Page 1

Gode rom

FEM GODE GRUNNER til å velge fornybar energi Side 5

PENGER TILBAKE! Bytt ut oljekjelen nå - få inntil 45 000kr i støtte fra Enova Side 9

VÆR SMART Velge riktig varmepumpe Side 14

1


3 Ny Energi 5 Fem gode grunner 7 Vi gjør det sammen 9 Penger tilbake 10 Har du oljekjel? 15 Væske/vann varmepumpe 17 Luft/vann varmepumpe 19 Vannbåren gulvarme 21 Vær smart 22 Våre samarbeidspartnere 23 Om oss

2


Ny Energi! Visste du at en varmepumpe av høy kvalitet, sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingskilder, kan halvvere utgiftene til oppvarming i en normal husstand? Et varmeanlegg som er riktig installert og driftet øker boligens komfort gjennom jevn og rimelig varme. Dette er noe av det vi i Comfort har lang erfaring i å hjelpe våre kunder med. Mange skal innen 2020 bytte ut oljekjelen med en varmeløsning i boligen som henter fornybar energi fra naturen. Dette kan innebære en stor investering, men som vil betale seg over tid gjennom lavere utgifter til oppvarming og et vesentlig bedre miljøfokus. En stor fordel med varmepumper som henter fornybar energi, er at de gir mye varme – også på de kaldeste dagene. På denne måten reduserer du utgiftene i forhold til vanlig fyring med olje eller strøm, da varmepumpen utnytter gratis varme som finnes i jord, berg, sjø eller luft.   Med utfasingen av oljekjelene og Enovas tilskuddsordning, er dette definitivt det rette tidspunktet å skifte til et varmesystem som benytter fornybar energi. Vi vet hvor mye penger du får tilbake, og hvilken varmeløsning som vil gi best komfort og innsparing i din bolig. Dette kan du lese mer om i denne brosjyren. Det er lurt å overlate valget av varmeløsning til ekspertene med den nødvendige fagkompetansen. Comforts fagfolk er spesialister innen varmeløsninger, og gir deg viktige råd og verdifull oppfølging på veien. Vi benytter kun merkeleverandører med gode garantiordninger - og med solid oppfølging fra oss kan du føle deg trygg på investeringen du skal foreta deg.

Inger Nerdrum Adm. Dir.

3


Spar energi! Det er et økt fokus på energibesparende løsninger til private boliger. Det er store gevinster å hente i denne typen løsninger, både for en selv, og for samfunnet som helhet. Smarte energi-løsninger gir lavere utgifter – og bidrar dessuten til til et bedre inneklima. Som en fin bonus vil et lavere energiforbruk være med på å redusere klimautslipp.

4


Fem gode grunner Økonomi Det er store økonomiske fordeler i en smart varmeløsning. I mange boliger vil en energiforbedring kunne bidra til et lavere energiforbruk, som igjen vil merkes godt i privatøkonomien over tid. Vi i Comfort kan gi deg en helhetsvurdering av din nåværende løsning, og hvordan du kan spare penger på en mer effektiv varmeløsning i boligen din. Boligens verdi Lav energiklasse vil være et viktig fokus ved salg av bolig i fremtiden. Energiklassen kalkuleres ut fra en kombinasjon av hvilken varmeløsning du har valgt, og hvor mye varme som slipper ut av boligen din. Undersøkelser viser at 1 av 3 nordmenn er villige til å betale mer for en bolig med godt energimerke! Miljø Miljø og energibruk står sentralt i planleggingen av nybygg og renovering av boliger. Et redusert energiforbruk gjennom gode varmeløsninger er en fin måte å ta ansvar for miljøet på, og bidrar til å redusere klimagassutslipp. Inneklima De aller fleste, nye varmeløsninger utgjør en vesentlig forbedring i boligens inneklima og komfort. Et sunt inneklima er viktig for alle – spesielt for barna. Finansiering Når du investerer i energitiltak i boligen din, gir energitilskuddet fra Enova deg penger tilbake. Du kan også få støtte til energirådgivning, utfasing av oljefyr og oljekamin, varmestyringssystem og andre energitiltak. Hos Comfort får du informasjon om de ulike tiltakene – og hjelp til å søke, selvfølgelig!

