Unghestskuekatalogen 2019

Page 1

Pris kr. 70,-

Unghestskue 2019 Oppland / Hedmark

Stavsplassen 25. mai

Foto: Rina Sørensen.

Arrangør: Samarbeidsutvalget for hest i Oppland/Hedmark og Stavsplassen SA


VELKOMMEN

Klasseinndeling på utstilling Klasse 1 a Hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/ premiegrad i Norge. Klasse 1 b Hingster 6 år og eldre som ikke innehar kårings-/ premiegrad i Norge. Klasse 2 a Hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge, og eldre hingster som har vært inne på utvidet bruksprøve i utstillingsåret. Klasse 2 b Hingster 4 og 5 år som ikke innehar kåringsgrad i Norge. Klasse 3

Hingster 3 år.*

Klasse 4 Hopper 6 år og eldre som har født levende føll i ­utstillingsåret eller skal føde samme år, eller som tidligere har født minst to registrerte føll. Klasse 5 Hopper 6 år og eldre uten føll eller som kun har født ett registrert føll tidligere. Klasse 6

Hopper 4 -5 år.

Klasse 7

Hopper 3 år.*

Klasse 8

Vallaker 6 år og eldre

Klasse 9

Vallaker 4-5 år.

Klasse 10

Vallaker 3 år

Åpen klasse Hingster som innehar kårings-/premiegrad. De vurderes ikke for ev. endring av premiegrad.

Vi ønsker alle velkommen til Stavsplassen - til Unghestskuet 2019! I fjor ropte vi hurra for 72 påmeldte hester. Ropet gjentas med nesten like stor kraft i år, - 66 unghester har meldt sin ankomst. Flott! Det er veldig gledelig at så mange velger å stille unghestene sine. Det må tolkes som at hestefolket tar utstillinger på alvor, - at de ser nytten og fordelene med å eie en hest som er stilt til vurdering. Fortsett med det! Det må åpenbart også være hester å stille. Det bærer bud om at noe positivt er i emning i den norske hestepopulasjonen. For; - ser vi på hvilke raser som er representert hører 95% av hestene til de norske rasene. Alle raser er like velkommen til Stavsplassen, men for de som har ansvar for våre nasjonale raser må dette være positivt å registrere. I tillegg har Stavsplassen tradisjoner, historie og gunstig geografisk beliggenhet når det gjelder norske raser, spesielt dølahesten. Også i år har vi nye navn på listen over eiere/utstillere. Det er fint å registrere! Vi som er etablert i miljøet har et ansvar for å ta vel imot alle nye. Hjelp de som har behov for gode råd og veiledning slik at første utstilling blir en god opplevelse. Vi må bygge hverandre opp, - det er behov for flere som jobber med og for hesten! Igjen; - velkommen og lykke til, enten du er dommer, mønstrer, eier eller publikum!

Hilsen Stavsplassen SA og samarbeidsutvalget for hest i Oppland og Hedmark

Svein A. Simenstad

Gunnar Bergum

Jens Ringen

Rolf Arntsen

Svein Austlid

Bente Søderholm

Katalogmanus er levert fra Norsk hestesenter som har ansvar for stambokføring for den enkelte rase. Spørsmål vedr. feil i forhold til opplysninger om den enkelte hest rettes til stambokfører. Det er krav om at hesten skal være ferdig sertifisert for å kunne delta på offisiell utstilling. Hester som ikke var ferdig sertifisert ved utløp av fristen for påmelding er ikke med i katalogen og kan derfor ikke delta på unghestskuet på Stavsplassen 2019. Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen.

Unghestskue Stav 2019 | 1


DOMMERE UNGHESTSKUE 25. MAI 2019 (med forbehold om endringer)

NÅR DU SKAL PÅ UTSTILLING! Du må huske at mange hester blir mer urolig når de kommer bort blant andre hester. Alle hester 2 år og eldre skal mønstres i hodelag med bitt (araber hopper og welshhopper har egne regler). Spesielt for hingster: Ved av og pålessing kan grime og hingstekjetting og/eller hodelag med bitt benyttes. Ved alle mønstringer/framvisninger under utstillingen skal hodelag med bitt benyttes. Langt leietau m/kjetting og pisk kan benyttes i tillegg. All ridning og kjøring på utstillingsområdet skal foregå med hjelm, og på en forsvarlig måte og slik at det ikke er til hinder eller fare for andre. Ved ridning skal sal benyttes. De innmeldte hestene skal være på utstillingsplassen til fastsatt tid, og skal ikke reise fra utstillingen før premieutdelingen er foretatt eller bestyreren har gitt tillatelse til det. Utstillerne må selv sørge for røkt, fôr og tilsyn med hestene. Under utstillingen skal hesten alltid bære godt synlig nummerskilt når den er ute av boksen eller spiltet.

Kaldbl.traver Døl 2 års UH

Else Horge Asplin Knut Karlsen

RING 1

Døl

Lena Erfjord Sjur Haugen

RING 2

Fjordhest, N/L-hest, PRE og ponni

Gudny Johansen Reinert Skumsnes

RING 3

Bestyrer:

Else Horge Asplin

1 års UH 1, 2 og 3 års UHP

Utstillere og arrangører må rette seg etter de regler som er gitt av offentlig veterinærmyndighet for å hindre smittespredning. Syke hester eller hester fra staller der det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom, har ikke adgang til utstillingsområdet. Alle hester som stilles ut må være vaksinert mot hesteinfluensa etter DNT`s bestemmelser for løpshester. Eller de må ha fått en vaksine i løpet av de siste 3 måneder før utstillinga, men ikke nærmere enn 8 dager før utstillingen (unntatt er føll i følge med moren). All ferdsel på utstillingsområdet foregår på eget ansvar. Arrangøren overtar ikke noe ansvar for hester som stilles ut, utstillere eller andre som møter på utstillingen. Alle må rette seg etter de beskjeder som blir gitt. Publikum må vise hensyn til hestene. Små barn, barnevogner og paraplyer m.m. holdes unna de områder hvor hestene skal ferdes. Dersom en annen enn eier føres opp som utstiller på innmeldingen vil vedkommende også stå som utstiller i katalogen. Utstiller er den som er ansvarlig for hesten i forbindelse med utstillingen. Katalog, informasjon, innbetalingskrav m.m. blir kun sendt til den som er oppgitt som utstiller. Den som mønstrer hesten under utstillingen kan gjerne være en annen enn utstiller. Det vises for øvrig til utstillings- og bruksprøvereglementet.

2 | Unghestskue Stav 2019

TINE Meieriet Tretten 2635 Tretten Unghestskue Stav 2019 | 3


Ring

Rase Dølahest

14 Bjertnæs Blåtten 10:00 mønstring Eksteriør Kat.nr. Navn 10:07 15 Aragon 12 Træes Vind 09:45 16 Fagerli Knut 10:14 UH 2år 09:30 13 Vårglimt 09:52 10:21 17 Grådalens Junior 10:00 14 Bjertnæs Blåtten 18 Mai Blessen 10:28 15 Aragon 10:07 Samla Tid 19 Moa Snippen 10:35 10:14 16 Fagerli Knut mønstring Eksteriør Klasse Navn UH 2år Kat.nr. 09:30 10:42 20 Segelstad Prinsen 17 Grådalens Junior 10:21 21 10:49 12 Vistekleivens Nestor Træes Vind 09:45 10:28 18 113 Mai Blessen Briskeby Jerven 11:00 UH 2år Vårglimt 09:52 19 10:35 214 Moa Snippen Vinnjo 11:20 Bjertnæs Blåtten 10:00 20 10:42 UH 1år 11:10 Briskeby Pilen 11:27 315 Segelstad Prinsen Aragon 10:07 21 Vistekleivens Nestor 10:49 416 Fus 11:35 Fagerli Knut 10:14 UH 2år 09:30 1 Briskeby Jerven 11:00 UH 2år 517 Tin Ada 11:55 Grådalens Junior 10:21 2 Vinnjo 11:20 UHP 3år 11:45 618 Sundi 12:02 Mai Blessen 10:28 UH 1år 11:10 11:27 37 Briskeby Pilen 12:09 Moa Snippen 10:35 19 Solina 4 Fus 11:35 820 Lannem Stina 12:30 Segelstad Prinsen 10:42 521 Tin Ada 11:55 Vistekleivens Nestor 10:49 Odina 12:37 9 UHP2 12:20 UHP 3år 11:45 61 Sundi 12:02 Briskeby Jerven 11:00 UH 2år 10 Tangen Rødi 12:44 7 Solina 12:09 112 Stjerne Unni 12:51 Vinnjo 11:20 8 Lannem Stina 12:30 UH 1år 11:10 Briskeby Pilen 11:27 223 Øverset Konrad 09:40 Odina 12:37 9 Fus 11:35 09:47 234 Garmos Hilmar UHP2 12:20 UH 1år 09:30 10 Tangen Rødi 12:44 Tin Ada 11:55 245 Ullins Wiktor 09:54 11 Stjerne Unni 12:51 UHP 3år 11:45 256 Midtgards Storm 10:01 Sundi 12:02 227 Øverset Konrad 09:40 Solina 12:09 26 Midtgards Borka 10:20 09:47 23 Garmos Hilmar Lannem Stina 12:30 278 Adelstens Juni 10:27 UH 1år 09:30 24 Ullins Wiktor 09:54 Odina 12:37 10:34 289 Bjørnsgård Maja UHP2 12:20 25 Midtgards Storm 10:01 UHP 3år 10:10 10 Estelle Tangen Rødi 12:44 29 10:41 26 10:20 11 Midtgards Borka Stjerne Unni 12:51 Megrunds Lisa 10:48 30 10:27 27 Adelstens Juni 22 Skarv Stjerna Øverset Konrad 09:40 31 10:55 28 Bjørnsgård Maja 10:34 32 11:02 Garmos Hilmar 09:47 23 Fagerli Huldra UH 1år 09:30 UHP 3år 10:10 10:41 29 Estelle 24 Brimi Huldre Ullins Wiktor 09:54 33 11:20 30 10:48 25 Megrunds Lisa Midtgards Storm 10:01 Wigers Tindra 11:27 34 10:55 31 Skarv Stjerna 26 Glomstad Mina Midtgards Borka 10:20 35 11:34 32 Fagerli Huldra 11:02 Adelstens Juni 10:27 27 Garmos Anitra 11:41 36 33 Brimi Huldre 11:20 28 Gullmina Bjørnsgård Maja 10:34 UHP 2år 11:10 37 11:48 Wigers Tindra 11:27 UHP 3år 34 10:10 Estelle 10:41 29 Finnegårdens Saga 38 11:55 35 Glomstad Mina 11:34 30 Fjerdings Frøya Megrunds Lisa 10:48 39 12:02 11:41 36 Garmos Anitra Skarv Stjerna 10:55 31 Holte Luna 40 12:09 UHP 2år 11:10 37 11:48 32 Gullmina Fagerli Huldra 11:02 Solli Lilly 12:16 41 38 Finnegårdens Saga 11:55 33 Smedsmo Turte Brimi Huldre 11:20 42 12:35 UHP 1år 12:30 39 Fjerdings Frøya 12:02 34 Gjerde Huldra Wigers Tindra 11:27 12:42 43 40 Holte Luna 12:09 Glomstad Mina 11:34 35 Dreyerstuas Ivan 44 09:40 12:16 41 Solli Lilly 36 Haust Rabalder Garmos Anitra 11:41 45 09:47 42 12:35 UHP 2år 11:10 37 Smedsmo Turte Gullmina 11:48 UH 2år 09:30 46 UHP 1år 12:30 Rognstads Skare 09:54 12:42 43 38 Gjerde Huldra Finnegårdens Saga 11:55 47 Torstuens Eld 10:01 44 09:40 39 Dreyerstuas Ivan Fjerdings Frøya 12:02 Øyhus Jeger 10:08 48 45 09:47 40 Haust Rabalder Holte Luna 12:09 49 Lyksets Monark 10:25 UH 2år 09:30 46 09:54 Solli Lilly 12:16 41 Rognstads Skare UH 1år 10:15 50 Dreyerstuas Istind 10:32 47 10:01 Emas Viggo 10:39 42 Torstuens Eld 51 Smedsmo Turte 12:35 UHP 1år 48 Øyhus Jeger 12:30 10:08 52 Gjerde Huldra 12:42 11:00 43 Gromma 49 Lyksets Monark 10:25 UHP 3år 10:50 53 11:07 44 Lunner Iris Dreyerstuas Ivan 09:40 UH 1år 10:15 50 Dreyerstuas Istind 10:32 11:14 54 45 Kleivens Esilia Haust Rabalder 09:47 Emas Viggo 10:39 51 55 11:35 UH 2år 09:30 46 Hjortlands Prinsessa Rognstads Skare 09:54 52 Gromma 11:00 Bygger varige verdier 56 11:42 47 Klotstugus Oda Torstuens Eld 10:01 UHP 2år 11:25 www.tindehytter.no UHP 3år 10:50 53 Lunner Iris 11:07 57 11:49 Øyhus Jeger 10:08 48 Frille Hofsvang Kleivens Esilia 11:14 54 58 11:56 49 Skoglis Belissa Lyksets Monark 10:25 4 | Unghestskue Stav 2019 55 Hjortlands Prinsessa 11:35 12:05 UHP 1år 59 UH 1år 10:15 50 Kleivens Ninne Dreyerstuas Istind 10:32 56 Klotstugus Oda 11:42 12:15 UH 1år 60 Emas Viggo 10:39 UHP 2år 11:25 51 Kolstads Castiel Klasse

