. 2, 2015 Tangen Ronja 26166D N-05-2208 Pr. 3, 2009

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Teigmoblesen Pr. 2 Hallingblåa Pr. 2 Mostjernar Pr. 2 Eldmøy Pr. 2 Heirums Nils Pr. 2 Ronja Pr. 1 Avk.pr.1

46 | Unghestskue Stav 2018

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

MOR

Odlo Tora 26303D N-07-2080 Pr. 1, 2017

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Åstora 26062D N-03-2064 Pr. 1, 2009

Vaesvarten Pr. 3

Frøya

Odlo Lilja Pr. 2

Unghestskue Stav 2018 | 47


54. Uthuslia Tonerose 578002020162038 Chipnr.: 578098100366878 svart hoppe f. 2016 Oppdretter: Eva Avkjern, Postboks 1337, 2405 Elverum Tom-Vetle Nilsen, Budorveien 539, 2340 Løten Eier: FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

MOR

Tone 26108D N-04-2108 Pr. 3, 2008

Jonsvarten 3563DH N-94-2063 Pr. 1, 2006 Avk.pr.2, 2005 Marensvarta 25927D N-97-2192 Pr. 3, 2004

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2 Skogly Prins Pr. 2 Tina Pr. 3 Bjontind Pr. 2 Hauglill Pr. 3

56. Tangen Rosita 578002020172078 Chipnr.: 578098100364497 brun hoppe f. 2017 Oppdretter: Jens Tangen, Leikaveien 9, 2642 Kvam Andrea Holmestad, Snarevegen 6, 2640 Vinstra Eier: Morten Hårstad Medeiere: Andrea Holmestad, Snarevegen 6, 2640 Vinstra Utstiller: FAR

Skjåk Balder 3651DH 578002020092137 Pr. 2, 2017 Rudsars Borgar 3683DH 578002020132115 Pr. 3, 2017 Rudsars Silva 26328D N-07-2178 Pr. 1, 2012

MOR

Tangen Ronja 26166D N-05-2208 Pr. 3, 2009

Bekkebrunen Pr. 2 Blå Lill Pr. 1 Vollaug Sølve Pr. 2 Avk.pr.Elite Frøken Frøya Pr. 3

Heirums Nils 3597DH N-00-2085 Pr. 2, 2009

Ellabron Pr. 0

Ronja 25255D Pr. 1, 2002 Avk.pr.1, 2002

Ellargutten Pr. 1

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

Jyda Pr. 3

DØLAHEST KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR 55. Fredensbergs Aurora 578002020172046 Chipnr.: 578098100572902 huskbrun hoppe f. 2017 Mari Øiseth, Fredensberg, 2355 Gaupen Oppdretter: Eier: Mari Øiseth, Fredensberg, 2355 Gaupen FAR

Haugstad Stjernen 3629DH N-06-2219 Pr. 2, 2016

MOR

Moterna 25961D N-01-2102 Pr. 2, 2007

Dalasvarten 3568DH N-95-2161 Pr. 2, 2012

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Syljefrid Pr. 3

Vendela 26480D N-95-2196 Pr. Sløyfe, 1998 Dalablesen 3581DH N-97-2179 Pr. 2, 2001 Tindra 25402D N-87-2036 Pr. 1, 2002 Avk.pr.1, 2002

Vigvind Pr. 2 Eveline Pr. 2 Spjotind Pr. 2 Dalastjerna Pr. 3 Tinjo Pr. 1 Slogum Blesa Pr. 2 Avk.pr.1

48 | Unghestskue Stav 2018

57. Fjerdings Frøya 578002020172010 Chipnr.: 578098100572354 svart hoppe f. 2017 Oppdretter: Kristin Fjerdingsgjelten, Amund Fjerdingsgjelten Nina Mathisen, Tuvengveien 123, 2552 Dalsbygda Eier: Emma Mathisen Medeiere: Utstiller: Emma Marie Mathisen, Rokosjøvegen 690, 2340 Løten FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