5


6


Vi gjør det sammen Det er mange, mange, gode grunner til å gjøre boligen din mer energismart. Vi hjelper deg med å ta gode energivalg du kan leve med på lang sikt! Vi gir deg rådene hvis boligen din for eksempel lider av store varmetap, har oljefyr som skal byttes ut, behov for bedre komfort og lavere oppvarmingskostnader – eller ønsker å øke verdien på boligen din.

Rådgivning og energiplan Energieffektiviserende tiltak i en bolig er ofte en del av en oppussingsprosess eller fjerning av oljefyr, som krever at man legger en god og gjennomtenkt plan med riktige tilpasninger for boligen. På en befaring (eller gjennom samtaler) vil vi i Comfort kunne anbefale en rekke tiltak sammen med en energiplan, som gjør det lettere å tenke helhetlig og prioritere hvilke tiltak som passer for deg. En slik energiplan er en forutsetning for å kunne søke støtte fra Enova. Serviceavtale Riktig installasjon, dimensjonering og drift av et nytt varmeanlegg er viktig både for anleggets levetid og for den potensielle innsparingen. Vi anbefaler at du avtaler fast service med oss, slik at anlegget følges opp på en tilfredsstillende måte – og at det årlig sjekkes at energiplanen følges som den skal.

Få tilbake penger Du har rett til å få tilbake penger gjennom Enovatilskuddet når du investerer i energitilak i boligen din. Du kan få tilbake penger både til energi­rådgivning og tiltak som utføres, og vi er alltid oppdatert på tiltak som Enova støtter.

Kartlegging og rådgivning Tilbud fra oss Vi gjennomfører tiltak i boligen Motta støtte fra Enova

7


Bytter du ut oljekjelen med en fornybar varmekilde får du ikke bare dekket store deler av utgiftene - du får jevnere varme og høyere komfort i boligen også.

Hvem kan få tilskudd? Enovatilskuddet gjelder alle primærboliger i Norge. For å få tilskudd må du være juridisk eier av en slik bolig. Du må selv stå som ansvarlig for de aktuelle investeringene, og tilskuddet gjelder også dersom du er andelseier i et boligselskap og selv investerer i energitiltak. Hvordan går man frem? For å få tilbake penger fra Enova registrerer du kostnadene enkelt på tilskuddenova.no. Energitiltaket skal da være gjennomført, og du må fremvise alle fakturaene. Merk at minst 50 % av kostnadene må være påløpt de siste 12 månedene for å få tilskudd. Fjerning av oljekjel og oljetank Når du bytter ut oljekjelen med en fornybar varmekilde kan du få dekket 25% av utgiftene du har ved å fjerne oljekjelen. Da kreves det at du samtidig legger om til fornybar varme. Et eksempel på dette kan være luft/vann varmepumpe, væske/vann varmepumpe, vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, eller fjernvarme. 8

Dette kan du få dekket: – 25 % av dokumenterte totalkostnader, inkl. mva. – Opptil 10.000 kroner for fjerning av oljekjel og tank ved installering av fornybar varmekilde. Installering av varmepumpe Du kan få tilskudd ved installasjon av en luft/vann eller væske/vann varmepumpe. Har du oljekjel i boligen din, kommer denne støtten i tillegg til støtte for å fjerne både oljekjel og tank! Dette kan du få dekket: – 25 % av dokumenterte totalkostnader, inkl. mva. – Opptil 10.000 kr for en luft/vann varmepumpe, og 20.000 kr for en væske/vann varmepumpe. – Ytterligere 10 000,– for varmepumpe med energi- måler for strøm og varme. – Ved installasjon av et varmestyringssystem kan du få tilbake 20 % av dokumenterte totalkostnader, 4.000 kroner. Det er mulig å få ytterligere tilskudd dersom varmesystemet tilknyttes et varmestyringssystem. Dette kan du lese mer om på comfort.no

Innhold er hentet fra Enova.no og det tas forbehold om at tilskuddskriteriene kan endres av Enova.


