Flash 3/2020 (NL)

Page 1

P309228 | Afgiftekantoor 3500 Hasselt Masspost

Nr. 3

UITGAVE VAN HET BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEHONDEN JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2020

CORONASPEURDERS Kunnen honden het coronavirus ruiken?

FYRA, EEN WAARDIGE OPVOLGSTER VOOR MILLY

Een getuigenis over de ‘class’ tijdens de lockdown

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw Sint-Truidersteenweg 309, B - 3700 Tongeren | TEL 012/23 43 19 | MAIL bcg@geleidehond.be | WEB www.geleidehond.be


INHOUD Voorwoord Agenda Kenners aan het woord

2 3 4

Getuigenis

5

BCG informeert

7

Uitnodiging

8

Coronaspeurders

Fyra, een waardige opvolgster voor Milly Nieuwe website - Dopjesweek Virtueel alternatief

Kort BCG informeert

9 10

Getuigenis

11

BCG informeert

12

BCG informeert

13

BCG informeert

14

Verkoeling dankzij de warmste week van 2019 Ode aan Olly

Testament - Facebook, Instagram & Linkedin Een nieuw jasje voor de warmste week 30 jaar BCG en 30 jaar Flash

Kenners 4

Flash is een gratis digitaal magazine. Een papieren editie wordt verzonden mits een bijdrage van 10,00 euro / jaar voor de verzendingskosten. Deze uitgave bestaat ook in aangepaste leesvorm met name in Daisy-formaat en Word-versie zonder afbeeldingen.

bcg@geleidehond.be IBAN: BE49 0681 0550 1671 BIC: GKCCBEBB BTW: BE 0443 005 532 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

Verantwoordelijke uitgever: Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw Arthur Vandebosch Sint-Truidersteenweg 309 - 3700 Tongeren Tel: 012/23 43 19 www.geleidehond.be

Deadline voor de volgende editie: 15 oktober 2020 Reacties zijn welkom bij het BCG-secretariaat. Gelieve bij overname van teksten uit Flash steeds de bron te vermelden. Voor giften boven de 40,00 euro ontvangt u een fiscaal attest. Er wordt geen attest opgemaakt voor de bijdrage in de verzendingskosten voor dit magazine.

DOELSTELLINGEN Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw betracht personen met een visuele beperking een grotere onafhankelijkheid te geven. Al onze inspanningen zijn toegespitst op drie doelstellingen:

Informatie voor vrijwilligers:

• het kweken en opleiden van geleidehonden • personen met een visuele beperking leren omgaan met hun geleidehond • blijvende nazorg verlenen

BCG vzw heeft een overeenkomst afgesloten met de verzekeringsmaatschappij Baloise Insurance, (polisnummer: 7B07474) met als voorwerp de verzekering van: • de burgerlijke aansprakelijkheid van het BCG vzw als rechtspersoon. • de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een vrijwilliger aan derden en aan de organisatie bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger. • de schade opgelopen door de vrijwilliger bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk. 2. Onkostenvergoedingen: Het BCG vzw betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.

1 I FLASH

I. Vrijwilligersverzekering: De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, regelt onder meer het vrijwilligerswerk, de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, het uitvoeren van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigde vrijwilligers en voert een informatieplicht in, voorafgaandelijk door de vereniging aan de vrijwilliger te verstrekken.


VOORWOORD Beste lezers Hoe gaat het met jou? Alles in orde? Het liefst hadden we jou deze vragen gesteld tijdens het eetfestijn of binnenkort op onze opendeurdag, de Officiële Overhandiging of één van de andere activiteiten die nog voorzien waren. Jammer genoeg heeft het coronavirus daar een stokje voor gestoken. Hoewel we in volle voorbereiding voor deze festiviteiten waren, besloten we, door de evoluties van het aantal besmettingen en het onzekere vervolg hierop in de komende maanden, om de knoop definitief door te hakken en annuleerden we de verschillende activiteiten. De onzekerheid is te groot om alle bijhorende tijd en kosten te kunnen verantwoorden. Maar niet alles is verloren.

