3 minute read

TIL KAMP MOD UØNSKEDE FLUER

Miljøfluen® sender levende fluer og hvepse afsted med posten til landmænd i hele Danmark og har gjort det igennem næsten 30 år.

Fluer og hvepse sendes ud med posten Naturligvis er det ikke helt almindelige fluer og hvepse, det drejer sig om. Fluerne tilhører en bestemt gruppe fluer, som i daglig tale kaldes for gyllefluer, mens hvepsene tilhører en gruppe af snyltere, der kaldes for snyltehvepse. Fælles for dem begge er imidlertid, at de er naturlige fjender af den almindeligt kendte stueflue og stikflue, der ofte findes mange af i svine- og kvægstalde, og som er meget generende for mennesker og dyr.

Advertisement

Holder smitte nede og produktionen oppe »Stikfluerne lever af at suge blod fra dyrene og de bliver naturligvis urolige, hvis de bliver stukket. I kvægbesætninger kan det have indflydelse på køernes mælkeydelse,« forklarer Tina Andersen, der er kommunikationsansvarlig for Miljøfluen®. »Stuefluerne, som vi kender dem, er jo i sig selv meget generende, men i svine- og kvægbesætninger kan de sprede smitte. Det vil vi jo gerne undgå ved at holde mængden af dem nede.« Naturens orden er i spil »Naturen er sådan indrettet, at gyllefluernes larver spiser andre fluers larver og snyltehvepsene lægger æg i fluepupper, som deres eget afkom så overtager«, forklarer Tina. »Ved at tilføre vores gyllefluer og snyltehvepse til stalden med jævne mellemrum, nedbringer de bestanden af de uønskede fluer i staldene på en helt naturlig, men meget effektiv måde. Man udnytter simpelthen naturens egen orden.«

Gyllefluerne sendes ud til staldene i perforerede poser sammen med en vis mængde beskyttelsesmateriale, mens snyltehvepsene, der er meget små, sendes afsted i tætlukkede beholdere. »Mange tror, at vi opfostrer hvepse på størrelse med gedehamse, men det er altså ikke rigtigt,« fortæller Tina. »Snyltehvepsene er kun 2-3 m.m. store og helt ufarlige for dyr og mennesker. De er kun interesserede i at stikke hul i de fluepupper, de kan finde for at kunne lægge deres æg der i.« »Både gyllefluer og snyltehvepse findes frit i den danske natur, men opfostres hos Miljøfluen® i mængder, der gør, at landmænd kan drage nytte af deres medfødte evner. Det kaldes for biologisk fluebekæmpelse, i mod

Fakta om snyltehvepse · Størrelse: ca. 2-3 mm. · Velegnet til stalde og dybstrøelse og stalde med fast gødning. · Modtages i lukkede bægere, der som regel tømmes ud direkte i dybstrøelsen. · 1 bæger med snyltehvepse rækker ca. 100 kvm i en stald. · Tilføres stalden ca. hver 14. dag i flue-sæsonen (marts/april-oktober/november)* Fakta om gyllefluer · Velegnet til stalde med spaltegulv og gyllekanaler. · Modtages i perforerede poser, der åbnes let ved ankomst og sættes i medfølgende beholdere. · 1 pose med gylleflyer dækker ca. 100 kvm staldareal.* · Tilføres stalden ca. 4.-8. uge året rundt.*

* Beregningen af, hvor ofte man skal modtage nyttedyrene, og hvor mange poser/bægre, man skal modtage, afhænger af staldforholdende i den enkelte stald.

sætning til mekanisk bekæmpelse med f.eks. fluefangere med lim eller kemisk bekæmpelse med kemikalier.«

Udlandet vil også have biologisk fluebekæmpelse I løbet af årene har andre lande i Europa også fået øjnene op for de små nyttedyr og hver uge sender Miljøfluen® store mængder gyllefluer og hvepse af sted til bl.a. Estland, Ungarn, Tyskland, Schweiz og Polen.

»Flere og flere danske landmænd bosætter sig eller opkøber gårde andre steder i Europa, og de ønsker at bruge de samme metoder til at bekæmpe fluer, som man gør herhjemme. Dem sender vi selvfølgelig også gyllefluer og snyltehvepse til«, fortæller Tina.

Landmænd tegner et abonnement på fluer og hvepse »Gyllefluerne og snyltehvepsene sendes ud med jævne mellemrum til staldene, og det sker ved, at man tegner et abonnement uden binding på det antal poser eller beholdere, som egner sig til ens staldforhold,« fortæller Tina. »Så ankommer de simpelthen direkte til stalden, når det er på tide at tilføre nye nyttedyr. Nemmere bliver det ikke.«

Om Miljøfluen® Miljøfluen® ejes og drives af Tannie Andersen, der har været involveret i virksomheden siden dens opstart i 1993. Virksomheden er beliggende i Try tæt ved Dronninglund.

Tlf. 98 25 99 00 info@miljofluen.dk · www.miljofluen.dk

Foto til venstre: Miljøfluens medarbejdere. Fra højre nederst: Annette Kjeldsen Bach, Dorthe Suzette Andersen, Tannie Andersen og Tina Andersen. Fra venstre øverst: Oliver Coltau, Ronnie Knudsen, Aage Pedersen, Søren Bøgelund Nielsen samt Alex Pedersen.

This article is from: