Page 1

øêùûô÷ 65 - îôùðîô÷ 2019 - ÔÅÔÑÁÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÏ ×ÏÍÄÑÅÌÐÏÑÉÏ & ËÉÁÍÅÌÐÏÑÉÏ


ŒÕÉÏ ÌÂÓÅÊ¡ ÆÏ¿Ø ÑÂÓÂÅÐÔÊÂÌÐÁ ÆÍÂÊÒÏ ÕÉØ ›ÆÏÕÓÊ̽Ø —ÍÍ¡ÅÂØ ÔÂØ ÌÂÍ×ÔÐÓ¾ÛÐÚÎÆ ÔÕÉ 1XWULD ÎÊ ÔÁÈÙÓÐÏÉ ÌÂÖÆÕÐÑÐÊÉμÏÉÎÐÏ¡ÅÂÑÂÓÂÈ×ȽØÆÍÂÊÐÍ¡ÅÐÚÑÚÓÉÏÆ;ÐÚÌÂÊÔÑÐÓÆ;×Ï ŒÕÉ 1XWULD ÑÓÐÕÆÓÂÊ¿ÕÉÕ¡ ÎÂØ ƾÏÂÊ É ¡ÓÊÔÕÉ ÑÐÊ¿ÕÉÕ Õ×Ï ÕÆÍÊÌÒÏ ÑÓÐÜ¿ÏÕ×Ï ÎÂØ É ÐÑо ÅÊÂÔÇÂ;ÛÆÕÂÊ ÂÑ¿ ¼Ï ÐÍÐÌÍÉÓ×μÏÐÔÁÔÕÉÎÂÆͼÈÙ×ÏÔÆ¿ÍÂÕÂÔÕ¡ÅÊÂÕÉØÑÂÓÂÈ×ÈÊ̽ØÅÊÂÅÊÌÂÔ¾ÂØ ™ ÆÕÂÊӾ ÅÊÂÖ¼ÕÆÊ ÑÂÈÌÐÔξÐÚ ÌÁÓÐÚØ ÑÊÔÕÐÑÐʽÔÆÊØ +$&&3 ,62 %5& ,)6  ÆÏÒ ÐÓÊÔμÏ ÂÑ¿ Õ ÑÓÐÜ¿ÏÕ ÕÉØ ¼ÙÐÚÏ ÃÓÂÃÆÚÕƾÈÊÂÕÉÏÆËÂÊÓÆÕÊ̽ÈÆÁÔÉÌÂÊÑÐÊ¿ÕÉÕ¡ÕÐÚØÂÑ¿ÕÐÏÐÓÈÂÏÊÔο,74, ¼ÕÐØÂÏÂÏÆÒÏÐÚÎÆÕÉΡÓÌÂÎÂØš ¢š‘ÌÂÊÔÂØÑÂÓÐÚÔÊ¡ÛÐÚÎÆÕÉÏš ¢š‘DYLUJLQKLVWRU\ÎÊÂÐÍÐÌÍÉÓ×μÏÉÔÆÊÓ¡ÑÐÚ ÑÆÓÊÍÂÎáÏÆÊ ˆ¤ˆ ÆËÂÊÓÆÕÊÌ¡ ÑÂÓּϠÆÍÂÊ¿ÍÂÅ ›ÂÍÂΡÕ ›ÐÍÚÎáÓÊ  ÃÊÐÍÐÈÊÌ¿ ÂÓ×ÎÂÕÊÌ¿ ÆËÂÊÓÆÕÊÌ¿ ÑÂÓÖ¼ÏÐ ÆÍÂÊ¿ÍÂÅÐÆÍÂÊ¿ÍÂÅÐÌÍÂÔÊÌ¿ÌÂÊÑÚÓÉϼÍÂÊÐÔÆÎÊÂÎÆÈ¡ÍÉÑÐÊÌÊ;ÂÔÚÔÌÆÚÂÔÊÒÏÂÑ¿ÈÚÂ;3(7ÌÂÊÍÆÚÌÐÔ¾ÅÉÓМʠÂÓÙ¼ÈÐÏÉÑÂÓ¡ÅÐÔÉÔÆÎÊÂÎÐÏÕ¼ÓÏÂÌÂÊÑÓ×Õ¿ÕÚÑÉÔÚÔÌÆÚÂԾ ‘ÏÂÌÂÍÁÄÕÆÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÂÈÊÂÕÉÔÆÊÓ¡š ¢š‘ÔÕÐZZZQXWULDJU

›ÆÏÕÓÊÌ¡ÈÓÂÇƾ›¤„¥¤¬  ¢ Ÿ¬­š›¤   ‘…™¢‘§™† —ÓÈÐÔÕ¡ÔÊÐÙÍΗ¤‘…™¢ ¢±†‘œš‘Œ ‘ƒ› ¢Œ§‘¢§š¢¤Œ ZZZQXWULDJUQXWULD#QXWULDJU


GĂ?URMET FOOD I ND.

nal o i t i d a tr s ! r u o v a fl Greek

Kozani, Hellas (GR) Tel./Fax: +30.24610.41373 - www.pitenis.gr


d e z i l a i c e p s e s i t r e p x e s t c u d o r p

ucts d o r p ed d r a w !!! a e t a l r p u o y n o

linkedin.com/company /A.-Pitenis-Bros-SA

gplus.to/APitenisBroSA

issuu.com/Pitenis.SA


Εξαιρετικές γεύσεις και παράδοση από το 1950…

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ

Η εταιρία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ βρίσκεται στο 318ο χλμ της ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο Βελεστίνο Βόλου. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μακρά παράδοση στο χώρο της ελιάς από το 1950. Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στο χώρο της βρώσιμης ελιάς η εταιρεία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΕ συνεχίζει να πετυχαίνει και να καινοτομεί. Με άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση έχει πετύχει τα ακόλουθα: 98% αύξηση του τζίρου πωλήσεων τα τελευταία 5 χρόνια, (πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στον κλάδο). 1η σε πωλήσεις στη Νότια Ιταλία και Σικελία 1η σε πωλήσεις μαύρης ελιάς.

∆ιεύθυνση: 318ο χλμ. ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης Τηλ: 24250 22990 Φαξ: 24250 23253 e-mail: kalogirosolives@gmail.com Website: www.kalogirosolives.com


Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν:

E-MAIL: kalogirosolives@gmail.com www.kalogirosolives.com


COMPANY’S PRESENTATION GEORGE KATSIFAS S.A. has been active for 56 years (1962-2018) and we import, process, package and commerce fine aromatic coffee, selected spices and aromatic herbs. We function in a modern 3.500 sq.m.plant, where the processing and packaging of coffee, spices and herbs takes place in a way that the high quality of the products is ensured. The company is undoubtedly the leader in Central Greece markets and has been also an exporting company with quite a success. (GERMANY, PANAMA, HOLLAND, HUNGARY, FRANCE, SWITZERLAND, CYPRUS, SWEDEN) Because the company continuously tries to modernize and

upgrade its products and services, we have acquired the Quality Standard Certification ISO 22000:2005 thus reinforcing the company’s reliability. The company imports most of the raw materials that uses to produce its products, which means that manages to maintain low prices for a large period of time. We also emphasize on aromatic herbs of Greek production and origin, such as oregano, mountain tea and spearmint. GEORGE KATSIFAS S.A. has planned to participate in 10 international European Fairs in the next 3 years ( ANUGA, DETROP, FOODΕΧPO ATHENS, SIAL, SUMMER FANCY FOOD, IFE, INTERFOOD SOFIA etc).

THE PRODUCTS: GREEK COFFEE GROUND in packaging of 100gr, 200gr, and 500gr. (NEW PACKAGING OF GREEK COFFEE-DARK AND DECAFEINE) ALL KINDS OF SPICES AND AROMATIC HERBS in bags and pet jars for household use and in catering packaging for professional use.


gives flavour to life!

GEORGE KATSIFAS S.A. 7th km LARISA-FALANI str., 40011 LARISA, GREECE TEL: +302410941941, +302410233363 FAX: +302410942343, +302410237448 info@alfakatsifa.gr www.alfakatsifa.gr


ΣΗΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡ

ΟΤ

ΥΠΑ

2-2 AGRO 2-1 &

ISO 9001:2000

ISO 22000:2005

Πρότυπη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης Ελληνικών οσπρίων εργοστάσιο: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ / ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ - γραφεία: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 / ΛΑΡΙΣΑ τ.κ. 41334 Τ. 2410 617474, F. 2410 617478, e-mailQ ktima@agrotisltd.gr, www.agrotisltd.gr


Βραβευμένη Μεσσογειακή διατροφή στα καλύτερά της!


E d i t o r i a l Αγαπητοί φίλοι, Το καλοκαιρινό τεύχος του Κόσμου του Super-Market βρίσκεται στα χέρια σας. Το κορυφαίο ελληνικό περιοδικό του κλάδου μας, τον οποίο υπηρετεί με συνέπεια εδώ και 25 χρόνια, σας παρουσιάζει τις τελευταίες ειδήσεις του χώρου μας και σας εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να ανταπεξέλθετε στις αντιξοότητες που δημιουργεί για την ελληνική επιχειρηματικότητα ένα εχθρικό προς της επιχειρήσεις περιβάλλον, που μόνο προβλήματα δημιουργεί. Ìå ìåãÜëç ÷áñÜ, óáò åíçìåñþíïõìå: 1) ãéá ôçí μεγάλη επιτυχία της Greek Export London, Greek Export New York και Greek Export Dubai. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôçò Â& êáé óôï site www.bbe.gr 2) ãéá ôçí ετοιμασία του μεγάλου τεύχους Triiris ANUGA 2019 του μοναδικού ελληνικού παγκόσμιου περιοδικού για την προώθηση των Ελληνικών και Κυπριακών τροφίμων & ποτών. 3) ãéá ôçí διοργάνωση 2 Νοεμβρίου 2019 στην Αίγλη Ζαππείου του Super Market Forum 2019 (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) με την συμμετοχή των μεγάλων ελληνικών Ομίλων και Αλυσίδων στο χώρο των Super Market. Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους τους παράγοντες της αγοράς για μία ακόμα επιτυχημένη έκδοσή μας. Καλό καλοκαίρι Βασίλης Αντζουλής

F DW

FoodrinkWorld

ÅÊÄÏÔÇÓ - ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ

Å ÄÑÁ: ÔÇË.: 210/8838817, FAX: 210/8236331 www.bbe.gr, b_b@otenet.gr ÄÉ ÁÖ ÇÌÉ Ó Ç: ÂÁÓÉËÇÓ ÁÍÔÆÏÕËÇÓ, ÑÏÕËÇ ÍÉÊÏËÁÏÕ - ×ÑÕÓÉÍÇ, • ÍÏÌÉÊ Ï Ó Ó ÕÌÂÏ ÕËÏ Ó : ÔÓÉÂÃÉÏÕÑÁÓ ÅÕÑÕÐÉÄÇÓ ×åéñüãñáöá, öùôïãñáößåò - äéáöÜíåéåò áíÞêïõí óôçí åôáéñåßá êáé äåí åðéóôñÝöïíôáé. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìÝñïõò Þ üëïõ ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ìüíïí êáôüðéí ãñáðôÞò Üäåéáò ôïõ åêäüôç ãéá êÜèå ðåñßðôùóç. ÏËÁ ÅÉÍÁÉ ÊÁÔÏ×ÕÑÙÌÅÍÁ.

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών

 Βιομηχανίες τροφίμων & ποτών

 Βιοτεχνίες τροφίμων & ποτών

 Σουπερ Μάρκετς

 Βιομηχανίες nonfood προϊόντων

 Βιολογικά προϊόντα

 Συσκευασία

 Αντιπροσωπείες - Διανομές

 Παροχή υπηρεσιών

 Εξοπλισμός

 Ζαχαροπλαστεία

 Εστιατόρια

 Καφετέριες

 Αρτοποιεία

 Ξενοδοχεία

 Μπαρ

Λάβετε μέρος στο πιό διάσημο ελληνικό site γιά να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

FoodrinkWorld ...äéåêäéêÞóôå ôï ìåñßäéï óáò óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ

TRIIRIS GREEKTASTEFORUMNEWYORK

GREEK TASTE FORUM NEW YORK

GREEK K&C CYPRIAN PRODUCTS

TRIIRIS GREEKTASTEFORUMDUBAI

GREEK TASTE FORUM DUBAI

GREEK K&C CYPRIOT PRODUCTS

TRIIRIS GREEKTASTEFORUMLONDON

GREEK TASTE FORUM LONDON

GREEK K&C CYPRIOT

Λάβετε μέρος στις δράσεις μας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr

PRODUCTS


39


Åäþ êáé 51 ÷ñüíéá ç åôáéñßá «ÁìâñïóéÜäçò Êïôüðïõëá Åîï÷Þò Á.Â.Å.Å.» äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï ÷þñï ôçò ðôçíïôñïößáò êáôÝ÷ïíôáò õøçëÞ èÝóç óôçí êáñäéÜ ôùí êáôáíáëùôþí. ¸÷åé êáôáöÝñåé üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, íá ðåôý÷åé ôï óôü÷ï ôçò ðñïóöÝñïíôáò óôïí ¸ëëçíá êáôáíáëùôÞ Ýíá «õãéåéíü- íüóôéìï & èñåðôéêü êïôüðïõëï», ðñïóöåñüìåíï áðü ôçí Åîï÷Þ Ðéåñßáò ðïõ âñßóêåôáé óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Ïëýìðïõ óå êÜèå ÅëëçíéêÞ ïéêïãÝíåéá. Ç «ÁìâñïóéÜäçò Êïôüðïõëá Åîï÷Þò Á.Â.Å.Å.» äéáèÝôïíôáò Ýíá ðëÞñùò êáèåôïðïéçìÝíï óýóôçìá ðáñáãùãÞò, åðéôõã÷Üíåé ôïí ðëÞñç Ýëåã÷ï óå üëá ôá óôÜäéá ðáñáãùãÞò. ¸÷ïíôáò ùò ãíþìïíá üôé «Áñ÷Þ Þìéóõ ðáíôüò» äéáèÝôåé ôï ðëÝïí õðåñóýã÷ñïíï åêêïëáðôÞñéï óôçí ÅëëÜäá , ðåôõ÷áßíïíôáò Ýôóé, áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ, ôïí áðüëõôï Ýëåã÷ï ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò. ÄéáèÝôåé äéêÝò ôçò ðôçíïôñïöéêÝò ìïíÜäåò ïé ïðïßåò ëåéôïõñãïýí óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò Å.Å. êáèþò êáé ìéá óýã÷ñïíç ìïíÜäá ðôçíïóöáãåßïõ ç ïðïßá Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï ISO 22000. Ãíùñßæïíôáò ôçí áíÜãêç ôïõ êáôáíáëùôÞ ãéá Ýíá “õãéåéíü êïôüðïõëï” ç «ÁìâñïóéÜäçò Êïôüðïõëá Åîï÷Þò Á.Â.Å.Å.» öñüíôéóå Ýôóé þóôå êáè´ üëá ôá óôÜäéá ðáñáãùãÞò ôïõ íá ôñÝöåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå èñåðôéêÝò öõôéêÝò æùïôñïöÝò ôéò ïðïßåò ðáñÜãåé ç åôáéñßá óôï åñãïóôÜóéï ðáñáãùãÞò æùïôñïöþí ôçò. Óôü÷ïò ôçò åßíáé ç åëëçíéêÞ ïéêïãÝíåéá íá ìçí Ý÷åé óôï ôñáðÝæé ôçò áðëÜ Ýíá «öñÝóêï» õãéåéíü- íüóôéìï & èñåðôéêü êïôüðïõëï áëëÜ Ýíá êïôüðïõëï çìÝñáò …. Êáé áõôü ôï åðéôõã÷Üíåé äéáèÝôïíôáò Ýíá Üñôéï äßêôõï äéáíïìÞò ó´ üëç ôçí ÅëëÜäá ìå 5(ðÝíôå) õðïêáôáóôÞìáôá (ÁèÞíá- ÐÜôñá- ËÜñéóá- ÊïìïôçíÞ- ÓÝññåò), êáé ôï êåíôñéêü ôçò óôçí Ðéåñßá.

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πουλερικών Νωπών - Κατεψυγμένων, Κρεατοσκευάσματα Κεντρικά 2° χλμ. Επ. Οδού Κατερίνns - Π. Κεραμιδίου τnλ.: 23510 34305, 36261, 75571 faχ: 23510 76964 e-mail: ambrosiadissa@aias.gr www.ambrosiadis.gr

Υποκαταστήματα ΑΘΗΝΑ Λ. Θρακομακεδόνων 23, Μενίδι, τnλ.: 210 2404062, 2469316, faχ: 210 2461075 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οδυσσέοs 9, τnλ.: 2310 556812, faχ: 2310 556813 ΠΑΤΡΑ Κλάουs 26, Πετρωτό, τnλ.: 2610 526539, faχ: 2610520293 ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλn 72, τnλ.: 2410620847, τnλ. - faχ: 2410 623742 ΣΕΡΡΕΣ 1° χλμ. Σερρών - Νιγρίταs, τnλ.: 23210 35288, τnλ. - faχ: 23210 39777 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1° χλμ. Κομοτnνήs - Καρυδιάs, τnλ.:25310 24470, faχ: 25310 24664

Βιομηχανία Ζωοτροφών 10° χλμ. Περ. Οδού Κατερίνns - Θεσσαλονίκns Κορινόs Πιερίαs τnλ.: 23510 42282 faχ: 23510 42281


Μαμά: Μπαμπάς: Εγώ: Το κοτόπουλο είναι μια πλούσια πηγή πολύτιμων πρωτεϊνών, βιταμινών, φωσφόρου και σιδήρου, απαραίτητων για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Απορροφάται πολύ εύκολα και περιέχει ελάχιστες θερμίδες και λιπαρά οξέα σε σύγκριση με το κόκκινο κρέας. Oι διατολόγοι συνιστούν την κατανάλωσή του 2-3 φορές την εβδομάδα. Τα κοτόπουλα εξοχής ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ τρέφονται αποκλειστικά με αγνές φυτικές τροφές, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή ποιότητα και μοναδική γεύση. Αυτά τα κοτόπουλα αποτελούν τη βάση μιας μεγάλης ποικιλίας νωπών κοτονοστιμιών που σας λύνουν τα χέρια, προσφέροντας αμέτρητες υγιεινές ιδέες για το καθημερινό σας διατολόγιο. Γι’αυτό αποτελούν την πρώτη σας επιλογή για υγιεινή διατροφή!

