Wijkkijker winter 2017

Page 1

WIJKKIJKER Winter 2017 | Wijkblad Wijkraad Osseveld-Woudhuis | Nummer 1


Bosma ter Linden Advocaten Linie 596 • 7325 DZ Apeldoorn T 055 76 00 660 info@bosmaterlinden.nl www.bosmaterlinden.nl

cbs-De-Zaaier-Teuge

@DeZaaierTeuge

Goede cognitieve en sociale resultaten

Kleinschalig

School in de natuur

zaaier@cbsdezaaier.nl | www.cbsdezaaier.nl


Kijk op de Wijk(kijker) Een nieuw jaar, tijd voor een nieuwe look! De Wijkraad Osseveld-Woudhuis lichtte in november 2016, tijdens de feestelijke receptie in het teken van haar 25-jarig jubileum, al een tipje van de sluier op: De Wijkraad heeft een nieuw logo! In samenspraak met wijkondernemer Maggie Doedens van Souldesign kwam dit kleurrijke logo tot stand.

Wensenlijstje ‘Nieuw’ bestuurslid Communicatie Remco Linnenbank stelt zich aan u voor. Ondertussen is er nog steeds plaats binnen de Wijkraad voor nieuwe bestuursleden. Een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester staan hoog op het wensenlijstje. Wellicht iets voor u? Informeert u dan zeker eens bij het huidige bestuur. Een voltallig bestuur is één van de Grote Wensen en Goede Voornemens van het zittende bestuur. Met meer mensen kun je immers meer doen.

Lekker luidruchtig Deze heerlijke Winterwijkkijker kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar en een goed bezochte receptie in november 2016. Ook de wijkfotowedstrijd en de prachtige foto’s die wij aangeleverd kregen krijgen ruimschoots aandacht. En wat dacht u van maar liefst drie bijdragen in de rubriek ‘Creatief in de wijk’ van Roely Smit en een verdiepingsslag op het gebied van de architectuur, geschreven door Gert-Jan Tamboer? En dan is er nog de ‘Kunstkijker’ van Teja Bottema, met deze keer een kijkje in het werk van Peter Zegveld, kunstenaar en ontwerper van onder meer de ‘handjes’ aan het spoor boven de bustunnel tussen Osseveld-Oost en Het Woudhuis. Een lekker luidruchtig en opvallend kunstwerk… ooit, toen het nog functioneerde zoals de kunstenaar beoogde.

Zienswijze Wat kapot gaat, repareren we meestal weer, maar soms ook niet. Dat gebeurt met kunst in de openbare ruimte, maar ook met grotere projecten. Zou dit ook opgaan voor de Kasteelgracht? Gemeente en Waterschap praten ons bij. En bent u op de hoogte van de ‘Fietsdoorstroomas’ die door Osseveld-Oost over de Veenhuizerweg wordt aangelegd? Projectleider Roland Hendriks en buurbewoners hebben zo hun zienswijze over wat nuttig, wenselijk of noodzakelijk is.

Vooraan Soms is een reparatie (nog) niet nodig of noodzakelijk en soms wordt een reparatie te lang uitgesteld. De Wijkraad zit er vaak (doch niet altijd) tussen of is zijdelings betrokken/geïnformeerd. Zelden heeft de Wijkraad namens ‘de wijk’ een beslissende stem. Bewoners hebben evenmin ‘het laatste woord’. Want de meningen over wat nodig, gewenst, passend of verstandig is, zijn heel divers en vaak tegenstrijdig met elkaar. En dat maakt het ook zo lastig. Door in 2018 te stemmen op een politieke partij die uw belangen en onze wijkbelangen behartigt, stuurt u enigszins mee vooraan in het proces. Daar wil de Wijkraad ook zitten, vooraan in het proces. Met heel duidelijk ieders rol. Daar zijn wij allemaal mee geholpen. Een mooi voornemen voor dit nieuwe jaar. Geniet u lekker van deze prachtige koele Winterwijkkijker. Heel veel kijk- en leesplezier gewenst. Vriendelijke groeten en tot ziens in de wijk. Wendy Le Griep Wijkkijker eindredacteur/contactpersoon 06-50533266 wendy@legriep.nl

1


Voorwoord Beste wijkbewoner, Voor u ligt de eerste Wijkkijker van het jaar 2017. 2016 stond in het teken van ons 25 jarig jubileum. Net als ‘het normale’ leven is ook ons jubileum jaar voorbij gevlogen. We hebben met u door de wijk gewandeld, er is een mooie ronde gemaakt met de klootschietvereniging waarbij (oud) redactieleden van de Wijkkijker en (oud) bestuursleden (en het huidige bestuur) elkaar konden ontmoeten, er zijn lezingen gegeven in samenwerking met de WOOS University rondom jeugd en tot slot onze receptie. Dat was een gezellige happening met de nodige bezoekers waar ontmoeting en verbinding centraal stond. Nu is het tijd om weer vooruit te kijken. Daarmee zijn we natuurlijk ook in 2016 gestart. Binnenkort gaan we samen met de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek en de gemeente Apeldoorn een stap zetten in het opstellen van een Vitaliteitsagenda voor de beiden wijken (wellicht dat u dit nog kent als Toekomstagenda). De nodige bewoners

uit de wijk hebben ons geholpen om hier een eerste aanzet toe te geven, waarvoor dank! Thema’s als wonen, veiligheid, ouderen, jongeren, de leefomgeving etc. komen aan bod; met concrete acties! We houden u via onze kanalen op de hoogte. Op 21 maart vindt ons Wijkcafé bij Talma Borgh plaats. We vertellen dan wat we in 2017 allemaal gaan doen in deze wijk in de vorm van gesprekstafels. U kunt hier onder meer denken aan: Teuge, de Kasteelgracht, bewonersbetrokkenheid, snelle fietsroute, zorg, jongeren. Maar ook leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar (zowel financieel als inhoudelijk). Verder goed om alvast te melden dat er gedachten zijn om de subsidiëring die nu vanuit de gemeente Apeldoorn plaatsvindt richting de wijkraad anders vorm te geven. We juichen dit initiatief van de gemeente alleen maar toe! Want ook wij willen graag dat u uw ideeën kunt laten horen, dat u mee kunt denken in oplossingen en samen kijkt naar wat er kan. Daar kan het

genoemde initiatief enorm toe bijdragen. Zodra we meer weten, laten we u dit weten. Noteer het alvast in uw agenda… 21 maart is het nieuwe Wijkcafé van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, de bekende Algemene Ledenvergadering (ALV) in een modern, fris en interactief nieuw jasje gestoken. Vanaf 19.30 – 22.00 uur bent u van harte welkom in Talma Borgh. Tot slot: een fijn voorjaar, geniet van deze mooie wijk! Hermien Jacobs Voorzitter bestuur Wijkraad Osseveld Woudhuis

Colofon Wijkraad Wijkraad Osseveld-Woudhuis Correspondentie Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en Bestemmingsplannen Willem Bonestroo willem.bonestroo@osseveld-woudhuis.nl

Vacatures Secretaris Penningmeester

Spreekuur Iedere tweede dinsdag van de maand in Het Bolwerk (Ravelijn 55) van 19.30-20.00 uur in de Wijkhuiskamer op de begane grond. .

Sociale Zaken/Vice-Voorzitter Karlien Vinke karlien.vinke@osseveld-woudhuis.nl

Website www.osseveld-woudhuis.nl

Communicatie & Wijkkijker Remco Linnenbank remco.linnenbank@osseveld-woudhuis.nl

Voorzitter Hermien Jacobs hermien.jacobs@osseveld-woudhuis.nl Penningmeester Johan te Winkel johan.te.winkel@osseveld-woudhuis.nl

Facebook www.facebook.com/osseveld-woudhuis

Algemeen Marcel Jongman marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Bezorging De Winterwijkkijker wordt tussen 21 februari – 4 maart 2017 bezorgd. Geen Wijkkijker ontvangen? Of is de Wijkkijker te laat bezorgd? Mail naar: peter.wijkkijker@outlook.com

Twitter @WijkraadOssWoud

Kopij De kopijsluiting voor de Lentewijkkijker 2017 is vrijdag 7 april.

Colofon | Contact wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

Advertenties wijkkijkeradvertenties@osseveld-woudhuis.nl Redactieleden Wendy Le Griep, Tessa Gruppelaar, Roely Smit, Peter Zwetsloot, Gert-Jan Tamboer, Teja Bottema, Herma Oosterloo-de Jong

Opmaak bijbeeld 055-539 47 77 Contact: studio@bijbeeld.nl, www.bijbeeld.nl Omslagfoto’s Wendy Le Griep, Wendy.legriep@osseveld-woudhuis.nl Druk New Energy, info@newenergydrukwerk.nl, www.newenergydrukwerk.nl

2

De Wijkkijker is het huisorgaan van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en wordt vanaf 2015 drie keer per jaar in een oplage van 5700 stuks gratis huis-aan-huis verspreid in de wijken Het Woudhuis, OsseveldOost en Osseveld-West. De Wijkkijker kunt u digitaal lezen via: www.osseveld-woudhuis.nl/wijkkijker De redactie kan ingezonden kopij inkorten of weigeren. wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl, wendy@legriep.nl


Even voorstellen… Sinds juni 2016 versterkt bestuurslid Remco Linnenbank de gelederen van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Hij beheert de portefeuille Communicatie. Samen met zijn vrouw Chantal en zonen Tijn en Finn woont hij in Osseveld-Oost.

Remco vertelt: “Ongeveer 8 jaar geleden kwamen we op het punt dat we ons huis wilden verbouwen. Het lijstje van wensen werd steeds langer en we kwamen tot de conclusie dat we dan maar beter konden verhuizen. De centrale ligging van Apeldoorn sprak ons erg aan en al rondrijdend zijn we in Osseveld-Oost terecht gekomen.” “Bij mijn vorige werkgever was ik als voorzitter van de Ondernemingsraad ook verantwoordelijk voor de communicatie. Toen ik getipt werd op de vacature bij de Wijkraad leek het mij leuk mijn kennis en ervaring in te zetten voor de wijk. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de vernieuwde website, beheer van de facebook pagina, twitter en ik

ben binnen het bestuur aanspreekpunt voor de Wijkkijker.” “Ik ben begonnen om samen met Maggie Doedens, eigenaresse van Souldesign, de uitstraling van de wijkraad onder handen te nemen. Het eerste resultaat is een nieuw logo. Daarnaast is de website vernieuwd. In het komende jaar zal de rest van de uitingen volgen.” “Mijn doel is een herkenbare wijkraad. Herkenbaar in onze wijk en binnen de politiek. Daar zet ik mij in de komende jaren voor in.” Remco.linnenbank@osseveld-woudhuis.nl

Sterker en slimmer Er zijn honderden bewonersgroepen in Nederland die zich sterk maken voor hun buurt en/of zijn bewoners. Allemaal met hun eigen kennis en deskundigheid. Als deze groepen hun kennis delen zijn ze slimmer en krachtiger. Daarom heeft de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zich eind 2016 aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen. Van en voor vrijwilligers Het LSA is al 27 jaar een landelijke vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. De leden zijn gepassioneerde bewoners en bewonersgroepen die zich bezighouden met leefbaarheid. Van traditionele bewonersorganisaties tot pionierende BewonersBedrijven die welzijn organiseren voor hun buurt. De vereniging helpt bewoners kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen.

is het belangrijk dat de betrokken burgers, die zich sterk maken voor de maatschappij, kennis en kunde met elkaar delen.

de 600 en 1000 bezoekers op afkomen. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is blij dat ze bij deze club horen en zal ervoor zorgen dat het geluid van onze wijk landelijk te horen is!

Hart voor de buurt

Contactgegevens

Het LSA geeft het tijdschrift BewonersBerichten uit, heeft een groot (politiek) netwerk, is actief op social media en organiseert veel bijeenkomsten waar iedereen met hart voor zijn buurt welkom is. De bekendste is de Landelijke Bewonersdag waar jaarlijks tussen

www.lsabewoners.nl Pleuni Koopman: 030-2317511 pleuni@lsabewoners.nl

Twitter/LSAbewoners Facebook/lsabewoners

Kennis delen De Wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft bijvoorbeeld veel kennis en deskundigheid op het gebied van het leven, wonen en werken in een jonge en snel groeiende en inmiddels volwassen wijk en zal deze kennis met plezier delen met andere bewonersgroepen. Juist in deze tijd van een terugtrekkende overheid

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is een onafhankelijke landelijke vereniging van actieve bewoners en bewonersgroepen die samenwerken om hun wijken leuker en leefbaarder te maken. Het bewonersplatform wil de betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in hun wijk vergroten en de positie van bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer versterken. Het maakt zich er sterk voor dat bewoners de mogelijkheid hebben om een volwaardige en slagvaardige rol te kunnen spelen in hun buurt. En de vereniging bevordert de vernieuwing van (lokale) democratie.

3


Penningmeester in de buurt? Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar een penningmeester M/V

Heb jij plezier in het werken met cijfers?

Ben je accuraat en heb je wat financiële kennis?

Ben je bedreven in het maken van financiële planningen?

Kun je ook fatsoenlijk en eerlijk nee zeggen als het budget geen uitgaven meer toelaat?

Kijk voor het complete profiel of voor een kennismaking op www.osseveld-woudhuis.nl/vacature


Leefbare buurten

Tekst: Jos van Nuenen Foto’s: Wendy Le Griep

Het voorjaar komt eraan. Veel mensen komen weer naar buiten, op straat en in de tuin. Genieten van de voorjaarszon, het frisse groen en de vogels die op zoek zijn naar een goed plekje voor hun nest. In mijn buurtje is iedereen dan actief. We treffen elkaar op straat. Soms komt er van alle voorgenomen klussen niet veel terecht, omdat de kleine kletspraatjes met de buren uit de hand lopen. Jammer voor de klus, maar goed voor het contact in de buurt. Het is bijzonder prettig als je goede buren hebt. Dat wil zeggen, je hebt geen verplichtingen, geen last van elkaar en je bent er als je elkaar nodig hebt. Ik gun iedereen zo’n buurt. Containerbegrip

jeugd. Hoewel u dat misschien niet zou denken komen armoede en eenzaamheid meer voor dat je zou verwachten. Voor mij een goede reden om de welzijnswerkers te vragen hier meer op in te zetten.

Soms is de praktijk anders. Als stadsdeelmanager ben je er voor de leefbaarheid in de buurt. Daarbij is leefbaarheid een soort containerbegrip waar je alles onder kunt scharen. Een opgeruimde buurt, een verkeersveilige buurt, geen parkeerproblemen. Allemaal zaken waarop u ons als gemeente aan mag spreken. En dat gebeurt ook!

We merken dat drempels voor sommige mensen te hoog zijn om hulp te vragen. Daarom gaan de buurt- en welzijnswerkers ook actief en gericht de buurten in. Juist omdat ze gericht werken komen niet alle buurten aan bod. Mocht u daar wonen en toch graag vragen willen stellen over deze onderwerpen, schroom dan niet om contact op te nemen. Ook het afgelopen jaar hebben meerdere mensen mij benaderd en ik kon ze in de meeste gevallen helpen.

To do list Afgelopen jaar had ik diverse vragen in behandeling die al jaren tot ergernis leidden. Meestal kunnen we als gemeente oplossingen aandragen. Er zijn helaas ook problemen die niet zo snel opgelost kunnen worden. Zo verandert in de loop van de tijd het gebruik van de straat en voldoet de inrichting niet meer. Wegen worden bijvoorbeeld drukker. Dan is de enige oplossing een herinrichting van de hele straat. Vaak is er geen budget en moeten we ‘nee’ verkopen. Dat neemt niet weg dat het goed is om de gewenste veranderingen op een ‘to do list’ te zetten.

Taal en houding Hoewel u dit stukje pas in het voorjaar leest, vloeit het begin januari uit mijn pen. In de periode van goede voornemens en wensen. Mag ik dan ook een wens doen? Ik spreek regelmatig met onze jongerenwerkers die goed contact hebben met de jongeren op straat. Zij stelden mij voor om workshops op te zetten om polarisatie op het gebied van taalgebruik en houding tegen te gaan. Dat is dus nog iets anders dan aandacht voor radicalisering die overigens ook van belang is.

Waar sprake is van grote geldstromen zoals bij de gemeente of de provincie is af en toe vraag naar panklare projecten, omdat een ander gepland project niet door gaat. Daarom ontvang ik graag informatie over knelpunten die aangepakt zouden moeten worden. U kunt ze melden bij de Wijkraad of bij mij.

Voorbeeld

Grote broek

Onze jongerenwerkers merken dat jongeren de taal en het gedrag van onze bekende BN’ers kopiëren en normaal gaan vinden. Mijn wens is dat BN’ers het voorbeeld geven waardoor ze het jongerenwerk makkelijker en vooral niet moeilijker maken.

Leefbaarheid heeft ook te maken met het welbevinden van ons allen. Ik ben me ervan bewust dat ik hierbij niet een te grote broek aan moet trekken. Toch willen we ons het komende jaar richten op aandachtspunten zoals armoede, eenzaamheid en opgroeiende

Jos van Nuenen Stadsdeelmanager Apeldoorn Noordoost j.vannuenen@apeldoorn.nl

5


25-Jarig Jubileum Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Zaterdag 26 november was het de hele dag feest in Het Bolwerk. Want deze dag vierde de Wijkraad Osseveld-Woudhuis haar 25-jarig jubileum voor en met de wijk. Wijkbewoners en veel relaties van toen en nu zochten ons op. Hoogtepunten van deze bijzondere dag waren: Een terugblik naar het ontstaan van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, de vroegere TBBO (Territoriale Belangen Behartigings Organisatie) door de eerste en langstzittende voorzitter en bestuurslid Rob Berendsen. Ook het moment waarop Wijkkijkerredacteur Wendy Le Griep de Speciale Wijkkijker Editie mocht uitreiken aan Wijkwethouder Paul Blokhuis was een feestelijk moment. De inzendingen voor de wijkfotowedstrijd lagen uitgespreid over meerdere tafels. Bewoners konden stemmen voor de ‘Publieksprijs’. Een vakjury maakte deze avond de winnende foto’s bekend. En dat alles onder het genot van een hapje en een drankje. Foto’s: Wendy Le Griep en Roely Smit

6


7


Praat mee in het Wijkcafé!

Benieuwd naar de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis? De Wijkraad vertelt het je tijdens het Wijkcafé (voorheen ALV)

Onderwerpen gesprekstafels • zorg, participatie, ouderen en jongeren

DINSDAG 21 MAART 2017 Talmaborgh (Fortlaan 47 Woudhuis)

• ruimtelijke ordening, Teuge, de ondertunneling, de Kasteelgracht en snelle fietsroute

WELKOM:

19.30 uur

• activiteiten en financiën Wijkraad

START:

20.00 uur

(informatie vindt u op de website)

EINDE:

22.00 uur

• communicatiemiddelen Wijkraad

Kijk voor meer informatie op onze vernieuwde website www.osseveld-woudhuis.nl


De vakjury De ingestuurde foto’s werden beoordeeld door een uiterst zorgvuldig geselecteerde vakjury, bestaande uit professionele en amateur (wijk)fotografen annex wijkbewoners, verdeeld over de drie delen van onze wijk Osseveld-Woudhuis. Voor de organisatie van dit fotoproject viel de keuze op de volgende dame en heren:

• • • • • •

Bart van Uitert, beroepsfotograaf en tevens inwoner van Het Woudhuis. Gert-Jan Tamboer, verslaglegger voor de Wijkkijker en tevens inwoner van Osseveld-Oost. Herma Oosterloo, tweedejaars student Fotovakschool, fotograaf bij de Wijkkijker en inwoner van de wijk OsseveldOost. Herman Talstra, eind- en webredacteur ‘In de Wandelgangen’ bij RTV Apeldoorn en inwoner van de wijk Osseveld-Oost. Remco Linnenbank, bestuurslid Communicatie bij de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en wijkbewoner van OsseveldOost. Rob Berendsen, oud-voorzitter en oud-bestuurslid (20 jaar) van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en inwoner van de wijk Osseveld-West. Tekst: Gert-Jan Tamboer i.s.m. juryleden en Wendy Le Griep Foto’s: Wilma Roelofs, Patrick Rodink, Gomathy Borneman, Aart Rijndorp, Jos Burgers, Beyza Ocal en Wendy Le Griep

Wijkfotowedstrijd In 2016 bestond de Wijkraad Osseveld-Woudhuis 25 jaar. Reden voor een feestje, reden voor extra activiteiten in de wijk. Eén van de extra’s die de Wijkraad Osseveld-Woudhuis bedacht, was de wijkfotowedstrijd. In de Lentewijkkijker van 2016 kon u de oproep hiervoor lezen. Een oproep aan alle wijkbewoners, met een voorliefde voor fotografie, om hun wijk in beeld te brengen en hun (maximaal 10) prachtigste foto’s op te sturen naar de redactie om mee te doen aan de wijkfotowedstrijd. Op de feestelijke middag van het 25-jarig jubileum van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis (26 november 2016) heeft de jury van de ingezonden foto’s de prijswinnaars bekend gemaakt.

elk jurylid zijn eigen kijk op de foto. Wij kijken naar hetzelfde, maar zien wat anders. Persoonlijk referentiekader, compositie, gebruikte techniek en het “verhaal” van de foto spelen een rol in de beoordeling. Herkenbaarheid van “Mijn Wijk”, thema van de wedstrijd, was het belangrijkste uitgangspunt voor de beoordeling van de foto’s. De vraag bij de 78 foto’s was als eerste: neemt de foto mij mee de wijk in, naar een herkenbare, karakteristieke of nog onbekende plek. Dit leverde een eerste selectie op. Uit deze foto’s heeft elk jurylid zijn eigen top 3 gekozen. Het was bijzonder om te constateren dat er een (gezamenlijke) selectie van 9 foto’s overbleef.

Jury De jury bestond uit Rob Berendsen, Herman Talstra, Bart van Uitert, Herma Oosterloo, Remco Linnenbank en Gert-Jan Tamboer (zie kader voor meer info).

Winnende foto’s

Liefde in de foto’s

De jury heeft uit deze 9 voorgeselecteerde foto’s 3 prijswinnaars geselecteerd. Naast de drie prijswinnaars zijn er meerdere eervolle vermeldingen.

Er zijn in het totaal 78 foto’s ingestuurd. De jury was hierdoor positief verrast. De foto’s geven een overzicht van de wijk, zoals die door de inzender wordt gezien. Heel herkenbaar, wat meer zoekend en soms ook niet thuis te brengen. Maar altijd met liefde gemaakt. De jongste fotograaf is 15 jaar. Het viel op dat veel fotografen zich hebben laten inspireren door het mooie avondlicht, dat vaak over onze wijk schijnt. Maar ook de diversiteit aan architectuur en het water waren bronnen van inspiratie.

Publieksjury Ook het publiek heeft in de loop van de dag door middel van stembriefjes een keus kunnen maken voor de mooiste foto. Er zijn 76 stemmen uitgebracht door het publiek. De winnende foto van de publieksjury is de fotocollage met de vier kastanjebomen, die is gemaakt in verschillende seizoenen. De foto is gemaakt door Aart Rijndorp. Deze foto kwam ook voor in de gezamenlijke selectie die de jury heeft gemaakt.

Aanpak De jury is begin november bij elkaar gekomen om een selectie te maken van de ingezonden foto’s. Bij het beoordelen van de foto’s heeft

9


De prijswinnaars van de wijkfotowedstrijd Eerste prijs Wintertafereel, Wilma Roelofs, Osseveld-West Fotograaf Wilma Roelofs: “Deze winterfoto heb ik gemaakt in november 2007 op een prachtige winterochtend met veel rijp aan de bomen in Osseveld-West met uitzicht op de vijver van de Ina Boudier Bakkersingel.”