Penger tilbake! Nå kan du som privatperson som investerer i smarte energiforbedringer få penger tilbake gjennom Enovatilskuddet. Energiforbedring er å gjøre tiltak hvor man reduserer boligens varmetap, og/eller installerer et fornybart energisystem. Enova gir deg tilskudd til energirådgiving, omlegging til fornybar varme, solfanger, fornybar elektrisitetsproduksjon, utfasing av oljefyr og oljekamin, og mange andre energitiltak.

Få inntill 45 000 kr tilbake! enova.no

9


Har du oljekjel? Sjekkliste Finn frem følgende opplysninger om oljetanken din: Hvilken type oljetank har du? Hvor gammel er den? Størrelse? Når var siste kontroll og hvor ligger den nedgravd? Oljetankens alder og siste kontrolldato vil kunne si noe om risikoen for lekkasje. Sjekk med kommunen hvor du skal melde fra om at oljekjelen ikke lenger er i bruk – da får du også̊ informasjon om hvem som eventuelt kan fjerne den for deg. Du kan også fjerne oljetanken selv! Undersøk med kommunen hvor avfallet kan leveres. (Sjekklisten er utviklet av Enova.)

10

Utfasing

Mange norske boliger varmes o av oljekjel og fyringsolje. Denne me opp boligen på gir et svært h CO2 – i tillegg til dårlig luftkvalitet gjeringen jobber kontinuerlig me vårt totale CO2-utslipp, og har ved av oljekjeler i husholdninger skal 2020. Som et ledd i dette arbeide tilskudd til husholdningene som kjelen med en fornybar energikild


opp ved hjelp måten å varhøyt utslipp av t i boligen. Reed å redusere dtatt at bruken fases ut innen et vil Enova gi skifter ut oljede!

Vannbårent system og energibehov Du trenger ikke å bytte ut det vannbårne systemet ditt når du fjerner oljekjelen. En god løsning kan være å erstatte oljekjelen med en væske/vann varmepumpe, eller en luft/ vann varmepumpe. Da kan varmen fortsatt distribueres via det eksisterende, vannbårne systemet i boligen. Mange oljefyranlegg er overdimensjonert i forhold til det faktiske behovet i boligen. Det er viktig at man får vurdert husstandens reelle behov for oppvarming når man skal kartlegge hvilken varmeløsning som skal brukes. Comforts rørleggere vurderer en rekke spesifiserte opplysninger rundt boligen og behovene dine, og vil dermed kunne gi deg en varmeløsning basert på ditt faktiske effektbehov – og dine mål om økonomisk besparelse, så klart.

11


Kaldt ute

12


Varmt inne 13


Bergvarme

Sjøvarme

Jordvarme

14


Væske/ vann varmepumpe En væske/vann varmepumpe henter varme fra sjøvann, jord eller fjell – og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmepumpen henter energien fra omgivelsene, tilfører elektrisitet, og flytter varmen inn i boligen. Sammenlignet med en elektrisk ovn, bruker en varmepumpe derfor langt mindre energi til å produsere nøyaktig samme mengde varme.

Når bør du velge en væske/vann varmepumpe? – Hvis du skal fjerne en oljekjele – Hvis boligen din har vannbåren varme. - Hvis du bor i ett område med veldig lav utetemperatur i lengre perioder i løpet av et år Hvordan fungerer væske/vann varmepumpen? Kort forklart hentes varmeenergien til varempumpen via en slange plassert i sjøvann, jord eller fjell. Deretter hever varmepumpen temperaturen, og varmen lagres i en varmtvannsbereder før den avgis til boligen gjennom et varmeanlegg med radiatorer eller gulvvarme. Bergvarme er mest benyttet for væske/vann varmepumper i boliger. Du kan lese mer om hvordan varmepumpen henter energi på Comfort sin nettside, comfort.no! Fordeler: – Varmepumpen oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy tem peratur, uavhengig om du henter energi fra berg, sjø eller jord. – Det er ingen støybelastning utendørs. – Lang levetid. – Kan brukes både til oppvarming av boligen og opp varming av tappevann. – Ingen lokale utslipp av partikler (som ved vedfyring).

– Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader. – Ikke behov for å lagre brensel. – Enkelte modeller kan reverseres og distribuere avkjølt luft på varme dager. Besparelse og levetid For at du skal oppnå vesentlig energibesparelse, kreves det at anleggets drift, utforming og dimensjonering er riktig. Normalt vil levetiden på en væske/vann varmepumpe være 15 til 20 år. Kostnadene for anlegget vil normalt være fra 120.000 kroner og oppover. Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse både fra planlegger og leverandør. Comfort anbefaler på det sterkeste å velge en av våre fagpersoner til å ta totalansvaret for alt sammen: borehull, røropplegg, varmepumpe, varmefordelingsnett og automatikk, innkjøring og en driftsinstruks. Dette øker varmepumpens levetid – og sørger for at du kjenner det nye systemet godt nok til å drifte det effektivt. Du kan også avtale service med oss for å være på den sikre siden!

15


Uteluft

16


Luft/vann varmepumpe En luft/vann varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmen brukes oftest til oppvarming av tappevann og til oppvarming av boligen via et vannbårent system. Fordelen med vannbåren varme er en klart bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur i hele boligen. Med vannbåren varme har du også fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde. Når bør du velge luft/vann-varmepumpe? – Hvis boligen din har vannbåren varmefordeling i huset. Har den ikke vannbåren varme må du ta høy de for å investere i et vannbåret varmesystem itillegg til varmepumpen. – I områder med milde vintre eller lang fyringssesong. – Hvis boligen har annen oppvarmingskilde i tillegg – som for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. (De fleste varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.) – Hvis du har stort forbruk av tappevann. Fordeler: – Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt! – Du unngår boring og graving. – Moderate investeringskostnader – varmeopptaks- systemet er en integrert del av anlegget. – Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur. – Ingen direkte CO2-utslipp. – Egnet for ettermontering eller renovering. – Lavt energiforbruk og minimale vedlikeholdskostnader

Energibesparelse og levetid Energibesparelsen er i vesentlig grad knyttet til riktig dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Prisen på luft/vann varmepumpe inkludert installasjon kan variere mye, men gode luft/vann varmepumper koster normalt fra 60.000 til 130.000 kroner. Montering kommer i tillegg, og levetiden på denne typen varmepumper er opptil 15 år. Verdt å vite! Moderne varmepumper bruker såkalt “inverter-teknologi”, som er en trinnløs regulering av en kompressor. Dette reduserer slitasjen og bedrer virkningsgraden av anlegget. Inverterteknologien varierer noe mellom de forskjellige produsentene. Comfort sine rørleggere kan hjelpe deg med å kartlegge disse! Bruk fagfolk! Sørg for at anlegget monteres riktig ved å bruke våre fagfolk, som har god og lang erfaring med varmeanlegg. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvilket varmeanlegg som vil passe din bolig, og lære deg hvordan du styrer anlegget mest effektivt, både om målet var høyere komfort – eller lavere oppvarmingskostnader.

17


Vannbåren varme gir en jevn og behagelig innetemperatur for store og små. Jevn temperatur gir økt komfort!

God, jevn varme i rommet Vannbåren gulvvarme bidrar til en bedre fordeling av varmen i rommet, enn når varmen kommer fra en enkelt varmekilde (som for eksempel en radiator under et vindu). Jevn temperatur i hele rommet gir økt komfort – ikke minst for små barn som oppholder seg mye på gulvet. Gulvvarme hindrer også transport av støv, og er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Vannbåren gulvvarme i eksisterende boliger Varmeløsningen kan legges i alle typer gulv. Hvis du installerer vannbåren gulvvarme på en allerede eksisterende grunnflate, trenger du ikke legge det nye gulvet mer enn 2,5 cm i høyden. Dette betyr altså at du ikke trenger å flytte verken dører eller terskler!

