Page 1

Katalog 2014–2015 Osiva zeleniny To je bejo kvalita

bejo.cz


Navštivte dny otevřených dveří Bejo Každý rok během posledního týdne v září na našich pokusných parcelách ve Warmenhuizen v Holandsku. K vidění jsou též pokusné parcely ekologicky pěstované zeleniny a doprovodná výstava mechanizace pro zelinářství.

Kontaktní osoby Ing. Petr Hruša

Ing. Brigita Nováková

Ředitel

Obchod a fakturace

Regionální zástupce pro Čechy

Tel.: 00 420 466 981 140

Mobil: 00 420 602 303 683

Ing. Lukáš Suchánek

Ing. Zdeněk Jára

Ekonom

Regionální zástupce pro

Mobil: 00 420 723 568 325

Moravu a Slezsko Mobil: 00 420 602 708 345

www.bejo.cz


Obsah

4

2–3 Užitečné informace

Brokolice

Brukev (Kedluben)

9–17

8 Celer řapíkatý

Cibule

Kapusta růžičková

Koriandr

Mrkev

Okurky nakládačky

Pór

Špenát

Tuřín

51-52 Zelí hlávkové červené

41

35

55

42 Řepa salátová

54 Zelí čínské

53–54 Zelí pekingské

37 Petržel naťová

Ředkvička

Tykev obecná – cuketa

Zelí hlávkové špičaté

36

40

35

33 Mangold

Paprika

Rajče

43

26–27 Květák

Okurky salátovky

23–24 Kapusta hlávková

35

38–40

37 Petržel kořenová

25

34

28–33

22 Kadeřávek

Kozlíček polníček

20–21 Čekanka hlávková

22

25

25

19 Cibule šalotka

Chřest

8 Celer naťový

18

22 Fenykl

7 Celer bulvový

Cibule sečka

21 Endivie

5–6

44–50 Zelí hlávkové bílé

56 Podmínky prodeje

Bejo Bohemia, s.r.o.

T 00 420 466 981 140, 00 420 466 981 900

Podůlšany 49

F 00 420 466 981 901

533 45 Opatovice nad Labem

E info@bejo.cz W www.bejo.cz


Užitečné informace Produktové specifikace pro precizní osivo a pelety

Standardní inkrustované osivo (zelené)

Produktové specifikace Bejo naleznete na našich webových

Základní inkrustace Bejo je tenká vrstva inkrustace obsahující

stránkách www.bejo.cz

fungicidy. Tyto fungicidy chrání osivo před infekcí půdními

Produkční formy

houbami během klíčení. Základní inkrustace je prakticky bezprašná. Toto je standardní ošetření všech Bejo osiv kromě chemicky neošetřených a organických osiv.

Normální osivo

Osivo inkrustované insekticidy (červené)

BEJO dodává osivo svých odrůd do České republiky ve standardní

Insekticidní inkrustace obsahuje nejen fungicidy, ale i insekticid.

kvalitě podle norem EU ve vlastním originálním balení.

Inkrustace insekticidem umožňuje podstatně snížit množství použitých ochranných látek v průběhu vegetace.

Bejo precision Toto označení nese osivo nejvyšší kvality. Pro takto označené

Insekticidní inkrustace je možná u košťálovin (s výjimkou

osivo platí ty nejpřísnější kvalitativní normy. Toto osivo má

pekingského zelí), mrkve, cibule a póru. Tato inkrustace

uniformní velikost a vysokou klíčivost.

zajišťuje, dle použité účinné látky, ochranu proti květilce zelné, pochmurnatce mrkvové, květilce cibulové, třásněnkám,

Předklíčené osivo

drátovcům případně dalším škůdcům v raných stadiích růstu

Předklíčení (Priming) znamená aktivizaci procesu klíčení

plodiny a zároveň brání rozvoji populace škůdce.

s cílem zajistit rychlejší a vyrovnanější vzcházení po výsevu. Použití předklíčeného osiva může zvýšit vyrovnanost porostu

Jelikož použití insekticidu může vést ke snížení klíčivosti osiva,

i výsledného produktu a umožňuje přesnější načasování

používá firma Bejo tuto úpravu pouze u vybraných partií nejvyšší

herbicidních zásahů. Velice se osvědčilo použití předklíčeného

kvality BEJO PRECISION.

osiva u výrobců sadby póru a celeru, kde dochází ke zvýšení výtěžnosti a vyrovnanosti sadby a k významnému zkrácení doby

Organické osivo (bílé)

předpěstování. Prozatím je dodáváno předklíčené osivo u mrkve,

Bejo rozšiřuje řadu organicky produkovaných odrůd. Mnoho

petržele, čekanky, celeru, cibule a póru. Takto je upravováno

jiných odrůd v našem sortimentu je dostupných ve formě

pouze osivo v kvalitě BEJO PRECISION (kromě petržele).

konvenčně produkovaného, chemicky neošetřeného osiva. Jediná ošetření, jimž bylo toto osivo po sklizni vystaveno, jsou fyzikální a/nebo organická ošetření. Organické osivo je certifikováno v souladu s předpisem EU – 834/2007 a odpovídá vysokým a přísným kvalitativním standardům firmy Bejo. Za účelem zlepšení výsevnosti, kontroly hloubky a hustoty výsevu, Bejo vyvinulo organické bílé potahování osiva. Toto ošetření je aplikováno na naše organické a chemicky neošetřené osivo. Odrůdy, kde je uvedeno naše organické logo

, jsou

dostupné též ve formě organického osiva. Prosím kontaktujte naše zástupce nebo hlavní kancelář za účelem zjištění aktuálního sortimentu organického osiva. Chemicky neošetřené osivo (bílé) Toto osivo je vyprodukováno konvenčním způsobem, avšak k jeho úpravě nejsou použity chemické látky. Mořeno je pouze horkou vodou, párou či horkým vzduchem. Peletované osivo Osivo je obaleno na větší průměr z důvodu usnadnění výsevu. Používá se u celeru, čekanky, póru, petržele a mrkve.

2


Xanthomonas campestris pv. campestris

Potřeba osiv pro přesné výsevy

Bejo Zaden testuje všechny partie osiv odrůd čeledi Brukvovitých

Jak je všeobecně známo, může vzhledem k různé velikosti

na přítomnost Xanthomonas campestris pv. campestris, původce

semen stejné váhové množství osiva obsahovat různý počet

Hnědé bakteriozy. To se děje za použití detekčních metod dle

semen. Abychom vyšli vstříc potřebám intenzivní zelinářské

protokolu schváleného Naktuinbouw (Nizozemský inspekční

výroby, zavedli jsme systém dodávky a prodeje osiv dle počtu.

úřad pro zahradnictví). Naktuinbouw akreditoval firmu Bejo

Tak může pěstitel nakoupit přesně tolik osiva, kolik potřebuje.

Zaden k testování podle „Naktuinbouw Accredited Laboratories

Při výpočtu potřeby osiva na danou plochu můžete vycházet

(NAL) system“ (systém akreditovaných laboratoří Naktuinbouw).

z norem zpracovaných na základě zkušeností holandských

Dodávány budou pouze osiva partií, jejichž reprezentativní vzorek

pěstitelů.

byl shledán prostým Xanthomonas campestris pv. campestris. 10 000 semen při přímém výsevu dá okolo 5 000 rostlin. GLOBALG.A.P. Komentáře firmy Bejo k otázkám GLOBALG.A.P., týkajících se

10 000 semen vysetých do pařeniště či na záhon v nevytápěném

rozmnožovacího materiálu, lze najít na webových stránkách

skleníku dá asi 6 000 rostlin.

www.bejo.com. 10 000 semen vysetých na záhon ve vytápěném skleníku dá Objednávky

asi 7 000 rostlin.

Objednávky prosím předkládejte včas s jasně vyjádřenou plodinou, odrůdou, produkční formou a případně velikostí osiva,

Upozornění

kterou požadujete. Již dodané osivo nelze vracet.

Všechny pěstitelské informace a doporučení uvedená v tomto katalogu je třeba přizpůsobit aktuálním předpisům platným v ČR a konkrétním podmínkám u každého pěstitele.

TABULKA POČTU ROSTLIN na 100 m2 cm

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

10

10 000

6 666

5 000

4 000

3 333

2 500

2 000

1 666

1 428

1 250

1 111

1 000

15

6 666

4 444

3 333

2 666

2 222

1 666

1 333

1 111

952

833

740

666

20

5 000

3 333

2 500

2 000

1 666

1 250

1 000

833

714

625

555

500

25

4 000

2 666

2 000

1 600

1 333

1 000

800

666

571

500

444

400

30

3 333

2 222

1 666

1 333

1 111

833

666

555

476

416

370

333

35

2 857

1 905

1 428

1 143

952

714

571

476

408

357

317

286

40

2 500

1 666

1 250

1 000

833

625

500

416

357

312

277

250

45

2 222

1 481

1 111

889

740

556

444

370

317

278

247

222

50

2 000

1 333

1 000

800

666

500

400

333

285

250

222

200

55

1 818

1 212

909

727

606

454

363

303

259

227

202

182

60

1 666

1 111

833

666

555

416

333

277

238

208

185

166

65

1 538

1 026

769

615

513

385

308

256

220

192

171

154

70

1 428

952

714

571

476

357

285

238

204

178

158

142

75

1 333

889

667

533

444

333

267

222

190

167

148

133

80

1 250

833

625

500

416

312

250

208

178

156

138

125

90

1 111

740

555

444

370

277

222

185

158

138

123

111

100

1 000

666

500

400

333

250

200

166

142

125

111

100

Katalog Osiva zeleniny

3


Brokolice Brassica oleracea L. var. cymosa Duch.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Půda: Pro pěstování brokolice jsou vhodné všechny půdy v dobré kondici,

Batavia F1

s dostatečně vysokým pH (min 6). Výživa: N – 250 kg N/ha (včetně půdní zásoby) + 50 kg N 6 týdnů po výsadbě.

nejranější odrůda sortimentu

P – 75 kg P2O5/ha v dobrých podmínkách. K – 250 kg K2O/ha. Mg – 100 kg MgO/ha

středně velké klenuté růžice

Osivo: HTS 3–6 g, 1 g = 150–350 semen.

tvoří méně bočních výhonů

Předpěstování sadby: Pro ranou sklizeň ve vytápěném skleníku. Teplota klíčení

určena pro přímý konzum

18 °C, minimální teplota po vzejití 12 °C. Při podzimním pěstování může být snížena hustota rostlin, aby se zabránilo napadení houbovými a bakteriálními chorobami, na 60 x 45 až 60 x 50 cm, to jest 37 000 resp. 33 000 rostlin/ha.

Lucky F1

Sklizeň: Doba sklizně trvá asi 1–3 týdny. Růžice se řežou ručně na ± 18 cm délky a ± 300 g hmotnosti. Boční výhony, které se vyvíjejí až po sklizni hlavní růžice (± 50 g),

poloraný hybrid

mohou být též sklízeny a po několika baleny do svazků. Pro uchování dobré kvality je

pro raně letní a podzimní sklizně

nutno růžice co nejdříve po sklizni zchladit.

tvoří klenuté pevné růžice s jemnými poupaty vysoká odolnost k houbovým chorobám vhodný pro přímý konzum i pro průmysl

Belstar F1 poloraná vzrůstná odrůda raně letní a podzimní sklizeň

Výsev a výsadba: Kultura

Výsev

Výsadba

Sklizeň

Spon

Raná

1. 3.–30. 3.

1. 4.–30. 4.

15. 6.–30. 6.

50 x 50 cm

Letní

1. 4.–15. 5.

1. 5.–15. 6.

5. 7.–25. 8.

50 x 50 cm

Raná podzimní

15. 5.–15. 6.

15. 6.–5. 7.

25. 8.–25. 9.

50 x 50 cm

Pozdní podzimní

15. 6.–10. 7.

5. 7.–1. 8.

25. 9.–10. 11.

50 x 50 cm

pevné těžké tmavě zelené růžice středně jemná poupata

Odrůda

Vegetační doba

odrůda odolná plísni a prorůstání růžic

Užití

Období sklizně

od výsadby Batavia F1

65 dní

přímý konzum

jaro/podzim

Lucky F1

71 dní

přímý konzum/průmysl

jaro/časné léto/podzim

Belstar F1

73 dní

přímý konzum/průmysl

časné léto/léto/podzim

špičkový středně raný hybrid

Bejo 2914 F1

76 dní

přímý konzum/průmysl

léto/podzim

velmi produktivní

Coronado F1

90 dní

přímý konzum/průmysl

léto/podzim

velké klenuté růžice

Santee F1

115 dní

přímý konzum

léto/podzim/pozdní podzim

Bejo 2914 F1

NOVINKA

pro průmysl i konzum

Coronado F1

Santee F1

NOVINKA

Brassica oleracea L. var. Italica

polo pozdní hybrid zdravý vitální růst

výhonková brokolice

pevné tmavě zelené růžice

středně tmavě fialové růžičky

přímý konzum i zpracování

pro léto až pozdní podzim velmi odolná mrazu

4


Brukev (kedluben)

PĚSTITELSKÉ INFORMACE

Brassica oleracea L. convar acephala (DC.)

Půda: Má být hluboce propracovaná s dobrou zásobou živin, které jsou přijatelné po

Alef. var. gongylodes

celou vegetační dobu. Zejména důležitá je zásoba hořčíku, která má být minimálně 100 kg/ha. Snáší vyšší obsah solí v půdě i pěstování v půdě čerstvě propařené.

Korist F1

Výživa: N – 100–125 kg N/ha (včetně půdní zásoby) + 50 kg N na přihnojení P – 100 kg P2O5/ha. K – 200 kg K2O/ha

Osivo: HTS 3–5 g, 1 g = 200-300 semen populární velmi raná odrůda

Předpěstování: V závislosti na ročním období trvá předpěstování sadby v zimě

pro polní pěstování i pro rychlení

60–65 dní, později na jaře se zkracuje až na 30 dní. Přisvětlováním je možno dobu

zploštělá bulva s delikátní sněhobílou

předpěstování zkrátit. Výsev do sadbovačů (minisadba). Pro dosažení ranějších sklizní

dužninou

se osvědčují lisované balíčky větších rozměrů (4 x 4 cm...). Při předpěstování na

nemá sklon k dřevnatění

záhoně sejeme cca 600 semen/m2.

určena pro přímý konzum i zpracování

Přímý výsev: Používá se u brukve na průmyslové zpracování. Odrůda Kossak F1 se

dobře snáší i horší pěstitelské

vysévá 1. 4.–30. 5. a jednotí na konečných 50 x 35 cm, tj. 57 000 rostlin/ha, odrůdy

podmínky

s menší bulvou jako Kordial F1 se sejí většinou 15. 6.–15. 7. a jednotí na konečných 50 x 20 cm = 100 000 rostlin/ha. Pěstování: Důležitou podmínkou úspěchu je pravidelné a dostatečné zásobení vodou a živinami. Brukev vyžaduje mnoho vody zejména v období tvorby bulev od průměru 5 cm do doby asi týden před sklizní. V této době je třeba dodávat velké množství vody, zejména za vyšších teplot. Jinak dochází ke stagnaci růstu a po obnovení zálivky k velkým ztrátám popraskáním bulev. Při zvýšené zálivce je též nutné zvýšit dodávku živin, hlavně dusíku, neboť jeho nedostatek způsobený vyplavením, má za následek příliš krátké listy a horší chuť. Po sklizni bulev s listy je třeba zajistit rychlé zchlazení, neboť jinak listy velice rychle vadnou.

Korridor F1 raná odrůda s tmavě zelenými vzpřímenými listy

Odrůda

Vegetační doba od výsadby

Výsev

Sklizeň

Spon v cm

Bílá

bulvy ploše kulovité s dobrou vnitřní

Korist F1

65 dní

15. 12.–15. 7.

květen–listopad

30 x 30

strukturou

Korridor F1

65 dní

15. 12.–15. 7.

květen–listopad

30 x 30

vydrží na poli dlouho bez změny kvality

Konmar F1

66 dní

5. 1.–15. 7.

květen–listopad

30 x 30

Konan F1

66 dní

5. 1.–15. 7.

květen–listopad

30 x 30

Kordial F1

67 dní

10. 3.–30. 6.

červen–listopad

35 x 30

Kossak F1

130 dní

1. 4.–30. 5.

srpen–říjen

50 x 35

70 dní

10. 3.–15. 6.

červen–říjen

35 x 30

silný kořenový systém

Modrá Kolibri F1

Katalog Osiva zeleniny

5


Brukev (Kedluben) Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) Alef. var. gongylodes

Konmar F1

Konan F1

NOVINKA

populární raná odrůda bílého kedlubnu

tmavě zelené vzpřímené olistění

tmavě zelené vzpřímené olistění

bulvy ploše kulovitého tvaru

ploše kulovitá až kulovitá bulva

vynikající kvalita dužniny

dužnina křehká delikátní sladké chuti

odolná slupka bulvy

díky měkčímu krčku se snadno sklízí

Konmar F1

Kordial F1 velmi uniformní vitální odrůda

Kossak F1 pozdní produktivní odrůda typu Gigant

bulvy ploše kulovitého tvaru

pro průmyslové zpracování i přímý

dužnina je jemná a křehká

konzum

silné a vzpřímené olistění

bulvy dosahující hmotnosti až 3 kg

vhodná pro jarní, letní i podzimní

dlouhé sklizňové období

sklizně

vhodná pro skladování

Kordial F1

Kolibri F1 poloraná odrůda modré brukve vhodná i pro rychlení lehce zploštělé bulvy výnosná a pěkně vybarvená při předpěstování sadby pro nejranější sklizně je vhodné použít dodatečné přisvětlování

Kolibri F1

6

Kossak F1


Celer bulvový

PĚSTITELSKÉ INFORMACE

Apium graveolens L. var. rapaceum

Celer vyžaduje půdy s vysokým obsahem organické hmoty a dobrou zásobou vápníku.

