__MAIN_TEXT__

Page 1

Моніторинг якості повітря в Чернівцях: методологія та результати Підготовку звіту виконали к.х.н. Халавка Ю.Б. та к.х.н., магістр екології Тинкевич О.О.

Доповідач Халавка Ю.Б.

Цей проект співфінансується Європейським Союзом


ЗМІСТ 1. Моніторинг якості повітря в Україні 2. Основні забруднюючі речовини 3. Індекс якості повітря 4. Система Copernicus Atmosphere Monitoring Service (СAMS) 5. Характеристика м. Чернівці 6. Методики вимірювань 7. Основні результати моніторингу 8. Висновки 9. Рекомендації

2


Моніторинг якості повітря в Україні Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць: - гранично допустимі концентрації (ГДК); - орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД); - коефіцієнти комбінованої дії (Ккд) сумісно присутніх речовин та встановлений на їх основі показник гранично допустимого забруднення (ГДЗ). Шкала Шкала для для оцінки оцінки рівня рівня та та ступеню ступеню небезпечності небезпечності забруднення забруднення атмосферного атмосферного повітря повітря

3


Державною гідрометеорологічною службою (МНС) здійснюються спостереження за забрудненням атмосферного повітря у 53 містах України на 162 стаціонарних, двох маршрутних постах спостережень та двох станціях транскордонного переносу. Програма моніторингу якості атмосферного повітря включає сім забруднюючих речовин: - пил - двоокис азоту (NO2) - двоокис сірки (SO2), оксид вуглецю - формальдегід (H2CO) - свинець - бенз(а)пірен

https://mama-86.org/images/attachments/056/Kolisnyk_1-2_Nov_2016.pdf

4


“БРУДНА П'ЯТІРКА“

1. Блокує постачання в кров кисню 2. Негативний вплив на органи дихання, загострення хронічних захворювань ДШ (астма, бронхіт)

5


Продукти згорання, органічні сполуки, метали

пісок

Пил, пилок, пліснява

PM10 зумовлений дорожнім пилом та будівельними роботами (спрацювання гальм, тертя шин, та руйнівні роботи на будівництвах PM2.5 пов'язують з викидами, що зумовлені процесами згорання пального та промисловими процесами Показник PM10 включає в себе PM2.5.

6


Річна смертність, що пов'язана з забрудненням частинами пилу PM10 та PM2.5 (на 100 000 населення ) за 2012 рік

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/air-pollution-the-true-cost-in-numbers/?fbclid=IwAR2kEi4KvJ5VpICUIC35UFbkUJXPdXyUMvaGTYpGaLXX8xqDYRsjjJm GZ0g

7


Індекс якості повітря США (AQI)

8


Європейський індекс якості повітря (EAQI )

9


Система Copernicus Atmosphere Monitoring Service (СAMS)

Сітка CAMS м.Чернівці «Шевченківський»

«Першотравневий.»

10


Характеристика м. Чернівці

11


Методика вимірювання: - щомісячні виміри тричі на день проводились за допомогою комплекту, який складається з переносного газоаналізатора Дозор-М та пиломіра HT-9600, в у часових проміжках: 7:00 – 9:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 20:00. Виміри вмісту 4 газів (NO2, SO2, CO, CO2) та концентрації пилу (PM10 та PM2.5) в атмосфері; - маршрутний моніторинг вздовж вул. Головна та вул. Героїв Майдану з просторовим інтервалом вимірів 500 м та на великих перехрестях;

точки виміру

- добовий моніторинг в точках розташованих в районі Садгора (перехрестя вул. Галицький Шлях – вул. Хотинська, вул. Я. Мудрого, перехрестя вул. Калинівська – вул. Хотинська.

12


Розподіл домішки PM10 в м. Чернівці за даними супутникової системи CAMS

13


Середньомісячні значення концентрацій забруднюючих речовин по м. Чернівці за 2014 - 2018 роки за основними забруднюючими речовинами (дані гідрометеоцентру)

14


15


Середньоквартальні значення рівнів PM10 та PM2.5. Кольорове кодування AQI. PM10

PM2.5

16


Максимальні разові концентрації частинок пилу PM10, які спостерігалися на відповідних постах вимірювання. Кольорове кодування AQI

17


Середні разові значення рівня PM10 та PM2.5 отримані при маршрутному вимірювання вздовж вул. Головна та вул. Героїв Майдану PM2.5

PM10

18


Середні Середні разові разові значення значення рівня рівня CO CO отримані при маршрутному отримані при маршрутному вимірювання вимірювання вздовж вздовж вул. вул. Головна Головна та та вул. вул. Героїв Героїв Майдану Майдану

19


Середньоквартальні дані вмісту пилу РМ10 та РМ2.5 у залежності від дня тижня по м.Чернівці за даними вимріювань та даними системи CAMS

20


21


ВИСНОВКИ 1. Проведений епізодичний моніторинг якості повітря м Чернівці за неповною програмою в жовтні-грудні 2018 року показав в цілому добрі кореляції з даними щодо супутникового моніторингу та спостереженнями ГМС. 2. Встановлено, що основними забруднюючими домішками, які суттєво впливають на якість повітря в місті Чернівці є фракції дрібнодисперсного пилу РМ2.5 та РМ10. Значна кількість вимірювань у придорожних пунктах показали суттєве перевищення відносно рекомендованих показників РМ2.5 та РМ10. Основними причинами цього імовірно є інтенсивні дорожні та будівельні роботи поблищу точок у яких здійснювався моніторинг, а також заходи по боротьбі з ожеледдю. 3. Інші домішки, стосовно яких здійснювався моніторинг (CO, NO2 та SO2) не перевищували норм національних вимог (ГДК) та відповідали європейському та американському індексу якості повітря «добре». 4. Встановлено кореляцію між окремими разовими вимірами РМ10 здійсненими системою САМС та наземними вимірюваннями за днями тижня. Виключено вплив графіку роботи великих ринків м. Чернівці на ці дані.

22


РЕКОМЕНДАЦІЇ Для покращення ситуації з запиленням рекомендуються наступні заходи: • впровадження автоматизованих систем регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів за принципом "зеленої хвилі"; • розташування в плані населеного пункту швидкісних та спеціалізованих доріг для руху вантажного автотранспорту; • заміна міських автобусних маршрутів на електротранспорт, розвиток велоінфраструктури; • озеленення придорожніх територій (у відповідності з нормативними документами, які регламентують будівництво доріг у населених пунктах та санітарно-гігієнічними вимогами планування та забудови населених місць), зменшення площ відкритого ґрунту; • обмеження влаштування зупинок автобусів і інших автотранспортних засобів міських пасажирських перевезень біля дитячих, лікувальних і оздоровчих установ; • забезпечення утримання в належному стані автомобільних шляхів та вуличних покриттів. • скорочення строків руйнівних робіт на будівництвах та вжиття додаткових заходів щодо зменшення поширення пилу організаціями, що виконують будівельні та ремонтні роботи.

23


Дякую за увагу!

Profile for bard_ngo

Моніторинг якості повітря (Україна)  

Юрій Халавка

Моніторинг якості повітря (Україна)  

Юрій Халавка

Profile for bard_ngo
Advertisement