Page 1

Nieuwsbrief 05 Afvaardiging WalloniĂŤ-Brussel in Nederl and

De Waalse minister-president Willy Borsus en de Nederlandse premier Mark Rutte Š Belga

R Politiek R Francofonie R Cultuur R Onderwijs en onderzoek R Internationale organisaties

Januari 2019


P. 3 politiek

W-B Den Haag /// Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019

2

Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederl and

RM  aand van de Francofonie in Nederland - “Soirée courts métrages” RC  oncours de la Chanson Française R De Groep van Franstalige Ambassadeurs

R Films: Belgisch Filmfestival in Utrecht R Films: De Belgische film “Manu” genomineerd op het IDFA R Muziek: EBBA Awards in Groningen R Stripboeken: Tentoonstelling “60 jaar Smurfen”

P. 8 Onderwijs en onderzoek Marc Clairbois, Algemeen Afgevaardigde. © Michel Budry

Een paar maanden eerder, in mei, ontmoette de minister van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, Marie-Martine Schyns, in Brussel haar Nederlandse evenknie minister Ingrid van Engelshoven. Deze bijeenkomst bevestigde enkele samenwerkingsprojecten met betrekking tot het onderwijs van de Franse taal in Nederland en de Nederlandse taal in Wallonië en Brussel. In dat kader werd er in november een eerste ontmoeting tussen Nederlandse en Belgische scholen in Brussel georganiseerd om de uitwisselingprogramma’s vorm te geven. Naast deze acties op het gebied van onderwijs, leggen we de nadruk op de intensivering van de ontwikkeling van mobiliteitsprogramma’s voor jonge afgestudeerden van hoger en universitair onderwijs. Deze editie van onze nieuwsbrief belicht er één van, namelijk het stageprogramma in internationale organisaties. Op cultureel vlak was de Afvaardiging Wallonië-Brussel in juni partner van het Belgisch Filmfestival in Utrecht en werd in november de film “Manu”, van Emmanuelle Bonmariage, genomineerd voor de prijs van beste debuutfilm bij het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Tot slot was 2018 het jaar van de zestigste verjaardag van de Smurfen. De Belgische stripauteur Peyo creëerde zijn kleine blauwe personages al in 1958 en sindsdien zijn ze wereldberoemd geworden. Een tentoonstelling over de geschiedenis van de Smurfen en diens briljante maker stond in september dan ook centraal tijdens de viering van de Feestdag van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel in Den Haag. Daarna maakte de tentoonstelling een rondje langs diverse Nederlandse scholen. Marc Clairbois Algemeen Afgevaardigde Verantwoordelijke uitgever: M. Clairbois Redactie: M. Clairbois / H. van Hofwegen / M. Delfosse Grafische vormgeving: CRD – www.crd.be

P. 4 francoFonie

P. 6 CultuUr

Voorwoord Afgelopen januari hadden we de eer de Waalse minister-president Willy Borsus in Den Haag te verwelkomen. Het was zijn eerste missie naar Nederland als hoofd van de Waalse regering. Bij deze gelegenheid ontmoette hij de Nederlandse premier Mark Rutte in het Catshuis. Zijn bezoek richtte zich vooral op economische zaken.

R Bezoek van Waalse ministerpresident Willy Borsus R BENELUX : Erkenning van het niveau van diploma’s in het hoger onderwijs

R Ontmoeting tussen de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Marie-Martine Schyns R Nederlandse leraren op bezoek in Brussel … R …en Franstalige leraren uit België op bezoek in Den Haag R Dag van de organisatie van schooluitwisselingen in Brussel

P. 9 internationale Organisaties R Beurzen van de Haagse Academie voor Internationaal Recht R Ontmoeting met Sophie Courtmans, stagiaire aan het Internationaal Strafhof