Getuigenis 5

Uitnodiging 8

Ons centrum is virtueel te bezoeken via het platform van Open Bedrijvendag. Meer info hierover is te vinden op pagina 9. Bovendien hebben we naar aanleiding van 30 jaar BCG nog een grote verrassing in petto. We houden jullie nog even in spanning, maar binnenkort horen jullie hier ongetwijfeld meer over! Uiteraard hebben de bijzondere omstandigheden ook hun invloed op onze dagelijkse werking. Onze medewerkers en vrijwilligers doen echter meer dan hun best om het opleidingstraject van onze honden zo goed mogelijk verder te zetten. Met behulp van mondkapjes, gezonde afstand en de nodige inventiviteit lukt dit aardig. Het kweekprogramma, de pleeggezinnenwerking, de trainingen van onze instructeurs met de geleidehonden in spe en de ‘class’ van de kandidaten met hun nieuwe geleidehond verlopen min of meer volgens schema. Hopelijk mogen we stap voor stap weer normaal functioneren, maar zolang het coronavirus dreigt, moeten we geduld oefenen en roeien met de riemen die we hebben. Wij hopen samen met jullie dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer mogen begroeten en wie weet zelfs de hand kunnen schudden. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Het bestuursorgaan

Ode aan Olly 11 geleidehond.be I 2


AGENDA

Afscheid Het is zo stil in huis, en niets lijkt nog wat het is. Nu jij er niet meer bent, voel ik een groot gemis. Geen hond was zoals jij, want je was echt uniek. Ik hield van jou en jij van mij, van verdriet ben ik nu ziek. Dag mijn zachte krullenbol, met jouw eigenwijze kuren. Voor mij hadden ze nog veel langer mogen duren. Als blindengeleidehond kwam je bij ons in huis en je voelde je meteen thuis. Je kon zo flink werken; die taak nam je hoog, want je verloor me geen seconde uit het oog. Maar je was meer dan een geboren werker, je had nog een andere kant, veel zachter. Ook in tijden van verdriet was je een kameraad en je troostende kop op onze knie gaf veel baat. Wat konden we toch fijn met je ravotten en wat moesten we lachen als je in het gras lag te rollen. Met alle vier je poten trappelde je dan in de lucht, het was echt een gekke klucht. De vele wandelingen, met jou aan mijn zij, wat maakten die mij, toch weer blij. Nu bijna tien jaar later ben je er niet meer, wat doet dat onbegrijpelijk zeer. Ik denk aan de lege mand en je riem en halsband die doelloos aan de kapstok hangen, die aanblik alleen al en de tranen lopen over m’n wangen. Vele mooie jaren heb je ons gegeven, daarom zullen we je nooit vergeten. Rust in vrede, trouwe kameraad. Mick,Pito en Uzzi Geleidehond Micha 20/11/2008— †02/06/2020

3 I FLASH

U komt toch ook? 04/10/2020

Werelddierendag 15/10/2020

Internationale dag van de witte stok 16 - 20/11/2020

Nationale Dopjesweek Lees meer over de Nationale Dopjesweek op pagina 7 05/12/2020

Internationale dag van het vrijwilligerswerk 18 - 24/12/2020

De Warmste Week van 2020 Lees meer over onze oproep voor de warmste week op pagina 13


KENNERS

Coronaspeurders Kunnen honden het coronavirus ruiken? Het klinkt aannemelijk, want bij het Britse ‘Medical Detection Dogs’ trainen ze honden voor het opsporen van diabetes, malaria, virale infecties en bepaalde vormen van kanker. Ook onze Nederlandse collega’s van KNGF Geleidehonden werkten reeds tussen 2014 en 2018 een succesvol project uit om darmkanker op te sporen Om honden te kunnen inzetten om Covid-19 op te sporen, moet het virus in de eerste plaats een specifieke geur voortbrengen.Verder zullen de honden getraind moeten worden om de geur accuraat te detecteren. Een laatste vereiste is dat de training en later ook de uitvoering op een veilige manier kan gebeuren voor de onderzoekers, de trainers en de onderzochte personen.

Volgens ‘Dokter Oksel’ kunnen honden Covid-19 opsporen

om mensen te identificeren die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het Duitse project is een samenwerking van het Duitse leger met de universiteit van Hannover. De honden slaagden erin het virus te identificeren in het speeksel van besmette mensen. Er werden meer dan duizend monsters getest en in 94% van de gevallen werd het monster correct geïdentificeerd.

