Page 1

zima / jaro

2012


Barrister & Principal, o. s. Martinkova 7 602 00 Brno

Ediční řady

Sekretariát tel: (+420) 545 211 015

• • • • • • • •

Distribuce Hana Fertigová e-mail: distribuce@barrister.cz

www.barrister.cz

IČ: 70889899 DIČ: CZ70889899

Grafické studio Čestmír Kučera e-mail: studio@barrister.cz Redakce, propagace, PR Zuzana Voráčová tel: (+420) 605 290 399 e-mail: zuzanavoracova@barrister.cz Šéfredaktor František Mikš e-mail: miks@barrister.cz Ředitel a statutární zástupce Ivo Lukáš e-mail: lukas@barrister.cz Objednávky, internetový obchod Hana Fertigová e-mail: obchod@barrister.cz

Beletrie, poezie Dějiny a teorie umění Historie, osobnosti, vzpomínky Filozofie, náboženství Politika, Evropská unie Psychologie, sociologie, zdraví Encyklopedie, slovníky, učebnice Dětské knížky


Jiří Gruša

život v pravdě aneb Lhaní z Lásky

Jiří Gruša (1938–2011) narozen v Pardubicích, lyrik, romanopisec, překladatel, esejista, historik a filozof, autor publikující německy i česky. V 60. letech zakladatel prvních důsledně nemarxisticky orientovaných literárních časopisů Tvář a Sešity pro mladou literaturu, signatář Charty 77. Po výsleších a zatčení je mu v době stáže v USA odebráno občanství, a tím znemožněn návrat; posléze se usazuje v Německu. Po roce 1989 náš dlouholetý velvyslanec v SRN a Rakousku, ministr školství, prezident Mezinárodního PEN klubu (2003–2009) a ředitel Diplomatické akademie ve Vídni (2005–2009).

Život v pravdě aneb Lhaní z lásky je autobiografické vyprávění, kterým se Jiří Gruša vrací do češtiny jako svého literárního jazyka. Zároveň je to poslední kniha, která vyšla za jeho života. Jde o fabulovanou vzpomínku na riskantní lásku mladého maturanta k vlastní profesorce. Příběh o tom, jak bylo potřeba lhát, aby se dalo žít i v neveselých časech. Grušův nový text doprovázejí dvě starší povídky Salamandra a Pěší ptáci, napsané jako poslední české práce poté, co byl autor zbaven občanství a nesměl se vrátit domů. U nás dosud nebyly zveřejněny. Tato kniha je tedy literární oblouk, který proměňuje odchod v návrat a smutek v radost nad chodem života, který nemusí končit tragicky. Knížku doprovázejí ilustrace autorova syna Václava Gruši.

Česko / návod k použití

váz., 176 str., 225 Kč

váz., 192 str., 225 Kč

Rovněž vyšlo:

Šťastný bezdomovec


váz., 80 str., 229 Kč

váz., 152 str., 235 Kč

Rovněž vyšlo:

t do

isk

beneŠ jako rakuŠan

beletrie, poezie

3


Alfred Döblin

amazonka

brož, 608 str., 345 Kč Alfred Döblin (1878–1957) je pokládán za jednoho z největších německých autorů 20. století. U nás bylo sice přeloženo několik jeho děl, mimo jiné například román Valdštejn, znám je zde však především jako autor slavného románu Berlín, Alexandrovo náměstí, virtuózně napsaného díla, po formální stránce srovnatelného třeba s Jamesem Joycem. Vydáním trilogie Amazonka splácí česká literatura velký dluh tomuto úchvatnému tvůrci.

4

beletrie, poezie

Fascinující román Amazonka je trilogie složená ze tří částí: Zem, kde není smrti, Modrý tygr a Nový prales. V románě věnovaném Jižní Americe – a také smyslu dějin, starému i současnému barbarství – se na pozadí historických událostí prolíná fantazie a realita, příroda a život přírodních národů, konkvistadoři a jejich odpůrci, dominikáni jako Bartolomeus Las Casas a jezuité (a jejich komunistické osady), kteří se marně snaží zastavit loupeživé výboje svých evropských „kolegů“, a stihne je proto logicky zkáza. Svár evropské civilizační rozpínavosti s kulturně daleko staršími iberoamerickými společenstvími je líčen ze stanoviska opačného – vnějšího, nikoliv ze stanoviska „bílých“ obyvatel Evropy. A vyznívá jen velmi podmíněně pozitivně, spíše připomíná proces v zásadě degenerativní. Zejména v posledním díle se objevují i přesné dobové aktualizace (nacismus jako nový prales). Čtenář románu se může těšit na vpravdě amazonský tok mnohovrstevnaté, bezbřeze plastické řeči, explozivního a zase klidného výrazu, pádícího a zase zvolna plynoucího, smršťujícího se a zase se rozpínajícího děje. Jeho styl má blízko k textům hispánské literatury, k magickému realismu. Směle ho lze přirovnat k autorům jako Cortázar, Dos Passos nebo Márquez.


obálka polského vydání

Ida Finková

jaro 1941

předběžně váz.,160 str., 235 Kč Ida Finková (1921–2011) Polsky píšící a v Polsku narozená spisovatelka židovského původu. V letech 1941–1942 strávila dva roky v ghettu ve Zbarażi, poté se jí podařilo spolu se sestrou uprchnout a až do osvobození se ukrývala, v roce 1957 přesídlila do Izraele, kde pracovala pro Institut Jad Vašem, pro který pomáhala sbírat svědectví o holokaustu. Vydala novelu Cesta (1957) a sbírky povídek: Kousek času (1987), Stopy (1997), Odplouvající zahrada (2003) a Jaro 1941 (2009). Napsala také několik divadelních her. V roce 1985 získala holandskou literární cenu Anny Frankové, později italskou cenu Alberta Moravii, Buchmanovu cenu a v roce 2008 Izraelskou cenu za literaturu.