Nut tige adressen Afvaardiging Wallonië-Brussel Lange Voorhout 86 2514 EJ Den Haag · Nederland Tel: +31 (0)70 310 66 94 delegation@walloniebruxelles.nl www.wallonie-bruxelles.nl www.facebook.com/DWB.La.Haye Waalse Economische Handelsvertegenwoordiging AWEx - Kantoor Den Haag Lange Voorhout 86 2514 EJ Den Haag · Nederland Tel: +31 (0)70 365 50 19 lahaye@awex-wallonia.com www.wallonia.be België Toerisme voor Wallonië & Ardennen Prins Hendrikkade 186 1011 TD Amsterdam · Nederland Tel: +31 (0)20 524 43 42 informatie@belgie-toerisme.nl www.belgie-toerisme.nl

Ambassade van België in Nederland Johan van Oldenbarneveltlaan 11 2582 NE Den Haag · Nederland Tel: +31 (0)70 312 34 56 TheHague@diplobel.fed.be www.diplomatie.belgium.be/netherlands


politiek

Minister-president Willy Borsus bij ESTEC-ESA met Hugo Marée en Franco Ongaro

Bezoek van de Waalse minister-president Willy Borsus Het jaar 2019 begon met een belangrijke gebeurtenis, namelijk het bezoek van de Waalse minister-president Willy Borsus aan Nederland. Het was diens eerste officiële bezoek aan Nederland. Op 29 januari werd hij in het Catshuis ontvangen door de minister-president van Nederland, Mark Rutte. Dit ambtsbezoek had tevens een belangrijk economisch onderdeel. Zo ging minister-president Borsus naar het Europees centrum voor ruimteonderzoek en technologie

ESTEC-ESA in Noordwijk, wat het belang van de lucht- en ruimtevaartsector voor Wallonië duidelijk aangeeft. Daar werd hij ontvangen door de directeur Franco Ongaro en sprak hij met diverse Belgische medewerkers van ESTECESA. Vervolgens werd hij rondgeleid in het testcentrum en het Materials Lab. Het centrum voor logistiek en onderhoud van de antenne-stations van Galileo bevindt zich overigens in de Waalse vestiging van het ESA in Redu. Na zijn ontmoeting met de Nederlandse premier ging minister-president Borsus naar Breda, waar hij een bezoek bracht aan de Nederlandse vestiging van Eggo, een Waals bedrijf dat gespecialiseerd is in keukenbouw. Daar werd hij ontvangen door Paul David, de Brand & Marketing Director van Eggo. Eggo is nummer 1 van België op het gebied van keukens en heeft ook vestigingen in Luxemburg en Spanje en sinds juni vorig jaar in Nederland. Tijdens zijn bezoek aan Breda had de Waalse ministerpresident tevens een ontmoeting met de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk. Hij besprak met hem de mogelijkheden om een samenwerkingsverband met deze economisch zeer dynamische provincie aan te gaan.

EGGO - Paul David samen met minister-president Willy Borsus

3


W-B Den Haag /// Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019

4

BENELUX

De onderwijsministers tijdens de ondertekeningsceremonie in Brussel © Secretariaat-Generaal Benelux

Erkenning van het niveau van diploma’s in het hoger onderwijs Op 25 januari 2018 tekenden de Benelux-ministers, bevoegd voor het hoger onderwijs, een overeenkomst in Brussel over de uitbreiding van het besluit betreffende de automatische wederzijdse erkenning van het niveau van diploma’s in het hoger onderwijs in de Benelux. Deze uitbreiding is een aanvulling op het Benelux-besluit voor bachelor en master-diploma’s en houdt in dat het niveau van alle diploma’s en graden in het hoger onderwijs in de Benelux voortaan automatisch erkend zullen worden. Hierdoor krijgen burgers uit de Benelux de juridische zekerheid dat het niveau van officieel geaccrediteerde diplo-

ma’s en graden in het hoger onderwijs in alle landen van de Benelux automatisch erkend wordt. Dit levert ook nog eens een tijdsbesparing op voor zowel de burgers als de overheidsdiensten en zal een belangrijke stimulans zijn voor de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en werknemers. Het Benelux-besluit ziet toe op de erkenning van het niveau van diploma’s op basis van leerresultaten (de zogeheten “academische erkenning”) en niet op de erkenning van professionele kwalificaties, waarvoor een Europese richtlijn bestaat.

francofonie

Maand van de Francofonie in Nederland: “Soirée courts métrages” georganiseerd. Dit evenement vindt van oudsher plaats rond 20 maart, de internationale dag van de Francofonie en bestaat uit een afwisselend programma van tentoonstellingen, voorstellingen en lezingen.

