Page 1

AKTIVITETS KORTET FOR BARN OG UNGE VÅREN 2020 BERGEN ACTIVITY CARD FOR CHILDREN AND YOUTH (0–17) • SPRING 2020 • BERGEN


Gratulerer med ditt nye Aktivitetskort for våren og sommeren 2020!

Congratulations on receiving your new Activity Card for spring and summer 2020

Vi ønsker at du gjennom kortet skal skape minner som du har med deg resten av livet! Aktivitetskortet gir barn og unge gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen, sammen med en venn eller et familiemedlem. I denne brosjyren kan du lese mer om alt det gøye du kan være med på. Vi er veldig glade for at vi i år også har fått med oss Naturhistorisk og Kulturhistorisk museum, i tillegg til alle de andre spennende aktørene! Reis på hyttetur til Kvamskogen, bli med på parkour eller lær å spille et instrument eller ta med en venn og nyt utsikten fra Fløyen! Vi håper du får mye glede av kortet og mange gode opplevelser!

We hope this card brings you lifelong memories! The Activity Card gives children and youths free entry to many activities and adventures in Bergen with a friend or family member. In this brochure, you can read more about all the fun things you can do. We are very happy that the Natural History Museum and Cultural History Museum have also joined us, in addition to all the other exciting actors! Travel to Kvamskogen to stay in a cabin, join Parkour, learn to play an instrument or enjoy the view from Mount Fløien with a friend! We hope you will get a lot of pleasure from the card and many good experiences!

Med Aktivitetskortet kan du oppleve byen på en ny måte! Bruk av kortet/ regler: Kortet er personlig, og det er bare du som kan bruke det. Kortet varer fra 1. januar til 31. august 2020. Kortet gir mulighet til å ta med en venn eller en voksen, kortet gir 2 gratis billetter per gang. Aktiviteter med særlige betingelser: - På AdO arena kan du ha inntil fire besøk i kortperioden. - På Bergen Kino kan du gå en gang per måned, og du kan ha inntil fire besøk totalt i kortperioden. - Noen av tilbudene har et begrenset antall billetter

The Activity Card allows you to experience the city in a new way! Using the card/rules: The card is a personal item and only you can use it. The card lasts from 1st January until 31 August 2020. The card gives two free tickets each time, so you can use it to take along a friend or adult. Activities with special conditions: - You can visit AdO Arena up to four times during the card’s validity period. - You can visit Bergen Kino (cinema) once per month up to four times during the card’s validity period. - A limited number of tickets are available for some of the services.

Informasjon: På www.barnibyen.no/aktivitetskortet kan du lese mer om alle aktivitetene og på facebook og instagram får du oppdateringer og du kan stille spørsmål om du lurer på noe. Følg «Aktivitetskortet» på Instagram og Facebook

Information: You can read more about all the activities on Barn i Byen’s web site. Updated information is given on Facebook and Instagram, where you can also ask any questions you may have. Furthermore, we now have our own Instagram account ’Aktivitetskortet’ – where you can receive updated information about all the exciting things to do with the Activity Card – you are welcome to follow us!

Med vennlig hilsen Bergen kommune

Best regards, the Municipality of Bergen


FOR BARN OG UNGE (0–17 ÅR) I BERGEN – VÅREN 2020

BARNAS KULTUR

HUS

BERGENS SJØFARTSMUSEUM

MUSIKKSELSKAPET HARMONIEN

3


AdO arena Bergens flotte svømmearena har mye spennende å by på!

Bergen’s swimming arena is fantastic and offers lots of excitement!

Stupebassenget har høyder helt opp til 10, mens i hovedbassenget kan du svømme i gode og lange 50-metersbaner. I helger og ferier legges det ut badeleker i bassenget. Stupebassenget er fem meter dypt og hovedbassenget er tre meter dypt, så her må du være svømmedyktig for å ferdes.

The diving pool with diving boards up to 10, and in the main pool you can swim in wonderful 50-metre lanes. A large iceberg is put out in the pool during weekends and holidays. The diving pool is five metres deep and the main pool three; therefore you must be a competent swimmer in order to enter these pools.

Du kan også prøve våre to sklier, barnebassenget og opplæringsbasseng. For at alle skal få mulighet til å bade, kan du være maks. to timer i svømmehallen.

You can also try our two slides, the children’s pool and the pool for swimming lessons. You are allowed a maximum of two hours of swimming at the Ado arena. This is to ensure that everybody gets the opportunity to swim.

Sikkerhet: Kortinnehavere under 12 år, eller som ikke er svømmedyktige, må ha med seg en svømmedyktig voksen. Slik går du frem: Aktivitetskortet gir inntil fire besøk i AdO arena, 2 gratisbilletter pr. besøk. Vis frem ditt aktivitetskort i resepsjonen, og du får en eller to gratisbilletter. Åpningstider: Mandag–fredag: 6.15–21. Helger, helligdager og ferier: 10–18.

Safety: Cardholders under the age of 12 or non-swimmers must be accompanied by an adult swimmer. What to do: The Activity Card allows four visits, 2 free tickets pr. visit. Show your Activity Card at the reception and receive one or two free tickets. Opening hours: Monday–Friday: 06.15–21. Weekends/holidays: 10–18.

Her finner dere oss / Where to find us: AdO Arena – Lungegårdskaien 40 T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no www.adoarena.no

5


Deltakere pĂĽ Loud! Jentenes Bandleir 2018. Foto: Embla Karidotter.


AKKS Bergen Er du interessert i musikk? Har du lyst til å lære å spille et instrument, spille i band, eller kanskje prøve deg som DJ eller musikkprodusent?

Are you interested in music? Would you like to learn how to play an instrument, join a band, or perhaps learn DJing or music production?

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som holder til på USF Verftet i Bergen sentrum. Våre tilbud er for både nybegynnere og viderekomne, og hos oss er det fokus på mestring og spilleglede sammen med andre. Kursene våre er åpne for alle over 13 år og undervisningen foregår i grupper på tre til fem deltakere. Vi tilbyr instrument- og vokalkurs, bandkurs, DJ-kurs og kurs innen elektronisk musikk og musikkproduksjon med profesjonelle instruktører fra musikklivet i Bergen.

AKKS Bergen is an idealistic music organization located at USF Verftet in Bergen City Centre. We provide courses at both beginner and advanced level, and you’ll meet others who share similar interests. Our courses take place in groups of three to five participants, and are open to everyone 14 years and older. We offer both instrument courses and vocal courses, and we also have courses in DJing, electronic music and music production - all lead by professional instructors from the Bergen music scene.

Vi arrangerer også LOUD! Jentenes bandleir, som er et høstferietilbud for jenter, ikke-binære og transpersoner mellom 11–16 år. I løpet av denne uken møter du andre musikkinteresserte, du får prøve å spille mange instrumenter, spille i band og lage egne låter. Det hele avsluttes med konsert for venner og familie!

We also organize “LOUD!” - a band camp for girls, non binary and transgender people between the age of 11–16 in the autumn break. During this week you will meet people with similar interests, you’ll get to try different instruments, play in a band and write your own songs. The week ends with a concert for friends and family!

Slik går du frem: Gå inn på www.akks.no/bergen/kurs for informasjon og påmelding, eller ta kontakt med oss per e-post bergen@akks.no eller tlf. 55 55 75 55.

What to do: Go to www.akks.no/bergen/kurs for information and registration forms or contact us through email bergen@akks.no or phone 55 55 75 55.

Her finner dere oss / Where to find us: AKKS Bergen – Georgernes Verft 12 – 5011 Bergen T: 55 55 75 55 (kl 10–16.30) – E: bergen@akks.no www.akks.no/bergen

7


Akvariet i Bergen Bergen Aquarium

Akvariet i Bergen har gitt bergensere og gjester et fantastisk møte med dyrelivet på dypet og landjorda siden 1960. På Akvariet kan både barn og voksne se, føle, lese og følge både dyr og dyrepasserne på kloss hold. Du kan se på treninger og fôringer av dyrene og fiskene. Vi har noe på programmet hver time, i tillegg kan du se film i kinosalen. Det er mulighet for å kjøpe forfriskninger i mattorget. Det fine er at du kan være både inne og ute på Akvariet. Flott lekeplass på taket. Vi har åpent 361 dager i året! Vi anbefaler at du sjekker vårt program før du kommer, da går du ikke glipp av noe! Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for deg + 1 gjest. NB! Barn under 10 år må ha følge med voksne. Vis Aktivitetskortet når du kommer på besøk til Akvariet i Bergen, du vil da komme gratis inn. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet. Aktivitetskortet gjelder også for Nattevandringen i februar. Følg med på akvariet.no for dato. Åpningstider: 1. september–30. april: Alle dager 10–18. 1. mai – 31. august: Alle dager 9-18 (Stengt julaften, 1. juledag og Nyttårsaften)

Since 1960, Bergen Aquarium has given the people of Bergen and its guests fantastic experiences when visiting animals from the deep and on land. The aquarium offers both children and adults the opportunity to watch, feel, read about and follow what the animals and animal keepers are doing at close range. You can watch the animals and fish being trained and fed. We have hourly activities, and if you want to watch a film, you can visit our cinema. Refreshments can be purchased in the food hall. The great thing about the Aquarium is that that you can either be outdoors or indoors, and we have a fun play park on the roof. We are open 361 days of the year! We recommend checking our programme before your visit to avoid missing anything! Procedure: With the Activity Card entrance is free for you and one guest. NB! Children under the age of ten must be accompanied by an adult. Show the Activity Card when you visit Bergen Aquarium and you won’t have to pay to get in. Please note that tickets connected to the Activity Card may not always be available. The activity card is also valid for the “Night at the aquarium” in February. Stay tuned to akvariet.no for date. Opening hours: 1st September – 30th April: Each day from 10 am to 6pm (closed on Christmas Eve, Christmas Day and New Year’s Day). 1st May – 30th August: Each day from 9 am to 6pm

Her finner dere oss / Where to find us: Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4 T: 55 55 71 71 www.akvariet.no

9


Barnas kulturhus Children’s Culture Centre

Rom for kreativitet. Rom for kunnskap. Rom for utforskning. Rom for refleksjon. Rom for endring.