Tidsskjema Unghestskue 25.mai 2019 Ring

Rase Dølahest

Ring 1 Ring 1

Dølahest Kaldbl. traver

Ring 1

Kaldbl. traver

Kaldbl. traver

Ring 2

Dølahest

Ring 2

Dølahest

Ring 2

Dølahest

Fjordhest

Ring 3 Ring 3

Fjordhest

UHP 1år

42 44 43 45 44 46 45 47 46 Kat.nr. 48 47 48 12 49 49 13 50 50 51 14 51 52 15 52 53 16 53 54 17 54 55 18 55 56 19 56 57 20 57 58 21 58 1 59 59 60 2 60 61 3 61 62 4 62 63 5 64 6 65 7 66 8

Smedsmo Turte Dreyerstuas Ivan Gjerde Huldra Haust Rabalder Dreyerstuas Ivan Rognstads Skare Haust Rabalder Torstuens Eld Rognstads Skare Navn Øyhus Jeger Torstuens Eld Øyhus Jeger Træes Vind Lyksets Monark Lyksets Monark Vårglimt Dreyerstuas Istind Dreyerstuas Istind Emas Viggo Bjertnæs Blåtten Emas Viggo Gromma Aragon Gromma Lunner Iris Fagerli Knut Lunner Iris Kleivens Esilia Grådalens Junior Kleivens Esilia Hjortlands Prinsessa Mai Blessen Hjortlands Prinsessa Klotstugus Oda Moa Snippen Klotstugus Oda Frille Hofsvang Segelstad Prinsen Frille Hofsvang Skoglis Belissa Vistekleivens Nestor Skoglis Belissa Kleivens Ninne Briskeby Jerven Kleivens Ninne Kolstads Castiel Vinnjo Kolstads Castiel Rondeblikks Freja Briskeby Pilen Rondeblikks Freja Karma Fus Karma Rognstads Froste Tin Ada Zagal Mar Sundi CE Nefretiti By Noginsk Solina CE Miss Golden Empress Lannem Stina

Tidsskjema Unghestskue 25.mai 2019 UH 2år Ring

Rase

UH 2år

Klasse

UH 1år Fjordhest Fjordhest

Dølahest

UH 1år

UHP 3år UH 2år UHP 3år

Ring 3 Ring 3

UHP 2år UHP 2år

Ring 1 N/L-hest N/L-hest PRE Kaldbl. traver Sportsponni

UHP 1år UH 2år UHP 1år UH 1år UH 1år UH 1år UHP 3år UHP 3år UV 3år UH 1år UHP 3år UHP 2år UHP 1år

Ca kl 14:30

Ca kl 14:30

Ring 2

09:30 Samla 09:30 mønstring 10:15 10:15

10:50 09:30 10:50 11:25 11:25

11:10 12:25 12:25 11:45

12:35 09:40 12:42 09:47 09:40 09:54 09:47 Tid 10:01 09:54 Eksteriør 10:08 10:01 10:08 09:45 10:25 10:25 09:52 10:32 10:32 10:39 10:00 10:39 11:00 10:07 11:00 11:07 10:14 11:07 11:14 10:21 11:14 11:35 10:28 11:35 11:42 10:35 11:42 11:49 10:42 11:49 11:56 10:49 11:56 12:05 11:00 12:05 12:15 11:20 12:15 12:30 11:27 12:30 12:37 11:35 12:37 12:45 11:55 12:55 12:02 13:05 12:09 13:12 12:30

Odina 12:37 9 12:20 12:44 10 Tangen Rødi 11 Stjerne Unni 12:51 Pauseinnslag med mønstring av avlshingster i vårstasjon og hamninger sesongen 2019 Pauseinnslag med mønstring av avlshingster i vårstasjon og hamninger sesongen 2019 22 Øverset Konrad 09:40 Trekning blant oppmøtte hester, 3 premier à kr 1000,Trekning blant oppmøtte hester, 3 premier à kr 1000,23 Garmos Hilmar 09:47 Premieutdeling, alle klasser Premieutdeling, alle klasser UH 1år 09:30 09:54 24 Ullins Wiktor 25 Midtgards Storm 10:01 26 Midtgards Borka 10:20 10:27 27 Adelstens Juni 28 Bjørnsgård Maja 10:34 UHP 3år 10:10 10:41 29 Estelle 30 Megrunds Lisa 10:48 10:55 31 Skarv Stjerna 32 Fagerli Huldra 11:02 Dølahest 33 Brimi Huldre 11:20 34 Wigers Tindra 11:27 11:34 35 Glomstad Mina 36 Garmos Anitra 11:41 UHP 2år 11:10 37 Gullmina 11:48 38 Finnegårdens Saga 11:55 39 Fjerdings Frøya 12:02 40 Holte Luna 12:09 12:16 41 Solli Lilly 42 Smedsmo Turte 12:35 UHP 1år 12:30 12:42 43 Gjerde Huldra 44 Dreyerstuas Ivan 09:40 45 Haust Rabalder 09:47 UH 2år 09:30 46 Rognstads Skare 09:54 47 Torstuens Eld 10:01 10:08 48 Øyhus Jeger 49 Lyksets Monark 10:25 UH 1år 10:15 50 Dreyerstuas Istind 10:32 Unghestskue Stav 2019 | 5 10:39 51 Emas Viggo Fjordhest 52 Gromma 11:00

UHP2 Alle tider er ca. tider. Med forbehold om mindre justeringer. Alle tider er ca. tider. Med forbehold om mindre justeringer. Kl 13:30 Kl 13:30

12:30


Unghestskue Stav 25. mai 2019 Kat nr

Navn

1

Briskeby Jerven

2 3

Vinnjo Briskeby Pilen

4

Fus

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Innmelder etternavn

Innmelder fornavn

Postnr.

Poststed

Eier

Guri

2322 RIDABU

Anne Holsve

Tore Morten Guri

2652 SVINGVOLL 2322 RIDABU

Tore Morten Blihovde Guri Gjermundshaug

Guri

2322 RIDABU

Jan Briskeby & Anne Britt Bråten

Tin Ada Sundi Solina Lannem Stina Odina Tangen Rødi Stjerne Unni Træes Vind Vårglimt

Gjermunds­ haug Blihovde Gjermunds­ haug Gjermunds­ haug Krogvold Rusten Slettum Skrugstad Slettum monsen Ruttenborg Garmo Brunsberg

Elisabeth Lystad Ola Terje Ola M Terje Jane Irene Lise Randi Therese Stine

2386 2843 2843 2662 2843 2360 2836 2680 2611

BRUMUNDDAL Eina EINA DOVRE EINA RUDSHØGDA BIRI VÅGÅ LILLEHAMMER

14 15 16 17 18 19

Bjertnæs Blåtten Aragon Fagerli Knut Grådalens Junior Mai Blessen Moa Snippen

Hansebråten Brubak Brandstad Grådal Westberg B. Rønshaugen

2846 2647 2640 7374 7370 2643

BØVERBRU SØR-FRON VINSTRA RØROS BREKKEBYGD SKÅBU

20 21 22

Segelstad Prinsen B. Segelstad Vistekleivens Nestor Berg Øverset Konrad Skaugerud

Stein Arne Jane Johan Berit Tor Elisabeth og Henning Tore Merete Annika

23 24

Garmos Hilmar Ullins Wiktor

Garmo Lie

Randi Therese Evija

25

Midtgards Storm

Berg

Merete

2680 VÅGÅ 2350 NES PÅ ­HEDMARK 2680 VÅGÅ

Elisabeth L. Krogvold Ola Rusten Terje Slettum & Morten Pettersen Ola M. Skrugstad Terje Slettum & Morten Pettersen Jane Irene Monsen Kåre Refsland Georg Sole og Andrine R Sole Stine Brunsberg og Ole A Teigmoen Stein Arne Hansebråten Jane Helland Johan og Stine Guro Brandstad Berit Grådal Tor Westberg Elisabeth Brumoen, Henning Rønshaugen Tore B. Segelstad Merete Berg Annika Skaugerud, Ole & Amanda Bekken Randi Therese Garmo Geir Lie og Evija E Lie

26

Midtgards Borka

Mikkelsen

Vidar

2560 ALVDAL

27 28 29 30

Adelstens Juni Bjørnsgård Maja Estelle Megrunds Lisa

Marthe Viggo Guro Kristin

7340 7372 6613 2542

31

Skarv Stjerna

Øiamo Erlien Hagen Fjerdings­ gjelten Jelsnes

Margaret

2580 FOLLDAL

32 33 34

Fagerli Huldra Brimi Huldre Wigers Tindra

Brandstad Brimi Wiger

Johan Unni Solveig Erica

2640 VINSTRA 2683 TESSANDEN 2265 NAMNÅ

2634 FÅVANG 2680 VÅGÅ 2822 BYBRUA

OPPDAL GLÅMOS GJØRA VINGELEN

6 | Unghestskue Stav 2019

Merete Berg og Ronny O Smedsmo Vidar Mikkelsen og Aina Mik­ kelsen Marthe Øiamo Viggo Erlien Guro Hagen Kristin og Amund Fjerdings­ gjelten Margaret O Jelsnes og Jens J Nielsen Johan og Stine Guro Brandstad Unni Brimi Solveig Erica Wiger

Kat nr

Navn

35 36 37 38 39

Glomstad Mina Garmos Anitra Gullmina Finnegårdens Saga Fjerdings Frøya

40 41 42

Innmelder fornavn

Postnr.