Jaro 1941 je v povídkách Idy Finkové uhrančivé, kruté, nemilosrdné i nečekaně absurdní. Omráčí nás svojí syrovostí a surovostí. Zahltí přímočarostí, která neodvratně směřuje k tragédii. Zaskočí věcností, s níž některé postavy intuitivně jdou naproti svému židovskému údělu. Kniha Jaro 1941 vyšla v Polsku v roce 2009. V krátkých povídkách se Ida Finková dívá na holokaust očima jeho obětí a těch, kteří se zachránili „dopříště“. V jejích jazykově úsporných, skvěle vystavěných prózách není žádný patos, cítíme citlivost a hlubokou pravdu o člověku. Autorka píše o tom, jak válku prožívali jednotliví lidé, jakou volili strategii odporu, co zůstalo v jejich paměti, jak o tom vyprávějí. Podobně jako v názvech povídek jde jen o kousky, útržky, stopy minulosti. A snad jen tímto způsobem – útržkovitým, málo epickým, suchým, často zabarveným ironií nebo humorem – se dá o holokaustu vyprávět. Krátkou formu povídek neurčují estetická měřítka, ale krutost světa. V roce 2008 natočil izraelský režisér Uri Barbaš na motivy jejích povídek film Jaro 1941 – příběh židovské rodiny, ukrývající se na půdě u polské selky.

beletrie, poezie

5


obálka nizozemského vydání

Gustaaf Peek

amerika jsem já

Mladý a ceněný autor Gustaaf Peek se snaží nalézt odpovědi na otázky, kde má vlastně člověk své kořeny a pravý domov, co způsobuje jeho osamělost, jak se vrývá do charakteru a dalších osudů postav jejich nesnadné dětství a proč nepřestávají přesto všechno věřit v univerzální hodnoty, jako je láska a přátelství.

předběžně brož, 180 str., 229 Kč Gustaaf Peek (1975) žije a pracuje v Amsterdamu. Debutoval románem Armin (2006). Druhý román Dover byl v roce 2008 nominován na literární cenu pro začínající nizozemské autory. V roce 2010 tuto cenu získal za svoji třetí knihu Amerika jsem já. V roce 2011 získal za stejnou knihu další ocenění, cenu F. Bordewijka za nejlepší nizozemskou prózu roku. Na rozdíl od většiny autorů nečerpá ze svého života, ale inspiraci hledá v historických událostech, nejlépe takových, které neprávem upadají v zapomnění.

6

beletrie, poezie

Z recenzí Nenapodobitelně napsaný, oduševnělý román. (NRC Handelsblad) Brilantní třetí román. (De Volkskrant) Silná, místy dokonce tvrdá kniha. (De Groene Amsterdammer) Žhnoucí kniha. (Trouw) Mimořádně poutavý a dobře napsaný román. (Het Financieele Dagblad)


obálka německého vydání

Erica Pedretti

cizí víc než dost

předběžně váz., 60 str., 175 Kč Erica Pedretti (1930) Významná švýcarská spisovatelka pochází ze Šternberka a dětství prožila v Zábřehu, Bruntále a Šternberku. Rodina byla sice německá, ale zaměřená protinacisticky. Po válce odjela transportem do Švýcarska. Autorka řady oceněných románů a výtvarná umělkyně.

Téma vlastních kořenů je palčivé zvláště pro ty, kteří zakusili, co znamená jejich hledání. Životní cestou, v níž hledání domova tvoří snad nejdůležitější mezníky, si prošla i dnes švýcarská spisovatelka narozená ve Šternberku v německé rodině. Životní zkušenosti a zážitky z mládí v ní zanechaly otázky, na něž sice nechce odpovídat, ale neustále si je klade a formuluje je tak, aby vynikly jejich různé aspekty. Nejvýrazněji tak učinila v románu Nechte být, paní Smrti, který vyšel česky v roce 1997. Autorka je známá svým velmi objektivním pohledem na historické události, které prožila, a svými sympatiemi k Čechům, nezatíženými naprosto žádnými resentimenty.

beletrie, poezie

7


váz., 280 str., 345 Kč

Le eji á d od r vp

Jan Paul

Vlasta dvořáčková

vždycky přece někde

brož, 208 str., 245 Kč

brož, 112 str., 145 Kč

o Štěstí v umírání

H. G. adler

cesta


brož, 108 str., 149 Kč

Le eji á d od r vp

Peter Scheck

FotbaLové humoresky

brož, 56 str., 165 Kč

váz., 212 str., 199 Kč

aneb ,,Rozhodčí, rozhodčí, kup si kapky do očí!“

Petr Motýl

prokLetí na básníky

Polští prokletí básníci druhé poloviny 20. století

Lenka Klar

taLent pro manžeLství


Ladislav Kesner a kol.

obrazy mysLi / mysL v obrazech

Ladislav Kesner (1961) je docentem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval mimo jiné také jako ředitel Sbírky asijských umění a kurátor čínského umění v Národní galerii v Praze. Zabývá se teorií umění, zejména otázkami vnímání a vidění, teorií a praxí vystavování, muzeem jako médiem, starověkým uměním Číny a problémy interpretace čínského umění. Kromě vlastních publikací je i autorem řady výstav (mj. spoluautor koncepce stálé expozice asijského umění Národní galerie v Praze).

Publikace představuje různé způsoby prezentování lidské mysli v umění a vědě od starověku až po současnost. Přináší soubor esejů předních světových odborníků, věnovaný různým aspektům mysli a jejího zobrazování, a v obrazové části široké spektrum výtvarných projevů od dálněvýchodních malířských svitků přes renesanční portréty představující „hnutí mysli“ po umělecká díla klasického modernismu a současného umění, včetně nových médií a videoartu. Jejich protipól tvoří vědecká a lékařská zobrazení, například středověké medicínské traktáty a iluminované rukopisy, anatomické ilustrace z 19. století i současné digitální biomedicínské obrazy a vizualizace. Vnímavému čtenáři se tak nabízí sebereflexivní pohled na práci jeho vlastní mysli v okamžiku, kdy se střetává s obrazem. Publikace Obrazy mysli / Mysl v obrazech vychází při příležitosti stejnojmenné mezinárodní výstavy, realizované ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene Museum v Drážďanech.


brož, 22x26,5 cm, 448 str., 1250 Kč

… katalog je samostatným dílem, v některých ohledech úspěšnějším, než samotná výstava. U knihy sice chybí pel kontaktu s uměleckým originálem, současně lépe vystihuje multidisciplinaritu tématu, navíc nemyslitelného bez textové složky. Tomáš Pospiszyl, Lidové noviny … Až výstava skončí, zůstane po ní kniha, bez níž se kdokoliv, kdo se bude fenoménem mysli a umění v budoucnosti zabývat, jenom těžko obejde. Petr Volf, Reflex

dějiny a teorie umění

11


Pavel Zahrádka a kol.

estetika na přeLomu miLénia

Pavel Zahrádka (1977) vystudoval filozofii a estetiku na Karlově univerzitě v Praze a sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval rovněž na univerzitách v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V roce 2010–2011 vyučoval filozofii jako zastupující profesor na Univerzitě v Münsteru. V současnosti působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