“Mooie sfeer waar het ruime weidse gevoel van de wijk naar voren komt. Een compleet beeld waar architectuur en de verscheidenheid in bouw één is met de natuur. Drie belangrijke elementen: spoor, water en huizen, die op meer plaatsen in de wijk aanwezig zijn, komen goed naar voren. De weerspiegeling in het water geeft extra dynamiek.”

10


Tweede prijs Totempalen, Patrick Rodink, Osseveld-Oost “Mooie kleuren, herkenbaarheid van gebouwen, opvallende architectuur en natuur komen samen. De avond valt, als de fotograaf op pad is. Het speelveldje, dat het recreatieve aspect van de wijk symboliseert, voorspelt de aanwezigheid van kinderen. De typerende totempalen symboliseren het oergevoel en de woestheid van het gebied waar de wijk is gebouwd.”

Patrick Rodink: “Foto gemaakt: 28 september 2016 tijdens zonsondergang (19.35 uur). Waar: De Zonnewende. Wat laat de foto zien: ook aan detail is gedacht. Leuke aankleding in de wijk, hier bij het voetbalveld aan De Zonnewende met op de achtergrond basisschool De Zonnewende.”

Derde prijs Gat in de muur, Gomathy Borneman, Het Woudhuis “Deze foto valt op door de originele manier waarmee wordt gekeken. Niet iedereen zal zo naar de wijk kijken. Kenmerkend is het water, een belangrijk element in het natuurgebied voordat de wijk is gebouwd. Het gat waardoor wij kijken, geeft diepte aan de foto. Doet ons vermoeden dat wij in een kasteel staan. De kleuren laten ons teruggaan naar de jaren zeventig van de vorige eeuw.”

Fotograaf Gomathy Borneman: “Deze foto heb ik gemaakt vanaf de brug over de Kasteelgracht op 25 juli 2016. De kleuren en het licht waren mooi en ook het doorkijkje sprak mij aan.”

11


Eervolle vermelding, Beyza Ocal

Eervolle vermelding, Patrick Rodink

Eervolle vermelding, Patrick Rodink Eervolle vermelding, Jos Burgers

12


Publiekskeuze De 4 seizoenen, Aart Rijndorp Aart Rijndorp: “Bijna heel het jaar door, onder invloed van licht, lucht en seizoen ondergaat ‘onze’ kastanjeboom vele gedaanteverwisselingen. Als ik ’s morgens tijdens een rondje met onze hond loop, kijk ik altijd even naar ‘onze’ kastanjeboom. Op verschillende momenten heb ik er foto’s van gemaakt en hiervan een selectie gemaakt van de 4 seizoenen in ‘Het Kasteel’. Laten we hopen dat deze mooie boom het nog heel lang vol houdt!

Foto’s door mij zelf genomen op diverse momenten gedurende de afgelopen jaren: winter 2010, lente en zomer 2011 en de herfst 2015. Locatie: het centrale plein in de wijk Het Woudhuis.”

Eervolle vermelding Schoolplein, Jos Burgers “De eerste blik op de foto laat je zoeken. Waar kijk ik naar en waar vandaan is de foto genomen? Wij zien een plein van boven, met daarop tekeningen en teksten. Een plek waar dit blijkbaar ook mag, een plek waar veel kinderen komen: het schoolplein. Wanneer wij de teksten lezen gaat het hier blijkbaar om het afscheid van groep 8. Het bijzondere standpunt geeft ons een blik op iets wat wij nooit zien, maar er dagelijks is.” Herman vult aan: “Deze foto geeft aan hoeveel kinderen er in de wijk zijn. Toch fietsen en wandelen er velen langs zonder het op te merken. Een van de bewoners van de flat boven basisschool De Regenboog zag hoe deze groep 8a het plein vol krijtte. Het beeld van deze herinnering spreekt daarmee boekdelen, hoewel het krijt door wind en regen allang is verdwenen. Het is ook fijn dat de kinderen zich op deze manier kunnen uiten zonder dat er boze gezichten ontstaan.” Jos Burgers: “Vanaf de 9e woonlaag van het appartementencomplex aan De Keerkring heb ik een prachtig uitzicht over bijna de hele wijk. Regelmatig maak ik foto’s van de prachtige luchten, voorbijtrekkende buien, zonsondergangen of andere bijzondere momenten. Van boven ziet alles er anders uit.”

Eervolle vermelding Schapen, Jos Burgers “De foto geeft een vervreemdend beeld. Schapen, die op weg zijn naar een volgende locatie om te grazen, passeren ons dagelijkse leven. De plek van de fietser, wandelaar of wijkbewoner die zijn boodschappen doet. Natuur, architectuur en wonen komen samen in deze foto en hij legt zo onbewust een verbinding naar de historie van de aarde waarop onze wijk gebouwd is. De moderne versie van ‘Wijds wonen in Het Woudhuis’.” Herman vult aan: “Het lijkt dat de schapen hun groen missen. Samen met de herder zijn ze in Osseveld-Oost op zoek naar sappig groen. De wijk is echter gebouwd en het gras is verdwenen. Toch blijft het tafereel een vertrouwd gezicht. Cultuur en natuur zijn hier 1 en onderstrepen indirect ook het weidse wonen dat in deze wijk mogelijk is.”

13


• Peter Ambagtsheer • gelderland@solar-systemen.nl • T 06 514 488 32 • Houttuinen-Noord 39 • www.solar-systemen.nl Solar-systemen.nl Gelderland • 7325 RE Apeldoorn


Voortgang AZC aan de Deventerstraat Tekst: Karlien Vinke Foto: Wendy Le Griep

Terugblik In oktober 2015 heeft het college van de gemeente Apeldoorn besloten dat er een AZC gevestigd mag worden op de locatie GGNet aan de Deventerstraat. Om te beginnen voor 400 opvangplaatsen en afhankelijk van hoe het loopt kan dit aantal gefaseerd doorgroeien tot 600. Als het college in de toekomst meer dan 600 opvangplaatsen aan de Deventerstraat wil toestaan, dan wordt eerst de gemeenteraad weer geraadpleegd. Van begin af aan is het college er duidelijk over geweest dat zij binnen onze gemeente een AZC voor 600 tot 800 opvangplaatsen wil realiseren, niet noodzakelijkerwijs op één locatie. Wijkraad Osseveld-Woudhuis is erbij betrokken vanaf het voortraject van de locatiekeuze. Wij hebben het proces op de voet gevolgd en ons volop verdiept in het onderwerp. Hoewel die weg soms makkelijker leek, hebben we ons niet laten leiden door mogelijke misvattingen en vooroordelen over asielzoekers en AZC ‘s. Aan de gemeente hebben we geadviseerd om direct omwonenden uit de aangrenzende wijken bij het traject te betrekken. Ook degenen die niet van zich laten horen.

wij zijn deelnemers aan de samenleving en in het bijzonder van deze wijk. Ook vanuit onze formele rol hebben wij contact met de wijk. Soms met individuele wijkbewoners die ons aanspreken of mailen over het AZC. Daarnaast hebben we in het verleden gesproken met de (inmiddels opgeheven) actiegroep De Vijf en een ontmoeting gehad met Comité Passend AZC.

Niet tevreden We zijn ervan op de hoogte dat niet elke wijkbewoner tevreden is over het besluit van de gemeente Apeldoorn. Dat kan, het is toegestaan om liever geen AZC in de buurt te krijgen, of hooguit voor een bepaalde tijd en een kritische blik mag. Over het aantal op te vangen asielzoekers wordt regelmatig discussie gevoerd, waarbij de getallen je rond de oren vliegen. Feit blijft voor ons het aantal opvangplaatsen zoals besloten door het college en vermeld in de eerste alinea. Wij zien als wijkraad geen aanleiding om aan de integriteit van onze bestuurders te twijfelen en respecteren de besluitvorming.

In contact met de wijk

Klankbordgroep

Natuurlijk spreekt de wijkraad ook met buurtgenoten over het toekomstige AZC. Dat doen we in het dagelijks leven, gewoon omdat we zelf in deze wijk wonen. Wij leven hier, in Osseveld of Woudhuis, en hebben buren en vrienden in de wijk waar we mee praten. Net als u staan wij op het schoolplein, komen we op de sportclub, zitten we in de wachtkamer bij de huisarts en doen we onze boodschappen op ‘t Fort. Wij gaan naar ons werk, kijken televisie, lezen de krant en zitten op social media. Kortom,

Vanuit deze houding is de wijkraad actief in de klankbordgroep die begin 2016 is samengesteld. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de totstandkoming van het AZC aan de Deventerstraat. Thema ’s als leefbaarheid en veiligheid op en rond het terrein komen hier aan de orde. De wijkraad wil graag een goed functionerend AZC dat recht doet aan de omgeving, maar ook aan de toekomstige bewoners van het AZC.

15

Risico analyse Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, voert Bureau Beke uit Arnhem een risicoanalyse uit. Het bureau gaat in gesprek met onder andere de politie, de gemeente, GGNet en het COA en doet een beroep op omwonenden. Waarschijnlijk hebben wijkbewoners uit de directe omgeving van de GGNet-locatie inmiddels een uitnodiging gekregen van Bureau Beke om mee te werken aan deze risicoanalyse. De vraag is welke risico’s u verwacht nadat het AZC van start is gegaan. Tijdens de inventarisatie van risico’s wordt aan alle betrokkenen ook gevraagd naar oplossingsrichtingen.

Nieuwsbrief Als u graag op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom het AZC aan de Deventerstraat, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.apeldoorn.nl/ vluchtelingenopvang. Hier zijn ook alle verslagen, rapporten en presentaties uit het besluitvormingsproces terug te lezen en voor iedereen te downloaden. Heeft u geen internet, of weet u niet hoe dit moet, dan is er misschien wel iemand in uw omgeving die hierbij kan helpen. Karlien Vinke Portefeuillehouder AZC


Fietsstraat door Osseveld-oost Tekst: Roland Hendriks en Wendy Le Griep Foto’s: Wendy Le Griep met schets van Witteveen-Bos

De CleanTech-regio (Stedendriehoek) en de gemeente Apeldoorn gaan de fietsroute door de wijk Osseveld verbeteren. Op 31 oktober zijn de laatste plannen gepresenteerd tijdens een inloopavond. De Ontvangst krijgt een vrij-liggend fietspad en de Veenhuizerweg wordt ingericht als fietsstraat. De bezoekers waren enthousiast over onder andere de verbeteringen in de Ontvangst. Opmerkingen gingen vooral over het aanpakken van wateroverlast, het verbeteren van de kruising Veenhuizerweg-de Ontvangst en het terugbrengen van drempels. Die opmerkingen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerp. In het voorjaar vindt de herinrichting plaats.

Waarom verbeteringen Veel mensen hebben inmiddels een e-bike. Mede daardoor wordt er steeds meer gefietst. Fietsen is gezond, goedkoop en snel. Fietspaden worden nu anders ingericht om zoveel mogelijk veiligheid en comfort te bieden aan alle fietsers, van jong tot oud. De gemeente Apeldoorn werkt aan goede, directe fietspaden naar het centrum en stations. De CleanTech-regio wil snelle fietsroutes tussen de steden en dorpen aanleggen. In Osseveld sluiten beide initiatieven op elkaar aan.

Wat gaat er veranderen Op de Ontvangst wordt tussen de Veenhuizerweg en de busbaan één van

de rijbanen verandert in een vrij-liggend fietspad. De andere rijbaan wordt verbreed zodat auto’s daar in twee richtingen kunnen rijden. Fietsen hoeft dan niet meer tussen de auto’s en fietsers krijgen voorrang, bijvoorbeeld bij de Zonnewende. De kruisingen worden veiliger en overzichtelijker. De Veenhuizerweg wordt tussen de Ontvangst en de Buitentuin een fietsstraat. Er verandert niets in de bereikbaarheid en het parkeren van het autoverkeer. De aangepaste inrichting maakt de fietsroute duidelijker. De Veenhuizerweg krijgt voorrang op de kruisende wegen. Ook wordt de waterafvoer verbeterd.

Wat is er gedaan met de reacties De plassen die ontstaan bij grote regenbuien zijn hinderlijk voor omwonenden en fietsers. Met de direct omwonenden is overlegd hoe de wateroverlast aangepakt gaat worden. Er is ook gereageerd op de nieuwe inrichting van de kruising de Ontvangst-Veenhuizerweg. Door minder haakse bochten kan makkelijker richting de rotonde in de Laan van Osseveld

16

gefietst worden en wordt ‘spookrijden’ op de fietspaden voorkomen. Zowel in de Ontvangst als in de Veenhuizerweg worden de drempels teruggebracht op de plaatsen waar die nu ook liggen.

Wanneer wordt dit uitgevoerd De uitvoering vindt dit voorjaar plaats. De gemeente Apeldoorn neemt de komende maand nog enkele besluiten. Verkeersbesluiten en de omgevingsvergunning (i.v.m. verwijderen van enkele bomen) worden gepubliceerd in op www.overheid.nl. Meer informatie over de plannen is te vinden op www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl Algemeen email adres Fietsdoorstroomas Apeldoorn-Deventer slimensnel@slimreizenstedendriehoek.nl Projectleider Roland Hendriks r.hendriksen@regiostedendriehoek.nl


De klankbordgroep die werd ingericht met bewoners van De Zonnewende, De Keerkring en de Veenhuizerweg (er kwamen helaas geen aanmelding vanuit De Ontvangst binnen om deel te nemen in deze klankbordgroep), gemeente Apeldoorn, Stedendriehoek en de Fietsersbond kwam in 2016 meermaals bij elkaar. Het aanleggen van een fietsstraat (onderdeel van de fietsdoorstroomas Apeldoorn-Deventer) door onze wijk stuitte op verschillende bezwaren. Witteveen-Bos schetste voor De Zonnewende, De Ontvangst en De Veenhuizerweg hoe de fietsstraat mogelijk zou kunnen worden ingepast, zonder verlies aan groen of parkeergelegenheid. Deze schetsen werden bij de inloop avonden getoond aan geïnteresseerden. Het ontwerp om de fietsstraat aan de Zonnewende aan te leggen stuitte onder meer op veel praktische problemen en verlies van groen. De Zonnewende bood eigenlijk geen ruimte om een extra vrij liggend fietspad in te plannen. De aanleg van de fietsstraat door de Veenhuizerweg leek logischer, daar deze momenteel al gebruikt wordt als fietspad. Toch zaten en zitten betrokken bewoners van de Veenhuizerweg niet te juichen bij de gedachte aan het rigoureus aanpassen van hun straat, want het huidige zwarte asfalt zal straks rood van kleur worden. Gebruikers van de fietsstraat hebben voorrang op al het passerend en kruisend verkeer (dus

ook op de bus die over de LupinewegBalustrade rijdt). Ook wordt de weg voorbij de kruising Veenhuizerweg-Buitentuin, waar het industrieterrein begint met onder meer Auto Wientjes, niet meegenomen in de aanpassing. Het ‘buitengebied’ begint volgens de gemeente hier en zal daarom niet in dit (deel)plan worden meegenomen. Aanleg van de fietsstraat onder de snelweg door, richting Teuge, is de verantwoordelijkheid van buurgemeente Voorst. Zeer tot onvrede van bewoners en ondernemers in dit gebied.

veranderd wil zien. Nu beslissen mensen die er niet of nauwelijks gebruik van gaan maken over een straat waar wij 365/366 dagen per jaar aan wonen en leven.

Eén van de klankbordleden en bewoner van de Veenhuizerweg verwoord de bezwaren en reserves als volgt: “Ik heb het gevoel dat wij in de klankbordgroep wel dingen aan konden kaarten, maar dat de stuurgroep uiteindelijk besloot. Besluiten van de stuurgroep zijn niet de besluiten van de klankbordgroep (want die kon niets besluiten). Ook over een straat, die wij prima vinden en zeker niet veranderd willen zien worden. En als dat dan voor “de gemeenschap” gebeurt, dan het liefst zoveel mogelijk het karakter houden zoals dat nu ook is. In een van de vergaderingen is aangegeven dat de fietsstraat zeker niet van rood asfalt hoeft te zijn, maar dat dit ook met duidelijke belijningen kan zijn. Nu wordt de Veenhuizerweg toch een rood lint.

Uiteindelijk kunnen we redeijk leven met de oplossing die is gekozen. Blijft een feit dat het naar ons idee zonde is van 400.000 euro gemeenschapsgeld (alleen voor dit stukje fietstoute). Vreemd blijft ook, dat de gemeente en stedendriehoek een raar punt benoemd hebben als “centrum” van de stad (namelijk het station en niet het Marktplein) en dat er geen integrale oplossing is bedacht, waarin het stuk van de tunnel van de Veenhuizerweg tot aan de rotonde bij Haverkamp in Teuge ook meegenomen is. En dat alles voor wel 20 e-bikers die mogelijk (zekerheid is er immers niet) via de Veenhuizerweg gaan fietsen, omdat deze straks rood asfalt heeft. We zijn in elk geval blij dat de gemeente en projectleider wel hebben gezien dat drempels in onze straat een must zijn, dus dat die gehandhaafd blijven!”

Wat mij tegenstaat is, dat ik als buurtbewoner niet zit te wachten op een fietsstraat voor mijn deur, maar als het dan zo is, ik er zo weinig mogelijk aan

17

We zeggen niet ‘nee’ tegen de fietsstraat, maar wij willen wel de drempels behouden om de snelheid van met name scooters en racefietsers te temperen, we willen de parkeergelegenheid zoals die nu is behouden en wij willen de Veenhuizerweg met zwart asfalt.


DUIDELIJK

|

• Personenauto’s • Bedrijfswagens

• Schade-afwikkeling • Auto-leasing/financiering

• APK-keuringen • Onderhoud • Reparatie

• Export service • Bosch Pechhulp • Bovag Garantie

DESKUNDIG

|

DICHTBIJ

n e d n a b r e t Win WINTERBANDEN NODIG? KIJK & BESTEL ONLINE! autowientjes.nl/banden

, 9 3 € vanaf

APK AKTIE Voor alle benzineen dieselauto’s

All-in

€ 19,-

AKTIE

Nu GRATIS wintercheck

CARWASH Osseveld-Oost 24/7 per week geopend!

AUTO WIENTJES B.V. VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | F +31 (0)55 323 1907 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL


Omgekeerd afval inzamelen Tekst: Wijkraad Osseveld-Woudhuis met een bijdrage van Marc Veenhuizen Foto: Wendy Le Griep

De gemeente Apeldoorn is samen met Circulus in onze wijk een proef gestart met omgekeerd afval inzamelen. Ruim 700 huishoudens in Apeldoorn hebben meegedaan aan de proef waarbij drie soorten verpakkingsafval (plastic, metaal en drankkartons oftewel PMD) aan huis werden opgehaald middels de oranje container. Zij leverden daarbij voor de proef de grijze container voor restafval in. Het restafval is sinds de start van de proef door de bewoners die deelnamen aan deze proef weggebracht naar een ondergrondse container in de buurt. De proef is afgelopen en wordt geëvalueerd. De uitkomsten zijn volgens de gemeente en Circulus positief. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis ziet echter nog een aantal punten waar een oplossing voor moet komen. Hoe gaat het inzamelen van incontinentie materiaal en medisch afval? De huidige containers hebben niet voldoende capaciteit. Hoe wordt dit opgelost? Hoe wordt het zwerfvuil aangepakt? Als wijkraad hebben we ook gevraagd wat de kosten zijn (worden) als een ieder verplicht wordt om een oranje container te hebben. Er is geopperd om een grijze container te mogen behouden (kleine) en deze wordt geleegd op verzoek.

Recycleservice 2025 Aan het woord Mark Veenhuizen, projectleider ‘Omgekeerd afval ophalen’ van de gemeente Apeldoorn: “Al enige tijd geleden is aangekondigd dat er nieuw beleid met betrekking tot afval zou

komen. Ik mag u mededelen dat dit (concept) plan zojuist openbaar is gemaakt. Ook wordt de pers op de hoogte gesteld en wordt de formele inspraakprocedure in gang gezet. Inzet is om het plan “recycleservice 2025” zo breed mogelijk te verspreiden en zo veel mogelijk reacties op te halen. Liefst van zoveel mogelijk mensen. Afval, of beter grondstoffen, is een onderwerp wat doorgaans veel aandacht heeft. Die aandacht willen we ook graag gebruiken, daarom is van het plan ook een speciale website gemaakt. U kunt gebruik maken van de formele inspraakroute, die wij zes weken open zetten, maar ook reacties achterlaten op deze site. We hopen dat velen hier gebruik van gaan maken. Hij is te vinden op https://recycleservice.apeldoorn.nl Daar kunt u ook de PDF versie van het plan vinden. Het is een ambitieus plan wat goed past in de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. In dit geval het streven naar zo min mogelijk restafval. We denken daar te komen door de service op de grondstoffen zo maximaal mogelijk te maken. Voor iedereen. Het plan bevat een breed aanbod van voorstellen en projecten daarvoor. Na de inspraak periode zullen alle reacties (formeel en informeel) worden verwerkt. Het plan, de inspraak en de directe reacties wordt dan via het college van B&W aan de gemeenteraad aangeboden. Zij beslissen hier uiteindelijk over. U kunt met uw vragen het beste terecht bij projectleider Marc Veenhuizen: M.Veenhuizen@apeldoorn.nl

Wat behoort wel tot PMD • afdekfolies vla- en yoghurtbekers • aluminium schaaltjes • aluminiumfolies • bakjes voor groente en fruit • bakjes voor patat • bakjes voor salade • bekers yoghurt en vla • bierblikjes • blisterverpakkingen • boterkuipjes • broodzakken • colablikjes • conservenblikjes • deksels • dopjes van bierflessen • dopjes van frisdrankflessen • douchegelflacons • drankblikjes • drinkpakjes

• frisdrankblikjes • frisdrankfles plastic • kaasverpakking • knijpflessen sauzen • medicijnverpakking van alufolie • melkpak plastic • pakjes van soepen of sauzen • pakken (karne)melk • pakken frisdrank • pakken vla en yoghurt • pakken vruchtensap • pakken water • pakken wijn • pastazakken • plantenpotjes • plastic deksels • rijstzakken • sauskuipjes • sinaasappelnetjes 19

• siroopflessen van staal • smeerkaaskuipjes • snoepgoedzakken • tubes crème • tubes gel • tubes tandpasta • vleesverpakking • wasmiddelflacons • waxinelichtcupjes • zeepflacons

Wat behoort niet tot PMD • bedrijfsafval • chipsverpakkingen • doordrukstrips medicijnen (gecombineerd materiaal) • gebruiksvoorwerpen • huisraad • injectienaalden

• kitkokers • koffieverpakkingen • landbouwplastic • piepschuim • roomboterwikkels • shopper tassen • speelgoed • spuitbussen deodorant • spuitbussen voor verf • stomazakken • tuinstoelen • verfblikken • verpakkingen met inhoud


Bewoners in actie Tekst: Wendy Le Griep (met informatie van gemeente Apeldoorn, website) en tekstbijdrage van Jos Burgers Foto’s: DenkTank Breed, Jos Burgers enWendy Le Griep

De redactie ontvangt graag reacties op artikelen, aankondigingen of leuke ideeën vanuit de wijk. Zaterdag 13 augustus was er bijvoorbeeld de jaarlijkse schoonmaakdag van het parkeerterrein van de hoogbouw aan De Keerkring. Bewoners van de ‘Ons Huis Woontoren’ organiseerden een schoonmaakdag op eigen initiatief én met goed resultaat! Jos Burgers: “Op het terrein voor het appartementencomplex was verzocht die morgen niet te parkeren. Vervolgens hebben een aantal bewoners samen de stoepen en goten van onkruid en ander onrein ontdaan. Door de gemeente was een aanhangwagentje vol gereedschap aangeboden en een medebewoonster zorgde voor koffie/thee en een versnapering. De klus was gezellig en snel voor elkaar. Zo leer je elkaar op deze manier ook kennen.” Apeldoorn wordt mooier dankzij burgerinitiatieven Er zijn in Apeldoorn veel mensen die vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Bij Maak je Buurt kunnen Apeldoorners hun ideeën over een verbetering in de buurt aandragen. Heel Apeldoorn Rein is inmiddels bij velen bekend. Dit project nodigt inwoners van Apeldoorn uit om bijvoorbeeld afval in de vuilnisbak te gooien, de hond uit te laten op een uitlaatplaats of een opruimactie in de buurt te organiseren. Heel Apeldoorn Rein is samen met Heel Apeldoorn Groen, Heel Apeldoorn Maakt en Heel Apeldoorn Waakt onderdeel van het overkoepelende Maak je Buurt. Maar de projecten zijn divers: van de aanleg van een moestuin tot het plaatsen van een bankje. Initiatiefnemers werken nauw samen met de gemeente en andere partijen om hun idee te realiseren. Op de website www.apeldoorn.nl/Maakjebuurt staat informatie voor bewoners die meer willen weten over de bestaande initiatieven of een nieuw initiatief willen opstarten.

