Page 1

‫بي‌نام تو نامه كي كنم باز‬

‫در اين شماره ‪:‬‬

‫نگاهي به بازگشت امام(ره) به ميهن‬

‫راهنماي كوهنوردي امن‬

‫مشترك مورد نظر در دسترس مي‌باشد‬

‫جشنواره سرود‬

‫اردويي در اصفهان‬

‫شماره‌ي ‪ - 56‬بهار ‪1390‬‬

‫گفت‌وگو با اميد جواهري‬ ‫قهرمان بسكتبال ايران‬

‫حتما بسكتبال را‬ ‫امتحان كنيد‬

‫نشريه داخلي مجتمع عالمه طباطبايي‬

‫گفت‌وگو با گفت‌وگو با اميرعلي شنتيايي‬ ‫مقام دوم كشوري در مسابقات كاراته‬

‫كاراته براي دفاع؛‬ ‫نه حمله‬

‫بهار ‪1390‬‬

‫ويژه‌ي دانش‌آموزان‬

‫‪56‬‬

‫نشريه‌ي داخلي مجتمع فرهنگي‪ -‬آموزشي عالمه طباطبايي‬ ‫ويژه‌ي دانش‌آموزان‬ ‫از مخاطبين گرامي درخواست مي‌شود كه يكي از‬ ‫مطالب اين شماره را به عنوان بهترين مطلب انتخاب‬ ‫كنن��د و كد مربوط به آن را از طريق پيام كوتاه به‬ ‫شماره‌ي ‪ 0912 -7387827‬ارسال نمايند‪.‬‬

‫نشانی د‌ فتر نشریه‪ :‬تهران‪ -‬بزرگراه نيايش‌غربي‬ ‫بزرگراه آبشناسان‪ -‬بعد از چهارراه سردار جنگل‪ -‬ابتداي كوي طور‬ ‫خيابان شعرا‪ -‬مجتمع فرهنگي‪ ،‬آموزشي عالمه طباطبايي (ره)‬ ‫طبقه‌ي چهارم‪ -‬تلفن‪44838321 :‬‬ ‫‪E-mail:mags@atcce.com‬‬ ‫‪www.atcce.com‬‬ ‫مطالب دريافت شده بازگرد‌ اند‌ ه نمی­‌شود‌ ‪.‬‬ ‫آزاد است‪.‬‬ ‫«جوانه انديشه» د‌ ر انتخاب و ویرایش مطالب ‌‌‬ ‫يادداشت سردبير (خواست اكثريت) ‪2 /‬‬ ‫بخش اول‪ :‬باران‬ ‫سيري در زمينه سياسي بازگشت امام(ره) به ميهن ‪4 /‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬سرگرمي‬ ‫مشاهير‪ /‬علي مسعودي‪8 /‬‬ ‫تكنولوژي‪ /‬محمدمهدي نصيري‪10 /‬‬ ‫وب‌سايت‪ /‬محمد شمين‌بر‪12 /‬‬ ‫جهانگردي‪ /‬عرفان طاعتي‌زاده‪14 /‬‬ ‫بازي‪ /‬مهدي پاك‌گهر ‪16‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬تلفن همراه‬ ‫موبايل چطور اختراع شد‪ /‬حسين طوقي‪18 /‬‬ ‫امنيت در گوشي‌هاي همراه‪ /‬محمود عادلي‪20 /‬‬ ‫آسيب شنا سي استفاده از تلفن همراه در‬ ‫مدارس‪ /‬حبيب‌اله سعيدي‪22 /‬‬ ‫سيستم‌هاي عامل‬ ‫تلفن همراه‪ /‬محمدرضا فاضليان‪24 /‬‬ ‫‪ 10‬تلفن همراهي كه‬ ‫جهان را تغيير داد‪ /‬اميد ونكي‪26 /‬‬ ‫چرا نبايد تلفن همراه‪ ،‬همراه ما باشد؟‪28 /‬‬ ‫مشترك مورد نظر‬ ‫در دسترس مي‌باشد‪ /‬علي مسعودي‪32 /‬‬ ‫چه خبر از آينده‪34 /‬‬

‫زير نظر هيات موسس‬

‫حسن توفيق‌حق‪ -‬محمدجعفر مستوفي‬ ‫مدير واحد نشريات و سرد‌‌بير‪ :‬حمید‌ رضا حضرتی‬ ‫دبير اجرايي اين شماره‪ :‬مهدي پاك‌گهر‬ ‫اعضاي تحريريه‪ :‬استاد سيد مصطفي كشفي ‌‌‬ ‫ن طباطبايي‌راد‌‌‪ -‬سيد‌‌ابراهيم‌هاشم‌زاد‌‌ه‬ ‫استاد مجيد‌‌الد‌‌ي ‌‬ ‫طراحی و صفحه‌آرايي‪ :‬مهدي پاك‌گهر‬ ‫عكس‪ :‬سيدابراهيم هاشم‌زاده‬ ‫طراحي جلد‪ :‬محمد رضا ساختمانگر‬ ‫با تشكر از‪ :‬پويان كريميان‪ -‬اشكان انصاري‌فرد‪ -‬هومن اسدي‬ ‫دانش‌آموزان پايه‌ي اول دبيرستان‪ /‬واحد آبشناسان ‪1‬‬ ‫بخش چهارم‪ :‬عمومي‬ ‫راهنماي كوهنوردي امن‪ /‬امير ابراهيميان‪36 /‬‬ ‫بزرگ‌ترين خواننده‌ي راك مسلمان‪ /‬بابك تولي‪38 /‬‬ ‫افسانه‌اي در تاريخ ان‌‪.‬بي‪.‬اي‪ /‬بابك تولي‪39 /‬‬ ‫"‪/Speaking: the importance‬‬ ‫‪40 /Abbas Zandieh‬‬ ‫نگاهي به امكانات گوگل داكس‪ /‬عادل طالبي‪42 /‬‬ ‫سیاه و سفید‪46 /‬‬ ‫بخش پنجم‪ :‬چند بُعدي‌ها‬ ‫تالش مهم‌تر از هوش‪ /‬اميرشهاب قاسمي‪48 /‬‬ ‫حتما بسكتبال را امتحان كنيد‪ /‬اميد جواهري‪49 /‬‬ ‫پرش براي تيم ملي‪ /‬آريا رشتچيان‪50 /‬‬ ‫‪ 6‬كيلومتر در ‪ 17‬دقيقه‪ /‬علي جواهري‪51 /‬‬ ‫كاراته براي دفاع؛ نه حمله‪ /‬اميرعلي شنتيايي‪52 /‬‬ ‫ورزش جواب مي‌دهد‪ /‬محمدحسن عباسي‪53 /‬‬ ‫يك روز قهرمان المپيك‬ ‫مي‌شوم‪ /‬علي مالكاظمي‪54 /‬‬ ‫بخش ششم‪ :‬گزارش داخلي‬ ‫درگذشت محمدرضا جهانبخشي‪56 /‬‬ ‫هواي پاك در همسايگي مجتمع‪56 /‬‬ ‫اردويي در اصفهان ‪57 /‬‬ ‫جشنواره سرود‪58 /‬‬ ‫مسابقات شنا‪64 /‬‬


‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫باران‬ ‫بخش ويژه حافظ‬

‫‪2‬‬

‫يادداشت سردبير‬

‫خواست اكثريت‬

‫وقتي انسان نسبت به چيزي منع مي‌شود‪ ،‬هيجانش نسبت به آن افزايش مي‌يابد و براي به دست آوردن آن حريص‌تر مي‌شود‪ .‬پيامبر خدا‬ ‫حضرت آدم (ع) نيز از اين موضوع مس��تثني نيس��ت‪ .‬همه‌ي نعمت‌هاي بهش��تي نتوانستند توجه و نظر او را از يك ميوه‌ي ممنوعه برگردانند‪.‬‬ ‫اما آيا اين ويژگي و رفتار كه براي نس��ل بش��ر بس��يار گران تمام شد‪ ،‬اصالح شده است؟ آيا در زندگي بارها و بارها به وسوسه‌هايي اين چنيني‬ ‫دچار نيستيم؟ مولوي اين آدم را تحسين مي‌كند‪:‬‬ ‫بنماند هيچش ا ِال هوس قمار ديگر‬ ‫خنك آن قمار بازي كه بباخت هر چه بودش ‬ ‫ ‬ ‫اما يك سؤال ديگر‪ :‬آيا فقط به خاطر اين‌كه منع يك خواسته‪ ،‬حرص نسبت به آن را افزايش مي‌دهد مي‌توان كال‪ ،‬منع كردن را منع كرد؟‬ ‫گذشته از خود متناقض (پارادوكس) بودن اين جمله مي‌بينيم كه خداوند نيز براي مخلوقش منع را قائل شده است‪ .‬از خداوند كه بگذريم چه‬ ‫كس��اني مجاز به منع كردن هس��تند؟ طبيعي است كه جامعه‪ ،‬قانون و قانون‌گذاري الزم دارد‪ .‬قوانين اجتماعي ممكن است بر مبناي خواست‬ ‫اكثريت مردم يا مبنايي ديگر تنظيم شوند‪ ،‬اما در كار تربيتي و در مدرسه خواست اكثريت مالك مناسبي نيست‪ .‬اگر هم باشد‪ ،‬اين اكثريت‪،‬‬ ‫اكثريت دانش‌آموزان نيستند‪.‬دانش‌آموز به كسي اطالق مي‌شود كه در دوران كودكي يا نوجواني است و طبيعتا چنانچه بايد‪ ،‬اطالعات كافي‬ ‫براي تشخيص خير و صالح خود را ندارد‪.‬‬ ‫كلمات «مربي» و «رب» از يك ريشه هستند و معلمي كه شغل انبياست از صفات پروردگار نيز هست‪ .‬تعيين مسير رشد دانش‌آموز نه تنها‬ ‫حق معلم و مربي اس��ت‪ ،‬بلكه وظيفه‌ي اوس��ت‪ .‬دموكراس��ي در مدرسه بر مبناي خواست دانش‌آموزان‪ ،‬لطف به آن‌ها نيست و شايد خيانت به‬ ‫آن‌ها هم باشد‪ .‬اگر معلمي در كالس راي‌گيري كند كه اين زنگ را درس بدهيم يا تمرين حل كنيم و بچه‌ها در بيان نظراتشان از هر لحاظ‬ ‫آزاد باشند‪ ،‬احتماال جواب هيچ‌كدام است‪ .‬بچه‌ها در حالت خوبش‪ ،‬فوتبال بازي كردن را به هر دو ترجيح مي‌دهند‪ ،‬و اين البته اقتضاي سن‬ ‫آن‌هاست و براي بچه‌ها عيبي نيست‪.‬‬ ‫با اين همه قرار نيس��ت تحكم‌پذيري و اطاعت محض و بي‌چون و چرا براي هميش��ه در بچه‌ها نهادينه ش��ود‪ .‬شايسته است فلسفه‌ي ضوابط‬ ‫جاري براي دانش‌آموزان ما كه درك و هوش بااليي دارند تا حد ممكن مطرح شود‪ .‬اگر امروز پيرو بودن براي بچه‌ها صفت خوبي است‪ ،‬هدف‬ ‫آن است كه آموزش‌هاي الزم را ببينند تا فردا راهبر باشند‪ ،‬چرا كه به قول حافظ «تا راه‌رو نباشي كي راه‌بر شوي؟»‬ ‫از آن‌جا كه ضوابط مدرسه‌داري توسط انسان‌هايي كه اگرچه معلم‪ ،‬اما جايزالخطا هستند وضع شده‪ ،‬هر از گاهي فلسفه‌ي تدوين آن‌ها مورد‬ ‫بازنگري قرار مي‌گيرد و شاهد هستيم كه نسبت به پنجاه سال پيش تغييرات قابل توجهي كرده است‪ .‬به طور مثال ابزاري به نام «فلك» براي‬ ‫تنبيه‌بدني دانش‌آموزان در مدارس و مكتب‌خانه‌ها چنان رواج داشته كه به تعبير امروز گويي ابزار كمك‌آموزشي محسوب مي‌شده است!‬ ‫در ش��ماره‌ي قبل جوانه انديش��ه ميزان و نحوه‌ي اس��تفاده‌ي دانش‌آموزان از پديده‌ي نس��بتا نوين «اينترنت» بررسي شد و در اين شماره‬ ‫به ابزار ديگري كه مربوط به عصر حاضر اس��ت يعني «تلفن همراه» در مدرس��ه پرداخته ش��ده اس��ت تا داليل برخي ضوابط تعيين شده براي‬ ‫دانش‌آموزان‪ ،‬اگرچه نه به حد كمال بازگو شود‪.‬‬ ‫نظرات ش��ما كه از طريق ايميل‪ ،‬نامه يا تماس تلفني به واحد نش��ريات مجتمع برس��د‪ ،‬تعيين كننده‌ي بخش ويژه‌ي نشريه در شماره‌هاي‬ ‫كد مطلب‪J56001 :‬‬ ‫آتي خواهد بود‪ .‬‬

‫بخــش اول‬

‫باران‬

‫سيري در زمينه‌هاي سياسي بازگشت امام(ره) به ميهن ‪4 /‬‬


‫باران‬ ‫بخش ويژه حافظ‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫سيري در زمينه‌هاي سياسي بازگشت امام(ره) به ميهن‬

‫امام خميني(ره) ‪ :‬استقالل‌طلبي شما در جبين تاريخ ثبت شد‬

‫پس از محرم س��ال ‪ 57‬رژيم كه ضربه تظاهرات‬ ‫ميليوني عاش��ورا ب��ر كيان خود را هن��وز فراموش‬ ‫نكرده بود‪ ،‬نيك مي‌دانس��ت كه بازگش��ت حضرت‬ ‫امام خميني (ره) به ميهن‪ ،‬به معناي فروپاشي نظام‬ ‫حاكم است‪ .‬ساده ترين راهي كه براي مهار نهضت‬ ‫به ذهن بختيار رس��يد مخالفت با بازگشت امام بود‬ ‫كه طي آن دستور بسته شدن فرودگاه‌هاي كشور را‬ ‫صادر نمود‪ .‬تيتر صفحه اول روزنامه كيهان اين بود‪:‬‬ ‫« تانك‌ها مهرآباد را محاصره كردند‪...» .‬‬ ‫آن هنگام كه كلنل شفر وابسته‌ي نظامي‌آمريكا‬ ‫در ته��ران در پاي��ان روز ‪ 22‬بهمن‌م��اه با مخابره‬ ‫گزارش خود به واشنگتن با كوهي از غم اعالم كرد‪:‬‬ ‫«ارتش تسليم شد‪ .‬آيت‌ا‪ ...‬خميني پيروز شد‪ .‬نظم‬ ‫موجود فرو ريخت‪ ،)1( ».‬س��ران آمريكا و اسرائيل‬ ‫تصور نمي‌نمودند كه اين زلزله سياس��ي در عمق‬ ‫اقيانوس مستعمرات خود‪ ،‬سونامي‌را در بطن دارد‬ ‫كه جهان اسالم و حتي ‪back yard‬اياالت متحده‬ ‫در آمريكاي جنوبي را آنچنان به خروش در خواهد‬ ‫آورد‪ .‬خروشي كه سه دهه پس از آن‪ ،‬اين چنين در‬ ‫مهد تفرعن‪ ،‬در ظرف چند روز معادالتش��ان را به‬ ‫سخره گرفته و به ناچار و به درستي جوانان مصري‬ ‫را «فرزن��دان خميني» بخوانند‪ .‬اما آمريكا هرچند‬ ‫دير‪ ،‬دريافته اس��ت كه هنوز آفتاب دولت خميني‬ ‫ندميده و اين هنوز از نتايج س��حر اس��ت‪ .‬آنجا كه‬ ‫نيكالس وليوتس (‪ )Nicholas Veliotes‬سفير‬ ‫سابق آمريكا در قاهره‪ ،‬مضطربانه و مايوسانه اعالم‬ ‫مي‌نماي��د‪ :‬در صورت بدتر ش��دن اوضاع در مصر‪،‬‬ ‫دول��ت آمريكا براي هرگونه هم��كاري با هر نظام‬ ‫جديدي در اين كشور آمادگي دارد اما اين مشروط‬ ‫ب��ه ايجاد يك رژيم الئيك اس��ت‪ .‬دولت آمريكا با‬ ‫ايجاد جمهوري اس�لامي‌در مصر مطابق آنچه كه‬ ‫در ايران است‪ ،‬مخالفت خواهد كرد‪.‬‬

‫اما حتي پيش بيني اين نتايج سحر نيز چيزي را‬ ‫براي آنان تغيير نمي‌داد‪ .‬چه آن‌كه از دس��ت دادن‬ ‫مهره اي وابس��ته در قل��ب خاورميانه كه به مدال‬ ‫بدل��ي «ژاندارمي» دل خوش بود نيز كم فاجعه‌اي‬ ‫به ش��مار نمي‌رفت‪ .‬از همي��ن روي بود كه اياالت‬ ‫متحده در س��ال‌هاي نهضت اسالمي‌مردم ايران و‬ ‫به ويژه در يك س��ال پاياني آن (‪56-57‬ش) تمام‬ ‫گزينه‌هاي ممكن براي س��ركوب را اعم از تخريب‬ ‫وجهه امام خميني (ره)‪ ،‬آزادي نس��بي‪ ،‬وعده‌هاي‬ ‫فريبنده‪ ،‬مش��ت آهنين و كش��تار‪ ،‬مطرح نمودن‬ ‫ملي��ون مذهبي و الئيك به عن��وان آلترناتيو رژيم‬ ‫و‪ ...‬را ب��ر روي مي��ز ق��رار داده و يك به يك مورد‬ ‫آزمون ق��رار دادند‪ .‬اما نتيجه‌ي ام��ر براي رژيم و‬ ‫آمريكا نوميد كننده بود‪.‬‬ ‫به ش��هادت رساندن س��يد مصطفي و مقاله‌ي‬ ‫‌توهين‌آميز به ساحت امام محبوبيت هرچه بيشتر‬ ‫ايش��ان را به همراه داشت‪ .‬وعده‌هاي پوچ شريف‬ ‫امامي‌در تكريم انس��انيت به كش��تار ‪ 17‬شهريور‬ ‫انجاميد! كش��تار ‪ 17‬شهريور به برافروخته شدن‬ ‫بيشتر نهضت منجر گشت‪ .‬چرخش از وعده‌هاي‬ ‫ليبرال��ي ب��ه س��مت حكومت ي��ك نظامي‌به نام‬ ‫ازه��اري و چن��گ و دندان نش��ان دادن به مردم‬ ‫مقدمه تظاهرات ميليوني در تاس��وعا و عاشوراي‬ ‫‪ 1357‬شد!‬ ‫فرار ش��اه نيز كه در بدو ام��ر آنچنان اميدوار‬ ‫به آرام ش��دن اوضاع به دس��ت بختيار بود كه در‬ ‫كشورهاي نسبتا نزديك به ايران سكني گزيد‪ ،‬نه‬ ‫تنها آنان را س��ودي نبخشيد كه زمينه‌ساز جشن‬ ‫پيروزي مردم گشت و تمام اين وقايع‪ ،‬بستر ساز‬ ‫تاريخي ترين روز نهضت اسالمي‌شد‪ .‬روزي كه با‬ ‫پاي گذاردن ام��ام خميني (ره) به ايران‪ ،‬آخرين‬ ‫روياهاي بازگشت روزهاي شيرين آمريكا و رژيم‬

‫را درهم آش��فت‪ .‬اين نوش��تار ف��ارغ از بازخواني‬ ‫مجدد حوادث ش��يرين روز بازگشت‪ ،‬تالش دارد‬ ‫س��ير تحوالت سياس��ي منجر به بازگش��ت امام‬ ‫خمين��ي (ره) در دوازدهم بهمن ماه ‪1357‬را به‬ ‫بحث بنشيند و در اين قصد‪ ،‬كنش گروه‌ها‪ ،‬افراد‬ ‫و دولت‌ه��اي كنش گر را در قبال تصميم امام به‬ ‫بازگشت‪ ،‬محور بحث خواهد داشت‪.‬‬ ‫اول‪ :‬اعالم خبر تصميم به بازگشت‬ ‫مروري بر مواضع و سخنان بنيان گذار انقالب‬ ‫اس�لامي‌گواه آنس��ت كه در نظر ايش��ان پس از‬ ‫خروج شاه گويي انقالب به پيروزي نهايي رسيده‬ ‫و كار رژيم يكسره شده است‪ .‬ايشان بدون عنايت‬ ‫ب��ه رجزخواني‌هاي بختيار‪ ،‬ضمن دعوت مردم به‬ ‫ادام��ه تظاهرات و نظاميان به گسس��ت از رژيم‪،‬‬ ‫ب��ا قلب��ي مطمئ��ن از حتمي بودن م��رگ رژيم‬ ‫مي‌گفتند‪)2( .‬‬ ‫در اين كش��اكش‪ ،‬ب��ار ديگر نقش تاس��ي به‬ ‫مكتب عاش��ورا در انقالب اسالمي‌نمود يافته و در‬ ‫آستانه اربعين حسيني امام خميني (ره) مردم را‬ ‫به تظاهرات سراس��ري در اين روز دعوت نموده و‬ ‫اين دعوت به نيكوترين وجه‪ ،‬با لبيك مردم مواجه‬ ‫شد؛ «امسال اربعين امام امت در خالل اربعين‌هاي‬ ‫پيروان شيعيان آن بزرگ مرد اسالم واقع شده‪ ،‬و‬ ‫گويي خون شهيدان ما امتداد خون‏پاك شهيدان‬ ‫كربالست‪ ،‬و اربعين اخير برادران ما بازتاب اربعين‬ ‫آن دالوران مي‌باشد؛ خون طاهر آنان به حكومت‬ ‫‏طاغوت��ي يزيد خاتم��ه داد‪ ،‬و خون پ��اك اينان‬ ‫س��لطنت طاغوتي را به هم پيچيد‪ .‬اربعين امسال‬ ‫اس��تثنايي و نمونه اس��ت؛‏راهپيمايي و تظاهرات‬ ‫پرشور در اربعين وظيفه شرعي و ملي است‪ ...‬ملت‬ ‫بزرگ در سراس��ر ايران با راهپيمايي و تظاهرات‬

‫باران ويژه حافظ‬ ‫بخش‬ ‫خود اين نظام را دفن مي‌كند‪ ،‬و مخالفت خود را‬ ‫با‏‏«شوراي سلطنت» غيرقانوني اعالم مي‌نمايد‪ ،‬و‬ ‫پش��تيباني خود را براي چندمين بار از جمهوري‬ ‫اسالمي‌اعالم‏مي‌كند‪» .‬‏ (‪)3‬‬ ‫مردم در ‪ 29‬دي ‪ 1357‬در سراسر كشور عليه‬ ‫حكومت‏پهلوي تظاهرات كردند‪ .‬ميليون‌ها ايراني‬ ‫در اين روز ضمن عزاداري‪،‬‏خواهان بازگشت فوري‬ ‫امام خميني به وطن ش��دند و در شعارهايش��ان‬ ‫ش��وراي سلطنت و دولت شاپور بختيار‏را محكوم‬ ‫كردن��د و ضم��ن نفي حكومت پهلوي خواس��تار‬ ‫برقراري جمهوري اسالمي‌شدند‪ )4( .‬همان گونه‬ ‫كه تظاهرات عاش��ورا موجبات يأس شاه را فراهم‬ ‫آورده بود‪ ،‬تظاهرات اربعين حس��يني نيز جوابي‬ ‫قاطع به ادعاهاي بختيار در برخورداري از حمايت‬ ‫مردمي‌بود‪ .‬به دنبال گسترش قيام مردمي‌و اعالم‬ ‫حمايت قاطبه ي آنان از برپايي جمهوري اسالمي‪،‬‬ ‫امام قدس س��ره در پيامي‌عزم خ��ود را مبني بر‬ ‫بازگشت به ايران اعالم داشتند‪.‬‬ ‫«بسم ا‪..‬‏‪ .‬الرحمن الرحيم‬ ‫سالم بي‏پايان و درود بي‏حد به عموم اهالي غيور‬ ‫ايران؛ ملت شريف و شجاعي كه با وحدت كلمه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫خواست خود را كه برچيده شدن نظام شاهنشاهي‬ ‫و اس��تقرار حكومت جمهوري اسالمي‌اس��ت‪ ،‬در‬ ‫اربعين امام امت سالم ا‪...‬‏ عليه براي چندمين بار‬ ‫اعالم نمود‪ .‬نهضت مقدس اسالمي‌ش��ما گرچه با‬ ‫خون پاك ش��هيدان و مصيبت‌هاي جانگداز توأم‬ ‫بود لكن آزاديخواهي و اس��تقالل طلبي ش��ما در‬ ‫جبين تاريخ ثبت ش��د‪ .‬دش��من اساس��ي خود و‬ ‫كشور خود را از صحنه بيرون رانديد‪ ،‬و بزرگترين‬ ‫خائن و جاني كش��ور را در گورس��تان تاريخ دفن‬ ‫نموديد‪ .‬شما با قيام و استقامت خود به ملت‌هاي‬ ‫مس��تضعف ثابت كرديد كه اس��لحه‏هاي مدرن و‬ ‫قدرت‌هاي شيطاني نمي‏توانند در مقابل خواست‬ ‫ملتي كه براي دفاع از عقيده و حق خود دالورانه‬ ‫بپا خاس��ته است دوام داش��ته باشند؛ و نيز ثابت‬ ‫كرديد كه قدرت ملتي آگاه‪ ،‬بر تمامي‌س�لاح‌هاي‬ ‫ابرقدرت‌ها پيروز است‪.‬‬ ‫ش��اه رف��ت و رژيم شاهنش��اهي ف��رو ريخت‪.‬‬ ‫دزدان بيت‏المال سرمايه‏ها را خارج كردند و يكي‬ ‫پ��س از ديگري گريختند‪ .‬ملت ش��جاع در اولين‬ ‫فرصت به حساب آنان خواهد رسيد‪ .‬اينان رفتند‬ ‫و آش��فتگي‌ها و خرابي‌هاي بس��ياري را بر جاي‬ ‫گذاش��تند كه با خواس��ت خدا و همت ملت بايد‬ ‫ترميم ش��ود؛ گر چه سال‌ها طول خواهد كشيد‪.‬‬ ‫اينجانب با تقديم تشكرات صميمانه به ملت عزيز‬ ‫تذكرات��ي را الزم مي‏دانم‪ 1 :‬اين‌جانب ان ش��اءا‪...‬‏‬ ‫تعالي به زودي به شما مي‏پيوندم تا در خدمت شما‬ ‫باشم و با همت شجاعانه‌ي شما به رفع مشكالت‬ ‫كوش��ا بوده و با هم‏صدا و هم‏قدم ش��دن همه‌ي‬ ‫اقشار ملت بر فسادها غلبه كنيم‪ .‬دوستان عزيزم!‬ ‫خود را براي خدمت به اسالم و ملت محروم مهيا‬ ‫كني��د‪ .‬كمر به خدمت بندگان خدا كه خدمت به‬ ‫خداست ببنديد‪ .‬من با توفيق خداوند تعالي پس‬ ‫از چن��د روزي در خدمت ش��ما خواهم بود و در‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫پش��ت سر شما به سربازي خود ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫‪ 2‬به نمايندگان محمدرضا پهلوي كه مجلس��ين‬ ‫را غصباً اش��غال كرده‏اند اخطار كنيد كه خانه‌ي‬ ‫مل��ت را خالي كنند تا نماين��دگان مردم پس از‬ ‫پنجاه س��ال كه ملت از حق خود محروم بود‪ ،‬به‬ ‫خانه‌ي خود بيايند‪ .‬و ان شاءا‪...‬‏ همه خواهيد ديد‬ ‫ك��ه انتخابات آزاد و مجلس س��الم يعني چه‪ .‬من‬ ‫ب��ه آنان اخطار مي‏كنم كه در صورت ورود مجدد‬ ‫به مجلس مس��وول هر گونه پيشامدي خود آنان‬ ‫هس��تند‪ 3 .‬بار ديگر به اعضاي شوراي سلطنتي‪،‬‬ ‫كه شاخه‏اي اس��ت از ريشه‌ي غير قانوني‪ ،‬اخطار‬ ‫مي‏شود كه از ش��ورا كناره‏گيري كنند و بيش از‬ ‫اي��ن با ملت مخالف��ت نكنند‪ 4 .‬بار ديگر به قواي‬ ‫انتظامي‌و نيروهاي زميني‪ ،‬هوايي‪ ،‬دريايي توصيه‬ ‫مي‏ش��ود كه در حفظ انتظامات بكوش��ند و ملت‬ ‫ش��ريف و بيدار با آنان همكاري كنند‪ .‬ملت آگاه‬ ‫ايران بايد از اش��خاص و يا گروه‌هاي منحرف كه‬ ‫در اي��ن موقع حس��اس به فكر آش��وب افتاده و‬ ‫مي‏خواهند به نفع اجانب خيانت به كشور كنند‪،‬‬ ‫جدا ً جلوگيري كنند؛ و به آشوبگران هشدار دهند‬ ‫كه از اعمال ضد انس��اني و اسالمي‌و ملي اجتناب‬ ‫كنند و به ملت بپيوندند‪ .‬از خداوند متعال پيروزي‬ ‫ملت ايران را خواستارم‪ .‬والسالم عليكم و رحمة‏ا‪...‬‏‪.‬‬ ‫روح ا‪...‬‏ الموس��وي الخميني»(‪)5‬پس از اين پيام‬ ‫روزنامه اطالعات به نقل از داماد امام خميني (ره)‬ ‫اعالم نمود كه امام به همراه دويست نفر به زودي‬ ‫در تهران خواهند بود‪)6( .‬‬ ‫دوم‪ :‬واكنش­‌هاي مردمي‬ ‫خبر بازگش��ت امام خمين��ي (ره) در روزهاي‬ ‫آين��ده به ميهن به يكباره ش��ور و ش��وقي وصف‬ ‫ناپذير را در ميان مردم پديد آورد‪ .‬اما اين ش��وق‬ ‫ديري نپائيد‪ .‬در بدو امر قرار بود اين سفر در روز‬ ‫پنجشنبه پنجم بهمن ‪ 1357‬انجام گيرد اما دولت‪،‬‬ ‫با بس��تن فرودگاه‌ها مانع از انجام اين امر شد‪ .‬با‬ ‫انتشار خبر بسته شدن فرودگاه‌ها‪ ،‬لبخند شادي‬ ‫موقتا بر چهره‌ها خشكيد و جمعيت‌هاي ميليوني‬ ‫مردم به خيابان‌ها ريختند و كارمندان و كارگران‬ ‫اعتصابات خود را گسترش دادند‪.‬‬ ‫تهراني‌ها و شهرستاني‌هايي كه براي استقبال از‬ ‫امام (ره) به تهران آمده بودند‪ ،‬با برپايي راهپيمايي‬ ‫گسترده به سوي فرودگاه مهرآباد‪ ،‬اعتراض و خشم‬ ‫خود را از بس��ته ش��دن فرودگاه‌ها ابراز داشتند‪.‬‬ ‫تعدادي از پرس��نل ني��روي هوايي در اعتراض به‬ ‫تعطيلي فرودگاه‌ها و لغو س��فر رهبر انقالب‪ ،‬طي‬ ‫تظاهراتي به منزل آيت ا‪ ...‬طالقاني رفتند‪)7( .‬‬ ‫س��فارت آمري��كا در تهران در گ��زارش خود‬ ‫به واش��نگتن‪ ،‬اوضاع داخلي اي��ران را اين چنين‬ ‫توصيف مي‌كند‪ « :‬ايران در انتظار [امام] خميني‬ ‫اس��ت‪ .‬بختيار عهد مي‌كند كه محكم بايس��تد‪...‬‬ ‫آيت‌ا‪‌...‬هاي ميانه رو خود را از بختيار دور مي‌كنند‪.‬‬ ‫بختيار نخس��ت‌وزير‪ ،‬ديشب ملت را مورد خطاب‬ ‫قرار داد و اظهار داش��ت كه وي اس��تعفا نخواهد‬ ‫داد‪ ...‬اعتصابات بدون كاسته شدن ادامه مي‌يابد‪.‬‬

‫كارگران (كاركنان) مخالف‪ ،‬شب گذشته درست‬ ‫پس از اين‌كه وي (بختيار) س��خنرانيش را شروع‬ ‫كرده ب��ود‪ ،‬برق را قطع كردن��د‪ ...‬كاركنان راديو‬ ‫و تلويزي��ون مل��ي ايران رس��ما از قب��ول رييس‬ ‫جديدشان امير مسعود برزين خودداري نموده‌اند‪.‬‬ ‫كاركنان وزارت دادگس��تري نيز اظهار داشته‌اند‬ ‫هيچ وزيري را كه توس��ط بختيار منصوب ش��ده‬ ‫است‪ ،‬قبول نخواهد كرد‪.‬‬ ‫در همين حال كميت��ه منتخب امام خميني در‬ ‫رابطه با تنظيم اعتصابات از كاركنان پست و مخابرات‬ ‫خواس��ت تا به منظور رفع نياز و ارس��ال مواد پستي‬ ‫و برق��راري ارتباطات هموطنان به ويژه در آس��تانه‬

‫ورود ام��ام به ايران‪ ،‬اعتصاب خود را پايان دهند‪ .‬اين‬ ‫درخواس��ت بالفاصله مورد اجابت كاركنان اعتصابي‬ ‫قرار گرفت‪)8( » .‬مردم به صورت روزانه به راهپيمايي‬ ‫مي‌پرداختند‪ .‬در هفتم بهمن در ميدان‌هاي ‪ 24‬اسفند‪،‬‬ ‫ژاله‪ ،‬فوزيه‪ ،‬خيابان‌هاي فرح آباد‪ ،‬ش��هناز‪ ،‬آيزنهاور‪،‬‬ ‫اميرآباد و مقابل دانش��گاه تهران به مدت ‪ 6‬س��اعت‬ ‫صحنه‌ي نبردهاي خونين خياباني بود‪)9( .‬‬ ‫به طور قطع مي‌­توان حمايت پرش��ور مردم از‬ ‫تصميم امام خميني (ره) به بازگشت به ميهن را‬ ‫ك��ه از راه‌هاي مختلف اعم از تظاهرات‪ ،‬تحصن و‬ ‫اعتصاب فشار عيني و رواني بسياري را بر رژيم و‬ ‫اهم عواملي دانست‬ ‫شخص بختيار وارد آورد را از ّ‬ ‫كه نهايتا بختيار را مجبور به عقب نشيني نمود‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬واكنش رژيم و پاسخ امام‬ ‫بختي��ار ‪ -‬حداقل در ظاه��ر‪ -‬اعتماد به نفس‬ ‫بااليي از خويش نشان مي‌­داد و هنوز به سركوب‬ ‫انقالب اسالمي‌اميد داشت‪ .‬وي بعد از اعالم تصميم‬ ‫ام��ام خميني (ره) به بازگش��ت گفت‪« :‬با كمال‬ ‫استواري برجاي خود خواهم ماند» (‪)10‬‬

‫‪5‬‬


‫باران‬ ‫بخش ويژه حافظ‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪6‬‬

‫از ط��رف ديگر اعالم تصميم قطعي امام مبني‬ ‫بر بازگش��ت ايشان به ايران عوامل رژيم پهلوي را‬ ‫دچار اضطراب كرده بود و آنان با تشكيل جلسات‬ ‫متع��دد در ص��دد يافتن راه نجات خ��ود بودند و‬ ‫حتي بس��ياري از عوامل رژيم از ايران گريخته و‬ ‫به ديگر كش��ورها پناهنده شدند‪ .‬رژيم كه ضربه‬ ‫تظاهرات ميليوني عاش��ورا بر كيان خود را هنوز‬ ‫فراموش ننموده بود‪ ،‬نيك مي‌دانست كه بازگشت‬ ‫حضرت ام��ام خميني (ره) به ميه��ن‪ ،‬به معناي‬ ‫فروپاش��ي نظام حاكم است‪ .‬ساده‌ترين راهي كه‬ ‫براي مهار نهضت به ذهن بختيار رس��يد مخالفت‬ ‫با بازگشت امام بود كه طي آن دستور بسته شدن‬ ‫فرودگاه‌ه��اي كش��ور را صادر ك��رد‪ .‬تيتر صفحه‬ ‫اول روزنام��ه كيهان اين بود‪« :‬تانك‌ها مهرآباد را‬ ‫محاصره كردند‪ ».‬از پرواز هواپيمايي امام خميني‬ ‫از پاريس جلوگيري ش��د‪ .‬بهانه رژيم ش��رايط بد‬ ‫آب و هواي��ي براي پ��رواز بود‪ .‬اما يكي از خلبانان‬ ‫پرواز كه قرار بود با هواپيماي مخصوص به پاريس‬ ‫برود گفت‪« :‬وضع غير عادي كه امروز در فرودگاه‬ ‫مهرآباد به وجود آمده‪ ،‬به خاطر جلوگيري از پرواز‬ ‫هواپيمايي اس��ت كه قرار بود امام را به وطن باز‬ ‫گرداند‪ .‬بر خالف آنچه اعالم كرده‌اند كه به خاطر‬ ‫ب��دي هوا امكان پرواز وجود ندارد‪ ،‬به عنوان يك‬ ‫خلبان آگاه اعالم مي‌كنم كه اين هوا هواي ايده‌آل‬ ‫براي پرواز اس��ت‪ .‬از اين گذشته نيم ساعت قبل‬ ‫علي‌رغم بس��ته بودن فرودگاه و وجود وضع فوق‬ ‫العاده‪ ،‬يك هواپيماي ارتش آمريكا در فرودگاه به‬ ‫زمين نشس��ت‪ .‬بنابر اين نمي‌توان قبول كرد كه‬ ‫بدي هوا امكان پرواز يا نشستن به‬ ‫هواپيما را نمي‌دهد‪)11( » .‬‬ ‫اما اين دس��تور واكنش��ي قاطع‬ ‫از جان��ب مردم را به هم��راه آورد‪.‬‬ ‫همچني��ن امام در روز پنج ش��نبه‬ ‫پنج��م بهمن ضم��ن مصاحبه اي‬ ‫فرمود‪« :‬م��ن از ايرانياني كه با من‬ ‫همراه��ي كرده‌اند متش��كرم‪ .‬من‬ ‫مي‌خواس��تم فردا را در ميان ملت‬ ‫باش��م و هر رنجي كه آن‌ها مي‌برند‬ ‫م��ن هم با آن‌ها باش��م‪ .‬لكن دولت‬ ‫خائن از اين امر مانع شده و همه‌ي‬ ‫فرودگاه‌هاي ايران را بست‪ .‬من پس‬ ‫از باز ش��دن فرودگاه‌ه��ا‪ ،‬بالفاصله‬ ‫به ايران خواه��م رفت به او خواهم‬ ‫فهماند كه ش��ما غاصب هستيد و‬ ‫خائ��ن به ملت م��ا‪ ،‬و ملت ما ديگر‬ ‫تحمل ش��ما نوكره��اي خارجي را‬ ‫نخواهد كرد‪ .‬باري اين‌ها بايد بدانند‬ ‫كه وق��ت آن ك��ه قل��دري بكنند‬ ‫گذشت‪ .‬من ملت ايران را به ادامه ي‬ ‫نضهت دعوت مي‌كنم تا اين قلدرها‬ ‫را بر جاي خودش��ان بنشانند‪ ،‬لكن‬ ‫آرام��ش را از دس��ت ندهند‪ .‬من از‬ ‫همه ي ملت ايران تش��كر مي‌كنم‬ ‫و در اولي��ن فرصت پيش مردمم به‬

‫ايران خواهم رفت تا با آن‌ها يا كشته شوم و يا حقوق‬ ‫ملت را بگيرم كه به ملت برگردانم‪ .‬خداوند همه ي‬ ‫ش��ما را توفيق بدهد‪ ،‬ملت ايران بايد بداند كه اين‬ ‫شخص كه متكفل حكومت شده است‪ ،‬به ايل خودش‬ ‫خيانت مي‌كند‪ .‬آن ايلي كه پشتوانه‌ي ايران بودند و‬ ‫رضاش��اه آن‌ها را از پاي در آورد‪ .‬اين شخص به ايل‬ ‫خودش‪ ،‬ب��ه ملت خودش خيانت مي‌كند‪ .‬بايد ايل‬ ‫بختياري بداند كه اين اشخاص را كه به آن‌ها خيانت‬ ‫مي‌كنند از جلو راه ملت بردارند‪ .‬بايد ارتش بداند كه‬ ‫اين‌ها خيانتكارند و به آن‌ها كمك نكنند‪ .‬بايد همه‬ ‫ي ايران بدانند كه توطئه اي در كار اس��ت‪ .‬از اين‬ ‫توطئه بايد جلوگيري شود‪ .‬اين آخرين قدمي‌است‬ ‫كه اين خائنين بر مي‌دارند و ما ان شاء ا‪ ...‬اين قدم‬ ‫را هم مي‌شكنيم و پيش شما مي‌آييم و آن‌ها را به‬ ‫جاي خودشان خواهيم نشاند‪.‬‬ ‫از امام سؤال ش��د‪ :‬چه وقت تصور مي‌كنيد كه‬ ‫خواهيد توانس��ت به ايران برويد؟ فرمود‪ :‬هر وقت‬ ‫كه منع برداش��ته شود و فرودگاه‌ها باز شود من به‬ ‫ايران خواهم رفت و اگر بنا باشد خون من بريزد‪ ،‬در‬ ‫پيش رفقاي خودم و همراه جوان‌هاي ايران بريزد‪.‬‬ ‫ما از اين هيچ باكي نداريم و س��رافرازي اس�لام و‬ ‫ايران را مي‌خواهيم‪)12( » .‬‬ ‫رژيم با دس��تپاچگي تم��ام گزينه‌هاي پيش روي‬ ‫خود را براي جلوگيري از اين بازگش��ت بر روي ميز‬ ‫قرار م��ي‌­داد و در اين راه از هيچ اقدامي‌ابا نداش��ت‪.‬‬ ‫ارتش��بد فردوس��ت رييس دفتر ويژه ش��اه پيرامون‬ ‫مراجعت امام (ره) اظهار مي‌دارد‪ « ... :‬گفته مي‌ش��د‬ ‫كه بختيار از روزي كه نخس��ت وزير شد‪ ،‬هر روزه از‬

‫باران ويژه حافظ‬ ‫بخش‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪7‬‬

‫ساعت ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬بعدازظهر كميسيوني در نخست‌وزيري‬ ‫تشكيل مي‌داد كه در آن نماينده‌ي ساواك‪ ،‬نماينده‌ي‬ ‫ش��هرباني‪ ،‬نماينده‌ي ژاندارم��ري‪ ،‬نماينده‌ي اداره‌ي‬ ‫دوم ارتش‪ ،‬رييس س��تاد ارتش و فرماندهان سه نيرو‬ ‫شركت داشتند‪ .‬در اين كميسيون از مسائل انتظامي‌و‬ ‫اطالعات��ي و امنيتي صحبت مي‌ش��د و بخش قابل‬ ‫اعتنايي از جلسات مصروف طرح نقشه براي جلوگيري‬ ‫از ورود امام مي‌گرديد‪ ...‬در همين كميسيون بود كه‬ ‫طرح انفجار هواپيماي امام نيز مطرح ش��د‪)13( » ...‬‬ ‫جدايي نظاميان و فرار س��ربازها‪ ،‬گسترش تظاهرات‬ ‫به سراس��ر كشور و اعتصابات فلج كننده نهايتا غرور‬ ‫بختيار را درهم شكسته و او را وادار به عقب نشيني‬ ‫كرد‪ .‬مرحله‌ي نخست عقب نشيني تصميم بختيار به‬ ‫سفر به پاريس و مالقات مستقيم با امام بود‪ .‬بازرگان‬ ‫كه ظاهرا او نيز س��وداي توافق بختيار و امام خميني‬ ‫(ره) را داش��ت واس��طه مذاكرات اوليه ب��ود‪ .‬اما امام‬ ‫خميني (ره) به چيزي كمتر از تغيير فروپاشي رژيم‬ ‫راض��ي نبودند و از ماهي��ت اين اقدامات كه به دنبال‬ ‫«تعديل» انقالب صورت مي‌گرفت آگاه بودند‪ .‬يزدي‬ ‫مي‌نويسد‪« :‬در بيست و ششم دي ماه بازرگان به من‬ ‫تلف��ن كرد و گفت‪ :‬بختيار تماس گرفته و پيغام داده‬ ‫است كه آقا چه امري دارند؟ بروم؟‪ ...‬اين مطلب را به‬ ‫امام گفتم‪ .‬ايش��ان فرمودند‪ :‬پذيرش بختيار منوط به‬ ‫استعفاي او خواهد بود‪ .‬آن هم حاال صالح نيست‪ .‬حاال‬ ‫بماند‪)14(» .‬بخيتار پس از اين ناكامي‌تسليم اراده ملت‬ ‫شد‪ .‬وي در نهم بهمن ماه گفت‪« :‬به صداي بلند اعالم‬ ‫مي‌كنم كه حضرت آيت ا‪ ...‬هر وقت ميل داشته باشند‬ ‫مي‌توانند به كش��ور باز گردند‪ .‬در راه بازگشت ايشان‬ ‫هيچ مانعي نيست‪)15( » .‬‬ ‫كد مطلب‪J56002 :‬‬

‫پي نوشت‪:‬‬ ‫‪ .1‬گري س�يك‪ ،‬هم�ه چيز فرو‬ ‫مي‌ريزد‪ ،‬ص ‪24‬‬ ‫‪ .2‬به عنوان نمونه ن ك صحيفه‬ ‫نور‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪143‬‬ ‫‪ .3‬همان‪ ،‬ص ‪148‬‬ ‫‪.4‬ن‪.‬ك اطالعات‪ 30 ،‬دي‪1357‬‬ ‫‪ .5‬صحيفه نور‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪155‬‬ ‫‪ .6‬اطالعات‪ 1 ،‬بهمن‪1357‬‬ ‫‪.7‬ن‪.‬ك اطالع�ات ‪5‬و‪ 6‬بهم�ن‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪ .8‬ورود امام به ايران‪ ،‬ويژه نامه‬ ‫دهه فجر‪ ،‬نشر سوره مهر‪.‬‬ ‫‪ .9‬كيهان‪ 7 ،‬بهمن‬ ‫‪ .10‬اطالعات ‪ 1‬بهمن ‪1357‬‬ ‫‪ .11‬كيهان‪ 4 ،‬بهمن ‪1357‬؟‬ ‫‪ .12‬كيهان‪ 7 ،‬بهمن ‪1357‬‬ ‫‪ .13‬ظه�ور و س�قوط س�لطنت‬ ‫پهلوي‪ ،‬حس�ين فردوست‪ ،‬تهران‬ ‫موسس�ه مطالعات و پژوهش‌هاي‬ ‫سياسي‪ ،‬ج ‪ ،۱‬ص ‪۶۰۷‬‬ ‫‪ .14‬ي�زدي‪ ،‬ابراهي�م‪ ،‬آخري�ن‬ ‫تالش‌ه�ا در آخرين روزه�ا‪ ،‬قلم‪،‬‬ ‫تهران‪ ،1363‬ص ‪137‬‬ ‫‪ .15‬كيهان‪ 9 ،‬بهمن‪1357‬‬

‫بخـش دوم‬

‫سرگرمي‬

‫مشاهير‪ /‬علي مسعودي‪8 /‬‬ ‫تكنولوژي‪ /‬محمدمهدي نصيري‪10 /‬‬ ‫وب‌سايت‪ /‬محمد شمين‌بر‪12 /‬‬ ‫جهانگردي‪ /‬عرفان طاعتي‌زاده‪14 /‬‬ ‫بازي‪ /‬مهدي پاك‌گهر‪16 /‬‬


‫سرگرمي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪8‬‬

‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫يـــر‬

‫گردآوري‪ :‬علي مسعودي‬ ‫واحد پژوهش مجتمع‬

‫رنه دكارت (‪)René Descartes‬‬

‫رنه دکارت‪ ،‬فیلسوف‪ ،‬ریاضی‌دان و فیزیک‌دان بزرگ عصر رنسانس در روز ‪ ۳۱‬مارس ‪ ۱۵۹۶‬میالدی در شهرک الهه از ایالت تورن (‪ )Touraine‬فرانسه‬ ‫زاده شد‪ .‬مادرش در سیزده ماهگی وی درگذشت‪ ،‬و پدرش قاضی و مستشار پارلمان انگلستان بود‪.‬دکارت در سال ‪ ۱۶۰۶‬میالدی‪ ،‬هنگامی‌که پسر ده ساله‌ای‬ ‫بود‪ ،‬وارد مدرسه الفلش (‪ )La Fleche‬شد‪ .‬این مدرسه را فرقه‌ای از مسیحیان به نام ژزویتها یا یسوعیان تأسیس کرده بودند و در آن علوم جدید را همراه با‬ ‫تعالیم مسیحیت تدریس می‌کردند‪ .‬دکارت طی هشت سال تحصیل در این مدرسه‪ ،‬ادبیات‪ ،‬منطق‪ ،‬اخالق‪ ،‬ریاضیات و مابعدالطبیعه را فرا گرفت‪ .‬در سال ‪۱۶۱۱‬‬ ‫میالدی‪ ،‬دکارت در یک جلسه سخنرانی تحت عنوان اکتشاف چند سیاره سرگردان در اطراف مشتری‪ ،‬از اکتشافات گالیله اطالع حاصل کرد‪ .‬این سخنرانی‬ ‫در روح او تأثیر فراوان گذاش��ت‪ .‬پس از اتمام دوره و خروج از الفلش‪ ،‬مدتی به تحصیل علم حقوق و پزش��کی مش��غول گردید‪ ،‬اما در نهایت تصمیم گرفت به‬ ‫جهانگردی پرداخته و آن‌گونه دانشی را که برای زندگی سودمند باشد فرا بگیرد‪ .‬دكارت زندگي‌اش را صرف پاسخ به دو پرسش اصلي كرد‪:‬‬ ‫معرفت یقینی‪ :‬دکارت در آغاز جوانی بس��یار دلبس��ته ریاضیات بود‪ .‬این به آن خاطر بود که می‌دید ریاضیات دارای نظامی‌کام ًال یقینی اس��ت‪ .‎‬در حالی که س��ایر رشته‌های علمی‌و مخصوصا‬ ‫فلسفه این گونه نیست‪ .‬فکر او بیشتر از هر چیزی متوجه فلسفه بود زیرا فلسفه را بنیاد معرفت بشری می‌دانست و اگر فلسفه به یقین نمی‌رسید‪ ،‬به هیچ دانشی نمی‌شد اعتماد کرد‪.‬در آن زمان‬ ‫بسیاری از اندیشمندان به شکاکیت مطلق فلسفی گرویده بودند و می‌گفتند‪ :‬در هیچ موضوعی نمی‌توان به یقین رسید‪ .‬دکارت این امر را قبول نداشت و می‌خواست به هر صورتی که شده یقین‬ ‫را در فلسفه و دانش داخل کند‪.‬به همین خاطر به این فکر افتاد تا فلسفه و تمام دانشهای انسانی را به روشی ویژه با هم درآمیزد و طوری آن را بنا کند که مانند ریاضیات کام ًال یقینی باشد‪.‬‬ ‫رابطه جسم و روح‪ :‬اما در اینجا پرسشی اساسی وجود داشت که با تبیین مادی از طبیعت جور در نمی‌آمد‪ :‬علت اعمال و حرکات ما انسان‌ها چیست ؟ این علت از دو حال خارج نیست‪ :‬یا جسم و بدنمان است‬ ‫یا چیز دیگری غیر از آن‪ .‬ما به طور واضح درک می‌کنیم که جسم ما که ماده ما است تحت فرمان ما قرار دارد و ما خودمان علت اعمال و رفتارمان هستیم؛ اما این «خود» چه چیزی است ؟ آیا منظور از این خود‪،‬‬ ‫روح ما است؟ اما روح انسانی چیست؟ چه رابطه‌ای میان روح و جسم انسان وجود دارد؟ روح انسان به طور مسلم امری مادی نیست؛ بنابراین آیا امری غیر مادی در ماده اثر می‌گذارد؟ این امر چگونه ممکن است؟‬

‫بلز پاسكال‬

‫(‪)Blaise Pascal‬‬

‫بلِ��ز پاس��کال‏ (‪ )۱۶۲۳ - ۱۶۶۲‬ریاض��ی‌دان‪،‬‬ ‫فیزیکدان و فیلس��وف فرانس��وی که در سال‌های‬ ‫پایان عمر کوتاه‌اش ب��ه الهیات روی آورد‪.‬ابداعات‬ ‫او در رياضي��ات عبارتن��د از‪ :‬تئ��وري احتماالت و‬ ‫مثلث پاسكال هس��تند‪ .‬ابدعات پاسكال در حوزه‬ ‫فيزي��ك عبارتن��د از‪ :‬مطالعاتي در حوزه س��یاالت‬ ‫(هیدرودینامیک و هیدروستاتیک) بر اساس اصول‬ ‫سیاالت هیدرولیک كه به اختراعات او در این زمینه شامل فشار هیدرولیک (استفاده از فشار‬ ‫هیدرولیک برای افزایش نیرو) و س��رنگ انجاميد‪ .‬پاس��کال به‌دنبال انجام آزمایش‌ها دیگری بر‬ ‫روي جيوه در كتاب تجربیات جدید از خالء را نوش��ت که در آن قوانین اصلی در مورد میزان‬ ‫تأثیر فشار هوا بر مایعات مختلف عنوان شده بود‪ .‬پاسکال همچنین دالیل این مساله را که چرا‬ ‫در باالی ستون مایعات در لوله بارومتر خال وجود دارد را عنوان کرد‪.‬‬