MOR

Haugavild 26372D 578002020102186 Pr. 2, 2015

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009

Moklompen Pr. 2

Eldmøy 26116D N-04-2002 Pr. 2, 2012

Ristvedt Grane Pr. 2

Odlo Netty Pr. 2

Bjørnegårdsvarta Pr. 3

Unghestskue Stav 2018 | 49


58. Sølvsokka 578002020172030 Chipnr.: 578098100573381 svart hoppe f. 2017 Oppdretter: Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Eier: FAR

Vivelstad Svarten 3682DH 578002020132043 Pr. 2, 2017

MOR

Sølvsvarta 26181D N-05-2210 Pr. 2, 2014

Eldkar 3647DH 578002020082045 Pr. 1, 2015

Tirils Eldar Pr. 2 Øverlandstjerna Pr. 3

Storøy Lenda 26250D N-06-2218 Pr. 3, 2017

Sogna Blæsen Pr. 2

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Norøna 25855D N-99-2010 Pr. Godkjent, 2004

Morkasvarten Pr. 2

Solheims Svarta Pr. 3

Vollaug Sølvi Pr. 2

Sylluna Pr. 3

FJORDHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 60. Gromma 578002020162616 Chipnr.: 578098100364168 l.brunblak hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Åse Bergset, , 6686 Valsøybotn Line Merethe Larsen, Mohaugvegen 11, 2653 Vestre Gausdal Eier: Anne Therese Larsen Medeiere: Line Merethe Larsen, Mohaugvegen 11, 2653 Vestre Gausdal Utstiller: FAR

Brijol 2290FH NL528015020050298 Pr. Kåret, 2015

Kventin IT-I-87

Kvest Halsnæs Urmel

Rika 19960680 NL

Arin

Myklemann 2195FH N-00-2653 Pr. 2, 2008

Kim Hero Pr. 1

Alissa 15681F N-90-2802 Pr. 3, 1993

Rådar Pr. 1

Katrien

MOR

Alfina 17041F N-06-2592 Pr. 2, 2010

Myklinn Pr. 2

Aspa

FJORDHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 59. Myras Monrad 578002020162517 Chipnr.: 578098100369481 l.brunblak hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Ingrid Aarnes, Hjelvik, 6387 Vågstranda Eier: Ingrid Aarnes, Hjelvik, 6387 Vågstranda FAR

Nytuns Heiden 2260FH N-07-2585 Pr. 3, 2011

MOR

Myrtussa N-95-2896

Solli Gråen 2229FH N-03-2569 Pr. 2, 2009

Lunner Gråen Pr. 1 Veslegråa Vidvei Pr. 2

Heidra 16526F N-00-2538 Pr. 3, 2005 Luntor Vital 2075FH N-90-2741 Pr. 0, 1995 Frøya 15352F N-86-2614 Pr. 3, 1990

Smedsmo Gråen Pr. 2 Lenda Pr. 1 Lun Ramstad Pr. 3 Livja Pr. 3 Ronald Pr. 3 Tanja Pr. 2

50 | Unghestskue Stav 2018

61. Moas Vanadis 578002020162566 Chipnr.: 578098100371358 ulsblakk hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Even Myklebust, Lisbeth Mo Myklebust Ingeborg N. Morstøl, Moa, 6320 Isfjorden Eier: Utstiller: Ingeborg N. Morstøl, Moa Gard 2, 6320 Isfjorden FAR

Brijol 2290FH NL528015020050298 Pr. Kåret, 2015

Kventin IT-I-87

Kvest Halsnæs Urmel

Rika 19960680 NL

Arin Katrien

MOR

Solstad Frøya 16890F N-05-2706 Pr. 1, 2009

Hermanto 2206FH N-01-2711 Pr. 2, 2014 Daisi 16109F N-94-2548 Pr. 2, 2010 Avk.pr.A, 2010

Herman Pr. 1 Daysy Pr. 1 Myklestaden Pr. 3 Sølvi Pr. 1

Unghestskue Stav 2018 | 51


62. Klotstugus Lill 578002020162606 Chipnr.: 578098100366076 l.brunblak hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Iver Botten, Trine Barbro Horten Ole Einar Steffensen, Tøftumsvegen 633, 2653 Vestre Gausdal Eier: FAR

