BE LEGEND

Page 74

Jak się chce, to

można wiele tekst: Angelika Gromotka / STGU www.stgu.pl

Ludzka ekspresja graficzna i symbolizm widoczny był już w prehistorycznych jaskiniach –wyrażamy się znakami od zarania dziejów. W czasach intensywnej komercjalizacji do palety znanych nam znaków dołączyły tysiące logotypów, czyli „symboli” firm i instytucji, z których usług, czy produktów korzystamy. Znaki to nośnik emocji i wartości. Niektóre z nich pominiemy, inne polubimy, zapamiętamy, część z nich przejdzie do historii. Jowita Lis porozmawia z Karolem Śliwką − polskim projektantem, twórcą takich właśnie znaków − trwałych, pięknych, użytecznych. legendarnych. Autor najsilniej kojarzony ze znakiem banku PKO BP, sam najbardziej ceni logo URODY. W swojej pracy ukierunkowany jest na ludzi. Uważa, że „grafika warsztatowa to sztuka dla sztuki, a grafika użytkowa to sztuka dla społeczeństwa.” Dlatego spośród wszystkich dziedzin, wybrał grafikę użytkową.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.