Page 1

Kunstenaars van Kek & Fotografen van Fotogroep Studio24

ZOEKTOCHT NAAR VERBINDING IN CREATIEVE PROCESSEN

Eenmalig magazine ter gelegenheid van de expositie

Maart 2016


Kunstenaar

Fotograaf

Pagina’s

Tineke van den Eerenbeemd

Lidy Rensink

04-05

Linda Dezijn

Louw Visser

06-07

Willemien van Gurp

Bart van Uitert

08-09

Maxime van Amersfoort

Enid van Soest Rosanne Dijk - van ’t Hof

10-11

Han Lammers

Joop Luimes

12-13

Diana Joseph

Hilda Palm

14-15

Lammy Alons

Maeike Blauw

16-17

Marieke Havekes

Saskia van der Leij

18-19

Gert van Amersfoort

Jan Hagen

20-21


Het “klickt” tussen kunstenaars en fotografen De kunstenaars van KEK en fotografen van Studio 24 zijn samen een spannend experiment aangegaan. De resultaten zijn te bewonderen tijdens een unieke voorjaarsexpositie die onder de toepasselijke titel “KLICK” op 24 maart 2016 opent in het Kunsthuis van KEK aan de Beekstraat te Epe. Tot en met zaterdag 16 april kunt u genieten van een combinatie van fotografie en verschillende andere kunstdisciplines zoals teken- en schilderkunst, ruimtelijk werk en textiele werkvormen. Op initiatief van het kunstenaarscollectief, zijn tien fotografen van de Fotogroep van Joop Luimes gekoppeld aan negen kunstenaars van KEK. Al tijdens de inspirerende kennismakingsbijeenkomst eind 2015 bleek er een spontane klick te ontstaan tussen de diverse kunstenaars. Op grond van ieders affiniteit met onderwerp, stijl of ideeën over het creatieve proces, konden de tien fotografen gelinkt worden aan de negen kunstenaars. Het bleek de start van een bijzondere zoektocht naar creatieve verbinding tussen de verschillende kunstzinnige disciplines. Hoe zijn de koppels te werk gegaan, waar hebben de fotografen hun lens op gericht, welke wederzijdse beïnvloeding heeft er plaats gevonden? De koppels werden geheel vrijgelaten bij de invulling van de opdracht. Slechts één ding stond vast: een gezamenlijke expositie verzorgen in het kunsthuis van KEK in het voorjaar van 2016. Gedurende het proces werd snel duidelijk hoe verschillend de tot elkaar “veroordeelde” kunstbeoefenaars te werk zijn gegaan. Ook het uiteenlopende perspectief dat zij innamen ten aanzien van hun object, bleek voor enkele deelnemers een eye-opener. Bij veel koppels leidde de samenwerking tot groeiende waardering voor elkaars discipline en werkwijze, en daagde men elkaar uit tot het creëren van geheel nieuwe kunstvormen. Gedurende de expositie zullen twee koppels hun gezamenlijke project extra uitlichten. Beeldhouwer Diana Joseph en fotograaf Hilda Palm verzorgen op zaterdagmiddag 2 april een interactieve middag met bezoekers, waarbij voor één van hun modellen van bijna 1000 kg een bijzondere hoofdrol is weggelegd! Beeldend kunstenaar Willemien van Gurp en fotograaf Bart van Uitert verrassen bezoekers op zondagmiddag 10 april met hun verdiepingsbijeenkomst. Zij nodigen u uit om deze middag een gezamenlijk beeldverhaal te maken met als titel “Het venster op de wereld” zoals Bart en zij deze serie zijn begonnen. Na afloop krijgt u het beeldverhaal in beeld en woord digitaal thuisgestuurd. In dit magazine, dat speciaal ter gelegenheid van de expositie “KLICK” is samengesteld, stellen de deelnemende fotografen en kunstenaars zich individueel voor aan de hand van foto’s met korte toelichtingen over hun drijfveren, inspiratiebronnen en technieken. Letterlijk daarnaast onthullen zij aan de kijker wat het resultaat is, of zal worden van hun gezamenlijke zoektocht naar verbinding in creatieve processen. Voor sommige kunstzinnige koppels geldt dat het niet bij dit ene project zal blijven. Voor anderen betekent deze zoektocht misschien een nieuw perspectief op een andere discipline.