Room for creativity. Room for knowledge. Room for exploration. Room for reflection. Room for change.

Barnas kulturhus tilbyr barnefamilier, med barn i alderen 0–12 år, et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk, teater, dans, film og visuell kunst.

Barnas kulturhus offers families, with children aged 0–12 years, a various art and culture program covering music, theatre, dance, film and visual art.

Lørdagene starter med en forestilling kl. 13, etterfulgt av tre ulike verksteder fra kl. 13.45. Verkstedene ledes av kunstnere eller kunstformidlere.

The Saturday program starts with a performance at 1 pm followed by various workshops at 1.45 pm. The workshops are led by professional artists.

Få også med dere de årlige festivalene i regi av Barnas kulturhus; Litteraturfest BARN; «Alfa & Omega», Musikkfest BARN; «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF, Scenekunstfest BARN; «Scuba» og Kulturminnefestivalen; «Ruiner hull og andre hemmeligheter».

Join our annual festivals; Litteraturfest BARN «Alfa & Omega», Musikkfest BARN «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF, Scenekunstfest BARN «Scuba», Kulturminnefestival «Ruiner hull og andre hemmeligheter».

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet i resepsjonen, så får du gratis adgang for 2 personer.

What to do: Show the Activity Card at the reception, in order to receive free admission for two people.

Her finner dere oss / Where to find us: Barnas kulturhus – Kalmargaten 6 T: 53 03 82 30 – E: barnaskulturhus@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

11


«Riverso».Open Window Theatre.

Her spilles forestillingene: Venues where the performances will be held: • Arna Industrihus, Ytre Arna. • Barnas Kulturhus, Sentrum. • Fana Kulturhus, Fana. • Gnisten, Laksevåg. • Kultursalen at Vannkanten, Loddefjord. • Magneten Kunstkollektiv, Fyllingsdalen. • Ny-Krohnborg Kultursenter, Løvstakksiden. • Ulriken Bydelssenter, Landås. • Ytrebygda Kultursenter, Ytrebygda. • Ådnahall Kulturverksted, Indre Arna. • Åsane Kultursenter, Åsane.


Barnelørdag og PopLAB Children’s Saturdays and PopLAB

Barnelørdag i ditt nærmiljø: Barnelørdag er Bergen kommune sitt teater- og konserttilbud for barn og familier. Vi ønsker å vekke barns interesse og lidenskap for kunst og kultur ved å tilby dem kvalitetsopplevelser. Følg oss på Facebook (Barnelørdag i bydelene) og god fornøyelse!

Children’s Saturday in your vicinity: On Saturdays, the municiplaty of Bergen arranges theater shows and concerts for children and families. By offering quality experiences within performance arts, we aim at awakening children’s interest for culture. Follow us on Facebook (Barnelørdag i bydelene) and enjoy the show!

Slik går du frem: Aktivitetskortet gjelder som inngang for ett barn og én voksen per kort. Vi anbefaler å forhåndsbestille billetter på nett: søk Barnelørdag på Ticketco.no, kryss av for Aktivitetskortet. Om det ikke er usolgt, kan du også få billetter i døren en halv time før forestilling begynner. Det er lurt å være ute i god tid.

What to do: We recommend you to book online tickets in advance. Search Barnelordag on Ticketco.no. You can book two tickets per card (one child and one adult) by ticking off ‘Aktivitetskortet’. If not sold out, you can also get tickets at the entrance half an hour before the start of the show. It is wise to arrive early.

PopLAB: Utvalgte lørdager inviterer vi deg til å utvikle din kunstneriske sjel. PopLAB er kreative pop-up arrangementer som er åpen for alle; der vil du lære å tegne, male, klippe, og lime på forskjellige materialer. PopLAB settes opp i Oasen Storsenter, Vestkanten Storsenter og Åsane Kultursenter. For mer informasjon om steder, datoer og aktiviteter, følg oss på Facebook (PopLab i Bergen).

PopLAB: Each month, we invite you to explore your artistic soul. PopLAB is pop-up events that are open for all and where you will learn how to draw, paint, cut and glue on different materials. The PopLAB venues are Oasen Storsenter, Vestkanten Storsenter and Åsane Kultursenter. For further information on locations, dates and activites follow us on Facebook (PopLab i Bergen).

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

13


Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Philharmonic Orchestra

Har du lyst til å oppleve levende klassisk musikk i Grieghallen?

Would you like to experience live classical music in Grieghallen?

Med Aktivitetskortet kan du gå på konserter spesielt beregnet på familier, eller på vanlige konserter med orkesteret. Bergen Filharmoniske Orkester er med sine hundre profesjonelle musikere, et orkester i europeisk toppklasse.

With the Activity Card you can attend both family concerts and the orchestra’s ordinary concerts. Bergen Philharmonic Orchestra is a world class orchestra and among the oldest in the world, dating back to 1765.

Familiekonserter våren 2020: - Sustain: Lørdag 25. januar - LYDO- musikk møter programmering: Lørdag 18. april

Familiy concerts spring 2020: - Sustain: Saturday 25th January - Lydo- music meets programming: Saturday 18th April

Aktiviteter og åpen kafé i foajeen en time før konsertstart. Fra fem år. For ungdommer (fra 15 år) kan også de faste torsdags- og fredagskonsertene til Bergen Filharmoniske Orkester anbefales!

Activities and open café in the foyer one hour before concert start. From the age of 5. For youth (from the age of 15) we recommend the regular Thursday and Friday concerts of Bergen Philharmonic Orchestra! See www.harmonien.no

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bestilles/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter. Billettkontorets åpningstider: Mandag – fredag: 10–17. Lørdag: 11–14. På konsertdager til konsertstart. NB! andre åpningstider om sommeren og i høytidene.

What to do: The Activity Card gives free admission for two persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when collecting your tickets. Box office opening hours: Monday–Friday: 10 am–5 pm. Saturday: 11am–2 pm.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Filharmoniske Orkester – Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Kundetelefonen: 55 21 61 50 www.harmonien.no

15


Bergen Internasjonale Kultursenter Bergen International Culture Centre Har du lyst til å danse, spille teater eller gå på en familiekonsert? Eller kanskje treffe nye venner fra mange ulike kulturer?

Would you like to dance, join a theatre group, go to a family concert? Or perhaps you would like to meet new friends from various cultures?

Bergen Internasjonale Kultursenter er et flerkulturelt møtested for barn og ungdom. Her er det både aktiviteter og kurs med påmelding hver uke og mye spennende som skjer!

Bergen Internasjonal Culture Center is a multicultural meeting place for children and youth.

Aktiviteter for barn og ungdom • Åpen dansetrening, tirsdag: 19 -21 • BarneB – En lørdag i måneden, kl 12:30, inviterer vi til familiedag med kafé, kunstverksted med ulike temaer og aktiviteter. • Familiekonsert – En søndag i måneden med spennende artister • Ungdomsfest • Teatergruppe for barn mellom 7-12 år (påmelding) Slik går du frem: De faste aktivitetene er gratis å delta på, og du trenger ikke å vise frem Aktivitetskortet. På konserter med inngangsbilletter er det gratis mot fremvisning av Aktivitetskortet.

Activities for kids and youths • Dance training for youth, Tuesday: 19 -21 • BarneB – A Saturday once a month at 12:30, we invite you to café and different kinds of art workshops and activites. • Family concert (monthly) • Youth party • Theatre group (registration) What to do: Participation in activities is free. You do not have to present the Activity Card. On concerts with cover charge you can get a ticket if you present your card.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15 T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no www.bergeninternasjonalekultusenter.no

17


Bergen Kino Bergen Cinema

Har du lyst til å gå på kino? Opplev filmmagi i kinosalen sammen med andre!

Would you like to go to the movie? Experience the magic of the movies in the cinema with others .

Bergen Kino viser film hele året. Her er det filmer for både familier og ungdom. Med Aktivitetskortet får du tilgang til gode filmopplevelser. Se kinoprogrammet på www.bergenkino.no.

Bergen Kino show films throughout the year for both families and youths. The Activity Card gives you access to wonderful film experiences. See the film listings at www.bergenkino.no.