‫ویلیام شکسپیر‬ ‫(‪)William Shakespeare‬‬

‫شكسپير (‪ )۱۶۱۶-۱۵۶۴‬شاعر و نمایشنامه‌نویس‬ ‫انگلیس��ی ک��ه وی را بزرگ‌ترین نویس��نده در زبان‬ ‫انگلیسی دانسته‌اند‪.‬ویلیام شکسپیر در انگلستان در‬ ‫شهر استراتفورد متولد شد‪.‬شهرت شکسپیر به عنوان‬ ‫شاعر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬بازیگر و نمایشنامه نویس منحصر به‬ ‫فرد اس��ت و برخی او را بزرگترین نمایشنامه نویس‬ ‫تمام دوران می‌دانند اما بس��یاری از حقایق زندگی او‬ ‫مبهم است‪.‬نمایش‌های ابتدایی شکسپیر شامل ‪ :‬هنری چهارم‪ ،‬تیتوس آندرونیکس‪ ،‬رویای شبی در‬ ‫نیمه تابستان‪ ،‬تاجر ونیزي و ریچارد دوم می‌شود که همگی در میانه و اواخر دهه ‪ ۱۵۹۰‬تاریخ گزاری‬ ‫شده‌اند‪.‬همینطور بعضی از تراژدی‌های مشهور او که در اوایل دهه ‪ ۱۶۰۰‬نوشته شده‌اند شامل ‪ :‬اتللو‪،‬‬ ‫شاه لیر و مكبث می‌شود‪ .‬در حدود سال ‪ ۱۶۱۰‬شکسپیر به استراتفورد برای استراحت بر می‌گردد و با‬ ‫اين وجود به نوشتن ادامه می‌دهد که دوره رمان و کمدی‪-‬استراتژی او به حساب می‌آید‪.‬‬

‫چارلز رابرت داروین (‪)Charles Robert Darwin‬‬

‫چارلز داروین در ‪ ۱۲‬فوریه ‪ ۱۸۰۹‬در خانواده پزش��کی ثروتمند اهل ش��روزبری در ناحیه شراپش��ایر در انگلستان دیده به‬ ‫جهان گش��ود‪ .‬او پنجمین از ش��ش فرزند خانواده بود‪ .‬پدرش رابرت داروین و مادرش س��وزانا ِوج ُوود هر دو از خانواده‌های‬ ‫اصیلزاده انگلیسی مسیحی یونیتارین بودند‪.‬وقتی داروین هشت سال داشت مادرش درگذشت‪ .‬یک سال بعد او را برای تحصیل‬ ‫به مدرس��ه ش��بانه‌روزی در شهر مجاور فرس��تادند‪ .‬در ‪ ۱۸۲۵‬پس از صرف یک سال کارآموزی در کنار پدرش برای تحصیل‬ ‫پزشکی به دانشگاه ادینبرو رفت‪ .‬اما خشونت عملیات جراحی باعث شد که از پزشکی بیزار شود و در عوض نزد یک برده‌ي‬ ‫سیاهپوس��ت آزاد ش��ده به نام جان ادمونستن به آموختن تاکسیدرمی‌مشغول مي‌ش��ود‪ .‬داروین شیفته داستان‌هایی بود که‬ ‫ادمونستن از جنگل‌های بارانی آمریکای جنوبی برایش تعریف می‌کرد‪.‬یک سال بعد داروین یکی از اعضای فعال انجمن دانشجویی طبیعی‌دانان و شاگردی مستعد‬ ‫در مکتب رابرت ادموند گرانت‪ ،‬یکی از پیشگامان «نظریه فرگشت(تكامل)» بود‪ .‬وی همچنین در کالس‌های تاریخ طبیعی رابرت جیمسون در زمینه جغرافیای‬ ‫چینه‌ش��ناختی ش��رکت می‌کرد و طریقه طبقه‌بندی گیاهان را در موزه بزرگ دانشگاه ادینبورگ می‌آموخت‪.‬در سال ‪ ۱۸۲۷‬پدر ناخشنود از این که پسر جوانش‬ ‫به پزشکی عالقه‌ای نشان نمی‌دهد‪ ،‬نام او را در کالج کریست دانشگاه کیمبریج نوشت تا در کسوت روحانیت در آید‪.‬نكته‌ي اصلي نظريه داروين از اين قرار است‬ ‫كه‪ :‬موجودات زنده در طي زمان تغيير يافته‌اند‪ ،‬و آن‌ها كه اكنون مي‌زيند با آن‌ها كه در گذش��ته مي‌زيس��تند تفاوت دارند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬موجودات بس��ياري كه‬ ‫زماني مي‌زيستند اكنون منقرض شده‌اند‪ .‬داروين اين ايده را در كتاب ماندگار خود با نام درباره «منشاء انواع توسط انتخاب طبيعي» كه در سال ‪ 1859‬منتشر‬ ‫شد مطرح كرد‪ .‬تمام نسخه‌هاي اين كتاب در اولين روز انتشار به فروش رفت و از آن زمان تا كنون با شكلي وسيع مخاطب داشته است‪.‬‬

‫سرگرمي‬ ‫ابوريحان بيروني‪:‬‬ ‫ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (زاده‌ي ‪ ۱۴‬شهریور ‪،۳۵۲‬‬ ‫کاث‪ ،‬خوارزم ‪ -‬درگذشت ‌ه ‪ ۲۲‬آذر ‪ ،۴۲۷‬غزنین)‪ ،‬دانشمند بزرگ‬ ‫و ریاضی‌دان‪ ،‬ستاره‌شناس‪ ،‬انسان‌شناس‪ ،‬هندشناس و تاریخ‌نگار‬ ‫ایرانی سده چهارم و پنجم هجری است و بعضی از پژوهندگان‬ ‫او را از بزرگ‌ترین فیلسوفان مشرق‌زمین می‌دانند‪ .‬همين‌طور‬ ‫او را پدر علم انسان‌شناسی و هندشناسی نيز خوانده‌اند‪ .‬بیرونی‬ ‫در خوارزم که در قلمرو سامانیان بود به دنیا آمد‪ ،‬و زادگاه او که‬ ‫در آن زمان روستای کوچکی بود‪« ،‬بیرون» نام داشت‪ .‬تألیفات‬ ‫بیرونی به زبان عربی‪ ،‬یعنی زبان علمي‌و همه‌کس‌فهم عالم اسالم‬ ‫بوده است‪ ،‬مگر التفهیم که آن را به فارسی تأليف کرد‪.‬‬ ‫ابوريحان فيلسوف‬ ‫بیرونی دقت و ظرافت نظر خویش را مدیون مطالعات فلسفی‬ ‫بود‪ ،‬اما او در فلسفه پیرو روش متعارف عهد خویش یعنی آن‬ ‫روش که به وسیله کندی و فارابی و نظایر آنان تحکیم و تدوین‬ ‫شده بود نبود؛ بلکه به باورهای ویژه و روش جداگانه و ایرادات‬ ‫خود بر ارسطو ممتاز است‪ ،‬وی همچنین از آثار فلسفی هندوان‬ ‫کتبی چون «شامل» را به عربی ترجمه نمود‪.‬‬ ‫ابوريحان اخترشناس‬ ‫نوشته‌هایی از بیرونی در دست است که به وضوح در آن‌ها‬ ‫از گردش زمین به دور خودش نام برده مي‌شود‪ .‬ضمنا بیرونی‬ ‫در کتاب «االس��طرالب» روشی برای محاسبه ی شعاع زمین‬ ‫ارائه مي‌کند (بوسیله ی افت افق وقتی از ارتفاعات به افق نگاه‬ ‫مي‌کنیم)‪ .‬بعد‌ها در کتاب «قانون مس��عودی» ابوریحان عملی‬ ‫کردن این روش توسط خود را گزارش مي‌دهد‪ .‬اندازه گیری او‬ ‫یک درجه ی سطح زمین را ‪ 58‬میل بدست آورده است که با‬ ‫توجه به اینکه هر میل عربی ‪ 1973.3‬متر است‪ ،‬شعاع زمین‬ ‫‪ 6560‬کیلومتر (بر حسب واحد‌های امروزی) به دست مي‌آید که‬ ‫تا حد خوبی به مقدار صحیح آن نزدیک است‪.‬خورشیدگرفتگی‬ ‫هش��تم آوریل س��ال ‪ ۱۰۱۹‬می�لادی را در کوهه��ای لغمان‬ ‫(افغانستان کنونی) رصد و بررسی کرد و ماه‌گرفتگی سپتامبر‬ ‫همین سال را در غزنه به زیر مطالعه برد‪.‬‬ ‫ابوريحان زيست‌شناس‪:‬‬ ‫بیرون��ی در فص��ل ‪ ۴۷‬کتاب تحقیق ماللهن��د به توضیح‬ ‫روندهای طبیعی و از جمله نظرات زیست شناختی مربوط به‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫تکامل (فرگشت) مي‌پردازد‪ .‬برخی از اندیشمندان نظرات بیرونی‬ ‫را با داروینیسم و انتخاب طبیعی قابل قیاس مي‌دانند‪ .‬یکی از‬ ‫این نظرات مشابه با نظریه بنیادین مالتوس درباره عدم تناسب‬ ‫میان نس��بت تولید مثل و نیازهای ابتدایی حیات است‪.‬بیرونی‬ ‫مي‌گوید‪« :‬حیات جهان بستگی به دانه افشانی و زاد و ولد دارد‪.‬‬ ‫با گذش��ت زمان هر دوی این فراینده��ا افزایش مي‌یابند‪ .‬این‬ ‫افزایش نامحدود است حال آنکه جهان محدود است‪ ».‬او سپس‬ ‫به این اصل موجودات زنده اشاره مي‌کند‪«.‬هنگامي‌که گروهی‬ ‫از گیاهان یا جانوران دیگر تغییری در ساختمانشان رخ ندهد و‬ ‫گونه ویژه نامیرایی را بوجود آورند‪ ,‬اگر یکایک اعضای این گونه‌ها‬ ‫به جای آنکه تنها بدنیا بیایند و از بین بروند‪ ,‬به زاد وولد بپردازند‬ ‫و چندین بار‪ ,‬چندین موجود همانند خود را بوجود آورند‪ ,‬بزودی‬ ‫تمام دنیا از همان یک گونه گیاهی یا جانوری پر خواهد گشت و‬ ‫آنها هر قلمرویی که بیابند تسخیر خواهند کرد‪».‬بیرونی سپس‬ ‫به تشریح انتخاب مصنوعی مي‌پردازد‪«.‬کشاورز ذرت خود را بر‬ ‫مي‌گزیند و تا جایی که مي‌خواهد به کشت و ذرع آن مي‌پردازد‬ ‫و آنچه را که نمي‌خواهد ریشه کن مي‌کند‪ .‬جنگل دار شاخه‌هایی‬ ‫که به نظرش برگزیده هستند را نگه مي‌دارد و سایر شاخه‌ها را‬ ‫مي‌برد‪ .‬زنبورها افرادی از گروه را که تنها مي‌خورند‪ ،‬ولی کاری‬ ‫برای کندویشان نمي‌کنند‪ ,‬مي‌کشند‪».‬وی سپس نظر خود را در‬ ‫باره طبیعت اعالم مي‌کند‪ .‬با کمي‌توجه مي‌توان دلمشغولی‌های‬ ‫داروین در باره انتخاب طبیعی را در این عبارات باز یافت‪.‬ابوريحان‬ ‫فيزيكدان‪ :‬اپیکتوگرام یعنی چگال سنج آلت برای سنجش وزن‬ ‫مخص��وص در فیزیک را اختراع ك��رد که با آن وزن مخصوص‬ ‫چیزها تعین می‌شود از اختراعات اوست‪.‬‬ ‫کتاب‌ها و کارها‬ ‫بیرونی که بر زبان‌های یونانی‪ ،‬هندی و عربی هم چیره بود‪،‬‬ ‫کتب و رس��االت بسیار که ش��مار آنها را بیش از ‪ ۱۴۶‬گزارش‬ ‫کرده‌اند نوش��ت که جمع س��طور آنها بالغ بر ‪ ۱۳‬هزار اس��ت‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن آثار او التفهیم در ریاضی��ات و نجوم‪ ،‬آثار الباقیه در‬ ‫تاریخ و جغرافیا‪ ،‬قانون مسعودی که نوعی دانشنامه است و کتاب‬ ‫تحقیق ماللهند‪ ،‬درباره اوضاع این سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا‬ ‫عادات و رس��وم و طبقات اجتماعی آن‪ .‬بیرونی کتاب دانشنامه‬ ‫خود را به نام سلطان مسعود غزنوی حاکم وقت کرد‪ ،‬ولی هدیه‬ ‫او را که سه بار شتر سکه نقره بود نپذیرفت و به او نوشت که که‬ ‫کتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته است‪،‬‬ ‫نه پول‪.‬بیرونی‪ ،‬هم‌دوره‌ي بوعلی س��ینا بود که در اصفهان‬ ‫می‌نشست و با هم مکاتبه و تبادل‬ ‫نظ��ر فکری داش��تند‪.‬بیرونی‬ ‫در جریان لشکرکش��ی‌های‬ ‫محم��ود غزن��وی ب��ه هند‬

‫(پاکس��تان امروز بخش��ی از آن اس��ت) امکان یافت که به این‬ ‫سرزمین برود‪ ،‬زبان هندی فراگیرد و در باره اوضاع هند پژوهش‬ ‫کند که فراورده‌ي این پژوهش‪ ،‬کتاب «هندشناسی» اوست‪.‬از‬ ‫دیگر آثار وی می‌توان به کتاب الصیدنه فی الطب اشاره کرد که‬ ‫کتابی است در باره گیاهان دارویی و با تصحیح دکتر عباس زریاب‬ ‫خویی منتشر شده است‪.‬آثارتحقیق ماللهند‪ :‬موضوع این کتاب‬ ‫مذهب و عادات و رس��وم هندوان و نیز گزارشی از سفر به هند‬ ‫است‪ .‬قانون مسعودی‪ :‬کتابی است در نجوم اسالمي‌شامل یازده‬ ‫بخش‪ .‬در این کتاب بخشهایی مربوط به مثلثات کروی و نیز زمین‬ ‫و ابعاد آن و خورشید و ماه و سیارات موجود است‪.‬‬ ‫التفهی��م الوایل صناعت التنجیم‪ :‬این کتاب نیز در نجوم و‬ ‫به فارسی نوشته شده است و برای مدت چند قرن متن کتاب‬ ‫درسی برای تعلیم ریاضیات و نجوم بوده است‪.‬‬ ‫الجماهر فی معرفه الجواهر‪ :‬بیرونی این کتاب را به نام ابوالفتح‬ ‫مودود بن مسعود تألیف کرد و موضوع کتاب معرفی مواد معدنی‬ ‫و مخصوصاً جواهرات مختلف است‪ .‬ابوریحان در این کتاب فلزات‬ ‫را بررسی کرده و نوشته است‪ .‬او نظریات و گفته‌های دانشمندانی‬ ‫مانند ارسطو اسحاق الکندی را درباره حدود سیصد نوع ماده‌ي‬ ‫معدنی ذکر کرده است‪.‬‬ ‫وی در این کتاب به شرح فلزها و جواهرهای قاره‌های آسیا‪،‬‬ ‫اروپ��ا و آفریقا می‌پردازد و ویژگی‌ه��ای فیزیکی ماند بو‪ ،‬رنگ‪،‬‬ ‫نرمي‌و زبری حدود ‪ ۳۰۰‬نوع کانی و مواد دیگر را شرح می‌دهد‬ ‫و نظریه‌ها و گفتارهای دانشمندان یونانی و اسالمي‌را درباره‌ي‬ ‫آن‌ها بیان می‌کند‪.‬‬ ‫صیدنه‪ :‬این کتاب درباره‌ي مواد ش��یمیایی و خواص و طرز‬ ‫تهیه آن‌ها نوشته شده است‪.‬‬ ‫آث��ار الباقیه عن القرون الخالیه (اثره��ای مانده از قرن‌های‬ ‫گذشته)‪ :‬ابوریحان در این کتاب مبدأ تاریخ‌ها و گاه‌شماری اقوام‬ ‫مختلف را مورد بحث و بررس��ی قرار داده اس��ت‪ .‬از جمله این‬ ‫اقوام ‪ -‬ایرانی‌ها ‪ -‬یونانی‌ها ‪ -‬یهودی‌ها ‪ -‬مسیحی‌ها عرب‌های‬ ‫زمان جاهلیت و عرب‌های مس��لمان نام برده و درباره اعیاد هر‬ ‫یک به تفصیل س��خن گفته است‪ .‬این کتاب را می‌توان نوعی‬ ‫تاریخ ادیان دانست‪.‬‬ ‫ترجمه‌هابیرونی بر اثر س��فرهای بسیار به هند به زبان‌های‬ ‫هندی و همچنین سانسکریت چیره بود و کتاب‌های مختلفی‬ ‫را از هندی به عربی ترجمه کرد که عبارتند از‪ :‬سیدهانتا‪ ،‬الموالید‬ ‫الصغیر‪ ،‬کلب‌یاره‪.‬‬ ‫او همچنین داس��تان‌هایی را از پارس��ی به عربی ترجمه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از جمله این داستان‌ها می‌توان شادبهر(حدیث‬ ‫قس��یم السرور)‪ ،‬عین الحیات‪ ،‬داس��تان اورمزدیار و مهریار و‬ ‫همچنین داستان سرخ‌بت و خنگ‌بت(حدیث صنمي‌البامیان)‬ ‫كد مطلب‪J56003 :‬‬ ‫را نام برد‪ .‬‬

‫ابوريحان بيروني‬

‫‪9‬‬


‫سرگرمي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪10‬‬

‫ت‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫وژي‬

‫سرگرمي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪11‬‬

‫گردآوري‪:‬‬ ‫محمدمهدي نصيري‬

‫ساعتي براي افراد نابينا‬

‫افراد نابینا برای اطالع از زمان از س��اعت‌های مخصوصی اس��تفاده می‌کنند که زمان را برای‬ ‫آن‌ه��ا ب��ه صورت صوت��ی اعالم می‌کن��د‪ .‬نمونه‌های مختلف دیگ��ری هم برای ای��ن افراد عرضه‬ ‫ش��ده ک��ه آن ه��ا با لم��س عقربه و برجس��تگی‌های موج��ود در آن می‌توانند س��اعت و زمان را‬ ‫تش��خیص دهند‪ .‬البته نمونه‌های گویا در مکان‌های ش��لوغ و پرس��روصدا کارای��ی زیادی ندارد‪.‬‏‬ ‫‏ی��ک ط��راح خوش فکر به نام دیوید چاوز س��اعتی طراحی كرده ک��ه در آن از خط بریل که خط‬ ‫نوش��تاری نابینایان اس��ت برای اعالم زمان استفاده می‌ش��ود‪ .‬فرد با لمس صفحه آن و با توجه به‬ ‫اعداد مش��خص در خط بریل می‌تواند زمان و س��اعت را بخواند‪ .‬این ساعت که نامش ‪Heptica‬‬ ‫اس��ت عالوه بر این‌که از خط بریل برای اعالم س��اعت استفاده مي‌كند دارای طرحی جذاب و زیبا‬ ‫است که مي‌تواند بازار خوبی را به دست بياورد و جایگزینی جدید برای مدل‌های قدیمی‌تر شود‪.‬‬ ‫البته هدف این ساعت فقط افراد نابینا نیست‪ .‬در واقع بسیاري از افراد ممکن است عالقمند باشند‬ ‫چنین س��اعتی داشته باشند‪ .‬برای همین موضوع این طراح یک دفترچه راهنما به همراه تیشرت‬ ‫و م��چ بن��دی را طراحی کرده که روی آن‌ها روش خواندن خط بریل آموزش داده ش��ده اس��ت‪.‬‏‬ ‫دیوید چاوز هنوز تولید این ساعت را آغاز نکرده و در حال حاضر در تالش برای جذب سرمایه و‬ ‫راه‌اندازی خط تولید ‪ Heptica‬است‪.‬‏‬

‫كينكت براي كامپيوترهاي خانگي‬

‫اگر قصد خرید ‪ PS3‬یا ‪ XBOX‬را دارید‬ ‫كمی‌صبر كنید‪ .‬مایکروس��افت قرار است‬ ‫کینکت را نیز به ویندوز ‪ SDK‬اضافه کند تا‬ ‫به راحتی در بازی های مختلف تحت ویندوز‬ ‫نیز قابل استفاده شود‪ .‬با نصب ‪Windows‬‬ ‫‪ SDK‬روی ‪ PC‬یا لپ تاپ خود می‌توانید به‬ ‫راحتی از ‪ Kinect‬خود بدون ‪ XBOX‬استفاده‬ ‫كنید‪ .‬و اما ‪.Windows SDK‬مجموعه ای از‬ ‫ابزار‪ ،‬نمونه كد ‪ ،‬اطالعات‪ ،‬مترجم ‪ Header ،‬و‪ ‬كتابخانه‌هاست كه روی ویندوز شما‬ ‫نصب می‌ش��ود و ساخت و اجرای ‪Application‬های خاصی را ممكن می‌كند‪ .‬شما‬ ‫می‌توانید آخرین نس��خه ‪ Windows SDK‬را برای ‪ Windows7‬به صورت رايگان‪ ‬از‬ ‫اينترنت دانلود كنيد‪.‬‬

‫تلويزيون با دو زاويه‌ي ديد‬

‫نسل جدید ‪ ،PSP‬بازی های ‪ PS3‬را اجرا می‌کند‬ ‫رانندگي بدون راننده‬

‫خبر پروژه فوق العاده محرمانه ماشین‬ ‫بدون راننده گوگل پاییز گذشته به طور‬ ‫خالصه و مبهم منتش��ر شد و بعد از آن‬ ‫هم چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستیم‪.‬‬ ‫ام��ا در کنفران��س ‪ TED‬این هفته در‬ ‫النگ بیچ کالیفرنیا‪ ،‬ش��اهد حضور این‬ ‫اتومبی��ل رویایی بودی��م‪ .‬گوگل نه تنها‬ ‫به شرکت کنندگان در کنفرانس اجازه‬ ‫داد که برای اولین بار درون این ماش��ین خودکار را ببیند‪ ،‬بلکه پا را از این‬ ‫هم فراتر نهاد و آن‌ها را به یک گردش جذاب با این ماشین جادویی متعلق‬ ‫به سرزمین موتورهای جستجو برد‪.‬‬

‫اگر شما هم اهل بازی با كنسول هایی مانند ‪ XBOX‬و ‪ PS3‬هستید‪ ،‬حتما گاهی در بازی‌های‬ ‫دو نفره مجبور شديد تصویری كه به دو قسمت تقسیم شده و هر كدام برای یكی از بازی كننده‌ها‬ ‫هس��ت را تحمل كنید‪ .‬س��ونی برای رفع این مش��كل تكنولوژی جدیدی ارائه كرده كه به وسیله‬ ‫آن ه��ر ك��دام از ‪ Gamer‬ها با توجه به زاویه خود نس��بت به تلویزیون‪ ،‬تصویر مربوط به خود را‬ ‫مش��اهده می‌كنند‪ .‬در واقع در این تكنولوژی‪ ،‬س��ونی تصمیم به ارائه پنلی داشت كه چند نفر به‬ ‫صورت همزمان بتوانند با اختالف زاویه‪ ،‬تصاویر مختلفی در تلویزیون مش��اهده كنند‪ ،‬اما پیش از‬ ‫آن‌كه س��ونی حرفی از این تلویزیون بزند‪ ،‬این تكنولوژی را در ‪ PS3‬به كار برد‪ .‬با اس��تفاده از این‬ ‫فناوری كه ‪ 3D Dual-View‬نام دارد‪ ،‬و از تكنولوژی‌های به كار گرفته شده در پخش تصاویر‬ ‫سه بعدی الهام گرفته شده‪ ،‬قادر خواهید بود بازی دو نفره را بدون تقسیم صفحه تلویزیون انجام دهید‪ .‬هر كدام از ‪Gamer‬ها تصویر مربوط به بازی خود را‬ ‫در تلویزیون خواهند دید‪ .‬البته بدون اینكه تصویر به دو قسمت تقسیم شود‪ .‬این امر با تفاوت در زاویه دید نسبت به صفحه تلویزیون قابل اجرا است‪ .‬در واقع‬ ‫بازی كننده‌ها با قرار گرفتن در زاویه مناسب از صفحه تلویزیون می‌توانند تصویر مناسب و مورد نظر خود را مشاهده كنند‪ .‬اگر بازی كننده‌ای مستقیما روبروی‬ ‫صفحه بنش��یند‪ ،‬هر دوتصویر را مش��اهده می‌كند‪.‬بازی كه توس��ط آن‪ ،‬این تكنولوژی را در لندن به نمایش عموم در آوردند ‪ Killzone‬بوده است‪ .‬سونی هنوز‬ ‫مشخص نكرده كه چه زمانی این تكنولوژی برای استفاده همه كاربران موجود و روی همه ‪PS3‬ها قابل اجرا خواهد بود‪.‬‬

‫س��ونی نس��خه جدید ‪ PSP‬را ‪ 2 PlayStation Portable‬نام گذاری‬ ‫نکرده اس��ت و در عوض آن را با اس��م رمز ‪NGP (Next Generation‬‬ ‫‪ )Portable‬مي‌خوان��د‪ .‬س��ونی پلتف��رم جدیدی را طراحی کرده اس��ت تا‬ ‫بازی‌های پلی استیش��ن بر گوش��ی‌های اندروید و کنسول‌های پلی استیشن‬ ‫اجرا ش��ود‪ NGP .‬یا ‪ PSP2‬پیشرفت‌های چشم‌گیری کرده است از صفحه‬ ‫نمایش تا پردازنده قدرتمندی که قادر به اجرای بازی‌های ‪3 PlayStation‬‬ ‫خواهد بود که در ادامه به بررسی کامل آن‌ها پرداخته ایم‪.‬‬ ‫صفحه نمایش ‪ NGP‬از نوع ‪ OLED‬است‪ .‬این صفحه نمایش ‪ 5‬اینچی‪،‬‬ ‫وضوح تصویر ‪ 960‬در ‪ 544‬پیکس��ل دارد وکنتراس��ت تصویر آن با ‪iPhone‬‬ ‫‪ 4‬که صفحه نمایش ‪ 3.5‬اینچی دارد‪ ،‬یکس��ان است‪ .‬صفحه نمایش ‪ NGP‬را‬ ‫نمي‌توان با ‪ PSP‬فعلی که صفحه نمایش ‪ 4.3‬اینچی با وضوح تصویر ‪ 480‬در‬ ‫‪ 272‬پیکسل دارد‪ ،‬مقایسه کرد‪ NGP .‬زوایه دید بسیار وسیعی دارد و تصویر‬ ‫آن در زاویای مختلف به خوبی مشاهده مي‌شود‪.‬عالوه بر تمام این موارد‪ ،‬صفحه‬ ‫نمایش ‪ NGP‬از نوع چندلمسی خازنی است که به شما اجازه مي‌دهد تا با لمس‬ ‫صفحه با چند انگش��ت دس��تورات را ارسال‬ ‫کنید که خ��ود باعث افزایش هیجان و لذت‬ ‫بازی‌ها در ‪ NGP‬خواهد ش��د‪.‬وقتی ‪NGP‬‬ ‫را مي‌چرخانید و به پش��ت آن نگاه مي‌کنید‬ ‫صفحه چند لمسی دیگر را مشاهده خواهید‬ ‫کرد این صفحه ‪ 5‬اینچی چندلمسی(‪Multi-‬‬ ‫‪ ،)Touch‬نمایش��گر نیس��ت و تصوی��ری‬ ‫نمایش نمي‌دهد ولی دس��تورات انگش��تان‬ ‫شما را دریافت مي‌کند‪ .‬یعنی عالوه بر ارسال‬ ‫دس��تورات از طریق صفحه نمایش لمس��ی‬ ‫جلوی ‪ ،NGP‬مي‌توانید دستورات بیشتری‬ ‫را از طریق صفحه پشت ‪ LCD‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫این روش جدیدی است که تا به حال در هیچ‬ ‫وسیله‌ای استفاده نشده است‪.‬طراحی صفحه‬ ‫چندلمسی پشت ‪ NGP‬بسیار زیباست و با‬ ‫نمادهای پلی استیشن‪ ،‬آن هم به تعداد زیاد‬ ‫و کنار هم تزئین شده است‪.‬تصور کنید با دو‬

‫صفحه لمس��ی در پش��ت و جلوی پنل و بصورت همزمان چقدر خوب مي‌توان‬ ‫بازی‌ها را کنترل کرد‪ ،‬هیچ کسی هنوز چنین تجربه ای نداشته است‪ .‬اگر چه‬ ‫نینتندو ‪ 3DS‬نیز دو صفحه نمایش دارد‪ ،‬ولی هر دو در قسمت جلوی کنسول‬ ‫قرار داده شده‌اند و تنها یکی از آن‌ها لمسی است‪.‬‬ ‫جوی استیک‌های ‪NGP‬‬ ‫س��ونی بسیاری از پیشنهادهای درخواس��تی را پذیرفته است و ‪ NGP‬را‬ ‫با جوی‌اس��تیک دوگانه آنالوگ عرضه کرده اس��ت‪ .‬سونی ‪Stick‬های آنالوگ‬ ‫‪ NGP‬را “‪ ”micro analog sticks‬نام گذاری کرده است‪ .‬همان‌طور که در‬ ‫تصویر مشاهده مي‌کنید کنترلر ‪ NGP‬تمام امکانات دسته‌های پلی استیشن‬ ‫را دارد‪ .‬باقی موارد برای کسانی که تا به حال کنسول فعلی ‪ PSP‬را در دست‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬آشناست‪ :‬چهار دکمه هندسی در قسمت راست و یک ‪ d-pad‬در‬ ‫قسمت چپ و دکمه‌های باال نیز در لبه فوقانی قرار داده شده اند‪ .‬دکمه‌های‬ ‫‪ Start, Select‬و منوی ‪ PlayStation‬نیز در گوش��ه‌های پایین راس��ت و‬ ‫چپ کنسول جای گرفته‌اند‪.‬‬ ‫‏‏بر روی ‪ NGP‬مي‌توانید جی پی اس و ‪3G‬‬ ‫ه��م پیدا کنید و عالوه ب��ر آن ‪ Wi - Fi‬نیز‬ ‫فراموش نشده است‪ .‬در ‪ PSP2‬نرم افزاری قرار‬ ‫گرفته که ‪ LiveArea‬نام دارد‪ .‬این نرم افزار‬ ‫کسانی که در اطراف شما مشغول بازی کردن‬ ‫هستند را پیدا مي‌کند و اگر در حال یک بازی‬ ‫مشترک باشید مي‌توانید یک بازی گروهی را‬ ‫به راه بیاندازید‪ .‬سونی ‪ NGP‬را از تعطیالت‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۱‬به بازار ارایه شده است‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تگاه به قدرت پلی استیش��ن‬ ‫‪ ۳‬اس��ت چون یک پردازش��گر ‪ ۴‬هسته‌ای‬ ‫‪ Cortex - A9‬دارد و البت��ه فق��ط ای��ن‬ ‫نیس��ت‪ :‬پردازشگر گرافیکی هم ‪ ۴‬هسته‌ای‬ ‫است‪ .‬شما به یک کنسول کوچک ‪ ۵‬اینچی‬ ‫نگاه مي‌کنید که دو پردازش��گر ‪ ۴‬هسته ای‬ ‫كد مطلب‪J56004 :‬‬ ‫دارد! ‬


‫سرگرمي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫و‬ ‫ب‬ ‫‌‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ـايت‬ ‫ميهن دانلود‬

‫اين سايت‪ ،‬بخش‌هاي مختلفي‬ ‫دارد‪ :‬كلي��پ موباي��ل‪ ،‬نرم‌اف��زار‬ ‫موبايل‪ ،‬معرفي گوش��ي موبايل‪،‬‬ ‫ب��ازي موبايل‪ ،‬تم موبايل‪ ،‬آهنگ‬ ‫موباي��ل‪ ،‬ترفند‌ه��اي مختل��ف‪،‬‬ ‫نرم‌افزار‌ه��اي كاربردي رايانه‌اي‪،‬‬ ‫سيستم عامل‪ ،‬درايور‪ ،‬نرم‌افزار‌هاي‬ ‫سرگرمي‪ ،‬انواع بازي‌هاي رايانه‌اي و آرشيو‌هاي صوتي و تصويري‪ .‬امكان دانلود با لينك‬ ‫مستقيم از سايت را هم دارد‪ .‬يعني مي‌توانيد فايل‌هاي آن را با استفاده از نرم‌افزار‌هاي‬ ‫مديريت دانلود مانند ‪ Orbit، DAP‬يا ‪ IDA‬به راحتي دانلود كنيد‪ .‬نياز به عضويت ندارد‬ ‫و اگر در بخش عضويت آن عضو ش��ويد‪ ،‬هر چند روز يك بار ليست دانلود‌هاي جديد‬ ‫‪http://www.mihandownload.com‬‬ ‫را براي شما ارسال مي‌كند‪.‬‬

‫نويسنده‪:‬محمدشمين‌بر‬ ‫واحد رايانه مجتمع‬

‫وطن دانلود‬

‫اين س��ايت هم اغلب بخش‌هاي‬ ‫س��ايت ميهن دانلود» را دارا است‪ .‬اما‬ ‫گ��روه بندي آن كمي‌متفاوت اس��ت‪:‬‬ ‫اب��زار س��ي دي‪ ،‬آرش��يو عكس پس‬ ‫زمين��ه‪ ،‬اپل‪ ،‬اس��كريپت‌هاي رايگان‪،‬‬ ‫بازي‪ ،‬فيلم‪ ،‬سرگرمي‪ ،‬سيستم عامل‪،‬‬ ‫نرم‌افزار‌هاي كارب��ردي مختلف‪ ،‬انواع‬ ‫بازي‌ها و نرم‌افزار‌هاي موبايل و ‪ . ...‬يكي از مهمترين جاذبه‌هاي اين سايت‪ ،‬بخش دانلود فيلم‌هاي‬ ‫مستند و آموزشي آن است‪ .‬در صورت عضويت‪ ،‬اخبار خود را به صورت دوره اي براي شما ارسال‬ ‫مي‌كند‪ .‬يكي از مشكالت اصلي اين سايت اين است كه با ‪ Internet Explorer‬مشكل دارد و براي‬ ‫مشاهده‏ي آن بهتر است از ‪ Google Chrome‬يا ‪ FireFox‬استفاده كنيد‪ .‬لينك دانلود مستقيم‬ ‫و امكان استفاده از نرم‌افزار‌هاي مديريت دانلود را هم دارد‪http://vatandownload.com .‬‬

‫كمياب آنالين‬

‫يكي از س��ايت‌هاي قديمي‌و معروف دانلود در ايران اس��ت‪ .‬همه چيز تقريباً شبيه به ميهن دانلود و‬ ‫وطن دانلود است‪ .‬يك خبرنامه‏ي خوب هم دارد كه اگر عضوش شويد دو سه بار در هفته ايميل‌هاي‬ ‫ح��اوي معرف��ي جديد ترين مطالب برايتان ارس��ال مي‌كند‪ .‬تبليغات زيادش‪ ،‬مثل اغلب س��ايت‌هاي‬ ‫دانلود‪ ،‬كمي‌اذيت مي‌كند اما نرم‌افزار‌هاي زيادي را مي‌توانيد در آن پيدا كنيد‪ .‬جزو اولين سايت‌هايي‬ ‫اس��ت كه لينك دانلود مس��تقيم را گذاشت‪ .‬يعني آن وقتي كه تقريباً همه سايت‌هاي دانلود ايراني‪ ،‬از‬ ‫‪ RapidShare‬و ‪ MegaUpload‬و ‪ ....‬براي به اشتراك گذاشتن فايل‌هايشان استفاده مي‌كردند‪ ،‬اين‬ ‫سايت‪ ،‬از روي ‪ SubDomain‬خودش‪ ،‬امكان دانلود مستقيم را براي كاربرانش فراهم كرده بود‪.‬‬ ‫اطالعات فني‪ :‬رتبه ‪ 103‬در ايران‪ .‬ميانگين زمان صرف ش��ده توس��ط هر بازديدكننده‪:‬‬ ‫حدود ‪ 6‬دقيقه‪ .‬ميانگين تعداد صفحه ديده ش��ده توس��ط هر بيننده‪ :‬حدود ‪ 5‬صفحه‪.‬حدود‬ ‫‪ 26‬درصد از بازديدكنندگان از گوگل‪ 10،‬درصد از ياهو و بقيه از ساير سايت‌ها به آن مراجعه‬ ‫‪www.kamyabonline.com‬‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬

‫دانلود رايگان‬

‫ع�لاوه بر اين‌كه گروه‌بندي‬ ‫مناسبي براي مطالبش ندارد‪،‬‬ ‫يكي از اش��كاالت عمده‌ي اين‬ ‫س��ايت عدم در نظ��ر گرفتن‬ ‫بخش��ي به عن��وان ‪ Header‬و‬ ‫لوگو اس��ت‪ .‬يكي از مزيت‌هاي‬ ‫آن نسبت به «ميهن دانلود» و‬ ‫«وطن دانلود»‪ ،‬اين است كه تبليغاتش كمتر است و راحت تر و سريعتر مي‌شود‬ ‫در سايت جست‌وجو كرد‪ .‬در هنگام نمايش نتايج جست‌وجو مي‌توانيد گزينه‏ي‬ ‫«بر اساس بخش و مجموعه» مرتب شود را انتخاب كنيد كه كمك خوبي براي‬ ‫پيدا كردن سريع مطلب مورد نظر است‪ .‬رتبه ‪ 123‬در ايران‪.‬ميانگين زمان صرف‬ ‫ش��ده توس��ط هر بازديدكننده‪ :‬حدود‪ 7‬دقيقه‪.‬ميانگين تعداد صفحه ديده شده‬ ‫‪www.freedownload.ir‬‬ ‫توسط هر بيننده‪ :‬حدود ‪ 7‬صفحه‪.‬‬

‫سرگرمي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫پي‏سي دانلود‬

‫اي��ن س��ايت ه��م از‬ ‫س��ايت‌هاي قديمي‌دانل��ود‬ ‫اس��ت و طرف��داران خ��ود‬ ‫را دارد‪ .‬اي��ن س��ايت ه��م‬ ‫مش��كالتي در طراحي دارد‬ ‫اما گروه بندي مناس��ب آن‬ ‫كمك مي‌كند كه نرم‏افزار‌هاي مورد نظر خود را سريع‏تر پيدا كنيد‪.‬‬ ‫اطالعات فني‪ :‬رتبه ‪ 63‬در ايران‪ .‬ميانگين زمان صرف شده توسط هر‬ ‫بازديدكننده‪ :‬حدود ‪ 5‬دقيقه‪ .‬ميانگين تعداد صفحه ديده شده توسط هر‬ ‫بيننده‪ :‬حدود ‪ 4‬صفحه‪ .‬حدود ‪ 34‬درصد از بازديدكنندگان از گوگل‪7،‬‬ ‫درصد از آسان دانلود‪ 3 ،‬درصد از ياهو و بقيه از ساير سايت‌ها به آن مراجعه‬ ‫‪www.p30download.com‬‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬

‫دانلود كنيم‬

‫اين روزها‪ ،‬با اينترنت‌هاي ‪ADSL‬ي كه بيسيم و وايمكسش هم يواش يواش‬ ‫به خانه‌هاي مردم سرك مي‌كشد (علي رغم فاصله زياد سرعت و كيفيتشان‬ ‫با حداقل‌هاي الزم)‪ ،‬دانلود كردن(يعني دريافت كردن فايل‌هاي مختلف) به‬ ‫سرگرمي‌خيلي‌ها تبديل شده‪ .‬مي‌گوييم «سرگرمي» زيرا اگر واقع بينانه نگاه‬ ‫كنيم خيلي از اين دانلودها‪ ،‬الزم نيستند و فقط براي ارضاي حس كنجكاوي‬ ‫دانلود مي‌شوند‪ .‬در اين بخش‪ ،‬شش سايت مطرح دانلود در ايران معرفي شده‬ ‫اند‪ .‬البته سايت‌هاي دانلود زيادي وجود دارند و اين شش سايت‪ ،‬انتخاب‌هاي‬ ‫ما هستند‪ .‬ايرادي كه اكثر سايت‌هاي دانلود ايراني دارند اين است كه تقريب ًا‬ ‫همه آن‌ها از يك ‪ Source Code‬مشترك استفاده مي‌كنند‪ .‬يعني تقريب ًا همه‬ ‫آن‌ها ش�بيه به هم هس�تند و نوآوري در آن‌ها ديده نمي‌شود‪ .‬از طرف ديگر‪،‬‬ ‫براي تامين هزينه‌هاي خود‪ ،‬مجبور به پذيرش تبليغ هستند و در اين كار تا‬ ‫جاي�ي پيش مي‌روند كه خيلي وقت‌ه�ا‪ ،‬مطلب اصلي را بين اين تبليغات‪ ،‬به‬ ‫سختي پيدا مي‌كنيد‪.‬‬ ‫ج�داي اينكه از چه س�ايتي و چه چيزي را دانلود مي‌كني�م‪ ،‬براي دانلود‬ ‫كردن‪ ،‬اس�تفاده از نرم افزار‌هاي مديريت دانلود‪ ،‬كمك مناسبي خواهد بود‪.‬‬ ‫فرض كنيد كه در وسط دانلود يك فايل‪ ،‬ارتباط اينترنتي شما قطع شود‪ .‬اگر‬ ‫يك نرم افزار مديريت دانلود داشته باشيد‪ ،‬دانلود شما از دست نرفته است‪.‬‬ ‫مي‌توانيد آن را متوقف كنيد و بعد‪ ،‬دوباره آن را از همان جايي كه متوقف شده‬ ‫بود ادامه بدهيد‪ .‬اغلب مرورگرهاي جديد مانند فايرفاكس و گوگل كروم‪ ،‬يك‬ ‫بخ�ش مديريت دانلود كوچك و جمع و جور دارند كه امكان متوقف كردن و‬ ‫ادامه مجدد را به شما مي‌دهد اما‪ ،‬يك نرم افزار مديريت دانلود كارهاي بسيار‬

‫بيشتري انجام مي‌دهد‪ .‬مي‌توانيد دانلود‌هاي خود را زمان بندي كنيد‪ .‬يعني‬ ‫مث ً‬ ‫ال تعيين كنيد كه از س�اعت ‪ 1‬ش�ب تا ‪ 7‬صبح دانلود انجام شود‪ .‬همچنين‬ ‫مي‌توانيد تعيين كنيد كه مث ً‬ ‫ال سرعت دانلود از ‪ 20‬كيلوبايت در ثانيه بيشتر‬ ‫نشود (كه در مواقعي كه دو يا چند نفر همزمان از اينترنت استفاده مي‌كنند‬ ‫باعث مي‌شود سرعت استفاده از اينترنت ديگران خيلي پايين نيايد)‪ .‬همچنين‬ ‫اي�ن ن�رم افزار‌ها يك فايل را به چند بخش تقس�يم مي‌كنند و مي‌توانند هر‬ ‫بخش را از مسير‌هاي مختلفي دريافت كنند كه باعث افزايش نسبي سرعت‬ ‫دانلود مي‌شود‪ .‬امكانات بسيار بيشتري هم در يك نرم افزار مديريت دانلود‬ ‫وجود دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال مي‌توانيد وسط صفحه مرورگر خود كليك راست كنيد و از‬ ‫گزين�ه اي با عن�وان ‪ ،Download All‬همه لينك‌هاي قابل دانلود را ببينيد‬ ‫و همه يا بخش�ي از آن‌ها را انتخاب و دانلود كنيد‪ .‬در اينكه اس�تفاده از نرم‬ ‫افزار‌هاي مديريت دانلود‪ ،‬تقريب ًا الزامي‌است‪ ،‬شك نكنيد!‪ .‬فقط مي‌ماند اينكه‬ ‫از كداميك از آن‌ها استفاده كنيد؟ پيشنهاد ما‪ Orbit Downloader ،‬است‪.‬‬ ‫هم س�بك است و هم رايگان‪ .‬سرعت سيس�تم را پايين نمي‏آورد و امكانات‬ ‫بس�يار عالي دارد‪ .‬مي‌توانيد دانلود‌هاي خود را دسته بندي كنيد‪ .‬گزارشات‬ ‫خوبي هم از وضعيت دانلود به ش�ما مي‌دهد‪ .‬به خصوص يك نقش�ه‏ي دانلود‬ ‫دارد كه با ديدنش شما مي‌توانيد به صورت تصويري (‪ )visual‬ببينيد كه چه‬ ‫بخش‌هايي از فايل يا فايل‌هاي شما دانلود شده است و چقدر باقي مانده است‪.‬‬ ‫همچنين نشان مي‌دهد كه چند دقيقه ديگر (به صورت تقريبي) تا اتمام دانلود‬ ‫باقي مانده اس�ت‪ .‬براي دانلود ‪ ،Orbit Downloader‬به وب‏سايت ‪http://‬‬ ‫‪ /www.orbitdownloader.com‬مراجعه كنيد‪  .‬كد مطلب‪J56005 :‬‬


‫سرگرمي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪14‬‬

‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ردي‬

‫«قلعه رودخان» در استان گيالن‬ ‫گردآوري‪:‬عرفان طاعتي‌زاده‬ ‫پايه‌ي دوم دبيرستان‪ /‬واحد آبشناسان ‪1‬‬

‫ساالر دي يويوني در بوليوي‬ ‫جايي در آمريكاي التين وجود دارد كه انگار زميني نيس��ت؛‬ ‫‪ Salar De Uyuni‬در بوليوي‪ .‬آن‌ها كه اين منطقه را ديده‌اند‬ ‫مي‌گويند يكي از تماش��ايي‌ترين چشم اندازهاي جهان است‪ .‬اما‬ ‫دلي��ل اين جذابيت احتماال كنار هم قرار گرفتن مواردي اس��ت‬ ‫مانند آتشفشان‌های فعال و بیابان نمک‪.‬‬

‫برج ایالورا ( استرالیا)‬

‫بر فراز تایرول(اتریش)‬

‫اين برج که محلي براي‬ ‫گام برداش��تن ب��ر مناظر‬ ‫بسيار زيبايي است در مدت‬ ‫پنج ماه ساخته شده است‪.‬‬ ‫بر ف��راز تپه‌ه��اي نايتس‬ ‫(شواليه‌ها) در غرب منطقه‬ ‫کوهس��تاني رابرتسون در‬ ‫اس��تراليا اين بنا س��اخته‬ ‫شده است‪ .‬اتفاع آن از سطح زمين ‪ 25‬متر است که به بازديد کنندگان اين امکان‬ ‫را مي‌دهد تا به اين منطقه باران خيز و سر سبز ديدي کامل داشته باشند‪.‬‬

‫این سازه مسطح در‬ ‫ارتف��اع ‪ 3000‬متری از‬ ‫س��طح دریا در استابیو‬ ‫کلکیر واقع شده است‪.‬‬ ‫با به کار رفتن آهن‌هایی‬ ‫خاص که مقاومت جایگاه‬ ‫را نسبت به هوای خاص‬ ‫منطقه تنظیم می‌کند‪،‬‬ ‫ش��ما می‌توانید ‪ 9‬متر از لبه پرتگاه به سمت طبیعت رفته و از مناظر منطقه‬ ‫لذت ببرید‪.‬‬

‫دره های خشک آنتارتیکا‬ ‫می‌گويند دره‌های خش��ک آنتارتیکا با زمین‌های خش��ك و بي آب و علف پوشيده از‬ ‫ش��ن‪ ،‬شبيه ترين قسمت زمين به كره مريخ اس��ت‪ .‬اين سرزمين جايي است در میان‬ ‫‪ . Victoria land ، McMudo، Sound‬از آن دس��ت زمي��ن هايي كه هرگز رنگ‬ ‫برف به خود نمي بينند ‪ .‬اما دليل شباهت اين منطقه به مريخ بياباني بودن آن نيست‬ ‫چون در كره‌ي خاكي زمين بياباني و بي‌آب و علف كم نيس��ت‪ ،‬بلكه چيزهايي در اين‬ ‫منطقه مش��اهده مي ش��ود كه در زمين ديده نشده است؛ يخ در بيابان ‪ .‬در اين منطقه‬ ‫دره هايي هس��ت‪ ،‬پوش��يده از يخ و البته در زير يخ ها‪ ،‬در آب هايي شور‪،‬جانداراني هم‬ ‫زندگي مي‌کنند‪ ،‬چیز هایی كه هرگز در هيچ منطقه بياباني ديگري ديده نش��ده است‪.‬‬ ‫تحقيقات روي اين موجودات و داليل پيدايش اين سرزمین همچنان ادامه دارد‪.‬‬

‫سرگرمي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫«قلع��ه رودخان» یا «قلعه حس��ام» ن��ام قلعه‌ای تاریخ��ی در ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب‌غربی ش��هر فومن در اس��تان گیالن اس��ت‪ .‬برخی از کارشناسان‪ ،‬ساخت‬ ‫قلعه را در دوران ساس��انیان دانس��ته‌اند‪ .‬این قلعه با ‪ 2/6‬هکتار مساحت بر باالي‬ ‫ارتفاعات روس��تای رودخان قرار دارد‪ .‬دیوار قلعه ‪ ۱۵۰۰‬متر طول دارد و در آن‬ ‫‪ ۶۵‬برج و بارو قرار گرفته شده‌است‪.‬‬ ‫در دوره‌ي س��لجوقیان ای��ن قلعه تجدی��د بنا ش��ده و از پایگاه‌های مبارزاتی‬ ‫اس��ماعیلیان بوده‌اس��ت‪ .‬بر روی س��ردر ورودی آن درج شده‌است که این قلعه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۱۸‬تا ‪ ۹۲۱‬هجری قمری برای س��لطان حسام‌الدین امیردباج بن‌امیر‬ ‫عالء‌الدین اس��حق تجدید بنا شده‌اس��ت‪ .‬این کتیبه در موزه‌ي گنجینه‌ي رشت‬ ‫نگهداری می‌شود‪ .‬این قلعه در ارتفاعی بین ‪ ۶۶۵‬تا ‪ ۷۱۵‬متر از سطح دریا واقع‬ ‫شده‌است و در کنار آن رودخانه‌ای با همین نام جاری است‪.‬‬ ‫توصيف قلعه‬ ‫قلع��ه رودخ��ان از دو بخ��ش ارگ (محل زندگي حاكم و حرمس��راي وي) و‬ ‫قورخانه(محل فعاليت‌هاي نظامي و زندگي س��ربازان) تشكيل شده است‪ .‬ارگ‬ ‫در قس��مت غرب��ي اي��ن بنا در دو طبقه واقع ش��ده و جنس آن از آجر اس��ت‪.‬‬ ‫قراول‌خانه‌ها در قس��مت ش��رقي در دو طبقه با نورگيرها و روزنه‌هاي متعدد بر‬ ‫اطراف مس��لط اس��ت‪ .‬چشمه‌اي نيز ميان قلعه و گودترين محل آن وجود دارد‪.‬‬ ‫بخش ش��رقي قلعه شامل‪:‬دوازده ورودي‪ ،‬زندان‪ ،‬در اضطراري‪ ،‬حمام و آبريزگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش غربي دوازده نيز با ورودي‪ ،‬چش��مه‪ ،‬حوض آب انبار‪ ،‬س��ردخانه‬ ‫حمام‪ ،‬آبريزگاه ش��اه نشين و چند واحد مسكوني كه با برج و بارو محصور شده‬

‫اند‪ ،‬ديگر بناهاي اين بخش را تش��كيل مي‌دهند‪ ۴۰ .‬برج ديده باني دور تا دور‬ ‫قلعه را احاطه كرده كه اتاق‌هاي هش��ت ضلعي آن با طاق‌هاي گنبدي پوشانده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬دور تا دور ديوارها و برج‌ها روزنه‌هايي شيب‌دار ديده مي‌شود كه‬ ‫براي ريختن مواد مذاب و تيراندازي تعبيه شده‌اند‪.‬يادآوري اين نكته بد نيست‬ ‫كه بدانيد در طول تاريخ فعاليت اين قلعه‪ ،‬هيچ گاه دشمن به آن نفوذ نكرده و‬ ‫نتوانسته است آن را فتح كند‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‬ ‫چون این قلعه‌ي تاریخی در کنار رودخانه‌ای بنا ش��ده اس��ت‪ ،‬به نام قلعه‌ي‬ ‫رودخان خوانده می‌شود‪ .‬واژه‌ي «رودخان» در حقیقت مخفف «رودخانه» است‪.‬‬ ‫این قلعه در ادوار تاریخی به نام‌های «قل ّعه‌ي هزارپله»‪« ،‬حس��امی»‪« ،‬سکسار»‪،‬‬ ‫«سگسار» و «سگسال» نیز خوانده شده است‪.‬‬ ‫ویژگی‌های زمین‌شناسی‬ ‫قلعه رودخان از نظر زمین‌شناس��ی در منطقه‌ای بنا ش��ده است که تقسیم‌بندی‬ ‫زمین‌شناس��ی به مجموعه گشت شهرت دارد و طبق بررسی‌های اشتوکلین شامل‬ ‫دو فاز دگرگونی است‪ .‬اولی مربوط به پرکامبرین‪-‬پالئوزوئیک با شدت دگرگونی باال‬ ‫اس��ت و دیگری به زمان مزوزوئیک و با شدت دگرگونی پایین مطلق است‪ .‬با توجه‬ ‫به گزارش‌های زمین‌شناس��ی احتمال وجود ذخایر آهن در این منطقه باال است‪ .‬از‬ ‫جمله شواهدی برای فعالیت معدن کاری باستانی در این منطقه گزارش شده است‪.‬‬ ‫از جمله آن‌ها پس‌مانده‌های ذوب در این منطقه است‪  .‬كد مطلب‪J56006 :‬‬