Dat honden prima ‘snuffelaars’ zijn en drugs en explosieven kunnen opsporen, weten we allemaal wel, maar kan hun reukorgaan ook ingezet worden om het coronavirus te detecteren? Dr. Chris Callewaert - ook wel bekend als ‘Dokter Oksel’ - van de Gentse Universiteit denkt van wel. Dr. Callewaert werkt bij het Centrum van Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) en samen met collega’s van de Universiteiten van Gent en Luik is hij ervan overtuigd dat het coronavirus een specifieke geur nalaat in zweet. De hond moet dus geen virus

detecteren, maar wel de reactie die onze zweetklieren hebben op het virus. Op deze manier kan het virus niet overgedragen worden. De werkwijze is dus erg veilig. De universiteiten verzamelen nu zweetstalen van zowel Covid-19 patiënten als van nietbesmette mensen. Voor het opleiden van de honden wordt er beroep gedaan op K9 Detection Belgium, deze organisatie leidt al sinds 1992 politieen speurhonden op. Vanuit de rest van de wereld komen alvast bemoedigende berichten. Zo zijn er in Duitsland acht honden getraind

Als honden effectief in staat zouden zijn om het coronavirus te detecteren, kunnen ze een cruciale rol gaan spelen in de strategie om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als de honden op drukbezochte plaatsen zoals bijv. luchthavens en sportmanifestaties bezoekers kunnen screenen en besmette personen kunnen aanduiden, kan de overdracht van het virus beperkt worden.

Bronnen: www.medicaldetectiondogs.org.uk www.scientias.nl www.flanderstoday.eu/detection-dogs-trained-sniff-out-coronavirus www.gezondheid.be

geleidehond.be I 4


GETUIGENIS

Fyra, een waardige opvolgster voor Milly Bedankt lieve Milly, voor je begeleiding en je vriendschap! Wat vliegt de tijd! Het lijkt eigenlijk nog niet zo lang geleden, maar het was begin oktober in 2010, toen ik mijn opleiding met Milly startte. Zij heeft mij gedurende 9 jaar veilig en met veel enthousiasme overal naartoe gebracht. We hadden het ontzettend goed samen en we waren beste maatjes. Het was er eentje met ups en downs, maar samen legden we een mooie weg af. Op een bepaald moment werd het heel moeilijk en zwaar voor Milly. Door alle werkzaamheden in het centrum van Antwerpen, waar ik werk, moesten we nieuwe routes leren. Daarna kwam er ook nog onze

verhuis op mijn werk. We sloegen er ons wel door, maar een beetje later werd ze plots heel onzeker en werd het moeilijker om haar geleidewerk goed te kunnen doen. Na een bezoek aan de oogarts bleek dat ze nachtblind werd. Eind oktober vorig jaar besloten we dan ook om haar met pensioen te laten gaan: nu mag ze thuis genieten van haar welverdiende rust!

Welkom Fyra, met jou kan ik me weer veilig en zelfstandig verplaatsen. Daarna moest ik dus, zonder Milly, alleen op pad met mijn witte stok. Dat was een heel moeilijke periode. Zeker omdat je niet op voorhand weet wanneer ze een geschikte vervanghond kunnen opleiden. Dat was een groot vraagteken. Eind januari kreeg ik onverwacht een telefoontje van Marc, één van de instructeurs van het BCG, met de vraag of hij kon langskomen om mijn looptempo nog eens te controleren. Tijdens zijn bezoek vertelde hij mij dat er een mogelijke ‘match’ voor mij zou kunnen zijn. Spannend! Enkele dagen later kwam instructeur Annelies langs met Golden Retriever Fyra. En ja hoor, er was een ‘match’! Het klikte meteen en ook het looptempo zat goed. De ‘class’ kon voor mij niet snel genoeg beginnen, want ik keek er enorm naar uit om me opnieuw met een veilig gevoel te kunnen

5 I FLASH

Het voelde onmiddellijk heel ontspannen aan om met haar te wandelen verplaatsen. Met een witte stok is doorstappen moeilijk, omdat je echt op zoek moet gaan naar obstakels. Op 9 maart was het dan zover! Vol goede moed en met veel enthousiasme, begonnen Fyra en ik samen aan onze opleiding. We waren al snel goede maatjes en alles verliep goed. Het voelde onmiddellijk heel ontspannen aan om met haar te wandelen. Tijdens de tweede week van de ‘class’, gooide het coronavirus roet in het eten en moesten we onverwachts vervroegd naar huis. Gelukkig kon Fyra met me mee en werd de ‘class’ thuis verdergezet, met de nodige coronamaatregelen uiteraard. De trajecten en routes oefenen tijdens de ‘lockdown’ was op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk. Er was geen volk op straat, we mochten nergens binnen, de winkels waren gesloten,