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πουλερικών Νωπών - Κατεψυγμένων, Κρεατοσκευάσματα Κεντρικά 2ο χλμ. Επ. Οδού Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου τηλ.: 23511 80000, 23510 75571, 23510 34305 fax: 23510 76964 e-mail: ambro.sales@hotmail.com www.ambrosiadis.gr

Υποκαταστήματα ΑΘΗΝΑ Λ. Θρακομακεδόνων 23, Μενίδι, τηλ.: 210 2404062, 2469316, fax: 210 2461075 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οδυσσέος 9, τηλ.: 2310 556812, fax: 2310 556813 ΠΑΤΡΑ Κλάους 26, Πετρωτό, τηλ.: 2610 526539, fax: 2610520293 ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλη 72, τηλ.: 2410620847, τηλ. - fax: 2410 623742 ΣΕΡΡΕΣ 1ο χλμ. Σερρών - Νιγρίτας, τηλ.: 23210 35288, τηλ. - fax: 23210 39777 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1o χλμ. Κομοτηνής - Καρυδιάς, τηλ.: 25310 24470, fax: 25310 24664

Βιομηχανία Ζωοτροφών 10ο χλμ. Περ. Οδού Κατερίνης - Θεσσαλονίκης Κορινός Πιερίας τηλ.: 23510 42282 fax: 23510 42281


ΤΑΡΑΞΑΚΟ

Από τα καλύτερα χολαγωγά φυτά, είναι εξαιρετικό διουρητικό, πολύ καλό τονωτικό, χωνευτικό και αποτοξινωτικό. Πλούσιο σε βιταμίνη Α, C, D σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο. Το ταραξάκο διεγείρει τις εκκρίσεις της χολής. Ρυθμίζει την όρεξη, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ήπατος και έχει καταπραϋντική δράση.

ΕΥΡΙΠΟΣ ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ. Κ. 14452 Τ. 210 2826296 S. www.evriposherbs.gr

ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ

Βότανο με αγχολυτικές και αντισπασμωδικές ιδιότητες που καταπραΰνει το νευρικό σύστημα. Βοηθά στην αρθρίτιδα, νευραλγία, κολίτιδα, υπέρταση, κολικό εντέρου, ρευματικούς πόνους, δυσμηνόρροια, κράμπες, ημικρανία, αϋπνία, πονόδοντο και νευρικό άσθμα.

ΙΒΙΣΚΟΣ

Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στο μεταβολισμό. Ενδείκνυται για υπέρβαρους με πρόβλημα δυσκοιλιότητας. Δρα ως αγγειοδιασταλτικό, βοηθά στις καρδιαγγειακές παθήσεις, στον έλεγχο της χοληστερόλης και στη θεραπεία της υψηλής πίεσης.

ΣΙΛΥΒΟ (ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ)

Χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας Διεγείρει την έκκριση της χοληδόχου κύστης και βοηθά στην ηπατική ανεπάρκεια. Φυσικό αιμοστατικό για αιμορραγίες της μύτης και στην έμμηνο ρύση με μεγάλη ροή αίματος.

Λουΐζα:

Φαρμακευτικό και αρωματικό βότανο. Βοηθά στο αδυνάτισμα, στη δυσπεψία, στις νευραλγίες και στους κολικούς στομάχου και εντέρων. Είναι τονωτικό, καταπραϋντικό, αντιπυρετικό, διουρητικό και βοηθάει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.

Χαμομήλι: Μελισσόχορτο:

Έχει απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες. Ενδείκνυται στο απλό κρύωμα, την κατάθλιψη, τη δυσπεψία, τον πυρετό, τους κολικούς, τη γρίπη, την αϋπνία, τις ημικρανίες, τη νευραλγία, τη νευρασθένεια. Έχει θεαματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του στρες, «ανεβάζει» τη διάθεση και είναι ήπιο αντικαταθλιπτικό.

Τσουκνίδα:

Το φαρμακευτικό σκεύασμα αποτελείται από τα αποξηραμένα φύλλα, τα άνθη και τις ρίζες της τσουκνίδας. Έχει στυπτικές,και τονωτικές ιδιότητες, ελέγχει τις αιμορραγίες, αποτοξινώνει τον οργανισμό.

Aρωματικό φυτό, πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα και παρά την ταπεινή του εμφάνιση είναι «γίγαντας» σε ιδιότητες. Έχει αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις και είναι χαλαρωτικό. Καταπολεμά τους ιούς και βοηθάει στην αντιμετώπιση του έλκους. Είναι αντισπασμωδικό, απολυμαντικό, τονωτικό, χωνευτικό και συνίσταται για στομαχικές διαταραχές. Δρα κατά του κρυολογήματος και των κολικών.

Φασκόμηλο:

Συναντάμε πάνω από 23 είδη. Είναι τονωτικό και καταπραϋντικό για στομάχι και λαιμό. Βοηθά στην καταπολέμηση ακμής, κρυολογήματος, καψιμάτων, τραυμάτων, πονοκέφαλου και της ημικρανίας. Τα φύλλα του έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες.


ΕΥΡΙΠΟΣ

Βαλεριάνα, Ιβίσκος, Σίλυβο ή Ταραξάκο; H ΕΥΡΙΠΟΣ γνωρίζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών που είναι αναρίθμητες και ευρέως γνωστές, δημιούργησε μια νέα σειρά «ιδιαίτερων» αρωματικών φυτών σε συσκευασία φίλτρου για ευκολότερη χρήση, για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας για καλύτερη φυσική και πνευματική κατάσταση.

ΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ. Κ. 14452 , Τ. 210 2826296, S. www.evriposherbs.gr


ΟFFSeT

ΕκτΥΠΩΣεις

ΨηφΙΑΚές ΕκτΥΠΩΣεις

CrEAtiVE

ΚαΤάΛΟγοι

ΠερΙΟΔιΚά

print


Λ. Ελευθερίας 29 & Γιάνναρου 19, 17455 ‘Αλιμος ΧζφϙζΰΧΩκωχ Τ: 210 7251600 | E: grafima@otenet.gr 7Φ(JUDƬPD#RWHQHWJU

www wwwJUDƬPDSULQWJU

your dreams


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΒΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Η Ιστορία της Μπίρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Χυμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Αναψυκτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται κάθε μήνα με τη μορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και μόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-28, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ

άνοδος του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται κυρίως από τη βελτίωση του κλίματος στη Βιομηχανία (+1,4) και λιγότερο στις Υπηρεσίες (+0,4) και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,8). Αντίθετα, οι σχετικοί δείκτες εξασθένισαν αισθητά στις Κατασκευές (-2,4) ενώ έμειναν σχεδόν αμετάβλητοι στο Λιανικό εμπόριο (-0,1). Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης ανέκαμψε έντονα στην Γαλλία (+4,0), ηπιότερα στην Ιταλία (+1,7) και στην Ισπανία (+1,3) και οριακά στην Γερμανία

Ε.Ε – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Οριακή ενίσχυση στο οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη1 , σταθερότητα στην ΕΕ Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Μάιο ενισχύθηκε οριακά στην Ευρωζώνη (κατά 1,2 μον., στις 105,1 μον2 .), ενώ αντίστοιχα αμετάβλητος παρέμεινε στην ΕΕ (κατά +0,2 μον., στις 103,8) μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η

1 Σημαντική σημείωση: Τον Ιανουάριο αναθεωρήθηκε η σύνθεση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα την αναθεώρηση και του συνολικού δείκτη οικονομικού κλίματος (ESI). Επιπλέον, στην έρευνα εισάγεται και πάλι η Ιρλανδία. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια αναθεώρηση του δείκτη που γίνεται κάθε Ιανουάριο, ως προς το βάρος κάθε χώρας στην έρευνα, καθώς και η προσθήκη του 2018 στο μακροχρόνιο μέσο όρο του δείγματος (1990 – 2018=100) και του δείκτη. 2 Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Γαλλία αναθεωρήθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο με αποτέλεσμα την συνολική αναθεώρηση προς τα κάτω του δείκτη Απριλίου κατά 0,1 στην ΕΕ (103,6) και στην Ευρωζώνη (103,9)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

26


ǔȆĄżȁǿȂȃDzȃǬǴǿȈÖǶĄǯĐȃǺĄǬȇǶǺĄƊDzǻǮDzƋ Φρεσκότερα προϊόντα-Ασφαλέστερα τρόφιμα-Ισχυρότεροι δεσμοί. Ένας καλύτερα προστατευμένος και υγιής πλανήτης. Μια αποτελεσματικότερη εφοδιαστική αλυσίδα για όλους μας. IFCO SYSTEMS Hellas ΕΠΕ Ανδρέα Παπανδρέου 29 | 15124, Μαρούσι Αθήνα T: +30 2109859884-5 | F: +30 2109859886 infoGR@ifco.com | www.ifco.com

Let’s eat.


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Πίνακας 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (1990-2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)1 Περιοχή ΕΕ-28 Ευρωζώνη Ελλάδα

Ακραίες τιμές Min 65,3 (Μαρ. 2009) 68,3 (Μαρ. 2009) 75,3 (Μαρ. 2009)

Μέσος όρος

Max 116,8 (Μάιος 2000) 118,0 (Μάιος 2000) 120,5 (Ιούλ. 2000)

2001-2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100,0

88,6

93,2

102,7

105,2

105,1

110,5

111,3

99,7

89,1

91,7

100,1

103,4

104,5

110,3

111,5

96,5

80,0

90,9

100,0

88,8

91,8

96,6

102,1

Σ

Ο

Ν

Δ

Περιοχή

2018 Ι

ΕΕ-28 Ευρωζώνη Ελλάδα

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

113,8

113,6

114,0

113,6

111,7

111,7

111,8

111,7

111,5

111,5

110,7

110,1

109,3

107,5

112,0

112,2

111,5

111,8

111,2

111,0

110,4

109,7

109,4

107,4

101,4

103,9

99,0

102,6

103,6

102,1 2019 Ι

104,9

104,7

100,6

100,4

101,1

100,9

Ι

Α

Σ

Περιοχή Φ

Μ

Α

Μ

ΕΕ-28

106,1

Ι

105,3

105,1

103,6

103,8

Ευρωζώνη

106,3

106,2

105,6

103,9

105,1

Ελλάδα

99,6

101,3

101,3

100,3

100,8

Ο

Ν

Δ

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος είναι το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

(+0,4), ενώ κάμψη παρουσιάζεται μόνο στην Ολλανδία (-1,3).

παραγγελιών και ζήτησης, ενώ τα εκτιμώμενα αποθέματα μεταβάλλονται θετικά στην ΕΕ και αρνητικά στην Ευρωζώνη.

Στην ΕΕ, η σταθερότητα των προσδοκιών προκύπτει κυρίως ως αποτέλεσμα της αισθητής επιδείνωσης του δείκτη στο Ην Βασίλειο (4,8) η οποία αντισταθμίστηκε ωστόσο από το σταθερό κλίμα στην Πολωνία (+0,0). Σε τομεακό επίπεδο, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη, καταγράφεται σταθερότητα του κλίματος στην Βιομηχανία και στις Κατασκευές και πτώση στις Υπηρεσίες. Αντίστοιχα και στο Λιανικό εμπόριο όπου η μείωση των προσδοκιών στην απασχόληση και στις τιμές συνεισφέρουν στη σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο ζωνών. Αναλυτικότερα:

• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +7,5 και +12,2 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους μεταβάλλονται αρνητικά στην ΕΕ σε αντίθεση με την Ευρωζώνη, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση αλλά και την βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους. • Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +0,8 και -1,2 μονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώνονται τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα. Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες εξασθενούν και στις δύο ζώνες αντί-

• Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -3,6 και -2,9 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής μεταβάλλονται θετικά και στις δύο ζώνες, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις για τα επίπεδα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

28


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διάγραμμα 1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε-28 και Ελλάδα (1990-2018=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 120 110 100 90 80 70 60

Οικονομικό κλίμα EΕ

Οικονομικό κλίμα Ευρωζώνη

Οικονομικό κλίμα Ελλάδα

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2018)

Μαϊ/19

Νοε/18

Μαϊ/18

Νοε/17

Μαϊ/17

Νοε/16

Μαϊ/16

Νοε/15

Μαϊ/15

Νοε/14

Μαϊ/14

Νοε/13

Μαϊ/13

Νοε/12

Μαϊ/12

Νοε/11

Μαϊ/11

Νοε/10

Μαϊ/10

Νοε/09

Μαϊ/09

Νοε/08

Μαϊ/08

50

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

στοιχα.

• Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνεται στο δείκτη κλίματος) αυξάνεται αισθητά τόσο στην ΕΕ (+15,9 από +12,2 μον. στην ΕΕ) όσο και στην Ευρωζώνη (+15,0 μον. από +12,1). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης αλλά με ελαφρά ηπιότερο ρυθμό, ενώ οι προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο εξασθενούν οριακά.

• Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις +2,3 και +4,1 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν στην ΕΕ όπως και στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών βελτιώνεται στην ΕΕ και επιδεινώνεται στην Ευρωζώνη. • Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -6,2 και -6,5 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες ενισχύονται σε αμφότερες τις δύο ζώνες, όπως αντίστοιχα και οι προβλέψεις τους για τη μελλοντική εξέλιξή του τους επόμενους 12 μήνες. Οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας βελτιώνονται και στις δύο ζώνες, όπως και οι προβλέψεις για κύριες αγορές τους επόμενους μήνες.

ΕΛΛΑΔΑ: Μικρή ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ενισχύθηκε οριακά τον Μάιο, στις 100,8 μονάδες (από 100,3), επίδοση ωστόσο που κινείται χαμηλότερα της αντίστοιχης περυσινής (103,6). Στις επιχειρηματικές προσδοκίες, οι τάσεις στους επιμέρους κλάδους είναι μεικτές, με ήπια βελτίωση στο Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, και επιδείνωση στις Κατασκευές. Η καταναλω-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

30


PROCESSING, PACKAGING AND TRADE OF OLIVES & VEGETABLES

Η εταιρεία ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε., Ανώνυμη Γεωργική Βιομηχανική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 1926 με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή, την τυποποίηση και την εμπορία αρίστης ποιότητας Ελληνικών Ελαίων και Λαχανικών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Α’ βιομηχανική περιοχή Βόλου, όπου διαθέτει παραγωγική μονάδα με εγκαταστάσεις 8000 τμ, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15,000 τμ με δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 10.000 τόνοι. ∆ιαθέτη σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε συνδυασμό με την μακροχρόνια εμπειρία στην επεξεργασία των ελιών, εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της, εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής. Το εργοστάσιό μας είναι πιστοποιημένο με το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 FSSC, το Σύστημα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 καθώς και με τα ∆ιεθνή Πρότυπα BRC & IFS. Σήμερα, η εταιρεία παρουσιάζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας το προϊόντα της σε μεγάλες εταιρείες της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και των Αραβικών χωρών. Επίσης διανέμει το προϊόντα της στην Ελληνική αγορά, όπου η ποιότητά τους είναι γνωστή για περισσότερο από 50 χρόνια.

Η εταιρεία μας παράγει όλα τα είδη των ελαιών όπως: ΜΑΥΡΕΣ-ΚΑΛΑΜΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ - ΞΑΝΘΕΣ ΕΚΠΥΡΗΝΩΜΕΝΕΣ - ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ ΘΡΟΥΜΠΕΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Επίσης, συσκευάζει και διάφορα είδη λαχανικών όπως: ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ - ΠΙΚΛΕΣ ΚΑΠΑΡΗ - ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΨΗΤΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Τα διάφορα είδη συσκευασίας αναγράφονται στα ειδικά έντυπα ανά κατηγορία Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας, η διατήρηση των άριστων συνθηκών επεξεργασίας και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

PROCESSING, PACKAGING AND TRADE OF OLIVES & VEGETABLES

385 00 A' IND. AREA VOLOS GREECE • TEL : +3024210 91400-9, FAX :+3024210 91410 www.siouras.gr • e-mail : siourasv@otenet.gr


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

τική εμπιστοσύνη παρουσιάζει ενίσχυση για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Αν και η ενίσχυση αυτή είναι σχετικά μικρής έκτασης, φέρνει τον σχετικό δείκτη στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο του 2009. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν το σύνολο της έρευνας είχε ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές για την Ευρωβουλή και την τοπική-περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Συνεπώς, ενσωματώνει το προεκλογικό περιβάλλον για τις συγκεκριμένες εκλογές αλλά όχι τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων τους. Ο Μάιος ήταν σε μεγάλο τμήμα του ένας μήνας κατά τον οποίο οι προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την πορεία της οικονομίας βρίσκονταν σε αναμονή των βραχυπρόθεσμων πολιτικών εξελίξεων. Αυτό ισχύει κυρίως για τα νοικοκυριά, καθώς οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν προσδοκίες με βάση περισσότερο εξειδικευμένους και μεσοπρόθεσμους δείκτες. Μια σχετική εξέλιξη ήταν η ανακοίνωση, στην αρχή του μήνα, ευνοϊκών για τα νοικοκυριά δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Ορισμένες από αυτές ήταν άμεσης εφαρμογής και αφορούσαν κυρίως στα νοικοκυριά (χρηματική παροχή μόνιμου χαρακτήρα σε συνταξιούχους, μετάταξη προϊόντων - υπηρεσιών από τον κανονικό στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ), ενώ η υλοποίηση των υπόλοιπων έχει προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά. Από τις τάσεις στους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών τον Μάιο, δεν προκύπτει σημαντική ενισχυτική επίδραση των μέτρων σε αυτές. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτά συνέβαλαν στην ήπια άνοδο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Οι όποιες επιδράσεις του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και των εκλογών για την αυτοδιοίκηση, αλλά και της προκήρυξης βουλευτικών εκλογών, θα αποτυπωθούν στην επόμενη Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας.

 στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκε ελαφρά, ενώ το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκε οριακά, όπως και ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα  στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα βελτιώθηκαν οριακά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες κινήθηκαν ήπια πτωτικά  στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα φαίνεται να διογκώνονται  στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων μεταβάλλονται οριακά, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύονται  στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύονται οριακά, όπως και οι προβλέψεις για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Αντίστοιχα βελτιώνεται η πρόθεση για αποταμίευση και μειώνεται ο δείκτης για την ανεργία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μικρή επιδείνωση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω απαισιόδοξων προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία περιορίστηκε ήπια τον Μάιο, στις 102,9 (από 104,4) μονάδες, επίπεδο ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (101,7 μον.). Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε οριακά, το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες αποδυνα-

Αναλυτικότερα:

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

32


Êáëü Êáëïêáßñé


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Πίνακας 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία Τομέας Βιομηχανία (2000-2010=100)

Ακραίες τιμές Min Max 66,2 117,6 (Φ. 2009) (Μάρ. 2000)

Ι 103,9

Φ 108,7

Μ 102,6

Α 103,4

Μ 101,7

Ι 97,6

Φ 104,1

Μ 103,8

Α 104,4

Μ 102,9

2001-2018

2013

Μέσος όρος 2014 2015

2016

2017

2018

95,9

92,6

99,7

86,3

96,1

98,1

102,8

Ι 105,9

Α 106,6

Σ 104,5

Ο 98,9

Ν 97,9

Δ 96,4

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

2018 Ι 103,1 2019 Ι

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Πηγή: IOBE

μώθηκε ήπια, ενώ αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα περιορίστηκαν. Αναλυτικά:

ση με τις προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες, οι οποίες υποχώρησαν ήπια (+28 από +33 μον. ο δείκτης).

α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώνεται τον Απρίλιο στις -14 μονάδες (από 15 μον.), με το 28% (από 27%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 14% (από 11%)να αναφέρει το αντίθετο.

ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν ήπια τον Μάιο (στις +29 μον. το ισοζύγιο από +37), με το 43% (από 42%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και το 14% (από 5%) μείωσή τους. Αντίθετα, ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις κινήθηκε ήπια ανοδικά, στις +15 (από +9) μονάδες, με το 33% (από 30%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο έχασε 7 μονάδες και διαμορφώθηκε στις +25, με το 40% (από 38%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 15% (από 6%) μείωσή της.

στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής υποχώρησαν οριακά, στους 4,6 (από 4,7) μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να κινείται και αυτό χαμηλότερα, στο 70,3% (από 72%).

γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο κινήθηκε οριακά πτωτικά, στις +13 μονάδες (από +14), με το 22% (από 19%) των επιχειρήσεων να αναφέρει εκ νέου υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 9% (από 5%) να δηλώνει το αντίθετο.

ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση ήταν αμετάβλητος, στις +10 μονάδες, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 23% (από 19%) και το 13% (από 10%) να αναμένει υποχώρηση.

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Μάιο μικτές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο ήταν αμετάβλητες, στις +6 μονάδες, ενώ οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού ενισχύθηκαν (-12 από -14 μον. ο δείκτης), σε αντίθε-

η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών διαμορφώθηκε στη +1 (από +3) μονάδες, με το 81% (από 83%)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

34


¸ ªààçøòïîè Îëõåóèè çéá ôï ¶íðÞòéï ëáé ôè μéïíèèøáîÝá ÆòïæÝíöî

9-1010 1 1

Áö»μĹÃËË 2019

μòåÝôå ò óùîåòçÀÀôå÷ ¢¹°Áû »¿Á ¶êïðìÝóôå ôèî °¦Ã£¸º¸ óá÷ °îáðôàêôå ôé ÷ ¶¥°¡¿¡¶ª óáá÷ °îáëáìàãôåå ðòïôÀóåé÷ çéá ”…Ž€€”ƒ™Ž¤—˜ŽÝ¡ª–™Ž¤Ž Ãòçáîñóôå ôá LOGISTICS óáá÷

§ ¢˜” ,–¡š› šž©žš’£

•š ¢” ”’ ’ž©£˜

210 9010040 • info@omind.gr www.sce.gr


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διάγραμμα 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία (2000-2010=100) 120

20

110

10

100

0

Βιομηχανία - Ελλάδα

Μαϊ/19

Νοε/18

Μαϊ/18

Νοε/17

Μαϊ/17

Νοε/16

Μαϊ/16

Νοε/15

Μαϊ/15

Νοε/14

Μαϊ/14

Νοε/13

Μαϊ/13

Νοε/12

-50 Μαϊ/12

50 Νοε/11

-40 Μαϊ/11

60 Νοε/10

-30

Μαϊ/10

70

Νοε/09

-20

Μαϊ/09

80

Νοε/08

-10

Μαϊ/08

90

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2018)

Βιομηχανία - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο και το 10% σταθερά να αναμένει άνοδο.

μήνες αντισταθμίστηκε από τις ελαφρώς θετικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.

Σε επίπεδο βασικών τομέων, η τάση των προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά είναι πτωτική, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 98,9 (από 101,4) μονάδες. Σημειώνεται ήπια υποχώρηση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα τα αποθέματα ήταν σχεδόν αμετάβλητα, με τις εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες να αποδυναμώνονται. Παράλληλα, στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης υποχώρησε στις 93,8 (από 96,5) μονάδες, τάση η οποία διαμόρφωσε και τη δυναμική στο σύνολο της Βιομηχανίας, λόγω της αισθητής πτώσης της παραγωγής τους 3-4 προσεχείς μήνες. Τέλος, σταθερός ήταν ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 109,2 (από 109,4) μονάδες, καθώς η πτωτική μεταβολή των προσδοκιών για την παραγωγή τους τους 3-4 ερχόμενους

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Επιδείνωση επιχειρηματικών προσδοκιών, εκπορευόμενη αποκλειστικά από τις Ιδιωτικές Κατασκευές Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές υποχώρησε τον Μάιο, στις 53,7 (από 56,2) μονάδες, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (69,8 μονάδες). Στους επιμέρους κλάδους, η τάση είναι πτωτική στις Ιδιωτικές Κατασκευές ενώ αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στα Δημόσια Έργα. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν οριακά, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση κινήθηκαν ήπια πτωτικά. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης των -76 μονάδων στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αυξήθηκε οριακά, στις -75, με το 76% (από

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

36


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Πίνακας 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Τομέας Κατασκευές (2000-2010=100)

Ακραίες τιμές Min Max 28,9 155,7 (Μάρ. 2011) (Μάρ. 2000)

Ι 60,5

Φ 69,7

Μ 50,6

Α 49,7

Μ 69,8

Ι 60,2

Φ 48,9

Μ 61,1

Α 56,2

Μ 53,7

2001-2018

2013

Μέσος όρος 2014 2015 2016

80,5

71,5

88,4

62,0

61,3

55,4

58,1

Ι 56,9

Α 55,7

Σ 52,3

Ο 58,4

Ν 62,7

Δ 48,6

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

2018 Ι 62,0

2017

2018

2019 Ι

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις για το πρόγραμμα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ

επιχειρηματικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές, στις 64,8 (από 67,5) μονάδες, επίπεδο χαμηλότερο και έναντι του αντίστοιχου πριν ένα έτος (69,8 μον.). Ο δείκτης πρόβλεψης για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών κινήθηκε οριακά ανοδικά και διαμορφώθηκε στις -67 (από -68) μονάδες, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου υποχώρησαν ήπια (στις -15 από -10 μον. ο δείκτης). Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησαν αισθητά (+2 από +28 μον. ο δείκτης), ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας ανέκαμψαν οριακά (5,8 από 5,7). Ως προς τις τιμές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν έντονα, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -31 μονάδες (από -12). Τέλος, εξασθένησε στο 14% (από 16%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αναφέρουν προσκόμματα στη λειτουργία τους. Από τις υπόλοιπες, το 50% δηλώνει την ανεπάρκεια χρηματοδότησης και το 34% τη χαμηλή ζήτηση ως το βασικότερο λειτουργικό του πρόβλημα, με μόλις το 1% αναφέρει τους λοιπούς παράγοντες.

77%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών του το επόμενο τρίμηνο ενώ δεν δήλωσε κάποιος το αντίθετο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης μεταβλήθηκε ήπια αρνητικά, από τις -27 στις -32 μονάδες, με το 40% (από 38%) των ερωτηθέντων να προβλέπει μείωση θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 8% (από 11%) άνοδο. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο αρνητικός δείκτης των -7 μονάδων στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων αποδυναμώθηκε αισθητά, χάνοντας 16 μονάδες, ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας ενισχύθηκαν στους 7 (από 6,5). Στο πεδίο των τιμών, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν ελαφρώς (-22 από 19 μον. ο δείκτης), ενώ τέλος, το 14% (από 13%) από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 20% επισημαίνει τη χαμηλή ζήτηση, το 52% την ανεπαρκή χρηματοδότηση και ένα 12% λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες ως τα βασικότερα εμπόδια στη λειτουργία του.

Αναλυτικά στους επιμέρους κλάδους:

Σε αντίθεση με τις Ιδιωτικές Κατασκευές μικρή άνοδο παρουσίασε τον Μάιο σε σχέση με τον

Υποχώρηση παρουσίασε τον Μάιο ο δείκτης

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

38


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διάγραμμα 3: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές (2000-2010=100) 140

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

120 100 80 60 40 20

Κατασκευές - Ελλάδα

Μαϊ/19

Νοε/18

Μαϊ/18

Νοε/17

Μαϊ/17

Νοε/16

Μαϊ/16

Νοε/15

Μαϊ/15

Νοε/14

Μαϊ/14

Νοε/13

Μαϊ/13

Νοε/12

Μαϊ/12

Νοε/11

Μαϊ/11

Νοε/10

Μαϊ/10

Νοε/09

Μαϊ/09

Νοε/08

Μαϊ/08

0

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2018)

Κατασκευές - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

περιορισμένη χρηματοδότηση και το 19% άλλους παράγοντες ως τα κυριότερα επιχειρηματικά του προσκόμματα.

προηγούμενο μήνα ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων και διαμορφώθηκε στις 46,5 (από 43,6) μονάδες, υψηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή τιμή του (39,8 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο δείκτης των -83 μονάδων τον Απρίλιο ενισχύθηκε οριακά, στις -80 μονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό ισοζύγιο έφτασε τις -41 (από -43) μονάδες. Από τις επιχειρήσεις του κλάδου, το 48% (από 53%) αναμένει λιγότερες θέσεις απασχόλησης, με το 7% (από10%) να προβλέπει αύξησή τους. Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών, ενισχυμένος κατά 3 μονάδες, στις -37. Το σχετικό με τις τιμές ισοζύγιο επίσης ενισχύθηκε 7 μονάδες, στις -17 μονάδες. Τέλος, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία αυξήθηκε ελαφρώς και διαμορφώθηκε στο 15%, με το 12% να αναφέρει τη χαμηλή ζήτηση, το 54% την

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ανάκαμψη στις επιχειρηματικές προσδοκίες, λόγω κυρίως της αισθητής ενίσχυσης των τρεχουσών πωλήσεων Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ανέκαμψε τον Μάιο, κινούμενος στις 96,2 (από 94,0) μονάδες, κινούμενος ωστόσο πολύ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή επίδοση (107,3). Από τις κύριες μεταβλητές του δείκτη, οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται αισθητά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ ο δείκτης αποθεμάτων εμφανίζει διόγκωση. Αναλυτικά, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους είναι πλέον θετικές, με τον σχετικό δείκτη να κινείται στις +3 (από -17) μονάδες. Το 40% (από 32%)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

40


MARKET FORUM 2 01 9 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Σάββατο 2 / Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ της ΑΙΓΛΗΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Θέμα: Πως τα ελληνικά τρόφιμα & ποτά θα κατακτήσουν μερίδιο στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αυστηρά μόνο για Επιχειρηματίες & Στελέχη επιχειρήσεων

Διοργάνωση

ÔÇË.: 210 8814731, 210 8837107, 210 8838816/7, ÖÁÎ: 210 8236331 www.bbe.gr, www.foodrinkworld.gr, e-mail: b_b@otenet.gr

Μ. Φανδρίδης & Συνεργάτες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

των επιχειρήσεων δηλώνει αυξημένες πωλήσεις, έναντι όμως του 37% (από 48%) που αναφέρει το αντίθετο. Τα αποθέματα διογκώνονται στις +18 μονάδες (από +8), ενώ από την άλλη πλευρά οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο τρίμηνο αποδυναμώνονται οριακά (στις +22 από +25 μον. το σχετικό ισοζύγιο). Όσον αφορά στις παραγγελίες προς προμηθευτές, σημειώνεται ενίσχυση, με το σχετικό ισοζύγιο να κινείται έντονα θετικά (+10 μονάδες από ισοσκελισμένο), ενώ αντίθετα πτωτικά κινούνται οι αισιόδοξες πάντως ακόμα προβλέψεις για την απασχόληση (+19 από +24 μον.). Τέλος, ως προς τις τιμές, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (84%) αναμένει σταθερότητα, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις +2 (από 2) μονάδες. Οι εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους του Λιανικού εμπορίου είναι κυρίως ανοδικές με εξαίρεση των κλάδο Τροφίμων-ΠοτώνΚαπνού:

Ανοδικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα – Ένδυση – Υπόδηση, φθάνοντας στις 78,9(από 66,9) μονάδες, σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους (90,7 μον.). Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, πολύ ισχυρή είναι η άνοδος στις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις καταγράφοντας σημαντική βελτίωση (στις -52 μον. ο δείκτης από -90). Αντίθετα, πτωτικά αλλά ηπιότερα κινούνται οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία τους (+7 μον. ο δείκτης από +13). Στα αποθέματα ο σχετικός δείκτης εξασθενεί ήπια στις +11 μονάδες (από +15 μον), ενώ θετικές είναι οι προβλέψεις σχετικά με τις παραγγελίες προς προμηθευτές (16 από -42 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Αισθητή βελτίωση καταγράφεται και στις προσδοκίες για την απασχόληση (στις -22 μον. ο δείκτης από -33), ενώ στις τιμές, ο σχετικός δείκτης παραμένει αμετάβλητος στις -6 μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός αποδυναμώθηκε έντονα τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις 83,4 (από 96,8) μονάδες, κινούμενος ωστόσο σε υψηλότερη επίδοση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή (79,9 μον.). Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν αρνητικές, στις – 4 μονάδες ενώ παράλληλα μειώνονται αισθητά οι προσδοκίες στις πωλήσεις της επόμενης περιόδου(στις +28 μον. το σχετικό ισοζύγιο από +48). Στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα, ο αντίστοιχος δείκτης ενισχύεται σημαντικά στις +26 (από -2) μονάδες, ενώ πτωτικά κινούνται οι παραγγελίες προς προμηθευτές (+28 από +38 μον.). Αρνητικά κινούνται οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης του κλάδου (+21 μον. ο δείκτης από +38), ενώ στις τιμές αναμένεται σημαντική ενίσχυση (+29 από +9 μον. ο δείκτης).

Τον Μάιο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού ενισχύονται σημαντικά, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 75,9 (από 58,2) μονάδες, αρκετά χαμηλότερα πάντως σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (102,6 μον.). Το ισοζύγιο για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνεται έντονα και φτάνει τις -30 μονάδες (από -48), με τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου να ενισχύονται επίσης (-17 από -23 μον. ο δείκτης). Ο δείκτης των αποθεμάτων εξασθενεί έντονα και διαμορφώνεται στις -3 μονάδες (από +37), φανερώνοντας σημαντική ρευστοποίησή τους, ενώ στις προβλέψεις παραγγελιών προς προμηθευτές, το αρνητικό ισοζύγιο εξασθενεί ήπια στις -36 μονάδες. Αρνητικές παραμένουν οι προβλέψεις για την απασχόληση, παρά τη μικρή βελτίωση (-20 από -28 μονάδες), ενώ στις τιμές, ο σχετικός δείκτης

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

42


Your brand, our

olives,

lots of sun and love... in every jar!

Our olive factory, on the crossroads of some of the best olive growing regions of Greece, displays 80.000 square feet of production buildings and warehouses with 3.000 tons of storage and curing capacity, processing and packaging facilities. E A R LY & R I P E H A L K I D I K I

|

K A L A M AT A

|

RIPE AMFISSA

Grekko Fruta S.A. • 26th km of Old National Road Thessaloniki-Kilkis, Kilkis, 61100, Greece T +30(234)106-4649 • info@grekkofruta.com www.grekkofruta.com


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Πίνακας 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max 52.6 128.7 (Ιούλ. 2010) (Μάιος 2007)

Λιανικό Εμπόριο (2000-2010=100) Ι 99,1

Φ 97,2

Μ 94,9

Α 106,5

Μ 107,3

Ι 118,3

Φ 103,7

Μ 95,5

Α 94,0

Μ 96,2

2001-2018

2013

Μέσος όρος 2014 2015

2016

2017

2018

92,5

72,6

92,3

83,9

101,4

94,6

104,5

2018 Ι 100,1

Ι 105,8

Α 109,5

Σ 109,5

Ο 107,7

Ν 104,6

Δ 112,2

2019 Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ

Διάγραμμα 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2000-2010=100) 140

10

120

5

100

0 -5

80

-10

60

-15

40

-20

Λιανικό Εμπόριο - Ελλάδα

Μαϊ/19

Νοε/18

Μαϊ/18

Νοε/17

Μαϊ/17

Νοε/16

Μαϊ/16

Νοε/15

Μαϊ/15

Νοε/14

Μαϊ/14

Νοε/13

Μαϊ/13

Νοε/12

Μαϊ/12

Νοε/11

Μαϊ/11

Νοε/10

Μαϊ/10

Νοε/09

-30 Μαϊ/09

0 Νοε/08

-25 Μαϊ/08

20

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2018)

Λιανικό Εμπόριο - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

+19 από -2 μον.), ενώ αντίθετα κινείται ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου, χάνοντας 5 μονάδες (+46 από +51 μον.). Στα αποθέματα, καταγράφεται διόγκωση (στις +14 μονάδες από +8), ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση χάνουν έδαφος και ισοσκελίζονται (μηδέν από +8 μον. το σχετικό ισοζύγιο). Στις παραγγελίες προς προμηθευτές, σημειώνεται μικρή

μειώνεται οριακά κατά μία μονάδα, στις -10 μονάδες. Ήπια ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, στις 122,2 (από 118,8) μονάδες, επίπεδο αρκετά χαμηλότερο του αντίστοιχου περσινού (138,4 μον.). Το αρνητικό ισοζύγιο στις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου κερδίζει έντονα έδαφος και μεταβάλλεται θετικά (στις

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

44


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

αισιόδοξες, παρά τη μικρή κάμψη. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ισοσκελίζεται (από -4) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να αμβλύνονται (-2 από -5 μον. ο δείκτης). Παρά τη μικρή κάμψη παραμένει θετικός ο δείκτης στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου (+19 από +20 μον. το σχετικό ισοζύγιο), ενώ ενισχύονται και οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση (+25 από +20 μον. ο σχετικός δείκτης). Στις τιμές, το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται στις +2 (από +4) μονάδες, ενώ το 29% των επιχειρήσεων δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 33% επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία του, το 16% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 16% την τρέχουσα οικονομική συγκυρία (κεφαλαιακοί έλεγχοι, καθυστέρηση εισπράξεων Δημοσίου, υψηλή φορολογία κ.α.).

