__MAIN_TEXT__

Page 1

2018 JAARVERSLAG AZ JAN PALFIJN GENT


2

REALISATIES IN DE ZORG ``Nieuwe techniek voor ambulante huidtransplantatie: Ihor Vitenko, wondzorgverpleegkundige, introduceerde het Cellutome-systeem dat voor patiënten met chronische en acute wonden een lokale huidtransplantatie mogelijk maakt als ambulante behandeling. Er is dus geen opname, geen heelkundige ingreep en geen narcose nodig. De behandeling duurt ongeveer een uur, veroorzaakt weinig of geen pijn en laat geen littekens na. Acute, post-traumatische wonden genezen sneller en opgenomen patiënten kunnen sneller naar huis. ``Opening PET-CT centrum Marie Curie: Samen met AZ Sint-Lucas Gent, AZ Alma Eeklo en Sint-Vincentius ziekenhuis Deinze namen we op 10 januari 2018 een gloednieuw PET-CT centrum in gebruik. Het officiële openingsevent vond plaats op 22 juni. De nieuwe scanner combineert beeldvormingstechnieken van radiologie en isotopen waardoor een betere diagnose en opvolging mogelijk is. In 2018 voerden de artsen van het AZ Jan Palfijn Gent 661 PET/CT-scans uit. ``Gouden Pinard: AZ Jan Palfijn heeft het beste vroedkundig team van het land volgens de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen.

MIJLPALEN ``Chirurg K. De Smet plaatst zijn 10.000ste heupprothese. ``Dokter Ph. Uytterhaegen behaalt het certificaat Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging (EMRI). ``Jubileum: 20 jaar AZ Jan Palfijn Gent AV ``Jubileum: 20 jaar allergiecentrum ``Jubileum: 15 jaar bloedloos centrum


3

1

KLINISCHE ACTIVITEIT OP EEN STEVIG FUNDAMENT


4

MEDEWERKERS EN ARTSEN

SPOEDOPNAMES 2016

2016

2017

2018

16.000

Totaal aantal FTE*

865

876

888

12.000

Aantal artsen

141

145

152

2017

2018 14.216

14.000

14.704

15.190

10.000 8.000 6.000

5.782

5.982

6.158

4.000 2.000 0

Betaalde FTE* Beleids- en beleidsondersteunende diensten Human Resources

2018

spoed verzorging + opgenomen

spoed verzorging + naar huis

OPNAMES DAGZIEKENHUIS

33

2016

12

13.912

13.500

129

12.635

12.500 12.000

Financieel-administratieve diensten Paramedische diensten en patiĂŤntenbegeleiding

46

11.648

11.500 11.000 10.500

totaal dagziekenhuis

104

Procesoptimalisatie en datamanagement

17

Zorg- en zorgondersteunende diensten

45

OPNAMES PAAZ 2016

1.200

486

Interiminzet

16

*FTE = full time equivalent

2018

1.142 960

800 600 410

400

888

2017

1.045 1.000

Zorgclusters

Totaal

2018

14.000

13.000

Facilitaire diensten

2017

14.500

465

292

200 0

Opnames PAAZ (incl. mutaties)

Rechtstreekse opnames PAAZ


5

D

IZ

G

E

M

6.060

5.810

5.461

3.437

3.393

3.348

M

8.263

7.494

2018

7.849

2017

9.570

9.092

7.894

153

7.963

150

9.509

2016

138

23.006

19.372

E

2.442

2.483

118

2.351

132

19.181

G

VERPLEEGDAGEN REVALIDATIEDIENSTEN (SP)

