Wijkkijker Winter 2018

Page 1

WIJKKIJKER Winter 2018 | Wijkblad Wijkraad Osseveld-Woudhuis | Nummer 1


Je mag er zijn! Jezelf en je huid vakkundig laten verwennen. Wie wil dit nu niet? Elke dag zie je weer de lijntjes en vermoeidheid in je gezicht of andere huidproblemen waar je je aan stoort? Als je lekker in je vel zit en de dingen doet waar je energie van krijgt, dan straal je dit uit.

Al 20 jaar run ik succesvol mijn schoonheidspraktijk. Voor zowel vrouwen als mannen heb ik een 100% natuurlijke oplossing. Deze zorgt ervoor dat je er gezond en stralend uit blijft zien.

.

Ontdek de kracht en macht van Transformage 3-D Skin fitness Massage Een geweldige “work out” voor de gezichtshuid, hals en decolleté die niet alleen werkt op het bindweefsel maar daadwerkelijk in 3-D, in meerdere lagen van de huid.

Het resultaat is indrukwekkend! Ik geef niet alleen je huid een weldadige schoonheidsboost maar laat je ook tot rust komen. Daarnaast ben je bij mij aan het juiste adres voor schoonheids- en voedingsadviezen.

Wil jij ook stralen en écht jezelf zijn maak dan nu een afspraak

Schoonheidspraktijk Gezonde Schoonheid - Ilonka Pouw Schoonheidsspecialiste & Lifestyle Coach Ilonka@gezonde-schoonheid.nl - M 0619816177 - Houttuinen Zuid 2, 7325 RK Apeldoorn WWW.GEZONDE-SCHOONHEID.NL


Kijk op de Wijk(kijker) Deze Winterwijkkijker is de laatste Wijkkijker die ik met een geweldig redactieteam en in nauwe samenwerking met BijBeeld heb mogen maken. Voelt toch een beetje als afscheid nemen, gek hè? En afscheid nemen valt niet mee hoor, als je zoiets zelden doet. Het zou mij niets verbazen, als ik op de één of andere manier nog een (tijdelijke) rol zal hebben binnen de redactie of voor de Wijk(kijker). De tijd zal het snel genoeg leren. De Wijkkijker wordt gemaakt door 12 vrijwilligers en dankzij ‘onze’ opmaakkanjer van BijBeeld. Samen vormen wij een geweldig energiek team, vol creativiteit en positiviteit. Een team met genoeg ideeën om nog vele jaargangen Wijkkijkers te vullen. In deze Winterwijkkijker stellen meerdere wijkondernemers zich aan u voor, komt De Tol in Osseveld-West uitgebreid aan bod, als ook de natuur in en nabij onze mooie wijk. Wanneer de seizoenen bijna geruisloos in elkaar overgaan, ligt een strakke scheiding in thema’s niet meer zo voor de hand. Daarom leest u in deze editie al over het imkerschap, de wilde bloemen en planten in en om de wijk en over de natuur in het Weteringse Broek, waar boer Robert Overvelde van nabij meemaakt hoe zijn land met een agrarische bestemming in samenwerking met de gemeente wordt ingezet voor recreatiedoeleinden zoals de aanleg van fietspaden. Met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen bieden wij de Apeldoornse politieke partijen de gelegenheid om zichzelf te presenteren aan de wijk… wat hebben zij voor onze wijk gedaan in de afgelopen 4 jaar en wat zijn hun plannen voor de komende 4 jaar? En gaat het nu met de plannen voor een AZC op het voormalig GGNet terrein aan de Deventerstraat? De redactie zoekt het voor u uit. Lees in deze Wijkkijker de eerste bijdrage van een serie nog te plaatsen artikelen. Lees het allemaal in je eigen Full Colour Feel Good Wijk Glossy de Wijkkijker en bedenk… er is nog zoveel te vertellen. Bedankt allemaal weer voor jullie vertrouwen, voor jullie (ondernemers) verhalen en jullie bijdragen aan de Wijkkijker. Blijf uw bijdragen gerust mailen. Tot ziens in de wijk! Wendy Le Griep Eindredacteur/contactpersoon Wijkkijker wendy@legriep.nl wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

1


Penningmeester in de buurt? Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar een penningmeester M/V

Heb jij plezier in het werken met cijfers?

Ben je accuraat en heb je wat financiĂŤle kennis?

Ben je bedreven in het maken van financiĂŤle planningen?

Kun je ook fatsoenlijk en eerlijk nee zeggen als het budget geen uitgaven meer toelaat?

Kijk voor het complete profiel of voor een kennismaking op www.osseveld-woudhuis.nl/vacature


Voorwoord

Wijkraad Osseveld-Woudhuis Correspondentie Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn bestuur@osseveld-woudhuis.nl

Beste wijkbewoners,

Spreekuur Iedere tweede dinsdag van de maand in Het Bolwerk (Ravelijn 55) van 19.30-20.00 uur in de Wijkhuiskamer op de begane grond.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dit voorwoord staat in het teken van de wisseling van de wacht binnen het bestuur van de Wijkraad.

Voorzitter m.i.v. april 2018 Remco Linnenbank, remco.linnenbank@osseveld-woudhuis.nl

Huidige bestuur Het huidige bestuur bestaande uit: Willem, Karlien, Johan, Marcel, Remco en Jaap is nog niet heel lang in deze samenstelling bijeen. Jaap heeft zich vrij recent bij het bestuur aangesloten. Marcel en Remco al weer iets langer geleden. Willem, Karlien, Johan en ik zijn al weer geruime tijd met elkaar in de weer om naar de toekomst van de wijk te kijken, ontwikkelingen in gang te zetten en daadwerkelijk plannen om te zetten naar de uitvoering. Dat doen we met z’n allen op verschillende onderwerpen, kijkt u maar om zich heen: groen, milieu, bewonersbetrokkenheid, azc, kasteelgracht, Teuge. Maar ook de afstemming rondom de communicatie over wijkaangelegenheden, het overleg met de gemeente, de financiën en hoe deze in te zetten binnen de wijk voor en met de diverse organisaties etc. etc. Voor, samen en met u maken we er met elkaar iets van.

Penningmeester Johan te Winkel, johan.te.winkel@osseveld-woudhuis.nl Secretaris Jaap van Brummen, jaap.van.brummen@osseveld-woudhuis.nl Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en Bestemmingsplannen Vacature Sociale Zaken/Vice-Voorzitter Karlien Vinke, karlien.vinke@osseveld-woudhuis.nl Communicatie & Wijkkijker Vacature Algemeen Marcel Jongman, marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl Vacatures Penningmeester Communicatie + Wijkkijker Bestuurslid Algemene Zaken Bestuurslid Verkeer, Milieu, Openbare Veiligheid en Bestemmingsplannen Website www.osseveld-woudhuis.nl osseveld-woudhuis @WijkraadOssWoud

Kopij De kopijsluiting voor de Lentewijkkijker 2018 is vrijdag 13 april 2018. De bezorging van de Lentewijkkijker is van 5-15 juni 2018.

Bezorging De Winterwijkkijker wordt tussen 6 en 16 maart bezorgd. Geen Wijkkijker ontvangen? Of is de Wijkkijker te laat bezorgd? Mail naar: peter.wijkkijker@outlook.com

Contact Wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl, Wendy Le Griep, wendy@legriep.nl

Colofon | Contact wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

Advertenties wijkkijkeradvertenties@osseveld-woudhuis.nl Redactieleden Wendy Le Griep, Tessa Gruppelaar, Roely Smit, Peter Zwetsloot, Gert-Jan Tamboer, Teja Bottema, Herma Oosterloo-de Jong Maria Rovers, Marianne Hutters, Jeanine van Brummen, Theo Groen, André de Ruiter, MaS leerling Anne Ambagtsheer Opmaak bijbeeld 055-539 47 77 Contact: studio@bijbeeld.nl, www.bijbeeld.nl Coverfoto’s: Wilma Roelofs en Wendy Le Griep, wendy@legriep.nl Druk New Energy, info@newenergydrukwerk.nl, www.newenergydrukwerk.nl

Binnenkort vindt er een wisseling van de wacht plaats: Johan, Willem en ik verlaten het bestuur van de Wijkraad. We zijn alle drie tot de conclusie gekomen dat het tijd is om ruimte te maken voor andere mensen met nieuwe ideeën, andere vormen van energie en andere samenwerkingsconstructies. Dat biedt ons de ruimte om onze tijd weer voor andere bestuurlijke trajecten in te zetten, om andere vormen van vrijwilligerswerk op te pakken, kortom: om op andere plekken een steentje bij te mogen dragen. U merkt het al, deze keer geen voorwoord dat specifiek betrekking heeft op de wijk, maar op het bestuur. Via deze weg bedanken wij voor de samenwerking met alle betrokken bewoners, met alle partijen in de afgelopen periode, voor de mooie gesprekken die er gevoerd zijn en zijn we trots op dat wat er allemaal bereikt is en geven we met veel plezier het stokje door aan het nieuwe bestuur.

Nieuwe bestuur Een aantal mensen: Karlien, Marcel, Remco en Jaap vormen straks gezamenlijk het nieuwe bestuur. Echter, ze kunnen nog wel hulp/ondersteuning gebruiken. Zo zoeken we ondermeer nog een penningmeester en een nieuw bestuurslid Communicatie. Heeft u interesse om bestuurlijk een bijdrage te leveren, houd dan de website en de facebook pagina van de Wijkraad in de gaten voor informatie. Of stuur een mail naar: bestuur@osseveld-woudhuis.nl Via deze weg wens ik jullie enorm veel succes en plezier met de contacten met de wijkbewoners, met het overleggen met de professionals in de wijk, met de gemeente, maar vooral een fijne samenwerking als bestuur! Bedankt voor de afgelopen jaren en op een mooie toekomst! Hermien Jacobs Voorzitter bestuur Wijkraad Osseveld-Woudhuis

3


Save the date!

De benodigde documenten kunt u terugvinden op de website van de Wijkraad of opvragen via het secretariaat.

bestuur@osseveld-woudhuis.nl www.osseveld-woudhuis.nl

Noteer het alvast in uw agenda… Woensdag 28 maart staat het Wijkcafé 2018 van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis gepland, de bekende Algemene Ledenvergadering (ALV) in een modern, fris en interactief jasje gestoken.

Wijkcafé / ALV Woensdag 28 maart 19.30-22.00 uur Talma Borgh restaurant Ravelijn 47

U bent va nh Talma Borg arte welkom in he t restaura h, Fortlaa nt van n waarna o m 20.00 u 47. Om 19.30 uur is de inlo ur het Wij op kcafé beg int. Deze avo nd staat onder me het gevoe er in het rde finan tek ciële bele bekende id en er z en van thema ta ijn weer d fels voor wijkbewo e een gesp ners en d rek tus eb wij vooru it naar de estuursleden. Sam sen en kijken thema’s v jaar. an het vo orliggend e Drie bestu ursleden nemen na de Wijkra 6 ja ad. bestuursli Ook stellen wij gra ar afscheid van d aan u v ag een nie oor. uw

e nieuw een or het r o o te v t vo Iets ruim sie zoek e leden. nog s i w r e m u s ie m asco aad i aar n Wijkr Ook de k mende j e d r. ko en Binn gmeeste voor het in k n o n o e p ls en? ige a huid misschi u , voor inkel s! te W k en n n e i a z n oh g tot huis en, J enba Graa Woud n Brumm mco Linn d l e ssev Jaap va man, Re , g aad O Wijkr en Jacobs arcel Jon i M m , r e e k H n Vin oo. Karlie Bonestr m Wille


Adverteren in de Wijkkijker Het voornemen van het nieuwe kabinet is om in 2018 het lage tarief van de BTW te verhogen van 6 naar 9%. Het drukwerk voor de Wijkkijker valt onder het lage tarief van de BTW. Daarom wordt voorgesteld de advertentietarieven eveneens 3% duurder te maken. De verhoging is afgerond naar boven op hele euro’s. Tarieven advertenties in de Wijkkijkers: Omschrijving Binnenkant Wijkkijker willekeurige pagina Middenpagina enkel Middenpagina dubbel Binnenkant kaft Achterpagina Binnenkant Wijkkijker willekeurige pagina Binnenkant kaft Binnenkant Wijkkijker willekeurige pagina Binnenkant Wijkkijker willekeurige pagina Binnenkant kaft

Formaat A4 A4 A4 (2x) A4 A4

Tarief 2017 124,00 124,00 248,00 165,00 248,00

Tarief 2018 128,00 128,00 256,00 170,00 256,00

A5 A5

71,00 90,00

74,00 93,00

A6 A6 ‘banner’ A6

41,00 41,00 54,00

43,00 43,00 56,00

Vastgesteld door het bestuur van de Wijkraad op 14 november 2017

Regelmatig krijgt de redactie vragen over de advertentiemogelijkheden in de Wijkkijker, alsmede over de daarbij behorende advertentietarieven. Adverteren in de Wijkkijker kan op drie verschillende manieren: 1. De ‘Ondernemer in de Wijk’ 2. Advertorial door adverteerder aangeleverd 3. Advertentie: • Staand A6 • Liggend A5 • Staand A4

Algemeen De Wijkkijker verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 5600 stuks. De Wijkkijker wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijken Osseveld-Oost, Osseveld-West en Het Woudhuis. Wij onderscheiden de wintereditie, de lente-editie en de herfst-editie. Kopijsluiting en verspreidingsperiode zijn in elke Wijkkijker terug te vinden in het colofon. Advertentieruimte wordt per Wijkkijker ingekocht en gefactureerd. U kiest zelf in welke Wijkkijker u uw advertentie wilt plaatsen. De factuur ontvangt u van de penningmeester van de Wijkraad OsseveldWoudhuis. Deze factuur ontvangt u digitaal (per mail) twee weken na verspreiding van de Wijkkijker. De advertentietarieven zijn BTWvrij. De Wijkraad/Wijkkijker is namelijk niet BTW-plichtig.

De ‘Ondernemer in de Wijk’ De ‘Ondernemer in de Wijk’ (OidW) is feitelijk een advertorial waarin u zich als ondernemer met uw producten en/of diensten voorstelt aan de wijk. Dit is interessant voor startende ZZP-ers, maar kan ook uitstekend eerder geplaatste advertenties ondersteunen. De kracht van adverteren zit hem nog steeds in de herhaling. U voorstellen aan de wijk (het gezicht van de ondernemer) zorgt voor een grotere herkenbaarheid in uw eigen wijk. De OidW kunt u zelf ‘kant en klaar’ aanleveren, dan hebben we het over een advertorial. Wanneer u zich laat interviewen door een redactielid van de Wijkkijker en uw verhaal over uw product of dienst wordt opgemaakt in de Wijkkijker-huisstijl, spreken wij van een OidW. Het interview en eventueel een foto zijn bij de prijs inbegrepen. Zowel een advertorial als een OidW wordt meestal op A4 geplaatst. Voor deze A4 betaalt u hetzelfde advertentietarief als voor een reguliere A4 (€ 128,-).

Advertentie De drie gangbare formaten die de Wijkkijker hanteert kunnen op verschillende plaatsen in de Wijkkijker worden opgenomen. De eindredacteur bepaalt uiteindelijk waar uw advertentie komt. Advertenties aan de binnenkant van de cover en op de achterpagina van de cover kennen een hoger tarief. Advertentietarieven en advertentieformaten Bovenstaande tarieven betreffen het

5

advertentietarief per keer dat uw advertentie wordt geplaatst. De advertentietarieven worden incidenteel aangepast. Het besluit hiertoe wordt door de Wijkraad OsseveldWoudhuis genomen. Adverteerders krijgen bericht wanneer de tarieven worden gewijzigd. Omschrijving Afmetingen A4 Hoogte 270 mm x breedte 190 mm A5 Hoogte 130 mm x breedte 190 mm A6 Hoogte 130 mm x breedte 93 mm De advertentie-inkomsten die de Wijkkijker genereert, worden voor 100% geïnvesteerd in de productie van de Wijkkijker. Wij zijn er trots op, dat wij voor een groot deel (60%-70% van de kosten voor productie en verspreiding van de Wijkkijker) onze eigen ‘broek ophouden’.

Ontwerp Mocht u hulp nodig hebben bij de opmaak van uw advertentie of wilt u een nieuwe advertentie laten ontwerpen, dan kunt u goed terecht bij Bijbeeld (studio@bijbeeld.nl), die voor de Wijkkijker de opmaak verzorgt. In uw eigen wijk zijn uiteraard ook ondernemers beschikbaar die uw opmaakwerk goed verzorgen. Enkele adverteren ook in de Wijkkijker. Heeft u nog vragen over de tarieven en formaten? Of heeft u een advertentie opdracht voor ons? Neem gerust contact op met de redactie:

wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl


Tekst: Jeanine van Brummen en Wendy Le Griep Foto’s: Wendy Le Griep

Vrijwilligers in het zonnetje Hoe kun je een super gezellige avond organiseren om de vele vrijwilligers in je wijk in het zonnetje te zetten? De Wijkraad Osseveld-Woudhuis wilde graag aansluiten bij de Nationale Vrijwilligersdag in december en nodigde daarvoor een grote schare wijkvrijwilligers uit voor een ongedwongen en vooral gezellige avond. Evenementenorganisator Marian Krook van Stralend Middelpunt kreeg voor deze avond de regie om er een sprankelende en vooral informele en ontspannen avond van te maken voor de vele vrijwilligers in onze wijk. Verder kwamen we nog meerdere vrijwilligers tegen van de Scoutinggroep Marca Appoldro, redactieleden van de Wijkkijker, Ria en Annie van de Ouderensoos, EHBO vrijwilligers van Hartveilig Wonen, bekende gezichten van DenkTank Breed, Natuurlijk Nieuwsgierig en uiteraard mocht de Wijkraad niet ontbreken, want ook die kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers.

“We kwamen op dit idee, omdat zoveel mensen in onze wijk zich belangeloos inzetten,” verklaart Karlien Vinke, vicevoorzitter van de Wijkraad. “Sommigen via een organisatie, anderen als individu, in de wijk of daarbuiten. We vonden het een mooi idee om onze waardering te laten blijken aan deze mensen via de vrijwilligersavond.”

50 maal hartelijk welkom

Geen onderscheid

Met ruim 50 gasten was de gezellige kantine van de Klootschietvereniging Woudhuis goed gevuld. De Wijkraad heette een ieder van harte welkom. De vrijwilligers die van de open uitnodiging gebruik hadden gemaakt hadden een heel diverse achtergrond:

Op de avond waren alle vrijwilligers gelijk, er werd geen prijs uitgereikt of op een andere manier onderscheid gemaakt. “Elke vrijwilliger is evenveel waard,” vindt Karlien Vinke. “We willen als Wijkraad juist graag verbinden.” En dat lijkt wel gelukt, vindt ook organisator Marian Krook-Lievestro, van Stralend Middelpunt. “Mensen bleven na afloop langer hangen, omdat ze zo gezellig met elkaar in gesprek waren. Ze hadden allemaal iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze zich vrijwillig ergens voor inzetten.”

Aart brengt bijvoorbeeld buren naar het ziekenhuis en hij is een vaste vrijwilliger op ’s Heerenloo. Bea vormt samen met zeker 10 andere dames een hechte culinaire groep ‘Koken met een missie’. Arjen is vrijwilliger voor de Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa en Daisy is actief bij sportvereniging WSV voor de basketballende jeugd onder 12 jaar.

Gewoon belangeloos Overigens was niet iedereen enthousiast over het plan. Marian: “Sommige vrijwilligers hoefden niet zo nodig in het zonnetje gezet te worden. Zij waren bijvoorbeeld opgegeven door iemand anders, maar gaven aan niet te willen komen. Ze vinden het zo gewoon om zich belangeloos in te zetten, dat ze daar geen extra waardering voor hoeven hebben. Dat is natuurlijk ook heel mooi.”

Of wat dacht je van Bas die samen met ‘zijn’ Mieke de Buitenspeeldag organiseert en Hans die zingt in het SOS Matrozenkoor, actief is bij het Apeldoornse Gidsencollectief én vrijwilliger is bij Philadwars. Katheen en Sylvia zetten zich alweer 5 jaar bijna elke donderdagavond in voor de meidengroep Girls Only en Tine is al sinds jaren actief voor de Voedselbank.

6


Ondernemers in de wijk De mooie verzameling bontgekleurde dames en heren werden vermaakt door voornamelijk ondernemers uit de wijk. Want naast heel veel vrijwilligers, telt de wijk ook veel ondernemers. De Wijkraad wilde hen ook graag betrekken bij deze avond. Zo werden de aanwezigen virtuoos vermaakt door diabolo-goochelaar Huub Cooijmans, waarna een heerlijk warm buffet van wijkcateraar Geurt Janssen volgde.

Volgend jaar weer! Marjanne Deelen van Atelier ChocoDeelen verzorgde aansluitend een chocolade kerst-workshop en Bottles and Barrels wijkondernemer Joop Drenth stond garant voor een heuse all inclusive bierproeverij. Dat was moeilijk kiezen voor de gastenď Š. En met een goodie bag voorzien van een kleintje Joop’s keerde een ieder weer huiswaarts. Het doel, de vrijwilligers eens in het zonnetje zetten als dank voor hun (vrijwillige) inspanningen, is zeker bereikt!

7


www.bijbeeld.nl

Communicatiemakers met oog voor de toekomst ogol t raaketisiv reylf retsop r e d l of eitnet revda keob enizagam dalbbulc t rihsmaet rennab lekniwbew ot of t c u d or p gnigidontiu t raakthcisna uaedactsrek t raaktsrek

logo v i s i te ka a r t flye r p o s te r fo l d e r a d ve r te n t i e boek m a ga z i n e c l u bbl a d te a m s h i r t banner we b w i n ke l p ro d u c t fo to uitnodiging a n s i c h t ka a r t ke rs t c a d e a u ke rs t ka a r t

vormgeving | fotografie | websites | textieldruk | print | handling Prins Willem Alexanderlaan 1419 - 7312 GA Apeldoorn - T: 055 539 47 77 - E: studio@bijbeeld.nl


Korte terugblik op 2017 Tijdens de overgang van het ene kalenderjaar naar het volgende is er altijd een moment dat je terugblikt. Wat heeft in 2017 in mijn portefeuille een rol gespeeld? Dat is vrij divers, maar een paar belangrijke onderwerpen wil ik hier apart benoemen.

Zorg voor Ouderen Het jaar is in januari goed van start gegaan met een themamiddag over ouderenzorg in het restaurant van Talma Borgh. Deze middag heeft de Wijkraad in samenwerking met Talma Borgh georganiseerd voor wijkbewoners en andere belangstellenden. De vergrijzing en een veranderende kijk op zorg houdt veel mensen bezig. “Zo lang mogelijk thuis wonen is mooi, maar hoe dan en wil ik dat eigenlijk wel?” Een goede reden voor de Wijkraad om hier extra aandacht aan te besteden. Dr. Evelyn Finnema, lector ‘Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd’ bij NHL Hogeschool in Leeuwarden, heeft een interessante lezing gegeven.

AZC Eind september hoorde de Wijkraad dat er gesprekken gaande waren met bewoners van de Homerusstraat over het afsluiten van het Schelpenpad. Omdat dit volgens ons niet in lijn was met het advies in de risicoanalyse van Bureau Beke, hebben wij ons ongenoegen hierover laten weten aan het College. Inmiddels heeft het College begin december besloten om het Schelpenpad vooralsnog open te houden. Vanaf de start neemt de Wijkraad deel in de Klankbordgroep. Het is jammer dat hier steeds meer omwonenden uitgestapt zijn. Helemaal vervelend wanneer dit gebeurt uit ontevredenheid over het beleid of uit onvrede over de houding van andere deelnemers.

Fruitsponsor bij sport- en spelactiviteiten Ook is er in het afgelopen jaar in onze wijk veel aandacht geweest voor voeding en beweging voor de jeugd. De pilot met JOGG regisseur Weslie Gerrits loopt ten einde,

maar we willen als Wijkraad graag ons steentje blijven bijdragen aan een gezonde samenleving. Daarom blijven we op aanvraag fruitsponsor bij sport- en spelactiviteiten in de wijk. Een heleboel kinderen en jongeren hebben al bij een activiteit kennisgemaakt met een ‘gesponsorde’ fruitsalade of smoothie. Wie een sport- of spelactiviteit organiseert in de wijk en verwacht in aanmerking te komen voor fruitsponsoring, kan het beste een mailtje sturen naar de Wijkraad.

Vrijwilligers Ik ben mijn korte terugblik begonnen met een goede start in januari en finish met een inspirerend einde in december. Met veel plezier heeft de Wijkraad een avond georganiseerd om al die vrijwilligers in onze wijk te kunnen bedanken voor hun inzet. Het was een geweldige avond, ook voor ons! Karlien Vinke, Portefeuille sociaal

Plaatsing speeltoestellen Osseveld-West In Osseveld-West, aan het Etty Hillesumplantsoen en aan de Ina Boudier Bakkersingel zouden in het najaar van 2017 twee speeltoestellen worden vervangen. Het bleek helaas niet meer mogelijk om de beide speeltoestellen in Osseveld-West afgelopen najaar te plaatsen. Het benodigde materieel werd volop ingezet voor andere werkzaamheden. Daarnaast werd het weer slechter, waardoor het lastiger zou zijn om de werkzaamheden op de veldjes op een goede manier uit te voeren.

23 oktober kon u onderstaand bericht lezen in de Stentor: De doorstroming op de ringweg aan de oostkant van Apeldoorn gaat er mogelijk niet één, maar twee stappen op vooruit. Het is namelijk een serieuze optie om de nieuwe tunnel onder het spoor in de Laan van Osseveld direct te voorzien van dubbele rijbanen.

De planning is daarom eind 2017 aangepast: de gemeente zal de beide veldjes opnieuw inrichten begin 2018.

Verkeerswethouder Johan Kruithof laat de variant met twee keer twee rijbanen momenteel uitwerken. Apeldoorn heeft de tunnel al lang op zijn wensenlijstje staan. De spoorovergang in de Laan van Osseveld zit zo vaak dicht dat het verkeer daar last van heeft. Daarom is het beter de ringweg er door een tunnel onderdoor te leiden, ook uit het oogpunt van veiligheid.

Marcel Keurhorst Wijkbeheerder stadsdeel noordoost Gemeente Apeldoorn Eenheid Beheer en Onderhoud Telefoon 14 055 06 46 20 37 74 m.keurhorst@apeldoorn.nl

Na een lobby is realisatie van zo’n doorgang inmiddels heel dichtbij. De financiering is rond, het wachten is alleen nog op de definitieve besluiten en vervolgens op de handtekeningen. Alles wijst er nu op dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Apeldoorn is zelfs al bezig met de voorbereidingen.

9


Interessante links http://www.heemflora.nl/ https://www.ivn.nl/ http://www.cruydthoeck.nl/ https://waarneming.nl/gebied/view/12656 https://www.apeldoorn.nl/

Tekst: Gert-Jan Tamboer en Roely Smit foto’s: Herma Oosterloo-de Jong

Wilde flora in de wijk Als je door de wijk loopt kom je mooie plekjes tegen. Waarschijnlijk is het je ook al opgevallen, dat we hele mooie plekken hebben met kleurrijke bloemen. Van die plekjes dat je denkt: wooohhh, prachtig! De kans is heel groot dat de bloemen die je ziet zijn gezaaid door Han Ruis en Tim van Alen. Han en Tim werken voor de Gemeente Apeldoorn, op de afdeling Onderhoud en zijn gespecialiseerd in onder andere bloemen. Zij zorgen dat we kunnen genieten van mooie bloemen in onze wijk. In dit artikel vertellen Han en Tim, ”de groene jongens”, iets meer over alles wat je wilt weten over wilde flora in de wijk.