αποκλιμάκωση στο σχετικό ισοζύγιο (+13 από +15 μον. το ισοζύγιο), ενώ τέλος, στις προβλέψεις των τιμών, ο σχετικός δείκτης κινείται στις -2 (από -9) μονάδες. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα κινούνται επίσης ανοδικά, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 87,8 (από 85,7) μονάδες, επίδοση αισθητά χαμηλότερη από εκείνη της αντίστοιχης περσινής περιόδου (93,7 μον.). Από τα επιμέρους στοιχεία, οι τρέχουσες πωλήσεις αλλάζουν τάση και γίνονται θετικές (στις +4 μον. το σχετικό ισοζύγιο από -1), ενώ παράλληλα βελτιώνεται έντονα το ισοζύγιο με τις προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου (+26 από +2 μον.). Τα αποθέματα διογκώνονται, με το σχετικό δείκτη από ισοσκελισμένος να κερδίζει 22 μονάδες, ενώ το ισοζύγιο των +20 μονάδων στις προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προμηθευτές ενισχύεται σημαντικά και διαμορφώνεται στις +50 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το ισοζύγιο των +19 μονάδων μεταβάλλεται οριακά θετικά (στις +20 μον.), ενώ αντίθετα συμβαίνει με τις τιμές, όπου ο σχετικός δείκτης χάνει 2 μονάδες και ισοσκελίζεται.

Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών η εικόνα είναι η ακόλουθη: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία αυξάνεται στις 104,0 (από 97,6) μονάδες, επίπεδο αισθητά όμως χαμηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (128,5 μον.). Οι εκτιμήσεις για την πορεία της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων γίνονται οριακά θετικές στις 2 μονάδες (από -13), ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται στις -7 μονάδες (από -14). Από την άλλη πλευρά οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση περιορίζονται και διαμορφώνονται στις +27 από +30 μον. το ισοζύγιο, όπως και εκείνες για την απασχόληση του κλάδου (+24 από +31 μον. το ισοζύγιο). Ο δείκτης των τιμών διαμορφώνεται στις +15 μονάδες (από +23), ενώ τέλος, κινείται

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ελαφρά ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω κυρίως των θετικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται οριακά θετικά τον Μάιο, στις 90,7 (από 89,0) μονάδες, χαμηλότερα πάντως από την αντίστοιχη περυσινή επίδοση (105,5 μονάδες). Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται ελαφρά και ισοσκελίζονται, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της να παραμένουν

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

46


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Πίνακας 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Τομέας

Ακραίες τιμές Min Max 55.9 140.2 (Σ. 2012) (Ιούλ. 2000)

Υπηρεσίες (2000-2010=100)

2001-2018 88,4

2013

Μέσος όρος 2014 2015

2016

2017

2018

75,3

93,3

78,2

79,3

92,7

97,0

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

99,7

92.6

100.6

99,9

94,2

89,7

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

2018 Ι

Φ

Μ

Α

Μ

88,0

93,7

92,4

100,3

105,5

Ι 80,8

Φ 86,4

Μ 90,0

Α 89,0

Μ 90,7

Ι 107,4 2019 Ι

Σημειώσεις: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE

Ήπια ανοδικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Διάφορες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, κινούμενος στις 91,1 (από 87,3) μονάδες, σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά (74,1 μον.). Στους βασικούς δείκτες, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων μειώνεται κατά 6 μονάδες (στις -1 μονάδες), ενώ εξαλείφονται οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (0 από -10 μον. το ισοζύγιο). Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης κινούνται ανοδικά (+23 από +12 μον. το ισοζύγιο), όπως και οι προβλέψεις για την απασχόληση, με το σχετικό ισοζύγιο να ενισχύεται αισθητά (+29 από +18 μον.). Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές που ενισχύονται (+7 από -3 μον. ο δείκτης), ενώ διαμορφώνεται στο 26% το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία, με το 40% να αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 15% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως βασικότερα εμπόδια λειτουργίας.

στο 31% (από 23%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με ένα 34% να κρίνει ως βασικό λειτουργικό εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 9% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 23% την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Ανοδικά κινείται και ο δείκτης προσδοκιών στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (χωρίς Τράπεζες), στις 127,0 (από 112,5) μονάδες, σε οριακά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους (126,5 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αλλά και της τρέχουσας ζήτησης ενισχύονται (+39 από +21 μον. το σχετικό ισοζύγιο και +28 μονάδες από +12 αντίστοιχα). Σχετικά με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, ο σχετικός δείκτης κινείται έντονα ανοδικά στις +17 (από +7) μονάδες, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύονται αισθητά (στις +28 από +12 μον. με το ισοζύγιο). Στις προσδοκίες για τις τιμές, ο σχετικός δείκτης ισοσκελίζεται χάνοντας 7 μονάδες, ενώ τέλος, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ανεμπόδιστη λειτουργία κινείται στο 6% (από 14%), με το 77% να αναφέρει την ανεπαρκή ζήτηση ως σημαντικότερο πρόσκομμα λειτουργίας.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινείται πτωτικά και διαμορφώνεται στις 87,1 (από 98,6) μονάδες, κινούμενος σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2018 (79,9 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

48


About us,

η νι

οϊ

ό

Ε

λλ

ν

100%

κό πρ

We, the Avramidis family, have been in the field of dairy products for 35 years. Now we are a 3rd generation and we produce traditional dairy products based on quality and innovation. Our headquarters are located in a small mountainous village (Vatero) some kilometers away from the city of Kozani, on the National Road towards Ioannina Our factory 1s located in our pnvately owned facilities of 1.700 sq.m. on a plot of I 700 sq.m.

Avramidis family: 6 km Kozani-Kastoria, Vatero I Kozani 50100 mob: +30 6974 934 067 | tel: +30 2461 027 801, +30 2461 049 149 | fax: +30 2461 027 802 www.avramidisfamily.gr | kostas@avramidisfamily.gr


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διάγραμμα 5: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (2000-2010=100) 120

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

110 100 90 80 70 60 50

Υπηρεσίες - Ελλάδα

Μαϊ/19

Νοε/18

Μαϊ/18

Νοε/17

Μαϊ/17

Νοε/16

Μαϊ/16

Νοε/15

Μαϊ/15

Νοε/14

Μαϊ/14

Νοε/13

Μαϊ/13

Νοε/12

Μαϊ/12

Νοε/11

Μαϊ/11

Νοε/10

Μαϊ/10

Νοε/09

Μαϊ/09

Νοε/08

Μαϊ/08

40

Μέσος Όρος Ελ. (2002-2018)

Υπηρεσίες - Ευρωζώνη (άξονας δεξιά) Πηγή: IOBE, DG Ecfin. Ο δείκτης για την Ευρωζώνη είναι υπό μορφή ισοζυγίου και αντλείται από την DG Ecfin

των επιχειρήσεων αποδυναμώνονται, χάνοντας 15 μονάδες και διαμορφώνονται στις -7 μονάδες, ενώ το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση υποχωρεί κατά 6 μονάδες στις +2 μονάδες. Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης καταγράφεται έντονη κάμψη στο σχετικό δείκτη στις +20 (από +43) μονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου το ισοζύγιο μειώνεται αισθητά (+13 από +28 μον.), με τις προβλέψεις για τις τιμές να αποκλιμακώνονται (4 από -5 μον. ο δείκτης). Τέλος, το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 23% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 20% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.

επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (109,3 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων κερδίζουν αισθητά έδαφος (στις +2 από -16 μον. ο δείκτης), ενώ παράλληλα, το ισοζύγιο των -20 μονάδων των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση περιορίζεται κατά 22 μονάδες. Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης ενισχύεται και διαμορφώνεται στις +42 μονάδες (από +31), ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου ο δείκτης κερδίζει επιπλέον 15 μονάδες και διαμορφώνεται στις +39. Ο δείκτης τιμών υποδηλώνει αποκλιμάκωση των προσδοκιών (στις -4 από +13), ενώ τέλος, το 32% (από 18%) των επιχειρήσεων δηλώνει ανεμπόδιστη επιχειρηματική λειτουργία, με το 32% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 26% την ανεπάρκεια κεφαλαίων.

Ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις Χερσαίες Μεταφορές, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται τον Μάιο στις 97,5 (από 83,4) μονάδες, σε έντονα χαμηλότερο

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

52


Το Ι.Ο.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί ένα κοινωφελές ίδρυμα που συνιστά μια σύγχρονη δεξαμενή σκέψης (think tank) στην οικονομική έρευνα και πολιτική. Το Ι.Ο.Β.Ε. έχει δύο βασικούς σκοπούς: α) να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και β) να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Επικεντρώνει την ερευνητική του δραστηριότητα στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έρευνες που ξεκινούν από το επίπεδο της επιχείρησης και σχετίζονται με προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το Ι.Ο.Β.Ε. ως ο μόνος ιδιωτικός, ανεξάρτητος και αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας επιδιώκει να παρεμβαίνει έγκαιρα, να επισημαίνει τα κρίσιμα ζητήματα και κυρίως να προτείνει λύσεις, διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο αυτό επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: • ∆ιεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικά, κλαδικά και τομεακά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

• Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις με έρευνες πεδίου και καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί, διατυπώνοντας προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. • Παρέχει αξιόπιστες και αντικειμενικές αναλύσεις για συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. • Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα και πολιτικές. • Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με τη διοργάνωση ημερίδων και συζητήσεων για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. • ∆ιατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα σχεδιασμού βιομηχανικής και αναπτυξιακής πολιτικής, απασχόλησης και κατάρτισης και προτείνει θεσμικές παρεμβάσεις σε θέματα ανάπτυξης και ενίσχυσης επιχειρήσεων και αγορών. • ∆ιοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκδίδει βιβλία για την προώθηση μελετών και ερευνών, σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς.

http://iobe.gr/


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Πίνακας 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) Περιοχή ΕΕ-28 Ευρωζώνη Ελλάδα

Ακραίες τιμές Min -23,7 (Φεβρ. 2009) -24,4 (Μάρ. 2009) -80,8 (Φεβρ. 2012)

Μέσοι όροι

Max -1,7 (Μάιος 2000) -1,9 (Μάιος 2000) +3,2 (Απρ. 2000)

2001-2018

2013

-11,1

-20,1

ΕΕ-28

Φ -3,6

Μ -4

2015

2016

2017

2018

-16,9

-9,9

-6,5

-7,1

-5,5

-12,3

-20,2

-18,3

-11,9

-8,4

-8,6

-6,0

-42,7

-69,3 -73,85 2018

-52,8

-50,3

-62,9

-58,9

Ι -4,6

Α -4,5

Περιοχή Ι -3,5

2014

Α -4,4

Μ -4,2

Ι -4

Σ -5,1

Ο -5

Ν -5,8

Δ -7,2

Ευρωζώνη

-3,2

-3,5

-4,2

-4,4

-4,8

-4,8

-4,7

-4,9

-5,6

-5,3

-6,1

-7,8

Ελλάδα

-47,8

-49,6

-52,1

-48,5

-48,6

-48,9

-46,5

-45,0

-42,7

-34,1

-32,7

-31,0

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

-7,4

-6,8

-6,8

-7,3

-6,2

Περιοχή ΕΕ-28

2019

Ευρωζώνη

-7,4

-6,9

-6,6

-7,3

-6,5

Ελλάδα

-28,3

-33,3

-31,6

-30,9

-29,5

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

έτος (χρηματική παροχή μόνιμου χαρακτήρα σε όλους συνταξιούχους, μετάταξη κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών από τον κανονικό στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ). Πάρα ταύτα, οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πλέον απαισιόδοξοι στην ΕΕ, όμως πλέον βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα επόμενα περισσότερο απαισιόδοξα νοικοκυριά, εκείνα της Βουλγαρίας (-25,5 από -26,2 μον. ο δείκτης). Την πεντάδα των πλέον απαισιόδοξων συμπληρώνουν η Ιταλία (-12,1 από -13,4), η Ρουμανία (-9,9 από -12,6) και η Πορτογαλία (-9,7 από -8,0). Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -6,2(από 7,3) μονάδες στην ΕΕ και στις -6,6 (από -7,3) μονάδες στην Ευρωζώνη. Ανοδική τάση σημειώθηκε τον Μάιο σε 14 χώρες, ενώ θετικό πρόσημο διατηρούν 6 χώρες: η Τσεχία, η

Νέα μικρή ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε εκ νέου τον Μάιο, για τρίτο μήνα, σε μικρό βαθμό. Διαμορφώθηκε στις -29,5 (από -30,9) μονάδες, αρκετά υψηλότερα από ότι ένα έτος νωρίτερα (-48,6 μονάδες)3 . Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο δείκτης βρέθηκε στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2009. Ωστόσο, παραμένει για έβδομο μήνα στην περιοχή των -30 μονάδων. Η ενίσχυση υποστηρίζεται από όλους τους επιμέρους δείκτες οι οποίοι διαμορφώνουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η νέα αύξηση θεωρείται ότι σχετίζεται κυρίως με τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν στην αρχή του Μαΐου για το τρέχον

3 Ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης άλλαξε από τον Ιανουάριο του 2019. Πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωσή τα ισοζύγια απαντήσεων της πρόθεσης για αποταμίευση και των προβλέψεων για την ανεργία. Έχουν αντικατασταθεί από τα ισοζύγια των εκτιμήσεων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών το τελευταίο 12μηνο και των προβλέψεών τους για μείζονες αγορές. Τα δύο ισοζύγια απαντήσεων που παρέμειναν στον υπολογισμό του δείκτη είναι οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους επόμενους 12 μήνες και οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας. Οι σειρές των δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε όλες τις χώρες της ΕΕ αναθεωρήθηκαν προς τα πίσω από την DG Ecfin.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

54


Dalakoura Dairy L.T.D is a company that operates since 1965. Hard work,knowlegde and family's passion for the production of cheese products brought the development in time. In 1995 new and modern facilities are built that include all the places for the production, the maturing and the disposal of company's cheese products which are located in the 3rd km of Almyros-Anavras. The company receives milk from herds of small capacity which graze at high altitude to avoid attack of the raw material of aflatoxin M1. It provides all the necessary equipment and working conditions to ensure the quality and safety of the product.

The packaging of cheese products is made from the latest technology machines in a high quality standard enviroment so as to fullfill all the appropriate conditions. Feta cheese, goat cheese, anthotiro, kefalotyri are some of the company's products. The company has an ISO 22000:2005 certificate and a Quality Managment System Food Safety in accordance with the International standards IFS & BRC for the production, packaging and marketing of prepared foods. Company's main goal is to have a leading role in the field of Traditional Greek cheeses and to expand in new markets in Greece as well as abroad.

Dalakouras Dairy L.T.D Traditional cheeses of Almyros 3rd km Almyros-Anavra of Magnesia, Greece • Tel.; +30 24220 22022 - Fax.; +30 24220 26466 Email: othrisltd@gmail.com


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διάγραμμα 6: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

Καταναλωτική εμπιστοσύνη E.E

Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ευρωζώνη

Καταναλωτική εμπιστοσύνη Ελλάδα

Μέσος Όρος Ελ. (2001-2018)

Μαϊ/19

Νοε/18

Μαϊ/18

Νοε/17

Μαϊ/17

Νοε/16

Μαϊ/16

Νοε/15

Μαϊ/15

Νοε/14

Μαϊ/14

Νοε/13

Μαϊ/13

Νοε/12

Μαϊ/12

Νοε/11

Μαϊ/11

Νοε/10

Μαϊ/10

Νοε/09

Μαϊ/09

Νοε/08

Μαϊ/08

-90

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin

Δανία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Μάλτα4 . Αναλυτικά:

οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες βελτιώθηκαν ήπια τον Μάιο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -23,3 (από -24,9) μονάδες. Το 41% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 12% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +2,9 και 2 μονάδες αντίστοιχα.

● Καλυτέρευση των εκτιμήσεων των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τελευταίους 12 μήνες Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν τον Μάιο, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -33,9 (από -35,1) μονάδες. Το 49% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -1,6 και -3,2 μονάδες αντίστοιχα.

● Ήπια καλυτέρευση προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας Ο δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο ενισχύθηκε ήπια τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις -22,2 (από 24,7) μονάδες. Το 45% των καταναλωτών προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι

● Μικρή βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την

4 Με την αλλαγή της σύνθεσης του δείκτη, ορισμένες χώρες που είχαν σταθερά θετικό πρόσημο τα τελευταία χρόνια, όπως η Σουηδία, πλέον έχουν αρνητικό, ενώ εμφανίζουν θετική τιμή ορισμένες χώρες που είχαν σταθερά αρνητικό πρόσημο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

56


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

Διάγραμμα 7: Ενδεικτικές μεταβλητές της έρευνας καταναλωτών το επόμενο 12μηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ πολύ πιθανή 3%

δεν γνωρίζω 2%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ δεν γνωρίζω 5%

αρκετά πιθανή 14%

ελαφρά μείωση 24%

όχι πιθανή 17%

καθόλου πιθανή 64%

μείωση 3%

δεν γνωρίζω 13%

σχεδόν αμετάβλη τες 34%

ελαφρά αύξηση 21%

αμετάβλ ητη 27%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

αισθητή αύξηση 20%

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ δεν γνωρίζω 1%

αύξηση με ταχύτερο ρυθμό 9%

πολύ λιγότερες 38%

αύξηση με τον ίδιο ρυθμό 31% αύξηση με βραδύτερ ο ρυθμό 10%

λίγο λιγότερες 14%

λίγο περισσότ ερες 6%

σχεδόν αμετάβλ ητες 41%

Πηγή: ΙΟΒΕ

● Αισθητή βελτίωση στην πρόθεση για αποταμίευση

του 26% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -15,0 και -12,5 μονάδες.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκε τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις -64,3 μονάδες (από 71,2). Το 81% των νοικοκυριών δεν θεωρεί καθόλου πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 17% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +3,9 και +0,6 μονάδες αντίστοιχα.

● Οριακή ανάκαμψη στην πρόθεση για μείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ανέκαμψε εκ νέου τον Μάιο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -38,4 (από -38,8) μονάδες. Το 52% των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 6% ανάμενε το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -11,1 μονάδες στην ΕΕ και στις -12,2 μονάδες στην Ευρωζώνη.