Poststed

Fiskvik Garmo Kvisler Lund Mathisen

Vigdis Randi Therese Berit Synnøve Kari Cecilie Nina

2510 2680 2270 7374 2552

TYLLDALEN VÅGÅ FLISA RØROS DALSBYGDA

Holte Luna Solli Lilly Smedsmo Turte

Johannessen Karterud Grøseth

Marianne Bjørn Johan Heidi Janne

2355 GAUPEN 2340 LØTEN 7342 LØNSET

43 44 45 46

Gjerde Huldra Dreyerstuas Ivan Haust Rabalder Rognstads Skare

Henriksen Engset Furu Kolstad

Tonje Ann Kristin Siri Kari Helene

2080 6644 6524 2350

47 48 49

Torstuens Eld Øyhus Jeger Lyksets Monark

Blikken Øyhus Huber

Anny Ingrid Kristine

EIDSVOLL BÆVERFJORD FREI NES PÅ HED­ MARK 2686 LOM 2930 BAGN 2320 FURNES

50 51 52

Dreyerstuas Istind Emas Viggo Gromma

Engset Andersen Larsen

53 54

Lunner Iris Kleivens Esilia

Bakken Grøseth

Ann Kristin Espen Mørch Line M. og Anne T. Kristian Heidi Janne

6644 BÆVERFJORD 2340 LØTEN 2653 VESTRE GAUSDAL 2730 LUNNER 7342 LØNSET

55

B. Tallerås

Thea Amalie

2611 LILLEHAMMER

56 57 58 59 60

Hjortlands Prinsessa Klotstugus Oda Frille Hofsvang Skoglis Belissa Kleivens Ninne Kolstads Castiel

Kristian Bakken Bjørn A Bonde og Heidi J Grøseth Thea Amalie B Talleås

Botten Brørby Skogli Austad Kolstad

Iver Henrik Monica Mie Kari Helene

2640 3520 2636 2480 2350

Trine Barbro Horten Henrik Brørby Monica U Skogli Mie Austad Kari Helene Kolstad

61 62

Rondeblikks Freja Karma

Berntsen Steffensen

Stine Ingrid

63

Rognstads Froste

Vøllestad

Eline

VINSTRA JEVNAKER ØYER KOPPANG NES PÅ HED­ MARK 2408 ELVERUM 2653 VESTRE GAUSDAL 2353 STAVSJØ

64 65

Zagal Mar CE Nefretiti By Noginsk CE Miss Golden Empress

Næss Reksten

Hanne Christine

2652 SVINGVOLL 2652 SVINGVOLL

Ingvild Vøllestad og Eline Vøllestad Hanne Næss Christine Reksten

Reksten

Christine

2652 SVINGVOLL

Christine Reksten

66

Innmelder etternavn

Unghestskue Stav 2019 | 7

Eier Vigdis Fiskvik Randi Therese Garmo Berit Synnøve Kvisler Kari Cecilie Lund Nina Mathisen og Emma Mathisen Marianne Johannessen Bjørn Johan Karterud Heidi J Grøseth og Bjørn A Bonde Tonje H Henriksen Ann Kristin Engset Siri Furu Kari Helene Kolstad Oda Smedsmo og Anny Blikken Ingrid Øyhus Kristine Huber og Lars ØstbyDeglum Ann Kristin Engset Espen Mørch Andersen Line M Larsen og Anne T Larsen

Stine Berntsen Ingrid Steffensen


KALDBLODS TRAVER KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 1. Briskeby Jerven 578001020170007 Chipnr.: 578097809255500 svart hingst f. 2017 Anne-Marie B. Holsve, Maurtvedtgutua 59, 2740 Roa Oppdretter: Anne Holsve, Maurtvedtgutua 63, 2740 Roa Eier: Utstiller: Guri Gjermundshaug, Høyvangvegen 43, 2322 RIDABU FAR

Fjord Jerven 578001020100501 Pr. Kåret, 2014 *21,2 K, 19,1 AK 2 110 078

MOR

Briskeby Frøkna 578001020100370 28,4 M, 26,9 AM 387 000

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK Sindy Vinter Pr. 1 31,1 K, 27,7 AL

Storeng Silva N-95-0362 27,6 M, 26,7 AK Moe Odin N-97-0203 Avk.pr.Elite, 2013 *21,6 K, 19,3 AK Briskeby Jenta N-91-0954 24,6 K, 24,6 AK

3. Briskeby Pilen 578001020180105 Chipnr.: 578097809252936 svart hingst f. 2018 Oppdretter: Anne-Marie B. Holsve, Maurtvedtgutua 59, 2740 Roa Eier: Guri Gjermundshaug, Høyvangvegen 43, 2322 Ridabu FAR

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK

Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Jærvsø Anna

Norheim Sindy

MOR

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Briskeby Frøkna 578001020100370

Siv Dalen

28,4 M, 26,9 AM 387 000

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Moe Odin N-97-0203 Avk.pr.Elite, 2013 *21,6 K, 19,3 AK Briskeby Jenta N-91-0954 24,6 K, 24,6 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM Rappfot 28,0 O Bleikli Stjerna 47,0 K

Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM Rappfot 28,0 O Bleikli Stjerna 47,0 K

KALDBLODS TRAVER KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 2. Vinnjo 578001020180143 Chipnr.: 578097809252914 rød hingst f. 2018 Oppdretter: Toril Hansen, Vigernesvegen 10, 1925 Blaker Tore Morten Blihovde, Rødumsbygdsvegen 179 A, 2652 Svingvoll Eier: FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK

Mjølner Røa N-01-1000 Pr. Sløyfe, 2003

FAR

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Røder N-93-0445 22,6 K, 20,6 AK

Alm Svarten 22,7 K, *21,5 AK

Mjølner Sjura N-86-0776 36,8 M, 39,3 AM

Haakesjur 28,1 O

Linsi Pr. 1

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna

Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK Norheim Sindy

Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Sviund Pila 38,3 K

MOR

4. Fus 578001020180117 Chipnr.: 578097809252930 svart hingst f. 2018 Oppdretter: Jan Briskeby, Anne Britt Bråten Eier: Jan Briskeby, Raastadvegen 29, 2730 Lunner Anne Britt Bråten Medeiere: Utstiller: Guri Gjermundshaug, Høyvangvegen 43, 2322 RIDABU

MOR

Torianna N-06-0200 Pr. 2, 2012 *26,4 M, *30,4 AM 388 000

Bokli Eld N-97-0457 Avk.pr.AB, 2013 *24,1 M, 19,1 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Briskeby Jenta N-91-0954 24,6 K, 24,6 AK

Rappfot 28,0 O

Boklistjerna 30,6 K, 30,4 AK

Bleikli Stjerna 47,0 K

Rådvira 42,3 M

8 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 9


KALDBLODS TRAVER KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 5. Tin Ada 578001020160304 Chipnr.: 578097809256316 svart hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Martin Fjelltveit, Haugsdalsvn. 416, 5229 Kalandseidet Elisabeth L. Krogvold, Dalaustveien 211, 2386 Brumunddal Eier: Utstiller: Elisabeth Lystad Krogvold, Dalaustvegen 211, 2386 BRUMUNDDAL FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila 38,3 K

MOR

Tin Tilla 578001020090036 Pr. Sløyfe, 2010

Eldfaksen SE-75200221S030119 Avk.pr.B, 2014 28,0 K, 25,2 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK

Tyri Donna N-99-0624 31,5 K, 31,6 AK

Sagi Knut *24,3 K, 21,2 AK

Tummelisa 29,4 K, 28,4 AK

Lilje Kråka

6. Sundi 578001020160340 Chipnr.: 578097809256220 svart hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Ola Rusten, Sundsvegen 106, 2843 Eina Ola Rusten, Sundsvegen 106, 2843 Eina Eier: FAR

Horgen Tore N-06-0133 Pr. Kåret, 2009 24,2 M, 21,0 AK 2 350 730

Spikeld N-93-0399 Avk.pr.Elite, 2012

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Spikdona 24,6 K, 26,1 AK

Horgen Laila N-95-0190

Auvin 28,8 K Jit 29,0 K, 28,8 AK

MOR

Lykkje Elise 578001020090342 Pr. Sløyfe, 2012 *29,3 M, *29,4 AK 100 000

10 | Unghestskue Stav 2019

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK

Tangen Elise N-99-0264 29,2 K, 27,3 AK

Mentor Mollyn 25,7 M, 24,4 AK

Sindy Vinter Pr. 1 31,1 K, 27,7 AL

Karla 32,7 K, 32,8 AK

Unghestskue Stav 2019 | 11


7. Solina 578001020160180 Chipnr.: 578097809252800 brun hoppe f. 2016 Oppdretter: Terje Slettum, Morten Pettersen Terje Slettum, Mathias Bliliesvei 2, 2843 Eina Eier: Morten Pettersen Medeiere: Terje Slettum, Mathias Blilies Veg 2, 2843 EINA Utstiller: FAR

Smedheim Solan 578001020110177 Pr. Kåret, 2014 23,0 M, 19,7 AK 3 403 774

Bork Odin N-05-0151 Pr. Kåret, 2008 Avk.pr.A, 2016

Moe Odin Avk.pr.Elite *21,6 K, 19,3 AK

Lila N-03-0622 Pr. Godkjent, 2007

Bokli Balder 22,7 K, 20,2 AK

Bork Perla

Nordli Kvikka 29,8 K, 28,8 AM

MOR

Kringelandsolina N-06-0790 Pr. 3, 2014 *27,6 M, 28,7 AK 207 145

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK

Vik Pia N-01-0296 Pr. Sløyfe, 2004

Lome Elden Avk.pr.Elite *24,3 M, 22,3 AK

Jærvsø Anna

Vik Perla 28,9 K, *28,4 AK

KALDBLODS TRAVER KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 8. Lannem Stina 578001020170040 Chipnr.: 578097809255392 brun hoppe f. 2017 Oppdretter: Ola M. Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 Dovre Eier: Ola M. Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 Dovre Utstiller: Ola M Skrugstad, Gudbrandsdalsvegen 1703, 2662 DOVRE FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila 38,3 K

MOR

Lannem Silje 578001020100602 Pr. 1, 2014 *20,1 K, *18,8 AK 6 881 134

12 | Unghestskue Stav 2019

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK

Järvsöfaks Avk.pr.Elite *20,5 K, *17,9 AK

Lannem Sjura N-90-0358 Avk.pr.Elite, 2014 30,9 K, *33,9 AM

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK

Sindy Vinter Pr. 1 31,1 K, 27,7 AL

Sjurpila 43,4 K

Unghestskue Stav 2019 | 13


9. Odina 578001020170390 Chipnr.: 578097809256563 brun hoppe f. 2017 Oppdretter: Terje Slettum, Morten Pettersen Terje Slettum, Mathias Bliliesvei 2, 2843 Eina Eier: Morten Pettersen Medeiere: Terje Slettum, Mathias Blilies Veg 2, 2843 EINA Utstiller: FAR