12

dějiny a teorie umění

Co je umění? Jakým způsobem existují umělecká díla? V čem spočívá hodnota umění? Proč si ceníme více původních děl než jejich napodobenin? Je vysoké umění esteticky lepší než umění populární? Jaký je vztah mezi ideologií, uměním a estetikou? Jaký vliv má autorský zákon na uměleckou tvorbu a z jakých estetických předpokladů vychází? Čím se zabývá environmentální a feministická estetika? Kniha Estetika na přelomu milénia představuje devět vybraných témat současné estetiky, a nabízí tak čtenářům jedinečnou možnost seznámit se s tradičními i novými problémy filozofické estetiky a jejich aktuálními řešeními. Každou z devíti kapitol tvoří vždy úvodní přehledový text a dvě pečlivě vybrané studie od předních mezinárodních badatelů, kteří k danému problému často zaujímají odlišná stanoviska. Čtenáři jsou tak vybízeni ke kritické úvaze a k vlastnímu úsudku. Publikace vznikla ve spolupráci s autorským a překladatelským týmem odborníků z České republiky, Německa a USA. Je určena všem, kdo kriticky uvažují o otázkách spojených s tvorbou, recepcí a hodnocením uměleckých děl, a může sloužit také jako vhodný studijní materiál pro výuku teorie umění a estetiky na vysoké škole.


brož, 488 str., 495 Kč

dějiny a teorie umění

13


návrh obálky

Petr Osolsobě

umění a ctnost

K teorii umělecké reprezentace

předběžně brož, 200 str., 265 Kč Petr Osolsobě (1962) Absolvoval v Brně studium češtiny a dějepisu. Disertaci obhájil na UK v Praze a později v rozšířené podobě vydal v CDK pod titulem Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Habilitoval se na MU pro obor filosofie a vede Seminář estetiky brněnské univerzity. Od roku 2002 přednáší také na JAMU, kde mu byla 2008 udělena řádná profesura pro obor dramatická umění. Publikoval knižní překlady z angličtiny (Eseje Samuela Becketta, Company), italštiny (Kulturní a duchovní kořeny Evropy) a z francouzštiny (Estetika svatého Augustina a její zdroje).

14

dějiny a teorie umění

Ctnosti jako uměřenost, pokora, velkomyslnost, vytrvalost, moudrost a víra byly dávno vyhnány z umění i z úvah o umění do exilu nepaměti; nejdřív osvícenským racionalismem, pak romantismem s jeho honbou za silnými emocemi, a nakonec modernou s její mnohostrannou výstředností. Opakování, navyklý způsob a cvik jsou dnes v obecném povědomí nudné a esteticky neatraktivní. A přece největší evropské umění – Giotto, Dante nebo Shakespeare – bylo výrazem i obrazem mravních a náboženských ctností, těchto „druhých přirozeností“, nabytých, ne vrozených, nerozumových, ale ne nerozumných – oněch „středových dober“ lidské bytosti, jimž časy odzvonily, neboť se nedala převést na informaci ani na zboží, oněch dober, která dávají životu řád, umění krásu a člověku charakter. Do knihy Umění a ctnost vložil Petr Osolsobě mnohaletou zkušenost s výkladem aristotelské mimetické teorie umění a literatury a s interpretací děl Danta Alighieriho, Williama Shakespeara, Sørena Kierkegaarda, K. G. Chestertona, Samuela Becketta, Jana Zahradníčka a mnohých jiných, jimž zasvětil své přednášení na Masarykově univerzitě a na Janáčkově akademii múzických umění, v Brně i jinde.


návrh obálky

Zdeněk Kazlepka

ostrov itaLského vkusu

Umělecký mecenát Antonia Rambalda hraběte z Collalto a San Salvatore mezi Itálií, Vídní a Moravou v první polovině 18. století

předb. váz., 22x24 cm, 256 str., 790 Kč Zdeněk Kazlepka (1962) Historik umění. Studoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově univerzitě v Praze. Od roku 1995 pracuje v Moravské galerii v Brně jako kurátor oddělení starého umění. Zaměřuje se převážně na italské malířství 17. a 18. století a na kulturní dějiny 18. až 20. století. Specialista na italskou renesanční a barokní kresbu a na dějiny trevírského rodu Collalto v moravsko-rakouském kontextu. Autor knih o benátské kresbě 16.–18. století (Disegno veneto, kat. výst.), o italském barokním zátiší (V zahradě Armidině, kat. výst.), o benátském malířství 16.–18. století z moravských sbírek (Colorito, kat. výst.) a spoluautor katalogu raně barokní italské kresby (Múza pod nebesy, spolu s M. Zlatohlávkem).

Kniha pojednává o osobnosti a uměleckém mecenátu Antonia Rambalda hraběte z Collalto a San Salvatore (1681–1740), dvořana a diplomata císaře Karla VI., jehož vláda je spojována s dobou středoevropského vrcholného baroku. Hrabě přišel roku 1707 z rodné Itálie na Moravu, aby se ujal správy jemu svěřeného rodinného majetku, který zahrnoval panství Brtnice, Černá a statek Německý Rudolec. Svůj život však naplnil i z jiné stránky. Sám nadšený vzdělanec (erudita) a básník se stal vyhledávaným a štědrým mecenášem v literárních a uměleckých kruzích mezi Moravou a Itálií. U císařského dvora ve Vídni se kolem jeho osoby utvořil malý klan italských literátů a umělců (Apostolo Zeno, Daniel Antonio Bertoli, Giovanni Antonio Pellegrini, aj.), četné významné styky udržoval i na Apeninském poloostrově (Ludovico Antonio Muratori, Antonio Bellucci, Rosalba Carriera, Antonio Lucino, Giuseppe Maria Crespi, aj.). Ve svém mecenátu se stal zvláště na Moravě výjimečným, ale osamoceným jedincem. Proto se nám Collaltova činnost a jeho moravsko-rakouská casa jeví jako jakýsi izolovaný ostrov (isola) italských mentalit a uměleckého stylu v kulturně zcela odlišném prostředí česko-moravského pomezí.

dějiny a teorie umění

15


Gottfried Kiesow

památková péČe v německu

předběžně 200 str., váz., 345 Kč Gottfried Kiesow (1931–2011) Byl významný německý památkář, teoretik architektury a pedagog, nositel mnoha domácích i zahraničních cen, V roce 1950 uprchl z tehdejší NDR a začal studovat dějiny umění, historii, klasickou archeologii a dějiny divadla na univerzitě v Göttingenu. Pracoval dva roky v Toskánsku na výzkumném úkolu gotické architektury. Od roku 1991vedl spolu s Michaelem Bräuerem skupinu odborníků pro urbanistickou ochranu památek při Spolkovém ministerstvu dopravy, stavebnictví a bydlení. Až do konce roku 2010 byl předsedou Německé nadace na ochranu památek, kterou v roce 1985 založil.

