Page 1


Nejkrásnější dětská říkadla 2 s ilustracemi Vlasty Švejdové

BARRISTER & PRINCIPAL


Nejkrásnější dětská říkadla 2 s ilustracemi Vlasty Švejdové

Odpovědná redaktorka Alena Němcová Sazba a obálka Bohdan Bobo Lukáš Vydalo nakladatelství Barrister & Principal, o. s. Martinkova 5, 602 00 Brno www.barrister.cz, e-mail: distribuce@barrister.cz Tel.: 545 211 015 Brno 2010 Doporučená prodejní cena 199 Kč Illustrations © Vlasta Švejdová, 2010 © Barrister & Principal, 2010 ISBN 978-80-87029-79-4


Holka modrooká, nesedávej u potoka, přijde na tě hastrmánek, zatahá tě za copánek.


Kalamajka, mik, mik, mik, oženil se kominík. Vzal si ženu Elišku v roztrhaném kožíšku.


Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu hruštičku. Shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě dvě.


Pásla ovečky v zeleném háječku, pásla ovečky v černém lese. Já na ni: Dupy, dupy, dup ... Ona zas: Cupy, cupy, cup ... Houfem ovečky, seberte se všecky, houfem ovečky, seberte se!


Šel zahradník do zahrady s motykou, vykopal tam rozmarýnu velikou. Nebyla to rozmarýna, byl to křen, vyhodil ho zahradníček z okna ven.


Tralala, tralala, kočička se vdávala, pejsek si ji bral, do tance jim cvrček na housličky hrál.


Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa, já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.


Andulko šafářova, husičky nemáš doma. Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je! Vyžeň je z ječmene ven, dřív než bude bílý den.


Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky. Máma se raduje, že bude péct vdolky.

Vlasta Švejdová: Nejkrásnější dětská ŘÍKADLA 2  

Pokračování úspěšných Nejkrásnějších dětských říkadel s ilustracemi Vlasty Švejdové (Barrister & Principal, 2006). Půvabná knížka určená nej...

Advertisement