Vroeger “Misschien herinner je het je nog. De jaren ‘70, een roerig tijdperk. Ook een tijdperk waar veel, erg veel, gif werd gebruikt in de landbouw maar ook in plantsoenen en straten. Op een gegeven moment zagen we in, en gelukkig ook een aantal Gemeentes in Nederland, dat het gifgebruik minder moest. Er moest meer aandacht komen voor een groene gezonde omgeving.” Een aantal gemeentes zijn gaan samenwerken en vormde een werkgroep, die zich inspande voor onder andere het behoud en gebruiken van meer inheemse flora in het openbaar groen. Later is die werkgroep TIF gaan heten.

10

TIF staat voor Toepassen Inheemse Flora. Gelukkig dat de Gemeente Apeldoorn aan deze groep deelnam. De deelname van Apeldoorn ligt ook erg voor de hand bij dit soort initiatieven, omdat het een mooie groene gemeente is liggend in een groen deel van Nederland. Aan de oostkant ligt de IJsselvallei, aan de westkant de Veluwe. Ongeveer drie vijfde van het grondgebied van Apeldoorn bestaat uit natuurgebied. Het groen zorgt voor de verbinding van de stad en het platteland. Een mooi voorbeeld van een activiteit die de gemeente heeft gestart in de jaren ‘70 was de Heemtuin aan de Anklaarseweg. Voor die tijd best een unieke tuin waar veel inheemse flora te vinden was.


Even voorstellen Han Ruis Han werkt nu al 48 jaar bij Gemeente Apeldoorn en is al 35 jaar bezig met wilde flora. Han kan elk plantje dromen en alle feiten van elk plantje opnoemen. Han wordt ook wel Han Ratelaar genoemd. (Ratelaar is het plantje dat voedingsstoffen uit gras haalt, waardoor het gras minder hoog wordt en andere planten meer ruimte krijgen.) Het is prachtig werk, je ziet wat je maakt en je kunt creatief bezig zijn. Het is fantastisch dat de Gemeente Apeldoorn hier tijd en ruimte voor geeft. Han woont in zijn werkomgeving.

Even voorstellen Tim van Alen Tim komt “van de goede kant van de IJssel”. Al 6 jaar lang komt hij uit Harfsen naar het groene Apeldoorn. Hij is bij de gemeente één van de vier collega’s, die sinds 2 jaar bezig is met wilde flora. Tim is een grote natuurfreak. Hij weet bijna alles van bomen, planten en vogels en deelt zijn kennis ook graag, bijvoorbeeld als natuurgids bij het IVN.ruimte voor geeft. Han woont in zijn werkomgeving.

TIF De hoofddoelstelling van de werkgroep TIF is: “Het bestuderen van de toepassing van inheemse flora in het openbaar groen en het verzamelen, uitwisselen op praktisch gebied van de toepassing van inheemse flora”. TIF wil kennis verwerven op het gebied van inrichting, de aanleg en het beheer van natuurlijk groen. TIF streeft naar kennis en gevoel voor samenhang tussen de groene ingrediënten. Groen met een belangrijke eigen waarde. Je kan meer lezen over TIF op http://www.heemflora.nl/

Osseveld en Het Woudhuis Het groen in Apeldoorn is iets dat ook in de genen van onze stad te vinden is. Apeldoorn geeft in nieuwe woongebieden eerst groene locaties een plaats en kijkt pas dan naar plekken voor wonen en werken. En dat hebben we geweten in onze wijk. Een wijk met best veel groen. En ook steeds meer plekjes waar wilde bloemen groeien. Wilde flora die steeds

belangrijker wordt. Vroeger werden oevers van vijvers veel gemaaid, nu eens per jaar en gefaseerd. Voorheen was er meer exotische beplanting; nu is er meer afwisselende inheemse flora. Bijvoorbeeld in het plantsoen aan de A50 is veel landschappelijke beplanting: inheemse bomen en bessen dragende struiken, die toegespitst zijn op o.a. vogels en vlinders.

Het begin Om wilde bloemen op een bepaalde plek te laten groeien komt er een verzoek, vaak is dat een verzoek van de wijkbeheerder. In onze wijk is dat Marcel Keurhorst. “De groene jongens” van de gemeente, vaak zijn dat Han en Tim, gaan dan een kijkje nemen.

Zaken waar ze naar kijken zijn onder andere de grondsoort, de vochtigheid, de zon en schaduwrijkheid. Met de verzamelde informatie

11

over de plek gaan ze nadenken welke planten er kunnen groeien. Er wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de hoogte van de planten. Je wil geen hoge planten, die het zicht wegnemen op het verkeer. Het maakt ook uit of het terrein korte tijd leeg blijft, omdat er bijvoorbeeld snel gebouwd gaat worden of dat het terrein niet bebouwd gaat worden zoals het Mariëlle park.

Mengsels Op een gegeven moment worden mengsels van verschillende zaden gemaakt door Han en Tim. Dit is een vak apart. Je moet bijvoorbeeld precies weten welk plantje op welk soort grond goed groeit, hoe groot het wordt en wanneer het bloeit. De volgende mengsels kunnen worden gemaakt: • Eénjarige mengsels: je zaait dit jaar en de bloemen bloeien dit jaar, zoals klaproos, korenbloem, kamille en vlas. • Meerjarige mengsels: eigenlijk de vaste planten, zoals zeepkruid, rapunzelklokje en beemdooievaarsbek.


Vochtminnende mengsels: bloemen die graag water in de buurt hebben, zoals kattenstaart, orchideeën, blauwe knoop en ratelaar. Droge mengsels: bloemen die van zon en droogte houden, zoals wilde marjolein, duizendblad, gele kamille, zandblauwtje en beemdkroon. Schaduwmengsels: bloemen die onder struiken of bomen staan, zoals akelei, daslook, nagelkruid en knopig helmkruid.

Planten Om de mengsels te zaaien moet je de grond vaak bewerken. Voor éénjarige planten moet de grond omgewoeld worden. Het zaad wordt gemengd met wit zand, zodat “de groene jongens” weten waar er is gezaaid. Donker zaad op donkere aarde zie je niet. Vaak is het zaaien handwerk, omdat veel zaden net stof zijn. Zaai je het met een machine, dan waaien de zaden alle kanten op. Het resultaat zijn kleurrijke, soms geurende bloemen. De woonomgeving wordt mooier en kleurrijker. Ook wordt de natuur geholpen. Bloemen trekken rupsen en vlinders aan en ook bijen. Er wordt bij het planten ook nagedacht, dat bewoners zolang mogelijk kunnen genieten van de bloemen. Ja, vlinders leggen zelfs eitjes op brandnetels. Brandnetels, waar niet iedereen blij mee is. Deze worden daarom aan de randen wel bestreden, maar daar waar nauwelijks iemand komt niet. Als je alle brandnetels zou bestrijden, zou je zeker de helft van de vlinders kwijt zijn. Wel wordt de giftige berenklauw bestreden. Vroeger met gif, maar tegenwoordig door ze 2 à 3 keer per jaar weg te schoffelen. Zo voorkom je dat hij gaat bloeien en er nieuw zaad komt. In een paar jaar lukt het dan deze giftige plant te bestrijden. Achter alles zit een gedachte. Het mooie is ook dat er door de gemeente minder onderhoud hoeft te worden uitgevoerd. Vroeger werd er twee keer per jaar gemaaid. Nu is één keer maaien voldoende en je hebt minder afvalkosten.

Apeldoorn is uniek Laten we maar niet bescheiden zijn! Apeldoorn is toch wel één van de gemeentes in Nederland, die veel aandacht besteedt aan wilde flora en ook relatief veel zaden (circa 130 soorten) heeft. Apeldoorn heeft het groen in haar genen. Dat helpt natuurlijk ook! Zo’n 10 soorten worden gekocht (alleen voor de éénjarige bloemen). Circa 120 soorten worden zelf verzameld, gedroogd en gesorteerd. Je moet je ogen goed open houden en van verschillende mensen horen waar je zaden kunt vinden. Zo liepen Tim en Han aan tegen een paar hele speciale planten: parnassia en rapunzelklokje. Het mooie is dat als je eenmaal zaden hebt

12


Ontdekkingsexcursie Wilde Flora

de kans groot is dat de plant zich vanzelf vermeerdert. Als je zaden in Apeldoorn vindt, zijn de planten gewend aan de grond en is de kans groot dat de zaden elders in Apeldoorn ook goed groeien.

Positieve reacties Han en Tim zijn veel in de wijk te vinden. Als je ze tegenkomt kun je ze altijd aanspreken. Han en Tim willen wel meegeven dat er zoveel moois is in de wijk, als je je ogen maar de kost geeft. Ga er eens op uit en laten we zuinig zijn op de natuur. Buurtbewoners stappen op hen af voor een praatje en genieten van het moois. “Hallo zaaiboys” hebben ze ook al regelmatig gehoord.

Krijgt u ook zo’n zin om de wilde flora in het echt te beleven en te ruiken? Wil u nog meer weten over de wilde flora in de wijk? Nou dat kan! De groenspecialisten van de Gemeente Apeldoorn willen met geïnteresseerde wijkbewoners de wilde flora opzoeken en hun geheimen delen. Geef u op voor de Wilde Flora Excursie:

Excursie

Datum Eerste excursie Tweede excursie

Han en Tim vertellen graag over de wilde flora en vinden het leuk om hun kennis te delen. Ze willen graag de bewoners van de wijk het veld mee in nemen en vertellen over de beplanting en de variatie. Als je belangstelling hebt voor een excursie met deze enthousiaste heren dan kun je dit laten weten aan de redactie, te bereiken via: wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

13 juni 2018 15.00 – 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Start: verzamelen bij Talma Borgh, met de fiets. Onderweg wordt er op diverse plekken gestopt en een klein stukje gelopen. De excursie duurt gemiddeld 2 uur. Aanmelden: wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl. Er is een maximum aantal deelnemers verbonden aan de excursie.

13


Fietsdoorstroomas Tekst: CleanTech Regio met reacties van FB pagina Osseveld-woudhuis Foto’s: Jos Burgers, Herma Oosterloo-de Jong en Wendy Le Griep

Het Apeldoornse deel van de fietsroute Apeldoorn-Deventer is officieel geopend op 15 november. Aan de kruising van De Ontvangst en De Zonnewende konden gasten en bewoners de oplevering live bijwonen, waarna het fietspad in gebruik werd genomen. Prettiger fietsen

Buurtbewoners, kinderen van nabije scholen, betrokkenen vanuit de overheid en uitvoerder KWS; deze gevarieerde groep mensen kwam samen voor de officiële opening. Iedereen werd warm verwelkomd door Jos Penninx, portefeuillehouder duurzame mobiliteit van de Cleantech Regio. Onder het genot van koffie en een gebakje werd het doel van de verbeteringen toegelicht: “Om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen is het belangrijk dat we snelle, comfortabele en veilige routes creëren. We zetten hier goede stappen richting duurzame en schone mobiliteit.”

Voor de veiligheid is de fietsroute deels verbreed en duidelijk gescheiden van rijbanen. Voor het comfort heeft uitvoerder KWS, in opdracht van de Cleantech Regio, innovatief asfalt KonwéCity Rood gelegd met een lage rolweerstand. Dit draagt ook bij aan de vlotheid van de route, evenals de verkeerslichten die fietsers prioriteren. •

Afstemming met bewoners De fietsroute is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Johan Kruithof, wethouder van Apeldoorn, blikt terug op de loop van het project: “Er zat best veel pit in de gesprekken met de bewoners, wat hartstikke goed was. Samen zijn we tot keuzes gekomen en daar ben ik als wethouder erg blij mee.”

Deze bewoners werden gerepresenteerd door een voormalig vertegenwoordiger van de Wijkraad Ossenveld-Woudhuis, Wendy Le Griep en een bewoonster van de Veenhuizerweg, Annette Nijveen. Zij beaamden dat de bewoners die aan het traject wonen van begin af aan kritisch waren en nog zijn. Ze zijn te spreken over de bijeenkomsten van de klankbordgroep en de aanpassingen op de verschillende plannen die wel konden worden overgenomen. Ze hopen dat de route gebruikt gaat worden zoals verwacht.”

Fietsers kunnen prettiger fietsen doordat er minder trilling ontstaat. Door de textuur van het innovatieve asfalt wordt de band minder in trilling gebracht. KonwéCity Rood heeft een lage rolweerstand met de fietsen autoband. Hierdoor rolt het voertuig vloeiender over het wegdek. En gaat minder energie verloren. Op de KonwéCity Rood-wegvakken ligt de rolweerstand 10% lager dan op andere asfaltdeklagen. Het nieuwe asfalt betekent voor fietsers op de fietsroute tussen Deventer en Apeldoorn dat zij met hetzelfde gemak 10% vlotter fietsen of dat de accu van de elektrische fiets tot 10% langer meegaat.

Op het traject Osseveld-Teuge is recent innovatieve verlichting geplaatst. Op dit moment brandt de verlichting nog constant. Straks gaat de verlichting de fietser volgen. Deze verlichting zorgt voor grotere verkeersveiligheid en sociale veiligheid én is prettig voor de leefomgeving.

14


Dat de route nog niet voor iedereen logisch is, blijkt uit de vele FaceBook reacties die de Wijkraad Osseveld-Woudhuis ontving. Ja, het is wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Zowel voor automobilisten als voor fietsers. Hier volgt een handvol reacties:

Rare lus Ik had zelf ook gehoopt dat het stuk vanaf het Winkelcentrum ‘t Fort naar de Zonnewende wat logischer zou worden. Als je er met de fiets vandaan komt moet je nog steeds die rare lus maken om op het fietspad te komen, waardoor je als je rechtdoor wilt automatisch op de weg rijdt waar de auto’s rijden....en op zich maakt het niet veel uit want rijd je de Zonnewende verder op, rijd je toch weer op de weg! is er geen fietspad meer...ik had gehoopt dat dit stuk ook logischer en dus veiliger zou worden voor de vele kinderen die hier op de scholen zitten.

Onoverzichtelijk Ik vind het er veel onoverzichtelijker op geworden op het kruispunt de Ontvangst met de Veenhuizerweg. Voor de voetganger is het ook veel lastiger om daar over te steken.

Verwarring De kritiek op het kruispunt bij de Ontvangst deel ik. Zelf ben ik met de auto al een keer tot stilstand gekomen net voor ik het fietspad op wilde rijden in de verwarring (en ik ken het daar!). Daar moet in de huidige opzet echt een paaltje komen zodat auto’s het fietspad niet oprijden.

Spoor bijster Gisteren reed er gewoon een auto op fietspad van de Ontvangst...sommige zijn het spoor bijster… Het kruispunt Veenhuizerweg / de Ontvangst is niet helemaal lekker hoor. Met fiets en auto ook niet. Als Ik met de auto de wijk in kom om naar links richting waterlei te gaan kom je op het punt dat het fietspad weer op de weg uitkomt. Lastig stukje hoor! Vandaag zag Ik dat er struiken gepland zijn. Best hoog. Als deze dicht begroeid zijn kan ik vanuit de auto de kleine fietsertjes moeilijk zien..... Kan zo door voor het programma: kan niet waar zijn. Ik heb nog niemand langs zien fietsen die naar het station ging.

Markering ontbreekt Ik mis ook de markeringsstrepen tussen de 2 weghelften waardoor auto’s denken dat het eenrichtingsverkeer is en dus erg breed rijden daar.


• Peter Ambagtsheer • gelderland@solar-systemen.nl • T 06 514 488 32 • Houttuinen-Noord 39 • www.solar-systemen.nl Solar-systemen.nl Gelderland • 7325 RE Apeldoorn


Interessante Websites: http://veluweijsselzoom.nl www.klompenpaden.nl https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/weteringsebroek/over-dit-natuurgebied https://www.destentor.nl/apeldoorn/weteringse-broek-op-papierklaar~ae40c237 https://apeldoorn.nieuws.nl/nieuws/20160121/stedelijkuitloopgebied-de-weteringse-broek-genomineerd-voor-gprk

Fietsen en wandelen door het Weteringse Broek Tekst: Roely Smit en Gert-Jan Tamboer Foto’s: Roely Smit en Wendy Le Griep

Veel bewoners hebben vast al ontdekt dat je door het Weteringse Broek kunt fietsen, wandelen, hardlopen, skeeleren etc. Fietspaden zijn er aangelegd vanaf (aan de zuidkant) de A1 tot aan het dorp de Vecht en (aan de westkant) de A50. Ook lopen mooie wandelpaden door dit boerenland. Het Weteringse Broek grenst bijna aan het Woudhuis en aan Osseveld Oost. Daarom hierover een artikel in ons wijkblad, waarin we boer Overvelde, die in dit gebied woont, aan het woord laten over het ontstaan van het Weteringse Broek. Hij heeft een boerenbedrijf in Beemte Broekland en meegewerkt aan de ontsluiting van dit gebied voor recreanten. De gemeenten Apeldoorn en Voorst en het Waterschap kwamen als eerste met het plan. Later kwamen daar Natuurmonumenten en de bewoners bij. Boer Overvelde vertelt: “In eerste instantie was er weerstand bij de bevolking, je kunt het ook collectieve verontwaardiging noemen. Het voelde alsof de plannen ons als bewoners werden opgelegd. Een kwart van het gebied, dat 500 hectare groot is, zou gebruikt worden voor het Weteringse Broek, maar wij wilden dit graag als boer ontwikkelen: gebruiken om voer te verbouwen en koeien te laten grazen. Er waren toen nog 14 actieve boerenbedrijven. Dit gebied is niet het landbouwgebied bij uitstek; laagland en daardoor nat en veel versnipperde kavels. Al met al sterven hier veel bedrijven uit. Terugkijkend is er toch wel visie getoond en is er veel ten goede gekeerd.”

Hoe is de verandering gekomen? “Dit is geleidelijk aan gegaan. Er werd een klankbordgroep van bewoners ingesteld. Er kwam een soort kavelruil coördinator; een voormalige landbouwvoorlichter die in het gebied bekend was. Deze man was vertrouwd voor de boeren. Er werd landbouwgrond uitgeruild tussen de boeren, waardoor er minder versnippering van boerenland ontstond.” Er is in ruim 10 jaar veel gebeurd. Er is een heel netwerk aan fietspaden aangelegd; de Groote Wetering is heringericht ten behoeve van natuur en waterberging en er zijn mooie stukjes nieuwe natuur bij gekomen, zoals het Drostendal en het Hul. Er zijn belangrijke groene verbindingen ontstaan, waar zowel de bewoners, de recreanten als de natuur wel bij varen.

Kunstmensen Boer Overvelde vervolgt: “Recreatie werd vooral overgelaten aan initiatieven in het gebied; overal is ondernemerschap. Rondom het vliegveld zijn een aantal campings gekomen en/of uitgebreid en niet te vergeten de B&B locaties. Al met al veel overnachtingsplaatsen voor recreanten en inkomsten voor bewoners. Ook zie je dat in dit gebied veel kunstzinnige mensen wonen, die ook geïnspireerd raken door deze mooie omgeving.”

17

Van vader op zoon Hij vertelt boeiend over het boerenwerk en over hoe zijn bedrijf is ontstaan. Zijn grootvader was op deze plek een keuterboertje, daarna heeft zijn vader het overgenomen en nu heeft hij de boerderij opgebouwd tot zo’n 50 melkkoeien en zo’n 15 stuks jongvee als aanwas voor het melkvee. “In deze tijd kun je daar geen volledig bestaan van hebben, maar het is een “way of live”. Ik kan en wil de koeien nog niet missen.” Daarnaast heeft hij een parttime baan als leraar bij het AOC Oost in Twello, de groene school.


Mooier Nederland Zijn visie: “Hoe sta je als bedrijf in de maatschappij. Hoe wil je dat de maatschappij naar jou kijkt. Ik ben boer geworden, niet om er rijk van te worden, maar om te genieten van wat ik doe. Natuurlijk ben ik ondernemer, maar geen hele zakelijke. Ik wil ook graag mijn bijdrage leveren aan het mooier maken van Nederland. En dat ik op de plek van mijn voorouders zit, is me ook dierbaar. Ik zoek wegen om hier bezig te kunnen blijven en hoop dat de ontsluiting van dit gebied hiertoe kansen biedt. Ik vind het belangrijk om mensen van buitenaf te laten zien wat een boerenbedrijf is. Je kunt nog zo goed technisch boer zijn maar je hebt ook te maken met andere eisen. Je kunt je als heer en meester van het buitengebied opstellen, maar er is ook een algemeen belang, dat van recreëren en van natuurbehoud.”

Win-win situatie Na de aanleg van het Weteringse Broek hoorde hij dat de gemeente nog graag een ontsluiting wilde hebben naar het noorden. Hij zag het als een kans voor zijn bedrijf, een win-win situatie. Zijn toegangsweg was een karrenspoor. Met trots vertelt hij dat er nu een asfaltweg naar zijn bedrijf ligt en een mooi fietspad door zijn boerenland. Hij kan ervan genieten hoe nu de mensen tussen de koeien door fietsen. ”Er zijn nogal wat vooroordelen en kritiek op de boeren. Misschien kan ik een steentje bijdragen aan wat meer begrip. Ik zie het in ieder geval als uitdaging om de discussie aan te gaan met deze mensen. Verder ontvang ik twee keer per jaar schoolkinderen uit Apeldoorn en vertel ik hen over het boerenleven en laat ik ze de koeien en het bedrijf zien.”

Weteringse Broek In 2006 is de gebiedsvisie Weteringse Broek opgesteld door de gemeenten Apeldoorn, Voorst en het waterschap Veluwe. Het Weteringse Broek ligt ten noordoosten van Apeldoorn en dient als recreatief uitloopgebied. Het gebied is ongeveer 500 hectare groot. De behoefte aan dit gebied werd vooral gevoed door de realisatie van de nieuwe wijk Zuidbroek. Een soort landschapspark waar natuur, landbouw, bewoners en bezoekers aan hun trekken komen.

Knooppunt 66 Een recreatieve ontmoetingsplek in het Weteringse Broek in het driehoekige perceel aan de Drostendijk, Terwoldseweg en Kraaienjagersweg. De naam ‘Knooppunt 66’ verwijst naar het nummer 66 waarmee deze locatie in het fietsknooppuntennetwerk is opgenomen. Er staan picknickbankjes en er zijn fruitbomen geplant. Daarnaast zijn er een aantal natuurlijke speelplekken voor kinderen, zoals boomstammen, klauterstenen, speelheuvels en wilgentenenhutten.

18


Het Weteringse Broek Tussen Apeldoorn en Teuge vind je het Weteringse Broek, een natuurgebied waar je naar hartenlust kunt wandelen en fietsen. Ontdek dit fijne boerenlandschap zo dicht bij de stad en geniet er van de rust en de ruimte. Het Weteringse Broek ligt vlakbij de nieuwe wijk Apeldoorn Zuidbroek. In het gebied vind je volop wandel- en fietspaden. Op verschillende plaatsen in dit kleinschalige, agrarische landschap vind je bankjes waar je even kunt uitblazen. Misschien zie je er wel een ooievaar! Ook zijn er twee plaatsen waar je even kunt neerstrijken voor wat drinken of een ijsje. Het Weteringse Broek is ontstaan in samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Voorst en het Waterschap Vallei en Veluwe. Het resultaat is niet alleen fijn voor de bewoners van Apeldoorn, maar ook voor de natuur: er zijn nu belangrijke groene verbindingen ontstaan waar de natuur wel bij vaart. Natuurmonumenten beheert vier deelgebieden in het Weteringse Broek

Agrarische natuurvereniging Boer Overvelde is lid geworden van de agrarische natuurvereniging Veluwe/IJsselzoom (VIJZ). Ze zijn nu bezig om te kijken of er langs de Wetering knotwilgen geplant kunnen worden. “Ik heb een stukje boerenland, dat in het natuurgebied ligt, dat ik niet meer bemest en ook niet laat begrazen, waardoor er weer andere plantjes dan gras kunnen groeien/ bloeien en er weer vlinders terug komen. Ook langs het verbindingskanaal ga ik een strook niet meer bemesten. Dit wordt gefinancierd uit een Europees subsidiepotje voor natuurbeheer.”

Klompenpaden zijn mooie gemarkeerde wandelingen over boerenland in Gelderland en Utrecht . Vanuit Beemte-Broekland loopt het Holhorsterpad (6 – 11 km) en vanuit de Vecht het Avervoorderpad (13 km).

Groene brandstof “Ook zijn er energiebossen met wilgen aangeplant. Na 10 jaar worden deze wilgen gekapt en het hout versnipperd. Zo ontstaat er groene brandstof, waar energiecentrales mee gestookt worden. En voor het dier en de mens heeft het ook een functie: bijvoorbeeld reeën kunnen er beschutting zoeken en van de wilgenschors eten en de mensen kunnen er doorheen fietsen.” Enthousiast zegt hij: “Het feit dat je de mogelijkheid hebt om dicht bij huis een fietsrondje te kunnen maken door het boerenland en de natuur is toch prachtig. En het is zo mooi om te zien hoeveel fietsers, wandelaars en hardlopers je al voorbij ziet komen.” Dus ook voor de familie Overvelde is het een aanwinst.

19


• Personenauto’s • Bedrijfswagens • APK-keuringen

• Schade-afwikkeling • Auto-leasing/financiering • Export service

• Onderhoud • Reparatie

• Bosch Pechhulp • Bovag Garantie

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

WINTERBANDEN NODIG? KIJK & BESTEL ONLINE! autowientjes.nl/banden

APK ACTIE

Voor alle benzineen dieselauto’s

n e d n a b r e t Win al vanaf

€ 39,-

GOEDKOPE BOSCH ACCU’S MET 3 JAAR GARANTIE! Bekijk uw prijs online.

All-in

€ 29,

50

Kijk en bestel op www.autowientjes.nl/accu

CARWASH Osseveld-Oost 24/7 per week geopend!

AUTO WIENTJES B.V. VEENHUIZERWEG 132 | 7325 AM APELDOORN | T +31 (0)55 323 1635 | F +31 (0)55 323 1907 | INFO@AUTOWIENTJES.NL

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL


Komst AZC op GGNet locatie De Gemeenteraad heeft ingestemd met op het terrein van GGNet een asielzoekerscentrum (AZC) in te richten. Naast de gemeente zijn er veel andere partijen betrokken bij het proces van de inrichting van een AZC. Onder andere het COA, GGNet, u als bewoner van de wijk en Het Comité Passend AZC Apeldoorn. Tekst: Gert-Jan Tamboer en Herma Oosterloo i.s.m. Leo Smeets e.a. van Comité Passend AZC: Karlien Vinke Wijkraad portefeuille houder AZC Foto’s: Herma Oosterloo en Wendy Le Griep

Op 6 november 2017 organiseerde Het Comité Passend AZC Apeldoorn voor de tweede keer in Het Bolwerk een informatie avond voor buurtbewoners. Tijdens deze avond waren ruim 200 mensen aanwezig. Ook is er op 27 november een informatieavond georganiseerd met een kleine 100 omwonenden. Na het lezen van dit artikel heeft u een indruk van deze avonden. Aanleiding eerste informatie avond van Comité Passend AZC

die genoemd zijn bij het verschijnen van dit artikel 4 maanden na de informatie avond, zijn weer gedateerd. Actuele informatie is o.a. te lezen op de in het kader genoemde websites.

