Page 1


KERESD AZ ELTÉRÉSEKET! Megtalálod az öt különbséget? Karikázd be, hol vannak az eltérések a két kép között!

2


KIRAKÓ Vágd ki a darabkákat és rakd ki a képet!

3


4


OLVASNIVALÓ Élt egyszer hajdanán a Bükkben egy rátermett vadász: Diós Pálnak hívták. A környékbeli bérceket és völgyeket sűrű rengeteg borította, a bükkösben őzek, szarvasok, vaddisznók, farkasok, rókák, sasok éltek, és megannyi állatsereg bolyongott benne, a barlangokban cseppkövek nőttek és az ősember szerszámai pihentek. A vadász házát egy óriási gyümölcsfa árnyékolta be: temérdek dió termett azon! Hejh, ha sok kinccsel bírnék, bizony felvirágoztatnám e tájat! – lelkendezett egyszer feleségének és gyerekeinek a vadász, Diós Pál, diófája árnyéka alatt – szőlőt ültetnék, szántót s malmokat telepítenék, hisz sok ember megélne e gyönyörű zöld vadon ölén! Bizony, házakat, ólakat, kast és csűrt emelnék, udvarházakat, kúriákat és várat építtetnék a vidék dicsőségére! E nagyszerű vágytól a vadász aztán izgatottan bolyongásba kezdett szeretett erdeiben, majd a nyugtalan kóborlásba belefáradván lepihent egy szép szál bükkfa alá! Hamar elszenderedett, és igéző álmot látott: ősz hajú, hosszú szakálló öregember jelent meg előtte, s szólt kurtán: kérésed meghallgatást nyert, menj el, keresd meg Nagyvárad robosztus kapuját, majd ülj ott és várj harmadnapig! Az álomkép sittysutty, amilyen hirtelen feltűnt, úgy szerte is foszlott azon nyomban. Diós Pál menten lóra pattant, és neki is iramodott a hosszú útnak. A sík alföldi vidék pusztái és mocsarai következtek a lankás bükki lejtőket követően; hegynek nyoma sem volt a hosszú úton. Fáradtan és éhesen ült le Pál Nagyvárad városkapujába, a beígért csodára várva nagy türelemmel. A váradi népek csodálták őt, aki csak kitartón gubbasztott a kapu alatt, s nem szegődött se napszámba, se senkivel szóba nem elegyedett a hosszú napok alatt. Egy nap, mikor megszólította egy helybéli tisztes gazda, belefáradva válaszolta: valakire várok, de többet nem mondhatok. Harmadnap már korholta Pált az öreg, mit keres itt, talán koldul, merről jött, hol 5


a hazája. Pál végül felpattant és kinyitotta a száját: dehogy vagyok én csavargó, lator, csak egy álom nyomába szegődtem, egy csodát várok én! Miután elmesélte álmát, a helybéli öreg nevetve legyintett: Ugyan fiam, hagyd az álmokat! Én is álmodtam kincsről valaha: a Bükk legnagyobb diófáját keresd, intett egy hang, ha kivágom, alatta aranykincsre lelek. De én bizony nem indultam vándorútra, nem hagytam el városom, s benne lakom. Mivé is lett volna gazdagságom! Csalfák az álmok, tán’ még a végén koldusbotra jutottam volna! Ha megtalálod, a tiéd lehet, mondta tréfálkozva az öreg. Diós Pál azonban sem kacagásra, sem válaszadásra nem pazarolta a drága időt. Azonnal futásnak iramodott, megkereste a legelőszélen hagyott lovát, egy-vágtában nyargalt haza, a baltájáért nyúlt és nyomban neki is látott kivágni szeretett árnyadó diófáját. Messze visszhangzott a völgy a nehéz fejszecsapásoktól, és mintha azt súgta volna öreg diófája: ne kételkedj, kincsem rád vár, csak kitarts! Így is lett, Diós Pál így lelt rá a mesés kincsre a diófa alatt, egy álmot követve, kitartóan és tettre készen. Beteljesült tehát álma, és a kis falucskából, melyet addig Győrnek neveztek, termő mezőkkel, malmokkal, házakkal és várral övezett település lett, melyet attól fogva, Pál és diófája után, csak Diósgyőrként emlegettek messze földön. 6


KAKUKKTOJÁS

7


JÖVŐ MISKOLCON Milyennek képzeled az utcát, ahol felnőtt korodban szeretnél lakni? Rajzold le!

8

MISKOLC A JÖVŐBEN


KIFESTŐ

9


CÍMERKERESŐ

10


LABIRINTUS I. Nagy Lajos király a várkerten keresztül igyekszik a királynéhoz a Diósgyőri Várba. Két út is elvezeti hozzá, de vigyázz, a rövidebb út nagyon ingoványos! Mutasd meg neki a hosszabb, de biztonságosabb utat!