Ilona

Při pěstování pro raný přímý konzum a pro sklizeň řapíků využít spíše lehčí půdy, pro celer ke skladování půdy těžší. Nároky na zásobení vodou jsou vysoké, neboť

raná hybridní odrůda

produkuje velké množství hmoty. Zásobení vodou musí být plynulé, jinak se zvyšuje

vysoký výnosový potenciál

nebezpečí černání srdéček.

středně odolná k vybíhání do květu

Výživa: N – celkem cca 200 kg N/ha, v několika dávkách. P – 75–100 kg P2O5/ha

při dostatečné zásobě. K – 150–250 kg K2O/ha (celer není citlivý na chlór).

silný kořenový systém mohutná nať

Mg – 100 kg MgO/ha. B – doplnit zejména na lehkých půdách s vysokým pH.

vynikající vnitřní barva

Osivo: HTS 0,35–0,50 g, 1 g = 2 000–2 800 semen.

přímý konzum, průmysl i sklad

Výsev a výsadba: Výsev do truhlíku pro přepichování 2 g/m2, 1 g = 1 200 rostlin.

pro kontinentální klima

Předpěstování sadby při teplotě 20–22 °C, v noci min. 18 °C, aby se zabránilo vybíhání

vegetační doba ± 141 dní od výsadby

do květu. Předpěstování trvá 10 týdnů na jaře a cca 6 týdnů v létě. Otužování sadby po teplém předpěstování týden před výsadbou snížením teploty na 15 °C. Výsadba do sponu 50 x 30 cm pro ranou sklizeň s natí, 50 x 40 cm pro pozdní sklizeň. Jak u bulvového tak i u řapíkatého celeru roste obliba předklíčeného obalovaného

Balena

osiva. Jeho použitím se zkrátí doba potřebná pro předpěstování sadby, což má pozitivní vliv na její kvalitu i na úsporu energie nutné k vytápění pěstebních prostor.

nejodolnější odrůda sortimentu

Podmínkou dodávky je včasná objednávka (nejlépe 3 měsíce před plánovaným dnem

k vybíhání do květu

výsevu).

vhodná pro nejranější sklizně s natí i pro hlavní sklizeň kulaté bulvy s kompaktní kratší natí pro přímý konzum včetně svazkování vegetační doba ± 142 dní od výsadby

Rowena

Brilliant

Diamant

hybridní odrůda celeru pro hlavní

odrůda s bulvou odolnou tvorbě dutin

odrůda pro přímý konzum i průmysl

sklizeň

nádherně bílá dužnina

vhodná pro velmi dlouhé skladování

hladké bulvy vyrovnané co do tvaru

pro průmyslové zpracování

kulovité velké bulvy velmi pěkné barvy

i velikosti

a skladování

bulvy vyčnívají nad povrch půdy

olistění je silné, odolnost vybíhání dobrá

doporučujeme vysazovat později

velmi snadno se sklízí a čistí

velmi vhodná pro průmyslové

vegetační doba ± 145 dní od výsadby

vegetační doba ± 150 dní od výsadby

zpracování vegetační doba ± 143 dní od výsadby

Rowena

Brilliant

Diamant

Katalog Osiva zeleniny

7


Celer řapíkatý Apium graveolens L. var. dulce

Základní pěstitelské informace jsou téměř shodné s celerem bulvovým. Odrůdy pro sklizeň řapíků se liší kratší vegetační dobou. Výsadbu je nutno provést do hustšího sponu, aby řapíky byly pěkně vzpřímené a co nejvíce vybělené. Pro ranou sklizeň 30 x 30 cm, 4 řádky na 1,50 m záhon. Pro podzimní pěstování 30 x 35 cm, neboť je větší nebezpečí výskytu septoriózy.

Tango dlouhé světle zelené hladké řapíky

zvýšená odolnost k Septoria apiicola

bez náchylnosti k tvorbě bočních

vysoké výnosy dlouhých hladkých

výhonů

řapíků

odolná vybíhání do květu

sklizeň cca 83 dní od výsadby

je možné pěstovat i ve skleníku sklizeň cca 80 dní od výsadby

Tango

Celer naťový Apium graveolens L. var. secalinum

Amsterdamse Donkergroene – Safir listy atraktivní tmavě zelené barvy přímý konzum i průmysl velmi dobře obrůstá po sklizni vegetační doba cca 80 dní od výsadby

Amsterdamse Donkergroene – Safir

8

Mambo


Cibule Allium cepa L. PARTNEŘI VE ŠLECHTĚNÍ CIBULE

PĚSTITELSKÉ INFORMACE

suchou cibulí má negativní vliv na kvalitu slupky (praská a svléká se). Nejlepší kvality slupky a skladovatelnosti lze

Půda: Musí být propustná a dostatečně strukturní s dobrou

dosáhnout včasnější sklizní s celou natí. V případě vlhkého

zásobou živin. Min pH 5,5.

počasí po vyorání dochází k vyššímu riziku napadení

Výživa: N – 100 kg N/ha (včetně půdní zásoby).

houbovými chorobami (Botrytis...), což snižuje kvalitu

P – 100 kg P2O5/ha. K – 200 kg K2O/ha.

a skladovatelnost cibule.

Osivo: HTS 4–5 g, 1 g = 200–250 semen.

Skladování: Po naskladnění je nutné dosoušení chladným

Balení: 250 000 semen = výsevní jednotka.

nebo přihřátým vzduchem (30 °C) až do doby, dokud není

Výsev: Co nejdříve na jaře do dostatečně ulehlé půdy do záhonů

cibule zcela suchá – jestliže mneme krček mezi prsty,

šíře 1,5 m buď 5 jednořádků, nebo 4 dvojřádky cca 40 semen

už se nesmí svinovat. Toto trvá asi 2–3 týdny, pak se snižuje

na 1 m řádku = 25–30 rostlin. Vyséváme 3–4 jednotky/ha podle

teplota o 0,5 °C za den až na požadovanou teplotu 3 °C na

úrovně předseťové přípravy, kvality použitého osiva, doby

konci prosince.

a přesnosti výsevu. Hloubka výsevu ± 2 cm. Lze též užít systém širších záhonů (225 cm) s 6 dvojřádky či 7 jednořádky.

Co je Bejo/dGS Precision

Kultivace: Velkou pozornost je třeba věnovat udržení dobré

Bejo/dGS Precision je kalibrované osivo jednotné velikosti

provzdušněné struktury půdy po celou vegetaci – kypření

2,00–2,75 mm, klíčivost se pohybuje nad hranicí 90 %.

v případě tvoření škraloupu či po závlaze. U odrůd se silným

Osivo má vysokou vitalitu a vyznačuje se vyrovnaným

kořenovým systémem (španělského a italského typu) je

vzcházením. Takto kvalitní osivo je základem pro pěstování

nutné začít se sklizní dříve (když mají rostliny měkký krček

kvalitní cibule. Při použití tohoto osiva se snižuje výsevek

a začnou poléhat) čímž se výrazně zlepší kvalita slupky,

na 750 000–900 000 semen na hektar.

a tím i skladovatelnost. Sklizeň: Správná doba sklizně nastává, když 50 % polehlé

Pozor!!!

natě odumřelo a cibule mají suchou slupku. Před nebo

Veškeré nepřesnosti v technologii pěstování (pozdní výsev,

v průběhu vyorávání může být nať odstraněna 8–10 cm nad

zaplevelení, nedostatek vzduchu v půdě, špatný zdravotní

krčkem. Toto opatření usnadňuje prosychání. Cibule může

stav, nevhodný termín sklizně, poškození při sklizni…)

být buď hned odvážena, nebo může být ponechána na poli

mohou výrazně snížit skladovatelnost jinak velice dobře

k proschnutí. Počasí však musí být suché! Manipulace s příliš

skladovatelných odrůd.

Katalog Osiva zeleniny

9


Cibule Allium cepa L.

ODRŮDY TYPU RIJNSBURGER – ODRŮDY VELMI DLOUHÉHO DNE vhodné pro pěstování v oblasti mezi 50.–60. stupněm severní šířky

Odrůda

Vegetační doba

Výnos

Kvalita slupky

Odolnost prorůstání

Pevnost

Obsah sušiny

Spirit F1

103 dní

101

5

5

7

10,6 %

Hyskin F1

147 dní

104

6

8

8

11,8 %

Hytech F1

147 dní

107

9

8

8

11,3 %

Hybelle F1

150 dní

105

7

8

8

11,7 %

Hylander F1

162 dní

101

7

8

8

11,0 %

Hytide F1

163 dní

110

5

6

6

10,5 %

Armstrong F1

165 dní

102

8

8

8

11,5 %

150 dní

100

5

7

6

13,3 %

150 dní

85

14,4 %

Červená Red Baron Bílá Albion F1

Vysvětlivky k tabulce: Výnos – číslo vyjadřuje poměr mezi odrůdami Kvalita slupky – stupně 1–10, vyšší číslo znamená lepší kvalitu slupky zjišťovanou ve skladu v měsíci květnu

Hyskin F1

Odolnost prorůstání – stupně 1–10, vyšší číslo znamená vyšší odolnost rašení cibulí zjišťovanou ve skladu v měsíci květnu Pevnost – stupně 1–10, vyšší číslo znamená větší pevnost cibulí Poznámka: Veškerá čísla uvedená v této tabulce jsou založena na zprůměrovaných výsledcích pokusů firmy Bejo Zaden v Holandsku.

Hybelle F1

Hytide F1

polo pozdní hybrid Rijnsburského

polo pozdní hybrid Rijnsburského typu

polo pozdní Rijnsburský hybrid

typu

výnosná odrůda

vyrovnaný tvar, vyšší výnos

cibule slámově žluté barvy s tenkým

pevné cibule s velmi pevnou slupkou

slabší slupka

krčkem

silný kořenový systém

vhodný pro průmyslové zpracování

doporučena pro velmi dlouhé

vynikající na loupání

pro velmi dlouhé skladování

skladování

Hytech F1

Hylander F1

Armstrong F1

polo pozdní hybrid Rijnsburského typu

polo pozdní Rijnsburská odrůda

populární pozdní Rijnsburský hybrid

pevné, kulaté cibule s dobrou slupkou

odolná plísni cibulové

vysoký výnos pevných cibulí

listy vzpřímené, zdravé

pevné kulaté cibule

silné slupky a tenký krček

stabilní kvalita cibule při skladování

pro dlouhodobé skladování

vysoká uniformita ve tvaru a dozrávání

vhodná pro „bio pěstitele“

vhodný pro dlouhodobé skladování

Hyskin F1

10

Hylander F1

Armstrong F1


Cibule Allium cepa L.

Musica F1

Sherman F1

odrůda typu „sladké cibule“

raný výnosný hybrid Amerického typu

v našich oblastech velmi raná

kulaté cibule s relativně dobrou

výnosná se silným kořenovým

slupkou

systémem

pro přímý prodej a krátké skladování

méně pálivé velké kulaté cibule

též pro rané pěstování ze sazečky

nevhodná pro skladování určena pro velmi rané ruční sklizně středně odolná k Fusariu a „růžovění kořenů"

Red Lady F1

Musica F1

Sherman F1

ODRŮDY POLODLOUHÉHO A DLOUHÉHO DNE vhodné pro pěstování v oblasti mezi 45.–55. stupněm severní šířky

Odrůda

Vegetační doba

Výnos

Kvalita slupky

Odolnost prorůstání

Pevnost

Obsah sušiny

Sherman F1

87 dní

103

7

5

7

10,1 %

Musica F1

90 dní

130

6

6,9 %

Tamara F1

96 dní

112

8

9

8

11,3 %

Spirit F1

101 dní

107

8

8

8

11,2 %

Sangro F1

104 dní

106

7

9

8

10,6 %

Lizzy F1

106 dní

107

8

8

8

11,7 %

Rawhide F1

108 dní

103

9

8

8

11,9 %

Yankee F1

114 dní

98

8

7

8

11,1 %

Sedona F1

116 dní

130

6

7

8

10,1 %

Daytona F1

117 dní

125

7

8

9

10,2 %

Peso F1

118 dní

135

6

8

6

9,1 %

Manas F1

119 dní

127

7

8

9

10,0 %

Legend F1

121 dní

128

8

9

8

9,6 %

Red Lady F1

106 dní

106

7

8

7

11,8 %

Red Bull F1

107 dní

110

7

8

8

12,1 %

Redwing F1

111 dní

111

7

9

8

12,2 %

červená

Vysvětlivky k tabulce: Výnos – číslo vyjadřuje poměr mezi odrůdami Kvalita slupky – stupně 1–10, vyšší číslo znamená lepší kvalitu slupky zjišťovanou ve skladu v měsíci březnu

Odolnost prorůstání – stupně 1–10, vyšší číslo znamená vyšší odolnost rašení cibulí zjišťovanou ve skladu v měsíci březnu Pevnost – stupně 1–10, vyšší číslo znamená větší pevnost cibulí Poznámka: Veškerá čísla uvedená v této tabulce jsou založena na zprůměrovaných výsledcích pokusů firmy Bejo Zaden v Evropě a USA.

Katalog Osiva zeleniny

11


Cibule Allium cepa L.

Spirit F1

Sangro F1

Tamara F1

spojuje vlastnosti Americké

raná velmi plastická odrůda typu

produktivní raná odrůda

a Rijnsburské cibule

Spirit F1

Amerického typu

stabilní výnosy, vyrovnané třídění

cibule jsou kulaté s pevně přiléhající

pevná slupka žlutohnědé barvy

výborná skladovatelnost

slupkou

středně odolná k „růžovění kořenů“

ploše kulovitá, hnědožlutá

výborná skladovatelnost

a Fusariu

s tenkým krčkem

vhodná pro velmi dlouhé skladování

cibule je pevná i po dlouhém skladování

Yankee F1

Rawhide F1

NOVINKA

Lizzy F1

NOVINKA

později zrající hybrid Amerického typu

kulatá středně pozdní cibule

kříženec Amerického, Rijnsburského

středně velké cibule s velmi dobrou

Amerického typu

a Španělského typu

skladovatelností

žlutohnědá pevná slupka

kulatá středně pozdní cibule

první hybrid Amerického typu

velmi přizpůsobivý hybrid

žlutohnědá pevná slupka

s odolností k plísni cibulové

pro velmi dlouhé skladování

odolná k vybíhání do květu

výhody této odrůdy ocení hlavně

dobře skladovatelná

„bio pěstitelé“

Sedona F1

Peso F1

výnosný hybrid Amerického

kříženec Amerického

a Španělského typu

a Španělského typu

silný kořenový systém

silně olistěná bronzově

výborný výnos a dobrá skladovatelnost

zbarvená cibule

v suchých letech patří

mohutný kořenový systém

k nejvýnosnějším odrůdám

odolává růžovění kořenů a Fusariu

středně odolný Fusariu

vhodná ke skladování

a „růžovění kořenů“

Sedona F1

12

Peso F1

Rawhide F1


Cibule Allium cepa L.

Manas F1

Daytona F1

produktivní odrůda Amerického

polo pozdní velmi výnosný hybrid

a Španělského typu

Amerického a Španělského typu

silný kořenový systém

cibule odolná fusarióze

velké cibule s kvalitní slupkou

a „růžovění kořenů“

vhodná pro dlouhé skladování

obzvláště se hodí do jižních

velmi odolná „růžovění kořenů“

oblastí republiky

a suchu

veliké cibule s pevnou žlutohnědou slupkou silný kořenový systém oblíbená na loupání Manas F1

Legend F1 špičkový polo pozdní kříženec

Kappa odrůda dlouhého dne

Španělského a Italského typu

cibule protáhlého

silné vzpřímené olistění

„torpédovitého“ tvaru

cibule mají bronzovou až hnědou barvu

žlutohnědá barva

dosahuje vysokých výnosů cibulí

ceněna kuchaři pro vysoký podíl

většího kalibru

„kroužků“ stejného průměru

silný kořenový systém a výborná

střední skladovatelnost

skladovatelnost

Legend F1

Katalog Osiva zeleniny

13


Cibule

BAREVNÉ ODRŮDY

Allium cepa L.

Redwing F1

Red Bull F1

raná hybridní odrůda Amerického

velmi produktivní odrůda Amerického

a Italského typu

a Italského typu

středně odolná k Fusariu

kulaté cibule nádherně červené barvy

má jeden vegetační vrchol – vhodná

vhodná pro skladování

na kroužky

dozrává v druhé polovině srpna

olistění je tmavě zelené, vzpřímené

dobře odolává suchu a horku

kulaté krásně lesklé cibule červené barvy vhodná ke skladování Redwing F1

Red Lady F1

NOVINKA

Red Baron

červený hybrid Rijnsburského

polo pozdní Rijnsburská odrůda

a Italského typu

pro přímý konzum

velmi výnosný

vhodná i pro skladování

tmavě červená barva

může být pěstována i ze sazečky

cibule kulovitého tvaru

Red Baron

Albion F1 Rijnsburský typ z bílých odrůd má nejlepší skladovatelnost výnosná, kulatá a velmi vyrovnaná vysoký obsah sušiny (13–15 %) ideální pro sušení

Albion F1

14

Red Lady F1


Sazečka cibule Co znamená „Quality inside“? • Zdravotní stav: výběr čistých produkčních pozemků

Unikátní genotyp nejnovějších odrůd.

s ohledem na škůdce a choroby a kontrola každé partie

Poradenství specialistů Bejo Zaden / De Groot en Slot

na poli během růstu i po sklizni v laboratoři. • Dodávky jsou kontrolovány co do velikosti i odchylek ještě

Přesné třídění sazečky zajišťuje vyrovnaný vývoj porostu, optimální načasování kultivačních zásahů a vyrovnané Přísně kontrolovaný, zdravý produkt. Pěstování i ochrana se

před odesláním. • Informace o počtu cibulek v jednom kilogramu.

provádí podle standardů a metodik Naktuinbouw, které jsou

• U reprezentativních vzorků pěstovaných na našich pokusných

doplněny systémem řízení kvality firmy Bejo: • Pěstování i dodávky sazečky probíhají v uzavřeném cíleném

polích jsou kontrolovány růstové vlastnosti, odrůdová pravost

dozrávání, což přináší nejvyšší produkci vyrovnaných cibulí.

a zdravotní stav. • Dodávky s certifikátem kvality.

systému. Dodávky jsou plně vysledovatelné, neboť celý výrobní proces je řízený, od produkce osiva ke sklizni sazečky a přes skladování až na místo dodávky. Odrůda

Ranost

Výnos

Slupka

Skladovatelnost

Pevnost

Odolnost

Obsah sušiny

Palčivost

k vybíhání do květu Troy F1

14,5

110

6

++

14,5 %

4,7

Hercules F1

12

100

8

9

9

++

15,4 %

5,0

Sherman F1

12,5

115

6

6

6

ošetřena

12,1 %

3,5

Red Ray F1

11

107

8

8

7

ošetřena

13,5 %

4,9

Vysvětlivky k tabulce: Ranost – číslo o 1,0 vyšší znamená, že odrůdu lze sklízet o týden dříve Výnos – číslo vyjadřuje poměr mezi odrůdami Slupka – stupně 1–10, vyšší číslo znamená lepší kvalitu slupky zjišťovanou ve skladu v měsíci březnu

Skladovatelnost – stupně 1–10, vyšší číslo znamená lepší skladovatelnost Pevnost – stupně 1–10, vyšší číslo znamená větší pevnost cibulí Palčivost – vyšší číslo znamená větší palčivost Poznámka: Veškerá čísla uvedená v této tabulce jsou tříletými průměry výsledků pokusů firmy Bejo Zaden a De Groot en Slot v Evropě.