04-05

Tineke van den Eerenbeemd In elk materiaal zit kunst verborgen, de kunst is... er iets spannends/verrassends uit te halen! Tineke van den Eerenbeemd | Edelsmid/kunstenaar Sworminksweg 8 7421 KB Deventer t.vd.eerenbeemd@concepts.nl

Lidy Rensink Is van huis uit Beeldend kunstenaar. Momenteel werkt zij met als uitgangspunt fotografie. Daarna is er nog van alles mogelijk. Door het gebruik van creativiteit, fantasie, techniek en diverse materiaalkeuzes is het proces van zoeken naar de juiste uitwerking, superspannend. Specialiteit: de zoektocht naar dubbelbeelden in haar presentaties. Dit, met een knipoog naar Salvador Dali. Lidy Rensink| Beeldend Kunstenaar/fotograaf Glazenmaker 158 8162 TC Epe 06 12932097 www.lidylike.com info@lidylike.com

Droomland


Sieraad In de eerste ontmoeting is het proces grotendeels al gegroeid. De gezamenlijke overeenkomst: De mens, het sieraad dat hij of zij is, het sieraad dat hij of zij gebruikt, het sieraad dat hij of zij uiteindelijk zal worden, is de basis van onze samenwerking en eindproduct.


06-07

Linda Dezijn Linda Dezijn laat zich vooral inspireren door de natuur en de boeiende en complexe vormen die zij daar tegenkomt. Bij het creëren werkt ze niet met een vooropgezet plan, maar ze laat het werk onder haar handen ontstaan. Door dit proces van het vrije creëren ontwikkelt haar object zich tot een werkstuk waarin een deel over haarzelf is te zien. Ze verwoordt dit als volgt: “Ik lees mijn beeld, speel en beweeg ermee en volg wat ik ontdek. Ik werk vanuit mijn emotie waarbij van alles mogelijk is. Tijdens mijn werk is niets fout en geef ik het creatieve proces vooral de regie waardoor er mogelijkheden blijven voor verandering en beweging in mijn werk.” Linda Dezijn - viltkunstenaar Langeslag 9, 8181 GN Heerde www.lindadezijn.nl info@lindadezijn.nl

Louw Visser Het fotowerk van Louw vertoont vaak een beweging van concreet naar abstract, van herkenbaar naar vervreemdend, waarbij de kijker zich afvraagt: Wat is dit eigenlijk? Naast het maken van reportages laat hij zich vooral inspireren door structuren in zijn naaste omgeving, de natuur en de architectuur. Louw Visser - amateurfotograaf Pollenseveenweg 17, 8166 HT Emst (Gld) louwvisser@hetnet.nl


Nieuw fotobeeld van bestaand viltwerk

Herkenning en verbinding… Het leek Louw een mooie uitdaging om een samenwerking aan te gaan met viltkunstenaar Linda Dezijn, daar haar werk veel structuur in zich bergt en uitdaagt om details daarvan op beeld vast te leggen. Dit klikte meteen daar Linda zich ook sterk laat inspireren door de natuur en zich herkent in de structuren en het vervreemdende karakter dat zijn fotowerk vertoont.Al werkend leidt de uitwisseling tot fotobeelden die bestaande viltwerken omtoveren tot nieuwe kunstwerken. Daarnaast roept het viltwerk associaties op en plaatsen we deze nieuwe foto­beelden naast foto’s van het viltwerk. Ook leidt onze samenwerking tot een integratie van gezamenlijk werk, waarbij het viltwerk letterlijk overloopt in een afspiegeling van de werkelijkheid; wat deze dan ook maar mag zijn. Het verhaal van Linda achter haar werk “Verbinding” was voor Louw de trigger om

met dit werk aan de slag te gaan. Het in beeld brengen van gene zijde leidde tot foto’s van spiegelingen in het water. Het onderstaande werk op plexiglas tijdens Klick in Kunsthuis KEK geëxposeerd toont een nieuw beeld van het ongrijpbare van deze en de andere wereld. De samenwerking heeft verder geleid tot het fotoboek “Viltkunst & Fotografie” dat tijdens de expositie ter inzage ligt.