Moe Odin N-97-0203 Avk.pr.Elite, 2013 *21,6 K, 19,3 AK 10 020 332

Elding 2454 T N-83-0337 Avk.pr.Elite, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot 28,0 O Elnett 27,9 K, 29,5 AK

Moe Vilja N-91-1224 Lyngsvarten 26,8 K, 26,2 AK Pr. 1, 2012 Avk.pr.Elite, 2012 33,1 M, 31,0 AM Lund Blessa *29,5 K, *29,2 AK

MOR

Kringelandsolina N-06-0790 Pr. 3, 2014 *27,6 M, 28,7 AK 207 145

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK

Vik Pia N-01-0296 Pr. Sløyfe, 2004

Lome Elden Avk.pr.Elite *24,3 M, 22,3 AK

Jærvsø Anna

Vik Perla 28,9 K, *28,4 AK

10. Tangen Rødi 578001020170098 Chipnr.: 578097809255443 rød hoppe f. 2017 Oppdretter: Signe Kvaale Nilsen, Jørn-Gunnar Nilsen Jane Irene Monsen, Åshøgdsvegen 303, 2360 Rudshøgda Eier: Utstiller: Jane Irene monsen, Åshøgdvegen 303, 2360 RUDSHØGDA FAR

Mørtvedt Jerkeld N-01-0193 Avk.pr.A, 2014 *22,1 K, 20,0 AK 6 206 564

Lome Elden N-95-0265 Avk.pr.Elite, 2013 *24,3 M, 22,3 AK

Elding Avk.pr.Elite 26,4 K, 23,6 AK Trøpila Pr. 1 34,5 K, 34,5 AK

Mørtvedt Jerkila N-86-1080 27,0 K, *27,3 AK

Jerker 31,2 O Torila Avk.pr.2 36,5 O

MOR

Tangen Mai N-00-0384 *29,9 K, 28,9 AK 118 750

Røder N-93-0445 22,6 K, 20,6 AK Slogum Bra N-92-1112 35,3 M, 35,3 AM

Alm Svarten 22,7 K, *21,5 AK Linsi Pr. 1 Braute *24,1 K, 23,1 AK Slogum Sol *35,4 M, *34,2 AM

14 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 15


11. Stjerne Unni 578001020170186 Chipnr.: 578097809255525 svart hoppe f. 2017 Oppdretter: Tommy Mathisen, Unni Mathisen Eier: Kåre Refsland, Eivindhagen 27, 4360 Varhaug Utstiller: Lise Ruttenborg, Øverbygdsvegen 621, 2836 BIRI FAR

Åsajerven N-02-0091 Avk.pr.Elite, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Avk.pr.Elite, 2012 *20,5 K, *17,9 AK

Trollfaks 25,5 K, 25,8 AK Jærvsø Anna

Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK Norheim Sindy

MOR

Kap Viktoria N-06-0346 Pr. 2, 2015 25,5 M, 25,0 AK 552 000

Alm Viktor N-01-0223 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK

Rigel Jo 26,7 K, 25,7 AK

Kapdonna N-00-0062 32,1 K, 32,6 AM

Spikeld Avk.pr.Elite *21,5 K, *18,6 AK

Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK

Kaplana Pr. 2 32,9 M, 33,6 AM

DØLAHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 12. Træes Vind 578002020172123 Chipnr.: 578098100569953 svart hingst f. 2017 Oppdretter: Georg Sole, Andrine R Sole Georg Sole, Ottadalsvegen 4692, 2685 Garmo Eier: Andrine R Sole Medeiere: Randi Therese Garmo, Krokjordet 7 A, 2680 VÅGÅ Utstiller: FAR

Øijo 3627DH N-05-2093 Pr. 3, 2009 Garmos Junar 3684DH 578002020132085 Pr. Kåret, 2016 Garmos Katharina 26442D N-07-2158 Pr. 3, 2016

Vaesvarten Pr. 3 Øiraua Pr. 2 Vollaug Sølve Pr. 2 Avk.pr.Elite Anestasia Pr. 3

MOR

Liljedokka 26024D N-02-2136 Pr. 3, 2008

Jonsvarten 3563DH N-94-2063 Pr. 1, 2006 Avk.pr.2, 2005

Skogly Prins Pr. 2

Liljemøy 25665D N-93-2146 Pr. 3, 2004

Jahn Svarten Pr. 3

Tina Pr. 3

Lilja Pr. 2

16 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 17


13. Vårglimt 578002020172065 Chipnr.: 578098100571600 brun hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Ole Vestad, Ottadalsvegen 4808, 2685 Garmo Stine Brunsberg, Porfyrvegen 23, 2611 Lillehammer Eier: Ole Anders Teigmoen Medeiere: Stine Brunsberg, Porfyrvegen 23, 2611 LILLEHAMMER Utstiller: FAR

Garmos Junar 3684DH 578002020132085 Pr. Kåret, 2016

Øijo 3627DH N-05-2093 Pr. 3, 2009

Vaesvarten Pr. 3 Øiraua Pr. 2

Garmos Katharina 26442D N-07-2158 Pr. 3, 2016

Vårhild 25861D N-99-2022 Pr. 2, 2005

FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Avk.pr.B, 2017 Skraaruds Eldølen 3680DH 578002020112163 Pr. 2, 2017 Skraarudbausa 26482D N-06-2064

Vollaug Sølve Pr. 2 Avk.pr.Elite Anestasia Pr. 3

MOR

15. Aragon 578002020172005 Chipnr.: 578098100572890 brun hingst f. 2017 Jane Helland, Øverbygdvegen, 2647 Sør-Fron Oppdretter: Jane Helland, Øverbygdvegen, 2647 Sør-Fron Eier: Utstiller: Jane Brubak, Øverbygdsvegen 436, 2647 SØR-FRON

Vårdølen 3569DH N-95-2099 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2007

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Drivdøla 24961D Pr. 1, 1997 Avk.pr.2, 1997

Skardølen Pr. 1 Avk.pr.1

Vårdøla Pr. 3

Smedsmo Lindar Pr. 1 Gulldokka Pr. 3 Teigmoblesen Pr. 2 Vaterland Svarta Pr. 3

MOR

Mai Kiara 26447D 578002020112004 Pr. 3, 2018

Gjerde Blæsen 3632DH N-06-2123 Pr. 1, 2010

Sogna Blæsen Pr. 2

Nord Maia 26459D N-03-2218 Pr. 3, 2013

Morkar Pr. 0

Systrondsbruna Pr. 1

Sogne Mai Pr. 3

Lenda Pr. 2

14. Bjertnæs Blåtten 578002020172035 Chipnr.: 578098100573087 blå hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Ole Morten Bjertnæs, Fjordlinna 1237, Bjærtnes Nordre, 3520 Jevnaker Eier: Stein Arne Hansebråten, Eriksrudvegen 150, 2846 Bøverbru

16. Fagerli Knut 578002020172133 Chipnr.: 578098100567551 svart hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Johan Brandstad, Stine Guro Brandstad Johan Brandstad, Rustevegen 536, 2640 Vinstra Eier: Stine Guro Brandstad Medeiere: Utstiller: Johan Brandstad, Rustvegen 536, 2640 VINSTRA

FAR

FAR

Haugstad Stjernen 3629DH N-06-2219 Pr. 2, 2016

Dalasvarten 3568DH N-95-2161 Pr. 2, 2012

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Syljefrid Pr. 3

Vendela 26480D N-95-2196 Pr. Sløyfe, 1998

Vigvind Pr. 2

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Bjertnæs Stjerneblåa 26452D 578002020132040 Pr. 3, 2016

Heirums Blåtind 3560DH N-94-2043 Pr. 3, 2003 Bjertine Svarta 27276D N-07-2060 Pr. 3, 2010

Bjontind Pr. 2 Blålilja Pr. 2 Mostjernar Pr. 2 Bjertine Pr. 3

18 | Unghestskue Stav 2019

Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

Eveline Pr. 2

MOR

Myklar Pr. 2

MOR

Odlo Tora 26303D N-07-2080 Pr. 1, 2017

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Åstora 26062D N-03-2064 Pr. 1, 2009

Vaesvarten Pr. 3

Frøya

Odlo Lilja Pr. 2

Unghestskue Stav 2019 | 19


Vi har over 70 snille hester og kan tilby følgende: • Rideleir • Ukesturer • Villmarksturer • Helgeturer • Kvegdrift og cowboyturer • Rideskole fra vårt godkjente ridesenter på Vinstra

• Kanefart • Oppdragskjøring • Firmaturer og skreddersydde løsninger • Ridning fra hoteller som Wadahl og Rondablikk.

17. Grådalens Junior 578002020172043 Chipnr.: 578098100571604 svart hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Berit Grådal, Femundsvn. 89, 7374 Røros Eier: Berit Grådal, Femundsvn. 89, 7374 Røros FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

E-post: post@sulseter.no - www.sulseter.no

MOR

Juni Lita 26424D 578002020112198 Pr. 2, 2015

Uppheims Prinsen 3600DH N-00-2055 Pr. 2, 2008

Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A

Bekkevolls Blesa 26367D N-04-2248 Pr. 3, 2013

Spjotind Pr. 2

Furu Blessa Pr. 3

Røylandsbruna

18. Mai Blessen 578002020172007 Chipnr.: 578098100571273 brun hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Tor Westberg, , 7370 Brekkebygd Eier: Tor Westberg, , 7370 Brekkebygd FAR

Uppheims Prinsen 3600DH N-00-2055 Pr. 2, 2008

DU FINNER OSS PÅ STAV! Kongsvegen 1642, 2635 Tretten

RØNTGEN • ULTRALYD • KIRURGI Salg av fôr

SMÅDYR • HEST • PRODUKSJONSDYR • Godkjent mottaksstasjon for inseminering av hest • Brunstkontroll og drektighetsundersøkelse • Vanlig hestepraksis • Timebestilling alle dager

Skarprins 3580DH N-96-2091 Pr. 2, 2012 Avk.pr.A, 2015

Vossasvarten Pr. 2

Furu Blessa 25612D N-93-2142 Pr. 3, 2002

Furu Knekten Pr. 2

Skarlinn Pr. 2

Kvamsmilla Pr. 1 Avk.pr.2

MOR

Bekkevolls Blesa 26367D N-04-2248 Pr. 3, 2013

Spjotind 3544DH N-90-2111 Pr. 2, 2002

Borg Svarten Pr. 3

Røylandsbruna N-00-2210

Isvind Pr. 0

Øvjudøla Pr. 3

Bjørbekk Lissa Pr. 3

DØGNVAKT

Tlf 61 27 65 14 fax 61 27 70 65 • vtrea@online.no www.stavveterinarsenter.no

20 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 21


19. Moa Snippen 578002020172061 Chipnr.: 578098100572669 svart hingst f. 2017 Elisabeth Brumoen, Henning Rønshaugen Oppdretter: Elisabeth Brumoen, Smiuvegen 58, 2643 Skåbu Eier: Henning Rønshaugen Medeiere: Elisabeth og Henning B. Rønshaugen, Smiuvegen 58, 2643 SKÅBU Utstiller: FAR