16

dějiny a teorie umění

Památková péče si během posledních více než dvou desetiletí získala u německé veřejnosti velký ohlas. Její činnost dříve omezená na uchovávání jednotlivých významných památek, se rozšířila i na spoluúčast při územním plánování, urbanistiku, plánování dopravní infrastruktury a na obnovu vesnic. Byly vytvořeny nové zákony, které slouží jako podklad právní ochrany kulturních památek. V rámci těchto změn ovšem vystaly také nové problémy, a to zejména v technické oblasti. Osvědčené dílo Gottfrieda Kiesowa nás uvádí do mnohovrstevnaté oblasti úkolů spojených s památkovou péčí, zohledňuje ve svém v současnosti již čtvrtém, zásadně přepracovaném vydání, v průběhu doby změněnou základní situaci v oblasti zákonů, možnosti finančních a daňových výhod plynoucích z podpory této oblasti a rovněž technické změny. Zároveň nastiňuje vývoj památkové péče především také v nových spolkových zemích. Kniha se stala v mnoha vydáních „biblí“ německé památkové péče a svým založením se může stát velkým pomocníkem tohoto oboru i u nás.


Antonín Kurial, Věra Kovářů, Jan Kuča

kataLog Lidové architektury iX.

brož, 136 str., 245 Kč Jan Kuča (1975) Etnograf, bohemista, slavista. V letech 2002–2005 vyučoval na Ústavu slavistiky FF MU polštinu, lužickou srbštinu a lidovou kulturu, 2006–2008 působil v Muzeu Vysočiny Třebíč jako pověřený vedoucí pracoviště Tradiční lidové kultury pro kraj Vysočina, od r. 2008 OSVČ v oblasti etnografie, překládání a průvodcovství. Věra Kovářů (1932) Etnografka, folkloristka, památkářka. Vystudovala národopis a hudební vědu a posléze postgraduálně muzeologii. Pracovala v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v Moravském zemském muzeu v Brně a od 70. let jako specialistka pro lidovou architekturu v Národním památkovém ústavu v Brně. Věnuje se také obnově lidových krojů a působí jako choreografka folklorních souborů.

Devátý svazek Katalogu lidové architektury je součástí významného díla profesora brněnské techniky Antonína Kuriala (1907–1983) vycházejícího od šedesátých let minulého století. Zachycuje stav venkovské zástavby ze všech částí Moravy ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století. Celek, jehož součástí je i tento svazek, nemá v žádné jiné zemi střední Evropy obdoby. Je jedinou publikací svého druhu schopnou podat podrobný obraz o vesnici na Moravě. Shromážděným materiálem, odbornými texty, mapami, černobílou – historickou i barevnou fotodokumentací je naprosto unikátní. Svazek mapuje 27 objektů venkovských staveb z dnešního okresu Žďár nad Sázavou a Brno-venkov. Součástí svazku je i souhrnná studie, věnovaná typům staveb v regionu a jejich využití v minulosti i v současnosti a také lidem, kteří je obývali a dosud obývají. Působivě výtvarně zpracované mapy nabízejí samosprávám i vlastníkům nemovitostí v daném území možnost vytvořit si představu o vývoji jednotlivých objektů. A co je obzvláště přínosné: všechny poznatky mohou být využity při obnově tradičního horáckého domu. Ve svém vědeckém přístupu dospěli autoři k přesvědčení, že lidová architektura má co říci architektonickému myšlení a tvorbě moderní doby, je tedy nadčasová. Jejich výzkum přinesl nejen vědecké výsledky, ale přispěl i k osvětlení základních otázek lidského tvoření a bytí. Kniha vychází ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ČR.

dějiny a teorie umění

17


návrh obálky

Vratislav Košťál, Renata Košťálová

historické objekty měLnicka

předběžně 150 str., brož, 235 Kč Vratislav Košťál (1976) je absolventem Právnické fakulty MU v Brně (1999) a Fakulty sociálních věd UK (2000). Renata Košťálová (1972) absolvovala Fakultu sociálních věd UK (2002). Architektuře, historii, jakož i fotografování bývalých sídel české šlechty, se oba systematicky věnují již od roku 1999. Jsou autory publikace Kladno – Portrét města (2008) a Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy (2009).

18

dějiny a teorie umění

Čtenáři se dostává do rukou první díl šestidílné ediční řady „Historická sídla Středočeského kraje“, který se podrobně zabývá jednotlivými hrady, zámky a tvrzemi v sousedících regionech Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska. Kniha přináší zcela nový pohled na obyvatelné historické objekty, jež jsou dokladem uměnímilovného působení minulých elit, panovnických i šlechtických. Publikace si klade za cíl především záchranu tohoto architektonického dědictví, které nám osud dopřál obdivovat až do současné doby. Jistě ji ocení nejen milovníci historie, ale zcela jistě i každý potenciální turista, pro něhož je představovaná publikace pozvánkou do mnohdy neprávem opomíjených regionů. Kromě informací o samotných sídlech se čtenář pobaví i pověstmi, které je opřádají, portréty slavných osobností, které se k nim váží, a dozví se i o přírodních a technických krásách či zajímavostech, pro něž stojí za to tyto regiony navštívit. Na knize spolupracovali i současní vlastníci zdejších hradů, zámků a tvrzí, přes něž lze nahlédnout i za oponu jejich náročné údržby.


Jindřich Vybíral

reissigova viLa v brně a reForma rodinného domu po roce 1900

váz., 104 str., 295 Kč Jindřich Vybíral (1960) studoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Působí jako profesor a vedoucí katedry dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a také knižní publikace Zrození velkoměsta (1997 a 2003, německy 2001), Století dědiců a zakladatelů (1999), Česká architektura na prahu moderní doby (2002) a Mladí mistři (2002, německy 2007).