ODRŮDY K PĚSTOVÁNÍ ZE SAZEČKY

Troy F1

Hercules F1

velmi raná odrůda

osvědčená poloraná odrůda

ploše kulovité až kulaté cibule

tvoří kulovité žlutohnědé cibule

kvalitní žlutá slupka

výborný zdravotní stav

výborná odolnost k vybíhání do květu

odolnost k vybíhání do květu

lze pěstovat také v ozimém cyklu

vynikající kvalita pro skladování vhodná též pro průmyslové zpracování

Hercules F1

Sherman F1

NOVINKA

Red Ray F1

NOVINKA

velmi výnosná žlutá cibule

hybrid červené barvy s excelentní

raná sklizeň

slupkou

silný kořenový systém

vynikající vnitřní vybarvení cibulí

střední odolnost k „růžovění kořenů“

velmi produktivní

lze krátkodobě skladovat

silný kořenový systém vyrovnaný v barvě i velikosti dlouho podrží kvalitu

Red Ray F1

Katalog Osiva zeleniny

15


Cibule Allium cepa L.

ODRŮDY PŘEZIMUJÍCÍ Ozimá cibule se stala tržně velmi zajímavou plodinou, neboť je schopna sklizně ještě dříve, než cibule ze sazečky. Podmínkou dobrého přezimování je dobře založený porost, který dosáhne na podzim optimální vývojové fáze. Výsev je třeba provést podle místních podmínek, v ČR přibližně v rozmezí 10. 8.–27. 8. (příliš časný výsev může způsobit vybíhání do květu, příliš pozdní vymrznutí slabých rostlin). Je třeba dbát na včasnou a dostatečnou přípravu půdy před setím a ihned po výsevu zajistit závlahu, neboť zpravidla v této době není dostatek srážek. Pouze včasné a stejnoměrné vzejití může zajistit vyrovnaný, dostatečně hustý a správně vyvinutý porost, který dá na jaře vysoký výnos. Poslední dobou je nutné ošetření porostů proti třásněnce a plísni cibulové již koncem léta a na podzim.

Element F1

Olympic F1

Swift

velmi raný hybrid „Japonského“ typu

velmi raný výnosný hybrid

raná odrůda

kulaté vyrovnané cibule

kulaté pevné cibule žluté barvy

lehce zploštělá cibule zlatožluté barvy

vysoká odolnost k vyzimování

velmi dobře přezimuje

při své ranosti dává dostatečně

kvalitní slupka

lze pěstovat i ze sazečky

vysoké výnosy odolnost nízkým teplotám a vybíhání do květu patří k nejlépe přezimujícím odrůdám vhodná i pro rané svazkování

Olympic F1

16

Swift


Cibule Allium cepa L.

Radar

Electric

polo pozdní odrůda s kulovitou cibulí

polo pozdní červená odrůda

vysoký výnos a pevná slupka

ozimé cibule

je vhodné volit ranější výsev

silné zdravé listy

velmi vysoká odolnost vybíhání

určena pro přímou spotřebu

do květu

a svazkování

krátkodobě skladovatelná odrůda i ze sazečky s výsadbou koncem září

Electric

Odrůda

Ranost

Výnos

Pevnost

Slupka

Odolnost vybíhání

Sušina v %

Element F1

14,4

96

7

5

7

9,1

Olympic F1

14,2

100

7

5

8

9,0

Swift

12,8

104

7

6

7

9,0

Radar

12,5

106

7

7

9

10,0

Electric

11,5

108

6

7

8

10,0

Vysvětlivky k tabulce: Ranost – číslo o 1,0 bodu vyšší znamená, že odrůdu lze sklízet o 1 týden dříve Výnos – číslo vyjadřuje poměr mezi odrůdami Pevnost – stupně 1–10, vyšší číslo znamená větší pevnost cibulí

Slupka – stupně 1–10, vyšší číslo znamená lepší kvalitu slupky zjišťovanou po sklizni Odolnost vybíhání – stupně 1–10, vyšší číslo znamená vyšší odolnost vybíhání do květu Poznámka: Veškerá čísla uvedená v této tabulce jsou založena na zprůměrovaných výsledcích pokusů firmy Bejo Zaden v Itálii a Německu.

Katalog Osiva zeleniny

17


Cibule sečka Allium fistulosum L.

Pro pěstování cibule sečky jsou vhodné lehčí, na organickou hmotu bohaté půdy s pH nad 5,5. Výživa: N – 100 kg N/ha před setím + 40 kg N/ha 5 týdnů po výsevu. P – 75 kg P2O5/ha. K – 200 kg K2O/ha.

Mn – 1x za 14 dní listová výživa.

Obvykle se vysévá do záhonů 1,5 m širokých v 6–8 řádcích. Výsevek 1,5–2,5 milionu semen/ha. Možno pěstovat celoročně, pouze pro nejranější sklizně se vysévá do balíčků ve skleníku s výsadbou v březnu až dubnu. Přezimované výsevy odrůd typu Allium fistulosum nelze doporučit pro zvýšené vybíhání do květu.

Parade velmi populární odrůda

Performer nižší kompaktnější růst

netvoří cibulky

větší kontrast mezi bílou a tmavě

listy jsou vzpřímené zdravé

zelenou částí

vybělená část je poměrně dlouhá

vhodná pro produkci kratších

výrazná odolnost Fusariu

těžkých svazků

vegetační doba ± 80 dní

netvoří cibuli vegetační doba ± 85 dní

Performer

Cibule na svazkování – ozimá Allium cepa L.

Bianca di giugno – Starlight určena pro rané svazkování po přezimování výrazná odolnost vybíhání do květu vzpřímené velmi tmavé zdravé olistění kontrast mezi bílou a tmavě zelenou částí listů svazky z této odrůdy jsou velmi atraktivní později tvoří bílou cibuli

Starlight

18


Cibule šalotka – ze semene Allium cepa L. Aggregatum group

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Šlechtitelé De Groot en Slot a Bejo Zaden vyšlechtili odrůdy šalotky k pěstování ze semene, což přináší mnohé výhody. Tuto šalotku lze pěstovat na stejných půdách a podobným způsobem jako normální setou cibuli. Většinou se vysévá do záhonů

Conservor

1,5 m širokých, 5 řádků na záhon, 1,75–2,5 mil. semen/ha. Výživa: N – 60 kg/ha – přehnojení N vede k vyšší náchylnosti na plíseň a k horší skladovatelnosti. P – 100 kg P2O5/ha. K – 240 kg K2O/ha.

Odrůda

Barva

Tvar

Relativní výnos v %

Snadnost loupání

Sušina v %

Palčivost

Kvalita slupky v květnu

Ambition F1

červenohnědá

kulovitý/podlouhlý

126

+/–

17,4

5,8

9

Conservor F1

červenohnědá

podlouhlý

125

+/+

17,8

5,9

9

červená

kulovitý/podlouhlý

122

16,0

5,2

9

Camelot F1

Ambition

Katalog Osiva zeleniny

19


Čekanka Cichorium intybus L.

BEJO ZADEN disponuje mnoha odrůdami ve všech pěstovaných typech rodu Cichorium – čekanka hlávková červená – typ radicchio i treviso, hlávková zelená, čekanka k rychlení i endivie. Protože však všechny tyto zeleniny patří v České republice k málo pěstovaným, uvádíme pouze příklady. HLÁVKOVÁ ČEKANKA

TYP ČERVENÝ – RADICCHIO ROSSO PĚSTITELSKÉ INFORMACE

Indigo

Pro pěstování hlávkové čekanky jsou vhodné všechny typy půd v dobré kondici. Méně vhodné jsou přehnojené půdy. K dosažení tmavě červené barvy a dobře utvářených

rychle rostoucí odrůda

hlávek je nutný rozdíl mezi denní a noční teplotou 8–10 °C. Noční teploty se smí

uniformní poměrně vyšší rostliny

pohybovat v rozmezí 8–15 °C. Optimální denní teplota je okolo 25 °C. Teploty pod 8 °C

vhodná pro raně letní, letní i podzimní

mohou způsobit zastavení růstu a vývoje. Aby se zabránilo vybíhání do květu, je třeba

pěstování

zajistit teplotu po celou dobu předpěstování minimálně 20 °C a rané kultury před

středně odolná vybíhání do květu

výsadbou neotužovat. Dále je třeba vyloučit i další stressové situace během vegetace,

a hnědnutí hlávek

které mohou být příčinou vybíhání – např. vysoké teploty, nedostatek vláhy.

hlávky červené barvy obklopené

Osivo: HTS 1,1–1,5 g, 1 g = 660–900 semen. Výživa: N – 150–200 kg N/ha (včetně

zelenou manžetou

půdní zásoby) 50 % před výsadbou, zbytek ve dvou dávkách na list. P – 100–125 kg

výsev březen–červen, sklizeň

P2O5/ha. K – 100–150 kg K2O/ha. Ca – musí být dostatečně přístupný.

červen–září vegetační doba ± 68 dní od výsadby

Výsev a výsadba: Kultura

Výsev

Výsadba

Dnů

Spon v cm

Raná pod krytem

1. 3.–15. 4.

1. 4.–10. 5.

70–85

30 x 30

Letní

15.4.–15. 6.

10. 5.–10. 7.

65–70

30 x 35

Podzimní

15. 6.–10. 7.

10. 7.–1. 8.

90–110

30 x 35

Přímý výsev: Možný od června, 50 x 15 cm, vyjednotit na 25 cm

Indigo

20


Leonardo

TYP ZELENÝ

TYP ČERVENÝ – TREVISO

Uranus

Fiero

polo pozdní odrůda čekanky

odrůda s válcovitými vyššími hlávkami

odrůda červené čekanky typu „Treviso“

typ „radicchio rosso“

tmavě zelená barva

pro letní a podzimní sklizeň

pro pozdně letní a podzimní sklizně

vysoký výnos

produkuje dlouhé válcovité středně silné

dobrá odolnost vybíhání do květu

dlouhá sklizňová doba

hlávky

vegetační doba ± 81 dní od výsadby

výborný zdravotní stav

tmavě červené barvy s jemnou žilnatinou pro přímý konzum a průmyslové zpracování vegetační doba ± 112 dní

Leonardo

Uranus

Fiero

Endivie (štěrbák) Cichorium endivia var. latifolium

Endivie se pěstuje za podobných

Eros

Géante maraîchère – Bossa

podmínek jako salát. Ve výživě je však citlivá na nedostatek hořčíku, proto

širokolistý typ se vzpřímeným

širokolistá odrůda s mírně

doporučujeme preventivně hnojit

vzrůstem

vzpřímenými listy

100 kg MgO/ha. Při předpěstování

rychle se tvořící hlávky

báze rostliny dobře uzavřená

sadby je třeba dodržet vyšší teploty:

hlávky s pěkně vyplněným, žlutým

pro rané letní a rané podzimní sklizně

během klíčení 20–22 °C, po zbytek

srdíčkem

přímý konzum i pro zpracování

předpěstování minimálně 13 °C. Během

dobře uzavřená báze, vzpřímený růst

výnosná a dobře odolává listovým

zimního předpěstování ve skleníku je

vegetační doba 69 dní od výsadby

hnilobám

vhodné i přisvětlování. Spotřeba osiva

vegetační doba 66 dní od výsadby

na 1 ha: při předpěstování pod sklem 350–450 g, ze 100 g osiva se získá cca 25 000 rostlin. Na výsevním záhonu je třeba 300 g semen na 250 m2. Pro přímý výsev 1–1,5 kg/ha. Spon 30 x 30 až 35 x 40 cm.

Eros

Géante maraîchère – Bossa

Katalog Osiva zeleniny

21


Fenykl Foeniculum vulgare Miller

Pěstuje se jak pod sklem, tak venku

Rondo F1

na poli. Osivo má HTS 4–6 g, v 1 g je 160–250 semen. Výsev 10. 3.–1. 7.

fenykl pro jarní a podzimní sklizně

Teplota klíčení 22 °C, po vzejití

„hlízy“ hladké, kulaté

15–16 °C. Nízké teploty při krátkém dni

výnosný hybrid

nebo příliš vysoké teploty (nad 25°C) při

vegetační doba 75 dní od výsadby

dlouhém dni mohou vést k vybíhání do květu. Na pole se vysazuje po 15. 5. do sponu 40–45 x 20 cm. Ranější výsadby nutno překrýt kvůli nebezpečí mrazů. Ze 100 m2 možno získat 150–250 kg vybělených „hlíz“.

Rondo F1

Chřest Asparagus officinalis L.

Pro informace o pěstování kontaktujte naše zástupce.

Cumulus F1

Bacchus F1

NOVINKA

velmi raný výnosný hybrid se 100 %

raný chřest pro sklizeň „na zeleno“

samčích rostlin

100 % bez anthokyanu

pro pěstování na bílý chřest pod

pro mírné a kontinentální klima

černobílou folií

tvoří zelené, hladké a silné výhony

vysoký podíl výhonů nejvyšší kvality

vynikající chuť

možnost přirychlení pod „minitunely“

velké rostliny vysoko větví

tvoří velmi bílé, vyrovnané silné výhony

hustota výsadby: 5 rostlin na metr

vynikající chuť

řádku

velmi dobře uzavřená špička robustní rostliny poměrně otevřeného habitu hustota výsadby: 4 rostliny na metr Cumulus F1

řádku

Kadeřávek (kapusta kadeřavá) Brassica oleracea L. var. acephala

Pro podzimní sklizeň vyséváme

Reflex F1

NOVINKA

v květnu, pro sklizeň zimní v červnu. Předpěstované rostliny vysazujeme

středně vysoký

do sponu 65 x 50 cm. Listy se sklízí

hybrid pro podzim a zimu

odspodu postupně, pro průmyslové

velmi výnosný

zpracování jednorázově.

nejlepší pro zimní kultivaci

Z našeho bohatého sortimentu zelených

odolný proti žloutnutí listů

a červených odrůd uvádíme jednu

vegetační doba 120 dní od výsadby

z nejvíce zimovzdorných. Reflex F1

22


Kapusta hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Půda: Raná kapusta vyžaduje lehké půdy, kapusta pro podzimní a zimní sklizeň by se měla pěstovat na půdách těžších. pH 6–7. Kapusta pro skladování musí růst pomalu a pravidelně. Pro zimní typy musí mít půda dostatečnou vodní kapacitu.

Melissa F1

Výživa: Obdobná jako u hlávkového zelí. Osivo: HTS 3–5 g, 1 g = 200–300 semen. Zimní sklizeň v našich podmínkách lze doporučit pouze u nepřezrálých zdravých Kultura

porostů do konce ledna, pokud nehrozí

Výsev

Výsadba

Sklizeň

Spon

Rostlin/ha

Raná

15. 1.–15. 2.

15. 3.–15. 4.

1. 6.–15. 7.

50 x 45 cm

44 000

teplot.

Letní

15. 3.–30. 3.

15. 4.–15. 5.

1. 8.–30. 9.

50 x 50 cm

40 000

Skladování: Dlouhodobé skladování

Podzimní

1. 5.–30. 5.

15. 6.–15. 7.

1. 10.–30. 11.

50 x 50 cm

40 000

v klimatizovaných skladech do března

Zimní

25. 4.–15. 5.

15. 6.–15. 7.

1. 12.–30. 1.

50 x 60 cm

33 300

mrazy pod –15 °C nebo náhlé změny

až dubna při –0,5 °C až –1,5 °C a vysoké relativní vlhkosti. Hlávky by měly být pevné, plně vyvinuté a nepřezrálé.