Foto: BCG

Met een witte stok is doorstappen moeilijk omdat je echt op zoek moet gaan naar obstakels.

heel vreemd allemaal. We maakten er het beste van en ondertussen zijn we al een goed team. We oefenen dagelijks en gaan veel wandelen. Zo versterken we onze vertrouwensband, leren we elkaar aanvoelen en bouwen we zelfzekerheid op. Fyra voelt zich hier al goed thuis en ook met Milly gaat het prima. Ze zijn al goede maatjes. Fyra heeft haar charmes gebruikt en heeft Milly opnieuw meer aan het spelen gekregen. Ze geniet echt van haar rustige oude dag. Hopelijk kan Fyra me heel lang begeleiden en hebben we nog een mooie tijd samen. We zullen zeker genieten van de vele kilometers die we samen gaan afleggen.

welkom. Dankzij hen kan ik mij weer veilig en zelfstandig verplaatsen. Kristel

Bij deze wil ik ook graag enkele mensen bedanken: in de eerste plaats Frans en Elly, het pleeggezin van Fyra, maar ook Annelies voor de opleiding van Fyra, en het volledige BCG-team voor de omkadering en het warme

geleidehond.be I 6


BCG INFORMEERT

Nieuwe website Heeft u de BCG-website al eens bezocht? We durven te wedden dat een aantal lezers van onze Flash ook wel eens op regelmatige basis onze website bezoekt. Misschien zoekt u informatie, wou u een telefoonnummer opzoeken om ons te contacteren of wou u reserveren voor het eetfestijn. Wat het ook mag zijn, bij een volgend bezoek krijgt u een gloednieuwe website te zien. Net zoals onze Flash een grondige restyling kreeg, werd er hard gewerkt aan een nieuwe look voor onze website. We hebben geprobeerd om er een dynamisch geheel van te maken met algemene informatie, maar ook met nieuwsitems, interviews en foto’s van onze honden. In de loop van de komende maanden wordt er nog veel nieuwe informatie toegevoegd, maar neem zeker al eens een kijkje op www.geleidehond.be. Op de website kan je je trouwens abonneren op de digitale nieuwsbrief. Die versturen we 1 keer per maand. Sinds augustus is er ook een Franstalige versie.

Dopjesweek Het was al te lezen in de agenda: op 16 november is het zover. Dan start de Nationale Dopjesweek 2020. Zoals zoveel evenementen zal de dopjesweek hoofdzakelijk online doorgaan. Op het programma staan een aantal onthullingen, een dopjesbingo en een online sorteerteam. Benieuwd? Zet dan 16 tot 20 november alvast in jouw agenda. Meer informatie zal binnenkort te vinden zijn op onze sociale media-kanalen en op de dopjeswebsite: www.dopjesactie.be.

7 I FLASH


UITNODIGING

Een virtueel alternatief

Bezocht u ons 5 jaar geleden ook? Het net gerenoveerde gebouw, splinternieuwe kennels, een uitgeruste verzorgingsruimte, een ingerichte tuin met een tent voor de feestelijke opening, … Prachtig was het en dat zouden we dit jaar opnieuw doen voor het 30-jarig bestaan van het BCG. 2020 is voor het BCG een bijzonder jaar, niet alleen omdat het een jubileumjaar is, maar ook omdat we de vruchten van het werk van de afgelopen jaren beginnen te zien. De nieuwe medewerkers zijn ondertussen volledig ingewerkt, het kweekprogramma loopt vlot en de plannen voor de verbouwing van het breedingcentrum krijgen stilaan hun definitieve vorm.