18

Hvordan kan jeg styre gulvvarmen? Det finnes flere systemer for å styre den vannbårne gulvvarmen. Et alternativ er trådløs styring og regulering av varmen. Du kan velge temperatur for hvert enkelt rom, og justere gulvvarmen etter behov i de forskjellige delene av huset ditt. Hvordan kan Comfort hjelpe deg? Comfort leverer gulvvarme sammen med varmepumpe, hvor energi er hentet fra jord, berg, sjø eller uteluft. Vi har erfarne rørleggere som styrer prosjektet helt fra kartlegging og installasjon – til oppfølging og drift i samråd med deg. Du må mer enn gjerne ta kontakt med oss for en befaring, slik at vi kan vurdere ulike energitiltak for boligen din, og hvilket besparingspotenisale du kan forvente.


Vannbåren gulvvarme Vannbåren varme er sentralvarmesystemer som bruker vann for å varme opp boligen, enten gjennom radiatorer eller gjennom selve gulvet. Et vannbårent system er gunstig, da det kan varmes opp av flere ulike energikilder. Dermed kan en velge den som (til en hver tid) er billigst! Siden temperaturen på vannet ved vannbåren gulvvarme er lav, vil klimavennlige varmekilder, som for eksempel solfanger eller varmepumpe, være mest effektive.

19


Vi hjelper deg med å finne ut hvilken løsning som vil fungere best for boligen din!

20

Vaillant geoTHERM væske/vann varmepumpe


Vær smart! Riktig tidspunkt! Med utfasingen av oljekjelene og Enovas tilskuddsordning, er nå det riktige tidspunktet for å skifte til et varmesystem som benytter fornybar energi. Få dekket inntil 45 000kr av investeringen fra Enova! Fordelene med å bruke omgivelsenes varme som energikilde – Ingen CO2 utslipp – Uutømmelig energikilde – Uavhengighet av eksterne leverandører – Lave oppvarmingskostnader Egen energiproduksjon Når du velger en varmepumpe produserer du egen fornybar energi, og er mindre avhengig av å kjøpe energi - det vil si at du er mindre utsatt for konjunktursvingninger som for eksempel økte strømpriser eller avgifter. Varmepumpeenergi er fornybar energi!

21


Vüre samarbeidspartnere innen varmeløsninger har kjente merkevarer med høy kvalitet og lang levetid.

22 Vaillant aroTHERM luft/vann varmepumpe


Litt om Comfort! Comfort er Norges eldste rørleggerkjede med over 1000 rørleggere.Dette gir oss en helt unik erfaringsbase! Kjernen i tilbudet vårt er kort og godt å gi alle våre kunder en helhetsløsning. Uansett om du skal kjøpe en ny servant, bytte varmesystem , bygge nytt bad eller installere vann og avløp i et helt hus, skal du kunne kjøpe alt materiell og all installasjon på ett og samme sted. Med på kjøpet får du dessuten den tryggheten det innebærer å få jobben gjort av erfarne fagfolk. Vi har butikker i hele landet, og én av dem ligger helt sikkert et sted i nærheten av der du bor. I 40 år har Comfort-rørleggere levert tjenester til det norske folk, via nesten hundre selvstendige forhandlere over hele landet. Med lokal forankring har vi gode kunnskaper om forholdene der du bor! Vi behandler alle prosjekter med samme profesjonalitet, stort som lite. Totalkostnad og tidsplan får du i forkant og vi er kjent for å holde det vi lover. Som en toneangivende aktør på markedet har vi selvsagt også mulighet til å tilby konkurransedyktige priser. Vi samarbeider bare med de mest anerkjente leverandørene, og våre beste ambassadører er våre mange fornøyde kunder. Som kunde hos Comfort drar du nytte av erfaringer fra alle deler av faget. Ta gjerne kontakt med oss for en befaring eller for en uformell prat!

www.comfort.no

23


P책 comfort.no finner du kontaktinformasjon til alle v책re varmeeksperter p책 tvers av landet.

24

Comfort varmebrosjyre  
Comfort varmebrosjyre