Alcosa F1

NOVINKA

Famosa F1

Melissa F1

vhodná pro nejranější

raná odrůda pro letní sklizeň

poloraná odrůda pro raně

pěstování

svěže zelené, pevné hlávky

podzimní sklizeň

pevné hlávky s jemnou vnitřní

vhodná pro hustší výsadby

pevné hlávky s tmavozelenou

strukturou

vyrovnaná a výnosná

manžetou

vysoká odolnost k vybíhání do květu

vydrží déle na poli ve zralosti

hustá vnitřní struktura

vysoká odolnost proti Fusarium

lze ji pěstovat i v hustším sponu,

oxysporum

až 60 000 rostlin/ha je méně napadána mšicí z pozdních výsadeb je dobře skladovatelná odolná Fusariu pro přímý konzum i průmyslové zpracování

Alcosa F1

Famosa F1

Katalog Osiva zeleniny

23


Kapusta hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

Odrůda

Vegetační doba od výsadby

Doporučený spon v cm

Poznámka

Alcosa F1

62 dní

40 x 40

velmi raná, pevné hlávky

Famosa F1

70 dní

50 x 50

raná, tmavě zelená

Melissa F1

80 dní

50 x 50

z pozdní výsadby lze skladovat, i na průmysl

Sabrosa F1

97 dní

50 x 50

velmi hustá vnitřní struktura, nepřerůstá

Ovasa F1

100 dní

60 x 50

pro přímý konzum/průmysl

Firensa F1

120 dní

60 x 50

jemně bublinatá, odolná mrazu

Wirosa F1

137 dní

60 x 50

odolná mrazu, skladovatelná

Barbosa F1

145 dní

60 x 50

vynikající vnitřní struktura

Ovasa F1

Sabrosa F1 hustá vnitřní struktura velká objemová hmotnost hlávek tmavší šedozelená barva vhodná pro pozdně letní a podzimní sklizně lze pěstovat v hustém sponu hlávky nemají sklon k přerůstání

Firensa F1

polo pozdní velmi vyrovnaná odrůda

pozdní podzimní hybrid

výnosná

pěkná vnitřní struktura

ploše kulovité, šedozelené hlávky

tmavě zelené jemně bublinaté listy

velmi dobrý zdravotní stav

silný kompaktní růst

vhodná pro průmyslové zpracování

dobrá odolnost mrazu

Firensa F1

Wirosa F1

pozdní podzimní a zimní hybrid

odolnost k nepříznivým povětrnostním

krátký vnitřní košťál

podmínkám

tmavě zelené jemně bublinaté listy

nepřezrálá snáší mrazy až do –15 °C

odrůda je velmi přizpůsobivá

tvoří kulovité, šedozelené, jemně

velmi dobrá odolnost mrazu

v chlazených skladech může být skladována až 10 týdnů zkušenosti z let s mírnou zimou ukazují, že se dá sklízet přímo z pole až do konce února i na chudších půdách dává uspokojivé

24

NOVINKA

pro podzimní a zimní sklizně

bublinaté hlávky

Barbosa F1

Barbosa F1

výnosy


Kapusta růžičková Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

Diablo F1 PĚSTITELSKÉ INFORMACE Půda: Vhodné jsou téměř všechny půdy

raná odrůda odolná

s dostatečně vysokým pH. Na rašelinných

Fusariu

a humusem bohatých půdách vykazuje kapusta

sklizeň 155 dní od výsadby

příliš bujný růst. Výživa: N – 150–200 kg N/ha

růžičky nejvyšší kvality

(včetně půdní zásoby) + 2x 40 kg N/ha na list.

vhodná pro

P – 125 kg P2O5/ha. K – 250 kg K2O/ha. Mg – 50 kg

mechanizované

MgO/ha. Na velmi dobře zásobených půdách

i ruční sklizně

může být základní hnojení podstatně sníženo.

vydrží dlouho na poli

Osivo: HTS 2,9–4,5 g, 1 g = 220–350 semen.

bez ztráty kvality

Koriandr Coriandrum sativum

Caribe PĚSTITELSKÉ INFORMACE Výsev: Při pěstování na nať je výsevek ± 50–70 kg osiva/ha, při pěstování na semeno

rychle rostoucí odrůda

± 20 kg/ha. Hloubka výsevu 1–2 cm.

pomalé vybíhání do květu

Sklizeň: 4–8 týdnů od výsevu. Pěstování od jara do podzimu na poli, výsevy od poloviny

širokolistý typ s tmavě zelenými listy

října ve skleníku či fóliovníku se sklizní v březnu. Nať se sklízí při výšce porostu

vegetační doba ± 60 dní od výsevu

12–15 cm, váže se do svazků po 100–200 g. Produkt nesmí obsahovat vykvetlé rostliny. Po sklizni je vhodné svazky zchladit a co nejrychleji dodat spotřebiteli. Osivo: HTS 4–10 g, 1 g = 100–250 semen.

Kozlíček polníček Valerianella locusta

Masse PĚSTITELSKÉ INFORMACE Polníček lze pěstovat na všech typech půd, vyjma zasolených. Čím lehčí půda,

raná odrůda

tím kratší vegetační doba. Výsevek se řídí typem odrůdy a sklizně. Při použití

tmavé, hladké polodlouhé listy

krátkolistých odrůd a při sklizni mladých rostlin je výsevek vyšší než při použití

dobrá odolnost plísni a Phomě

dlouholistých odrůd nebo při sklizni plně vyvinutých rostlin. U krátkolistých 300–350 semen/m² u dlouholistých do 300 semen/m². Výsev 1–2 cm hluboko v sezóně na pole do řádků 10–15 cm vzdálených, od poloviny září do konce října pod sklo do řádků 8–10 cm. Polníček vydrží slabé mrazy do –5 °C. Optimální teplota klíčení je 15–17 °C. Při zásobě N-min nad 100 kg/ha v zóně 0–30 cm není vhodné na těchto půdách polníček pěstovat. Porost polníčku by měl být suchý, proto zalévat ráno, aby co nejrychleji oschl. Sklizeň je velmi náročná na ruční práci. Sklízí se buď pouze listy, nebo se vážou celé rostliny, uříznuté těsně pod povrchem půdy, do svazků. Výživa: N – 60 kg/ha. P – 40 kg P2O5/ha. K – 100 kg K2O/ha.

Osivo: HTS 0,9–1,5 g, 1 g = 700–1 100 semen.

Katalog Osiva zeleniny

25


Květák Brassica oleracea L. var. botrytis (L.)

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Půda: Pro ranou produkci lehké typy půd. Pro letní a podzimní sklizeň jsou vhodné všechny typy dostatečně humózních a úrodných půd. Výživa: N – 250 kg/ha (včetně půdní zásoby) + 50 kg N/ha 6 týdnů po výsadbě. P – 75 kg P2O5/ha. K – 250 kg K2O/ha v síranové formě, neboť květák je citlivý na chlór. Dále je třeba zajistit dostatečnou zásobu stopových prvků, bóru a molybdenu.

Osivo: HTS 2,7–3,5 g, 1 g = 250–300 semen. Předpěstování: Raný v rašelinových balíčcích nebo kazetách, použít kalibrované osivo. Raný výsev – teplota do vzejití ± 15 °C. Později 12 °C. Letní + podzimní, v chladném skleníku či na venkovním výsevním záhoně se snímatelnou pokrývkou. Hloubka setí: 1–1,5 cm, meziřádková vzdálenost 5 cm, 500–600 s/m2 = 250–300 rostlin. Týden před výsadbou by měly být sazenice otuženy na místě chráněném před větrem, kroupami, deštěm a slunečním svitem. Při předpěstování na venkovním záhoně otužování není nutné.

F1 HYBRIDY

Oviedo F1

Sevilla F1

odrůda pro nejranější sklizně

velmi populární odrůda

vhodná pro přirychlení

pro rané jarní a raně letní pěstování

pevné dobře stavěné lehčí bílé růžice

na přímý konzum

olistění je slabší

středně velké velmi dobře kryté růžice

vyrovnaná sklizeň

udržuje pevnost a bílou barvu

pro pěstitele, pro něž je ranost

i za horkého počasí

základním požadavkem

silné vzpřímené tmavě zelené listy méně náchylná k zahnívání košťálu

Liria F1

NOVINKA

Charlot F1

Jerez F1

pro letní a raně podzimní pěstování

špičkový hybrid pro rané a letní

pro jarní, letní a raně podzimní sklizně

pro přímý konzum

pěstování na přímý konzum

zakládá růžice i za vyšších teplot

kulaté růžice normální velikosti

pevné bílé dobře kryté růžice

listy dobře kryjí růžici

růžice bílé barvy a jemné struktury

velmi zdravé silné olistění

odolný mechovatění

drží kvalitu i za horkého počasí

pro přímý konzum i pro průmysl

odolný mechovatění a žloutnutí růžic

26


Květák Brassica oleracea L. var. botrytis (L.)

Adona F1

NOVINKA

Altamira F1

Arano F1

NOVINKA

pro raně podzimní

odrůda pro pozdně letní

odrůda pro podzimní pěstování

a podzimní pěstování

a podzimní pěstování

velmi velké těžké růžice

pro kontinentální klima

velké těžké růžice dobře kryté

vzpřímené dobře kryjící listy

klenuté růžice pro přímý konzum

velkými listy

přímý konzum a průmyslové

listy vysoké, šedozelené

přímý konzum a průmyslové

zpracování

zpracování

Tarifa F1

Skywalker F1

Veronica F1

pro pěstování v létě a v časném

pozdní hybrid vhodný pro podzimní

hybrid typu „Romanesco“

podzimu

produkci

pro pozdně letní a podzimní sklizně

pevné růžice jsou dobře kryty olistěním

vitální rostliny se zdravými

vysoká odolnost nepříznivým

odolná mechovatění

vzpřímenými listy

podmínkám

přímý konzum a zpracovatelský

velmi dobře kryté růžice prvotřídní

pěkně tvarované jasně zelené „věžičky“

průmysl

kvality

vysoká odolnost Fusariu

Nehybridní odrůdy

Vegetační doba od výsadby

Max. počet rostlin/ha

Kultura

Oviedo F1

66 dní

30 000

jen pro nejranější jarní sklizně

Stargate F1

72 dní

30 000

velmi raná jarní

Sevilla F1

75 dní

30 000

jarní/raná letní

sklizeň

Charlot F1

78 dní

26 000

jarní/letní

rostliny vytvářejí dobře chráněné

Liria F1

79 dní

26 000

jarní/letní/raný podzimní

růžice

Jerez F1

80 dní

26 000

jarní/letní/podzimní

Tarifa F1

81 dní

26 000

jarní/letní/podzimní

Adona F1

82 dní

26 000

raná podzimní/podzimní

Amazing

82 dní

26 000

raná jarní/letní/raná podzimní

Altamira F1

86 dní

26 000

pozdně letní/podzimní

Arano F1

91 dní

26 000

podzimní

Skywalker F1

96 dní

26 000

podzimní

Veronica F1

91 dní

26 000

pozdně letní/podzimní

Amazing poloraná odrůda vhodná pro letní

odolává mechovatění a žloutnutí růžic zvláště vhodná do úrodných půd

Odrůda

Katalog Osiva zeleniny

27


Mrkev Daucus carota L.

Výsev: Termín výsevu se řídí použitím mrkve a požadovanou dobou sklizně. Co nejdříve PĚSTITELSKÉ INFORMACE

na jaře se vysévají odrůdy rané pro nejranější sklizeň a také odrůdy velmi pozdní –

Půda: Hluboké kypré půdy s dobrou

průmyslové. Odrůdy pro podzimní sklizeň a pro skladování se vysévají s ohledem na

strukturou. Lehké písčité půdy

jejich ranost tak, aby v době požadované sklizně kořeny nebyly přezrálé.

s obsahem humusu 2–3 % pro

Systém výsevu: Převážně se používá výsev přesně secími pneumatickými stroji do

svazkovou a ranou mrkev. Pro mrkev

hrůbků 75 cm vzdálených. Na každém hrůbku jsou vysety jedno – trojřádky nebo je užit

pozdní a zejména skladovatelnou jsou

páskový výsev. V případě výsevu svazkové mrkve a výsevu na lehkých písčitých půdách je

vhodnější půdy hlinité.

vhodnější vysévat do hluboko zpracovaných záhonů, čímž se sníží nebezpečí zaschnutí

Výživa: N – 80 kg N/ha (včetně

vzcházející mrkve a vyloučí se riziko odplavení zeminy od kořenových hlav.

zásoby v půdě). P – 150 kg P2O5/

Použitím peletovaného osiva lze docílit přesnějšího rozmístění semen a tím

ha při normální zásobě fosforu v

vyrovnanějšího vývoje rostlin, což se projeví vyšší výtěžností a produktivitou práce,

půdě. K – 200 kg K2O/ha. Organické

hlavně u pěstování na svazky.

hnojení hnojem se nedoporučuje.

Skladování: Nemytou mrkev lze skladovat 120–180 dní při 0–1 °C a 95–98 % relativní

V Holandsku je obvykle aplikováno

vlhkosti. Pozor na vysoký obsah CO2 ve skladu, jež může vést k rychlé ztrátě kvality

1 000–1 400 kg/ha kombinovaného

skladovaných kořenů (černání) po vyprání. Přezrálé kořeny se nehodí ke skladování.

hnojiva N-P-K = 6–18-28.

Je třeba zajistit, aby kořeny byly zdravé, co nejméně poškozené a nebyly sklízeny za

Osivo: HTS 0,7–1,5 g,

deště. Nejlépe se skladuje mrkev, která prodělala pravidelný růst během celé vegetace

1 g = 700–1 400 semen.

(výživa, závlaha) a je plně vyzrálá.

F1 HYBRIDY

Mokum F1

Nerja F1

Napoli F1

hybrid amsterodamského

raná odrůda amsterodamského

a nanteského typu

a nanteského typu

velmi populární raná odrůda mírně kónický kořen je velmi

nejranější odrůda

štíhlé kořeny se velmi brzy vybarvují

dobře vybarven

pro svazkování brzy na jaře

příznivý poměr mezi natí a kořenem

dává vysoké výnosy

a na podzim

dobrá trvanlivost na poli

pro svazkování i jako raná mytá mrkev

vhodná i pro pěstování pod sklem

vynikající chuť

hodí se pro mechanizovanou sklizeň

či folií

vhodná pro celoroční svazkování

může být použita pro velmi rané výsevy

hladké štíhlé kořeny velmi brzy

pod folii i pro pozdní výsevy na

vybarvují

skladování

vynikající sladká chuť

28


Mrkev Daucus carota L.

Nominator F1 raný nanteský hybrid hladké vyrovnané válcovité kořeny sklizeň těsně po odrůdě Napoli F1 vhodná pro mytí a balení do sáčků

Nayarit F1

dobrá i pro svazkování

Nominator F1

Nayarit F1

Baltimore F1

raná odrůda nanteského typu

produktivní odrůda nahrazující odrůdu

pro kontinentální klima

Nandrin F1

válcovité velmi hladké kořeny

hladké silné vyrovnané kořeny

vynikající vnitřní i vnější vybarvení

zdravá vzpřímená tmavě zelená nať

silná nať odolná Alternarii

pro přímý konzum a na průmyslové

a Cerkospoře

zpracování

Baltimore F1

Nostal F1

NOVINKA

Naval F1

nanteský typ pro přímý konzum

populární poloraná odrůda nanteského

delší válcovité hladké kořeny

typu

středně dlouhá zdravá nať

vhodná pro kontinentální klima

roste dobře ve všech typech půdy

kořeny jsou hladké válcovité vynikající vnitřní i vnější vybarvení vhodná i pro balení do menších sáčků kořeny nepřerůstají zdravá nať

Naval F1

Katalog Osiva zeleniny

29


Mrkev Daucus carota L.

Newhall F1

Bangor F1

Natuna F1

NOVINKA

poloraná nanteská odrůda

poloraná velmi výnosná odrůda

perspektivní novinka

pro kontinentální klima

kořeny hladké tlusté a válcovité

mrkev pro kontinentální klima

výjimečně hladké delší kořeny

ideální pro zpracovatelský průmysl

výjimečně hladké kořeny

silná pevná nať

základní odrůda pro produkci

pěkný tvar i barva

vysoký výnos

mrkvových šťáv

velmi silné tmavozelené olistění

jedna z nejzdravějších odrůd

silná nať vhodná pro mechanizovanou

sortimentu

sklizeň odolná praskání a lámání

Nerac F1

Niland F1

polo pozdní populární hybrid

pozdní odrůda typu Nerac F1

nanteského typu

pro mechanizovanou sklizeň

dlouhé hladké a dobře vybarvené

a dlouhodobé skladování

kořeny

vyrovnané kořeny odolné lámání

kořeny velmi vyrovnané

a praskání

pro přímý konzum a balení do fólie

vysoká výtěžnost tržního zboží

vhodná pro dlouhodobé skladování kořeny rostou v půdě a nevyrůstají nad povrch velmi vhodná pro mechanizovanou sklizeň Niland F1

Cascade F1

Cascade F1

30

Carson F1

NOVINKA

raný chantenay typ

chantenay typ

kořeny jsou kónické, krátké s kulatou

kořeny delší kónické

špičkou

s kulatou špičkou

atraktivní vnitřní i vnější vybarvení

barva kořene výjimečně oranžová

velmi silná tmavě zelená nať

velmi silná tmavě zelená nať


Mrkev Daucus carota L.

Bastia F1

Kamaran F1

Komarno F1

raný hybrid průmyslové mrkve

pozdní hybrid typu flakkee

pozdní odrůda pro průmyslové

kořeny hladké, velké lehce kónické

kořeny jsou tupě zakončeny

zpracování

zdravá silná nať odolná padlí

vynikající vnitřní i vnější vybarvení

vysoké výnosy a vysoký obsah sušiny

vysoký výnosový potenciál

schopnost nehromadit dusičnany

hladké kónické kořeny se silnou

pro průmyslové zpracování

zdravou natí

a skladování

intenzivní temně oranžové vybarvení kořene

KLASICKÉ ODRŮDY

Nantes 5 – Samson

Berlicum 2 – Romosa

poloraná produktivní odrůda pro hlavní

poloraný Berlicum typ

sklizeň

dlouhé válcovité kořeny

určena především na přímý konzum

vysoký výnos pro všechny typy produkce

Autumn King 2 – Vita Longa

Joba

pozdní odrůda s dlouhými

pozdní odrůda je speciálně určena

a těžkými kořeny

pro sušení

vysoký výnos (80–120 t/ha)

intenzivní tmavočervená barva

kořeny jsou velmi pěkně vybarvené

kořeny jsou hladké bez náchylnosti

snáší dlouhé ponechání na poli

k zelenání

dokonale skladovatelná

vysoký obsah karotenu kořen neztrácí barvu ani po usušení velmi dobře se skladuje Vita Longa

Katalog Osiva zeleniny

31


Mrkev Daucus carota L.

POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ SEMEN na 1 ha F1 HYBRIDY

Odrůda

Ranost ve dnech

Typ

Použití

Hmotnost kořene

Počet semen/ha

Mokum F1

87

amsterodam/nantes

do svazků

50–150 g

1,2–2,0 mil.

přímý konzum jako mytá mrkev

50–150 g

1,8–2,5 mil.

Nerja F1

93

amsterodam/nantes

do svazků a letní mytá mrkev

50–200 g

1,2–2,0 mil.

Napoli F1

95

nantes

do svazků

50–150 g

0,8–1,5 mil.

přímý konzum a skladování

50–200 g

1,5–2,5 mil.

Nominator F1

96

nantes

do svazků

50–150 g

0,8–1,5mil.

mytá mrkev a balení

50–200 g

1,2–2,5 mil.

Nayarit F1

101

nantes

do svazků a letní mytá mrkev

50–200 g

1,2–2,0 mil.

podzimní konzum a skladování

50–200 g

1,5–2,5 mil.

Baltimore F1

103

nantes/berlicum

přímý konzum a balení

50–200 g

1,5–2,0 mil.

velká mrkev pro zpracování

150–350 g

1,0–1,2 mil.

Nostal F1

106

nantes

do svazků

50–150 g

0,8–1,5 mil

přímý konzum a skladování

50–200 g

1,3–2,2 mil

Bangor F1

110

nantes/berlicum

raná, průmyslová

200–500 g

0,8–1,5 mil.

konzum, balení a skladování

50–200 g

1,5–2,0 mil.