‫‪15‬‬


‫سرگرمي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪16‬‬

‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـازي‬

‫گردآوري‪:‬‬ ‫مهدي پاك‌گهر‬

‫‪Call of Juarez: The Cartel‬‬ ‫اين بازی یك اكشن اول شخص است كه در زمان حال اتفاق می‌افتد و خبر شوكه كننده همین است كه دیگر‬ ‫خبری از گاوچران ها نیست‪ .‬بر خالف ظاهر‪ ،‬این تصمیم‪ ،‬بازی همچنان در غرب وحشی است و قسمت سوم بازی‬ ‫در ق��رن ‪ 21‬و در لس‌آنجلس و مکزیکو اتفاق می‌افتد‪ .‬س��ازندگان ق��ول داده‌اند كه بازی بهترین المان‌های غرب‬ ‫وحشی را در خود خواهد داشت كه به صورت امروزی تغییر شكل یافته‌اند‪« .‬تكلند» سازنده اين بازي اعتقاد دارد‬ ‫که دوران غرب وحشی هیچ گاه پایان ندارد‪ .‬در اولین نمایش بازی‪ ،‬سازندگان می‌گویند که قلب اصلی بازی زمان‬ ‫نیست‪ ،‬بلكه مكان آن (آمریكای غربی) است‪ .‬بی‌قانونی و حس آزادی چیزی است كه كه بازي قصد بازگویی آن‬ ‫را دارد‪ .‬تكلند می‌گوید این بازی روایت‌گر داستان هفت‌تیركش‌های مدرن است كه در دنیایی پر از خشونت‪ ،‬مواد‬ ‫مخدر و جنایت در مرزهای مكزیك زندگی می‌كنند‪ .‬هفت تیركش ما یك مأمور به نام بن مک کال است‪ .‬او یكی‬ ‫از نوادگان ری مک کال است كه در سري‌های قبلی در نقش او بازی می‌كردیم‪ .‬شخصیت دیگر ادی گوئرا است‬ ‫كه در حوزه مواد مخدر كار می‌كند و آخرین ش��خصیت کیم ایوانز كه یك مأمور زن ‪ FBI‬اس��ت‪ .‬دموی بازی از‬ ‫جایی شروع می‌شود كه یک تیم وارد آپارتمانی كثیف می‌شوند تا با یك سری خالفكار مبارزه كنند و پس از آن به یك باشگاه در محله های پایین بروند‪ .‬سنگر گیری خودكار سبك‬ ‫جدیدی در بازی هس��ت و به خوبی می‌توانید در آن حالت ش��لیك كرده و از جناحین هم حمله كنید‪ .‬كار گروهی در ‪ The Cartel‬خیلی مهم اس��ت‪ .‬كس��ی به س��مت دشمن شلیك‬ ‫می‌كند تا ش��ما به س��مت جلو حركت كنید و این تركیب ها خیلی خوب اجرا می‌ش��وند‪ .‬قابلیت صحنه آهس��ته همچنان در این نسخه هست كه می‌توانید خیلی سینمایی و سریع یك‬ ‫منطقه را در حالت صحنه آهسته پاكسازی كنید‪ Techland .‬هنوز در مورد بخش چندنفره صحبت نكرده‪ ،‬ولی تأیید شده كه چنین بخشی وجود خواهد داشت‪.‬‬

‫بخـش سوم‬

‫موبايل‬

‫‪Uncharted3‬‬

‫‪Batman:‬‬ ‫‪Arkham City‬‬ ‫"‪ Rocksteady‬اطالعات جدیدی از‬ ‫‪ Batman: Arkham City‬منتشر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬طبق این اطالعات ش��ماره‌ی دوم این سری ‪ 18‬ماه بعد از ‪Arkham‬‬ ‫‪ Asylum‬اتف��اق می‌افتد‪.‬هم‌چنی��ن تایید ش��د که بتمن بعد از ‪ 18‬ماه‪ ،‬وس��ایل و‬ ‫ابزارهای��ی ک��ه هنگام خروج از ‪ Arkham Asylum‬به همراه داش��ته از دس��ت‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫بیشتر بازی ها و حتی دنباله ها در حالی شروع می‌شوند که کاراکتر اصلی ابزار و‬ ‫قدرت های خود را از دست داده است‪ Rocksteady.‬گفته است بتمن کامال آماده‬ ‫وارد منطقه ی خالفکار گاتهام می‌ش��ود تا با دش��منان خود مبارزه کند‪Batman:.‬‬ ‫‪ Arkham City‬پاییز برای ‪ PC،PS3‬و ‪ X360‬عرضه‌ می‌شود‪.‬‬

‫بخــش ويژه‬

‫ش��اید اگر تبلیغات س��ونی راجع به نسخه دوم‬ ‫بازی حقیقت داش��ت اینک دموه��ای ‪ U3‬کیفیت‬ ‫ب��ه نمایش داده را نداشت‪،‬س��ونی گفته بود که ‪u2‬‬ ‫حداکثر توان گرافیکی کنسولش را به نمایش خواهد‬ ‫گذاش��ت اما کیفیت دموهای ‪ u3‬نشان از پیشرفت‬ ‫قابل توجه گرافیکی را می‌دهد‪ .‬استودیو بزرگ ناتی‬ ‫داگ در قسمت سوم از ‪ u3‬همان روند سابق خود را‬ ‫با تغییراتی مختصر پیاده کرده است که بسیار جا افتاده و استانداردی کامال موفق و قابل اطمینان را‬ ‫دارد‪.‬سیستمی‌شامل حرکات مخفیانه صعودهای جسورانه نبردهای خونین و در مواقع الزم هم باید‬ ‫گفت‪ :‬فرارکن ناتان اوضاع خراب است! باز هم صحنه‌های از قبل کارگردانی شده در بازی نقش آدرنالین‬ ‫را ایفا می‌کنند و همچنین به ما گوش زد می‌کنند که ناتان کامال بدشانس است و برای زنده ماندن‬ ‫اصال نباید روی شانس حساب کرد‪.‬‬

‫‪Killzone 3‬‬ ‫داس��تان ‪ 3 Killzone‬درس��ت بعد از اتمام نسخه دوم شروع می‌شود‪ ،‬در حالی که ويساري (‪ )Visari‬توسط ريكو (‪)Rico‬‬ ‫کشته شده و حاال ارتش آي‪.‬اس‪.‬آ به دنبال راهی برای پایان دادن جنگ و خروج از سیاره هلگن هستند‪ ،‬اما کار به این سادگی‬ ‫نخواهد بود و آن‌ها با حمالت سنگین هلگست‌ها مواجه می‌شوند که باعث می‌شود تنها راه خروجشان از سیاره نیز از بین می‌رود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب بدون هیچ راه فراری در یک سیاره بیگانه سرگردان می‌شوند‪ ،‬اما امیدشان هنوز از بین نرفته و باید تالش کنند تا‬ ‫راهی برای مقاومت و نجات جانشان بیابند‪ .‬از طرفی دیگر نیز بین سران هلگست برای تعیین جانشین ‪ Visari‬اختالف به وجود‬ ‫آمده که باعث درگیری و دو دستگی بین دولتمردان می‌شود‪ .‬در نگاه اول داستان برای یک بازی زيبا راضی کننده به نظر می‌رسد‬ ‫اما بازی در نحوه پرداخت و روایت داستان مشکل و نقص‌های اساسی دارد‪ .‬مسلماً معمول‌ترین نحوه روایت داستان در بازی‌ها‪،‬‬ ‫میان‌پرده‌ها هستند که متاسفانه در ‪ 3 Killzone‬بسیار سرسری ساخته شده‌اند‪ .‬استودیو ‪ Guerrilla Games‬در ساخت میان‌پرده‌ها از صدا و مدل چندین بازیگر مشهور هالیوودی استفاده کرده‬ ‫اما جای تاسف است که تیم کارگردانی بازی با وجود این زحمات‪ ،‬از روایت مناسب داستان در میان‌پرده‌ها عاجز است‪ .‬اما در یک بازی همه چیز در داستان خالصه نمی‌شود در اینجا گیم‌پلی است‬ ‫که شما را در دنیای بازی غوطه‌ور می‌کند که ‪ 3 Killzone‬این کار را به خوبی انجام می‌دهد‪ .‬اين بازي در زمینه گیم‌پلی ضمن حفظ المان‌های موفق پیشین‪ ،‬پیشرفت‌های خوبی نسبت به نسخه‬ ‫قبلی خود داشته‪ .‬در عین اینکه گیم‌پلی همان وزن قدیمی‌خود را دارد اما کنترل بازی بسیار بهبود یافته و سریعتر عمل می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تیراندازی در ‪ 3 Killzone‬بسیار لذت‬ ‫بخش باش��د و هیچ وقت از تیز زدن به هلگس��ت‌ها خس��ته نش��وید‪ .‬بخش تک نفر بازی به لطف جو مناس��ب دست کشیدن از بازی را برایتان سخت خواهد مي‌كند‪ .‬خوشبختانه سازندگان در ساخت‬ ‫مراحل متنوع سنگ تمام گذاشته‌اند‪ ،‬از مناطق ویران شهری گرفته تا مناطق قطبی‪ ،‬جنگل‌های هلگن و‪ ...‬همگی طراحی و ویژگی‌های خاص خود را دارند‪ .‬همچنین اضافه شدن وسایل نقیله‪ ،‬تانک‪،‬‬ ‫‪ jetpack‬و همچنین ضربات ‪ melee‬متنوع نیز تاثیر به سزایی در تنوع گیم‌پلی بازی دارد تا بازیکن به هیچ وجه احساس تکراری شدن گیم‌پلی را نداشته باشد‪  .‬كد مطلب‪J56007 :‬‬

‫موبايل چطور اختراع شد‪ /‬حسين طوقي‪18 /‬‬ ‫امنيت در گوشي‌هاي همراه‪ /‬محمود عادلي‪20 /‬‬ ‫آسيب شنا سي استفاده از تلفن همراه در مدارس‪ /‬حبيب‌اله سعيدي‪22 /‬‬ ‫سيستم‌هاي عامل تلفن همراه‪ /‬محمدرضا فاضليان‪24 /‬‬ ‫‪ 10‬تلفن همراهي كه جهان را تغيير داد‪ /‬اميد ونكي‪26 /‬‬ ‫ميزگرد موبايل‪ /‬چرا نبايد تلفن همراه‪ ،‬همراه ما باشد؟‪28 /‬‬ ‫مشترك مورد نظر در دسترس مي‌باشد‪ /‬علي مسعودي‪32 /‬‬ ‫چه خبر از آينده؟‪34 /‬‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫موبايل‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪19‬‬

‫دستگاه‌ها و تجهيزات‪ ،‬براساس ديجيت (اعداد) است و كار مكانيكي در آن بسيار كم و‬ ‫فاقد صدا و حركت است‪.‬ش��بكه ‪( ISDN‬ش��بكه رقمي‌خدمات مجتمع) در اواسط اين‬ ‫دهه به منظور مطالعه به اتحاديه بين المللي ارتباطات دور (‪ITN) (International‬‬ ‫‪ )Telecommunication Union‬ارایه شد‪ .‬اين شبكه كه تا كنون در چندين كشور‬ ‫راه اندازي شده است‪ ،‬نوعي شبكه كليدي‪ ،‬بسته اي است كه در آن‪ ،‬خدمات صدا و داده‬ ‫از طريق وسايل كليد زني (سوئيچينگ) ارائه مي‌شود‪ .‬اين فناوري در تبادل اطالعات با‬ ‫حجم باال و كثرت تقاضا در مورد ارتباط تلفني‪ ،‬كامپيوترهاي مادر‪ ،‬پايانه‌هاي كامپيوتري‬ ‫و خدمات ديگري كه مستلزم سازگاري با شبكه‌هاي ديگر است‪ ،‬قابليت انعطاف و كارايي‬ ‫بيش��تر و هزينه ي كمتري دارد‪ .‬از جمله ديگر فناوري‌هايي كه در دهه‌هاي اخير مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته است‪ ،‬ويدئو كنفرانس و شبكه‌هاي چند منظوره (مولتي مديا) است‬ ‫كه در دهه ي ‪ 1970‬توسط شركت ‪ ATST‬در نيويورك عرضه شد‪ .‬در اين شبكه‌ها‬ ‫با بهره گيري از فناوري‌هاي سوئيچ ‪ TDM‬همگام با انتقال صوت بر روي يك زوج سيم‪،‬‬ ‫تصوير و داده نيز منتقل مي‌شود و امكان كنترل از راه دور فراهم مي‌گردد‪.‬‬

‫موبايل چطور اختراع شد‬

‫سیر تکاملی‬

‫حسين طوقي‬

‫مسئول دبيرخانه دبيرستان‬ ‫واحد آبشناسان ‪1‬‬

‫سير تحول تلفن همراه در جهان‬

‫امروز در جهان ارتباطات‪ ،‬تلفن به عنوان يك وس��يله ارتباط شخصي بيشترين موارد‬ ‫اس��تفاده را داراس��ت‪ .‬فكر متحرك يا س��يار كردن تلفن و به كارگيري آن در مكان‌هاي‬ ‫مختلف به منظور بهره گيري بيشتر از اين وسيله‪ ،‬از دهه ‪ 1960‬ميالدي در كشور‌هاي‬ ‫اس��كانديناوي (س��وئد‪ ،‬نروژ‪ ،‬دانمارك‪ ،‬فنالند) پا گرفت و در اواخر آن دهه‪ ،‬اولين تلفن‬ ‫نقطه به نقطه (‪ )PTP‬به كار گرفته ش��د كه نقطه عطفي در روند مخابراتي به ش��مار‬ ‫آمد و اين ايده انس��ان به تحقق پيوس��ت‪ .‬اين فناوري در س��ال ‪ 1975‬ميالدي از سوي‬ ‫كشور‌هاي اسكانديناوي با سيستم آنالوگ به بازار عرضه شد‪ .‬اولين شبكه‌ي تلفن متحرك‬ ‫‪ )NMT (Nordic Mobile Telephone‬ني��ز از س��وي همين كش��ورها راه‌اندازي‬ ‫گرديد‪ .‬در اوايل س��ال ‪ 1980‬ميالدي‪ ،‬استفاده از تلفن‌هاي ديجيتالي در اتومبيل مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1977‬ميالدي كانادا اولين ش��بكه اطالعات عمومي‌را طراحي و راه اندازي‬ ‫كرد‪ .‬ش��بكه‌هاي عمومي‌اطالع رساني جهاني با استفاده از كامپيوتر‪ ،‬ماهواره و گيرنده‌ها‬ ‫و فرس��تنده‌هاي ميكرو ويو به وجود آمده اس��ت‪ .‬در سال ‪ 1983‬ميالدي امريكا سيستم‬ ‫(‪ NMT) Nordic Mobile Telephone‬را وارد بازار كرد‪.‬‬ ‫ژاپن نيز س��ومين كش��ور در جهان بود كه سيستم سيار خود را با ويژگي‌هاي دو نوع‬ ‫اسكانديناوي و امريكايي به نام ‪ HCMS‬عرضه كرد و سپس سيستم ‪ NTT‬با قابليت‬ ‫اتصال به ش��بكه را ايجاد نمود‪ .‬انگلس��تان چهارمین کش��وری بود که در س��ال ‪1985‬‬ ‫ميالدي با عرضه سيستم ‪ TACS‬به گروه دارندگان تلفن سيار پيوست و سپس ايرلند‬ ‫نيز اين سيستم را پذيرفت‪ .‬پس از اين تاريخ‪ ،‬سيستم ‪ NMT‬با فركانس ‪ 450‬مگا هرتز‬

‫در كش��ورهاي دانمارك‪ ،‬نروژ‪ ،‬س��وئد و فنالند مورد اس��تفاده قرار گرفت‪ .‬و این کشورها‬ ‫نيز به ش��بكه اس��تفاده كنندگان از اين سيستم پيوستند‪ .‬هلند‪ ،‬لوكزامبورگ و بلژيك با‬ ‫تغيير جزئي آن را پذيرفتند و در س��ال ‪ 1989‬قبرس نيز به اين ش��بكه پيوست‪ .‬در اين‬ ‫زمان بود كه كانادا سيستم ‪ AMPS‬آمريكا راپذيرفت‪.‬در سال ‪ 1985‬ميالدي انستيتو‬ ‫‪ )ETST (European Telecommunication Standard Institute‬متشكل‬ ‫از ‪ 17‬كشور اروپايي در صدد طراحي و ابداع يك استاندارد مشترك براي تاسيس شبكه‬ ‫سلولي بر آمد‪ ،‬تا اين استاندارد به صورت هماهنگ‪ ،‬طرح تلفن سيار ديجيتال را اجرا كند‪.‬‬ ‫اين استاندارد ‪ )GSM (Global System for Mobile Communications‬نام‬ ‫گرفت‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬استاندارد ‪ GSM‬شامل سه سيستم است كه عملكردهاي اساسي‬ ‫كام ُال يكساني دارند ولي باند فركانس آن‌ها متفاوت است‪.‬در سال ‪ 1986‬ميالدي شبكه‬ ‫جهاني اطالع رساني اينترنت‪ ،‬فراگيرترين شبكه اطالع رساني بين الملل‪ ،‬راه اندازي شد‬ ‫و در سال ‪ 1987‬ميالدي طرح باند باريك انتخاب شد و در همان تاريخ ‪ 13‬كشور اروپايي‬ ‫ياد داشت تفاهمي‌تحت عنوان ‪MOU ( Memorandum Of Understanding‬‬ ‫) امضا كردند‪ .‬بر اساس این یاد داشت تفاهم هر عضو متعهد شد تمام مشخصات‪GSM‬‬ ‫را رعايت كند‪ .‬همچنين با موافقت اين ‪ 13‬كشور بازار بزرگي نيز براي فعاليت‌هاي تجاري‬ ‫دراين زمينه باز ش��د‪ .‬با گس��ترش شبكه‌هاي اطالع رس��اني عمومي‌در كنار شبكه‌هاي‬ ‫تلفني‪ ،‬نياز به يكپارچه سازي آن‌ها در دهه ‪ 1980‬ميالدي احساس شد و منجر به ايجاد‬ ‫ش��بكه ي ‪ )ISDN (Integrated Services Digital Network‬گرديد‪ .‬ش��بكه‬ ‫ي ‪ ISDN‬در پي تحقيقات و تالش‌هاي دانش��مندان در زمينه ي فناوري دستگاه‌هاي‬ ‫رقمي‌يا ديجيتال در دهه ي ‪ 1960‬به وجود آمد‪ .‬در سيس��تم ديجيتال‪ ،‬ارتباط قطعات‪،‬‬

‫همراه دارد‪.‬مزایای نسل چهارم تلفن همراه فراهم آوردن سیستم مناسب از نظر طیفی‪،‬‬ ‫ظرفیت باالی شبکه (حداقل ‪ 10‬برابر بیشتر از نسل سوم )‪ ،‬جلوگیری از به وجود آمدن‬ ‫تداخل در میان شبکه‌های نا متجانس‪ ،‬پشتیبانی چند رسانه‌ای (ارسال و دریافت دیتا با‬ ‫س��رعت باال‪ ،‬دریافت محتویات ویدیویی با کیفیت باال و فراهم نمودن تصاویر تلویزیونی‬ ‫ب��ر روی صفحه نمایش تلفن همراه) اس��ت ‪.‬این نس��ل از تلفن هم��راه صوت و تصویر را‬ ‫با کیفیت باالیی در اختیار کاربران قرار مي‌دهد‪ ،‬همچنین س��رعت اتصال به اینترنت و‬ ‫کیفیت اطالعات دریافتی از طریق آن در حد باالیی قرار دارد‪.‬‬ ‫تلفن همراه در ايران‬

‫‪ ‬ی��ک ده��ه پ��س از ظه��ور پدیده‪ ‬تلف��ن س��یار در جه��ان‪ ،‬ای��ران نی��ز در س��ال‬ ‫‪1355_1354‬درصدد استفاده از این سیستم بر آمد و با بررسی‌هایی که از سوی شرکت‬ ‫مخابرات ایران و کارشناسان خارجی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که ایران ساالنه‬ ‫کش��ش جذب ‪ 4‬تا ‪ 5‬هزار مش��ترک را دارد و اجرای طرح با ‪ 1000‬ش��ماره پیش بینی‬ ‫ش��د ام��ا این تالش در آن زم��ان ناکام ماند‪.‬بهره برداري ازاولين فاز ش��بكه تلفن همراه‬ ‫كشور در مرداد ماه سال ‪ 1373‬در شهر تهران با استفاده از ‪ 176‬فرستنده و گيرنده در‬ ‫‪ 24‬ايس��تگاه راديويي و با ظرفيت ‪ 9200‬شماره آغاز شد‪ .‬به دنبال استقبال غيرمنتظره‬ ‫مشتركين از اين پديده‪ ،‬شركت مخابرات ايران در صدد گسترش پوشش آن از تهران به‬ ‫كل كشور بر آمد‪ ،‬به طوري كه در سال ‪ 1374‬تعداد تلفن‌هاي دايري به ‪ 15907‬شماره‬ ‫افزايش افت و افزون بر تهران‪ ،‬ش��هرهاي مش��هد‪ ،‬اهواز‪ ،‬تبريز‪ ،‬اصفهان و شيراز نيز زير‬ ‫پوشش شبكه تلفن همراه قرار گرفت‪ .‬گسترش شبكه ارتباطات سيار در سالهاي بعد نيز‬ ‫ادامه يافت‪ ،‬به طوري كه در س��ال ‪ 1375‬عالوه برش��هرهاي ياد ش��ده ‪ 28‬شهر ديگر به‬ ‫اين شبكه پيوست‪ ،‬ضمن آنكه تعداد تلفن‌هاي داير شده در اين سال به ‪ 59967‬شماره‬ ‫بالغ گش��ت و در پايان س��ال ‪ 1382‬به ‪ 3449878‬شماره رسيد‪.‬در همين خصوص و در‬ ‫راستاي سياست برخورداري كليه اقشار كشور‪ ،‬اعم از ساكنين شهرهاي كوچك و بزرگ‬ ‫از امكانات ارتباطي‪ ،‬تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه از ‪134‬شهر در آغاز سال‬ ‫‪ ،76‬به ‪ 667‬ش��هر در پايان س��ال ‪ 82‬و‪ 1123‬شهر در ابتدای سال ‪ 89‬رسيده است‪ .‬هم‬ ‫اکنون ش��بکه شرکت ارتباطات س��یار ایران دارای بیش از ‪ 37‬میلیون مشترک‪1123 ،‬‬ ‫ش��هر و ‪ 47‬هزار کیلومتر جاده تحت پوش��ش‪ ،‬ضریب نفوذ ح��دود ‪ 50‬درصد و ارتباط‬ ‫كد مطلب‪J56008 :‬‬ ‫رومینگ بین الملل با ‪ 110‬کشور جهان مي‌باشد‪ .‬‬

‫مارتين كوپر مخترع تلفن همراه‬

‫فناوري‌هاي جديد در دو دهه اخير تاثيرات بسياري بر زندگي ما داشته‌اند و تا حد زيادي سبک‬ ‫زندگي را تغيير داده‌اند‪ .‬تلفن همراه از انواع پديده‌هايي است که زندگي جوامع بشري را تحت‬ ‫الش�عاع قرار داده اس�ت‪ .‬خیلی از ما انس�ان‌ها هر روزه از وسیله‌ای به نام تلفن همراه یا موبایل‬ ‫اس�تفاده‌های بس�یار زیاد و مختلفی مي‌کنیم ‪ .‬هر روز برای امور مختلف از این وسیله استفاده‬ ‫مي‌کنیم ‪ .‬اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که این وسیله کی اختراع شد؟ تاریخچه آن چست؟‬ ‫شکل ابتدایی آن کدام است؟ و …‬

‫نسل اول تلفن‌هاي همراه در سال ‪ 1979‬ميالدي براي استفاده‌ي تجاري در امريكا و‬ ‫ژاپن به كار گرفته شد‪ .‬اين تلفن‌ها كه از سيستم مخابرات سلولي استفاده مي‌كردند‪ ،‬بعد‌ها‬ ‫تكامل پيدا كردند كه اين تكامل منجر به پيدايش نسل دوم تلفن همراه و سيستم‌هاي‬ ‫ديجيتالي شد‪ .‬تكامل اين سيستم نيز كه امكان شنود در آن كمتر بود و افزايش تعداد‬ ‫مشتركان را به همراه داشت‪ ،‬باعث پديد آمدن نسل سوم تلفن همراه شد‪ ،‬به طوري كه‬ ‫‪( 2000-IMT‬ارتباطات س��يار بين المللي‪ )2000-‬دي��دگاه ‪ ITU‬در مورد ارتباطات‬ ‫سيار در قرن بيست و يكم است‪.‬‬ ‫‪ 2000-IMT‬ي��ك ارتباط موبايل پيش��رفته براي تهيه س��رويس‌هاي مخابراتي در‬ ‫مقياس جهاني بدون در نظر گرفتن مكان ش��بكه و ترمينال اس��تفاده ش��ده است که با‬ ‫يكپارچگي سيس��تم‌هاي موبايل زميني و ماهواره‌اي‪ ،‬انواع مختلفي از دسترسي بي‌سيم‬ ‫به صورت جهاني‪ ،‬شامل سرويس‌هاي موجود در شبكه‌ي مخابراتي ثابت و سرويس‌هايي‬ ‫كه براي اس��تفاده كنندگان موبايل تعيين گرديده اس��ت‪ ،‬عملي خواهد گرديد‪ .‬سرویس‬ ‫‪ 2000-IMT‬استفاده از انواع ترمينال‌هاي موبايل را كه با شبكه‌هاي زميني يا ماهوارهاي‬ ‫در ارتباط مي‌باشند و همچنين ترمينال‌هايي را كه براي كاربري ثابت و يا سيار طراحي‬ ‫گرديده اس��ت‪ ،‬امكان‌پذير مي‌نمايد‪.‬امروزه کاربران بیش��تر از اینکه انتظار کیفیت باالی‬ ‫برقراری تماس از طریق تلفن همراه را داش��ته باش��ند انتظار دارند با یک گوشی موبایل‬ ‫به تمام امکانات ارتباطی دست پیدا کنند‪ .‬داشتن قابلیت‌های گوناگون تلفن همراه نیاز‬ ‫کاربر به ابزارها و نرم افزارهایی که سبب افزایش سرعت اتصال می‌شود را بیشتر مي‌کند‪.‬‬ ‫نس��ل‌های مختلف تلفن همراه هم به جهت افزایش س��رعت اتصال به اینترنت و ارائه‌ي‬ ‫کیفیت باالی این ارتباط شکل مي‌گیرند ‪.‬‬ ‫نس��ل اول ‪ :G1‬نسل اول ارتباطات بدون س��یم تلفنی نام دیگر نسل اول ‪ G1‬است‪.‬‬ ‫تلفن‌های بی سیم آنالوگی که در دهه ‪ 80‬میالدی وارد بازار شد جزء این نسل از تلفن‬ ‫همراه هستند ‪.‬بیشترین کاربرد این تلفن‌ها در فعالیت‌های نظامي و دفاعی بود‪.‬‬ ‫نس��ل دوم ‪ :G2‬امواج رادیویی در گوش��ی‌های نسل اول به صورت آنالوگ بود که در‬ ‫نسل دوم گوشی‌ها این امواج به صورت دیجیتال دریافت مي‌شد‪ .‬این نسل از تلفن همراه‬ ‫تنها از سیس��تم صوتی پش��تیبانی کرده و کاربران فقط مي‌توانند پیام کوتاه خود را از‬ ‫طریق این شبکه ارسال کنند‪.‬‬ ‫نس��ل ‪ :G2.5‬این نسل از تلفن همراه پیش��رفته‌تر از نسل‌های قبل است و ‪GPRS‬‬ ‫‪ )(General packet radio service‬از جمله امکانات آن است‪ .‬سرویس‌های ‪GPRS‬‬ ‫به کاربران امکان اتصال به اینترنت‪ ،‬امکان ارس��ال یک پیام به چند نفر‪ ،‬برقراری تماس‬ ‫تلفنی همزمان با چند مخاطب و ارسال پیام‌های چند رسانه‌ای را مي‌دهند‪.‬‬ ‫نسل سوم ‪ :G3‬این نسل از گوشی‌های تلفن همراه پیشرفته‌تر از سری‌های قبل است و‬ ‫از سرعت داده باالیی برخوردار است و به وسیله آن مي‌توان به اطالعات اینترنت دسترسی‬ ‫پیدا کرد‪ .‬افزایش پهنای باند‪ ،‬س��رعت باال برای اتصال به ش��بکه اینترنت و پشتیبانی از‬ ‫تکنولوژی‌های جدید مواردی بود که از نس��ل س��وم تلفن همراه انتظار مي‌رفت اما این‬ ‫نسل نتوانست تمامي انتظارات را برآورده کند‪.‬‬ ‫نسل چهارم ‪ :‬نسل چهارم یا ‪ G4‬محدودیت‌های موجود در نسل سوم را برطرف کرده‬ ‫و برای محدوده وس��یعی از دستگاه‌های تلفن همراه در مکان‌های مختلف به کار خواهد‬ ‫رفت‪ .‬از جمله امکانات این نس��ل از تلفن همراه رادیو‌های ‪SDR (Satellite Digital‬‬ ‫‪ )Radio‬است که تولید سیگنال رادیویی انتقال و تنظیم سیگنال رادیویی دریافت را به‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫امن‬ ‫تل يت‬ ‫ف ‌نه در‬ ‫اي‬ ‫هم‬ ‫راه‬

‫ساخت شركت نوكيا استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ Symbian .‬سيس�تم عامل�ي اس�ت كه‬ ‫بس�ياري از شركت‌هاي س�ازنده گوشي‌هاي‬ ‫تلفن همراه از آن به عنوان پلتفرم اس�تفاده‬ ‫مي‌كنند‪ .‬بيش�ترين گوش�ي‌هاي موبايلي كه‬ ‫در ايران از آن‌ها اس�تفاده مي‌شود نيز داراي‬ ‫سيستم عامل سيمبيان هستند‪.‬‬

‫محمود عادلي‬

‫واحد رايانه مجتمع‬

‫با پيش�رفت گوش�ي‌هاي همراه و امكانات‬ ‫گوشي‌هاي هوشمند‌‪ ،‬آسيب‌پذيري آن‌ها در‬ ‫برابر مش�كالت امنيتي كم نش�ده است‪.‬شما‬ ‫با گوش�ي‌هاي همراهتان عك�س مي‌گيريد‪،‬‬ ‫اي‌ميل مي‌خوانيد‌‪ ،‬پيامك مي‌فرس�تيد و به‬ ‫اينترنت وصل مي‌ش�ويد‪ .‬موباي�ل و به ويژه‬ ‫تلفن‌هاي همراه از كوچكترين كامپيوترهاي‬ ‫رايج‪ ،‬كوچك‌ترن�د‪ ،‬پيچيدگي كمتري دارند‬ ‫و از آنجا كه يكپارچگي بيش�تري در ساختار‬ ‫خود دارند‪ ،‬كمتر دچار ايراد‪ ،‬به ويژه ايرادهاي‬ ‫نرم افزاري‪ ،‬مي‌شوند‪ .‬از اين رو شايد تا چند‬ ‫سال ديگر به يك كامپيوتر كامل با قابليت‌هاي‬ ‫خ�اص تبديل ش�وند و در نتيج�ه به راحتي‬ ‫ممكن است مانند رايانه‌ها و لپ‌تاپ‌ها از نظر‬ ‫نرم‌افزاري در خطر قرار بگيرند‪.‬‬ ‫يك�ي از خطرهايي كه ممكن اس�ت براي‬ ‫گوشي‌هاي همراهتان به وجود آيد گم شدن‬ ‫آن اس�ت‪ .‬خطر گم شدن گوشي بزرگ‌ترين‬ ‫تهديد براي گوشي‌هاي همراه است‪ .‬بهترين‬ ‫راه اين اس�ت كه اطالع�ات مهم خود را روي‬ ‫گوشي ذخيره نكنيد‪ .‬اگر هم مجبور به اين كار‬ ‫هستيد‪ ،‬براي گوشي خود كلمه رمز بگذاريد‬ ‫و اطالعات را مخفي كنيد‪.‬‬ ‫راه‌هاي�ي ه�م هس�ت ك�ه مي‌تواني�د در‬ ‫صورت دزديده ش�دن‪ ،‬گوش�ي را از راه دور‬ ‫قف�ل كنيد يا اطالعاتش�ان را پاك نماييد‪ .‬به‬ ‫گفت�ه س�خنگوي ‪ ، AT & T‬با يك تماس با‬ ‫اين ش�ركت‌‪ ،‬دسترسي هر شخص ديگري به‬

‫اطالعات گوشي غيرممكن مي‌شود‪.‬‬ ‫نرم‌افزاره�اي مفي�دي هم در اي�ن زمينه‬ ‫وجود دارند‪Lookout .‬يك سرويس بر پايه‬ ‫اينترنت به شما مي‌دهد كه مي‌توانيد با آن از‬ ‫اطالعاتتان نسخه پشتيبان بگيريد‪ ،‬اطالعات‬ ‫را از راه دور پاك كنيد و جاي گوش�ي را پيدا‬ ‫كنيد‪ .‬اين برنامه به شما ضد ويروس و فايروال‬ ‫هم مي‌دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‌ها‌‪ ،‬بايد حواستان به جا گذاشتن‬ ‫گوش�ي يا قرض دادن آن باش�د‪ .‬برنامه‌هاي‬ ‫مانند فون‌اسنوپ (‪ )PhoneSnoop‬كه روي‬ ‫بلك‌بري نصب مي‌شود‪ ،‬مي‌تواند بدون اين كه‬ ‫شما بدانيد ميكروفون گوشي همراه را روشن‬ ‫كن�د و بدين ترتيب مكالماتي كه در نزديكي‬ ‫آن صورت بگيرند‪ ،‬شنيده خواهند شد‪.‬‬ ‫ويروسي شدن‬ ‫سال‌هاست كه ويروس‌ها‪ ،‬كرم‌ها و تروژن‌ها‬ ‫وج�ود دارند‪ .‬آن‌ه�ا اغلب توس�ط اي‌ميل و‬ ‫گاهي هم از راه پيامك و ساير ابزارها منتقل‬ ‫مي‌ش�وند‪ .‬بنابراي�ن كاربران گوش�ي‌ها بايد‬ ‫از نرم‌افزاره�اي ضد ويروس اس�تفاده كنند‪.‬‬ ‫در م�اه نوامب�ر‪ /‬آب�ان‪ ‌،‬كرم‌ه�اي زي�ادي به‬ ‫آي‌فون حمله‌ور ش�دند‪‌،‬اما تنها توانستند به‬ ‫گوشي‌هايي نفوذ كنند كه قفل‌شكسته بودند‬ ‫و اج�ازه مي‌دادند كه هر برنامه‌اي رويش�ان‬ ‫نصب شود‪ .‬شكستن قفل گوشي‌هاي همراه‪‌،‬‬ ‫تم�ام امنيت آن‌ها را از بي�ن مي‌برد‪ .‬اگر هم‬

‫موبايل‬

‫ناچاري�د كه قفل آن را بش�كنيد‪ ،‬فقط كلمه‬ ‫رمز اصلي پيش‌فرض را تغيير بدهيد و پروتكل‬ ‫شبكه سكيور شل(‪)SSH‬‬ ‫بلوتوث و ‪Wi-Fi‬‬ ‫استفاده از بلوتوث و واي‪ -‬فاي هم مي‌تواند‬ ‫ام�ن باش�د و ه�م مي‌تواند امن نباش�د‪ .‬اگر‬ ‫كار حساس�ي مانند چك كردن حساب‌هاي‬ ‫بانكيتان انج�ام مي‌دهيد‪ ‌،‬از اينترنت رايگان‬ ‫يك كافي‌ش�اپ اس�تفاده نكنيد كه احتمال‬ ‫دسترس�ي ديگ�ران به اطالعات ش�ما وجود‬ ‫دارد‪ ‌،‬بلك�ه از اينترن�ت خانگ�ي خودتان كه‬ ‫كلمه رم�ز خودتان را دارد اس�تفاده نماييد‪.‬‬ ‫روشن گذاشتن بلوتوث براي برقراري ارتباط‬ ‫با هر وسيله‌اي مانند هدست‌‪ ،‬به اين معناست‬ ‫كه هر وس�يله ديگري كه ب�ه بلوتوث مجهز‬ ‫باش�د‪ ،‬مي‌تواند گوشي شما را بشناسد و اين‬ ‫يعني مي‌تواند براي ش�ما پيام‌هاي ناخواسته‬ ‫بفرستد‌‪ ،‬اطالعاتتان را دستكاري كند يا حتي‬ ‫بدزدد و يا حتي دس�تگاه ش�ما را به ويروس‬ ‫آلوده نمايد‪ .‬بهترين راه اين است كه بلوتوث‬ ‫و واي‪ -‬فاي خود را روشن نكنيد‪ ،‬مگر اين كه‬ ‫واقعا به آن‌ها نياز داشته باشيد‪.‬‬ ‫توسعه دهندگان سيستم‌هاي عامل و نرم‬ ‫افزارهاي وي�ژه موبايل هر روز بيش از پيش‪،‬‬ ‫از ظرفي�ت ب�االي اي�ن تجهيزات اس�تفاده‬ ‫ميكنند‪.‬يكي از اين تجهيزات سيستم عامل‬ ‫‪ Symbian‬نام دارد كه بيشتر در گوشي‌هاي‬

‫سيستم عامل سيمبيان و سازنده آن‬ ‫سيمبيان سيس�تم عاملي است كه توسط‬ ‫شركت انگليسي ‪ ،Symbian‬براي تجهيزات‬ ‫س�يار (‪ )mobile‬طراح�ي ش�ده اس�ت و با‬ ‫سيستم عامل‌هاي ديگري مانند ‪Windows‬‬ ‫‪ Mobile ،Palm OS‬و لينوك�س رقاب�ت‬ ‫ميكند‪ .‬ش�ركت س�يمبيان در ژوئ�ن ‪1998‬‬ ‫در انگلستان تأسيس ش�د‪ .‬سهام داران اين‬ ‫شركت در آغاز‪ ،‬ش�ركت‌هاي ‪ ،Psion‬نوكيا‪،‬‬ ‫اريكس�ون‪ ،‬ماتسوش�يتا و موت�وروال بودند‪.‬‬ ‫در س�پتامبر ‪ ،2003‬موتوروال س�هام خود را‬ ‫به ش�ركت‌هاي ‪ Psion‬و نوكي�ا فروخت‪ .‬در‬ ‫جوالي ‪ 2004‬نيز س�هام ‪ Psion‬توسط نوكيا‪،‬‬ ‫پاناس�ونيك‪ ،‬زيمن�س و س�وني اريكس�ون‬ ‫خريداري ش�د‪ .‬در نتيجه اين شركت در حال‬ ‫حاض�ر در مالكيت ش�ركت‌هاي اريكس�ون‪،‬‬ ‫نوكيا‪ ،‬ماتسوش�يتا (پاناس�ونيك)‪ ،‬زيمنس‪،‬‬ ‫سوني اريكسون و سامسونگ است‪.‬‬ ‫ساختار سيمبيان‪ ‬‬ ‫سيمبيان سيس�تم عاملي با س�اختار‪32‬‬ ‫بيتي است كه با امكان مديريت همزمان چند‬ ‫برنام�ه (‪ )multi-tasking‬ب�راي تجهيزات‬ ‫موبايل طراحي شده است‪ .‬در ادامه به برخي‬ ‫از ويژگيهاي اصلي اين سيس�تم عامل اشاره‬ ‫مي‌ش�ود‪.‬معماري انعط�اف پذي�ر مبتن�ي بر‬ ‫مدل كالينت‪ -‬س�رور و نوعي از روش برنامه‬ ‫نويس�ي كه از نرم افزارهاي هر چند فشرده‪،‬‬ ‫ولي قدرتمند پش�تيباني مي‌كند‪ .‬دسترسي‬ ‫بالدرنگ به داده‌هاي كاربر با استفاده از هسته‬ ‫قدرتمند چند وظيفه اي در پايينترين سطح‬ ‫ن�رم اف�زار و نيز يك چارچوب واس�ط كاربر‬ ‫بسيار ساده در باالترين سطح‪ .‬طراحي پايدار‬ ‫نرم افزار با اس�تفاده از مدل برنامه نويس�ي‬ ‫اش�ياي مبتني بر كامپوننت‪ ،‬س�يمبيان را به‬ ‫نرم افزاري جامع و خاص در طراحي الگوها و‬ ‫چارچوب‌هاي مختلف تبديل كرده است‪.‬‬ ‫امنيت در سيمبيان‬ ‫سيمبيان نيز از حمله ويروس‌هاي مختلف‬ ‫دور نمان�ده و ب�ه علت كاربرد گس�ترده آن‪،‬‬ ‫س�وژه ويروس نويس�ان شده اس�ت‪ .‬معموالً‬ ‫اين ويروس‌ها خود را از طريق بلوتوث منتقل‬ ‫ميكنند‪ .‬ولي اين ويروس‌ها نه با اس�تفاده از‬ ‫ضعف‌هاي امنيتي سيمبيان‪ ،‬بلكه با استفاده‬ ‫از روش‌هايي مانند پرسش از كاربر براي نصب‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫يك نرم افزار كه بيش�تر با يك هشدار براي‬ ‫لزوم نصب آن همراه است‪ ،‬خود را به سيستم‬ ‫كاربر منتقل مي‌كنند‪ .‬‬ ‫‪ 9 Symbian‬از مدل پيش�رفت‌هاي براي‬ ‫مقابل�ه ب�ا اينگونه حمله‌ها به�ره مي‌برد‪ .‬در‬ ‫اين روش ادعا ش�ده كه حتي اگر نرم افزاري‬ ‫روي سيس�تم نصب شده باشد‪ ،‬بدون امضاي‬ ‫ديجيتالي‪ ،‬قابليت آس�يب زدن به سيس�تم‪،‬‬ ‫مانند دسترسي به اطالعات كاربر‪ ،‬را نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬توس�عه دهندگان نرم افزارهاي ويژه‬ ‫اين سيس�تم عامل مي‌توانند ن�رم افزارهاي‬ ‫خود را به وسيله برنامه ‪Symbian Signed‬‬ ‫تأيي�د كنند ك�ه در اين صورت ن�رم افزار به‬ ‫عن�وان يك برنامه مجاز روي دس�تگاه نصب‬ ‫مي‌شود‪ .‬شركت سيمبيان چند توصيه امنيتي‬ ‫را نيز به كاربران اين سيستم عامل پيشنهاد‬ ‫مي‌كند‪:‬‬ ‫ چنانچ�ه برايت�ان ممك�ن اس�ت‬‫اطالع�ات گوش�ي ي�ا سيس�تم موبايل خود‬ ‫را ب�ه كامپيوت�ر خ�ود ني�ز منتق�ل كنيد تا‬ ‫ي�ك بكآپ از آن در اختيار داش�ته باش�يد‪.‬‬ ‫ اتص�ال بلوتوث را تنها زماني كه به آن نياز‬‫داريد‪ ،‬در حالت ‪ visible‬قرار دهيد‪ .‬روش�ن‬ ‫نگاه داش�تن بلوتوث به اين معني اس�ت كه‬ ‫هركس�ي در محدوده ده متري ش�ما قابليت‬ ‫تماس با دستگاه شما را دارد‪.‬‬ ‫ در يك گوش�ي مبتني بر سيستم عامل‬‫س�يمبيان ه�رگاه پيام�ي‌از طري�ق بلوتوث‬ ‫براي ش�ما ارس�ال ش�ود‪ ،‬پيام‪RECEIVE‬‬ ‫‪ ?MESSAGE‬ني�ز نماي�ش داده ميش�ود‪.‬‬ ‫چنانچه نميدانيد پيغام از س�وي چه كس�ي‬ ‫فرس�تاده ش�ده اس�ت يا انتظار دريافت آن‬ ‫را نداش�ته ايد‪ ،‬هرگز گزينه ‪ YES‬را انتخاب‬ ‫نكنيد‪ .‬چنانچه ب�ا وجود انتخاب گزينه ‪NO‬‬ ‫پيغام از روي نمايشگر حذف نشد‪ ،‬مكان خود‬ ‫را تغيي�ر دهيد و دس�تگاه را به مد ‪hidden‬‬ ‫سوييچ كنيد‪.‬‬ ‫ برنامه‌ه�اي كارب�ردي را تنه�ا از منابع‬‫مطمئن مانند وب س�ايت ش�ركت س�ازنده‬ ‫گوش�ي يا وب س�ايت‌هايي مانند‪Handgo.‬‬ ‫‪com ،AllAboutSymbian.com‬‬ ‫‪ ،My-Symbian.com‬و ديگ�ر وب‬ ‫س�ايت‌هاي مطمئ�ن ارائ�ه دهن�ده‬ ‫برنامه‌هاي كاربردي دانلود كنيد‪.‬‬ ‫ زماني كه ي�ك برنامه كاربردي‬‫روي گوش�ي خود نص�ب مي‌كنيد‪،‬‬ ‫جزئي�ات آن مانن�د نام ن�رم افزار و‬ ‫س�ازنده آن نيز نشان داده ميشود‪.‬‬ ‫با اس�تفاده از اين اطالعات ميتوانيد‬ ‫از نصب برنامه‌هايي كه ماهيت آن‌ها‬ ‫مش�خص نيس�ت‪ ،‬خ�ودداري كنيد‪.‬‬ ‫همچنين هنگام اتص�ال به اينترنت يا‬ ‫شبكه‌هاي ديگر‪ ،‬ميتوان از نرم افزارهاي‬

‫امنيتي ديگري نيز اس�تفاده كرد‪ .‬براي نمونه‬ ‫ش�ركت س�يمانتك‪ ،‬س�ازنده نرم افزارهاي‬ ‫امنيتي‪ ،‬آنتي ويروس و فايروال ويژه اي براي‬ ‫گوشي‌هاي سري شصت و هشتاد شركت نوكيا‬ ‫طراحي كرده است‬ ‫پيشنهادات براي امنيت بيشتر در گوشي موبايل‬ ‫‪ -1‬پيش�نهاد مي‌شود كه در مواقعي كه از‬ ‫بلوتوث اس�تفاده نمي‌كني�د‪ ،‬آن را خاموش‬ ‫كنيد‪.‬‬ ‫‪ -2‬در مكان‌هاي عمومي‌از بلوتوث استفاده‬ ‫نكنيد‪.‬‬ ‫‪ -3‬در صورتي كه پيامي‌در گوشي همراهتان‬ ‫به نماي�ش در آمد كه معناي آن را نميدانيد‪،‬‬ ‫هيچ كاري انجام ندهيد و گوشيتان را به فرد‬ ‫مطمئن و متخصصي بدهيد‪.‬‬ ‫‪ -4‬اگ�ر ب�ر اث�ر س�هل ان�گاري ش�ما‪،‬‬ ‫گوش�يتان هك شده است‪ .‬در كمترين زمان‬ ‫ممكن‪ ،‬اقدامات زير را انجام دهيد‪:‬‬ ‫ال�ف) خاموش ك�ردن بلوت�وث ب) حذف‬ ‫اكانت‌ه�اي موج�ود (ذخيره ش�ده) در‪My ‬‬ ‫‪Devices‬‬ ‫‪ -5‬اجتناب از خريد گوشي دست دوم‬ ‫‪ -6‬بررسي و كنترل باطري‌هاي تلفن همراه‬ ‫به لحاظ جاسازي مواد منفجره‪ ،‬جاسازي ابزار‬ ‫آالت جاسوسي و انفجار در شرايط خاص‬ ‫‪ -7‬كنترل گوش�ي از لحاظ حفره‌هاي نرم‬ ‫افزاري و سخت افزاري‬ ‫‪ -8‬كنترل منظم و دوره اي مكالمات وارده‬ ‫به گوش�ي و تماس‌هاي گرفته شده از طريق‬ ‫گوشي‬ ‫‪ -9‬كنت�رل منظ�م و دوره اي مكالم�ات‬ ‫انجام ش�ده توسط گوشي‪ ،‬از طريق فهرست‬ ‫مكالماتي شركت مخابراتي سرويس‬ ‫دهنده‬ ‫استفاده از دستگاه‌هاي آشكار‬ ‫ساز در س�الن يا اتاق جلسات‬ ‫م�ورد نظ�ر به منظ�ور كنترل‬ ‫انتشارات الكترو مغناطيسي‬ ‫كد مطلب‪J56009 :‬‬

‫‪21‬‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪22‬‬

‫آ‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫‌‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫در مدارس‬

‫سيد حبيب‌اله سعيدي سوق‬

‫مشاور روان‌شناسي واحدهاي ميرداماد وكارگرشمالي‬ ‫ام��روز تلفن هم��راه به عنوان يكي از مظاهر فناوري ارتباط��ي نوين در زندگي فردي و‬ ‫اجتماعي بشر جايگاهي قدرتمند دارد و جزو الينفك مناسبات روزمره محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫به طوري كه مي‌توان ادعا كرد براي بسياري از افراد‪ ،‬زندگي بدون آن امكان‌پذير نمي‌باشد‬ ‫يا دست كم مطلوب نيست‪ .‬نفوذ كاربردهاي تلفن همراه در شئون زندگي پديده‌اي جهاني‬ ‫اس��ت و در جامعه‌ي ما با وجود فروكش كردن تب اوليه‌ي اس��تفاده از آن‪ ،‬جايگاهش به‬ ‫حدي رسيده كه مضرات جدي و اساسي اين فناوري مدرن را مخفي و ناديده نگه مي‌دارد‪.‬‬ ‫مضراتي كه در حوزه‌هاي متنوع اجتماعي‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬رفتاري‪ ،‬روان‌شناسي‪ ،‬پزشكي‪ ،‬قانوني‪،‬‬ ‫جزايي و‪ ......‬به آسيب‌زايي مي‌پردازد و با كمي‌دقت و موشكافي مي‌توان به دامنه‌ي تاثير‬ ‫نامطلوب آن پي برد‪ .‬در حقيقت از يك ديدگاه آسيب‌شناسانه مي‌توان تلفن همراه را يك‬ ‫منبع بزرگ براي توليد نارس��ايي‌ها و معضالتي دانس��ت كه آشكارا يا پنهان در مناسبات‬ ‫زندگي كاربران نفوذ كرده است‪.‬‬ ‫تحقيقات اخير كه در اين حوزه صورت مي‌گيرد و اخبار ناخوشايندي كه گاه و بي‌گاه‬ ‫درباره‌ي مضرات پزش��كي و رفتاري تلفن همراه از گوشه و كنار جهان به گوش مي‌رسد‪،‬‬ ‫بازبيني و نگرش دوباره براي اس��تفاده از اين وس��يله‌ي پركاربرد و عادي شده را ضروري‬ ‫مي‌سازد و مجموعه‌ي كاربران ارايه كنندگان خدمات و قانون‌گذاران و دولت‌ها را در معرض‬ ‫اقدامات پيشگيرانه قرار مي‌دهد كه پيش از هر چيز به شناخت ماهيت انواع و اقسام آسيب‌ها‬ ‫و دامنه‌ي نفوذ آن‌ها نياز دارد‪ .‬در اين نوشتار به آسيب‌شناسي استفاده از تلفن همراه در‬ ‫ميان دانش‌آموزان و نگراني‌هاي موجود در اين حوزه پرداخته‌ايم‪.‬‬ ‫استفاده از تلفن همراه مثل چاقو است كه به كار گرفتن آن هم مي‌تواند در موارد صحيح‬ ‫باش��د و به حيات آدمي‌كمك كند و هم مي‌تواند جان آدمي را بگيرد‪ .‬در برخي موارد در‬ ‫دبيرستان‌ها تلفن همراه را به عنوان يك وسيله‌ي كمك آموزشي مورد استفاده قرار‬ ‫داده و سواالت و تست‌هاي مختلف را از طريق سرويس‌هاي گوناگون در اختيار‬ ‫دانش‌آم��وزان قرار مي‌دهند و حتي برخي آزمون‌ها نيز از طريق تلفن همراه‬ ‫گرفته مي‌شود‪ .‬محققان دانشگاه ناتينگهام به اين نتيجه رسيده‌اند كه تلفن‬ ‫همراه مي‌تواند به عنوان يك وس��يله‌ي كمك آموزشي مناسب مورد استفاده‬ ‫قرار گيرد‪ .‬آن‌ها موارد استفاده از تلفن همراه را مواردي مثل ساختن ويديوهاي‬ ‫كوتاه آموزشي توسط دانش‌آموزان‪ ،‬ضبط صداي معلم و استفاده از كرنومتر گوشي در‬ ‫پاسخ به سواالت‪ ،‬همچنين استفاده از سيستم ايميل مدارس و‪ ....‬موارد ديگري مي‌دانند‪.‬‬ ‫همچنين بسياري از كارشناسان و مديران مدارس هند اعتقاد دارند كه سرويس‬ ‫پيام كوتاه متني براي دانش‌آموزان مي‌تواند به ابزار ارتباط گسترده اولياء و‬ ‫مربيان تبديل شود‪ .‬عالوه بر اين اعتقاد دارند پيام متني مي‌تواند به عنوان‬ ‫يك وسيله‌ي كمك آموزشي مورد استفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫با وجود اين و استفاده‌هاي ديگر آموزشي از تلفن همراه‪ ،‬مساله‌اي كه در‬ ‫حال حاضر شايع است‪ ،‬استفاده‌هاي غير اخالقي دانش‌آموزان مبني بر گرفتن‬ ‫عكس‌هاي نادرس��ت و به اش��تراك گذاشتن آن در كالس‌هاي درسي مي‌باشد و‬ ‫چون كنترل قطعي اين اعمال توس��ط والدين و مس��والن آموزشي تقريبا غير‬ ‫ممكن است‪ ،‬مربيان و اولياء مدارس از خير منفعت‌هاي آموزشي تلفن همراه‬ ‫گذشته و آن را ممنوع كرده‌اند‪ .‬متاسفانه به داليل مختلف در گروه‌هاي سني‬ ‫نوجوانان و جوانان‪ ،‬استفاده صحيح از اين وسيله ارتباطي جا نيفتاده است و عالوه‬