Eldkar 3647DH 578002020082045 Pr. 1, 2015 Vivelstad Svarten 3682DH 578002020132043 Pr. 2, 2017 Storøy Lenda 26250D N-06-2218 Pr. 3, 2017

Tirils Eldar Pr. 2 Øverlandstjerna Pr. 3 Sogna Blæsen Pr. 2 Solheims Svarta Pr. 3

MOR

Svarkeblessa 26412D N-07-2222 Pr. 2, 2015

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009

Mykleby Trym Pr. 3

Remdøla 25834D N-97-2008 Pr. 3, 2010

Feforsvarten Pr. 0

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

Bekkeblesa Pr. 3

KIM JOHANNESEN AS KRAN & TRANSPORT TLF. 477 55 600 post@kimkran.no www.kimkran.no 22 | Unghestskue Stav 2019

20. Segelstad Prinsen 578002020172149 Chipnr.: 578098100572972 brun hingst f. 2017 Oppdretter: Tore B. Segelstad, Segelstadvegen 51, 2634 Fåvang Eier: Tore B. Segelstad, Segelstadvegen 51, 2634 Fåvang FAR

Eldkar 3647DH 578002020082045 Pr. 1, 2015 Vivelstad Svarten 3682DH 578002020132043 Pr. 2, 2017 Storøy Lenda 26250D N-06-2218 Pr. 3, 2017

Tirils Eldar Pr. 2 Øverlandstjerna Pr. 3 Sogna Blæsen Pr. 2 Solheims Svarta Pr. 3

MOR

Smedsmo Mai Brona 578002020102038

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Mari Blessa 25918D N-00-2024 Pr. 3, 2003

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1 Vesle Mari Pr. 3

Unghestskue Stav 2019 | 23


21. Vistekleivens Nestor 578002020172073 Chipnr.: 578098100572554 rød hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Mai Elin Ulsanden, Hans Petter Vaberg Eier: Merete Berg, Vågåveien 70 C, 2680 Vågå FAR

Eldkar 3647DH 578002020082045 Pr. 1, 2015 Vivelstad Svarten 3682DH 578002020132043 Pr. 2, 2017 Storøy Lenda 26250D N-06-2218 Pr. 3, 2017

Tirils Eldar Pr. 2 Øverlandstjerna Pr. 3 Sogna Blæsen Pr. 2 Solheims Svarta Pr. 3

MOR

Vistekleivens Linnea 26214D N-05-2100 Pr. 2, 2009

Smedsmo Lindar 3599DH N-00-2083 Pr. 1, 2008

Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A

Svart Tussa 25820D N-97-2068 Pr. 3, 2003

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Morka Raua Pr. 1 Avk.pr.Elite

Sparmøy Pr. 3

DØLAHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR

Tretten Innkjøpslag SA • Hundeutstyr • Klær og sko • Bruder leker • Jernvare • Fjøsartikler • Hestefôr • OMO Color/Ultra • Elektriske gjerder • Plantejord/dekkbark • Hageredskap 24 | Unghestskue Stav 2019

22. Øverset Konrad 578002020182009 Chipnr.: 578098100573382 brun hingst f. 2018 Oppdretter: Inger Lise Bekken, Sevalvg 322, 2822 Bybrua Eier: Annika Skaugerud, Sevalvegen 320, 2822 Bybrua Medeiere: Amanda S Bekken, Ole Anders S Bekken Utstiller: Annika Skaugerud, Sevalvegen 320, 2822 BYBRUA FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Krogsrud Forstmann 3675DH 578002020102019 Pr. 2, 2017 Søberg Juni Dokka 26248D N-06-2012 Pr. 3, 2010

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Borktind Pr. 3 Bjøra Pr. 3

MOR

Frøken Fiona 26443D 578002020082004 Pr. 3, 2016

Faun 3617DH N-03-2075 Pr. 2, 2008 Vilde 25960D N-01-2000 Pr. 3, 2004

Jahn Svarten Pr. 3 Bjonfrøya Pr. Sløyfe Borgvind Pr. 2 Melbyvilja Pr. 3

2635 Tretten Tlf. 61 27 64 17 www.innkjopslaget.no Unghestskue Stav 2019 | 25


23. Garmos Hilmar 578002020182079 Chipnr.: 578098100572613 brun hingst f. 2018 Oppdretter: Randi Therese Garmo, Krokjordet 7a, 2680 Vågå Eier: Randi Therese Garmo, Krokjordet 7a, 2680 Vågå FAR

Smedsmo Knekten 3618DH N-04-2039 Pr. 1, 2011

Skarprins 3580DH N-96-2091 Pr. 2, 2012 Avk.pr.A, 2015

Vossasvarten Pr. 2 Skarlinn Pr. 2

Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Syljesethrauen Pr. 2 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

MOR

Garmos Katharina 26442D N-07-2158 Pr. 3, 2016

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Anestasia 26063D N-03-2166 Pr. 3, 2012

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Vollaug Sølvi Pr. 2

Garmos Raua Pr. 3

KIWI Tretten Man-fred: 7-21 Lørdag: 9-21

24. Ullins Wiktor 578002020182017 Chipnr.: 578098100370709 svart hingst f. 2018 Oppdretter: Geir Lie, Evija E Lie Eier: Geir Lie, Smedstuveien 50, 2350 Nes På Hedmark Medeiere: Evija E Lie Utstiller: Evija Lie, Smedstuvegen 50, 2350 NES PÅ HEDMARK FAR

Odlo Prins 3660DH 578002020092015 Pr. 3, 2014 Stensliguten 3691DH 578002020142105 Pr. 2, 2018 Stensli Øivår 26335D N-07-2206 Pr. 1, 2015

Faun Pr. 2 Åstora Pr. 1 Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2 Øisvarta Pr. 2

MOR

Hemsedøla 26034D N-02-2164 Pr. 2, 2007

Ristvedt Grane 3589DH N-98-2053 Pr. 2, 2006

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Forsetblessen Pr. 2

Lenda Pr. 2

Eldri Pr. 2

Norgesfôr Vinstra

2640 Vinstra - Tlf.: 61 29 01 20 26 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 27


25. Midtgards Storm 578002020182059 Chipnr.: 578098100572178 svart hingst f. 2018 Oppdretter: Vidar Mikkelsen, Aina Mikkelsen Merete Berg, Vågåveien 70 C, 2680 Vågå Eier: Ronny Ove Smedsmo Medeiere: Merete Berg, Skogbygdsvegen 18, 2680 VÅGÅ Utstiller: FAR

Eldkar 3647DH 578002020082045 Pr. 1, 2015 Vivelstad Svarten 3682DH 578002020132043 Pr. 2, 2017 Storøy Lenda 26250D N-06-2218 Pr. 3, 2017

Tirils Eldar Pr. 2 Øverlandstjerna Pr. 3 Sogna Blæsen Pr. 2 Solheims Svarta Pr. 3

MOR

Midtgards Brona 26050D N-03-2134 Pr. 2, 2011

Bonus 1844SH Pr. Kåret, 2002

Troman

Villmarksrosa 25808D N-96-2084 Pr. 2, 2007

Villmarkens Vårvind Pr. 2

Bingsy

Teigestjerna Pr. 2

DØLAHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 26. Midtgards Borka 578002020162054 Chipnr.: 578098100365281 borket hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Vidar Mikkelsen, Aina Mikkelsen Eier: Vidar Mikkelsen, , 2560 Alvdal Medeiere: Aina Mikkelsen Utstiller: Vidar Mikkelsen, <Mangler>, 2560 Alvdal FAR

Borktind 3592DH N-97-2049 Pr. 3, 2005 Heirums Borken 3659DH 578002020092111 Pr. 2, 2014 Vesleblesa 25471D N-89-2082 Pr. 1, 2007 Avk.pr.1, 2007

Bjontind Pr. 2 Bjonborka Pr. 2 Avk.pr.A Borg Svarten Pr. 3 Vesla Pr. 2

MOR

Midtgards Brona 26050D N-03-2134 Pr. 2, 2011

Bonus 1844SH Pr. Kåret, 2002

Troman

Villmarksrosa 25808D N-96-2084 Pr. 2, 2007

Villmarkens Vårvind Pr. 2

Bingsy

Teigestjerna Pr. 2

28 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 29


27. Adelstens Juni 578002020162040 Chipnr.: 578098100364103 svart hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Hilde A Elvestad, Såseggvegen 161, 7718 Steinkjer Eier: Marthe S Øiamo, Dovrevegen 436, 7340 Oppdal FAR

Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008 Moprins 3656DH 578002020092169 Pr. 2, 2017 Movåra 25777D N-97-2182 Pr. 2, 2017

Uppheims Prinsen Pr. 2 Bottolfs Lina Pr. 2 Villmarkens Vårvind Pr. 2 Tindra Pr. 1 Avk.pr.1

MOR

Villmarkens Ariel 578002020112018 Pr. Sløyfe, 2013

Snertegutt 3594DH N-99-2205 Pr. 2, 2009

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Annabell N-06-2288

Uddson Pr. 3

Snerta Pr. 3

Øy Huldra

28. Bjørnsgård Maja 578002020162000 Chipnr.: 578098100366718 svart hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Viggo Erlien, Johan Falkbergets Vei 1369, 7372 Glåmos Eier: Viggo Erlien, Johan Falkbergets Vei 1369, 7372 Glåmos FAR

Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008 Moprins 3656DH 578002020092169 Pr. 2, 2017 Movåra 25777D N-97-2182 Pr. 2, 2017

Uppheims Prinsen Pr. 2 Bottolfs Lina Pr. 2 Villmarkens Vårvind Pr. 2 Tindra Pr. 1 Avk.pr.1

MOR

Megrundsbrona 26343D 578002020092144 Pr. 3, 2017

Smedsmo Lindar 3599DH N-00-2083 Pr. 1, 2008

Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A

Trinerudblesa 26060D N-03-2078 Pr. 1, 2009

Sogna Blæsen Pr. 2

Morka Raua Pr. 1 Avk.pr.Elite

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

30 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 31


29. Estelle 578002020162012 Chipnr.: 578098100371601 rød hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Guro Hagen, Ottemveien 131, 6613 Gjøra Guro Hagen, Ottemveien 131, 6613 Gjøra Eier: FAR

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Syljesethrauen Pr. 2 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

MOR

Arruna 26124D N-04-2064 Pr. 2, 2010

Vetle Rauen 3582DH N-97-2197 Pr. 2, 2005

Spjotind Pr. 2

Skrims Snøvild 25740D N-96-2156 Pr. 2, 2008

Snøvabrunen Pr. 3

Skarella Pr. 1

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

30. Megrunds Lisa 578002020162094 Chipnr.: 578098100371891 svart hoppe f. 2016 Oppdretter: Bjørn Iverstuen, Wenche Iversuen Kristin Fjerdingsgjelten, Hallrøstveien 244, 2542 Vingelen Eier: Amund Fjerdingsgjelten Medeiere: Kristin Fjerdingsgjelten, Hallrøstveien 244, 2542 VINGELEN Utstiller: FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Svantesvold Sølve 3677DH 578002020112107 Pr. 2, 2016 Svantesvold Milla 25994D N-02-2108 Pr. 3, 2013