Noveno F1

115

nantes

přímý konzum a dlouhé skladování

50–200 g

1,3–2,2 mil.

Naval F1

116

nantes

přímý konzum, balení a skladování

50–200 g

1,3–2,3 mil.

Natuna F1

117

nantes

přímý konzum, balení i sklad

50–200 g

1,2–2,3 mil.

Newhall F1

118

nantes

svazky, přímý konzum a skladování

50–200 g

1,2–2,3 mil.

větší mrkev

150–350 g

1,0–1,3 mil.

Nectar F1

119

nantes

přímý konzum a dlouhé skladování

50–250 g

1,3–2,3 mil

Nerac F1

130

nantes

přímý konzum, velmi dlouhé skladování

50–200 g

1,5–2,5 mil.

Niland F1

131

nantes

přímý konzum, velmi dlouhé skladování

50–200 g

1,5–2,5 mil.

Cascade F1

130

chantenay

velká na přímý konzum a průmysl

150–350 g

0,8–1,2 mil.

Carson F1

134

chantenay

velká na přímý konzum a průmysl

150–350 g

0,8–1,2 mil

Bastia F1

124

berlicum/flakkee

pro průmyslové zpracování/přímý konzum

250–500 g

0,6–1,2 mil.

větší pro průmysl

200–500 g

0,9–1,3 mil.

Kamaran F1

135

flakkee

pro průmyslové zpracování

300–500 g

0,6–1,2 mil.

Komarno F1

161

flakkee

pro průmyslové zpracování

200–500 g

0,6–1,2 mil.

32


Mrkev Daucus carota L.

KLASICKÉ ODRŮDY

Odrůda

ranost ve dnech

tvar kořene

použití

hmotnost kořene

počet semen/ha

kg/ha

Nantes 5 – Samson

112

válcovitý

přímý konzum

50–200 g

1,3–2,8 mil.

1,5–3,5

Berlicum 2 – Romosa

127

válcovitý

přímý konzum a skladování

50–200 g

1,3–2,5 mil.

1,5–3,5

větší pro průmysl

150–400 g

1,0–1,2 mil.

1,0–1,6

Autumn King 2 – Vita Longa

150

kónický

konzum, průmysl a skladování

200–500 g

0,6–1,2 mil.

0,8–1,6

Joba

160

kónický

pro průmysl na sušení

200–500 g

0,9–1,2 mil.

1,3–1,9

Váhový výsevek u nehybridních odrůd je třeba upřesnit výpočtem z požadovaného počtu semen/ha a hmotnosti 1 000 semen. Na velikost výsevku má vliv i zvolený systém výsevu. Při výsevu do hrůbků 75 cm se výsevek pohybuje v dolní části uvedeného rozpětí, při výsevu do záhonů či do plochy s řádky 29–33 cm naopak u horní hranice.

BAREVNÉ ODRŮDY

Odrůda

ranost ve dnech

barva kořene

síla natě

výsevek v mil. s.

svazky

mytá mrkev

průmysl

sklad

Purple Haze F1

100

fialová s oranžovým srdíčkem

6

1,3–2

+

+

+

+

Deep Purple F1

150

fialová

8

0,7–1,2

+

+

Mello Yello F1

110

žlutá

6

1,3–2

+

+

+

+

White Satin F1

110

bílá

7

1,3–2

+

+

+

+

Rainbow F1

110

oranžová + bílá + žlutá

6

1,3–2

+

+

Mangold Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla

Rhubarb Chard – Bali NOVINKA

+

Verde de penca blanca 3 – Delta

Osivo: HTS 11–12,5 g,

oválné zelené listy s červenou

oválné zelené listy s bílými širokými

1 g = 80–90 semen

žilnatinou

řapíky

pro „baby leaves“ produkci a čerstvé

vegetační doba 47 dní od výsevu

saláty vegetační doba 45 dní od výsevu

Katalog Osiva zeleniny

33


Okurky nakládačky Cucumis sativus L.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Okurky preferují strukturní půdy s obsahem humusu 3–4 %. Poloha by měla být teplá (minimální teplota pro klíčení je 12 °C, optimální 22 °C) chráněná před mrazem a větry. Výživa: N – 60–80 kg N/ha základní hnojení + 1 až 2 přihnojení 60 kg N/ha. P – 100 kg P2O5/ha. K – 250 kg K2O/ha – nepoužívat chloridovou formu, okurky jsou

citlivé na chlór! Mg – na písčitých půdách 200–400 kg Kieseritu/ha.

Při polním pěstování okurek záleží velmi na zvoleném systému. Vertikální pěstování na drátěnkách může zdvojnásobit výnos, usnadňuje sklizeň a snižuje napadení plísní okurkovou, avšak ve výsušných polohách může docházet k zasychání mladých plodů z důvodu příliš nízké vzdušné vlhkosti. Předpěstování sadby: 3–4 semena/ 8 cm balíček. Výsadba: na drátěnky 26 700 rostlin/ha při sponu 1,50 x 0,5 m (výsadba po 2 rostlinách), nebo do plochy 30 000 rostlin/ha, spon 2,50 x 0,40 m

Adam F1

(výsadba po 3 rostlinách). Mělo by být dosaženo hustoty porostu 25–30 000 rostlin/ha. Osivo: HTS 20–26 g, 1 g = 38–50 semen.

Aviator F1

NOVINKA

Adam F1 Artist F1

raný partenokarpický hybrid bujného vzrůstu plody jemně ostnité válcovité tmavě

raný partenokarpický hybrid

středně hrubě ostnitý partenokarpický

zelené

jemně ostnité tmavé plody

hybrid

poměr délky k šířce plodů 3,1 : 1,0

poměr délky k šířce plodů je 3,1 : 1,0

plody s poměrem délky k šířce

dobře obrůstá i v druhé polovině vegetace

plody vyrovnané cylindrické

3,3–3,4 : 1

vegetační doba ± 62 dní od výsevu

vhodný i pro průmysl

vhodná též na produkci „přerostků“

do sklizně

vegetační doba ± 63 dní

na salát

rezistentní Cladosporiu

odolný Viru mozaiky okurek a padlí

sklizeň přibližně 73 dní od výsadby

odolný Viru mozaiky okurek a padlí

Allianz F1

Amour F1

poloraná odrůda s převážně samičím

partenokarpický hybrid s hrubě ostnitými plody

kvetením

tvoří více plodů na internodium

plody jsou hrubě ostnité, tmavě zelené

poměr délky k šířce plodů je 3,3 : 1,0

poměr délky a šířky je 3,0 : 1

pro nakládání do sladkokyselého nálevu

ke kvašení i do sladkokyselého nálevu

i pro krátkodobé nakládání do slaného nálevu

vysoká odolnost k chorobám

vegetační doba ± 75 dní od výsevu do sklizně

vegetační doba od výsevu do sklizně

rezistentní Cladosporiu

± 70 dní

odolný Viru mozaiky okurek a padlí

34


Okurky salátovky Cucumis sativus L.

Prado F1

NOVINKA

PĚSTITELSKÉ INFORMACE pro skleníky nebo fóliovníky Výsev či výsadba na pole pokud nehrozí mrazy. Hloubka výsevu 1 cm.

typ mini hadovky

Spon u horizontálního způsobu pěstování 150 x 40 cm, u vertikálního vedení

plody délky 18–22 cm

80–100 x 30–40 cm. Důležité je pravidelné zásobení vodou, aby se zabránilo

pro jarní, letní i podzimní sklizně

deformacím plodů. Vlhkost půdy by neměla klesnout pod 75 % polní kapacity.

odolný Viru mozaiky okurek a padlí

Plody lze skladovat asi 2 týdny při 8–10 °C a 90–95 % relativní vlhkosti vzduchu. Výživa: N – 200 kg N/ha v několika dávkách. P – 150 kg P2O5/ha. K – 280 kg K2O/ha – nepoužívat chloridovou formu, okurky jsou

Lisboa F1

NOVINKA

citlivé na chlór! Mg – 80 kg MgO/ha. + 60 t hnoje /ha na podzim.

špičková odrůda partenokarpické

Osivo: HTS 25–30 g, 1 g = 33–40 semen.

salátovky typu „slicer“ pro pěstování na poli i ve skleníku či fóliovníku plody řídce ostnité s délkou 20–22 cm

Tuřín

pro jarní, letní i podzimní sklizně vysoce odolná padlí sklizeň ± 76 dní od výsadby

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Helenor kulaté na povrchu purpurově zbarvené bulvy dužnina je krémově bílá vynikající sladké chuti olistění je spojeno jemným krčkem s bulvou pro pěstování po celou sezónu

Tykev obecná (cuketa) Cucurbita pepo L.

Osivo: HTS 140–200 g, 1g = 5–7 semen

Modena F1

NOVINKA

Výsev či výsadba do teplé půdy nad 20 °C od poloviny května. Obvyklý spon je

vysoký výnosový potenciál

150–200 x 50–80 cm.

plody tmavě zelené barvy stříbřitě zelené listy ranost 60 dní od výsadby

Katalog Osiva zeleniny

35


Paprika Capsicum anuum L.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Paprika pro rané sklizně se pěstuje na lehčích záhřevných půdách. Na těžších půdách jsou však plody kvalitnější a lépe vybarvené. PH 5,5–6,8. Výživa: N – 100–130 kg N/ha. P – 150–200 kg P/ha. K – 150–200 kg K/ha. 50 % živin zapravit do půdy před výsadbou, zbytek v několika dávkách během vegetace. Při nasazování plodů je vhodné přihnojení na list. Při polním pěstování papriky doporučujeme: Odstranit z rostlin boční výhony až po první rozvětvení a následně provést ošetření fungicidy. Odstranit poupata i již založené plody v prvním rozvětvení. To umožní rychlejší a silnější růst rostlin a v důsledku toho i vyšší výnos větších a kvalitnějších plodů. Pokud chceme získat vyrovnané plody nejvyšší kvality, doporučujeme redukovat jejich počet na 5–7 na rostlinu. Osivo: HTS 6–8 g, 1 g = 120–170 semen.

Whitney F1

Stanley F1

raný hybrid sladké papriky

raná odrůda sladké papriky typu

maďarského typu

„blocky“ s červenými plody

plody barvy „slonové kosti“

plody střední velikosti

pro kryté plochy i pro polní pěstování

(v průměru 8–10 cm)

nasazování plodů dochází i při nižších

hranaté hladké plody, lehce kónického

teplotách

tvaru

vysoký výnos

rostliny kompaktního vzrůstu

plody dlouho zůstávají ve sklizňové

nasazují plody i v méně příznivých

kvalitě

podmínkách

velikost plodů 11 x 6 cm,

hustotu výsadby 30–40 tisíc rostlin na ha

síla stěny 5 mm

pro přímý konzum i zpracování

Whitney F1

Turbine F1 velmi raná odrůda sladké papriky

raná pálivá odrůda papriky

typu „blocky“

plody světle zelené barvy zrající

zraje ze světle zelené do tmavě žluté

do červena

barvy

velmi hladké plody kónického tvaru

velikost plodů v průměru 8 x 7 cm

velikost přibližně 15 x 4 cm

tloušťka stěny 6 mm

pro pěstování na poli i pod fóliovým

pro pěstování jak na poli,

krytem

tak pod krytem

Amboy F1

36

Amboy F1


Petržel naťová Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill convar. vulgare (Nois.) Danert

Pro zvýšení výnosů kvalitní petrželové natě pro čerstvý trh doporučujeme předpěstování v balíčcích po 4–5 rostlinách. Výsev v březnu až červnu, výsadba v dubnu až červenci do sponu 35 x 16 cm, tj. 180 000 balíčků/ha. Sklizeň je možná po ± 7–10 týdnech a je možno ji několikrát opakovat. Je možný též přímý výsev na pole (hlavně pro průmysl) od začátku března do řádků 20–30 cm vzdálených od sebe. Výživa: N – 100 kg/ha, 30–40 kg N po 1. seči. P – 80 kg P2O5/ha. K – 150 kg K2O/ha. Osivo: HTS 1,3–2,0 g, 1 g = 500–700 semen.

Moss Curled 2 – Petra

Comun 3 – Rialto

bujně rostoucí odrůda kadeřavé petržele

odrůda naťové petržele

listy svěží tmavě zelené

s hladkými listy

silně obrůstá i po několikanásobné sklizni

velké vzpřímené listy tmavě

listy s jemnou strukturou

zelené barvy

pevné řapíky

vhodná ke sklizni na svazky i na sušení Comun 3 – Rialto

Petržel kořenová Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill convar. radicosum (Alef.)Danert

Hlavní zásady pěstování: • dostatečně hluboko připravená půda, ne příliš těžká ani písčitá • nepřehnojovat dusíkem a nehnojit hnojem – nebezpečí „rezavění“ a větvení kořenů • pravidelné zásobení vláhou při vzcházení a v průběhu tloustnutí kořene Firma Bejo Zaden dodává na trh velmi úspěšné předklíčené osivo petržele. Při jeho použití je možné snížit výsevek na 0,8–1,0 milion semen/ha při pěstování na hrůbcích 75 cm vzdálených od sebe. Pro zlepšení přesnosti výsevu a tím i následné vyrovnanosti porostu se osvědčilo použití kalibrovaného osiva „Bejo Precision“ a zvláště u petržele na svazky osiva peletovaného (minipelety 1,75–2,25 mm). Pozor na ošetření herbicidy – petržel je podstatně citlivější na některé herbicidy než mrkev! Ošetřování během vegetace, sklizeň a skladování je obdobné jako u mrkve. Výživa: N – 40–50 kg/ha. P – 140–150 kg P2O5/ha. K – 200–250 kg K2O/ha.

Osivo: HTS 0,9–1,3 g, 1 g = 700–1 100 semen.

Arat

Halflange – Eagle

pro přímý konzum i průmyslové

odrůda polodlouhé petržele typu Berliner

zpracování

velmi hladké kořeny svěží bílé barvy

delší bílé kořeny

pro svazky, čerstvý trh i pro průmyslové

vegetační doba ± 153 dní od výsevu

zpracování

do sklizně

vegetační doba ± 155 dní od výsevu

odolnější k hnilobám kořenů

do sklizně Arat

Katalog Osiva zeleniny

37


Pór Allium porrum L.

Výsev a výsadba: Kultura

Výsev

Výsadba

Sklizeň

Počet rost./ha

Spon cm

15. 12.–15. 1.

25. 3.–5. 4.

10. 6.–20. 7.

200 000

50 x 10

Pozdní letní

15. 1.–5. 2.

5. 4.–5. 5.

1. 7.–31. 8.

200 000

50 x 10

Raně podzimní

15. 2.–15. 3.

15. 5.–15. 6.

1. 8.–30. 9.

200 000

50 x 10

dobře, ale sklizeň se stává neúnosně

Podzimní

15. 3.–31. 3.

1. 6.–30. 6.

1. 9.–31. 10.

167 000

50 x 12

obtížnou, zejména na podzim

Pozdně podzimní

25. 3.–5. 4.

10. 6.–10. 7.

1. 10.–30. 11.

167 000

50 x 12

a v zimě.

Raně zimní

1. 4.–15. 4.

25. 6.–10. 7.

1. 11.–31. 12.

167 000

50 x 12

Pozdní zimní

15. 4.–5. 5.

5. 7.–5. 8.

1. 1.–15. 5.

167 000

50 x 12

PĚSTITELSKÉ INFORMACE

Raná letní

Půda: Nejvhodnější jsou půdy lehké, dostatečně humózní s pH nejméně 5,8. Na půdách těžších roste také

Výživa: N – 80–150 kg/ha před výsadbou + 50 kg 4–5 týdnů po výsadbě; vyšší dávky platí pro odrůdy s delší vegetační dobou. P – 75 kg P2O5/ha. K – 200–250 kg K2O/ha. Osivo: HTS 2,8–3,5 g,

Předpěstování: Výsev do truhlíků 1 200 semen/m2 = 600–700 rostlin, později v pařníku. Předpěstování trvá 12–14 týdnů a rostliny by měly být 5–6 mm silné. Výsadbu provést co nejhlouběji. Sadbu lze též vyrobit výsevem na záhony ve fóliovníku či přímo na poli. Přímý výsev: Od počátku května do řádků 50–75 cm a cca 5–10 cm v řádku, 200 000–270 000 semen/ha, použít kalibrované osivo, vyjednotit.

1 g = 280–360 semen.

Bulgaarse Reuzen – Lincoln

Rally F1

NOVINKA

velmi raná odrůda bulharského typu

velmi raný produktivní hybrid

rostliny jsou vysoké, světle zelené barvy

odolný vybíhání do květu

vybělená část velmi dlouhá

dlouhá konzumní část bez „cibule“

výnosná odrůda vhodná pro nejranější

snadné čistění

sklizně vhodná pro mechanizovanou sklizeň na mražení a sušení vhodná i pro přímé výsevy Rally F1

Jumper F1

Swiss Giant – Lancia

Swiss Giant – Columbus

špičkový hybrid pro letní a podzimní

raná produktivní

raná odrůda póru pro rané letní

sklizně

odrůda typu „švýcarský obří“

pěstování

vzpřímené tmavé listy

zdravé rostliny se silnými

rychle narůstá do vysokého výnosu

odolný vybíhání do květu a Alternarii

vzpřímenými listy

silné vzpřímené listy

rostliny s pevnou dlouhou

tvoří dlouhou silnou konzumní část

dlouhá vybělená část

konzumní částí

pro letní a podzimní sklizně

netvoří bazální cibule

ostrý přechod mezi zelenou

zvláště vhodná pro kontinentální klima

a bílou barvou dobře se čistí

38


Pór Allium porrum L.