Reintje lenen? Wilt u ook eens ‘dit handige karretje’ lenen van de Gemeente Apeldoorn? Dat kan! ‘Het Reintje’ is te reserveren via de Gemeente Apeldoorn. De gemeente schrijft: “Hebt u opruimspullen nodig voor een actie in uw straat? Neem dan contact met ons op via rein@apeldoorn.nl. De gemeente stelt opruimspullen, zoals prikstokken en vuilniszakken beschikbaar. Alles wat u nodig heeft om een steentje bij te dragen aan een schone leefomgeving.“

Nazomer Opruimactie Ook de kinderen en de vrijwilligers van DenkTank Breed hielden in het najaar een opruimactie. Vanaf Het Kasteelplein waaierden de handige handjes uit over de straten, brandgangen, bruggen en oevers van Het Kasteel om allerhande rommel groot en klein op te ruimen. Vele blikjes, waterballonrestanten, drinkpakjes, peuken en drankflessen wisten zij uit de bosjes en groenstroken te halen. Het resultaat was bijzonder bevredigend. De zakken met zwerfafval konden worden ingeleverd, samen met ‘Het Reintje’. En als u dan toch aan het opruimen gaat, samen met uw buren, stuur dan eens een leuk verhaal naar de redactie, vergezeld van één of enkele foto’s. Dan zorgen wij ervoor, dat u in de Wijkkijker komt! bestuur@osseveld-woudhuis.nl


Van de Gemeente Apeldoorn Overzicht van vrijwilligersinitiatieven binnen Apeldoorn

Heel Apeldoorn Rein Alle initiatieven die bijdragen aan een schoon Apeldoorn vallen onder dit label. Meestal zijn dit mensen die regelmatig zwerfvuil opruimen in hun omgeving. Wilt u ook graag helpen om de stad schoon te houden? U kunt opruimspullen aanvragen via Rein@ apeldoorn.nl

Heel Apeldoorn Groen Alle initiatieven die bijdragen aan een groen Apeldoorn vallen onder dit label. De gemeente onderhoudt het plantsoen op een zogenaamd B-niveau. Dat betekent dat er best wat onkruid staat en de plantkeuze misschien een beetje saai is. Veel Apeldoorners zien hun woonomgeving graag wat groener en fleuriger. Heeft u ook zin om de buurt op te fleuren en de handen uit de mouwen te steken? Informeer bij de wijkbeheerder van uw stadsdeel wat mogelijk is. Voor de wijk Osseveld-Woudhuis is dit Henk Harmsen via h.harmsen@apeldoorn.nl

Heel Apeldoorn Maakt Dit label bevat omvangrijkere initiatieven. Bij deze projecten werken de initiatiefnemers vaak nauw samen met de gemeente en andere partijen om hun idee te realiseren. Bij deze projecten is draagvlak in de buurt erg belangrijk. Behalve bij het onderhoud heeft de inwoner ook een belangrijke rol bij de aanleg gespeeld. De projecten zijn zeer divers. Van het plaatsen van een bankje in de openbare ruimte tot de aanleg van een moestuin. Heeft u ook een idee? Neem contact op met de wijkbeheerder. Hij kan met u meedenken of en hoe uw idee gerealiseerd kan worden. Voor de wijk Osseveld-Woudhuis is dit Henk Harmsen via h.harmsen@ apeldoorn.nl

Heel Apeldoorn Waakt

Gemeente Apeldoorn nodigt verenigingen uit om mee te doen met de actie heel Apeldoorn Rein. Verenigingen opgelet! In beweging voor schoon = geld voor de clubkas!

Hoe werkt het? Alle verenigingen in de Gemeente Apeldoorn worden uitgedaagd om in beweging te komen voor een schone omgeving. De beloning is niet alleen dat het schoner wordt om ons heen en dat waardevolle grondstoffen zoals blik en plastic flesjes weer een nieuw leven krijgen, maar het levert ook klinkende euro’s op voor de clubkas. Meedoen is eenvoudig. Sluit uw vereniging aan bij Heel Apeldoorn Rein door een overeenkomst te sluiten: het Rein-contract. Hierin spreekt u af met de gemeente welke inspanning uw vereniging doet om Apeldoorn te laten blinken. Als startbonus ontvangt uw vereniging éénmalig 250 euro. Daar bovenop ontvangt uw club € 0,05 per ingeleverd blikje of plastic flesje (met een maximum van 20.000 stuks per kalenderjaar). Deze kunnen op vijf locaties worden ingeleverd. Elke deelnemende club ontvangt een unieke

Deze initiatieven zijn de extra ogen en oren in de wijk. Meestal gaat het om het werk van buurtpreventieteams. Wilt u meer weten over de buurtpreventieteams, neem dan contact op met de politie: 0900-8844.

code die ingevoerd kan worden bij de automaat, zodat de opbrengst ten goede komt aan de club waar deze code bij hoort. Elk kwartaal wordt de opbrengst van de club bijgeschreven op de rekening van de vereniging.

De drie verenigingen die de meeste blikjes en flesjes hebben ingeleverd, ontvangen een extra geldbedrag dat kan oplopen tot 500 euro. Naast aantallen let een jury hierbij ook en vooral op andere aspecten, zoals de reductie van het zwerfafval, de schoonheidsgraad, de wijze van aanpak, inbedding/samenwerking binnen de wijk en inzet voor Apeldoorn Rein. Een innovatieve aanpak met enthousiasme en creativiteit scoort hoog. Bij de start ontvang je een opruimpakket om het opschonen makkelijk en leuk te maken.

Meedoen Enthousiast geraakt? We vertellen u graag meer! Mail uw eigen naam, de naam van de vereniging en uw contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) naar rein@apeldoorn.nl.

21

Ondersteuning Om het opruimen gemakkelijker en leuker te maken, ontvangt elke deelnemende vereniging een opruimpakket met daarin 10 grijpers en Rein-afvalzakken. Ook hebben we Rein-hesjes beschikbaar, zodat iedereen kan zien dat de vereniging meedoet aan de actie ‘ In beweging voor Apeldoorn Rein’. Als uw vereniging een grote opruimactie wil organiseren, dan is er de mogelijkheid om het Reintje te lenen. Meer informatie over het reserveren van deze mobiele opruimkar is op de website te vinden. www.apeldoorn.nl/verenigingenopgelet?highlight=reintje


Mama en kind markt

2e hands & nieuw / fashion / lifestyle

Het Bolwerk

Kom je ook verkopen?

Ravelijn 55 Apeldoorn

1 april 2017 12.00 - 17.00

: zoekenzo.mama.kind@gmail.com info/ aanmelden : www.facebook.com/zoekkinderhoek


Kinderactiviteiten in Het Bolwerk

Nieuwe activiteiten in Het Bolwerk

In wijkcentrum Het Bolwerk zijn afgelopen jaar een aantal leuke kinderactiviteiten georganiseerd: op dinsdagmiddag werden er o.a. cupcakes versierd, foto props gemaakt en voor de kerst zijn er sneeuwpopjes en windlichtjes geknutseld.

Er worden wekelijks leuke activiteiten georganiseerd in wijkcentrum Het Bolwerk. We gaan dit jaar weer een aantal nieuwe activiteiten opzetten: • koersbal op donderdagmiddag • een inloopspreekuur voor computer, tablet en/of mobiele telefoon • een filmmiddag of avond • diverse workshops zoals bijvoorbeeld portrettekenen

Lijkt het u leuk om uw kind mee te laten doen of te ondersteunen als vrijwilliger bij deze activiteiten? Neem dan contact op met Sociaal Beheerder Ingvild Lith ilith@accres.nl 06-13144371

Serious Request In 2017 komt Serious Request naar Apeldoorn. In de aanloop van Serious Request 2017 in Apeldoorn gaan we kijken of we vanuit Het Bolwerk, als groot glazen huis, leuke acties en activiteiten kunnen organiseren. Lijkt het u leuk om mee te denken of te ondersteunen als vrijwilliger bij een activiteit in het wijkcentrum, mail of bel dan naar Invild Lith, ilith@accres.nl 06 13144371

Weggeefkast in wijkcentrum Het Bolwerk Vanaf donderdag 1 september staat er een weggeefkast in wijkcentrum Het Bolwerk. De weggeefkast is een initiatief van Gelderland-Helpt en is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt. Bent u uitgepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats het dan in één van de kasten!

Zoek & Zo in Het Bolwerk Vanuit onze verkoophoek ZOEK & Zo op Facebook organiseren we voor een 2e keer een markt in wijkcentrum Het Bolwerk in Het Woudhuis. Een markt voor kind&mama. Kraampjes, snuisterijen, gezellige coffeecorner en andere leuke kinderactiviteiten en workshops. Zo komt de Knalroze Fashion Truck met hippe kleding voor mama’s en Elsa de prinses komt de kinderen betoveren met schmink. Nieuwsgierig? Kom ons bezoeken op zaterdagmiddag 1 april in Het Bolwerk van 12.00-17.00uur. Zelf verkopen? Heb je ook een overvolle zolder, een uit de hand gelopen hobby, of geef je workshops voor mama’s en/of kinderen, meld je dan aan voor een verkoopplek! Stuur een mailtje! Groetjes, de meiden van Zoek & Zo! Celeste & Claudia E: Zoekenzo.mama.kind@gmail.com

In de weggeefkast gelden de volgende regels: • Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. • Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden. • Het voorwerp moet nog in goede staat zijn. • Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan. • Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets meenemen mag ook! • Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast hangen. • In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter laten voor de volgende eigenaar. Sociaal wijkbeheerder Ingvild Lith Accres ILith@accres.nl

Activiteitencentrum “‘t Ossewoud” Wijkbewoners, blijf niet thuis zitten! Wilt u mensen ontmoeten: kom dan op dinsdagmiddag naar de soos in Het Bolwerk aan de Ravelijn 55. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur kunt u onder het genot van een kop koffie of thee aan allerlei activiteiten deelnemen: zoals kaarten en diverse gezelschapsspelen of creatief bezig zijn. Maar gewoon met elkaar praten kan ook. Niets moet, alles mag: gezelligheid staat voorop! Kosten: 1,50 Euro per middag inclusief koffie en thee. Wij zoeken nog mensen die kunnen klaverjassen of dat graag willen leren.

23

Beschikt u over wat vrije tijd en vindt u het leuk om ons te helpen met deze activiteiten, neemt u dan contact met ons op. U bent van harte welkom. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op 055-3663053 en 055-3662049. De vrijwilligers van ’t Ossewoud


Met Body Support haakt Wandel en Beweegschool 4 Fun Fit in op een nieuwe landelijke trend: steeds meer

sportdeskundigen nemen de rol van lifestylecoach of voedingsbegeleider op zich. “Nu de diëtist uit het basispakket van de zorgverzekering is verdwenen, is er een grote behoefte aan ándere betaalbare oplossingen,” aldus Margaret van Mourik van 4 Fun Fit!

Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk op maat gemaakt en aangeboden programma. Aan de hand van lengte, gewicht, vetpercentage en leefpatroon wordt de energiebehoefte bepaald. Via de energiebehoefte worden vanuit de database automatisch persoonlijke voedingsschema’s samengesteld, met 3 dagmenu’s en 3 tussendoortjes. De dagmenu’s van het Body Support programma zijn gebaseerd op de adviezen van het Voedingsbureau en het Nederlands Voedingsstoffenbestand van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport “In combinatie met meer lichaamsbeweging kunnen deelnemers in 12 weken tijd tot 10 kg overtollig lichaamsgewicht of méér kwijtraken. De resultaten zijn afhankelijk van het huidige gewicht, het postuur en de bereidheid om zich nauwgezet aan de voorschriften te houden. Voldoende beweging is een andere voorwaarde om de stofwisseling weer op gang te krijgen. Onder begeleiding van onze deskundige instructeurs gaat dit vaak beter dan alleen. Wij zijn een professionele stok achter de deur. Het programma kan gebruikt worden om af te vallen, maar ook om aan te komen of om op gewicht te blijven. Het wordt voor iedereen persoonlijk op maat gemaakt en aangeboden.” Wij bieden een totaal Body Support pakket aan inclusief binnen- en/of buiten bewegen. Start nu!! Maak een afspraak voor een intake gesprek en bespreek uw wensen. Samen starten we GEZOND 2017! Maak nu kennis met Body Support 10 weken voor € 175.- incl. sporten, voedingsschema’s en begeleiding. Intake kosten zijn € 25.- , indien u besluit deel te nemen dan vervallen de intake kosten.

4FF Wandelchallenge->

Nordic Walking.

Alle voordelen van het wandelen, maar twee keer zoveel verbrande calorieen en een getraind bovenlijf ! Werken aan uw loophouding! Pak de stokken en ga de uitdaging aan. Naast de voordelen van wandelen -genieten in de natuur, laagdrempelige toegankelijkheid en het sociale aspect – versterkt het je rug en je buikspieren, verbetert je houding, ontspant de nek en schouders, onltast de knieen en gewrichten en het is geweldig voor je hart en longen. Een studie heeft aangetoond dat Nordic Walking het zuurstofverbruik aanzienlijk verhoogd. Het is vooral ook een leuke , gezellige en laagdrempelige sport. Na elke les of wandelgroep staat de koffie en thee klaar. Beweegt u het liefst in de buitenlucht dan is dit perfect voor u! Nordic Walking beginnerscursus Dinsdag 10.15-11.15 Mariellepark, Woudhuis Woensdag 10.15-11.15 Paleis Park het Loo Zaterdag 10.15-11.15 Berg & Bos

Start nu met de cursus van 12 weken en betaal € 49,99 pp . (Poles in bruikleen) Kunt u al Nordic Walking, maak dan eens kennis met onze Nordic Walking groepen. Elke dag is er een groep op diverse locaties. Wandel en Beweegschool 4 Fun Fit 055-5430619 /06-49644098 info@4funfit.nl

Sportief Wandelen Dinsdagmorgen 09.00-10.00 Mariellepark Woudhuis


Ontwikkelingen Kasteelgracht Na de schouw van de Kasteelgracht op 1 april 2016 waarbij de Gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe, Kasteelgrachtbewoners en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis van de partij waren, kon u in de Lentewijkkijker uitgebreid lezen over de problematiek van de Kasteelgracht.

Tekst: Waterschap Vallei en Veluwe i.s.m. Gemeente Apeldoorn, Inleiding van Wendy Le Griep, met input van Stentor 21 december 2016, Actualiteitsvragen/Politieke Markt 22 december en bijdragen uit essay van Alwin van Olst Foto`s: Wendy Le Griep

Hoe nu verder?

Waterschap: “Bewoners van Het Kasteel, vertegenwoordigers van Waterschap Vallei en Veluwe en Gemeente Apeldoorn beoordeelden in de wijk locaties in de Kasteelgracht waar zich knelpunten voordoen. Tijdens deze waterschouw deelden zij ervaringen van bewoners over het lage waterpeil, stank, woekerend riet en waterplanten, ongedierte en de slechte beleving. Maar ook de ervaringen van beheerders van waterschap en gemeente over het beheer en de beperkingen waar zij tegen aan lopen. Duidelijk werd dat er veel zaken spelen die nauw met elkaar samenhangen.”

Waterschap: “De stap naar een definitieve oplossing is beoogd voor maart-april 2017. Daaraan voorafgaand worden bestuurders van het waterschap en de gemeente verder bijgepraat over de problematiek. Hen wordt eveneens gevraagd akkoord te gaan met het proces om tot een definitieve oplossing te komen.”

Publiciteit Bewoners van de Kasteelgracht van het eerste uur, Jaap Laning en Drikus van Oost vertelden hun verhaal aan de Stentor (december 2016) en vonden een luisterend oor bij enkele politieke partijen (SGP, Lokaal Apeldoorn, CDA en PvdA) waarna zij actualiteitsvragen stelden aan de Raad (22 december 2016). D66-voorzitter en dossiereigenaar Mark Sandmann beantwoordde deze vragen. Een verkorte weergave van de uitzending leest u in het kader.

Wijkraad: “Elke ‘taartpunt’ van de Kasteelgracht kent zijn eigen problematiek en vraagt om een andere benadering of oplossingsrichting.” Waterschap: “We kunnen ons voorstellen dat het lijkt alsof er daarna niet veel is gebeurd. Dit is echter niet het geval. In de tweede helft van 2016 brachten waterschap en gemeente naar aanleiding van de waterschouw de complexiteit van de Kasteelgracht verder in beeld. Concrete oplossingen zijn er nog niet, wel is er een duidelijker beeld van de samenhang. De stap naar een definitieve oplossing willen waterschap en gemeente graag samen met de bewoners van Het Kasteel maken.”

25


Meervoudige problematiek Wethouder Sandmann: ”Het College erkent de problematiek. We zijn gedreven om dit probleem dat al tien jaar speelt op te lossen. Ik heb persoonlijk gesproken met het Heemraadschap. Zij erkennen het probleem ook. De problematiek is meervoudig: 1. Uitzakkend waterpeil in de gracht 2. Woekerend exotisch waterplantje 3. Overmatige riet-aangroei

Natuurlijke factoren Veel natuurlijke factoren spelen in deze problematiek een rol en is dus niet eenvoudig beheersbaar. In het verleden zijn ook vele onderzoeken gedaan en diverse maatregelen genomen. Denk hierbij aan: • Verwijderen steenbestorting van de oevers • Lekke stuw vervangen • Belemen van (een deel van) de gracht • Beheer en verwijderen van de waterplanten Deze maatregelen hebben echter niet geleid tot het gewenste resultaat. Er zijn duidelijk meer stevige maatregelen nodig. Waterschap en Gemeente Apeldoorn bekijken op dit moment de mogelijkheden en verschillende scenario’s.

De Werkplaats Het proces verloopt momenteel als volgt: waterschap, gemeente, wijkraad en een externe partij zijn in een meer moderne werkvorm (genoemd de Werkplaats) de oplossingsrichtingen aan het bekijken. De terugkoppeling is complex. De Werkplaats heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de voorliggende scenario’s verder te onderzoeken en de daarbij behorende kosten in beeld te brengen. In 2017 is de laatste bijeenkomst van de Werkplaats gepland, in de tweede helft van januari . De resultaten worden aan de beide bestuurders gepresenteerd. Na deze presentatie volgt een ambtelijk advies, waarna door beide overheden een voorkeursscenario moet worden gekozen om mee naar de wijk terug te gaan. Hierop volgt een bijeenkomst met en voor de wijk. Deze is voorzien in maart-april 2017.

De financiën De financiële dekking van de te kiezen oplossingsrichting is echter nog niet geregeld. De onkosten en de kostenverdeling tussen beide overheden is nog niet besproken. Gemeente en waterschap hebben wel de intentie er samen uit te komen. De onkosten en de kostenverdeling zijn afhankelijk van welk scenario wordt gekozen. Waterschap en gemeente hebben hun eigen verantwoordelijkheid in beheer en onderhoud . Waterschap beheert het oppervlaktewater, dus het waterpeil en het beheer van de waterplanten. Het beheer van de oevers ligt bij de Gemeente Apeldoorn. Achter de beschoeiing ligt de grens. De vijvers en gracht zijn bij de ontwikkeling van de wijk aangelegd door de gemeente en zijn daarna overgedragen aan het waterschap.” De Werkplaats is bezig met een oplossing voor alle deelgebieden van de problematiek. De gemeente en het waterschap doen het graag in één keer goed. Dat maakt het juist ook zo gecompliceerd.

26


Werkplaats-onderzoek “De ‘Kasteelgracht’ is een gracht rondom ‘Het Kasteel’, wat een deel is van de woonwijk ‘Osseveld-Woudhuis’ in de stad Apeldoorn. Tijdens droge perioden ontstaan er problemen in de ‘Kasteelgracht’ door lage waterstanden. Als het waterpeil daalt drogen de bodem en planten uit en dit ziet er vies uit en het leidt tot stank. Daarnaast zijn er twee exotische waterplanten in de ‘Kasteelgracht’ gekomen waardoor het water bijna niet zichtbaar is. Verder zijn de stuwen tussen de verschillende waterpeilen lek en zijn er problemen tijdens heftige regenval. Het riool heeft niet voldoende capaciteit om het water af te voeren, waardoor het via een overstort in de ‘Kasteelgracht’ komt.”

Het onderzoek van Alwin van Olst, student Civiele Techniek TU Twente, gepubliceerd op 16-08-2016, getiteld: ‘Filling the Kasteelgracht with a stream of tacit knowledge/Finding solutions for a complex water problem by using tacit knowledge of people in a Working place’, tevens terug te vinden op het internet. Alwin van Olst vat zijn onderzoek en betrokkenheid bij de Werkplaats van de Kasteelgrachtproblematiek samen. Hier volgen enkele citaten uit deze samenvatting. Voor het volledige document verwijzen wij u naar de publicatie op internet. (http://essay.utwente.nl/71053/1/vanOlst_MA_CTW.pdf)

“Als dit gebeurt, stromen parkeerplaatsen en schuurtjes over. Al deze problemen zijn vervelend voor de bewoners van de woonwijk. Ze hebben er al 13 jaar last van en het waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Apeldoorn hebben nog geen definitieve oplossing gevonden voor de problemen. De problemen zijn nooit opgelost, want de betrokken personen hadden verschillende percepties over de problemen en verantwoordelijkheden.”

“De Nederlandse waterautoriteiten, bestaande uit waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat ervaren steeds meer problemen door een gebrek aan mensen met ervaringskennis. Daarnaast worden ervaringen en kennis nauwelijks gecombineerd of overgedragen aan minder ervaren personeel (…). Ervaringskennis wordt verkregen door een langere tijd ergens werkzaam in te zijn en is moeilijk over te brengen aan anderen. Vormen van ervaringskennis zijn handelingen, intuïtie en routines (…). De problemen zijn ontstaan door bezuinigingen en het verlies van ervaren personen ten gevolge van veroudering. Door de bezuinigingen werden de waterautoriteiten gedwongen om te reorganiseren en op te schalen (…)”

“Daarnaast was er niet genoeg budget en was alleen een selecte groep personen binnen het waterschap en de gemeente betrokken bij het vinden van oplossingen. Om oplossingen te vinden voor deze problemen werd er een Werkplaats georganiseerd. In de Werkplaats werden personen uitgenodigd op basis van hun kennis en ervaringen over de problemen. Uiteindelijk bestond de Werkplaats uit een aantal personen van het waterschap, de gemeente en de wijkraad.”