● Καλυτέρευση των προβλέψεων για την ανεργία Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώθηκε αισθητά τον Μάιο, στις +15,8 μονάδες, έναντι +20,8 τον προηγούμενο μήνα. Το

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

58


ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ

ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε εκ νέου στο 41%, με το 24% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +8,0 και +5,7 μονάδες αντίστοιχα.

δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +27,0 και +23,2 μονάδες. ● Σταθερό το ποσοστό που δηλώνει ότι «αντλεί από τις αποταμιεύσεις του» Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» μειώθηκε οριακά τον Μάιο, στο 62% (από 65%), ενώ αμετάβλητο, στο 11%, παρέμεινε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 16% (από 14%) του συνόλου, ενώ όσοι δηλώνουν ότι «έχουν χρεωθεί» κινούνται στο 10% (από 9%).

● Εξασθένιση των ανοδικών εκτιμήσεων για τις τιμές Κάμψη παρουσίασε τον Μάιο ο δείκτης στις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες, στις +4,4 (από +7,1) μονάδες. Το 40% των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 34% αναμένει σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι

F DW

FoodrinkWorld

www.foodrinkworld.gr Γίνε Μέλος της Μεγαλύτερης Ηλεκτρονικής ‘Εκθεσης Τροφίμων, Ποτών & Υπηρεσιών

Ôçë.: (+30210) 8838817, 8814731 , 8837107 Fax:(+30210) 8236331, www.bbe.gr • email: b_b@otenet.gr, info@bbe.gr

Super

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ËÉÁÍÅÌÐÏÑÉÏÕ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ ÔÑÏÖÉÌÙÍ & ÐÏÔÙÍ

MARKET FORUM

OLYMPIA HALL (Αίγλη Ζαππείου)

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÙÍ ÅËËÇÍÉÊÙÍ ÔÑÏÖÉÌÙÍ & ÐÏÔÙÍ Ðùò ôá åëëçíéêÜ ôñüöéìá & ðïôÜ èá áðïêôÞóïõí ìåñßäéï óôçí åã÷þñéá êáé äéåèíÞ «áãïñÜ» Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÏÕ SUPER MARKET ôï êïñõöáßï åëëçíéêü ðåñéïäéêü leader óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ, êáé ç Â& ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ, äéïñãáíþíïõí ãéá 6ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ôï «SUPER MARKET FORUM» 2019

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

60


Ìðßñá

ÁöéÝñùìá óôçí Ìðßñá Ç Éóôïñßá ôçò Ìðßñáò Ç ìðßñá âáöôßóôçêå áðü ôïõò Ñùìáßïõò, êáèþò ôï üíïìÜ ôçò Ý÷åé ôéò ñßæåò ôïõ óôï ëáôéíéêü “Bibere”, ðïõ óçìáßíåé ðßíù. Ùóôüóï õðÜñ÷ïõí åõñÞìáôá ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé ðñéí áðü 6000 ÷ñüíéá êáé áíáöÝñïíôáé óôçí ôõ÷áßá áíáêÜëõøç ôçò æýìùóçò áðü ôïõò ÓïõìÝñéïõò. Ðéèáíüôáôá Ýíá êïììÜôé øùìéïý ðïõ âñÜ÷çêå êáé îå÷Üóôçêå, Üñ÷éóå íá æõìþíåôáé ìå ôç âïÞèåéá æõìþí ôïõ áÝñá êáé ôåëéêÜ ðáñÜ÷èçêå ìéá áëêïïëïý÷ïò ðïýëðá. Ïé ÓïõìÝñéïé Þôáí ï ðñþôïò ðïëéôéóìüò ðïõ ðáñÞãáãå ìðßñá ãéá íá ôçí ðñïóöÝñïõí óôïõò èåïýò ôïõò.

Ç

αραγωγή μίρας ανατύχθηκε εραιτέρω αό τους Βαβυλώνιους και συνεχίστηκε αό τους Αιγύτιους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι Αιγύτιοι αρήγαγαν μίρα και ρόσεθεταν χουρμάδες για να βελτιώσουν τη γεύση της. Στην αρχαία Ελλάδα, αραγόταν μίρα η οοία αναφέρεται στον Όμηρο, ως «κρίθινος οίνος». Η μίρα άρχισε να τελειοοιείται στα χρόνια του Μεσαίωνα. Εκείνη την ερίοδο, θα βοηθήσει την ανθρωότητα να εριορίσει την ανώλη καθώς λόγω του αλκοόλ, δεν μορούσε να μολυνθεί όως το νερό. Στο τέλος της 1ης χιλιετίας, άρχισε η αραγωγή της μίρας στα μοναστήρια. Οι μοναχοί αναζητούσαν ένα θρετικό και νόστιμο οτό να

συνοδεύουν τα γεύματά τους και γρήγορα κατάφεραν να αράγουν μίρα υψηλής οιότητας. Το οτό των μοναχών έγινε ολύ δημοφιλές και άρχισε η διάθεση της μίρας και σε άλλες εριοχές. Το 1516 καθιερώνεται αό το Δούκα της Βαυαρίας ο «νόμος ερι καθαρότητας της μίρας» ου ορίζει τις ροδιαγραφές ου ρέει να έχει η γερμανική μίρα, θέτοντας έτσι το ρώτο ρότυο αραγωγής.

Love Secrets? Μπίρα… ένα 100% φυσικό προϊόν! Οι ρώτες ύλες αό τις οοίες αρασκευάζεται η μίρα είναι η βύνη

κριθαριού, η μαγιά, ο λυκίσκος και το νερό. Αό το συνδυασμό των 4 αυτών φυσικών συστατικών αράγο-νται ερισσότεροι αό 40.000 μίρες σε όλο τον κόσμο. Υάρχουν, όμως, και εριτώσεις όου η βύνη μορεί να ροέρχεται αό σιτάρι, σίκαλη, ρύζι ή κάοιο άλλο δημητριακό, ανάλογα με τη χώρα ροέλευσης και την έμνευση του αραγωγού. Κάθε μίρα, ανάλογα με την κατηγορία στην οοία ανήκει, έχει το δικό της τρόο αρασκευής. Συχνά οι μίρες αρωματίζονται με κάοιο μαχαρικό (.χ. κύμινο ή κόλιανδρο). Τα βασικά στάδια αραγωγής της μίρας είναι τρία: η βυνοοίηση, η ζυθοοίηση και η ζύμωση.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

61


Ìðßñá

Είδη Μπίρας Κάθε μίρα, ανάλογα με τον τύο της βύνης ου χρησιμοοιείται, αοκτά το δικό της χρώμα. Οι ξανθές μίρες (lager), ροέρχονται αό βύνες κριθαριού με ανοιχτό χρώμα. Οι μελαχρινές ή μαύρες μίρες (dark lager, ale, stout), αοκτούν το σκούρο χρώμα τους αό τις βύνες κριθαριού με σκούρο χρώμα, το οοίο οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες ου εφαρμόζονται κατά την φρύξη (καβούρδισμα) στη βυνοοίηση. Σ΄ αυτό το στάδιο αράγονται και ολλές αρωματικές ενώσεις, ου συμβάλλουν στο άρωμα και τη γεύση της μίρας. Οι άσρες μίρες (Weiss), ροέλευσης Βελγίου, ζυθοοιούνται με βύνη ου είναι μίγμα 50% βύνης σιταριού και 50% βύνης κριθαριού και είναι ιο χλωμές. Οι κόκκινες μίρες (red ale), αοκτούν το χρώμα τους αό ένα τύο βύνης ου είναι μίγμα ξανθιάς και μαύρης βύνης.

Η τελετουργία του σερβιρίσματος… Εκτός αό το είδος του οτηριού και τη

σωστή θερμοκρασία, σημαντικό ρόλο για την αόλαυση μιας μίρας αίζει και το σωστό σερβίρισμα. Χρησιμοοιούμε καθαρό οτήρι με το λογότυο του ροϊόντος, για διαυγή μίρα, χωρίς εσωτερικές φυσαλίδες, σωστή γεύση και διατήρηση αφρού. Μορεί να είναι σε θερμοκρασία εριβάλλοντος ή αγωμένο (στην ερίτωση αυτή θα ρέει να είναι στεγνό).

… μπίρας από φιάλη Η φιάλη και το οτήρι ρέει να κρατούνται υό γωνία 45 μοιρών και ο λαιμός της φιάλης να ακουμάει στα χείλη του οτηριού. Γεμίζοντας το οτήρι αργά, σχηματίζεται ένα στενό στρογγυλό δαχτυλίδι αφρού στο άνω μέρος του και αφήνοντάς το να σταθεί, ο αφρός «ανεβαίνει» εάνω. Για ερισσότερο αφρό ακολουθείται η ίδια τακτική, αλλά με γρηγορότερο άδειασμα του εριεχόμενου της φιάλης μέσα στο οτήρι.

… μπίρας με επαναζύμωση στη φιάλη Γεμίζουμε το οτήρι αργά, μέχρι τη μέση.

Κουνάμε τη φιάλη κυκλικά δεξιά ήαριστερά, ώστε να ανακατευτεί η μαγιά ου έχει κατακαθίσει. Αδειάζουμε γρήγορα το εριεχόμενο της φιάλης στο οτήρι, ώστε να σχηματιστεί ο ααραίτητος αφρός. Σερβίρουμε κρατώντας το οτήρι αό το κάτω μέρος, ιδανικά άνω στο αντίστοιχο σουβέρ, με το λογότυο ρος την λευρά εκείνου ου σερβίρουμε.

… βαρελίσιας μπίρας Παίρνουμε ένα καθαρό οτήρι και το ξελένουμε με δροσερό νερό. Γεμίζουμε το οτήρι κρατώντας το κάτω αό την κάνουλα σε γωνία 45 μοιρών. Φροντίζουμε να έφτει η μίρα στα τοιχώματα και όχι κατευθείαν στον άτο του οτηριού. Ισιώνουμε το οτήρι μόλις η μίρα λησιάσει στο χείλος. Αφήνουμε το οτήρι δίλα αό την κάνουλα και κόβουμε τον λεονάζοντα αφρό με ένα υγρό κόφτη. Αφήνουμε την μίρα να κάτσει και ελέγχουμε ότι έχει δυο δάχτυλα αφρού. Τέλος σερβίρουμε την μίρα άνω σε ένα σουβέρ με το λογότυο του οτηριού να κοιτάζει ρος τον ελάτη.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

62


ΧΥΜΟΙ

Ç êáéíïôïìßá óôá ðñïúüíôá ÷áñáêôçñßæåé ôçí êáôçãïñßá Οι σύγχρονοι καταναλωτές είναι ίσως πιο απαιτητικοί από κάθε άλλη εποχή. Αναζητούν προϊόντα προστιθέμενης αξίας για την καθημερινή τους διατροφή και οι νέες ποικιλίες χυμών που εμφανίζονται στην αγορά συνδυάζουν νέες γεύσεις όπως νεκταρίνι, ροδάκινο και δαμάσκηνο, φρούτα που στη συνείδηση όλων είναι ταυτισμένα με το καλοκαίρι.

Á

λλωστε η τάση στην αγορά των χυμών, κλάδος στον οποίο καταγράφεται μια γρήγορη ανάπτυξη, είναι η καινοτομία στα προϊόντα. Η ετήσια κατανάλωση χυμών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 17,9 λίτρα κατ’ άτομο, ενώ οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι συσκευασμένοι χυμοί αποτελούν λύση για τους εργαζόμενους που λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορούν να προσλάβουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από τα φρούτα. Σημειώνεται ότι η κατανάλωση χυμών προερχόμενων από βιολογικές καλλιέργειες παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 20%, από το 1998. Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του Organic Monitor, στην οποία επισημαίνεται ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην εν λόγω αύξηση είναι το σωστό μάρκετινγκ και η απαίτηση των καταναλωτών για υγιεινές και θρεπτικές τροφές. Οι χυμοί οι οποίοι προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες προτιμούνται από τους καταναλωτές, συγκριτικά με τους χυμούς που προέρχονται από συμβατικές καλλιέργειες. Η Γερμανία και η Ιταλία κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατανάλωση τέτοιων χυμών. Ιδιαίτερη προτίμηση παρουσιάζεται στους χυμούς από πορτοκάλια και μήλα, ενώ την τελευταία διετία μπαίνουν δυναμικά στην αγορά και οι χυμοί λαχανικών. Οι χυμοί από βιολογικές καλλιέργειες λαχανικών αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 19% μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

64


ΧΥΜΟΙ

Αυξημένη δυναμική Στο χώρο της χυμοποίησης και συσκευασίας κινούνται περισσότερες από 100 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ο χώρος παρουσιάζει αυξημένη δυναμική και πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης. Η Ελλάδα, χώρα που ο κλάδος των χυμών και μη – αλκοολούχων ποτών, εξαιρουμένων των αναψυκτικών, παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη κατά την τελευταία πενταετία με αύξηση 6,9%, η Amita είναι σταθερά κυρίαρχη με μερίδιο 54,3% στην αγορά των χυμών. Φέτος συμπληρώνει 34 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Οι συσκευασμένοι χυμοί φρούτων προσφέρουν στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ λόγω των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής είναι εφάμιλλοι σε διατροφική αξία με τους φρεσκοστυμμένους. Η χρήση των πιο προηγμένων μεθόδων παρασκευής και συσκευασίας για τους συσκευασμένους χυμούς εξασφαλίζει ότι διατηρούνται αναλλοίωτοι για 9 μήνες. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγική παρουσία του κλάδου είναι περιορισμένη αν και υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο προοπτικές για την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής χυμών προς τις γειτονικές χώρες είναι ευοίωνες, καθώς ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν δεν είναι τόσο έντονος όσο με εκείνο της Δυτικής Ευρώπης.

Σημεία διανομής Η διανομή της γενικής κατηγορίας του προϊόντος γίνεται στη συντριπτική του πλειονότητα από τα σούπερ μάρκετ. Όμως σε ό,τι αφορά ειδικά την υποκατηγορία των παστεριωμένων χυμών, εκτιμάται ότι η πλειονότητα του συνολικού τζίρου τους προέρχεται από τα μικρά λιανεμπορικά καταστήματα και τα περίπτερα. Σημειώνεται ότι η ζήτηση αυξάνει κατά 60% τους θερμούς μήνες. Την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι πραγματοποιείται περίπου το 60% του συνολικού τζίρου της γενικής κατηγορίας των χυμών. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

66


Αναψυκτικά - Χυμοί

ÁãïñÜ Áíáøõêôéêþí - ×õìþí

‘Εíôïíïò áíôáãùíéóìüò ìå ìåéþóåéò ôéìþí ãéá äéåýñõíóç ôïõ ôæßñïõ Ç óôñïöÞ ôùí êáôáíáëùôþí óå Ýíáí ðéï õãéåéíü ôñüðï äéáôñïöÞò Ý÷åé åðçñåÜóåé êáé ôïí êëÜäï ÷õìþí êáé áíáøõêôéêþí. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áãïñÜ, ç ïðïßá Ý÷åé Ýíôïíåò äéáêõìÜíóåéò óå ü,ôé áöïñÜ ôéò ðùëÞóåéò åíþ äéáôçñåß óå Ýíôïíï ôï óôïé÷åßï ôçò åðï÷éêüôçôáò. Ïé ðùëÞóåéò åîáñôþíôáé óå óçìáíôéêü âáèìü áðü ôéò êëéìáôïëïãéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí áðü ôïí Áðñßëéï Ýùò ôïí Ïêôþâñéï, ÷ùñßò ùóôüóï íá åßíáé áõôü êáèïñéóôéêü ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ êëÜäïõ. ¸íá âáóéêü óôïé÷åßï ðïõ ÷áñáêôçñßæåé áõôÞ ôçí õðïêáôçãïñßá ôïõ êëÜäïõ ôñïößìùí-ðïôþí åßíáé ç õøçëÞ óõãêÝíôñùóç ðïõ ðáñáôçñåßôáé, êáèþò ëßãåò ìåãÜëåò åôáéñßåò åßíáé áõôÝò ðïõ êõñéáñ÷ïýí. Ï áíôáãùíéóìüò åßíáé ïîýôáôïò êáé ðïëõåðéðÝäïò, êáèþò ôá êáíÜëéá äéáíïìÞò åêôåßíïíôáé áðü ôï ðåñßðôåñï ìÝ÷ñé êáé ôï óïýðåñ ìÜñêåô. Ïé åôáéñßåò åðåíäýïõí ìåãÜëá êåöÜëáéá óå íÝá ðñïúüíôá, áëëÜ êáé óôçí ðñïâïëÞ, ðïõ áðïôåëåß êáé ôçí áé÷ìÞ ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí ðùëÞóåùí êáé ôç äéåýñõíóç ôùí ìåñéäßùí áãïñÜò. Τçí ðåñõóéíÞ ÷ñïíéÜ óôá óïýðåñ ìÜñêåô ïé

ðùëÞóåéò áíáøõêôéêþí åíéó÷ýèçêáí ïñéáêÜ (1%) öèÜíïíôáò óôá 141 åêáô. åõñþ. Óôï óýíïëü ôçò, ç áãïñÜ ôùí ìç áëêïïëïý÷ùí ðïôþí óôá óïýðåñ ìÜñêåô äéáìïñöþèçêå ðÝñõóé óôá 278 åêáô. åõñþ, áýîçóç óå ðïóïóôü 2%. Óôï ðñþôï ôåôñÜìçíï ôïõ 2014 üìùò, ôá ðñþôá óôïé÷åßá äåß÷íïõí êüðùóç ôùí ðùëÞóåùí, áíáãêÜæïíôáò ïñéóìÝíåò åôáéñåßåò íá ðñï÷ùñÞóïõí óå ìåéþóåéò ôéìþí ìå óôü÷ï ôçí åíßó÷õóç ôùí ôæßñùí ôïõò. ÐÜíôùò óå ðåñßðôùóç ðïõ èá õðÜñîåé ðñüóèåôç öïñïëüãçóç óôï ðëáßóéï ôïõ ìíçìïíßïõ, ïé åðé÷åéñÞóåéò åêôéìïýí üôé èá õðÜñîåé ðôþóç ôïõ ôæßñïõ. ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôçí êëáäéêÞ ìåëÝôç ï êëÜäïò ôùí ÷õìþí êáé ôùí áíáøõêôéêþí ÷áñáêôçñßæåôáé áðü õøçëü âáèìü óõãêÝíôñùóçò, êáèþò åëÝã÷åôáé áðü åëÜ÷éóôåò, ìåãÜëïõ ìåãÝèïõò åôáéñåßåò. Ïé åí ëüãù ðñïìçèåõôÝò äéáèÝôïõí åðþíõìá ðñïúüíôá (åõñÝùò áíáãíùñßóéìá áðü ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü), ôá ïðïßá õðïóôçñßæïõí ìå ðïéêßëåò ìåèüäïõò ðñïþèçóçò êáé äéáèÝôïõí óå üëç ôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ, ìÝóù ïñãáíùìÝíïõ äéêôýïõ äéáíïìÞò. Ï Ýíôïíïò áíôáãùíéóìüò ðïõ åðéêñáôåß óôïí åîåôáæüìåíï êëÜäï ùèåß ôéò åôáéñåßåò óôçí äéÜèåóç õøçëþí êïíäõëßùí ãéá