Maand van de Francofonie - “Soirée courts métrages”

Op initiatief van de Groep van Franstalige Ambassadeurs (GAF) in Den Haag hebben vijftien ambassades van Franstalige landen in Nederland, in 2018 opnieuw de “Maand van de Francofonie en de Franse taal” in Nederland

Een bijzonder programmaonderdeel was een filmavond, getiteld “La Francophonie tout court”, die op 12 maart in bioscoop Pathé Buitenhof in Den Haag werd gehouden. In dat verband werden door de deelnemende ambassades een tiental korte films vertoond. De Afvaardiging WalloniëBrussel had voor die avond de korte film Sur Elise van Stefano Ridolfi geprogrammeerd. De film gaat over een verbroken liefdesrelatie waarop de verteller na 7 jaar, 3 maanden en 12 dagen met humor en weemoed terugblikt.


5

Concours de la Chanson Française De 34ste editie van het “Concours de la Chanson Française” werd op 18 maart georganiseerd door het Nederlandse netwerk van de Alliance Française in theater Diligentia in Den Haag. Deelnemers waren jonge Nederlandstalige vertolkers van het Franstalige lied. De Afvaardiging Wallonië-Brussel is partner van dit evenement en reikt jaarlijks de Prix Wallonie-Bruxelles uit. Deze prijs biedt de winnaar de mogelijkheid om tijdens het festival “FrancoFaune”, dat jaarlijks in oktober in Brussel plaatsvindt, in België te verblijven en mee te doen aan de verschillende onderdelen van dit internationale Franstalige muziekevenement. In 2018 werd de prijs gewonnen door het trio Smooth Operators. De leden van dit ensemble hebben deelgenomen aan het festival “FrancoFaune”, dat van 4 tot en met 14 oktober 2018 in Brussel plaatsvond.

Smooth Operators - Prix Wallonie-Bruxelles © Michel Budry

De Groep van Franstalige Ambassadeurs Hoewel het belang van het Frans in de Nederlandse onderwijsprogramma’s tanende is, kon zij ook een paar positieve ontwikkelingen noemen. Bijvoorbeeld het Manifest buurtalen waarin wordt gewezen op het strategische belang van het onderwijs in de talen van de buurlanden van Nederland, of de discussie die momenteel in Nederland gaande is over de gevolgen van de allesoverheersende rol van het Engels in het hoger onderwijs en de wetenschap.

Groep van Franstalige Ambassadeurs – GAF van 5 maart 2018

De Afvaardiging Wallonië-Brussel is actief betrokken bij de Groep van Franstalige Ambassadeurs (GAF) in Den Haag. Dit overkoepelende orgaan van de diplomatieke vertegenwoordigingen van Franstalige landen in Nederland, maakt zich hoofdzakelijk sterk voor de taalkundige diversiteit bij internationale organisaties en de bevordering van de Franse taal en de francofonie in Nederland. Op elke bijeenkomst van de GAF wordt een speciale gast uitgenodigd. Bij de eerste bijeenkomst was Marjolijn Voogel te gast. Zij gaf een presentatie over haar boek Bon ton of boring, dat de historische ontwikkeling van het onderwijs van de Franse taal in Nederland in kaart brengt.

Bij de daaropvolgende bijeenkomst was gastspreker Fouad Laroui, een Marrokaans-Nederlandse schrijver, aanwezig. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam waar hij Franse literatuur en wetenschapsfilosofie doceert. Hij hield een voordracht over het onderwerp “Hoe kan de francofonie aan de universiteit in Nederland worden onderwezen?” Laroui heeft een dertigtal boeken op zijn naam staan en zijn werk is onder andere bekroond met de Nederlandse E. du Perronprijs (in 2002), de Prix Goncourt de la nouvelle (2013) en de Prix Jean Giono (2014). Tijdens de bijeenkomst in december was het tot slot de beurt aan Hugo Siblesz, Algemeen Secretaris van het “Permanente Hof van Arbitrage” in Den Haag. Zijn voordracht over de taken van dit hof werd gevolgd door een interessante discussie met de aanwezige ambassadeurs, over onder meer de rol van arbitrage op het internationale toneel, in het bijzonder bij geschillen tussen Staten en internationale bedrijven.