192 148

2.828

IZ

2018

172 138

2.779

2.753

D

227 195

21.981

C

9.089

221

2017

26.631

A

OPNAMES REVALIDATIEDIENSTEN (SP) 2016

21.510

MAT E R NIT E IT

C

P E D IAT R IE

A

GE R IAT R IE

Materniteit

INT E NS IE VE ZO R GE N

Pediatrie

2018

INT E R NE GE NE E S K UND E

Geriatrie

9.323

20.697

Intensieve zorgen

2017

HE E L K UND E

Interne Geneeskunde

9.730

9.866

Heelkunde

2016

P AAZ

1.527

1.472

1.410

1.495

1.352

1.281

1.053

970

881

275

461

399

PAAZ

23.489

VERPLEEGDAGEN ACUT E DIENST EN

2018

3.408

3.566

3.474

465

410

292

2017

20.602

2016

5.665

5.201

4.919

OPNAMES ACUTE DIENSTEN

Sp cardio-pulmonair

Sp neurologie

Sp palliatieve zorgen

Sp psychogeriatrie

Sp cardio-pulmonair

Sp neurologie

Sp palliatieve zorgen

Sp psychogeriatrie

S1

S3

S4

S6

S1

S3

S4

S6

BEVALLINGEN - IVF CYCLI 2018

1.116 1.073

1.125

1.211

2017

1.129

1.184

2016

RECORDJAAR MET 1.211 BEVALLINGEN B E VAL L INGE N

IVF - C YC L I ( B F M)

Foto van de 1.000ste baby, de ouders en het verlosteam.


6

AANTAL BEDDEN Erkende diensten

Aantal erkende bedden

A

PAAZ

30

AC

ACUUT (excl. A)

411

C

Heelkunde

119

D

Interne Geneeskunde

101

IZ

Intensieve Zorgen

G

Geriatrie

E

Kinderafdeling (Pediatrie)

21

M

Kraamafdeling (Materniteit)

38

SP

10 122

REVALIDATIE

85

S1

SP cardio-pulmonair

29

S3

SP neurologie

27

S4

SP palliatieve zorgen

S6

SP psychogeriatrie TOTAAL

6 23 526


7

NIEUWE ARTSEN

5

1 6

1

Dr. Rimbaut Elke

spoedopname

2

Dr. Keuppens Marie

anatomo-pathologie

3 4

Dr. Berwouts Dieter Dr. Dauwe Caroline

isotopen oogziekten

5

Dr. Van den Berghe Sarah

6

Dr. Vereecken Melissa

oogziekten

7 8 9

Dr. Parys Sylvie Dr. Gips Evert Dr. Coomans Caroline

operatiekwartier anesthesie spoedopname neurologie

gynaecologie

2 7

AANTAL ARTSEN 152

+ 4,8%

3

+ 2,8%

8

145

141

2016

4

9

2017

2018


8

``Overstap naar digitale briefwisseling met huisartsen via eHealthBox draagt bij tot betere en veilige communicatie over patiënten. ``Uitbouw Multidisciplinair Liaison Psychiatrie Team dat patiënten op somatische afdelingen toegang geeft tot aangepaste psychiatrische en psychologische zorg. Het doel is om psychosomatische aandoeningen beter te herkennen en beter in te spelen op het samengaan van fysieke aandoeningen met een psychiatrische of psychische problematiek. ``Griepvaccinatiecampagne Meer dan 70% van de medewerkers liet zich vaccineren tegen de griep en beschermt zo mee onze patiënten. De Gentse belleman riep het personeel op om mee te doen en gaf het goede voorbeeld. ``Patiëntenactiviteiten Onder meer: week van de valpreventie, week van de dementie, infoavond over borstkanker, infoavond obesitas en zwangerschap, wereldlichtjesdag, seniorenweek, week van het hart, zomerpicknick gezond opgroeien.


9

2

DE VEILIGSTE EN BESTE ZORG VOOR ONZE PATIËNTEN


10

FACTURATIEBELEID HERBEKEKEN `Kwetsbare ` patiënten krijgen administratieve ondersteuning van de Sociaal Administratieve Cel: • informatie over verzekerbaarheid • informatie over verhoogde tegemoetkoming • doorverwijzing naar sociale instanties `Toegankelijke ` en betaalbare zorg