Striker F1

Runner F1

Blauwgroene Herfst – Lancelot

hybrid póru pro letní a podzimní

hybrid pro letní a podzimní sklizně

sklizně

dlouhá konzumní část se snadno čistí

podzimní výnosný pór

vysoký výnos a uniformita

listy jsou tmavě zelené velmi

dlouhá konzumní část

odolnost vybíhání do květu

vzpřímené

silné modrozelené olistění

dlouho vydrží na poli ve zralosti

pro průmysl, přímý konzum

výborný zdravotní stav

vhodný pro přímé výsevy i výsadby

i svazkování

středně odolný k viru žluté pruhovitosti

pro přímý konzum i průmysl

průměr sklizňové části 2,5–3,5 cm

pro letní a podzimní sklizeň

odolný vybíhání do květu

Striker F1

Odrůda

Runner F1

Vegetační doba

Délka

od výsadby

konzumní části

Období sklizně

Barva listů

Bulgaarse Reuzen – Lincoln

75 dní

40–50 cm

červen–září

světle zelená

velmi malá

Rally F1

78 dní

35–40 cm

červen–říjen

tmavě zelená

malá

Jumper F1

84 dní

35–40 cm

červen–říjen

tmavě zelená

střední

Swiss Giant – Lancia

84 dní

35–40 cm

červen–říjen

tmavě zelená

malá

Swiss Giant – Columbus

85 dní

35–40 cm

červen–říjen

tmavě zelená

malá

Striker F1

90 dní

30–35 cm

červenec–listopad

tmavě zelená

střední

Blauwgroene Herfst – Lancelot

90 dní

30–35 cm

červenec–listopad

modrozelená

střední

Runner F1

96 dní

30–35 cm

červenec–listopad

modrozelená

střední

Pitcher F1

110 dní

30–35 cm

červenec–listopad

šedozelená

střední

Curling F1

138 dní

25–30 cm

prosinec–duben

modrozelená

velmi dobrá

Bluegreen Winter – Forrest

150 dní

20–25 cm

prosinec–duben

modrozelená

velmi dobrá

Blauwgroene Herfst – Lancelot

Odolnost mrazu

Jumper F1

Katalog Osiva zeleniny

39


Pór Allium porrum L.

Pitcher F1

NOVINKA

Curling F1

NOVINKA

Bluegreen Winter – Forrest

hybrid pro letní a podzimní sklizně

hybrid pro zimní sklizně

konzumní část je velmi pevná

vzpřímené tmavomodré listy

listy s nádherně tmavou

listy jsou šedo zelené velmi vzpřímené

konzumní část střední délky

modrozelenou barvou

nejlepší pro průmysl v Holandsku

snadno se čistí

odolná odrůda s rychlým

vhodný i pro přímý výsev na pole

má velmi hustou strukturu

obrůstáním na jaře

střední odolnost k třásněnce

pro zimní a jarní sklizně

a vybíhání do květu

na jaře velmi pozdě vybíhá do květu

nejvyšší odolnost k třásněnce

zimní odrůda vysoké kvality

listy jsou méně napadány chorobami

Rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Polní pěstování: Pro pěstování rajčat jsou nejvhodnější středně těžké půdy s dobrou vodní kapacitou a vysokým obsahem organické hmoty. PH 5,5–8,0. Výsev a výsadba: Pro průmysl se většinou používá přímý výsev determinantních (keříčkových) odrůd. Provádí se, až když nehrozí mrazy do hloubky 1,5 cm. Množství osiva 75 000–100 000 semen/ha (250–350 g) s dojednocením, aby byla dosažena správná hustota 35 000–50 000 rostlin/ha. Používá se systém 2 řádků 40 cm od sebe vzdálených na záhonech 150 cm širokých. Vzdálenost rostlin v řádku je 30 cm. Pro přímý konzum se používají determinantní i indeterminantní odrůdy, jež se buď přímo vysévají, nebo sází. Indeterminantní (tyčkové) odrůdy je nutné vyvazovat k opoře a vylamovat boční výhony. Důležitá je pravidelná závlaha, jež zajistí dobré nasazení plodů a sníží nebezpečí jejich praskání. Vhodná je kapková závlaha, která redukuje nebezpečí napadení rostlin chorobami. Výživa: N – 220 kg/ha. P – 70 kg P2O5/ha. K – 350 kg K2O/ha. Mg – 50 kg MgO/ha. Osivo: HTS 2,5–3,5 g,

1 g = 300–400 semen.

ODRŮDY PRO POLNÍ PĚSTOVÁNÍ Firma BEJO ZADEN rozvinula široký program šlechtění polních rajčat jak pro přímý konzum, tak pro průmyslové zpracování. Jde o odrůdy s různým tvarem, velikostí, barvou a účelem užití plodů. Informace o celém sortimentu žádejte u našich regionálních zástupců. Jako příklad uvádíme pouze následující odrůdy.

Tolstoi F1

(Vysoce rezistentní (HR) k CF.A-C, Fol. 0+1, V, Ft.A-C, ToM)

40

(Vysoce rezistentní (HR) k CF.A-E, Fol. 0+1, V, Ff.A-E, Nem, ToM)

poloraná indeterminantní (tyčková)

raná determinantní (keříčková) odrůda

odrůda

pro přímý konzum

pro přímý konzum

plody kulaté až ploše kulovité jasně

plody mají hranatě kulovitý tvar

červené

průměrná váha plodu 110 g

průměrná hmotnost plodu 90–110 g

plody se dobře vybarvují

vegetační doba ± 70 dní

pouze pro polní pěstování ranost 70 dní od výsadby

CF.A-C = Cladosporium fulvum, rasy A,B,C. CF.A-E =Cladosporium fulvum, rasy A,B,C,D,E. Fol. 0+1 = Fusarium oxysporum, rasy 0 a 1. V = Verticilium albo atrum Ff. A-C = Fulvia fulva, rasy A,B,C. Ff. A-E = Fulvia fulva, rasy A,B,C,D,E. Nem = Kořenová háďátka ToM = Virus mozaiky rajčat

Topsport F1


Ředkvička Raphanus sativus L. var. radicula Pers.

KULTIVACE Časně jarní: výsev 15. 2.–31. 3., 200–250 semen/m2, řádky 5–7 cm. Pozdní jarní: výsev 1. 4.–30. 6., 200–300 semen/m2, řádky 10–12 cm. Letní: výsev 1. 7.–15. 8., 200–250 semen/m2, řádky 10–12 cm. Pro zlepšení uniformity porostu a zvýšení výkonu při sklizni je vhodné užít kalibrované osivo a snížit výsevek. V běžném polním pěstování v záhonech 150 cm širokých při použití kvalitního osiva se výsevek pohybuje okolo 1,2–1,5 mil. semen/ha, což odpovídá přibližně 12–15 kg. Při použití záhonů 180 cm širokých se seje do 12–13 řádků. Vzdálenost osiva v řádku je 2,5–3 cm což odpovídá výsevku 1,9–2,3 mil. semen/ha. Hloubka výsevu 1 cm. Při větší hloubce může docházet k deformacím bulviček. Osivo: HTS 6–12 g, 1g = 80–170 semen.

Rudolf

Rolex F1

Rosetta F1

NOVINKA

raná odrůda pro jarní

raný hybrid ředkvičky

perspektivní raný hybrid ředkvičky

a raně letní sklizně

červené bulvičky odolné praskání

vysoká odolnost vybíhání do květu

kulaté červené bulvičky velmi

a vyšeptávání

zářivě červené bulvičky

vyrovnané

olistění je střední, pevné, vzpřímené,

jemný kořínek

olistění je krátké, vzpřímené,

tmavší

zdravé vzpřímené listy

jasně zelené

listy méně náchylné k žloutnutí

vynikající vnitřní kvalita

pro pěstování na poli i pod fóliovými

vynikající vnitřní kvalita

odolná padlí

kryty

pro jarní, letní i podzimní polní pěstování vhodný i pro mechanizovanou sklizeň

Katalog Osiva zeleniny

41


Boro F1

Řepa salátová Beta vulgaris L. var. conditiva (Alef.) Helm

Výsev PĚSTITELSKÉ INFORMACE Kultura

Výsev

Rostlin/m

Systém

Počet semen/ha

Pro pěstování řepy vyhovují nejlépe

Raná

1. 3.–31. 3.

40–60

5 řádků/1,5 m

400 000

humózní hlinité půdy s dobrou

Letní

1. 4.–30. 4.

50–90

–“–

700 000

Podzimní

30. 4.–5. 6.

50–90

–“–

500 000

„Baby“ řepa

1. 4.–30. 6.

cca 120

4 dvojřádky/1,5 m

1,0–1,2 mil.

strukturou. Výživa: N – 200 kg N/ha v dělených dávkách (včetně půdní zásoby). P – 75 kg P2O5. K – 250 kg K2O (není citlivá na chlór). Osivo: Kvalita

Bejo Precision zaručuje klíčivost min. 90 %. Semeno (klubíčko) obsahuje

Výsevek a doba sklizně závisí mimo jiné na požadované velikosti bulev. Z bohatého sortimentu nabízíme následující odrůdy.

v průměru 1,2–2,2 klíčku dle kalibrace. 1 000 klubíček = 11–20 g, 1 g = 50–90 klubíček. Při přesném výsevu není třeba jednotit.

Pablo F1

Boldor F1

NOVINKA

raná výnosná odrůda

raná odrůda žluté barvy

pro přímý konzum i průmyslové

bulvy hladké kulovité sladké chuti

zpracování

pro přímý konzum i průmyslové

velmi odolná vybíhání do květu

zpracování

bulvy střední velikosti, vyrovnané,

vzpřímené olistění zelenočervené

kulaté

barvy

tmavě červená dužnina

vegetační doba 106 dní

bez znatelných kroužků velmi dobrá skladovatelnost Boldor F1

vegetační doba 108 dní

Boro F1

42

NOVINKA

poloraná odrůda

velmi uniformní odrůda

kulaté bulvy vysoké kvality

„válcovité řepy“

tmavě červené vnitřní vybarvení

produkuje středně dlouhé

silný kořenový systém

hladké kořeny

i pro sušší podmínky

tmavě červené vnitřní vybarvení

silný zdravý chrást odolává

velmi odolná vybíhání do květu

listovým chorobám

vegetační doba 127 dní

vegetační doba 110 dní Taunus F1

Taunus F1


Špenát Spinacia oleracea L.

Kultura

Výsev

Sklizeň

PĚSTITELSKÉ INFORMACE

Raná

únor

duben

Špenát je vhodné pěstovat na

Raná jarní

1.–20. březen

duben–květen

středních, živinami dobře zásobených

Jarní

21. 3.–zač. dubna

konec května–zač. června

1.–20. duben

červen

21. 4.–zač. května

červen

květen–červen

konec června–srpen

konec července–srpen

září–říjen

půdách s vyšším obsahem vápníku a humusu. pH vyšší než 6,0–6,5.

Pozdní jarní

Výživa: N – 240 kg/ha – 1,4 N.min.

Raná letní

při výsevu do 15. 5. 190 kg/ha – 1,4

Letní

N.min. při výsevu po 15. 5.

Podzimní

P – 70–80 kg P2O5/ha.

K – 200–350 kg K2O/ha špenát není

Z bohatého sortimentu špenátu uvádíme pouze několik odrůd.

citlivý na chlór.

Mg – 100 kg/ha. Pokud klesnou teploty pod 5 °C během klíčení, je nebezpečí vybíhání

Odrůda

Ranost

Odolnost plísni špenátové

Kvetení

Období použití

do květu.

Renegade F1

38 dní

rasy 1–7 + 11

jednodomé

jaro/podzim

Osivo: HTS 9–11 g, 1 g = 100 semen.

Rembrandt F1

47 dní

rasy 1–7 + 11

jednodomé

přezimování/pozdní

Výsevek: 10–12 mil. semen pro přímý konzum, 3 mil. pro průmyslové zpracování.

Renegade F1 raná odrůda špenátu

jaro/léto/podzim Space F1

48 dní

rasy 1–3 + 5

jednodomé

jaro/léto/podzim

Rembour F1

58 dní

rasy 1–8 + 11

jednodomé

jaro/léto/podzim

Rembrandt F1 odrůda s vyšší odolností plísni

hladké listy jasně zelené barvy

špenátové

vzpřímený habitus rostlin

listy středně zelené, hladké

pro jarní a podzimní sklizně

podlouhlého tvaru

přímý konzum a průmysl

průmyslové zpracování a na „baby

vysoce odolná CMV

leaves“

(Virus mozaiky okurek)

Space F1

Renegade F1

Rembour F1

jednodomý hybrid

polo pozdní odrůda s tmavě zelenými

pomalu vybíhající do květu

listy

listy jsou hladké tmavě zelené

vyšší obsah sušiny

pro jarní, letní i podzimní výsevy

velmi pomalu vybíhá do květu pro přímý konzum i průmysl Space F1

Katalog Osiva zeleniny

43


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Parel F1 PĚSTITELSKÉ INFORMACE nejranější odrůda pro polní pěstování i pro rychlení

Půda: Rané typy vyžadují lehčí půdy, pozdní a skladovatelné spíše půdy těžší, pH 6–7.

světle zelené hlávky, pevné a těžké

Závlaha by měla být vždy k dispozici. U skladovatelného zelí je třeba zajistit pomalý

dokonalá vnitřní struktura

růst s pravidelnými přírůstky. Výživa: N – 180–200 kg/ha před výsadbou (včetně půdní

odolná k nízkým teplotám

zásoby) + 30–60 kg/ha během vegetace. P – 100–125 kg P2O5/ha. K – 200–240 kg

K2O/ha. Osivo: HTS 3–5 g, 1g = 200–300 semen. Výsev a výsadba: Předpěstování je

velmi vyrovnaná

nejvhodnější v kazetách pro minisadbu, ale je možný i výsev do pařeniště či na výsevní záhon. Na výsevním záhonu je výhodné použít výsev ručním secím strojkem do řádků 10–12 cm, vzdálenost v řádku 3 cm. To je 300–350 semen/m2 = 150–200 rostlin. Doba výsevu se řídí dle požadované doby sklizně a ranosti odrůdy. Na předpěstování je třeba připočíst 4–6 týdnů.

Přímý výsev: Je možno použít zejména u kruhárenských odrůd při použití přesných pneumatických secích strojů s výsevem po jednom semenu na poloviční vzdálenost s dojednocením (dvojnásobný počet semen než je konečná požadovaná hustota porostu). Je vhodné užít kvalitu osiva „Bejo Precision“. Sklizeň: Hlávky se sklízejí ručně. Řežou se nožem a šetrně ukládají do přepravek či palet. Obzvlášť šetrné zacházení vyžaduje skladovatelné zelí. Mechanizovaná sklizeň přichází v úvahu pouze u zelí na okamžité průmyslové zpracování. Skladování: Zelí se skladuje v klimatizovaných skladech při teplotě 0–0,5 °C a při Parel F1

44

relativní vlhkosti 95 %.


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Farao F1

ODRŮDY PRO PŘÍMÝ KONZUM

Odrůda

Počet dní od výsadby

Nejvyšší počet

do sklizně

rostlin/ha

Parel F1

61

70 000

nejranější, výnosné

Farao F1

65

65 000

tmavě zelené, výborná chuť

Gonzales F1

65

80 000

pro hustý spon – malé hlávky

Bajonet F1

73

60 000

velmi uniformní, odolný Fusariu

Gazebo F1

73

60 000

hladké hlávky, perfektní vnitřní struktura

Cerox F1

79

60 000

vysoká odolnost Xanthomonas

Sintex F1

83

60 000

vysoká odolnost Xanthomonas

Capture F1

83

60 000

velmi zdravá odrůda

Ramada F1

84

60 000

odolné Fusariu a středně odolné Xanthomonas

Alfredo F1

85

60 000

i pro krátké skladování

Perfecta F1

85

70 000

i pro krátké skladování

Huricane F1

100

60 000

i pro krátké skladování

Cyclone F1

100

60 000

méně napadán třásněnkou

Bajonet F1

NOVINKA

Poznámka

Gazebo F1

raná odrůda pro přímý konzum hlávky kulovité pevné tmavě zelené obalové listy vydrží delší dobu na poli bez pukání

Cerox F1

středně raná uniformní odrůda

raná odrůda pro přímý konzum

zelí pro přímý konzum

tmavě zelené vzpřímené listy

listy tmavě zelené vzpřímené

silný kořenový systém

kulaté pevné hlávky

hlávky kulatého tvaru

i pro sušší oblasti

odolná vybíhání do květu

nádherná vnitřní struktura

hlávky do 3 kg

rezistence k Fusarium oxysporum

krátký košťál

odolná Xanthomonas campestris

dokonalá vnitřní struktura

rezistentní Fusariu

Katalog Osiva zeleniny

45


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Sintex F1

Perfecta F1

Cyclone F1

zelí pro přímý konzum

polorané zelí pro přímý konzum

vynikající vnitřní struktura

vitální, velmi brzy zavinuje hlávky

nový poloraný hybrid zelí pro přímý konzum a krátkodobé

krátký košťál

vydrží dlouho na poli

skladování

snáší různé pěstební podmínky

z pozdní výsadby možno krátkodobě

pevné hlávky střední velikosti

dlouho vydrží na poli ve zralosti

skladovat

vydrží na poli bez ztráty kvality

rezistentní Fusariu

výrazně méně napadán třásněnkou

vysoká odolnost k Xanthomonas

rezistentní Fusariu

campestris

Capture F1

NOVINKA

Hurricane F1 poloraná odrůda pro přímý konzum hlávky středně velké pevné vhodný pro krátkodobé skladování

středně rané zelí pro přímý konzum

rezistentní Fusariu

hlávky 1,5–2,5 kg

méně napadána Xanthomonas

velmi zdravá odrůda vynikající vnitřní struktura rezistentní Fusarium oxysporum

Ramada F1

ODRŮDY KRUHÁRENSKÉ

Odrůda

Počet dní od výsadby

Nejvyšší počet rostlin/ha

Poznámka

do sklizně

poloraný hybrid pro přímý konzum

Padoc F1

90

35 000

rané kruhárenské, odolné Fusariu

hlávky tmavě zelené barvy

Almanac F1

90

35 000

výnosné, rané kruhárenské

vydrží na poli bez praskání

Megaton F1

102

28 000

velmi výnosné, odolné Fusariu

Cecile F1

105

32 000

výborná vnitřní struktura,

lze použít též na rané krouhání rezistentní Fusariu a středně odolný Xanthomonas

Alfredo F1 poloraná odrůda pro přímý konzum kulatější velmi pevné hlávky hustá vnitřní struktura krátký košťál i pro krátkodobé skladování