Slik går du frem: Aktivitetskortet kan bare brukes en gang per måned, og kan gi inntil fire kino-besøk i kortperioden. Det gis to gratisbilletter pr. besøk.

What to do: The Activity Card can only be used once a month and a maximum of four visits in total. You are given two free tickets for each visit.

Ta kortet med til Bergen Kino når du skal hente ut kinobilletter i våre kiosker (kan ikke benyttes på nett). Gjelder alle ordinære forestillinger.

Take the card with you to Bergen Kino when collecting cinema tickets at our kiosks (it cannot be used online). Applies to all ordinary screenings.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Åpningstid på billettsalg: Konsertpaleet fra kl. 10 på hverdager. Lørdager og søndager fra kl. 10. (Du kan også kjøpe billetter til Magnus Barfot Kino i Konsertpaleet).

Opening hours and ticket sales: Konsertpaleet from 10 on weekdays, and Saturdays and Sundays from 10. (You can also buy tickets for Magnus Barfot Kino at Konsertpaleet).

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kino – Neumannsgate 3 T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30) www.bergenkino.no

19


Foto: Tove K. Breistein og Bergen kulturskole.


Bergen kulturskole Bergen Culture School

Har du lyst til å lære å spille et instrument? Eller kanskje du vil danse, spille teater, tegne, male, lage keramikk eller video? Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass i Bergen kulturskole!

Would you like to learn to play an instrument or perhaps dance, do drama, draw, paint, pottery or make a video? With the Activity Card you can apply for a free place at Bergen Culture School!

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted. Her kan du utfolde deg og oppleve kreativ og kunstnerisk glede gjennom musikk, dans, teater, film, maling, skulptur og tegning.

Bergen kulturskole is an inclusive and diverse learning institution. Here you can unfold yourself and experience creative and artistic pleasure through music, dance, theatre, film, painting, sculpture and drawing. Instruction is given for children and youths in all city boroughs. The lessons follow those of primary and lower secondary schools and are distributed over 36 weeks.

Opplæring for barn og ungdom i alle bydeler. Undervisningen følger grunnskolen og fordeles over 36 uker. Det tilbys musikkopplæring innen flere disipliner og stilarter. I dans er det kroppen som er instrumentet, og gjennom dansen utvikles koordinasjon, kreativitet, styrke, bevegelighet og musikalitet. Teater er et samarbeidsfag. Visuelle kunstfag betyr mangfold, og er en samling fag som bruker øyet som utgangspunkt for handling. Slik går du frem: Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass på Bergen kulturskole. Gå hit for å søke mer informasjon: www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Music classes are offered within many disciplines and styles. In dance, the human body is the instrument through which coordination, creativity, strength, mobility and musicality are developed. Theatre is a collaborative art form. The visual arts signify diversity, encompassing those disciplines that use the eye as a starting point for action. What to do: With an Activity Card you can apply for a free place at Bergen Culture School. For more information and to apply, go to: www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Kulturskole – Strømgaten 19 T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/kulturskolen

21


Bergens Sjøfartsmuseum Bergen Maritime Museum

Interessert i båter og skip og livet til sjøs? Da må du besøke Sjøfartsmuseet.

Interested in boats and ships and life at sea? Then you should visit the Bergen Maritime Museum.

Våre utstillinger forteller om Norges forhold til havet gjennom tusenvis av år. Flotte modeller, båter i full størrelse, arkeologiske funn og spennende bruksgjenstander. Alle forteller en historie om livet til sjøs.

Our exhibitions tell the story of Norway`s relation with the sea throughout the years. Impressive models, full-size boats, archaeological artefacts and exciting objects from daily life, which all tell stories about life at sea.

Vandre i museet, slapp av på «skipsdekk», nyt utsikten over havnen, se film eller gå på skattejakt. Velkommen til et stort, vakkert, lyst og vennlig museum. Familieaktiviteter gjennom hele året.

Take a stroll through the museum, relax on our unique “promenade deck” with a view of Bergen harbour, watch a documentary or go treasure hunting. We welcome you to a beautiful, bright and friendly museum. We host activities for families throughout the year.

Museet ligger 150 meter bak Johanneskirken (på toppen av trappen). Nærmeste bussholdeplass er Møhlenpris. Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet til verten i resepsjonen. Kortet gir gratis adgang for to personer. (Normalpris barn: gratis adgang. Normalpris voksen: 100,-.) Åpningstider: 1. september–14. mai: Daglig 11–15. 15. mai–31. august: Daglig 10–17.

The museum is located 150 meters behind Johanneskirken (red church, at the top of the stairs). Closest bus stop is Møhlenpris. What to do: Present the activity card to the museum host in the reception. The card will grant you free admission for two people. (Regular entry children: free. Regular entry for adults: NOK 100.) Opening hours: 1. September to 14. May: Daily 11–15. 15. May to 31. August: Daily 10–17.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergens Sjøfartsmuseum - Haakon Sheteligs plass 15 T: 55 54 96 00 – E: www.sjofartsmuseum.no www.museumvest.no

23


Foto: Bergen og Hordaland Turlag og Sindre Thoresen Lønnes.


Bergen og Hordaland Turlag Bergen Trekking Association

Har du lyst til å bli med på sykkeltur langs Rallarvegen, kosetur til Gullhorgabu i Bergsdalen eller førjulshelg med skikjøring i Myrkdalen? Bli med oss på tur :) Bergen og Hordaland Turlag arrangerer mange turer og arrangementer for barn og unge i løpet av året. Turlaget arrangerer både bynære turer og turer i høyfjellet.

Would you like to go on a bike ride along Rallarvegen, a hiking adventure to our cabin Gullhorgabu in Bergsdalen or skiweekend in Myrkdalen? Join us :) Bergen Trekking Association offers many outdoor activities for children and youngsters throughout the various seasons of a year. Some of the activities take place close to the city center of Bergen, while others are arranged further away and in the high mountains.

Slik går du frem: Gå inn på www.dnt.no/aktiviteter og søk opp: Aktivitetskort.

A qualified guide or instructor is always precent to take care of the secuirity and to teach the participants how to be comfortable outside in all kind of weather and with different outdoors activities. On the 31th of May 2020 you can use the card to participate in a hike over the 3/4/7Mountains of Bergen.

Kontakt aktuell kontaktperson (står i hver enkelt aktivitet) dersom du ønsker å bruke Aktivitetskortet ditt på en av disse aktivitetene.

How to proceed: Go to www.dnt.no/aktiviteter and use the following search-words: ”Aktivitetskort”.

Følg oss også på: www.facebook.com/barnasturlagbergen og www.facebook.com/dntungbergen

If you wish to use your Activity Card to attend one of the activities, contact the staff (you will find information on the webpage for each activity).

Du kan også bruke kortet hvis du har lyst til å bli med på 3/4/7-fjellsturen som går av stabelen 31. mai 2020.

You can also follow us on: www.facebook.com/barnasturlagbergen and www.facebook.com/dntungbergen Her finner dere oss / Where to find us: Bergen og Hordaland Turlag – Tverrgaten 4-6 i Marken T: 55 33 58 10 (hverdager 10-16) – E: bht@dnt.no www.bergenoghordalandturlag.no

25


Ill.:: Stina van der Meeren


SK Brann Se fotballaget Brann live. Bli med og opplev den fantastiske stemningen på Brann Stadion!

Join us and experience the fantastic atmosphere at a football match held at Brann Stadium!

Stemning, sanger, jubelbrøl og ekte bergensk engasjement – det er hva du får oppleve om du ser en fotballkamp på Brann Stadion. Sportsklubben Brann er Bergens stolthet og spiller i den norske eliteserien i fotball. Håper vi ser deg på kamp! Heia Brann!

When watching a football match at Brann Stadium you will experience the great atmosphere, songs, cheering and true commitment of the Bergen supporters. The football club, which plays in the Norwegian premier division, is the pride and joy of Bergen. We hope to see you at a match! Heia Brann (football chant)!

Slik går du frem: Den enkleste måten å komme på Stadion er å ta Bybanen til bybanestoppet Brann Stadion. Vær ute i god tid. Det skjer mye i Fanzone før kamp også.

What to do: The easiest way to get to the stadium is to take the Bergen Light Rail from the centre of Bergen. Make sure you arrive early.

Med Aktivitetskortet får du 2 gratisbilletter til alle fotballkampene på Brann Stadion. Ta med deg en venn og opplev fotballaget Brann fra gode plasser, gjennom hele sesongen.

The Activity Card gives entitlement of two free tickets to every football match at Brann Stadium. Take a friend with you and experience Brann Football Club from good seats in the stadium.

Send mail til Kamp@brann.no for billett. Billetter hentes i resepsjonen på Stadion eller i billettboden senest en time før kamp. Husk å ta med Aktivitetskortet når du henter billetter. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter, så vær tidlig ute.

Send an e-mail to Kamp@brann.no for tickets. Tickets are collected at the stadium reception or ticket booth one hour before the match at the latest. Remember to take your Activity Card with you when collecting tickets. Please note that tickets can be sold out.

Her finner dere oss / Where to find us: Sportsklubben Brann – Brann stadion, Kniksens plass 1 T: 55 59 85 00 (kl. 9–16) – E: post@brann.no www.brann.no

27


Foto: Tove K. Breistein


Bymuseet i Bergen Opplev fortiden. Forstå nåtiden.

Experience the past. Understand the present.

Bli kjent med Bergens historie! Besøk fangehull og kongesaler i Rosenkrantztårnet og Håkonshallen. Opplev utstillingen «Under Jorden» på Bryggens Museum. På Lepramuseet kan du lære om hvorfor Bergen er en av de viktigste byene i verdenshistorien for forskning og bekjempelse av lepra. Skolemuseet ligger i Norges eldste skolebygning, føl på stemningen i mesterlektien, der guttene pugget sin latin. Treff herskap og tjenere fra tider som er forbi på Gamle Bergen Museum, se hvordan livet kunne arte seg i Bergen for ett eller to hundre år siden. Besøk lyststedet Damsgård Hovedgård med herrens og fruens hage som var landstedet for byens overklasse. Prøv spikking, snekring og annet håndverk og lær om mattradisjoner på Hordamuseet.

Get close to Bergen’s history! You can visit dungeons and royal halls in the Rosenkrantz Tower and the King Håkon’s Hall. Experience the exhibition ”Under Ground” at Bryggens Museum. At the Leprosy Museum you can learn why Bergen is an important arena for the dissemination of Norwegian work and research on leprosy. The School Museum is located in Norway’s oldest school building. At Old Bergen Museum come and see how life could unfold in Bergen one or two hundred years ago. Damsgård Country Mansion was the country mansion for the upper class with the lord and lady’s garden. Try carving, carpentry, and other craftwork at the Hordamuseum and learn about food traditions.

• Bryggens Museum • Damsgård Hovedgård • Hordamuseet • Lepramuseet • Gamle Bergen Museum • Håkonshallen • Rosenkrantztårnet • Skolemuseet • Alvøen Hovedbygning Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet i resepsjonen. Kortet gir gratis adgang for deg og en person til. Åpningstider finner du på www.bymuseet.no.

• Bryggens Museum • Damsgård Hovedgård • Hordamuseet • Lepramuseet • Gamle Bergen Museum • Håkonshallen • Rosenkrantztårnet • Skolemuseet • Alvøen Hovedbygning How to proceed: Show the activity card at the reception at our museums. The card provides free access for you and an additional person. Opening hours can be found at www.bymuseet.no.

Her finner dere oss / Where to find us: Bymuseet i Bergen T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen www.bymuseet.no

29


Dans uten grenser DUG

Dans uten grenser (DUG) er et nytt dansetilbud i Bergen. Nå kommer det dansekurs for barn og ungdommer fra 9 til 18 år ut i bydelene! Instruktørene er ungdommer som har fått god opplæring i DUGs metode, og kursene fokuserer på danseglede og å ha et godt sosialt miljø. Eksempel på stilarter det undervises i er: Dancehall, Showdance, Fusion, Hiphop, Funk, Jazz og moderne dans. Slik går du frem: Let frem riktig kurs på www.deltager.no/BK med å skrive inn DUG i søkefeltet. Bruk priskategori «Aktivitetskort» og legg inn kortets serienummer i feltet «Nummer på aktivitetskort». Åpent i skoleåret: Kurs som går over et semester med oppstart i september. Opphold i skoleferiene. For informasjon om oppstart, tid og sted for hvert kurs, se www.deltager.no/BK. Vi etablerer oss i flere bydeler, følg med på deltaker.no/bk og på Facebook: Dans uten grenser Bergen.

DUG (Dans uten grenser) is a new dance offer in Bergen for children and youths between 9 and 18 years old. We will be located in different neighborhoods around Bergen.The dance instructors are young people who have received good training in DUG’s methods, and the courses focus on having fun dancing in a good social environment. Examples of different styles in the dancing classes are: Dancehall, Showdance, Fusion, Hiphop, Funk, Jazz and contemporary dance. What to do: TO SIGN UP FOR OUR COURSES: deltaker.no/bk Search word “DUG”. Use the price category “Activity card” and enter the card’s serial number in the “Activity card number” field. Don’t wait too long to sign up, some of the courses will be full pretty fast. The activities are free for holders of the Activity Card. Courses that last over a semester with start-up in September. For information on start-up, time and place for each course, see www.deltager.no/BK. We establish ourselves in several neighborhoods, follow deltaker.no/bk and Facebook: Dans uten grenser for more information.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/kultur

31


Den Nationale Scene The National Stage

Har du lyst til å gi familien din en magisk teateropplevelse? Den Nationale Scene (DNS) ligger i hjertet av Bergen, og tilbyr teaterforestillinger for barn, ungdom og voksne. I vinter kan dere oppleve fantastiske Wendy & Peter Pan! Bli med når Wendy og hennes yngre brødre forlater barnerommet og flyr over nattehimmelen sammen med Peter Pan. Det blir blodtørstige pirater, frodige feer og viltre gutter i denne spennende og actionfylte forestillingen. Spilles på Store Scene fra januar til mars. Anbefalt alder fra 6 år. Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du 2 gratisbilletter. Billettene kan bestilles på telefon 55 60 70 80, e-post: dns@dns.no, eller i billettkontoret på teateret. Billettene hentes på billettkontoret. Husk å ta med deg Aktivitetskortet når du skal hente billettene. NB! Det er kun et begrenset antall billetter til Aktivitetskortet, og du anbefales derfor å bestille i god tid dersom du ønsker å benytte deg av kortet.

Would you and your family like to go to the theatre? The National Stage (DNS) is located in the center of Bergen, and offers shows for both children and adults. From January to March you and your family can see Wendy & Peter Pan. Come and take part in the magical fairytale! Playing at Store Scene. Age from 6 years. What to do: The Activity Card gives you to two free tickets. Tickets can be ordered by phone +47 55 60 70 80, by sending an e-mail to dns@dns.no, or by visiting the theatre’s box office. Tickets are issued at the box office. Remember to bring your Activity Card with you when collecting your tickets. Please note that tickets may not always be available for the Activity Card. Box office opening hours: Monday–Friday: 11 am–8 pm, Saturday: 11 am–6 pm.

Åpningstider billettkontor: Mandag–fredag: 11–20, lørdag: 11–18. Her finner dere oss / Where to find us: Den Nationale Scene: Engen 1, 5803 Bergen T: 55 60 70 80 – E: dns@dns.no www.dns.no

33


Foto: Helge Hansen.


Fargespill Kaleidoscope

Fargespill feirer 15 år!

Kaleidoscope celebrates 15 years!

I 2019 feirer Fargespill i Bergen 15 år, og smeller til med en storslått ekstraforestilling i Grieghallen i januar! Rundt 100 barn og ungdom møtes gjennom musikk og dans fra hele verden som spenner fra hip hop til halling, i tillegg til en rekke gjesteartister, blant annet Silja Sol!

Kaleidoscope started up 15 years ago, and will be celebrated with a grand show in Grieghallen in January! Around 100 children and youths meets through music and dance from all over the world, from hip hop to folkdance, and there will be several guest artist, including Silja Sol!

I forestillingen møtes fortid, samtid og fremtid; Gamle numre blir løftet frem i ny drakt, det blir nye numre som er utviklet av aktørene som er i Fargespill i dag, og tidligere Fargespillerere dukker opp som gjesteartister med sine nye artistprosjekt. Forestillingsdag: Søndag 26. januar Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bookes/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter. Billettkontorets åpningstider: Mand–onsd + fred: 10–17. Torsd: 10–19.30. Lørd: 11–14. På konsertdag: Åpent 1 time før forestilling

Past meets present, meets the future; Old numbers will be presented in a new suit, brand new numbers developed by the performers in todays Kaleidoscope, and former Kaleidoscope-artists will perform with their new projects! Show day: Sunday January 26th What to do: The Activity Card gives free admission for 2 persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when collecting your tickets. Box office opening hours: Mon–Wed + Fri 10–17. Thurs: 10–19.30. Sat: 11–14. On show day: Open 1 hour before show start

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124 55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50 www.fargespill.no

35


Foto: Thor Brødreskift og Johanne Karlsrud


Festspillene i Bergen Bergen International Festival

Tenker du at Festspillene bare er Edvard Grieg og fioliner? Det stemmer at bergenskomponisten og den klassiske musikken er sterkt representert, men med hundrevis av arrangement har vi også mye annet å by på.

Do you think the Bergen International Festival is all about Edvard Grieg and violins? It is true that both the composer and classical music are key features of the programme, but with hundreds of events we have a lot more to offer.

Musikk i mange sjangre, teater, barne- og familieforestillinger, utstillinger, debatter, moro og opptrinn i gatene er blant det som skjer i løpet av 15 intense dager – midt i din egen by! Velkommen til Festspillene i Bergen 20. mai–03. juni 2020!

Music in various genres, theatre, children’s and family performances, exhibitions, debates, fun and games in the streets over 15 intense days – right in the middle of your own city! Welcome to Bergen International Festival 20 May–03 June 2020!