7 dagen op 7 24 uur op 24

Het concept van 5 jaar geleden was eenvoudig: vrijdagavond een ceremonieel deel voor de opening van het gebouw, zaterdag ontvingen we onze vrijwilligers en zondag verwelkomden we het grote publiek met onze deelname aan Open Bedrijvendag. Omdat dit voor ons een praktische opbouw was, organiseerden we ons om het dit jaar op dezelfde manier aan te pakken.We zouden ook de Officiële Overhandiging integreren in het feestweekend en zo konden we alle geïnteresseerden opnieuw een blik achter de schermen van ons opleidingscentrum gunnen. De voorbereidingen voor het feestweekend werden al langer overschaduwd door de coronacrisis, maar tijdens de zomermaanden werd het wel erg duidelijk dat het moeilijk zou worden om een opendeurdag te organiseren zonder de veiligheid en de gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in het gedrang te brengen. Hoewel we natuurlijk nog niet kunnen inschatten hoe de situatie in oktober zal zijn, kiezen we ervoor om onze opendeurdag en de Officiële Overhandiging uit te stellen tot een later moment. Maar geen nood, virtueel zijn we wel te bezoeken. Via het platform van Open Bedrijvendag Virtueel kan je ons online bezoeken. Zo verwelkomen we je de klok rond, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Nieuwsgierig? Kijk snel via www.geleidehond.be of via www.openbedrijvendagvirtueel.be.

geleidehond.be I 8


KORT Ook een warme bedanking voor de giften die we ontvingen door de ‘Scan for Change’ campagne van Payconiq by Bancontact. Onze oprechte dank gaat uit naar alle dames van Ladies Circle Belgium voor de steun die wij ontvingen. Linda, Stephie en Nadia verkochten mondmaskers en steunden het BCG met de opbrengst. Bedankt daarvoor. Dank ook nog aan Markant Melsele en aan Neos Kortenberg voor de steun en de waardering. Rechtzetting uit Flash 2: De BCG-quiz was niet aan z’n 30ste editie toe. Het zou dit jaar de 15de editie geweest zijn.

Dank ook aan Hansen Industrial Transmissions NV voor de steun die wij ontvingen.

Moederhond Lotta beviel in het breedingcentrum van 9 zwarte pups. Het zijn mooie kopietjes van mama Lotta. Duet, Delta, Dory, Dune, Dali, Diva, Dimpel verblijven bij een BCG-pleeggezin. D’Taïko en D’Tess worden opgevoed bij onze collega’s van ‘Scale Dogs’.

In een aangepast schema, met voldoende afstand én met het gebruik van mondmaskers en handgel, werden de afgelopen periode 5 geleidehonden afgeleverd. Geleidehond Jouna zal Gisèle begeleiden. Zwarte labrador Joda is samen met Erik op pad.Valerie kreeg geleidehond Jella. Gidget vormt een team met Jordy. Blonde labrador Kai ging mee met Steven. Wij wensen hen allen veel geluk samen.

Hartelijk dank voor de giften die wij mochten ontvangen naar aanleiding van de Bingonamiddag in Hoevenen en van de actie bij Esprit Lier.

Van harte proficiat en een warme bedanking aan de familie Stockx-Vanstockstraeten voor de giften die wij ontvingen naar aanleiding van hun huwelijksjubileum. Dank nog aan de Sint-Godelieveschool Lennik, Sint-Paulusschol te Mol en Apotheek Eversel voor de giften die wij ontvingen.

Met Hill’sTM gaat niet alleen uw hond zienderogen vooruit Het bedrijf dat werd geïnspireerd door een geleidehond In 1943 vroeg een jonge blinde man aan Dr. Mark L. Morris Sr. of hij zijn geleidehond Buddy,die aan nierfalen leed,kon genezen. Kort na het genezen van Buddy werd hierdoor Hill’s Pet Nutrition opgericht. We zijn ons ervan bewust dat we niet alleen honden- en kattenvoer maken van de allerbeste kwaliteit,maar dat we meer betekenen voor de mensen en hun dieren. Daarom eten alle aspirantgeleidehonden bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden Hill’s Science Plan™ hondenvoer. Hill’s Voedingslijn Voor meer informatie bel de gratis Hill’s Voedingslijn 0800-17745 of stuur een e-mail naar info_BLX@hillspet.com, of kijk op onze website www.hillspet.be.