‫موبايل‬ ‫بر موارد غيراخالقي‪ ،‬استفاده بيش از حد از تلفن همراه در‬ ‫كالس درس موجب بر هم خوردن تمر كز دانش‌آموزان و‬ ‫افت تحصيلي آن‌ها مي‌شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر بسياري از دولت‌ها استفاده از تلفن همراه‬ ‫را ب��راي دانش‌آموزان در مدارس و محيط‌هاي آموزش��ي‬ ‫ممنوع كرده‌اند‪ .‬تحليل‌گ��ران ژاپني ميزان تاثيرات تلفن‬ ‫همراه را بر تحصيل دانش‌آموزان مورد بررسي قرار داده‌اند‬ ‫و معتقدند ك��ه تاثيرات منفي تلفن همراه از نكات مثبت‬ ‫آن در آموزش دانش‌آموزان بيش��تر است‪ .‬با تصويب قانون‬ ‫ممنوعيت اس��تفاده از تلفن هم��راه در مدارس هند بدون‬ ‫محدوديت س��ني‪ ،‬تيم پليس نيز ب��ر اين موضوع نظارت‬ ‫مي‌كند‪ .‬تحقيقات نش��ان مي‌دهد دريافت و خواندن پيام‬ ‫كوت��اه متني تلفن همراه به ش��دت در بين دانش‌آموزان‬ ‫گس��ترش يافته و اين س��رويس نوين ارتباطي جايگزين‬ ‫كتاب خواندن شده است‪ .‬بسياري از دانش‌آموزان معتقدند‬ ‫كه ارسال پيام كوتاه به اين دليل كه از كلمات اختصاري‬ ‫اس��تفاده مي‌ش��ود راحت و سرگرم كننده اس��ت‪ .‬امروزه‬ ‫وضعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس جامعه ما نگران‬ ‫كننده است‪ .‬با توجه به بخش‌نامه آموزش و پرورش ورود‬ ‫گوشي به مدارس ممنوع است‪ ،‬اما بسياري از دانش‌آموزان‬ ‫س��ر كالس درس گوشي خود را همراه دارند و حتي براي‬ ‫يكديگر يا دوستان و آشنايان پيامك مي‌فرستند‪ .‬البته هر‬ ‫از چندگاهي مس��ئوالن امر در مورد عدم استفاده از تلفن‬ ‫هم��راه در م��دارس تذكراتي مي‌دهند‪ .‬اعتياد به گوش��ي‬ ‫پديده‌اي جديد در جامعه دانش‌آموزي اس��ت‪ .‬در حقيقت‬ ‫بعيد است كسي با تلفن همراه دوست يا آشناي محصلش‬ ‫تماس بگيرد و متوجه شود گوشي‌اش را در خانه جا گذاشته‬ ‫و به مدرسه رفته باشد‪ .‬پريشاني ذهني ناشي از اعتياد به‬ ‫تلفن همراه به گونه‌اي است كه براي فرد استرس دايمي‌به‬ ‫ارمغان مي‌آورد و چنان كه مي‌دانيم استرس‪ ،‬ما در دردها‬ ‫و بيماري‌هاست‪.‬‬ ‫به طور كلي فوايد و مضرات اس��تفاده از تلفن همراه به‬ ‫شرح زير مي‌باشد‪.‬‬

‫فوايد‬

‫‪-1‬گوشي وسيله‌ي كمك آموزشي‬ ‫‪-2‬ارتباط مستمر با والدين و‪.....‬‬

‫مضرات‬

‫‪-1‬مضرات پزشكي‬

‫مضرات تلفن همراه از زماني مطرح ش��د كه فردي در‬ ‫فلوريداي امريكا در سال ‪1993‬گرفتار تومور مغزي شده‬ ‫و از همس��رش كه داراي تلفن همراه بود شكايت كرد‪.‬‬ ‫كودكان و نوجوانان زير ‪ 17‬سال در مقابل امواجي كه‬ ‫از گوشي‌ها ساطع مي‌شود بسيار آسيب‌پذيرند‪ .‬زيرا در‬ ‫فرايند رشد جسمي آنان تاثير منفي مي‌گذارد‪ ،‬حتي‬ ‫سبب كم اشتهايي و عوارض ناشي از آن مي‌شود‪ .‬تومور‬ ‫مغزي ناش��ي از امواج الكترومغناطيسي گوشي‌ها براي‬ ‫كودكان زير ‪ 12‬س��ال تقريبا ثابت ش��ده است‪ .‬نتيجه‬ ‫برخ��ي تحقيقات نيز اس��تفاده از تلفن همراه را براي‬ ‫افراد زير ‪ 20‬س��ال‪ ،‬يكي از داليل بروز آس��يب‌هاي‬ ‫جدي در بخش‌هاي مربوط به شنوايي و بينايي مغز‬ ‫معرفي مي‌كند‪.‬‬ ‫اف��رادي كه به مي��زان بيش��تري از تلفن همراه‬ ‫استفاده مي‌كنند‪ ،‬دچار سردرد يا دردهايي در ناحيه‌ي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫آرواره‪ ،‬گردن‪ ،‬بازو و شانه‌ها مي‌شوند‪ .‬در يك آمارگيري كه‬ ‫جهت بررس��ي آثار گوشي‌هاي تلفن همراه در انگلستان و‬ ‫اسپانيا صورت گرفت‪ ،‬آثار سوء در كساني مشاهده شد كه‬ ‫‪ 97‬درصد آنان بيش از حد معمول از گوش��ي تلفن همراه‬ ‫استفاده مي‌كردند‪ .‬استرس‪ ،‬سردرد‪ ،‬خستگي‪ ،‬دلهره‪ ،‬مشكل‬ ‫در تمركز‪ ،‬اختالل در حافظه‪ ،‬بي‌اشتهايي و مشكالت پوستي‬ ‫از آثار مشاهده شده در اين تحقيق بود‪ .‬تلفن همراه‪ ،‬يكي‬ ‫از وسايلي است كه مواد بيماري‌زا از طريق آن بسيار سريع‬ ‫به بدن شخص و ديگران انتقال پيدا مي‌كند‪ .‬اين وسيله به‬ ‫دو مس��ير ورودي بدن انسان‪ ،‬يعني گوش و دهان نزديك‬ ‫اس��ت‪ ،‬در نتيجه گوشي مي‌تواند يكي از انتقال‌دهنده‌هاي‬ ‫خطرناك باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مسايل اخالقي‬

‫تلف��ن همراه مانند هر وس��يله الكترونيكي ديگري كه‬ ‫امكانات مجازي در اختيار كاربران قرار مي‌دهند‪ ،‬به ابزاري‬ ‫براي سوءاستفاده تبديل مي‌شود و اين كاربردها در حوزه‌هاي‬ ‫متنوعي رخ مي‌دهد كه در مدارس شايع است‪ .‬سوء‌استفاده از‬ ‫گوشي‌هاي تلفن همراه دوربين‌دار‪ ،‬به فاش كردن و اشاعه‌ي‬ ‫مس��ايلي مربوط مي‌شود كه در عرف و اخالق جمعي جزو‬ ‫حريم خصوصي اس��ت‪ .‬دوربين كوچ��ك تلفن‌هاي همراه‬ ‫هنگامي كه با بي‌دقتي‪ ،‬ش��يطنت‪ ،‬خصومت و يا تمايل به‬ ‫انجام تجربه‌اي تازه به كار گرفته مي‌شود‪ ،‬به نشر مسايلي‬ ‫در محيط جامعه مي‌انجامد كه با خدشه‌دار كردن روحيه و‬ ‫اخالق عمومي‪ ،‬به بحراني دامن‌دار تبديل مي‌شود‪« .‬فيلم‌هاي‬ ‫غيراخالقي» عكس‌هاي خصوصي افراد و خانواده‌ها‪ ،‬متاسفانه‬ ‫امروزه به راحتي و از طريق گوشي‌هاي تلفن همراه در جامعه‬ ‫قابل انتقال است و سرگرمي پر جاذبه‌اي است براي جامعه‬ ‫دانش‌آموزي كه متاسفانه تبعات آن در جامعه‌ي دانش‌آموزي‬ ‫به مراتب بيشتر از ساير اقشار جامعه مي‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تبعات رواني و رفتاري‬

‫بسياري از محققان معتقدند استفاده بيش از اندازه از تلفن‬ ‫همراه در ذهن و اعصاب كاربران نوعي اعتياد پديد مي‌آورد‬ ‫كه درس��ت مانند اعتياد به مواد مخ��در‪ ،‬الكل‪ ،‬پرخوري‪،‬‬ ‫رابطه‌ي غيراخالقي‪ ،‬بازي‌هاي رايانه‌اي‪ ،‬اينترنت و‪ .....‬مخرب‬ ‫است‪ .‬معتادان با استفاده از تلفن همراه از دوستان و خانواده‬ ‫فاصله مي‌گيرند‪ ،‬انزواطلب مي‌ش��وند‪ ،‬اولويت‌هاي سني و‬ ‫اجتماعي نظير تحصيل و اشتغال را پس مي‌زنند‪ ،‬هنگامي‌كه‬ ‫تلفن همراه در دسترسشان نيست‪ ،‬به آن فكر مي‌كنند و از‬

‫دوري‌اش رنج مي‌برند‪ ،‬خاموش بودن تلفن همراه در افراد‬ ‫معتاد تحمل‌ناپذير اس��ت و موجب مي‌ش��ود حتي هنگام‬ ‫خواب يا در مواقع خاصي كه گوشي تلفن همراه را خاموش‬ ‫مي‌كنند يا در حالت س��كوت قرار مي‌دهند‪ ،‬به استرس و‬ ‫دلشوره دچار مي‌شوند‪ .‬فرد معتاد نمي‌تواند از گوشي تلفن‬ ‫همراه خود دور بماند و از هر ترفندي براي استفاده دايمي‬ ‫از آن بهره مي‌جويد‪ .‬اين نوع اعتياد از عالقه و وابستگي فراتر‬ ‫مي‌رود و به نوعي جنون در دسترس بودن تبديل مي‌شود‪.‬‬ ‫امروزه وضعيت اس��تفاده از تلفن همراه در مدارس جامعه‪،‬‬ ‫از وجود چنين اعتيادي در ميان قشر نوجوان و دانش‌آموز‬ ‫حكايت مي‌كند‪ .‬استفاده دايمي از تلفن همراه و تبديل اين‬ ‫وس��يله به ابزاري براي امور روزم��ره‌‪ ،‬الگوهاي جديدي در‬ ‫رفتارهاي اجتماعي پديد مي‌آورد كه بخشي از آن‌ها بسيار‬ ‫نامطلوب است و در بلند مدت به آسيب‌هاي آشكار رفتاري‬ ‫منجر مي‌ش��ود‪ .‬براي مثال‪ ،‬در ي��ك مهماني خانوادگي يا‬ ‫فاميلي مشاهده مي‌كنيم عده‌اي به جاي ارتباط كالمي از‬ ‫طريق «بلوتوث» يا پيامك به صحبت با يكديگر مي‌پردازند‬ ‫و مي‌توان انتظار داشت نسل‌هاي مجازي پرورش يابند كه‬ ‫حتي از ساده‌ترين مهارت‌هاي كالمي و رابطه‌اي بي‌بهره‌اند‪.‬‬ ‫از ديگ��ر تبعات گوش��ي‌هاي تلفن همراه ب��راي جامعه‌ي‬ ‫دانش‌آموزي گرفتن عكس‌هاي نامناسب از دوستان و قرار‬ ‫دادن اين عكس‌ها روي اينترنت مي‌باش��د كه اين آزارهاي‬ ‫روحي بسيار بدتر از خشونت‌هاي جسمي است‪ .‬اين مشكل با‬ ‫عكس‌برداري و فيلم‌برداري به خصوص در مدارس دخترانه‪،‬‬ ‫به سبب سوء‌استفاده‌هاي مختلف از شرايط داخل كالس و‬ ‫مدرسه بيشتر مي‌شود و دانش‌آموزان دختر را با چالش‌هاي‬ ‫فراواني مواجه مي‌كند‪.‬‬ ‫‪ -4‬تبعات درسي‬

‫تلفن همراه‪ ،‬گذشته از تبعات رفتاري‪ ،‬روحي‪ ،‬اخالقي‪،‬‬ ‫پزشكي‪ ،‬بعضا باعث ترك تحصيل و ضربه‌ي درسي شديد‬ ‫ب��ه دانش‌آموز نيز مي‌ش��ود‪ .‬تلفن همراه وس��يله‌اي براي‬ ‫حواس‌پرتي دانش‌آموزان در سر كالس و عدم تمركز آنان‬ ‫است كه در نهايت موجب ياد نگرفتن دروس و افت‌تحصيلي‬ ‫و نيز مشكل تعامل با معلم و هم‌كالسي‌ها مي‌شود‪ .‬فرستادن‬ ‫پيام و بلوتوث سر كالس‪ ،‬گذشته از حواس پرتي براي خود‬ ‫دانش‌آموز‪ ،‬باعث به هم ريختن نظم كالس مي‌شود و صداي‬ ‫زنگ گوشي مي‌تواند باعث حواس‌پرتي دانش‌آموزان شود‪.‬‬ ‫كد مطلب‪J56010 :‬‬ ‫‬

‫‪23‬‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪24‬‬

‫سيستم‌هاي عامل تلفن همراه‬ ‫محمدرضا فاضليان‬

‫پايه‌ي دوم دبيرستان واحد آبشناسان ‪1‬‬

‫موبايل‬

‫‪Operating‬‬ ‫‪System‬‬ ‫‪Operating‬‬ ‫‪System‬‬ ‫‪Operating System‬‬

‫‪1‬‬

‫سيمبين‬

‫پیدایش و حیات سیمبین‪ :‬داستان به وجود آمدن‏‪Symbian‬‏ نیز در نوع خود جالب است‪ .‬داستان ما از شرکت کوچک انگلیسی‪-‬‬ ‫کانادايی با نام‏‪Psion‬‏ آغاز می‌ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ 1984‬شرکت‏‪Psion‬‏ با ارائه‏‪Psion Organizer‬‏‪ ،‬که در حقیقت نسخه ابتدايی‬ ‫‏‪PDA‬های امروزی است‪ ،‬پا در عرصه‌ي سخت‌افزاری نیز گذاشت‪ .‬در سال ‪ 1986‬شرکت‏‪Psion‬‏ با اعمال تغییرات و اصالحیه‌های‬ ‫فراوان‏‪Psion Organizer II‬‏ را معرفی كرد که ش��رکت‏‪Psion‬‏ را به آینده روش��ن‏‪PDA‬‏ و سیستم‌عامل پرتاب کرد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1987‬شرکت‏‪Psion‬‏ سیستم‌عامل جدید خود را با نام ‏‪EPOC‬‏ ‏‏(‏‪Electronic Piece Of Cheese‬‏( معرفي كرد‪ .‬اولین نسخه‌ي‬ ‫این سیستم‌عامل جدید بر پایه‌ي تکنولوژی ‪ 16‬بیتی ارائه شد و بر همین اساس ‏‪EPOC 16‎‬‏ نام گرفت‪ .‬در سال ‪ 1997‬نخستین‬ ‫نمونه از سیستم‌عامل جدید با نام‏‪EPOC 32‎‬‏ در جدیدترین‏‪PDA‬‏ شرکت به نمایش گذاشته شد‪ .‬یکی از نکات مهم در ساختار‬ ‫این سیستم‌عامل این بود که‏‪EPOC‬‏ تنها برای پردازنده‌های‏‪ARM‬‏ نوشته و بهینه شده بود‪ .‬در همین اثنا بود که‏‪Psion‬‏ تصمیم‬ ‫گرفت امتیاز تولید محصوالت بر پایه این سیستم‌عامل را با شرکت دیگری شریک شود‪ ،‬در سال ‪ 1998‬شرکت‏‪Psion‬‏ با همكاري‬ ‫شركت‌هاي‏‪،Ericsson‬‏‪Motorola‬‏ و‏‪Nokia‬‏ متحول گردید و سیستم‌عامل‏‪EPOC‬‏ از ویرایش ششم به بعد با نام‏‪Symbian‬‏ خوانده شد‪ .‬اما بعد از ده سال‬ ‫نوكيا با قیمت ‪ 264‬میلیون دالر سهم شركاي دیگر را خرید‪ .‬آخرین نسخه آن‪ ،‬يعني نسخه ‪ 3.0‬به وسیله ‪ Nokia N8‬معرفی شد‪.‬‬ ‫رابط‌های کاربری‪ :‬هم اکنون دو رابط اصلی کاربری برای سیمبین به وجود آمده است‪ .‬اولین رابط که بیشترین استفاده را در موبایل‌ها دارد‪ ،‬توسط نوکیا‬ ‫نوش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬این رابط دارای نسخه‌های مختلفی است‪ ،‬اما ‪ Series 60‬نسخه‌ي اصلی این رابط است که بسیار مورد توجه قرار دارد‪ .‬رابط کاربری دوم‬ ‫با نام ‪ UIQ‬به وجود آمده اس��ت که دارای امکانات بس��یار خوبی اس��ت و رفته رفته در حال باز کردن جای خود در بین شرکت‌های تولید کننده موبایل است‪.‬‬ ‫هر دوي این رابط‌ها به صورت کامال گرافیکی و شبیه به هم طراحی شده‌اند و کار با آن‌ها بسیار راحت است‪.‬‬

‫آيفون‬

‫همان‌طور كه سيستم‌عامل در رایانه‌ها بسیار مهم است‪ ،‬در گوشي نيز يكي از فاکتورهاي‬ ‫اصلي اس�ت‪ .‬به گوش�ي‌هاي دارای سيس�تم‌عامل‌هايي نظیر ويندوز موبايل و یا آندرويد‪،‬‬ ‫گوشي هوشمند گفته مي‌شوند‪ .‬دارندگان اين نوع از گوشي‌ها با به روز نگه‌داشتن گوشي‬ ‫خود مي‌توانند همواره گوش�ي با كارايي باال داش�ته باش�ند‪ .‬اين گوش�ي‌ها دارای واحد‬ ‫پردازش مرکزی (‪ )CPU‬و حافظه (‪ )Ram‬مي‌باشند‪ .‬به گوشي‌هايي مانند ‪HTC smart‬‬ ‫كه دارای سيس�تم‌عامل ‪ BREW‬هستند‪ ،‬نیمه‌هوش�مند و به گوشي‌هايي با پلتفرم جاوا‬ ‫(‪ )Java‬غيرهوشمند مي‌گویند‪ .‬در اين مقاله قصد داریم شما را با بهترین سيستم‌عامل‌ها‬ ‫آشنا كنيم‪.‬‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪2‬‬

‫اين سيس��تم عامل مبتني بر هس��ته ‪ Darvin‬از خانواده ‪Unix‬‬ ‫در س��ال ‪ 2007‬با تولد ‪ iPhone‬به رقابت گوش��ي‌هاي هوشمند آمد‪.‬‬ ‫اين سيس��تم‌عامل توسط ش��ركت بزرگ ‪ Apple‬نه فقط براي گوشي‬ ‫آيفون‪ ،‬بلكه براي تبلت‌هاي ‪ iPad‬توليد شد‪ .‬آخرين نسخه آن با معرفي‬ ‫‪ iPhone 4‬ب��ه ن��ام ‪ iOS 4.0‬در س��ال ‪ 2010‬معرفي ش��د كه از‬ ‫قابليت‌ه��اي جديدي مانند ‪ ،Multi tasking‬کتابخوان الكترونيكي‪،‬‬ ‫سرویس بازی‌های روی موبایل به صورت متمرکز و شبکه‌ای بهره مي‌برد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دو مورد را مورد بررسی قرار مي‌دهیم‪...‬‬ ‫‪ -1‬چند منظ��وره‪ :‬ویژگی چند منظوره یا ‪ Multitasking‬بدین‬ ‫معناست که هم‌زمان که یک نرم‌افزار در حال اجراست می‌توان بدون بستن‬ ‫آن‪ ،‬به کار دیگر پرداخت و نرم‌افزار دیگری را اجرا و اس��تفاده كرد‪ .‬این‬ ‫مشکل بزرگی بود که کاربران اپل تا پیش از ان دست به گریبانش بوده‬ ‫و چاره‌ای جز تحمل نداشتند‪ .‬اما در نسخه جدید ‪ 4‬این مشکل تا حدی‬ ‫حل شده بدین معنی که اجرای فایل صوتی و داشتن ‪ VOIP‬یا صوت‬ ‫اینترنتی و هم‌زمان مکان یاب جی‪.‬پی‪.‬اس را می‌توان روی ابزار اپل اجرا‬ ‫کرد‪.‬البته سوئیچ کردن نرم‌افزاری در نسخه جدید به همین چند برنامه‬ ‫محدود می‌شود و سایر برنامه‌ها فقط از آخرین باری که باز شده و بسته‬ ‫شده بودند قابلیت اجرای مجدد را پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرکز بازی‪ :‬سرویس بازی مرکزی با خاصیت چند بازیکن هم‌زمان‪،‬‬ ‫از جمله سرویس‌های جدید اپل در نسخه چهار است تا چندین بازیگر به‬ ‫صورت هم‌زمان بتوانند یک بازی را انجام دهند‪.‬سرویس بازی از ‪Xbox‬‬ ‫حمای��ت کامل كرده و کاربران از طریق آن می‌توانند به بازی‌های تحت‬ ‫شبکه دست یابند‪ .‬دعوت از دوستان برای انجام بازی مشترک نیز در این‬ ‫سرویس تعبیه شده است‪.‬کسی که باالترین امتیاز را دارد می‌تواند بورد‬ ‫رهبری را در اختیار بگیرد و بهترین بازیکنان را ردیابی كند‪.‬‬

‫ويندوز موبايل‬

‫‪3‬‬

‫يكي دیگر از محصوالت مايكروس��افت اين‬ ‫سيس��تم‌عامل پیر مي‌باشد كه سیستم عاملی‬ ‫از خانواده��ی ‪Windows Mobile CE‬‬ ‫اس��ت و برپایه‌ي کرنل ‪ R3 6.0‬س��اخته شده‬ ‫است‪ .‬اين سيس��تم عامل از ‪ 10‬سال پيش بر‬ ‫روي ‪‌PDA‬ها اجرا مي‌ش��د‪ .‬در سال ‪،2004‬‬ ‫‪ 23‬درصد از فروش گوشي‌هاي هوشمند را به‬ ‫خود اختصاص داد‪ ،‬اما تا ‪ 4‬س��ال بعد اين رقم به نصف تنزل داش��ت‪ .‬اين كاهش به دليل‬ ‫پيدايش رقبا بود كه شكس��ت آنرا حتمي كرده بودند كه با عرضه آخرين نس��خه آن يعني‬ ‫‪ Windows Phone 7‬كه بر روي گوشي ‪ HTC HD7‬اجرا مي‌شود‪ ،‬خود را از اين‬ ‫مهلكه نجات داد‪ .‬نسخه هفتم از ویندوز موبایل به هیچ وجه شبیه ویندوز موبایل نیست‪،‬‬ ‫به همین جهت به آن ‪ Windows Phone 7‬می‌گویند‪ .‬محیط این سیستم عامل‪ ‬بیشتر‬ ‫ش��بیه یک مجله ش��ده است و با این‌که تفاوت اساس��ی کرده‪ ،‬اما کار با آن ساده است‪ .‬از‬ ‫جمل��ه ‪‌Framework‬هایی که در ویندوز موبایل هفت پش��تیبانی می‌گردد‪ ،‬می‌توان به‬ ‫‪ Silverlight، MicrosoftXNA‬و ‪ Adobe Flash‬اشاره كرد‪.‬‬

‫آندرويد‬

‫‪4‬‬

‫اين سیس��تم عامل متن باز و مبتني بر هس��ته لینوکس‬ ‫اس��ت و توسط شرکت گوگل نخس��تین بار در سال ‪ 2008‬با‬ ‫گوش��ی ‪ HTC G1‬متولد شد‪ .‬گوش��ي ‪ HTC Hero‬كه‬ ‫بر پايه‌ي همين سيس��تم‌عامل كار مي‌كند‪ ،‬در س��ال ‪2009‬‬ ‫به عنوان بهترین گوش��ي س��ال انتخاب شد‪ .‬بهترین‌هاي اين‬ ‫سيس��تم‌عامل ‪ HTC Desire‬و ‪Google Nexus 1‬‬ ‫مي‌باش��ند‪ .‬همچنين تبلت‌هاي زيادي از جمله ‪Samsung‬‬ ‫‪ GalaxyTab‬از ش��اهکارهاي اين سيستم عامل هستند‪.‬تا‬ ‫ماه اکتبر ‪ ۲۰۱۰‬تعداد یکصد هزار برنامه‌ي جانبی برای این سیستم عامل نوشته شده است که‬ ‫سهم بزرگی در محبوبیت این سیستم عامل دارند‪ .‬تا همین تاریخ تعداد برنامه‌های نوشته شده‬ ‫برای سیستم عامل آیفون ‪ ۳۰۰‬هزار بوده است‪ .‬اما سرعت رشد سیستم عامل آندروید بسیار‬ ‫باالتر از بقیه سیستم عامل‌ها و حتی آیفون است و البته این موضوع را نباید از یاد برد که در‬ ‫لحظه‌ي نگارش این مقاله‪ ،‬آندروید نصف عمر آیفون را دارد‪ .‬آخرین نسخه اين سيستم‌عامل‬ ‫نسخه ‪ 2.3‬یا ‪ Ginger Droid‬اوایل سال ‪ 2011‬معرفی شد‪  .‬كد مطلب‪J56011 :‬‬

‫‪25‬‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪26‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ Nokia 1011‬سال ‪1992‬‬

‫اولين تلفن همراه به معني واقعي ‪DynaTAC‬‬ ‫‪ 8000x‬ساخت موتوروال بود كه در دهه ‪ 1980‬ساخته‬ ‫شد اما ‪ Nokia 1011‬اولين گوشي ‪ GSM‬بود كه ظاهر‬ ‫متفاوت و جمع و جوري داش��ت‪ .‬بدنه‌ي آن خاكس��تري رنگ‬ ‫بود و لبه‌هاي منحني شكل داشت‪.‬‬ ‫وزن اين گوشي ‪ 475‬گرم بود و از دو ‪ LCD‬تك رنگ بهره مي‌برد‪ 1011 .‬امكان‬ ‫ارسال پيغام كوتاه نيز داشت‪ .‬تصوير گوشي را با تلفن‌هاي امروزي خود مقايسه كنيد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 10‬تلفن‬ ‫همراهي كه‬

‫جهان را تغيير داد‬ ‫اميد ونكي‪ /‬واحد رايانه مجتمع‬

‫هم�ه‌ي ما در زندگيمان با دس�تگاهي كه حدود ‪ 40‬س�ال پيش‬ ‫يك تخيل يا خيال باطل محسوب مي‌شد به خوبي انس گرفته‌ايم‬ ‫و شايد اگر فردي از ما يكي از اين دستگاه‌ها را در اختيار نداشته‬ ‫باشد احساس نياز و كمبود مي‌كند‪ .‬درست حدس زده‌ايد؛ منظورم‬ ‫اين دستگ ‌اه‌هاي كوچك با طراحي‌ها و امكانات مختلف است كه در‬ ‫دس�ت همه‌ي ما وجود دارد‪ .‬تلفن همراه اما اين دستگاه عجيب و‬ ‫غري�ب از كجا و با چه ايده‌اي به وجود آمد؟ در دهه‌ي ‪ 70‬ميالدي‬ ‫مجموعه‌ي تلويزيوني با عنوان «پيشتازان فضا» پخش مي‌شد كه‬ ‫در آن شخصيت اصلي سريال با يك گوشي تلفن بدون سيم حرف‬ ‫ميزد اين سريال ايده‌اي بود براي آقاي مارتين كوپر كه اولين تلفن‬ ‫همراه را بس�ازد‪ .‬در س�ال ‪ 1973‬يك مهندس ناشناخته‪ ،‬هزاران‬ ‫كيلومت�ر آن طرف‌ت�ر اختراعي كرد كه امروزه ش�ايد ن�ام او را از‬ ‫اديسون پر آوازه‌تر كرده باشد‪ ،‬گرچه خود وي هنوز با تواضع بدين‬ ‫تاثي�ر بزرگ ب�ر جهان باور ندارد! در آن موقع‪ ،‬كوپر و گروهش در‬ ‫شركت ارتباطي موتوروال‪،‬موجودي نيمه پالستيكي نيمه فلزي خلق‬ ‫كردند كه امروزه عامه‌ي مردم بدان مي‌گويند «موبايل»‪ .‬درس�ت‬ ‫است كه آن گوشي اندازه يك آجر بود و هيچ وقت رسما به فروش‬ ‫نرسيد‪ ،‬اما كوپر خودش مي‌گويد ‪It worked:‬‬ ‫با تلفن‌هاي همراه امروزي مي‌توان به عقب بازگشت و تاريخ را‬ ‫مرور كرد‪ ،‬در دهه ‪ 1990‬تلفن‌هاي همراه با دو ‪ LCD‬و س�بك تر‬ ‫و باريك تر از قبل وارد بازار ش�دند‪ .‬از آن زمان به بعد تلفن‌هاي‬ ‫همراه پيشرفت‌هاي چش�م‌گيري داشته‌اند و نحوه‌ي زندگي ما را‬ ‫دستخوش تغيير كردند‪ .‬برخي از اين تلفن‌ها نسبت به گوشي‌هاي‬ ‫زمان خود‪ ،‬پيشرفت‌هاي اساسي داشتند در ادامه‪ ،‬آن‌ها را بازنگري‬ ‫خواهيم كرد‪ .‬شايد شما هم برخي از آن‌ها را داشته‌ايد‪.‬‬

‫�‪Bell South/IBM Simon Personal Com‬‬ ‫‪ municator‬سال ‪1993‬‬

‫ممكن است ‪ Simon‬را به خاطر نياوريد‪ .‬اين ‪Simon‬‬ ‫را با توليد كننده كارت‌هاي حافظه‌ي بازي با همين نام اشتباه‬ ‫نگيريد‪ .‬اين تلف��ن پيش‌رو كه قابليت‌هاي ‪Pager/PDA/Fax‬‬ ‫را داشت‪ ،‬در واقع ‪ iPhone‬دهه ‪ 1990‬بود‪ .‬اين تلفن در واقع شروع‬ ‫تلفن‌هاي هوش��مند بود‪ Simon ،‬داراي ‪‌App‬هاي دفترچه تلفن‪ ،‬تقويم‪،‬‬ ‫دفترچه يادداشت‪ ،‬ايميل و بازي بود‪ .‬از همه مهم‌تر صفحه نمايش سياه و سفيد‬ ‫اين تلفن كه وضوح تصوير ‪ 160‬در ‪ 293‬پيكسل داشت‪ ،‬از نوع لمسي بود!‬

‫‪3‬‬

‫‪ Nokia 7110‬سال ‪1999‬‬ ‫دليل انتخاب ‪ 7110‬اين است كه اولين گوشي ‪ WAP‬بود كه‬ ‫قابليت مرور وب را داش��ت‪ .‬البته اينترنت تلفن همراه با نس��خه‌ي‬ ‫مختصر ‪ Ceefax‬و با س��رعت بسيار پايين ‪ 14.4kbs‬توسط شبكه‬ ‫‪ GSM‬برقرار مي‌ش��د‪(.‬البته اكنون اينترنت تلفن همراه در كش��ور ما‬ ‫بهتر از اين نيست! در حالي كه برخي از كشورها اينترنت ‪ 4G‬با سرعت‬ ‫حدود ‪ 100Mb/s‬ارائه مي‌دهند‪ ،‬ما هنوز به اينترنت‪ ‬كم سرعت به سختي‬ ‫دسترسي داريم‪ ).‬كمتر كسي از مشاهده‌ي اخبار ورزشي سايت‌هاي خبري در صفحه‬ ‫نمايش ‪ 95‬در ‪ 95‬پيكسل ‪ Nokia 7110‬راضي بود‪ ،‬ولي به هر حال اين گوشي شروع‬ ‫اينترنت در تلفن همراه است‪ .‬تكمه‌هاي اين گوشي زير قسمت كشويي پنهان مي‌شد‪،‬‬ ‫برخي از گوشي‌هاي آينده نوكيا مانند ‪ ،8110‬از همين طراحي بهره مي‌بردند‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ Nokia 3210‬سال ‪1999‬‬ ‫نوكيا ‪ 3210‬امكانات خاصي نداش��ت كه در رديف گوش��ي‌هاي‬ ‫تاثير گذار قرار گيرد‪ ،‬ولي طراحي س��اده و خاص آن بسيار محبوب‬ ‫شد و در گوشي‌هاي مختلف كاربرد داشت‪ .‬طراحي ساده اين گوشي‬ ‫باعث ش��د تا نوكيا ‪ 160‬ميليون دستگاه از ‪ 3210‬را بفروش برساند‪.‬‬ ‫اين آمار نشان مي‌دهد ‪ 3210‬محبوب ترين گوشي تلفن دنيا تا به امروز است‪3210.‬‬ ‫اولي��ن تلف��ن همراه بدون آنتن خارجي و اولين گوش��ي مجهز به ‪( T9‬پيش بيني و‬ ‫تكميل متن وارد ش��ده ) بود‪ .‬اين گوش��ي بهترين بازي‌ه��ا را براي وقت تلف كردن‬ ‫داش��ت‪ ،Snake :‬اين بازي‪ ،‬ش��ايد معروفترين بازي تلفن‌هاي همراه بود‪ .‬بسياري از‬ ‫مردم گوشي خود را به شرط داشتن بازي ‪ Snake‬انتخاب مي‌كردند‪.‬‬

‫موبايل‬

‫‪5‬‬

‫‪ Ericsson T68‬سال ‪2001‬‬ ‫اريكس��ون اولين گوشي تلفن همراه با صفحه‬ ‫‪ LCD‬رنگ��ي را با ن��ام ‪ T68‬عرضه كرد‪ .‬صفحه‬ ‫نماي��ش ‪ T68‬تنها ‪ 256‬رنگ داش��ت كه در مقابل‬ ‫نمايش‌گرهاي ‪ Super AMOLED‬و يا ‪Retina‬‬ ‫اصال به چشم نمي‌آيد‪ ،‬ولي صفحه نمايش ‪ 256‬رنگ با‬ ‫وضوح تصوير ‪ 101‬در ‪ 80‬پيكسل ‪ T68‬در آن زمان بسيار جذاب بود‪.‬‬ ‫‪ T68‬امكان ارس��ال پيغام تصويري و اجراي بازي‌هاي رنگي را داشت‪.‬‬ ‫وزن اين گوشي بسيار سبك و تنها ‪ 84‬گرم بود‪ ،‬طول عمر باتري اين‬ ‫گوشي نيز حدود ‪ 11‬ساعت براي صحبت كردن بود‪ .‬جالب است بدانيد‬ ‫ك��ه ‪ T68‬داراي ‪ Bluetooth v1.0‬و اتصال ‪ GPRS‬بود‪ .‬كمي‌بعد‬ ‫‪ T68i‬با برند جديد ‪ Sony Erricson‬وارد بازار گرديد‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪ NEC e606‬سال ‪2003‬‬ ‫‪ E606‬يكي از سه گوشي نخست‪ ،‬سازگار‬ ‫ب��ا ‪ UMTS‬جه��ان بود كه قابلي��ت اتصال به‬ ‫ش��بكه‌هاي ‪ 3G‬را داشت‪ .‬اگر چه ‪ E606‬امكانات‬ ‫جذابي همچون مكالمه ويديويي و دسترسي به اينترنت‬ ‫پرسرعت ‪ 3G‬را داشت‪ ،‬اما كاربران از ‪ ‬كيفيت و وضوح تصوير‬ ‫پايين ‪ LCD‬و طول عمر كم باتري ‪ E606‬ناراضي بودند‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ Motorola RAZER‬س���ال ‪2004‬‬ ‫هميشه طراحي يكي از مهم‌ترين عوامل انتخاب‬ ‫گوشي تلفن اس��ت‪ Razer .‬موتوروال‪ ،‬امكانات‬ ‫‪ Nokia 6810‬را نداشت‪ ،‬ولي به خاطر طراحي‬ ‫بس��يار خوبش محبوب و پرفروش شد‪Razer .‬‬ ‫بس��يار باريك بود و تنها ‪ 13.9‬ميلي متر ضخامت داش��ت‪ .‬بدنه‌ي اين‬ ‫گوش��ي‪ ‬از جنس آلومينيوم بود‪ .‬بس��ياري از گوشي‌هاي آيند ه �‪Mo‬‬ ‫‪ torola‬با همين طراحي‪ ،‬محبوب و پرفروش شدند‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ Apple iPhone‬سال ‪2007‬‬ ‫اپل با معرفي گوش��ي ‪ iPhone‬تصور همه نسبت‬ ‫به تلفن هوشمند را تغيير داد‪ iPhone .‬با صفحه‌ي‬ ‫چند لمس��ي (‪ )Multi-Touch‬و امكان اسكرول و‬ ‫بزرگ‌نمايي در صفحه‌هاي مختلف‪ ،‬امكانات جديدي‬ ‫را به مش��تري ارائه داد‪ ،iPhone .‬مرور صفحات‬ ‫وب را به راحتي و سادگي كامپيوترهاي دسكتاپ‬ ‫كرد‪ .‬اپل‪ App Store ،‬را براي آيفون ‪ ‬راه اندازي‬ ‫كرد و روش جدي��دي براي دانلود نرم افزارهاي تلفن‬ ‫هوش��مند معرفي كرد‪ .‬بعدها بس��ياري از تولي��د كننده‌هاي تلفن‌هاي‬ ‫هم��راه از اپل الگو ب��رداري كردند و امكاناتي را كه ب��راي اولين بار در‬ ‫‪  iPhone‬معرفي شده بودند‪ ،‬به گوشي‌هاي خود اضافه كردند‪.‬‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪9‬‬

‫‪ HTC MAX 4G‬سال ‪2008‬‬ ‫‪ HTC MAX 4G‬اولين گوش��ي ‪ 4G‬دنيا با‬ ‫صفحه نمايش بزرگ و امكان اتصال به ش��بكه‌هاي‬ ‫بي س��يم ‪WiMax‬بود‪ .‬مكالمه ويديويي در ‪MAX‬‬ ‫‪ 4G‬مش��كالت قطع و يا منقطع ش��دن ارتباط كه در‬ ‫گوشي‌هاي ديگر بازار رايج بود را نداشت‪ .‬چون در بسياري‬ ‫از مناطق دنيا هنوز ش��بكه‌هاي مخابراتي ‪ 4G‬راه اندازي نش��ده است‬ ‫به كمك ‪ WiMax‬اين گوشي‪ ،‬دسترسي به اينترنت پرسرعت‪ ‬ممكن‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ LG Optimus 2X‬سال ‪2010‬‬ ‫ال ج��ي اولين گوش��ي مجهز ب��ه پردازنده دو‬ ‫هسته اي دنيا را با نام ‪ Optimus 2x‬معرفي كرد‪.‬‬ ‫پردازنده اين تلفن همراه ‪ Tegra 2‬انويديا اس��ت كه‬ ‫ب��ا مصرف‬ ‫شامل دو پردازنده ‪ ARM Cortex-A9‬و يك ‪GPU‬‬ ‫پايين ‪ GeForce‬اس��ت‪ .‬اين گوش��ي امكان پخش تصاوير ‪Full HD‬‬ ‫‪ 1080‬را دارد‪ .‬به نظر مي‌رسد عصر تلفن‌هاي هوشمند (‪)Smartphone‬‬ ‫به انتها رسيده است و حاال نوبت تلفن‌هاي ‪ Super-Phone‬است‪.‬شما‬ ‫كداميك از گوشي‌هاي ذكر شده را داشته‌ايد؟  كد مطلب‪J56012 :‬‬

‫‪27‬‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪28‬‬

‫برگزاري ميزگرد موبايل‬ ‫در واحد مالصدرا؛‬

‫چرا نبايد تلفن همراه‪ ،‬همراه ما باشد؟‬ ‫اين بار براي انتخاب موضوع بخش ويژه‌ي جوانه انديشه‬ ‫به سراغ خود دانش‌آموزان که در واقع مخاطب اين نشريه‬ ‫هستند رفتيم‪ .‬به اين صورت که در سايت اينترنتي مجتمع‬ ‫با چهار گزينه‌ي پيشنهادي راي‌گيري کرديم و البته به جز‬ ‫اي��ن چهارگزينه‪ ،‬امکان ارائه‌ي نظري ديگر نيز پيش‌بيني‬ ‫شد‪ .‬حدود ‪ 1500‬نفر در اين نظر سنجي شرکت کردند و‬ ‫بيشترين راي مربوط به تلفن همراه‌يا همان موبايل بود‪.‬‬ ‫در دبيرس��تان واح��د مالصدرا ميزگ��ردي به منظور‬ ‫بررسي موضوع اجرا شد که مدير اين واحد‪،‬آقاي خردمند‪،‬‬ ‫مع��اون فرهنگي آقاي پوالدي و مس��ئول آموزش پايه‌ي‬ ‫دوم آق��اي اماني به همراه آقاي دکتر افتتاحي (پزش��ک‬ ‫مجتمع) و از سوي ديگر دانش‌آموزان صدرا صنعتگر ‪،‬پوريا‬ ‫اسالمي‌راد(پايه‌ي اول)‪،‬ارشيا هادي‌کيا و عليرضا مسعودي‬ ‫(پايه‌ي دوم) در اين ميزگرد شرکت داشتند‪.‬‬ ‫آغازگر بحث آقاي خردمند بودند‪ .‬ايشان ضمن تبريک‬ ‫سالروز آغاز امامت حضرت ولي عصر (عج) و اظهار لطف به‬ ‫واحد نشريات فرمودند‪« :‬وقتي يک ابزار محصول تکنولوژي‬ ‫وارد کشور مي‌شود‪ ،‬بايد همزمان فرهنگ استفاده از آن نيز به‬ ‫طوري که بومي‌کشور باشد توليد شود‪ .‬اين موضوع فقط در‬ ‫مورد بچه‌ها نيست‪ .‬در بين بزرگترها نيز نياز به فرهنگ‌سازي‬ ‫محسوس است‪ .‬در حال حاضر در جلسات و سمينارهاي‬ ‫رسمي که برگزار مي‌شود شاهد هستيم که در گوشه و کنار‬ ‫جلسات‪ ،‬خيلي راحت تلفن‌هاي همراه به صدا در مي‌آيند و‬ ‫دقايقي از جلسه‪ ،‬بعضي از افراد توجه شان از موضوع بحث‬ ‫جلسه به تلفن همراه جلب مي‌شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از تلف��ن همراه به داليل مختلفي از س��وي‬ ‫آموزش و پرورش در مدارس ممنوع شده است‪ .‬داليل اين‬ ‫ممنوعيت عمدتا به همين عدم فرهنگ‌سازي بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫استفاده در جلسات امتحاني از تلفن همراه مي‌تواند زمينه‌ي‬ ‫تقلب را فراهم کند‪ .‬زنگ زدن گوشي هنگام درس يک دبير‬ ‫تمرکز او و کالس را برهم مي‌زند‪ .‬امکانات ديگري که اکثر‬ ‫گوشي‌هاي تلفن همراه دارند از قبيل فيلم‌برداري و پخش‬ ‫فيلم و عکس هم مي‌تواند به صورت‌هاي ناصحيح استفاده‬ ‫شود و عوامل متعدد ديگري را مي‌توان به عنوان دليل اين‬ ‫ممنوعيت برشمرد‪ .‬با اين همه‪ ،‬شخصا معتقدم همه‌ي اين‬

‫عوارض جانبي را مي‌توان به شيوه‌ي صحيح مديريت کرد‪.‬‬ ‫اما يکي از مهم ترين عوارض آن‪ ،‬وابستگي‌هاي رواني است‪.‬‬ ‫در بعضي مهماني‌ها دقت مي‌كنيم و مي‌بينيم بچه‌هايي از‬ ‫آشنايان را که در طول مدت مهماني زمان نسبتا زيادي را‬ ‫مشغول تلفن همراه هستند‪ .‬مهماني‌ها فرصتي است براي‬ ‫ارتباطات بين افراد‪ ،‬اما اين بچه‌ها اين فرصت را از دس��ت‬ ‫مي‌دهند‪ .‬گوشه نش��يني بچه‌ها بيشتر مي‌شود‪ .‬توجه به‬ ‫محيط اطراف کمتر مي‌ش��ود‪ .‬اي��ن توجه گاهي مي‌تواند‬ ‫خيلي مفيد باشد‪».‬‬ ‫از آقاي خردمند پرس��يديم در مورد قوانين آموزش و‬ ‫پ��رورش در اين خصوص توضي��ح دهند که آيا اگر حفظ‬ ‫يک گوش��ي س��اده که از دوربين فيلمبرداري‪ ،‬عکاس��ي‪،‬‬ ‫حافظه‪ ،‬صفحه‌ي نمايش‪ ،‬بلوتوث و همه‌ي امکانات جنبي‬ ‫برخوردار نباشد و فقط تلفن باشد نيز مشمول قانون آموزش‬ ‫و پرورش مي‌ش��ود و به نظر ايشان پشتوانه‌ي منطقي اين‬ ‫قانون چيست؟ايشان اظهار داشتند‪:‬‬ ‫«بله‪،‬حتي در شرايط قيد شده همراه داشتن تلفن همراه‬ ‫به هر شکل‪ ،‬طبق بخشنامه‌ي رسمي‌آموزش و پرورش در‬ ‫مدرس��ه مجاز نيست‪ .‬در مورد دوربين و ساير امکانات که‬ ‫ممنوع بودن آن چندان مورد سوال نيست‪.‬‬ ‫از آقاي خردمند خواستيم که جايگاه مدرسه را نسبت‬ ‫به «فرهنگ‌سازي» که به آن اشاره کردند بيان کنند‪ .‬چرا‬ ‫که مدرسه مي‌تواند يکي از متوليان امر فرهنگ‌سازي باشد‪،‬‬ ‫در صورتي که در حال حاضر به جاي فرهنگ‌سازي حذفي‬ ‫برخورد مي‌کند و به اصطالح صورت مساله را پاک مي‌کند‪.‬‬ ‫ايشان چنين گفتند‪« :‬فرهنگ‌سازي با ايجاد ممنوعيت و‬ ‫به اصطالح «بگير و ببند» صورت نمي‌گيرد‪ .‬مثال خوبي در‬ ‫زمينه‌ي فرهنگ‌سازي عمل‌کرد شهرداري تهران در بعضي‬ ‫دوره‌هاست‪ .‬تاچندي قبل فضاي اطراف پارک‌ها با ديوار يا‬ ‫نرده‌هايي بلند محصور شده بود و در ساعات مشخصي مردم‬ ‫امکان استفاده از فضاي پارک‌ها را داشتند‪ .‬در اين ساعت‌ها‬ ‫فرهنگ غلط موجود به گونه‌اي بود که مردم گل‌هاي فضاي‬ ‫سبز را مي‌چيدند و به چمن‌ها آسيب مي‌رساندند‪ .‬شهرداري‬ ‫ديوارها و نرده‌ها را برداش��ت و ع�لاوه بر آن گل و گلدان‬ ‫بسياري در سطح شهر تعبيه کرد‪ .‬ابتداي امر شاهد بوديم که‬

‫بخش عمده‌اي از گل‌ها توسط مردم برده مي‌شد‪ .‬شهرداري‬ ‫برخ��وردي با اين موضوع نداش��ت و گلدان‌ها را جايگزين‬ ‫مي‌کرد‪ ،‬اين اقدام کاهش يافت و تمام شد‪ .‬شايد هزينه‌اي‬ ‫که براي اين منظور از طريق درستش صورت گرفته‪ ،‬حتي‬ ‫کمتر از هزينه‌ي نگهداري و محافظت سخت‌گيرانه از آن‌ها‬ ‫در آن موقع وسال‌هاي پس از آن هم باشد‪.‬‬ ‫در ادامه بحث خواستيم که‌يکي از دانش‌آموزان صحبت‬ ‫کند‪ ،‬اما مشاهده شد که دانش‌آموزان حاضر به دليل گلچين‬ ‫شدن‪ ،‬ذهنيات و باورهاي بسيار همراهي با مسئولين دارند‪ .‬از‬ ‫آن‌ها خواستيم که خود را نماينده‌ي دانش‌آموزان کل مدرسه‬ ‫و حتي ديگر مدارس بدانند و سواالت و چالش‌هايي که در‬ ‫ذهن عموم بچه‌ها هست و موارد اعتراض آن‌ها را بيان کنند‪.‬‬ ‫اولين دانش‌آموز آقاي صدرا صنعتگر از پايه‌ي اول بود‪:‬‬ ‫«اس��تدالل‌هاي آقاي خردمند کامال درس��ت بود‪ ،‬اما‬ ‫موضوع اين است که همين ممنوع اعالم کردن يک وسيله‬ ‫منجر به کنجکاوي و هيج��ان زياد آن هم براي نوجوانان‬ ‫مي‌شود‪ .‬عالوه بر آن به نظر من حق والدين است که از ما‬ ‫با خبر باشند و امروز که تکنولوژي اين امکان را فراهم کرده‬ ‫است‪ ،‬حذف آن درست نيست‪ .‬نکته‌ي ديگر اين است که‬ ‫تلفن همراه‌يک احساس استقالل به نوجوان مي‌دهد و ايجاد‬ ‫يک حس امنيت بين دانش‌آموز و والدين مي‌کند‪.‬‬ ‫تلف��ن همراه مي‌تواند ارتباط‌هايي را ممکن س��ازد که‬ ‫ش��ايد بعضي از آن‌ها خوب و ش��ايد هم بد باش��ند‪ .‬تلفن‬ ‫هم��راه چون در بخ��ش زندگي خصوصي اف��راد تعريف‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌تواند امکان ارتباط با جنس مخالف را فراهم‬ ‫کند يا ارتباط با دوستي که چندان معمول نيست‪ .‬جذابيت‬ ‫چنين ارتباط‌هايي‪ ،‬مشکل ديگري ايجاد مي‌کند که از خود‬ ‫ارتباط جدي تر است و آن وابستگي به تلفن همراه است‪ .‬به‬ ‫نوعي بچه‌ها اعتياد به تلفن همراه پيدا مي‌کنند که حداقلش‬ ‫براي درس خوب نيست‪ .‬اکثر گوشه نشيني‌هايي که آقاي‬ ‫خردمند گفتند به همين دليل است‪.‬‬ ‫در مورد کش��ورهاي ديگر هستند بسياري مدارس که‬ ‫تلفن همراه و حتي لب تاپ را ممنوع نکرده‌اند‪ ،‬اما اين‌ها‬ ‫لطمه‌اي به درسش��ان نمي‌زند‪ .‬البته آموزش و پرورش ما‬ ‫طوري طراحي شده که ما همه بايد هميشه درس بخوانيم‪،‬‬

‫موبايل‬ ‫پس نمي‌ش��ود گوش��ي را به مدرسه آورد‪ .‬آن‌چه كه مورد‬ ‫خواس��ت اكثريت بچه‌هاست‪ ،‬همراه داشتن موبايل الاقل‬ ‫در اردوهاست‪».‬‬ ‫آق��اي خردمند در اين مورد گفتند‪« :‬دليل اصلي براي‬ ‫اين‌كه ما اردوهاي برون اس��تاني مي‌گذاريم اين است كه‬ ‫بچه‌ها از خانواده دور ش��وند‪ .‬مثال اردوي مشهد كه بوديم‪،‬‬ ‫بستگان دانش‌آموزان مي‌آمدند كه آن‌ها را ببرند و ما اجازه‬ ‫نمي‌داديم‪ .‬حتي موردي داشتيم كه پدر و مادري با قطاري‬ ‫كه مي‌رفتيم آمده بودند و بعد از اين‌كه متوجه ش��دم از‬ ‫آن‌ه��ا خواهش كردم كه در اين م��دت نبايد با فرزندتان‬ ‫ارتباط داشته باشيد‪ ،‬چون يكي از اهداف اردوها دور بودن‬ ‫بچه‌ها از محيط خانواده است‪ .‬آن‌جاست كه اعتماد به نفس‬ ‫پيدا مي‌كند‪».‬‬ ‫از آقاي حس��ن‌زاده خواستيم در مورد وابستگي كه در‬ ‫بحث‌ها اشاره شد و تخصص ايشان هم هست توضيح بدهند‬ ‫و بگويند كه آيا به اين وابستگي‪ ،‬اعتياد مي‌شود گفت؟‬ ‫ايشان چنين پاسخ دادند‪« :‬تعريفي كه از اعتياد وجود‬ ‫دارد اين هست كه هر چيزي كه باعث وابستگي جسمي‌و‬ ‫رواني فرد شود‪ ،‬نام آن را اعتياد مي‌گذارند‪ .‬ما مي‌دانيم كه‬ ‫تلفن‌همراه و كامپيوتر وابستگي رواني ايجاد مي‌كنند و حتي‬ ‫در دنيا كلينيك‌هايي براي ترك اعتياد به اينترنت وجود دارد‬ ‫و افراد در آنجا بستري مي‌شوند تا اين اعتياد را ترك كنند و‬ ‫همين مساله در مورد تلفن‌همراه هم مي‌تواند باشد‪.‬‬ ‫يكي از روان‌ش��ناس‌ها‪ ،‬نسل‌ها را به ‪ 5-6‬نسل تقسيم‬ ‫كرده و متولدين س��ال ‪ 1370‬به بعد را نسلي مي‌داند كه‬ ‫تكنولوژي جزو زندگي روزمره‌ي آن‌هاست‪ .‬خيلي وقت‌ها‬ ‫ما ش��اهد بوديم كه والدين سواالت مربوط به كامپيوتر و‬ ‫تلفن‌همراه خود را از بچه‌هاي دبس��تاني خود مي‌پرسند‪.‬‬ ‫به اعتقاد اين روان‌شناس ما نمي‌توانيم تكنولوژي را از اين‬ ‫بچه‌هاي ‪ 1370‬به بعد بگيريم‪ ،‬چون تكنولوژي جزو نيازهاي‬ ‫ضروري‌شان است‪.‬‬ ‫از معايب��ش را به صورت تيت��روار عرض مي‌كنم و هر‬ ‫كدام را كه خواستيد‪ ،‬بيشتر توضيح مي‌دهم‪ .‬اولين عيبش‬ ‫افزايش اضطراب و استرس در بچه‌هاست‪ .‬تحقيقات نشان‬ ‫داده كس��اني كه در طول روز از تلفن‌همراه زياد اس��تفاده‬ ‫مي‌كنن��د‪ ،‬اضطراب زيادي را هم تجربه مي‌كنند‪ .‬من يك‬ ‫آماري را مي‌خواندم كه گفته بود كه ‪ 49‬درصد از افراد زير‬ ‫‪ 25‬س��ال در هنگام غذا خوردن از اس‌ام‌اس و تلفن‌همراه‬ ‫استفاده مي‌كنند‪ .‬حدود ‪ 24‬درصد از افراد زير ‪ 25‬سال در‬ ‫هنگام دستشويي و حمام از اس‌ام‌اس و تلفن‌همراه استفاده‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اين ديگر از حالت وسيله ارتباطي خارج شده و‬ ‫اس��ترس افراد را زياد مي‌كند‪ .‬مساله‌ي بعدي براي روابط‬ ‫اجتماعي است‪ .‬آقاي خردمند به نكته‌ي خيلي خوبي توجه‬ ‫دارند كه هدف اصلي اردوها اين است كه بچه‌ها با هم روابط‬ ‫اجتماعي داشته باشند‪ .‬من به اقتضاي شغلم بچه‌هاي زيادي‬ ‫را مي‌بينيم كه مشكل ارتباط اجتماعي دارند و اين آمار رو‬ ‫به افزايش است‪ .‬مادري به من مي‌گفت كه بچه‌ي من سوم‬ ‫دبيرستان است‪ ،‬هنوز از مغازه سر كوچه نمي‌تواند خريد كند‪.‬‬ ‫ما االن خيلي از بچه‌ها را مي‌بينيم كه روش‌هاي دوست‌يابي‬ ‫را بلد نيستند‪ .‬يكي از داليلش تلفن‌همراه بوده است‪ .‬چون‬ ‫بچه‌ها در كالس يا حياط مدرسه نيازي نمي‌بينند كه بروند‬ ‫و ارتب��اط اجتماعي برقرار كنند‪ .‬ب��ا ‪ 2‬نفر ‪ 5‬نفر از طريق‬ ‫اس‌ام‌اس رفيق هس��تند و ديگر به روش‌هاي دوست‌يابي‬ ‫احس��اس نياز نمي‌كنند و بعدها كه وارد اجتماع مي‌شوند‬ ‫با مش��كل روبه‌رو مي‌شوند‪ .‬مساله بعدي افسردگي است‪.‬‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫تحقيقات نشان داده كه دانش‌آموزان و حتي بزرگترهايي‬ ‫كه از تلفن‌همراه زياد استفاده مي‌كنند‪ ،‬افسردگي بيشتري‬ ‫دارند‪ ،‬مي‌دانيم كه افسردگي يعني كاهش فعاليت‌هاي فرد‪.‬‬ ‫وقتي كه دانش‌آموز در گوشه‌اي از خانه نشسته و ساعت‌ها‬ ‫ب��ا اس‌ام‌اس و تلفن‌همراهش ب��ازي مي‌كند‪ ،‬ديگر نيازي‬ ‫نمي‌بيند كه فعاليت بدني ديگري مثل ارتباط اجتماعي‪،‬‬ ‫درس خواندن داش��ته باشد‪ .‬مساله‌ي بعدي كه متاسفانه‬ ‫در چندسال اخير رواج بيشتري پيدا كرده‪ ،‬مسائل جنسي‬ ‫است‪ .‬االن به راحتي بچه‌ها در تلفن‌همراه مسائل جنسي را‬ ‫مي‌بينند و بهترين نوع يادگيري‪ ،‬يادگيري مشاهده‌اي است‬ ‫و بچه‌ها از طريق تلفن‌همراه و بلوتوث مس��ائل جنسي را‬ ‫مشاهده مي‌كنند و اين باعث بلوغ زودرس مي‌شود‪ .‬مساله‌ي‬ ‫بعدي مساله‌ي كاهش خواب و اختالالت در خواب است‪.‬‬ ‫تحقيقات نشان داده كه افرادي كه از تلفن‌همراه استفاده‬ ‫مي‌كنند خواب خوبي را تجربه نمي‌كنند و افرادي كه خوب‬ ‫نخوابند روز بدي را خواهند داشت‪ .‬مساله‌ي بعدي كاهش‬ ‫اعتماد به نفس است‪ .‬متاسفانه بچه‌هايي كه از تلفن‌همراه‬ ‫زياد استفاده مي‌كنند‪ ،‬به دليل كم بودن روابط اجتماعي‬ ‫ش��ان‪ ،‬اعتماد به نفس كمي‌هم دارند‪ .‬مساله‌ي بعدي افت‬

