Page 1

Fons especial Biblioteca Districte 2 (bd2) Aprenentatge d’idiomes •

Origen de la proposta de creació d’un fons especial orientat a les persones que volen aprendre idiomes

La bd2 va allotjar de l’any 2007 al 2014 el “Fons Intercultural” orientat a acollir les persones nouvingudes. Aquest fons va ser disgregat a causa de la davallada de persones nouvingudes. Aquest centre d’interès oferia majoritàriament documents d’aprenentatge d’idiomes. Aprendre idiomes, sobretot el català i castellà, i en menor mesura l’anglès, l’alemany, l’italià i el francès, és una necessitat de la ciutadania, atès que la població d’origen estranger al Districte II és d'un 27,5%. Aquesta acció s'emmarca dins el Pla Estratègic 2013-2017 de la bct xarxa Objectiu 9 : Redactar l’adequació de la política de col·lecció de cada biblioteca en funció de la política de la bct xarxa, i dins el Pla d'Acció 2017 - Objectiu 8: Posar en marxa l'especialització d'Aprenentatge d'Idiomes a la bd2. Acció 1: Tenir la política redactada. •

Objectius del fons

L’objectiu principal del fons “Aprenentatge d’idiomes” és respondre a les necessitats de formació en idiomes oficials, ja que saber català i castellà és una eina bàsica per a les persones que volen millorar personalment i professional. Aquest concepte de millora també és vàlid per altres idiomes estrangers, com l’anglès, l’alemany, el francès, etc. A nivell de bct xarxa: • Optimitzar els recursos de manera que es minimitzi la duplicitat de documents sobre les especialitzacions. • Disposar d’un fons mínimament especialitzat sobre un tema determinat que pot tenir cert interès per a la ciutadania. • Assessorar la resta de biblioteques sobre l’especialitat I de manera singular, oferir un servei d’informació i referència, sobre l’especialització al municipi i a la XBM. •

Títol del fons especial

Aprenentatge d’idiomes •

Abast del Fons:

Temàtic : Aprenentatge i autoaprenentatge d’idiomes. Llengua : Català, castellà, anglès, francès, àrab, alemany, italià, romanès, portuguès, japonès, xinès. Públic objectiu : Tothom que vulgui aprendre idiomes Profunditat en el tractament de la temàtica: El català i el castellà es tractarà fins a nivells superiors (C2), i baixarà de nivell paulatinament en els idiomes menys demanats. Tipologia documental i suports: diccionaris, diccionaris de sinònims, diccionaris traductors, gramàtiques, llibres d’estudiants, lectures graduades i, lectura fàcil, en suport paper i digital. •

Manteniment del fons i pressupost


La biblioteca mantindrà l'especialització amb criteris de qualitat més que d’exhaustivitat, tenint especial cura amb la compra de novetats, que permeti un creixement continu i en garanteixi la seva actualitat. El pressupost es regirà per l’avaluació dels préstecs anuals i la seva modificació a l’alta o a la baixa. El Fons també es nodrirà de les adquisicions de la XBM de la Diputació de Barcelona, a través del SELPART. El manteniment del fons seguirà els criteris de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció, 2016. La biblioteca compta amb un professional referent coneixedor del tema. Difusió • • • • • • • •

Activitats relacionades: concurs posem fil a l’agulla; bix2, sessió a la seu del CNL, Club de lectura, Xerrem, Junts i Aprenem. Díptic del fons Fons especials de la Biblioteca Virtual Exposicions i mostres de llibres: Ubica't Presència al web Presentacions de llibres: de ficció, de LF, d’aprenentatge.... Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) biTer. Blog de les biblioteques públiques de Terrassa.

Dinamització : La biblioteca compta organitzar activitats relacionades amb la col.laboració de les entitats referents al territori. • • • • • • • •

Tallers de conversa: Junts, Xerrem, Aprenem Exposicions de materials ubicats a la bd2 Campanyes del CNL Concurs Posem fil a l’agulla 21 de febrer – Dia Internacional de la llengua materna 21 de març – Dia Mundial de la poesia I totes aquelles efemèrides que tinguin a veure amb l’aprenentatge de la llengua Club de lectura fàcil

Col·laboracions • CNL de Terrassa i Rubí • Escoles d’adults • Escoles i Instituts del districte II • Centre Cívic Montserrat Roig • Casal Torre Sana • Comerços • Entitats i associacions • Escola Oficial d'Idiomes Identificació i localització del fons Logo: Físicament, tots els documents estaran identificats amb un logo que representa la lletra A amb diferents accents, simbolitza la diversitat de llengües. Imatge del logo:


Ubicació Els documents estaran ordenats seguint la CDU i ubicats en un espai separat de la resta de la col·lecció a la sala d’adults. Tots els documents es podran recuperar i localitzar usant el catàleg, on estaran identificats amb una nota de fons especial consistent en la denominació específica : Fons Aprenentatge d’idiomes Tractament dels documents Localització a cts4e i identificats amb el codi de fons especial 103, a més de l’esmentada nota de fons especial.

Fons especial aprenentatge d'idiomes  
Fons especial aprenentatge d'idiomes  
Advertisement