Søljo 2273FH 578002020092517 Pr. 1, 2015

MOR

Åsve 17257F 578002020092526 Pr. 3, 2017

Ask 2182FH N-99-2531 Pr. 2, 2007

Fjølestaen Pr. 1 Avk.pr.2 Smedsmos Rosa Pr. 2

Engja Sølja 16658F N-00-2594 Pr. 1, 2010 Avk.pr.Elite, 2017

Fløgstad Lenar Pr. 2

Solli Gråen 2229FH N-03-2569 Pr. 2, 2009

Lunner Gråen Pr. 1

Tira Torpedo 15711F N-90-2564 Pr. 1, 2006

Eldar Pr. 2

Engja Silja Pr. 2

Veslegråa Vidvei Pr. 2

Selma Pr. 3

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 64. Kolstads Admiral 578002020163537 Chipnr.: 578098100363274 gul hingst f. 2016 Kari Helene Kolstad, Elin Lybekk Oppdretter: Kari Helene Kolstad, Duengerhøgda 275, 2350 Nes På Hedmark Eier: Elin Lybekk Medeiere: Kari Helene Kolstad, Duerenghøgda 275, 2350 Nes På Hedmark Utstiller: FAR

Aurvandil 372NH 578002020103507 Pr. 3, 2016

MOR

Wilma N-94-3516 Pr. Sløyfe, 1996

Skimt 143NH N-85-3501 Pr. 3, 1989

Kvitfaks f.1981 Vena Pr. 3

Sygna 837N N-98-3528 Pr. 2, 2003 Villvind 144NH N-86-3501 Pr. 3, 1995 Heimrun 198N Pr. 3, 1990

Stjernelyngen Pr. 3 Lydia Pr. Godkjent Anton Pr. 3 Silja Pr. 2 Pluto Frøydis Pr. 3

FJORDHEST KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR 63. Hjortlands Prinsessa 578002020172512 Chipnr.: 578098100571317 ulsblakk hoppe f. 2017 Oppdretter: Merethe Ramberg, Hjortlandsveien 143, 5135 Flaktveit Eier: Thea Amalie B. Talleås, Granittlia 3 B, 2611 Lillehammer Utstiller: Thea Amalie B. Tallerås, Granittlia 3b, 2611 Lillehammer FAR

Dalargutt 2159FH N-97-2595 Pr. 1, 2005

MOR

Hermantos Datter 16887F N-05-2520 Pr. 2, 2012

Dalar 2120FH 154 SE Pr. Kåret, 1996

Tunfeld Pr. 3 Bolinda Pr. 3

Hilde 14189F Pr. 1, 1987 Avk.pr.3, 1987 Hermanto 2206FH N-01-2711 Pr. 2, 2014 Engja Sølja 16658F N-00-2594 Pr. 1, 2010 Avk.pr.Elite, 2017

65. Nileas Månevind 578002020163501 Chipnr.: 578098100363211 rød hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Oda T Hovrud, Nedre Bondli, 2917 Skrautvål Oda T Hovrud, Nedre Bondli, 2917 Skrautvål Eier: Utstiller: Erland Thon Hovrud, Skogstadvegen 4, 2917 Skrautvål FAR

Bjørkemåne 348NH 578002020093581 Pr. 1, 2013

Håkar Pr. 3 Tyra Herman Pr. 1 Daysy Pr. 1 Fløgstad Lenar Pr. 2

MOR

Forbrigds Nilea 1234N 578002020123548 Pr. 2, 2017

Solvangs Casanova 250NH N-02-3503 Pr. 2, 2007

Eliasnes Ludvig Pr. 2

Bjørkeprinsessa N-01-3518 Pr. Sløyfe, 2003

Bastian Pr. 2

Forbrigds Sirius 292NH N-06-3633 Pr. V3, 2016

Almandin Pr. 0

Bolstadstjerna 1023N N-05-3566 Pr. 1, 2009

Thingstad Gorm Pr. 3

Storea Silva Pr. 3

Bjørkestjerna Pr. 2

Santella Pr. 1 Avk.pr.1

Kirkeby Nilea Pr. Sløyfe

Engja Silja Pr. 2

52 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 53


66. Forbrigds Rubin 578002020163587 Chipnr.: 578098100363359 rød hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Barbro Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Barbro Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Eier: Utstiller: Nils E. Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam FAR