‫تضعيف دستگاه ايمني بدن و افزايش فشار خون است‪ .‬تمام‬ ‫اين مضرات براي افراد باالي ‪ 25‬س��ال است و خطرات آن‬ ‫براي افراد كوچك‌تر خيلي بيشتر است‪ .‬يك محصل بيشتر‬ ‫از هر چيزي به وقت نياز دارد كه از طريق تلفن يا تلفن‌همراه‬ ‫خيلي از زمانش تلف مي‌شود‪ ،‬مثل بازي كردن با گوشي‪،‬‬ ‫اس‌ام‌اس و ي��ا ارتباطات تصوي��ري‪ .‬كه من خيلي وارد آن‬ ‫نمي‌شوم‪ ،‬چون خيلي وسيع است‪ .‬محاسن تلفن‌همراه هم‬ ‫از آنجايي كه اين قرن را قرن ارتباطات و اطالعات مي‌دانند‬ ‫و اطالع��ات را به راحتي از طريق اينترنت كه به تازگي از‬ ‫طريق تلفن‌همراه هم به آن دسترسي وجود دارد به دست‬ ‫آورند و يا از طريق اس‌ام‌اس و صحبت كردن خيلي سريع‬ ‫مي‌توان ارتباط برقرار كرد و تمام مردم سوار مترويي شدند‬ ‫كه با علم بايد پيش بروند و هر كس از اين مترو جا بماند و‬ ‫پياده شود‪ ،‬خيلي ديرتر به آن مي‌رسد‪ ،‬به دليل اين‌كه علم‬ ‫به سرعت درحال پيشرفت است‪».‬‬ ‫ب��راي به چالش كش��يدن بحث‬ ‫گفتيم ما زماني كه اين موضوع را به‬ ‫همراه چندين موضوع ديگر به روي‬ ‫سايت گذاشتيم‪ ،‬بچه‌ها اين موضوع‬

‫يکي از مهم ترين عوارض تلفن همراه‪ ،‬وابستگي‌هاي رواني است‪ .‬در بعضي‬ ‫مهماني‌ه�ا دقت مي‌كنيم و مي‌بينيم بچه‌هايي از آش�نايان را که در طول‬ ‫مدت مهماني زمان نسبتا زيادي را مشغول تلفن همراه هستند‪ .‬مهماني‌ها‬ ‫فرصتي اس�ت براي ارتباطات بين اف�راد‪ ،‬اما اين بچه‌ها اين فرصت را از‬ ‫دس�ت مي‌دهند‪ .‬گوشه نش�يني بچه‌ها بيشتر مي‌شود‪ .‬توجه به محيط‬ ‫اطراف کمتر مي‌شود‪ .‬اين توجه گاهي مي‌تواند خيلي مفيد باشد‪».‬‬ ‫مدير دبي‬ ‫تحصيلي است‪ .‬چند روز پيش يكي از بچه‌هاي مدرسه گفت‬ ‫هر كسي كه از وسايل ديجيتالي‪،‬كامپيوتري و تلفن‌همراه‬ ‫بيشتر استفاده مي‌كند‪ ،‬از درس بيشتر عقب مي‌افتد‪ .‬از يكي‬ ‫از همكالسي‌هايش نام برد كه سال گذشته جزو نفرات اول و‬ ‫دوم كالس بوده‪ ،‬امسال چون چندين وسيله‌ي كامپيوتري و‬ ‫لپ‌تاب گرفته‪ ،‬در درس بسيار ضعيف شده است‪ .‬چندتا از‬ ‫وسايلش را براي من نام برد‪ .‬به من گفت كه اين دانش‌آموز‬ ‫يك ‪ ،GALAXY TAB، GALAXY S‬آي‌پد‪ ،‬آي پاد‬ ‫و يك آي‌فون دارد كه براي من نوشتن و حفظ كردنش هم‬ ‫سخت بود و قيمت‌شان جمعا حدود چهار يا پنج ميليون‬ ‫تومان است و با كاركرد‌هاي خيلي متفاوت كه وقتي به من‬ ‫گفت س��رگيجه گرفتم‪ .‬خب وقتي يك دانش‌آموز از تمام‬ ‫اين وسايل استفاده مي‌كند‪ ،‬ما چه انتظاري داريم كه فرصت‬ ‫پيدا كند و درس هم بخواند؟»‬ ‫در ادامه‌ي بحث دانش‌آموز صدرا صنعت‌گر ضمن تاييد‬ ‫صحبت‌ه��اي قبلي چنين گفت‪ :‬تم��ام حرف‌هايي آقاي‬ ‫خردمند و آقاي حسن‌زاده به نظر من درست بود‪ ،‬به همين‬ ‫دليل من مي‌روم سراغ جنبه‌هاي ديگر تلفن‌همراه‪ .‬يكي از‬ ‫معايبي كه گوش��ي دارد‪ ،‬همانطور كه آقايان حسن‌زاده و‬ ‫خردمند گفتند از جانب پزشكي‌اش است‪ .‬از نظر پزشكي‬ ‫اكثر گوش��ي‌هايي كه در دنيا به دس��ت كاربرها مي‌رسد‪،‬‬ ‫داراي تشعشعاتي الكترومغناطيسي است كه باعث خيلي‬ ‫از اخت�لاالت در مغز و بافت‌هاي مغزي مي‌ش��ود‪ .‬يكي از‬ ‫آن‌ها كاهش ش��نوايي است‪ .‬زماني كه بيش از ‪ 20‬دقيقه‬ ‫استفاده‌ي مداوم از گوشي مي‌كنيم‪ ،‬باعث افزايش تدريجي‬ ‫حرارت بافت‌هاي مغز مي‌شود كه باعث تغييرات بيولوژيكي‬ ‫شده و نتيجه‌ي آن كاهش شنوايي است‪ .‬از مضرات ديگر آن‬

‫‪29‬‬

‫ح‬ ‫ر ميدرضا‬ ‫خردمند‬ ‫ست‬ ‫ن‬ ‫ا واحد‬ ‫مالصدرا‬

‫را انتخاب كردند و اكثرا موافق همراه داشتن تلفن‌همراه به‬ ‫مدرسه هستند و شما به عنوان نماينده‌هاي بچه‌ها بايد از‬ ‫محاسن تلفن‌همراه بگوييد و از اين خواسته دفاع كنيد‪.‬‬ ‫دانش‌آموز مس�عودي‪ :‬ش��ما بحثي را مطرح كرديد با‬ ‫عنوان آوردن گوش��ي و گوش��ي‌هاي محدود شده‪ .‬ما يك‬ ‫سري طرح داديم به نام مدارس اينترنتي‪ .‬مدارس اينترنتي‬ ‫مانند مدارس مجازي نيستند كه شما بخواهيد از راه دور‬ ‫آموزش ببينيد‪ ،‬يعني شما بايد در مدرسه حضور پيدا كنيد‬ ‫و براي هر شخص يك كامپيوتر جدا وجود دارد‪ .‬معلم هم‬ ‫بايد به كامپيوتر كامال مسلط باشد‪ .‬آن شخص مي‌تواند با‬ ‫اس��تفاده از تلفن‌همراه يا كامپيوتر خود در كالس و زمان‬ ‫خاصي كه عالقمند است شركت كند‪ .‬يعني شما با گوشي‬ ‫كه مدرسه در اختيارتان گذاشته و يا برنامه‌اي كه مدرسه‬ ‫روي گوشي شما ريخته مي‌توانيد از خيلي از اطالعاتي كه‬ ‫در مدرس��ه اتفاق مي‌افتد يا بقيه‌ي كارهايي كه در بيرون‬ ‫از مدرسه اتفاق مي‌افتد‪ ،‬اطالع پيدا كنيد كه اين يك راه‬ ‫براي عالقمند كردن بچه‌ها به درس است‪.‬‬ ‫دانش‌آموز صنعتگر‪ :‬مهم اين است كه فرد انسان باشد‬ ‫و بتواند با بقيه ارتباط برقرار كند‪ .‬حاال درس يك مقوله‌اي‬ ‫است كه انسان مي‌تواند با استفاده از آن به فناوري برسد‪ ،‬ولي‬ ‫قبل از آن بايد انسان خوبي باشد‪ .‬درس تنها احتياج انسان‌ها‬ ‫نيست‪ .‬احتياج مهم‌تر‪ ،‬برقراري ارتباط با ديگران است‪.‬‬ ‫يعني انسان بودن يك هدف است كه درس يك وسيله‌اي‬ ‫براي رسيدن به آن است‪.‬‬ ‫آقاي هادي‌كيا يكي ديگر از دانش‌آموزان در اين مورد به‬ ‫نكته‌ي جالبي اشاره دارد‪« :‬يك دليل مهم كه ما نمي‌توانيم با‬ ‫تلفن‌همراه و تكنولوژي پيش برويم اين است كه اگر به شما‬


‫موبايل‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪30‬‬

‫يك خانه بدهند كه دو يخچال داشته باشد‪ ،‬يكي از آن‌ها پر‬ ‫از غذا باشد و ديگري خالي و بگويند آن كه خاليست درش‬ ‫را باز نكن‪ ،‬شما دوست داريد در يخچال خالي را باز كنيد‪،‬‬ ‫تنها به خاطر حس كنجكاوي‪ .‬اين حالتي كه ما را محدود‬ ‫مي‌كنند و نمي‌گذارند تلفن‌همراه بياوريم باعث مي‌ش��ود‬ ‫كه ما دوست داشته باشيم بياوريم كه بگوييم ما زرنگيم‪،‬‬ ‫ولي اگر ما را آزاد بگذارند كه بتوانيم تلفن‌همراه بياوريم‪ ،‬ما‬ ‫مي‌گوييم كه حاال كه تلفن‌همراه آورديم مي‌توانيم از مثبت‬ ‫بودن آن استفاده كنيم‪».‬‬ ‫س��راغ آقاي پوالدي رفتيم به اين بهانه كه يكي ديگر‬ ‫از ابعاد تلفن‌همراه بعد فرهنگي آن است‪ .‬يعني بحثي كه‬ ‫مطرح مي‌شود بايد فرهنگ‌س��ازي بشود‪ .‬حاال اين سوال‬ ‫مطرح مي‌ش��ود كه مگر فرهنگ‌س��ازي را بايد در بيرون‬ ‫از مدرس��ه انجام بدهند؟ آيا مدرسه متولي فرهنگ‌سازي‬ ‫نيس��ت؟ يك موضع ديگر را نيز از ايشان پرسيديم اين‌كه‬ ‫تلفن همراه چه آسيب‌هاي فرهنگي دارد؟‬ ‫ايش��ان كه تا اين لحظه س��اكت بودند گفتند‪« :‬آقاي‬ ‫حس��ن‌زاده مضراتش را گفتند و بچه‌ها هم تاييد كردند‪.‬‬ ‫پس در اين قس��مت بحثي نيست‪ .‬ولي اين‌كه بگوييد ما‬ ‫جلوي تلفن‌همراه را گرفته‌ايم‪ ،‬به نظرم اين‌طور نيس��ت‪.‬‬ ‫فقط مي‌گوييم بعضي جاها از اين وس��يله استفاده نكنيد‪.‬‬ ‫م��ا نمي‌گوييم كه در خانه‌تان يا خيابان اس��تفاده نكنيد‪.‬‬

‫صدرا صنعت‌گر‬ ‫پايه‌ي اول‬

‫مي‌كنم اگر صد درصد كاربرد مفيد تلفن‌همراه را در نظر‬ ‫بگيريم‪ ،‬نود درصدش مفيد است‪ .‬آن ده درصد شايد مضر‬ ‫باشد‪ .‬مثال من در سال دوم راهنمايي تلفن‌همراه خريدم‪ .‬آن‬ ‫زمان وقتي مي‌خواستم با يكي از دوستانم ارتباط برقرار كنم‪،‬‬ ‫از قبل بايد تماس مي‌گرفتم كه آيا خانه هست يا نيست‪.‬‬ ‫ولي در حال حاضر خيلي راحت مي‌نشينم و چند تا پيامك‬ ‫ارسال مي‌كنم و ايشان هم هر وقت كه زمان داشتند جواب‬ ‫پيامك‌هاي من را مي‌دهند‪ .‬تلفن‌همراه وسيله‌اي است كه‬ ‫شما هر كاري با آن مي‌توانيد انجام بدهيد‪ ،‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫مي‌توانيد وارد اينترنت بشويد و به صورت «آنالين» خريد‬ ‫كنيد و يا ايميل‌هايتان را چك كنيد يا در ماشين مي‌شود‬ ‫آهنگ گوش داد‪».‬‬ ‫آقاي پوالدي قانع نش��دند و گفتند‪« :‬من فكر مي‌كنم‬ ‫جوابي كه ش��ما به س��وال من داديد چندان مرتبط نبود‪،‬‬ ‫صحبت تنها درون مدرسه است‪».‬‬ ‫دانش‌آموز‌هادي‌كيا به كمك آمد و گفت‪« :‬من توضيح‬ ‫مي‌ده��م‪ .‬نگاه كنيد آق��اي پوالدي ام��روزه همه چيز به‬ ‫س��مت الكترونيكي ش��دن پيش مي‌رود و تمامي‌جوامع‬ ‫در ح��ال پيش��رفت هس��تند‪ .‬به عن��وان مثال��ي از ديگر‬ ‫كاربردهاي تلفن‌همراه تصور كنيد كه شما يك ديكشنري‬ ‫(دايره‌المعارف) مي‌خريد كه ‪ 300‬جلد است‪ .‬خوب استفاده‬ ‫از آن كلي دردسر دارد يا مثال وقتي بخواهيم جست‌وجويي‬

‫ارشيا هادي‌كيا‬ ‫پايه‌ي دوم‬

‫حرف ما اين اس��ت كه در مدرس��ه استفاده نكنيد‪ .‬چون‬ ‫نه زيرساخت‌هايش هس��ت و نه شما مي‌توانيد درست از‬ ‫آن اس��تفاده كنيد‪ .‬همانطور كه آقاي حسن زاده گفتند‬ ‫در مدارس خارج از كش��ور هست و واقعا هم درست از آن‬ ‫استفاده مي‌كنند‪ .‬كسي كه به‌يك بلوغ خاص رسيده باشد‬ ‫و مي‌تواند از تلفن همراه درس��ت استفاده كند و اين بلوغ‬ ‫به س��ن هم ربطي ندارد‪ .‬در مقوله‌ي فرهنگ‌سازي اگر ما‬ ‫بخواهيم يك موضوع را در مدرسه فرهنگ‌سازي كنيم‪ ،‬نبايد‬ ‫در ابتدا آن را رها كنيم و بعد وقتي به مشكل برمي‌خوريم‪،‬‬ ‫برايش ممنوعيت بگذاريم و به دنبال راهكار مناسبي باشيم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬معلم در دو يا سه جلسه اول اگر كالس را‬ ‫بتواند خيلي خوب اداره كند‪ ،‬تا آخر سال مشكلي نخواهد‬ ‫داشت و دانش‌آموز هم احترام زيادي به اين معلم مي‌گذارد‪.‬‬ ‫ولي اگر در جلسه‌هاي اوليه كالس را آن‌طور كه بايد اداره‬ ‫نكند‪ ،‬حتي اگر باالترين سواد علمي‌را هم داشته باشد تا آخر‬ ‫سال به مشكل برمي‌خورد‪ .‬من مي‌خواهم از بچه‌ها سوال‬ ‫كنم كه به غير از سه موردي كه آقاي حسن‌زاده گفتند‪ ،‬چه‬ ‫استفاده‌ي مفيد ديگري از تلفن‌همراه انجام مي‌دهند؟»‬ ‫دانش‌آموز مسعودي در جواب اين سوال گفت‪« :‬من فكر‬

‫پوريا اسالمي‬ ‫پايه‌ي اول‬

‫در قرآن داشته باشيم‪ ،‬بايد كلي بگرديم تا به صفحه‪ ،‬سوره و‬ ‫آيه‌ي مورد نظرمان برسيم‪ .‬يا در مورد درس زبان انگليسي‪،‬‬ ‫ما هر وقت درس زبان داريم بايد يك ديكشنري با خودمان‬ ‫بياوريم كه عالوه بر تعداد صفحات زياد‪ ،‬واقعا سنگين است‪.‬‬ ‫حاال اين امكان در گوشي‌هاي تلفن‌همراه فراهم شده است‪.‬‬ ‫شما يك ديكشنري مي‌خريد كه معناي يك كلمه را در ‪13‬‬ ‫زبان و با سرعت يكصدم ثانيه به شما پاسخ مي‌دهد‪».‬‬ ‫آقاي پوالدي در اين مورد گفتند‪« :‬اين گوشي كه شما‬ ‫از آن صحب��ت مي‌كنيد‪ ،‬هزينه‌ي بااليي دارد‪ .‬كه آيا فكر‬ ‫مي‌كنيد همه‌ي دانش‌آم��وزان بتوانند از پس هزينه‌هاي‬ ‫هنگفت اين گوش��ي بربيايند؟ براي اي��ن موضوع راه‌حل‬ ‫بهتري هم اس��ت كه كالس به طور كامل در اختيار معلم‬ ‫باشد‪ .‬معلم مي‌تواند با استفاده از يك لپ‌تاپ و يك «ويديو‬ ‫پروجكش��ن» تمام اين مش��كالت را حل كند و ديگر نياز‬ ‫نيست كه هر نفر يك دستگاه در دست بگيرد و كارش را‬ ‫خودش انجام بدهد‪».‬‬ ‫دانش‌آموز مسعودي در پاسخ گفت‪« :‬شما قبول داريد‬ ‫هر وسيله‌اي كه كاربردي باشد‪ ،‬سريع‌تر پيشرفت مي‌كند‪.‬‬ ‫طبق آماري كه از مجله‌ي دانستني‌ها خواندم در سال ‪1992‬‬

‫سه نفر از هر ده نفر تلفن‌همراه داشتند كه اين آمار در سال‬ ‫‪ 2002‬ن ُه نفر از هر ده نفر ش��ده است‪ .‬خب اين وسيله به‬ ‫طور حتم بسيار مفيد بوده است كه در مدت ده سال رشد‬ ‫سيصد درصدي داشته است‪» .‬‬ ‫دانش‌آموز‌هادي‌كي��ا اضاف��ه ك��رد‪« :‬در م��ورد اين‌كه‬ ‫اگر همه‌ي بچه‌ه��ا تلفن‌همراه به مدرس��ه بياورند باعث‬ ‫بي‌نظمي‌مي‌ش��ود و در نهايت نبايد اين اتفاق بيافتد بايد‬ ‫بگويم كه در تمام دنيا اين مساله وجود دارد و نمي‌توان به‬ ‫صورت صد در صد مانع آن شد‪».‬‬ ‫دانش‌آموز صنعت‌گر در پاسخ به پيشنهاد آقاي پوالدي‬ ‫گف��ت‪« :‬يكي از مهم‌ترين داليلي كه معلم به ما مي‌گويد‬ ‫ديكشنري «النگمن» به مدرسه بياوريم اين است كه وقتي‬ ‫دنبال كلمه‌اي مي‌گرديد‪ ،‬باعث مي‌شود بهتر آن را ياد بگيريد‬ ‫و در ذهنتان پايداري بيشتري خواهد داشت‪ .‬حاال اگر خود‬ ‫معلم قرار باشد كه در لپ‌تاپش كلمه‌اي را جست‌وجو كند‬ ‫و در نهايت آن را روي صفحه ويديو پروجكش��ن بياندازد‪،‬‬ ‫ديگر آن كارآمدي قبل را نخواهد داشت‪ .‬ولي با استفاده از‬ ‫تلفن‌همراه اين مشكل حل مي‌شود‪».‬‬ ‫دانش‌آموز‌هادي كيا به سايت كامپويتري مدرسه اشاره‬ ‫كرد و گفت‪« :‬در مورد سايت مجتمع يك مثالي در مورد‬ ‫خودم مي‌زنم‪ .‬سال اول وقتي وارد سايت مجتمع مي‌شدم‬ ‫زياد به چيزي كه دبير مي‌گفت توجه نمي‌كردم و بيشتر دلم‬

‫عليرضا مسعودي‬ ‫پايه‌ي دوم‬ ‫مي‌خواست با كامپيوتر بازي كنم تا اين‌كه درس بخوانم؛ ولي‬ ‫اين فرهنگ‌سازي بين بچه‌ها در سال دوم ايجاد شد و االن‬ ‫بيشتر از نود درصدشان فقط به فكر درس هستند و اصال‬ ‫به خودشان اجازه نمي‌دهند كه بخواهند با كامپيوتر بازي‬ ‫كنند و از اين‌كه چيزي جديد در مورد يكسري نرم‌افزار ياد‬ ‫مي‌گيرند‪ ،‬خوشحال هستند و لذت مي‌برند‪ .‬حاال بياييم اين‬ ‫موضوع را بسط بدهيم و به عنوان مثال مجتمع اين اجازه‬ ‫را به دانش‌آموزان بدهد كه‌يك نت‌بوك همراهشان بياورند‬ ‫كه تنها مي‌شود ديكشنري روي آن نصب كرد و به اينترنت‬ ‫وصل شد و يا از تلفن‌همراه و امكاناتش در اين مورد استفاده‬ ‫كرد‪ .‬به نظر شما اين مشكل‌ساز خواهد بود؟»‬ ‫دانش‌آموز اسالمي اضافه كرد‪ :‬ما مي‌توانيم پاكت پي‌سي‬ ‫بگيريم و كامال محدودش كنيم‪ .‬مثال بياييم تمام كتاب‌هاي‬ ‫درس��ي‌مان را صفحه به صفحه اسكن كنيم و يك كتاب‬ ‫پي‌دي‌اف درست كنيم و روي پاكت پي‌سي‌ها مي‌ريزيم و‬ ‫معلم هم مي‌تواند با برنامه‌ي «نت ساپورت» اين را كنترل‬ ‫كند‪ .‬اين‌طور هم معلم كالس را در اختيار گرفته و هم بچه‌ها‬ ‫از تكنولوژي استفاده‌ي بهينه مي‌كنند‪ .‬اين كتاب‌ها هم با‬ ‫حجم و وزن خيلي كم هميش��ه همراه بچه‌ها خواهد بود‪.‬‬

‫موبايل‬ ‫شما با قلمي‌كه داريد مي‌توانيد تمام جزوه‌هايتان را بنويسد‬ ‫يا مثال اگر معلم جزوه‌اي را از قبل دارد به راحتي و بدون‬ ‫نياز به كپي گرفتن و مصرف كردن كاغذ در اختيارتان قرار‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬شما مي‌توانيد از سِروري كه داخل مدرسه وجود‬ ‫دارد و با اس��تفاده از شبكه‌ي بي‌سيم به آن وصل شويد و‬ ‫مطالبي را كه مي‌خواهيد دريافت كنيد‪».‬‬ ‫آق��اي اماني كه تا اين لحظه س��اكت بودند وارد بحث‬ ‫ش��دند‪« :‬من فكر مي‌كنم صحبت‌هايي كه دوستان انجام‬ ‫دادند دو رشته‌ي يك طناب است‪ .‬هيچ بد يا خوب مطلقي‬ ‫وجود ندارد‪ .‬ما در بدن هورموني به نام راديفيدين داريم كه‬ ‫مي‌گويد شما نسبت به چيزهايي كه ضعف و يا قوت داريد‪،‬‬ ‫عكس‌العمل‌هاي متفاوتي نشان مي‌دهيد‪ ،‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫شخصي كه خيلي خوش‌تيپ است از خانه بيرون مي‌رود و‬ ‫احساس مي‌كند همه‌ي افراد به خاطر خوش‌تيپي‌اش به او‬ ‫نگاه مي‌كنند‪ ،‬ولو اين‌كه ممكن است موضوع ديگري باشد‪.‬‬ ‫يا شخصي كه بسيار چاق است‪ ،‬وقتي بيرون قدم مي‌زند‪،‬‬ ‫احس��اس مي‌كند تنها به خاطر چاق بودن است كه مورد‬ ‫توجه است؛ كه اين امر باعث از بين رفتن اعتماد به نفس‬ ‫و بروز حركات غيرطبيعي او مي‌شود و دليلش تنها تلقين‬ ‫غلطي است كه خودتان به خودتان مي‌دهيد‪.‬‬ ‫در نهايت بايد بگويم كه ما با تلفن‌همراه مخالف نيستيم‪،‬‬ ‫ولي هر وس��يله‌اي جايگاهي دارد‪ .‬مثال شما زماني كه در‬

‫علي حسن‌زاده‬ ‫مشاور روان‌شناس‬ ‫رس��توران نشسته‌ايد‪ ،‬آيا مي‌توانيد كه بدنسازي هم انجام‬ ‫بدهيد‪ .‬با توجه به اين‌كه اين بدنسازي براي بدن هم مفيد‬ ‫هست‪ .‬شما دانش‌آموزان گفتيد كه از تلفن‌همراه به جاي‬ ‫ديكشنري مي‌توان استفاده كرد‪ ،‬اين درست است‪ ،‬ولي شما‬ ‫در دوران ابتدايي هم مي‌توانيد به جاي اين‌كه جدول ضرب‬ ‫را روي كاغذ بنويسيد و كلي بابت آن وقت بگذازيد از ماشين‬ ‫حساب استفاده كنيد‪ .‬ولي اين كار را انجام مي‌دهيد كه در‬ ‫ذهنتان ماندگار باشد‪ .‬شما در دانشگاه مي‌توانيد تلفن‌همراه‬ ‫ببريد‪ ،‬اما در مدرسه هدف مسئوالن استفاده‌ي دستي است‬ ‫و اين با سنتي كار كردن خيلي متفاوت است‪ ،‬چون هدفي‬ ‫پشت آن است‪».‬‬ ‫آقاي دكتر افتتاحي باالخره در اين جا وارد بحث شدند‪.‬‬ ‫ايش��ان عالوه بر اين‌كه پزشك هس��تند‪ ،‬همواره با مراكز‬ ‫آموزشي همكاري داشته‌اند و به اين دليل تسلط قابل توجهي‬ ‫در اين قبيل مباحث دارند‪« :‬تلفن‌همراه يكي از علوم بشري‬ ‫اس��ت كه به هيچ‌وجه نمي‌توان فوايد زيادش را انكار كرد‪،‬‬ ‫ولي بايد به اين نكته اشاره كرد كه چه عاملي باعث شده كه‬ ‫استفاده از تلفن‌همراه در جامعه‌ي ما به اين سرعت افزايش‬ ‫پيدا كند؟ متاسفانه مثل خيلي از تكنولوژي‌هاي ديگر اين‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫تكنولوژي را هم ما با كانتينر وارد كرديم و فرهنگش را با‬ ‫قوطي كبريت! تلفن همراه‌يك موج بسيار بزرگ از جامعه‬ ‫را به سمت خودش كشيد‪ ،‬غافل از اين‌كه پشت اين هيچ‬ ‫فرهنگ‌س��ازي صورت نگرفت‪ .‬بر خ�لاف نظر آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬من به هيچ عنوان با آوردن تلفن همراه به مدرسه‬ ‫مخالف نيستم‪ .‬ولي خوب يكسري مسائل ديگري هم وجود‬ ‫دارد كه بايد به آن‌ها توجه كرد‪ .‬اوال تلفن‌همراه يك وسيله‌ي‬ ‫ارتباط جمعي است‪ ،‬ولي نمي‌توان به عنوان يك وسيله‌ي‬ ‫بي‌خطر از آن استفاده كرد‪ .‬مثل دارويي كه پزشك براي شما‬ ‫تجويز مي‌كند‪ .‬شما اين دارو را مدت زمان مشخص و با ُدز‬ ‫خاص مصرف مي‌كني‪ ،‬اما اين موضوع در مورد تكنولوژي‬ ‫كامال متفاوت است‪ .‬وقتي به تكنولوژي مي‌رسيم بي‌توجه‬ ‫ب��ه نيازمان خود را آزاد مي‌بينيم و هر مقدار كه بخواهيم‬ ‫استفاده مي‌كنيم‪ .‬حاال برسيم به اين موضوع كه چرا آموزش‬ ‫و پرورش آوردن گوشي تلفن همراه را محدود كرده است‪ .‬من‬ ‫فكر نمي‌كنم به خاطر وجود حافظه‌ي گوشي باشد كه امكان‬ ‫تبادل هرگونه اطالعاتي هست چه مثبت چه منفي‪ .‬به نظر‬ ‫من دليلش تنها عدم تمركز دانش‌آموز سر كالس است‪ .‬مثال‬ ‫در حين رانندگي صحبت كردن با تلفن‌همراه ممنوع است‪.‬‬ ‫عده‌اي فكر مي‌كنند گرفتن گوش��ي كنار گوششان باعث‬ ‫تصادف مي‌شود‪ ،‬به خاطر همين از «هندزفري» استفاده‬ ‫مي‌كنند‪ .‬ولي دليل گرفتن گوشي نيست‪ ،‬بلكه عدم تمركز‬

‫مهدي پوالدي‬ ‫معاون فرهنگي‬

‫گوشي‌هايي استفاده كنيد كه اس‌اس‌آر (‪ )SSR‬پايين‌تري‬ ‫دارد كه در كاتالوگ قابل مالحظه است‪ .‬مدت زمان مكالمه‬ ‫را تا حد امكان كم كنيم‪ .‬تا زماني كه ارتباط برقرار نشده‪،‬‬ ‫گوشي را كنار گوشتان نگذاريد‪ .‬كيف‌هاي جذب اشعه آمده‬ ‫كه در داروخانه‌هاي تهران ه��م وجود دارد‪ ،‬مي‌توان از آن‬ ‫استفاده كرد و هزينه‌ي بااليي هم ندارد‪ .‬تا حد امكان‪ ،‬اجازه‬ ‫اس��تفاده از تلفن همراه را به كودكان زير ‪ 12‬سال ندهيم‪،‬‬ ‫چون در سن رشد است و ديواره‌ي سلول‌ها استحكام الزم‬ ‫را پيدا نكردند‪».‬‬ ‫در پاي�ان از دانش‌آموزان خواس�تيم كه هر يك حرف‬ ‫كوتاه پاياني خود را بگويند‪.‬‬ ‫صنعت‌گر‪ :‬آقاي دكتر گفتند كه تلفن‌همراه را به مدرسه‬

‫بياوري��م و يك‌جاي مخصوص ق��رار بدهيم و زماني كه از‬ ‫مدرسه مي‌خواهيم خارج بشويم‪ ،‬تلفن‌همراه‌مان را تحويل‬ ‫بگيريم‪ .‬خوب در حال حاضر چنين اتفاقي مي‌افتد‪ .‬حرف‬ ‫ما اين است كه اين تلفن‌همراه را بتوانيم سر كالس بياوريم‬ ‫و از امكاناتش در كالس استفاده كنيم‪.‬‬ ‫اسالمي‪ :‬اول مي‌خواهم بگويم كه درس‪ ،‬نمره نيست و‬ ‫دانش كسي را از روي نمره نمي‌توان به درستي تخمين زد‪.‬‬ ‫آقاي اماني به اين موضوع اشاره كردند كه تكنولوژي ممكن‬ ‫است باعث شود كه دانش‌آموز درسش را نخواند و نسبت‬ ‫به آن اعتياد داش��ته باشد‪ .‬من اين موضوع را رد نمي‌كنم‪،‬‬

‫يعقوب اماني‬ ‫مسئول آموزش پايه‌ي دوم‬

‫مناسب براي رانندگي است‪ .‬حاال ما بگوييم كه شما تلفن‬ ‫همراهتان را بياوريد‪ ،‬ولي به هيچ‌وجه در طول زنگ به آن‬ ‫فكر نكنيد‪ .‬اين كار واقعا شدني نيست‪.‬‬ ‫من فكر مي‌كنم اگر فرهنگش را ايجاد كنيم‪ ،‬مشكلي‬ ‫نداشته باش��د كه دانش‌آموز تلفن همراهش را به مدرسه‬ ‫بياورد‪ .‬ما در نهايت مي‌خواهيم كه س�لامتي فرد را حفظ‬ ‫كنيم‪ .‬سالمتي يعني چه؟ سازمان بهداشت جهاني در تعريف‬ ‫س�لامتي مي‌گويد‪« :‬س�لامتي يعني رفاه كامل جسمي‪،‬‬ ‫روحي‪ ،‬رواني و اجتماعي» و نه فقط بيماري و نقص عضو‪.‬‬ ‫من چند نكته هم درباره‌ي استفاده‌ي بهتر از تلفن‌همراه‬ ‫را در پايان اضافه كنم‪ .‬همه‌ي ما مطالب و مقاله‌هاي زيادي‬ ‫در مورد ضررهاي جسمي‌تلفن‌همراه خوانديم‪ .‬اين‌كه روي‬ ‫هموگلوبين‌ها اثر منفي دارد‪ ،‬اكسيژن‌رساني را دچار اختالل‬ ‫مي‌كند‪ ،‬بر روي سلول‌ها اثر مي‌گذارد و نظريه‌هاي متفاوت‬ ‫ديگري كه به آن پرداخته شده است‪ .‬باالخره اين‌ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬ولي اثرات و مضرات تلفن‌همراه بر روي افراد زير ‪18‬‬ ‫س��ال كمتر بررس��ي شده اس��ت‪ .‬كودكان به دليل اين‌كه‬ ‫سلول‌هايش��ان به طور كامل شكل نگرفته‌اند‪ ،‬تاثيرپذيري‬ ‫زيادي دارند‪ .‬چند نكته‌ي ديگر هم اضافه كنم‪ .‬مي‌گويند از‬

‫عليرضا افتتاحي‬ ‫پزشك مدرسه‬

‫ولي هميش��ه به اين معنا نيس��ت كه شما از وسيله‌اي كه‬ ‫زياد استفاده مي‌كنيد‪ ،‬نسبت به آن اعتياد داريد‪ .‬شما بايد‬ ‫ببينيد كه اين وسيله چقدر در زندگي شخص مفيد است‬ ‫و به او نفعي مي‌رساند‪.‬‬ ‫هادي‌كيا‪ :‬در مورد حرف آقاي دكتر‪ ،‬به نظر من اين‌قدر‬ ‫ايشان منطقي صحبت كردند كه نمي‌شود روي حرفشان‬ ‫چيزي گفت‪ .‬اما در مورد صحبت آقاي اماني بايد بگويم كه‬ ‫خب ما تمام مزايا و معايب اين دستگاه را بررسي كرديم‪،‬‬ ‫حاال يك بار به صورت عملي از آن استفاده كنيم و نتيجه را‬ ‫بررسي كنيم‪ .‬بعد با ديد بازتري مي‌توان در مورد اين وسيله‬ ‫صحبت كرد و به نتيجه رسيد‪.‬‬ ‫مس�عودي‪ :‬من معتقدم تلفن‌همراه وس��يله‌اي بسيار‬ ‫س��ودمندي است كه تنها ما بايد فرهنگ استفاده از آن را‬ ‫ياد بگيريم و ببينيم كه در كشورهاي توسعه‌يافته چطور از‬ ‫آن استفاده مي‌كنند كه برايشان مفيد واقع شده است‪ .‬ما هم‬ ‫متناسب با فرهنگ جامعه‌مان از آن استفاده كنيم‪.‬‬ ‫حضرتي‪ :‬از همه‌ي دوس�تان تشكر مي‌كنم كه در اين‬ ‫ميزگرد شركت كردند‪ .‬‬

‫كد مطلب‪J56013 :‬‬

‫متن كامل اين ميزگرد را مي‌توانيد در سايت مجتمع بخوانيد‬

‫‪31‬‬


‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪32‬‬

‫موبايل‬

‫مشترك مورد نظر‬ ‫در دستـرس مي‌باشـد؟‬ ‫نويسنده‪ :‬علي مسعودي‬ ‫واحد پژوهش مجتمع‬

‫موبايل‬ ‫زماني كه سردبير محترم اين نشريه از من خواست‬ ‫كه يادداشتي درباره پديده‌ي «تلفن همراه» بنويسم‬ ‫ب��ا خودم فكر كردم كه درباره‌ي پديده‌اي كه چنين‬ ‫به زندگي روزمره‌ي هر يك از ما گره خورده است چه‬ ‫مي‌ت��وان گفت؟ آيا بايد درباره‌ي تاريخ تلفن همراه‪،‬‬ ‫ي پيچيده‌اش سخن گفت و يا‬ ‫چيستي آن و يا فن‌آور ‌‬ ‫براي مثال به اهميت فردي ـ اجتماعي آن پرداخت؟‬ ‫اين‌گونه بود كه س��عي كردم پرس��ش دقيق‌تري در‬ ‫ب��اره‌ي تلفن همراه مطرح كنم؛ پرسش��ي كه بتواند‬ ‫بخش��ي از اهميت اساسي اين پديده را توضيح دهد‪.‬‬ ‫اما كدام پرس��ش اس��ت كه مي‌تواند ميزان اهميت‬ ‫ي��ك پديده را براي ما آش��كار كن��د؟ مطلبي كه در‬ ‫ادامه مي‌خوانيد كوششي براي طرح چنين پرسشي‬ ‫درباره پديده‌ي تلفن همراه و در صورت امكان پاسخ‬ ‫به آن است‪.‬‬ ‫در دانش فلس��فه روش��ي هس��ت براي كش��ف‬ ‫اهميت چيزها‪ .‬مضمون اين روش اين اس��ت كه اگر‬ ‫مي‌خواه��ي به اهميت چيزي كه هس��ت پي ببري‪،‬‬ ‫درب��اره‌ي آن بپرس‪« :‬اگر آن ش��يء وجود نداش��ته‬ ‫باشد چه مي‌شود؟»‬ ‫حال ما براي پاسخ به اين پرسش كه اهميت تلفن‬ ‫همراه چيس��ت مي‌توانيم بپرس��يم‪ :‬اگر تلفن همراه‬ ‫نباشد چه مي‌شود؟‬ ‫براي پاسخ به پرسش باال دو راه حل وجود دارد‪.‬‬ ‫اول اين‌ك��ه به زمان��ه‌اي در تاريخ برگرديم كه تلفن‬ ‫همراه وجود نداشته و اصال امكان ارتباط سريع ممكن‬ ‫نبوده اس��ت؛ راه حل دوم اين است كه از تخيل‌مان‬ ‫كم��ك بگيريم و تصور كنيم كه دنياي بدون «تلفن‬ ‫همراه» چگونه دنيايي اس��ت؟ در ادامه از هر دو راه‬ ‫حل باال كمك مي‌گيريم‪.‬‬ ‫بيايي��د كمي در زمان به عقب برگرديم‪ .‬به نظرم‬ ‫صدوپنجاه سال كافي است‪ .‬حوالي سال ‪ 1230‬بود كه‬ ‫خبر اختراعي جديد (يعني تلگراف) توس��ط آقاخان‬ ‫نوري‪ ،‬صدراعظم وقت ايران به ناصرالدين شاه قاجار‬ ‫رس��يد وتوجه وي را جلب كرد و مقرر ش��د كه اين‬ ‫دستگاه در ايران مورد استفاده قرارگيرد‪.‬‬ ‫تا پيش از آن در ايران وسيله‌ي ارتباط غيرحضوري‬ ‫افراد با يكديگر نوعي سيس��تم پس��تي كند و تقريبا‬ ‫ناكارآمد به‌نام چاپار وجود داش��ت‪ .‬اميركبير س��عي‬ ‫كرد تا اين چاپارخانه‌ها را س��اماندهي كرده و آن‌ها‬ ‫را كارآم��د كند‪ .‬ام��ا وجود چاپارخانه‌ه��ا دو تفاوت‬ ‫اساسي با سيس��تم‌هاي ارتباطي الكترونيكي بعدي‬ ‫(مانند تلگراف‪ ،‬تلفن ثابت و همراه و‪ )...‬داش��ت‪ .‬اوال‬ ‫چاپارخانه‌ه��ا مخصوص ام��ور حكومتي بوده و براي‬ ‫مردم عادي قابل اس��تفاده نبود‪ .‬ثانيا اين سيستم در‬ ‫لحظات حساس��ي كه اخبار بايد به سرعت به مقصد‬ ‫مي‌رسيد سرعت الزم را نداشتند‪.‬‬ ‫اينگونه بود كه دراس��فندماه سال ‪ ۱۲۳۶‬شمسي‬ ‫يعني ‪ ۱۴‬س��ال پس از مخابره‌ي اولين پيام تلگرافي‬ ‫ساموئل مورس‪ ،‬سيستم تلگرافي زيرنظر علي ميرزا‬ ‫اعتضادالس��لطنه (وابسته‌ي دربارقاجار) وبا همكاري‬ ‫رضاقل��ي خان‌اهلل باش��ي طبرس��تاني (رئيس وقت‬ ‫مدرسه‌ي دارالفنون) به‌وس��يله‌ي «كرشش» (يكي‬ ‫ازمعلمين اتريش��ي) باموفقيت آزمايش واين جمله‬ ‫مخابره ش��د‪« :‬منت خداي راع�� ّز ّ‬ ‫وجل كه طاعتش‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫موجب قربت است وبه‌شكراندرش مزيد نعمت ‪»...‬‬ ‫بالفاصله كارسيم‌كش��ي بين كاخ ارك تاباغ الله‬ ‫زار درتهران شروع شد واين خط تلگرافي نيز درسال‬ ‫‪ ۱۲۳۷‬شمسي آغاز به كاركرد‪.‬‬ ‫نخس��تين خط نس��بتاً طوالني تلگ��راف درايران‬ ‫ب��ه فاصل��ه‌ي ‪ ۳۰۰‬كيلومتر درتيرماه س��ال ‪۱۲۳۸‬‬ ‫شمسي بين تهران وچمن سلطانيه (اردوگاه تابستاني‬ ‫ناصرالدي��ن ش��اه واقع درنزديكي زنجان) داير ش��د‬ ‫وش��روع به كار كرد‪ .‬ارتب��اط تلگرافي تهران ـ تبريز‬ ‫درسال ‪ ۱۲۴۰‬برقرار شد وسال بعد نيز خط تلگراف‬ ‫تهران – گيالن ش��روع به كار كرد‪ .‬براي نخس��تين‬ ‫ب��ار ارتباط تلگرافي ايران باروس��يه از طريق اتصال‬ ‫خط تهران ـ تبريز با ش��بكه تلگرافي روسيه درسال‬ ‫‪ ۱2۴۲‬برقرار ش��د وامپراطور روسيه وپادشاه ايران‪،‬‬ ‫تلگراف‌هاي شادباشي مبادله كردند‪ .‬درسال ‪۱۲۵۳‬‬ ‫اداره‌ي تلگ��راف پس از جداش��دن از وزارت علوم به‬ ‫وزارت تلگراف تبديل شد‪.‬‬ ‫س��ي س��ال بعد از ورود تلگراف به ايران بود كه‬ ‫نوبت به تلفن رس��يد‪ .‬و جادوي «شنيدن» آغاز شد‪.‬‬ ‫جادوي شنيدن بدين معني كه تا پيش از آن هرگز‬ ‫امكان سخن گفتن با ديگران از راه دور ممكن نبود‪.‬‬ ‫حداكثر مي‌ش��د چند جمله‌اي را به صورت مكتوب‬ ‫به نقاط ديگر مخابره كرد‪ ،‬اما اين‌كه دونفر با يكديگر‬ ‫حرف بزنند الحق كه نوبَر بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۲۶۵‬شمسي مصادف با ‪ ۱۸۸۶‬ميالدي‪،‬‬ ‫براي اولين بار در ايران‪ ،‬يك رش��ته سيم تلفن بين‬ ‫تهران و ش��اهزاده عبدالعظيم به طول ‪ ۸/۷‬كيلومتر‬ ‫توسط بوآتال بلژيكي كه امتياز راه آهن ري را داشت‬ ‫كش��يده شد‪ .‬مرحله دوم فناوري مخابرات در تهران‬ ‫از سال ‪ ۱۲۶۸‬شمسي يعني ‪ ۱۳‬سال پس از اختراع‬ ‫تلفن با برقراري ارتباط تلفني بين دو ايستگاه ماشين‬ ‫دودي تهران و ش��هر ري آغاز ش��د‪ .‬پس از آن بين‬ ‫كامرانيه در منطقه ش��ميران و عمارت وزارت جنگ‬ ‫در تهران و س��پس بين مقر ييالقي ش��اه قاجار در‬ ‫س��لطنت‌آباد سابق و عمارت سلطنتي تهران ارتباط‬ ‫تلفني داير شد‪.‬‬ ‫وزارت تلگراف در س��ال ‪ ۱۲۸۷‬شمسي با وزارت‬ ‫پست ادغام و به نام وزارت پست و تلگراف نامگذاري‬ ‫ش��د‪ .‬در سال ‪ ۱۳۰۲‬شمسي قراردادي براي احداث‬ ‫خطوط تلفني زيرزميني با شركت زيمنس و هالسكه‬ ‫منعقد ش��د و س��ه س��ال بعد در آبان م��اه ‪۱۳۰۵‬‬ ‫شمس��ي تلفن خودكار جديد بر روي ‪ ۲۳۰۰‬رش��ته‬ ‫كابل در مركز اكباتان آماده‌ي بهره‌برداري ش��د‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۸‬شمسي امور تلفن نيز تحت نظر وزارت‬ ‫پس��ت و تلگراف قرار گرفت و به نام وزارت پس��ت و‬ ‫تلگ��راف و تلفن نامگذاري ش��د‪ .‬مركز تلفن اكباتان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۶‬شمسي به ‪ ۶۰۰‬شماره تلفن رسيد‬ ‫و دو س��ال بعد بهره‌برداري شد و در سال ‪ ۱۳۳۷‬به‬ ‫‪ ۱۳‬هزار شماره توسعه يافت‪ .‬خطوط تلفن جديد يا‬ ‫كارير نيز پس از شهريورماه ‪ ۱۳۲۰‬مورد بهره‌برداري‬ ‫قرار گرفت و ارتباط تلفني بين تهران و ساير شهرها‬ ‫گس��ترش يافت و مراكز تلفني ته��ران يكي پس از‬ ‫ديگري تأسيس شد‪.‬‬ ‫قص��ه همين‌گونه پيش رفت ت��ا مردادماه ‪1373‬‬ ‫كه تلفن همراه در كش��ورمان مورد بهره‌برداري قرار‬

‫گرفت‪ .‬يعني عمر اين فن‌آوري در ايران سرجمع به‬ ‫شانزده سال مي‌رسد‪.‬‬ ‫حال برگرديم به ابتداي يادداشت و مسير بررسي‬ ‫خود را مرور كنيم‪ .‬گفتيم كه اولين شكل از ارتباطات‬ ‫كالمي سريع در ايران ‪ 120‬سال پيش و با ورود تلفن‬ ‫به ايران به وجود آمد‪ .‬اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه‬ ‫قرار گيرد اين اس��ت كه تنها با ورود «تلفن همراه»‬ ‫به ايران است كه افراد «در دسترس» قرار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫يعني اين‌كه اگر چه تلفن در ايران سابقه‌اي طوالني‬ ‫م��دت دارد‪ ،‬اما اين موبايل اس��ت كه اجازه مي‌دهد‬ ‫افرادي كه در كنار ما نيستند به معناي واقعي كلمه‬ ‫در دسترس ما قرار گيرند‪.‬‬ ‫حال اين در دسترس بودن به چه معناست؟‬ ‫در اين بخش از يادداشت از شما مي‌خواهم عالوه‬ ‫بر حافظه از تخيل خود نيز بهره بگيريد‪.‬‬ ‫واقعيت اين اس��ت كه تلفن همراه ابزاري اس��ت‬ ‫كه باعث مي‌شود ديگران در ارتباط دائم با شما قرار‬ ‫بگيرند‪ .‬يعني هروقت كه الزم بدانند پيدايتان كرده‬ ‫و با شما گفت‌وگو مي‌كنند‪ .‬هدف از اين وسيله اين‬ ‫اس��ت كه شما «در دس��ترس» ديگران قرار بگيريد‪.‬‬ ‫دسترسي مداوم ديگران به شما چه نتايجي دارد؟‬ ‫اول‪ :‬وقتي ش��ما همواره در دس��ترس هستيد به‬ ‫ندرت تنه��ا مي مانيد‪ .‬چرا كه گويا ديگران در كنار‬ ‫ش��ما هستند؛ ساده است‪ ،‬هر وقت الزم باشد شما با‬ ‫فشار يك كليد با آن‌ها تماس مي‌گيريد و يا برعكس‪.‬‬ ‫اما يك پرس��ش اساسي وجود دارد‪ :‬آيا با وجود ابزار‬ ‫ارتباطي گسترده‌اي مثل تلفن همراه تنهايي انسان‌ها‬ ‫كمتر شده است يا بيشتر؟‬ ‫به باور بسياري از جامعه‌شناسان برجسته‪ ،‬انسان‌ها‬ ‫در زمانه‌ي ما نسبت به يك قرن پيش بيشتر احساس‬ ‫تنهاي��ي مي‌كنند‪ .‬اما چرا؟ مگر نه اين‌كه با داش��تن‬ ‫تلفن‌ه��اي هم��راه مي‌توان با دوس��تان به گفت‌وگو‬ ‫نشست و يا با پيامكي از احواالت آن‌ها باخبر شد؟‬ ‫پاس��خ ساده و تأمل‌برانگيز اس��ت‪« :‬در دسترس‬ ‫بودن» به معناي «حضور داشتن» نيست‪.‬‬ ‫نتيج��ه اين‌ك��ه اگر چه ما به ديگران دسترس��ي‬ ‫داري��م‪ ،‬اما در زندگي آن‌ها حضور نداريم‪ .‬دوس��تان‬ ‫جوان‪ ،‬حضور داشتن چيزي فراتر از دسترسي است‪.‬‬ ‫حضور داشتن به معناي شريك شدن لحظات زندگي‬ ‫با يكديگر اس��ت و اين ش��راكت را هرگز نمي‌توان با‬ ‫ابزاره��اي مجازي مختلف بازس��ازي كرد‪ .‬اما قضيه‬ ‫همين‌جا پايان نمي‌يابد‪ ،‬بلكه به خاطر فراگير شدن‬ ‫دسترس��ي افراد به يكديگر‪ ،‬كم‌ك��م اهميت حضور‬ ‫آدم‌ه��ا در كن��ار هم ناديده گرفته ش��ده و فراموش‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬و ش��ايد از طنز روزگار است كه ابزارهايي‬ ‫كه قرار اس��ت ارتباط انس��ان‌ها را بيشتر كند‪ ،‬آن‌ها‬ ‫را بي��ش از پي��ش از يكديگ��ر دور مي‌كند‪ .‬خالصه‬ ‫آنكه اهميت پديده‌ي تلفن همراه در اين اس��ت كه‬ ‫اصلي‌ترين ابزار براي «در دسترس بودن» است‪ .‬ولي‬ ‫در عين حال در دسترس بودن به معناي در «حضور»‬ ‫ديگران بودن نيست‪.‬‬ ‫در نهايت مي‌توان در پاس��خ به اين پرس��ش كه‬ ‫«اگر تلفن همراه وجود نداشت» چه مي شد؟ گفت‬ ‫كه‪ :‬دسترسي كمتر بود‪ ،‬اما حضور آدم‌ها كمرنگ‌تر‬ ‫كد مطلب‪J56014 :‬‬ ‫نه‪ .‬‬