De aanleiding om deze eerste informatie avond op 6 november 2017 te organiseren staat in de uitnodiging van Het Comité Passend AZC en is: “MOETEN WIJ EEN GROOT EN PERMANENT AZC DEVENTERSTRAAT ACCEPTEREN? Het antwoord is NEE. Het College B&W heeft altijd het draagvlak en de noodzaak vooropgesteld. Onze bedenkingen: • Wij vrezen dat de COA plannen voor de GGNet locatie zich richten op minimaal 600 tot 800 plaatsen en dat naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer asielzoekers worden geplaatst. • Bovendien speelt actueel het nieuwe regeringsbeleid met acht toekomstige Bed-Bad-Brood AZC’s, waar uitgeprocedeerde asielzoekers voor hun uitzetting worden geplaatst. Wij kunnen niet uitsluiten dat in Apeldoorn deze nieuwe bestemming zal worden toegepast. Deze avond is het moment om met elkaar de situatie te bespreken en de besluitvorming (alsnog) te beïnvloeden.“

Punten die niet tijdafhankelijk zijn en volgens Het Comité niet altijd bekend zijn bij de bewoners van de omliggende wijken zijn onder andere: in het proces is een klankbordgroep ingericht om belangen van betrokken partijen te vertegenwoordigen en mee te nemen. Leo Smeets (lid van Het Comité) gaf aan dat er “totaal 25 mensen van verschillende partijen in de klankbordgroep zitten: vertegenwoordiging vanuit gemeente, politie, wijkraad, COA en twee leden van het Comité Passend AZC. Elf plaatsen, een minderheid, zijn ingevuld door bewoners uit de wijk”. Leo gaf aan dat er een verslag wordt gemaakt dat volgens een aantal leden geen juiste en volledige weergave is van de vergaderingen. Daarom wordt er door het Comité Passend AZC een tweede verslag gemaakt. Verder zegt Leo: “De stemverhouding is zo gekozen dat de vertegenwoordigers van het omwonenden belang, die wat meer kritisch zijn, in de minderheid zijn. In de praktijk heeft dit geleid tot

Programma eerste informatie avond van Comité Passend AZC Het programma van deze avond was zeer breed. Sommige punten,

21


Stichting Omwonenden belang AZC-GGNet Op de bijeenkomst van 6 november is de Stichting Omwonenden belang AZC-GGNet geïntroduceerd. “Enkele omwonenden hebben het idee opgevat om, los van het Comité Passend AZC Apeldoorn, een stichting op te richten die de belangen van omwonenden kan bundelen en kan procederen tegen de gemeente. Via een stichting kan een gemeenschappelijk jurist gevraagd worden de belangen van omwonenden zo goed mogelijk te behartigen. Denk hierbij aan het monitoren van de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan. Een jurist kan beoordelen of alles volgens de geldende regels en normen gaat. Ook kan de jurist bekijken of er planschade ontstaat door de komst van het asielzoekerscentrum op het terrein van GGNet.” [Bron informatiebrief stichting]

Wat is het Comité Passend AZC Apeldoorn? Citaat: “Het Comité Passend AZC Apeldoorn is in principe positief over de opvang van oorlogsvluchtelingen in de gemeente Apeldoorn. De juiste wijze en omvang van de opvang is volgens ons essentieel voor een goede balans tussen asielzoekers, omwonenden en omgeving. Wij hebben hierover een duidelijke mening. Het comité streeft naar een passende opvang binnen de locatie GGNet Deventerstraat van maximaal 400 asielzoekers en voor een periode van maximaal 10 jaar.”

De stichting is 6 december 2017 geregistreerd. Meer informatie over deze stichting is te krijgen bij Evert Hilberink en Jacqueline Beck via mailadres: mailbox2@azcapeldoorn.nl

veel spanning binnen de klankbordgroep en frustraties omdat het omwonenden belang voortdurend wordt overruled door met name de gemeente en het COA. Dit heeft ook tot reuring in de pers geleid. Het klankbordgroep overleg is strikt geheim en mag niet met de omwonenden gedeeld worden.”

Risico analyse Er is door Bureau Beke in opdracht van de direct belanghebbenden, gemeente, COA en GGNet, een risico analyse uitgevoerd. De risico analyse is op aandringen van het Comité alsnog uitgevoerd omdat dit was nagelaten. Deze is te vinden op de site van de gemeente. “Vanuit vier betrokken partijen (COA, gemeente Apeldoorn, GGNet en de klankbordgroep) is er dan toch nog een rapportage gekomen om vooraf inzicht te krijgen in de risico’s die optreden als de vluchtelingen gevestigd zullen worden. Daarnaast bestaat de wens om door middel van periodieke overlastmonitoring inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid nadat het AZC geopend is. Aan Bureau Beke is gevraagd om primair een risico analyse uit te voeren die invulling geeft aan de eerste wens.” [Bron: risico analyse] Het Comité geeft aan dat niet alle aanwezige risico’s worden meegenomen in dit rapport. Zo wordt het risico op waardevermindering van onroerend goed in dit rapport niet meegenomen. Het realiseren van een AZC is een omstandigheid, die de waarde van onroerend goed negatief kan beïnvloeden.

Omvang AZC Albert Goedhard van het Comité geeft aan: “Het COA is op zoek naar, bij voorkeur, grote locaties waar een permanent AZC kan worden gevestigd. Dit staat de doelstelling van het Comité Passend AZC in de weg, omdat die ervoor pleit om maximaal 400 statushouders gedurende tien jaar op te vangen.“ Veel onduidelijkheid bestaat er m.b.t. het aantal op te vangen asielzoekers en de doelgroep. Gesproken wordt over een beginsituatie van 400 tot 600 asielzoekers. De gemeente heeft echter besloten om een optie van doorgroei nadrukkelijk mogelijk te maken. Hierbij worden getallen genoemd van een doorgroei naar 800. Het COA heeft in een interview met de Stentor al eens een aantal van 2000 laten vallen. Welke groepen asielzoekers uiteindelijk worden geplaatst in dit AZC wordt bepaald door het COA en de IND. De gemeente heeft daar geen of slechts bij protest nog invloed op.

22


Programma tweede informatie avond van Comité Passend AZC

Meer informatie is te lezen via de volgende websites:

“Begin december is de bestemmingsplan wijziging openbaar geworden, voor het vestigen van een groot AZC op het GGNet terrein” geeft Leo aan. De gemeente organiseerde een inloopavond op 12 december. De tweede informatie avond van het Comité Passend AZC op 27 november 2017 stond voornamelijk in het teken van het bestemmingsplan. Punten die deze avond besproken zijn: • Deze bestemmingsplan wijziging is noodzakelijk om het COA in de gelegenheid te stellen nieuwbouw te realiseren op het GGNet terrein. Leo zegt: “De gemeente en het COA zijn niet voornemens om ‘slechts’ voor 10 jaar statushouders te huisvesten. Een grote investering doen voor nieuwbouw die slechts 10 jaar open is, is niet rendabel.“ • De inspraakperiode voor het bestemmingsplan was 6 weken en sloot op 17 januari 2018. • De aanwezigen hebben veel vragen gesteld over het bestemmingplan. • De wens van de aanwezigen is om de procedure betreffende het bestemmingsplan te vertragen, omdat het gevoel bestaat dat de gemeente bewust kiest om bewoners onvoldoende kans te geven om te reageren op het bestemmingsplan. Juist in een periode dat bewoners met andere dingen bezig zijn komt de gemeente hiermee. Kerst, Oud en Nieuw en nieuwjaarsrecepties zijn zaken waar bewoners druk mee zijn in december en januari. • Ook willen de aanwezige omwonenden de gevolgde procedures inzake de keuze en realisatie van het AZC onder de loep nemen, zodat dit ook tot vertraging en mogelijk tot andere en betere keuzes kan leiden. • De doelgroep van de toekomstige bewoners van het AZC blijkt open te zijn. Er kunnen statushouders, maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers geplaatst worden dan wel kan er een bed/bad/broodvoorziening gevestigd worden. Bovendien heeft het COA aangegeven dat het AZC beschikbaar zal zijn als reserve capaciteit. • Wanneer het terrein in het bezit van het COA is gekomen heeft de gemeente geen zeggenschap meer over de aantallen bewoners, althans tot het aantal dat tot op heden is vastgesteld (600) en een voorsortering op een uitbreiding naar 800. Bij noodsituaties kan de staatssecretaris het maximale aantal zoals door de gemeente gesteld, overrulen. Het COA zal streven naar een maximaal aantal om de locatie zo rendabel mogelijk te maken, dit mede omdat er grote investeringen mee gemoeid zijn.

Vervolg Het idee van de Wijkkijker redactie is om meer in te zoomen op onderwerpen die verband houden met het AZC. Juist omdat dit onderwerp veel bewoners van onze wijk bezighoudt. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn het reilen en zeilen in de klankbordgroep en de projectleider van de gemeente, die de verdere implementatie toelicht.

23

https://www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang http://www.osseveld-woudhuis.nl/azc/ http://www.azcapeldoorn.nl/


Meer lezen • www.stimenz.nl • www.mee.nl/ • www.dekap.nl/ • www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl • www.ertoe-doen.nl • www.apeldoornpaktaan.nl

Tekst: Gert-Jan Tamboer met input van Maria van der Maat Foto’s: Herma Oosterloo-De Jong

De Buurtregisseur Ook zo benieuwd wat de buurtregisseur regisseert en wat de buurtregisseur voor jou kan betekenen? In dit artikel krijg je een beeld wat de buurtregisseur doet, wie het is en wat je er als bewoner aan hebt. Wie is onze buurtregisseur?

betrokken; zoals MEE (organisatie die zich richt op mensen met een beperking), Don Bosco (Stichting voor Jeugd en Jongerenwerk), De Kap (Stichting voor informele zorg) en twee S1 wijkverpleegkundigen (van thuiszorgorganisatie Verian en Zorgmensen).

Maria van der Maat, moeder van een zoon van 11 en een dochter van 16 jaar, is de buurtregisseur. Maria rijdt elke dag vanuit Diepenveen naar Apeldoorn, waar ze in stadsdeel Noord Oost Apeldoorn werkt. Als Maria niet bezig is met haar werk is ze onder andere bezig met flamenco dansen, yoga, film kijken, lezen, tuinieren leuke dingen doen met het gezin, familie en vrienden.

Wat doet de buurtregisseur? De buurtregisseur brengt onder andere sociale verbindingen in wijken en buurten tot stand. Het is belangrijk om als buurtregisseur het stadsdeel globaal te kennen en een aantal wijken in het bijzonder om kansen te zien, de kracht van mensen te vinden en aan te boren. Ook om problemen te signaleren en vanuit het netwerk van actieve bewoners, vrijwilligers en organisaties (woningcorporaties, politie, scholen, wijkbeheerders etc.) te kijken hoe de leefbaarheid bevorderd kan worden.

Momenteel werkt Maria al 4 jaar als buurtregisseur in het stadsdeel Noord Oost Apeldoorn vanuit Stimenz en vanuit het Welzijnsnetwerk Noord Oost. Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. In Apeldoorn omvat de opdracht breed sociaal werk. Er werken zo’n 200 medewerkers en ongeveer 900 vrijwilligers. De werkers van Stimenz geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen aan een sociale samenleving op buurt- en wijkniveau. Lees meer over Stimenz op www.stimenz.nl.

De inwoners centraal “We werken met elkaar aan sterke en bruisende buurten waar bewoners zoveel mogelijk zelf aanpakken en oplossen.” De buurtregisseur is dienstbaar, gaat erop af en inspireert. Door samenspel

De buurtregisseur maakt ook onderdeel uit van het welzijnsnetwerk Noord Oost Apeldoorn. Daar zijn naast medewerkers van Stimenz ook professionals van verschillende andere organisaties bij

24


Wat heb ik als wijkbewoner aan de buurtregisseur?

wordt er gebouwd aan goede informele en formele sociale structuren. Actieve wijkbewoners weten dat er heel veel gebeurt in hun wijken.

De meeste mensen hebben een baan, een leuk gezin, een mooie woning, fijne hobby’s, elke week een volle winkelwagen en weinig zorgen. Misschien herken je jezelf bij deze dingen of een aantal van deze dingen. Het zorgeloze leven van vandaag kan opeens veranderen. Het kan zo gebeuren dat je morgen meer zorgen hebt en denkt: wat moet ik nu. Situaties die ons allemaal kunnen raken zijn bijvoorbeeld: mijn moeder is ziek en ik wil mantelzorg geven, ik ben ontslagen en wat moet ik nu? Of ik heb behoefte aan sociale contacten, waar kan ik andere mensen uit de buurt ontmoeten?

Veel voltrekt zich buiten het zicht van de instanties en lokale diensten. Er is veel kracht en talent aanwezig. Met elkaar en de wijk in de weer: rond de schoolpleinen, in het vrijwilligerswerk, bij sportverenigingen en in de mantelzorg. In al die activiteiten ligt de kracht van de samenleving en de kunst is die tot volle bloei te laten komen. Dat lukt als bestaande instellingen, diensten en professionals optimaal bij deze informele netwerken en vaak onzichtbare activiteiten weten aan te sluiten. “Zo hoorde ik laatst van een bewoner, dat een zus van een buurvrouw geen verblijfplaats had. Dan schakel ik in dit geval een maatschappelijk werker in die gaat kijken wat nodig is aan ondersteuning.”

Of dat je morgen denkt: ik zou dit graag willen, is dat er al en zo niet hoe krijg ik het voor elkaar? En misschien zijn er zonder dat je het weet veel meer mensen, die het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat je leefomgeving schoon is en daar zelf de handen voor uit de mouwen willen steken. Of wil je graag meer verbinding tussen de verschillende ZZP’ers in de wijk? Of wil je als ZZP’er graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan je eigen buurt? Of wil je graag meer verbindingen tussen mensen realiseren, die wat voor elkaar doen als het nodig is? Bijvoorbeeld een buurvrouw die plots ziek is geworden en het heel fijn zou vinden dat iemand even ook wat boodschappen voor haar meeneemt.

Weten wat er speelt! Naast erop af acties (langs de deuren gaan om in contact te komen met mensen), sluit de buurtregisseur aan bij diverse overleggen, om signalen te agenderen, verbindingen tot stand te brengen tussen mensen onderling en tussen mensen en organisaties. Zo sluit Maria regelmatig aan bij het Sociaal Wijk Team, bij buurtteams, bij wijkteams, bij overleggen van de gemeente, etc.

Dus de buurtregisseur is er echt niet voor een bepaalde doelgroep in onze maatschappij. Nee, de buurtregisseur is er voor elke inwoner. Voor jou en voor mij!

Maria helpt samen met betrokkenen initiatieven tot bloei te laten komen, zoals het mede organiseren van “cultuur bij je buur” (in onze wijk was dat 13 en 14 mei jl.), het opstarten van een activiteitencommissie van vrouwen met een migratie-achtergrond, het bij elkaar brengen van diverse Whatsappgroepen voor buurtpreventie, om te komen tot een regiegroep voor de hele wijk. Maar ook is Maria betrokken bij buurtonderzoek zoals het verplaatsen van de skatebaan en het ontwikkelen van een sociaal mediaproject met scholen.

Contact Zijn er dingen waar de buurtregisseur je mee kan helpen? Zie je kansen in de buurt? Weet je de weg niet om een antwoord te krijgen op je vraag? Wil je iets gaan doen of iets bereiken? Mail dan naar: m.vandermaat@stimenz.nl of bel Maria op 06-52050876.

25


welzijn zorg activiteiten

thuiszorg

alarmeringssyeem

maaltijden

wonen

klussendien

huishoudelijke hulp

Fortlaan 47 7325 ZE Apeldoorn

Talma Borgh biedt naast de persoonlijke zorg in het woonzorgcentrum ook persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, klussendienst en maaltijden bij u aan huis. Talma Thuis biedt de diensten in de wijken Osseveld, Woudhuis en Welgelegen.

T (055) 368 36 83 info@talma-borgh.nl www.talma-borgh.nl

Werken en leren bij Talma Borgh? Kijk op onze website voor vacatures of bel ons!


Tekst: Gert-Jan Tamboer Foto’s: Herma Oosterloo-De Jong

Rik Brummel neemt afscheid van Talma Borgh Talma Borgh, het woonzorgcentrum in onze wijk, heeft elk jaar op de 3e zaterdag van de maand maart open dag. Een dag dat de zorg in de picture wordt gezet en meer bekendheid hoopt te krijgen. Zorg waar we allemaal, vroeg of laat mee te maken krijgen. Zorg, die de laatste jaren veel in het nieuws is en gebukt gaat onder grote bezuinigingen. Zorg, die mensen weer blij maakt. Zorg, die wordt gegeven door zeer gedreven, gemotiveerde en gepassioneerde mensen.

Woningen tekort

Tijdens de open dag trof de auteur Rik Brummel, een gepassioneerde vakman die vertelde over de zorg. Rik Brummel, die sinds 1985 directeur is van Talma Borgh en eind november 2017 met pensioen is gegaan. In dit artikel vertelt Rik over de zorg van vroeger, van vandaag en van morgen. En vooral wat het betekent voor u, de wijkbewoner.

Hoe was het voor de tweede wereld oorlog? Na de oorlog werden bejaardenhuizen gebouwd. Hoe was het dan voor de tweede wereldoorlog? Voor de twee wereldoorlog woonden ouderen zo lang mogelijk thuis en woonden ouders meestal dichtbij de kinderen. Als dat niet kon, werd de zorg meestal gegeven door diaconie/kerken of particuliere weldadigheidsinstellingen. Als dat niet lukte werd hulp door de gemeente aangeboden.

Rik wordt tijdens dit interview aangevuld door Liesbeth Brand, hoofd zorg van Talma Borgh. Ze werkt al 11,5 jaar bij Talma Borgh en is net als iedereen die er werkt een echt “Talma mens”. Een professional, die weet met wie en waarvoor zij zorg geeft!

Het begin van woonzorgcentra is eigenlijk ontstaan na de tweede wereldoorlog. Nederland lag in puin, we hadden een tekort aan alles en ook aan woningen. Er was een grote woning schaarste. Dat was het moment, dat er bejaardenhuizen werden gebouwd onder verantwoordelijkheid van de overheid. Woonvoorzieningen waar veel oudere mensen bij elkaar kunnen wonen hielp de schaarste op de woningmarkt verminderen.

“Sinds de Middeleeuwen werden ouderen en zieken verpleegd in de zogenaamde gasthuizen, die oorspronkelijk werden gebouwd door de kerken en later ook

27

door leken. De ouderen en zieken werden verpleegd en verzorgd in grote zalen, en mannen en vrouwen werden hierbij gescheiden over Proveniershuizen en in oude mannen en oude vrouwen huizen. Een begijnhof was een reeks van kleine huizen in de buurt van een kapel of kerk, al dan niet omgeven door een muur. Een Proveniershuis was een wooncomplex waar bewoners zich voor een éénmalig bedrag ‘inkochten’ voor levenslang ‘gratis’ kost en inwoning. De bewoners van Proveniershuizen werden proveniers of kostkopers genoemd. Proveniers is een Oud-Hollandse benaming voor ‘iemand die van preuves (giften) leeft’. De kostkoper beschikte over één kleine kamer of woonde op een zaal. De oude mannenhuizen waren in feite de voorlopers van de bejaardenhuizen en werden voor het eerst gebouwd in de 16e eeuw. De hofjes waren sindsdien uitsluitend bestemd voor de bejaarde vrouwen. Voor bejaarde vrouwen die niet goed voor zich zelf konden zorgen werden later ook oude vrouwen huizen gebouwd.“


Informatiepunt ouderen Talma Borgh heeft in de hal een informatiepunt voor ouderen in onze wijk. Je kunt hier terecht met allerlei vragen over zorg, vervoer en ook is er hulp bij het invullen van formulieren. Twee keer per week is dit informatiepunt open. Dit informatie punt wordt gerund door vrijwilligers, u kunt hier terecht op maandag- en donderdagochtend.

Bejaardenhuizen

kolossen van gebouwen en kleine kamers (kamers van 18 à 20 m2, waarbij het bed in de kamer stond).

De bejaardenhuizen uit het begin waren vaak zelfstandige bedrijfjes. Eigenlijk kon iedereen in een bejaardenhuis wonen, die 65 jaar of ouder was of weduwe. Er was geen indicatie commissie en er was geen strenge selectie. Financieel was het wel aantrekkelijk om in een bejaardenhuis te wonen. Het inkomen dat je had kreeg het bejaardenhuis en voorzag in alle zorg, eten en onderdak. De bewoner kreeg zak- en kleedgeld. Als er onvoldoende inkomen was werd het aangevuld door de bijstandsregeling van de gemeente.

15 bewoners moesten het met één bad/douche op de gang doen. Ook kreeg de provincie meer toezicht bij het reilen en zeilen van een verzorgingstehuis. Het imago verhaal speelde ook al in de jaren 70. Kleine ruimtes en veel bejaarden op elkaar was een reden om service flats te bouwen. Service flats zijn ruimer opgezet en het is ook duurder om er te wonen. In Apeldoorn staan er service flats aan bijvoorbeeld de Koning Lodewijklaan (Berkenhove) en de Soerenseweg.

Verpleeghuizen

Woonzorgcentrum

Naast bejaardenhuizen werden er na de oorlog ook verpleeghuizen gebouwd. In een verpleeghuis wonen somatische en psychogeriatrische patiënten. Somatische patiënten hebben een lichamelijk probleem, zijn bijvoorbeeld lichamelijk beperkt door een hersenbloeding. Psychogeriatrische patiënten zijn mensen, die dementerend zijn. Verpleeghuiszorg werd betaald uit de AWBZ en wordt nu betaald uit de wet langdurige zorg (Wlz).

Talma Borgh is nu een woonzorgcentrum. Begin jaren 90 is deze naamsverandering doorgevoerd. Ook was er in 1998 de verhuizing van de oude locatie in het Wilhelminapark naar Het Woudhuis. De basis voor het woonzorgcentrum was een beleidsnotitie van Rik. De kern van die notitie was: • Ouderen meer zelfstandig laten wonen. • Er is meer ruimte (vierkante meters) om te wonen. • Zorg inkopen om de hoek, dus dichtbij (Talma-Borgh). • Meer mogelijkheden om sociale contacten te leggen. • Talma Borgh een steunpunt in de wijk laten zijn. Talma Borgh was één van de eerste woonzorgcentra in Gelderland, dat intramurale plaatsen inleverde ten behoeve van extramurale plaatsen (B en C deel gelegen bij Talma Borgh). Woonzorgcentra zijn op dit moment veel aanwezig in Nederland. Bij de financiering van een woonzorgcentrum heb je nu te maken met: de Ziektekostenverzekeraar, het Zorgkantoor, dat de financiën regelt vanuit de Wet Langdurige Zorg (voorheen de AWBZ), de WMO en particuliere financiering.

Kenmerken Kenmerken van bejaardenhuizen en verpleeghuizen uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw waren bijvoorbeeld: • De locaties lagen verder van de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan Randerode of Hullenoord. Dit duidt erop dat de ouderen toch niet volledig bij de maatschappij hoorden. • De woonruimtes waren klein en er verbleven ook meerdere mensen in één ruimte. Mensen sliepen op zalen. • Je kon gemakkelijk binnenkomen. Ook met weinig tot geen zorg behoefte kon je al in een bejaardenhuis wonen.

Veranderingen

De uitdagingen

In het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw was er een naamsverandering. Bejaardenhuizen gingen verzorgingshuizen heten. Het imago van bejaardenhuizen was niet altijd even positief, grote

Op dit moment zijn er veel uitdagingen in de ouderenzorg. Rik geeft aan: “De vergrijzing komt in onze maatschappij op ons af. Door de

28


verzekeraars gaan regeren over jouw zorg. Verzekeraars die bepalen naar welk ziekenhuis en welke behandeling je mag als verzekerde. Je ziet nu al dat het krijgen van zorg complex is. Er zijn veel loketten. Zoals de gemeente met het zorgloket, waaruit zorg vanuit de WMO verkregen kan worden. Denk aan huishoudelijke hulp maar ook hulpmiddelen zoals tilliften, scootmobielen, trapliften. Ook zijn er de loketten van de ziektekosten verzekeraars, loket voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Je zou willen dat het overzichtelijker wordt, zodat het voor iedereen te begrijpen is waar je terecht moet met je zorgvraag”.

grijze golf, mensen die geboren zijn na de oorlog en nu oud zijn en oud worden, wordt de vraag naar zorg steeds groter. We moeten meer mensen bedienen met hetzelfde budget. Er is een verschuiving van mensen, die in woonzorgcentra wonen naar mensen die langer zelfstandig moeten blijven wonen in hun thuissituatie. Problemen die dit geeft zijn onder andere eenzaamheid, ongelukken als valpartijen en ouderen die ziekenhuisbedden bezetten, omdat er geen plek is in woonzorgcentra. De zorgzwaarte in de woonzorgcentra neemt toe, een opname vindt pas plaats als het thuis echt niet meer gaat. Er is te weinig personeel in de zorg en er zijn te weinig plekken om ouderen op te vangen. Personeel heeft minder tijd voor de bewoners. Er is bijna geen tijd meer voor een goed gesprek, personeel is gejaagd en de wet en regelgeving neemt toe wat alleen maar verlammend werkt. Bovendien moet er veel worden geregistreerd. Bewoners merken dat. Dit is de praktijk van vandaag!”

Sterke verbinding Rik vindt het bijzonder dat de verbinding tussen de wijk en het woonzorgcentrum goed is. De aandacht die het woonzorgcentrum krijgt in De Wijkkijker vindt hij erg belangrijk en het contact is ook best uniek. Rik vindt het belangrijk dat we de wijkbewoner blijven vertellen over de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Rik heeft het stokje 1 december 2017 overgedragen aan Pieter v.d. Hoek. Rik gaat zich over een half jaar bezig houden met andere leuke dingen zoals : plukken voor het goede doel van appels, tuinieren, klussen om het huis en het in de regio participeren in een aantal besturen.

Zorg straks De zorg gaat veranderen en zal er straks anders uitzien. Erg belangrijk bij deze verandering is dat het woonzorgcentrum beter wordt ingericht op de wijkbewoner, zodat er beter ingespeeld kan worden op de uitdagingen die er zijn. Talma Borgh is informatiepunt voor de wijken Osseveld, Woudhuis en Welgelegen.

Interessante links http://www.talma-borgh.nl/ https://www.destentor.nl/apeldoorn/talma-borgh-kiest-voor-de-kleineschaal~a70c48bd/ https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-geschiedenis-van-de-ouderenzorgin-nederland http://www.historien.nl/ouderenzorg-in-nederland-door-de-eeuwenheen/

Mensen zullen straks vaker van huis, waar ze langer zullen wonen, naar het woonzorg- centrum gaan c.q. willen. In het woonzorgcentrum is het gezellig, zijn andere ouderen om mee te praten en leuke activiteiten om aan mee te doen. Er kan informatie verkregen worden voor de wijkbewoners over de zorg en hoe dit verkregen kan worden. De wijkbewoners worden ouder en komen naar Talma Borgh voor onder andere activiteiten, dagopvang, informatie en gebruiken van de maaltijden. Worden belangstellende senioren straks opgehaald met een golfkarretje door een vrijwilliger, die in de wijk rijdt en voor het vervoer van en naar het woonzorgcentrum zorgt?

Activiteitencentrum “’t Ossewoud”

Het woonzorgcentrum wordt nog meer een spil van zorg in de wijk. Het wordt de plek waar je terecht kan met vragen over zorg, voor hulp bij thuiszorg en ook voor gezellige activiteiten. Ook Talma Borgh vervult op dit moment al deze functie voor haar wijkbewoners. Een ieder is van harte welkom!