9 I FLASH


BCG INFORMEERT

Verkoeling dankzij de warmste week van 2019 In onze oproep vorig jaar, schreven we het al. Door de uitbreiding binnen onze hondenafdeling, namen we een nieuw trainingsvoertuig in gebruik. Omdat onze honden in opleiding op verschillende locaties getraind worden en we hen dus veilig willen vervoeren, zijn de trainingsvoertuigen voorzien van kennels. Tussen de trainingen in rusten de honden ook even uit in deze kennels. Om ook op warme dagen de honden in de wagen te laten rusten, hebben we enkele voertuigen die voorzien zijn van een aircosysteem. Met de opbrengst van de Warmste Week van 2019, voorzagen we ĂŠĂŠn van de recentere voertuigen met een verkoelingssysteem dat ook een klein beetje waternevel loslaat in de hondenruimte. Het systeem in de wagens functioneert ook als de wagen stilstaat, zodat de honden in een koele, aangename en veilige plaats kunnen wachten. Bedankt aan iedereen die dit mee mogelijk maakte. Lees zeker ook onze oproep voor dit jaar op pagina 13.

geleidehond.be I 10


GETUIGENIS

Ode aan Olly (17-10-2003 – †07-07-2020) Na een heel lange wachttijd kreeg ik eind 2005 mijn eerste geleidehond, Olly, van het BCG. Het was een prachtige zwarte labrador retriever teef. Ik was dolgelukkig met haar! Ze zorgde ervoor dat ik letterlijk de wereld leerde kennen, want voordien leidde ik een erg geïsoleerd leven. Dankzij Olly namen mijn zelfvertrouwen en sociale contacten al heel snel toe. We ondernamen steeds meer en reisden erg veel, ook naar onbekende plaatsen. Olly groeide samen met me mee en ik tilde haar zo tot een nog hoger niveau.

na 4,5 jaar werken vroegtijdig werd afgekeurd door een spijtig ongeval en vervolgens voorgoed werd herplaatst. Olly bleef alleen achter, maar genoot nog elke dag van haar lange wandelingen en rust thuis. Wel werd ze niet veel later bij een standaard bloedonderzoek gediagnosticeerd met nierfalen, al had ze daar nog geen klachten van. Ook begon ze langzaamaan artrose te krijgen. Dankzij aangepaste voeding, supplementen, fysiotherapie en speciale kussens ging ze nog steeds met plezier mee wandelen en zwemmen.

In huis was Olly een heel makkelijke hond die altijd haar rust nam. Olly mocht ook elke dag loslopen in het bos. Wat een feest om je lieverd, die zich elke dag met heel veel passie inzet, zo te “zien” genieten! In haar jongere jaren kwam haar jachtinstinct wel meermaals naar boven, maar ze kwam altijd weer terug naar mij. Toen ze 8,5 jaar oud was, mocht ze op pensioen. Ik besloot haar te houden toen het BCG me haar opvolger Xpencer voorstelde. Olly was op fysiek vlak nog heel fit, waardoor ik beide honden dagelijks kon laten rennen. Wat een heerlijke tijden! Olly was net 13 jaar toen Xpencer helaas

Toen Olly 15,5 jaar was, wandelde een nieuwe geleidehond mijn leven binnen. Quiqo, eveneens een zwarte labrador retriever, van Scale Dogs (een andere geleidehondenschool), accepteerde de aanwezigheid van Olly prima. Olly kon verbazingwekkend genoeg nog steeds fysiek mee met onze zeer lange wandeltochten.

11 I FLASH

Elke dag kon mijn meisje 100% genieten en dat kon ze zelfs tot haar laatste dag. Opeens kwamen de symptomen van nierfalen tevoorschijn en kwam ze haar mand niet meer uit om te gaan eten, drinken of plassen. Daarnaast

waren plots nog enkele andere klachten opgetreden of waren andere aanwezige ouderdomsklachten verergerd. Ze herpakte zich nog eventjes, maar de dag nadien voelde ik dat ze klaar was voor haar eeuwige rust. Ik voel me ontzettend gesterkt in mijn rouwproces omdat ik Olly op een juist moment heb laten gaan in mijn nabijheid en ze zo’n mooi, vol leven heeft kunnen hebben. De dag voor haar overlijden liep ze zelfs nog 7 km los in het bos mee en dat voor een labrador retriever van bijna 17 jaar! Dank je wel lieve Olly. Je was mijn eerste blindengeleidehond. De hond waarmee ik zuivere vrijheid heb leren kennen. Ik voel me vereerd dat ik mijn leven met je mocht delen en je altijd aan mijn zijde stond. Die warme momentjes zitten voor altijd in mijn hart en ziel! “A beautiful soul is never forgotten.” Liefs Je baasje Kim en je beste vriend Quiqo (en Xpencer op afstand)