6

films

W-B Den Haag /// Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019

Belgisch Filmfestival in Utrecht De Afvaardiging Wallonië-Brussel was vorig jaar partner van het Belgisch Film Festival, dat van 7 tot en met 10 juni in Utrecht werd gehouden.

Op 8 juni werd in het Louis Hartlooper Complex de film Enfants du Hasard vertoond, een documentaire van Thierry Michel en Pascal Colson. De film werd geïntroduceerd door Niels Niessen, universiteitsdocent aan de Universiteit van Amsterdam en specialist van de Belgische filmindustrie. Na afloop vond een vraaggesprek plaats met een van de makers, Pascal Colson, die voor de gelegenheid naar Utrecht was gekomen. De film, die diverse internationale prijzen in de wacht heeft gesleept, zoals op het FIPA in Biarritz en op het 8ste filmfestival van Valenciennes, speelt zich af op een basisschool in een mijnstadje bij Luik. De film volgt het dagelijks leven van de leerlingen, voor het merendeel afkomstig uit Turkse immigrantenfamilies, gedurende het hele schooljaar en hoe zij worden begeleid door hun juf Brigitte. Terloops komt ook de geschiedenis van hun grootouders aan bod, die hun land van herkomst verlieten om te gaan werken in de mijn van Cheratte, beter bekend als de “Charbonnage du Hasard”.

Pascal Colson en Niels Niessen © Louis Hartlooper Complex

De Belgische film “Manu” genomineerd op het IDFA Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), dat sinds 1988 plaatsvindt, is het grootste Europese evenement op dit gebied. Het trekt jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers en nog eens circa 2.500 genodigden. Het festival is opgezet om creatieve en vernieuwende documentaires te promoten en te distribueren. Op het IDFA van 2018, dat van 14 tot en met 25 november plaatsvond, werden meer dan 250 films vertoond. De Belgische documentaire “Manu” van Emmanuelle Bonmariage werd genomineerd voor de “Prijs van de beste debuutfilm”. Ter gelegenheid van de buitenlandse première in Amsterdam, organiseerde de Afvaardiging WalloniëBrussel een feestelijk evenement. Manu is de eerste film van Emmanuelle Bonmariage, die haar loopbaan begon als actrice maar nu ook haar eerste optreden als cineast en toneelregisseur heeft gemaakt. In deze documentaire belicht zij het leven en werk van haar vader, Manu Bonmariage, een Belgische filmmaker, bekend van onder andere het legendarische tv-programma

Striptease. Hij is inmiddels 76 jaar en lijdt aan alzheimer. Emmanuelle Bonmariage schetst het portret van deze pionier van de Europese Direct Cinema, die altijd dicht bij de personages stond die hij zo graag filmde. Manu Bonmariage studeerde communicatiewetenschappen aan het Institut des Hautes Études des Communications Sociales in Brussel, waarna hij aan het werk ging als cameraman en vervolgens als camera reporter bij de RBTF. Zo was hij betrokken bij de serie Faits Divers, een voorloper van het programma Striptease. Op 38-jarige leeftijd debuteerde hij als regisseur en sindsdien heeft hij meer dan 80 films gemaakt. Zijn films geven een realistisch beeld van mensen in hun dagelijks leven en zijn bij diverse festivals in de prijzen gevallen. De film “Manu” © Clin d’oeil cinéma


muziek

Stripboeken

EBBA Awards in Groningen Het festival “Eurosonic Noorderslag” is een belangrijk Europees podium voor jong muziektalent. WallonieBruxelles Musiques doet er elk jaar aan mee. Tijdens dit festival vindt ook de uitreiking plaats van de European Border Breaker Awards (EBBA) aan tien jonge, veelbelovende Europese artiesten die in verschillende landen van Europa succes hebben gehad. De Belgische zangeres Blanche was één van de winnaars van het afgelopen jaar. Zij heeft België vertegenwoordigd op het Europees Songfestival 2017, waar ze met haar song City Lights als vierde eindigde.