Slik går du frem: På www.fib.no finner du informasjon om alle arrangement, pluss bilder og videoer. Hele programmet blir lansert i januar 2020. Billetter kan tas ut i Grieghallens billettkontor mot fremvisning av Aktivitetskortet.

What to do: At www.fib.no you’ll find information, plus pictures and video of all upcoming events. The full programme will be available from January 2020. Collect your tickets at the box office in Grieghallen by presenting Aktivitetskortet.

Usikker på hva du vil gå på? Vi hjelper deg gjerne via chatten på fib.no!

Follow the festival and talk to us: Instagram: @bergeninternationalfestival / #festspillene20 Facebook: /bergeninternationalfestival Not sure which event to attend? We will be happy to help you via our chat service at fib.no!

Følg Festspillene og snakk med oss: Instagram: @festspillene / #festspillene20 Facebook: /festspilleneibergen Her finner dere oss / Where to find us: billett@fib.no www. fib.no

37


Foto: Sverre Hjørnevik


Fløibanen og Fløyen Fløibanen and Mount Fløyen

Har du tatt Fløibanen? Ta Fløibanen til Fløyen for å oppdage Bergens største lekegrind. Her kryr det av gøye klatretrær og spennende områder med skog og åpne sletter hvor du kan leke hele dagen. Vi har en kjempefin lekeplass på Fløyen og klatrelek ved Fløysletten. Trollskogen er full av troll og ulike klatrehinder. Hils på geitene våre. De går ute hele året og bor på nedsiden av Fløien Folkerestaurant. Vi har Trollløype og FløyenKids ziplinepark hvor du kan fly mellom trærne. Du kan padle kano eller gå på skøyter på Skomakerdiket. På Fløyen kan du gå på ski og ake overalt når snøen kommer. Innehaveren av kortet og en foresatt/venn får gratisbillett til Fløibanen ved fremvisning av kortet. Slik går du frem: Billetter til Fløibanen får dere kun ved å vise frem Aktivitetskortet i billettluken på Nedre Stasjon. Merk at billetter IKKE kan hentes ut i Fløistuen butikk eller i billettautomatene. Fløibanen går 365 dager i året! Her er det fart og spenning hele året! Velkommen til fjells all verdens glade barn og voksne!

The Fløibanen funicular railway and Mt. Fløyen offers innumerable opportunities – the city’s most fantastic playground awaits you. The Troll Forest is full of trolls and different climbing obstacles. Fløyen have 8 goats as their pets – they love to cuddle and kiss you. Meet them outside up front of Fløien Folkerestaurant. Feel the adrenaline in our zipline park where you can fly between the trees. You can paddle a canoe or go skating at lake Skomakerdiket. When the snow comes, you can go skiing and sledging everywhere. The Activity Card entitles up to two free tickets per card for Fløibanen by presenting the Card. What to do: Please notice that you can only get tickets to Fløibanen by presenting the Activity Card at the ticket office on the main Fløibanen station on Vetrlidsallmenningen. Be aware that tickets can NOT be collected at the Fløistuen store at the top of Fløibanen or at the ticket vending machines. Fløibanen is in operation 365 days of the year! Action and excitement happens here, regardless of whether it is winter or summer.

Her finner dere oss / Where to find us: Fløibanen – Vetrlidsallmenningen 23 A T: 55 33 68 10 / 55 33 68 09 – info@floyen.no – Facebook/fløyen – Instagram/fløibanen www.floyen.no

39


Fyllingsdalen teater Fyllingsdalen Theater

Vil du oppleve en teaterforestilling?

Want to experience a theater performance?

Fyllingsdalen Teater viser forestillinger for barn, ungdom og voksne året rundt. Over 20.000 mennesker finner årlig veien til vårt lille teater, kun 8 minutter unna Bergen sentrum.

Fyllingsdalen Theater has performances for children, youths and adults all year round. More than 20,000 people find their way to our small theater every year. We are located only 8 minutes from Bergen city center.

Slik går du frem: Ta busslinje 4 fra sentrum til Løvås. Det tar bare 8 minutter. Når du går av på Løvås står du rett utenfor teaterbygget. Du kan bruke Aktivitetskortet til alle forestillinger som teateret selv produserer. Informasjon om forestillingene finner du enkelt på våre hjemmesider, www.fyllingsdalenteater.no. Der kan du benytte vår kontaktskjema for å bestille billetter til forestillingene. Du kan også sende en epost til ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no. Husk å opplyse om at du har Aktivitetskortet ved bestilling. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

What to do: Take bus line 4 from the city centre to Løvås. It only takes 8 minutes. When you exit the bus at Løvås, you are right outside the theater building. You can use the Activity card for all the performances that the theater itself produces. Information about the shows can be found on our website, www. fyllingsdalenteater.no. There you can use our contact form to order tickets for the shows. You can also send an email to ane.berentsen@ fyllingsdalenteater.no. Be sure to inform that you have the Activity Card when ordering. We note that we can run out of tickets for the Activity Card.

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no www.fyllingsdalenteater.com

41


Teaterskole Fyllingsdalen teater Theatre school – Fyllingsdalen Theater Har du en liten skuespillerspire i magen?

Do you want to try what it’s like to be an actor?

Vi har drevet med teaterskole i Fyllingsdalen i over 40 år, og mange talenter som i dag er velkjente skuespillere og artister har startet sin løpebane ved teaterskolen vår.

Our theatre school in Fyllingsdalen has been around for more than 40 years, and many of Norway’s most famous actors and artists began their career in our school.

Som elev hos oss lærer man grunnleggende teaterdisipliner gjennom samarbeidsøvelser og teaterleker. Elevene våre får utfolde seg med roller, historier og fantasi, i et trygt og støttende miljø. Noen av teaterskolens elever får også prøve seg i teaterets hovedproduksjoner, og får oppleve hvordan det er å stå på teaterscenen foran et stort publikum.

We teach basic theatre knowledge through exercises and play. The students will get to work with their imagination, in a safe and supportive environment. Some of our students get to take part in the theatre’s main productions and get to experience what it’s like to perform in front of a large audience.

Vi har et semester hver vår og et hver høst, med undervisning én dag i uken. Hvert semester består av 10 undervisningsøkter. Undervisningen foregår i aldersdelte grupper, og det er et begrenset antall plasser i hver gruppe. Mer info: www.fyllingsdalenteater.no/teaterskole eller epost ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

We have one course each spring and one each fall. Each course consists of 10 classes. We divide the students into different groups by age, and there are only a limited number of students in each group. For more info: www.fyllingsdalenteater.no/teaterskole or epost ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no www.fyllingsdalenteater.com/teaterskole

43


Cirkus Balance Cirkus Balance, Bergens eneste cirkusskole, startet med stor suksess i 2011, og vi har siden den gang undervist barn, ungdom og voksne fra hele Bergen.

Circus Balance, Bergen’s only circus school, started up with great success in 2011, and since then we have taught children, youth and adults from all over Bergen.

Vi trener på akrobatikk, balanse/line, sjonglering og klovnerier.

We do acrobatics, balance/line, juggling and clownery.

Dette er et utrolig spennende opplegg satt sammen av søstrene Jeanette og Jasmine Smørdal, som er fra noe så sjeldent som en ekte norsk sirkusfamilie! De er nemlig vokst opp på Cirkus Agora, som døtre av cirkusdirektør Jan Ketil Smørdal!

This is an incredibly exciting program put together by the sisters Jeanette and Jasmine Smørdal, who are a part of something as rare as a real Norwegian circus family, and have spent their whole lives at the cirkus! They have grown up at Circus Agora, as daughters of circus director Jan Ketil Smørdal.

Cirkus Balance holder til i egne, egnede lokaler på Laksevåg. Vi samarbeider med kjente tropper som Le Petit Cirque fra USA og Ocelot Foundation fra Polen. Slik går du frem: Bli med på cirkusskole med oss, da vel! Send oss en epost på ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no for mer info.

Circus Balance is located at suitable premises at Laksevåg. We work with well-known troops such as Le Petit Cirque from the USA and the Ocelot Foundation from Poland. What to do: Join our circus school! Send us an email at ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no for more info.

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no www.fyllingsdalenteater.com

45


Foto: Shutterstock


Gitarskule Arna! Guitarschool Arna!

Rubens Gitarskule er i hovudsak eit tilbud til elever 1–7 trinn i Arna, Bergen. Men alle aldre og steder er hjertelig velkommen!

Rubens Guitarschool is primarily an offer to pupils from 1-7 grade in Arna, Bergen. But all ages and places are more than welcome!

Me har ingen bindingstid, så du er hjertelig velkommen til å prøve 1 time eller 10. Uansett om du er nybegynner eller har spilt ein stund.

We don’t have any binding period/contract duration, so you are welcome to try 1 lesson or 10. It does not matter if you are a beginner or have played guitar a while.

Med fokus på skaperglede, mestring og motivasjon, tilrettelegger me også den sosiale gleden av å spille ilag. Rubens Gitarskule har derfor valgt å bruke ein kombinert metode av gruppe og individuell undervisning. Då ser me begge goder ved motivasjon og sosial glede ved å spille med andre, samt ein økt fokus og faglig/musikalsk utbytte ved egentrening og individuell opplæring.