Nieuw fotobeeld van bestaand viltwerk

Uit het boek Viltkunst & Fotografie


08-09

Bart van Uitert Ik werk bij voorkeur op de grens van licht en donker. Hoeveel is er nodig om een herkenbaar beeld te creëren. En is dat wel nodig? Graag laat ik de kijker zijn eigen interpretatie maken. Laat de wereld zien door mijn ogen. Creëer een tijdloze herinnering, gevangen in dat ene beeld.

Bart van Uitert | Fotograaf Het Kasteel 106 7325 PP Apeldoorn 06 252 271 86 foto@bartvanuitert.nl www.bartvanuitert.nl

Willemien van Gurp Ik heb een passie voor beeldend werken. Ik vind het altijd weer bijzonder om tijdens tekenen, schilderen, kleien in een flow te komen. Ik start met een vorm en reageer daar weer op, er ontstaat een dialoog tussen het werkstuk en mij. Een soort ontvankelijkheid, alsof een beeld me gegeven wordt. Ook geniet ik van het maken van snelle tekeningen, het neerzetten van de kern, met een krachtige lijn. Op dit moment werk ik met het thema “geworteld voelen”. Willemien van Gurp 06 40298986 Willemienvangurp@gmail.com www.willemienvangurp.nl facebook: willemien.vangurp.5


Beeld-dialoog in 12 afleveringen

Venster op de wereld

focus op de horizon

schaduw

liefde

maak verbinding

leef jouw leven


10-11

Maxime van Amersfoort Gedreven door een ongekende fascinatie voor het onderzoeken en verbeelden van de wereld om mij heen, creëer ik beeldend werk. Werken die staan voor de fases in mijn persoonlijke zoektocht naar de complexiteit van de realiteit; de wereld zoals we deze denken te zien. Maar wat zien we? En wat vullen we in? Vanuit deze kijk op ‘onze waarheid’ vormt zich een eigen handschrift die zowel snel als direct is. Mijn voorliefde voor het grote vlak komt tot uiting in zowel schilderals tekentechnieken.  Kwetsbaarheid in al zijn kracht, gedreven door het verlangen naar herkenning.  Kwetsbare houtskool-kunst vanuit kracht www.maxime-art.nl 06 10873081 m.vanamersfoort@hotmail.com 

Enid van Soest In 1988 had ik mijn eerste camera in handen en was meteen ‘verliefd’ op fotograferen. Vooral na de intrede van de digitale fotografie besefte ik: “oude liefde roest niet”. Mijn voorkeur gaat vooral uit naar het fotograferen van dieren, landschappen en van mensen-in-niet-geposeerde-ogenblikken. Momenteel verdiep ik mij in het bewerken van foto’s voor het uiteindelijke “wow-effect”. Fotograaf enidvansoest@hotmail.com 06 36404020

Rosanne Dijk- van ’t Hof Onderweg van amateur fotograaf naar Fotograaf. Heeft zich vanuit het werken in de Dovenwereld verder ontwikkeld als beelddenker. Ze heeft een sterk oog voor detail en kleur. Haar wens tijdens het fotograferen: het vastleggen van de schoonheid in het alledaagse, maar ook de onverwachte kanten van het onderwerp of model te laten zien. Rosanne Dijk – van ’ t Hof, Deventer www.rosannedijkfotografie.nl Flickr: r oos4sanne RosanneDijk@RosanneDijkfotografie.nl