Leopold Bauer (1872–1938) je postava toho druhu, jaký historie moderní architektury donedávna příliš nemilovala. Na počátku své dráhy patřil k protagonistům moderní architektury ve střední Evropě, později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Vila advokáta Karla Reissiga v Brně postavená v letech 1901–1902 je jeho první a pravděpodobně také nejvýznamnější architektonickou realizací. Autor s erudicí sobě vlastní a se smyslem pro detail i široké souvislosti předkládá kultivovaným jazykem a zajímavou formou fresku vývoje rodinného domu ve středoevropském kontextu, ale nezapomíná stále poukazovat na provázanost s vývojem světové architektury a na kořeny, jež skrývají principy stavění na počátku nového století. Hlavními prameny k autorově práci jsou jeho detailní znalosti zahraniční literatury a vlastní zevrubný archivní výzkum. Představuje dům, který byl dobovou publicistikou označen za první moderní dům v Rakousku, jeho architekta i stavebníky. Kniha vychází ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

dějiny a teorie umění

19


váz., 360 str., 395 Kč

Le eji á d od r p v

František Mikš

gombrich. tajemství obrazu a jazyk umění

František Mikš, Ladislav Kesner (eds.)

gombrich. porozumět umění a jeho dějinám Ke stému výročí narození E. H. Gombricha

brož, 124 str., 195 Kč

brož, 248 str., 295 Kč

Pozvání k dějinám a teorii umění

Bohuslav Brouk

životní sLoh


váz., 376 str., 395 Kč

váz., 382 str., 495 Kč

Le eji á d od r p v

Lubomír Slavíček (a kol.)

Lubomír Slavíček

chváLa ciceronství

„sobě, umění, přáteLům“

Umělecká díla mezi pohádkou a vědou

Petra Trnková

technický obraz na maLířských ŠtaFLích

Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890–1914

brož, 224 str., 295 Kč

váz., 248 str., 295 Kč

Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939

Petr ingerle

příběh perspektivy

Dějiny jedné ideje. Od renesance k modernímu umění a myšlení


Olga Jeřábková (ed.)

přijdu za poLedne. miLoŠ

Můj život s hudbou a lidmi kolem ní

Olga Jeřábková (1951) Vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně. Po studiích pracovala v kulturní redakci deníku Mladá fronta, od roku 1983 je zaměstnána jako redaktorka dříve Československého, nyní Českého rozhlasu. Natočila množství rozhovorů, reportáží a pořadů o současnosti a historii Brna a jeho literárním zázemí. V literární redakci se podílí především na pořadech ČRO 3 Vltava – v řadě Osudy zaznamenala vzpomínky a názory významných brněnských osobností, např. B. Srby, A. Přidala, M. Uhdeho, B. Smejkala, M. Hynšta a dalších. V roce 2011 převzala Cenu města Brna za oblast žurnalistika a publicistika.

Miloš Štědroň – hudební skladatel, muzikolog a pedagog o dětství, hudbě, literatuře, divadle, univerzitě, ale i o Brně Miloš Štědroň je fenomén. To vědí v Brně všichni, kdo se s ním někdy setkali, pracovali s ním, učili se od něho, poslouchali jeho hudbu nebo s ním jen seděli u kávy nebo u něčeho ostřejšího, nejlépe v kavárně U Kolbaby. Miloš je gejzír, který vás v mžiku zahltí informacemi, nápady, vtipy a historkami. Jeho promluvy jsou zásadně asociativní: začne většinou u hudby, přes Divadlo na provázku se dostane k hercům a herečkám, od nich k zemím, kde s divadlem hrál, ale také studoval a tak dál a tak dál. Uchváceně posloucháte, smějete se, divíte, dávno jste zapomněli, proč jste se vlastně s panem profesorem sešli, ale on už platí, utíká, mizí v dáli. Zachytit cíp jeho kabátu je stejně těžké, jako zachytit jeho mnohotvárnou osobnost. Tato kniha, vydaná k jeho 70. narozeninám, se o to pro jistotu ani nepokouší. Byl by to úkol nadlidský. První část knihy tvoří vzpomínky Miloše Štědroně na dětství a rodinné zázemí, které ho ovlivnilo, na studentská léta na brněnské univerzitě a především na jeho setkání s významnými hudebními osobnostmi – skladateli, muzikanty, ale také divadelními režiséry, herci a výtvarníky. Mnohá z těchto jmen se objevují i v druhé části knihy, která nabízí texty jeho přátel, spolupracovníků, muzikantů, skladatelů. Najdeme zde taková jména, jako je Milan Kundera, Milan Uhde, Iva Bittová, Dáša Bláhová … a další. Knihu provázejí fotografie a dokumenty dávno zapomenuté, ba mnohdy již považované za ztracené.


kniha d je c obsahu iLoŠe bm skLade roně Štěd

brož, 160 str., 265 Kč

historie, osobnosti, vzpomínky

23


návrh obálky

František Voráč (ed.)

návrat byL nežádoucí

Příběhy pétépáků z Blanenska

předběžně brož, 300 str., 245 Kč František Voráč (1929) prožil u PTP celkem 33 měsíců s nálepkou „návrat nežádoucí“. Ve svých osmdesáti letech se coby předseda UO PTP-VTNP rozhodl sestavit ve spolupráci s dalšími pétépáky tuto knihu s jasným úmyslem: „Pokud nám ještě zůstalo dost sil, považujeme za svou povinnost varovat současnou i nastupující generaci, aby už nikdy nedopustily návrat násilí, teroru a ohrožování svobody těla i ducha.“

Od nástupu komunistické diktatury uplynulo již přes šest desítek let. Na samém počátku onen režim jako jeden ze svých nezákonných nástrojů zřídil vojenské tábory nucených prací a do nich odvedl mladé muže, domnělé odpůrce či nepřátele režimu, aby je proměnil v novodobé otroky. Obecná data o této problematice jsou dobře známa. Co však stále do jisté míry chybí, je znalost konkrétních osudů. Tato kniha přináší životní příběhy sto šestnácti bývalých příslušníků PTP. Nutno dodat, že je lokalizována společným bydlištěm, a to na oblast Blanenska. I tak jde ovšem o celek s vysokou vypovídací hodnotou, který své místní určení výrazně přesahuje. Různé byly příčiny, rodinné zázemí, vzdělání, původ či charakter všech těch, kteří se potkali v černých stejnokrojích. Jejich životopisy a autentické vzpomínky však nabývají na naléhavosti zejména s tím, jak dramaticky rychle těchto svědků zločinů komunismu vzhledem k věku ubývá. Úvodní text napsal známý publicista Luděk Navara.