Our focus is on the happiness of creation, mastering and motivation. We also organise and arrange the social happiness by playing together. That’s why we at Rubens Guitarschool have chosen to use a mix of individual and group sessions. We then see the positive reaction of motivation and social happiness by playing with others, while we achieve a higher focus and technical/musical achievement by their own practice and individual education.

Slik går du frem: Send oss ein melding på Facebook «Ruben’s Gitarskule», eller send ein melding til 951 05 651. Me svarer så fort me kan, og håper på å høyre fra akkurat deg! Følg oss på facebook «Rubens Gitarskule» der du kan kontakte oss for mer informasjon.

What to do: Send us a message on Facebook “Ruben’s Gitarskule”, or send a message to 951 05 651. We will respond as soon as we can and hope to hear from you! Follow us on facebook “Rubens Gitarskule” Where you also can contact us for more information.

Her finner dere oss / Where to find us: Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes T: 951 05 651 – Fcebook: «Ruben’s Gitarskule» 47


Foto: Nina BlĂĽgestad, Kristin Klemsdal og Bergen kommune.


Idrettsetaten

Agency for Sports Facilities Har du lyst til å svømme eller gå på skøyter? Vil du være med på leir? Eller kanskje være med på et kurs på Fysak? Idrettsetaten har mange aktiviteter for barn og unge som du kan være med på – helt gratis!

Would you like to go swimming or ice-skating? Join Camping? Or may be attend a course at Fysak? The Agency for Sports Facilities offers many activities for children and youths – free of charge.

Du kan svømme så ofte som du vil i de kommunale svømmehallene, låne skateboard eller sparkehjul på Fysak eller gå på skøyter på Slåtthaug isbane eller i Bergenshallen (utstyr kan lånes gratis). I sommer- og høstferien kan du være med på ulike typer leirer*, som for eksempel på skatecamp eller friluftsleir mm. Vi arrangerer også mange ulike typer kurs* på Fysak. I tillegg har vi en skibuss om vinteren som går til Eikedalen, med gratis transport.

You can swim as often as you like at municipal swimming pools, borrow skateboard or kick scooter at Fysak or go ice-skating at Slåtthaug Ice Skating Rink or Bergenshallen (equipment is available for hire free of charge). During the summer and autumn half-term holidays you can join various types of camps.* For example, a skating or outdoor recreation camp, etc. We also arrange different types of courses* at Fysak. In addition to this, we offer a ski bus in the winter to Eikedalen with free travel.

*begrenset plasser tilgjengelig

*Limited number of places available.

Slik går du frem: Vis frem Aktivitetskortet når du kommer til resepsjonen i et av våre anlegg, så får du gratis inngang for 2 personer. Du finner informasjon om påmelding til leirer og kurs på Idrettsservice sin nettside: www.bergen.kommune.no/idrett

What to do: When you arrive at one of our facilities, show your Activity Card at reception and you will be given free admission for two people. You can find information about enrolment for camps and courses on the sport service’s web site: www.bergen.kommune.no/idrett

Her finner dere oss / Where to find us: Nygårdsgaten 114, 6 etg www.facebook.com/Idrettsservice www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice

49


Foto: Dag Fosse


KODE – Kunstmuseer og komponisthjem KODE Art Museums and Composer Homes KODE er et av Nordens største museer for kunst og musikk! Vi tilbyr kjekke aktiviteter for alle aldre.

KODE is one of Scandinavia’s largest museums for art and music! We offer hands-on activities for all ages.

KODE består av fire kunstmuseer og tre komponisthjem med presentasjoner av verdenskjente kunstnere som Edvard Munch, Nikolai Astrup, Pablo Picasso og Edvard Grieg. Hos oss kan du oppleve moderne kunst, vakre malerier, musikkhistorie og spennende arkitektur. I KODE 4, Lysverket, finner du også museets kunstfløy for barn og unge, kalt KunstLab.

KODE has four art museums and three composer homes. Here you will find presentations by artists like Edvard Munch, Pablo Picasso and of the composer Edvard Grieg.

Slik går du frem: Kortet gjelder inngang på alle våre museer, KODE 1-4, på Troldhaugen, Siljustøl og Lysøen. Kortet kan brukes så mange ganger du vil her hos oss. Kortinnehavere under 12 år må ha med seg en voksen. For åpningstider se våre nettsider: kodebergen.no

You can experience modern art, stunning paintings, classical music and exciting architecture. At KODE 4 you’ll find KODE’s own art museum for children, called KunstLab. What to do: You can use the card in all our museums, KODE 1–4, at Troldhaugen, Siljustøl and at Lysøen. The card can be used as many times as you want here. Cardholders under 12 must be accompanied by an adult. For opening hours see our website: kodebergen.no/en

Her finner dere oss / Where to find us: KODE – Rasmus Meyers alle 9 T: 53 00 97 04 – E: post@kodebergen.no www.kodebergen.no

51


Foto: PĂĽl Bernhard Sleire, Unsplash og Bergen kommune.


Kurstilbud og fritidsklubber

Courses we offer, youth clubs and clubs for children Finn din nye favorittaktivitet, kom innom våre fritidsklubber, heng med venner eller bli kjent med nye.

Find your new favorite activity, stop by our youth and children clubs, hang out with friends or make new ones.

Kurs: Vi tilbyr kurs i dans, film, foto, tegning, musikk mm.

Courses: We offer courses in dance, film, photography, drawing, music and more.

Junior- og ungdomsklubber: I våre frititdsklubber kan du henge, prøve ut nye aktiviteter og møte nye venner. Vi har dyktige voksne klubbledere som legger til rette for et sosialt, trygt og inkluderende miljø.

Youth clubs and clubs for children: In our clubs you can hang out, try new activities and make new friends. You will meet competent adult leaders in a social, safe and welcoming environment.

Hvor: Du finner oss blant annet i Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna og på Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg og Møhlenpris.

Where: In addition to other places, you’ll find us in Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna, as well as Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg and Møhlenpris.

Slik går du frem: KURSPÅMELDING: deltaker.no/bk Vær tidlig ute, noen av kursene blir raskt fulle. Aktivitetene er gratis for innehavere av Aktivitetskortet. JUNIOR- OG UNGDOMSKLUBBER: Møt opp, krever ingen påmelding på forhånd.

To sign up for our courses, visit: deltaker.no/bk Don’t wait too long to sign up, some of the courses will be full pretty fast. The activities are free for holders of the Activity Card. Our clubs for children and youths are free of charge, no need to sign up beforehand.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/kultur + www.facebook.com/kulturogdeltakelse

53


Foto: Ingvild Festervoll Melien og Museum Vest.


Norges Fiskerimuseum The Norwegian Fisheries Museum Dykk ned i spennende historier om hva som rører seg under havets overflate?

Do you want do dive into fascinating stories about life underneath the surface of the ocean?

Besøk våre moderne og lekne utstillinger i historiske sjøboder.

Explore our modern and fun exhibitions in historic warfside warehouses.

På museet kan du skape din helt egen karakter og spille deg gjennom den virtuelle sjømatbyen «Fin City»! Prøv også fiskelykken på loftet, hils på krabben Oluf, lek i aktivitetsrommet, og bli med på jakten på Silja Sild. Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet ditt til verten i resepsjonen, så får du gratis adgang for 2 personer. Gratis robåtutleie, max 1 time (ikke vinter). Åpningstider: 4. januar–30. april: Hver dag kl. 11–15. Mandag stengt. 1.–31. mai: Hver dag kl. 10–17. 17.mai stengt. 1. juni–31. august: Hver dag kl. 10–18. 1.–30. september: Hver dag kl. 10–17. 1. oktober–20.desember: Hver dag kl. 11–15. Mandag stengt.

At the museum you can explore the virtual seafood city ”Fin City”! You can also try your luck fishing in the attic, meet Oluf the Crab, play in the activity room, and join the hunt for Silja the Herring. What to do: Show your Activity Card to the attendant at the reception to gain free admission for two people. Free rowing boat rental, max 1 hour (not winther season) Opening hours:a January 4th – April 30th: Every day: 11–15. Monday closed. May 1th – May 31st: Every day 10–17. 17th of May closed. June 1th – August 31th: Every day 10–18. September 1th – September 30th: Every day: 10–17. October 1th – December 20th: Every day 11–15. Monday closed.

Norges Fiskerimuseum – Sandviksboder 23 T: 53 00 61 60 – E: fiskeri@museumvest.no www.fiskerimuseum.museumvest.no

55


Foto: John Patrick Habiyaremye


Bergen Parkour Bergen Parkour setter opp parkour kurs og jams i forskjellige deler av byen.

Bergen Parkour sets up parkour courses and jams in different parts of the city.

Parkour handler om å være nysgjerrig og utforskende med kroppen i møte med landskapet du bor i. Det er mye teknikk i det, men vender alltid tilbake til spørsmål som «Kan jeg komme meg opp dit?» eller «Er det mulig å lande der?». Noen ganger går det, andre ganger må du komme tilbake og prøve en annen dag.