‫‪33‬‬


‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫چه خبر از آينده؟‬

‫‪34‬‬

‫تجارت گوشی تلفن همراه یکی از صنعت‌هایی است که روند رو به رشد بسیار سریعی‬ ‫دارد‪ .‬در گذش��ته‌ي نه چندان دور‪ ،‬گوش تلفن ‪ Nokia 3310‬رایج ترین گوش��ی تلفن‬ ‫همراه بود که دارای امکانات محدودی از جمله امکان تلفن زدن‪ ،‬پیام های متنی و بازی‬ ‫‪ snake‬بود‪ .‬از آن به بعد پیش��رفت های چش��م گیری در این صنعت به وقوع پیوس��ت‪.‬‬ ‫حاال گوش‌های تلفن همراه متنوعی در اختیار کاربران قرار گرفته است که از نمونه‌های‬ ‫قدیمی‌پیش افتاده‌اند‪ ،‬برای مثال ‪ smart phone‬ها دسترسی و ارتباط با انواع رسانه‌های‬

‫‪1‬‬

‫‪Kyocera‬‬

‫ط��رح ذهن��ی تلف��ن همراه تاش��وی‬ ‫‪ Kyocera's EOS‬دارای ی��ک صفحه‬ ‫نمایش��گر ‪ OLED‬است که شکل آن از‬ ‫یک حالت کاناپه ای به یک کیف پول‬ ‫جیبی تغییر پیدا می‌کند‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Kambala‬‬

‫ارتباط جمعی‪ GPS ،‬و ویدئو کنفرانس و ‪ ...‬را به راحتی امکان‌پذیر کرده‌اند‪ .‬ما چه انتظاری‬ ‫از نسل بعدی دستگاه تلفن که در ده سال آینده در اختیار ما قرار خواهد گرفت داریم؟‬ ‫برخی از ویژگی‌های که در یک گوشی تلفن همراه وجود خواهد داشت عبارتند از صفحه‬ ‫نمای��ش ‪ OLED‬و افزایش انعطاف‌پذیری‪ .‬در این مطلب نمونه‌هایی از طرح‌های ذهنی‬ ‫دس��تگاه‌های تلفن همراه را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم‪ .‬این طرح‌ها مدل‌هایی است‬ ‫که برای گوشی تلفن همراه در آینده طراحی شده‌اند‪.‬‬

‫‪Philips Fluid‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Motorola Sparrow‬‬

‫‪4‬‬

‫‪LG Folding‬‬

‫‪6‬‬

‫‪NEC‬‬

‫ی��ک ط��رح مفهوم��ی‌از‬ ‫‪ .NEC Design‬این گوشی‬ ‫تلفن همراه به ش��ما نش��ان‬ ‫می‌دهد حمل یک گوش��ی‬ ‫تلف��ن در جیب ت��ا چه حد‬ ‫می‌تواند س��خت باشد‪ .‬این‬ ‫دس��تگاه از موارد کائوچویی‬ ‫ساخته شده است و می‌توان شکل آن را به حالت های مختلف تغییر داد‪.‬‬

‫بخش چهارم‬

‫عمومي‬

‫کمپانی ‪ Motorola‬یک طرح ذهنی جدید‬ ‫ب��ه ن��ام ‪ Motorola Sparrow‬ارائه کرده‬ ‫است‪ Motorola Sparrow .‬یک دستگاه‬ ‫چند منظوره متش��کل از‪ ،‬اس��کنر‪RFID ،‬‬ ‫سیستم ‪ ،POS‬و امکان خواندن کارت اعتباری‬ ‫می‌باشد‪ .‬این گوشی تلفن با بخش های حسی‬ ‫بس��یار حساس مجهز شده است‪ .‬جلو و پشت آن‬ ‫کامال مشخص و کار کردن با آن آسان است‪.‬‬

‫‪Relexer‬‬

‫‪ Lu Yin‬گوش��ی تلف��ن همراه��ی ب��ه ن��ام ‪Relexer‬‬ ‫طراحی ک��رده اس��ت‪ .‬همین طور که از اسم آن‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬این دستگاه به‬ ‫عنوان یک ابزار پزش��کی‪ /‬دارویی‬ ‫برای بررسی س�لامت کاربر نیز کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬دماسنجی روی این دستگاه تعبیه‬ ‫شده که هنگامی‌که مانند یک دستبند روی دست بسته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬می‌تواند دم��ا و کمبودهای ب��دن را اندازه‌گیری‬

‫‪7‬‬

‫‪35‬‬

‫اين گوشي كه شبيه دست‌بندهاي دهه‌ي‬ ‫‪ 90‬است توسط ‪ Dinard da Mata‬برزیلی‬ ‫طراحی شده اس��ت‪ .‬انعطاف پذیری یکی از‬ ‫فاکتورهایی اس��ت که این دستگاه را از سایر‬ ‫‪ Smartphone‬ها مس��تثنی می‌کند‪ .‬این‬ ‫گوشی از ‪ OLED‬ساخته شده و هنگامی‌که‬ ‫به شکل دس��تبند در می‌آید می‌تواند همه‬ ‫ویژگی‌های خود را به عنوان یگ گوشی تلفن همراه پیشرفته حفظ کند‪.‬‬

‫اين گوش��ي قابل تغییر و تبدیل به س��معک نیز‬ ‫هس��ت و دارای دسته کوچکی است که می‌توان آن‬ ‫را ب��ه گوش متصل ک��رد‪ .‬پلیمرهای چندالیه‌ای که‬ ‫در س��اخت همه اجزای الکترونیکی این دستگاه به‬ ‫کار رفته و همچنين صفحه نمایش��گر یک دست با‬ ‫تعداد زیادی حسگر‪ ،‬سطح رویی این تلفن را تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬این دستگاه قابلیت ارسال و انتقال تصویر را از‬ ‫یک طرف دستگاه به طرف دیگر آن را داراست‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫موبايل‬

‫عمومي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫کند‪.‬‬

‫این دستگاه قابل انعطاف و زیبا‬ ‫هم��ه امکاناتی را که یک کاربر از‬ ‫یک گوشی تلفن انتظار دارد را به‬ ‫روش‌های کامال مدرن در اختیار‬ ‫او ق��رار می‌ده��د‪ .‬ای��ن مدل یک‬ ‫گوشی با صفحه نمایشگر لمسی است‬ ‫که می‌توان آن را دور سر پیچید و از گوش دادن به‬ ‫موسیقی لذت برد و جواب تلفن را نیز داد‪.‬‬

‫‪Nokia Morph‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ Morph‬یک طرح ذهنی است که نشان‬ ‫می‌ده��د گوش های تلفن در آینده تا چه حد‬ ‫انعطاف پذیر و سازگار هستند و به کاربر اجازه‬ ‫می‌دهند تا آن را به اش��کال مختلف در آورند‪.‬‬ ‫این دس��تگاه کاربردهای مختلفی را به نمایش‬ ‫می‌گذارد که نانو تکنولوژی قادر به ایجاد آن است‪،‬‬ ‫موادی با انعطاف پذیری باال‪ ،‬مواد الکترونیکی شفاف‬ ‫و سطح تمیز شونده خودکار‪  .‬كد مطلب‪J56015 :‬‬

‫راهنماي كوهنوردي امن‪ /‬امير ابراهيميان‪36 /‬‬ ‫بزرگ‌ترين خواننده‌ي راك مسلمان‪ /‬بابك تولي‪38 /‬‬ ‫افسانه‌اي در تاريخ ان‌‪.‬بي‪.‬اي‪ /‬بابك تولي‪39 /‬‬ ‫‪Speaking: the importance/Abbas Zandieh/40‬‬ ‫نگاهي به امكانات گوگل داكس‪ /‬عادل طالبي‪42 /‬‬ ‫سیاه و سفید‪46 /‬‬


‫عمومي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪36‬‬

‫همه س��اله تعداد افرادي كه به ورزش كوه‌پيمايي روي‬ ‫مي‌آورند‪ ،‬بيش��تر و بيش��تر مي‌ش��ود و اين ورزش با تنوع‬ ‫افرادي كه در آن ش��ركت دارند بس��يار مفرح و شادي‌آور‬ ‫اس��ت‪ .‬بهت��ر اس��ت در اينجا مقول��ه‌ي كوه‌پيماي��ي را از‬ ‫كوهنوردي جدا كنيم‪ .‬كوه‌پيمايي به معناي راه‌پيمايي در‬ ‫كوه است و با كوه‌نوردي تفاوت دارد‪ ،‬در كوه‌پيمايي بدون‬ ‫استفاده از ابزارهاي فني و درگير شدن با مسيرهاي سنگي‬ ‫و يخي به راه ادامه مي‌دهيم‪ ،‬ولي در كوه‌نوردي ابزار دقيق‬ ‫و نقشه‌هاي مطمئن ما را براي رويارويي با سنگ و يخ ياري‬ ‫مي‌كنند‪ .‬حال بهتر اس��ت بعد از توضيحات مقدماتي وارد‬ ‫بحث‌هاي اجرايي كوه‌پيمايي ش��ويم كه داراي توصيه‌هاي‬ ‫بس��يار حياتي براي كوه‌‌پيماي��ان در فصل‌ها و مكان‌هاي‬ ‫كوهپيمايي است‪.‬‬ ‫برنامه‌ريزي‬

‫هرگز تنها به كوهس��تان نرويد (ش��ايد اين جمله را در‬ ‫تبليغات تلويزيوني ش��نيده باشيد‪ ،‬ولي باور كنيد كه اين‬ ‫يك اصل در كوه‌پيمايي اس��ت‪ ).‬تع��داد اعضاي يك گروه‬ ‫مناسب‪ ،‬حداقل سه نفر مي‌باشد‪.‬‬ ‫برنامه‌ي كوه‌پيمايي بايد متناسب با تجربه‪ ،‬تجهيزات‪،‬‬ ‫مهارت و آمادگي جسماني همه‌ي افراد گروه باشد‪.‬‬ ‫آگاهي از وضع هوا بسيار مهم است‪ ،‬زماني كه پيش‌بيني‬ ‫هواي ناپايدار ش��ده اس��ت‪ ،‬اصل بر تعويق برنامه به زمان‬ ‫ديگري اس��ت‪ .‬وضعيت هوا به ويژه در كوهستان‬ ‫بس��يار متغي��ر اس��ت و بديهي اس��ت‬ ‫كه گروه ش��ما هميشه در‬

‫كوهستان بايد آماده‌ي رويارويي با هرگونه دگرگوني باشيد‬ ‫و تجهيزات الزم را با خود به همراه ببريد‪.‬‬ ‫اص��ل بازگش��ت را در برنامه‌ري��زي كوه‌پيماي��ي يك‬ ‫روزه رعايت كنيد‪( .‬قبل از س��اعت ‪ 14‬اقدام به بازگش��ت‬ ‫مي‌كنيم‪).‬‬ ‫ش��خص بامس��ئوليتي را در جريان برنامه‌ي خود قرار‬ ‫دهيد‪ .‬نقش��ه‌ي راه رفت و بازگشت خود را در اختيار فرد‬ ‫آگاه ق��رار دهي��د و در صورت تاخير و يا مش��كل‪ ،‬با او در‬ ‫تماس باشيد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت يك دفترچه يادداشت و مداد همراه داشته‬ ‫باش��يد تا نكات ويژه از قبيل خالصه‌ي برنامه‪ ،‬زمان‌بندي‬ ‫و‪ ...‬را يادداشت كنيد‪ .‬اين كار براي باال بردن تجربه بسيار‬ ‫مفيد است‪.‬‬ ‫گام برداش��تن و تنفس در كوه‌پيمايي مهم است‪ .‬شايد‬ ‫بعضي از ش��ما در كوه‌پيمايي با افرادي مواجه شده باشيد‬ ‫كه با سرعت بسيار زياد و با گام‌هاي بلند در حال حركت‬ ‫هستند و شما براي عبور از آن‌ها سرعت و گام‌هاي خود را‬ ‫افزايش مي‌دهيد‪ ،‬ولي بايد بدانيد كه در اصول كوه‌پيمايي‬ ‫هر ش��خص يك گام خاصي دارد‪ ،‬و ريتم حركت شما بايد‬ ‫با گام‌هاي كوتاه‪ ،‬آهسته و پيوسته باشد و در حالت طبيعي‬ ‫تنفس‪ ،‬يعني تنفس منظم ارادي (انجام دم از بيني و بازدم‬ ‫از دهان) صورت گيرد‪.‬‬ ‫از دويدن در كوهس��تان خودداري كنيد‪ .‬چون از لحاظ‬ ‫پزش��كي و فني شما را دچار مشكل خواهد كرد‪ .‬افرادي كه‬ ‫در موقع بازگشت مي‌دوند خود را دچار مشكالت پزشكي از‬ ‫قبيل ساييدگي زانو و فشار بر روي مفاصل پا مي‌كنند و از‬ ‫لحاظ فني عدم تعادل موجب خطرات بسياري از جمله سقوط‬ ‫از ارتفاع‪ ،‬پيچ‌خوردن پا و‪ ...‬براي‬ ‫كوه‌پيمايان مي‌شود‪.‬‬

‫در آغوش طبيعت‬

‫مسيريابي‬

‫شايد نقشه‌خواني و مس��يريابي‪ ،‬از مهارت‌هاي پايه‌اي‬ ‫براي كوه‌نوردان باشد‪ ،‬ولي در اصول كوه‌پيمايي بهتر است‬ ‫مقداري با آن‌ها آش��نا شويد‪ .‬يا اين‌كه هرگز از مسيرهاي‬ ‫اصلي خارج نشويد و زمان الزم را براي مسير بازگشت در‬ ‫نظر بگيريم و حتي‌االمكان در مس��يرهاي پرشيب‪ ،‬سنگي‬ ‫و در كنار پرتگاه كوه‌پيمايي نكنيد‪.‬‬

‫راهنماي كوهنوردي امن‬ ‫نويسنده و عكاس‪ :‬امير ابراهيميان‬ ‫واحد پشتيباني مجتمع‬

‫مواد غذايي و نوشيدني‬

‫موادغذاي��ي باي��د ش��امل پروتيين‌ه��ا‪ ،‬چربي‌ه��ا و‬ ‫كربوهيدرات‌ها به نسبت ‪ 4:1:1‬باشد‪.‬‬ ‫‪ :1‬پروتيين‌ه��ا‪ :‬مانند گوش��ت‪ ،‬س��ويا‪ ،‬پنير‪ ،‬تخم‌مرغ‪،‬‬ ‫شيرخشك و‪...‬‬ ‫‪ :1‬چربي‌ها‪ :‬مانند پنير‪ ،‬شكالت‪ ،‬ماهي و‪...‬‬ ‫‪ :4‬كربوهيدرات‌ها‪ :‬مانند شكر‪ ،‬برنج‪ ،‬ماكاروني‪ ،‬شيريني‪،‬‬ ‫ميوه خشك و‪...‬‬ ‫آب‪ :‬حياتي‌تري��ن احتي��اج بدن آب اس��ت كه بايد‬ ‫آن را در زم��ان كوه‌پيمايي لح��اظ كرد‪ .‬مخصوصا در‬ ‫تابس��تان كه بدن آب زيادي را از دس��ت مي‌دهد‪ .‬در‬ ‫كوه‌پيمايي معمولي هر فرد حدودا ‪ 70‬كيلويي حداقل‬ ‫‪ 2‬ليت��ر آب در روز ني��از دارد كه بايد با خود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬همراه داشتن يك فالسك كوچك آب‌گرم‪ ،‬به‬ ‫خصوص در زمس��تان‪ ،‬عالوه بر لذت نوشيدن‪ ،‬ممكن‬ ‫است حياتي باشد‪.‬‬ ‫مصرف آبميوه و شربت به دليل از دست رفتن امالح‬ ‫و آب فراوان از بدن در كوه‌پيمايي ضروري اس��ت‪ .‬براي‬ ‫مث��ال مي‌توانيد از تركيب «پودر ‪ ORS‬آب‌ليمو و آب»‬ ‫با تركيب «نمك‪ ،‬شكر‪ ،‬آب» استفاده كنيد‪ .‬در كل‪ ،‬مواد‬ ‫غذايي سبك‪ ،‬خشك‪ ،‬بدون نياز به گرم كردن روي شعله‪،‬‬ ‫سبزيحات و ميوه‌هاي خشك و‪ ...‬براي كوه‌پيمايي مناسب‬ ‫هستند‪( .‬از مصرف مواد غذايي و نوشيدني مصنوعي‬ ‫و شيميايي پرهيز كنيد‪).‬‬

‫عمومي‬ ‫تجهيزات الزم براي كوه‌پيمايي‬

‫كيف بقا‪ :‬بديهي اس��ت كه ضروري‌ترين وس��ايل براي‬ ‫حفظ بقا‪ ،‬هميش��ه بايد همراه كوه‌پيما باشد و اين وسايل‬ ‫ش��امل قطب‌نما‪ ،‬پتوي نجات‪ ،‬چاقو‪ ،‬شمع‪ ،‬كبريت‪ ،‬مواد و‬ ‫كاغذ‪ ،‬كيسه‌هاي پالس��تيكي‪ ،‬قرص الكل جامد‪ ،‬سوزن و‬ ‫نخ و وسايل كمك‌هاي اوليه‪.‬‬ ‫پوش��اك‪ :‬پوشاك مناسب بايد با در نظرگرفتن فصل و‬ ‫شرايط آب و هوايي انتخاب شود‪ ،‬ولي براي موارد خاص و‬ ‫غيرقابل پيش‌بيني هم بايد لوازم و پوشاك مناسب همراه‬ ‫داشته باشيم‪ .‬يكي از اين موارد پوشاك مناسب كوهستان‪،‬‬ ‫شامل سه اليه است‪:‬‬ ‫الي��ه‌ي اول(زيرين) از جنس فيلي��س (پل پروپيلن يا‬ ‫پلي‌استر) با اين ويژگي كه گرماي بدن را حفظ كرده‪ ،‬دير‬ ‫خيس و زود خشك شود‪ .‬اليه‌ي دوم(مياني) نيز مي‌تواند از‬ ‫جنس فيليس ضخيم كه نوعي از آن ضدباد نيز بوده‪ ،‬سبك‬ ‫و راحت است‪ ،‬دير خيس و زود خشك مي‌شود‪.‬اليه‌ي سوم‬ ‫(بيروني) بايد ضدباد‪ ،‬ضدآب و با قابليت تنفس باشد و حتما‪،‬‬ ‫كاله متصل نيز داش��ته باشد‪ .‬از لحاظ رنگ بايد رنگ‌هاي‬ ‫فس��فري قرمز‪ ،‬نارنجي زرد باشد تا مشخص‌تر ديده شود‪.‬‬ ‫جوراب‪ ،‬دستكش و كاله ضخيم از جنس فيليس و يا پشم‬ ‫باشد‪ .‬در زمان خريد پوشاك‪ ،‬موارد مهمي مانند وزن‪ ،‬گرما‬ ‫قابليت تنفس‪ ،‬زمان الزم براي خشك شدن و اندازه بودن‬ ‫را بررس��ي كنيد‪ .‬دواليه لباس سبك و نازك بسيار بهتر و‬ ‫گرم‌تر از يك اليه لباس ضخيم و سنگين است‪.‬‬ ‫كف��ش كوه‌پيمايي‪ :‬بايد س��اق‌دار‪ ،‬س��بك‪ ،‬راحت و از‬ ‫جنس چرم باشد‪ .‬زيره‌ي آن ضخيم‪ ،‬با انعطاف كم و داراي‬ ‫اصطكاك بوده و همچنين گرم و ضدآب باشد‪.‬‬ ‫گِتر‪ :‬وسيله‌اي است مكمل براي كفش كه از نفوذ آب و‬ ‫كثيف شدن كفش و شلوار جلوگيري مي‌كند‪.‬‬ ‫كول��ه‪ :‬اندازه‌ي كوله تاثير زيادي در س�لامتي دارد و‬ ‫بهتر اس��ت براي يك كوه‌پيمايي يك روزه از كوله‌ي ‪40‬‬ ‫ليتري استفاده شود‪.‬‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫چراغ پيش��اني كوچك‪ :‬با همراه داشتن باطري اضافي‬ ‫براي كوه‌پيمايي در تاريكي ضروري است‪.‬‬ ‫بات��وم‪ :‬باعث افزايش تعادل و كاهش فش��ار بر زانوها و‬ ‫ستون فقرات ش��ده كه اين امر انرژي كمتري از كوه‌پيما‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫عينك آفتابي و كرم ضدآفتاب‪ :‬اين دو نيز از ضروريات‬ ‫كوه‌پيمايي هس��تند‪ .‬در هواي آفتابي براي محافظت بهتر‪،‬‬ ‫از كاله آفتابي نيز بهره بگيريد‪.‬‬ ‫اميدوارم توانس��ته باش��م با كمك گرفت��ن از تجربه‌ام‬ ‫و مجموع��ه راهنمايي‌هاي بروش��ورهاي آموزش همگاني‬ ‫كوه‌پيمايي ايمن در ارتفاعات شمال تهران‪ ،‬اطالعات خوبي‬ ‫را براي يك تجربه ش��يرين و به يادماندني‪ ،‬براي ش��ما به‬ ‫كد مطلب‪J56016 :‬‬ ‫ارمغان بياورم‪ .‬‬

‫‪37‬‬


‫عمومي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫بابك تولي‬

‫دبير زبان واحد آبشناسان ‪1‬‬

‫دبير زبان واحد آبشناسان ‪1‬‬

‫ار‬

‫در آوريل ‪ 1947‬به دنيا آمد‪.‬فردريك فرديناند لوييز الس��يندور‬ ‫كوچك‪.‬اين همان بسكتباليست حرفه‌اي بازنشسته‪ ،‬بازيكن افسانه‌اي‬ ‫تمام تاريخ ‪ ،NBA‬كريم عبدالجبار است‪ .‬از ‪ 1969‬تا ‪ ،1989‬طي ‪20‬‬ ‫س��ال حضور در ‪ ،NBA‬با كس��ب ‪ 38387‬امتياز باالترين مجموعه‬ ‫نمره تاريخ ليگ را به دس��ت آورد‪ .‬ركورد ش��ش بار برنده ش��دن‬ ‫عنوان «باارزش‌ترين بازيكن» در اختيار اوست‪ .‬شهرتش به خاطر‬ ‫ضربه‌ي اس��تثنايي‌اش ‪ HOOK SKY‬است كه بستن راه آن‬ ‫تقريبا ناممكن اس��ت‪ .‬وقتي جثه تنومندش را بين توپ و سبد‬ ‫قرار مي‌داد سد كردنش غير ممكن مي‌نمود‪.‬موفقيتش قبل از‬ ‫اينكه اين شغل را به صورت حرفه‌اي دنبال كند‪ ،‬شروع شده‬ ‫بود‪.‬در دوران دبيرستان با لباس سه تيم قهرمان شد و ركورد‬ ‫‪ 71‬بازي بدون باخت پي درپي را به چنگ آورد‪.‬السيندور‪،‬‬ ‫جواني خود را در محله‌هارلم شهر نيويورك گذراند‪ .‬مادرش‬ ‫كورا ليلي��ان‪ ،‬كارمند يك فروش��گاه زنجيره‌اي و پدرش‬ ‫فردينا لوييز الس��يندور بزرگ‪ ،‬افسر پليس و نوازنده جاز‬ ‫بود‪ .‬دانشگاه‪ ،‬راه السيندور پسر را به طرف لس آنجلس‬ ‫كج كرد‪ .‬س��پس شش فصل را با تيم «ميلواكي باكس»‬ ‫گذراند‪ ،‬ولي دوباره به لس‌آنجلس برگشت و اين بار چهارده‬ ‫فصل تمام در آنجا ماند‪ .‬در ‪ 1971‬يعني چندين سال پس از‬ ‫مش��رف شدن به اسالم بود كه نامش را به «كريم عبدالجبار»‬ ‫تغيير داد‪.‬از موقعي كه از بسكتبال بازنشسته شد‪ ،‬به عنوان مربي‬ ‫و نويسنده و البته گاهي هنرپيشه شناخته مي‌شود‪.‬عبدالجبار‬ ‫با حبيبه (ني جنيس براون) ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج‬ ‫س��ه فرزند بود‪.‬دو دختر به نام‌هاي حبيبه و س��لطان و پسري‬ ‫به نام كريم‪ .‬در سال ‪ 1978‬اين ازدواج به طالق انجاميد‪ .‬پسر‬ ‫ديگر كريم عبدالجبار از زن ديگري به نام چريل پسيتونو است‬ ‫كه امير نام دارد و آخرين پس��رش آدام‪ ،‬در سريالي كمدي در‬ ‫تلويزيون به همراه پدر ايفاي نقش مي‌كند‪.‬كريم عبدالجبار پسر‬ ‫هم مانند پدر به بس��كتبال روي آورده‪ ،‬اما ناچار نام فاميل خود‬ ‫را به عبدل تخفيف داده تا با نام بزرگ پدر اش��تباه نش��ود‪.‬كريم‬ ‫پس از تغيير نام طي مصاحبه‌اي گفت‪ :‬با مسلمان شدن به چيزي‬ ‫رسيدم كه قسمتي از سهم‌االرث من بود‪ .‬بسياري از برده‌هايي كه‬ ‫به اين‌جا آورده ش��دند‪ ،‬مسلمان بودند‪.‬يك زمين‌دار فرانسوي به‬ ‫نام السيندور در قرن هجدهم خانواده من را از ترينيداد به آمريكا‬ ‫آورد‪ .‬پدرم وقتي بچه بودم اين مطالب را به من گفت و اين تمام‬ ‫آن چيزي بود كه من بايد مي‌دانستم‪ .‬من براي خودم كسي بودم‪،‬‬ ‫حتي اگر هيچ كس نمي‌دانست‪ .‬‬ ‫كد مطلب‪J56018 :‬‬

‫ا‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫اي‬

‫بابك تولي‬

‫همه چيز در جوالي ‪ 1980‬شروع شد‪.‬اين آهنگساز ‪ ،‬خواننده و موسيقي‌دان انگليسي‪،‬‬ ‫در يك خانواده اهل موس�يقي با اصالتي آذري به دنيا آمد‪ .‬نواختن س�ازهاي مختلف را‬ ‫در كودكي آموخت و خيلي زود به طور خاصي به خواندن و آهنگس�ازي گرايش نش�ان‬ ‫داد‪ .‬او درآموزش�گاه‌هاي مختلف آموزش ديد و در كنار آهنگس�ازان و موس�يقي‌دانان‬ ‫مش�هوري از آكادمي‌س�لطنتي موس�يقي لندن كه يك�ي از معتبرترين آموزش�گاه‌هاي‬ ‫دنياس�ت‪ ،‬تجربه‌اندوزي كرد‪ .‬به اين ترتيب‪ ،‬موس�يقي جز جدا نشدني زندگي او شد‪ .‬از‬ ‫كودكي آهنگ مي‌ساخت‪ ،‬ولي در جواني صداي دل‌نشينش جايگزين دانش گسترده‌اش‬ ‫از تئوري موسيقي شد‪ .‬نكته‌اي كه باعث موفقيت اين خواننده شده اين است كه او درك‬ ‫خوبي از موسيقي خاورمي‌انه دارد و مقام‌هاي موسيقي اين منطقه را مي‌شناسد‪ .‬بيش از‬ ‫يك ميليون كپي از اولين آلبومش «معلم» را به فروش رساند و فروش دومي‌ن آلبومش‬ ‫«مادر» در سراس�ر دنيا بالغ برس�ه ميليون كپي شد‪.‬او مسلماني متعهد است كه به ترانه‬ ‫به عنوان وس�يله اي براي ترويج پيام عشق‪،‬رحمت‪‌،‬صلح و مدارا و همچنين ابزاري براي‬ ‫تش�ويق و تش�جيع جوانان به س�وي باور و افتخار به مذهب و هويتشان نگاه مي‌كند‪.‬در‬ ‫كنسرت‌هايش بليط‌ها تا آخرين قطعه به فروش مي‌‌رسند‪.‬از استامبول تا كازابالنكا‪ ،‬از‬ ‫آمريكا تا آلمان‪ ،‬بيش از سي كشور در جاي جاي اين كره خاكي شاهد اجراهاي‬ ‫بي‌نظير او بوده‌اند‪ .‬كنسرت تركيه‪ ،‬جمعيتي بيش از دويست هزار نفر را‬ ‫به خود ديد‪ .‬سامي‌يوس�ف بزرگ‌ترين خواننده‌ي راك مسلمان كه از‬ ‫كد مطلب‪J56017 :‬‬ ‫اين پس بيشتر از او خواهيد شنيد‪ .‬‬

‫ع‬

‫بد‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫جب‬

‫ا‬ ‫ف‬ ‫سانه‌‬

‫سامی‌یوسف‬

‫بزرگ‌ترين خواننده‌ي راك مسلمان‬

‫‪39‬‬

‫ريم‬ ‫ك‬

‫‪38‬‬

‫عمومي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬


‫عمومي‬

1390 1388 ‫بهار‬ ‫ پاييز‬5618‫شماره‬ ‫شماره‬

41

Speaking: the importance Abbas Zandieh The Manger of english department

Mastery of English as a second or for� eign language (ESL or EFL) comes down to how well a student speaks. He may write well, for example, get high marks on tests, or even have an accent nearly identical to a native speaker; but if he can’t express ideas, opinions, or in� structions clearly in a conversation, few would call him proficient. Language is for communication after all, and that primarily means speaking. Speaking: the definition Speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing and receiving and process� ing information .Its form and meaning are dependent on the context in which it occurs, including the participants them� selves, their collective experiences, the physical environment, and the purposes for speaking. It is often spontaneous, open-ended, and evolving. However, speech is not always unpredictable. Language functions (or patterns) that tend to recur in certain discourse situ� ations (e.g., declining an invitation or requesting time off from work), can be identified and charted. For example, when a salesperson asks “May I help you?” the expected discourse sequence includes a statement of need, response to the need, offer of appreciation, ac� knowledgement of the appreciation, and a leave-taking exchange. Speaking re� quires that learners not only know how to produce specific points of language such as grammar, pronunciation, or vo� cabulary (linguistic competence), but also that they understand when, why, and in what ways to produce language (sociolinguistic competence). Finally, speech has its own skills, structures, and conventions different from written language. A good speaker synthesizes

this array of skills and knowledge to succeed in a given speech act. Speaking : different levels Any Conversation involves using the language, listening to the language, processing the information, and then re� sponding to it. The purpose of the con� versation affects the process, as does the place and the people involved. Com� pare English spoken to open a business meeting with English used to order at a restaurant. This language then differs from what may be needed during the business meeting, or to complain about the quality of the food. From these examples, we can infer that a good speaker uses grammar and vo� cabulary effectively and accurately. We should also consider the context of the grammar and vocabulary, and how it can add nuance. For example, when, why, and to whom would a speaker de� scribe business meetings. Example A: “Even though our weekly meeting with those R&D people can be boring, I know how important it is. Let’s face it: it’s a necessary evil.” Example B: “Ugh! Our weekly meeting with those R&D (Registration and De� velopment Section) people drives me up the wall!” Someone who speaks well would simi� larly understand when to use different grammar points. Native speakers “just know” the language, even if we can’t always give the whys and what fors of grammar or vocabulary. Lessons which involve speaking activities should al� ways strive to build and reinforce these skills. In time, decisions in language us� age like the above become more regu� lar, or even subconscious. Speaking: the main obstracts The acquisition of a language is not sim�

ple, whether it’s your first language or a second one. Regardless of what a lot of non-native English speakers the world over like to think, learning English is not easy, either. Those who wrongly think that to learn to speak English isn’t difficult will find out quickly how wrong they are. First, learning English at a basic, com� municative level is admittedly not as difficult as learning some languages is. So many people around the world speak English that many different accents and pronunciations are found even amongst native speakers. Because it’s often easy to pick up conversational English, peo� ple make the mistake of thinking learn� ing English is easy. Second, there are many rules in Eng� lish. Both grammar and sentence must adhere to strict rules. But nearly every rule has exceptions. And these excep� tions often have no discernible logic to them. So, English has lots of flexibility, as well. This leads to many inconsis� tencies in when and how the rules are enforced. And it makes rote memori� zation impossible as a method to learn English. Next, the pronunciation is also inconsis� tently followed. Because of its fluidity, pronunciation can differ greatly within even nearby regions of native-speaking countries. But mastering English pro� nunciation is essential to successfully mastering the language. Because of the fluidity, however, mastering the pro� nunciation is hard. It takes practice and diligence. And then more of each. A fourth difficulty is recognizing the correct structure, grammar, and vocabu� lary usages, even when what is correct doesn’t necessarily sound right. An ex� ample is split infinitives. It is taught in

‫عمومي‬ English class not use split infinitives, yet split infinitives are common in spo� ken English. This is because they’re often used for emphasis or because it’s thought to sound better. A fifth issue is knowing when to use col� loquial English and when to use proper English. Because celebrities often use proper English wrongly, this isn’t easy. Many who are learning pick this up and then try to imitate. On the other hand, many professionals or academics don’t know how to use slang or speak collo� quially. A sixth problem when studying Eng� lish is the language “masters” out there claiming that theirs is the best method for learning English fast. This is false, regardless of what scientific facts they present showing how effective their cur� riculum is. Don’t listen to these charla� tans. Learning English, as with learning any language, is not easy and learning it properly takes time, patience, practice, and good teaching. Finally, English is a fun language. Lis� tening to non-native speakers is not dif� ficult for native speakers. We’re used to hearing a variety of accents from our fellow native speakers. Therefore, if you intend on learning to speak English, even the barest of efforts will allow you even basic communicative abilities. Speaking: the students’ common com� plaints Many English learners complain that they understand English, but don’t feel confident enough to join a conversa� tion. There are a number of reasons for this including: * Students are trying to translate from their native language into English. * Production “blocking” is occurring due to nervousness, lack of confidence, etc. * The speaker is looking for a specific word, rather than using simple language to describe what is meant. *There aren’t enough conversation op� portunities in or outside of class. *Students aren’t able to speak to peers (for example: mixed classes of adults and teenagers). *Exam preparation focuses on gram� mar, vocabulary, etc. and leaves little

1388 1390‫پاييز‬ ‫ بهار‬56 18 ‫شماره‬ time for active use. Speaking: an inseparable skill Most students want to communicate better in English. If this is one of your goals, it is important to study a bal� ance of the four major skills. Listening, Speaking, Reading and Writing are the main (macro) skills you need to com� municate in any language. Being very good at only one of these skills will not help you to communicate. For example you need to be able to read well before you can write well. You also need to be able to listen before you can speak. It helps to think of these communicative skills in two groups.

INput

o Listening (in through your ears) o Reading (in through your eyes)

OUTput

o Speaking (out through your mouth) o Writing (out through your hand) It’s simple. Think of it this way. First you have input. Next you have output. First you listen to someone ask you a ques� tion. Second you speak and give them your answer. First you read a letter from someone. After that you write back to them. These are examples of communi� cating. Input and output don’t necessari� ly go in a specific order. Sometimes you speak first and then you listen. Some� times you write about something you hear. During communication, the person you are communicating with uses one of the opposite skills. Therefore, in order to understand each other, everyone must be skillful in all four areas. The first rule of improving speaking skills is to speak, converse, talk, gab, etc. as much as you can! However, these strategies can help you - or your students - make the most out of your efforts. Each of these main skills has micro skills within it. For example, pronun� ciation is a type of speaking skill that must be practiced in order to improve communication. Spelling is a skill that makes understanding the written word easier. Grammar and vocabulary are other micro skills. Micro doesn’t mean they are unimportant. Macro skills such as listening are very general, while mi�

cro skills are more specific. For the best results, create an agenda that combines all four areas of study. Allow one type of studying to lead into another. For ex� ample, read a story and then talk about it with a friend. Watch a movie and then write about it. Speaking: some quick tips to improve it There are a few useful tips you can fol� low to improve your speaking skill and increase your self-confidence when speaking to someone. But remember! Speaking ability has to be enhanced by other skills mentioned above. 1. In order to imprint words on your memory and also to feel comfortable about pronouncing them at a moment’s notice, it is necessary to practice vocab� ulary a number of times.   2. Decide which constructions and vo� cabularies are ideal for you to learn.   (Be discerning, because you cannot learn everything.)   Choose about ten new words per day to practice.  3. Practice them until you are word-per� fect.  Then use them in real situations by incorporating them into conversations with as many people as possible (at least six times each word or construc� tion, but more if possible).     The more you manage to use them in conversa� tion, the more readily you will be able to say them fluently in the future.  4. If you can read English, look for an interactive course that promotes listen� ing, speaking and understanding. 5. Practice often. 6. Listen to English radio or TV 7. Watch English movies 8. Go out with English speaking friends or try speaking in English with your non-native friends. 9. Listen to English Whenever You Can!! If you want your skills to progress, it will require what all things require in order to master them. A stable base of the rudimentary, daily pronunciation practice, acquisition of new vocabulary every day, and not being afraid of mak� ing mistakes. REMEMBER:  Fluency in English is accuracy with good pronunciation - not speed. 

‫كد مطلب‬: J56019

40


‫عمومي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪42‬‬

‫نگاهي به امكانات گوگل داكس‬ ‫عادل طالبي‬ ‫مدير واحد ا نفورماتيك‬

‫مطلبي درباره‌ي گوگل و امكانات آن درشماره‌ي پيشين جوانه انديشه‬ ‫داش��تيم‪ .‬در آن‌جا گفته بوديم كه گوگل فقط «جستجو» نيست و ايميل‬ ‫هم فقط يكي از امكانات متعدد گوگل اس��ت‪ .‬در اين شماره‪ ،‬مي‌خواهيم‬ ‫اين «ايده» را مطرح كنيم كه بر خالف عقيده‏ي عمومي‪ ،‬جستجو و ايميل‬ ‫گوگل خوب اس��ت‪ ،‬اما در مقابل امكانات متنوع ديگري كه گوگل دارد و‬ ‫ن��وع و كيفيت عملكرد آن‌ها‪ ،‬اين دو بخش تقريبا بازيچه‌هاي كودكانه‌اي‬ ‫بيش نيس��تند‪ .‬براي اثبات اين «ايده» هم‪ ،‬به طور مختصر‪ ،‬فقط «گوگل‬ ‫داكس» را با هم مرور خواهيم كرد‪ .‬اين ايده هم اصال اغراق نيس��ت‪ .‬اگر‬ ‫تا پايان مطلب را بخوانيد‪ ،‬با گوگل داكس آش��نا ش��ويد و بتوانيد از تمام‬ ‫امكانات آن استفاده كنيد‪ ،‬متوجه اين نكته خواهيد شد‪.‬‬ ‫گوگل داكس‪:‬‬ ‫داك��س‪ ،‬مخف��ف ‪ Documents‬به معني «مس��تندات» يا «مدارك»‬ ‫اس��ت‪ .‬گوگل داكس‪ ،‬تقريبا امكاناتي را به ش��ما ارائه مي‌دهد كه در نرم‬ ‫افزارهاي��ي مانن��د آفيس از آن‌ها برخ��وردار هس��تيد‪ .‬هرچند همه‏ي آن‬ ‫امكان��ات را در اختي��ار نداريد‪ ،‬در عوض امكان��ات ديگري وجود دارند كه‬ ‫در گوگل داكس وجود دارند‪ ،‬اما در آفيس نمي‌توانيد داش��ته باش��يد (به‬ ‫دلي��ل ماهيت گوگل داكس كه يك ابزار كاربردي تحت ش��بكه يا ‪Web‬‬ ‫‪ Application‬است)‪.‬‬ ‫براي ورود به داكس‪ ،‬بايد عضو گوگل باشيد يعني يك حساب كاربري در‬ ‫گوگل داشته باشيد‪ .‬حساب به نوعي همان ايميل شما در جي‏ميل هم به‬ ‫حساب مي‌آيد‪ .‬براي ورود به داكس‪ ،‬در نوار نشاني تايپ مي‌كنيد‪docs. :‬‬ ‫‪ google.com‬و با نوشتن نام كاربري و رمز‪ ،‬وارد سيستم مي‌شويد (دقيقا‬ ‫مشابه وقتي كه وارد جي‌ميل‌تان مي‌شويد)‪.‬‬

‫صفحه‌اي كه شما مي‌بينيد يك شبيه سازي با تركيبي خاص از پوشه ي‬ ‫‪ My Documents‬در رايانه ي ش��خصي ش��ما يا پوشه‌ها با ‪‌Label‬هاي‬ ‫‪MailBox‬تان است‪ .‬به جاي اين‌كه سعي كنيم مثل اكثر راهنما‌ها و خود‬ ‫آموز‌ها با فهرست كردن امكانات شما را با گوگل داكس آشنا كنيم‪ ،‬با چند‬ ‫مثال‪ ،‬برخي ويژگي‌هاي مهم را شرح دهيم‪.‬‬ ‫مثال اول‪ :‬فرض كنيم شما انواع و اقسام فايل مانند گزارشات و ‪ ...‬داريد‪.‬‬ ‫در حالت معمول‪ ،‬يك رايانه ش��خصي در من��زل داريد و فايل‏هايتان روي‬ ‫آن است‪ .‬اما هميشه اين مشكل را داريد كه مي‌خواهيد در محل كار يا در‬ ‫جاي ديگر آن‌ها را مشاهده‪ ،‬مطالعه يا ويرايش كنيد‪ .‬بنابراين يك لپ تاپ‬ ‫مي‌خريد‪ .‬حاال راحت شده ايد‪ .‬مي‏توانيد هرجا كه مي‌رويد‪ ،‬فايل‌هاي‏تان را‬ ‫همراه خودتان ببريد‪ .‬اما فرض كنيم دائما در حال مس��افرت هستيد‪ .‬همه‬ ‫جا بايد لپ تاپتان را ببريد؟ هميشه اين كار امكان‏پذير يا الاقل ساده نيست‪.‬‬ ‫راه دومي‌هم وجود دارد و آن اس��تفاده از گوگل داكس اس��ت‪ .‬اين‌جا شما‬

‫عمومي‬ ‫مي‌توانيد فايل متني‪ ،‬صفحه گسترده‪ ،‬عكس‌ها و ‪ ...‬را «توليد» و «ويرايش»‬ ‫كنيد‪ .‬دقيقا مثل اين‌كه با لپ‌تاپ خود و با نرم افزارهاي آفيس در حال كار‬ ‫هس��تيد‪ .‬در گوگل داكس مي‌توانيد فايل‌هاي ُورد‪ ،‬اكسل و ‪ ...‬را بارگذاري‬ ‫كنيد يا فايل‌هاي جديد ايجاد كنيد‪ .‬براي اين كار هم الزم نيست كه حتما‬ ‫آفيس روي رايانه ش��ما نصب باش��د‪ .‬يك نكته را ه��م فراموش نكنيد‪ .‬در‬ ‫ايران متاس��فانه كپي رايت واژه‌اي بي‌اهميت است! اما هر جاي ديگري در‬ ‫دنيا كه باش��يد‪ ،‬همين آفيس ناقابل را كه همه‌ي ما داريم و از آن استفاده‬ ‫مي‌كنيم بايد سيصد چهارصد هزار تومان بخريم‪ .‬گوگل داكس‪ ،‬تقريبا همه‬ ‫امكانات آفيس را با دارا بودن يك س��ري شرايط ديگر كه برخي از آن‌ها را‬ ‫در ادامه خواهيم آورد‪ ،‬با خود دارد و رايگان هم هست‪ .‬استفاده از آن نياز‬ ‫ب��ه نصب هيچ نرم‌افزاري ندارد و در ه��ر جاي دنيا با هر كامپيوتري‪ ،‬با هر‬ ‫سرعتي‪ ،‬به شرط اين‌كه اينترنت داشته باشيد به تمام فايل‌ها و مستندات‬ ‫خود دسترسي داريد‪ .‬معموال كاميپوتر شخصي شما‪ ،‬ويروسي مي‌شود‪‌،‬هارد‬ ‫ديس��كتان مي‌س��وزد و ‪ ....‬كه عمال باعث از دست رفتن اطالعات مي‌گردد‪.‬‬ ‫چيزي كه در گول احتمالش اگر صفر نباشد‪ ،‬نزديك به صفر است‪.‬‬ ‫براي شروع كار‪ ،‬يك پوشه براي خودمان در گوگل داكس ايجاد مي‌كنيم‪.‬‬ ‫براي اين كار‪ ،‬روي “‪ ”My Folder‬كليك راست مي‌كنيم‪ .‬منويي كه ظاهر‬ ‫مي‌شود‪ ،‬اين گزينه‌ها را در بر دارد‪:‬‬ ‫‪New, Add Star, Folders, Hide, Rename, Change Color,‬‬ ‫‪Mark as viewed, Export, Delete‬‬ ‫گزينه‏ي ‪ New‬داراي يك منو است كه گزينه‌هاي آن عبارتند از‪:‬‬ ‫‪Document, Presentation, Spreadsheet, Form,‬‬ ‫‪Drawing, Folder, From Template‬‬ ‫گزين��ه ‪ Folder‬را انتخاب مي‌كنيم‪ .‬يك پوش��ه ب��ا نام «نامه‌هاي من»‬ ‫ايج��اد مي‌كنيم‪ .‬در بخش ‪ Description‬ه��م توضيحات مربوطه به آن‬ ‫را (در صورت تمايل) مي‏نويس��يم‪ .‬مثال‪« :‬در اين پوش��ه‪ ،‬نامه‌هاي خود را‬ ‫ذخي��ره خواهم كرد»‪ .‬اضافه كردن ‪ Description‬يا توضيح به پوش��ه‌ها‬ ‫باعث مي‌شود وقتي تعداد پوشه‌هايتان زياد باشد‪ ،‬به راحتي بتوانيد آن‌ها را‬ ‫پيدا كنيد و اگر فراموش كرده باشيد كه آن پوشه را براي چه ايجاد كرده‬ ‫ايد‪ ،‬ديدن اين توضيحات مي‌تواند كمك خوبي باشد‪.‬‬ ‫اين پوش��ه‏ي جديد‪ ،‬زير ‪ My Folders‬اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬روي آن‬ ‫كلي��ك كرده و گزين��ه‏ي ‪ New - > Document‬را انتخاب كنيد‪ .‬يك‬ ‫صفحه ويرايش��گر متن ظاهر مي‏ش��ود كه مي‌توانيد نامه يا متن خود را در‬ ‫آن تايپ كنيد‪ .‬منوي باال‪ ،‬شامل گزينه‌هاي ‪File، Edit، View، Insert،‬‬ ‫‪ Format، Tools، Table‬و ‪ Help‬است‪ .‬گزينه‌هاي مختلف اين منو‌ها‬ ‫را مي‌توانيد با مراجعه به آن مشاهده كنيد‪ .‬يكي از امكانات جالب را مي‌توانيد‬ ‫در منوي ‪ ،File‬در منوي ‪ Download As‬ببينيد‪ .‬مي‌توانيد متن خود را‬ ‫به صورت فايل ‪ Word، PDF، Text‬يا ‪ HTML‬دانلود كنيد‪ .‬مي‌توانيد‬ ‫آن را مستقيما چاپ كنيد يا پيش نمايش چاپ را ببينيد‪.‬‬ ‫با توجه به اين‌كه قرار است اين متن در هر جاي دنيا قابل مشاهده باشد‪،‬‬ ‫فونت‌هاي گوگل كمي‌محدود هستند‪ .‬مثال شما نمي‌توانيد فونت ‪ B Zar‬را‬ ‫در متن‌هاي خود استفاده كنيد‪ .‬يك نكته جالب اين است كه حتي ويرايشگر‬ ‫فرمول‌هاي رياضي هم به صورت پيش فرض در آن وجود دارد‪ .‬براي استفاده‬ ‫از اين امكان‪ ،‬از منوي ‪ ،View‬گزينه‏ي ‪ Show equation toolbar‬يا‬ ‫از منوي ‪ ،Insert‬گزينه‏ي ‪ Equation‬را انتخاب كنيد‪.‬‬ ‫اگر متن ش��ما به يك زبان خاص باش��د‪ ،‬مي‌توانيد ابتدا با اس��تفاده از‬ ‫‪ File - > Language‬زبان آن را تعيين كنيد‪ .‬س��پس‪ ،‬از منوي ‪،Tools‬‬ ‫گزينه‏ي ‪ Translate‬را انتخاب كنيد‪ .‬گوگل يك كپي از فايل شما‪ ،‬ولي‬ ‫با زباني كه انتخاب كرده ايد ايجاد مي‌كند‪.‬‬ ‫مي‌توانيد يك عكس از رايانه ش��خصي خودتان را داخل متن بارگذاري‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫كنيد‪ ،‬يا از عكس‌هاي موجود در اينترنت استفاده كنيد‪ ،‬يا همان‌جا آنالين‬ ‫در‪ Image Search‬ي��ك عكس پيدا ك��رده و به متن خود ضميمه كنيد‪.‬‬ ‫تقريب��ا هر كاري ك��ه دلتان بخواه��د مي‌توانيد انجام دهي��د‪ .‬البته انتظار‬ ‫نداش��ته باش��يد كه ‪ Office 2007‬يا ‪ Office 2010‬را ببينيد و همه‏ي‬ ‫آن امكانات را داشته باشيد‪ .‬يادتان باشد كه اين يك برنامه كاربردي تحت‬ ‫وب يا ‪ Web Application‬است و محدوديت‌هاي خاص خودش را دارد‪،‬‬ ‫اما مزيت‌هاي آن بسيار است‪.‬‬ ‫در ي��ك ‪ Document‬گزينه‌هاي مختلفي مانند ‪ Word Count‬كه‬ ‫تعداد كلمات متن را مي‌ش��مارد و ده‌ها امكان ديگر نيز وجود دارند كه با‬ ‫ايجاد يك ‪ Document‬و بررسي منوها مي‌توانيد با آن‌ها آشنا شويد‪.‬‬ ‫يك نكته جالب درباره فايل‌هاي ايجاد ش��ده يا بارگذاري شده در گوگل‬ ‫داكس اين اس��ت كه مي‌توانيد آن را به صورت خصوصي (قابل مش��اهده‬ ‫توس��ط خودتان) يا عمومي‌(قابل مشاهده توس��ط همه يا هركس كه شما‬ ‫تعيي��ن كنيد) تعريف كنيد‪ .‬حتي مي‌توانيد بگوييد كه ديگران هم بتوانند‬ ‫آن را ويرايش كنند‪ .‬فرض كنيد كه يك متن را تايپ مي‌كنيد و آن را براي‬ ‫دوستتان مي‌فرستيد و اجازه ويرايش را هم به او مي‌دهيد‪ .‬او تغييرات مورد‬ ‫نظر را در آن مي‌دهد و در همان زمان كه او تغييرات را اعمال مي‌كند (چون‬ ‫دارد تغييرات را روي فايل ش��ما و در سرور گوگل انجام مي‌دهد) شما هم‬

‫آن‌ها را مش��اهده مي‌كنيد! جالب نيس��ت؟! آيا تا به حال پيش آمده است‬ ‫كه بخواهيد يك تحقيق س��ه نفره انجام دهيد و دردسر‌هاي ارسال فايل و‬ ‫ويرايش آن و بعد‪ ،‬يكي كردن همه آن‌ها را داش��ته باش��يد؟ خيلي وقت‌ها‬ ‫ممكن است از يك فايل‪ ،‬دو يا چند كپي ايجاد شود كه ندانيد كداميك از‬ ‫آن‌ها واقعا آخرين تغييرات هس��تند‪ .‬حتي ممكن اس��ت هر كدام از فايل‌ها‬ ‫بخش��ي از تغييرات را در خود داش��ته باشند‪ .‬با امكانات ‪Google Docs‬‬ ‫اين مش��كل به راحتي برطرف مي‌ش��ود و مي‌تواني��د چند نفري روي يك‬ ‫فايل واحد كار كنيد‪.‬‬ ‫به ج��ز ايجاد فايل‌هاي متني يا همان ‪‌Document‬ها‪ ،‬مي‌توانيد انواع‬ ‫فايل‌ه��اي ديگ��ر را هم ايجاد كني��د‪ Presentation .‬هم��ان نوع فايلي‬ ‫اس��ت ك��ه ‪ PowerPoint‬ايجاد مي‌كند‪ .‬اگر از من��وي ‪ ،New‬گزينه‏ي‬ ‫‪ Presentation‬را انتخاب كنيد‪ ،‬مي‌توانيد اساليد‌هاي آموزشي و ‪ ...‬توليد‬ ‫كنيد و آن‌ها را به س��ادگي و با همان مش��خصاتي كه براي فايل‌هاي متني‬ ‫گفتيم‪ ،‬براي ديگران ارسال كنيد‪ ،‬يا آن‌ها را به اشتراك بگذاريد‪.‬‬ ‫بخش ‪ New – Drawing‬هم‪ -‬كه جايي براي توليد و ايجاد ترسيم‌ها‬ ‫اس��ت‪ -‬با امكان تركي��ب كردن با عكس‌ها‪ ،‬اضافه ك��ردن انواع چارت‌ها و‬ ‫فلش‌ها و متن‌ها و ‪ ...‬كه آن را به ابزاري مناسب براي ترسيم هر نوع رسم‬ ‫شخصي يا اداري‪ ،‬است‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ Spreadsheet‬ي��ا هم��ان صفحه گس��ترده‪ ،‬همان چيزي اس��ت كه‬ ‫‪ Microsoft Excel‬نمون��ه‏ي آش��ناي آن اس��ت‪ .‬جدول��ي از خانه‌ها كه‬ ‫مي‌تواني��د آن‌ه��ا را با اعداد و متن‌ها و فرمول‌ها ايج��اد كنيد‪ .‬مي‌توانيد بر‬ ‫اساس داده‌ها انواع نمودارهاي ميله اي‪ ،‬خطي‪ ،‬ستوني و دايره‏اي ايجاد كنيد‪.‬‬ ‫مي‌توانيد عكس يا نقاشي (‪ )Drawing‬اضافه كنيد‪ .‬حتي گزينه‏هايي مانند‬ ‫‪ Add Gadget‬وجود دارند كه مي‌توانيد به صفحه گسترده‏ي خود اضافه‬ ‫كنيد‪ .‬گجت‌ها به صورت تحت الفظي به معني «رادار يا ابزار كوچك» هستند‪.‬‬ ‫مي‌توانيد براي اين‌كه نمايي با محاسبات خاص روي بخشي از داده‌ها داشته‬ ‫باشيد‪ ،‬از انواع گجت‌هاي موجود استفاده كنيد‪ .‬حتي مي‌توانيد از ‪‌Script‬ها‬ ‫يا كدهاي نوشته شده توسط ديگران استفاده كنيد‪ .‬اين كدها‪ ،‬انواع و اقسام‬ ‫كارها را براي شما انجام مي‌دهند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬يكي از ‪‌Script‬ها به شما‬ ‫اج��ازه مي‌دهد كه رنگ هر خانه از جدول‪ ،‬مطابق با مقدار عددي آن خانه‬ ‫تغيير كند‪ .‬انواع و اقسام فرمول‌هاي رياضي هم در آن تعبيه شده است كه‬ ‫مي‌توانيد از آن‌ها در صفحه گسترده‏ي خود استفاده كنيد‪.‬‬ ‫گزينه‏ي بعدي منوي ‪ ،New‬گزينه‏ي ‪ Form‬است‪ .‬اگر حوصله كرده‌ايد‬ ‫و ت��ا اينج��اي اين مطلب را خوانده‌ايد‪ ،‬بايد بگويم كه اين بخش‪ ،‬ش��اهكار‬ ‫گوگل اس��ت (البته به نظر نگارنده)‪ .‬مي‌توانيد هر نوع فرم نظرس��نجي و ‪...‬‬ ‫ايجاد كنيد‪ .‬در فرم نظر سنجي خود مي‏توانيد انواع گزينه‌هاي متني‪ ،‬چند‬ ‫گزين��ه‌اي‪ ،‬تك گزينه‌اي و ‪ ...‬را اضافه كنيد‪ .‬در نهايت‪ ،‬فرم ايجاد ش��ده را‬ ‫براي هر كس كه مي‌خواهيد بفرس��تيد و نتايج پاس��خ دهي به آن را لحظه‬ ‫ب��ه لحظه به صورت عددي و نموداري ببينيد‪ .‬مي‌توانيد متني را به عنوان‬ ‫تش��كر از شركت در نظرس��نجي تعيين كنيد و مي‌توانيد تعيين كنيد كه‬ ‫شركت كنندگان در نظرسنجي بتوانند نتايج را ببينند يا خير‪ .‬در هر زمان‬ ‫هم مي‌توانيد نظرسنجي را متوقف كنيد‪ .‬حتي مي‌توانيد يك تم (‪)Theme‬‬ ‫نيز براي آن تعيين كرده و آن را ارس��ال كني��د‪ .‬دريافت كنندگان‪ ،‬چنين‬ ‫ايميلي را از شما دريافت مي‌كنند‪:‬‬