Hallo wijkbewoners van Osseveld-West, Osseveld-Oost en het Woudhuis. In het wijkcentrum het Bolwerk aan de Ravelijn 55 houden wij van de eerste dinsdag in september tot half juni een gezellige soos. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur kunt u deelnemen aan diverse activiteiten. Zo kunt u bij ons klaverjassen (zouden nog veel deelnemers bij kunnen), gezelschapsspelen (o.a. rummikub) en heerlijk creatief bezig zijn (kaarten maken, knutselen, handwerken etc.). Ook is er tijd om met elkaar te praten over alles wat ons bezig houdt. Kortom een gezellige middag.

De overheid wil dat we meer een beroep doen op mantelzorg. Hulp krijgen van buren en familie. Tot op zekere hoogte kan dat. Maar er komt bij iedereen een moment, dat deze mantelzorg niet meer gegeven kan worden. De mantelzorgers hebben vaak een drukke baan, meerdere mensen die verzorgd worden en ook mantelzorgers hebben een sociaal leven. Als het de mantelzorger te veel wordt, dan toch weer terug naar meer zorg in het woonzorgcentrum? We zullen als wijkbewoner meer op elkaar moeten letten en ook wat meer buren hulp moeten geven. Hoe makkelijk is het als je boodschappen gaat doen om je oudere buurvrouw ook te vragen wat ze nodig heeft?

Af en toe, zo rond de feestdagen en de seizoensafsluiting organiseren wij een gezamenlijke gezellige middag. De kosten zijn: 1,50 Euro per middag inclusief koffie/ thee en wat lekkers. Kunt of wilt u niet iedere dinsdag, dat is geen probleem. Af en toe komen is ook prima. U bepaalt het zelf!

Zorg kost geld

Bij voldoende deelname komt er in het Bolwerk de mogelijkheid om te biljarten. U kunt u opgeven bij onderstaande telefoonnummers. Wilt u eerst nog meer informatie, dan kunt u een van onze vrijwilligsters bellen onder:055- 3663053 en 0553662049.

Dat zorg geld kost weten we allemaal. De overheid is aan het bezuinigen op zorg. Onze overheid is aan het bekijken hoe de zorgkosten in de hand gehouden kunnen worden, omdat de vergrijzing toeneemt en er steeds meer kostbare technologie komt, die ook steeds meer mogelijkheden biedt. De vraag is of wij zelf (meer) geld over hebben voor complexe zorg?

Wie wil ons komen helpen om samen deze gezellige groep te begeleiden.

Willen wij als wijkbewoner zelf meer betalen aan onze eigen zorg? Nu lijkt het er soms op dat wij als burger zo min mogelijk zelf willen betalen aan de eigen zorg. “Als we doorgaan met de wet en regelgeving m.b.t. de zorg dan gaat dat ten koste van de basiszorg. Je ziet nu al dat ziektekosten

De vrijwilligers van ’t Ossewoud

29


Eén naam, twee vakmannen Of u nu toe bent aan een nieuwe CV-ketel*, een nieuwe badkamer, zonnepanelen op, of nieuwe goten langs het dak, deze ervaren all-round installateurs draaien er de hand niet voor om. Herman de Boer installatietechniek is nu twee man sterk, maar nog steeds één vertrouwd adres voor al uw installatiewerk. Wel zo makkelijk, één telefoontje of mailtje en... ...

1- 2-3 , klus geklaard. *Houdt uw CV-ketel in

topconditie! Vraag naar ons onderhoudscontract


Tekst: Jeanine van Brummen Foto’s: Age Karrenbelt

Niet meer met honger naar bed Waar de één ’s avonds met honger naar bed gaat, gooit de ander het overgebleven eten in de groene container. Dat moet anders kunnen, dacht Age Karrenbelt. Dus verzon hij er iets op.

“Eigenlijk is mijn oudste zoon de aanleiding hiervoor,” vertelt Age. Drie jaar geleden kreeg Age namelijk een berichtje van zijn zoon: ‘Ik eet niet thuis vanavond.’ De pan met hutspot stond al klaar. “Ik wilde het niet weggooien, dat vond ik zonde. Daarom plaatste ik op een Facebookgroep voor low-budget aanbiedingen een berichtje dat ik eten over had en dat graag weg wilde geven.” Dat bleek een schot in de roos, er kwamen namelijk heel veel berichtjes op. Dat bracht Age op het idee om zelf een Facebookgroep te starten. Het idee is simpel. Iedereen kan lid worden van de groep ‘Ik ga met honger naar bed’. Mensen die eten over hebben, bijvoorbeeld omdat ze teveel gekookt hebben, kunnen dat aanbieden door een bericht in de groep te plaatsen. Mensen die het eten goed kunnen gebruiken, kunnen hierop reageren. Onderling worden dan afspraken gemaakt waar en wanneer het eten opgehaald kan worden. De groep heeft inmiddels bijna 1.200 leden, ook uit Woudhuis en Osseveld.

Niet alleen het eten Verrassend als je ziet hoeveel mensen echt geholpen zijn met het eten. Zo ook Henny, die afhankelijk is van de voedselbank. Zij is vanaf het begin lid van de Facebookgroep. “Ik was toen net gescheiden en samen met mijn zoon vanuit Eerbeek naar Apeldoorn verhuisd. Ik zag op internet langskomen dat er een groep was gestart waar eten op werd aangeboden. Dat kon ik op dat moment goed gebruiken. Ik ben er nog steeds erg blij mee.”

brood dat over is van een bakker. Dit brood kunnen de mensen thuis bij Age ophalen. Daar wordt echt een moment van gemaakt. “Mensen kunnen het brood vanaf halfacht ’s avonds op komen halen. We hebben dan de vuurkorf aan en drinken samen een kop koffie of thee. ’s Zomers steken we ook nog weleens de barbecue aan. De laatste gaat pas om half tien, of nog later weg.”

Voelt als familie

De mensen worden niet alleen maar geholpen met het aangeboden eten. Zo zijn de deelnemers al twee keer met Kerst verrast met een kerstpakket. “Onder het motto ‘ruim je voorraadkast op’ heb ik mensen opgeroepen om alles wat ze niet meer gebruiken bij mij in te leveren,” vertelt Age. “Met die spullen hebben we pakketten gemaakt en uitgedeeld. Dit jaar waren het zelfs zoveel pakketten, dat ik het niet meer allemaal alleen kon uitdelen.”

Die samenkomsten worden ook erg gewaardeerd. “Mensen schamen zich vaak als ze om hulp moeten vragen. Maar als ze dan hier komen om brood op te halen, zien ze dat ze niet alleen zijn.” Henny vult aan: “Het voelt eigenlijk als een soort familie. Die heb ik verder niet zoveel meer, dus dan is dit heel fijn. Doordat je met elkaar in gesprek raakt, voelt het voor nieuwe mensen ook snel vertrouwd. Het gaat niet alleen om het eten.”

Daarnaast krijgt Age met enige regelmaat

FaceBook pagina: ‘Ik ga met honger naar bed’

31


SNEL EEN ELEKTRICIĂ‹N NODIG?

BEL 06-52428893

Stroomstoring Tuinverlichting Vernieuwen/uitbreiding groepenkast Lichtdimmers/spotjes installeren Aanleg of aanpassing aan uw elektra

www.onderspanning.com info@onderspanning.com 06-52428893

Verbouwing in de planning?

Bent u toe aan een nieuwe badkamer of toiletruimte? Of misschien wilt u het huis wel een stuk uitbreiden, met een serre of een grotere aanbouw. In dat geval is Arie de Hoop uw oplossing. Arie de Hoop is een vakman met ruim 35 jaar ervaring in de bouw. Daarnaast kan hij op vrijwel elk terrein goed uit de voeten. Kortom, bij een verbouwing hoeft u niet verder dan uw eigen wijk te zoeken voor een vakman die de klus tot een goed einde weet te brengen. Bezoek de website voor meer informatie.

Balustrade 22 | 7325 GP Apeldoorn | +31 6 21244530 | info@ariedehoopkleinbouw.nl | www.ariedehoopkleinbouw.nl


Architectuur Column

Nadruppen We hebben weer eens een gezellige Wijkkijkervergadering en ik zit daar, overigens drijfnat na te druppen van de regen, heerlijk te luisteren naar hoe mijn mederedactieleden heel enthousiast zijn over de architectuur in onze geweldige wijk Het Woudhuis. Terwijl ik met een kop koffie naar hen zit te luisteren, valt het me op met hoeveel passie je over een woonwijk kan praten.

Enthousiast Het gaat over kastelen en schepen en er wordt zeer, zelfs bijna emotioneel, gesproken over welke architecten en bouwkundige ingenieurs ze wel niet mogen interviewen. Sommigen denken wel acht pagina’s nodig te hebben in de nieuwe Wijkkijker. Ik ben zo verrukt over hun ideeën dat ik bijna op het punt sta, één van mijn columns aan hen af te staan. Gelukkig voor mijzelf zit ik zo ingespannen naar hen te luisteren dat ik dat vergeet te melden. Anders had ik deze column, over mijn veranderende visie op architectuur, immers niet met u kunnen delen.

Vrolijk op de fiets Als ik eenmaal opgedroogd ben en op het punt sta om ons gezellig samen zijn af te sluiten en mij naar huis te begeven, gaat het echter mis. Ik stap nog vrolijk op de fiets en rij onbezorgd naar huis. Ik bedenk me net dat ik alweer kletsnat ben geregend, als ik tussen twee huizen in, een voor mij nog niet zo bekend, fietspad induik. Redelijk netjes denk ik dat gered te hebben als ik een donkerbruin paaltje zie. Dat betekent einde fietspad en uitkijken voor de weg.

Pats! Ik kijk goed of er wat aankomt en wil net, met een prachtige gracieuze bocht, rechtsaf slaan richting het romantisch gebouwde kasteel. Dat dacht u, PATS! Daar lig ik, plat op de bakkes. Op dat moment vervloek ik de plaatselijke architectuur en de architect die daar een betonnen palissade in het wegdek heeft laten leggen. Dat mag u gerust wel weten. Dan komt er een auto aangereden. Het blijkt één van de redactieleden te zijn. Zij is zo lief om mij weer op de been te helpen. Op dat moment voel ik mij zo ontzettend dom, maar ook dankbaar dat ik nog een beetje kan staan en niks gebroken heb. Want als thuismanager ben je natuurlijk onmisbaar en onvervangbaar.

Kijk op architectuur Zelfs mijn fiets lijkt niets te mankeren. Vol schaamte fiets ik niet veel later, na de nodige bemoedigende woorden van mijn collega, moeizaam naar huis. De volgende ochtend als ik met een pijnlijk bont en blauwe rechterkant, door de wijk heen hobbel, samen met Sammy, kijk ik niet meer, met een o zo romantische blik, naar de mooie architectonische bouwstaaltjes van onze architecten. Nee, mijn blik is op de grond gericht naar van die nare betonnen dingen waar je je zo pijnlijk aan kan bezeren.

Kennismaken Sammy vertelt

Zoals ik de vorige keer al vertelde, moet ik soms erg wennen aan de Apeldoornse gebruiken. Maar ook aan de Apeldoornse honden. Ik kom er namelijk een hoop tegen onderweg. Dat is soms een positieve ervaring, soms ook een negatieve en ronduit doodenge. Vooral enthousiaste honden vind ik heel eng en dan vooral puppy’s. Het zijn in schattigheid vermomde energiebommetjes, waar ik heel erg aan moet wennen. Ze willen gelijk van alles van je. Nu, na twee jaar begin ik daar aan te wennen, maar in het begin: hou op, schei uit. Toch heb ik er nu een heleboel leren kennen en ik moet zeggen: ze worden gelukkig snel groot. Zo zijn daar Sjakie, Milo en Boris, Jibbe en natuurlijk Martijn. Martijn is een verhaal apart en onder al die haren en lange oren is hij super lief, maar ook ontzettend enthousiast. Ik heb op de één of andere reden een zwak voor hem en daarom lopen we vaak samen door de wijk. Hij moet nog een hele hoop leren en ik wil dat wel doen. Op één van onze rondes komen wij de twee Teckel halfbroertje Sam en Max tegen. Zoals altijd hebben ze gelijk praatjes. Normaal loop ik altijd schichtig langs hen heen en hoop ik dat ze mij niet beblaffen. Maar nu moet ik mijn kleine vriendje Martijn beschermen. Met een duidelijk blaf ga ik voor Martijn staan. Niet alleen mijn vrouwtje staat met open mond van verbazing te kijken, ook Sam en Max zijn duidelijk onder de indruk. Ik maak een paar dagen later voor het eerst echt kennis met ze. Dan blijkt dat ze eigenlijk helemaal niet zo eng zijn als ik dacht. Ze zijn samen sterk, dat is het. Ze willen me helemaal niet opvreten en aanvallen. Ze blaffen tegenwoordig ook niet meer tegen mij. Ze zijn oké. Zo heb ik weer een angst overwonnen en word ik steeds zelfverzekerder. Soms moet je ook afscheid nemen van goede vrienden. Zo had ik sinds het begin een vaste vriendin en dat was Misty. Vaak kwam ik haar tegen op de H.U.P. en liepen we zo samen weer richting huis als we onze persoonlijke zaken geregeld hadden. Misty deed haar eigen ding en bemoeide zich totaal niet met mij. Voor deze mooie Border Collie had ik echt ontzag. Van haar heb ik een hoop geleerd. Mijn vrouwtje kon het ook goed vinden met haar bazinnetje, wat er wel eens toe leidde, dat ik veel te laat mijn ontbijt kreeg voorgeschoteld. Helaas is Misty in januari 2017 overleden. Zij was al vijftien jaar. De laatste week was heftig en emotioneel maar ook mooi. Het begon ermee dat Misty niet meer wilde eten en dan weet ik wel wat dat betekent. Die laatste week leef ik met haar mee tot het einde. Ik mis haar nog steeds. Als ik nu langs haar huis loop, staat ze nooit meer op het stukje gras te snuffelen. Het ruikt er nu naar andere hondjes. Mijn baasje mist haar en haar bazinnetje ook. Zij was ook één van de weinige baasjes die mij al vrij snel mocht aaien of gek met mij mocht doen. Stiekem hoop ik dat ze er over een poosje weer loopt, met een nieuw vriendje of vriendinnetje. Dat is voor mijn baasje ook leuk.

Mijn kijk op architectuur is iets veranderd, dat zult u begrijpen. Het idyllische plaatje is er voor mij voorlopig even af.

Een dikke poot van Sammy.

Marianne Hutters-Dijkhuizen

Auteur Marianne Hutters-Dijkhuizen 2017


LOOP JIJ DE WINTERDIP ERUIT? UIT-JE-(WINTER)DIP-ACTIE

nu voor

PROGRAMMA: • 12 x loopbegeleiding door de sportfysiotherapeut van FysioNU • 3 x groepsbijeenkomsten met tips en- adviezen door de

€35,-

praktijkondersteuner van Medisch Centrum de Linie • Toegang tot een online E-health programma voor persoonlijke begeleiding thuis. Meer informatie of aanmelden? U kan een aanmeldformulier halen bij de assistente van Huisartsenpraktijk de Linie, Linie 600

Winkelcentrum ‘t Fort

Linie 101 7325 DP Apeldoorn 055 534 35 46 Leeuwisfysiogroep.nl Facebook.com/leeuwisfysiogroep

Acupunctuur Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie Beweegprogramma’s Echografie Handtherapie Kaaktherapie Kinderfysiotherapie Manuele therapie Medical taping Oedeemtherapie Psychosomatische therapie Revalidatie Sportfysiotherapie

Medisch fitness Oefentherapie Osteopathie Shockwave therapie

f

Leeuwis Fysiogroep brengt u in beweging! BESTE SERVICE - TEVREDEN PATIËNTEN - SNEL EEN BEHANDELING


Wonderhanden aan het werk Ineke van de Vosse van Massagepraktijk Ekeni vertelt over de wonderen die haar handen steeds weer weten te verrichten voor haar cliënten. Handen die letterlijk de vinger op de zere plek weten te leggen van sporters en niet-sporters, handen die kundig zacht masserend voor blijvende pijnverlichting én genezing zorgen.

Ineke wilde altijd graag kraamverzorgende worden, maar in haar jongere jaren waren hier geen opleidingsplaatsen voor en dus koos zij binnen de zorg voor een andere professie. Als verpleeghulp/voedingsassistente stond zij vele jaren haar cliënten bij. Toen Ineke en haar man vanuit Beekbergen naar Leiden verhuisden in 1991 kreeg ze de unieke kans om toch aan een opleiding tot kraamverzorgende te beginnen. Voor Ineke kwam hiermee een lang gekoesterde droom uit.

Op slag verliefd “Na mijn opleiding werkte ik in Den Haag en omstreken. Voor familiebezoekjes aan het Oosten woonden wij echter ver weg. Daar konden onze vele bezoekjes niets aan veranderen. Onze familie woonde onder meer in en rond Apeldoorn en zo kwamen wij in aanraking met Het Woudhuis. In 1998 werd het laatste stukje Woudhuizerallee opgeleverd.

Op deze huizen werden wij op slag verliefd. Het geluk was met ons, want binnen een jaar na de oplevering kwam één van deze royale ‘herenhuizen’ vrij.”

Opleidingen Ineke: “In Apeldoorn heb ik nog vele jaren gewerkt als kraamverzorgende. Dit deed ik als zzp-er tot 2012. Ondertussen masseerde ik al regelmatig de kraamvrouwen en deze massages bleken goed te helpen tegen de pijn.” Ineke breidt vervolgens haar kennis en kunde uit met diverse opleidingen: wellness masseur voor ontspanningsmassage en sportmasseur om het herstellend vermogen van de spieren te stimuleren. Hierna volgde zij de opleiding sporttherapie. En als kroontje op haar aanbod volgde zij de opleiding tot Triggerpointcoach. “Ik heb geleerd om verder te kijken dan het direct zichtbare of merkbare lichamelijke mankement. Een pijnlijke arm kan vanuit de rug komen en hoofdpijn kan veroorzaakt worden door triggerpoints in halsspieren. Vooral met de Triggerpoint behandeling verrichten mijn handen bijna wekelijks wonderen. Vaak is één behandeling van bepaalde ’knopen’ in de spieren voldoende om iemand weer soepel op de been te krijgen. De Triggerpoint massage doe ik behoedzaam en met zachte bewegingen maak ik de spieren weer soepel.”

35

Contactgegevens Massagepraktijk Ekeni Ineke van de Vosse Woudhuizerallee 156 tel: 06 8149 6488 Massagepraktijkekeni@vandevosse.eu www.praktijkekeni.nl

Tekst: Wendy Le Griep i.s.m. Ineke v.d. Vosse Foto’s: Wendy Le Griep

Vrij van pijn en ongemak Met veel positieve mond-tot-mondreclame groeit mijn praktijk gestaag. Het mooiste resultaat is als mijn cliënten vrij van pijn en ongemak van de behandeltafel afkomen en na één of enkele behandelingen niet meer terug hoeven te keren.” Met welke klachten kun je bij Ineke terecht? Schouder- en nekklachten, hoofdpijn en migraine, tinitus, syndroom van Tietze, hand- en elleboogklachten, hielspoor en jumpersknee, rugklachten enzovoort.

Litteken fysio “Nieuw is mijn opleiding litteken fysio om oude en nieuwe littekens te masseren, om pijn veroorzaakt door littekenweefsel groei, te verlichten. Ook littekens die niet mooi zijn genezen kunnen met deze techniek weer soepeler gemaakt worden. Ook vlak na een operatie ben ik bevoegd om rond de wond te masseren zodat een voorspoedig herstel wordt ondersteund.“ “Op mijn website en FB pagina lees je meer, zoals de openingstijden en de tarieven. Ik behandel zowel overdag als in de avonduren. Binnen 2 weken is er altijd wel plek vrij voor het starten van een nieuwe behandeling. Graag tot ziens!”


Facebook.com/kapsalonjeanine.anderson

Kapsalon Jeanine Knippen €16,-

Permanent v.a. €69,50

Kleuren v.a. €49,95

Openingstijden op Afspraak: Mergelland 38 7325 ZX Apeldoorn ( 06 ) 20 428 250

Zondag/ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gesloten 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 / 18.30 - 21.00 09.30 - 17.00 09.30 - 14.00


Girls Only Zaalvoetbaltoernooi Tekst: Anne Ambagtsheer Foto: Wendy Le Griep

Op zondag 19 november was er in het Omnisport het 2e Girls Only Zaalvoetbaltoernooi. Er deden 24 teams mee. Er kwamen ongeveer 150 meiden voetballen. Er waren drie leeftijdsklas-ses: t/m 9 jaar, 10 t/m 14 jaar en 15 t/m 18 jaar. Sommige teams bestonden uit ervaren spelers, andere teams uit amateurs, die als vriendinnengroepje gingen voetballen. Er waren voorheen al 4 Cruyffcourt toernooien georganiseerd en één zaalvoetbaltoernooi voor meiden.

Ze geeft demonstraties en optredens in straatvoetbal. Ze zet zich in in landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Ghana en Kenia. In de sloppenwijken helpt ze jongeren het beste uit zichzelf te halen.

Interview Voetbalteams Een van de voetbalteams die meededen aan het meidenvoetbal toernooi was WWNA, Wenum Wiesel Noord Apeldoorn. Het team deed mee in de leeftijdscategorie t/m 9 jaar. Omdat er maar 1 ander team was dat in deze leeftijdscategorie meedeed, hoefde WWNA maar 3 wedstrijden te spelen. Sommige meiden voetballen al 3 jaar, terwijl andere spelers uit hun team pas een jaar voetballen. Wat ze zo leuk vinden aan voetbal is dat ze vaak buiten spelen en dat het vooral een teamsport is.

Waarom een Girls Only voetbaltoernooi? Sylvia van Ark kwam op het idee voor een meidenvoetbaltoernooi toen ze bij het Cruyffcourt jon-gens zag voetballen en dat er een paar meiden aan de kant zaten. Ze wilden wel voetballen, maar mochten niet meedoen. Dat gaf voor Sylvia de doorslag. “Er zijn nog steeds clubs waar meiden geen eigen kleedkamer hebben, er is veel te weinig aandacht voor meiden die willen voetballen.” Ze wilde dat ook de meiden die aan de kant zaten konden gaan voetballen. Eén van de meiden die bij Girls Only zat op donderdagavond kwam op het idee voor een meidenvoetbaltoernooi.

Een ander team dat meedeed kwam uit Deventer, Colmschoten. De meiden waren allemaal tussen 17 en 18 jaar oud en ze voetballen al 10 tot 12 jaar. Ze vinden meidenvoetbal veel gezelliger dan gemengd met jongens voetballen. Volgens hen is het een stuk minder fysiek en meer verbaal. Ze zeggen zelf dat ze af en toe discussies hebben op het veld met andere teams. Als ze zouden moe-ten kiezen zouden ze niet terug willen naar gemengd voetbal. Het team is ondertussen een vriendinnengroepje. Wat ze zo leuk vinden aan voetbal is vooral dat het een teamsport is, de span-ning, het willen winnen en de techniek. “Het voelt geweldig wanneer je een doelpunt maakt en dat mensen dan voor je gaan juichen en klappen.”

Het eerste Girls Only Toernooi was een groot succes, er kwamen ongeveer 100 meiden en de sfeer was erg goed. “De reacties van sommige clubs waren nogal matig op het initiatief van het Girls Only voetbaltoernooi, er kon echt veel meer inzet bij komen,” zegt Sylvia. “De reacties van de spe-lers waren gelukkig erg positief.”

Organisatie

Tot slot

Sylvia organiseert de toernooien samen met Kevin Diepeveen, die actief is voor de organisatie OSSO, Op Straat Sportief Ontmoeten. Hij regelt de schema’s en wie waar en wanneer moet zijn voor de wedstrijd. De mensen van WSV kwamen fluiten op dit zaaltoernooi, de mensen van PVC, een zaalvereniging, kwamen de warming-up doen met de meiden voordat de wedstrijden begon-nen.

Het toernooi was een groot succes, de sfeer was prettig en er kwamen veel ouders kijken. Vanwe-ge het succes van dit toernooi en voorgaande toernooien zal op donderdag 21 juni tussen 18.00 en 21.00 uur een jubileumtoernooi plaatsvinden op het Cruyffcourt in Het Woudhuis. Dat wordt dan namelijk het 5e Girls Only Cruyffcourttoernooi.

Verder was er een speciale gast op dit toernooi: Roxanne Hehaakaija. Ze kan zelf niet voetballen vanwege een blessure waardoor ze erg jong het voetballen heeft moeten opgeven. Dat ze niet meer in een team kan voetballen, betekent niet dat ze niks meer met de bal kan doen.

Meer weten? Mail naar DenkTank Breed: denktankbreed@gmail.com

37


1

2 Tekst: Gerrit Vosselman en Harry de Weerd Foto’s: Gerrit Vosselman, Harry de Weerd, Wendy Le Griep en internet

Osseveld-West In deze bijdrage over Osseveld-West en specifiek ‘De Tol’ neemt Gerrit Vosselman ons mee ‘op reis’ door onze eigen wijk. Hij begint met een breder kader waarbinnen OsseveldWest past en verdiept zich vervolgens in ‘De Tol’. Wijkkijker verslaglegger Theo Groen interviewt vervolgens architect Wim Westinga de woningen aan ‘De Tol’ heeft ontworpen.. Wijkkijker: “In de Wijkkijker van 2016 staan twee artikelen over ‘De Tol’: een straat gelegen in Osseveld-West, met een gemeenschappelijk plantsoen in het centrum. Harry de Weerd, bewoner van ‘het eerste uur’ aan ‘De Tol’ sprak in samenspraak met enkele buurtbewoners in het najaar van 2015 met de Wijkkijker. Het artikel ‘De schoffelaars’ werd in de wintereditie van 2016 gepubliceerd. In het najaar van 2016 verscheen de Speciale Wijkkijker Editie die in het teken stond van het 25-jarig jubileum van de Wijkraad en de Wijkkijker. Ook hierin wordt over het wonen en leven aan ‘De Tol’ verteld.”

vanaf circa 1960. Stedenbouwkundige Gerrit Vosselman behaalde in 1961 zijn diploma Koninklijke HBS aan de Molleruslaan. Op dat moment maakte Apeldoorn de Sprong over Het Kanaal! Gerrit: “Zo is het me ooit verteld. Het begon met Groot Zevenhuizen.” “Vanaf 1970 is Apeldoorn onder aanvoering van wethouder Wieten gepromoot tot de 2e schrijftafel van Den Haag (motieven: goed wonen in bosgroen en de relatie met Koninklijk Huis). Hij vindt het nodig om de werkgelegenheid te versterken en meer verscheidenheid in beroepen te creëren. Het heeft geresulteerd in het vestigen van de Belastingdienst en het Kadaster in Apeldoorn. Qua woningbouwproductie is 1972 het absolute topjaar met 2200 opgeleverde woningen. Na het volbouwen van Zevenhuizen (met maar liefst 10.000 woningen) is er vanaf 1970 volop in De Maten gebouwd. In een periode van globaal 20 jaar kwamen er nog eens 10.000 woningen bij.