“Echter, het resulteerde ook in grotere organisaties met meer taken en nieuwe eisen. Daarnaast leidde het tot een vermindering van specifieke kennis over het werkgebied en de connectie tussen de verschillende waterautoriteiten en andere externe partijen ging achteruit (…). Om deze problemen aan te pakken is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld: de Werkplaats. In de Werkplaats worden complexe waterproblemen aangepakt met behulp van ervaringskennis van verschillende mensen (…). Het doel van dit onderzoek was om de effecten te bepalen van de Werkplaats met betrekking tot het vinden van oplossingen voor complexe waterproblemen. Dit onderzoek was gebaseerd om de effecten te bepalen van de Werkplaats rondom de problemen van de “Kasteelgracht”.”

“(…) Het maakte de actoren meer bewust van hun gedrag en ze konden leren van hun ervaringen. Gebaseerd op de verbeterde resultaten van de enquête na twee sessies, in combinatie met de positieve ontwikkelingen in het proces in casus rondom de ‘Kasteelgracht’, kan worden geconcludeerd dat de Werkplaats een positief effect heeft voor het vinden van oplossingen voor complexe waterproblemen (…).”

27


Verbouwing in de planning?

Bent u toe aan een nieuwe badkamer of toiletruimte? Of misschien wilt u het huis wel een stuk uitbreiden, met een serre of een grotere aanbouw. In dat geval is Arie de Hoop uw oplossing. Arie de Hoop is een vakman met ruim 35 jaar ervaring in de bouw. Daarnaast kan hij op vrijwel elk terrein goed uit de voeten. Kortom, bij een verbouwing hoeft u niet verder dan uw eigen wijk te zoeken voor een vakman die de klus tot een goed einde weet te brengen. Bezoek de website voor meer informatie.

Balustrade 22 | 7325 GP Apeldoorn | +31 6 21244530 | info@ariedehoopkleinbouw.nl | www.ariedehoopkleinbouw.nl

SNEL EEN ELEKTRICIĂ‹N NODIG?

BEL 06-52428893

Stroomstoring Tuinverlichting Vernieuwen/uitbreiding groepenkast Lichtdimmers/spotjes installeren Aanleg of aanpassing aan uw elektra

www.onderspanning.com info@onderspanning.com 06-52428893


Nieuws van de wijkagent

Voorkom diefstal van uw (brom)fiets Nederland is een echt (brom)fietsland. Maar er worden ook veel fietsen en bromfietsen gestolen. Het is vervelend en lastig als uw (brom)fiets gestolen is. Voorkom diefstal en volg de preventietips op. Tref maatregelen, zodat uw nieuwe (brom)fiets een aanzienlijk kleinere kans heeft om gestolen te worden.

Tekst: Wijkagent Jaap Zandvliet

de unieke combinatie van merk en framenummer. Ga naar www.fietsdiefstalregister.nl om te controleren of de fiets in het diefstalregister voorkomt. Kijk voor meer informatie op www.fietsdiefstal.nl.

Preventietips (brom)fietsdiefstal Niet iedereen kan zijn eigen fiets of bromfiets goed omschrijven. Weet u alleen maar dat het een groene damesfiets met een kinderstoeltje is, dan maakt dit het een stuk moeilijker om uw tweewieler op te sporen. Noteer op bijvoorbeeld een fietsregistratiekaart zo veel mogelijk kenmerken van uw voertuig, zoals merk en framenummer of chipnummer. Bewaar deze voor het geval uw fiets gestolen wordt. Let erop dat u het framenummer noteert en niet het serienummer. Uit de internetaangiften blijkt dat veel mensen die vergissing maken. Daarnaast kunt u de fietsenmaker vragen om uw postcode en huisnummer in het frame te graveren.

Diefstallen in Osseveld-Oost en Het Woudhuis

In 2016 zijn er veel fietsen gestolen, voornamelijk rond winkelcentrum ‘t Fort en station Osseveld. Met de aanhouding van verschillende fietsendieven in november 2016 is het momenteel gelukkig rustig op dit gebied. Er werden best veel fietsen gestolen die niet op slot stonden. Het klinkt logisch, maar zet uw fiets of brommer altijd op slot, ook als u maar even weg bent. Soms is het verstandig de fiets met een extra beugel- of kabelslot vast te zetten aan een vast voorwerp of aan de fiets van iemand waar u mee bent.

• • •

Doe altijd aangifte

Als uw fiets of brommer toch gestolen wordt, doe dan meteen aangifte bij de politie. Dat kan via internet op www.politie.nl of op afspraak op het politiebureau. Neem de gegevens van de fiets of brommer mee, zoals merk en framenummer en de aankoop¬nota. Alleen wanneer u aangifte heeft gedaan, kan een gevonden fiets, brommer of scooter door de politie worden teruggegeven.

• •

Registreer uw (brom)fiets. Deze gegevens (op een ingevulde registratiekaart) kunnen erg waardevol zijn bij het opsporen en terugbrengen van uw (brom)fiets of scooter. Veel gegevens kunt u vinden op het garantiebewijs of op de aankoopnota. Bewaar ook altijd de rekening van een (brom)fiets of scooter die u tweedehands koopt. Laat de fietsenmaker uw postcode met huisnummer in het frame graveren. Gaat u verhuizen? Dan kan de fietsenmaker een X achter de oude postcode zetten en de nieuwe code erachter plaatsen. Probeer niet om de oude code onleesbaar te maken. Voor de politie bent u bij een controle dan al gauw een verdachte van (brom)fietsdiefstal. Zet uw fiets altijd op slot. Gebruik altijd een goed slot. Deze kunt u herkennen aan het ART-label. Deze afkorting staat voor de samenwerking tussen ANWB, RAI, TBBS (verzekeringsmaatschappijen) en de politie. Een slot met ART label voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en is een stuk moeilijker te kraken. Soms kan het handig zijn om de fiets met een extra beugel vast te zetten aan een paal of hek. Bij de meeste grote bus- en treinstations zijn bewaakte fietsenstallingen. Maak er gebruik van. Maak ook gebruik van fietsenklemmen of fietsenkluizen als deze aanwezig zijn. Probeer de (brom)fiets zo te plaatsen, dat u hem altijd in het oog heeft. Zet de (brom)fiets ‘s avonds en ‘s nachts niet op een onverlichte plaats. Zet de (brom)fiets thuis in de afsluitbare garage of berging.

Met vriendelijke groet,

Fietsdiefstalregister online voor publiek

Jaap Zandvliet Wijkagent Woudhuis en Osseveld-Oost 0900-8844 www.politie.nl (U kunt op deze site het contactformulier invullen) twitter @polosswoud

Is uw fiets gestolen en heeft u aangifte gedaan? Uw fiets wordt dan opgenomen in het fietsdiefstalregister. Dat helpt om uw fiets terug te vinden en om de dief en eventueel heler op te sporen. In dit fietsdiefstalregister staan alle gestolen fietsen geregistreerd, aan de hand van het nummer van de fietschip of op basis van

29


www.bijbeeld.nl

Geef inhoud aan werk door iets voor een ander te betekenen... vormgeving | fotografie | film | websites | textieldruk | print | handling


De ideale combinatie Advertorial

Bijbeeld is een werk-leerbedrijf. Werken en leren is de ideale combinatie om mensen op weg te helpen, om ze voor te bereiden op een volgende stap in het arbeidsproces. Bijbeeld biedt mensen verschillende functies in de grafische wereld waarbij het creatieve denkproces gestimuleerd wordt. Door ontwikkel routes groeien mensen in de organisatie en bouwen wij gezamenlijk verder aan een nieuwe toekomst. Bent u als organisatie op zoek naar gemotiveerde medewerkers? Wilt u op maatschappelijk gebied uw steentje bijdragen? Bijbeeld biedt u medewerkers met praktijkervaring, zowel voor werkstages als vaste arbeidsplaatsen. Heeft u die organisatie? Of ben jij klaar de stap te maken naar een nieuwe toekomst? Bijbeeld gaat de samenwerking graag aan!

Zoveel meer dan een dienst

Textieldruk

Bijbeeld is gespecialiseerd in beeld, in welke vorm dan ook. Samen met onze medewerkers bieden wij u verschillende diensten aan waarbij wij het gesproken woord tot de verbeelding laten spreken. Waar het beeld het verhaal vertelt of juist het gesproken woord ondersteunt.

Door het gebruik van beeld op textiel ondersteunt u nog meer uw huisstijl. U draagt letterlijk uw boodschap of uw logo met u mee. Niet alleen erg leuk maar ook nog eens erg doeltreffend.

Diensten waarmee wij onze medewerkers helpen bij het bouwen aan een nieuwe toekomst, een werkomgeving creĂŤren die hen een ander beeld op het leven geeft.

Contact Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres. Bijbeeld Prins Willem-Alexanderlaan 1419 7312 GA Apeldoorn T. 055 539 47 77 www.bijbeeld.nl

Vormgeving Een beeld dat past bij uw organisatie, een beeld dat het verhaal van uw organisatie ondersteunt en vertelt. Wij helpen u graag bij het vormgeven van een passende huisstijl waarmee u zich kunt onderscheiden, waarmee u kunt prikkelen en waarbij wij het beeld laten spreken.

Print & handling Ondanks de digitale wereld blijft print erg belangrijk als het gaat om het bereiken van uw klanten. Wij denken graag met u mee! BijBeeld is u ook graag van dienst als het gaat om het verspreiden van uw boodschap, het verpakken van uw maandelijks magazine of het inbinden van uw jaarverslag.

Contact via de mail Aanleveren materiaal voor ontwerpen: studio@bijbeeld.nl Aanleveren printoprachten: print@bijbeeld.nl

Websites Uw website is het digitale visitekaartje van uw organisatie. Op uw website vertelt u wie u bent en wat u doet. Bijbeeld denkt met u mee over de vormgeving van uw website maar neemt ook het onderhoud en het bouwen van uw website graag voor u uit handen.

31


Even voorstellen Misschien ken je haar. Misschien ook niet. Ze heet Wendy (Le Griep). Wendy is de hoofdredacteur van de Wijkkijker. Ze is actief en betrokken bij de Wijk(kijker). Dat was voor Roely en Gert-Jan reden om Wendy eens ‘aan de tand te voelen’. Keientrekker

De Wijkkijker wordt steeds mooier en professioneler, maar ze benadrukt daarbij wel, dat het vrijwilligerswerk blijft en dat er geen bureau achter schuil gaat, dat met de productie geld verdient.

Als geboren Keientrekker (inwoner van de keienstad Amersfoort) heeft Wendy op jonge leeftijd al in veel verschillende plaatsen gewoond. Na haar opleiding en studie woonde ze in Den Haag. De drukte en het gebrek aan groen, als ook een gemis aan ruimte, waren reden genoeg om samen met haar man Peter en het nog jonge gezin terug naar het oosten te verhuizen. In december 2003 betrokken Wendy en Peter hun woning aan Het Kasteel. Wendy was al direct verliefd op de wijk: een jonge buurt, mooi opgezet, veel groen en er was eigenlijk ook meteen leuk contact met de buren.

Kijkwijzer De naam Wijkkijker is blijkbaar lastig te onthouden. “Kijkwijzer” hoor je wijkbewoners nogal eens zeggen. Wel een toepasselijke naam als je mensen met de Wijkkijker onder de arm naar een kunstwerk ziet lopen, waar Teja Bottema in de kunstrubriek aandacht aan heeft besteed. Wendy vindt het leuk om mensen blij te maken met de Wijkkijker. Alle facetten geven voldoening: het interviewen, het contact met de adverteerders/ondernemers, het redactieteam, het vele puzzelen en plannen en last but not least de creatieve en prettige samenwerking met bijbeeld (het voormalige beeld&co).

Boekenbus en ouderen Wendy heeft naast haar werk -onder andere voor Talma Borghveel vrijwilligerswerk gedaan sinds ze hier woont. Zo was zij voorleesmoeder, boekenbusmoeder, lid van de oudercommissie en vaste hulpouder bij diverse basisschoolactiviteiten. Vanaf juni 2010 tot en met juni 2016 vervulde Wendy diverse bestuursfuncties binnen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Vanuit haar bestuursfunctie (Sociale Zaken en Communicatie) schreef ze regelmatig bijdragen voor de Wijkkijker. Sinds 2014 is zij hoofdredacteur van de Wijkkijker. Schrijven én fotograferen voor de Wijkkijker doet zij nog steeds.

Voldoening Ook wanneer verenigingen of non-profit organisaties weinig of geen reclamebudget hebben, helpt zij door af en toe een gratis plekje aan te bieden voor een oproep, een vacature of advertentie(tekst). Het geeft dan veel voldoening om later terug te horen, dat er bijvoorbeeld op de open dag zoveel mensen geweest zijn, mede door het stukje in de Wijkkijker. Maar ook de ondernemers in de wijk die adverteren levert het wat op: het helpt hen merkbaar om meer bekendheid (en dus opdrachten) te krijgen in de buurt.

Eigenlijk wilde Wendy boerin worden (en later journalist). Dat merk je snel genoeg als je bij haar thuis komt: 2 katten, 2 konijnen, 4 cavia’s, een goed gevuld aquarium en 2 kipjes. Ook nog drie kinderen en een man lopen rond op ‘haar’ (woon)erf. En die voorliefde om te schrijven komt dankzij de Wijkkijker ook tot zijn recht.

Speeltuintjes en Mariëlle Park Zoals iedereen deze waarschijnlijk wel heeft, waardeert Wendy bijzondere plekken in de wijk. De favoriete plek wisselt en groeit mee met de leeftijd van de kinderen. Toen de kinderen klein waren, waren de speeltuintjes en het Woudhuis Park (en de prachtige Kinderboerderij Laag Buurlo net over de Deventerstraat, naast de wijk gelegen) haar favoriet. Erg mooi vindt ze het Mariëlle Park in het voorjaar. Dit is het

Trots Wendy heeft veel energie; ze houdt naast schrijven ook van regelwerk. Ze is optimistisch ingesteld. Dat zie je terug in de Wijkkijker. Ze kan ook best een beetje narrig worden als mensen het over ‘het wijkkrantje’ hebben. Gekscherend, maar met trots noemt ze het woord glossy!

32


Tekst: Roely Smit en Gert-Jan Tamboer Foto’s: Roely Smit, Peter Ambagtsheer en Wendy Le Griep

parkje bij de Zutphensestraat, dat is genoemd naar de bewoonster van de dependance van Philadelphia. Haar droom was om het maisveldje, dat in overleg met omwonenden werd heringericht, rolstoeltoegankelijk te kunnen zien worden, zodat ook zij en andere bewoners van de wijk hier toegang toe zouden krijgen.

kunnen kiezen tussen de Wijkkijker digitaal lezen of in papieren formaat. De relatie met de Wijkraad mag ook nog duidelijker naar voren komen, aldus Wendy. De Wijkkijker is namelijk een uitgave van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Die relatie moet in elke Wijkkijker weer worden genoemd.

Varen op de gracht

Initiatief nemen

Erg mooi vindt Wendy het stukje Kasteelgracht ter hoogte van de Lage Landenlaan. Het stukje waar ze 13 jaar lang aan heeft gewoond. Het leven in en aan de gracht is prachtig: elk jaar de jonge zwanen, de meerkoeten en eendjes. Of in de zomerweken ontspannen bootje varen op de gracht. Bijna zo vanuit de Kasteelgrachtwoning het ijs op in koude winters, om te schaatsen. De natuur spreekt haar aan. Zo ook de vijver bij De Balustrade/Het Verlaat. In de wijk ervaar je ruimte, ondanks dat de bevolkingsdichtheid in onze wijk flink hoog is per vierkante kilometer, hoger nog dan de wijk Zevenhuizen met zijn enorme flats.

Wendy wil de lezer graag iets meegeven. In de media wordt veel aandacht besteed aan dingen waar we ontevreden over zijn. Nederlanders klagen kennelijk graag. Door anders te kijken, door kleine dingen te leren waarderen, door te beseffen dat je als individu ook een positieve bijdrage kunt leveren, kun je invloed uitoefenen op een betere leefomgeving. Enthousiast wordt ze van alle initiatieven, die er zo gaandeweg in de wijk zijn genomen. Ze noemt onder meer de Bolwerkbeurs, de Gezinsmarkt, de Maria van der Wal-Puberlezing, de Kindertheatervoorstellingen van theatergroep Smoesjes!, de jaarlijkse Buitenspeeldag, het Wijkvolleybaltoernooi, de Koninginnedag-/ Koningsdagvieringen in Winkelcenturm ’t Fort, de diverse hardloopgroepen in de wijk en de vele activiteiten van DenkTank Breed. Gelukkig wonen hier heel veel mensen, die hun bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving. Laten we dat zo houden!

FCFGWG Wat is de toekomst van de ‘Wendykijker’, zoals de vorige hoofdredacteur de Wijkkijker gekscherend noemde, in de ogen van Wendy? Nog meer een Full Colour Feel Good Wijk Glossy (FCFGWG) zou Wendy graag zien. Een grote verandering ten opzichte van ‘den beginne’ is de kleurendruk. De Wijkkijker heeft nu een andere opmaak en trekt de aandacht met haar grote en kleurrijke foto’s die bij de artikelen staan. De Wijkkijker wordt in samenspraak met Bijbeeld vormgegeven.

De toekomst Het zou mooi zijn als de toekomstige Wijkkijker weer 4x per jaar uitkomt. Mooi zou het ook zijn als meer bewoners -van diverse leeftijdeen bijdrage willen schrijven. In het digitale tijdperk zouden bewoners

33


Feenstra Mediation Hulp bij scheiding Uit elkaar gaan is soms onvermijdelijk. Met steeds weer problemen en ruzie bied je elkaar en de kinderen ook geen gelukkig leven. De beslissing uit elkaar te gaan is een moeilijk besluit met vaak veel problemen, die ook tot ruzie kunnen leiden. Voor ouders en kinderen een moeilijke tijd. Samen met een familiemediator om tafel het gesprek aangaan, maakt het mogelijk om de scheiding op basis van gelijkwaardigheid te regelen. Gonny Feenstra is gespecialiseerd familiemediator: “Samen met de cliënten bepalen we welke onderwerpen er besproken worden. Wat willen de partners en wat moet er voor de kinderen besloten worden?” Kinderen zijn gelukkiger wanneer de ouders elkaar bij de opvoeding aanvullen. Dat kan ook wanneer ouders niet meer samenwonen. Ouderschap na echtscheiding vergt wel afspraken. Met haar pedagogische achtergrond kan Gonny Feenstra u helpen bij uw keuzes over het inrichten van het ouderschap na scheiding. Met een overeengekomen convenantscheiding en een ouderschapsplan is een verzoek tot echtscheiding een schriftelijke procedure en hoeft u niet zelf naar de rechtbank. Feenstra-Mediation regelt die hele procedure. Feenstra-Mediation is ook aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor haar cliënten een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Wilt u kennismaken met Gonny Feenstra dan bent u van harte welkom om contact met haar op te nemen via haar website www.feenstramediation.nl

Twirlvereniging Papillon stelt zich voor Wij zijn de enige Apeldoornse Twirlvereniging en samen met een enthousiast team van docenten bieden wij mogelijkheden voor de recreatieve- en de topsporter. Je kan zowel solistisch als met een duo, maar ook in teamverband twirlen. Houd je van muziek, dansen en turnen en wil je daarbij leren hoe te jongleren met een baton (stok). En … als je het dan ook nog leuk vindt om te performen in een prachtig pakje dan is dit echt iets voor jou en de kans om kennis te komen maken met twirlen. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, niveaus en onderdelen waar je aan mee kan doen en het is altijd in een sporthal. Ben je 5 jaar of ouder kom dan GRATIS 4 weken meedoen en kennis maken met twirlen. Neem wel je gymkleding mee en dan hebben wij wel een baton voor je. We zien je graag in de gymzaal aan de Keerkring op onze trainingsavond, deze is iedere vrijdagavond (m.u.v. de scholvakanties). We starten om 18:00 uur met de jongste sporters en junioren, later op de avond nemen de senioren de gymzaal over. De lesavond eindigt om 22:00 uur. Meer informatie: e-mail: secretariaat@papillon-twirling.nl | web: http://www.papillon-twirling.nl | facebook: Twirlvereniging-Papillon.


Minibieb Het Kasteel In verschillende bladen had ik al eens gelezen over bibliotheekkastjes die langs de kant van de weg werden gezet, waaruit de voorbijgangers een boek kunnen meenemen. Dat wilde ik zelf ook wel! De LFL (Little Free Library) aan de Veenhuizerweg en Little Library De Zomereik waren mooie voorbeelden voor mij. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en nu staat er al bijna een jaar Minibieb Het Kasteel bij de deur op nummer 552. Ik heb gekozen voor de Nederlandse benaming minibieb, omdat dat met name voor kinderen gemakkelijker uit te spreken is. Je kunt een boek meenemen, ruilen, lenen of brengen. Het aanbod is heel divers: van kinderboeken tot spannende thrillers, dikke en dunne boeken, maar ook tijdschriften voor jong en oud en zelfs luisterboeken. Het aanbod wisselt regelmatig. Het is voor mij ook steeds weer leuk om in het kastje te kijken en te zien wat erbij is gekomen en wat er is meegenomen!

CODA De Regenboog

Je kunt Minibieb Het Kasteel en beide andere libraries ook volgen op Facebook.

Jeugd- en Buurtbibliotheek

Tot ziens in de straat! Sandra Willemsen

Sinds vier jaar is er in de Regenboogschool een CODA Jeugd- en Buurtbibliotheek gevestigd. Veel inwoners uit Osseveld-Woudhuis en Zevenhuizen hebben inmiddels de weg gevonden naar De Keerkring. In CODA De Regenboog ligt er een prachtig overzicht voor u klaar in de vorm van een keuzelijst. Ver uit de meeste titels zijn bovendien ter plekke aanwezig. Blik nog eens terug en geniet. U kunt met een groot-abonnement gratis boeken reserveren. Tot wel 5 stuks tegelijk. Bovendien kunt u boeken geleend op een andere vestiging in de CODA De Regenboog inleveren. Hiervoor betaald u geen onkosten. Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen er boeken geleend worden. Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar staat er een uitgebreide collectie boeken klaar. Prentenboeken voor de jongsten, eerste leesboekjes en een uitgebreide collectie leesboeken voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud. Natuurlijk kun je ook terecht voor de informatieboeken voor werkstukken en spreekbeurten. Meer zin in het lezen van een strip? De nieuwste Donald Duck ligt voor je klaar! Niet alleen de jeugd kan terecht in CODA De Regenboog. Voor leden met een groot of klein abonnement hebben we een ruime selectie romans. De nieuwste titels maar ook een uitgebreide collectie romans. En even het Apeldoornse nieuws tot u nemen kan ook, want de krant en nog enkele andere tijdschriften liggen er voor u klaar. Mocht u een titel zoeken die niet aanwezig is in De Regenboog, dan kunt u het boek reserveren en naar de vestiging Osseveld laten komen. U kunt vanuit huis uw boeken of andere materialen reserveren, waarbij u kiest voor afhaalvestiging CODA De Regenboog.

Reumafonds zoekt collectanten

De ingang van de bibliotheek vindt u aan De Keerkring. Tot ziens in CODA De Regenboog! CODA De Regenboog

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Apeldoorn en bent u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word dan collectant voor de collecteweek van het Reumafonds van 13-20 maart 2017.

Keerkring 70 7325 EA Apeldoorn Tel: 06-1118 2145

U kunt hiervoor contact opnemen met Elza van Valburg: tel. 055-3601444 of 06-52091065, e-mailadres: elza@vanvalburg.net De groep vrijwilligers in onze wijken zal erg blij zijn met uw hulp! De opbrengst van de collecte wordt helemaal gebruikt voor onderzoek.