Parkour is about using your body to be curious and explore the landscape you live in. There’s a lot of technique in it, but it always returns to questions like “can I get there?” or “is it possible to land there?”. Sometimes it is, other times you have to come back and try another day.

På våren starter semester kursene opp i mars, dette for å unngå mest mulig vinter ettersom vi trener ute, og varer til starten av juni. Før de starter blir det satt opp et 2 timers introduksjonskurs i februar for de som er usikre på om parkour er noe for de. Etterhvert som vi nærmer oss sommeren og været blir finere vil de bli satt opp regelmessig jams rundt om i byen.

The spring semester courses start up in March, this to avoid as much winter as possible as we train outside, and last until the beginning of June. Before they start a 2 hour introductory course is set up in February for those who are unsure if they like parkour. As we approach summer and the weather gets nicer we will regularly set up jams around town.

Slik går du frem: Du finner oss på facebook som “Bergen Parkour”. Der blir det fortløpende lagt ut informasjon ang. de aktiviteten vi har. Når du har meldt deg på en av de så bare viser du aktivitetskortet til instruktøren ved første oppmøte. Dersom du har noen spørsmål så ta kontakt på facebook eller mail.

How to proceed: You can find us on facebook as “Bergen Parkour”. That’s where we publish information regarding the activities we have. When you have signed up for one of our courses remember to show your activity card to the instructor the first time you meet him. If you have any questions please contact us on facebook or via mail.

Her finner dere oss / Where to find us: E: bergen.parkour@gmail.com – www.facebook.com/Bergenparkour

57


© Shutterstock

Forbeholdt Aktivitetskortet vår/sommer 2020: 17.–19.1. 24.–26.1. 31.1.–2.2. 7.–9.2. 6.–8.3. 20.–22.3. 27.–29.3. 17.–19.4. 24.–26.4. 30.4–3.5.

8.–10.5. 15.–17.5. 20.–22.5. 22.–24.5. 29.5–1.6. 5.–7.6. 12.–14.6. 19.–21.6. 26.–28.6.


Soltun hytte på Kvamskogen Soltun cottage at Kvamskogen

Har dere lyst til å dra på hyttetur på Kvamskogen/ Jonshøgdi sammen med familien/venner? Soltun hytte har til sammen 11 sengeplasser og er lett tilgjengelig med kollektiv transport. Når det ikke er snø kan det kjøres til døren. Hytten har to faste parkeringsplasser på felles parkeringsplass. Når det er snø må en gå en tur på ca. 10 min. på ski/truger fra busstopp/parkeringsplass. Det er mye å finne på i og rundt hytten hele året. Hytten er godt utstyrt med spill og leker, samt ulikt aktivitets- og friluftsutstyr. Om våren, sommeren og høsten er det fint å gå på fotturer i området, bade, fiske eller tur med robåt. Om vinteren ligger skiløypen og akebakken rett utenfor døren. Dersom en ønsker å stå alpint er det ikke langt til Eikedalen Skisenter eller Furedalen Alpin. Slik går du frem: Send mail til beate@akestiftelsen.no om ønsket dato (se liste over datoer forbeholdt Aktivitetskortet) samt bilde av Aktivitetskortet. Hver familie kan låne hytten max 2 døgn i løpet av et år dersom du får plass. Ansvarlig leietaker av hytten må være fylt 25 år. Det er også mulig å booke hytten i ukedager.

Bring your family and friends to our cozy cabin in Kvamskogen, and experience real Norwegian “hygge” in the mountains! The cabin Soltun has 11 beds and is easy to reach by bus or car. In winter time there is parking for two cars at a nearby carpark. There is then a 10 min walk from the road/carpark to the cabin by ski or with snow shoes. In summer time you can drive to the door step. In and around the cabin there is a lot to experience and activities to do all-year-round. In the months from May to October you can fish, swim, row on the nearby lake or use the walk paths. In winter time there are ski trails and a toboggan hill outside the front door. Booking: Each family can hire the cabin max two nights during a year. Each responsible guest must be above 25 years of age. Send an email to beate@akestiftelsen.no and include: - Preferred dates (see list below) - Picture of your Activitycard

Her finner dere oss / Where to find us: AKE-Stiftelsen – postboks 20, sentrum – 5003 Bergen Facebook: Soltun. Hytte på Kvamskogen for leie. www.akestiftelsen.no/booking

59


Foto: Thor Brødreskift og Adnan wIcagic


Universitetsmuseet The University Museum

Universitetsmuseet i Bergen har to museer i Bergen sentrum, Naturhistorie og Kulturhistorie, med mange spennende og lærerike utstillinger! På Universitetsmuseet, Naturhistorie, kan du lære om hvordan kloden er blitt til, og hva klimaendringer er. Mange kaller museet for Dyremuseet, og her kan du se store hvalskjeletter, dyr, fugler og reptiler, men også fargerike blomster og strålende krystaller. Og hva lever egentlig 3000 meter under havets overflate? På Universitetsmuseet, Kulturhistorie, finner du vikingskatter og egyptiske mumier. Her er det også gamle redskap fra bondesamfunnet i Norge, verdens eldste hardingfele, og etnografiske gjenstander fra Afrika, Asia og Stillehavsregionen. Slik går du frem: Du kan bruke kortet på begge våre museer i ordinær åpningstid. Vis Aktivitetskortet til verten i resepsjonen på museet du besøker. Kortet gir gratis adgang for to personer. (Normalpris barn under 18 år: Gratis. Normalpris voksen: 120,-.) Museet ligger i Bergen sentrum på Nygårdshøyden.

The University Museum in Bergen has two museums in the city centre of Bergen, Natural history and Cultural history, with many exciting and informative exhibits! At The University Museum, Natural History, you can learn more about how our globe was created, and what climate changes are. The museum is also known as the Animal museum, and here you will see whale skeletons, animal, birds and reptiles, but also colourful flowers and shining crystals. And what lives 3000 meter beneath the surface of the sea? At The University Museum, Cultural History, you will find Viking treasures and Egyptian mummies. Here are tools from the historic farming communities in Norway, the world’s oldest Hardanger fiddle, and ethnographic artefacts from Africa, Asia and the Pacific. What to do: You may use the card in both our museums within regular opening hours. Please show the card to one of our hosts in the reception of the museum you are visiting. The card gives free entry for two people. (Standard ticket for children under 18: free. Standard ticket adults: 120,-).

Her finner dere oss / Where to find us: Kulturhistorie: Haakon Sheteligs plass 10. Naturhistorie: Muséplass 3 og Musèhagen. Arboretet og de Botaniske hager på Milde (gratis inngang) www. universitetsmuseet.no

61


VilVite

Science centre Har du barn som er nysgjerrige og liker å lære seg nye ting? På VilVite er det mye å utforske for både barn og voksne.

Do you have children who are curious and like to learn new things? At VilVite, there is a lot to explore – for both children and adults.

VilVite er for alle som liker å utforske naturvitenskap og teknologi. Vitensenteret har en stor utstilling med mange installasjoner og aktiviteter. Her kan barn og voksne leke og lære sammen.

VilVite is for everybody who likes to explore nature and technology. The Science Centre has an extensive exhibition with many exhibits and activities to keep both adults and children engaged. Here you can play and learn at the same time.

Utstillingen «Illusjoner og VR» er siste store nyhet. Dra på spennende reiser i VR-installasjonene og opplev alle de andre fascinerende illusjonene! Slik går du frem: Ta Bybanen til Florida – eller gå ca 15 min fra sentrum. Vis Aktivitetskortet ditt i resepsjonen og få fri adgang for 2 personer. Kortet kan kun benyttes av disse 2 personene i løpet av besøket. NB: Barn under 10 år må ha følge av en voksen. Åpent i skoleåret: Tirsdag–fredag 9–15. Lørdag–søndag 10–17. Mandag: Stengt. I feriene: Se www.vilvite.no.

Experience the newest exhibition “Illusions and VR”. Have exciting journeys through the VR exhibits and explore all the other fascinating illusions!. Getting there: Take the Bybane (Bergen Light Rail) to the Florida stop or walk 15 minutes from the city centre. What to do: Please show your Activity Card at reception, and you’ll receive free admission for 2 persons. Note that children under the age of 10 must be accompanied by an adult. Opening hours during the academic year: Tuesday–Friday: 9–15. Saturday–Sunday: 10–17. Monday: Closed. For updated opening hours, please refer to www.vilvite.no.

Her finner dere oss / Where to find us: VilVite – Thormøhlensgate 51 T: 55 59 45 00 – E: post@vilvite.no www.vilvite.no

63


Ill.:: Shutterstock

Š Shutterstock


Gratis utleie av utstyr! Free equipment rental!