Tentoonstelling “60 jaar Smurfen”

Tentoonstelling “60 jaar Smurfen” We schrijven 1958. De Belgische striptekenaar Peyo (pseudoniem van Pierre Culliford) denkt na over het vervolg van de avonturen van Johan en Pirrewiet. Het volgende album krijgt de titel De fluit met 6 Smurfen, naar de blauwe kabouters die Peyo daarin als nieuwe personages opvoert. Een geniale vondst is dat hij ze ook een eigen taal toebedeelt. En zo maakten de Smurfen hun intrede. Oorspronkelijk zouden ze alleen in één of twee stripboeken voorkomen, maar uiteindelijk veroverden ze het publiek dat niet genoeg van hun avonturen kon krijgen. Zo groeiden ze uit tot volwaardige personages aan wie een complete serie stripalbums werd gewijd. Ze kregen wereldwijde faam toen er van hun avonturen in de Verenigde Staten een tekenfilmserie werd gemaakt. Zestig jaar later behoren de Smurfen nog steeds tot de bekendste stripfiguren van België.

Blanche tijdens de EBBA Awards © Ben-Houdijk

De tentoonstelling over de Smurfen, die ter gelegenheid van hun zestigjarig bestaan werd gemaakt, was gewijd aan hun ontstaansgeschiedenis, dankzij de tekenaar Peyo en hun internationale succes. De expositie werd in september vorig jaar in Den Haag georganiseerd, als onderdeel van het Feest van de Federatie Wallonië-Brussel. Aansluitend werd het als reizende tentoonstelling op diverse scholen gepresenteerd, zoals in oktober 2018 op het Porta Mosana College in Maastricht ter gelegenheid van de uitreiking van de jaarlijkse DELF-diploma’s en in november op het Ludger College in Doetinchem. Op die laatste school werd de tentoonstelling opgezet door de onderwijsassistent Frans, Diane Winnen, die voor deze functie was geselecteerd door WallonieBruxelles International (WBI).

7


W-B Den Haag /// Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019

8

onderwijs

Ontmoeting tussen de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Marie-Martine Schyns Tijdens hun bilaterale overleg op 22 mei jl. in Brussel hebben de ministers van Onderwijs van Nederland en de Federatie Wallonië-Brussel, Ingrid van Engelshoven en MarieMartine Schyns, het belang onderstreept van een nauwe samenwerking op het gebied van onderwijs en afgesproken om zich daarvoor extra in te zetten.

Onderwijs

Ministers Ingrid van Engelshoven en Marie-Martine Schyns © Liesbeth Versluis

Een speerpunt van onze samenwerking met Nederland is het versterken van het onderwijs van vreemde talen, en vooral Nederlands, in Wallonië en Brussel, en het stimuleren van onderwijs Frans in Nederland. In dat verband waren de ministers verheugd over de projecten die nu worden georganiseerd, zoals de uitwisseling tussen Nederlandse en Franse onderwijsassistenten, het project voor tweetalig onderwijs op het Porta Mosana College, een middelbare school in Maastricht, de mobiliteitsprogramma’s voor studenten en vooral zomerbeurzen voor leraren Frans als vreemde taal (FLE), alsook het bezoek van Nederlandse docenten Frans aan Brussel en van Franstalige Belgische docenten Nederlands aan Nederland. De ministers hebben aangegeven dat zij hun samenwerking op het gebied van de rechtstreekse uitwisselingen tussen scholen willen intensiveren. In het kader daarvan vond er op 28 november 2018 in Brussel een eerste bijeenkomst plaats van schooldirecteuren en docenten van een veertigtal scholen uit de Federatie Wallonië-Brussel en Nederland.