Na první pohled by se mohlo zdát, že právě příběhy těch, kteří narukovali, aby z donucení napomáhali režimu v jeho pochybném budovatelském úsilí, si budou velmi podobné. Však právě komunistický režim za pomoci statistik, dotazníků a velmi důsledné praxe na vytváření takového zdání usilovně pracoval. Proto je tak důležitý pohled akcentující osudy jednotlivce. Různé byly příčiny, rodinné zázemí, vzdělání, původ či charakter všech těch, kteří byli označeni černými výložkami. Proto je příběh pomocných technických praporů, jak potvrzuje i tato publikace, vlastně příběhem utkaným z pozoruhodně pestrých příběhů jednotlivců. Luděk Navara, spisovatel a novinář 24

historie, osobnosti, vzpomínky


návrh obálky

Blahoslav Zavadil

nebyLi jsme svatí

Vzpomínky příslušníka československé zahraniční armády ve Francii a Velké Británii na válečná léta 1939–1945

předběžně váz., 190 str., 245 Kč Blahoslav Zavadil – Cyril (1921–2000) nositel Čs. válečného kříže 1939 (2x), Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (2x), medaile Za zásluhy I. stupně. Narodil se v Měříně, ale v roce 1924 se rodina přestěhovala do Brna-Žabovřesk. V roce 1939 odešel ilegálně do Polska. Po krátkém pobytu v Malých Bronowicích odjel do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie; sloužil v severoafrické Saidě. Po vypuknutí války se koncem září 1939 hlásil u čs. armády v jihofrancouzském Agde, kde byl v roce 1939 povýšen na svobodníka. Účastnil se ústupových bojů na řekách Marně, Seině a Loiře v červnu 1940. Po porážce Francie se spolu s ostatními čs. vojáky dostal do Velké Británie. Byl povýšen na desátníka, absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze, prodělal záškodnický kurz ve Skotsku. Po skončení války se vrátil do ČSR. V roce 1946 odešel do civilu.

Kniha zachycuje cenné osobní vzpomínky Blahoslava Zavadila z Brna-Žabovřesk, příslušníka 1. čs. samostatné obrněné brigády vzniklé v letech II. světové války ve Velké Británii. Popisuje jeho odchod z okupované vlasti, přes epizodu v Cizinecké legii, službu v naší armádě ve Francii a následně zážitky z vojenského výcviku i „civilních“ momentů života na britských ostrovech. Samozřejmě si všímá i bojového nasazení u francouzského Dunkerque (1944–1945), návratu do osvobozené vlasti a v náznaku také toho, co zažil autor v následujících letech. Kniha je neobyčejně zajímavá tím, že se nijak nesnaží glorifikovat osudy jednotlivců, autor sám sebe charakterizuje jako „průšviháře“ – tedy vojáka nepříliš disciplinovaného při mírové službě, jenž však v boji patří mezi nejlepší. Kromě toho se kniha dotýká i problémů, které jsou často zatlačovány do pozadí – jistého antisemitismu, vyplývajícího z percentuálního zastoupení vojáků židovské národnosti u čs. zahraniční armády, denních a všudypřítomných „lumpárniček“ vojáků, vztahu k tzv. nezařazeným důstojníkům a poměru k místnímu obyvatelstvu (zvláště k jeho ženské části) i do jisté míry „přehnané iniciativy“ při bojové činnosti, která v některých případech vedla ke zraněním či dokonce ke ztrátám na životech. Knihu doplňuje bohatá fotografická příloha.

historie, osobnosti, vzpomínky

25


Jaroslav Fanta

příběh maLíře

váz., 248 str., 299 Kč Jaroslav Fanta (1919) se narodil v Praze. Zde také absolvoval Figurální malířskou školu. Mezi léty 1959 až 1990 podnikl opakované studijní cesty do Maďarska, Rakouska, Itálie a Francie. Samostatně vystavuje od roku 1965. Jeho obrazy se nacházejí mezi sběrateli v České republice, mnoha evropských zemích i v USA. Krátký čas působil jako výtvarný pedagog na základní škole. Za padesát let uskutečnil na dvě desítky výstav akvarelů, olejů i kreseb. O jeho životě a díle vzniklo několik televizních reportáží a dokumentů. Žije v Praze.

Životní příběh akademického malíře Jaroslava Fanty je možná stejně prostý jako název knihy – narodil se, stal se malířem, žije a maluje. Mezi těmi několika slovy se však odehrává téměř celé století. A my jím projdeme spolu s chlapcem narozeným v suterénu starých pražských Holešovic odzbrojeni nevšední upřímností, s níž budoucí malíř líčí svoji mnohdy strastiplnou pouť. Dětství, v němž byl svědkem úpadku milované matky závislé na lécích, jinošství, v němž ho potkal fatální úraz ruky, totální nasazení v Říši, každodenní boj o kousek živobytí, první lásky, nekonvenční formální i neformální vztahy, ženy jako družky, průvodkyně i poetické objekty touhy i tvorby. Přátelé a umělci, včetně takových, jako byli Sudek, Holan, Otčenášek, Werich a další, kteří ho ovlivnili a inspirovali. A hlavně tvorba samotná – malování jako nutnost, práce i smysl života.

Život malíře Jaroslava Fanty by vydal na několik knih a dramatický film. On však dokázal všechny jeho zákruty vměstnat do dvou set třiceti stran. Vznikla poutavá kniha Příběh malíře, u které se někdy až tají dech. Eva Farná, Právo

26

historie, osobnosti, vzpomínky


Paul Johnson

sokrates

„Ale už je čas, abychom odešli, já na smrt, vy k životu; kdo z nás jde k lepší věci, není známo nikomu, leda bohu.“ Obrana Sokratova

Paul Johnson (1928)

Rovněž vyšlo:

ježíŠ

váz., 188 str., 275 Kč

váz., 176 str., 229 Kč

je přední britský historik a autor mnoha knižních bestsellerů, například populárních Dějin 20. století, Dějin křesťanství, Dějin židovského národa, Dějin civilizací Svaté země, Dějin anglického národa, Zrození moderní doby či Hrdinů. Celý život vášnivě kreslí a maluje a uskutečnil několik samostatných výstav.

váz., 232 str., 235 Kč

váz., 160 str., 229 Kč

Známý britský historik Paul Johnson přichází po úspěšném bestselleru Ježíš (Barrister & Principal, 2010) s novou knihou v ediční řadě stručných životopisů klíčových postav západního myšlení. A jeho Sokrates není o nic méně strhujícím čtením! Svým nezaměnitelným způsobem, v němž se pojí odbornost s mistrovským vypravěčstvím, vtahuje čtenáře do barvité společnosti Athén pátého století před Kristem a na tomto historickém pozadí vykresluje výjimečné osudy myslitele, který je právem pokládán za „otce“ západní filozofie. Prvního opravdového filozofa, jenž byl ochoten za obhajobu svých názorů zaplatit nejvyšší cenu, tedy vlastním životem.

churchiLL

hrdinové

historie, osobnosti, vzpomínky

27


váz., obsahuje CD, 152 str., 385 Kč

Le eji á d od r vp

Olga Jeřábková (ed.)