Openingstijden: Maandag: Woensdag: Vrijdag:

14.30 – 17.30 uur 10.30 – 17.30 uur 14.30 – 17.30 uur

35


Contact Kinderboerderij Laag Buurlo Homerusstraat 8 055-3665293 laagbuurlo@accres.nl http://accres.nl/kinderboerderijen Facebook: Kinderboerderij-Laag-Buurlo

Kinderboerderij Laag Buurlo Tekst: Bertus Pols Foto’s: Wendy Le Griep en Ian Beck

Wanneer ik het stukje schrijf voor de Wijkkijker is het 7 januari 2017. Ik keek vanochtend naar buiten en zie eindelijk weer eens een witte wereld. Natuurlijk geeft dit op de wegen weer een hoop overlast, maar daarnaast ook prachtige sfeerplaatjes. Ideaal om foto’s voor bijvoorbeeld een kerstkaart te maken. Bij mij komen dan ook de herinneringen naar boven van vroeger. Wanneer er toen genoeg sneeuw lag en de kinderen vrij waren van school, werd er een pony opgetuigd voor een aantal kleine sleetjes {achter elkaar}. Op de eerste slee zat de koetsier en op de sleetjes daar achter mochten de kinderen om de beurt mee rijden. Van de laatste slee mochten ze elkaar er tijdens de rit af duwen en er dan zelf op gaan zitten. Dit was altijd echt dolle sneeuwpret.

Vuurwerkvrije zone

Tara en Pitou

Terug naar de tijd van nu. De dieren van de boerderij hebben het vuurwerk van het nieuwe jaar weer zonder al te veel problemen overleefd (natuurlijk met de nodige voorbereiding). Een aantal pony’s verhuist na de kerst altijd naar een rustige plek in Wiessel. De rest blijft en kan op oudejaarsnacht naar binnen. Rond middernacht doen we het licht en de radio aan en geven we ze nog een keer extra te eten. Zo zijn ze redelijk afgeleid. Toch wordt het ieder jaar wel moeilijker. Het vuurwerk knalt ieder jaar weer harder. Voor de boerderij zou een vuurwerkvrije zone in ieder geval een forse verbetering zijn!

Onze vaste bezoekers zal het niet ontgaan zijn dat er 2 nieuwe paarden bij zijn gekomen. Tara en Pitou zijn beide IJslandse merries. We hebben ze eerst op proef gehad , maar al snel bleek dat ze beiden uitermate geschikt zijn voor het werk op de boerderij. En niet minder belangrijk, dat zij het zelf hier ook naar hun zin hebben!

In verwachting Voor het aankomende seizoen hebben we de meeste voorbereidingen al afgerond. Er zijn weer een aantal dieren in blijde verwachting. Zo verwachten we hopelijk 2 ezelveulens en enkele Nubische en bonte geitlammeren. De speeltuin heeft zijn onderhoud alweer gehad en een aantal scholen heeft zich alweer aangemeld voor de boerderijles. Kortom, wij zijn er weer klaar voor om u te ontvangen!

Vogelgriep Ook dit jaar hebben we weer overlast van de gevolgen van de vogelgriep. De boerderij heeft een afschermplicht. Dat betekent dat de bezoeker niet direct contact met pluimvee mag hebben. Daardoor zijn alle kippen vastgezet. Voor de kippen die altijd vrij rondscharrelen is dit niet prettig en ik hoop dan ook dat ze snel weer los kunnen, al denk ik zelf dat dit nog wel enige tijd zal duren.

Bertus Pols

36


Wecycle Spaarlamp kapot? Of gebruik je die oude spelcomputer niet meer? Gooi het niet zomaar weg, maar lever het in bij Kinderboerderij Laag Buurlo! De kinderboerderij is nu officieel een Wecycle inzamelpunt. De ingeleverde kleine elektrische apparaten en kapotte spaar- en ledlampen worden door Wecycle gerecycled. De kinderboerderij krijgt hiervoor â‚Ź 250,- per jaar. Op de website kunt u een lijst vinden van materialen die u hier kunt inleveren.

Inzamelen frituurvet Ook met uw oude frituurvet kunt u terecht bij Laag Buurlo. Wij zamelen oud frituurvet in. Zo proberen wij er alles aan te doen om de natuur schoon te houden, maatschappelijk verantwoord te ondernemen en direct te sparen voor het behoud van onze wijkboerderij!

Educatie De boeren wonen bij hun werk en hun werkplek is hun woonhuis: de boerderij. Wat is er allemaal te zien en te doen op een boerderij? Welke dieren wonen er? We leren de kinderen spelenderwijs vertrouwd te raken met de boerderij en andere thema’s die te maken hebben met de kinderboerderij. Reserveer een leskist of les via de website of bekijk daar het aanbod van lessen en leskisten. Het lesaanbod bestaat uit lessen op zowel Kinderboerderij De Maten als op Kinderboerderij Laag Buurlo. De leskisten (het lesaanbod) zijn wellicht voor u de bekende leskisten van voorheen het Natuurhuis. Sinds begin 2014 zijn hier ook de leskisten van Waterschap Vallei en Veluwe weer te reserveren. Kinderboerderij Laag Buurlo is het afhaalpunt voor de leskisten.

Openingstijden April t/m september: dagelijks 8.30 tot 17.30 uur Oktober t/m maart: dagelijks 8.30 tot 16.30 uur Honden zijn niet toegestaan.

37


Eén naam, twee vakmannen Of u nu toe bent aan een nieuwe CV-ketel*, een nieuwe badkamer, zonnepanelen op, of nieuwe goten langs het dak, deze ervaren all-round installateurs draaien er de hand niet voor om. Herman de Boer installatietechniek is nu twee man sterk, maar nog steeds één vertrouwd adres voor al uw installatiewerk. Wel zo makkelijk, één telefoontje of mailtje en... ...

1- 2 -3 , klus geklaard. *Houdt uw CV-ketel in

topconditie! Vraag naar ons onderhoudscontractDe Zwarte Hond geeft op de website meer informatie over de details wat betreft architectuur www.dezwartehond.nl/projecten/de_villa_dagopvang_met_woningen.html# Meer lezen over de Architectuurprijs van 2013? Dat kan via: www.architectuurcentrumbouwhuis.nl/archief/juryrapport-architectuurprijs-2013/

Tekst: Gert-Jan met input van de Bart Van Kampen (architect) Foto’s: Scagliola/Brakkee fotografie

De Villa

Na het artikel-drieluik in de Wijkkijkers van 2015-2016 over de stedenbouw en architectuur van de wijken Osseveld-Oost, Osseveld-West en Het Woudhuis, kon u in de Speciale Editie van de Wijkkijker (november 2016) lezen over de verschillende architectuur- en kunstrondleidingen door onze mooie wijk. Omdat er nog zo veel meer te vertellen valt over onze wijk, zoomen wij verder in op verschillende aspecten die tijdens de rondleidingen aan bod zijn gekomen. Het eerste thema in de reeks over de details van stedenbouw en architectuur in onze wijk begint met dit artikel over ‘ De Villa’. De Villa De Villa is een woon- en opvangvoorziening van ’s Heeren Loo voor mensen met een verstandelijke handicap. Op deze manier kunnen deze mensen zo goed mogelijk in de maatschappij integreren. De locatie aan de Zutphensestraat in Apeldoorn biedt een dagbestedingprogramma aan 46 bezoekers. Zij hebben een werkplek in de kaarsenmakerij of het zeepatelier en kunnen ‘snoezelen’ in de speciale geur- en kleurkamer. In een twaalftal appartementen kunnen personen met een verstandelijke handicap wonen onder begeleiding.

Op de locatie van De Villa stond eerst het zusterhuis van Groot Schuylenburg. In 2013 is dit zusterhuis, een groot wit gebouw, afgebroken. De architect van De Villa is Bart van Kampen van het architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam. Een paar interessante punten zijn: “De tegenstrijdige wens om één helder gebouw te maken met separate entrees voor de permanente bewoners en de bezoekers van de dagbesteding is uiterst consequent doorgevoerd. De ruime vide met houten trap in het hart van het gebouw en het

40

consistente materiaal- en kleurgebruik bij de verschillende dagbesteding- en woonfuncties maken een ruimtelijke eenheid van het interieur. De duurzaamheidsmaatregelen zoals vloerverwarming en een koude-warmteopslag zorgen voor een constante temperatuur, een energiezuinig en onderhoudsarm gebouw.”

De architect Bart van Kampen heeft er bij het ontwerp rekening mee gehouden, dat het gebouw twee gezichten heeft. “De jongeren die wonen in De Villa hebben hun entree aan de Schuylenhof.


Stedebouwkundige details In eerdere uitgaven van de Wijkkijker is er door verschillende stedebouwkundigen verteld over de opzet en achtergronden van onze mooie deelwijken. Osseveld-West is behandeld in de Herfstwijkkijker 2015, Het Woudhuis in de Winterwijkkijker 2016 en Osseveld-Oost in de Lentewijkkijker 2016. Om u te laten blijven genieten en nog meer inzicht te geven in de stedenbouw en architectuur gaan we in de uitgaven van de Wijkkijker in op de details van de stedebouw en architectuur in en rond de deelwijken zoals: • het gebruik van kleuren • de gebouwen op het terrein van ’s Heerenloo • de huizen met pastelkleuren in Osseveld-Oost Als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp dat te maken heeft met de stedenbouw of architectuur, laat het dan weten aan de redactie.

Waarom De Villa De Villa heet zo, omdat we een zorggebouw wilden maken dat huiselijk is en niet voelt als een institutioneel zorggebouw. Zo is de naam De Villa ontstaan. Een groot huis. Er ligt ook een echte houten vloer in. Geen ziekenhuisvinyl.

Hier is het gebouw helemaal gemaakt van hout. De dagbesteders hebben hun entree aan de Zutphensestraat. Hier is het gebouw van metselwerk. Hierdoor hebben beide gebruikers toch hun eigen gebouw gekregen, terwijl vanuit de zorg ook ruimten dubbel gebruikt kunnen worden door beide doelgroepen. Aan de Zutphensestraat is bewust het gebouw in twee volumes ontworpen om de volumes aan te laten sluiten bij de schaal van de woningen. Het ene volume ligt verder van de Zutphensestraat zodat hier ruimte ontstond voor het halen en brengen met de taxi’s. De entree hier ligt tussen de volumes. Om het gebouw zachte en vriendelijk te maken is gekozen voor de ronde vormen.”

Architectuurprijs Tijdens de 20e Nacht van de Architectuur op vrijdag 29 november j.l. heeft De Villa de architectuurprijs Apeldoorn 2013

gewonnen. De vakjury was “onder de indruk van de ruimtelijkheid, de overmaat in de verkeersruimten en de verfijnde materialisering”. In het juryrapport spreken zij hun waardering uit over de menging en ontmenging van de twee gebruikersgroepen die tot stand is gebracht zonder dat het gebouw uiteen valt in twee verschillende delen.

Meerwaarde in geluk Bart van Kampen: “De leukste anekdote is die van een vader van een jongen met een verstandelijke beperking. Deze jongen woonde net een paar maanden in de nieuwe Villa. De vader vertelde mij dat het nu veel beter ging met zijn zoon. De zorgvraag was minder, hij was veel gelukkiger en zelfstandiger geworden. Dat kwam volgens de vader door het gebouw! Door de vriendelijkheid, de openheid, het vele daglicht en de huiselijkheid.

41

En dat is precies waarom ik architect ben geworden. Wij zoeken met De Zwarte Hond continue naar de meerwaarde in de architectuur en onze projecten. Dat die meerwaarde hier ligt in het geluk van de jongen en zijn ouders, dat is waar ik echt heel trots op ben. Uiteindelijk gaat het altijd om de gebruiker van het gebouw en niet om het gebouw zelf. Ook de jury van de architectuurprijs vond hier het bewijs van die meerwaarde waardoor wij de prijs wonnen. De architectuur wordt hier ingezet om de zorgvraag te verminderen. Hierdoor wordt ook (gemeenschaps)geld bespaard. Zeker omdat de huisvestingkosten minder zijn dan 10% van de totale zorgkosten rondom mensen met een verstandelijke beperking.”


KOM EENS KIJKEN OP

Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende @kbsdezonnewende

Waarom De Zonnewende? Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal en rekenen op niveau, onderwijs voor meerbegaafden Kanjertraining: aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind Engels: aanbod van Engels in groep 1 t/m 8 Peuterhuis: vanaf 3 jaar, samenwerken met kleuters, i.s.m. kinderopvang OOK Wilt u meer weten? U bent van harte welkom! Belt u ons, dan maken we een afspraak.

www.kbsdezonnewende

.nl

Locatie Keerkring (Osseveld) | Zonnewende 14 | 7325 ET Apeldoorn | (055) 360 19 67 | Vraag naar Monique ter Steege Locatie Ravelijn (Woudhuis) | Ravelijn 382

| 7325 NV Apeldoorn | (055) 505 88 00 | Vraag naar Lieselotte Steenbergen

Komt uw kind ook naar KDV De Imme? • • • • • •

Speciaa l voor uw kind van 0-4 jaar! Samen groot worden

Volledige aandacht voor kinderen van 0-4 jaar Veel pret met de spelend-leren methodiek Persoonlijke en huiselijke sfeer Gebruik van handige Prokino app Heel veel flexibiliteit Betrokken en ervaren medewerkers

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang op diverse locaties verspreid in Apeldoorn: Imme Zuid / locatie Ugchelen; in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis) Imme Noord / locatie Centrum; in de wijk Parken-Orden (naast diagnostisch centrum) Imme Osseveld Zuidbroek; Deventerstraat/Tussen de Eiken

De Imme Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal 055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl adv De Imme (Apeldoorn) 180x130 290316.indd 1

29-03-16 15:59


Nieuws van KBS De Zonnewende Engels op de Zonnewende

Wat staat er voor 2017 op de planning voor de Zonnewende? Allereerst gaan we door met de verdere implementatie van IPC (International Primary Curriculum). Leerkrachten zijn weer verder bijgeschoold, dus we kunnen met elkaar nog meer verdieping en inhoud geven aan de projecten die gaan komen.

Op de Zonnewende wordt al van jongs af aan veel in het Engels gedaan; how cool! Waar alle groepen op dit moment mee bezig zijn leest u hier:

Inmiddels zijn steeds meer scholen geïnteresseerd in IPC en zijn verschillende scholen ook al komen kijken op de Zonnewende. Met verbazing constateerden zij hoe gedreven en zelfstandig onze leerlingen zijn en hoeveel enthousiasme en professionaliteit er is bij onze leerkrachten. Leuk om te horen.

Speerpunt op de Zonnewende is verder: “Hoe geven wij vorm aan de 21e eeuwse vaardigheden”. Met andere woorden: bereiden wij onze leerlingen goed voor op de maatschappij waarin zij straks terecht komen. Besteden wij voldoende aandacht aan de kennis en vaardigheden die onze kinderen straks nodig hebben in de maatschappij?

• •

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden? Volgens de definitie van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn 21e eeuwse vaardigheden ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.’ Het gaat hierbij om de volgende vaardigheden: • Kunnen communiceren en samenwerken, het stimuleren van probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch kunnen denken, het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden. • Mediawijsheid, “computational thinking” en kunnen reflecteren op eigen handelen. • Al deze vaardigheden komen uitdrukkelijk aan bod tijdens de IPC-lessen, de kanjertraining, en ons Daltononderwijs. We bereiden de leerlingen dus goed voor op de toekomst door ze handvatten te geven om zich staande te houden in een digitale wereld waarin steeds meer een beroep gedaan zal worden gedaan op vaardigheden dan op parate kennis.

• • •

De kleuters doen al heel veel in het Engels! Zoals Engelse prentenboeken op het digi-bord, Engelse liedjes zingen (Jingle Bells all the way!) en spelletjes in het Engels (I spy with my little eye and the colour is…. red!). Ook kunnen zij de dagen van de week al benoemen! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. In groep 3 sluiten de activiteiten van IPC en Engels (methode I-pockets) heel mooi aan bij de thema’s van Lijn 3. Engelse liedjes horen er natuurlijk ook helemaal bij en zelfs bij de kanjerlessen kunnen de spelletjes in het Engels gedaan worden! Who has got blue eyes? Groep 4 is gestart met ‘some places’; waar kun je naar toe en hoe ga je dan? To the beach, the cinema or to the shop by car, bus or even by plane!? Knap hoor! How is your health? Alle lichaamsdelen en gezondheid zijn de onderwerpen van groep 5 op dit moment. Ook bewegen en fit zijn hoort daarbij! In groep 6 zijn de kinderen druk met klokkijken. 2 o’clock, half past 4, a quarter to 5…. Time for fun! What can you do in your spare time? In groep 7 staan vrije tijd en hobby’s nu centraal. Daar kun je het nog best druk mee hebben. De kinderen van groep 8 kunnen al heel goed Engels. In het afgelopen hoofdstuk van ‘Take it Easy’ hebben ze alle tijden op zowel de analoge als de digitale klok geleerd; Is it 9 past 2 or 10 to 11? Ook hebben ze geleerd hoe je zelf een afspraak kunt maken met bijvoorbeeld de dokter of de tandarts (brrr o no, not the dentist!). Ook een datum plannen om op een leuke date te gaan kunnen ze nu; so watch out, parents! Het komende half jaar gaan we kijken of iedereen in staat is om een heus kinder examen Engels te doen. Wow, that’s super! Lieselotte Steenbergen Locatie Ravelijn 055-5058800

43

Monique ter Steege Locatie Keerkring 055-3601967


“IT’S NOT WHO WE ARE, BUT WHAT WE DO THAT DEFINES US” - BATMAN -

Batman, Spiderman, Superman, Designheld. Een mooi rijtje. Waarvan overigens alleen de laatste daadwerkelijk in actie komt. Die staat niet ín een boekje, maar máákt er een. Of als dat wat al te hard gaat, een visitekaartje, flyer of folder. Designheld ontwerpt namelijk. Alles. Nou ja, bijna alles. Zaken op papier, dingen op het web en presentatiemateriaal. Met het werk van Designheld komt uw organisatie altijd verrassend sterk voor de dag.

DESIGNHELD.NL KRISPIJN DE HAAS | 06-13548442 | MAIL@DESIGNHELD.NL

Winkelcentrum ‘t Fort

Linie 101 7325 DP Apeldoorn 055 534 35 46 Leeuwisfysiogroep.nl Facebook.com/leeuwisfysiogroep

Acupunctuur Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie Beweegprogramma’s Echografie Handtherapie Kaaktherapie Kinderfysiotherapie Manuele therapie Medical taping Oedeemtherapie Psychosomatische therapie Revalidatie Sportfysiotherapie

Medisch fitness Oefentherapie Osteopathie Shockwave therapie

f

Leeuwis Fysiogroep brengt u in beweging! BESTE SERVICE - TEVREDEN PATIËNTEN - SNEL EEN BEHANDELING


Eerste Nazomer Fair 2016 succesvol De eerste Nazomer Fair in september van het afgelopen jaar in wijkcentrum Het Bolwerk was een succes! Het was een bruisende dag met leuke activiteiten. Je kon je haren invlechten, meedoen met een proefles gitaar spelen, schaken, de Raspberry Pi uitproberen en er was een poppenvoorstelling van Spelpraktijk-de-Eenhoorn. Deze voorstelling viel zeer in de smaak bij de (jonge) bezoekers! Verder waren er verschillende standhouders met leuke lifestyle producten, lekkere cakejes en veel informatie van verschillende instellingen, ondernemers en verenigingen uit de buurt! Vooral de combinatie van standhouders en tegelijkertijd optredens op het podium viel erg in de smaak bij het publiek en de standhouders! De optredens werden verzorgd door theatergroep Tabula Rasa, dansgroep Phoenix, het Powerpopkoor, Papillon Twirling en een workout van de dames van Hart for her.

Nazomer Fair 2017 Doordat de reacties zo positief zijn, is er besloten om op zaterdag 10 juni weer een leuke fair te organiseren in wijkcentrum Het Bolwerk! Deze keer zal de fair zowel binnen als buiten plaatsvinden, hierdoor is er nog meer ruimte, waardoor we een nog leukere fair kunnen organiseren met meer standhouders en activiteiten voor de wijk! Lijkt het u leuk om mee te denken of wilt u ons helpen tijdens de fair dan horen wij dat graag!

Aanmelden of meer info We hebben alweer een aantal aanmeldingen ontvangen voor de volgende fair! Uw aanmelding als standhouder of voor een leuk optreden op het podium kunt u doorgeven aan de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Het Bolwerk, Ingvild Lith. Meer informatie en aanmeldingen voor een volgende Fair via Ingvild Lith: ILith@accres.nl

45

Foto’s: Wendy Le Griep


Pestvogels in Het Woudhuis In het najaar van 2016 stond er een rij fotografen met telelenzen op de Lupineweg. Wat was daar dan toch te zien? Dit was de aanleiding tot het interview met Michiel Visch, amateur natuurfotograaf, inwoner van onze wijk. Tekst: Roely Smit Foto’s: Michiel Visch en Roely Smit

Pestvogels

“De groene specht hoor ik met regelmaat in de buurt van de A50 en op het terrein van Groot Schuylenburg. De draaihals is toevallig dit jaar ook langs geweest: hij zat bij de buren in de tuin. Het is een klein vogeltje met een bruine schutkleur, die zijn kop 180 graden kan draaien.”

Michiel vertelt dat de fotografen op de Lupineweg via de website “www. waarnemingen.nl” op de daar onverwacht neergestreken pestvogels afkwamen. Vogelaars zetten op die site namelijk hun waarnemingen als ze iets bijzonders zien in het land.

De ervaring

De pestvogels die hier in november te zien waren, zakken soms in de winter af naar het zuiden. Ze komen vanuit het hoge noorden in Scandinavië en Rusland. Ze eten vooral besjes, maar als daar te weinig voedsel is vertrekken ze. Meestal eten ze rode of zwarte bessen, maar wat nu uniek in Nederland was, was dat ze hier in de wijk in bomen zaten met gele bessen!! Dat leverde natuurlijk prachtige plaatjes op. “Een extra dimensie aan je foto’s en daarom kwamen de mensen ook van heinde en verre om ze te zien”, aldus een enthousiaste Michiel.

“Soms is het alleen de ervaring, het horen en het zien van bijv. de karekiet en de rietzanger in het riet in de Kasteelgracht. ’s Morgens vroeg hoor je ze al zingen. Leuk is het om op het talud van de gracht te gaan zitten om te kijken hoe zo’n vogeltje bovenin de riethalm wil komen. Dan moet het een beetje rustig weer zijn, want dan komen de insectjes omhoog en zodra die wat hoger dwarrelen boven de halmen, dan gaat de karekiet of rietzanger bovenin zitten en kun je een mooi plaatje maken. Je moet altijd kijken naar de omstandigheid waarop de vogels hun voer vangen.”

”Ik zelf fotografeer graag de vogel zoals die is, niet om iets in scène te zetten. Als je hem bijv. ziet met een besje in z’n bek, hoe hij op zijn kop hangt aan de takken, omdat blijkbaar de onderste besjes het lekkerst zijn….. dat is toch geweldig?! En als ik er dan een mooie foto van kan maken is dat een extra bekroning.”