Nederlandse leraren op bezoek in Brussel… Leraren Frans uit Nederland in Brussel

Van 19 tot en met 23 november 2018 volgde een tiental leraren Frans uit Nederland gedurende een week een bijscholingsprogramma in Brussel. Het doel was om hen inzicht te geven in het onderwijssysteem van de Federatie Wallonië-Brussel en in bepaalde didactische methodes voor het onderwijs van Frans als vreemde taal (FLE). Daarnaast was er natuurlijk gelegenheid om diverse culturele bezienswaardigheden in Brussel te bezoeken.

De docenten volgden lessen vreemde talen op een middelbare school en tevens lessen Frans als vreemde taal op een school met speciale voorzieningen voor kinderen van nieuwkomers (in het kader van het Stelsel Opvang en Scholarisatie van nieuwkomers). Dit docentenprogramma, dat sinds 2016 bestaat, is een initiatief van het ministerie van de Federatie WalloniëBrussel en van Wallonie-Bruxelles International.


9

… en Franstalige leraren uit België op bezoek in Den Haag In diezelfde periode maakte een groep docenten Nederlands uit Wallonië en Brussel een studiereis naar Nederland. Het programma werd georganiseerd door NUFFIC (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en vond hoofdzakelijk plaats in Den Haag. Tijdens hun verblijf in Nederland kregen de Belgische docenten inzicht in de opzet van het Nederlandse onderwijssysteem. Ze brachten een aantal werkbezoeken aan scholen waar ze lessen volgden en ook zelf les gaven aan Nederlandse leerlingen. Ook was er gelegenheid om enkele culturele hoogtepunten in Den Haag te bezoeken, zoals de tentoonstelling Mondriaan en De Stijl in het Gemeentemuseum en het Panorama Mesdag.

Dag van de organisatie van schooluitwisselingen in Brussel Op verzoek van diverse Belgische en Nederlandse scholen vond op 28 november in Brussel een bijeenkomst plaats over de organisatie van uitwisselingsprogramma’s tussen Nederlandse scholen en scholen van de Federatie WalloniëBrussel. Deze dag werd georganiseerd en begeleid door het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel en NUFFIC. Er namen een veertigtal scholen uit België en Nederland aan deel. Het programma had een zeer concrete insteek want iedere deelnemer moest van tevoren een uitwisselingsvoorstel voorbereiden. Via speed dating was er dan op de dag zelf gelegenheid om in contact te komen met een partnerschool uit het buurland. Wie eenmaal een partnerschool had gevonden kon vervolgens zijn voorstel in een werkgroep verder uitwerken. Er werd ook aandacht besteed aan eTwinning, een online platform voor samenwerkingsverbanden en uitwisselingsprogramma’s tussen scholen.

internationale Organisaties

Beurzen van de Haagse Academie voor Internationaal Recht Sinds 2015 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Wallonie-Bruxelles International (WBI) en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Dit behelst onder meer een studiebeursprogramma dat studenten uit de Federatie Wallonië-Brussel de kans biedt om deel te nemen aan de zomercursussen internationaal privaaten publiekrecht, die jaarlijks door de Haagse Academie worden aangeboden. Dit jaar omvat het programma ook wintercursussen, die net voor het eerst hebben plaatsgevonden van 7 tot en met 25 januari jl. De cursussen van de Haagse Academie voor Internationaal Recht vormen een onmiskenbaar pluspunt op het curriculum van elke jurist in opleiding. Voor deze zomer- en wintercursussen trekt de Haagse Academie gastdocenten uit het buitenland aan, zo ook van universiteiten uit de Federatie Wallonië-Brussel.

Zo was Stéphanie Francq, die internationaal recht doceert aan de “Université Catholique de Louvain (UCL) à Louvainla-Neuve”, afgelopen zomer hoofd Directed Studies (sectie Frans), een speciaal programma voor excellente studenten die het afrondende examen van de Academie willen halen. Olivier Corten, een vakgenoot van Francq aan de Vrije Universiteit Brussel, gaf leiding aan de sectie Frans van het Centre for Studies and Research van de Haagse Academie en ging nader in op het onderwerp “Internationale inspecties”.