Er is nog zoveel te vertellen…

Structuurplan met visie op groei 1985-2000

“Althans, bijna compleet, want er is nog veel meer te vertellen over ‘De Tol’. Dankzij de rijke stedenbouwkundige vakkennis van Gerrit Vosselman, kon de Wijkkijkerredactie met hem en met architect Wim Westinga in november 2017 nog dieper inzoomen op ‘De Tol’. Beide heren hebben hun strepen (en sterren) verdiend in de stedenbouw/architectuur. En hoe mooi is het, dat beide heren hun kennis met onze bewoners willen delen? Er is immers nog zoveel te vertellen….”

Gerrit: “Op de uitsnede van het Structuurplan Apeldoorn-1978 is aan de zwarte vlakken goed te zien dat Zevenhuizen en De Maten al goeddeels zijn volgebouwd. De nagroei in De Maten liep door tot 1990.

Historische aanloop naar woonwijk Osseveld-Oost Gerrit neemt ons kort mee terug naar de wortels van Apeldoorns onstuimige groei

Dit structuurplan geeft een brede toekomstvisie op de ontwikkeling van Apeldoorn. Vanaf 1974 is hieraan gewerkt door een multidisciplinaire werkgroep, waarin ik de stedenbouwkundige visie vorm gaf. De opdracht was enerzijds gericht op het vinden van ‘inbreidingsgebieden’ en anderzijds op het creëren van nieuwe uitbreidingen voor wonen + werken. Het is duidelijk, dat na 1985 Welgelegen-Zuid en Osseveld/Woudhuis de grootste klap in de

38

groei van woningbouw moesten opvangen. In totaal met ruim 5000 woningen. Aanvullend zijn er in het westelijk deel van Apeldoorn nog veel inbreidingsgebieden gevonden (rode vlekjes op de kaart). Tot het jaar 2000 kwam er zo voldoende ruimte beschikbaar voor de woningbouw. Dit blijkt achteraf aardig te kloppen.”

Verkeerstructuur Apeldoorn, uitvoering met compromissen “In samenhang met de sterke groei heeft de werkgroep ook belangrijke keuzes voor de toekomstige verkeersstructuur moeten bedenken. De slotsom is, dat een buitenring en 5 radiale wegen naar het centrum een ideale basisstructuur voor Apeldoorn is. Een belangrijke item daarbij is, dat elke radiale weg naar de binnenstad eindigt in een ondergrondse parkeergarage. De meest voorbeeldige radiaal is de Deventerstraat (en Zutphensestraat), die in ons plan eindigt in een parkeergarage onder de markt. Perfecte oplossing, toch? Let wel: toen was er nog geen sprake van een nieuw stadhuis op de markt! Een ooit geplande 2e binnenring langs Welgelegen-Noord en door de Parkenbuurt is in het kader van dit structuurplan definitief geschrapt. In de buitenring zijn helaas (teveel) compromissen gesloten, zoals een rare deuk in De Maten. De toenmalige stedenbouwkundige Klaas Liesker wilde perse vasthouden aan de ‘vorkstructuur’ van De Maten. In de toelichting op het structuurplan is de toekomstvisie tot het jaar 2000 uitvoerig verwoord. Na 4 jaar wikken en wegen is het Structuurplan in1978 door de Raad vastgesteld.”


Structuur Osseveld-West Bij de opzet van de nieuwe woonwijk is gezocht naar een planstructuur, waarin de bestaande wegen en de aanwezige woningen zo goed mogelijk zijn ingepast. Binnen de wijk zijn dit de woningen aan de Osseveldweg, de Veenhuizerweg en de Esdoornweg (thans Josine Reulingstraat). De woningen en bedrijven aan de insteekweg Dennenkamp zijn als een aparte hoek van de wijk gehandhaafd. Er zijn pogingen gedaan om de hoek in te vullen met meer representatieve bebouwing maar dit is niet gelukt.

Autoverkeer

3 Van oudsher ‘De Tol’ Het buurtje “De Tol’ in Osseveld-West heet zo vanwege het aangrenzende knooppunt Deventerstraat / Zutphensestraat met deze naam. Hier stond immers ooit een echt tolhuis om zo tol te heffen van de mensen die Apeldoorn in en uit wilden, gebruikmakende van het “wegennet”. Ons huidige plantsoen en straat hebben deze naam dus daaraan ontleend. Het Tollenaartje met geldkoffer in het plantsoen herinnert aan deze historie. Nu is het kunstwerk, gemaakt door Merijn Bolink in 1995, een speeltoestel voor kinderen die er over bokspringen.

Aanleg plantsoen De aanleg van het plantsoen, zo kenmerkend midden in de compacte woonwijk, is tot stand gekomen na intensief buurtoverleg. Dat overleg met de Gemeente en de Buurbewoners vond plaats in 1992 en begin 1993. In de zomer van dat jaar heeft de beplanting plaatsgevonden. Ook is er voor de kinderen een ‘ring’ gemaakt van glad asfalt zodat je er lekker kunt driewieleren, steppen of rolschaatsen.

Sociale Vernieuwing

De wijk is voor motorvoertuigen op 2 punten aangetakt op het stedelijke hoofdwegennet respectievelijk de Deventerstraat en de Zutphensestraat. In het hoofdstratenontwerp van de wijk was het vrij moeilijk om een heldere structuur te vinden. Een doorgetrokken gebogen lijn vanaf de entree Zutphensestraat naar het aansluitpunt op de Deventerstraat was onbespreekbaar, omdat het risico op sluipverkeer te groot zou zijn, aldus de verkeersdeskundigen. Uiteindelijk viel het kwartje. Gekozen is voor een kleinschalige ringstructuur rond het middengebied > Anna Bijnsring. Verkeerskundig blijkt dit goed te functioneren.

Fietsroutes Voor langzaam verkeer is er bij een cafetaria aan de Deventerstraat nog een 3e entree naar de Osseveldweg. Vanaf deze weg is er via de Veenhuizerweg en Josine Reulingstraat een prima verbinding met de buurtdelen (en een doorverbinding naar het wijkcentrum in Osseveld-Oost). Langs de spoorlijn is er vanaf de Zutphensestraat (hoek viaduct) ook een prachtige doorverbinding naar o.a. dit wijkcentrum.

1. Uitsnede structuurplan 1978 (stedenbouwkundige Gerrit Vosselman)

Het project van de Gemeente om het plantsoen in te richten was in die dagen ontleend aan de gedachte dat je “de buurt inspraak” moest geven. Sociale Vernieuwing heette dat. Onder leiding van de Gemeentelijke groenvoorziening, met een planoloog, architect en groenbeheerder, is een dialoog met de bewoners opgestart. De eerste bijeenkomst was in schoolgebouw De Bundel. Daarna zijn er in werkgroepen in diverse huiskamers overleggen gevoerd en is het uiteindelijke ontwerp aan alle bewoners getoond. De Sociale Vernieuwing werkte.

2. Ruwe schets met essenties van wegenstructuur (Anna Bijnsring rond middengebied), bebouwing met open of meer gesloten karakter, open bebouwing langs parkstrook, gebouwaccenten op belangrijke zichtlocaties en bij wijkentree. 3. Overzicht van het project De Tol in 3D (ter rechterzijde staan nog 45 woningen buiten beeld).

Eerste boom In 1993 is met dezelfde wethouder Mulderij, die de eerste steen heeft gemetseld, ook de eerste boom geplant. Aansluitend hebben alle bewoners het plantsoen helpen aanplanten in samenwerking met de Gemeentelijke Dienst Groen Natuur en Landschap. Van belangstelling van de Gemeente geen gebrek aan De Tol. De directeur Dienst Groen was steeds zelf betrokken bij de aankleding van de wijk. Zoals hij zei: “Normaal hangt in een nieuwbouwwijk eerst iedereen zijn eigen schilderijtjes op en blijven de mensen vreemd voor elkaar, maar nu komen mensen bij elkaar over de vloer om te overleggen. Om dat effect gaat het bij integraal wijkbeheer”. En zo hebben veel bewoners dat ook ervaren.

Bewoners ’van het eerste uur’ blijven Hoewel de wijk de natuurlijke doorstroming van bewoners kent, is er nog altijd een goede sfeer en lijken de mensen er met veel plezier te wonen. Een flink aantal van hen vanaf het eerste uur en zij hebben veel goede herinneringen, aan de beginjaren aan De Tol. Harry de Weerd

39


4. Groenplekken evenwichtig gespreid over de wijk. 5. Bomenstructuur + groenzone langs de spoorlijn. 6. Stedenbouwkundig verkavelingsplan 7. Het streefbeeld van klassieke woningen met stolpdak in een modern jasje is gerealiseerd (foto Gerrit Vosselman).+ aanduiding van de belangrijkste bebouwingsaccenten in zwart 8. Een beplant deel geeft kleur aan de brink

4

9. Voorgevel van dubbele woningen aan de binnenhof De Tol. 10. Voorgevel van dubbele woningen aan de Deventerstraat met iets luxer toevoegingen. 11. Mooi referentiebeeld ter plekke uit 30’er jaren. 12. Fragment uit stedenbouwkundig plan. 13. Het streven naar de gewenste beeldkwaliteit voor De Tol is ingezet op “een familie van stolpen schilddaken met ruim overstek”. Deze pagina uit de verkoopfolder geeft dat goed weer. 14. Osseveld-West: P.M. de Josine Reulingstraat was voorheen een oude landbouwweg, de Esdoornweg.

5

Stedenbouwkundige uitwerking

extra aangezet met een dubbele rij bomen. In de herfst geven deze moeraseiken een fraaie herfstkleur. Rond de Anna Bijnsring is gekozen voor enkelzijdige bomenrijen. Dit heeft te maken met het vrijhouden van een 2 m brede strook voor kabels en leidingen aan de andere kant van de weg.

Osseveld-West is door de spoorlijn Apeldoorn – Enschede en de drukke Laan van Osseveld een relatief geïsoleerd gebied. Op het 1e gezicht bemoeilijkt dit het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu.

Bepalend voor de groene uitstraling van de wijk is ook de groenzone met een slingerende watersingel langs de spoorlijn en de Laan van Osseveld. Let wel: deze representatieve groenzone was er nooit gekomen als we niet op het idee waren gekomen om de geluidoverlast van het spoor tot wettelijk niveau te dempen door direct langs de rails een betonnen wand van 80 cm hoog te maken (aanpak bij de bron). Geen hoge grondwal dus. Als stedenbouwer was ik blij met deze extra plus voor tuindorp Osseveld-West.

Gerrit: “De kracht van Osseveld-West moest daarom van binnenuit worden opgebouwd met ‘ruim wonen in het groen’, was mijn 1e gedachte. Naar binnen toe zou je kunnen streven naar een tuindorpsfeer. Zo groeide het ontwerpidee en kreeg het plan met 1e ruwe schetsen een gezicht.”

Brinken of hofjes? Voor een evenwichtige spreiding van gemeenschappelijke groenplekken is een verdeelschema gemaakt. Speciaal afgestemd op jonge kinderen is de onderlinge loopafstand maximaal 200 meter. Schematisch dus. In het plan zijn ze terug te vinden als een grote centrale brink en 4 nevenbrinken. Ze zijn bedoeld als de buurtontmoetingsplek voor jong en oud. In het ideaalbeeld biedt de centraal gelegen brink bovendien ruimte voor een basisschool annex speelveld. Deze plekken zijn kenmerkend voor het plan ‘tuindorp’.

Woningbouwprogramma In de sfeer van het tuindorpidee zijn er in het stedenbouwkundig plan overwegend laagbouwwoningen gepland. In het middengebied is de woningbouw meer geconcentreerd in de vorm van lange bouwblokken; de vrijstaande woningen en tweekappers staan overwegend in de randzones. De beide hoofdentrees zijn gemarkeerd met een appartementengebouw (De Jager en Het Toppunt). Op de hoek Veenhuizerweg /Laan van Osseveld was een verzorgingstehuis als hoogteaccent gepland. Niet gerealiseerd. In plaats daarvan is er een ‘alzijdig georiënteerd’ woonblok in 2 lagen ontsproten.

Groenstructuur in sfeer van tuindorp? Het stedenbouwkundig plan is verder versterkt met een bomenstructuur. Vanaf de Zutphensestraat is de Henriëtte van Eyklaan

40


6

Verkaveling Het stedenbouwkundig plan wordt gevoed met een woningprogramma van de gemeente. Het is in die tijd een vaste regel, dat het plan moet voorzien in minimaal 30% woningwethuurwoningen en 30% premiehuur/-koopwoningen. De rest is vrije sector. Het definitief uitwerken van het programma in een verkavelingplan luidt altijd een spannende transpiratiefase in, aldus Gerrit. Alle woningen krijgen een kavel op de kaart, waarvan de grootte aan normen is gebonden.

7

Per categorie verschilt dit. Na een 1e verkavelingopzet berekent de planeconoom het totale kaveloppervlak; dit is het uitgeefbare oppervlak dat wordt verkocht aan ontwikkelaars en particulieren. Met de opbrengsten hiervan moeten de plankosten worden gedekt, zoals grondaankopen, wegaanleg, bouwrijp maken e.d. Soms tot vervelens toe wordt de stedenbouwkundige door de planeconoom op de vingers getikt als de afwijkingen in het verkavelingsplan te groot zijn. Het ging toen nog zonder computer. Onder het motto “rekenen en tekenen” is er na verloop van maanden een kostendekkende grondexploitatie Osseveld-West bereikt.

Ontwikkelingen na vaststelling stedenbouwkundig plan Na groen licht op het stedenbouwkundig plan kan het startsein worden gegeven aan de volgende fase. Na onderling overleg binnen de gemeente zijn er ca. 20 bouwprojecten voor Osseveld-West vastgesteld, uit te voeren over een periode van 3 à 5 jaar. Per ‘toegewezen’ project (zoals De Tol) wordt er vervolgens met de corporaties en ontwikkelaars onderhandeld over de verkoopprijs van bouwgrond, het aantal woningen etc. In de bouwteams worden daarna de bouwplannen

41

8


GROEPSPRAKTIJK DIERENARTSEN APELDOORN

Heeft uw kind overgewicht? Geef uw kind dan op voor het Cool2BFit programma! Op een gezonde, leuke manier en met een positieve benadering de leefstijl veranderen van uw kind! Samen met u en uw kind gaan onze deskundigen aan de slag! Meer informatie of aanmelden?

6 maart a.s. start een nieuwe groep*!

www.cool2bfit.nl (team Apeldoorn) of bel met FysioNu 055 – 522 55 53.

*6 maart start de groep voor 8 t/m 12 jarigen. Kinderen van 4 tot 8 jaar mogen ook aangemeld worden, echter zal deze groep later starten.


9

10 11 uitgewerkt en na goedkeuring van het bouwplan kan de echte bouw van de woningen starten. Dit proces vergt 1,5 jaar per project. Uiteindelijk is Osseveld-West uitgegroeid tot een wijk van 1070 woningen inclusief de bestaande woningen.

Bouwkwaliteit nog in naweeën van de jaren ‘80 Voor Osseveld-West is er de pech, dat de invloed van een economische dip van de 80’er jaren nog zichtbaar is in o.a. goedkoper materiaalgebruik. Voor de woningwet en premiewoningen zijn de huur- en verkoopprijzen door de hogere overheid streng begrensd. Rijk en Provincie bemoeiden zich toen nog met dit soort peanuts. In dit verband heb ik een strijd in de keuze van gevelbakstenen verloren, omdat mijn (mooiere) bakstenen 140 gulden (per 1000) duurder zijn. Zielig maar waar! Dit is de reden, dat er teveel woningen met te bleke baksteengevels staan. Gebakken dakpan was sowieso nog onbespreekbaar.

De Tol De driehoek ten westen van de Osseveldweg is de Tol genoemd, omdat er vroeger een tolhuis stond op het punt, waar Deventerstraat en Zutphensestraat samenkomen. Hierlangs staan vele oudere woningen uit de vooroorlogse periode, evenals aan de Osseveldweg. In het kader van het ontwikkelingsplan Osseveld-West is alleen langs de Deventerstraat een serie van 9 dubbele woningen nieuw gebouwd.

Familie van schilddaken Voor de architectonische uitwerking is – afgestemd op de sfeer van de aanwezige woningen – gekozen voor een schilddak, kenmerkend voor woningbouw uit de 20’er jaren. De stedenbouwkundige voorkeur voor een vrijstaande woning gaat uit naar afdekking met een stolp- of puntdak, zie referentiebeeld van woning aan Osseveldweg. Prachtig.

Bij de twee-onder-één kapwoningen ontstaat een trapeziumvormig schilddak, bij rijenwoningen een veel langer trapezium. Wat zou het een mooi beeld aan de brink zijn geweest om de stolp- en schilddaken 80 cm boven de 1e verdiepingsmuur (=borstwering) te laten zweven. “Een zwevende wolk van daken.” Helaas worden ontwikkelaars – in brede betekenis – daarvan niet meteen enthousiast. De doorgemetselde bouwmuur en een steviger kapconstructie maken het duurder. De afweging dat het een mooier en ruimer bruikbare villa wordt, komt niet in beeld. Ze nemen liever geen extra risico. ‘Doe maar gewoon, mensen zien het verschil toch niet.’ Dit beeld is deels wel gelukt bij Het Balkon (zuidoosthoek).

12

13

Architectuur Het architectonisch ontwerp is van architect Wim Westinga van InboApeldoorn in opdracht van de ontwikkelaars Bemog Kampen en Nijhuis Apeldoorn. Bemog ontwikkelde 55 vrijstaande en twee-onderéén kapwoningen en Nijhuis de goedkopere premiewoningen in 7 lange bouwblokken (40 stuks).

43

14


Citaat Wim: “Wat er nu staat

is wel zoals ik het had gepland.”

Op stap met Wim Westinga Het is een gevarieerd gezelschap dat zich op een frisse novembermiddag vorig jaar verzamelde bij Cafetaria Charly, op de hoek van de Deventerstraat en de Osseveldseweg: Gerrit Vosselman, Wim Westinga en een zware vertegenwoordiging vanuit de Wijkkijker met Wendy Le Griep en Theo Groen.

Tekst: Theo Groen Foto’s: Wendy Le Griep

De plek is niet toevallig: hier ligt De Tol. Dit wijkje was begin jaren negentig (voor de jonge lezers: de vorige eeuw dus) het eerste en meest westelijke deel van wat later zou uitgroeien tot de woonwijk Osseveld. Gerrit was eind jaren ’80 als stedenbouwkundige betrokken bij de ontwikkeling van Osseveld-Woudhuis. In 1989 had hij het stedenbouwkundig plan Osseveld-West gereed. Op basis daarvan zette de gemeente circa 20 bouwprojecten op. Een van de eerste projecten was het deelgebied De Tol, waarvoor Wim werd uitverkoren als architect.

Hutten bouwen Wim Westinga is inmiddels met pensioen. Uiteraard willen Wendy en Theo graag weten “hoe het allemaal begonnen is”. Inderdaad: hij bouwde in zijn vroege jeugd al hutten, ging na het lyceum naar de Academie van Bouwkunst in Arnhem (nu ArtEZ) en werd architect, als laatste bij bureau INBO in Woudenberg en in die rol betrokken bij het ontwerpen en bouwen van De Tol.

Krachtenveld Net als gewone mensen, moeten ook architecten en stedenbouwkundigen binnen de perken van het “budget” blijven. De gemeente wilde graag veel huizen in een mooie, ruime woonwijk, maar het plan moest wel binnen de grenzen van de grondexploitatie passen - dat is de opdracht aan de stedenbouwkundige. De twee ontwikkelaars van De Tol, Bemog en Nijhuis, wilden graag iets moois bouwen, maar er ook centjes aan overhouden. Een complicatie was dat de verkoopprijzen van premiewoningen begrensd waren door de overheid, anders kregen bewoners geen premie.

44

In dit krachtenveld is de stedenbouwkundige de spil en zoekt de architect naar een zo goed mogelijke oplossing, zowel voor de uitvoering van de afzonderlijke woningen als voor de totale samenhang.

Brinken Osseveld-West, en daarmee ook De Tol, is omringd door drukke wegen. Dat betekent dat de inwoners (en zeker de jongeren) het liefst binnen hun wijk hun eigen groen en speelplaatsen willen hebben. Gerrit heeft dat in Osseveld-West vormgegeven in de vorm van vijf “brinken”. Die zijn geïnspireerd op de aloude brinken van dorpen in Drenthe, Overijssel en Gelderland: een centrale openbare ruimte voor allerlei activiteiten. De brinken in De Tol kregen de vorm van grasvelden met beplanting en speeltoestellen, als centrale parkjes waaromheen woningen zijn gegroepeerd. Net als bij de oude brinken kijken alle woningen aan de voorzijde uit op de gemeenschappelijke ruimte, dat bevordert de sociale controle. Het realiseren van de brinken kostte enige moeite: hoe groter de brinken, des te minder huizen gebouwd kunnen worden. Het is Gerrit toch gelukt om ruime brinken te realiseren, redelijk binnen de budgetgrenzen. Wim wijst ons op de dubbele en doorlopende dakranden en gootranden van de woningen en garages. Dat maakt de aanblik “lichter” en daarmee de uitstraling van de wijk ruimer, het gebruik van lichte steen versterkt het ruimtelijke effect.


Wim Westinga Wim Westinga kwam op zijn tiende jaar in Apeldoorn wonen. Na het Christelijk Lyceum ging hij naar de Hogere Technische School in Arnhem. Daarna volgde hij een opleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst, ook in Arnhem. Van 1984 tot 2008 was hij architect/partner bij bureau INBO in Woudenberg en Apeldoorn. Tussendoor werkte hij in Berlijn in de periode na de val van de Muur.

Oud en nieuw In De Tol stonden al eerder woningen, vooral langs de Osseveldseweg. De aansluiting van de nieuwe woningen op de oude bebouwing is goed gelukt. De nieuwe woningen zijn bewust een mix van vrijstaande woningen en woningblokken, om de variatie te vergroten. Zo is een natuurlijke combinatie van oud en nieuw ontstaan. Wim wijst op de vorm van de daken van de nieuwe woningen. Dat zijn tentdaken (vier driehoeken die samenkomen in één punt) die mooi harmoniëren met de oudere woningen.

Leuke weetjes Voor de beplanting in De Tol is destijds beukenhaag geplant, die houdt zijn blad ’s winters en dat geeft het hele jaar door structuur en afscherming. Gerrit: “Als fan van de beukenhaag is er door mijn toedoen ruim 8 kilometer beukenhaag aan Apeldoorn toegevoegd!” Aan De Tol liggen ook bijzondere woningen die al “levensloopbestendig” waren voordat het woord werd uitgevonden. Deze huizen hebben een extra aanbouw (te gebruiken als garage of woonruimte) en de woonkamer ligt op de eerste etage. Bewoners kunnen op latere leeftijd naar beneden ‘verhuizen’ om daar te slapen.

Citaat Gerrit: “De eerste schetsplannen die je aanlevert zijn altijd te duur. Als de opdrachtgever ze echter zonder slag of stoot accepteert, dan heb je blijkbaar te weinig ambitie gehad.”

Over luifels boven voordeuren hebben Gerrit en Wim een duidelijke mening: die zijn ‘architectonisch’ onderdeel van het huis. Je laat bezoekers die aanbellen niet in de regen staan. Ook zijn Gerrit en Wim voorstanders van een ruime dakoverstek: dat houdt de gevel mooi schoon, zeker bij die lichte steen. Het doet Wim plezier dat de huizen niet of nauwelijks zijn veranderd sinds de bouw – en dat veel ervan worden bewoond door de eerste eigenaren. Bevalt kennelijk prima, compliment! En als ze in de verkoop gaan, zijn ze snel verkocht. Verderop aan De Tol liggen de premiekoopwoningen. Wim is hier heel lang niet meer geweest. Hij is tevreden over de aanblik, gelukkig. De straat heeft zijn oorspronkelijke aanblik behouden en het is groener geworden (maar dat gaat bijna vanzelf). Zelfs de oorspronkelijke kleuren van de voordeuren en kozijnen zijn, op een enkele creatieve bewoner na, hetzelfde gebleven. Ook hier de conclusie dat de bewoners kennelijk geen reden hebben gezien om hun huizen aan te passen.

45


Imker in de wijk Tekst: Wendy Le Griep Foto’s: Wendy Le Griep, André Spijker, Aad Leuver, Albert Stoter, www.imkerpedia.nl, Karel Ton, Ingrid Theunissen

Marlies volgde in 2016 de beginnerscursus bijen houden en startte dit jaar als imker. Zij kreeg tijdens de cursus haar eerste bijenvolkje in de vorm van een broedaflegger. Op warme dagen in februari kwamen de eerste bijen al voorzichtig naar buiten. Marlies vertelt beeldend en kleurrijk over haar nieuwe hobby. Marlies: “Van jongs af aan heb ik al belangstelling voor imkeren gehad, maar het is er niet eerder van gekomen om daar concreet iets mee te doen. Mede dankzij de vele enthousiaste verhalen van de heer Van der Zande, die onderaan de geluidswal in Het Woudhuis woont, heb ik besloten om de beginnerscursus te gaan volgen. De heer Van der Zande was zelf jarenlang imker en had vele bijenkasten op zijn erf. Als ik naar hem ging voor honing, dan raakten wij altijd in gesprek. Hierdoor is mijn interesse en nieuwsgierigheid gevoed en verder aangewakkerd.”

Mooi en natuurlijk “Ik houd van dingen die mooi zijn en natuurlijk, die ambachtelijk worden gemaakt. Het is fascinerend om te zien hoe in een bijenvolk natuurlijke processen hun gang gaan zonder dat wij als mens daar regie over hebben. Ik ben hooguit begeleider van het proces. Via internet zocht ik naar een locatie om de beginnerscursus te volgen. Dat bleek te kunnen in mijn eigen wijk (aan de Veenhuizerweg) bij Albert Stoter.”

Theorie en praktijk “De cursus begon in maart 2016. Deze cursus wordt één keer per jaar gegeven, zodat je de hele bijencyclus behandelt en een deel ervan al in de cursus kunt meemaken. In het begin kregen wij vooral veel theorie. Het klonk allemaal heel logisch, maar het ging pas echt leven toen we met betere weersomstandigheden op het erf van Albert

46

de bijenvolken en de bijenkasten konden bekijken. Tijdens deze praktijklessen viel alle theorie op zijn plek.“

Zorg en zwermen “Deze lente en zomer zal ik alle opgedane kennis in de praktijk moeten toepassen. Dat is spannend, maar vooral heel erg leuk. Zo zal het aantal bijen in mijn volkje vanaf april sterk in aantal gaan toenemen en komt het moment, dat mijn volk wil gaan zwermen. Er zijn dan meer bijen in de kast dan er werk voor ze is. Het is aan mij om het zwermen te voorkomen en het volk tijdig te verplaatsen naar een grotere kast. Wanneer een groot volk wil zwermen, dan moet je ingrijpen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een volk te splitsen en te verplaatsen naar een nieuwe kast. Het afgesplitste volk moet dan een nieuwe koningin krijgen. Hoe dit precies gaat, kan Albert je haarfijn uitleggen in zijn beginnerscursus.“


Inwinteren “Als imker zorg je eigenlijk het hele jaar voor je volk(en). In het najaar worden de bijen minder actief en zoeken ze voedsel dichter bij huis. Het is om die reden verstandig om vlak bij huis, binnen een straal van 50 meter, bloeiende, nectar- en pollenhoudende najaarsbloeiers te hebben staan. Ik zorg er in het najaar voor, dat er een speciaal mengsel van suikerwater is, wat de bijen kunnen verzamelen. Hiermee vullen zij hun raten. De zogenaamde wintervoorraad. Dit noem je inwinteren. In het nog koude voorjaar zorg ik ervoor dat er vroege voorjaarsbloeiers in de directe omgeving van de bijenkasten staan, zodat de bijen hier al meteen terecht kunnen voor eten.” “Zodra de buitentemperatuur verder daalt tot 8 graden, is het bijenseizoen tijdelijk voorbij. De bijen trekken zich meer terug in hun kast. Ze vormen samen een ‘bijentros’ die langzaamaan door de bijenkast foerageert. De koningin legt in deze koude periode steeds minder eitjes, totdat ze zelfs even helemaal stopt. Wanneer de kortste dag is geweest, beginnen de bijen langzaamaan weer ‘wakker’ te worden. Er sterven nog steeds meer bijen dan er bijkomen. Pas wanneer de buitentemperatuur 15 graden is, dan explodeert een bijenvolk bij wijze van spreken en komen er in rap tempo meer nieuwe bijen bij. Het is dan een drukte van jewelste in en om de bijenkast.”