De Klick Vanaf het moment dat Joop Luimes voorstelt om een samenwerking aan te gaan met de kunstenaars van het Kunsthuis Epe is er nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig de ander en naar wat komen gaat. De eerste ontmoeting leidt tot het maken van de koppels of in ons geval een “koppel” van drie. De ideeën vliegen de eerste avond al over en weer en dat stopt niet bij de volgende ontmoetingen. Veel interesse en respect voor het werk van de ander over en weer leidt tot een natuurlijke verdeling in rol en werk. De houtskool tekeningen van Maxime en haar verhaal creëren beelden in ons hoofd en op de camera sensor. Fototechnische en creatieve vaardigheden worden in allerlei opzichten aangesproken. Modder, bos, water, kou, warme chocolademelk, dekens, en een onvermoeibaar model met een passie voor de natuur en het vertellen van het verhaal. Dit hadden we niet kunnen bedenken die avond in het atelier aan de Achterste Molenweg. Kenmerkend zijn plezier evenals vertrouwen en het goed voor elkaar zorgen. Komt iedereen voldoende tot haar recht? De Klick tussen ons drieën is een cadeau. Uit dit samenwerkingsproject is een grote serie foto's en tekeningen ontstaan. Om het verhaal zo puur mogelijk te vertalen, hebben we gekozen om

een boek te creëren. Hierin zal al het werk gebundeld worden in een kleine oplage. Naast dit medium zal er tijdens het exposeren ook een aantal losse beelden getoond worden. Dit bijzondere samenspel van meerdere kunstenaressen kent hopelijk nog niet zijn einde. In de toekomst hopen we meer inspirerende kunstprojecten samen te kunnen realiseren.


12-13

Joop Luimes In het werk en de projecten van fotograaf Joop Luimes staat tot nu toe de mens vaak centraal: in 'Women & Tattoos' op zoek naar de verhalen achter de tattoos, in ROOD naar een verstild, maar toch krachtig beeld binnen een vast concept en in WHITE het idee om een model als een soort Phoenix te laten herrijzen. In de Human Natureseries gaat het om de esthetiek van het beeld, een soms bijna abstracte weergave van het menselijk lichaam, waarin licht, vorm en lijn een belangrijke rol spelen. STUDIO 24 Lange Veenteweg 24F Epe 0578 621478 / 06 238 656 87 info@joopluimes.com www.joopluimes.com

Han Lammers Vaak is het materiaal voor mij het uitgangspunt voor de ontwerpen, het is daarom steeds weer een uitdaging wegen te zoeken deze ontwerpen te realiseren. Mijn voorkeur gaat meestal uit naar het abstracte, maar ook realistisch werk ga ik niet uit de weg. Gefascineerd wordt ik vooral door het constructivisme en wiskunde, het lijnenspel dat ontstaat door onder allerlei verschillende hoeken te werken geven de ontwerpen een bijzondere aanblik. Wanneer je het ontwerp vanuit verschillende hoeken bekijkt zie je steeds een ander beeld, de diversiteit in oppervlaktebehandelingen voegen hier nog een extra dimensie aan toe. Han Lammers - beeldend kunstenaar 06 55302578 install.lammers@planet.nl www.hanlammers.nl


“Objectief” In het project “Objectief” proberen we de kijker op eigen wijze door dit objectief te laten kijken en het resultaat objectief of subjectief te beschouwen. Het project bestaat uit een kunstwerk “Objectief” en een serie foto’s gemaakt door en met behulp van het “Objectief”. Het kunstwerk bestaat uit vierkanten

van zink met hierin uitgesneden cirkels, de vierkanten zijn vervolgens onder een hoek met elkaar samengevoegd tot een geheel. Door het oppervlak van de vierkanten te borstelen proberen we bijzondere lichteffecten te creëren. In dit project contrasteert én harmonieert het metalen, glimmende objectief met

de zachte en glooiende vormen van het menselijk lichaam. Op deze wijze komen de werelden van beide kunstenaars samen in één geheel. Aan de kijker om objectief of subjectief te beoordelen of beide kunstenaars daar in geslaagd zijn.