s housLemi přes pět světadíLů

váz., 408 str., 345 Kč

brož, 296 str., 275 Kč

Vzpomínky Bohumila Smejkala a jeho přátel

Margarete Buber-neumannová

Hannelore Brenner-Wonschicková

Svět v temnotě

Přátelství, naděje a přežití v Terezíně

zajatkyní staLina i hitLera

děvČata z pokoje 28


váz., 160 str., 235 Kč

Le eji á d od r vp

Evelina Merová

opožděné vzpomínky

váz., 160 str., 245 Kč

brož, 292 str., 225 Kč

Životopis, který se nevešel na jednu stránku

Bernhard Häring

v bezpeČí a svoboden

Jiří Pernes

posLední habsburkové

Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu


d

is t o

k

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

obálka prvního vydání

duch Liturgie

brož., 208 stran, cena 275 Kč předběžně brož, 208 str., 239 Kč Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. (1927) profesor katolické teologie ve Freisingu, Bonnu, Münsteru a Tübingen. Od r. 1962 jeden z hlavních koncilových teologů, od r. 1977 arcibiskup v Mnichově a ve Freisingu. V r. 1981 byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry, ústřední instance pro interpretaci a obhajobu církevního učení. V dubnu 2005 byl zvolen papežem pod jménem Benedikt XVI.

Když před šesti lety vyšla v nakladatelství Herder poprvé tato kniha tehdejšího prefekta Kongregace pro nauku víry, vyvolala – zcela oprávněně – dlouho trvající diskuse. Autor se přihlásil ke slavné tradici Romana Guardiniho, a to nejen v titulu knihy, ale i v obsahu a způsobu zpracování. Není úmyslem autora podávat odborný, vědecký výklad jednotlivých aspektů liturgické vědy. Naopak, kardinál Ratzinger představuje praktickou příručku správného chápání podstaty liturgie, se všemi symboly, které ji provázejí. Liturgická hudba, liturgický oděv, liturgické úkony – na první pohled snad až příliš prozaická témata pro prefekta Kongregace pro nauku víry. Při bedlivé četbě však autor dojde ke zcela opačnému závěru – kardinál Ratzinger, dnešní papež Benedikt XVI., se úmyslně věnuje nejviditelnějšímu projevu víry. Liturgie dává víře její tvář.


váz., 268 str., 245 Kč

váz., 272 str., 325 Kč

Rovněž vyšlo:

bůh a svět

Tajemství křesťanské víry brož, 128 str., 175 Kč

váz., 232 str., 325 Kč

brož, 320 str., 245 Kč

světLo světa. papež, církev a znamení doby

můj život

Vzpomínky na cestu ke kněžství a biskupskému úřadu

filozofie, náboženství

31


Vít Hloušek, Lubomír Kopeček

záchrana státu?

Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu Vít Hloušek (1977) je docentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studí Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje zejména na soudobé evropské politické dějiny a komparaci evropských politických systémů. Lubomír Kopeček (1975) je docentem politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně české a slovenské politice a teorii a praxi moderních demokracií a diktatur. Je autorem nebo spoluautorem několika knih a desítek článků v domácích a zahraničních politologických časopisech včetně prestižních Communist and Post-Communist Studies a East European Politics and Societies.

Českou politiku tradičně provází nestabilita koaličních vlád. Od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993 do současnosti se vystřídalo už 11 vládních kabinetů, jejichž průměrná životnost byla necelé dva roky. V evropské srovnávací perspektivě je na tom Česká republika podobně jako Itálie nebo Belgie, které patří k zemím s nejmenší trvalostí vlád v rámci Evropské unie. To je doprovázeno fenoménem tzv. přechodných vlád, které nastupují v situaci politické krize, jejichž specifikem je více či méně úřednický či technokratický („odbornický“) charakter. Hlavním cílem knihy je přiblížit a srovnat případy takovýchto úřednických a polopolitických vlád a zamyslet se nad tím, proč k tomuto řešení politická elita sahala a jak se v tom odráží starší česká politická tradice a myšlenkové stereotypy. Autoři se proto vedle detailního pohledu na dva případy takovýchto vlád – vlády Josefa Tošovského (1998) a Jana Fischera (2009/10) – věnují i jejich kořenům v československé politické historii, a to v meziválečné éře a v prvních polistopadových letech. Analýza úřednických a politických vlád je zasazena do kontextu problémů s vládnutím v České republice. Autoři se zamýšlejí nad funkcemi vlád a stran v demokracii a nad příčinami, proč je stabilita a akceschopnost českých kabinetů menší, než by mohla být. V závěru knihy rozebírají možnosti, jak české problémy s vládnutím řešit.


návrh obálky

předběžně váz., 120 str., 229 Kč

t do

brož, 296 str., 295 Kč

váz., 380 str., 299 Kč

Rovněž vyšlo:

isk

éra nevinnosti česká politika 1989–1997

poLitické systémy

politika, Evropská unie

33


Michaela Ježová, Helena Burgrová, eds.

souČasný bLízký východ

Politika, ekonomika, společnost a náboženství

240 str., brož, 275 Kč Michaela Ježová (1986) Vystudovala obor Blízkovýchodní studia a Kulturní antropologie Předního východu na FF ZČU v Plzni. V současné době je doktorandkou na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU a je stipendistkou na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Během svých studií podnikla několik studijních pobytů v Maroku, Sýrii, Izraeli či Belgii. Specializuje se na problematiku politického islámu. Helena Burgrová (1986) Vystudovala obory Blízkovýchodní studia a Mezinárodní vztahy na FF ZČU v Plzni. Absolvovala několik studijních pobytů a stáží v Sýrii, Jordánsku a Egyptě. V rámci stipendijního programu studovala také na Cambridge University. V současnosti je doktorandkou na Universität der Bundeswehr v Mnichově. Zaměřuje se zejména na bezpečnostní politiku zemí Blízkého východu.