‫عمومي‬

‫عمومي‬

‫در نهايت‪ ،‬نتايج نظرسنجي را مي‌توانيد به اين شكل مشاهده كنيد‪:‬‬

‫مي‌تواني��د دقيق��ا انتخاب كنيد كه چه اطالعاتي از گ��وگل كروم در محل امن‬ ‫‪ Google Account‬شما ذخيره شود (يا به عبارتي همسان سازي شود)‪ .‬كليد‬ ‫‪ OK‬را بزنيد‪ ،‬كمي‌صبر كنيد‪ ،‬تا اين فرم را ببينيد‪:‬‬

‫گفتم كه امكان ايجاد فرم‌ها (كه يكي از كاربردهاي آن‪ ،‬نظر س��نجي اس��ت)‪،‬‬ ‫ش��اهكار گوگل اس��ت‪ .‬حرف خود را پس مي‌گيرم! اين فقط يكي از ش��اهكار‌هاي‬ ‫گوگل اس��ت‪ .‬ش��اهكار ديگري كه گوگل در گوگل داكس به معرض نمايش قرار‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬در صورتي خود را به شما نشان مي‌دهد كه از مرورگر «گوگل كروم»‬ ‫استفاده كرده باشيد‪ .‬مي‌دانيد كه مي‌توانيد وب سايت‌هايي را كه مايل‬ ‫هس��تيد به آن‌ها به راحتي مراجعه كنيد‪ ،‬در اينترنت اكس��پلورر در‬ ‫بخش ‪ Favorites‬و در كروم و فايرفاكس در ‪ Bookmarks‬ذخيره‬ ‫كنيد‪ .‬حتما براي شما هم پيش آمده است كه ويندوزتان بهم ريخته‬ ‫است و مجبور شده ايد ويندوز را عوض كنيد‪ .‬چه باليي سر صفحه‌هايي‬ ‫كه نشاني آن‌ها را ذخيره كرده ايد مي‌آيد؟ ممكن است يك كپي از آن نگه‬ ‫داشته باشيد و بتوانيد آن‌ها را برگردانيد‪ .‬حاال فرض كنيد شب به خانه يكي از‬ ‫دوستان يا بستگان رفته ايد يا اصال براي كاري به يك كافي نت سر زده ايد‪ .‬اينجا‬ ‫ديگر ‪ Favorites‬يا ‪ Bookmarks‬خود را نداريد!‬ ‫اصال مهم نيست‪ .‬اگر در منزل يا محلي‬ ‫كه معموال به اينترنت وصل مي‌شويد از‬ ‫گوگل كروم استفاده مي‌كنيد به بخش‬ ‫گزينه‌ها يا ‪ Options‬برويد و در برگه‏ي‬ ‫‪ ،Personal Stuff‬روي كليد ‪Set up‬‬ ‫‪ sync‬كليك كنيد تا اين فرم نمايش داده‬ ‫شود (ممكن است قبل از آن‪ ،‬از شما خواسته شود كه‬ ‫ايميل و رمز خود را وارد كنيد)‪:‬‬

‫حاال‪ ،‬يك پوش��ه به نام ‪ Google Chrome‬در ‪ Google Docs‬اضافه شده‬ ‫است‪ ،‬به نام‪ Google Chrome :‬كه در آن پوشه اي به نام ‪ Bookmarks‬وجود‬ ‫دارد كه ليست سايت‌هاي مورد عالقه خود را در آن مي‌بينيد‪ .‬هر جاي دنيا كه باشيد‬ ‫به اين ليست دسترسي داريد‪ .‬اگر هم ويندوز را عوض كنيد‪ ،‬مي‌توانيد با طي كردن‬ ‫همان روند باال‪ ،‬همه‏ي آن‌ها را به كروم تازه نصب شده‏ي خود اضافه كنيد‪ .‬جالب‬ ‫نيست؟در گوگل داكس‪ ،‬امكانات بسيار زيادي تعبيه شده است‪ .‬از تغيير رنگ دادن‬ ‫پوشه‌ها به دلخواه تا ستاره دار كردن فايل‌ها‪ .‬مي‌توانيد هر فايلي را كه دوست داريد‬ ‫بارگذاري كنيد و آن را با هر كس كه دوست داريد به اشتراك بگذاريد‪ .‬مي‌توانيد‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫پوشه‌هاي خود را باديگران به اشتراك بگذاريد يا از پوشه‌هاي به اشتراك گذاشته‬ ‫ش��ده‏ي ديگران استفاده كنيد‪ .‬مي‌توانيد ببينيد كه فايل‌هاي به اشتراك گذاشته‬ ‫شما همين حاال توسط چه كساني در حال مشاهده يا تغيير هستند‪ .‬آن‌قدر ليست‬ ‫اين «مي‌توانيد»‌ها زياد است كه شايد بتوان گفت با يك كتاب چند صد صفحه‌اي‬ ‫ه��م «نمي‌تواني��د» همه نكات را ذكر كنيد! به عنوان مثال‪ ،‬براي اين‌كه از عظمت‬ ‫اين بخش پنهان مانده‏ي گوگل اطالع پيدا كنيد‪ ،‬به آخرين گزينه‏ي منوي ‪New‬‬ ‫‪ From Template‬ك��ه هن��وز درباره آن چيزي نگفته‌ايم‪ ،‬مراجعه كنيد‪ .‬اگر آن‬ ‫پايين صفحه را بخوانيد‪ ،‬نوشته اس��ت‪ . » of thousands Next 20 - 1:‬اين‪،‬‬ ‫يعني ش��ما داريد ‪ 20‬گزينه‌ي اول از هزاران گزينه ممكن براي ايجاد فايل جديد‬ ‫از روي قالب‌ها (يا الگو‌هاي) موجود را مي‌بينيد‪ .‬در همان صفحه اول‪ ،‬اين الگو‌هاي‬ ‫آماده را مي‌توانيد ببينيد‪:‬‬ ‫فرم تنظيم بودجه‌ي ماهيانه خانواده – فرم رزومه كاري شخصي – فرم تنظيم‬ ‫بودجه‌ي ماهيانه شخصي – فاكتور خدمات – فرم برنامه‌ريزي پروژه – ليست كارهايي‬ ‫كه بايد انجام ش��ود – تقويم ماهيانه – دفترچه يادداش��ت (با زمينه كاغذ كاهي و‬ ‫كتاب كهنه) – فرم برآورد زماني انجام پروژه – دفتر تماس تيمي‌(مثال يك ليست‬ ‫از ش��ماره‌هاي تماس كه بين اعضاي يك گروه مثال همكاران به اشتراك گذاشته‬ ‫مي‌شود!) – الگوي بروشور – كارت ويزيت تجاري و هزاران الگوي آماده‏ي استفاده‬ ‫ديگر كه در صفحه‌هاي بعدي مي‌توانيد مشاهده كنيد‪ .‬يعني در بسياري موارد حتي‬ ‫الزم نيست فرم‌ها و صفحه گسترده‌هايتان را خودتان طراحي كنيد‪ .‬كافي است در‬ ‫الگو‌ها (‪ )Templates‬بگرديد و نمونه‏اي نزديك به آنچه را كه مي‌خواهيد پيدا كنيد‬ ‫و تغييرات الزم را در آن انجام دهيد و از آن استفاده كنيد‪ .‬به همين سادگي!‬ ‫آنچه در اين مطلب «كوتاه»‪ ،‬مطرح شد‪ ،‬تنها بخشي كوچكي از پهنه‏ي امكانات‬ ‫گ��وگل داكس بود‪ .‬تازه‪ ،‬يادمان باش��د‪ ،‬گوگل‪ ،‬بج��ز ‪Search، eMail، Docs،‬‬ ‫‪News، Image Search، Blog Search، Alerts ، Search، Earth‬‬ ‫‪View، Maps، Shopping، Books، Finance ، Translate ، Scholar ،‬‬ ‫‪Personal Blog ، YouTube ، Calendar، Photos ، Reader، Groups‬‬ ‫‪ ، Directory ، Mobile ، Application & Source Codes‬و ‪ ...‬هم دارد‬ ‫كه هر كدام‪ ،‬كاربردهاي خود را دارند و هركدام‪ ،‬دنيايي از امكانات را در اختيار شما‬ ‫قرار مي‌دهند‪ .‬در شماره‏ي بعد‪ ،‬مروري‬ ‫خواهيم داشت بر ‪Google Photo‬‬ ‫و پيكاسا براي مديريت و مرتب سازي‬ ‫عكس‌هاي ديجيتال شما‪ .‬كاري كه اين‬ ‫روزها به يكي از دردسرهاي همه‏ي ما‬ ‫تبديل شده است‪.‬‬ ‫كد مطلب‪J56020 :‬‬

‫‪45‬‬


‫عمومي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫موبايل‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪46‬‬

‫‪47‬‬

‫بخش پنجم‬

‫چندبعدي‌ها‬

‫سیاه و سفید‬

‫نويسنده‪)Noise( :‬‬

‫برخي کلمات چنان بار منفي دارد که نه تنها زندگي فرد و خانواده‪ ‬اش را که سرنوشت يک جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد‪ .‬حتي باالتر‪ ،‬جهان‪ ‬بيني‬ ‫او را هم متاثر مي‌کند‪ .‬به اين کلمات دقت کنيد؛« همه همين جوري هستند» اين جمله اگر از زبان يک انسان عالم و عادل پس از مواجهه با انساني‬ ‫نيک کردار و خوش رفتار جاري ش��ود خوب اس��ت‪ .‬هم نگاه زيبابين را توس��عه مي‌دهد و هم آدم‌هاي نيک کردار را‪ .‬اما متاس��فانه بيشتر اين کلمات را‬ ‫از زبان افرادي مي‌ش��نويم که مي‌خواهند «رفتار ناشایس��ت» خود را توجيه کنند‪ .‬تا مي‌گويي چرا کارت را درس��ت انجام نمي‌دهي… چرا کم کاري‬ ‫مي‌کني…چرا دس��ت به بد مي‌آاليي …چرا لبانت بوي دود و دم مي‌دهد… چرا… چرا… چرا…ش��انه‌هايش را باال مي‌اندازد و مي‌گويد همه اين‬ ‫جوري هس��تند‪ .‬يعني همه از زير کار در مي‌روند…از زير بار مس��ئوليت ش��انه خالي مي‌کنند…بدقولي و بدکاري و توليد بد دارند…دست‌هاي همه‬ ‫به خيانت آلوده اس��ت…لب‌هاي همه بوي دود و دم مي‌دهد…پس اين جامعه جاي زندگي نيس��ت‪ .‬اين آدم‌ها که همه اين جوري‪ ‬اند‪ ،‬ارزش دوست‬ ‫داش��تن ندارند…خب اين نگاه خيلي خطرناک اس��ت‪ ،‬هم از اين زاويه که توجيه‪ ‬کننده کارهاي نادرس��ت است و هم از اين نظر که انسان‌ها را نسبت‬ ‫به هم بدبين مي‌کند‪ ،‬حال آن که به واقع اين گونه نيست‪ .‬اگر گروهي کم کاري مي‌کنند‪ ،‬بسياري کار خود را درست انجام مي‌دهند و حتي به کمک‬ ‫ديگران هم مي‌شتابند‪ .‬اگر اندکي اهل دود و دم هستند‪ ،‬بسياري هم دست پاک دارند‪ ،‬هم دل پاک و هم لب پاک‪ .‬اگر دست قليلي از مردم کج است‬ ‫راست دستان و راست‪ ‬داستانان فراوان‪  ‬اند که اگر نه اين بود جامعه از هم مي‌پاشيد و نظم‌ها و قاعده‌ها مضمحل مي‌شد‪ ،‬حال آن که اين گونه نيست‪.‬‬ ‫منتهي بايد کوش��يد اين نگاه و اين کلمات ش��يطاني«همه اين جوري‪ ‬اند» را از لب گويندگانش پاک کرد و با اصالح نگاه‪ ،‬به آنان توان تحمل انتقاد و‬ ‫به ديگر زبان انتقاد بخشيد‪ .‬بايد با استدالل‪ ،‬منطق باطل‪ ‬شان را در هم شکست تا بتوان آنان را هوشيار کرد‪ ،‬به خود آورد و به اصالح رفتار واداشت و‬ ‫حتي براي افسوس خوردن‌هايشان هم راهکار ارائه کرد چه وقتي اينان به بطالن فرضيه «همه اين جوري‪ ‬اند» رسيدند‪ ،‬نفس به آه بر خواهند کشيد‬ ‫و خواهند گفت؛«کاش زندگي بهتر از اين بود » آرزوي خوبي‪ ،‬که پاس��خ مش��خص دارد؛ به جاي اين آرزو که اگر در مرحله آرزو بماند‪ ،‬هيچ چيز جز‬ ‫بر جا نشستن بيشتر پيامد ندارد‪ ،‬بخواهيد که خودتان بهتر از اين باشيد‪.‬همه‪ ‬مان بهتر از اين باشيم‪ ،‬آن وقت زندگي هم بهتر از اين مي‌شود چه اين‬ ‫خود ما هستيم که زندگي‌ها را مي‌سازيم‪ .‬لحظه لحظه زمان با ذره ذره رفتار و کردار ما‪ ،‬شکل مي‌گيرد‪ .‬آدم‌هاي خوب‪ ،‬زندگي خوب دارند‪ .‬پس بايد‬ ‫کوشيد خوب شد‪ ،‬خوب ديد‪ .‬خوب گفت تا همه چيز خوب شود خوبي ميوه‪ ‬اي است که بر سر شاخه‌هاي درخت خوبي مي‌رويد که در زمين خوب‬ ‫كد مطلب‪J56021 :‬‬ ‫ريشه گرفته باشد و از آب خوب سيراب شده باشد‪ .‬پس خوب باشيم تا «همه اين جوري‪ ‬اند» هم خوب شود… ‬

‫تالش مهم‌تر از هوش‪ /‬اميرشهاب قاسمي‪48 /‬‬ ‫حتما بسكتبال را امتحان كنيد‪ /‬اميد جواهري‪49 /‬‬ ‫پرش براي تيم ملي‪ /‬آريا رشتچيان‪50 /‬‬ ‫‪ 6‬كيلومتر در ‪ 17‬دقيقه‪ /‬علي جواهري‪51 /‬‬ ‫كاراته براي دفاع؛ نه حمله‪ /‬اميرعلي شنتيايي‪52 /‬‬ ‫ورزش جواب مي‌دهد‪ /‬محمدحسن عباسي‪53 /‬‬ ‫يك روز قهرمان المپيك مي‌شوم‪ /‬علي مالكاظمي‪54 /‬‬


‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪48‬‬

‫*فعاليت ورزشي‌ات چيست؟‬

‫شطرنج‪.‬‬

‫*در مورد تاريخچه‌ي شطرنج اطالعي داري؟‬

‫تنها مي‌دانم كه اين بازي از هندوس��تان شروع شده و‬ ‫يك بازي شاهانه بوده است‪.‬‬ ‫*از چند سالگي شطرنج را شروع كردي ؟‬

‫از ‪ 5‬سالگي‪.‬‬

‫*تا حاال چه مقام‌هايي به دست آوردي؟‬

‫نه به نظر من خيلي به هوش ربطي ندارد و بيش��ترش‬ ‫تالش است كه باعث موفقيت مي‌شود‪ .‬من هوشم مثل بقيه‬ ‫ي بچه‌هاست ولي تالشم بيشتر از آن‌هاست‪.‬‬

‫شطرنج يكي از دروس اصلي است و همه ي دانش آموزان‬ ‫در م��دارس ش��طرنج را ياد مي‌گيرند‪ .‬ب��راي همين هم‬ ‫شطرنج روسيه اينقدر در دنيا قوي است‪ ،‬ولي در مدارس‬ ‫ايران بيش��تر فوتبال بازي مي‌ش��ود و خيلي به ش��طرنج‬ ‫اهميت نمي‌دهند‪.‬‬

‫*طوالن�ي تري�ن بازي كه ت�ا حاال داش�تي چه مدت‬ ‫زماني بوده؟‬

‫زي��اد تماش��ا نمي‌كنم و فق��ط اخبار ورزش��ي يا اگر‬ ‫فيلمي‌داشته باشد‪.‬‬

‫*آمادگي جسماني چقدر در شطرنج موثر است؟‬

‫باالخره بايد دوتا چشم بينا داشته باشي و بتواني دستت‬ ‫را حركت بدهي تا توان جابه‌جايي مهره‌ها را داشته باشي‪.‬‬

‫مقام س��وم تهران را و همينطور مقام‌ه��اي زيادي در‬ ‫منطقه كسب كردم‪.‬‬

‫بازي با اس��تادم آقاي هرندي بود كه يك ساعت طول‬ ‫كشيد‪.‬‬

‫من حدود دو سال شطرنج را كنار گذاشتم كه اگر اين‬ ‫مدت وقفه نمي‌افتاد مي‌توانستم مقام كشوري هم داشته‬ ‫باشم‪ ،‬ولي االن دوباره شروع كردم‪.‬‬

‫بدمينتون و دوچرخه س��واري را دوس��ت دارم و انجام‬ ‫مي‌دهم‪ ،‬ولي نه بصورت حرفه‌اي‪.‬‬

‫*چرا مقام كشوري نداري؟‬

‫*دليل اين دو سال وقفه چه بود؟‬

‫*غير از شطرنج ورزش ديگراي را هم دنبال مي‌كني؟‬

‫*استادانت چه كساني بودند؟‬

‫مرحوم استاد بنكدار و استاد هرندي‪.‬‬

‫چون آن زمان روزانه بين دو تا سه ساعت بازي مي‌كردم‬ ‫باعث شده بود از شطرنج خسته شوم و اين خستگي با دو‬ ‫سال كنار گذاشتن شطرنج رفع شد‪.‬‬

‫نه ولي گاهي اوقات تفريحي در سايت شطرنج « ِچس‬ ‫دات كام» مي‌روم‪.‬‬

‫مسلماً حس خوبي است‪ .‬وقتي براي كاري تالش مي‌كني‬ ‫و از آن نتيجه مي‌گيري حس خوبي دارد‪.‬‬

‫حرفه‌اي‌ترين بازي‌ها و سخت‌ترين بازي‌ها در اين سايت‬ ‫است كه برنده شدم‪.‬‬

‫*كسب مقام سوم تهران چه احساسي داشت؟‬

‫*با توجه به اين‌كه ش�طرنج را در سطح حرفه‌اي بازي‬ ‫مي‌كني احس�اس مي‌كني نس�بت به هم‌س�ن و ساالنت‬ ‫باهوش‌تري؟‬

‫*در حال حاضر در باشگاه خاصي بازي مي‌كني؟‬

‫*تا حاال توانستي در اين سايت برنده باشي؟‬ ‫*چند بار بازي كردي تا بتواني ببري؟‬

‫خيلي زياد بازي كردم‪ ،‬زياد مساوي كردم و زياد باختم‪،‬‬ ‫ولي چند بار هم برنده شدم‪.‬‬ ‫*به غير از شما در خانواده شخص ديگري هم شطرنج‬ ‫بازي مي‌كند؟‬

‫بله با پدرم زياد بازي مي‌كنم‪.‬‬

‫*معموالً مي‌بري يا مي‌بازي؟‬

‫‪ 30‬درص��د مي‌برم ‪ 30‬درصد مي‌بازم و ‪ 30‬درصد هم‬ ‫مساوي مي‌شود‪.‬‬ ‫*ده درصد بقيه‌اش چه مي‌شود؟‬

‫ما روي همين نود درصد تمركز كرديم!‬ ‫*براي هم كري هم مي‌خوانيد؟‬

‫خيلي زياد!‬

‫*از شطرنج درآمدي هم داشتي؟‬

‫نه ش��طرنج ورزش��ي نيس��ت كه بتوان با آن خيلي‬ ‫درآمدي داشت‪.‬‬

‫*به عنوان كسي كه شطرنج بازي مي‌كند‪ ،‬چه صحبتي‬ ‫با رئيس فدارسيون شطرنج داري؟‬

‫سعي كنند تبليغات شطرنج بيشتر بشود! چون خيلي‬ ‫تبليغات ش��طرنج گسترده نيست‪ .‬مثال در مدارس روسيه‬

‫*اهل تلويزيون هستي؟‬

‫*بيش�تر دوست داري مسابقات چه ورزشي را به جز‬ ‫شطرنج تماشا كني؟‬

‫واليبال و دوچرخه سواري‪.‬‬

‫*سرگرمي‌ديگري داري؟‬

‫ب��ه بازي‌ه��اي كامپيوتري عالق��ه دارم و همين طور‬ ‫دوچرخه سواري‪.‬‬ ‫*رابطه ات با موسيقي چطور است‪.‬‬

‫ح��دود ‪ 4-5‬س��ال اس��ت ك��ه گيتار كالس��يك كار‬ ‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫*تا حاال در كنسرتي هم شركت داشتي؟‬

‫بله كنسرت‌هايي كه استادم‪ ،‬آقاي دانشمند مي‌گذاشتند‪،‬‬ ‫ولي كنسرت‌هاي معروفي نبوند‪.‬‬ ‫*كدام مهره ي شطرنج را بيشتر از همه دوست داري‬ ‫و چرا؟‬

‫پياده را بيشتر دوست دارم‪ ،‬چون آخر بازي نقش خيلي‬ ‫مهمي‌دارد و مي‌تواند وزير و هر چيزي كه بخواهيم بشود‪.‬‬ ‫*خاطره‌اي از مسابقاتت داري؟‬

‫زماني كه مقام سوم تهران شدم خيلي خوشحال بودم‪،‬‬ ‫چون با توجه به كساني كه شركت كرده بودند اص ً‬ ‫ال فكر‬ ‫نمي‌كردم كه مقامي به دست بياورم‪.‬‬

‫*تا حاال در مسابقه آنقدر عصباني شدي كه مهره‌ها را‬ ‫به هم بريزي يا بازي را رها كني؟‬

‫نه هيچ وقت اين كار را نكردم‪ ،‬ولي وقتي كه بي‌دقتي‬ ‫مي‌كنم خيلي از دس��ت خودم عصباني مي‌شوم‪ ،‬اما هيچ‬ ‫وقت بازي را ترك نمي‌كنم‪ .‬چون بارها شده كه بازي باخته‬ ‫را در دقايق آخر به خاطر بي‌دقتي حريفم بردم‪.‬‬ ‫*نقش پدر و مادر ت در انتخاب اين رشته و ادامه دادن‬ ‫آن چقدر بوده؟‬

‫پدر و مادرم خيلي نقش داش��تند و مشوق اصلي من‬ ‫اين دو بودند‪.‬‬ ‫*حرف آخر؟‬

‫فقط اين‌كه كمي‌بيشتر به شطرنج بها بدهند‪.‬‬ ‫كد مطلب‪J56022 :‬‬

‫گفت‌وگو با اميرشهاب قاسمي دانش‌آموز پايه‌ي دوم دبيرستان واحد كارگرشمالي‬

‫تالش مهم‌تر از هوش‬

‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫گفت‌وگو با اميد جواهري دانش‌آموز پايه‌ي دوم دبيرستان واحد مالصدرا‬

‫حتما بسكتبال را امتحان كنيد‬ ‫*چه ورزشي كار مي‌كني ؟‬ ‫بسكتبال‪.‬‬ ‫*چرا بسكتبال؟‬ ‫از طريق پسرعمه ام كه او هم بسكتبال بازي‬ ‫مي‌كرد با اين رشته آشنا و به آن عالقمند شدم‬ ‫و با تشويق خانواده‌ام در سن ‪ 8‬يا ‪ 9‬سالگي بود‬ ‫كه در باشگاه «هفت‌تير» ثبت نام كردم‪ .‬يكي از‬ ‫امتيازاتي كه باعث پيشرفت من شد‪ ،‬چپ دست‬ ‫بودنم بود‪ .‬ما در بس�كتبال بازيكن چپ‌دس�ت‬ ‫خيل�ي كم داري�م‪ .‬اين نكته باعث ش�د كه نظر‬ ‫مربي را جلب كنم‪ .‬البته در تس�تي هم كه دادم‪،‬‬ ‫خوب بازي كردم‪.‬‬ ‫*چه مقام‌هايي بدست آوردي؟‬ ‫مقام‌هاي زيادي بدس�ت آورديم‪ ،‬اما آخرين و‬ ‫بهترين آن مقام قهرماني كشور با تيم تهران بود‪.‬‬ ‫*معم�والً چن�د درص�د از ش�وت‌هايت گل‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫در ب�ازي ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد‪ ،‬ولي در تمرينات ‪90‬‬ ‫تا ‪ 100‬درصد‪.‬‬ ‫*بهترين گلي كه زدي از چه فاصله اي بوده؟‬ ‫يك متر با خط سه امتيازي فاصله داشتم‪.‬‬ ‫*تا حاال گل دقيقه نودي هم داشتي؟‬ ‫ي�ك ب�ار در بازي ي�ك چهارم نهاي�ي با تيم‬ ‫ارسلان‪ ،‬آخر ب�ازي با ي�ك گل از حريف عقب‬ ‫افتاديم ك�ه ‪ 2‬ثانيه مانده به پايان بازي يك گل‬ ‫زدم و جلو افتاديم‪.‬‬ ‫*چرا بس�كتبال نس�بت به ورزش‌هايي مثل‬ ‫فوتب�ال‪ ،‬طرفداران كمتري دارد و قش�ر خاصي‬ ‫آن را دنبال مي‌كنند؟‬ ‫به خاطر اين‌كه در مقايسه با ورزش‌هاي ديگر‬ ‫خيلي به آن توجه نمي‌ش�ود‪ .‬مثال در تلويزيون‬ ‫‪ 90‬درصد فوتبال نمايش مي‌دهند تا بسكتبال و‬ ‫چون كمتر ديده مي‌ش�ود‪ ،‬كمتر هم مورد توجه‬ ‫قرار مي‌گيرد و همين طور امكانات كمي‌براي اين‬ ‫ورزش وجود دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال فقط يك س�الن (س�الن‬ ‫آزادي) در تهران مخصوص بسكتبال وجود دارد‬ ‫و بقيه سالن‌ها‪ ،‬چند منظوره هستند و براي ديگر‬ ‫ورزش‌ها از آن‌ها استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫* ب�ودن در تي�م قهرمان چه حس�ي برايت‬ ‫دارد؟‬ ‫قهرماني خيلي حس خوبي است‪ ،‬به خصوص‬ ‫كه م�ن كوچك‌تري�ن عضو تيم ب�ودم و خيلي‬ ‫لذت بردم‪.‬‬ ‫* در حال حاضر عضو چه تيمي هستي؟‬ ‫در تي�م پويا بازي مي‌كردم كه چون مربي‌مان‬ ‫به تيم شيمي‌درس�لف رفتند‪ ،‬م�ن هم به خاطر‬ ‫اين‌كه با ايش�ان پيشرفت داشتم همراهشان به‬ ‫اي�ن تيم رفتم تا كارم را همچنان زير نظرش�ان‬

‫ادامه بدهم‪.‬‬ ‫*پولي هم بابت بازي دريافت مي‌كني؟‬ ‫از سال دوم‪ ،‬جوانان حقوق مي‌گيرند‪ .‬من فعال‬ ‫سال اول هستم‪.‬‬ ‫*بيش�ترين امتيازي كه در يك بازي گرفتي‬ ‫چه امتيازي بوده؟‬ ‫‪ 30‬امتياز گرفتم‪.‬‬ ‫*ت�ا حاال ب�ه عن�وان بهترين بازيك�ن زمين‬ ‫انتخاب شدي؟‬ ‫تقريب ًا هميشه بهترين بازيكن زمين بودم‪.‬‬ ‫* در زمين دنبال حاشيه هستي؟‬ ‫بازيك�ن آرام�ي هس�تم و حاش�يه درس�ت‬ ‫نمي‌كنم‪.‬‬ ‫* قدت چقدره؟‬ ‫‪ 187‬سانتي متر‪.‬‬ ‫*وضعي�ت بس�كتبال در اي�ران را چط�ور‬ ‫مي‌بيني؟‬ ‫به نظر من به غي�ر از فوتبال كه اينقدر مورد‬ ‫توجه قرار دارد‪ ،‬بقيه‌ي ورزش‌ها در ايران خوب‬ ‫هس�تند و در ح�ال پيش�رفت‪ ،‬ولي بيش�ترين‬ ‫س�رمايه‌گذاري در فوتبال اس�ت و اگر يك‌دهم‬ ‫اين سرمايه‌گذاري را در ورزش‌هاي ديگري مثل‬ ‫بس�كتبال داش�ته باشند‪ ،‬خيلي بيش�تر از اين‬ ‫پيشرفت خواهد كرد‪.‬‬ ‫*بهترين خاطره ؟‬ ‫قهرماني كش�ور با تيم تهران و شكست تيم‬ ‫توابع بود‪ .‬توابع يكي از حريف‌هاي اصلي ما بود‬ ‫ك�ه خيلي ه�م با هم « ُكري» داش�تيم‪ .‬آن بازي‬ ‫واقعا بازي سختي بود‪ ،‬ولي در نهايت ما توانستيم‬ ‫موفق شويم‪.‬‬ ‫*درست چطور است؟ رتبه‌ات در آزمون جامع‬ ‫مدرسه چند بوده؟‬ ‫درسم بد نيست‪ .‬در آزمون جامع قبلي كه در‬ ‫مدرسه برگزار شد‪ ،‬اول شدم‪.‬‬ ‫*چطور بي�ن درس و ورزش هماهنگي ايجاد‬ ‫مي‌كني؟‬ ‫درس‌ها را سر كالس خوب گوش مي‌كنم و زود‬ ‫ياد مي‌گيرم و خيلي نياز به مرور ندارم‪.‬‬ ‫*روزانه چقدر درس مي‌خواني؟‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 30‬دقيقه!‬ ‫*چقدر ورزش مي‌كني؟‬ ‫‪ 2‬روز در هفت�ه باش�گاه م�ي‌روم و اگر وقت‬ ‫اضافه‌اي هم داش�ته باش�م‪ ،‬در زمين محله‌مان‬ ‫تمرين مي‌كنم‪.‬‬ ‫*به غير از بسكتبال‪ ،‬ورزش ديگري هم انجام‬ ‫مي‌دهي؟‬ ‫تقريب ًا تمام ورزش‌ها را يك بار انجام داده‌ام‪ ،‬اما‬ ‫بسكتبال را بيشتر از همه دوست دارم‪.‬‬

‫*رابطه‌ات با هنر چطور است؟‬ ‫موسيقي را خيلي دوست دارم‪ .‬كيبورد مي‌زنم و براي‬ ‫پسر عمه‌ام كه صداي خوبي دارد‪ ،‬آهنگ مي‌سازم!‬ ‫*آخرين كتاب غير درس�ي ك�ه خواندي چه‬ ‫كتابي بوده؟‬ ‫كتاب زبان انگليسي خواندم‪.‬‬ ‫*چه درسي را بيشتر از همه دوست داري؟‬ ‫فيزيك و رياضي‪.‬‬ ‫*رابطه‌ات با اينترنت چطور است؟‬ ‫‪ 60‬درصد از وقتم را صرف اينترنت مي‌كنم‪.‬‬ ‫*الگوي ورزشي ات كيست؟‬ ‫كوبي برايان بازيكن لس آنجلس ليكرز‬ ‫*حرف آخر؟‬ ‫از مربي‌ام آقاي آراز گل محمدي تشكر كنم كه‬ ‫خيلي كمكم كردند و همين طور توصيه مي‌كنم‬ ‫كه هر كسي كه فكر مي‌كند استعداد دارد‪ ،‬حتما‬ ‫بسكتبال را امتحان كند‪ .‬كد مطلب‪J56023 :‬‬

‫‪49‬‬


‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪50‬‬

‫گفت‌وگو با آريا رشتچيان‬ ‫دانش‌آموز پايه‌ي دوم دبيرستان واحد كارگرشمالي‬

‫پرش براي تيم ملي‬

‫*از فعاليت ورزشي‌ات بگو؟‬

‫بسكتبال را در سطح باشگاهي از سال‬ ‫اول دبيرس��تان ش��روع كردم و در سطح‬ ‫منطقه و كشوري هم بازي كرده‌ام‪.‬‬ ‫*عضو چه باشگاهي هستي؟‬

‫در باشگاه انتشارات مبتكران در ليگ دسته‬ ‫يك تهران بازي مي‌كنم‪.‬‬

‫*بهتري�ن مقام‌هايي كه تاكنون به دس�ت‬ ‫آوردي؟‬

‫‪ 2‬مق��ام ناي��ب قهرماني تهران و مقام شش��م‬ ‫كشوري با تيم منتخب تهران‪.‬‬

‫*چرا از بين اين همه رشته‌ي ورزشي بسكتبال‬ ‫را انتخاب كردي؟‬

‫چ��ون ورزش��ي ج��ذاب و پرهيجاني اس��ت و‬ ‫هم اين‌كه هميش��ه مي‌گفتن��د باعث افزايش قد‬ ‫مي‌ش��ود و ب��ه همي��ن دليل بس��كتبال را‬ ‫انتخاب كردم‪.‬‬ ‫*قدت چقدر است؟‬

‫يك متر و ‪ 83‬سانتي متر‪.‬‬

‫*چقدر بس�كتبال باعث شده‬ ‫كه قدت بلندتر شود؟‬

‫فك��ر مي‌كن��م تاثي��ر زيادي‬ ‫داشته‪.‬‬

‫*اگ�ر مثلا ب�ه ج�اي ‪1/83‬‬ ‫سانتي‌متر ‪ 1/70‬باشي چه اتفاقي‬ ‫مي‌افتاد؟‬

‫با اين قد‪ ،‬اعتماد به نفس بيشتري‬ ‫دارم‪.‬‬

‫*چه پستي بازي مي‌كني؟‬

‫فوروارد ‪،‬پس��ت س��ه بازي مي‌كنم‪ .‬چون‬ ‫بازيكن س��رعتي در بسكتبال هستم و همچنين‬ ‫دونده‌ي خوبي هم هس��تم ( پارسال هم موفق شدم‬ ‫ركورد مسابقات دو را در استقامت و سرعت در مدرسه‬ ‫بزن��م ) و برش و نفوذ خوبي دارم‪ ،‬به همين دليل در اين‬ ‫پست بازي مي‌كنم‪.‬‬ ‫*چه عاملي باعث شد كه بسكتبال را به طور حرفه‌اي‬ ‫دنبال كني؟‬

‫م��ن از بچگ��ي در مجتمع ورزش��ي انق�لاب بازي‬

‫مي‌كردم‪ .‬در آنجا يك بار مربي تيم تهران بازي مرا ديد و از بعد‪،‬‬ ‫من به تيم تهران رفتم‪ .‬بعد با آقاي شيواني كه مربي تيم مبتكران‬ ‫بودند آشنا شدم كه ايشان من را براي باشگاه انتخاب كردند‪.‬‬ ‫*بهترين امتيازي كه در يك مسابقه گرفتي؟‬ ‫‪ 15 -16‬امتياز‪.‬‬ ‫*تا حاال از زمين اخراج شدي ؟‬

‫بله!‬

‫*چه واكنشي داشتي؟‬

‫ب��ا بازيكن��ان حريف و داوران دس��ت دادم و و زمين را ترك‬ ‫كردم‪.‬‬ ‫*شيرين‌ترين بردي كه داشتي؟‬

‫يك بازي با تيم مازندان داشتيم كه ميزبان بودند و خيلي كري‬ ‫مي‌خواندند كه با اختالف ‪ 45‬امتياز شكستشان داديم‪.‬‬ ‫*اگ�ر بسكتباليس�ت نمي‌ش�دي‪ ،‬چ�ه ورزش�ي را انتخاب‬ ‫مي‌كردي؟‬

‫تني��س يا اس��كي را انتخاب مي‌كردم‪ ،‬به اين دو رش��ته هم‬ ‫خيلي عالقه دارم‪.‬‬ ‫*غير از ورزش چه كار مي‌كني؟‬

‫قب ً‬ ‫ال گيتار‪ ،‬ويولن و فلوت كار مي‌كردم كه دو س��الي است به‬ ‫خاطر ورزش و كمي وقت‪ ،‬آن‌ها را كنار گذاشتم‪.‬‬ ‫*وضعيت درسي‌ات چطوره؟‬

‫بد نيست‪ .‬رتبه‌ام در آزمون جامع از ‪ 180 ، 600‬شد‪.‬‬

‫*بدترين خاطره‌ي ورزشي‌ات؟‬

‫در بازي مقابل فارس در مسابقات كشوري بود كه اگر ما اين‬ ‫ب��ازي را مي‌برديم و اصفهان هم فارس را مي‌برد‪ ،‬به نيمه نهايي‬ ‫صع��ود مي‌كرديم كه ما برديم‪ ،‬ولي اصفهان با فارس تباني كرد‬ ‫و به فارس باخت و باعث شد ما از مسابقات حذف شويم‪.‬‬ ‫*آخرين كتاب غير درسي كه خواندي؟‬

‫چارلي و كارخانه‌ي شكالت سازي‪.‬‬ ‫*چه آرزويي داري؟‬

‫خيلي دوست دارم به تيم ملي دعوت شوم و مي‌خواهم تمام‬ ‫تالشم را بكنم تا عضو تيم ملي شوم‪.‬‬ ‫*حرف آخر؟‬

‫مي‌خواس��تم از آقاي شيواني دبير ورزشمان تشكر كنم‪ .‬چون‬ ‫هرچيزي كه من در بسكتبال به دست آوردم‪ ،‬به خاطر زحمات‬ ‫ايش��ان است‪ .‬به هركس��ي هم كه مي‌خواهد رشته‌ي ورزشي را‬ ‫انتخاب كند توصيه مي‌كنم كه بسكتبال مي‌تواند انتخاب خوبي‬ ‫كد مطلب‪J56024 :‬‬ ‫باشد‪ .‬‬

‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫*چه ورزشي را دنبال مي‌كني؟‬ ‫شنا‪ ،‬دو و ميداني‬ ‫*تا به حال چه مدال‌هايي گرفتي؟‬ ‫پارسال در منطقه در هر سه رشته‌ي شنا مدال طال به دست آوردم‪.‬‬ ‫در مس��ابقات دو و ميداني و آمادگي جس��ماني پارس��ال هم در مدارس‬ ‫جامع تعليمات اجتماعي‪ ،‬رتبه‌ي يك را كسب كردم و همين‌طور سال دوم‬ ‫راهنمايي هم در مسابقات ورزشگاه آفتاب در ‪ 60‬متر سرعت مدال‬ ‫طال را گرفتم و در آخر‪ ،‬امسال هم در منطقه سوم شدم و‬ ‫به مسابقات استان اعزام شدم‪.‬‬ ‫*چه وجهه تش�ابهي بين شنا و دوو ميداني‬ ‫وجود دارد كه اين دو رشته را انتخاب كردي؟‬ ‫چون هر دو را خيلي دوست دارم‪ ،‬در هر دو رشته‬ ‫كار مي‌كنم‪.‬‬ ‫*چطور وقتت را بين اين دو رش�ته تقسيم‬ ‫مي‌كني؟‬ ‫از امسال كه به عالمه آمدم به خاطر حجم درس‌ها‪،‬‬ ‫خيلي كمتر از قبل وقت مي‌گذارم و بيشتر به درس‌هايم‬ ‫مي‌رسم‪.‬‬ ‫* قطع� ًا نمي‌توان�ي اين دو رش�ته را ب�ه صورت‬ ‫تخصص�ي با هم دنبال كني‪ ،‬در نهايت كدام رش�ته را‬ ‫انتخاب مي‌كني؟‬ ‫دوو ميداني‪ ،‬چون عالقه بيشتري به آن دارم‪.‬‬ ‫*چه ش�د كه ورزش�كار ش�دي؟ تاثير خان�واده يا‬ ‫استعداديابي مدرسه؟‬ ‫بيشتر مدرس��ه تاثيرگذار بوده‪ ،‬چون خانواده‌ام خيلي با‬ ‫ورزش موافق نيستند‪.‬‬ ‫*وضعيت درست چطور است؟ رتبه ات در آزمون‬ ‫جامع چند شد؟‬ ‫در مدرسه ‪ 21‬و در مجتمع ‪.350‬‬ ‫*بهترين ركوردي كه در دوو صحرانوردي داشتي‬ ‫چه بوده؟‬ ‫مسافت ‪ 2800‬متر با زمان ‪ 17‬دقيقه و سي ثانيه‪.‬‬ ‫*بدترين اتفاقي كه در مسابقات برايت رخ داده‬ ‫چي بوده؟‬ ‫در مسابقات شنا موقع شروع من زودتر پريدم و داور‬ ‫حذفم كرد‪ .‬در مسابقات منطقه‌اي دوو ميداني داور خيلي‬ ‫بد سوت شروع را زد و من خيلي دير متوجه شدم كه‬ ‫اين امر باعث شد سوم شوم‪.‬‬ ‫* بهتري�ن اتفاق�ي ك�ه در مس�ابقات برايت‬ ‫افتاده؟‬ ‫مس��ابقات جام��ع تعليمات بود كه رتب��ه يك را به‬ ‫دست آوردم‪.‬‬ ‫*بيشترين مسافتي كه دويدي چقدر بوده؟‬ ‫‪ 6‬كيلومتر‪.‬‬

‫*در خانواده‌تان غير از شما هم ورزشكار داريد؟‬ ‫دايي‌ام كشتي گير است‪.‬‬ ‫*تا حاال از ورزش هم درآمدي داشته‌اي؟‬ ‫تابس��تان قرار بود عضو تيم واترپلو تهران ش��وم كه اگر قرارداد مي‌بستم و‬ ‫حتما درآمدي هم كسب مي‌كردم‪ ،‬ولي به دليل مخالفت خانواده‌ام‪ ،‬با آن موافقت‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫* چرا انرژي‌ات را روي يك رشته متمركز نمي‌كني؟‬ ‫به خاطر اين‌كه هنوز نمي‌دانم در كدام رشته مي‌توانم بهتر باشم و بهتر‬ ‫نتيجه بگيرم‪ .‬امسال قرار است در مسابقات شناي مدرسه شركت‬ ‫كنم‪ ،‬اگر نتيجه گرفتم كه شنا را ادامه مي‌دهم‪ ،‬در غير اين‌صورت‬ ‫دو و ميداني را انتخاب مي‌كنم‪.‬‬ ‫*واترپلو چطور؟‬ ‫واترپلو را خانواده‌ام اجازه نمي‌دهند كه ادامه دهم‪.‬‬ ‫*دليلش چيست؟‬ ‫خيلي به اين رشته عالقه‌اي ندارند‪.‬‬ ‫*در مس�ابقات دو و ميدان�ي به ص�ورت آزاد هم‬ ‫مي‌شود شركت كرد؟ چه شرايطي دارد؟‬ ‫بله‪ .‬در ورزشگاه شيرودي يا آفتاب مي‌توانيد ثبت نام كنيد‬ ‫و يك ورودي بپردازيد‪ .‬مسئولين مسابقات هم تاريخ مسابقات‬ ‫را به افراد شركت كننده اعالم مي‌كنند و در زمان مسابقات‪،‬‬ ‫داوران و بازرسان ملي‪ ،‬مسابقات را از نزديك بررسي مي‌كنند و افراد‬ ‫با استعداد را براي تيم ملي انتخاب مي‌كنند‪.‬‬ ‫*چه شد كه اين رشته‌ها را انتخاب كردي؟‬ ‫دوو ميداني را كه از طريق مدرسه در مسابقات شركت كردم و‬ ‫از اين طريق با اين رشته آشنا و به آن عالقمند شدم‪ .‬شنا را پدرم‬ ‫مش��وقم بودند و با ايش��ان مي‌رفتم دانشگاه آزاد‪ ،‬آنجا كار كردم و‬ ‫كم كم عالقمند ش��دم و ادامه دادم‪.‬واترپلو را هم از طريق يكي از‬ ‫دوستانم س��ال اول راهنمايي آشنا شدم و با هم به باشگاه آزادي‬ ‫رفتيم و آنجا تس��ت دادم و مربي از من خوش��ش آمد و گفت اگر‬ ‫خانواده ات اجازه دهند مي‌تواني عضو تيم شوي‪ ،‬ولي پدر و مادرم‬ ‫اجازه ندادند‪.‬‬ ‫*آقاي فرشيدي‪ ،‬معاون فرهنگي مدرسه‌تان مي‌گفتند‬ ‫كه صداي خوبي داري؟‬ ‫ايش��ان لطف دارند‪ .‬راس��تش صدايم بد نيست‪ ،‬ولي به صورت‬ ‫حرفه‌اي نمي‌خوانم‪ .‬تنها عضو گروه سرود مدرسه هستم‪.‬‬ ‫*درس يا ورزش؟‬ ‫من ورزش را بيش��تر دوست دارم‪ ،‬ولي درس هم در كنار ورزش‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫*قصد داري چه رشته‌اي را در دانشگاه انتخاب كني؟‬ ‫عمران‪.‬‬ ‫*سرگرمي؟‬ ‫به فيلم و بازي‌هاي كامپيوتري خيلي عالقه دارم‪.‬‬ ‫* كتاب؟‬ ‫ماري كوري را اين اواخر خواندم‪.‬‬ ‫*ممنون كه به اين مصاحبه آمدي‪.‬‬ ‫كد مطلب‪J56025 :‬‬

‫‪ 6‬كيلومتر در ‪ 17‬دقيقه‬

‫گفت‌وگو با علي جواهري‬ ‫دانش‌آموز پايه‌ي اول دبيرستان واحد دكتر فاطمي‬

‫‪51‬‬


‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪52‬‬

‫گفت‌وگو با اميرعلي شنتيايي دانش‌آموز پايه‌ي اول دبيرستان واحد مالصدرا‬

‫كاراته براي دفاع؛ نه حمله!‬ ‫*چه ورزشي كار مي‌كني؟‬

‫من كاراته كار مي‌كنم سبك شوتوكان‬

‫*چه مقام‌هايي به دست آوردي؟‬

‫مقام دوم كش��وري در س��ال‪ ،86‬مق��ام اول در‬ ‫جام عماد مغنيه‪ ،‬مقام اول‪ ،‬دوم و س��وم را هم در‬ ‫سال‌هاي مختلف در باشگاه به دست آوردم‪.‬‬

‫*در م�ورد س�بك ش�وتوكان كمي‌توضي�ح‬ ‫مي‌دهي؟‬

‫ش��وتوكان يكي از س��بك‌هاي اصلي و مادر در‬ ‫رشته‌ي كاراته است‪ .‬در اين سبك در سن كودكي‬ ‫ضربه‌ها به صورت كنترل شده زده مي‌شود‪ ،‬در سن‬ ‫نوجواني ضربات در عين اين‌كه بايد كنترل ش��ده‬ ‫باش��د كمي‌قوي‌تر و نزديك‌تر زده مي‌شود ولي در‬ ‫س��ن بزرگساالن ضربات به شدتي زده مي‌شود كه‬ ‫كنترلي در آن نيست‪.‬‬ ‫*از چه سني كاراته را شروع كردي؟‬

‫از سن ‪ 9‬سالگي كاراته را شروع كردم و تا االن‬ ‫كه حدود ‪6‬س��ال مي‌گذرد در اين رش��ته فعاليت‬ ‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫*چرا كاراته را انتخاب كردي؟‬

‫*در كاراته بيشتر ضربات را با پا مي‌زني؟‬

‫ما دو تا ضربه داريم‪ :‬ماهي‌گيري ضربه‌اي است‬ ‫كه از جلو زده مي‌شود و ماهايشي‌گيري ضربه‌اي‬ ‫است كه به صورت چرخشي زده مي‌شود و دو نوع‬ ‫دارد ‪-1:‬يوروماوايشي‪-2‬ماواشي و يك سري ضربات‬ ‫مشت هم داريم ولي در اصل كاراته ورزشي است كه‬ ‫براي دفاع استفاده مي‌شود و در زماني كه استفاده‬ ‫از چاقو ممنوع ش��د اين ورزش را به وجود آوردند‬ ‫كه بر مبناي دفاع شخصي است و همه‌ي كاتاهاي‬ ‫كاراته اول با دفاع شروع مي‌شود‪.‬‬ ‫*سخت‌ترين مسابقه‌اي كه تا حاال داشتي؟‬

‫مسابقات كشوري بود كه خيلي بازي سختي بود‬ ‫و از ناحيه مچ پا آسيب ديدم و باعث شد در فنيال‬ ‫شكست بخورم و دوم شدم‪.‬‬ ‫*و شيرين‌ترين برد؟‬

‫اولين مس��ابقه‌اي كه در باشگاه‌مان انجام دادم‬ ‫بهترين مس��ابقه‌ام بود چون اولي��ن بار بود كه در‬ ‫كارات��ه مقام مي‌آوردم خيلي خوب بود وخيلي آن‬ ‫مسابقه را دوست داشتم‪.‬‬ ‫*كاراته ضربه‌ي فني هم دارد؟‬

‫به اين رش��ته عالقمند بودم و يكي از دوستانم‬ ‫هم كاراته كار مي‌كرد من هم به تشويق خانواده و‬ ‫دوستم وارد اين ورزش شدم‪.‬‬

‫ن��ه ولي يك ضربه به نام فت پا داريم كه مي‌زنيم‬ ‫وحريف مي‌افتد و سه امتياز دارد اگر بتواند بلند شود‬ ‫ك��ه بازي ادامه پيدا مي‌كن��د و اگر نتواند بازي تمام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫م��ن درج��ه‌ي آبي را كه همه در طي يكس��ال‬ ‫آن را مي‌گيرن��د در هفت م��اه گرفتم و وقتي كه‬ ‫سبك كاتا كار مي‌كردم و درجه‌ي سبز بودم تمام‬ ‫كاتاه��اي درج��ه‌ي بنفش را بلد ب��ودم‪ .‬همچنين‬ ‫ب��ه علت عالقه‌ي زيادي كه داش��تم اگر همه يك‬ ‫س��انس مي‌رفتن��د من ه��ر روز دو س��انس براي‬ ‫تمرين مي‌رفتم‪.‬‬

‫درسم بد نيست‪ .‬در آزمون جامع رتبه‌ي ‪ 36‬از‬ ‫‪ 60‬نفر در مدرسه شدم‪.‬‬

‫*چط�ور متوج�ه اس�تعدادت در اي�ن رش�ته‬ ‫شدي؟‬

‫*روزانه چند ساعت تمرين مي‌كردي؟‬

‫روزانه سه ساعت تمرين مي‌كردم حتي جمعه‌ها‬ ‫هم چون باشگاهمان باز بود براي تمرين مي‌رفتم‪.‬‬ ‫*االن چطور؟‬

‫حدود س��ه چهار ماهي مي‌ش��ود ك��ه به خاطر‬ ‫درس‌هايم‪ ،‬تمريناتم را كنار گذاش��تم‪ .‬چون حجم‬ ‫درس‌ها نس��بت به دوره‌ي راهنمايي بيش��تر شده‬ ‫ب��ه همين دليل فع ً‬ ‫ال تمرينات را كنار گذاش��تم تا‬ ‫بيش��تر به درس‌هايم برسم و بعد دوباره شروع به‬ ‫ورزش كنم‪.‬‬ ‫*اين موضوع باعث افت بدني‌ات نمي‌شود؟‬

‫نه چون در خانه تمرين مي‌كنم‪.‬‬

‫*جثه چقدر در كاراته اهميت دارد؟‬

‫خيلي مهم نيست كه قد و قامت بلند و ورزيده‌اي‬ ‫داشته باشي هر چقدر كه سبك‌تر باشي خيلي بهتر‬ ‫مي‌تواني حركات را انجام دهي‪.‬‬

‫*در درس در رتبه‌ي چندم ايستادي؟‬ ‫*وضعيت كاراته‌ي ايران چطور است؟‬

‫كاراته در ايران رو به رش��د اس��ت و مربي‌هايي‬ ‫در ايران هستند كه كره و ژاپن آن‌ها را مي‌خواهد‬ ‫مثل آقاي كيا يا آقاي شيان صافي‬ ‫*چه باشگاهي كار مي‌كردي؟‬

‫باشگاه ‪ WSKF‬در يوسف آباد‬

‫*كتك‌كاري زياد مي‌كني؟‬

‫راهنمايي كه ب��ودم پيش مي‌آمد كه دعوا كنم‬ ‫ولي دبيرستان نه ‪.‬ك ً‬ ‫الخيلي اهل دعوا نيستم‪.‬‬ ‫*غي�ر از كارات�ه ورزش ديگ�ري ه�م انج�ام‬ ‫مي‌دهي؟‬

