BE FOOD

Page 76

Dobry 76

smak tekst: Angelika Gromotka / STGU www.stgu.pl

Jedzenie i design mają tyle wspólnego

Trudno mi wyobrazić sobie świat bez dobrego jedzenia i dobrego designu. Jak mało co, mają ze sobą tyle wspólnego. Po pierwsze, zmysły. Jemy oczami, kupujemy oczami, widok sprawia nam przyjemność. Możemy się delektować i jedzeniem i designem. Dobrze podane

jedzenie zachęca, dobre projekty uprzyjemniają życie. Im lepszy produkt, tym zazwyczaj lepiej wygląda. Mateo Bologna (Mucca Design / New York) na ostatniej konferencji Targów Wiedzy Graficznej (STGU), mówił, że jedzenie musi być w opakowaniu widoczne. Nie lubimy kupować kota w worku. Nie bez powodu, jedze-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.