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Αναψυκτικά - Χυμοί

äéáöçìéóôéêÞ ðñïâïëÞ, óôçí õëïðïßçóç åðéðëÝïí åíåñãåéþí ðñïþèçóçò, üðùò ïé ðïóïôéêÝò ðñïóöïñÝò êáé åêðôþóåéò ðïõ áðåõèýíïíôáé óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ, êáèþò êáé óôçí ðáñï÷Þ êéíÞôñùí ðñïò ôïõò ëéáíÝìðïñïõò ãéá ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ôïðïèÝôçóç ôùí ðñïúüíôùí ôïõò óôá óçìåßá ëéáíéêÞò ðþëçóçò. Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñÜ óôçí áãïñÜ ôùí áíáøõêôéêþí, ï õöéóôÜìåíïò áíôáãùíéó ìüò ïîýíåôáé ðåñáéôÝñù ëüãù ôùí ðéÝóåùí ðïõ äÝ÷åôáé ç óõíïëéêÞ åã÷þñéá êáôáíÜëùóç, áðü ôéò ôÜóåéò ðñïò õãéåéíüôåñïõò ôñüðïõò äéáôñïöÞò, óôïé÷åßï ðïõ åõíïåß ôïõò ÷õìïýò êáé ôá åìöéáëùìÝíá íåñÜ. ÐáñÜëëçëá, ç äéÜèåóç óôçí áãïñÜ ðñïúüíôùí éäéùôéêÞò åôéêÝôáò áðü ôéò ìåãÜëåò áëõóßäåò óïýðåñ - ìÜñêåô, åíôåßíåé ðåñáéôÝñù ôïí áíôáãùíéóìü, êáèþò ôá åí ëüãù ðñïúüíôá Ý÷ïõí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ áðü ôá «åðþíõìá» êáé ðñïôéìþíôáé áðü ìÝñïò ôùí êáôáíáëùôþí. ÅðéðëÝïí ôïõ áíôáãùíéóìïý êáé ôùí ôÜóåùí ãéá õãéåéíÞ äéáôñïöÞ, ç ðïñåßá ôïõ åîåôáæüìåíïõ êëÜäïõ åîáñôÜôáé Üìåóá êáé áðü ôéò êëéìáôïëïãéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí êõñßùò ìåôáîý ôùí ìçíþí Áðñéëßïõ êáé Ïêôùâñßïõ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ìçíþí áõôþí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ïé õøçëüôåñåò ðùëÞóåéò ÷õìþí êáé áíáøõêôéêþí, ãåãïíüò ôï ïðïßï áðïäßäåôáé êáé óôçí áýîçóç ôçò ôïõñéóôéêÞò êßíçóçò.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

68


Μια ιστορία δροσιάς! ΕΨΑ, μία οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής αναψυκτικών και χυμών, λειτουργεί στην Αγριά Βόλου, ένα παραθαλάσσιο γραφικό χωριό στους πρόποδες του Πηλίου. Ιδρύθηκε το 1924 ως μικρή βιοτεχνία και εξελίχθηκε σε σημαντική επιχείρηση του κλάδου, με πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό-εξάγει σε 30 χώρες. Η υπερπαραγωγή λεμονιών, ένας χημικός μηχανικός, εν ονόματι Όττο, που δημιούργησε τη μυστική συνταγή της Λεμονάδας, ένας ευρηματικός υπάλληλος τράπεζας που σχεδίασε τη χαρακτηριστική γυάλινη φιάλη, πολυάριθμα διεθνή βραβεία – αποτελούν μερικά μόνο κεφάλαια της συναρπαστικής ιστορίας της. Στα 95 χρόνια που πέρασαν, σημειώνεται σημαντική πρόοδος. Σύγχρονες εγκαταστάσεις με δυνατότητα έως και 30.000 φιαλών την ώρα, συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος, νέα καινοτόμα προϊόντα - βιολογικά και λάϊτ με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, σειρά τσάι και χυμών - καθιστούν τη βιομηχανία στην πρώτη γραμμή της διεθνούς καινοτομίας. Η ΕΨΑ, σήμερα, διατηρεί το μεράκι της πρώτης επιχειρηματικής γενιάς, το μυστικό στη γεύση του αναψυκτικού και τηρεί πιστά τις αρχές της, σύμφωνα με τις οποίες πρόοδος σημαίνει διαφύλαξη της παράδοσης, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ç áëÞèåéá ðïõ ÅØÁ÷íåò... êáé áõôü ôï êáëïêáßñé! Ç íÝá êáìðÜíéá ôçò ÅØÁ êéíåßôáé óå ñõèìïýò êáëïêáéñéíïýò, îáðëþíåé óôçí ðáñáëßá, áñÜæåé óå íçóéþôéêá beach bar êáé êÜíåé ÷éïýìïñ ÷ñçóéìïðïéþíôáò ãíùóôÝò ðáñïéìßåò. ¸íáò äÜóêáëïò Kung-Fu, Ýíá «êáëü ðáëéêÜñé», Ýíá ñáíôåâïý ðïõ äåí Ýãéíå ðïôÝ êáé ìéá ðñüùñç «âÜöôéóç», ðñïêáëïýí Üöèïíï ãÝëéï êáé äçìéïõñãïýí ôç äéÜèåóç ãéá äñïóåñÝò áðïäñÜóåéò ðáñÝá ìå ôçí ÅØÁ! Ôïõò ÷áñáêôÞñåò ôùí óðïô åíóáñêþíïõí ïé çèïðïéïß ¢ñçò ÔóÜðçò êáé ÃéÜííçò Öñáãêßóêïò, ïé ïðïßïé äçìéïõñãïýí ôï éäáíéêü ðåñéâÜëëïí ìå ôç öñåóêÜäá ôïõò êáé åíþíïõí ôéò ÷éïõìïñéóôéêÝò éóôïñßåò ìå ôçí áðüëõôç êáëïêáéñéíÞ áðüëáõóç - ôá áíáøõêôéêÜ ÅØÁ! Ôï äéá÷ñïíéêü ìðïõêÜëé ìå ôï ñüìâï êáé ïé áðïëáõóôéêÝò ãåýóåéò ôçò ÐïñôïêáëÜäáò, ôçò ËåìïíÜäáò êáé ôùí áíáøõêôéêþí ÅØÁ êëåßíïõí ôï ìÜôé óôï êáëïêáßñé êáé óáò êáëïýí íá ôï áðïëáýóåôå! Õðåýèõíç ãéá ôç äçìéïõñãßá êáé ôçí åðéìÝëåéá ôçò êáìðÜíéáò åßíáé ç McV&H, ðïõ ÷åéñßæåôáé ôïí ëïãáñéáóìü êáé ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ç STEFI & LYNX.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΜΑΡΤΙΟΣ 2019

70


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ç Barilla Hellas áíáëýåé ôï Shopper ìå ôçí Exceed Consulting Ç ðñþôç åôáéñßá æõìáñéêþí óôçí ÅëëÜäá, Barilla Hellas, áíáâáèìßæåé ôéò õðçñåóßåò ðïõ ðñïóöÝñåé óôï ëéáíåìðüñéï, ðáñÝ÷ïíôáò ðñïçãìÝíç ãíþóç ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí ðåëáôþí ôçò óôçí ðïëý óçìáíôéêÞ áõôÞ êáôçãïñßá. ÓõãêåêñéìÝíá, áíáôÝèçêå óôçí Exceed Consulting íá ðñáãìáôïðïéÞóåé Ýíá ìåãÜëï Shopper Research óå Super Markets 4 ìåãÜëùí áëõóßäùí ôçò ÷þñáò óôçí ÁèÞíá êáé ôçí Èåóóáëïíßêç. Ç Ýñåõíá áõôÞ, áðïóêïðåß óôç äéåñåýíçóç ôùí âáèýôåñùí áéôéþí ðïõ äéáìïñöþíïõí ôçí áãïñáóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôùí êáôáíáëùôþí/shoppers ó÷åôéêÜ ìå ôá æõìáñéêÜ êáé óôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõ ðñïößë ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ áãïñáóôéêïý êïéíïý. Åéäéêüôåñá, èá åñùôçèïýí ïé êáôáíáëùôÝò/shoppers ãéá ôéò äéáôñïöéêÝò êáé áãïñáóôéêÝò ôïõò óõíÞèåéåò, ôéò óôÜóåéò, áðüøåéò êáé ôçí éêáíïðïßçóÞ ôïõò óå ó÷Ýóç ìå ôçí óõãêåêñéìÝíç êáôçãïñßá ðñïúüíôùí, áëëÜ êáé ôçí åõêïëßá íá âñßóêïõí ôá ðñïúüíôá åíôüò ôùí êáôáóôçìÜôùí. Ïé óçìáíôéêÝò áõôÝò ðëçñïöïñßåò, èá åðéôñÝøïõí ôüóï óôç Barilla Hellas, üóï êáé óôïõò ëéáíåìðüñïõò, íá Ýñèïõí ðéï êïíôÜ óôéò ðñïôéìÞóåéò êáé ôéò áíÜãêåò ôùí shoppers êáé íá áíáâáèìßóïõí ôçí åéêüíá êáé ôçí áîßá ôçò êáôçãïñßáò.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

71


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ìïýò, êáé áõôü ìáò åðéôñÝðåé íá êïéôÜìå ìå ìåãáëýôåñç áéóéïäïîßá ôï ìÝëëïí. ¼ðùò õðïãñÜììéóå, ï êáôáíáëùôÞò áñ÷ßæåé íá óõæçôÜ ðÜëé ãéá áîßá êáé ü÷é ãéá ôéìÞ êáé óôü÷ïò åßíáé íá óôñáöåß îáíÜ óôçí êáéíïôïìßá. Ï ßäéïò ðñüóèåóå üôé íÝá åðé÷åéñçìáôéêÜ ìïíôÝëá âñßóêïíôáé êáè' ïäüí, ôá ïðïßá äåí èá ðñÝðåé íá âëÝðïõìå ùò áðåéëÝò, áëëÜ ùò åõêáéñßåò, áíáöÝñïíôáò ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé «ç ìáãéêÞ ëÝîç åßíáé ç ðñïóáñìïãÞ».

13o ÓõíÝäñéï ECR Hellas Áíïßãïíôáò íÝåò ðñïïðôéêÝò Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êáé åíôõðùóéáêÞ óõììåôï÷Þ ðåñéóóüôåñùí áðü 600 óôåëå÷þí áðü ôïí ôïìÝá ôïõ ëéáíéêïý åìðïñßïõ êáé ôùí FMCG, ïëïêëçñþèçêå ôï 13ï óõíÝäñéï ôïõ ECR Hellas ìå ôßôëï «Áíïßãïíôáò íÝåò ðñïïðôéêÝò», ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 6 Éïõíßïõ, óôï «ÈÅÁÔÑÏÍ» ôïõ ÊÝíôñïõ Ðïëéôéóìïý «Åëëçíéêüò Êüóìïò». Óôï óõíÝäñéï áíáäåß÷èçêáí ïé ðñïêëÞóåéò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï êëÜäïò ôùí ôá÷Ýùò êéíïýìåíùí êáôáíáëùôéêþí áãáèþí, ïé åõêáéñßåò, áëëÜ êáé ïé ðñïïðôéêÝò ðïõ îåôõëßãïíôáé ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ êëÜäïõ óôç «ìåôÜ ôçí êñßóç» åðï÷Þ. Ç øçöéáêÞ ìåôÜâáóç, ïé éëéããéþäåéò åîåëßîåéò óôçí ôå÷íïëïãßá, ç ñáãäáßá áëëáãÞ óôéò êáôáíáëùôéêÝò óõìðåñéöïñÝò, ç åîÝëéîç ôçò ðïëéôéêÞò ôùí ðñïóöïñþí, óå óõíäõáóìü ìå ôçí åðéóôñïöÞ óôçí áíáæÞôçóç ôçò áîßáò êáé ôçò êáéíïôïìßáò óôï ðñïúüí, ïé ó÷Ýóåéò ëéáíåìðüñùí - ðñïìçèåõôþí, ïé óõíÝñãåéåò, áëëÜ êáé ìéá óåéñÜ åðéóôçìïíéêþí áíáêáëýøåùí êáé åñãáëåßùí ðïõ âïçèïýí óôçí êáôáíüçóç ôùí êáôáíáëùôéêþí óõìðåñéöïñþí, Þôáí ôá âáóéêÜ èÝìáôá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí. ÓçìáíôéêÞ Þôáí ç óõíåéóöïñÜ ôùí ïìÜäùí åñãáóßáò ôïõ ECR Hellas, ðïõ ðáñïõóßáóáí åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïõóåò Ýñåõíåò.

Ç åðéôõ÷ßá ôïõ åìðïñßïõ óå Ýíáí øçöéáêü êüóìï Ðñþôïò ïìéëçôÞò Þôáí ï Ìé÷Üëçò Éáêùâßäçò, Ôáêôéêüò ÊáèçãçôÞò ÓôñáôçãéêÞò êáé Êáéíïôïìßáò óôï London Business School, ï ïðïßïò áíÝöåñå üôé ôï ëéáíåìðüñéï âéþíåé ìåãÜëåò áëëáãÝò. Ìßëçóå ãéá ôçí åêôüîåõóç ôùí ôå÷íïëïãéêþí åôáéñåéþí êáé ôï ðþò ç Üíïäüò ôïõò åðçñåÜæåé ôïí ôñüðï ðïõ êáôáíáëþíïõìå, åíþ ôüíéóå üôé ç ïéêïíïìßá ãßíåôáé ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ üôáí áßñïíôáé ïé ðÜóçò öýóåùò ðñïóôáôåõôéóìïß. ÊÜíïíôáò ìéá óýíôïìç áíáöïñÜ óôï ôïðßï ðïõ Ý÷åé äéáìïñöùèåß óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ, áíÝöåñå üôé ïé online ðùëÞóåéò âñßóêïíôáé êÜôù áðü ôï 1%, ðïóïóôü ðïõ äåß÷íåé üôé õðÜñ÷ïõí ôåñÜóôéá ðåñéèþñéá áíÜðôõîçò, ìå ôá data íá ðáßæïõí óçìáíôéêü ñüëï.

Äßêôõá ÍÝáò ÃåíéÜò, ôï óôïß÷çìá ôçò áíÜðôõîçò

Êçñýóóïíôáò ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí ôïõ óõíåäñßïõ, ï Ðñüåäñïò ôïõ ECR Hellas áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ëéáíåìðïñßïõ, ÁñéóôïôÝëçò ÐáíôåëéÜäçò, áíÝöåñå üôé ç áíÜêáìøç Ý÷åé ðëÝïí îåêéíÞóåé, Ýóôù êáé ìå áñãïýò ñõè-

Ï Ãéþñãïò Ôóáðñïýíçò, Áíþôåñïò ÄéåõèõíôÞò Åôáéñéêþí Ó÷Ýóåùí ôçò Wind Hellas, Þôáí ï åðüìåíïò ïìéëç-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

72


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ôÞò, ï ïðïßïò ôüíéóå üôé ç áîéïðïßçóç ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí åßíáé áðáñáßôçôï óôïé÷åßï ãéá ôçí ðáñáãùãéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò. Ðñüóèåóå üôé ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé íá ðñïóáñìïóôåß óôá íÝá äåäïìÝíá ôçò øçöéáêÞò åðáíÜóôáóçò, áíáöÝñïíôáò üôé ç áýîçóç ôçò äéåßóäõóçò ôçò åõñõæùíéêüôçôáò óõíôåëåß óôçí Üíïäï ôïõ ÁÅÐ.

×áñôïãñáöþíôáò ôç äõíáìéêÞ ôùí big data: Ç áîßá ôùí óõíåñãáôéêþí ðñáêôéêþí Óôç óõíÝ÷åéá, ôï ëüãï ðÞñå ç ðñþôç ïìÜäá åñãáóßáò ôïõ ECR Hellas, ðïõ åêðñïóùðÞèçêå áðü ôïí ÁëÝîáíäñï Äïäüðïõëï, Business Intelligence Loyalty & Analytics Director óôçí Á Âáóéëüðïõëïò, ôçí Áíáóôáóßá Ãñßâá, õðïøÞöéá äéäÜêôïñá Eltrun óôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí êáé co-founder ShopMind, ôïí ËïõêÜ ÃáñãáëÜêï, Solutions & Innovation Leader IRI Hellas, êáé ôç ÌÜñèá Æùíôáíïý, Consumer Relations Manager Íestlé Hellas. Óôçí ðáñïõóßáóç ðáñáôÝèçêáí óôïé÷åßá áðü ôçí áíÜëõóç ôùí data áðü ðñïãñÜììáôá ðéóôüôçôáò áëëÜ êáé áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò, õðïãñáììßæïíôáò ôç óõìâïëÞ ôùí big data analytics óôçí åîáãùãÞ ÷ñÞóéìùí óõìðåñáóìÜôùí ãéá ôçí áíÜðôõîç ôùí êáôçãïñéþí.

Îåôõëßãïíôáò ôï ìßôï ôçò óõíåñãáôéêüôçôáò Ï ÓôÝöáíïò Êïìíçíüò, Partner ôçò Exceed Consulting, ðáñïõóßáóå ôá åõñÞìáôá Ýñåõíáò ðïõ áöïñïýóå ôç óõíåñãáôéêüôçôá ìåôáîý ëéáíåìðüñùí êáé ðñïìçèåõôþí. Óôçí Ýñåõíá áíáëýèçêå ìéá óåéñÜ óôïé÷åßùí ó÷åôéêÜ ìå ôç óõíåñãáôéêüôçôá ôùí äýï êëÜäùí óôçí ÅëëÜäá, ôïõò ôñüðïõò ðïõ ïé äýï ðëåõñÝò ôçí áíôéëáìâÜíïíôáé, áëëÜ êáé ôéò áðáéôÞóåéò ôïõò, áíáäåéêíýïíôáò ôçí êïõëôïýñá ôçò óõíåñãáóßáò ùò ôï âáóéêü æçôïýìåíï.