46

velmi husté těžké hlávky Passat F1

115

28 000

kombinace ranosti a vysokého výnosu

Score F1

122

30 000

dobrá trvanlivost na poli

Jaguar F1

127

28 000

pro pozdní krouhání

Cabton F1

127

28 000

velmi produktivní, odolná Fusariu

Typhoon F1

130

28 000

průmysl, přímý konzum i krátké skladování

Krautkaiser F1

139

28 000

výjimečná kvalita pro kvašení

Discover F1

140

28 000

zdravá produktivní odrůda

Transam F1

147

28 000

pozdní krouhání a krátké skladování

Mandy F1

148

28 000

zdravé, výnosné, i krátké skladování

Jubilee F1

149

28 000

výborný zdravotní stav

Cassandra F1

150

28 000

výnosná, vynikající zdravotní stav


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

ODRŮDY KRUHÁRENSKÉ

Padoc F1

Megaton F1

Almanac F1

raná odrůda kruhárenského zelí

velmi raný výnosný hybrid

polorané kruhárenské zelí

nádherná vnitřní struktura

hlávky kompaktní, lehce zploštělé

odolné Fusariu

krátký košťál

velmi malý vnitřní košťál

velmi vitální typ

rané kruhárenské použití

vyšší obsah sušiny

velké hlávky s jemnou strukturou

a na přímý konzum

dlouho vydrží na poli

extrémně výnosné

dokonalá odrůda pro rané kvašení

Cecile F1

Passat F1

NOVINKA

Jaguar F1

poloraná odrůda odolná Fusariu

perspektivní novinka

pozdní, vitální a výnosná odrůda

hlávky středně velké kulaté

velké hlávky pro rané krouhání

vydrží velmi dlouho na poli

perfektní vnitřní struktura

dokonalá vnitřní struktura

kulaté hlávky jsou uvnitř nádherně bílé

tenké listy – jemná krouhanka

výborný zdravotní stav

pro pozdní sklizně na krouhání

pro přímý konzum a zejména na krouhání

výborná kvalita kysaného zelí

sklizeň v září

Cabton F1

Typhoon F1

NOVINKA

Krautkaiser F1

velmi výnosná odrůda zelí

polo pozdní odrůda

těžké, ploše kulovité hlávky

pro pozdně podzimní sklizně

pro průmysl

krátký vnitřní košťál

hlávky kulaté

hlávky ploše kulovité až kulaté

sklizeň v září až říjnu

dlouho vydrží na poli ve zralosti

vydrží velmi dlouho na poli

na krouhání a saláty

pro kvašení i na čerstvé saláty

hlávky jsou uvnitř nádherně bílé

vyšší výtěžnost po vykvašení

odolná Fusarium oxysporum

též pro přímý konzum a krátké skladování

Katalog Osiva zeleniny

47


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

ODRŮDY KRUHÁRENSKÉ

Discover F1 kruhárenské zelí pro říjnové sklizně pevné hlávky ploše kulovitého tvaru vynikající vnitřní struktura i na přímý konzum rezistentní Fusariu

Discover F1

Cassandra F1

Transam F1

Mandy F1

pozdní odrůda zelí

pro pozdní podzimní sklizně

velmi dobrý výnos

ploše kulovité hlávky

výborný zdravotní stav

vynikající vnitřní struktura

hlávky ploše kulovité

pro krouhání a krátkodobé skladování

lze krátkodobě skladovat

rezistentní Fusariu

méně napadán třásněnkou rezistentní Fusariu a padlí

Mandy F1

Jubilee F1 pozdní výnosná odrůda

populární odrůda kruhárenského zelí

pro průmysl

krátký vnitřní košťál

pěkná vnitřní struktura

vitální zdravý růst

dlouho vydrží na poli

velmi dlouhé sklizňové období

též na přímý konzum

středně odolná padlí

možné krátké skladování

Jubilee F1

48

Cassandra F1


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

ODRŮDY PRO SKLADOVÁNÍ

Odrůda

Počet dní od výsadby

Nejvyšší počet rostlin/ha

Poznámka

do sklizně

POZOR!!!

Reaction F1

118

50 000

produkce menších hlávek, zdravá

Pro dosažení dobré skladovatelnosti je

Candela F1

120

50 000

produkce menších hlávek

nezbytné:

Lennox F1

140

40 000

přímý konzum a skladování

Paradox F1

141

40 000

produktivní, odolná Fusariu

Expect F1

141

40 000

dlouhé skladování, odolná Fusariu

Impala F1

144

50 000

zdravá, středně odolná k TuMV,

• udržet dokonalý zdravotní stav porostu • zajistit přiměřenou výživu všemi prvky • zajistit pravidelný růst během celé vegetace

vhodná na saláty

• šetrné zacházení s hlávkami během sklizně • optimální teplotní a vlhkostní podmínky ve skladu

Sircon F1

145

40 000

středně dlouhé skladování i krouhání

Rivera F1

152

60 000

pro husté výsadby – menší hlávky

Saratoga F1

152

40 000

odolná Fusariu, dlouhé skladování

Zerlina F1

156

40 000

odolná třásněnkám, na saláty, krouhání a skladování

Reaction F1

Candela F1

poloraná odrůda malohlávkového

poloraný bujně rostoucí typ

bílého zelí

malohlávkového zelí

přímý konzum a středně dlouhé

pro přímý konzum a střednědobé

skladování

skladování

hlávky 0,8–2,0 kg s krátkým košťálem

ploše kulovité hlávky

vhodná pro husté výsadby

vhodná pro husté výsadby

rezistentní Fusariu

odolná Fusariu

Reaction F1

Lennox F1

Paradox F1

pozdní velmi výnosný hybrid

polo pozdní výnosná odrůda zelí

hlávky kulovité, těžké

hlávky jsou kulaté velmi pevné

vhodný pro přímý konzum i zpracování

šedozelené obalové listy

dokonale se skladuje

přímý konzum a dlouhodobé skladování

Paradox F1

Katalog Osiva zeleniny

49


Zelí hlávkové bílé Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

ODRŮDY PRO SKLADOVÁNÍ

Expect F1

NOVINKA

Impala F1

krátký košťál

pozdní skladovatelný hybrid

středně velké kulaté hlávky

výborný zdravotní stav

velmi hustá vnitřní struktura

středně odolný virové nekrotické

rezistentní Fusarium oxysporum

kroužkovitosti zelí

pro velmi dlouhodobé skladování

vydrží velmi dlouho na poli super skladovatelný výsadby až 50 000 rostlin/ha

Expect F1

Sircon F1

NOVINKA

Rivera F1

velmi zdravá odrůda

pozdní hybrid zelí

pro střednědobé a dlouhodobé

menší tmavě zelené hlávky

skladování

pro přímý konzum a dlouhodobé

kulaté větší hlávky s vynikající vnitřní

skladování

strukturou

svěží zelená barva i po skladování

rezistentní Fusarium oxysporum

vhodný i pro husté výsadby středně odolný padlí nižší náchylnost k napadení třásněnkou

Sircon F1

Saratoga F1

Zerlina F1

vitální dlouhodobě skladovatelná

pozdní odrůda

odrůda

méně napadána třásněnkami

kulaté hlávky s krátkým košťálem

velmi dlouho vydrží na poli i ve skladu

podrží kvalitu i po skladování

využití na saláty, krouhání i ke

výborný zdravotní stav

skladování

odolná Fusariu

pro produkci menších hlávek 40 000 rostlin/ha velmi dobře snáší období sucha výborný zdravotní stav pro dlouhodobé skladování je nutné zvolit

Saratoga F1

50

pozdější výsadbu nebo ranější sklizeň


Zelí hlávkové červené Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

Technologie pěstování je stejná jako

Odrůda

Počet dní od výsadby

Nejvyšší počet rostlin/ha

Poznámka

do sklizně

u bílého zelí, avšak je třeba vzít v úvahu, že červené zelí podstatně hůře reaguje

Primero F1

75

60 000

rané pro přímý konzum

na stressové situace (horko, sucho,

Maestro F1

92

60 000

přímý konzum a krátké skladování

nedostatek živin…) než bílé zelí. Tvorba

Integro F1

94

60 000

přímý konzum a skladování

Buscaro F1

105

50 000

přímý konzum a krátké skladování

29 000

pro průmyslové zpracování

hlávek se poté opožďuje a vegetační doba se výrazně prodlužuje. Proto je vhodné, zvláště pozdní odrůdy nesázet příliš pozdě a zajistit jim i během léta

Bandolero F1

118

29 000

velké hlávky pro průmysl, skladování

dostatečné zásobení vodou a živinami.

Lodero F1

121

50 000

přímý konzum a krátké skladování

Lectro F1

122

50 000

pro přímý konzum a dlouhé skladování

29 000

pro průmyslové zpracování

50 000

pro přímý konzum a velmi

Primero F1 Travero F1

130

dlouhé skladování

velmi raný hybrid s kulatou hlávkou vynikající vnitřní i vnější kvalita

Rendero F1

132

40 000

vydrží velmi dlouho na poli

Huzaro F1

137

poloraná odrůda pro přímý konzum

pro přímý konzum

Integro F1 letní zelí pro přímý konzum

pro letní sklizně

kompaktní kulaté hlávky

hlávky jsou kulovité

1–1,5 kg těžké

intenzivní vnitřní i vnější vybarvení

atraktivní vnitřní i vnější vybarvení

odolnost k vnitřnímu hnědnutí hlávek

krátký košťál

z pozdních výsadeb i pro krátkodobé

odrůda vhodná i pro husté výsadby

skladování

40 000

a velmi dlouhé skladování

je méně napadán mšicí

Maestro F1

pro přímý konzum a velmi dlouhé skladování

nejlepší vybarvení z raných odrůd

z pozdních výsadeb lze krátkodobě skladovat

Integro F1

Katalog Osiva zeleniny

51


Zelí hlávkové červené Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

Buscaro F1

Bandolero F1

NOVINKA

poloraná velmi zdravá odrůda

tmavě červené průmyslové zelí

pro průmyslové zpracování i přímý

velké kulaté hlávky

konzum

hustá vnitřní struktura

možné krátkodobé skladování

krátký košťál

velké hlávky s atraktivním vybarvením

možné i skladování

velmi výnosná snáší i husté výsadby Bandolero F1

Lodero F1

NOVINKA

Lectro F1

červené zelí typu „Lectro“

univerzální pozdní odrůda

vysoce rezistentní několika rasám

přímý konzum i skladování

nádorovitosti košťálovin*

vhodná na průmyslové zpracování

husté středně velké kulaté hlávky

hlávky protáhle kulovitého tvaru

pro přímý konzum i krátké skladování

silný kořenový systém

Lodero F1

Travero F1

Huzaro F1

pozdní odrůda červeného zelí

pozdní hybrid skladovatelného zelí

pro přímý konzum a dlouhodobé

oválné hlávky pěkné temné barvy

skladování

pro velmi dlouhé skladování

středně velké hlávky vynikající struktury silná vosková vrstva výborná skladovatelnost vhodná též pro husté výsadby * Vysoce rezistentní (Highly resistant – HR) několika rasám Plasmodiophora brassicae, původci nádorovitosti Travero F1

košťálovin. Nicméně pokud je půda kontaminovaná původcem nádorovitosti košťálovin, pěstitel by měl nejprve otestovat odrůdu za účelem potvrzení rezistence na rasy, jež jsou v půdě přítomny. Pěstitelská opatření, jako vápnění, drenáž, použití vápenatých hnojiv a vhodný osevní postup mohou pomoci omezit výskyt nádorovitosti.

52


Zelí pekingské Brassica campestris L. var. pekinensis

Manoko F1 PĚSTITELSKÉ INFORMACE Půda: Vyžaduje dobré humózní půdy s dobrou vodní kapacitou, pH 6–6,5. Vyloučit

velmi raná odrůda pekingského zelí

půdy kyselé. Výživa: N – 150 kg/ha (včetně půdní zásoby). P – 70 kg P2O5/ha.

vysoká odolnost k vybíhání do květu

K – 150–200 kg K2O/ha. Osivo: HTS 3–5 g, 1 g = 200–330 semen.

pro nejranější sklizně i pro léto

Výsev a výsadba: Pekingské zelí je možno pěstovat téměř po celý rok, za

a podzim

předpokladu, že zvolíme správnou odrůdu a dodržíme některé rozhodující podmínky

hlávky kompaktní husté

pěstování. Mezi ty nejdůležitější patří teplé předpěstování (dostatečně vysoké teploty

nemá sklon k přerůstání

v raných stadiích růstu) a vyloučení jakýchkoliv stressových situací, jestliže chceme

i pro rychlení ve skleníku i pod fólií

pekingské zelí pěstovat v podmínkách dlouhého dne. Nedodržení těchto podmínek

rezistentní k Fusariu

má za následek vybíhání do květu. Spon: Rané 50 x 35 cm = 57 000 rostlin/ha, letní a podzimní 50 x 40 cm = 50 000 rostlin/ha. Na kvalitních půdách je možno pro dosažení menších hlávek (0,7–1,5 kg) užít spon 50 x 20 cm = 100 000 rostlin/ha. Při tomto sponu je však nutná důsledná

Mirako F1

ochrana proti listovým chorobám a vyvážené zásobování vodou a živinami. Přímý výsev: Doporučen pouze v pozdních jarních a letních měsících kdy je více

rané, letní i podzimní sklizně

světla a nehrozí nebezpečí nachladnutí rostlin, 50 x 10 cm, po vzejití vyjednotit.

soudkovité pevné dobře uzavřené

Nejpozdnější termín výsevu je okolo 20. července.

hlávky

Předpěstování sadby: V balíčcích, teplota 20 °C v průběhu celého předpěstování.

hlávky střední velikosti

Dosáhnout 8–10 pravých listů. Neotužovat sadbu!

odolná mokré hnilobě

Sklizeň: Zelí je vhodné ke sklizni, když jsou hlávky dostatečně zavinuté a pevné. Přezrálé hlávky se vyznačují žlutým zbarvením na vrcholu. Zelí pro skladování se sklízí nepřezrálé s více obalovými listy.

Pacifiko F1

NOVINKA

Emiko F1

pro přímý konzum

polo pozdní odrůda

i skladování

pro letní a podzimní sklizně

kompaktní pevné husté hlávky

hlávky pevné husté

žluté vnitřní vybarvení

hmotnost hlávek 1,0–1,6 kg

vysoce rezistentní několika rasám

vysoce rezistentní několika rasám

nádorovitosti košťálovin*

nádorovitosti košťálovin*

odolné vnitřnímu hnědnutí a zahnívání hlávek odolné vybíhání do květu

* Vysoce rezistentní (Highly resistant – HR) několika rasám Plasmodiophora brassicae, původci nádorovitosti Pacifiko F1

košťálovin. Nicméně pokud je půda kontaminovaná původcem nádorovitosti košťálovin, pěstitel by měl nejprve otestovat odrůdu za účelem potvrzení rezistence na rasy, jež jsou v půdě přítomny. Pěstitelská opatření, jako vápnění, drenáž, použití vápenatých hnojiv a vhodný osevní postup mohou pomoci omezit výskyt nádorovitosti.

Katalog Osiva zeleniny

53


Zelí pekingské Brassica campestris L. var. pekinensis

Odrůda

Bilko F1

Vegetační doba od výsadby

Tvar hlávky

Období pěstování

Manoko F1

50 dní

soudkovitý

jaro/léto/podzim

Mirako F1

52 dní

soudkovitý

jaro/léto/podzim

Pacifiko F1

58 dní

soudkovitý

jaro/léto/podzim

Emiko F1

63 dní

soudkovitý

léto/podzim

Bilko F1

67 dní

soudkovitý

léto/podzim

odolná hnilobám a rezistentní k Fusariu

Taranko F1

71 dní

válcovitý

léto/podzim

listy dobře kryjí vrchol hlávky

polo pozdní odrůda vysoce rezistentní několika rasám

nádorovitosti košťálovin* výborná skladovatelnost

pro přímý prodej i pro skladování sklizňová hmotnost hlávek: 1,0–2,0 kg

Zelí čínské (Pak-Choi) Brassica campestris var. chinensis L.

* Vysoce rezistentní (Highly resistant – HR) několika rasám Plasmodiophora brassicae, původci nádorovitosti košťálovin. Nicméně pokud je půda kontaminovaná původcem nádorovitosti košťálovin, pěstitel by měl nejprve otestovat odrůdu za účelem potvrzení rezistence na rasy, jež jsou v půdě přítomny. Pěstitelská opatření, jako vápnění, drenáž, použití vápenatých hnojiv a vhodný osevní postup mohou pomoci omezit výskyt nádorovitosti.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Výživa: N – 150 kg/ha základní dávka + 50 kg/ha přihnojení. P – 175–200 kg P2O5/ha.

K – 275–300 kg K2O/ha. Osivo:

HTS 3–5 g, 1 g = 200–330 semen. Výsev na pole od 15. 7. do 5. 8.– sklizeň září – říjen, 95 000 rostlin/ha. Předpěstování sadby ve skleníku od 15. 4. do konce července – 1. týden min. 20 °C, od 2. týdne min. 16 °C z důvodu zabránění vybíhání do květu, výsadba 15. 5.– konec srpna, spon 35 x 30 cm, sklizeň 15. 6.– říjen.

Bopak F1 (Bejo 2834 F1) čínské zelí pro čerstvý trh vysoce rezistentní několika rasám

nádorovitosti košťálovin* pevné otevřené hlávky

listy tmavě zelené barvy s bílými řapíky vegetační doba 44 dní od výsadby

54


Zelí bílé špičaté Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

PĚSTITELSKÉ INFORMACE Špičaté zelí se pěstuje obdobně jako běžné odrůdy bílého zelí s podobnou vegetační dobou. Obvyklý spon výsadby je 50 x 40–50 cm. Průměrná hmotnost hlávek je 800–1200 g. Pěstební období je od časného jara do pozdního podzimu. Některé odrůdy lze pěstovat i jako ozimé. Užití hlavně v čerstvém stavu na přípravu salátů.