11


LELETGYŰJTÉS MISKOLC KÖRÜL VÁGD KI A TÁRSASJÁTÉK TARTOZÉKAIT A 21. OLDALRÓL!


BÚJÓCSKA Több állatka is elrejtőzött a tapolcai vendéglő környékén! Megtalálod őket?

14


LABIRINTUS II. Matyi kezéből meglógott a papírsárkány. Kapd el és vidd el Nórihoz! Az Erzsébet téren vár, a japáncseresznye fa alatt.

15


PÁRKERESŐ Az alábbi képek közül csak kettő egyforma az egyes sorokban. Találd meg a két egyformát!

16


KIFESTŐ Színezd a háromszögeket pirosra, a négyszögeket kékre, a téglalapokat narancssárgára, a rombuszt lilára, a kört sárgára! Mit látsz a képen?

17


SZÁMOLGATÓ I. Annyi ábrát színezz ki a sorban, amennyi pöttyöt látsz a dominón! Ha már nagyobbacska vagy, színezd a növényfélét zöldre, a hüllőket kékre, a bogarat sárgára, az emlős állatot pedig barnára!

18


PINGÁLÓ Kígyót-békát! – Hallgasd meg mindkét történetet! Amelyik neked jobban tetszik, azt rajzold le! Tapolcai fehér kígyó Tapolcán, a fürdővíz forrásánál élt valaha a fehér kígyó! A tapolcaiak, a Görömbölyről, Miskolcról és messzebb vidékekről oda járók azt tartották, hogy ha valaki merít és iszik a forrás vizéből, kigyógyul a betegségéből! A fehér kígyót többen is látták, sőt azt is mesélték héthatárban a régiek, hogy saját szemükkel látták, hogyan ittak és gyógyultak meg a forráshoz zarándoklók! Miskolci kocsonya Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka! – hangzik a közismert szólásmondás. A legenda a régi századokra nyúlik vissza. Történt egyszer, hogy egy utazó kocsonyát rendelt magának az egyik fogadóban. A kocsonya ugyanis nagyon kedvelt eledele volt a régi miskolciaknak, és hogy elálljon, borospincékben tartották, hogy jól megdermedhessen. Csakhogy a hüllők, békák is szerették a hűvös pincéket, és az egyik béka éppen az utazó tányérjába mászott bele. A szórakozott pincér pedig nem figyelt, és a kocsonyában pislogó békával együtt szolgálta fel az ételt. Az utazó nagyot nézett, tán vissza is pislogott a békára, és mindenüvé hírét vitte, hogy járt a miskolci kocsonyával…

19


SZÁMOLGATÓ II. Annyi ábrát színezz ki a sorban, amennyi pöttyöt látsz a két dobokockán!

20


Vágd ki a leleteket és a bábukat! A bábukat a vonalak mentén hajtsd be, és  a  hátoldalon  lévő  pontoknál  ragaszd,vagy tűzd össze!

JÁTÉKSZABÁLY A játék célja: Jussatok el a Tiszai Pályaudvartól a Búza térig városi közlekedéssel és gyalogosan! Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb régészeti leletet az úton! Játékszabály: Az a játékos kezd, aki a legkisebbet dobja. A napocskával, csillaggal és holddal jelölt mezőkön - a játéktáblán leírtak alapján - mindig valamilyen kaland vár rátok. Minden bábuhoz tartozik egy azonos színű múzeum, az adott játékos múzeuma. Ebben a múzeumban kell mindenkinek elhelyeznie az összegyűjtött leleteket. Aki elsőként ér célba, az nagyon ügyes, de aki a legtöbb leletet gyűjti össze, az lesz a legügyesebb, az igazi győztes! Ha valakinek sikerül egyszerre a leggyorsabbnak és a legtöbb leletet összegyűjtőnek lennie, az lesz a bajnok! Jó szórakozást kívánunk Mindenkinek!

21


22


BÖNGÉSZDE Keresd meg a jobb oldalt található kis négyzeteket a hajdani Palotaszállót ábrázoló képeslapon!

23


Impresszum „Egyszer volt, hol nem volt…” sorozat VI. Kiadja: az Észak-Keleti Átjáró Egyesület Közreműködők: Csók Edit, Csók Csabáné, Darázs Richárd, Kapusi Krisztián, Zagyi Péter és mások… Köszönet a képeslapokért a következőknek: Gyurkó Péter, Dr. Sáfrány József, Szlivka Péter, továbbá: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Lézerpont Látványtár. Illusztráció: Hohl Boglárka (Diósgyőr alapítása, Leletgyűjtés Miskolc körül)

ISSN: 978 963 08 6213 4 2013 www.atjarokhe.hu

Egyszer volt, hol nem volt... VI.  

Egyszer volt, hol nem volt... VI. Helytörténeti szórakoztató feladattár Miskolcról

Advertisement