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Teigmoblesen Pr. 2 Hallingblåa Pr. 2

MOR

Megrundstjerna 578002020112126 Pr. Sløyfe, 2014

Møllerbron 3634DH N-07-2001 Pr. 3, 2011

Jahn Svarten Pr. 3

Trinerudblesa 26060D N-03-2078 Pr. 1, 2009

Sogna Blæsen Pr. 2

Møllerbruna Pr. 2

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

31. Skarv Stjerna 578002020162006 Chipnr.: 578098100369202 rødskimmel hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Arne Iverstuen, Baklivegen 350, 2643 Skåbu Margaret O. Jelsnes, Atndalsvn. 102, 2580 Folldal Eier: Medeiere: Jens Jørgen Nielsen Utstiller: Margaret Jelsnes, Atndalsveien, 102, 2580 FOLLDAL FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Svantesvold Sølve 3677DH 578002020112107 Pr. 2, 2016 Svantesvold Milla 25994D N-02-2108 Pr. 3, 2013

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Teigmoblesen Pr. 2 Hallingblåa Pr. 2

MOR

Tresa Mai 26389D 578002020102000 Pr. 2, 2017

Skogstadbron 3621DH N-03-2115 Pr. 2, 2009

Sogna Blæsen Pr. 2

Isdøls Huldra 26171D N-05-2222 Pr. 1, 2010

Morkasjur Pr. 2

Stjerne Lilla Pr. 3

Glomstadstjerna Pr. 2

32 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 33


32. Fagerli Huldra 578002020162084 Chipnr.: 578098100364274 svart hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Johan Brandstad, Stine Guro Brandstad Johan Brandstad, Rustevegen 536, 2640 Vinstra Eier: Stine Guro Brandstad Medeiere: Johan Brandstad, Rustvegen 536, 2640 VINSTRA Utstiller: FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

MOR

Odlo Tora 26303D N-07-2080 Pr. 1, 2017

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Åstora 26062D N-03-2064 Pr. 1, 2009

Vaesvarten Pr. 3

Frøya

Odlo Lilja Pr. 2

DØLAHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 33. Brimi Huldre 578002020172066 Chipnr.: 578098100568393 svart hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Unni Brimi, Storviksroe 75, 2683 Tessanden Eier: Unni Brimi, Storviksroe 75, 2683 Tessanden FAR

Mostjernar 3614DH N-03-2149 Pr. 2, 2014 Haugajo 3645DH 578002020082009 Pr. 2, 2015 Eldmøy 26116D N-04-2002 Pr. 2, 2012

Sogna Blæsen Pr. 2 Mosvarta Pr. 1 Ristvedt Grane Pr. 2 Bjørnegårdsvarta Pr. 3

MOR

Smedsmo Anna Blessa 26462D 578002020092114 Pr. 2, 2017

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009

Mykleby Trym Pr. 3

Mari Blessa 25918D N-00-2024 Pr. 3, 2003

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

Vesle Mari Pr. 3

34 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 35


34. Wigers Tindra 578002020172008 Chipnr.: 578098100571422 svart hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Solveig Erica Wiger, Feltvegen 417, 2265 Namnå Eier: Solveig Erica Wiger, Feltvegen 417, 2265 Namnå FAR

Randtind 3658DH N-01-2033 Pr. 2, 2014

Hallingblåen 3575DH N-96-2073 Pr. 3, 2004

Forsetblessen Pr. 2 Blå Lill Pr. 1

Randfrid 25756D N-96-2024 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2013

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Syl Lilja 26269D N-06-2038 Pr. 3, 2010

Myromsli Svensken Pr. 2

Nilfrid Pr. 1 Avk.pr.2

MOR

Syl Stjerna 578002020122016

Vollaug Sølvi Pr. 2

Sylluna Pr. 3

Tretten kro AS (bådstø gjestgiveri) 2635 Tretten Åpent 24 timer Mat fra 08.00 - 20.00 Overnatting, 150 sengeplasser, fra enkle h ­ ytter uten bad til hytter/rom med bad av hotellstandard. God mat, reale porsjoner, hyggelige priser. Telefon: 61 27 63 21 E-mail: post@13kro.no Nettside: www.13kro.no 36 | Unghestskue Stav 2019

35. Glomstad Mina 578002020172042 Chipnr.: 578098100570940 svart hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Odd Eivind Follstad, Nord-Østerdalsveien 5217, 2560 Alvdal Eier: Vigdis Fiskvik, Hokstadbakken, 2510 Tylldalen FAR

Skjåk Balder 3651DH 578002020092137 Pr. 2, 2017 Rudsars Borgar 3683DH 578002020132115 Pr. 3, 2017 Rudsars Silva 26328D N-07-2178 Pr. 1, 2012

Bekkebrunen Pr. 2 Blå Lill Pr. 1 Vollaug Sølve Pr. 2 Avk.pr.Elite Frøken Frøya Pr. 3

MOR

Tresa Mai 26389D 578002020102000 Pr. 2, 2017

Skogstadbron 3621DH N-03-2115 Pr. 2, 2009

Sogna Blæsen Pr. 2

Isdøls Huldra 26171D N-05-2222 Pr. 1, 2010

Morkasjur Pr. 2

Stjerne Lilla Pr. 3

Glomstadstjerna Pr. 2

Unghestskue Stav 2019 | 37


36. Garmos Anitra 578002020172012 Chipnr.: 578098100571619 brun hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Randi Therese Garmo, Krokjordet 7a, 2680 Vågå Eier: Randi Therese Garmo, Krokjordet 7a, 2680 Vågå

37. Gullmina 578002020172018 Chipnr.: 578098100571672 rødskimmel hoppe f. 2017 Oppdretter: Stein Bentstuen, Elstad Vestre, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll Eier: Berit Synnøve Kvisler, Nordtorpet 108, 2266 Arneberg

FAR

FAR

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Syljesethrauen Pr. 2

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Svantesvold Sølve 3677DH 578002020112107 Pr. 2, 2016 Svantesvold Milla 25994D N-02-2108 Pr. 3, 2013

Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

MOR

Garmos Katharina 26442D N-07-2158 Pr. 3, 2016

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017

Istadli Gutten Pr. 0

Anestasia 26063D N-03-2166 Pr. 3, 2012

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Vollaug Sølvi Pr. 2

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Teigmoblesen Pr. 2 Hallingblåa Pr. 2

MOR

Gullmai N-07-2002 Pr. Sløyfe, 2009

Skrimsblessen 3561DH N-94-2113 Pr. 2, 2006

Forsetblessen Pr. 2

Gulldokka 25354D N-86-2062 Pr. 3, 2005

Ellargutten Pr. 1

Garmos Raua Pr. 3

Kvamsmilla Pr. 1 Avk.pr.2

Steigstjerna Pr. 3

38. Finnegårdens Saga 578002020172002 Chipnr.: 578098100573199 mørkbrun hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Berit M Galaaen, Galåen, 7374 Røros Eier: Kari Cecilie Lund, Kåsaveien 98, 7374 Røros FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

MOR

Skrims Huldra 26324D N-07-2044 Pr. 3, 2017

Mostjernar 3614DH N-03-2149 Pr. 2, 2014

Sogna Blæsen Pr. 2

Odlo Netty 25930D N-00-2044 Pr. 2, 2009

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Mosvarta Pr. 1

Drivdøla Pr. 1 Avk.pr.2

38 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 39


39. Fjerdings Frøya 578002020172010 Chipnr.: 578098100572354 svart hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Kristin Fjerdingsgjelten, Amund Fjerdingsgjelten Oppdretter: Nina Mathisen, Tuvengveien 123, 2552 Dalsbygda Eier: Emma Mathisen Medeiere: Nina Mathisen, Tuvengveien 123, 2552 DALSBYGDA Utstiller: FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

MOR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Haugavild 26372D 578002020102186 Pr. 2, 2015 Eldmøy 26116D N-04-2002 Pr. 2, 2012

Moklompen Pr. 2 Odlo Netty Pr. 2 Ristvedt Grane Pr. 2 Bjørnegårdsvarta Pr. 3

40. Holte Luna 578002020172086 Chipnr.: 578098100570021 mørkbrun hoppe f. 2017 Oppdretter: Solveig Holte, Hevjanåsvegen 89, 3570 Ål Eier: Marianne Johannessen, Rennebergsveien 652, 2355 Gaupen FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

MOR

Holte Perla 26381D 578002020082000 Pr. 3, 2014

Randsvarten 3547DH N-90-2053 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2003

Engelstad Prins Pr. 1

Stjerne Marta N-02-2020 Pr. Sløyfe, 2005

Hallingblåen Pr. 3

Carella Pr. 1 Avk.pr.2

Vesle Mari Pr. 3

40 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 41


41. Solli Lilly 578002020172100 Chipnr.: 578098100571739 mørkbrun hoppe f. 2017 Oppdretter: Bjørn Johan Karterud, Brandsrudvegen 135, 2340 Løten Eier: Bjørn Johan Karterud, Brandsrudvegen 135, 2340 Løten FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. 2, 2015 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2

MOR

Lililja N-07-2098

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Avk.pr.Elite, 2017 Lifrøkna N-04-2158

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Stalheimblæsen Pr. 2

43. Gjerde Huldra 578002020182100 Chipnr.: 578098100572658 brun hoppe f. 2018 Oppdretter: Torhild H. Gjerde, Gjerde 1, 6863 Leikanger Eier: Tonje H Henriksen, Skakkland 13, 2080 Eidsvoll Utstiller: Tonje Henriksen, Skakkland 13, 2080 EIDSVOLL FAR

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013 Åsen Balder 3685DH 578002020132135 Pr. 2, 2018 Sogne Lill 26054D N-03-2022 Pr. 1, 2011

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1 Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Sogna Blæsa Pr. 1 Avk.pr.A

MOR

Maibruna 25757D N-96-2078 Pr. 1, 2013 Avk.pr.A, 2013

Liborka Pr. 2

Skogly Prins 3531DH N-88-2007 Pr. 2, 1994

Skjerdingstadsvarten Pr. 1

Tanita 25055D Pr. 1, 2004 Avk.pr.2, 2004

Hallingborken Pr. 1

Dally Pr. 1

Langedøla Pr. 1

DØLAHEST KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR

FJORDHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR

42. Smedsmo Turte 578002020182104 Chipnr.: 578098100572413 brun hoppe f. 2018 Oppdretter: Linn Smedsmo, Vågåveien 80, 2680 Vågå Heidi Janne Grøseth, Horvlivegen 8, 7342 Lønset Eier: Medeiere: Bjørn Arild Bonde Utstiller: Heidi Janne Grøseth, Horvliv.8, 7342 LØNSET

44. Dreyerstuas Ivan 578002020172507 Chipnr.: 578098100573367 l.brunblak hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Ann Kristin Engset, Åsskardveien 1832, 6644 Bæverfjord Eier: Ann Kristin Engset, Åsskardveien 1832, 6644 Bæverfjord