BCG INFORMEERT

Testament Een goed doel opnemen in je testament, is een ontzettend gul en liefdevol gebaar, maar het opstellen van zo’n testament is uiteraard een proces waarbij u niet over één nacht ijs gaat. Wil u advies krijgen over de mogelijkheden of wil u misschien weten wat het voor het BCG kan betekenen om iets na te laten aan ons opleidingscentrum? We nodigen u graag volledig vrijblijvend uit voor een infosessie. Tijdens onze informatiemomenten over nalaten op 19 en 20 november 2020, komt juridisch adviseur Dirk Vercoutter van Testament.be uitleggen hoe een helder en duidelijk testament er uitziet en wat de valkuilen zijn. Ook berekent hij, indien u dit wenst, hoe u uw nalatenschap fiscaal kan optimaliseren voor uw nabestaanden. Na deze presentatie komt Geert Decresson, voorzitter van het BCG én geleidehondgebruiker, duiding geven bij het belang van een geleidehond voor personen met een visuele beperking. Tenslotte leiden we u ook graag rond in ons centrum en informeren we u over onze toekomstplannen. Onze informatiemomenten gaan door in beperkte kring én met de nodige aandacht voor de geldende coronamaatregelen. Heeft u interesse om één van deze dagen bij te wonen? Neem dan contact op met Alexandra, telefonisch via 012 23 43 19 - 0473/47 96 70 of via mail alexandra.bcg@geleidehond.be. Ook als u niet in de mogelijkheid bent om een infosessie bij te wonen, kan u contact opnemen. Wij proberen dan uw vragen telefonisch te beantwoorden. Data Infomomenten 19 en 20 november 2020 Aanvang 10u30

Locatie: Sint-Truidersteenweg 309 – 3700 Tongeren Omwille van de coronacrisis is aanmelden verplicht. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Extra informatie over Testament.be: Vzw testament.be coördineert de nationale campagne ‘testament.be’. Met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties is testament.be uitgegroeid tot de grootste nationale groepscampagne ooit.

Facebook, Instagram & Linkedin Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is actief op sociale media. We brengen er nieuwtjes over onze pups, de opleiding, de dopjesactie, reclame voor activiteiten en nog zoveel meer.Volg ons op Facebook (https://www.facebook. com/bcgdopjesactie) en blijf op de hoogte over de dopjesactie en de algemene werking. Op Instagram (https://www. instagram.com/geleidehond.be) brengen we je de verhalen en de leukste foto’s van onze pups en op LinkedIn (https:// www.linkedin.com/company/belgisch-centrum-voor-geleidehonden-tongeren) publiceren we artikels en getuigenissen. Volg jij ons al?

geleidehond.be I 12


BCG INFORMEERT

Een nieuw jasje voor de warmste week De warmste week en Music for Life maakten de voorbije jaren deel uit van onze eindejaarsactiviteiten. Niet alleen voor het BCG waren de talrijke acties een enorme steun. Op pagina 10 kan je lezen wat we met de opbrengst van 2019 deden. Dit jaar kiest de VRT voor een ander concept. Om het vuur van solidariteit, dat we tijdens de coronacrisis zagen, brandend te houden, gaan ze aan de slag met vrijwilligersprojecten voor kinderen in armoede, ouderen en jongeren in eenzaamheid, mensen zonder uitweg. Meer hierover is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. Er kunnen dus dit jaar via de Warmste Week geen steun- en verkoopacties georganiseerd worden. Er is gelukkig een alternatief. We bouwden een eigen actieplatform voor de acties die ten voordele van ons centrum georganiseerd worden. Op www. iksteun.geleidehond.be kan iedereen een eigen actie aanmaken. Schrijf een duidelijke tekst, voeg eventueel foto’s toe en deel de actie met je vrienden en kennissen. U kan ook als groep of als bedrijf een actie organiseren. Alles is mogelijk op het actieplatform: een verkoopactie, een inzameling naar aanleiding van een verjaardag, huwelijk of bij de opening van een nieuwe zaak, sponsoracties voor wandelingen of loopwedstrijden, het is allemaal prima! Voelt u er niets voor om zelf een actie te organiseren, maar wil u toch helpen: kijk even op onze actiepagina en steun de actie van iemand anders. De traditionele Music for Life-acties waren al enkele jaren de sorteermarathon, de kalenderverkoop van geleidehondgebruiker Mathieu en onze eigen SpecuLife. Voor de sorteermarathon wordt nog geëvalueerd wat de mogelijkheden zijn, omdat een evenement organiseren volgens het oude stramien waarschijnlijk niet toegestaan zal zijn. Geleidehondgebruiker Mathieu was al enige tijd aan het werk voor zijn kalender dus wie al uitkeek naar deze nieuwe editie, heeft geluk. De kalenderverkoop gaat gewoon door! De eindejaarsverkoop van speculaas wordt vervangen door een kaarsjesverkoop en hiervoor hebben we jullie hulp hard nodig. Omdat er dit najaar waarschijnlijk weinig activiteiten zullen zijn waar we een standje kunnen zetten en zelf onze kaarsjes kunnen verkopen, stellen we het volgende voor: bel eens rond en vraag uw vrienden en familie wie er kaarsjes wil kopen ten voordele van de opleiding van onze geleidehonden. Plaats een groepsbestelling, zo besparen we op de verzendingskosten. We sturen de kaarsjes dan op en u kan ze verder verdelen. Zo brengt u toch nog wat licht en warmte dit najaar! Kaarsjesverkoop: • 1 doosje bevat 6 BCG-kaarsjes (type theelichtje) • Branduren: 4,5 uur • Prijs: €5 per doosje • Meer informatie zal te vinden zijn via www.geleidehond.be