Icora Giron 315NH N-07-3565 Pr. Kåret, 2010

MOR

Forbrigds Santana 1007N N-01-3548 Pr. 2, 2008

Rekelands Brage 254NH N-02-3509 Pr. Kåret, 2005

Eliasnes Ludvig Pr. 2

Vesle Ronja 1158N N-00-3574 Pr. 2, 2014

Øfstaasrauen Pr. 1

Soppelands Nikita Pr. 2

Sjarm 175NH N-90-3511 Pr. 2, 1999 Sara 458N N-89-3512 Pr. 2, 2000

Hulda Pr. Godkjent

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 68. Larapintas Lillemy 578002020153536 Chipnr.: 578098100371081 svart hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2017 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Jenny E. K Gulbrandsen, Wahlstrømsgate 6, 3513 Hønefoss Eier: Ingrid Steffensen, Tøftumsvegen 633, 2653 Vestre Gausdal FAR

Bjørke Burre 325NH 578002020083621 Pr. 2, 2016

Silkesvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Heimrun Pr. 3 Reisa Rauen Pr. 1 Avk.pr.1 Santella Pr. 1 Avk.pr.1

MOR

Faksegårdens Tindra 1162N 578002020113534 Pr. 3, 2016

Pan 185NH N-93-3561 Pr. 2, 2018 Avk.pr.A, 2018

Heggemo Grane Pr. 3

Bjørke Frøya 507N N-82-3506 Pr. 2, 2000

Munin Pr. Kåret Avk.pr.3

Stålerød Kuling 308NH N-07-3551 Pr. Kåret, 2010

Storm Peik Pr. 0

Snopy 949N N-01-3614 Pr. 3, 2006

Sjarm Pr. 2

Rosita Pr. 1

Frøya Pr. 2 Avk.pr.3

May Pr. 2

Beauty Lady Pr. 3

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 67. Kolstads Baltazar 578002020173513 Chipnr.: 578098100571539 rød hingst f. 2017 Oppdretter: Kari Helene Kolstad, Duengerhøgda 275, 2350 Nes På Hedmark Eier: Kari Helene Kolstad, Duengerhøgda 275, 2350 Nes På Hedmark

69. Sol Viena 578002020153512 Chipnr.: 578098100374700 rød hoppe f. 2015 Oppdretter: Hilde Bekkevold, Per Arne Nilsen Berit Baardseth Narum, Øistadgutua 7, 2860 Hov Eier: Arnfinn Narum Medeiere: Arnfinn Narum, Øistadgutua 7, 2860 Hov Utstiller:

FAR

FAR

Aurvandil 372NH 578002020103507 Pr. 3, 2016

MOR

Brisingamene 578002020083572

Skimt 143NH N-85-3501 Pr. 3, 1989

Kvitfaks f.1981 Vena Pr. 3

Sygna 837N N-98-3528 Pr. 2, 2003

Lerhols Tango 578002020083535

Stjernelyngen Pr. 3

Randulf 85NH Pr. 3, 1981

Burmand Pr. 1 Avk.pr.1 Randi Pr. 1

Ruskelurva N-02-3622 Pr. Sløyfe, 2004

Stormo Rusken Pr. 3

Orion 198NH N-91-3541 Pr. Kåret, 1998

Burus Pr. 2

Vivi 888N N-99-3618 Pr. 2, 2005

Øfstaasrauen Pr. 1

Lydia Pr. Godkjent

Lein Leo 270NH N-04-3543 Pr. Kåret, 2007

Forbrigds Birk Pr. 2

Vakanda N-97-3538 Pr. Sløyfe, 2000

Burus Pr. 2

Lein Luna Pr. 3

Velina Pr. Sløyfe

54 | Unghestskue Stav 2018

MOR

Sol Virona N-07-3530

Svarta Pr. 3

Troya Pr. 1

Silja Pr. 2

Unghestskue Stav 2018 | 55


NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 70. Forbrigds Ariella 578002020163558 Chipnr.: 578098100374772 rød hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Barbro Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Barbro Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Eier: Utstiller: Nils E. Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam FAR