Van winterkoninkje tot ijsvogel Michiel raakt niet uitgepraat: “Het winterkoninkje, dat voor ons huis in een boom zit. Geweldig om te zien hoe hij alle takjes afgaat om die kleine insectjes eraf te halen en bij elk noestje zie je ‘m even prutsen om een insectje te verorberen, dat zich heeft verstopt voor de winter. Winterkoninkjes hebben het moeilijk in een strenge winter. Ook hebben we keepjes gehad in de tuin en zelfs een korte tijd een ijsvogeltje bij de vijver. Water met visjes heb je nodig voor deze vogeltjes. Een nestelplaats hoeft niet direct in de buurt te zijn, die kan soms wel een aantal kilometers weg zijn. Een steile wand hebben ze nodig voor hun nest. Bij het voormalige schooltje, waar nu de klootschietvereniging in zit, hebben ransuilen gezeten. Ze maken veel lawaai ‘s avonds. Als het donker wordt worden ze wakker. Overdag slapen ze boven in de dennenbomen en zijn ze moeilijk te zien. ’s Avonds vliegen ze naar de weilanden om voedsel te halen.”

Michiel, die lid is van de Vereniging Natuur Fotografen Apeldoorn vertelt dat hij de foto’s vooral voor zichzelf maakt, maar daarnaast ook op zijn site zet: www.michiel.visch.org en soms ook op Facebook. “Anderen kunnen er dan ook van genieten. Het gaat me echter niet om de likes, maar om de beleving die ik zelf heb.”

Vogels in de wijk Naast de gangbare tuinvogels, zoals mussen, koolmezen, vinken, merels etc. en natuurlijk de watervogels, zijn er ook heel wat vogels te zien, die niet zo bekend zijn. Michiel praat er met liefde over. Allerlei vogels komen er voorbij: de groene specht, de karekiet, de rietzanger, het zwartkopje, de draaihals, de ransuil, de buizerd en de sperwer, het waterhoentje en niet te vergeten de ijsvogel. De kramsvogel en de koperwiek worden ook nog genoemd, maar die zie je alleen in de wintertijd.

46


De pestvogel bewoont de dichte taiga in Noord-Rusland en bosrijke gebieden van Scandinavië. Als in de gebieden in de winter te weinig bessen te vinden zijn, komt de pestvogel naar Nederland. Zo’n invasie van grote aantallen treedt onregelmatig op. Andere jaren is het een vogel die schaars is tijdens de winter. In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z’n naam: pestvogel. Ze zijn ongeveer zo groot als een spreeuw en hebben een opvallende kuif.

Michiel stuurde eind 2016 een enthousiaste mail naar de redactie: “In de wijk Het Woudhuis zijn vanaf zaterdag 13 november pestvogels gesignaleerd aan de Lupineweg bij De Burcht. Later verplaatsten ze zich naar de locatie Noorderhoogte. Op woensdag 16 november 2016 was het echt een invasie van fotografen met grote telelenzen die de vogels aan het spotten waren.

De sperwer en de buizerd Michiel vervolgt: “Het indrukwekkendste was de sperwer in onze achtertuin. Die duikt naar beneden, zit een paar tellen en jaagt dan op kleine vogels, dwars door de struiken. Een echte jager, die blijft gaan. Dat is een geweldige ervaring en vooral als je er dan ook nog een paar foto’s van kunt maken. De sperwer komt uit het landgoed Woudhuis, aan de andere kant van de A50, net als de buizerds die ook continue over de wijk vliegen, maar alleen wat rondkijken. Die jagen niet veel, ze zijn meer wormeneters. Ze zitten het liefst in het gras. Aan de andere kant van de snelweg in het grote weiland zie je vaak meerdere tegelijk. Je zou verwachten dat zo’n grote vogel een rover zou zijn van vogeltjes, maar dat is toch vooral de sperwer, die een stuk kleiner is.“

Omdat ik lekker dichtbij in de wijk woon, had ik het voorrecht om op maandag al prachtige platen te kunnen maken. Elke dag even langs lopen is toch wel een voorrecht. Voor plaatsing van een pestvogel heb ik een foto toegevoegd, mochten er nog meer nodig zijn dan kan ik er zo een paar aanleveren. Meer info of details van vogels in de wijk? Ik vind het altijd leuk om over mijn passie iets meer te vertellen.” Groeten, Michiel Visch Kasteellaan En aldus geschiedde… Michiel werd uitgenodigd om zijn verhaal te delen met de Wijkkijker en dus met de wijk, met u.

De biotoop in de wijk De bessenstruiken samen met de rietkragen maken een mooie biotoop voor vogels hier in de wijk. Dit trekt vele soorten vogels aan. Michiel is blij dat het riet nu later in het jaar gemaaid wordt. Mooi om te zien dat er meer aandacht is voor het beheer van de rietkragen. In het riet dat blijft staan zitten bepaalde insecten, waardoor je “vulling” van de biotoop houdt. Als je al het riet weghaalt is er in het voorjaar, in het nieuwe riet, te weinig voedsel voor de vogels. Dan komen er dus vroeg in het seizoen geen karekieten en rietzangers.

De watervogels Het zwanenpaar met hun kroost is echt fotogeniek; met regelmaat komen ze voorbij in de Wijkkijker. Michiel weet dat ze hier meestal overwinteren, maar niet altijd. Ze komen echter altijd terug. Het mannetje heeft inmiddels zijn derde vrouwtje, nadat de eerste twee een onnatuurlijke dood zijn gestorven. Het paartje had dit jaar zes jongen. “Met wat geduld en rust en durf om wat dichterbij te komen kun je prachtige portretfoto’s van hen maken. Verder de eenden en de meerkoeten en de laatste jaren ook steeds meer waterhoentjes. Die kleine meerkoetjes met die vlammetjes uit hun kop zijn zo prachtig.” Michiel wil iedereen die geïnteresseerd is het volgende meegeven: “Neem eens een uur de tijd, ga ergens buiten zitten, kijk en luister en je zult steeds meer zien.”

47


bringing life to

PELDOORN

V

VOOR IEDEREEN DIE GOD ALS VADER WIL LEREN KENNEN. EN JEZUS CHRISTUS DE ENIGE WEG TOT DE VADER.

UUR IS ER KOFFIE, THEE EN LIMONADE. WIJ VERWELKOMEN U GRAAG.

V

ELKE ZONDAG IS ER OM 10.00 UUR EEN BIJEENKOMST VOOR IEDEREEN. VANAF 9.30

PELDOORN

BOLWERK | RAVELIJN 55 WWW.LIFESITES.NL

Facebook.com/kapsalonjeanine.anderson

Kapsalon Jeanine Knippen €16,-

Permanent v.a. €69,50

Kleuren v.a. €49,95

Openingstijden op Afspraak: Mergelland 38 7325 ZX Apeldoorn ( 06 ) 20 428 250

Zondag/ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gesloten 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 09.30 - 14.00


Geloven anno 2017 Als je de krant moet geloven, geloven er steeds minder mensen en gaan er minder mensen naar de kerk. Dat laatste is niet te ontkennen, want dat merken we zelf gedurende de laatste jaren. Wijken en parochies fuseren niet voor niets. Toch heeft dit ook te maken met het idee dat mensen niet meer weten wat er in een kerk gebeurt.

Bijbelse bierproefavond

Nee, daar zitten geen mensen die het allemaal zeker weten. Nee, daar zitten geen mensen die zichzelf beter vinden dan de rest. Nee, daar zitten geen mensen die niet kunnen genieten van het leven. Nee, daar zitten geen mensen die het hebben over hel en verdoemenis. Nee, daar zitten geen mensen die het niet hebben over het leven voor de dood. Wat gebeurt er dan in een kerk?

Op 20 april is er in De Ontmoeting een bijbelse bierproefavond in samenwerking met “Bottles and Barrels”. Er zijn verschillende biernamen die verwijzen naar een Bijbelse naam of gebeurtenis. Op 20 april zullen we enkele bieren proeven, waarbij iets verteld wordt over de achtergrond van het bier en het verhaal achter de naam van het bier. Ongelovigen Thomassen zijn ook welkom, zeker om dit bier te proeven. De avond begint om 20.00 uur. Opgeven via bijbelsbier@ pwano.nl

Wat je soms ziet bij aanslagen, als er lichten ontstoken worden, teksten worden opgeschreven, dat is iets dat elke week op zondag gebeurt. We bidden om (beten um) Berlijn, Syrië, om de plekken waar duisternis de overhand lijkt te hebben. We verzamelen ons rondom het Licht dat ons wijst op het leven dat het wint van de dood. We lezen teksten die ons in de chaos wijzen op een toekomst waarin iedereen, ongeacht geloof, ras en afkomst tot zijn of haar recht komt. Elk jaar wordt daar speciaal bij stil gestaan met Pasen.

Onze wijkkerk heeft op dit moment 2 predikanten (dominees) in dienst. Er is nog een vacature. Wij als ondergetekenden zijn woonachtig in Het Woudhuis en wonen daar al weer 8 jaar met veel plezier. Wij staan u graag te woord bij uw (levens)vragen. Bel ons gerust voor een afspraak of een vraag waarmee jij zit.

Ook dit jaar zal dat in de vernieuwde Julianakerk aan de Deventerstraat gevierd worden. Dat er momenten zijn waarop je merkt dat je in alle chaos grond onder de voeten krijgt, (dat vertelt het verhaal van de schepping in Genesis 1) dat je in je onvrijheid merkt dat er bevrijding is (dat vertelt het verhaal van de uittocht uit Egypte in Exodus 12) dat je midden in de dood, verdriet, duisternis merkt dat er leven, vreugde en licht mogelijk is (dat vertelt het verhaal over de opstanding van Jezus).

Kijk eens op onze website www.pwano.nl (=afkorting van protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost). Daar vind je misschien al wat antwoorden op vragen of verwijzingen naar mensen en hun telefoonnummers die je verder kunnen helpen. Corma Baas en Jaap Kappers Telefoonnummer: 055- 7519430 Email: cormabaas@pwano.nl; jaapkappers@ pwano.nl Website: www.pwano.nl

Daar willen we op 15 april ‘s avonds om 22.00 uur bij stil staan. Maar ook op paaszondag op 16 april om 8.30 uur met een paasontbijt (schuif gezellig aan) en om 10.00 uur met een kerkdienst.

Nieuws van PCBO de Regenboog Lichtjestocht

Afscheid Meester Wim Tijssen

Met een geslaagde lichtjestocht waarvan de hele wijk heeft genoten, hebben we 2016 op een mooie manier afgesloten. Na twee heerlijke weken vakantie zijn we 2017 fris gestart. De school heeft namelijk 13 grote wanden gekregen. Hier kunnen 500 jassen, 500 tassen en 500 paar schoenen kwijt. Ook is er ruimte om te “chillen” op banken. De kinderen genieten van het lopen op sloffen door de school.

Meester Wim heeft na de kerstvakantie afscheid genomen van PCBO De Regenboog. Voor velen een bekend gezicht van De Regenboog, hij is vanaf het eerste uur werkzaam geweest op school. Hij heeft vele kinderen in de wijk lesgegeven. Nu gaat hij van een welverdiend pensioen genieten, we zullen hem zeker gaan missen op school en wensen hem veel geluk. We hebben een mooi afscheid gehad van de meester!

49


Tekst: Roely Smit Foto’s: Jos Burgers, Roely Smit en Wendy Le Griep

Ceatief in de wijk Jos Burgers is een begenadigd tekenaar. Hij noemt het zelf een ambacht, hij vindt dat hij niet echt creatief is. Toch stemde hij in met een interview voor deze rubriek. Kijk en lees maar waarom.

Herinneringen

ik geen affiniteit. Ik ga graag naar een museum, maar ik wil altijd zien wat het voorstelt. Portretten tekenen vond ik echter moeilijk en daarom ben ik naar de vrije academie in Eindhoven gegaan. Daar heb ik geleerd waar ik op moet letten.” Alsof hij nog les geeft stelt hij de vraag: “Wat is een goed portret? Goed gelijkend of kun je er meer in leggen?” Hij geeft zelf het antwoord: “Het karakter, de ziel.”

Jos vertelt dat hij vroeger nooit een opleiding in tekenen of schilderen heeft gehad. “Zolang ik me kan herinneren teken ik. Op de lagere school was ik helemaal gek van vliegtuigen. Ze stonden op de achterkant van sigarettenpakjes: ik tekende ze na. Ze gingen grif van de hand in de klas.

Jos vertelt daar bevlogen over: “Dat blijft een eindeloze uitdaging. Voorbij de foto komen, daar gaat het mij om, dat is misschien de kunstfactor. Gaandeweg door de opdrachten ontdekte ik dat ik er behoefte aan had de foto’s, die ik als voorbeeld gebruikte zelf te maken. Dan heb ik contact met die persoon. Dat maakt portrettekenen spannend. Ik breng de persoon tot leven door op het eind hele subtiele veranderingen aan te brengen: kleine schaduwtjes hier en daar, de ogen wat helderder etc. De foto heb ik daarbij niet meer nodig.”

Mijn opa zei ooit eens dat ik later iets met m’n tekentalent moest doen. Dat leek me wel wat, want dan hoefde ik niet meer te leren. Maar mijn ouders vonden dat ik een ‘echt vak’ moest kiezen en zo kwam ik terecht in de techniek. Een baan bij Philips, maar daar hadden ze al snel in de gaten dat ik kon tekenen. Ik ging constructiewerk tekenen en later is dat geëvalueerd naar het meer artistieke werk. Uiteindelijk kwam ik in Apeldoorn terecht waar ik illustrator werd.” Na zijn arbeidzame leven bij Philips is Jos met al zijn tekenervaring les gaan geven in tekenen. Dat heeft hij met heel veel plezier 8 jaar thuis gedaan, 2 cursusgroepen in de week. Toen hij kleiner is gaan wonen in Osseveld is hij hiermee gestopt.

Zelfportret Al met al is hij er zo’n acht uur mee bezig om met potlood een portret op papier te zetten. Daarna legt hij de tekening twee weken weg om ‘m vervolgens bij te werken. “Als laatste haal ik mijn vrouw erbij, die goede adviezen geeft.” Heel recent heeft hij een zelfportret gemaakt. “Op zich is dat moeilijk. Je ziet jezelf alleen maar in de spiegel. Ik ben er redelijk tevreden over, met name omdat mijn vrouw ‘m mooi vindt.”

Portrettekenen: een uitdaging Jos vindt zichzelf een ambachtelijk tekenaar. “Ik ben niet zo creatief. Wat mijn ogen zien dat maak ik. Met een non-figuratief kunstwerk heb

50


Oproep In de vaste Wijkkijkerrubriek ‘Creatief in de wijk’ interviewt Roely Smit wijkbewoners met een creatieve hobby. Wellicht kent u ook iemand die hiervoor in aanmerking zou mogen komen? Laat het de redactie weten.

Een heel leven

Afstand doen

Ook heeft Jos veel pentekeningen en aquarellen van huizen gemaakt en van stadsgezichten. Maar hij is en blijft een tekenaar, die zelfs met een penseeltje aan het tekenen blijft. Hij blijft graag vertellen over de portretten. “Ik werk heel graag met heel zacht potlood. Ik begin altijd met de ogen om te weten om wie het gaat.” Met een twinkeling in zijn ogen zegt hij: “Wanneer krijg je nu de gelegenheid om iemand langdurig aan te kijken?! Meestal voelt dat heel ongemakkelijk, maar bij het tekenen voelt dat ontspannen na verloop van tijd. Dat is één van de mooie elementen van portrettekenen.” Hij portretteert ook graag oudere mensen. “Je tekent dan niet alleen het gezicht, maar een heel leven.”

Hij werkt veel in opdracht, maar soms vindt Jos het ook moeilijk afstand van zijn werk te doen. “Als het goed gelukt is, vind ik het heerlijk om naar te kijken. Soms zijn mensen erg ontroerd als ze het getekende portret zien van een geliefde. Natuurlijk doet mij dat ook veel”, zegt hij geëmotioneerd. Daarentegen zegt hij nuchter dat hij het ook fijn vind om er geld voor te krijgen, waar hij dan weer leuke dingen mee kan doen. Om meer bekendheid te krijgen heeft hij een eigen website. Op het laatst laat hij een tekening met balpen op een kladblaadje van Louis Armstrong zien die hij in de jaren ‘60 gemaakt heeft. Vol trots zegt hij: “Toen had ik nog nooit een gezicht getekend. De eerste portrettekening waar ik blij van werd.”

Huisdieren Wat Jos ook heel graag tekent zijn huisdieren. “Mijn voorliefde is paarden, die hebben iets menselijks. De manier van kijken: honden kunnen dat ook hebben.” Soms werkt hij ook met kleurpotloden, vooral bij dieren. “Zachte kleurpotloden, waar je bijna mee kunt schilderen: je smeert het uit op papier. De kleuren van dieren vind ik heel essentieel. Kleur hoort bij dat dier en ik vind dat je daar geen zwart-wit tekening van moet maken.”

Contact Ben je nieuwsgierig geworden naar zijn werk of wil je graag een tekening van je kind, kleinkind of huisdier? Jos is bereikbaar via: 055-3663298 josburgers2@upcmail.nl www.josburgers-tekeningen.nl of Facebook

51


LIFE Apeldoorn Vriendschap vind je bij LIFE Apeldoorn Christengemeente LIFE Apeldoorn is een kerk die in maart 2013 gestart is met bijeenkomsten in Het Bolwerk. Ze zijn daar begonnen vanwege een hart voor de stad Apeldoorn. Een deel van deze mensen waren Apeldoorners en een deel kwam uit Voorthuizen en Barneveld. Deze mensen waren daarvóór betrokken in Christengemeente LIFE Voorthuizen, een gemeente die al meer dan 22 jaar bestaat. Tekst en foto: Dauwe Algra

Er zijn drie LIFE gemeentes in Gelderland, namelijk Voorthuizen, Nijkerk en Apeldoorn (lifesites.nl). Deze gemeentes maken vervolgens weer deel uit van een wereldwijd netwerk van gemeentes met gelijksoortig karakter, wat het NCMI netwerk wordt genoemd (www.NCMI.net).

de bijeenkomsten is die passie duidelijk merkbaar, maar ook in de persoonlijke sfeer thuis.

Relatie in plaats van religie

Voor God, met elkaar, in de wereld LIFE gemeentes hebben een missie om in andere plaatsen ook gemeentes te planten en die daarmee een zegen willen zijn voor de regio. Ze geloven dat ze niet alleen bestaan voor zichzelf maar ook voor de wereld om hun heen. “Voor God, met elkaar, in de wereld”, luid het credo van de gemeente.

LIFE Apeldoorn streeft niet naar religieuze activiteiten, dat wil zeggen tradities, gebruiken en riten, maar naar relatie. Relatie met God de Vader en vriendschappelijke relaties onderling en met inwoners van Apeldoorn. Eerder zoeken ze God te kennen dan kennis te hebben over God. Er zijn niet mensen die belangrijker zijn dan anderen. Wel is er onderscheid in rollen en taken en erkenning daarvan.

Het kenmerk van de gemeente is gastvrijheid, transparantie, eenheid, en bovenal een passie voor Jezus Christus. Ze streven ernaar te leven zoals Jezus heeft voorgeleefd. In

Vaak wordt er gevraagd wat voor soort gemeente zijn jullie nu eigenlijk, evangelisch, baptisten, protestanten? Maar de beste omschrijving is “nieuw testamentisch”,

namelijk een gemeente naar het model van het nieuwe testament zonder een specifieke naam. Misschien is dat raar, maar we passen wat minder in een bekend hokje.

Welkom Regelmatig komen er nieuwe bezoekers in het Bolwerk op zondagochtend. Iedereen is welkom, elke zondagochtend vanaf 9:45 starten we eerst met koffie en thee. www.facebook.com/LifeApeldoorn www.lifesites.nl LIFE-gemeentes TEL | 0342 47 33 29 Postbus 82 3780 BB, Voorthuizen Bezoekadres Kantoor Verbindingsweg 38a 3781 LS, Voorthuizen

Tienerraad Malinda: ‘Ook dit jaar is er weer een Tienerraad gestart. In totaal zijn er 10 kids van de verschillende basisscholen in Osseveld en Woudhuis lid. Dit jaar gaan we ons o.a. bezighouden met gevaarlijke situaties in de wijk. Er komt een filmmiddag voor jong en oud, waardoor alle doelgroepen in de wijk meer met elkaar in contact komen. En ook zullen we de gemeente een brief schrijven met onze bevindingen.”

“Hoi ik ben Anna. Ik ben 12 jaar en zit op de Regenboog. Het is het tweede jaar dat ik bij de tienerraad zit nu. We hebben nu een eigen lokaal waar we bij elkaar komen. Toen ik vorig jaar hoorde van de tienerraad leek het me wel leuk en heb me meteen opgegeven. Dit is het tweede jaar dat ik mee doe en ik vind het nog steeds even leuk als vorig jaar. We krijgen af en toe ook nog eens iemand op bezoek. We hebben vorig jaar de WOOS Got Talent georganiseerd.” “Hallo, ik ben Danne. En ik ben 10 jaar het is de eerste keer dat ik bij de tienerraad zit. Ik zit op KBS De Zonnewende in groep 8. Toen de juf vertelde over de tienerraad was ik even aan het twijfelen, maar het leek me leuk om mee te praten over de wijk. Ook vind ik het erg leuk dat we nu een eigen lokaal hebben.”

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact op met Malinda van Remmen, m.vanremmen@stimenz.nl.

52


Word vrijwilliger in Talma Borgh De meeste vrijwilligers beginnen met als doel om iets te gaan doen voor de ander, maar de voldoening die je krijgt als je iets hebt kunnen bijdragen, doet ieder mens goed. Vrijwilligers zijn en blijven heel hard nodig om ook in de toekomst de zorg op peil te houden. Het maakt niet uit of je wat ouder bent of nog jong, we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. Gun jezelf ook de kans om een steentje bij te dragen en te ervaren dat het je meer brengt dan verwacht.

Wordt u ook vrijwilliger? Vindt u het plezierig om bijvoorbeeld af en toe te wandelen met een bewoner, mee te helpen bij een activiteit, of een luisterend oor te bieden bij een kopje koffie? Uw contacten met de bewoners, de medewerkers en het vrijwilligersteam zijn warm en hartelijk. En het is een waardevol geschenk iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Wij hebben per direct de volgende vacatures: - Huiskamer-assistent (M/V) op vrijwillige basis - Vrijwilliger Dagbesteding - Vrijwilliger Groepsverzorging - Bezoekvrijwilliger - Vrijwilliger krantenbezorging - Vrijwilliger voor begeleiding bij ziekenhuisbezoek Binnen de dienst Smakelijk, Maaltijd en Catering is regelmatig vraag naar een CHAUFFEUR voor het bezorgen van maaltijden; zie hiervoor de site van Smakelijk, Maaltijd en Catering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator Anja Bronkhorst: 055-3683683, abronkhorst@talma-borgh. nl of kijk op onze website www.talmaborgh.nl. Woon-zorgcentrum Talma Borgh Fortlaan 47 7325 ZE Apeldoorn

Vrijwilligerswerk in Talma Borgh We kennen allemaal de verhalen van eenzame ouderen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht. Het programma met Gerard Joling en Gordon heeft het aantal aanmeldingen destijds fors doen toenemen. De nadruk bij vrijwilligerswerk lijkt vaak te liggen op wat doe je voor een ander, maar het kan je zeker ook veel opleveren. Regelmatig zijn we op zoek naar vrijwilligers voor allerlei uiteenlopende taken. Misschien heeft u wel eens een oproepje gezien op onze website, op Facebook of in deze Wijkkijker. Wellicht heeft u zelfs weleens gedacht: ‘Is dat wat voor mij?’ De moed erin houden

Koffie schenken

Zo is voor vrijwilligster Hetty veel veranderd in de afgelopen 2 jaar. Ze kwam hier als iemand die al veel had meegemaakt en hierdoor was ze veranderd in een eenzame en onzekere vrouw. Niet zo gek als je weet dat haar kind kort daarvoor veel te jong was overleden. Ook weinig contact in de buurt en geen werk, maken de dagen voor Hetty best zwaar. Dan valt het ook niet mee om de moed er in te houden.