Vredig volkje “Mensen reageren positief op mijn nieuwe hobby. Toch is er soms nog onbegrip. Zo denkt men vaak, dat het bijen zijn die in de zomer op je ijsje of frisdrankje afkomen. Dit zijn echter wespen en zeker geen bijen. Bijen zijn vredige insecten en zijn maar met één ding bezig: pollen of nectar verzamelen voor het volk.”

Voortbestaan “De harmonie van zo’n bijenvolk spreekt mij aan. De bijen hebben allemaal hun taak en deze voeren zij uit, in het belang van het grotere geheel. Dat mis ik nog wel eens in onze maatschappij. In die zin kunnen wij mensen nog veel leren van de bijen. Bijen hebben geen ego’s en zij hoeven zichzelf niet te verdedigen of hun mislukkingen te verdoezelen. Een bij doet haar ding en dat doet ze gedurende de korte periode van haar leven met volle overtuiging, ten bate van haar volk, voor het grotere geheel: het voortbestaan van haar soort.”

Belangrijke websites www.imkerpedia.nl www.imkers-apeldoorn-ugchelen.nl/ www.apeldoorn.bijenhouders.nl/ www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag/ over-bijen-honing-en-meer

47


Tekst: André de Ruiter Foto’s: Wendy Le Griep en Herma Oosterloo-de Jong

De Balustrade De wijk Osseveld-Oost is ontworpen door KuiperCompagnons. Luc Bos is als stedenbouwkundige aan dit project begonnen. In 2000 heeft Aad de Graaf het stokje van Luc overgenomen.

In de beide appartementencomplexen zitten 6 woningen. De appartementen hebben een zinken dak met een dakruiter. Hierdoor valt het daglicht in het gezamenlijke trappenhuis. De woningen hebben een klassieke architectuur met een Italiaans karakter.

De Balustrade loopt vanaf de rotonde bij GGnet op de Deventerstraat tot aan de Waterlei. Wie op deze laan rijdt, merkt dat deze weg niet recht loopt. Het is een lange gebogen laan. Aad de Graaf zegt hier het volgende over: ”De ronding richt zich op het centrum van Apeldoorn. Vanuit de huizen aan de Balustrade heb je zicht op het centrum van Apeldoorn, ware het niet dat er veel huizen tussen staan. Er is communicatie tussen de Balustrade en het centrum. Zie het als een spreker (het centrum) en zijn publiek (de Balustrade). Het publiek staat ook in een ronding. Denk hierbij aan de opstelling van de stoelen in een theater.”

De persoonlijke noot van de architect Ton van ’t Hoff vertelt: “Je kan de wijk Osseveld-Oost via 2 wegen met de auto binnenrijden. Een van beide wegen is de Balustrade. Om de Balustrade als entree van de wijk herkenbaar te maken, is gekozen voor een meer statige architectuur. De stedenbouwkundige heeft bepaald dat er 2 appartementencomplexen in deze straat moesten komen. Beide complexen zijn kleinschalig. Daarmee voegen zij zich naar de grondgebonden woningen. Persoonlijk vind ik de rankheid van de woning het mooiste. Door subtiele ontwerpelementen hebben de woningen een mooie uitstraling en herkenbaarheid gekregen. Wat de woning verder bijzonder maakt, is dat je deze architectuur niet vaak tegenkomt. Het is wel herkenbaar en gewaardeerd, maar zeker geen 13 in het dozijn. “

Het plandeel, de straat, de woningen De architecten van de Balustrade zijn Ton van ´t Hoff en Koert van Haaren. Ze zijn in dienst van BBHD Architecten en Ingenieurs. Ton van ´t Hoff is ook directeur van dit bureau in Alkmaar. Zij zijn de architecten van de Terrassen. De Terrassen kenmerkt zich door de geschakelde en vrijstaande villa´s aan lanen en straten. Ze hebben een eigen karakter en rustige uitstraling. In dit plandeel ligt de Balustrade. Aan deze laan liggen vrijstaande en geschakelde woningen en appartementengebouwen. De woningen hebben een half verdiepte garage. Hierdoor ontstaat er in de woonkamer op de begane grond een split-level indeling. De woonkeuken ligt op een hoger niveau. Dit zorgt voor een speelse indeling. De gevels zijn uitgevoerd in zwarte, rode, gele en witte bakstenen. De daken zijn met rode dakpannen bedekt.

De Stentor Architectuurpublieksprijs Het ontwerp heeft de Stentor architectuurpublieksprijs gewonnen. Ton vindt de waardering van het publiek het mooiste wat er is! “Het ‘publiek’ woont en kijkt vooral naar deze huizen, die in hun omgeving staan. Als dat gewaardeerd wordt, is het doel van de architect om een mooie omgeving te maken geslaagd. “

48


49


hart for her

De leukste sportschool van Apeldoorn! Trainen: · · · · · ·

Mogelijkheden:

Om fit(ter) te worden In een veilige omgeving In een prettige sfeer Wanneer het jou uitkomt Op jouw eigen niveau Onder begeleiding

· · · · ·

Betterbelly sessie Wegen en meten Voedingsconsult Cursus Sport & Voeding Stofwisselingskuur, zie ook de open info avonden hierover.

Vraag jouw gratis proefles aan Linie 542 Apeldoorn - 055-3600790 - wilma@hartforher.nl - www.hartforher.nl

Huishoudelijke hulp nodig? Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk maar € 16,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten die u het leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. Goed om te weten: - u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp - er zijn geen lidmaatschapskosten - u betaald veilig achteraf middels een factuur - minimale afname 2 uur Heeft u de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Mathijs van der Zande

&

Henk van Veldhuizen

055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl


Kunstkijker Tekst en foto’s: Teja Bottema

‘Als ik mensen van mijn werk zie genieten ben ik gelukkig.’1) Uitspraak van Han Goudswaard, ontwerper voor de openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn die op allerlei manieren werkzaam is geweest aan het Woudhuis. Hij maakte niet alleen functionele ontwerpen, maar ontwierp ook de grote gemetselde muren en trappen langs de grachten in de openbare ruimte van Het Kasteel. Bij ons voor het huis zie je daar regelmatig freerunners en kinderen op spelen en zitten. ‘Mensen raken door een gebaar, een gedicht of een detail… het hoeft niet altijd complex te zijn. Iets hoeft niet heel groot te zijn, het gaat om de kern. De lege pleintjes in Italië stellen eigenlijk niets voor. Maar zodra de stoelen buiten worden gezet en de terrassen zich vullen gaat het leven. Een natuurlijke golfbeweging door de dag die een bepaalde sfeer creëert, dat is de essentie’ zegt Han.

De geluidswal In het Woudhuis te Apeldoorn zie je hetzelfde met de bewoners die op gezette tijden hun honden uitlaten op de geluidswal of tijdens een blokje om even naar het uitzichtpunt toe lopen. Dit project is gerealiseerd in 2006. ‘Tijdens het ontwerpproces kwam ik niet uit de beëindiging bij de Zutphensestraat en ging naar de plaatselijke crea-winkel om een homp klei te kopen en kleide de geluidswal. Door de geluidswal ruimtelijk te maken zag ik ineens al kleiend met spateltjes de oplossing in een Ziggurat 2) met een topje er bovenop. De consternatie was groot, mijn directe werkomgeving was verbijsterd, tekenaars en techneuten; zat daar een ontwerper openbare ruimte als een kleuter te kleien, dan kon hij toch beter gelijk ophoepelen. Maar het is een programmatisch landmark geworden, een uitzichtpunt op een mooie plek met een trap die je mag bestijgen naar de bekroonde top. Deze bekroning wordt door de bewoners o.a. de ufo, het dopje, de pion en de clown genoemd. Vanaf de snelweg en de honden losloopplek lijkt het net een nieuwsgierig wezen dat even om het hoekje kijkt of op de uitkijk staat. 3)


De tunnel ‘Verderop in de Zutphensestraat heb ik de tunnel ontworpen in samenwerking met Jeroen Eulderink van Arcadis, advies bureau voor o.a. infrastructuur. Alle toegangswegen in Apeldoorn, zoals de Europaweg, de Kayersdijk, de Deventerstraat en de Zwolseweg worden begeleid door bomen. Door de tunnel ontstond er een probleem: over een grote lengte waren er ineens geen bomen mogelijk die zo kenmerkend zijn voor alle invalswegen van Apeldoorn. Zij geven de plaats van oudsher bij binnenkomst allure.’ ‘Al filosoferend kwamen wij op het idee om de ooit aanwezige bomenstructuur te visualiseren door de boomwortels onder de grond te laten zien. In de steunpilaren van de tunnel kun je gestileerde bladeren herkennen. Het symbool van de gemeente Apeldoorn. De fietspaden liggen bewust twee meter hoger dan de weg, dat fietst rustiger en het stinkt minder. In 2010 is de tunnel officieel geopend.’

De Grift ‘Als ik in het centrum, in de Hofstraat, mensen op het muurtje langs de Grift zie zitten, kinderen die met stokken in het water peuren en mensen in het water zie staren naar de vissen, ben ik gelukkig. Ik zie ze genieten en gebruik maken van de openbare ruimte zoals het bedoeld is.’ ‘De hoofdbeek de Grift 4) is in feite een betonnen bak die aan één kant tot een muurtje omhoog is gedrukt om een aanleiding te geven tot zitten of spelen. Kinderen en volwassenen begrijpen dat. De trede die daar ook over de hele lengte in het water ligt en waar je op kunt gaan staan wordt wonderlijk genoeg helemaal niet opgemerkt. Het contrast tussen het gladde beton en de ruw behakte natuurstenen platen aan de andere kant van de Grift, vergroten de zeggingskracht van het materiaal. Dat materiaal vind ik net zo belangrijk als de beek. Eigenlijk is het een civiel technisch kunstwerk. Je mag best zien dat het iets kunstmatigs is met een hoog stedelijk karakter. De essentie van het materiaal geeft aanleiding tot gebruik.’


Han Goudswaard ‘Ik kom uit een calvinistisch nest. Mijn ouders waren bescheiden, basaal en ingetogen. Dat valt samen met hun persoonlijkheid en die van mij. De basis moet goed zijn en dan heeft het geen versiering meer nodig. Een goede taart heeft voor mij ook een goede basis en weinig tierlantijnen. Sommige van mijn collega’s houden meer van toeters en bellen.’ ‘Mijn vader was ingenieur, mijn broer is architect. Zelf ging ik als puber bij een kunstschilder in onze woonplaats Groenekan in de leer. Een heerlijk tegendraadse man die zei: “Al doe je het met stront als je het maar goed doet!” Mijn ouders schrokken heel erg toen ik werd toegelaten tot de Rijksacademie in Amsterdam, drugs en de bedelstaf lagen volgens hen op de loer. Zelf was ik veel te bescheiden om mijn zin door te drijven en belandde door lichte dwang van mijn ouders op de middelbare tuinbouwschool. Daarna vervolgde ik mijn studieroute via de Nieuwe Leraren Opleiding in Amsterdam en heb ook nog een tijdje als tekendocent gewerkt. Maar ik was niet gelukkig en koos hierna voor de opleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in dezelfde plaats. Zo belandde ik nadien als ontwerper openbare ruimte in Apeldoorn. Het was een pilot en ik deed er alles aan om dat experiment te laten slagen.’

De kern ‘Mijn fascinaties zijn aangewakkerd en tot wasdom gekomen onder de bezielende leiding van Hans Warnau, 5) docent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hij is typisch een man van de jaren 50 die houdt van het minimalisme en constructivisme 6) en hij past dat zelf ook toe in zijn ontwerpen. Ik heb heel veel tijd schetsend bij hem thuis in Wageningen door gebracht. Hij was een inspirerende man. Hij doceerde de kunst van het weglaten. Hij was altijd aan het gummen en reduceren, hoe kom je tot de kern. Een grasveld omzoomd met bomen nodigt uit en geeft immers heel veel aanleiding tot verschillend gebruik. Je kunt er picknicken, voetballen, spelen, mensen versieren en dat is genoeg.’

Zwitsalterrein ‘Zo is de cultuurhistorie van de jaren 50 leidend voor al mijn ontwerpen op het Zwitsalterrein langs het Apeldoorns kanaal, daar haal ik mijn inspiratie uit. De filosofie van genius loci, de `geest van de plek` is een begrip dat terug te voeren is tot de klassieke (Romeinse) cultuur om de sfeer en de eigenheid van een bepaalde locatie te benoemen en dat probeer ik zoveel mogelijk toe te passen. Iedere plek heeft iets speciaals, daar ben ik naar op zoek, wat is dat, wat heeft de plek nodig. Het zoeken naar een oplossing voor een ontwerpprobleem en als dat lukt ben ik introvert gelukkig.’

De Loolaan ‘Een ander project is de Loolaan. Bij de herinrichting van de Loolaan was mijn grootste zorg voorkomen van de versnippering van het eindbeeld en mooi zicht behouden op De Naald. De ruimtelijke kwaliteit is in mijn ogen optimaal, de verkeerskundige situatie valt samen met de combinatie van lichtmasten, de grindlagen. Het geheel is goed gelukt. De Loolaan daar ben ik denk ik het meest trots op.’

Bronvermelding 1) ’…’Interview met Han Goudswaard op 20-12 2) Ziggurat, ziggoerat, zikkoerrat. De vroegste voorbeelden van ziggoerats dateren uit de Obeidcultuur[2] in het 4e millennium v. Chr., Babylonische tempeltoren (Breugel) is bij ons het meest bekend. 3) Teja Bottema Toevoeging opgetekend uit de monden van wijkbewoners tijdens de kunstrondleidingen door Woudhuis en Osseveld. 4) www.sprengenbeken.nl/ Oorspronkelijk is de Grift door monniken gegraven om lager gelegen gronden geschikt te maken voor landbouw en veeteelt. Vanaf de 14e eeuw zijn, ten behoeve van de opkomende papierindustrie op de Veluwe, veel sprengen gegraven. Het water van deze beken werd afgevoerd via de Grift. 5) Wikipedia Hans Warnau was een Nederlandse tuin- en landschapsarchitect. In zijn ontwerpen streefde Warnau, die tot ‘de modernen’ gerekend wordt, naar een heldere en tegelijkertijd sobere vormgeving. Geboren: 1922 Overleden: 1995 6) De constructivisten vonden niet alleen de esthetische kant van het werk belangrijk, maar probeerden ook als actieve deelnemers kunst te creëren die de sociale en politieke veranderingen ondersteunde. Minimal art, Kunst met minimale ingrepen, vaak eenvoudige geometrische vormen en een herhaling van vormen.


VA

NA

EP

1

E

GE LSE L ES

N

F GRO

Kom eens kijken op... daltonschool De Zonnewende ieder kind zijn eigen talent! Dalton:

zelfverantwoorlijk leren,samenwerken en leren reflecteren

ZON-groep:

onderwijs voor meerbegaafden

Kanjertraining: aandacht voor de sociale ontwikkeling van ieder kind Engels: aanbod van Engels in groep 1 t/m 8 International Primary Curriculum, een eigentijds programma, waarin effectief leren centraal staat

W

SE O

P

D E RWI

E

Locatie Keerkring (Osseveld) | Zonnewende 14 | 7325 ET Apeldoorn | (055) 360 19 67 | Vraag naar Monique ter Steege Locatie Ravelijn (Woudhuis) | Ravelijn 382 | 7325 NV Apeldoorn | (055) 505 88 00 | Vraag naar Lieselotte Steenbergen

GRO

www.kbsdezonnewende.nl

N

VEL U

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom! Bel ons, dan maken we een afspraak.

JS

IPC:


Tekst en foto’s: KBS De Zonnewende

KBS De Zonnewende ´Onderzoekend en ontwerpend leren op daltonbasisschool De Zonnewende´

Kinderen hebben een onbevangen nieuwsgierigheid om de wereld om hen heen te verkennen en te onderzoeken. Wanneer we in het onderwijs gebruik maken van deze intrinsieke onderzoekdrang zijn de kinderen gemotiveerd om actief te leren. Daarnaast sluit ontdekkend leren ook goed aan bij de snelle veranderingen in onze maatschappij. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten in o.a. de psychologie, neurobiologie en didactiek is een nieuwe visie ontwikkeld voor het hedendaagse onderwijs: ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. Deze onderwijsvisie houdt rekening met de uniciteit van leerlingen en biedt mogelijkheden voor talentontwikkeling. Basisschool De Zonnewende volgt deze ontwikkeling en past dit toe in het dagelijks onderwijs.

‘Wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het thema is de motivatie het grootst. Het thema gaat dan echt leven! Tijdens de presentatie aan ouders zie je allemaal trotse gezichten.’ (Iris Louwman, leerkracht van groep 4A en 5A en IPC-coördinator.)

Opleidingsschool De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ontdekkend en ontwerpend leren worden op De Zonnewende gevolgd door het leerteam. Het leerteam doet onderzoek naar deze didactiek en ontwikkelt lessen voor de onderbouwgroepen. In het leerteam zitten leerkrachten, studenten en een docent van de pabo. Basisschool De Zonnewende is een Opleidingsschool. Hierbij is er een samenwerking met Pabo Saxion Deventer. Dit betekent dat toekomstige leerkrachten (een deel van) het praktijkgedeelte van de opleiding op De Zonnewende kunnen uitvoeren. ‘Op De Zonnewende heb ik de kans om, naast het lesgeven, in het leerteam actief mee te werken aan vernieuwingen binnen de school. Dit is een leuke, leerzame ervaring waar ik wat aan heb in de toekomst.’ (Romy Stuivenberg, student Pabo Saxion in groep 5B van De Zonnewende).

Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Onderzoekend en ontwerpend leren is werken aan de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw. Bij onderzoekend en ontwerpend leren voeren de leerlingen door middel van een vaste cyclus een onderzoek uit op basis van een (eigen) onderzoeksvraag of ontwerpen ze oplossingen voor een geconstateerd probleem of behoefte.

(Artikel door Linda Balster; leerkracht, meerbegaafdheidsspecialist en opleider in school op daltonschool De Zonnewende)

Onderzoekend en ontwerpend leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die hen in staat stellen om zelf nieuwe kennis te verwerven, toe te passen en te gebruiken.

Contact Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht nog vragen hebben of bent u geïnteresseerd in een oriënterend gesprek met een van onze locatiedirecteuren, dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt contact opnemen met:

International Primary Curriculum (IPC) Op basisschool De Zonnewende wordt gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 - 12 jaar dat gericht is op kunst en cultuur (beeldende vorming, dans, drama, digitaal en mediawijsheid, cultureel erfgoed, literair en levensbeschouwing), de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs), Burgerschap en integratie.

Lieselotte Steenbergen locatiedirecteur De Zonnewende locatie Ravelijn 055-5058800 Monique ter Steege locatiedirecteur De Zonnewende locatie Keerkring 055-3601967

Ontdekkend en ontwerpend leren is de rode draad door het werken met IPC. De leerlingen werken binnen een thema aan een onderzoeksvraag of een probleem. De resultaten hiervan worden aan het eind van een thema (8-10 weken) gepresenteerd aan de ouders.

55


Tekst: Wendy Le Griep Foto’s: Marnix Klooster

Van Wamelen Optiek

Voor elk oogprobleem een passende oplossing Mascha en Eugène zijn met hun Van Wamelen Optiek in Winkelcentrum ’t Fort bekende ondernemers. Wie kent het goedlachse en immer dienstbare echtpaar niet? Bijna elke wijkbewoner die een bril of contactlenzen draagt, is bekend met de modische wisselende collectie, de vriendelijke gastvrijheid en informele laagdrempelige entree bij Van Wamelen.

een goede opticien hoef je de wijk dus niet uit en voor een moderne nieuwe bril of passende lenzen evenmin.”

Voor elke portemonnee Eugène: “Wij hebben voor elke portemonnee de juiste bril. Je hoeft voor een betaalbare bril dus niet naar een brillenketen. Elke bril, hoe lastig deze ook is te maken, wil ik kunnen leveren, tegen een redelijke prijs. Met iedere bril moet je goed kunnen lezen en/of rijden. Als je bril dat niet levert, dan kom je bij ons terug. Die service geven wij op al onze producten. Bovendien weet ik precies waarover ik het heb én kan ik het ook uitleggen. Dan begrijpen mensen ook waar kwaliteitsverschillen en prijsverschillen vandaan komen.”

Ieder zijn specialisatie Mascha: “Ik ben opgegroeid in de optiek van mijn vader, maar ik had als tiener geen ambitie om een eigen optiek te beginnen. Toch ben ik met de opticien opleiding in Rotterdam begonnen en daar ontmoette ik Eugène. Eugène koos voor een andere specialisatie dan ik. Hij richtte zich meer op ‘de werkplaats’ en ik richtte mij meer op de medische kant. Binnen ‘de werkplaats’ repareert en maakt Eugène brillen en ik richt mij meer op oogmetingen, op klanten die contactlenzen dragen of een bijzondere bril nodig hebben. Deze taakverdeling hebben we overigens nog steeds.”

Diagnose Fixatie Disparatie

Groen licht Eugene: “Als jonge man wist ik niet welke opleiding ik moest kiezen. De 4-jarige opleiding tot opticien in Rotterdam bleek een schot in de roos. De liefde voor dit vak is altijd gebleven. Mascha en ik verhuisden in 2001 vanuit Spijkenisse naar Apeldoorn. Wij hadden al interesse getoond in een pand in het nog te realiseren winkelcentrum ’t Fort, alleen moest ING Vastgoed Beheer nog ‘groen licht’ geven. Zodra dit er was, zijn we in korte tijd naar Apeldoorn verhuisd en hebben wij de winkelinrichting geheel eigenhandig gemaakt.”

Breed spectrum Mascha: “Bij ons is elke klantvraag een unieke vraag. Er bestaan geen standaard producten of standaard oplossingen, want iedereen heeft een uniek oogprobleem. Eugène en ik vallen terug op vele jaren vakkennis en een gedegen vakopleiding. Voor alle nieuwe technieken en vaardigheden volgen wij cursussen, zodat onze kennis en know-how actueel blijft. Wij bieden een breed spectrum aan diensten aan. Voor

Fixatie Disparatie (FD) is een visueel probleem waarbij de twee ogen niet goed samenwerken en er een verkeerd beeld gevormd wordt. Visuele problemen zijn niet altijd direct zichtbaar, maar wees alert bij de volgende symptomen: Concentratie problemen / Branderige ogen / Slordig handschrift / Dansende letters zien / Hyperactiviteit / Nek- en schouderklachten / Slechte werkhouding / Vermoeidheid / Gedragsproblemen / Hoofdpijn / Onhandige motoriek. 80% van de informatie die we dagelijks verwerken is visueel. Bij FD werken het linker- en rechteroog niet goed samen, waardoor de beelden die beide ogen doorsturen geen goed beeld vormen. De symptomen lijken veel op dyslexie, namelijk lees-, leer- en schrijfproblemen. Goed nieuws: meestal kan met behulp van een oogspecialist de juiste balans tussen beide ogen hersteld worden. Van Wamelen Optiek is specialist Diagnose Fixatie Disparatie

56


Nachtlenzen Naast scherp zien overdag zonder de lenzen of bril te hoeven dragen, hebben de nachtlenzen ook een remmende werking op progressieve bijziendheid. Nachtlenzen mogen vanaf een leeftijd van 7 jaar worden gedragen. Van Wamelen Optiek kan hierin adviseren en begeleiden.

Een zeer effectieve manier om bijziendheid te beperken, is het dragen van zogenaamde nachtlenzen. Deze nachtlenzen maken het netvlies iets platter waardoor de oogfout wordt gecorrigeerd. Deze nachtlenzen zijn voor de ogen wat de nachtbeugel is voor het gebit.

Huiskamer

“De oogmetingen verricht ik zowel op afspraak als - wanneer de agenda dit toelaat - tussen de geplande bedrijven door. Wij zijn behoorlijk flexibel en wij denken sterk klantgericht. De sfeer bij Van Wamelen is informeel, met ruimte voor een grapje en een kopje koffie. Dat ‘huiskamer gevoel’ waar Eugène het net over had, dat vinden wij hier belangrijk. Onze klanten mogen zich hier thuis voelen.”

“Hier in de wijk kennen wij veel gezinnen die al jaren bij ons komen, van de kinderen tot de senioren. De kleintjes van 10 jaar geleden, zijn de jongeren van nu en de studenten van straks. Voor iedereen vinden wij de beste oplossing. Dat is ook onze filosofie. Geen dag is hier hetzelfde. De afwisseling en het informele klantcontact geven je hier een beetje een ‘huiskamer gevoel’ waarbij het prima is om even binnen te komen voor een praatje en een kopje koffie.”

Graag tot ziens! Eugène, Mascha, Danny en Marianne

Ons team Mascha: ”Ons team bestaat nu uit vier mensen. Naast Eugène en ik werken Danny en Marianne mee in de winkel. Danny is allround opticien. Hij en Eugène leiden de werkplaats, doen de brillen inkoop, verzorgen de verkoop enz. Marianne verzorgt de website, de FB pagina, de afhandeling met de verzekeringen en zij helpt mee in de winkel bij de verkoop. Wij vormen met ons vieren een fijn team. Alle kennis die wij hebben, van mensenkennis tot vakkennis, vormt een enorm stevig fundament onder Van Wamelen Optiek.”

Contactgegevens: Van Wamelen Optiek Linie 309 055-3010720 info@vanwamelenoptiek.nl

Bijziendheid bij kinderen

Ons assortiment Mascha: “Ons assortiment van brillen, zonnebrillen, oogmeting, contactlenzen en contactlens verzorgingsproducten hebben we in de loop der jaren uitgebreid met nachtlenzen (zie kader) en diagnose van Fixatie Disparatie (zie kader). Nachtlenzen stabiliseren de min-sterkte bij kinderen en helpen zo verdere bijziendheid te voorkomen.”

Myopie, ofwel bijziendheid komt bij steeds meer kinderen op steeds jongere leeftijd voor. De risico’s van hoge bijziendheid voor latere leeftijd zijn aanzienlijk: risico op netvliesloslating, risico op glaucoom (verhoogde oogdruk) en andere oogaandoeningen. Myopie is goed te behandelen, maar helaas niet te genezen. Van Wamelen Optiek is specialist Myopie management. Hier krijgt u advies op het gebied van levensstijl en gebruik van oogdruppels als ook advies over het dragen van zogenaamde nachtcontactlenzen.

57


Nieuws van PCBS De Regenboog Elke leerkracht zegt natuurlijk: “Dit leerjaar is het leukste, het meest bijzondere en het meeste belangrijke schooljaar dat je meemaakt�. Maar groep acht heeft een gouden randje! Als leerkracht probeer je de kinderen alles, wat ze nodig hebben te geven, om sterk en vol vertrouwen de spannende stap te maken naar het Voortgezet Onderwijs. Dat begint bij ons op school al bij de eerste gesprekken in september. En het eindigt als de kinderen begin juli de school verlaten. We kunnen wel stellen dat in groep 8 de gespreksvaardigheden getraind worden. Kennismakingsgesprekken, meerdere driehoekgesprekken en adviesgesprekken. Voor de kinderen is dit laatste een spannend gesprek. Want in dit gesprek wordt het Voortgezet onderwijs advies besproken. De kinderen zijn een belangrijke gesprekspartner in deze gesprekken, dit zorgt ervoor dat de gesprekken extra waardevol zijn.

Tekst: Marieke van de Flag-Zwikker Foto: PCBS De Regenboog

Imke: Er is veel hulp voor kinderen die het moeilijk hebben en er is genoeg aandacht voor je als je dat nodig hebt. Ik vind het spannend dat we naar een andere school gaan. Want daar ken je nog niemand.

De kinderen aan het woord:

Aron: Ik weet al naar welke school ik wil. En het is het laatste schooljaar dus nemen wij helaas dit jaar afscheid. Hopelijk gaat iedereen naar een leuke school. En als laatste een leuke en gezellige afscheidsavond.

Lara: Groep acht is echt wel het leukste jaar ooit. De musical, dat is ook spannend en aan het eind de afscheidsavond! Dat de juffen iets over je gaan vertellen. Ik ben wel heel erg blij dat ik dit jaar met deze juffen mocht meemaken, ze zijn er voor je als je ze nodig hebt.

Ik denk we kunnen concluderen dat groep 8 een heel speciaal en bijzonder schooljaar is. Maar eerlijk gezegd, maken de kinderen elk jaar bijzonder en speciaal.


Creatief in de wijk Tekst: Wendy Le Griep

In de rubriek ‘Creatief in de wijk’ besteedt de Wijkkijker aandacht aan heel ‘gewone wijkbewoners’ met een bijzondere creatieve hobby. In deze editie zetten wij graag Jurre Methorst (14 jaar) in de schijnwerpers (artiestennaam Special-Jay), die sinds zijn 10de verjaardag als DJ en soundmixer in bekendheid groeit. Tijd voor een muzikale kennismaking met Special-Jay. Jurre: “Zo lang als ik mij kan herinneren, ben ik al met muziek bezig. Zo speelde ik met vijf jaar al basgitaar en kon ik bij indoor skatepark Real-X af en toe een potje drummen. Ik kreeg van mijn ouders een eerste mengtafel, waarmee ik veel heb geëxperimenteerd. Op schoolfeesten speelde ik hiermee en ook bij REAL-X skatewedstrijden werd ik gevraagd om voor de muziek te zorgen. Vervolgens schreef ik mij op mijn tiende in voor de opleiding tot DJ bij Chiel van Tongeren van de United DJ School. Met dit diploma op zak ben ik nu een zelfstandig DJ.”

Gek op elektronische muziek “Ik laat graag zien wat ik kan. Zo ben ik ook gek op radiografisch bestuurbare tanks. Bijna net zo gek als op elektronische muziek, die ik met de computer maak. Het liefst produceer ik mijn eigen muziek. Grote voorbeelden voor mij zijn de echte groten onder de DJ’s zoals Martin Garrix en Armin van Buuren. Armin heb ik nog persoonlijk ontmoet. Wauw!”

DJ op Bonaire “Als DJ is het elke keer weer spannend hoe het publiek zal reageren. Ik probeer in te schatten van welke muziek het publiek houdt. Verzoeknummers draai ik ook. Meestal schat ik de stijl wel goed in. Zo heb ik al meerdere keren gedraaid bij Malkander Discozwemmen. Dat is voor een jong publiek. Bij de opening van het Omnispot was er een iets ouder publiek. Bij een actie op de Voorwaarts draaide ik voor een heel breed publiek en op Bonaire mocht ik tijdens mijn vakantie draaien in de Spice Beach Club, lekker op het strand, bij de ondergaande zon.”

Familiebedrijf “Wanneer ik mijn eigen apparatuur meeneem, dan helpen mijn ouders met inladen, uitladen en alles installeren. We hebben bijna een bestelbus nodig om alles te vervoeren. De mengtafel is inmiddels uitgebreid met een grote set lampen, een rookmachine en vormt samen een complete drive in. Mijn moeder is mijn persoonlijke stylist en tourmanager en mijn vader is hoofd beveiliging en sjouwt alle zware apparatuur. De naam Special-Jay heeft mijn moeder bedacht. Met ons drieën vormen wij zo langzaamaan een echt familiebedrijf.”

Voor het goede doel “Voor KiKa heb ik een eigen feest georganiseerd in de Boerderij Beekbergen. Gewoon lekker mijn eigen muziek draaien,

59

van Hard Style naar Deep House tot aan Future House en Hiphop. De opbrengsten van dit feest gingen naar KiKa. Totaal heb ik ruim 1000 euro opgehaald. Dit jaar geef ik weer een feest, ook weer in de Boerderij Beekbergen. Nu kies ik voor Stichting Hartekind. Dit feest geef ik op 17 maart 2018. Kom zeker! De opbrengsten gaan weer volledig naar het goede doel.” Tot ziens! Special-Jay Jurre Methorst Facebook: Special-Jay wenwam@hotmail.nl http://www.hartekind.nl/over/geef-hartekindeen-gezicht/het-verhaal-van-jurre/

Wil je weten wat mijn band is met Stichting Hartekind? Check mijn Facebook pagina Special-Jay of de website van Stichting Hartekind, dan kom je erachter! Facebook: Special-Jay


Q koploper in de zorg

Zwanger? Bij ons kun je rekenen op Zorg met passie voor jou en je gezin 24 uur per dag bereikbaar voor al je vragen 1 kraamverzorgende uit de buurt Speciale bevallingsassistent voor de meest veilige bevalling Medewerkers opgeleid volgens de nieuwste inzichten Dunstan Babytaal Babymassage

99%

Ruim van onze cliĂŤnten is tevreden tot zeer tevreden over onze kraamzorg

Kies voor Naviva Kraamzorg Bel 088 - 7777 666 of ga naar naviva.nl

Vertrouwd en dichtbij


Even voorstellen... Ondernemersduo Bart en Els Bart en Els runnen gezamenlijk een huishouden met volwassen kinderen en ieder staat aan het hoofd van een eigen onderneming. Bart is vakfotograaf en gespecialiseerd in zwart-wit fotografie. Els heeft een eigen praktijk als zelfstandig Kinder- & Allergiediëtist. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen/gezinnen met o.a. voedselovergevoeligheid, eetproblemen, afbuigende groeicurve, onder- en overgewicht, maag- en darmproblemen en volwassenen met voedselovergevoeligheid en maag- en darmproblemen. Els: “Na 16 jaar verhuisden wij in 2006 met ons jonge gezin vanuit de Maten naar Het Woudhuis. Bart werkte al zeker 7 jaar -naast zijn dienstverband- vanuit huis als zelfstandig vormgever. Ik werkte vanaf 1984 bij de Thuiszorg. Door de aanhoudende veranderingen in de Thuiszorg/ Jeugdgezondheidszorg, groeide bij mij de wens om als zelfstandig diëtist te starten. Met mijn uitgebreide en specialistische kennis en ervaring op het gebied van (kinder-)voeding en voedselovergevoeligheid, werk ik nu een jaar als zelfstandig diëtist.”

Specialist

Een goede foto pakt je, houdt je blik vast, neemt je mee en vertelt een eigen verhaal. Bij zwart-wit fotografie word je niet afgeleid, moet je bij jezelf te rade gaan wat je nu precies ziet of denkt te zien.” “Ieder mens is mooi, is uniek en dat wil laten ik zien in mijn foto’s. Daarvoor bouw ik in de vaak korte tijd die er is, zo snel mogelijk een band op met de persoon of personen die ik fotografeer. Dé foto die het uiteindelijk wordt, maak ik vaak na het officiële fotomoment. Dé foto wordt gemaakt als hij gemaakt is. Elke opdracht en dus elke werkwijze is weer anders.” Els: “Bart weet als geen ander hoe hij ieder mens mooi kan fotograferen. Wat hij voor elkaar krijgt in vaak heel korte tijd is echt bijzonder, persoonlijk, ontroerend, krachtig en beeldend.”

Els: “Ik werkte al intensief samen met onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Apeldoorn, kinderartsen, jeugdartsen, allergologen en maag-darm-leverartsen op het gebied van o.a. groeiproblemen, prikkelbare darmsyndroom, voedselintoleranties en voedselallergieën. Ook begeleidde ik al vele jaren gezinnen met complexe voedingsvraagstukken. Want voeding raakt het hele gezin. Wanneer een kind aangepaste voeding moet krijgen, dan krijgen alle gezinsleden hiermee te maken. Ik werk graag samen met andere disciplines om zo de zorg nog beter op de cliënt te kunnen afstemmen. Ik heb bewust gekozen om niet meer als allround diëtist te werken, maar als gespecialiseerd diëtist. Je specialiseren is belangrijk voor de toekomst.”

Uniek Els: “Voor mijn praktijk houd ik op vier locaties in Apeldoorn spreekuur. Ik kijk goed naar de persoonlijke situatie. Elke cliënt is uniek. Mijn ervaring komt hier goed van pas. Ik houd niet van standaard adviezen en overhaast niets. Het doorvoeren van veranderingen in de voeding heeft tijd nodig.” Bart: “Els is geduldig, ze sluit aan bij de vraag en ze weet de best passende route te vinden. Ze kijkt goed naar wie er bij haar ‘aan tafel zit’ en zij past haar adviezen daarop aan. Dat kan je alleen als je weet waar je het over hebt en goed luistert.”

Passie voor beeldverhalen Bart: “Ik ben praktisch ‘opgegroeid’ in de DOKA (Donkere Kamer) van mijn vader. In die tijd bestond er alleen zwart-wit fotografie. Als zelfstandig fotograaf heb ik de vakopleiding aan de Fotovakschool in Apeldoorn gevolgd. Mijn passie ligt in zwartwit fotografie en theaterfotografie. Ik werk bij voorkeur op de grens van licht en donker. Ik kies mijn projecten zelf en werk in opdracht.

Bart van Uitert Fotograaf/Beeldbouwer Het Kasteel 106 06–25227186 055–5427482 foto@bartvanuitert.nl www.bartvanuitert.nl

Els van den Heuvel Kinder- & Allergiediëtist Het Kasteel 106 06-42865590 info@kinderallergiedietist.nl www.kinderallergiedietist.nl

61


WE KIJKEN EN LUISTEREN :

BIEDEN PRIKKELS EN IDEEEN WE HALEN DE WERELD DICHTBIJ & GAAN SAMEN OP ONTDEKKING

kom je bij ons spelen e ontdek n ken?

Doomijn staat voor een goede start en een vertrouwde basis. Kinderopvang zien wij als een bron van groei en een aanvulling op thuis. Een plek waar ieder kind zichzelf kan zijn. Samen zijn we sterker en creëren we opvang vol kansen, flexibiliteit, mogelijkheid en plezier. Samen ontdekken we de wereld. Kom spelen op een van onze locaties in Osseveld en Woudhuis en ontdek zelf hoe fijn en vertrouwd het is! Kinderdagverblijf Het Kleine Woud Buitenschoolse opvang Het Grote Woud en Het Regenwoud Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Sterrenpret Peuterspeelzaal het Regenwoud, het peuterhuis en het Peuterwoud

Peuterspeelzaal Het Regenwoud is nu naast donderdag ook open op dinsdag, beide dagen van 08.30 – 12.00 uur. Toegankelijk voor zowel ouders die onder de wet kinderopvang vallen als voor ouders die daar niet voor in aanmerking komen (in dat geval geldt een ouderbijdrage). Een kleinschalige peuterspeelgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar, waar de nadruk ligt op samen spelenderwijs doen, ontdekken, beleven en leren. Dit doen we in nauwe samenwerking met basisschool De Regenboog. Je vindt ons op de Fortlaan 2 in Apeldoorn, graag tot ziens! t: 088 273 06 85 e: psz.hetregenwoud@doomijn.nl

www.doomijn.nl

t

(038) 421 45 21

/doomijn

e

klantadvies@doomijn.nl


Cool2BFit De Linie gaat door! Donderdag 14 december 2017 ondertekenden huisarts Ernst Ronnen, Lissette de Kroon, Accres Apeldoorn, het CJG en de gemeente Apeldoorn het convenant Cool2BFit. Met het zetten van de handtekenen hebben partijen vastgelegd dat zij ook de komende jaren blijven investeren in Cool 2B Fit; een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht. In Medisch Centrum De Linie, gevestigd aan de Linie 600 in Apeldoorn, zijn drie huisartsenpraktijken, een apotheek, diëtist, GZpsycholoog, logopedist, tandartspraktijk en een fysiotherapiepraktijk gevestigd. Gezamenlijk werken zij aan het beter structureren van de eerstelijnssamenwerking in Osseveld Woudhuis. Dat doen zij onder andere met het programma Cool 2B Fit. Het programma Cool2BFit richt zich op basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 8 of van 8 tot 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en/of een ongezond voedingspatroon zijn. Overgewicht is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem, ook bij kinderen. Cool 2B Fit helpt kinderen en hun gezin op weg naar een gezondere leefstijl. De kracht van Cool 2B Fit zit in de samenwerking tussen partijen, een gezamenlijke en brede aanpak en betere afstemming tussen de verschillende professionals. Maar ook in het actief betrekken van de ouders. De hoofddoelstelling van Cool2BFit is om op een ‘coole’ manier te werken aan een gezond gewicht van het kind en het gezin. Dit gebeurt door veranderingen aan te brengen in eet- en leefgewoonten en door beweeg- en sportmogelijkheden aan te bieden. Het programma duurt anderhalf jaar.

In het programma Cool 2B Fit wordt actief samengewerkt door de volgende partijen: Huisartsen Medisch Centrum de Linie, Fysiotherapeuten FysioNU, Diëtistenpraktijk R. Berghuis, Psychologiepraktijk Esther Hofman, CJG Apeldoorn, Accres, Gemeente Apeldoorn en HOOG Er zijn inmiddels 3 groepen kinderen die actief meedoen aan het programma en in maart (zal bij voldoende aanmeldingen) een 4e groep starten. Zie ook de advertentie elders in deze Wijkkijker voor meer informatie over de start van deze 4e groep.

Nieuws van OBS Het Woudhuis Goede doelen De afgelopen maanden hebben volop in het teken gestaan van goede doelen. Zo deden we dit schooljaar weer mee aan de Kinderpostzegelactie; voor kinderen door kinderen. We haalden met elkaar ¤5.083,55 op! En daarmee de titel Superschool. December stond grotendeels in het teken van Serious Request. We hebben een oliebollenactie op touw gezet. Compleet met eigen ontworpen etiketten en vlog. We haalden ¤1450 op. Onze leerling Jasmijn van Roon uit groep 7 haalde met haar eigen sleutelhanger actie maar liefst nog eens ¤1375,- op. Wellicht heeft u haar in de krant zien staan of op de TV bij Zapplive? Wat een enorm knappe prestatie Jasmijn!

EU schoolfruit Faciliteiten Zwemles voor Survival ABC Privé, duo of trio zwemles Snelcursus (survival ABC) Meer bewegen voor ouderen Zwemmen met beperking

Eervo lle bij de vermeldin g v zwem erkiezing onder w 2012! ijzer

ZONLID - KWALITEIT - KINDVRIENDELIJK - ERVARING MEEDENKEND - PERSOONLIJK - MAATWERK

Zwemlocaties Apeldoorn Beekbergen Houttuinen Oost 40 Parc Spelderholt 055-8441356 / 06-51076480 info@zwemschool-kablau.nl

www.zwemschool-kablau.nl

Van november t/m april krijgen alle kinderen van het Woudhuis op dinsdag, woensdag en donderdag groente en/of fruit op school tijdens de ochtendpauze. Op deze wijze proberen we alle leerlingen een gezonde boost te geven. Per leerling krijgen we 3 stuks groente/fruit per week, 20 weken lang. Zo maken kinderen kennis met allerlei soorten fruit en groente. We maken het samen klaar in de klas en vragen alle kinderen om te proeven. Daarnaast geven we op school ook EUSchoolfruitlessen. Daarna gaan we bekijken of we verder gaan met een zelfstandig schoolfruitbeleid. Bij ons op Het Woudhuis staat voor ieder kind de deur open. Wilt u een kijkje nemen op onze school? U en uw kind zijn van harte welkom! U kunt bellen op telefoonnummer 055-3602711 voor meer informatie of een rondleiding. Kijk voor meer informatie op www.obshetwoudhuis.nl


cbs-De-Zaaier-Teuge

Goede cognitieve en sociale resultaten

Kleinschalig

School in de natuur

zaaier@cbsdezaaier.nl | www.cbsdezaaier.nl

@DeZaaierTeuge

Komt uw kind ook naar KDV De Imme? • • • • • •

Speciaa l voor uw kind van 0-4 jaar! Samen groot worden

Volledige aandacht voor kinderen van 0-4 jaar Veel pret met de spelend-leren methodiek Persoonlijke en huiselijke sfeer Gebruik van handige Prokino app Heel veel flexibiliteit Betrokken en ervaren medewerkers

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang op diverse locaties verspreid in Apeldoorn: Imme Zuid / locatie Ugchelen; in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis) Imme Noord / locatie Centrum; in de wijk Parken-Orden (naast diagnostisch centrum) Imme Osseveld Zuidbroek; Deventerstraat/Tussen de Eiken

De Imme Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal 055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl adv De Imme (Apeldoorn) 180x130 290316.indd 1

29-03-16 15:59


Tekst: Jos van Nuenen Foto’s: Wendy Le Griep

Identiteitscrisis Jaren geleden woedde in de gemeenteraad van Apeldoorn de vraag of we een dorp of een stad zijn. Ik geloof niet dat daar uiteindelijk iets uit gekomen is. Bij de afdeling groen, waar ik werkte, deden we ontzettend ons best om Apeldoorn een groene stad te noemen. Dat beeld is wel goed blijven hangen bij veel mensen. Ook zouden we een vergrijzende stad zijn. Daarna passeerde nog de titel buitenstad. Een stad aan de rand van de randstad. Maar waar hebben we het over? Jaap Fisscher zong ooit het lied Zeeland Recreatieland:

Hebt u ideeën die passen bij een beter bruikbare buitenruimte, het veilig opgroeien van kinderen of het verbinden van generaties, stuur een mail naar de wijkraad of naar mij en we zoeken naar mogelijkheden om dat te realiseren. Samen zijn we de stad!

Loftrompet

Het kleinste dorp, de grootste stad Zij hebben allemaal wel wat Een kanovijver, echoput Een oude man, een oude hut En aan het strand verdomd veel zand Zeeland recreatieland

Deze zomer las ik een artikel over de gunstige invloed van groen op het welbevinden van de mens. Patiënten die na een operatie herstellen in een groene omgeving gedijen sneller en beter dan zij die tussen vier witte muren liggen.

Verticaal groen

Branding avant la lettre. Zeeland wordt overspoeld met oosterburen en de recreatie draait als een tierelier. Dat is mooi voor Zeeland. Zo gaat er Niets boven Groningen en heet Amsterdam I’Amsterdam. Is dat ook iets voor Apeldoorn waar gewoon doen al gek genoeg is? Nee dus. Apeldoorn hoeft geen stad te zijn. Apeldoorn is 160.000 bewoners die het over het algemeen heel goed hebben met elkaar. Een stad om in te wonen met redelijk goede voorzieningen. Je kunt hier bijvoorbeeld kinderen op straat laten spelen en met een gerust hart naar school laten fietsen. Apeldoorn afficheert zich daarom liever als een stad van mensen dan als een stad van dingen.

Klimplanten produceren ook veel groen, maar hebben slechts een beperkte ruimte nodig om te kunnen groeien. Na de hype van ‘gammaschuttingen’ waarvan de palen relatief snel rotten net boven de grond, plaatst men degelijker werk. Qua schutting ziet het er netjes uit, maar als je er de hele dag naar moet kijken spreekt mij de onderstaande oplossing meer aan.

Top klimmer Deze klimplant heet trompet klimmer (Campsis radicans) en slaat wonderwel goed aan in een restrandje tussen de parkeerstrook en de achterliggende tuin. Voorwaarde is wel dat ze tegen een warme, dus zonrijke wand staan. Misschien heeft u ook zo’n wand die met groen heilzamer is dan zonder.

Een comfortabele gezinsstad die draait om mensen. Dus maken we ons niet druk over stad of dorp, groot of klein, groen of grijs. Waar maken we ons dan wel druk over? Nou, over de buitenruimte die voor iedereen is, over dat kinderen er gezond en veilig kunnen opgroeien en dat generaties meer verbinding met elkaar hebben. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook wel. Maar de horizon ligt niet zo ver weg als het lijkt. Zo noem ik het voorbeeld van een bewoner die in het Mheenpark een obstacle run wil en kan ontwikkelen. Iemand anders stelt voor om een klein stukje openbaar groen geschikt te maken als buurttuin. Kinderen van de basisschool lezen samen met bewoners van Talma Borgh. Initiatieven waar we als gemeente graag aan meewerken en zo mogelijk ook aan mee betalen. Bewoners pakken het op, de gemeente participeert.

Ik stel voor om voor de wijk Osseveld-Woudhuis 100 planten beschikbaar te stellen voor de aanplant van meer verticaal groen. Voorwaarde is wel dat de plantplaats er geschikt moet zijn. Neem dan contact op met Jos van Nuenen: 06 11378119 of j.vannuenen@apeldoorn.nl bestuur@osseveld-woudhuis.nl

65


Creatief in de wijk Tekst: Roely Smit Foto’s: Herma Oosterloo-de Jong en Anneke Damstra

Creativiteit als basis Een interview met Anneke Damstra In oktober, op de warmste dag in deze maand ooit gemeten, zitten we op het terras naast Anneke’s atelier zeer genoeglijk te praten over creativiteit. Maar wat is creativiteit?

en cultuur, maar helaas is er in het onderwijs ook bezuinigd op deze vakken. Ze vertelt op overtuigende wijze dat creativiteit zoveel meer behelst dan verbeelding. Creatief denken is ook het leren inschatten hoe je met je geld, je tijd en hoe je met de wereld om je heen wilt omgaan. Creativiteit is niet meer het nuttige handwerken van vroeger, maar behelst de verbeelding. Het gaat ook over muziek en dans, evenals over ons erfgoed en multimedia.

Kunstelaar Anneke noemt zich beeldend creatief. Ze legt uit: “Creativiteit behelst veel meer dan alleen maar wat je kunt pakken en kunt zien. Ik ben enerzijds kunstenaar, maar ben vooral ook leraar; ik noem me zelf kunstelaar.” Hier zie je meteen hoe creatief ze ook met woorden is. “Ik put enorm veel energie uit mensen mooie dingen te laten maken. Voor mij is alles mogelijk. Mensen die bij mij op les zitten moeten daar wel eens om lachen”.

Als voorbeeld van creatief denken geeft ze dat plakband bij haar in de klas verboden is. Om iets aan elkaar te krijgen kun je knopen, naaien, nieten, timmeren. Duurzame technieken die tijd en aandacht kosten. Plakband is een lapmiddel. Soms zijn er dingen waar je plakband voor nodig hebt, maar de kinderen moeten dat wel kunnen verwoorden.

Talent en kracht Anneke vertelt zeer bevlogen over haar vak. “Iedereen kan tekenen, maar je moet het willen… en als je talent hebt steek je met je kop boven het maaiveld uit. Ik weet niet of ik dat heb; ik ben ook teveel leerkracht. Ik sta niet in mijn kracht als ik in m’n eentje in mijn atelier sta te werken, daar word ik niet vrolijk van. Natuurlijk wil ik graag mooie dingen maken en men zegt ook dat ik dat doe, maar ik vind mijn werk zelden mooi genoeg; het kan altijd beter. Ik ben het meest gelukkig als de leerlingen/cursisten trots zijn op wat ze hebben gemaakt.”

Met het verwoorden begint ook het verbeelden. Als je weet wat je wilt maken en je probeert er achter te komen hóe dat het beste kan, dan ontwikkel je je eigen kracht en ervaar je waar je grenzen liggen én hoe je die kan verleggen en daar word je weer een prachtig mens van. En op het moment dat men het niet meer weet, heeft Anneke genoeg creativiteit om ze zodanig uit te dagen dat ze weer het licht zien. Dat proces van stimuleren maakt haar blij; ze raakt er niet over uit gepraat. Ook komt samenwerking aan de orde; elkaars kracht naar boven halen. Het nieuwe leren: de één is goed in netwerken, de ander in tekenen en de derde in commercie. Zo help je elkaar een stap verder. Tegenover de creativiteit staat natuurlijk ook de techniek en het doorzettingsvermogen. Als leraar moet je daar oog voor hebben en het inkaderen. Het leuke is dat de kinderen daar allemaal voor gaan.

Waar ze last van heeft is dat men in Nederland zo ontzettend weinig geld over heeft voor dingen die met de handen gemaakt worden. Het moet allemaal industrieel of snel of hip en hot en trendy zijn. Gelukkig heeft de school waar ze werkt een warm hart voor kunst

66


Wie is Anneke Damstra? Van kinds af aan tekent Anneke. Pas op haar 25e /30e is ze begonnen met schilderen. Ze wilde de kunstacademie doen, maar haar ouders zagen dat niet zo zitten. Een goed alternatief leek een halfvakker (half standaard vak, half creatief vak). Combinatie Nederlands/Tekenen leek haar gaaf, maar dat ging helaas niet door. Toen is ze naar de Pedagogische Academie gegaan in Sneek; een hele creatieve opleiding met zeer bevlogen leraren. Met de leraar muziek hebben de leerlingen bijv. een musical geschreven en zijn ze op tournee gegaan. Ook de tekenleraar was heel inspirerend. Na de PA is ze naar de CABK in Kampen gegaan. Op grafisch gebied was deze Academie vooral goed en die richting wilde ze op. Daarna is ze het reguliere en het speciale onderwijs in gegaan. Waar ze moeite mee had was dat men in het onderwijs weinig affiniteit had met de vakken tekenen en handvaardigheid. Ze is er trots op dat het haar gelukt is om deze vakken in het lesprogramma te krijgen en dat zij toen vakleerkracht tekenen werd. Dat was helemaal haar ding. Nu geeft ze lessen handvaardigheid op de basisschool en geeft ze teken- en schildercursussen in haar eigen atelier.

Anneke hoopt van harte dat er weer tijd en aandacht komt voor ieders talent: meer tijd voor Hart en Handen. Ze is ervan overtuigd dat - als kinderen ook worden beoordeeld op samenwerking en creativiteit - ze meer zelfrespect hebben. Dat deze kwaliteiten gelijkwaardig zijn aan het talent van goed kunnen nadenken of een goed geheugen hebben. De verbeelding gaat vooraf aan de theorie. Je bent als onderwijsinstelling, als maatschappij afhankelijk van de verbeelding, de creativiteit.

bezig zijn. Je leert elkaar kennen en daarnaast levert het voor iedereen weer andere contacten op.” Ze is momenteel met een nieuw project bezig: tulpfiction. Ze noemt zichzelf gretig en nieuwsgierig. “Ik wil vooral alle technieken kennen. Mijn werk heeft geen vaste lijn.”