13 I FLASH


BCG INFORMEERT

30 jaar Belgisch Centrum voor Geleidehonden en 30 jaar Flash Het is zover, de nieuwe Flash is klaar. Flash magazine bestaat, net als het BCG, ook 30 jaar. Wat begon als een eenvoudig krantje - geplooid uit een A2 pagina waardoor de achterkant dan kon dienen als affiche voor een BCG activiteit - is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig magazine. Wij hopen dat de nieuwe lay-out u bevalt. Voor onze blinde of slechtziende lezers voorzien wij nog steeds een editie in Daisy formaat of een versie zonder afbeeldingen in Word. Vanaf 2021 wordt Flash magazine een gratis digitaal magazine. Deze digitale editie, zal verzonden worden per mail, maar ook op onze website zal een digitaal exemplaar terug te vinden zijn. Voor iedereen die dit wenst, blijft de papieren editie behouden, mits een bijdrage van 10 euro voor de verzendingskosten. (actieve vrijwilligers ontvangen hun magazine per post gratis). Deze bijdrage is geen gift en hiervoor zal geen fiscaal attest opgemaakt worden. Om uw Flash magazine in de toekomst te kunnen bezorgen op de gewenste manier is het dus belangrijk dat u ons uw voorkeur doorgeeft, als u dit nog niet deed. Dit kan door onderstaand formulier terug te sturen of door de digitale versie in te vullen op www.geleidehond.be.

geleidehond.be I 14


Gezocht puppy pleegouder(s) Verkeerd geparkeerde auto’s, vuilnis op de weg… De meesten ontlopen dit met gemak, maar voor een slechtziende of blinde persoon zijn dat obstakels die een dagelijks traject ontzettend moeilijk maken. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden pakt dit probleem aan door geleidehonden op te leiden voor personen met een visuele beperking. Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer. Maar, het opleiden van die geleidehonden is wel erg tijdsintensief. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden koopt en kweekt daarom de beste honden voor de job en bezorgt hen een opleiding door professionele trainers. Die opleiding is echter niet mogelijk zonder de uiterst belangrijke pleeggezinnen om deze honden op te vangen – geen pleeggezinnen betekent namelijk geen puppy’s. En geen puppy’s betekent geen nieuwe geleidehonden. Daarom is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op zoek naar vrijwilligers die helpen met het opvoeden van de pups. Hoe, wat, waar? Dat kies je als ‘pleegouder’ volledig zelf: tijdens het eerste levensjaar of enkel tijdens vakantieperiodes, ’s avonds en in het weekend of voor de moederhonden zelfs gedurende hun volledige leven. Pleeggezinnen krijgen ondersteuning en begeleiding van de puppyinstructeurs van het BCG. Alle medische kosten, voeding, mand en trainingsspeeltjes worden overigens vergoed. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is een vereniging zonder winstoogmerk die afhankelijk is van giften en legaten. Wil je ons steunen of een actie organiseren? Meer informatie op www. geleidehond.be

Heb je interesse om pleeggezin te worden? Surf dan naar www.puppyzoektpleeggezin.be of neem telefonisch contact op via 012/23 43 19. We nodigen je graag vrijblijvend uit op een infosessie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.