Ook vrijwilligster Anna heeft de ervaring dat vrijwilligerswerk haar veel gebracht heeft. Anna is al enige tijd alleen, haar man is na een kort ziekbed overleden. De weekenden waren voor haar het meest lastig. Ze kwam met de vraag of ze wat bij ons kon gaan doen. Ze is gestart met koffie schenken elke zondag. Voor haar een heerlijke onderbreking van de lange zondagen en voor onze bewoners een ware aanwinst.

Gelukkig heeft Hetty de stap gezet om vrijwilligerswerk te gaan doen. Natuurlijk moest ze eerst erg wennen en hier en daar wat bijleren, maar nu is ze een stuk gelukkiger. Ze is weer nodig en voelt zich gewaardeerd. Inmiddels is Hetty verhuisd naar een fijn huisje en heeft ze geleerd dat ze er mag zijn.

De meeste vrijwilligers beginnen met als doel om iets te gaan doen voor de ander, maar de voldoening die je krijgt als je iets hebt kunnen bijdragen, doet ieder mens goed. Vrijwilligers zijn en blijven heel hard nodig om ook in de toekomst de zorg op peil te houden. Het maakt niet uit of je wat ouder bent of nog jong, we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. Gun jezelf ook de kans om een steentje bij te dragen en te ervaren dat het je meer brengt dan verwacht.

Vorige week kwam ze zoals altijd stralend binnenlopen en ik vroeg haar hoe het met haar ging. Haar antwoord maakte me blij: ‘Heel goed, maar dat komt ook omdat ik hier mag werken, daar voel ik me zo goed bij.’ Zo zou het moeten zijn, vind ik. Vrijwilligerswerk doe je natuurlijk voor de ander, maar het moet je ook wat opleveren om gemotiveerd en enthousiast te blijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Bronkhorst, vrijwilligerscoördinator bij Woon-zorgcentrum Talma Borgh 055-3683683 abronkhorst@talma-borgh.nl

Anja, vrijwilligerscoördinator: ‘De nadruk bij vrijwilligerswerk lijkt vaak te liggen op wat doe jij voor een ander, maar het kan je zeker ook veel opleveren.’

Tekst: Anja Bronkhorst Foto’s: Anja Bronkhorst en Wendy Le Griep

53


Waar Wie Wat Wanneer Materiaal Afmeting Opdracht

Bij het NS station Apeldoorn- Osseveld. Op het fietstunneldak van de fietstunnel die een verbinding vormt tussen de wijken Het Woudhuis en Osseveld Peter Zegveld ( Den Haag 1951) Vierdelige Sculptuur met licht en geluid 14 mei 2004 Metaal, hout, verf, licht en geluid ca. h 4000 x b 3000 x l 1250cm Gemeente Apeldoorn

De bewaakte spoorwegonderdoorgang Met hun vingers in de oren rennen onze kinderen weg tijdens de opening van het kunstwerk “De bewaakte spoorwegonderdoorgang” van Peter Zegveld op 14 mei in 2004. Onderin de tunnel brengt Peter Zegveld een unieke en oorverdovende geluidsperformance ten gehore met een kakofonie aan gekraak, toeters, bellen, stoom en andere ‘spoorweggeluiden’. Ondanks het feit dat ze Peters filmpjes en experimenten, als Jos Sterk bij Villa Achterwerk in de TV reparatiewinkel vol oude tv’s met grijze ruis op de buis, fantastisch vinden, schrikken ze zich toch nog te pletter.

Idee

Kind met talent

Peter Zegveld komt bij de Gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunstopdrachten tijdens de eerste ontmoeting al met het idee voor een bewaakte spoorwegonderdoorgang (zie tekening*1). Dit kunstwerk moet met echte lichtsignalen, geluid en echte spoorwegbomen bovenop het tunneldak geplaatst worden en op het moment dat er een trein aankomt gaan werken. Een omkering van de reguliere gebruikersfunctie naar functieloze beeldende kunst kom je vaker tegen in zijn werk. Helaas mag dit idee niet uitgevoerd worden vanwege de verkeersveiligheid, want stel je voor dat blinde mensen gedesoriënteerd raken door het sein onveilig! De commissie vraagt hem om een nieuw ontwerp te maken *1).

Hij noemt zichzelf een beeldkind opgegroeid met de televisie en strips. Als zesjarig kind ontdekt Peter dat hij zijn oma en zijn moeder kan tekenen en dat het lijkt! Hoewel zijn oma al heel vooruitstrevend rond 1900 op het Conservatorium zit, zijn moeder muziekdocent en zijn vader een arts is die elk instrument kan bespelen en technisch inzicht heeft, kan deze laatste niet tekenen en dat vindt Peter nou leuk. Als kind ontdekt hij dat je zacht de trap af kunt rennen en dan heel theatraal met je hand erachteraan over de traptreden kunt roffelen, zodat het net lijkt alsof je van de trap valt en dan dramatisch roept: “Mam, ik ben gevallen. Nee, nu niet jongen, ik ben met de aardappels bezig.” Experimenteren zit er al jong in. Hij gooit punaises in de piano van zijn moeder om te kijken hoe het klinkt. Voordat zijn moeder thuis komt haalt hij ze er snel uit. Als zijn moeder daarna speelt is zij verbaasd dat het geluid een beetje pluizig klinkt. Na de Kunstacademie zit hij in een punkbandje, waar hij tijdens het optreden in een nummer over een moeder borden ritmisch dansend kapot trapt. Deze punkband blijkt begin jaren ‘80 welkom in kunstenaarsinitiatieven als Aorta, De Fabriek en W 139. Daarmee krijgt hij toegang tot de kunstwereld en begint met het maken van beelden.

Uitvoering Het kunstwerk “De bewaakte spoorwegonderdoorgang” bestaat uit vier zwarte silhouetten en een handje. De vormen zien er een beetje kinderlijk uitgeknipt, stripachtig uit. Net voordat de trein langskomt wordt het kunstwerk geactiveerd en treedt alles in werking. Het handje gaat naar beneden, als alternatief voor spoorwegbomen, het woord trein, trein, trein wordt venijnig gescandeerd en het licht van het oog gaat knipperen. Het symbolisch open en dicht, omhoog en naar beneden gaan van de handen staat ook symbool voor de verbinding tussen de twee wijken. “De overgang is bewaakt, de bomen gaan naar beneden als er een trein passeert, maar je kunt toch doorrijden. Fantastisch toch?!” Dat theatrale aspect is een feest van herkenning voor de kenners van het werk van Zegveld.

Inspiratiebron Peter Zegveld bezoekt als kind in de jaren ‘60 de legendarische tentoonstelling Bewogen Beweging in het Stedelijk Museum. Het blijkt een vormende ervaring voor Zegveld. In deze tentoonstelling produceerden de dynamische objecten van Tinguely volautomatisch tekeningen en voelt Zegveld een dubbele sensatie: hij ziet voor het

54


Bronnen Interview op 4-1-2017 met Peter Zegveld *1) Boek: De collectie Apeldoorn, Van koninklijk tot publiek domein, uitg. gemeente Apeldoorn, p115-118 *2) http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/1407/peter-zegveld#XBrzE7bdig4m2fTq.99 1 OKT 2016 - 5 MRT 2017 http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jean-tinguely#sthash.P2b7iWm8.dpuf *3) www.peterzegveld.nl.jaren Hier vind je veel informatie & leuke youtube filmpjes over zijn verschillende projecten en voorstellingen *4) Landvaart https://www.youtube.com/watch?v=AZBb9bxJBf8)

Scherzo Mechanica doorgegroeid en steeds verder ontwikkeld met steeds opnieuw een andere verrassende, onvoorspelbare voorstelling. In het werk Dynamica Tumultus 1985 wordt op de A6 tussen Amsterdam en Almere een containerpodium langs de weg geplaatst, waarop hij auto’s voorbij laat razen met een snelheid van 180 km per uur. Tussen autoparcours en publiek staat een koor en een orkest. Uiteindelijk ontstaat er uit een homogeen geheel dankzij Peter een oorverdovende kakofonie aan geluiden, zoals vaker in zijn voorstellingen.

eerst wat dynamische kunst is en begrijpt deze zonder enige uitleg of toelichting. Die ervaring zet iets in gang dat er na vele jaren en een carrière als theatermaker, performer en percussionist vol energie en plezier uitkomt.*2)

Natuurkundige experimenten Peter Zegveld experimenteert met natuurkundige principes zoals de zwaartekracht en appelleert met zijn werk meestal aan verschillende zintuigen door met licht, geluid, lucht, klank, beeld en beweging te werken. Steeds zoekt hij naar nieuwe invalshoeken met alledaagse spullen en materialen. Nieuwe vondsten, voor hem een nieuw ideaal, probeert hij in een dramatische setting, een nieuw werk, onder te brengen. “Het is een soort spel, een soort van koken en zo nieuwe dingen ontdekken, daar word ik heel druk van en dat geeft mij energie en een heel gelukkig gevoel. Het moet altijd ergens over gaan en een kind moet het kunnen begrijpen. Ik probeer het altijd meer te laten zijn dan wat het is. Vroeger kon je de naam van iemand in de lucht laten schieten en je ziet en voelt dat de geest verwaait, een soort van spirituele dimensie.”

Autonoom werk &… Ook maakt hij autonoom werk. De bubbeltjesplasticvernietigingsmachine (1990) waarbij je door alleen maar naar het plaatje te kijken je met een beetje verbeelding de knal kunt horen. Een schuurbandhuisje (1996) dat terwijl het apparaat aan gezet wordt, zichzelf langzaam vernietigd. Het grote snoepkanon (2003) dat jarenlang te zien was tijdens de sinterklaasintocht herinneren velen zich vast wel. In Almere staat op een geluidswal bij de Literatuurwijk zijn zogenaamde schrijverskanon (2001) waar u misschien wel eens langs bent gereden. Zegveld maakt hier de pen tot een wapen waarmee je kunt aanvallen of jezelf kunt verdedigen. Sinds 2013 richt hij zich op theater voor volwassenen. Hier snijdt hij onderwerpen aan die zijn eigen leefwereld raken. Bijv. Landvaart.*4) Zijn werk roept verbazing en verwondering op. Daarnaast is zijn werk theatraal, verhalend absurd, vervreemdend, hilarisch, grappig en kritisch.

Caspar Rapak Peter Zegveld is artistiek leider van de stichting Caspar Rapak. “Hij die donder uit de hemel laat verschijnen. Dit komt uit Kuifje en de zeven kristallen bollen,” zegt Peter. Ergens lees ik dat het ook ‘kenners sidderen van genot’ betekent. De stichting Caspar Rapak heeft ten doel: het geven van steun aan initiatieven in de beeldende kunst die integratie van beeld en geluid beoogt. Hij gaat begin jaren ‘80 toeren door Duitsland en heeft een naam nodig waaronder men zijn voorstelling kan boeken. Dit is een object- en muziektheatergezelschap dat naast theatervoorstellingen, jeugdtheater, performances ook audiovisuele producties maakt onder andere voor Orkater en televisieseries voor de VPRO.*4)

Peter Zegveld heeft een groot rijk gevarieerd oeuvre: hij tekent, schildert, maakt beelden, componeert muziek, geeft concerten en performances, maakt televisieprogramma’s, animatiefilms en theatervoorstellingen, waar ik hem met dit artikel nooit genoeg eer aan kan doen en u onvoldoende over kan vertellen. Google eens op zijn naam en geniet van de projecten die hij heeft gemaakt.*3)

De Scherzo Mechanica uit 2013 is bijvoorbeeld een reusachtige muziekmachine die rookt, ploft, kreunt, fluit en dreunt. Langzaam is

Tekst:Teja Bottema Foto’s: Teja Bottema en Peter Zegveld

55


Voor unieke bruiloften en feesten op de Veluwe Marian Krook-Lievestro 06 - 31 95 42 79 info@stralendmiddelpunt.nl www.stralendmiddelpunt.nl

LEKKER BEWEGEN IN EEN PRETTIGE OMGEVING Het circuit van hart for her is geschikt voor alle leeftijden. Of je nu 25 of 70 jaar bent, sporter of beginneling, iedereen traint op haar eigen niveau. Onder professionele begeleiding, werk je in 30-minuten aan het versterken van alle spiergroepen en bouw je conditie op. Wil jij ervaren hoe ons circuit de kwaliteit van jouw leven kan verbeteren? Kijk dan eens op www.hartforher.nl en boek jouw gratis vrijblijvende proefles.

Hart for her Apeldoorn

Linie 542 7325 DZ Apeldoorn T: 055-3600790 M: 06-14458490


Nieuwjaarsdisco

Nieuw jasje

Op 7 januari 2017 hebben we de start van het nieuwe jaar gevierd met een hele grote groep enthousiaste dansers. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de scholen De Regenboog, De Bundel, Het Woudhuis en De Zonnewende waren uitgenodigd voor een spetterende nieuwjaarsdisco in Het Bolwerk.

Al 9 jaar lang organiseert DenkTank Breed allerlei activiteiten voor de wijk Osseveld-Woudhuis. U kent vast wel de Buitenspeeldagen in juni, de expedities van Natuurlijk Nieuwsgierig, de theatervoorstelling in Het Bolwerk, de Girls Only voetbaltoernooien, de Tienerdisco’s, het Repair Café, de kinderkleedjesmarkten en nog veel meer leuke wijkactiviteiten.

Bijna 200 kinderen hebben samen geproost op 2017. Daarna was het dansen en springen op de swingende muziek van Mojo Disco.

Met heel veel plezier organiseren de vrijwilligers (medewijkbewoners) van DenkTank Breed deze activiteiten met en voor alle inwoners van de wijk. Maar niet altijd was helemaal duidelijk wie al deze activiteiten nu eigenlijk organiseerde.

Bij binnenkomst kon iedereen zijn/haar naam zetten op een groot canvas doek. Mooi om te zien hoeveel bezoekers er waren! Daarna kon iedereen op de foto bij de glamourfotograaf Rudy Blom. Hij heeft superleuke foto’s gemaakt van iedereen die dat wilde. Als extraatje was er een quiz met vragen over 2016. De vragen werden zo goed beantwoord dat er eigenlijk niet één winnaar aan te wijzen was. En alle kinderen hebben samen de mannequinchallenge uitgevoerd. Na een teken van DJ’s John en Tycho stond iedereen stil! Een filmpje hiervan is te vinden op de Facebookpagina van Denktank Breed.

Vandaar dat we als DenkTank Breed hebben gewerkt aan onze zichtbaarheid en bij BijBeeld een sprekend logo hebben laten ontwerpen. Mooi geworden hè?! Wilt u op de hoogte blijven van alle komende activiteiten, dan kunt u ons liken op facebook via www.facebook.com/denktankbreed en/of volgen op Instagram via www.instagram.com/denktankbreed

De vrijwilligers van Denktank Breed kijken terug op een geweldige disco met een hele goede sfeer! Met dank aan de enthousiaste crew van Mojo Disco, de prima hulp in de catering van Vera en Deanne en de twee EHBO-ers die er waren om eventuele calamiteiten op te vangen.

Nieuwsbrief We versturen ook af en toe een nieuwsbrief waarin we iedereen op de hoogte houden van de komende activiteiten. Wilt u deze graag ontvangen, mail dan even naar denktankbreed@gmail.com en we zetten u op onze verzendlijst.

denktankbreed@gmail.com Tot ziens bij één van de komende wijkactiviteiten! Bas, Bea, Esther, Gérard, Jeroen, Manon, Michel, Mieke, Sandra en Sylvia van DenkTank Breed

57


Q koploper in de zorg

Zwanger? Bij ons kun je rekenen op Zorg met passie voor jou en je gezin 24 uur per dag bereikbaar voor al je vragen 1 kraamverzorgende uit de buurt Speciale bevallingsassistent voor de meest veilige bevalling Medewerkers opgeleid volgens de nieuwste inzichten Dunstan Babytaal Babymassage

99%

Ruim van onze cliĂŤnten is tevreden tot zeer tevreden over onze kraamzorg

Kies voor Naviva Kraamzorg Bel 088 - 7777 666 of ga naar naviva.nl

Vertrouwd en dichtbij


Nieuws van OBS De Bundel Kunsteducatie op De Bundel Ook dit jaar is er weer een bijzonder programma voor kunsteducatie op De Bundel. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 volgen op school twee workshops die aan elkaar gekoppeld zijn: Filmmuziek en Portretfotografie. Tijdens de workshop Filmmuziek maken zij muziek en geluiden bij de film “Ongelofelijke Herrie”. Ze worden meegenomen in het verhaal en uitgedaagd om te experimenteren met instrumenten. Zo leren de kinderen verband te leggen tussen beeld en klank. Daarnaast leren zij het superheldenlied van Herman.

in deze workshop zelf ook een animatiefilm maken met als onderwerp Dromen. De kinderen van groep 7/8 gaan bij Markant een level in een iPad game ontwerpen én spelen. Gaandeweg leren ze de basisprincipes van Game Design en deze ook toe te passen. De kinderen krijgen op hun eigen niveau feedback, zodat de workshop voor iedereen stimulerend is.

Speciale Superheld

Schoolpleinplannen

Herman is namelijk een superheld met speciale superkrachten. Die krachten gebruikt hij graag om anderen te helpen als ze in moeilijkheden zijn. Dat heet hij niet meer gewoon Herman, maar Ongelofelijke Herrie. Maar Herman heeft zijn superkrachten niet altijd onder controle en dan heeft hij hulp nodig van andere helden. De kinderen van de onderbouw nemen die rol natuurlijk graag op zich! En tijdens de Fotografieworkshop kunnen ze dat laten zien, want ze gaan superheldenfoto’s van elkaar maken.

Op De Bundel is -dankzij de vele ouders die hebben mee gespaardtijdens de schoolpleinactie van supermarkt Jumbo maar liefst 1342 euro opgehaald dat besteed kan worden aan buitenspel materiaal. Inmiddels is er ook een schoolpleincommissie in het leven geroepen, die zich gaat buigen over een andere inrichting van het plein. Er is een ontwerpbureau ingeschakeld en ook zal de kinderen gevraagd worden hierover mee te denken. De school hoopt dat de kinderen het volgend schooljaar kunnen spelen op een vernieuwd en uitdagend schoolplein. Neemt u ook eens een kijkje op de website van de school: www.obsdebundel.nl twitter: @obsdebundel Facebook: Obs De Bundel

Markant en Game Design De kinderen van groep 5/6 gaan op bezoek bij Markant, waar ze kennismaken met verschillende animatietechnieken. De kinderen gaan

Openbare basisschool Het Woudhuis Dit schooljaar zijn we gestart met De Gouden Weken. Na een vakantieperiode van 6 weken begint binnen elke groep het groepsvormingsproces opnieuw. De groep heeft een nieuwe leerkracht gekregen, de kinderen hebben zich ontwikkeld en kunnen daardoor veranderd zijn en soms zijn er kinderen uit de groep gegaan of zijn er nieuwe kinderen bijgekomen.

Onze items zijn: stop, houd op we luisteren naar elkaar samen oplossen we zijn lief voor elkaar we helpen elkaar we zijn zuinig op onze spullen

• • • • • •

Een kind kan pas optimaal tot leren en tot zelfontplooiing komen als het zich binnen de groep veilig en geaccepteerd voelt, dus als er een positief klimaat in de groep heerst. Om deze reden zijn we dit schooljaar gestart met de Gouden Weken.

Samen maken we er meer van Ouders reageerden positief, vooral omdat het ook zichtbaar was in de diverse klassen. Kinderen reageerden ook positief, vonden de spelletjes en werkjes leuk om te doen. Gedurende de rest van het schooljaar zal het e.e.a. regelmatig herhaald worden. Het past prima bij ons motto: “Samen maken we er meer van!”

In deze eerste weken van het schooljaar is er veel aandacht geweest voor: • het (nog) beter leren kennen van elkaar, • het ontdekken van overeenkomsten tussen elkaar en accepteren van verschillen, • het samen opstellen van groepsregels, • het leren samenwerken • en dus voor het creëren van een positief groepsklimaat waarin iedereen zich prettig voelt.

Daarnaast wordt er vanaf groep 2 aan het begin van het schooljaar gesproken over de klassenregels. Aan de hand van de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een fijn schooljaar heeft?” De klassenregels worden door de kinderen gekozen en op een positieve manier beschreven. Daarna ondertekenen alle kinderen de afgesproken regels en worden deze zichtbaar in de klas opgehangen. Ook deze klassenregels worden regelmatig herhaald en besproken. Bij ons op Het Woudhuis staat voor ieder kind de deur open. Wilt u een kijkje nemen op onze school? U en uw kind zijn van harte welkom! U kunt bellen op telefoonnummer 055-3602711 voor meer informatie of een rondleiding. Kijk op: www.obshetwoudhuis.nl

We hebben dit gedaan door allerlei spelletjes, samenwerkingsvormen en andere activiteiten rondom dit thema te doen. In groep 1 en 2 werken wij bijvoorbeeld met picto’s aan de muur. Elke twee weken halen we er een picto uit en richten ons daar op.

59


www.homeopathiepraktijk.net

Homeopathie voor snotneuzen, winterdip en vermoeidheid • • • • • •

Chronische verkoudheid Keel-, neus-, en oorinfecties Blaasontsteking Koortslip Krentenbaard Niet herstellen De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten indien u aanvullend verzekerd bent.

Meer informatie of een afspraak? Drs. Manon Bruins homeopaat R.Hom ® AGB-code: 9003564, Lid NVKH Waterlei 266 – 7325 GM Apeldoorn Tel.: 055-3601023

Faciliteiten Zwemles voor Survival ABC Privé, duo of trio zwemles Snelcursus (survival ABC) Meer bewegen voor ouderen Zwemmen met beperking

Eervo lle bij de vermeldin g v zwem erkiezing onder w 2012! ijzer

ZONLID - KWALITEIT - KINDVRIENDELIJK - ERVARING MEEDENKEND - PERSOONLIJK - MAATWERK

Zwemlocaties Apeldoorn Beekbergen Houttuinen Oost 40 Parc Spelderholt 055-8441356 / 06-51076480 info@zwemschool-kablau.nl

‘‘Met homeopathie fit de winter door’’

Ook voor een winter barbecue en heerlijke versgemaakte stamppotten,kunt U vanaf heden weer bestellen Vraag dan informatie op bij

Geurt Janssen Catering

www.zwemschool-kablau.nl


Theatervoorstelling

Nerfbattle

Flesjes en blikjes als theaterkaartjes

Heeft u al eens gehoord van Nerf? Van Nerfpistolen en Nerfpijltjes? Heel veel jongens (en ook wel wat meisjes) in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn er gek op. Zij hebben een of meerdere wapens om mee te spelen en een stel van de bijbehorende pijltjes. Leuk, maar niet in de huiskamer!

Een ludiek, leerzaam én opgeruimd initiatief in Apeldoorn van vrijwilligersorganisatie DenkTank Breed. Donderdag 3 november bezochten 356 kinderen uit de groepen 4 en 5 uit onze wijk de voorstelling “Midas en het boterham met pindakaaszakje” van theatergroep Tomaat! Theater op maat.

Het was een wens van Bas Kemps (van Denktank Breed) om eens een battle te organiseren in een gymzaal. Met heel veel pijltjes, coole targets, veel pistolen en veel ruimte om te schieten. Dus dat hebben de vrijwilligers van Denktank Breed gedaan!

Het verhaal volgt Midas. Een sympathieke kwajongen die onverschillig om gaat met het boterhamzakje dat om zijn boterham met pindakaas zit. Hij gooit het zakje gewoon op de grond en loopt weg! Pfff.. Vervolgens volgt het verhaal ook het leven van het zakje dat weer, wind en allerlei gekke dieren tegenkomt. De kinderen genoten zichtbaar en hoorbaar van de grappen uit de voorstelling, maar begrepen heel goed de boodschap die overgebracht werd: afval hoort niet op straat.