34

politika, Evropská unie

Tato kolektivní monografie je unikátní sbírkou esejí, věnujících se historickému, politickému, ekonomickému a společenskému vývoji v zemích nacházejících se v regionu Blízký východ. Jejím cílem je přiblížení vývoje jednotlivých blízkovýchodních zemí od druhé poloviny 20. století, resp. od momentu získání faktické nezávislosti, až do současnosti. Přináší přehled důležitých událostí, politických rozhodnutí, ekonomických a společenských faktorů, které vtiskly jednotlivým zemím jejich současnou podobu. Jedná se o ucelenou regionální studii blízkovýchodního regionu a zároveň o zmapování problematiky, jež není doposud v české odborné literatuře komplexně zachycena. S výjimkou první kapitoly věnované geografickému uspořádání moderního Blízkého východu, je kniha tvořena kapitolami, které jsou věnovány jednotlivým zemím. V tomto smyslu se každá kapitola tematicky soustředí na klíčové momenty, které byly či nadále jsou rozhodující pro vývoj dané země. Politická analýza se zaměřuje nejenom na podobu politického systému, proces politického rozhodování či zahraniční politiku země, ale postihuje například i otázku lidských práv. Analýza společnosti a jejích problémů se snaží čtenáři objasnit často velmi komplexní societální vztahy a protichůdné identity odrážející množství náboženských vyznání a etnik, které se vyskytují v oblasti Blízkého východu.


brož, 476 str., 445 Kč

brož, 300 str., 375 Kč

Le eji á d od r vp

Jan Hodač, Tomáš Kotrba

Lubor Lacina (a kol.)

uČebnice gLobaLizace

Marek čejka

izraeL a paLestina

Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu

brož, 304 str., 265 Kč

brož, 296 str., 295 Kč

uČebnice evropské integrace

Marek čejka

rabíni naŠí doby

Autority judaismu v náboženském a politickém dění 20. století a současnosti


návrh obálky

Jana Fialová

stravovací návyky dětí a ŠkoLní prostředí

Implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice

předběžně brož, 140 str., 199 Kč

Jana Fialová (1972) vystudovala biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě, doktorské studium hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie absolvovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde nyní působí na Ústavu preventivního lékařství. Zabývá se komunitní výživou dětí, výchovou ke zdraví a hygienou práce.

Vzrůstající výskyt nadváhy a obezity dětí není již dávno jen tématem pro lékaře a zdravotníky, ale představuje mimořádně závažný celospolečenský problém, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup a účinnou prevenci. Kniha Jany Fialové podrobně zkoumá možnosti, jak může ke zdravému životnímu stylu dětí a k upevnění jejich správných výživových návyků přispět škola a jakou roli v tomto úsilí mohou hrát školní preventivní programy připravované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Prostřednictvím detailního kvalitativního výzkumu doplněného dotazníkovým šetřením autorka sleduje způsob, jakým se školy teoreticky i prakticky vyrovnávají s podporou správné výživy a zdravého životního stylu, jak jsou schopny spolupracovat s veřejností a zdravotnickými odborníky a jak jim v tom pomáhá zavedení preventivních programů.


e-k

h ni

a Bohumír Chalupa

tvořivé myŠLení

Tvořivost jako dobrodružství poznání

Tvořivost je významným činitelem vývoje lidské společnosti. Produktivní myšlení, originální nápady, objevy a vynálezy jsou základem rozšiřování poznání, pokroku vědy, rozvoje umění, technologií, výroby a úspěchu v praktické činnosti. Téma tvořivosti je však také obklopeno řadou záhad a vykazuje překvapivě málo nosných vědeckých zjištění. K významným aplikacím psychologie došlo předběžně 120 ns, 129 Kč až ve druhé polovině 20. století při identifikaci tvořivých schopností u skupin spisovatelů, Bohumír Chalupa vědců, architektů, umělců či managerů. (1924) Studie Bohumíra Chalupy se opírá o rozsáhlou literaturu i výsledky vlastních podrobných od roku 1964 působil na šetření pomocí psychologických metod Katedře psychologie Filozofické u několika vybraných skupin výzkumných fakulty Masarykovy univerzity pracovníků, z nichž jednu sledoval autor v Brně, kde přednášel obecnou pomocí stejných metod více jak 12 let. a experimentální psychologii Publikace je určena především odborníkům a psychologii práce. Po v oblasti psychologie a příbuzných oborů, odchodu do důchodu působí zejména vzdělávání, managementu jako externí učitel a věnuje či personalistiky, a také vysokoškolským se vědecké práci. Je autorem studentům a širší zainteresované veřejnosti. mnoha vědeckých studií, několika knižních monografií a skript.

psychologie, sociologie, zdraví

37


Vlasta Švejdová

jeden mLuví, dva koukají – dárkový baLíČek Nejznámější dětské hádanky s ilustracemi Vlasty Švejdové

Vlasta Švejdová (1946)

Balíček obsahuje: - knížku plnou hádanek - dárkové omalovánky - trojhranné pastelky váz., 32 str., 199 Kč

Rovněž vyšlo: váz., 64 str., 199 Kč

se narodila v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu (1960–1964) obor drobný umělecký průmysl – loutkářství a hračky. Na počátku své umělecké dráhy se věnovala novinové ilustraci a především psaní krátkých příběhů a pohádek, které ilustrovala (Rovnost). Byla kmenovou autorkou časopisu Dikobraz. V osmdesátých letech spolupracovala s Filmovým studiem Barrandov a vytvořila sedm kreslených filmů. Ilustrovala 100 knížek převážně pro děti, dále učebnice a obaly CD.

nejhezČí pohádky o princeznách


nejkrásnějŠí dětská říkadLa 2

nejkrásnějŠí pohádky pro nejmenŠí

váz., 20 str., 129 Kč

váz., 32 str., 199 Kč

váz., 32 str., 195 Kč

váz., 32 str., předběžná cena 175 Kč

děťátko

dětské knížky

39


váz., 60 str., 199 Kč

Le eji á d od r vp

Václav Čtvrtek

pohádka o mysLivci a víLe Ilustrace Dora Salaquardová Milé děti, určitě dobře znáte příhody hajného Robátka z Večerníčku a také z pohádkových knížek Václava Čtvrtka. Ale znáte je opravdu všechny? V této knížce najdete jednu, kterou jste nejspíš ještě nečetly. Pohádka o myslivci a víle, která vyšla naposledy před více než třiceti lety, je z doby, kdy Robátko nebyl ještě hajný, ale obyčejný myslivec. Ale již tehdy měl problémy s hrabětem a vílou. Naštěstí mu však pomáhali bába Lukáška se psem Turkem a také jeho noví přátelé, hejkal s ohniváčem... Václav Čtvrtek (1911–1976) byl spisovatel pro děti a mládež, autor povídek, románů a her o současných dětech a populárních pohádkových příběhů. Je považován za pokračovatele klasiků českých pohádek. Některá svá díla napsal pod pseudonymy, například Hugo Prattler, Poledne, Neděle nebo Málek.

40

dětské knížky


© Barrister & Principal, o. s., 2012

www.barriste

r.cz

Společný knižní e-shop nakladatelství Barrister & Principal a Vyšehrad

www.inknihy.cz

Barrister & Principal - Ediční plán - zima / jaro 2012  
Barrister & Principal - Ediční plán - zima / jaro 2012  

Ediční plán nakladatelství Barrister & Principal na zimu / jaro 2012

Advertisement