FAR

FAR

Smedsmo Knekten 3618DH N-04-2039 Pr. 1, 2011

Skarprins 3580DH N-96-2091 Pr. 2, 2012 Avk.pr.A, 2015

Vossasvarten Pr. 2 Skarlinn Pr. 2

Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Syljesethrauen Pr. 2

Kuling 2249FH N-06-2543 Pr. 2, 2010 Fjell Finn 2292FH 578002020112503 Pr. 2, 2016 Nidarrosa 16824F N-04-2682 Pr. 2, 2010

Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

MOR

Mari Blessa 25918D N-00-2024 Pr. 3, 2003

Vårdølen 3569DH N-95-2099 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2007

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Vesle Mari 25894D N-96-2114 Pr. 3, 2006

Syljesethrauen Pr. 2

Vårdøla Pr. 3

Mari Pr. 2

42 | Unghestskue Stav 2019

Dalargutt Pr. 1 Selma Ros Pr. 3 Åsedølen Pr. 3 Daisi Pr. 2 Avk.pr.A

MOR

Hjortlands Heidi 17266F 578002020122540 Pr. 2, 2016

Nytuns Heiden 2260FH N-07-2585 Pr. 3, 2011

Solli Gråen Pr. 2

Hermantos Datter 16887F N-05-2520 Pr. 2, 2012

Hermanto Pr. 2

Heidra Pr. 3

Engja Sølja Pr. 1 Avk.pr.Elite

Unghestskue Stav 2019 | 43


45. Haust Rabalder 578002020172599 Chipnr.: 578098100363814 ulsblakk hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Åshild Flesland, Vevlevegen 413, 5286 Haus Eier: Siri Furu, Ivar Seljedals Gate 24, 6600 Sunndalsøra FAR

Fjelltor 2262FH N-07-2527 Pr. 1, 2012 Avk.pr.A, 2019 Glød 2298FH 578002020132613 Pr. Kåret, 2016 Eisy 16782F N-03-2788 Pr. 3, 2006

Torsetblakken Pr. 1 Fjellmøy Pr. 1 Avk.pr.Elite Ljosprins Pr. 1 Ninja Pr. 1

MOR

Ramona 578002020102596 Pr. Sløyfe, 2013

Draggutt 2219FH N-02-2525 Pr. 3, 2006

Rånn Pr. 2

Sannheims Blakka 17131F N-06-2516 Pr. 1, 2012

Hjellar Pr. 2

Bente Lin Pr. 1

Sandheimjenta Pr. 0

46. Rognstads Skare 578002020172583 Chipnr.: 578098100367549 l.brunblak hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Ingunn Nordal Sørum, Rognstadvegen 340, 2380 Brumunddal Eier: Kari Helene Kolstad, Duengerhøgda 275, 2350 Nes På Hedmark FAR

Hildmann 2114FH N-93-2695 Pr. 2, 2004

Lunbrigg 2057FH N-89-2503 Pr. 3, 1992

Briggen Pr. 2 Luna Pr. 1

Benta 14129F Pr. 1, 1994

Fjellfaun Pr. 3 Kitti Pr. 2

MOR

Eidi N-91-2706 Pr. 0, 2003

Rådar 1989FH Pr. 1, 1997

Tunfeld Pr. 3

Arna 15386F N-86-2626 Pr. 3, 1990

Bronse Pr. 1 Avk.pr.1

Monica Pr. 1

Brynja

44 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 45


47. Torstuens Eld 578002020172557 Chipnr.: 578098100367433 l.brunblak hingst f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Oda Smedsmo, Anny Blikken Oda Smedsmo, Liavegen 1472, 2686 Lom Eier: Anny Blikken Medeiere: Anny Blikken, Liavegen 1472, 2686 LOM Utstiller: FAR

Hildmann 2114FH N-93-2695 Pr. 2, 2004

Lunbrigg 2057FH N-89-2503 Pr. 3, 1992

Briggen Pr. 2

Benta 14129F Pr. 1, 1994

Fjellfaun Pr. 3

Luna Pr. 1

Kitti Pr. 2

MOR

Torstuens Ivanna 578002020132512 Pr. Sløyfe, 2016

Søljo 2273FH 578002020092517 Pr. 1, 2015

Ask Pr. 2

Yr 17107F 578002020092604 Pr. 1, 2014

Terne Prins Pr. 2

Engja Sølja Pr. 1 Avk.pr.Elite

Selma Ros Pr. 3

FJORDHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 49. Lyksets Monark 578002020182527 Chipnr.: 578098100368699 l.brunblak hingst f. 2018 Oppdretter: Kristine Huber, Lars Østby-Deglum Kristine Huber, Lykksethvegen 22, 2320 Furnes Eier: Lars Østby-Deglum Medeiere: Kristine Huber, Lyksetveien 22, 2320 FURNES Utstiller: FAR

Kuling 2249FH N-06-2543 Pr. 2, 2010 Fjell Finn 2292FH 578002020112503 Pr. 2, 2016 Nidarrosa 16824F N-04-2682 Pr. 2, 2010

Dalargutt Pr. 1

MOR

Hågvard Pr. 2

Selma Ros Pr. 3 Åsedølen Pr. 3 Daisi Pr. 2 Avk.pr.A

Brunmøy N-99-2810

Monifax 2142FH N-95-2683 Pr. 0, 2000 Vestlandsjenta 16149F N-90-2870 Pr. 3, 2000

Monika Pr. 3 Ljos Ninn Pr. 2 Halbjørg Pr. 2

48. Øyhus Jeger 578002020172513 Chipnr.: 578098100572251 ulsblakk hingst f. 2017 Oppdretter: Ingrid Øyhus, Briskebyvegen 104, 2930 Bagn Eier: Ingrid Øyhus, Briskebyvegen 104, 2930 Bagn FAR

Hildmann 2114FH N-93-2695 Pr. 2, 2004

Lunbrigg 2057FH N-89-2503 Pr. 3, 1992 Benta 14129F Pr. 1, 1994

Briggen Pr. 2

50. Dreyerstuas Istind 578002020182525 Chipnr.: 578098100367965 ulsblakk hingst f. 2018 Oppdretter: Ann Kristin Engset, Åsskardveien 1832, 6644 Bæverfjord Eier: Ann Kristin Engset, Åsskardveien 1832, 6644 Bæverfjord

Luna Pr. 1

FAR

Fjellfaun Pr. 3 Kitti Pr. 2

MOR

Elveblakka 16569F N-99-2618 Pr. 3, 2015

Aarnesblakken 2130FH N-94-2751 Pr. 3, 2002

Merkur Pr. 2

Silia 14816F Pr. 3, 1999

Lurbjørn Pr. 2

Stella Pr. 1 Avk.pr.2

Muhild

Fløgstad Odin 2275FH 578002020092651 Pr. Kåret, 2012 Avk.pr.A, 2019 Heggnes Balder 2306FH 578002020142541 Pr. 1, 2018 Heggnes Tuna 16943F N-05-2506 Pr. 2, 2009

Fattnes Jonas Pr. 2 Fløgstad Lenda Pr. 1 Sveiar Pr. 0 Kviki Pr. 2

MOR

Nytuns Heiden 2260FH N-07-2585 Pr. 3, 2011 Hjortlands Heidi 17266F 578002020122540 Pr. 2, 2016 Hermantos Datter 16887F N-05-2520 Pr. 2, 2012

Solli Gråen Pr. 2 Heidra Pr. 3 Hermanto Pr. 2 Engja Sølja Pr. 1 Avk.pr.Elite

46 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 47


51. Emas Viggo 578002020182515 Chipnr.: 578098100370784 l.brunblak hingst f. 2018 Oppdretter: Espen Mørch Andersen, Norderhovgutua 4, 2340 Løten Eier: Espen Mørch Andersen, Norderhovgutua 4, 2340 Løten

53. Lunner Iris 578002020162538 Chipnr.: 578098100373246 grå hoppe f. 2016 Oppdretter: Kristian Bakken, Maristugutua 67, 2730 Lunner Eier: Kristian Bakken, Maristugutua 67, 2730 Lunner

FAR

FAR

Torsetblakken 2222FH N-02-2617 Pr. 1, 2010 Hugo 2295FH 578002020122571 Pr. 2, 2016 Herborg 16647F N-01-2540 Pr. 2, 2006

Kollistaen Pr. 2 Mykla Stine Pr. 1

Lunner Per 2227FH N-03-2611 Pr. 2, 2007

Ljosprins Pr. 1

Lunner Gråen 2187FH N-99-2625 Pr. 1, 2007

Fina Hauglisa 16091F N-94-2598 Pr. 1, 2008 Avk.pr.2, 2008

Lunner Varga 17005F N-04-2656 Pr. 3, 2010

Lyngheims Grane 2121FH N-91-2871 Pr. 3, 1999 Hauglisa 16091F N-94-2598 Pr. 1, 2008 Avk.pr.2, 2008

Aser Pr. 2 Jenta Pr. 2 Eikmann Pr. 3

MOR

Tervas Lendi 16618F N-00-2592 Pr. 2, 2014

Lunnar 2127FH N-94-2789 Pr. 1, 2004

Kvernbu Pr. 2

Terva 16210F N-95-2600 Pr. 2, 1999

Sander Pr. 1

52. Gromma 578002020162616 Chipnr.: 578098100364168 l.brunblak hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Åse Bergset, , 6686 Valsøybotn Line Merethe Larsen, Mohaugvegen 11, 2653 Vestre Gausdal Eier: Medeiere: Anne Therese Larsen Utstiller: Line merethe og Anne Therese Larsen, Mohaugvegen 11, 2653 VESTRE GAUSDAL Kventin IT-I-87 FAR Kvest Halsnæs Brijol 2290FH NL528015020050298 Pr. Kåret, 2015

Arin Katrien

MOR

Alfina 17041F N-06-2592 Pr. 2, 2010

54. Kleivens Esilia 578002020162574 Chipnr.: 578098100363953 l.brunblak hoppe f. 2016 Pr. Sløyfe, 2018 Pr. Sløyfe, 2017 Oppdretter: Åsta Røhr, Øystein Kleiven Eier: Bjørn Arild Bonde, Horvlivegen 8, 7342 Lønset Heidi Janne Grøseth Medeiere: Utstiller: Heidi Janne Grøseth, Horvliv.8, 7342 LØNSET FAR

Ask 2182FH N-99-2531 Pr. 2, 2007 Søljo 2273FH 578002020092517 Pr. 1, 2015 Engja Sølja 16658F N-00-2594 Pr. 1, 2010 Avk.pr.Elite, 2017

Myklemann 2195FH N-00-2653 Pr. 2, 2008 Alissa 15681F N-90-2802 Pr. 3, 1993

Kim Hero Pr. 1 Myklinn Pr. 2

Fjølestaen Pr. 1 Avk.pr.2 Smedsmos Rosa Pr. 2 Fløgstad Lenar Pr. 2 Engja Silja Pr. 2