14-15

Diana Joseph De expressie en de symboliek van het paard verbeelden in vorm. Zoeken naar de grenzen van abstractie, spelen met textuur en structuur. Vorm en ambachtelijkheid staan centraal in mijn sculpturen die ik uitvoer in acrylaathars, brons en mixed media. Diana Joseph Beeldhouwer/Verbeelder Ds. van Rhijnstraat 79 8166 Al EMST dianajoseph@planet.nl www.artdianajoseph.wordpress.com

Hilda Palm Als fotograaf ben ik altijd op zoek naar het vastleggen van het speciale moment, net dat ene eruit weten te halen qua uitdrukking/ expressie/houding bij honden (of andere dieren) waardoor de foto een extra dimensie krijgt. Dat is voor mij de grote uitdaging in fotografie. Naast dierenfotografie heb ik nog een passie voor macrofotografie. Hilda Palm Fotograaf Cruyshoevelaan 28 6957 AT Laag Soeren speedtriples2@hotmail.com facebookpagina: M-Eye Photography


Illusionaire ervaring De passie voor paarden en honden zorgde voor een snelle en vanzelfsprekende klick tussen deze beeldbouwer en fotograaf. Met de goedaardige koudbloeden Lisa en Laura als onderwerp voor hun project willen Diana en Hilda de toeschouwer een illusionaire ervaring bezorgen. Daarnaast vormen de foto's van Hilda de inspiratiebron voor hun persoonlijke inbreng in deze gezamenlijke expositie.


16-17

Maeike Blauw Het spel van licht en donker van het natuurlijke licht is voor Maeike een van de belangrijkste dimensies die de sfeer van een foto bepalen. In zwart-wit fotografie komt dat het best tot z’n recht. Soms zijn het juist de harde tegenstellingen die het hem doen, dan weer de subtiele grijstinten. De suggestie die scherptediepte teweeg kan brengen: zij leidt het oog naar wat er verteld moet worden, doet de ‘ruis’ van de compositie verstommen. www.maeikeblauw.nl

Lammy Alons Pure vormen die de essentie weergeven en een sterke zeggingskracht hebben. Dat is de zoektocht van Lammy in een notendop. Uit de ruwe steen de zachtheid en de rondingen naar voren halen die de steen in zich bergt, dat is voor haar een steeds terugkerend proces. Soms laat ze expres een deel van het beeld ruw om de zachtheid van het gepolijste deel nog meer accent te geven. In het werken met hout is zij gefascineerd door de beweging die een subtiel lijnenspel vormen. www.kunstinjezelf.nl


Kijken en doen Het samenwerken van Lammy en Maeike was leuke en verrassende ervaring: als fotografe kijk je op een andere manier dan als beeldhouwer. Bij beiden gaat het om zowel het proces als om het eindproduct. Waar ze qua kunstuiting verschillen, hebben ze op veel vlakken ook overeenstemming: ze zijn ‘doeners’, kijken gedetailleerd en zoeken naar perfectie.


18-19

Marieke Havekes Marieke haar werk is te herkennen aan veelal grote vormen, uitgaande van alles wat om haar heen aan inspiratie kan dienen. Haar werk is opgebouwd met verschillende lagen acrylverf, vereenvoudiging van vormen en diepte door verschillende texturen. Ook is er soms een combinatie van lijntekening herkenbaar. Het schilderproces van Marieke is te omschrijven als een ‘spelend proces’ en een proces van keuzes: Door de lagen acrylverf op te bouwen en vervolgens weer (gedeeltelijk) weg te halen ontstaat een zekere gelaagdheid in haar werk. Vaak zijn deze werken heel kleurrijk, maar in haar laatste projecten werkt ze in zwart-wit. Naast beeldend kunstenaar is Marieke ook werkzaam als docent beeldende kunst en vormgeving. In de omgeving geeft ze verschillende cursussen en lessen aan zowel volwassenen als kinderen. Marieke Havekes 06 15303039 mariekehavekes@hotmail.com www.mariekehavekes.exto.nl