Caramba F1

Caraflex F1

Murdoc F1

těžké tmavě zelené hladké hlávky

štíhlejší špičaté hlávky

velmi výnosná odrůda

tvar hlávek je široce kuželovitý

hladké listy šedozelené barvy

velké hlávky středně zelené barvy

vydrží dlouho na poli bez praskání

pro jarní, letní i podzimní sklizně

pro přímý konzum, průmysl

pro rané letní, letní a podzimní sklizně

i pro skladování

a skladování

i pro skladování v chlazeném skladě

sklizeň ± 76 dní od výsadby

odolná Fusariu

sklizeň ± 75 dní od výsadby

sklizeň ± 85 dní od výsadby

Katalog Osiva zeleniny

55


Všeobecné podmínky prodeje a dodávek Úvod Všeobecné podmínky prodeje a dodávek byly vydány, aby co nejjasněji definovaly vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (firma Bejo Bohemia, s.r.o.) a kupujícího. Všeobecné podmínky prodeje a dodávek obsahují standardní pravidla aplikovaná na prodeje a dodávky našich produktů. Popis Všeobecné podmínky prodeje a dodávek firmy Bejo Bohemia, s.r.o., IČ 25250779, se sídlem v Podůlšanech č. p. 49, 533 45 Opatovice nad Labem, Česká republika. Tyto Všeobecné podmínky prodeje a dodávek jsou zveřejněny v katalogu firmy a na webových stránkách (www.bejo.cz). Článek 1. Použití těchto Všeobecných podmínek 1. Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny nabídky a všechny smlouvy uskutečněné mezi Bejo Bohemia, s.r.o., dále jen Prodávající, a Kupujícím, pokud nebylo výslovně písemně stanoveno jinak. 2. Použití jakýchkoliv podmínek Kupujícího se výslovně odmítá. Článek 2. Definice 1. Produkt: osivo a/nebo sadbový materiál a/nebo zvlášť dohodnuté služby. 2. Úprava: Ošetření produktu, ačkoliv ne výhradně, ke zlepšení výsevnosti a vzcházivosti a/nebo k ochraně vůči škůdcům a chorobám. Článek 3. Nabídky a ceny 1. Všechny nabídky učiněné Prodávajícím jsou nezávazné a mohou být kdykoliv odvolány. Ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH. 2. Nabídky mohou být přijímány pouze v písemné podobě; Prodávající si nicméně vyhrazuje právo považovat verbální přijetí za rovnocenné. 3. Jestliže Kupující přijme nabídku, Prodávající si nicméně vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku během 3 následujících pracovních dnů od přijetí (ať už ústního či písemného), a v tomto případě není mezi oběma stranami uzavřena žádná dohoda. 4. Ústní nabídky automaticky pozbývají platnosti, jestliže je Kupující nepřijme písemně během 7 dnů. 5. Písemné nabídky automaticky pozbývají platnosti, jestliže je Kupující nepřijme písemně během 30 dnů. 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Každý nový ceník ruší platnost ceníku předchozího s ohledem na všechny objednávky podané po vydání nového ceníku. Článek 4. Výhrada co do druhu a ošetření 1. Všechny dodávky podléhají obvyklé výhradě co do druhu a ošetření. Jestliže Prodávající uplatní výhradu co do druhu a ošetření, neznamená to, že je povinen dodat, ale dodá, jestliže je to možné, poměrným dílem k objednanému množství nebo nejbližší alternativu. 2. Kupující není oprávněn k náhradě škody, jestliže Prodávající uplatní tuto výhradu. Článek 5. Objednání a dodání 1. Jestliže je objednané množství odlišné od standardního balení používaného Prodávajícím nebo od jeho násobku, je Prodávající oprávněn dodat nejblíže vyšší množství. 2. Prodávající bude vždy jednat podle svých nejlepších schopností ke splnění svých povinností dodávky. 3. Náležité splnění povinnosti Prodávajícího dodat připouští dodávku s menší odchylkou ve velikosti, balení, počtu či váze. 4. Prodávající může prodávaný produkt dodat po částech. Jestliže jsou produkty dodávány v částečných dodávkách, Prodávající je oprávněn fakturovat každou zásilku zvlášť. 5. Doprava se uskutečňuje Ex Works (EXW) od Prodávajícího podle Incoterms 2000. 6. Prodávající uskuteční dodávku v přiměřené lhůtě podle obchodní smlouvy. 7. Dohodnuté období dodávky nebude závazné. V případě pozdní dodávky Kupující musí doručit Prodávajícímu písemné oznámení o neplnění závazku a poskytnout přiměřenou lhůtu, během níž může Prodávající splnit dohodu. 8. Kupující musí písemně specifikovat již při zadání objednávky a na první požádání Prodávajícího, jaké údaje, upřesnění a dokumenty jsou požadovány na základě předpisů té země, v níž má být dodávka uskutečněna, jako např. faktury, fytosanitární osvědčení, interní certifikáty a jiné dovozní doklady.

56

9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky o hodnotě nižší než 2 000 Kč nebo účtovat přirážku 300 Kč. Článek 6 Pozastavení 1. Jestliže Kupující neplní jednu či více ze svých povinností nebo tak nečiní správně a/nebo včas: • Povinnosti Prodávajícího budou automaticky a neprodleně pozastaveny (suspendovány), až dokud Kupující neuhradí celou splatnou částku (včetně jakýchkoli mimosoudních nákladů); • Prodávající může požadovat plnou platbu a/nebo dostatečnou záruku od Kupujícího, např. ve formě bankovní garance vydané renomovanou bankovní institucí, s ohledem k plnění (performance) u Kupujícího. 2. Prodávající je oprávněn požadovat plnou platbu a/nebo dostatečnou záruku platby u Kupujícího ještě před uskutečněním dodávky, jestliže existuje důvod k domněnce, že Kupující nesplní nebo nebude moci splnit své závazky správně a/nebo včas. Článek 7. Výhrada vlastnictví 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodaným produktům, dokud kupující neuhradí zcela kupní cenu. Tato výhrada vlastnictví platí také pro všechny nároky, které Prodávající může vznést vůči Kupujícímu kvůli neschopnosti Kupujícího plnit některý ze závazků vůči Prodávajícímu. 2. Produkty dodané Prodávajícím, na něž je aplikována výhrada vlastnictví, smějí být dále prodány nebo použity pouze v normálním obchodním styku. Jestliže jsou dále prodány, Kupující je povinen požadovat výhradu vlastnictví od svého kupujícího. 3. Kupujícímu není dovoleno zastavovat či jinak zatížit tyto produkty. Článek 8. Platba 1. Prodávající musí obdržet platbu do 30 dní od data fakturace, pokud není písemně určeno jinak. Po uplynutí této lhůty bude Kupující v prodlení; v tomto případě je kupující povinen platit úrok z prodlení ve výši 6 (šest) % ročně z nesplacené částky za dobu prodlení. 2. Jestliže je Kupující v likvidaci, vyhlásí úpadek či platební neschopnost, jeho závazky jsou splatné neprodleně a Prodávající bude oprávněn odmítnout plnit smlouvu nebo ji zrušit, to vše bez vlivu na právo Prodávajícího požadovat náhradu škody. 3. Jestliže bylo dohodnuto placení ve splátkách, celá zbývající částka se stává splatnou neprodleně bez oznámení o prodlení v případě opoždění splátky. V tomto případě se přiměřeně použijí ustanovení z poslední věty odstavce 1. Článek 9. Náklady na vymáhání Jestliže Kupující není schopen splnit jeden či více závazků, všechny náklady na vymáhání (soudní výlohy) budou na jeho účet. Článek 10. Vyšší moc 1. Vyšší moc znamená okolnosti, které činí splnění povinností nemožným nebo nesmyslně komplikovaným a nemohou být kladeny za vinu Prodávajícímu. Takové okolnosti mohou zahrnovat stávku, požár, extrémní klimatické podmínky, vládní zásahy, škůdce a choroby spolu s vadami materiálu, který byl dodán Prodávajícímu. 2. Prodávající bude informovat Kupujícího co nejdříve, jestliže není možno uskutečnit dodávku včas v důsledku Vyšší moci. 3. Jestliže Vyšší moc trvá déle než 60 dní, obě strany jsou oprávněny zrušit smlouvu. V tomto případě Prodávající nebude nucen platit žádnou škodu. Článek 11. Odpovědnost 1. Prodávající nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v případě, že dodávaný produkt není k dispozici v dostatečném množství, vyjma případů, kdy jde o úmysl a/nebo hrubou nedbalost na straně Prodávajícího a/nebo jeho zaměstnanců. 2. Na Prodávajícím nebude požadováno hradit jakékoliv škody v případě Vyšší moci, jak je popsáno v Článku 10. 3. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za škody z nedodání nebo pozdního dodání ani za chyby plynoucí z nesprávné specifikace požadavků jak je uvedeno v Článku 5, odstavec 8, jestliže z toho důvodu nemohla být dodávka uskutečněna (včas). 4. Kupující je povinen, jak jen to je možné, omezit škody plynoucí z dodaných produktů, které jsou reklamovány u Prodávajícího. 5. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené osivem či sadbou, které nebyly množeny a/nebo reprodukovány Prodávajícím či jeho jménem.


6. Jestliže nese Prodávající odpovědnost vyplývající z jedné či více podmínek, tato odpovědnost bude omezena do výše fakturované částky vztahující se k dotčeným produktům; Prodávající neponese v žádném případě žádnou formu odpovědnosti za následné škody. Článek 12. Použití a záruka 1. Prodávající zaručuje, že podle jeho nejlepších vědomostí a schopností bude dodaný produkt odpovídat výrobní specifikaci. Nicméně výrobní specifikaci nelze považovat za záruku. Jestliže dodaný produkt neodpovídá výrobní specifikaci, Kupující bude informován. Prodávající dále nezaručuje, že produkt bude vyhovovat účelu, ke kterému bude Kupujícím použit. 2. Všechny informace o kvalitě poskytnuté Prodávajícím budou zcela závislé na reprodukovatelných testech. Informace o dodávaném množství zcela ukazuje výsledek dosažený Prodávajícím v čase provádění testu, s ohledem na podmínky, podle kterých byl test prováděn. Žádná přímá spojitost nesmí být předpokládána mezi poskytovanou informací a výsledky dosaženými Kupujícím. Výsledek závisí, mezi jinými faktory, na umístění, klimatických podmínkách a agrotechnických opatřeních. 3. Jakékoliv a všechny záruky na straně Prodávajícího zanikají, jestliže Kupující produkty dále upravuje, nebo upravil, přebaluje nebo přebalil, nebo je používá nesprávným způsobem. Článek 13. Vady; podmínky reklamace 1. Kupující musí zkontrolovat nakupované produkty během dodání nebo co nejdříve po dodání. Přitom musí zkontrolovat, zda dodané produkty souhlasí s dohodou, zejména zda: • byly dodány správné produkty; • množství odpovídá dohodě; • dodané produkty odpovídají dohodnutým požadavkům na kvalitu nebo – jestliže žádné nebyly dohodnuty – zda umožňují normální použití a/nebo vyhovují obchodním účelům. 2. Jestliže jsou zjištěny viditelné vady či nedostatky, Kupující musí Prodávajícího písemně patřičnou formou informovat během 3 pracovních dní po dodávce, přičemž uvede číslo partie a další údaje podle dodacího listu a /nebo faktury. 3. Kupující musí hlásit všechny skryté vady Prodávajícímu písemně během 3 pracovních dnů po jejich odhalení s uvedením čísla partie a údajů dodacího listu a/nebo faktury. 4. Reklamace musí být popsána takovým způsobem, aby si ji mohl Prodávající nebo třetí strana ověřit. Pro tento účel Kupující musí také uchovávat záznamy mající vztah k použití produktu, nebo, v případě dalšího prodeje produktu, k osobám kupujícím. Nepodá-li Kupující reklamaci ve výše uvedené lhůtě, reklamace nebude vyřizována a jeho práva zanikají. 5. V případě pokračujícího sporu mezi stranami ohledně klíčivosti, pravosti typu, odrůdové čistoty, technické čistoty a zdravotního stavu, každá ze stran může požádat o odběr kontrolního vzorku ze skladu prodávajícího a jeho rozbor ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby, Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol. V případě, že daná partie nebude již na skladě v ČR, lze požádat o rozbor kontrolního vzorku uloženého u Naktuinbouw (Nizozemský kontrolní úřad pro zahradnictví), se sídlem v Roelofarendsveen, Nizozemí. Náklady takové kontroly půjdou k tíži té strany, která dle výsledku více pochybila. Tento požadavek musí být podán do 6 měsíců od prvního nahlášení problému Kupujícím. Výsledek kontroly bude závazný pro obě strany, bez újmy k právu stran předložit spor o následcích tohoto nálezu institucím uvedeným v Článku 18. Článek 14. Ustanovení o informacích 1. Informace poskytované Prodávajícím jakoukoli formou jsou vždy zcela nezávazné. Popisy, doporučení a obrázky v propagačních publikacích jako jsou webové stránky, katalogy, brožurách a letácích jsou založeny, co nejpřesněji je to možné, na zkušenostech z pokusů a praxe. Prodávající v žádném případě nepřijímá žádnou odpovědnost za odlišné výsledky získané na základě těchto informací při pěstování jeho produktů. Kupující musí sám uznat, zda jsou produkty vhodné pro zamýšlenou zelinářskou produkci a/nebo mohou být použity v daných místních podmínkách. 2. V informacích poskytovaných Prodávajícím jsou níže uvedené termíny používány v následujícím významu: • „Imunita“: odrůda není subjektem napadení nebo infekce specifickým škůdcem či patogenem; • „Rezistence“: schopnost odrůdy rostlin omezit růst a vývoj specifického škůdce či patogenu a/nebo škody jím působené ve srovnání s náchylnou odrůdou za stejných podmínek prostředí a stejného tlaku škodlivého činitele. Rezistentní odrůda může vykazovat některé symptomy či poškození za vysokého tlaku škodlivého činitele. Jsou definovány dvě úrovně rezistence:

I Vysoká rezistence (High resistance, HR): odrůdy rostlin silně omezují růst a vývoj specifického škůdce či původce za normálního tlaku škodlivého činitele ve srovnání s náchylnými odrůdami. Tyto odrůdy rostlin však mohou vykazovat některé symptomy nebo poškození za vysokého tlaku škodlivého činitele. II Střední rezistence (Intermediate resistance, IR): odrůdy rostlin omezují růst a vývoj specifického škůdce či původce, ale mohou vykazovat větší rozsah symptomů či poškození ve srovnání s vysoce rezistentními odrůdami. Středně rezistentní odrůdy rostlin budou vždy vykazovat méně vážné příznaky či poškození než náchylné odrůdy rostlin, jestliže budou pěstovány za podobných podmínek prostředí a tlaku škodlivého činitele. • „Náchylnost“: neschopnost odrůdy rostlin omezit růst a vývoj specifického škůdce či patogenu. Článek 15. Výhrada reprodukce a/nebo množení 1. Kupující není oprávněn použít dodané produkty a/nebo odvozené komponenty a/nebo odvozený rostlinný materiál pro další vegetativní množení a/nebo generativní reprodukci rozmnožovacího materiálu. Kupující není rovněž oprávněn s ohledem na dodané produkty a/nebo odvozené komponenty a/nebo odvozený rostlinný materiál a) použít je pro množení, b) nabízet je k prodeji, c) prodávat je, d)dovážet či vyvážet je a/nebo e) skladovat je pro jakýkoliv takový účel. Tento zákaz zahrnuje všechny odrůdy odvozené z odrůdy dodané Prodávajícím. 2. V případě dalšího prodeje dodaných produktů, Kupující je povinen přenést výše zmíněnou klauzuli na svého kupujícího, pod hrozbou pokuty za každé nedodržení. Částka pokuty nebude nižší než prospěch získaný kupujícím. 3. Kupující musí poskytnout držiteli šlechtitelských práv, nebo straně jednající jeho jménem, přímý přístup do jeho provozu a zejména do skleníků, aby Prodávajícímu umožnil provést inspekci v případě podezření, že množitelský materiál je rozmnožován a/nebo reprodukován. Provoz v tomto smyslu zahrnuje také všechny aktivity prováděné třetími stranami jménem Kupujícího. Kupující musí na žádost Prodávajícího umožnit bezprostředně přístup ke všem administrativním záznamům vztahujícím se k dotčenému rozmnožovacímu materiálu. Článek 16. Použití obchodních značek a známek Kupující nesmí užívat obchodní značky a známky užívané Prodávajícím k odlišení jeho produktů od produktů jiných právnických osob/společností, nebo užívat obchodní značky a známky, které nejsou jasně odlišitelné od značek a známek Prodávajícího. Výjimkou je obchod s produkty v originálním balení Prodávajícího s obchodními značkami a známkami, které tam byly umístěny Prodávajícím. Článek 17. Úprava 1. Jestliže se kterékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, bude automaticky (právní cestou) nahrazeno platným ustanovením, které odpovídá co nejvěrněji záměru neplatného ustanovení. Strany musí, je-li to nutné, vstoupit v smysluplné konzultace nad textem tohoto nového ustanovení. 2. V tomto případě ostatní ustanovení Všeobecných podmínek zůstávají pokud možno plně platná. Článek 18. Řešení sporů 1. Jestliže strany nesouhlasí se smírčím řízením, všechny spory budou řešeny civilním soudem příslušným v první instanci dle sídla prodávajícího, pokud není příslušným jiný soud podle závazných zákonných předpisů, které je možno uplatnit podle Článku 19. 2. V případě sporu se však obě strany nejprve pokusí dosáhnout přátelského řešení dohodou nebo za použití prostředníka, nežli postoupí spor arbitrážnímu řízení nebo civilnímu soudu. Článek 19. Použitelný zákon a ostatní použitelné podmínky 1. Všechny dohody mezi Prodávajícím a kupujícím podléhají zákonům státu, v němž je registrované sídlo Prodávajícího. 2. „Pravidla a zvyklosti mezinárodní federace obchodu se semeny (FIS) pro obchod se semeny rostlin“ budou použita na všechny dohody a/nebo prodejní nabídky adresované kupujícím sídlícím mimo stát Prodávajícího, pokud není stanoveno jinak v těchto Všeobecných podmínkách. 3. Jestliže Prodávající a Kupující nesídlí v tomtéž státě, bude použita „Úmluva spojených národů o mezinárodním obchodu“ (Vídeňská obchodní dohoda), pokud ovšem neodporuje těmto Všeobecným podmínkám a pokud neodporuje závazným zákonům země, kde má Prodávající sídlo.


Bejo Bohemia, s.r.o. Podůlšany 49 533 45 Opatovice nad Labem T 00 420 466 981 140 F 00 420 466 981 901 E info@bejo.cz W www.bejo.cz

To je bejo kvalita

bejo.cz

Bejo Bohemia - Katalog 2014 - 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you