Haagse Academie voor Internationaal Recht


W-B Den Haag /// Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019

10

internationale Organisaties

Ontmoeting met Sophie Courtmans, stagiaire aan het Internationaal Strafhof Wallonie-Bruxelles International (WBI) organiseert diverse mobiliteitsprogramma’s voor jonge mensen, waaronder stages bij internationale organisaties die plek hebben voor studenten die net hun universitaire opleiding hebben afgerond. Deze stages zijn onder meer bedoeld om: RR net afgestudeerden meer inzicht te geven in de rol van internationale organisaties; RR het universitair onderwijs in Brussel en Wallonië in Europa op de kaart zetten; RR Wallonië-Brussel bij dergelijke organisaties meer zichtbaarheid te geven, door het “exporteren” van onze expertise.

Zo hebben wij een gesprek gehad met Sophie Courtmans, die gedurende 6 maanden een stage doet bij het Internationaal Strafhof.

Kun je jezelf in het kort voorstellen? Sophie Courtmans: Na mijn studie rechten aan de Universiteit van Luik heb ik een aanvullende master (LL.M.) internationaal recht aan de New York University gedaan om me te specialiseren in mensenrechten en internationaal strafrecht, twee vakgebieden die me zeer interesseren. Daarna heb ik mijn afrondende studiestage gedaan bij de afdeling Juridische zaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO in Parijs en momenteel loop ik stage bij de Kamer van Vooronderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Waarom heb je ervoor gekozen om stage te gaan lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag? Sophie Courtmans: Ik heb gekozen voor een stage bij het Internationaal Strafhof om een praktische scholing te krijgen op diverse gebieden van het internationaal recht, zoals internationaal strafrecht en internationaal humanitair recht. Nadat ik me tijdens mijn studie hoofdzakelijk met theoretische vraagstukken op deze vakgebieden had

Sophie Courtmans

beziggehouden, wilde ik nu graag ervaring opdoen binnen een internationale organisatie die een beslissende rol speelt in de bestrijding van straffeloosheid voor misdrijven die zijn gepleegd in het kader van gewapende conflicten, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Aangezien het Internationaal Strafhof de belangrijkste permanente instantie is, was mijn keuze snel gemaakt, mede vanwege het unieke karakter van deze organisatie.

Wat houdt je stage bij het Internationaal Strafhof precies in ? Sophie Courtmans: Ik help de rechters en de juridisch adviseurs van de Kamer van Vooronderzoek bij het voorbereiden van de zaken die voor de Kamer aanhangig worden gemaakt. Nadat een verdachte is gearresteerd heeft de Kamer van Vooronderzoek onder andere de taak om vast te stellen of er voldoende bewijs is om een procedure te beginnen bij Kamer van Eerste Aanleg. Ik doe daarvoor onderzoek, stel juridische notities op of maak samenvattingen van de bewijsstukken, die vervolgens als basis dienen voor de beslissingen die door de Kamer worden genomen.

Wat voor loopbaan heb je op het oog en in welk opzicht zal je stage in Den Haag daartoe bijgedragen? Sophie Courtmans: Op de lange termijn zou ik graag gaan werken bij een internationale organisatie op het gebied van mensenrechten of internationaal humanitair recht. De stage bij het Internationaal Strafhof is voor mij een unieke kans om in deze vakgebieden praktijkervaring op te doen, doordat ik te maken krijg met echte zaken waarbij ik de kennis die ik tot dusverre heb opgedaan kan aanwenden. Het Internationaal Strafhof speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en interpretatie van het internationaal strafrecht en het internationaal humanitair recht. Door het reilen en zeilen van deze instantie van dichtbij mee te maken kan ik belangrijke vaardigheden opdoen die me bij mijn verdere loopbaan zeer zeker van pas zullen komen.

Profile for Wallonie-Bruxelles International

Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019  

Afgelopen januari hadden we de eer de Waalse minister-president Willy Borsus in Den Haag te verwelkomen. Het was zijn eerste missie naar Ned...

Nieuwsbrief Afvaardiging Wallonië-Brussel in Nederland /// Januari 2019  

Afgelopen januari hadden we de eer de Waalse minister-president Willy Borsus in Den Haag te verwelkomen. Het was zijn eerste missie naar Ned...

Profile for awex-wbi