Urmel Rika 19960680 NL

Feldny Pr. 1

Lovinda Pr. 2

Heidi Pr. 1

FJORDHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR

Eikmann Pr. 3 Heidi Pr. 1

Fjellmøy Pr. 1 Avk.pr.Elite

MOR

Sander Pr. 1

MOR

Stasmay 16863F N-04-2672 Pr. 2, 2007

Stas Råden 2186FH N-99-2623 Pr. 2, 2003

Lunnar Pr. 1

Lindi 15265F N-86-2550 Pr. 1, 1994

Dragmann Pr. 1

Råds Terna Pr. 1

Linda Pr. 1

Rådar Pr. 1 Aspa

48 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 49


FJORDHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 55. Hjortlands Prinsessa 578002020172512 Chipnr.: 578098100571317 ulsblakk hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Merethe Ramberg, Hjortlandsveien 143, 5135 Flaktveit Oppdretter: Thea Amalie B. Talleås, Granittlia 3 B, 2611 Lillehammer Eier: Utstiller: Thea Amalie B. Tallerås, Granittlia 3b, 2611 LILLEHAMMER FAR

Dalargutt 2159FH N-97-2595 Pr. 1, 2005

Dalar 2120FH 154 SE Pr. Kåret, 1996

Håkar Pr. 3 Tyra

MOR

Hermantos Datter 16887F N-05-2520 Pr. 2, 2012

FAR

Lunner Per 2227FH N-03-2611 Pr. 2, 2007

Tunfeld Pr. 3 Bolinda Pr. 3

Hilde 14189F Pr. 1, 1987 Avk.pr.3, 1987

57. Frille Hofsvang 578002020172582 Chipnr.: 578098100366052 grå hoppe f. 2017 Oppdretter: Henrik Brørby, Furukollen 4, 3520 Jevnaker Eier: Henrik Brørby, Furukollen 4, 3520 Jevnaker

Hermanto 2206FH N-01-2711 Pr. 2, 2014

Herman Pr. 1

Engja Sølja 16658F N-00-2594 Pr. 1, 2010 Avk.pr.Elite, 2017

Fløgstad Lenar Pr. 2

Lunner Gråen 2187FH N-99-2625 Pr. 1, 2007

Sander Pr. 1 Fina

Hauglisa 16091F N-94-2598 Pr. 1, 2008 Avk.pr.2, 2008

Eikmann Pr. 3 Heidi Pr. 1

MOR

Lunner Mona 16997F N-06-2596 Pr. 3, 2010

Lyngheims Grane 2121FH N-91-2871 Pr. 3, 1999

Aser Pr. 2

Lunner Juni 16563F N-00-2784 Pr. 2, 2009

Smedsmo Gråen Pr. 2

Jenta Pr. 2

Monsgråa Pr. 3

Daysy Pr. 1

Engja Silja Pr. 2

56. Klotstugus Oda 578002020172520 Chipnr.: 578098100571850 l.brunblak hoppe f. 2017 Pr. Sløyfe, 2018 Oppdretter: Trine Barbro Horten, Sødorpveien 443, 2640 Vinstra Eier: Trine Barbro Horten, Sødorpveien 443, 2640 Vinstra Utstiller: Iver Botten, Sødorpvegen 443, 2640 VINSTRA FAR

Kuling 2249FH N-06-2543 Pr. 2, 2010 Fjell Finn 2292FH 578002020112503 Pr. 2, 2016 Nidarrosa 16824F N-04-2682 Pr. 2, 2010

Dalargutt Pr. 1

Klotstugus Seter Tilje 578002020132614 Pr. Sløyfe, 2016

FAR

Myklemann 2195FH N-00-2653 Pr. 2, 2008

Selma Ros Pr. 3

Kim Hero 2155FH N-96-2731 Pr. 1, 2004

Leirdals Odin 2212FH N-02-2609 Pr. 2, 2006

Smedsmo Gråen Pr. 2

Åsve 17257F 578002020092526 Pr. 3, 2017

Solli Gråen Pr. 2

Rådsduva Pr. 2

Myklestaden Pr. 3 Soldugga Pr. 2

Myklinn 16040F N-93-2938 Pr. 2, 1999

Hertug Pr. 3 Sølvelin Pr. 3

Åsedølen Pr. 3 Daisi Pr. 2 Avk.pr.A

MOR

58. Skoglis Belissa 578002020172536 Chipnr.: 578098100572339 brunblakk hoppe f. 2017 Oppdretter: Monica U Skogli, Kongsvegen 419, 2636 Øyer Eier: Monica U Skogli, Kongsvegen 419, 2636 Øyer Utstiller: Monica Skogli, Kongsvegen 419, 2636 ØYER

MOR

Nordsveens Rosabella 578002020112536

Rossmann 2043FH N-87-2531 Pr. 3, 1996 Veslemøy Bella N-96-2714

Dragmann Pr. 1 Bakkerosa Knutsblakken Pr. 1 Avk.pr.1 Josefine Pr.

Tira Torpedo Pr. 1

50 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 51


FJORDHEST KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR

59. Kleivens Ninne 578002020182608 Chipnr.: 578098100566708 brunblakk hoppe f. 2018 Oppdretter: Åsta Røhr, Øystein Kleiven Eier: Mie Austad, Brennabakken 30, 2480 Koppang

61. Rondeblikks Freja 578002020163516 Chipnr.: 578098100368449 gul hoppe f. 2016 Oppdretter: Roar Wang, Krokhaug, 2580 Folldal Eier: Stine Berntsen, Horndalsveien 445, 2410 Hernes

FAR

FAR

Ask 2182FH N-99-2531 Pr. 2, 2007 Søljo 2273FH 578002020092517 Pr. 1, 2015 Engja Sølja 16658F N-00-2594 Pr. 1, 2010 Avk.pr.Elite, 2017

Fjølestaen Pr. 1 Avk.pr.2 Smedsmos Rosa Pr. 2

Bifrost 362NH 578002020103565 Pr. 3, 2015

Fløgstad Lenar Pr. 2

Skimt 143NH N-85-3501 Pr. 3, 1989

Vena Pr. 3 Sølva 865N N-98-3588 Pr. 3, 2004

Engja Silja Pr. 2

MOR

Stasmay 16863F N-04-2672 Pr. 2, 2007

Stas Råden 2186FH N-99-2623 Pr. 2, 2003 Lindi 15265F N-86-2550 Pr. 1, 1994

Lunnar Pr. 1 Råds Terna Pr. 1 Dragmann Pr. 1

60. Kolstads Castiel 578002020183507 Chipnr.: 578098100371836 rød hingst f. 2018 Oppdretter: Kari Helene Kolstad, Duengerhøgda 275, 2350 Nes På Hedmark Eier: Kari Helene Kolstad, Duengerhøgda 275, 2350 Nes På Hedmark FAR

Neros Bragd 401NH 578002020123573 Pr. 2, 2018

Nero 140NH N-86-3505 Pr. 3, 1994

Hebbe Pr. Kåret

Lybråten Frøy 948N N-96-3558 Pr. 3, 2006

Rokken 158NH N-88-3501 Pr. 2, 1994

Lorden Pr. 2

Frøydis 446N N-81-3504 Pr. 3, 1991

Fakse Pr. Kåret

Brage Pr. 1 Avk.pr.3 Bella Pr. 2

MOR

Brisingamene 578002020083572

Lein Leo 270NH N-04-3543 Pr. Kåret, 2007

Forbrigds Birk Pr. 2

Vakanda N-97-3538 Pr. Sløyfe, 2000

Burus Pr. 2

Lein Luna Pr. 3

Isrid Pr. 1

Rita Pr. 2

62. Karma 578002020163564 Chipnr.: 578098100369747 rødskimmel hoppe f. 2016 Oppdretter: Lindy S Kannelønning, Rune N Solheim Eier: Ingrid Steffensen, Tøftumsvegen 633, 2653 Vestre Gausdal FAR

Svarvar Falk 360NH 578002020103531 Pr. 1, 2015

Pia Pr. 3 Blondi N-99-3530 Pr. 0, 2003

Stjernelyngen Pr. 3 Livil Pr. 3

MOR

Linda Pr. 1

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR

Kvitfaks f.1981

Oldervik Far 280NH N-04-3565 Pr. V2, 2016

Øfstaassvarten Pr. Kåret

Svarvar Månestråle 1141N N-06-3544 Pr. 3, 2013

Eliasnes Sofus Pr. 2

Fryd Frøkna Pr. 2

Tara Pr. 2

MOR

Tufte Ramira 1070N N-07-3516 Pr. 2, 2010

Rimfaks Fra Moan 221NH N-98-3513 Pr. 3, 2006

Gråmann Pr. 3

Agda 920N N-87-3600 Pr. Godkjent, 2006

Burmand Pr. 1 Avk.pr.1

Michelle Pr. 3

Adeline Pr. 3

Velina Pr. Sløyfe

52 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 53


NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UV 3 ÅR - VALLAKER 3 ÅR 63. Rognstads Froste 578002020163597 Chipnr.: 578098100373315 sølvborket vallak f. 2016 Ingunn Nordal Sørum, Rognstadvegen 340, 2380 Brumunddal Oppdretter: Ingvild Vøllestad, Bergsmeieriveien 77, 2353 Stavsjø Eier: Eline Vøllestad Medeiere: Eline Vøllestad, Bergsmeieriveien 77, 2353 Stavsjø Utstiller: FAR

Aurvandil 372NH 578002020103507 Pr. 3, 2016

Skimt 143NH N-85-3501 Pr. 3, 1989

SPORTSPONNI KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 65. CE Nefretiti By Noginsk NPA 9215 Chipnr.: hoppe f. 2017

Kvitfaks f.1981 Vena Pr. 3

Sygna 837N N-98-3528 Pr. 2, 2003

Stjernelyngen Pr. 3 Lydia Pr. Godkjent

MOR

Tufte Olanda 578002020093550

Rimfaks Fra Moan 221NH N-98-3513 Pr. 3, 2006 Agda 920N N-87-3600 Pr. Godkjent, 2006

Gråmann Pr. 3 Michelle Pr. 3 Burmand Pr. 1 Avk.pr.1 Adeline Pr. 3

PURA RAZA ESPANOL KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 64. Zagal Mar (ES) 7240151803DK118 Chipnr.: 208210000652428 rød hingst f. 2018 Oppdretter: Danmark, (DK) Eier: Hanne Næss, Rødumsbygdsvegen 179, 2652 Svingvoll FAR

Enueño JV ES-72401590254324

Revoltoso XXIX 190101002400409

SPORTSPONNI KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR

66. CE Miss Golden Empress NPA 9624 Chipnr.: hoppe f. 2018

Pegaso IV Baturra XI

Orgullosa Liv 190101002122947

Acuario

Lego 190101002002962

Lebrijano III

Cosiciosa IV

MOR

Zefrona Maynou ES-724015070110104

Desdemona Zefrona 190101002301178

Bizarro XIV Red II

54 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 55


Notater:

Notater:

stavsplassen.no

arena - camping - messer - stavsmartn

56 | Unghestskue Stav 2019

Unghestskue Stav 2019 | 57


SKOGEIERENS EGET SAGBRUK

2651 Østre Gausdal, tlf. 02651, fax: 61 22 76 20 E-post: post@gausdalbruvoll.no - www.gausdalbruvoll.no

• SAGBRUK • HØVLERI • VIDEREFOREDLING


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.