Erhvervsbladet INDBLIK 2018

Page 14

Erhvervsbladet INDBLIK 2018

FÅ FRED I LIVET –HVIL I FRED

Du behøver ikke at vente på, at katastrofen indtræffer, før du kontakter bedemanden. Du kan faktisk bruge ham til noget positivt – mens du lever. Per Ryevad, som ved årsskiftet har overtaget Bedemand Korsgaard i Dronninglund, har gjort sig mange tanker om sin rolle som den nye, lokale bedemand i området. En af dem er, at han gerne vil rykke lidt på billedet af bedemanden som én, man kun nødigt er i kontakt med, medmindre det er uafvendeligt. Alt vil være, som det plejer, når du kontakter Bedemand Korsgaard – selvom ejeren nu hedder Per Ryevad og forretningen har skiftet navn til Dronninglund Begravelsesforretning – Korsgaards eftf. ved Per Ryevad. »Vi vil fortsat være lokalområdets bedemandsforretning, som hjælper pårørende med at tage afsked med deres nære på en god og ordentlig måde.«

Afmystificering af døden Når det så er sagt, er der nogle ting, Per godt kunne tænke sig at justere en smule på: »Der er en vis berøringsangst forbundet med døden, som gør det svært at tale om den. Ingen er udødelig – det ved vi alle. Trods det, er det de færreste, der har lyst til at blive mindet om at skulle herfra en dag, når man er midt i livet og ikke har planer om at sige farvel og tak foreløbig. Det gør det lidt abstrakt og svært at skulle forholde sig til den praktik og de detaljer, der er i forbindelse med ens egen død. Når jeg alligevel håber på, at kunne ændre lidt på det, og åbner op for, at man forholder sig mere proaktivt til det uafvendelige og bruger os som rådgi14

vere – mens man lever, så er det fordi, jeg gerne vil afmystificere døden.« »Det lyder paradoksalt, men det kan faktisk give en bedre livskvalitet at få skrevet sine tanker og personlige ønsker til en begravelse ned på et stykke papir. Har du haft døden tæt inde på livet eller befinder dig midt i et sygdomsforløb, kan det være en smertelig proces at skulle tale om sin egen begravelse. Alligevel vil du opleve, at det giver fred i sjælen. Det har jeg set mere end én gang. Ved at tale om mulighederne for at sætte dit eget præg på afskedsceremonien og gennemgå begravelsesritualet sammen med bedemanden, bliver døden afdramatiseret. Det giver ro at vide, at den dag, du ikke er her mere, er der styr på tingene – dine sidste ønsker bliver respekteret og efterlevet. Samtidig giver du, som en sidste gestus, dine nærmeste en håndsrækning i en svær og sorgfuld situation.« Rådgivning af familier i sorg, og samtaler om den sidste rejse, mens du lever, er to vidt forskellige situationer,


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.