Atelierdag Woensdag is haar eigen atelierdag en dan gaat ze tulpen schilderen met nog twee mensen. ”Ik heb in het verleden veel tulpenschilderijen gemaakt en verkocht. Ik vind de tulp een stoere bloem, vrolijk, fel van kleur en als ze uitgebloeid zijn hebben ze weer een andere dimensie. Je kunt ze heel gestileerd schilderen.” De tulpenschilderingen komen op haar site te staan. Allerlei technieken zijn mogelijk, o.a. laserprinter, 3D printer. Maar alles is tulp. De afmetingen zijn 20 bij 20, maar ze kunnen ook groter gemaakt worden. Ook maakt Anneke kaarten. Een combinatie van beelden en teksten. Ze verkoopt ze bij CODA, Primera en kaartjes2go.

Om de informatie bij de kinderen, de leerkrachten en de ouders te krijgen heeft ze een onderwijssite gebouwd.

Oefening baart kunst In haar atelier geeft Anneke cursussen en workshops. Hier maken mensen zelf een kunstwerk en Anneke heeft de techniek om de cursisten dit stap voor stap te laten maken. “Verwacht natuurlijk geen Nachtwacht, maar er is zoveel moois dat je met allerlei trucjes kunt maken. Een eigen decoratie aan de muur is toch prachtig?!”

Teveel om op te noemen. Ben je geïnteresseerd kijk dan op haar website www.adlj.nl Daar vind je al haar sites.

Af en toe exposeert ze met haar cursusgroep in TalmaBorgh. Anneke bruist van energie en ideeën. “Waar ik energie van krijg is met elkaar

67


Bosma ter Linden Advocaten Linie 596 •ter 7325 DZ Apeldoorn Bosma Linden Advocaten T 055 76 00 660 info@bosmaterlinden.nl mr Fenneke J. Bosma www.bosmaterlinden.nl en mr Samantha P. ter Linden

Biedt balans bij scheidingsbegeleiding Linie 596 ● 7325 DZ Apeldoorn T 055 76 00 660 info@bosmaterlinden.nl

KOM JE LEKKER SPORTEN BIJ DE LEUKSTE GYMCLUB VAN APELDOORN? Bij Gymvereniging NTK kun je terecht voor: GYMNASTIEK, TURNEN, ACROGYM, TUMBLINGSPRINGEN, BEWEEGDIPLOMA, JAZZDANCE, OUDER-KIND GYM, AEROBICS Ook geven wij speciale lessen voor kinderen met een stoornis inhet autistisch spectrum

www.bosmaterlinden.nl

KOM 2 GRATIS PROEFLESSEN MEEDOEN! Zie voor meer informatie over lestijden:

www.ntk-apeldoorn.nl

“Vakm In 2011 an va nh e n in 2 et Jaar” “Tege 014 lzette r van het ja ar” SERVICE- KWALITEIT - DEGELIJK - VAKMANSCHAP MEEDENKEND - PERSOONLIJK - OOG VOOR DETAIL

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u ons bellen of e-mailen. U kunt tevens een afspraak maken om onze showroom en tevens wellness-studio te bezoeken. 055-8441356 / 06-51076480 info@klusbedrijf-kablau.nl

www.klusbedrijf-kablau.nl


Politiek in de wijk

Foto’s: Wendy Le Griep

Gemeenteraadsverkiezingen Apeldoorn 2018 Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Ook in onze wijk kan op diverse locaties worden gestemd. Elke vier jaar hebben we de kans om te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In deze Wijkkijker een korte uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen en de standpunten van de deelnemende Apeldoornse partijen over onze wijk.

Hoe werken de verkiezingen Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt gestemd op de personen die Apeldoorn willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Als iemand genoeg stemmen krijgt om in de gemeenteraad te komen, dan heeft deze, samen met de andere raadsleden, drie belangrijke taken: de grote lijnen vaststellen van het beleid van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders (B en W) controleren op hun functioneren en als vertegenwoordiger optreden van de inwoners van Apeldoorn. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 39 raadsleden. De gemeenteraad benoemt, na de verkiezingen, het college van B en W.

Partijen Hoewel in Apeldoorn een aantal partijen meedoen, die ook landelijk vertegenwoordigd zijn, is het niet altijd vanzelfsprekend om op dezelfde partij te stemmen. Lokale partijen kiezen namelijk hun eigen standpunten en die kunnen haaks staan op die van hun landelijke evenknie. Het is dus aan te raden om het lokale programma te bekijken, voordat u gaat stemmen. Om het voor u een beetje makkelijker te maken, heeft de Wijkkijker een beetje voorwerk voor u gedaan. Alle Apeldoornse partijen zijn benaderd om hun visie te geven op de wijken Osseveld en Woudhuis.


Nieuwjaarsborrel, buurtfeest, of iemand verrassen met een ontbijt, lunch of high tea?

Onze vereniging heeft voor jong en oud in Osseveld en Woudhuis een divers sportaanbod.

Gymzaal Fortlaan 9 – Woudhuis (De Regenboog) Jazzdanslessen op woens-, vrij- en zaterdag, Musicallessen op donderdag Gym en Nijntje Beweegdiploma op maandag,

Vraag dan informatie op bij

Geurt Janssen Catering

Gymzaal Keerkring 74 –Het Hellend Veld Trampolinespringen op dins-, woens- en vrijdag

De Voorwaarts 450 – Sporthal WSV

Sportfit en Aerobic/fitness op maan- en woensdag Kom vrijblijvend 2 gratis proeflessen volgen. Kijk voor ons volledige lesaanbod en exacte tijden op www.kdoapeldoorn.nl

www.homeopathiepraktijk.net MEDISCHE PEDICURE, COSMETISCHE VOETVERZORGING & REFLEXOLOGIE

Behandelingen: DIABETISCHE & REUMATISCHE VOET RISICOVOETEN SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN

COSMETISCHE VOETBEHANDELING INGROEIENDE/ INGEGROEIDE TEENNAGELS SCHIMMELNAGELS

Uw teen- en handnagels in een mooi kleurtje of strakke French? Kies dan voor Soak off lak gel! Blijft 2-3 weken zitten (handen) / 6-8 weken (teennagels) Emily Dozy • Lage Landenlaan 47 • 7325 SH Apeldoorn M 06 - 34 04 96 29 E info@jouwvoeten.nl I www.jouwvoeten.nl

Geef JOUW VOETEN de aandacht die ze verdienen!

Homeopathie voor snotneuzen, winterdip en vermoeidheid • • • • • •

Chronische verkoudheid Keel-, neus-, en oorinfecties Blaasontsteking Koortslip Krentenbaard Niet herstellen De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten indien u aanvullend verzekerd bent.

Meer informatie of een afspraak? Drs. Manon Bruins homeopaat R.Hom ® AGB-code: 9003564, Lid NVKH Waterlei 266 – 7325 GM Apeldoorn Tel.: 055-3601023

‘‘Met homeopathie fit de winter door’’


Beste inwoners van Osseveld-Woudhuis, Mijn naam is Detlev Cziesso en ik zat in de afgelopen 6 jaar, namens GroenLinks, in het college van B&W van Apeldoorn (Financiën en Belastingen, Kunst en Cultuur, Interne Bedrijfsvoering, Beheer en Onderhoud).

SGP heeft hart voor Apeldoorn

GroenLinks staat voor verbinding, toekomstbestendige klimaatpolitiek, integrale samenleving en duurzaam financieel beheer. In uw wijk hebt u daarvan kunnen merken dat wij ons ingezet hebben voor ondersteuning en voorlichting bij energiebesparende maatregelen, wegwerken van onderhoudsachterstanden in de openbare ruimte en waarborgen van de sociale voorzieningen na de decentralisaties. Dit alles met de beschikbare middelen, zonder extra geld te lenen of de woonlasten bovengemiddeld te verhogen.

Maar wij willen meer. De openbare ruimte is netjes onderhouden maar er ontbreekt nog op veel plekken in Osseveld-Woudhuis aansprekend "vrolijk groen", nog niet alle wegen en paden liggen er optimaal bij, ook dat hopen wij de volgende 4 jaar te veranderen. Om te genieten moet iedereen wel mee kunnen doen. Het Bolwerk is een centrale plek in de wijk die beter en vaker gebruikt kan worden om de bewoners samen te brengen. Wij willen ons ervoor inzetten dat dit meer en vaker gebeurt.

De komende vier jaar blijft de SGP zich inzetten voor het woongenot in uw wijk. Daar mag u ons aan houden. Daar zijn wij op aanspreekbaar. Niet alleen vóór de verkiezingen, ook na de verkiezingen. De SGP heeft hart voor Apeldoorn. Vanuit Bijbelse waarden en normen, vanuit liefde voor de medemens en de schepping, zetten wij ons in voor alle inwoners van Apeldoorn.

GroenLinks wil dat de inwoners van Apeldoorn in een prettige omgeving met plezier en veilig wonen. Wij vinden dat alle bewoners van de gemeente Apeldoorn hier recht op hebben en willen graag de bewoners die hierbij steun nodig hebben de benodigde hulp verstrekken. Daar hebben wij ons de afgelopen jaren voor ingezet en zullen dat zeker ook in de toekomst doen!

De SGP heeft hart voor Apeldoorn. Voor uw wijk. Voor Osseveld, voor Woudhuis. De SGP maakt zich al jaren hard voor leefbaarheid en veiligheid. Met goede speelvoorzieningen bijvoorbeeld. Maar ook onderhoud van perken en plantsoenen.

• •

Ook bereikbaarheid is belangrijk. De SGP heeft sterk aangedrongen op een versnelde aanleg van een tunnel onder de Laan van Osseveld. We zijn blij dat de ondertunneling er nu eindelijk komt. Iets meer snelheid was echter niet verkeerd geweest. De overlast van hangjongeren, met name in Osseveld, moet maar eens afgelopen zijn. De SGP pleit daarom voor meer toezichthouders (boa’s) op straat. Niet alleen nu, maar al jaren. Osseveld en Woudhuis verdienen een krachtige aanpak van vandalisme en criminaliteit. De gemeente en het waterschap pakken de problemen met het water in de kasteelgracht aan. De SGP steunt deze aanpak. Het lage waterpeil is geen gezicht. De SGP maakt zich niet alleen zorgen over de geluidsoverlast van vluchten van Lelystad Airport, maar óók over de kleine toestellen die straks van Lelystad naar Teuge verhuizen. Waarschijnlijk leveren die veel meer herrie op.

Henk van den Berge lijsttrekker SGP Apeldoorn www.apeldoorn.sgp.nl www.facebook.com/sgpapeldoorn

Ik ben Edwin Hofman, geboren op 26 augustus 1966. Sinds 2016 woon ik weer in Apeldoorn. En als buurtbewoner sta ik nummer 14 op de kandidatenlijst van de VVD. Ik woon tegenover het terrein van GGnet/Deventerstraat waar in 2019 het AZC gaat komen. Een van de redenen waarom ik voor de VVD in de raad wil is, omdat de VVD zich in de raad hard heeft gemaakt voor een klein AZC met maximaal 400 asielzoekers. Dit kan namelijk op draagkracht van de meeste wijkbewoners rekenen. Echter, het college en diverse andere partijen hebben besloten tot een veel groter AZC. Ik begrijp dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor de vluchtelingenproblemen in de wereld, maar we moeten zeker geen nieuwe problemen in onze wijken rondom het AZC gaan creëren. Luisteren naar inwoners, daar gaat het om! Wat we hebben bereikt? De VVD heeft zich jarenlang hard gemaakt voor een tunnel op de Laan van Osseveld. Onze lijstrekker, Jenny Elbertsen, was daar al in haar tijd als bestuurslid in de Wijkraad Osseveld-Woudhuis mee bezig. Door onze inzet komt deze er nu echt! e.hofmanvvd@gmail.com FB Edwin Hofman 0614673028

71


PvdA Apeldoorn is trots op het prettige leefklimaat in Apeldoorn: we scoren hoog op de lijst van de meest sociale gemeenten in Nederland. Als PvdA maken we ons er sterk voor dat iedereen een kans heeft op een gezond leven met goede gezondheidszorg, vast werk, goed wonen, toegang tot scholing, inspraak en emancipatie.

Mijn naam is Dennis Russchen. Ik werk overdag als jurist bij een toezichthouder in Amsterdam en ’s avonds voor D66 als gemeenteraadslid in Apeldoorn. Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. •

Voor ons is dit de rode draad in een strijd voor Apeldoorn, waarin iedere burger kansen krijgt om het beste uit zijn leven te halen en er niet alleen voor staat als hij/zij het moeilijk heeft.

• •

• •

Voor Woudhuis-Osseveld heeft PvdA Apeldoorn zich de afgelopen jaren voor verschillende onderwerpen ingezet. Voor betere verkeersdoorstroming rondom de wijk is de Zutphensestraat verbreed en mede door onze inzet zal de Laan van Osseveld de komende jaren ondertunneld worden. In de Tweede Kamer heeft de PvdA vragen gesteld over het vervoer van schadelijke stoffen over de spoorlijn door Woudhuis en Osseveld en is de intensiteit van dit vervoer naar beneden geschroefd. De Kasteelgracht heeft ook in 2018 onze aandacht om het waterpeil te verhogen en de begroeiing te beperken, opdat het aanzien van de wijk verfraait. We zijn daarnaast blij dat door onze inzet er voor minima een verdere reductie van de afvalstoffenheffing is en de kidskaart beschikbaar wordt gesteld aan alle gezinnen die leven op het bestaansminimum.

• • •

De inzet van D66 voor de komende vier jaar is een gemeente waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt en mee doet. Een gemeente waar we elkaar vertrouwen en we onrecht en onzin bestrijden. We blijven doen wat Apeldoorn sterker maakt: werken aan kansen voor iedereen. Daarom wil D66 zorgen voor goed werk, goede zorg en goed onderwijs. We willen groeien naar 100.000 banen in onze gemeente. Ook willen we dat onze gemeente hét aanspreekpunt wordt voor álle zorgvragen en gaan we investeren in goede en duurzame onderwijshuisvesting.

Dat is waar D66 zich de komende vier jaar hard voor wil maken. 06-4847 4376 d.russchen@apeldoorn.nl apeldoorn.d66.nl www.facebook.com/D66Apeldoorn lijstnummer 1

Ties Stam (65, vice fractie voorzitter) en Natascha van den Berg (41, fractie medewerker) van PvdA Apeldoorn zijn beide woonachtig in het Woudhuis en kandidaat raadslid voor de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. pvda@apeldoorn.nl https://apeldoorn.pvda.nl/ facebook.com/pvda.apeldoorn twitter.com/PvdA_Apeldoorn 06-20451784 (Natascha van den Berg)

Mijn naam is Bonnie ten Damme, fractievoorzitter (sinds 2010). Tevens ben ik lijsttrekker voor de verkiezingen van maart 2018 voor Progressief Sociaal Apeldoorn (PSApeldoorn). Ik woon al 32 jaar in Woudhuis-buiten. Onze partij is een lokale partij die zich sterk maakt voor een leefbare en sociale omgeving voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn. Wij worden niet gedirigeerd door een landelijke partij en kijken naar wat ú als inwoner van Apeldoorn en haar dorpen belangrijk vindt.

• • • •

Onze speerpunten: • Buurt- en wijkagenten moeten in de hele stad en de dorpen aanwezig en gemakkelijk te benaderen zijn. Hun werk moet niet in de knel gebracht worden door ze in te zetten voor andere politietaken. • PSApeldoorn is voor kleinschalige AZC’s maximaal 400-450 personen (GGnet). • Als er grote veranderingen in de leefomgeving plaats gaan vinden of zeer grote kostbare projecten komen, willen wij een referendum voor de inwoners van Apeldoorn. • Om Apeldoorn West te ontlasten komt er een transferium bij de A1. • Apeldoorn blijft de laag geletterdheid terug dringen en streven naar

de allerlaagste aantallen laag geletterden in Nederland. Professionals in de zorg en hulpverlening besteden meer aandacht aan de mens en minder aan verantwoordingsformulieren. De gemeente werkt hieraan mee. PSApeldoorn wil meer betaalbare, duurzame en levensbestendige woningen in de stad en de dorpen. Aanbesteden gebeurt bij voorkeur lokaal. Juist voor plaatselijke werkgelegenheid en voor het milieu. Projectmatig schoolzwemmen voor groepen 7 en 8. De gemeente faciliteert dit.

Ons verkiezingsprogramma: www.psa-apeldoorn.nl facebook.com/psa apeldoorn twitter:psapeldoorn of twitter:@bonnietendamme


Ik ben Arjan Groters 34 jaar, fractie-assistent van de Partij voor de Dieren en nummer 2 op de lijst. Ik ben geboren in de Maten en opgegroeid in Welgelegen-Zuid. Op dit moment woon ik in de wijk Sprenkelaar en na de verkiezingen ben ik de contactpersoon voor úw wijk Osseveld-Woudhuis.

Ook in de komende periode wil de Partij voor de Dieren zich dus weer vol in gaan zetten voor een harmonieuze samenleving waarin het prettig leven is voor mens en dier. Úw stem is daarbij belangrijk: stem daarom 21 maart op de Partij voor de Dieren! pvdd@apeldoorn.nl arjangroters@gmail.com www@apeldoorn.partijvoordedieren.nl

De Partij voor de Dieren is de enige partij die de belangen van alle levende wezens en van onze planeet als uitgangspunt neemt. We stellen niet de economische belangen centraal, maar de belangen van de inwoners van Apeldoorn, mens én dier. • Afgelopen raadsperiode hebben wij het onder meer voor elkaar gekregen dat er een dierenwelzijnsnotitie gemaakt is, zodat dierenwelzijn nu in het gemeentelijk beleid geïntegreerd wordt. • Op het gebied van duurzaamheid vervulde de Partij voor de Dieren een voortrekkersrol en dat zullen we ook na de verkiezingen blijven doen. • In uw wijk ziet de Partij voor de Dieren graag dat het fietspad op de Ontvangst doorgetrokken wordt naar de Waterlei, en dat er in de Lupineweg een tunnel onder het spoor komt. • En de jacht op reeën, die nu nog plaats vindt in het Woudhuis, willen we verbieden.

Het Woudhuis is de wijk van mijn jeugd. Mijn ouders kwamen hier in 1992 wonen en het speelveldje aan de Hovenlaan was lange tijd het terrein van mij en mijn buurtvrienden. Ik koester die mooie jaren nog altijd.

Mijn naam is Jan Dirk van der Borg. Ik ben raadslid en fractievoorzitter voor het CDA Apeldoorn vanaf 2014. Sinds 10 jaar woon ik in onze prachtige wijk aan de Zonnewende (Osseveld). Van 2009-2014 heb ik namens u in het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis gezeten.

De ChristenUnie is een partij die al meer dan tien jaar verantwoordelijkheid heeft willen nemen in het besturen van onze mooie stad. Onze politieke waarden halen we uit ons geloof, wat concreet betekent dat we staan voor de vrijheid van iedereen, om te zijn wie je wilt zijn en te zorgen dat iedereen zijn unieke talenten volledig kan ontplooien in Apeldoorn.

De afgelopen periode heb ik me ingezet om een oplossing te vinden voor de lage waterstanden in de Kasteelgracht. De realisatie van een tunnel onder de spoorlijn voor de Laan van Osseveld is mede namens het CDA Apeldoorn dichtbij. Mijn contacten met het bestuur van de wijkraad zijn nauw, daardoor kunnen we problemen snel en voortvarend aanpakken.

In welke wijk je ook woont, in Osseveld-Woudhuis of een andere, iedereen heeft recht op goede zorgvoorzieningen. De afgelopen periode hebben we met ChristenUnie wethouder -nu staatsecretaris- Paul Blokhuis de gedecentraliseerde zorg in Apeldoorn goed op orde gekregen. Apeldoorn heeft daarin echt een voorbeeldfunctie in het land gekregen.

Voor de komende raadsperiode zijn onze plannen met Osseveld-Woudhuis en Apeldoorn: • Het geplande AZC aan de Deventerstraat samen met de wijk realiseren, door goede communicatie en voortzetting van de klankbordgroep. • De verkeers- en ontsluitingproblematiek in Osseveld-Woudhuis oplossen (snelheid, voldoende parkeerplekken). • Per wijk een beweegprogramma voor onze ouderen. • Opknappen van oude buurten in wijken en dorpen. • Gratis sporten voor kinderen onder de 12 jaar.

Wij gaan graag verder voor u aan de slag met waar we al heel lang aan werken: Goede zorg dicht bij de mensen, omdat we geloven dat ieder leven waardevol is. Daarnaast willen we verder werken aan de betrouwbare en integere overheid die inwoners verdienen. Als jongste raadslid wil ik mij heel specifiek nog meer gaan inzetten voor de jongeren in de wijk OsseveldWoudhuis. Deze jongeren wil ik nog beter betrekken en mee laten denken bij hun leefomgeving in de wijk!

Stem 21 maart 2018 CDA Apeldoorn, Stem dichtbij! Jan Dirk van der Borg j.vanderborg@apeldoorn.nl 06 546 344 46 Twitter: @jdvdborg

Jarin van der Zande Raadslid ChristenUnie Kandidaat nummer 4 - lijst ChristenUnie Facebook.com/christenunieapeldoorn Twitter.com/cuapeldoorn Apeldoorn.christenunie.nl

CDA Apeldoorn, lijst 2, nummer 2 http://www.cda.nl/apeldoorn Facebook: CDAApeldoorn Twitter: @CDA_Apeldoorn

73


Sport en Beweegactiviteiten Mariellepark (Houttuinen Oost 54) Nordic Walking Cursus Maandag : 17.30-18.30 Dinsdag : 10.15-11.15 12 weken : € 49,99

Vitaliteitsprogramma Dinsdag : 10.00-11.30 Woensdag : 13.00-14.30 12 weken : € 139 www.fitstap.nl

Bootcamp Walking

Sportief Wandelen

Personal Training

Small Group Training

Maandag : 12.30-13.30 Dinsdag : 09.00-10.00 € 5,00 pp. keer of jaarlid Individueel Op Maat Maak een afspraak! Prijs: € 15 pp. 30 min.

Fit Stap

Maandag : 20.00-21.00 Woensdag : 16.30-17.30 € 5,00 pp. keer of jaarlid

2-4 Personen Op Maat Maak een afspraak! Prijs: € 7,50 pp. 30 min.

Gratis proefles of meer informatie Bel: 06 - 26751499 / 06 - 49644098 Mail.: info@4funfit.nl

Voor andere locaties en Beweegactiviteiten

www.4funfit.nl


Wat voor effect heeft het als de wolf zich definitief in Nederland vestigt? “Als de wolf straks de Veluwe of andere natuurgebieden in Nederland betreedt – wat hij zeker zal doen, want er staan genoeg roedels langs de grens met Duitsland opgesteld – zal de invloed op het wildbestand te verwaarlozen zijn . Eens in de twee ‘a drie weken eet hij een edelhert, ree of zwijn. Toch zal de wolf een spektakel aan veranderingen teweegbrengen. Dat komt door de geur die hij verspreidt. Reeën, wilde zwijnen, edelherten, wilde paarden of koeien zullen zich terugtrekken in beschut gebied en niet meer op open vlaktes grazen. Vlaktes die jarenlang niet begraasd zijn, zullen opeens begraasd worden en op andere plekken zal de vegetatie nu juist ruimte krijgen, waardoor er zangvogels in de struiken komen, die weer roofvogels aantrekken. Zo zal de komst van de wolf een keten aan veranderingen in het landschap teweegbrengen. Volgens mij heeft de Nederlandse natuur zeer dringend een predator van formaat nodig.”

De Wolf

Kees de Ruiter, IVN-voorzitter en wolvenexpert

Als er in een sprookje een wolf voorkomt, betekent dit niet veel goeds. Deze sprookjes hebben voor menig nachtmerrie gezorgd. Het gruwelijke beest is altijd de bad guy. De grote, boze wolf en de 7 geitjes, de 3 biggetjes of Roodkapje. De wolf heeft een imagoprobleem.

Laten we wel wezen. Als wolven vanuit Rusland en de Balkan naar de grens van Nederland kunnen komen, dan is het stukje van de Veluwe naar het Woldhuis een eitje. Dan kan dat “monster” maar zo bij ons in de wijk staan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar u bent gewaarschuwd!

Vanuit de Balkan en Rusland is de wolf aan een opmars begonnen. Uiteindelijk doorgestoten naar Duitsland. Denkt u dat Duitsland deze opmars van dit monster stuitte? Nee, ze verwelkomden hem met open armen. Ze beschermen zijn omgeving. Geen ontmoedigingsbeleid.

Sprookjes... Navertelde dromen. Zelden komen ze uit. Maar wie weet... Zie je zo’n prachtige imponerende wolf bij ons in het Woldhuis. Wees creatief en zet ‘m op de foto! Als beloning plaatsen we deze dan in de Wijkkijker.

Ze verschansen zich in de bossen nabij Nederland. Soms steken ze de grens over. Dan worden ze in Nederland gezien. En nu… Nu is dit gevaarlijke beest op de Veluwe gesignaleerd.

André de Ruiter en Roely Smit wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl

GoedBezigActie voor verenigingen In beweging voor schoon = geld voor de clubkas! Meedoen is eenvoudig

Ondersteuning

Sluit jouw vereniging aan bij Heel Apeldoorn Rein door een overeenkomst te sluiten. Hierin spreek je af met de gemeente welke inspanning jouw vereniging doet om Apeldoorn te laten blinken. Als startbonus ontvangt jouw vereniging éénmalig 250 euro.

Om het opruimen gemakkelijker en leuker te maken, ontvangt elke deelnemende vereniging een opruimpakket met daarin 10 grijpers en Rein-afvalzakken. Ook hebben we Rein hesjes beschikbaar, zodat iedereen kan zien dat de vereniging meedoet aan de actie “In beweging voor Apeldoorn Rein”. Als jouw vereniging een grote opruimactie wil organiseren, dan is er de mogelijkheid om het Reintje te lenen.

Daar bovenop ontvangt jouw club € 0,05 per ingeleverd blikje of plastic flesje (met een maximum van 20.000 stuks per kalenderjaar). Deze kunnen op 4 locaties worden ingeleverd. Elke deelnemende club ontvangt een unieke code die ingevoerd kan worden bij de automaat, zodat de opbrengst ten goede komt aan de club waar deze code bij hoort.

Meedoen uw eigen naam, de naam van de vereniging en uw contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) naar rein@apeldoorn.nl. We nemen binnen een week contact met u op. Kom ook in beweging voor schoon en verdien hiermee geld voor uw club!

De drie verenigingen die de meeste blikjes en flesjes hebben ingeleverd, ontvangen een extra geldbedrag dat kan oplopen tot 500 euro. Naast aantallen let een jury hierbij ook en vooral op andere aspecten zoals een innovatieve aanpak, enthousiasme en creativiteit.

75


startpremie € 100,na drie maanden goed bezorgen*

Op zoek naar een leuke bijbaan in Apeldoorn?

Word krantenbezorger!

• direct aan de slag bij jou in de buurt • ‘s ochtends voor 7.00 uur de krant bezorgen van ma t/m zat • goed betaald en snel verdiend • gratis de krant lezen • prima 4-wekelijkse vergoeding

Startpremie € 100,- na drie maanden goed bezorgen Minimumleeftijd 15 jaar

Interesse?

Krantenbezorgen.nl


“Goed meedenkende makelaardij, die alle mogelijke middelen inzet voor de verkoop van de woning. Zeker een aanrader� Funda - 9,3

Professioneel Persoonlijk Vertrouwd Deventerstraat 84 7321 CB Apeldoorn

De Heus Makelaardij scoort gemiddeld een 8,8 op Funda.nl

055 - 366 24 07 info@deheusmakelaardij.nl deheusmakelaardij.nl