Ìå ôé èá ìïéÜæåé ç ÅëëÜäá ôï 2023

Omni Channel Shopper: ÓõíèÝôïíôáò ôçí áãïñáóôéêÞ ôïõ óõìðåñéöïñÜ

Áêïëïýèçóå ç ïìéëßá ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ ôçò ÊáèçìåñéíÞò êáé ôïõ ÓêÜé, ÌðÜìðç Ðáðáäçìçôñßïõ, óôçí ïðïßá ôüíéóå üôé ç ÅëëÜäá èá ðñÝðåé íá áëëÜîåé êïõëôïýñá, õðïãñáììßæïíôáò üôé ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ Ýêáíáí ñçîéêÝëåõèåò êéíÞóåéò êáôÜöåñáí íá óôáèïýí óôá ðüäéá ôïõò óôá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò. Ï ßäéïò óçìåßùóå üôé èá ðñÝðåé íá ãßíåé ìéá «óïêáñéóôéêÞ ìåßùóç ôçò öïñïëïãßáò», ãéá íá ìðïñÝóåé íá ðÜñåé åìðñüò ç ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò êáé íá îáíáâñïýìå ôçí åìðéóôïóýíç óôïí åáõôü ìáò.

Ç äåýôåñç ïìÜäá åñãáóßáò ôïõ ECR Hellas åêðñïóùðÞèçêå áðü ôïí ÐÝôñï ×áíÞ, Head of Shopper & Customer Marketing Beiersdorf Hellas, ôïí ËÝïíôá ÃáâáëÜ, õðïøÞöéï äéäÜêôïñá Eltrun Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Managing Director Bespot, êáé ôç ÃéïëÜíôá Åõöñïóõíßäïõ, Äéåõèýíôñéá Marketing Omnichannel Metro. Ç ïìÜäá ðáñïõóßáóå ôçí Ýñåõíá, õðïãñáììßæïíôáò üôé ï óýã÷ñïíïò êáôáíáëùôÞò åßíáé

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

73


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ðáñïõóéÜæïíôáò Ýíá ðëÞñåò ïéêïóýóôçìá õðçñåóéþí ðïõ óõíäÝåôáé ìå åôáéñåßåò êáé start-ups.

óõíå÷þò óõíäåäåìÝíïò êáé Ý÷åé ëüãï êáé ìåôÜ ôçí ðþëçóç ôïõ ðñïúüíôïò. ÅéäéêÞ áíáöïñÜ Ýãéíå óôéò ãåíéÝò ôùí millennials êáé zillenials, ðïõ åðçñåÜæïíôáé áðü ôá social media êáé åðéæçôïýí åîáôïìéêåõìÝíåò ðñïóöïñÝò.

ÍÝåò ðëáôöüñìåò, åîåëéãìÝíåò õðçñåóßåò Ï ÃéÜííçò ¹ìåëïò, co-founder & CEO CollegeLink, ìßëçóå ãéá ôá ïöÝëç ðïõ ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé ìéá ðëáôöüñìá üðùò ç CollegeLink óôéò åðé÷åéñÞóåéò. Ç ðëáôöüñìá äéáèÝôåé üëá ôá áðáñáßôçôá åñãáëåßá ãéá íá êÜíåé ôçí åðéëïãÞ ôùí êáôÜëëçëùí õðïøçößùí, ðïõ äåí Ý÷ïõí üìùò ðñïçãïýìåíç åñãáóéáêÞ åìðåéñßá, âïçèþíôáò ôéò åôáéñåßåò íá åîïéêïíïìÞóïõí ÷ñüíï êáé ðüñïõò óôéò ðñïóëÞøåéò.

Ï äñüìïò ðñïò ôïí e- êáôáíáëùôÞ Ç ôñßôç ïìÜäá åñãáóßáò ôïõ ECR Hellas åêðñïóùðÞèçêå áðü ôç Äñ. ÅëÝíç ÆÜìðïõ, ÅðéóôçìïíéêÞ ÓõíåñãÜôéäá ôïõ åñãáóôçñßïõ Eltrun, Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ôïí Áíôþíç ÐñÝêá, ÄéåõèõíôÞ Áðïèçêþí êáé ÔìÞìáôïò ÅîõðçñÝôçóçò Metro, ôïí ÄçìÞôñç Ìðïóíßäç, GR/CÕ Customer Logistics & Logistics Excellence Manager Coca-Cola 3E, êáé ôïí ÃéÜííç ÌðáëêÜìï, Logistics Support and Controlling Supervisor Á Âáóéëüðïõëïò. ÐáñïõóéÜóôçêáí ðáñáäåßãìáôá óõíåñãáôéêÞò äéáíïìÞò ðñïúüíôùí, åíþ ôïíßóôçêå üôé ôï çëåêôñïíéêü åìðüñéï áðáéôåß óõíåñãáóßá, áëëÜ êáé ôç óôåëÝ÷ùóç ìå åñãáôéêü äõíáìéêü ðïõ èá ðñÝðåé íá äéáèÝôåé ðïëëáðëÝò äåîéüôçôåò.

Ï Ãéþñãïò ÍéêïëåôÜêçò, CEO 100 Mentors, ìßëçóå ãéá ôçí ðëáôöüñìá thetippingpoint.org. gr, ç ïðïßá äéáóõíäÝåé ìáèçôÝò ìå óôåëÝ÷ç åðé÷åéñÞóåùí, ðñïóöÝñïíôÜò ôïõò âéùìáôéêÝò áðáíôÞóåéò óôá åñùôÞìáôÜ ôïõò.

Ç åðáíÜóôáóç ôçò âéïëåéôïõñãéêÞò äéáôñïöÞò Ï Äñ. ÄçìÞôñçò ÊïõñÝôáò, êáèçãçôÞò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò óôï ÔìÞìá Âéï÷çìåßáò êáé Âéïôå÷íïëïãßáò êáé éäñõôÞò ôçò start-up Foodoxys, ìßëçóå ãéá ôç âéïëåéôïõñãéêÞ äéáôñïöÞ êáé ðáñïõóßáóå ôçí ðáãêüóìéá ðáôÝíôá ðïõ áíÝðôõîå ç ïìÜäá ôïõ ãéá ôçí áðïôýðùóç ôïõ ìåôáâïëéêïý ðñïößë ìáò. Ï ê. ÊïõñÝôáò áíáöÝñèçêå óôçí êáéíïôüìï óõóêåõÞ ðïõ ìåôñÜåé ôï åðßðåäï ôùí áíôéïîåéäùôéêþí óôïí ïñãáíéóìü êáé âÜóåé ôùí åõñçìÜôùí ôçò äçìéïõñãåßôáé Ýíá ðñüãñáììá åîáôïìéêåõìÝíçò äéáôñïöÞò.

Ôï ìÝëëïí ôïõ petcare åßíáé øçöéáêü Ï Fabien Desiage, Digital &e-Commerce Director Nestlé Purina, ìßëçóå ãéá ôï petcare êáé ôï øçöéáêü ôïõ ìÝëëïí, õðïãñáììßæïíôáò üôé ðåñíÜìå ðëÝïí áðü ôï ðñïúüí óôçí õðçñåóßá, óå ìéá áãïñÜ ðïõ ãíùñßæåé óõíå÷Þ áíÜðôõîç, êáèþò ðáãêïóìßùò áõîÜíïíôáé ïé éäéïêôÞôåò êáôïéêßäéùí. ¸öåñå ôï ðáñÜäåéãìá ôùí äéáäéêôõáêþí óõíåñãåéþí óôéò ïðïßåò ðñï÷þñçóå ç Purina,

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

74


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ëùôÞò êáé üôé ç ðïëéôéêÞ ôùí ðñïóöïñþí óõãêñÜôçóå ôïõò êáôáíáëùôÝò óôá åðþíõìá ðñïúüíôá. ¼ðùò ôïíßóôçêå, èá ðñÝðåé ðëÝïí êáé ïé äýï ðëåõñÝò íá åóôéÜóïõí óôçí áîßá êáé óôçí êáéíïôïìßá, åíþ êïéíüò ôüðïò åßíáé ç äçìéïõñãßá ðéï óôï÷åõìÝíùí ðñïóöïñþí, ìå ìéêñüôåñï êüóôïò.

Áðïêùäéêïðïéþíôáò ôïí åãêÝöáëï ôùí êáôáíáëùôþí ìÝóù ôçò íåõñïåðéóôÞìçò Ï Äñ. Íéêüëáïò ÄçìçôñéÜäçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò óôçí Trizma Neuro, ìßëçóå ãéá ôïõò ôñüðïõò ðïõ ç íåõñïåðéóôÞìç áðïêáëýðôåé ôá êñõììÝíá ìõóôéêÜ ôïõ shopping óôá óïýðåñ ìÜñêåô, áðïêùäéêïðïéþíôáò ôïí åãêÝöáëï ôùí êáôáíáëùôþí. Ï ê. ÄçìçôñéÜäçò ôüíéóå üôé ðñÝðåé ðëÝïí íá åñåõíÜìå ôï «ãéáôß» - êÜôé ðïõ åßíáé áðáñáßôçôï ãéá ôçí êáôáíüçóç ôùí êáôáíáëùôéêþí óõìðåñéöïñþí êáé ôï ïðïßï åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù ôùí «åãêåöáëïãñÜöùí». Ðñüóèåóå äå üôé ç ìåãÜëç ðñüêëçóç ôçò åðï÷Þò ìáò åßíáé íá êáôáëÜâïõìå ôïí áíèñþðéíï åãêÝöáëï, âëÝðïíôáò ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìÝóá áðü áõôüí.

Óôï äåýôåñï debate, ìå èÝìá «ÍÝïò êáôáíáëùôÞò - ÍÝï retail ðåñéâÜëëïí - ÍÝåò ôå÷íïëïãßåò. Ðþò áõôÝò ïé Ýííïéåò äéáìïñöþíïõí ôç ìåëëïíôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí åðé÷åéñÞóåùí;», óõììåôåß÷áí ï ÁëÝîáíäñïò Äáíéçëßäçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò ÁèçíáúêÞò Æõèïðïéßáò, êáé ï Âáóßëçò Óôáýñïõ, Brand President ôçò Á Âáóéëüðïõëïò. Ïé äýï óõììåôÝ÷ïíôåò áíáöÝñèçêáí óôéò áëëáãÝò ðïõ óõíôåëïýíôáé óôç äçìïãñáöéêÞ óýíèåóç óôç ÷þñá ìáò, ôïíßæïíôáò üôé ðëÝïí õðÜñ÷ïõí ôåñÜóôéåò áëëáãÝò óôïí ôñüðï ðïõ óõìðåñéöÝñåôáé ï êáôáíáëùôÞò, ìå ôçí áãïñÜ íá ãßíåôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ðïëýðëïêç êáé áõôü íá ìåôáêõëßåôáé óôçí ðáñáãùãÞ êáé óôá logistics. ¼ðùò óçìåßùóáí, ç äéáìüñöùóç åíüò êáíïíéóôéêïý ðëáéóßïõ ðïõ èá åíóùìáôþíåé ôï óôïé÷åßï ôçò äéáöÜíåéáò, åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.

Ïé CEOs óõæçôïýí Ôï óõíÝäñéï Ýêëåéóå ìå äýï sessions, üðïõ êáôáîéùìÝíïé ¸ëëçíåò CEOs óõíïìßëçóáí ìå óõíôïíßóôñéá ôç äçìïóéïãñÜöï ôçò ÊáèçìåñéíÞò, ÄÞìçôñá ÌáíéöÜâá. Óôï ðñþôï session, ðïõ åß÷å èÝìá «Ç ìåëëïíôéêÞ ó÷Ýóç óõíåñãáóßáò ëéáíåìðïñßïõ - ðñïìçèåõôþí ìå ãíþìïíá ôçí áíÜðôõîç ôïõ êëÜäïõ», óõììåôåß÷áí ç Åñìéüíç ÃåùñãïõëÜêç, Country leader Procter & Gamble, êáé ï ÁñéóôïôÝëçò ÐáíôåëéÜäçò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Metro. Óôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò, Ýãéíå ìíåßá óôéò ðñïóöïñÝò êáé êáôÜ ðüóï óôá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò Ýöåñáí óôçí áãïñÜ ôá ðñïóäïêþìåíá. Êáé ïé äýï ðëåõñÝò ðáñáäÝ÷ôçêáí üôé ìåãÜëïò åõíïçìÝíïò Þôáí ï êáôáíá-

Ï ×ñÞóôïò ÔóåíôåìåÀäçò, Country Director & Brand Activation South Eastern Europe & Israel Distributor Markets Johnson & Johnson, ðñüåäñïò Ä.Ó. ECR Hellas ÐñïìçèåõôÝò - Âéïìç÷áíßá, Ýêëåéóå ôéò åñãáóßåò ôïõ óõíåäñßïõ êáé áêïëïýèçóå ðÜñôé ìå live ìïõóéêÞ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

75


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

34 åëëçíéêÝò åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åíôõðùóßáóáí óôç ÄéåèíÞ ¸êèåóç Ðñïúüíôùí ÉäéùôéêÞò ÅôéêÝôáò PLMA 2019 ÁèÞíá, 05 Éïõíßïõ 2019 l Ïëïêëçñþèçêå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ç åêðñïóþðçóç ôçò ÅëëÜäáò áðü ôïí Ïñãáíéóìü Enterprise Greece óôçí 34ç ÄéåèíÞ ¸êèåóç ðñïúüíôùí éäéùôéêÞò åôéêÝôáò (Private Label) PLMA 2019, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 21 êáé 22 ÌáÀïõ 2019 óôï ¢ìóôåñíôáì ôçò Ïëëáíäßáò. Ç PLMA åßíáé ç ìåãáëýôåñç êáé óçìáíôéêüôåñç ðáãêïóìßùò ÄéåèíÞò ¸êèåóç óôïí ôïìÝá ðñïúüíôùí éäéùôéêÞò åôéêÝôáò ðáñïõóéÜæïíôáò ü,ôé ðéï êáéíïôüìï Ý÷åé íá åðéäåßîåé ï åí ëüãù ôïìÝáò. Óôç öåôéíÞ Ýêèåóç, óôï åèíéêü ðåñßðôåñï ðïõ ïñãÜíùóå ï Enterprise Greece, öéëïîåíÞèçêáí óå 520m2, 34 äõíáìéêÝò åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, êõñßùò ôïõ êëÜäïõ ôùí ôñïößìùí êáé ðïôþí, ïé ïðïßåò ðáñïõóßáóáí åîáéñåôéêÜ åëëçíéêÜ ðñïúüíôá äéáôñïöÞò. Ôï åíäéáöÝñïí ôùí îÝíùí åðéóêåðôþí ãéá ôá åëëçíéêÜ ôñüöéìá Þôáí ðïëý ìåãÜëï, óõíôåëþíôáò óôï íá ðñáãìáôïðïéçèïýí ðåñéóóüôåñåò áðü 1.500 åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíáíôÞóåéò ìåôáîý ôùí ÅëëÞíùí åîáãùãÝùí êáé ôùí åðéóêåðôþí-åðáããåëìáôéþí, ðïëëÝò áðü ôéò ïðïßåò äçìéïõñãïýí ðñïïðôéêÝò ãéá ðåñáéôÝñù äéåßóäõóç ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí êáé áýîçóç ôùí ìåñéäßùí ôïõò óôá ñÜöéá ôùí ìåãáëýôåñùí ëéáíåìðüñùí óôï êüóìï. Ãéá ôçí êáëýôåñç ðñïåôïéìáóßá êáé åíçìÝñùóç ôùí åîáãùãéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ï Enterprise Greece äéïñãÜíùóå çìåñßäá óôçí ÁèÞíá óôéò áñ÷Ýò Áðñéëßïõ, üðïõ êåíôñéêüò ïìéëçôÞò Þôáí ï ðñüåäñïò ôçò Private Label Manufacturer’s Association (PLMA) Brian Sharoff, ï ïðïßïò ìßëçóå ãéá ôéò ôÜóåéò êáé ôéò åõêáéñßåò óôçí êáôçãïñßá ôùí ðñïúüíôùí éäéùôéêÞò åôéêÝôáò (PL) óôï óõíå÷þò ìåôáâáëëüìåíï ðåñéâÜëëïí ôïõ ïñãáíùìÝíïõ ëéáíåìðïñßïõ. Åðßóçò, áíÝöåñå ôá ïöÝëç áðü ôç óõììåôï÷Þ óôéò ìåãÜëåò åêèÝóåéò ðïõ äéïñãáíþíåé ç PLMA óôéò ìåãáëýôåñåò áãïñÝò ôïõ êüóìïõ, üðùò áõôÝò ôçò Åõñþðçò, ôçò ÁìåñéêÞò êáé ôçò Êßíáò. Ôçí åèíéêÞ óõììåôï÷Þ ôßìçóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ï Ïéêïíïìéêüò êáé Åìðïñéêüò Óýìâïõëïò ôçò ÅëëÜäáò óôç ×Üãç, ê. ÄçìÞôñéïò ÊïõôóÞò, ï ïðïßïò óõíïìßëçóå åêôåíþò ìå ôïõò ¸ëëçíåò åêèÝôåò.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