Eerst in de herfstvakantie en wegens succes meteen op herhaling in de kerstvakantie. Een gymzaal gehuurd, pijltjes ingekocht en een heel stel kinderen uitgenodigd voor dit bring-your-own-device evenement. Dus: zelf een Nerf meenemen, wij zorgden voor de pijltjes. En wat bleek: in een uur tijd kun je ontzettend veel pret hebben! Elkaar beschieten, targets proberen te raken, een bunker bouwen… en voldoende munitie voor iedereen. We hebben ook een spel in de vorm van trefbal geïntroduceerd, maar een bunker bouwen en het target van de tegenpartij veroveren was de favoriete activiteit!

Als toegangsbewijs namen alle kinderen een zwerfblikje of zwerfflesje mee. Maar ook ander zwerfafval kwam voorbij. Aan het einde van de middag bleken er ruim 400 blikjes en flesjes te zijn ingeleverd. Wat een opruimkanjers! Deze voorstelling werd georganiseerd door DenkTank Breed in het kader van hun deelname aan de actie Heel Apeldoorn Rein.

denktankbreed@gmail.com

denktankbreed@gmail.com

61


In de vaste Wijkkijkerrubriek ‘Creatief in de wijk’ interviewt Roely Smit wijkbewoners met een creatieve hobby. Wellicht kent u ook iemand die hiervoor in aanmerking zou mogen komen? Laat het de redactie weten.

Tekst en foto’s: Roely Smit

Creatief in de wijk: Het speelse kind Werken met bijenwas

Maria vertelt enthousiast over haar hobby. Op de eettafel voor het raam liggen al haar schildersattributen en dit is de plek waar ze het liefst tekent en schildert.

Lekker aanklooien

Naast schilderen met acrylverf maakt Maria ook bijenwastekeningen. De basisprincipes heeft ze in een eendaagse cursus uitgelegd gekregen. “In korte tijd zie je resultaat, dat vind ik leuk. Het is ook niet of nauwelijks te sturen en dat maakt het uitdagend. Kaarten, die ik verstuur maak ik altijd zelf.”

Maria: “Ik heb een grote behoefte aan creatief bezig zijn; het geeft me een gevoel van vrijheid. Ik werk het liefst intuïtief. Ik vind het het fijnst om lekker ‘aan te klooien’ en te kijken wat het materiaal onder mijn handen gaat doen. Het maakt m’n hoofd leeg en het geeft rust en ontspanning. Bij het schilderen heb ik het liefst geen kwast in m’n handen. Ik klieder met m’n handen. Als een kind lekker vies worden.”

Ze vertelt hoe het werkt: “Je gebruikt blokjes gekleurde bijenwas, die je op een mini strijkboutje laat smelten en dat boutje zet je op het papier. Als je de bijenwastekeningen met een doek opwrijft krijg je een mooi glimmend effect.” Boeiend om te zien hoe ze werkt en ze steeds vertelt hoe het onder haar handen ontstaat en gaat groeien.

Mandala’s ontwerpen en inkleuren

Vrijheid

Ze vertelt dat ze nooit schildercursussen heeft gevolgd. Wel heeft ze bij Anja Baas een cursus mandala’s tekenen gedaan. Ze legt uit wat een mandala is: het betekent in het Sanskriet cirkel of wiel. Een symbool van oneindigheid met een binnen- en buitenwereld. Een mandala brengt aarde en kosmos samen via een samenspel van lijn, vorm en kleur.

De vrijheid van waaruit ze wil leven en werken benadrukt ze. “Ik wil het liefst mijn speelse kind de ruimte geven. Het klinkt misschien eigenwijs, maar ik wil daarom niet naar schildercursussen. Ik gruwel ervan om binnen de lijntjes te moeten kleuren. Ik wil buiten de lijntjes kunnen gaan. Ik wil niet afgekeurd worden omdat ik niet voldoe aan de opdracht die door iemand verzonnen is. M’n innerlijke drive, m’n intuïtie wil ik volgen. Lekker bezig zijn en het resultaat is relatief bijzaak.”

”De achterliggende gedachte kan ook zijn, dat de cirkel het universum is of de hele wereld en jij in het centrum staat. Je creëert in feite je eigen wereld: je eigen kleuren, je eigen denkwereld, je eigen geluk. Soms heb ik wel een beetje in mijn hoofd hoe het moet worden. Voor het ontwerpen doe ik meer een beroep op mijn verstand, voor het inkleuren meer op mijn gevoel. Ik heb gemerkt dat ik gewoon moet durven. Creativiteit geeft me voldoening. Af en toe pakt tekenen me zo dat ik bijna niet kan stoppen. Ik bewaar mijn tekeningen, omdat ik het leuk vind te zien hoe mijn ontwikkeling is.” Ze laat me dat aan de hand van verschillende mandala’s zien.

Ben je nieuwsgierig geworden naar haar werk, dan kun je contact opnemen met Maria: 055-8433771 mgwro@ziggo.nl

62


Tekst en foto’s: Roely Smit

Creatief in de wijk Elke ochtend om half acht een half uurtje lijntekenen aan de eettafel. Zo begint Gerard Fritz zijn dag, heel rustgevend.

Tekenleraar

Acrylverf

Op de MULO, zo’n 60 jaar geleden, is zijn tekenleraar zijn grote voorbeeld geweest. Gerard memoreert: “Ik heb van hem o.a. geleerd om in perspectief te tekenen en licht en donker te accentueren. Destijds met potlood en houtskool, nu met pen.” Hij heeft toen zijn creativiteit ontdekt, waar hij nog altijd dankbaar voor is. Door studie, werk en het gezinsleven kwam het er daarna weinig van, totdat Gerard met pensioen ging.

Hij heeft een paar bijenwasschilderingen gemaakt, maar meestal werkt Gerard met acrylverf. Deze verf droogt snel. “Ik houd ervan zoveel mogelijk achter elkaar te schilderen en dan is dit de ideale verf.” Hij vertelt dat hij een paar jaar bij de kunstenaarsvereniging “De Prententielozen” heeft geschilderd. Verder heeft hij jaren met zijn twee dochters op de beurs “Artistieke Handen” gestaan, waar hij dan zat te tekenen. Vol trots vertelt hij dat zijn dochters heel goed zijn in het maken van kleding. De appel valt niet ver van de boom, want Gerards vader was maatkleermaker.

Autodidact Het is een echte hobby van hem. Tientallen tekeningen laat hij zien, van landschappen in Indonesië, vakwerkboerderijen in Limburg tot het Gymnasium in Apeldoorn, waar hij nu mee bezig is.

Gevoelig Gerard vertelt dat hij het moeilijk vindt om kunstwerken te verkopen. “Omdat er veel eigen gevoelens in een schildering zitten, vind ik het moeilijk om er afstand van te doen. Het wordt iets heel persoonlijks.” Wat hij ook lastig vindt is wat hij ervoor moet vragen. Wel schildert hij in opdracht. Lachend zegt hij: “Mijn buren zijn mijn grootste afnemers.” Vervolgens laat hij twee heel persoonlijke schilderingen zien, vanuit zijn intuïtie gemaakt. Beiden in dezelfde aardekleuren. Het is aan hem te merken dat deze schilderingen veel bij hem oproepen.

Gerard is een autodidact. Hij observeert, probeert nieuwe technieken uit en maakt het zich op die manier eigen. Als voorbeeld noemt hij het plakken van wc-papier op doek, daarover heen verf en dan zien wat er gebeurt. “Vaak begin ik en weet ik nog niet wat het wordt.” Zo heeft hij zijn wereld als kunstenaar uitgebreid. Hij is naast tekenen gaan schilderen met acrylverf. Abstract en spiritueel noemt hij het zelf. In het begin van zijn schilderscarrière veel in zwart/wit, maar nu steeds meer in kleur. “Die schilderijen spreken meer.”

Omdat hij er moeilijk afstand van kan doen zie je overal in zijn huis kunstwerken. Zo langzamerhand ontstaat er ruimtegebrek en daarom is hij ook de gangen van de verschillende verdiepingen van de “Kasteeltoren” waar hij woont, gaan “opleuken”, zoals hij het zelf noemt. Prachtig om te zien: het geeft sfeer.

Hij wordt vooral geïnspireerd door internet. “Op de site Pinterest heb je een onderdeel astrologie, waar je prachtige foto’s ziet van nevels. Dat inspireert me om daar mooie schilderingen van te maken.” Daarnaast is hij een liefhebber van het werk van Ton Schulte, een bekende kunstenaar uit Ootmarsum.

Heeft u belangstelling voor zijn werk, dan kunt u contact opnemen met Gerard op 055-3661545 gfritz8@upcmail.nl

63


MEDISCHE PEDICURE, COSMETISCHE VOETVERZORGING & REFLEXOLOGIE

SPECIALISTISCHE Ook behandeling: TECHNIEKEN DIABETISCHE & REUMATISCHE voet en INGROEIENDE/ RISICOVOETEN INGEGROEIDE TEENNAGELS Cosmetische voetbehandeling Schimmelnagels

LENTE - ZOMERAKTIE De hele lente en zomer mooi gelakte nagels! 4 x halen = 3 x betalen De aktie loopt van april tot september Gellak op de nagels van de tenen of handen blijft 6 tot 8 weken mooi. Elke 6 weken nieuwe lak zorgt voor een lente en zomer lang mooie nagels.

Emily Dozy • Lage Landenlaan 47 • 7325 SH Apeldoorn M 06 - 34 04 96 29 E info@jouwvoeten.nl I www.jouwvoeten.nl

Geef JOUW VOETEN de aandacht die ze verdienen!

• Wist u dat Talma Borgh nog een eigen keuken heeft • Wist u dat wij graag dagelijks vers voor u koken • Wist u dat wij inkopen bij plaatselijke leveranciers • Wist u dat er momenteel een aanbieding is: 3 maaltijden voor € 10,• Wist u dat onze bezorgers een stukje sociale betrokkenheid bieden • Wist u dat zij bijvoorbeeld helpen met menulijsten invullen • Wist u dat wij ook hapjes, salades etc. kunnen leveren • Wist u dat wij u met uw gasten ook kunnen ontvangen in ons restaurant • Wist u dat wij uw feest groot of klein een Smakelijk tintje kunnen geven door bijv. heerlijke buffetten en/of hapjes voor u te maken en af te leveren op het door u gekozen adres • Wist u dat u dit alles kunt regelen via tel. nr. 055-3683747 Smakelijk Maaltijd en Catering Fortlaan 47 7325 ZE Apeldoorn www.talma-borgh.nl


Natuurlijk Nieuwsgierig op winterexpeditie Half januari, het was koud en er lag een klein beetje sneeuw. Prima omstandigheden om eens stil te staan bij tuinvogels. Die kunnen in deze omstandigheden wat extra voer gebruiken.

dingen geknutseld voor vogelvoer, daarmee konden de kinderen nog meer vogels naar hun tuin lokken. In totaal werd er 6 meter en 66 centimeter aan vogelpinda’s geregen, een nieuw record!

Koolmees, duif en merel zijn redelijk bekend in Woudhuis en Osseveld. Maar wie heeft er al eens een pestvogel of een draaihals gezien in de wijk? Een groep van ruim 20 kinderen hebben op 18 januari van alles gehoord over de vaste bezoekers en de dwaalgasten die je zomaar kunt tegenkomen. Met dank aan vogelkenner Peter Lindeboom, die aan de hand van zelfgemaakte foto’s van alles kon vertellen. Daarna werden er allerlei

Er was ook een vogelherkenningsspel. En in een Ren-je-Rot-quiz werd tot slot de kennis over vogels nog eens getest. Dat zat wel goed! En zo waren de deelnemers aan de winter expeditie van Natuurlijk Nieuwsgierig klaar voor de nationale tuinvogeltelling op 28-29 januari van Vogelbescherming Nederland. denktankbreed@gmail.com j.willemsen@zonnet.nl


Week agenda voor Osseveld-Woudhuis Maandag

Dinsdag

Meer Bewegen 9.45-10.30u ouderen 60+ Talma Borgh

Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00u

Koffie-inloop Ontmoetingspunt 10.00-11.30u Talma Borgh Ontmoetingsgroep Talma Borgh 10.00-10.30u Gespreksgroep Plato (2e en 4e van de maand) 10.00-11.30u Prikpunt Talma Borgh 10.00-11.00u Het Informatiepunt 10.00-12.00u Talma Borgh Sjoelen en Rummikub 14.00-16.00u Talma Borgh Viering Woord en communie 14.30u Talma Borgh, 1e vd maand CODA bibliotheek PCBS de Regenboog 14.30-17.30u geopend Keerkring 70 Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-15.30u Actief (buiten) bewegen 14.00-15.00u Talma Borgh KDO Gymnastiek 15.30-16.30u 4-5 jaar 16.30-17.30u 6-7 jaar 18.00-19.00u 8-9 jaar 19.00-20.00u 10 jaar e.o. Gymzaal Fortlaan Jeugdschaken 17.00-20.00 u (stappen 1 t/m 5) PCBS De Regenboog Woudhuis Kaarten 19.00-21.00u Talma Borgh Gospelkoor Spring 20.00-22.00u Het Bolwerk Volleybal Vereniging Primavo 20.00u Gymzaal Fortlaan Doedelzakvereniging 20.00u PCBS De Regenboog Woudhuis

CODA bibliotheek PCBS de Regenboog 10.30-17.30u geopend Keerkring 70 Club Extra (Accres) 13.00-14.00u Voor 6-12-jarigen met een motorische achterstand Gymzaal Ravelijn

Inloopsoos ’t Ossewoud 13.30-16.00u Het Bolwerk zaal 4 Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-15.30u

Markt 13.30-17.30u Winkelcentrum ’t Fort

Inloop 10+ 15.30u Jongerencentrum The Corner

Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-15.30u

Handbal Achilles 16.00u Gymzaal Fortlaan

KDO jazzdance 18.00-19.00u voor 9-12 jaar 19.00-20.00u voor 12-17 jaar Gymzaal Fortlaan

Wijkbuffet (4e van de maand) 17.00-19.00u Talma Borgh

Scouting Marca Appoldro 19.00-21.00u Seniorenscouts 55 jaar e.o. Blokhut, Lupineweg 75

Jazzdancelessen KDO Gymzaal Ravelijn 18.00-19.00u 7-9 jaar 19.00-20.00u 10-13 jaar 20.00-21.00u 14-17 jaar

Aerobics Novitas Gymzaal Fortlaan 20.00u

Spreekuur Wijkraad (2e dinsdag van de maand) 19.30-20.00u in Het Bolwerk

KDO Trampoline 17.00-18.00u voor 6-7 jaar 18.00-19.00u voor 8-10 jaar 19.00-20.00u voor 11-14 jaar Gymzaal Hellend Veld

Bingo (2e van de maand) 19.30-21.00u Talma Borgh Tieneryoga Praktijk De Ruimte, Linie 580 16:00-17:00u 10 t/m 13 jaar

Vrouwenkoor Bel Canto 20.00u Het Bolwerk

Jokeren en Klaverjassen Vogelvereniging P.J. Helder 19.30-22.15u in Het Bolwerk Op de 1e, 2e en 3e dinsdag van de maand

Donderdag Meer bewegen voor ouderen 9.45-10.30u Talma Borgh

Klaverjassen 20.00u in The Corner/Het Bolwerk

Het Informatiepunt Talma Borgh 10.00-12.00u

Meppen en Beppen 20.00-22.00u Gymzaal Fortlaan

Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00u Bloemschikken (1 x per 14 dagen) 10.00-11.30u Talma Borgh

KDO Trampoline 20.00-21.00u voor 14 jaar e.o. 21.00-22.00u voor volwassenen Gymzaal Hellend Veld

Geheugentraining (4e van de maand) 14.00-16.00u Talma Borgh

Woensdag

Kaarten maken en handwerken 14.00-16.00u Talma Borgh

Yuan Gong (door beweging tot rust komen) 9.30-11.00u Talma Borgh

Koffie inloop Talma Borgh 14.30-15.30u

Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00u

Inloop 10+ 15.30u The Corner

66

Bibliotheek Talma Borgh 15.30-16.30u KDO Jazzdance 16.00-17.00u voor 17.00-18.00u voor 18.00-19.00u voor 19.00-20.00u voor Gymzaal Fortlaan

4-6 jaar 7-8 jaar 6-9 jaar 10-13 jaar

Borgh Koor 19.00-20.30u Talma Borgh

Vrijdag Koffie-inloop Talma Borgh 10.00-11.00u CODA bibliotheek PCBS de Regenboog 14.30-17.30u geopend Keerkring 70 Computerondersteuning (1 x per 14 dagen) 14.30-16.00u Talma Borgh Dido zang-dans-toneel 15.00-18.00u Het Bolwerk KDO Jazzdance 15.15-16.00u voor 4-6 jaar 16.00-17.00u voor 7- 8 jaar 17.00-18.00u voor 9-10 jaar Gymzaal Fortlaan Koffie-inloop Talma Borgh 14.30-16.00u Koersbal 15.00-16.00u Talma Borgh Kinderyoga Praktijk De Ruimte, Linie 580 14.00-15.00u 4-6 jaar 15.30-16.30u 7-10 jaar KDO Trampoline 16.00-17.00u wedstrijdgroep 17.00-18.00u voor 6-12 jaar Gymzaal Hellend Veld Vereniging Papillon Twirlen, gymzaal Keerkring 18.00-22.00u Scouting Vereniging Marca Appoldro 19.00-21.00u Pro-Scouts 19.00-21.00u Explorers 14- 17 jaar 20.00-22.00u Roverscouts 17-21 jaar 20.00-22.00u Plusscouts 21 jaar e.o. Blokhut, Lupineweg 75 Inloop 13+ 19.30u uur The Corner


Zaterdag NTK Apeldoorn Gymzaal Ravelijn 08:45-09:30 4-6 jarigen 09:30-10:30 6-8 jarigen 10:30-11:30 8-10 jarigen 11:30-12:30 10-12 jarigen Vogelmarkt Vogelvereniging P.J. Helder Laatste zaterdag van de maand 9.00-12.00u Het Bolwerk Scouting Vereniging Marca Appoldro 10.00-12.00u Bevers 5-7 jaar 10.00-12.00u Welpen 7-11 jaar 10.00-12.00u Scouts 11-14 jaar 13.00-16.00u Scouts met een beperking Blokhut, Lupineweg 75 Tai Chi Chuan 108 Vorm 9.00-13.00u Het Bolwerk, zaal 4

Zondag De Woudrunners 9.30u ‘De Boog’ in Het Woudhuis, kruising Lupineweg-Woudhuizerallee Life 10.00 uur Christengemeente LIFE-Apeldoorn Het Bolwerk

Fithockey in Apeldoorn Fithockey is een aangepaste vorm van hockey voor senioren (60+) en is ook wel bekend als knotshockey. Knotshockey kan gespeeld worden vanaf 4 jaar en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond heeft het aanbod via de bij haar aangesloten verenigingen voor de doelgroep 60+ Fithockey genoemd, omdat dat beter aansluit bij de aard van de doelgroep. Fithockey wordt in Apeldoorn aangeboden door Hockeyclub Ares op het sportpark Nagelpoel in Apeldoorn-Zuid nabij het industrieterrein Malkenschoten, achter de voormalige forellenvijver.

Het spel Het spel wordt gespeeld met zachte knotsen en een zachte bal. De veiligheid is daarmee geborgd. De verende ondergrond van de kunstgrasvelden, waarop ook het reguliere hockey wordt gespeeld, zorgt ervoor dat er weinig tot geen gewrichtsklachten en/of spierklachten worden opgebouwd, ook bij intensief meedoen. Inmiddels is er meer dan 12 jaar ervaring met deze vorm van bewegen en omdat er tweemaal in de week aanbod is, kan er tot 104 keer per jaar gespeeld worden.

Meedoen Als het u wat lijkt, dan is het wel nodig dat u: - zelfstandig naar Ares kunt komen (eventueel met de regiotaxi of andere taxidiensten, bus lijn 14); - zonder hulpmiddelen kunt lopen; - schoeisel heeft met een licht profiel in het loopvlak.

Vitaliteit Vitaliteit = bewegen in warm water. Wat is er nu heerlijker in de winter dan bewegen in warm water. Dat kunt u doen bij Vitaliteit in: Het Kristal, Distelvlinderlaan 120 Op dinsdag en vrijdag van 09:30 – 11:00 uur Aquacenter Malkander, Dubbelbeek 56 Op donderdag van 19:45 – 20:15 uur Elke les bestaat uit een half uur en wordt gegeven door een bevoegd docent. Kom voor een gratis proefles. Aanmelden is niet nodig. Info: Lies Bosma 055-541 38 81 U bent van harte welkom.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan horen wij dat graag via fithockey@hcares.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 055-5337597 of 055-5213604. Met vriendelijke groeten, Peter Steenmeijer Fithockeycoördinator Hockeyclub Ares Telefoon: 055-5337597 of mobiel 06-54276455 fithockey@hcares.nl www.hcares.eu www.hcares.nl>doelgroep-hockey>fithockey.


Popkoor PowerPop We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het clubgebouw van Handbalvereniging Achilles, Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn. Bekijk de website: Popkoorpowerpop.nl

Osseveld/Woudhuis, leuke wijken, leuke mensen. Als popkoor PowerPop zijn we op zoek naar zulke leuke mensen om ons kleurrijke koor te komen versterken. Kom een keer kijken en luisteren en meld je dan snel aan. Dan kun je óók meedoen met ons jubileumconcert in de Rabobankzaal van Orpheus op 23 juni 2018!

Tot ziens!

Zaalsport

Bij veel mensen staat sporten hoog op het lijstje met goede voornemens. Bij de vereniging Zaalsport Apeldoorn kunt u uw sportvoornemen goed en voordelig in praktijk brengen.

“Vakm In 2011 an va nh e n in 2 et Jaar” “Tege 014 lzette r van het ja ar”

Op verschillende avonden en meerdere locaties is het mogelijk om een zaalsport te beoefenen zoals aerobics/steps, conditietraining en volleybal. Lekker bewegen en plezier staan daarbij voorop. Ook personen die wat ouder zijn, zijn welkom bij onze vereniging. Vereniging Zaalsport Apeldoorn is een kleine sportvereniging van ongeveer 90 leden. De leden komen uit heel Apeldoorn (Ugchelen, Beekbergen). We sporten puur recreatief en stellen geen eisen aan vaardigheid en/of niveau. Iedereen is welkom. We gebruiken gymzalen van Accres: Gentiaanstraat, Agricolastraat en Klingelbeek.

SERVICE- KWALITEIT - DEGELIJK - VAKMANSCHAP MEEDENKEND - PERSOONLIJK - OOG VOOR DETAIL

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u ons bellen of e-mailen. U kunt tevens een afspraak maken om onze showroom en tevens wellness-studio te bezoeken.

De meeste leden zijn wat ouder en vinden bewegen belangrijk en komen daarom één keer per week samen om te sporten. We zijn aangesloten bij de Sportraad Apeldoorn. Alle informatie over de sportactiviteiten is te vinden op: www.zaalsportapeldoorn.nl Via een mail naar zaalsportapeldoorn@live.nl kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor twee gratis proeflessen. De contributie is laag (vanaf € 12,50 per maand) en er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.

055-8441356 / 06-51076480 info@klusbedrijf-kablau.nl

www.klusbedrijf-kablau.nl 68Ziet u nog scherp? w u Is tuur n o m og n d? e go

Is uw bril nog te declareren?

Wij n e l e reg t he ! u r o o v

Kijk voor meer informatie: vanwamelenoptiek.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.