bctxarxa bctxarxa

bctxarxa bctxarxa

Terrassa, Spain

Les biblioteques públiques incloses en l'organització bct xarxa formen una xarxa municipal de biblioteques públiques que té com a objectius principals satisfer les necessitats de formació, lectura i informació dels ciutadans de Terrassa, així com fomentar i promocionar la lectura.

www.terrassa.cat/biblioteques