Dagdyljuøias Ari 293NH N-06-3557 Pr. 2, 2012

MOR

Forbrigds Tirana N-04-3616

Bastian 202NH N-96-3591 Pr. 2, 2004

Silko Pr. 0

SPORTSPONNI KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR

71. CE Nefretiti By Noginsk

NPA 9215

Kjønn:

Hoppe

Rase:

Sportsponni

Farge:

Rød

Født:

08.05.2017

Utstillingsresultater: NPA show Nesbyen Stangmål:

Mikrochipnr.:

Pr:

Brystmål:

Pipeomkrets:

Viktoria Pr. 2 Augvalds Bella 813N N-94-3602 Pr. 3, 2006

Janus Pr. 1 Lenda

Nymoen Romeo 230NH N-00-3551 Pr. 3, 2004

Ørstad Bruno Pr. 3

Santella 326N Pr. 1, 2000 Avk.pr.1, 2000

Santo Pr. 2

Nymoen Kikki Pr. 3

Stella Pr. 2

Naftalin 24

Gordon 32 Far: Noginsk 8 ox NPA 9205 NSP 0128 IX. n/p N-2000-7253

Gardina 23 Gwizd 225

Navigacia 20

Navarra 7

Eyarth Ramah NPA 3341 NW 0274 WSB 5

Mor: CE Golden Girl NPA 7860 NW 555

Molinas Giselle NPA 6322 NW 547

Oppdretter:

Stall CE / Christine Reksten Vollavegen 4 2652 SVINGVOLL

Eier:

Stall CE / Christine Reksten Vollavegen 4 2652 SVINGVOLL

72. CE Snotra from S.O Hoppe

Rase:

Sportsponni

Farge:

Brun

Født:

08.05.2017

Utstillingsresultater: NPA show Stav Brystmål:

Mikrochipnr.:

Mor: M.Y. Saga NPA 8403

Hilin Horatio WSB 67215 Nefydd Giselle NPA 6156 WSB 125664

578098100594124

Pr: Pipeomkrets:

Molina's Allegro NPA 4287 NW 0388 Far: CE Fierce Allegiance NPA 7487 NW 0510

Carwed Charmer WSB 37263 Eyart Isabella WSB 89924

NPA 9269

Kjønn:

Stangmål:

578098100593371

Priestwood Fedora NPA 6880 WSB 127642 Valerossi NPA 6184 NSP 091 443 43011300 My Fairytale NPA 5030

Oppdretter:

Berntsen, Stine Horndalsvegen 445 2410 HERNES

Eier:

Stall CE / Christine Reksten Vollavegen 4 2652 SVINGVOLL

Lanners Rainman NPA 2128 NWM 0271 Desire II NPA 1997 NW 259 WB 198 Carolinas Wildcard WSB 35608 Saxon Esther WSB 65656 PRH Valido 343 444126085 St.Pr.St.Hauptstutbuch Nadin 341 42016 Shétan NPA 1728 NSP 037 Svingens Surprise Me NPA 4708

stavsplassen.no

arena - camping - messer - stavsmartn

56 | Unghestskue Stav 2018

Unghestskue Stav 2018 | 57


SKOGEIERENS EGET SAGBRUK

2651 Østre Gausdal, tlf. 02651, fax: 61 22 76 20 E-post: post@gausdalbruvoll.no - www.gausdalbruvoll.no

• SAGBRUK • HØVLERI • VIDEREFOREDLING


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.