Saskia van der Leij Houdt ervan te experimenteren om een spannend beeld te creëren . Door een zeer concreet object zo uit zijn verband te trekken dat er alleen nog een abstract beeld overblijft. Ze houdt ervan de kijker op het verkeerde been te zetten, doordat deze op het eerste gezicht niet meteen ziet waar hij naar kijkt. Saskia heeft een fotostudio in Arnhem waar van alles gebeurt. Zo worden er gezinnen, zwangere vrouwen, kleine baby’s, modellen en zelfs producten op de foto gezet. Flitsendbeeld Koningsweg 31 6816 TG Arnhem www.flitsendbeeld.nl saskia@flitsendbeeld.nl


Dubbel Direct vanaf het eerste moment was er een hele leuke klik tussen Marieke en Saskia. Er werd heel enthousiast gebrainstormd. Beiden hadden veel inspirerende ideeën, maar ze wilden uitgaan van een gezamenlijk thema, iets waar ze beiden nog niet eerder aan gewerkt hadden. ‘Dubbel’ is het geworden. Vanuit dit thema, wat heel breed is, gingen de beide dames individueel aan het werk. Ze kwamen met hun werken steeds weer uit op (een gedeelte van) het menselijk lichaam. Het sloot dus mooi op elkaar aan. Hierna volgde een periode van reageren op elkaars werk. Door dit proces kwamen de werken als vanzelf tot elkaar. Hetgeen u hier ziet is een deel van het proces. De eindresultaten kunt u bezichtigen op de expositie.


20-21

Gert van Amersfoort

Jan Hagen Als beeldmaker zijn er een paar richtingen welke voor mij kenmerkend zijn zoals landschappen in de ruime zin des woord, avondfotografie/lange sluitertijden, en concertfotografie en daarnaast een creatieve fotografische uitspatting.

Altijd gefascineerd door de wereld om mij heen ben ik een aantal jaren geleden begonnen de werkelijkheid zoals wij die zien te vertalen naar een beeld dat een impressie van deze ‘werkelijkheid’ toont. Natuur en de gebouwde omgeving lijken twee uitersten, maar beiden leveren sfeerbeelden op die mij interesseren. Ik ben in het bijzonder geïnspireerd door het impressionisme en dat komt in veel van mijn werk steeds meer tot uitdrukking. De werken laten de toeschouwer de ruimte de ‘werkelijkheid’ zelf in te vullen en te beleven. Voor mij is de reis minstens zo belangrijk als het bereiken van het uiteindelijke doel. 


Samen op stap Twee mensen samen op stap, op het zelfde tijdstip op dezelfde plek kijkend, zoekend naar beelden om deze vast te leggen. De een is fotograaf en de ander is schilder, de eerste legt het beeld vast en de tweede probeert de sfeer te pakken. Jan, de fotograaf concentreert zich op het door hem perfect geachte beeld en de daarbij horende instellingen en positie van de camera ten opzichte van de wereld waarin hij zich bevindt. Gert, de schilder fotografeert op het zelfde tijdstip, op dezelfde plek en probeert zoveel mogelijk beelden te ‘verzamelen’ die hij later zal gebruiken om iets vast te leggen wat een relatie heeft met de plek waar ze samen waren. De foto’s zijn dan slechts een hulpmiddel waarmee zeer beperkt de beleving wordt gevangen en zijn geheel ondergeschikt aan het eindproduct. Omdat ik als schilder beelden die ik heb vastgelegd en die ik in mijn hoofd heb combineer tot een uiteindelijk eindbeeld, zal de toeschouwer zich soms afvragen of we beiden wel hetzelfde kijken, of in ieder geval wel hetzelfde zien als we naar iets kijken. Ook wij merkten dat er tussen ons als persoon en als kunstenaar grote verschillen zitten in het zien van de ‘werkelijkheid’. Wat is het verschil tussen

Een foto van Jan (boven) dient als inspiratie voor een schilderij van Gert (rechts)

de exacte weergave van de wereld om ons heen en de geconstrueerde wereld. Deze laatste is minstens zo echt als de eerste in ieder geval is het schilderij net zo werkelijk als de foto. Ook is er een verschil in kleurbeleving tussen ons, wat op zich een heel interessante ontdekking was. Waarom ziet Jan minder kleuren of andere kleuren dan Gert? Wordt kleur wel of niet gekoppeld aan sfeer?

