Page 1

Средно училище „Васил Левски“ град Долни чифлик

Клуб „Да съхраним българското” Ръководител: Емилия Тодорова

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“–фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Уважаеми читатели, Живеем в забързано време, във век на компютри и технически прогрес. Децата растат бързо и неусетно. Още от малки знаят какво е компютър, мобилен телефон. Изучават чужди езици. Така неусетно забравяме корените си. Поради тази причина, ние учениците от IIв клас на СУ “Васил Левски” гр. Долни чифлик, решихме да се включим в проект „ТВОЯТ ЧАС” с клуб „Да съхраним българското”. Поставихме си за цел да изградим трайни добродетелилюбов към родината, почит към обичаи и традиции. Да съхраним народното творчество и богатото историческо и културно наследство. След седеммесечна работа решихме да напишем книга, в която да ви разкажем за дейностите ни по проекта. Надяваме се, че вие, които държите в ръцете си нашата книга ще оцените положения от нас труд, проявеното старание и съпътстващите ги емоции.


България е нашата прекрасна родина. Страна, в която сме родени и която много обичаме. Ние, участниците в клуба се запознахме със символите на Република България, научихме химна на нашата родина.

Да съхраним българското


Запознахме се с историята на нашия роден град Долни чифлик. Посетихме етнографския музей в града.Научихме много за облеклото на нашите деди, за предметите от бита на българина в миналото.


Най- скъпото за всеки от нас е семейството. То се състои от най-близките хора: майка, баща, синове и дъщери. Майката и бащата произлизат от различни родове. Всички членове на рода са роднини. Те се събират на празници, обичат се и се подкрепят. Родът е общият корен, от който произлизат новите поколения. Българинът цени дълбоко своя род и семейство. Родословното дърво показва връзката между членовете на рода.Всички трябва да знаем повече за хората, от които произлизаме, които са отгледали бащите и майките ни и за тези преди тях. Всеки участник в клуба си направи родословно дърво.

Да съхраним българското


Научихме поговорки, посветени на семейството и рода. Кръвта вода не става! Майчица златна сенчица! Майка обича и келяв син! Майка на чеда зло не мисли! Бащина поука – синова сполука! Брат брата не храни, ала тежко му който го няма! Дето старо не се почита, там за добро недей пита!


Който възрастните не уважава, той добро не заслужава! Зачитай старите догде си млад, за да те почитат кога остарееш!

Прочетохме много приказки, посветени на мъдростта на възрастните.

Да съхраним българското


Народните приказки не са написани от един човек. Създадени са преди много години от хората - един измислял историята, друг е допълнил и така се запазили до днес. От всяка приказка можем да извлечем поука. Краят им е винаги добър, а случките са интересни и забавни.

Да съхраним българското


Бог се роди, Коледо! Коледа е един от най-светите и любими семейни празници. Празник на добротата, на мира и радостта, на мечтите и желанията, на надеждата за едно ново, по-добро начало. Поканихме на среща – беседа баба Софка. Тя ни разказа как са се приготвяли за празника преди, когато тя е била малка. Разказа ни какво е научила от нейните баби, какво се слага на трапезата и как момчетата са коледували. Разучихме коледарски песни, благословии. Подредихме коледен кът в стаята.


Заедно с родителите изработихме сурвакници. Разучихме сурвакарски благословии.

Да съхраним българското


Коледният дух в училище!

Да съхраним българското


Прости, за да ти простят Запознахме се с народния обичай СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ. Той е празник на всеобщото опрощение и е винаги седем седмици преди ВЕЛИКДЕН. Изработват се кукерски маски. Те трябва да прогонят злите духове, които бродят между хората. Карнавалът символизира победата на светлината над мрака, т. е. настъпването на пролетта и края на зимата. Повод да се организира домашен празник - карнавал, повод за веселие и, разбира се, за общата софра.


На ти бяло и червено! С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни с Мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март – деня на пристигането на Баба Марта. През целия месец се извършват обреди за гонене на змии и гущери, както и гадания, свързани с някои прелетни птици. Ние, участниците в клуба, заедно с нашите майки и баби изработихме мартеници, които предоставихве на училищния благотворителен базар.


Народното творчество – извор на мъдрост, красота и родолюбие Посветихме вечер на народното творчество.Готвихме се дълго. Разучихме български народни песни и приказки, запознахме се с народните празници и обичаи.Облякохме се в народни носии, отразяващи светогледа на народа ни, неговия бит и красота. Народното творчество включва народни приказки, народни песни, пословици , гатанки, скоропоговорки.Те са предавани от уста на уста, от поколение на поколение в продължение на много години. Пренесохме се в света на народното творчество, усетихме мъдростта на народа ни чрез песните, които е пял, приказките, които е разказвал, чрез пословици, поговорки, гатанки и скоропоговорки. В тях усетихме мъдрост и красота, нежност и човеколюбие.


Добрата къщовница е радост за дома


Да дадем на жадния да пие вода е добро, но още по-добро е да му покажем извора да пие сам до насита. Изворът на живата вода е българският фолклор. Това са здравите корени на нашата нация. Пихме вода от извора на народното творчество! Извор на красота, мъдрост и родолюбие.


Тази книжка е създадена по проект „Твоят част“ от клуб „Да съхраним българското!“ с участието на учениците от 2в клас, класен ръководител Емилия Тодорова СУ „Васил Левски“, град Долни чифлик

2016/2017 учебна година


"Да съхраним българското"  
"Да съхраним българското"  

СУ "Васил Левски", град Долни чифлик, 2в клас, клуб "Да съхраним българското" по проект "Твоят час", класен ръководител Емилия Тодорова

Advertisement