SKATTKAMMERET BERGEN: Kirkens Bymisjon Bergen har åpnet Skattkammeret Bergen. Dette er en stor utlånssentral av sports- og fritidsutstyr som lånes ut gratis til alle barn og unge opp til 20 år. Hvis du vil prøve en ny aktivitet, kan du låne både sommer og vinterutstyr opp til en uke her hos oss, og det beste er at det er helt GRATIS. Du finner oss i kjelleren i Kong Oscars gate 62

SKATTKAMMERET OF BERGEN: Church City Mission Bergen has opened Skattkammeret Bergen. This is a huge lending centre of sports and recreational equipment to all children and adolescents up to 20 years old. If you want to try a new activity, you can borrow both summer and winter equipment up to a week, and the best part is that it’s completely FREE. You will find us in the basement of Kong Oscars gate 62

BUA MELKEPLASSEN: Er det en aktivitet eller idrett som du kunne tenke deg å prøve, men mangler utstyr? På BUA Melkeplassen kan du låne sports- og friluftsutstyr helt gratis, både til sommer- og vinteraktiviteter. Du finner oss i Øvre Fyllingsveien 35 – i et lager bak Fysak Melkeplassen. Følg oss på Facebook: «BUA Melkeplassen».

BUA MELKEPLASSEN: Would you like to try an activity or sport, but don’t have the equipment? You can borrow sports and outdoor equipment at BUA Melkeplassen completely free of charge, for both summer and winter activities. Visit us at Øvre Fyllingsveien 35, inside the warehouse behind Fysak Melkeplassen. Follow us on Facebook: “BUA Melkeplassen”.

BUA ÅSTVEIT: Tidlig i 2020 skal Etat for idrett åpne en ny utstyrssentral. Denne blir lokalisert i Åstveithallen, Tertnesveien 31. Lik og følg «BUA Åstveit» på Facebook for mer informasjon.

BUA ÅSTVEIT: The Sports and Recreation Department is opening a new equipment centre in 2020. It will be located in Åstveithallen sports centre at Tertnesveien 31. Like and follow “Bua Åstveit” on Facebook for more information.

Alt utstyr kan reserveres inne på www.bua.io og der ligger også oppdatert informasjon om Skattkammeret Bergen.

All of our equipment can be booked on www.bua.io, where you can also find up-to-date information on Skattkammeret Bergen.

65


Hvordan finne frem Where to find us and how to get there 1

AdO Arena Lungegårdskaien 40 Buss til Bystasjonen.

Gnisten – Storsal Håsteins gate 3 Buss 16 eller 17 til Laksevåg.

2

AKKS Bergen Georgernes Verft 12 Buss eller bybane til sentrum. Buss 11 til Klosteret.

ÅRSTAD: Ny-Krohnborg Kultursenter Rogagaten 9 Buss 13 til Lien Sør. Buss 10 til Blekenberg. Ulriken Bydelssenter Landåsveien 31A Buss 12 til Vognstølen. Buss 3 til Sletten. Buss 2, 21 til Langhaugen.

3

4

4

Akvariet i Bergen Nordnesbakken 4 Buss 11 til Akvariet. Barnas kulturhus Kalmargaten 6 Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate eller Festplassen. Buss 11 til Veiten.

YTRE ARNA: Arna Industrihus Fabrikkvegen 1. Buss 5 til Fabrikkvegen.

Barnelørdag/PopLab BERGENHUS (SENTRUM): Barnas Kulturhus Kalmargaten 6

INDRE ARNA: Ådnahall Kulturverksted Lakslia 10 Tog til Arna stasjon, eventuelt buss 3 eller 4 til Åsane terminal, videre med buss 91 til Arna terminal.

FANA: Fana Kulturhus. Østre Nesttunvegen 18 Bybane til Nesttun sentrum.

YTREBYGDA: Ytrebygda Kultursenter Sandslivegen 98 Bybane til Sandslivegen. Buss 50E til Petedalsheia. Buss 54 til Sandsliåsen.

FYLLINGSDALEN: Magneten Kunstkollektiv Spelhaugen 12 Buss 18 til Tjernet. Oasen Folke Bernadottes vei 52 Buss 4, 12, 18, 50E til Oasen LAKSEVÅG: Vannkanten – Kultursal Loddefjordveien 2 Buss 5, 6 til Loddefjord terminal.

ÅSANE: Åsane Kultursenter Åsane Senter 40 Buss 3, 4, 36 til Åsane terminal 5

Bergen Filharmoniske Orkester Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Buss eller bybane til sentrum.

6

7

8

9

Bergen Internasjonale Kultursenter Kong Oscars gate 15 Buss eller bybane til sentrum. Buss 2 til Kong Oscars gate. Buss 3, 11 til Nygaten. Bergen kino Buss 11 til Veiten Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen. Bergen kulturskole Strømgaten 19 (sentrum) Buss eller bybane til sentrum. Ellers tilbud i alle bydeler. Bergen Sjøfartsmuseum Haakon Sheteligs plass 15 Buss 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 40 til Møhlenpris.

10 Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4–6 i Marken Buss eller bybane til sentrum. Buss 2, 3, 80 til Nygaten eller Kong Oscars gate. Brann Brann stadion, Kniksens plass 1 Bybane til Brann stadion. Bymuseet i Bergen Alvøen Hovedbygning Alvøveien 150 Buss 5, 6, 42 til Alvøen. 11 Bryggens Museum Dreggsallmenningen 3 Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen.

12 Damsgård Hovedgård Alléen 29 Buss 16, 17 til Damsgård Hovedgård. Buss 19 til Carl Konows gate. 13 Gamle Bergen Museum Elsero, Nyhavnsveien 4 Buss 3, 4, 5, 6, 83 til Gamle Bergen. Hordamuseet Hordnesvegen 24 Bybane til Lagunen. Buss 60, 61og 62 til Stend. 14 Håkonshallen Bergenhus Festning Buss eller bybane til sentrum. Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen. 15 Lepramuseet Kong Oscars gate 59 Buss eller bybane til sentrum. 14 Rosenkrantztårnet Bergenhus Festning Buss eller bybane til sentrum. Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen. 16 Skolemuseet Lille Øvregate 38 Buss eller bybane til sentrum. 7

Dans uten grenser Neumanns gate 1 Buss 11 til Veiten Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

17 Den Nationale Scene Engen 1 Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen. 5

Fargespill Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 Buss til Bystasjonen. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

18 Fløyen og Fløibanen Vetrlidsallmenningen 23 A Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen eller Torget. Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 Buss 4, 18 til Løvås KODE Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18 eller 83 til Lars Hilles gate/Festplassen. 19 KODE 1 Nordahl Bruns gate 9 20 KODE 2 Rasmus Meyers allé 3 21 KODE 3 Rasmus Meyers allé 7 21 KODE 4 Rasmus Meyers allé 9 Lysøen Bybanen til Lagunen, deretter buss 62 til Buena kai, videre med båt til Lysøen


ÅSANE OG ARNA 22

Troldhaugen Troldhaugvegen 65 Bybanen til Hop, videre til fots i 25 min. Følg skilt. Kurstilbud og åpne møteplasser Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna, Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg og Møhlenpris. 22 Norges Fiskerimuseum Sandviksboder 23 Buss 3, 4, 5, 6, 39 eller 83 til Sandvikstorget.

5

Festspillene i Bergen Billettkontor: Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Buss eller bybane til sentrum.

9

Universitetsmuseet Kulturhistorie: Haakon Sheteligs plass 10. Naturhistorie: Muséplass 3 Buss til sentrum eller buss 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 40 til Møhlenpris.

18 18

2

16

6 4

17 7

10 15 19

20

21

8

5

SENTRUM

9

Gratis utleie av utstyr 15 Skattkammeret Bergen Kong Oskars gate 62 Buss 2,3,11, 80 til Kong Oscars gt.

BUA Åstveit Åstveithallen, Tertnesveien 31 Buss 30E, 26, 5 til Tertneskrysset

11

Gitarskule Arna Øvre Seimsmark 52 Tog fra Bergen til Arna, eller buss 91, 925, 930, 950 fra Åsane til Arna. Buss 92, 95, 200, 201 fra Arna Terminal til Garnes

23 VilVite Thormøhlensgate 51 Bybane eller buss 12,13 eller 21 til Florida. Buss 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 18, 19 eller 40 til Møhlenpris. Buss 103 til Thormøhlensgate

24 BUA Melkeplassen Øvre Fyllingsveien 35. Buss 19 til Løvstakkskiftet

14

3

For bussruter se www.skyss.no, last ned Skyss-appen eller ring rutetelefonen 177

LAKSEVÅG OG LODDEFJORD

Siljustøl Siljustølveien 50. Bybanen til Råstølen, videre til fots inn Harald Sæveruds vei videre til fots opp Siljustølveien

13

1

12

23

24

FYLLINGSDALEN

ÅRSTAD, FANA OG YTREBYGDA

67


Ansvarlig utgiver: Bergen kommune. Grafisk produksjon: Barn i Byen kulturformidling. Trykk: Skipnes. Forsidefoto: Š Shutterstock

Du finner oppdatert informasjon pĂĽ; www.barnibyen.no/aktivitetskortet eller www.facebook.com/Aktivitetskortet

Profile for Lasse Totland

Aktivitetskortet Vår 2020_Norsk_Engelsk  

Aktivitetskortet for barn og unge i Bergen våren 2020. Norsk og engelsk brosjyre.

Aktivitetskortet Vår 2020_Norsk_Engelsk  

Aktivitetskortet for barn og unge i Bergen våren 2020. Norsk og engelsk brosjyre.

Profile for barnibyen
Advertisement