Als uitgangspunt voor het project is er voor gekozen om de ‘werkelijkheid’ van de fotograaf te transponeren naar de ‘werkelijkheid’ van de schilder. Het resultaat is een drieluik van vastlegging, transponantie en impressie van de stad Deventer. De doeken zullen, naar wij hopen, u een Deventer weergeven zoals u die voor u ziet en voor u voelt. Wellicht een hele nieuwe ervaring om naar de ‘werkelijkheid’ te kijken.


22-22

Leden van KEK v.l.n.r.: Maxime van Amersfoort, Han Lammers, Willemien van Gurp, Tineke van de Eerenbeemd, Lammy Alons, Diana Joseph, Marieke Havekes, Gert van Amersfoort, Linda Dezijn. Niet op de foto: Anneke Mensink, Anita Moerman

Kunstenaarscollectief voor en door eigenzinnige kunstliefhebbers Kollektief Enthousiaste Kunstenaars

kunsthuis

KEK bestaat op dit moment uit een tiental kunstenaars van verschillende disciplines dat samen een eigenzinnig collectief vormt. Het bruist en borrelt bij KEK, in het kunsthuis aan de Beekstraat in Epe buitelen de ideeën om te experimenteren met andere, eigentijdse manieren van kunstbeleving over elkaar heen. Het collectief voelt nieuwe, meer hedendaagse ambities en verwelkomt graag enthousiaste leden die zich door deze ambities aangesproken voelen. KEK wil vernieuwend zijn in het (laten) beleven van uiteenlopende kunststijlen en -vormen. Ook wil zij nog meer de verbinding aangaan met kunstenaars buiten het collectief. KEK zoekt het experiment als uitdaging, dit met behoud van respect voor ambachtelijk vakmanschap en kunsthistorische tradities. Binnen het collectief is ruimte voor verschillen èn aandacht voor verbinding. Het kunsthuis aan de Beekstraat is bij dit alles het centrale ontmoetingsplatform, gevuld met wisselende exposities en happenings die het kunstminnend publiek verrassen en verleiden. In deze inspirerende omgeving worden ook activiteiten aangeboden met als doel de kunstzinnige ontwikkeling, verdieping en verbreding van leden en niet-leden van het collectief. Zo combineert het kunsthuis moeiteloos de rol van "showroom" met de rol van bijzondere “broedplaats”. Nieuwsgierig? Er zijn veel vormen om bij KEK te horen. Bezoeker, vriend, vrijwilliger, adviseur, collega-kunstenaar en natuurlijk lid van het collectief. Breng een bezoek aan het kunsthuis en/of onze website: www.kek.nl. Kunsthuis KEK is geopend op donderdag/vrijdag/zaterdag en elke tweede zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. De kunst, de koffie en de thee staan voor u klaar!


De opmaak van dit magazine is verzorgd door beeld&co. Wij bieden: Vormgeving | Fotografie | Film Websites | Print | Mailing Ge誰nteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact op via studio@beeldenco.nl


Kunstenaars van Kek Fotografen van Fotogroep Studio24*

*powered by Joop Luimes

Magazine expositie Klick, Kunsthuis Kek  

'Klick: Zoektocht naar verbinding in creatieve processen' van kunstenaars Kunsthuis Kek Epe en fotografen Fotogroep Studio24. Maart 2016.

Magazine expositie Klick, Kunsthuis Kek  

'Klick: Zoektocht naar verbinding in creatieve processen' van kunstenaars Kunsthuis Kek Epe en fotografen Fotogroep Studio24. Maart 2016.

Advertisement