76


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

5ï êáôÜóôçìá Ìáóïýôçò óôç ËÝóâï óôç ÂáñåéÜ ÌõôéëÞíçò! ¸íá áêüìá êáôÜóôçìá óôï íçóß ôçò ËÝóâïõ åãêáéíßáóå ç ÄéáìáíôÞò Ìáóïýôçò Á.Å. Ôï íÝï êáôÜóôçìá Ìáóïýôçò âñßóêåôáé ðñïò ôçí ðëåõñÜ áåñïäñïìßïõ óôç ÂáñåéÜ ÌõôéëÞíçò êáé ôá åãêáßíéá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôç ÄåõôÝñá 22 Áðñéëßïõ 2019. Ôá åãêáßíéá Þôáí ìéá ìåãÜëç ãéïñôÞ ìå ðÜñá ðïëý êüóìï ðïõ ðáñáâñÝèçêå ãéá íá ãíùñßóåé áðü êïíôÜ ôï íÝï êáôÜóôçìá ìå ôç äéáöïñåôéêÞ áéóèçôéêÞ ÷þñïõ ðïõ ðñïóöÝñåé îå÷ùñéóôÞ åìðåéñßá áãïñþí êáé ãéá ôïõò ðéï áðáéôçôéêïýò êáôáíáëùôÝò óôï íçóß. Áíáðôýóóåôáé óå Ýíá åðßðåäï ìå 500 ô.ì. ÷þñï ðþëçóçò êáé åðéðëÝïí 350 ô.ì. áðïèçêåõôéêü ÷þñï. ÄéáèÝôåé 4 ôáìåßá êáé áðáó÷ïëåß 20 Üôïìá ðñïóùðéêü. ÅðéðëÝïí, Üíåôï ðÜñêéíãê êáé óáëüíé-ìðáñ üðïõ ðñïóöÝñåôáé óåëö-óÝñâéò äùñåÜí êáöÝò. Óôï êáôÜóôçìá ëåéôïõñãåß ïëïêëçñùìÝíï ôìÞìá ìáíáâéêÞò ìå ìåãÜëç ðïéêéëßá öñïýôùí, ëá÷áíéêþí êáé âéïëïãéêþí ðñïúüíôùí. ÔìÞìá êñåïðùëåßïõ ìå éäéáßôåñç ðïéêéëßá êñåáôéêþí êáé êñåáôïóêåõáóìÜôùí. ÔìÞìá Ýôïéìïõ öáãçôïý êáé øçìÝíïõ êïôüðïõëïõ, ìåãÜëç ðïéêéëßá áðü óõóêåõáóìÝíåò óáëÜôåò, öñåóêïóôõììÝíïò ÷õìüò ðïñôïêáëéïý êáé öñåóêïêïììÝíåò öÝôåò áíáíÜ óå óõóêåõáóßá. ÅðéðëÝïí, ëåéôïõñãåß ôìÞìá êïðÞò áëëáíôéêþí êáé ôõñïêïìéêþí ìå ðëïýóéá ðïéêéëßá ôïðéêþí ðñïúüíôùí êáèþò êáé bake off. Óôï íÝï êáôÜóôçìá, êÜèå 1 þñá Ýíáò ôõ÷åñüò êåñäßæåé óôï ôáìåßï ôá øþíéá ôïõ ìå ôï «ôõ÷åñü êáñüôóé» êáé ìå ôç mas card óõììåôÝ÷åé óå ìåãÜëç êëÞñùóç ìå äþñá çëåêôñéêÝò êáé ìéêñïçëåêôñéêÝò óõóêåõÝò êáé äéðëáóéÜæåé ôïõò ðüíôïõò ôçò áîßáò ôùí óõíáëëáãþí! Ç ÄéáìáíôÞò Ìáóïýôçò Á.Å. market leader ôïõ êëÜäïõ óôçí Âüñåéá ÅëëÜäá êáé ìßá áðü ôéò óçìáíôéêÝò äõíÜìåéò ðáíåëëáäéêÜ, áðü ôï îåêßíçìÜ ôçò ôï 1976 ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé åðéôõ÷çìÝíç ðïñåßá áíÜðôõîçò. ÄéáèÝôåé äßêôõï ìå óõíïëéêÜ 333 êáôáóôÞìáôá. Áíáðôýóóåôáé óôéò ðåñéöÝñåéåò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò & ÈñÜêçò, ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, Çðåßñïõ, Èåóóáëßáò, ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, ÁôôéêÞò, Âïñåßïõ Áéãáßïõ, Íïôßïõ Áéãáßïõ. Áðáó÷ïëåß ðåñéóóüôåñïõò 8.150 åñãáæüìåíïõò.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

77


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ç ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÊÅÖÉÑ ÔÇÓ ÖÁÑÌÁ ÊÏÕÊÁÊÇ ÌÅÃÁËÙÍÅÉ Ç ÖÜñìá ÊïõêÜêç äçìéïýñãçóå Ýíá íÝï ðñïúüí óýìöùíá ìå ôéò áíÜãêåò ôùí óýã÷ñïíùí êáôáíáëùôþí ãéá Õãåßá, Åõåîßá êáé Áðüëáõóç óôçí äéáôñïöÞ ôïõò. ¸÷ïíôáò õøçëÞ ôå÷íïãíùóßá óôçí êáôçãïñßá ôùí êåößñ, ç ïðïßá Ý÷åé êáôáóôÞóåé ôçí ÖÜñìá ÊïõêÜêç ðñþôç óå ðùëÞóåéò óôçí áãïñÜ ôçò âüñåéáò ÅëëÜäáò, ç åôáéñßá äéåõñýíåé ôçí ãêÜìá ôùí ðñïâéïôéêþí ôçò ñïöçìÜôùí óôï÷åýïíôáò óôçí ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç ôçò áãïñÜò ôùí óõãêåêñéìÝíùí ãáëáêôïêïìéêþí ðñïúüíôùí. Ôï íÝï ìÝëïò ôçò ïéêïãÝíåéáò ðñïúüíôùí ÖÜñìá ÊïõêÜêç åßíáé ôï Êåößñ ìå Stevia, åîùôéêÜ öñïýôá êáé åóðåñéäïåéäÞ. Áðïôåëåß Ýíáí õðÝñï÷ï ãåõóôéêü óõíäõáóìü áíáíÜ, ìáñáêïýãéáò, ðïñôïêáëéïý êáé ëåìïíéïý, ìå ãëõêéÜ êáé ôáõôü÷ñïíá äñïóåñÞ ãåýóç. Äåí ðåñéÝ÷åé æÜ÷áñç, Ý÷åé ìüëéò 1.7% ëéðáñÜ êáé åßíáé éäáíéêü ãéá üóïõò ðñïóÝ÷ïõí ôç óéëïõÝôá ôïõò. Ôï ðñïúüí ðåñéÝ÷åé üëåò ôéò åõåñãåôéêÝò éäéüôçôåò ôïõ êåößñ. Åßíáé öõóéêü ðñïâéïôéêü ñüöçìá ðïõ åíéó÷ýåé ôçí ðÝøç êáé âïçèÜåé óôçí óùóôÞ ëåéôïõñãßá ôïõ ïñãáíéóìïý. ÐåñéÝ÷åé áóâÝóôéï, öþóöïñï êáé âéôáìßíåò. Åðßóçò Ý÷åé õøçëÞ ðåñéåêôéêüôçôá óå ðñùôåúíåò õøçëÞò âéïëïãéêÞò áîßáò, áðáñáßôçôåò ãéá ôçí åíäõíÜìùóç ôùí ìõþí. Ôï íÝï êåößñ ÊïõêÜêç åßíáé öôéÜ÷íåôáé ìüíï áðü ïëüöñåóêï 100% Åëëçíéêü ãÜëá, üðùò êáé üëá ôá ðñïúüíôá ðïõ ðáñÜãåé ç ãáëáêôïâéïìç÷áíßá áðü ôïõò ÊÜôù Áðüóôïëïõò ôïõ Êéëêßò, êáé åßíáé åîáéñåôéêÞ ôñïöÞ ãéá ðáéäéÜ, åãêýïõò, üóïõò áèëïýíôáé, Üôïìá ôñßôçò çëéêßáò êáé öõóéêÜ ãéá üëïõò üóïé áðïæçôïýí áðïëáõóôéêÜ êáé õãéåéíÜ ðñïúüíôá óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôïõò.

Ç ÖÜñìá ÊïõêÜêç óõììåôåß÷å öÝôïò óôçí ðáãêüóìéá Ýêèåóç ôñïößìùí êáé ðïôþí IFE 2019 ðïõ äéåîÞ÷èç óôï Ëïíäßíï óôéò 17 – 20 Ìáñôßïõ. Óôçí Ýêèåóç Ýëáâáí ìÝñïò 1350 åôáéñßåò áðü üëï ôï êüóìï. Ç ÅëëçíéêÞ ïéêïãåíåéáêÞ åðé÷åßñçóç áðü ôïõò ÊÜôù Áðïóôüëïõò ôïõ Êéëêßò ìå ôçí êáëáßóèçôç ðáñïõóßá ôçò, åíôõðùóßáóå ôïõò ðïëõÜñéèìïõò åìðïñéêïýò åðéóêÝðôåò áðü ôïí êëÜäï ôçò ëéáíéêÞò, ôïõ ÷ïíäñåìðïñßïõ êáé ôçò åóôßáóçò, ðïõ ôçí åðéóêÝöôçêáí. Ç ÖÜñìá ÊïõêÜêç áðÝóðáóå ôá èåôéêüôåñá ó÷üëéá ãéá ôçí ðëÞñç ãêÜìá ðñïúüíôùí åîáãùãþí êáé ôçí õøçëÞ ðïéüôçôá áõôþí, êáèþò êáé ãéá ôçí Üøïãç ïñãÜíùóç êáé åîõðçñÝôçóç. Ïé åðéóêÝðôåò, åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá äïêéìÜóïõí ôá êïñõöáßáò ðïéüôçôáò, âñáâåõìÝíá åëëçíéêÜ ãáëáêôïêïìéêÜ ðñïúüíôá ôçò åôáéñßáò, üðùò óôñáããéóôü ãéáïýñôé, ñõæüãáëï, êñÝìåò. Ôï ðñïúüí ðïõ Ýêëåøå ôéò åíôõðþóåéò ôïõ áããëéêïý êïéíïý Þôáí ôï 3 öïñÝò äéáêåêñéìÝíï Êåößñ ìå óôÝâéá & óõíäõáóìü êüêêéíùí öñïýôùí (Sial 2018 Innovation Selection, Anuga 2017 Taste Innovation Show, áíþôáôç äéÜêñéóç äéáãùíéóìïý iTQi ìå 3 ÷ñõóÜ áóôÝñéá). Ç óõììåôï÷Þ ôçò ÖÜñìá ÊïõêÜêç ïëïêëçñþèçêå ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá, êáèþò ôá áíþôåñçò ðïéüôçôáò ðñïúüíôá, áëëÜ êáé ç äõíáìéêÞ ôçò ïéêïãåíåéáêÞò åðé÷åßñçóçò, åîáóöÜëéóáí óôçí åôáéñßá íÝåò óõíåñãáóßåò ãéá ôçí áãïñÜ ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

78


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ÄéåèíÞò äéÜêñpóç ãéá ôçí HELLENIC FINE OILS

Ç ÄéáìáíôÞò Ìáóïýôçò Á.Å. åßíáé ç ìïíáäéêÞ åôáéñåßá óôïí êëÜäï ôùí óïýðåñ ìÜñêåô ðïõ äéáêñßèçêå óå êïñõöáßá èÝóç óôç ëßóôá ôùí Best Workplaces! Ãéá 8ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ áðïäåéêíýåôáé üôé «ç äýíáìÞ ìáò, åßíáé ïé Üíèñùðïß ìáò!» Ìéá áêüìá ÷ñïíéÜ ðåñçöÜíéáò ãéá ôçí ÄéáìáíôÞò Ìáóïýôçò Á.Å. êáé ôïõò áíèñþðïõò ôçò. Ãéá 8ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ äéáêñßíåôáé ìÝóá óôéò 10 ðñþôåò åôáéñåßåò ìå ôï êáëýôåñï åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí óôçí ÅëëÜäá êáôáêôþíôáò ôçí 3ç èÝóç. Áîéïóçìåßùôï åßíáé üôé áðïôåëåß êáé ôç ìüíç áëõóßäá ôñïößìùí – óïýðåñ ìÜñêåô - ðïõ äéáêñßíåôáé óôç ëßóôá, áðïäåéêíýïíôáò åìðñÜêôùò üôé ðñïóöÝñåé áóöáëÝò êáé åõ÷Üñéóôï ðåñéâÜëëïí åñãáóßáò óôïõò áíèñþðïõò ôçò, üðïõ óõíåñãÜæïíôáé ìå áëëçëïóåâáóìü êáé áãÜðç ãéá ôçí åôáéñåßá, ôçí êïéíÞ ïéêïãÝíåéá. Ôá ðáñáðÜíù ðñïêýðôïõí áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åôÞóéáò Ýñåõíáò Best Workplaces ôïõ Great Place to Work® Institute Hellas, ìéáò áðü ôéò ðéï áîéüðéóôåò Ýñåõíåò áîéïëüãçóçò ôïõ åñãáóéáêïý ðåñéâÜëëïíôïò ðáãêïóìßùò. Óå ìéá ïéêïãåíåéáêÞ êáé áìéãþò åëëçíéêÞ åôáéñåßá, äåí åßíáé ó÷Þìá ëüãïõ íá ðïýìå üôé ï Üíèñùðïò åßíáé óôï åðßêåíôñï, åßôå ùò åñãáæüìåíïò, åßôå ùò êáôáíáëùôÞò. Ðéóôïß óôï üñáìá êáé ôéò áîßåò ðÜíù óôéò ïðïßåò äçìéïýñãçóå êáé áíÝðôõîå ôçí åôáéñåßá ï éäñõôÞò ôçò, ê. ÄéáìáíôÞò Ìáóïýôçò, óõíå÷ßæåé íá áíáðôýóóåôå Ý÷ïíôáò ðÜíôá ùò êéíçôÞñéá äýíáìç ôïõò áíèñþðïõò ôçò ïé ïðïßïé ìå áöïóßùóç, åñãáôéêüôçôá êáé áãÜðç óôçñßæïõí ôçí åôáéñåßá ðïõ áðü ôï 1976 Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ôç äéêÞ ôçò îå÷ùñéóôÞ åôáéñéêÞ êïõëôïýñá ìå åðßêåíôñï ôïí Üíèñùðï.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ SUPER MARKET / ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

79


Ç Ç åôáéñåßá Ý÷åé êáôáêôÞóåé äéåèíÞ öÞìç êáé óåâáóìü ãéá ôá ðñïúüíôá ôçò

Éäñýèçêå ôï 1919, ìå óçìåñéíü äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôïí ê. Âáóßëç Äéáìáíôüðïõëï. ÔïìÝáò åîåéäßêåõóçò åßíáé ç åéóáãùãÞ - åîáãùãÞ - óõóêåõáóßá êáé åìðïñßá ìðá÷áñéêþí, áñùìáôéêþí öõôþí, âïôÜíùí êáèþò êáé ôñïöþí ãéá ðôçíÜ. ¼ëåò ïé óôñáôçãéêÝò ôçò åôáéñåßáò êáèïäçãïýíôáé áðü ìéá ãåíéêüôåñç öéëïóïößá ðïõ Ý÷åé óôü÷ï íá åßíáé leader óôïí êëÜäï ôçò âéïìç÷áíßáò ìðá÷áñéêþí ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôçò áãïñÜò ðÜíôá ìå ðïéïôéêÜ êñéôÞñéá. Ç âÜóç ôçò öéëïóïößáò ðïõ ç ßäéá ç åôáéñåßá õéïèåôåß, åßíáé ç óõíå÷Þò ðñïóðÜèåéá ãéá äéáôÞñçóç ìéáò Üìåóçò öéëéêÞò ó÷Ýóçò ðïõ åêðÝìðåôáé ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò (ðñïóùðéêü, ðñïìçèåõôÝò êáé ðåëÜôåò). Ôá õøçëÜ standard - ðñüôõðá (ðïéïôéêÜ êáé âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò), ðïõ ç åôáéñåßá åöáñìüæåé, ôçò åðéôñÝðïõí íá áíôáðïêñéèåß ìå óïâáñüôçôá óôéò áíÜãêåò ôçò óýã÷ñïíçò êáôáíÜëùóçò. Ôá ðëÝïí ãíùóôÜ ðñïúüíôá ôçò “ÇËÉÏÓ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ” (ìå Üñôéá ïñãáíùìÝíï äßêôõï äéáíïìþí) ðñïôéìþìåíá ãéá ôçí åîáéñåôéêÞ ðïéüôçôá êáé óõóêåõáóßá ôïõò, åßíáé ôï ãáñýöáëëï, ç êáíÝëëá, ôï äõüóìï, ôï ìïó÷ïêÜñõäï, ôï êßìéíï, ôï èõìÜñé, ç âáíßëéá, ç äÜöíç, ôï ìáúíôáíü, ôï ãëõêÜíéóï, ôï óïõóÜìé ê.Ü. Áîéüëïãç äñáóôçñéïðïßçóç ôçò åôáéñåßáò, åêôüò áðü ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò, åéíáé ç åíáó÷üëçóÞ ôçò ìå ôñïöïäïóßá ðñïúüíôùí ðñïò åôáéñåßåò Catering, óçìåéþíïõìå ìÜëéóôá üôé õðÞñîå ðñùôïðüñïò óôçí åéóáãùãÞ åîåéäéêåõìÝíùí óõóêåõáóéþí êáôÜëëçëùí ãéá ôñïöïäüôçóç îåíïäï÷åßùí, barbeque, åóôéáôïñßùí, ÷þñùí ðáñáóêåõÞò Ýôïéìùí öáãçôþí êáé ãåíéêüôåñá ÷þñùí åóôßáóçò. Ôá ðñïúüíôá ôçò “ÇËÉÏÓ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ” ðñïóöÝñïíôáé åßôå ÷ýìá, åßôå ôõðïðïéçìÝíá. Åðßóçò ç åôáéñåßá ðñïùèåß ôçí êáéíïýñãéá óåéñÜ ìðá÷áñéêþí ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü âüôáíá, ìå ôçí ïíïìáóßá Carino. Ôá ìðá÷áñéêÜ áõôÜ åßíáé éäáíéêÜ ãéá ðéÜôá ìå êïôüðïõëï, óôõöÜäï ê.á., êáèþò åðßóçò ðñïóèÝôïíôáé óå ïìåëÝôåò óå óÜëôóåò ìáñéíÜôåò, óå ôæáôæßêé äßíïíôáò éäéáßôåñç íïóôéìéÜ. ÔÝëïò, ç üëç äïìÞ ôçò ïñãÜíùóçò, ðáñáãùãÞò, åéóáãùãÞò åðåîåñãáóßáò, åîáãùãÞò êáé óõóêåõáóßáò ôùí åðþíõìùí ðñïúüíôùí ôçò, âáóßæåôáé ðÜíôá óå äéåèíÞ ðñüôõðá êáé åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ ôçò Ý÷ïõí ÷áñßóåé ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ öÞìç êáôáîéþíïíôÜò ôçí óáí ðñüôõðï åôáéñåßá óôï ÷þñï ôçò ìáæéêÞò åóôßáóçò ìå ôçí åðéâñÜâåõóç 7 äéåèíþí âñáâåßùí ãéá ôç ðñïóöïñÜ ôçò.

ÇËÉÏÓ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ ÂÁÓ. ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÁÂÅ Áã. ÉùÜííç ÑÝíôç 157 & Áéôùëïáêáñíáíßáò 1, 185 41 ÑÝíôçò • Ôçë.: 210.48.12.898 - 210.48.12.077 - Fax: 210.48.26.067


Profile for b&b_publications

Ο Κόσμος του Σούπερ Μάρκετ Ιούλιος 2019  

Ο Κόσμος του Σούπερ Μάρκετ Ιούλιος 2019  

Profile for bbe7
Advertisement