11

POSITIEVE TRENDS `meer ` opnames `meer ` bevallingen `meer ` consultaties

3

FINANCIEEL GEZOND


de kraamafdeling in actie voor de warm

12

high tea op Levensloop Gent

ondertekening intentieverkl


mste week

13

AZ JAN PALFIJN GENT WERKT SAMEN MET ANDEREN AAN BETERE ZORG `` Ondertekening intentieverklaring ziekenhuisnetwerk Gent `` Vormingstraject Geriatrie: start van traject met drie lesmodules voor internen en externen `` Psy-date: speeddates met woonzorgcentra, doorverwijzers ... om kennis te maken met onze psychologen en psychiaters, hun visie en aanpak. `` We bieden huisartsen in opleiding lokalen voor opleidingsmodules. `` De warmste week: onze kraamafdeling organiseerde een actie voor Boven de Wolken en CKG ‘t Kinderkasteeltje. `` Deelname aan Levensloop Gent 2018 in samenwerking met de drie andere Gentse ziekenhuizen.

laring ziekenhuisnetwerk Gent

SYMPOSIA VOOR HUISARTSEN, SPECIALISTEN EN PARAMEDICI `` `` `` `` `` ``

ziekenhuishygiëne en ABB Dag van de Stem digitale dialoog nierstenen borstkanker allergie

4

SAMEN MET ANDEREN


14

ACTIES OM MEDEWERKERS TE PRIKKELEN, MOTIVEREN EN VERBINDEN ``Testkaravaan: personeel kon gedurende twee weken eBikes, bakfietsen, fietskarren en speed pedelecs testen voor woon-werkverkeer. ``Feest 20 jaar AZ Jan Palfijn Gent: twintig jaar ééngemaakt ziekenhuis ``Jobevents: dienst werving en selectie organiseert en bezoekt verschillende jobevenementen. ``Jobs met een ♥ voor mensen: rekruteringscampagne op de tram en online. ``Studentencafés: stagiairs in contact brengen met elkaar en met medewerkers. ``Onthaal nieuwe medewerkers: nieuw onthaaltraject met betere omkadering zodat iedereen zich welkom voelt en snel geïntegreerd is. ``Toneelstuk vroedvrouwen en gynaecologen: komisch stuk over het wel en wee op een kraamafdeling was een enorm succes.


15

MEER AANDACHT VOOR OPLEIDING EN ONDERSTEUNING `E-learning, ` skillslab ... `Coaching ` voor leidinggevenden `Werkgroepen ` rond kwaliteitsvolle zorg

5

ONZE MEDEWERKERS EN ARTSEN MEE AAN HET ROER


16

aandacht voor patiĂŤnten

aandacht


17

voor kwaliteit en veiligheid

aandacht voor elkaar


18

Frank Deboosere steekt patiĂŤnten een hart onder de riem op de Dag Tegen Kanker


19

`Palfijn ` Nieuws: Magazine voor huisartsen en doorverwijzers brengt nieuws over AZ Jan Palfijn Gent. `Gevoel ` voor Tumor roadshow: na de opnames voor de serie Gevoel voor Tumor lanceert de zender Eén de reeks met warme getuigenissen van patiënten en mantelzorgers in een gezellige opstelling in de inkomhal. `Sphinx ` Ekiden Run: meer dan 60 sportieve medewerkers en artsen namen deel aan deze loopwedstrijd. `Dag ` Tegen Kanker 2018: voordrachten, modeshow met kledij voor borstkankerpatiënten, verwenmomenten voor patiënten ... `Bos ` met 3.700 bomen en struiken aangeplant op het ziekenhuisterrein.

6

ZIEKENHUIS MET EEN STERK IMAGO WAAR WE TROTS OP ZIJN


Redactie, concept en opmaak: dienst communicatie AZ Jan Palfijn Gent Verantwoordelijke uitgever: AZ Jan Palfijn Gent AV, Watersportlaan 5, 9000 Gent - dhr. Rudy Coddens, voorzitter Foto’s: Beeldcollectief - AZ Jan Palfijn Gent - Thomas Verfaille - Patrick Henri

Profile for AZ Jan Palfijn Gent

Jaarverslag AZ Jan Palfijn Gent 2018  

Algemeen jaarverslag van het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV.

Jaarverslag AZ Jan Palfijn Gent 2018  

Algemeen jaarverslag van het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV.

Advertisement