‫فوتبال هم براي سرگرمي‌بازي مي‌كنم‪.‬‬

‫*اه�ل مطالع�ه هس�تي؟آخرين كتاب�ي ك�ه‬ ‫خواندي؟‬

‫بله ب��ه كتاب‌هاي تاريخي خيل��ي عالقه دارم‪.‬‬ ‫آخرين كتابي كه خواندم اسمش دالور زند بود‪.‬‬ ‫*حرف آخر؟‬

‫مي‌خواس��تم بگويم كه كارات��ه برخالف تصور‬ ‫خيلي‌ها‪ ،‬ورزش خشني نيست و براي دفاع شخصي‬ ‫است و توصيه مي‌كنم كه اگر مي‌توانند حتماً كاراته‬ ‫كد مطلب‪J56026 :‬‬ ‫را ياد بگيرند‪ .‬‬

‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫گفت‌وگو با محمدحسن عباسي دانش‌آموز پايه‌ي سوم دبيرستان واحد دكتر فاطمي‬

‫ورزش جواب مي‌دهد!‬

‫*چه ورزشي كار مي‌كني؟‬

‫ورزش تخصصي ام رزمي‌اس��ت‪ ،‬ولي در مس��ابقات‬ ‫بدمينتون مدال بدست آوردم‪.‬‬ ‫*چه ورزش زرمي‌انجام مي‌دهي؟‬

‫‪ FIGHT RANGER‬كه ش��اخه اي از كشتي‬ ‫كج است‪.‬‬ ‫*بدمينتون و «فاي�ت رنجر» چندان به هم مرتبط‬ ‫نيستند‪ .‬چه شد كه اين دو ورزش را انتخاب كردي؟‬

‫زم��ان كودكي براي س��رگرمي‌اين ب��ازي را انجام‬ ‫مي‌دادم كه بعد عالقه مند ش��دم و در دوران دبستان‬ ‫عضو تيم بدمينتون مدرس��ه شدم و مقام اول منطقه‬ ‫و دوم كش��وري را بدس��ت آوردم‪.‬در دوران راهنمايي‬ ‫براي مس��ابقات انتخابي شركت كردم كه حذف شدم‬ ‫و تا پارس��ال‪ ،‬بازي نمي‌كردم تا اين‌كه با پويا كرماني‬ ‫نژاد كه مقام كش��وري دارد در مدرسه آشنا شدم و با‬ ‫هم بازي مي‌كرديم كه مدرس��ه ب��راي تيم بدمينتون‬ ‫يار مي‌خواست كه من و پويا كرماني نژاد براي منطقه‬ ‫انتخاب ش��ديم و مقام س��وم را در اس��تان به دس��ت‬ ‫آوردي��م‪ .‬از طرفي هم فكر مي‌كردم كه از ورزش‌هاي‬ ‫رزمي‌بدم نيايد‪ ،‬به خاطر همين يك مدت رش��ته‌هاي‬ ‫ووشو و تكواندو را كار كردم‪ ،‬ولي چندان برايم جذاب‬ ‫نبود‪ .‬بعد از مدتي به واسطه‌ي يكي از اين دوستان با‬ ‫«فايت رنجر» آشنا شدم و از آنجايي كه اين ورزش به‬ ‫روحيات من مي‌خورد‪ ،‬به آن عالقمند شدم و تصميم‬ ‫به ادامه‌ي آن گرفتم‪.‬‬ ‫*ت�ا حاال در مس�ابقه‌اي مربوط ب�ه «فايت رنجر»‬ ‫شركت كرده‌اي؟‬

‫اين رش��ته مسابقه‌اي ندارد و تنها حركات نمايشي‬ ‫را به عنوان‌هاي ديگر اجرا مي‌كنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال در بخش‌هاي‬ ‫حركات نمايش��ي تكواندو و س��اير ورزش‌هاي رزمي‌يا‬ ‫جام‌هاي ارتش‪ ،‬وگرنه هيچ مسابقه‌اي ندارد‪.‬‬ ‫*به نظرم آدم خشني هستي‪ ،‬واقعا اين‌طور است؟‬

‫من كاري به كار كسي ندارم‪ ،‬ولي اگر كسي بخواهد‬

‫اذيت كند كوتاه نمي‌آيم‪ .‬اگر در مساله‌اي مقصر باشم‬ ‫كوت��اه مي‌آيم و عذرخواهي هم مي‌كن��م‪ ،‬اما در غير‬ ‫اين‌صورت باش��د‪ ،‬تا حال طرف مقابل را نگيرم‪ ،‬كوتاه‬ ‫نمي‌آيم!‬

‫*خوب‪ ،‬برگرديم سراغ بدمينتون؛ چه توپي را براي‬ ‫بدمينتون دوست داري؟ پَر يا پالستيكي؟‬

‫پالستيكي چون بازي با آن سخت تر است‪.‬‬

‫*در مسابقات از كدام توپ استفاده مي‌كنند؟‬

‫پالستيكي‪.‬‬

‫*قص�د داري كه بدمينت�ون را ادامه دهي يا آن را‬ ‫رها مي‌كني؟‬

‫فك��ر نمي‌كنم آن را ادامه بدهم‪ ،‬االن مدتي اس��ت‬ ‫كه دارم بدنسازي كار مي‌كنم و به ورزش‌هاي قدرتي‬ ‫عالقمندم‪.‬‬ ‫*در دانشگاه چه رشته‌اي را دوست داري بخواني‬

‫*اهل هنر هستي؟‬

‫قبال نقاشي كار مي‌كردم كه ادامه ندادم‪.‬‬

‫اگر روبوكاپ خوارزمي‌ام قبول شود‪ ،‬مي‌روم رشته‌ي‬ ‫كامپيوتر‪.‬‬

‫*اهل موسيقي چطور؟‬

‫بله‪ .‬سال گذشته در مسابقات منطقه ‪ ،2‬سوم شديم‬ ‫و در مسابقات هتل ‪ 2‬پژوهش‌سرا‪ ،‬ششم شديم و االن‬ ‫هم عضو تيم راديان هستم كه قب ً‬ ‫ال تيم مجتمع بود‪.‬‬

‫*چه نوع موسيقي گوش مي‌كني؟‬

‫*در مسابقات روبوكاپ هم شركت كرده‌اي؟‬

‫*درس يا ورزش؟‬

‫صد در صد ورزش‪.‬‬

‫*چرا اينقدر بر روي ورزش تعصب داري؟‬

‫چ��ون جوابي ك��ه مي‌خواس��تم از ورزش گرفتم و‬ ‫جاهاي��ي ك��ه الزم ب��وده ورزش به م��ن كمك كرده‬ ‫است‪.‬‬

‫*ورزش چه حسي به تو مي‌دهد كه ترجيح مي‌دهي‬ ‫آدم ورزشكاري باشي تا تحصيل‌كرده؟‬

‫ورزش به خص��وص ورزش‌هاي رزمي‌خيلي آدم را‬ ‫از لح��اظ رواني خالي مي‌كند خيلي از كارهايي را كه‬ ‫در خيل��ي از جاها نمي‌توان انج��ام داد‪ ،‬در انجا انجام‬ ‫مي‌دهي‪.‬‬

‫يك زماني درام مي‌زدم‪ ،‬ولي آن را هم ادامه ندادم‪.‬‬ ‫بيشتر موسيقي گوش مي‌كنم‪.‬‬ ‫راك‪.‬‬

‫*آخرين كتابي كه خواندي چه كتابي بود؟‬

‫راز‪ .‬ولي خيلي اهل مطالعه نيستم‪.‬‬

‫*چه رتبه‌اي در آزمون جامع مدرسه گرفتي؟‬

‫اكثرا ً رتبه ام زير ‪ 20‬بوده‪.‬‬

‫*از چه درسي خوشت مي‌آيد؟‬

‫عربي‪.‬‬

‫*از چه درسي خوشت نمياد؟‬

‫تاريخ‪.‬‬

‫*حرف آخر؟‬

‫مي‌خواستم از استاد ربوكاپم آقاي مهاجر تشكر كنم‬ ‫كه زحمات زيادي براي ما كشيدند‪.‬‬ ‫كد مطلب‪J56027 :‬‬

‫‪53‬‬


‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪54‬‬

‫*چه ورزشي كار مي‌كني؟‬

‫حدودا ً ‪ 4‬س��ال اس��ت كه ب��ه صورت حرفه‌اي ش��نا‬ ‫مي‌كنم‪.‬‬ ‫*تاكنون چه مقام‌هايي به دست آوردي؟‬

‫مقام قهرماني تهران در رده‌ي س��ني ‪ 12-11‬سال در‬ ‫رشته‌ي ‪ 50‬متر پروانه‪ 2 ،‬بار مقام سوم تهران‪ 4 ،‬بار مقام‬ ‫اول منطقه و همچنين ‪ 2‬بار مقام سوم منطقه در سال‌هاي‬ ‫مختلف كه دقيقا يادم نمي‌آيد‪.‬‬ ‫*چطور اين استعداد را در خودت كشف كردي؟‬

‫من از بچگي به ش��نا خيلي عالقه‌مند بودم‪ .‬يك روز با‬ ‫پدرم به بيرون از خانه رفته بوديم كه يك آگهي تست شنا‬ ‫ديدم با حمايت پدرم تصميم گرفتم كه در اين تست شركت‬ ‫كنم‪ .‬در آنجا وقتي كه شنا مي‌كردم سرپرست آن‌جا شناي‬ ‫مرا ديد و گفت من در اين رش��ته استعداد زيادي دارم‪ .‬به‬ ‫همين خاطر مرا به مدرس��ه‌ي شناي آزادي معرفي كرد و‬ ‫در آن‌جا شناي حرفه‌اي من آغاز شد‪.‬‬ ‫*چقدر تمرين مي‌كني؟‬

‫روزانه ‪ 5-4‬كيلومتر تمرين شنا مي‌كنم‪.‬‬

‫زير نظر هيئت ش��نا هس��تند بهترين‌ها را از بين شركت‬ ‫كنندگان بر اساس امتيازهايي كه در مسابقات منطقه به‬ ‫دست آورده‌اند‪ ،‬انتخاب مي‌كنند و يك تيم ‪ 6‬يا ‪ 7‬نفره ايجاد‬ ‫مي‌شود‪ .‬بعد از مسابقات منطقه‪ ،‬در مسابقات تهران شركت‬ ‫مي‌كنند و مقام‌هاي اول تا س��وم براي مسابقات كشوري‬ ‫مي‌روند و بعد‪ ،‬از آن‌ها بهترين نفرات براي مسابقات بين‬ ‫المللي برگزيده مي‌شوند‪.‬‬ ‫*تخصصت در كدام رشته از شنا است؟‬

‫شناي پروانه را از همه بهتر مي‌روم‪ ،‬بعد از آن سينه و‬ ‫بعد هم قورباغه‪.‬‬ ‫*در چند متر پروانه شركت مي‌كني؟‬

‫‪ 100‬متر‪.‬‬

‫*بدنسازي چقدر در شنا اهميت دارد؟‬

‫خيلي مهم است‪.‬ماروزانه قبل از شنا نيم ساعت مي‌دويم‬ ‫و هر روز در خانه حدوداً‪ 300-200‬تا درازنشست مي‌زنيم‪.‬‬ ‫از ‪ 15‬س��ال به باال هم بايد از وس��ايل بدنسازي استفاده‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫*بهترين خاطره ات از شنا؟‬

‫*در حال حاضر عضور تيمي هستي؟‬

‫من سال گذشته در مسابقات ليگ شنا عضو تيم مقاومت‬ ‫بودم ولي امسال به خاطر اين‌كه مجبور بوديم با كساني كه‬ ‫هفت سال از ما بزرگتر بودند مسابقه بدهيم نتوانستم در‬ ‫ليگ باشم‪.‬‬

‫* اين موضوع ناراحتت نمي‌كند كه امسال عضو هيچ‬ ‫تيمي‌نيستي؟‬

‫راستش خيلي نه‪ .‬چون فكر مي‌كنم دو سه سال آينده از‬ ‫كساني كه االن شنا مي‌كنند بهتر بتوانم شنا كنم و اين غيبت‬ ‫چند س��اله را جبران كنم‪ .‬اما در حال حاضر در مسابقات‬ ‫انتخابي كشور و قهرماني منطقه و استان شركت مي‌كنم‪.‬‬

‫يك بار در مس��ابقات تيمي‌‪5‬متر عقب بوديم‪ ،‬در شنا‬ ‫فاصل��ه ي ‪ 5‬متر خيلي زياد اس��ت و جب��ران اين فاصله‬ ‫خيلي سخت است من نفر آخري بودم كه بايد از تيممان‬ ‫مي‌پريدم‪ ،‬همه‌ي بچه‌ها نااميد بودند و مي‌گفتند ما آخر‬ ‫مي‌ش��ويم خالصه من پريدم و همه‌ي تيم‌ها را پشت سر‬ ‫گذاشتم و دوم شديم‪.‬‬ ‫*بدترين خاطره؟‬

‫مسابقات انتخابي آموزشگاه‌هاي كشور بود و حريفانم‬

‫*تا به حال براي تيم ملي انتخاب شده‌اي؟‬

‫در مسابقات كشوري شركت كرده‌ام ولي هنوز نتوانستم‬ ‫مقامي به دست بياورم كه بتوانم عضو تيم ملي باشم‪ .‬ولي‬ ‫سعي خودم را مي‌كنم تا روزي بتوانم در تيم ملي جايگاهي‬ ‫به دست بياورم‪.‬‬ ‫*چطور مي‌توان به تيم ملي راه پيدا كرد؟‬

‫بعد از ش��ركت در مسابقات منطقه مربيان منطقه كه‬

‫ز قهرمان المپيك‬

‫‪55‬‬

‫جوري بودند كه راحت مي‌توانستم برنده شوم چون قب ً‬ ‫ال با‬ ‫آن‌ها مسابقه داده بودم و از آن‌ها شناخت كافي داشتم اما‬ ‫موقع پريدن پايم ليز خورد و خطا گرفتند و حذف شدم‪.‬‬ ‫*برنامه‌ات براي آينده چيست؟‬

‫اين‌كه بهتر شنا كنم تا بتوانم در مسابقات كشوري مقام‬ ‫بياورم و براي مسابقات بين المللي انتخاب شوم‪.‬‬ ‫*وضعيت درس�ت چطور اس�ت؟ رتب�ه‌ات در آزمون‬ ‫جامع؟‬

‫درسم بد نيست‪ .‬در ‪ 90‬نفر‪ ،‬رتبه‌ام ‪ 30‬شد‪.‬‬

‫*اگر قرار باشد زماني بين درس و شنا يكي را انتخاب‬ ‫كني كدام را انتخاب مي‌كني؟‬

‫قطعاً درس را انتخاب مي‌كنم‪.‬‬

‫*بهترين ركوردت در شنا چقدر بوده؟‬

‫در شناي پروانه ‪ 1:18‬بوده در ‪ 100‬متر‪.‬‬ ‫*ركورد جهاني اين رشته چقدر است؟‬

‫‪48:50‬‬

‫بخش ششم‬

‫*بزرگترين آرزوي ورزشي‌ات چيست؟‬

‫اين‌كه يك روز قهرمان المپيك بشوم‪.‬‬

‫*به جز شنا سرگرمي‌ديگري هم داري؟‬

‫گزارش داخلي‬

‫فوتبال‪ ،‬واليبال و دو هم بازي مي‌كنم‪.‬‬

‫*كتاب غير درسي هم مي‌خواني؟‬

‫بش��تر به كتاب‌هاي علمي‌عالقه دارم مث ً‬ ‫ال كتاب «به‬ ‫م��ن بگو چرا» و همين‌طور كتاب‌هايي مربوط به زندگي‬ ‫دانشمندان‪.‬‬ ‫*ميانه‌ات با هنر چطور است؟‬

‫خيلي هنر را دوست ندارم‪.‬‬

‫*چه درسي را بيشتر از همه دوست داري؟‬

‫فيزيك‬

‫*مدرسه در رابطه با ورزشت حمايتي كرده؟‬

‫در مقايس��ه با مدرسه‌ي دبستانم خيلي بهتر بوده‪ ،‬در‬ ‫دبس��تان وقتي كه به خاطر مسابقات مدرسه نمي‌رفتم‪،‬‬ ‫منفي مي‌دادند و غيبت مي‌زدند ولي اين‌جا خودش��ان به‬ ‫من اعالم مي‌كنند كه چه زماني مسابقه دارم و كام ً‬ ‫ال شرايط‬ ‫من را درك مي‌كنند‪.‬‬ ‫*حرف آخر؟‬

‫به بچه‌ها توصيه مي‌كنم شنا را هميشه دنبال كنند چون‬ ‫خيلي ورزش مفيد و آرامش بخشي است‪.‬‬ ‫كد مطلب‪J56028 :‬‬

‫گفت‌وگو با علي مالكاظمي‬ ‫دانش‌آموز پايه‌ي دوم راهنمايي واحد آبشناسان‬

‫ي‬ ‫ك‬ ‫رو‬

‫چند ُبعدي‌ها‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫مي‌‬

‫شوم‬

‫درگذشت محمدرضا جهانبخشي‪56 /‬‬ ‫هواي پاك در همسايگي مجتمع‪56 /‬‬ ‫اردوي اصفهان ‪57 /‬‬ ‫جشنواره سرود‪58 /‬‬ ‫مسابقات شنا‪64 /‬‬


‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪56‬‬

‫گزارش داخلي‬

‫درگذشت محمدرضا جهانبخشي‬

‫برنام��ه‌ي اردويي پاي��ه‌ي اول همواره با بيم و اميدهاي ف��راوان از جانب دانش‌آموزان و‬ ‫خانواده‌هاي آن‌ها همراه است‪ .‬چرا كه اولين جدايي دانش‌آموز از خانواده و نخستين گام در‬ ‫جهت ايجاد استقالل نوجوان در زندگي است‪ .‬اين اردو با شعار «اردو‪ ،‬درس زندگي است»‬ ‫و در راس��تاي تجربه‌اندوزي و ايجاد محيطي نشاط‌انگيز مورد استقبال فراوان دانش‌آموزان‬ ‫و خانواده‌هاي آنان قرار گرفت‪ .‬مشخصه‌هاي اين سفر اردويي‪:‬‬ ‫حركت از راه‌آهن تهران‪ :‬ساعت ‪ 23:10‬دقيقه روز دوشنبه ‪1389/9/8‬‬ ‫محل اسكان‪ :‬اردوگاه شهيد بهشتي اصفهان با امكانات ورزشي گوناگون‪.‬‬ ‫مكان‌هاي مورد بازديد‪ :‬منارجنبان‪ ،‬باغ پرندگان‪ ،‬ميدان نقش جهان (مسجد شيخ‌لطف‌ا‪،...‬‬ ‫مسجد امام‪ ،‬عمارت عالي‌قاپو‪ ،‬بازار قيصريه)‪ ،‬موزه‌ي حيات طبيعي‪ ،‬پل خواجو‪ ،‬سي‌وسه‌پل‪،‬‬ ‫استفاده از تله‌كابين صفّه و‪...‬‬ ‫اهداف اردو‪ :‬گردش و تفريح‪ ،‬آشنايي و سازگاري دانش‌آموزان با زندگي جمعي‪ ،‬حركت به‬ ‫سوي استقالل فردي‪ ،‬مسئوليت‌پذيري‪ ،‬نظم‌پذيري و آشنايي با جاذبه‌هاي گردشگري ايران‪.‬‬ ‫برگش��ت از اصفهان‪ :‬س��اعت ‪ 23‬روز پنج‌شنبه ‪ 89/9/11‬ورود به تهران ‪ 6‬صبح‬ ‫جمعه ‪1389/9/12‬‬

‫اي دوس�ت! اي عزيز! كالم من و يارانت‪ ،‬رنگ‬ ‫و ب�وي غم مي‌ده�د! آخر تو‪ ،‬ناباوران�ه‪ ،‬چه زود‬ ‫و چه تلخ‪ ،‬به اس�يران خاك پيوس�ته‌اي! دنياي‬ ‫محمدرضا‪ ،‬كوتاه بود و نام نازنين تو‪ ،‬همين معنا‬ ‫را مي‌دهد؛ جهان‌بخشي‪.‬‬ ‫جهان رنج را به دنياداران و دنيا پرستان‪ ،‬واگذاشتي! بخشش از اين واالتر؟ نوجوان و جواني كه بازي روزگار‪ ،‬از او مي‌خواهد كه‬ ‫از حيات خويش بگذرد و به دنياي ش�گفت‌انگيزتري قدم نهد؛ آرامش تو! و غمي جانكاه بر وجود ياران! اس�فند‪ ،‬به نوروز مي‌رس�د‬ ‫و نوروز بي‌تو‪ ،‬طعمي ندارد! به يقين!‬ ‫اي محمدرضا! تو سنگيني خاك را تحمل كن و ما‪ ،‬غم سنگين از كف دادن تو!‬ ‫ياران و دوستان و دوستدارانت در مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي‬

‫هواي پاك در همسايگي مجتمع‬

‫گزارش داخلي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫نويسنده‪ :‬اميد ملك‌جاني‪ /‬پايه‌ي سوم دبيرستان‪ /‬واحد آبشناسان ‪2‬‬ ‫عكاس‪ :‬محمدحسين جارياني‪ /‬پايه‌ي سوم دبيرستان‪ /‬واحد آبشناسان ‪2‬‬

‫در پي آلودگي شديد هوا و اجراي طرح زوج و فرد وسايل نقليه شخصي‪ ،‬اغلب افراد براي‬ ‫كاهش آلودگي هواي پايتخت به تكاپو افتاده بودند تا بلكه هوا كمي قابل تنفس‌تر شود‪ .‬در‬ ‫اين بين بخش فرهنگي دبيرستان عالمه طباطبايي واحد آبشناسان ‪ 2‬در راستاي اين تالش‬ ‫جمعي‪ ،‬دس��ت به حركتي نمادين زد‪ .‬آقاي فتحي معاون فرهنگي دبيرس��تان‪ ،‬با هماهنگي‬ ‫و جم��ع ك��ردن عده‌اي از دانش‌آموزان داوطلب اين طرح زيبا و كوچك ولي اثرگذار را اجرا‬ ‫كردند‪ .‬در آن روز عده‌اي از دانش‌آموزان در زنگ آخر به انتظار آقاي فتحي ايستادند‪ .‬قرار‬ ‫بود تا محل مورد نظر پياده‌روي داش��ته باش��يم‪ .‬ما همراه آقاي فتحي بدون هيچ وسيله‌ي‬ ‫نقليه و دودزايي با پاي پياده به سوي مجتمع گل و گياه‪ ،‬واقع در جنوب خيابان طور حركت‬ ‫كرديم و حدود ‪ 15‬دقيقه در راه بوديم‪ .‬اين كار دو هدف داشت‪ :‬اول استفاده نكردن از وسايل‬ ‫نقليه‌ي دودزا كه خود به كاهش آلودگي هوا كمك مي‌كرد و دوم رفتن به سوي اين مجتمع‬ ‫كه خود يك مركز تصفيه‌ي هوا و ترغيب كردن س��اكنين براي خريد گل و گياه و اس��تفاده از آن‌ها در خانه‌ها مي‌باش��د‪ .‬ناگفته نماند كه اين كار‬ ‫از نظر علمي باعث جريان يافتن انرژي در خانه و نش��اط اعضاي خانواده مي‌ش��ود‪ .‬بعد از ‪ 15‬دقيقه پياده‌روي‪ ،‬كم‌كم نماي بيرون نمايش��گاه پيدا‬ ‫ش��د كه از ‪ 3‬س��الن تش��كيل شده بود‪ .‬طرح تاسيس مجتمع گل و گياه به عهده‌ي شهرداري بود كه به منظور جمع‌آوري فروشندگان گل و گياه‬ ‫سد معبر مي‌شدند اجرا گرديده كه خود جاي تقدير و قدرداني از مدير محترم‬ ‫كه در معابر عمومي بساط مي‌كردند و يا بر سر چهارراه‌ها موجب ّ‬ ‫شهرداري منطقه ‪ 5‬را دارد‪ .‬از در اصلي وارد سالن شماره‌ي ‪ 2‬شديم كه سر در آن با پالكاردهاي دهه‌ي فجر و ‪ 22‬بهمن مزين شده بود‪.‬در حين‬ ‫عكس انداختن از مجتمع بوديم كه فردي از غرفه‌داران با ما هم‌صحبت شدند و به سوال‌هاي متعدد ما پاسخ دادند‪ .‬هر سالن به منظوري خاص‬ ‫برپاشده بود‪ .‬در سمت چپ سالن شماره‌ي يك دفتر مدير بود‪ .‬اين سال به گل و گياه‌هاي مصنوعي و گل‌هاي بدون ريشه اختصاص داده شده‬ ‫است‪ .‬سالن شماره‌ي دو به گل‌هاي ريشه‌دار و گلدان‌هاي طبيعي از قبيل انواع درختچه‌ها‪ ،‬گلدان‌ها با برگ‌هاي آويز اختصاص داده شده بود كه‬ ‫با توجه به دستگاه تصفيه‌ي هوايي كه در دفتر مديريت بود‪ ،‬هوايي بسيار مطبوع و منظره‌اي بسيار چشم‌نواز به ارمغان آورده بود‪ .‬در آخر سالن‬ ‫‪ 3‬كه در كنار آن نمازخانه بود‪ ،‬از گل و گياه خبري نبود‪ ،‬بلكه به كيس��ه‌هاي خاك گلدان و ابزارها و وس��ايل باغداري از قبيل انواع قيچي‌هاي‬ ‫باغداري‪ ،‬سموم و وسايل آبياري و خاك و گلدان‌هاي پالستيكي و سفالي اختصاص داشت‪ .‬در آخر جا دارد از جناب آقاي گودرزي مدير محترم‬ ‫دبيرستان و جناب آقاي فتحي به منظور هماهنگي‌ها و اجراي اين طرح زيبا تشكر و قدرداني كنم‪.‬‬

‫اردوي اصفهان‬

‫مدرسه راهنمايي واحد آبشناسان‬

‫‪57‬‬


‫گزارش داخلي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪58‬‬

‫گزارش داخلي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪59‬‬

‫دهمين گلبانگ سرود دانش‌آموزي مجتمع‬

‫جشنواره «ترنم بهار» در قاب تصوير‬ ‫تاالر وزارت كشور‪ 15 -‬اسفندماه ‪1389‬‬ ‫پوشش خبري جشنواره توسط رسانه‌هاي ملي‬ ‫رضا ابراهيمي مجري برنامه در كنار مدير مجتمع‬

‫خيرمقدم مهندس مستوفي عضو شوراي سياستگذاري گلبانگ سرود‬

‫دكور جشنواره در تاالر وزارت كشور‬ ‫استقبال با شكوه خانواده‌ها‬

‫مسئوالن مجتمع در كنار مديران آموزش و پرورش و هنرمندان‬

‫اجراي سرود ستاره‌هاي خاكي توسط دبيرستان‌هاي جام‌جم‪،‬‬ ‫كارگرشمالي و آبشناسان ‪ 1‬به رهبري سيدرسول آل‌احمد‬

‫تقدير از هيات موسس مجتمع توسط ناصر فالحي كارشناس هنرهاي‬ ‫آوايي وزارت آموزش و پرورش‬

‫تجليل از مدال‌آوران المپيادهاي جهاني و رتبه‌هاي برتر كنكور سراسري‬


‫گزارش داخلي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫گزارش داخلي‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬

‫‪60‬‬

‫‪61‬‬

‫گروه همسرايان همكاران مجتمع‬

‫اجراي سرودهاي محلي توسط واحدهاي راهنمايي ميرداماد و فرمانيه به رهبري وحيد علي‌پور‬ ‫اجراي گروه ُكر ارديبهشت به رهبري حميد عسكري‬

‫نمايش حركات موزون «ايران ايران» توسط دبيرستان آبشناسان ‪ 1‬به كارگرداني عليرضا دهقاني‬

‫اجراي سرود «هنر» توسط كليه‌ي واحدهاي آموزشي‬ ‫اجراي سرود «بي‌تو به سر نمي‌شود» بهپويان به رهبري آتنا بااليي‬

‫اجراي سرود «بوي بهار» دبيرستان انديشه به رهبري زوفا لطفي‬

‫اجراي موسيقي سنتي توسط دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان مجتمع‬

‫اجراي سرود «سرزمين خدا» توسط واحدهاي فاطمي‪ ،‬آبشناسان ‪1‬و راهنمايي آبشناسان به رهبري حسين ذوالفقاري‬

‫اجراي سرود «آخرين بهار» توسط واحد مالصدرا به رهبري محمود آقامحمدي‬


‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫گزارش داخلي‬

‫‪62‬‬

‫عادل طالبي‬ ‫مدير واحد ا نفورماتيك‬

‫ويژگي‌هاي سايت مجتمع‬

‫در ششمين سال فعاليت وب سايت مجتمع‪ ،‬نگاهي اجمالي بر عملكرد آن خواهيم داشت‪.‬‬ ‫بديهي است چنين سايت گسترده اي با اين تعداد مراجعه كننده‌ي مطلع و فراوان‪ ،‬يك گروه‬ ‫مج��رب و كارآزم��وده را مي‌طلبد تا در ه��ر زمان بنا به اهميت موضوعات‪ ،‬صفحات س��ايت را‬ ‫اولويت‌بندي ش��ده به بازديدكنندگان ارائه كنند‪ .‬يكي از نكات اساس��ي اين كار‪ ،‬تحليل منابع و‬ ‫مراجعات است كه بايد با توجه به آن‪ ،‬سايت را مورد بررسي قرار دهند و آن را به روز برسانند‪ .‬در‬ ‫اين گزارش مروري خواهيم داشت بر آخرين گزارش عملكرد وب سايت در دي ماه ‪ .1389‬در‬ ‫ارائه اطالعات نيز به جاي تكيه بر حدس و گمان و نمودار‌هايي كه هيچ گاه منابع آن‌ها مشخص‬ ‫نمي‌شود‪ ،‬از ‪ Google Analytics‬و ‪ Alexa‬استفاده مي‏شود‪ .‬تمامي‌آمار فعاليت‌هاي وب سايت‬ ‫مجتمع‪ ،‬بر اس��اس اين دو منبع «موثق» تنظيم و ارائه مي‏ش��ود‪ .‬سعي كرده ايم در تنظيم اين‬ ‫گزارش به شكلي عمل كنيم كه عالوه بر ارائه‏ي آمار مربوط به سايت مجتمع‪ ،‬تا حدي شما نيز‬ ‫به صورتي كلي با برخي پارامترهاي موثر در «تحليل عملكرد سايت» آشنا شويد‪.‬‬ ‫دي ماه‪ ،‬فصل امتحانات اس��ت‪ .‬طبيعي اس��ت كه در اين فصل‪ ،‬وب س��ايت مجتمع كه اين‬ ‫روزها به يكي از قوي ترين مراجع نمونه‌ي س��وال تبديل ش��ده است‪ ،‬بازديدكنندگان بيشتري‬ ‫(حتي تا ‪ 20‬هزار نفر در روز) را شاهد باشد‪ .‬تعداد بازديدكنندگان سايت مجتمع در اين روز‌ها‬ ‫به طور متوسط حدود ‪ 10‬هزار نفر است‪ .‬در روزهاي عادي‪ ،‬متوسط تعداد بازديدكنندگان بين‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬هزار نفر اس��ت كه اين نش��ان مي‌دهد در دوره‌ي امتحانات‪ ،‬با توجه به باال رفتن تعداد‬ ‫جس��ت‌وجو‌ها براي دريافت نمونه‏ي س��وال در اينترنت‪ ،‬به طور متوسط تعداد بازديدكنندگان‬ ‫سايت مجتمع حدودا سه برابر مي‌شود‪.‬‬ ‫پيش از ارائه آمار و اطالعات مربوط به سايت‪ ،‬اين اصطالحات را با هم مرور مي‌كنيم‪:‬‬ ‫‪ .U.V‬يا ‪ Unique Visitor‬يعني تعداد بازديدكننده منفرد‪ .‬نكته‌ي مهم در اين پارامتر‬ ‫(ويژگي بنيادي) اين است كه بايد اين عدد‪ ،‬تعداد كاربران انساني (فردي كه پشت رايانه خود‬ ‫نشسته است و وب سايت را مشاهده مي‌كند يا با تلفن همراه از سايت بازديد مي‌كند) را نشان‬ ‫دهد‪ .‬به دليل اينكه انواع روبات‌ها و ‪‌Crawler‬ها مانند گوگل و ياهو هم صفحه‌هاي وب را باز‬ ‫مي‌كنند و محتواي آن‌ها را مي‌خوانند (براي ذخيره در بانك‌هاي اطالعاتي‌ش��ان و اس��تفاده در‬ ‫نتايج جس��ت‌وجو)‪ ،‬نبايد اين تعداد ش��امل اين نوع مراجعات هم باشد‪ .‬در بسياري از آمارهايي‬ ‫كه در س��ايت‌هاي مختلف درباره تعداد بازديدكننده‌ها اس��ت‪ ،‬اين نوع بازديد‌ها هم به حساب‬ ‫مي‌آيد‪ ،‬كه صحيح نيست‪ .‬يك سايت متوسط‪ ،‬بايد حداقل روزانه ‪ 1000‬بازديدكننده‏ي منفرد‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .P.V‬يا ‪ Page View‬يعني تعداد صفحات باز ش��ده توس��ط بازديدكنندگان منفرد‪ .‬مثال‬ ‫اگر يك سايت ‪ 100‬بازديدكننده داشته باشد و هر بازديدكننده هم ‪ 20‬صفحه را مشاهده كند‪،‬‬ ‫تعداد صفحات مشاهده شده‏ي آن سايت‪ 2000 ،‬صفحه خواهد بود‪ .‬در بسياري از آمارهاي ارائه‬ ‫شده توسط وب سايت‌ها شاهديم كه اين عدد را با عنوان «بازديد امروز» و عباراتي مشابه‪ ،‬در‬ ‫سايت‌ها نشان مي‌دهند كه تفاوت اين پارامتر با ‪ .U.V‬كامال مشخص است‪ .‬در اغلب سايت‌ها‬ ‫هم‪ ،‬در حالي كه حتي بازديد ‪‌Crawler‬ها و روبات‌هاي وب (وب‏بات‏ها) هم ش��مرده مي‌شود‪،‬‬ ‫آم��ار ‪ Page View‬به عنوان «تعداد بازديد» نمايش داده مي‏ش��ود (با عبارات مختلفي مانند‬ ‫«بازديد كل« و «بازديد امروز» و «بازديد هفته‌ي گذش��ته» و‪ )....‬كه در واقع هيچ كدام از اين‬

‫اعداد با اين نوع نمايش‪ ،‬واقعي نيس��تند و آمار واقعي بازديد‌هاي سايت را نشان نمي‌دهند‪ .‬يك‬ ‫سايت متوسط بايد حداقل ‪ 4‬تا ‪ 5‬هزار صفحه‌ي مشاهده شده داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ P.P.V‬يا ‪ :Page Per Visit‬اين عدد مشخص مي‌كند به طور متوسط هر بازديد كننده‬ ‫چند صفحه را در وب س��ايت مش��اهده مي‌كند‪ .‬در اين جا الزم اس��ت يادآوري شود كه به طور‬ ‫معمول‪ ،‬عده‌ي بسيار زيادي از بازديدكنندگان كه از طريق موتورهاي جست‌وجو وارد يك سايت‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬سريعا آن سايت را ترك مي‌كنند (صفحه را مي‌بندند)‪ ،‬زيرا صفحه‏ي نمايش داده شده‬ ‫مطابق با نظر آن‌ها نبوده است كه اين باعث مي‌شود عدد «‪ »1‬براي تعداد صفحات بازديدشده‬ ‫ثبت شود‪ .‬به عنوان مثال فرض كنيد كه از طريق موتور‌هاي جست‌وجو‪ 10 ،‬نفر وارد يك سايت‬ ‫مي‌شوند و از اين تعداد ‪ 5‬نفر با ورود به سايت‪ ،‬آن را مطابق با جست‌وجوي خود نمي‌يابند و آن‬ ‫را مي‌بندند و ‪ 5‬نفر بقيه‪ ،‬هر كدام ‪ 5‬تا ‪ 10‬صفحه را مشاهده كنند‪ .‬در اين حالت‪ PPV ،‬معادل‬ ‫تقريبا ‪ 3‬تا ‪ 4‬صفحه خواهد بود (به طور معمول عدد ‪ 3‬تا ‪ 4‬براي اغلب سايت‌ها به عنوان ‪PPV‬‬ ‫عدد خوب يا باالتر از متوسط به حساب مي‌آيد)‪.‬‬ ‫‪ ATS‬يا ‪ :Average Time on Site‬اين عدد نش��ان مي‌دهد كه به طور متوس��ط يك‬ ‫بازديدكننده چند دقيقه (يا ثانيه) در صفحات مختلف سايت به گردش مي‌پردازد‪ .‬نحوه‌ي محاسبه‬ ‫هم به اين صورت است كه با ورود يك بازديدكننده به سايت‪ ،‬ساعت و دقيقه و ثانيه‏ي ورود به‬ ‫سايت در يك متغيير ثبت مي‌شود‪ .‬هر صفحه‏ي جديد كه شخص مشاهده مي‌كند در يك متغير‬ ‫ديگر ثبت مي‌شود‪ .‬در نهايت‪ ،‬تفاضل آخرين باري كه بازديد كننده‪ ،‬از زمان ورود‪ ،‬يك صفحه‬ ‫از س��ايت را مش��اهده كرده است مدت زمان مشاهده سايت را به دست مي‌دهد‪ .‬مشخص است‬ ‫كه ش��خص براي صفحه آخر هم مدت زماني را صرف مي‌كند‪ ،‬اما چون صفحه‌ي ديگري را باز‬ ‫نمي‏كند «كه متغير دوم مقدار دهي شود»‪ ،‬عمال اين عدد از لحظه مشاهده‏ي اولين صفحه سايت‬ ‫تا ابتداي باز شدن آخرين صفحه‏اي كه بازديدكننده باز مي‌كند‪ ،‬محاسبه مي‌شود (به عبارت ساده‬ ‫تر‪ ،‬مدت زمان محاسبه شده شامل صفحه آخري كه بازديد كننده مشاهده مي‏كند‪ ،‬نمي‏شود)‪.‬‬ ‫براي يك سايت معمولي‪ ،‬عدد بين ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقيقه زمان خوبي به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫‪ .B.R‬يا ‪ :Bounce Rate‬اين عدد نش��ان دهنده درصد بازديدكننده‌هايي اس��ت كه با باز‬ ‫كردن سايت متوجه مي‌شوند كه اين سايت مطابق با نظر آن‌ها نيست و آن سايت را مي‌بندند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬اين عدد تطابق مراجعات با جست‌وجو‌ها را نشان مي‌دهد‪ BR .‬حدود ‪ 50‬درصد‪ ،‬نرخ معمول‬ ‫براي اغلب سايت‌ها است‪ .‬هرچقدر اين عدد كمتر باشد‪ ،‬به معني تخصصي تر بودن سايت است‪.‬‬ ‫زيرا يك سايت تخصصي با انتخاب مطالب مرتبط و مناسب‪ ،‬باعث مي‏شود فرد با جست‌وجوي‬ ‫خاص خود‪ ،‬به آن س��ايت مراجعه كند و آن س��ايت مرتبط با موضوع مورد نظرش باشد‪ .‬در يك‬ ‫سايت خوب اين عدد بايد حدود ‪ 30‬درصد يا كمتر باشد‪ .‬در سايت‌هايي كه خوب نيستند و به‬ ‫اصطالح ملقمه‌اي هستند از اطالعات مختلف و نامناسب يا وبالگ‌ها يا وب سايت‌هاي تبليغاتي‬ ‫و‪ ،...‬اين عدد حدود ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد است‪.‬‬ ‫ساير پارامترها در تحليل يك سايت‪:‬‬ ‫‪ -1‬گوگل‪ ،‬به هر صفحه از هر سايت‪ ،‬يك عدد اختصاص مي‌دهد با نام رتبه يا ‪Page Rank‬‬ ‫(كه با ‪ Google Page Rank‬يا ‪ GPR‬نمايش داده مي‌شود)‪ .‬هرچه اين عدد باالترباشد احتمال‬ ‫نمايش داده شدن آن صفحه در جست‌وجو‌هاي گوگل بيشتر است‪ .‬رتبه‏ي سايت را هم بر اساس‬

‫گزارش داخلي‬ ‫رتبه‏ي صفحه اصلي سايت تعيين مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬س��ايت ‪ Alexa.com‬هم ابزاري براي بررس��ي وضعيت ترافيك سايت‌ها است(‪Alexa‬‬ ‫‪ .)Traffic Rank‬اين سايت با بررسي انتقاالت بسته‌هاي داده در بستر اينترنت‪ ،‬آماري از سايت‌ها‬ ‫به تفكيك منطقه ارائه مي‌دهد كه در نوع خود جالب اس��ت‪ .‬مهمترين پارامترهاي اين س��ايت‪،‬‬ ‫‪ Traffic Rank‬است كه هم رتبه كلي (در جهان) را ارائه مي‌كند و هم رتبه در منطقه (يعني‬ ‫سايت در يك كشور خاص از نظر مورد توجه بودن در آن كشور در رتبه چندم قرار دارد)‪.‬‬ ‫البته پارامترهاي بسيار زيادي در تحليل يك سايت وجود دارند و به كار مي‌روند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬براي گرافيس��ت يا طراح گرافيكي س��ايت‪ ،‬مهم است كه بداند دقيقا بيشترين بينندگان‬ ‫س��ايت را با چه دقت تصويري يا ‪Resolution‬ي مش��اهده مي‌كنند تا طراحي خود را با آن‌ها‬ ‫وفق دهد‪ .‬يا پارامتر ديگري داريم كه مشخص مي‌كند چه درصدي از بازديدكنندگان جاوا دارند‬ ‫يا چه تعداد ‪ Flash‬بر روي مرورگرشان كار مي‌كند و‪.....‬اين نوع پارامترها‪ ،‬در تحليل‌هاي داخلي‬ ‫و فني مورد اس��تفاده قرار مي‌گيرد‪ .‬به عنوان مثال در ‪ Google Analytics‬بجز پارامتر‌هاي‬ ‫تحليل محتوايي و رفتاري بازديدكنندگان (كه عمال تعداد آن‌ها نامحدود اس��ت و به هر تعداد‬ ‫كه بخواهيم مي‌توانيد ‪ Goal‬يا ‪ Aim‬تعيين كرده و درصد رسيدن به آن‌ها را بررسي كنيد)‪،‬‬ ‫حدود ‪ 30‬پارامتر ثابت مانند سيستم عامل بازديدكنندگان‪ ،‬كلمات كليدي مورد استفاده‪ ،‬كشور‪،‬‬ ‫ش��هر‪ ،‬استان‪ ،‬منطقه‪ ،‬سرعت اينترنت‪،‬؛ نام و نگارش مرورگر و‪ ....‬نيز قابل نمايش است‪ .‬عبارت‬ ‫"‪ "Goal‬يا “‪ ”Aim‬هم به اين ترتيب است كه تعيين مي‌كنيد كه مي‌خواهيد ببينيد مثال چند‬ ‫درصد يا چه تعدادي از كاربران وارد صفحه ‪ x‬در س��ايت ش��ما ش��دند و سپس صفحه ‪ Y‬را باز‬ ‫كردند‪ .‬در چنين حالتي‪ ،‬اگر صفحه ‪ y‬صفحه‏ي سفارش اينترنتي باشد‪ ،‬به اين معني است كه‬ ‫چه درصدي از بازديدكنندگان‪ ،‬با ديدن صفحه كاال (صفحه ‪ )X‬عالقه مند به خريد ش��دند و‬ ‫كليد سفارش را زدند و به صفحه ‪ y‬مراجعه كردند‪ .‬يا حتي چه تعدادي از بازديدكنندگان پس‬ ‫از صفحه ‪ y‬به صفحه ‪ z‬كه صفحه‏ي پرداخت وجه سفارش و نهايي كردن فاكتور است مراجعه‬ ‫كردند‪ .‬چنين پارامترها و گزارش��اتي‪ ،‬مورد استفاده وسيع فروشگاه‌هاي اينترنتي قرار مي‌گيرد‬ ‫كه در اين مطلب‪ ،‬به آن‌ها نمي‌پردازيم‪.‬‬ ‫در ادامه متن‪ ،‬پارامترهاي گفته شده را با حروف اختصاري آن‌ها يعني ‪UV، PV، PPV،‬‬ ‫‪ ATS، BR، GPR‬و ‪ ATR‬نمايش مي‌دهيم‪ .‬دقت داش��ته باشيد كه اين حروف اختصاري در‬ ‫اين مطلب مورد استفاده قرا ر مي‌گيرند و استاندارد واحدي براي استفاده از اين حروف اختصاري‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در پايان مجددا يادآوري مي‌ش��ود كه تمام داده‌هاي اين مطلب بر اساس داده‌هاي‬ ‫‪ Google Analytics‬و ‪ Alexa‬تنظيم شده اند‪.‬‬ ‫وب سايت مجتمع (گزارش تا ‪ 15‬ژانويه ‪ 26( 2011‬دي‌ماه ‪:))1389‬‬

‫وب س��ايت مجتمع در ح��ال حاضر‪ 88 ،‬هزار صفحه ايندكس ش��ده در گوگل دارد‪ .‬تعداد‬ ‫صفحات ايندكس ش��ده‏ي سايت در موتورهاي جس��ت‌وجو‪ ،‬نزديك به تعداد صفحات متفاوت‬ ‫آن س��ايت اس��ت‪ .‬البته اين به معني تعداد مقاله يا مطلب مجزا نيست‪ .‬اين صفحات مي‌توانند‬ ‫ليست‌ها‪ ،‬نقشه‌ي سايت‪ ،‬صفحات عضو گيري‪ ،‬نمايش عكس و غيره هم باشد‪ .‬اگر مي‌خواهيد‬ ‫ببينيد كه يك وب س��ايت خاص‪ ،‬مثال سايت ‪ www.atalebi.com‬در گوگل چند صفحه‏ي‬ ‫ايندكس شده دارد‪ ،‬كافي است در گوگل‪ ،‬در همان بخشي كه عبارت را براي جست‌وجو تايپ‬ ‫مي‌كنيد‪ ،‬اين عبارت را بنويس��يد‪ site:www.atalebi.com:‬يا‪ site:atcce.com :‬و گوگل‬ ‫دقيقا به ش��ما نش��ان خواهد داد كه چه تعداد صفحه از اين سايت در بانك اطالعاتي‌اش وجود‬ ‫دارد و آن‌ها را با توجه به ‪GPR‬شان مرتب مي‌كند‪ .‬توجه داشته باشيد كه ممكن است تعداد‬ ‫صفحات ايندكس ش��ده‏ي س��ايت با يا بدون ‪ www‬متفاوت باش��د‪ .‬هر دو را بايد تست كنيد‪.‬‬ ‫معموال بدون ‪ www‬دقيق تر يا بيشتر است‪.‬همانطور كه در تصوير مشاهده مي‌كنيد‪ ،‬در طول‬ ‫يك ماه منتهي به ‪ 15‬ژانويه كه ماه پركاري وب سايت مجتمع به دليل مراجعه به سايت براي‬ ‫بانك س��واالت اس��ت‪ ،‬س��ايت مجتمع ‪ 342‬هزار بيننده (‪ )UV‬داشته است‪ .‬اين تعداد بيننده‪،‬‬ ‫‪ 3.782.041‬صفحه (حدود ‪ 4‬ميليون صفحه) را در سايت مشاهده كرده اند‪ .‬به طور متوسط‪،‬‬ ‫هر بازديدكننده تقريبا ‪ 11‬صفحه را در سايت مشاهده كرده است (يعني ‪ )11=PPV‬كه بيش‬ ‫از ‪ 3‬برابر حد معمول سايت‌هاي ديگر است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬سايت بالگفا‪ ،‬از نظر ‪ ،ATR‬سايت‬ ‫س��وم در ايران اس��ت‪ PPV .‬س��ايت بالگفا‪ ،‬حدود ‪ 6‬صفحه است كه مي‌توانيد اين را با ‪PPV‬‬ ‫حدود ‪ 11‬سايت مجتمع مقايسه كنيد‪.‬‬

‫‪1390‬‬ ‫بهار ‪1388‬‬ ‫شماره‪ 5618‬پاييز‬ ‫شماره‬ ‫تحمين زده مي‌شود كه در وب‪ ،‬حدود ‪ 200‬ميليون سايت وجود دارد‪ .‬سايت مجتمع در ايران‬ ‫از نظر مراجعه به آن در بين بيش از ‪ 200‬ميليون سايت موجود در وب ‪ ،‬رتبه ‪ 354‬را داراست‪.‬‬ ‫مي‌توانيد با مراجعه به نشاني ‪ http://www.alexa.com/topsites/countries/IR‬ليست‬ ‫سايت‌هايي را كه در رتبه‌هاي باالتر از سايت مجتمع قرار دارند مشاهده كنيد‪ .‬در اين ليست‪ ،‬به‬ ‫ترتي��ب‪ ،‬گوگل‪ ،‬ياهو‪ ،‬بالگفا‪ ،‬ميهن بالگ‪ ،‬پيوند‌هاي مفيد (همان صفحه معروف اين روز‌ها كه‬ ‫هر س��ايتي را مي‌زنيد نمايش داده مي‌ش��ود!)‪ ،‬تابناك و ويكي پديا رتبه‌هاي اول تا هفتم را دارا‬ ‫هستند‪ .‬اين عدد (رتبه ‪ )354‬را با رتبه ‪ 18.253‬سايت ‪ nodet.net‬مقايسه كنيد و با مراجعه به‬ ‫اين سايت‪ ،‬در پايين صفحه عدد ‪ 6‬ميليون بيننده را هم مورد توجه قرار دهيد‪ .‬مجموع بينندگان‬ ‫س��ايت مجتمع از س��ال ‪ 1386‬تا كنون كه سيس��تم ‪ Google Analytics‬بر روي آن نصب‬ ‫شده است و آمار تحليلي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد‪ ،‬مجموعا سه ميليون نفر با مشاهده ‪24‬‬ ‫ميليون صفحه بوده است‪ .‬از اين تعداد ‪ 1.5‬ميليون نفر مربوط به يك سال اخير است‪ .‬از تعداد‬ ‫‪ 3‬ميليون بيننده‏ي سايت‪ ،‬تقريبا‪ 2.9 ،‬ميليون نفر از ايران‪ 42 ،‬هزار نفر از آمريكا‪ 21 ،‬هزار نفر‬ ‫از كويت‪ 9 ،‬هزار نفر از امارات‪ 7 ،‬هزار نفر از آلمان‪ 5 ،‬هزار نفر از انگلستان‪ 4 ،‬هزار نفر از مالزي‪،‬‬ ‫‪ 4‬هزار نفر از كانادا و ‪ 3‬هزار نفر از پاكستان به سايت مجتمع مراجعه كرده اند‪.‬‬

‫‪ BR‬سايت مجتمع نيز در يك ماه منتهي به ‪ 15‬ژانويه ‪ ،2011‬حدود ‪ 21‬درصد است كه‬ ‫عددي بس��يار عالي اس��ت‪ .‬اگر در ‪ Alexa‬درصد ‪ BR‬سايت مجتمع را با سايت ياهو مقايسه‬ ‫كنيد مي‌بينيد كه در اين مدت‪ BR ،‬س��ايت مجتمع ‪ 10‬درصد كمتر از ياهو بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ايت‌هاي ايراني هم س��ايت تابناك كه س��ايت ششم در ايران اس��ت (از نظر ‪ATR)، BR‬‬ ‫حدود ‪ 30‬درصد دارد‪ .‬بالگفا كه س��ايت س��وم ايران است‪ BR ،‬حدود ‪ 40‬درصد را دارا است‪.‬‬ ‫آمار ديگر سايت مربوط به ورودي سايت است‪ .‬يعني از چه مرجعي به سايت مجتمع مراجعه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در اين يك ماه‪ 66 ،‬درصد مراجعات از طريق گوگل وارد س��ايت مجتمع ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫‪ 16‬درصد مس��تقيما نشاني سايت را وارد كرده اند‪ 7 ،‬درصد از طريق لينك‌هاي گوگل مانند‬ ‫‪ dmoz‬و ايميل‌هاي مجتمع و ‪ 2‬درصد هم از موتور جس��ت‌وجوي ‪ bing‬به س��ايت مجتمع‬ ‫مراجعه كرده اند‪.‬‬ ‫آمارهاي متنوع ديگري نيز وجود دارند كه بررسي آن‌ها اطالعات مفيدي را به خصوص از بعد‬ ‫فني به ما مي‌دهد‪ .‬مثال مقايسه‌ي مرورگري كه بازديدكنندگان با آن اقدام به مشاهده‌ي سايت‬ ‫مي‌كنند نشان مي‌دهد كه در اروپا بيش از ‪ 50‬درصد افراد از فايرفاكس استفاده مي‌كنند؛ اما در‬ ‫ايران اين ميزان كمتر از ‪ 30‬درصد است‪ .‬همچنين مرورگر كروم در ايران و آمريكا از محبوبيتي‬ ‫نزديك به ‪ 6‬درصد برخوردار است‪.‬‬ ‫در نهايت مي‌توان گفت‪ ،‬سيستم‌هاي تحليل سايت‪ ،‬چشم‌هاي طراحان و گردانندگان سايت‌ها‬ ‫هس��تند كه مي‌توانند از دريچه‏ي آن و با زاويه‏ي ديد كاربران به س��ايت خود نگاه كنند‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف را شناسايي و در جهت برطرف كردن آن‌ها آن تالش كنند و در جهت پررنگ شدن نقاط‬ ‫ق��وت‪ ،‬توان خود را به كار گيرند‪ .‬س��ايت مجتم��ع و واحد رايانه مجتمع نيز به صورت دائم اين‬ ‫آمارها را بررس��ي كرده و تالش مي‌كند در جهت هرچه بهتر و كاربرپس��ند شدن سايت تالش‬ ‫كند‪ .‬اما مي‌دانيم كه بررسي آمار‪ ،‬تحليل‌ها و نمودار‌ها فقط بخشي از كار است‪ .‬بخش مهم ديگر‬ ‫كار‪ ،‬توجه به نظرات‪ ،‬پيشنهادات و راهنمايي‌هاي شما عزيزان به خصوص در سايت است‪ .‬براي‬ ‫اين‌كه با ما در ارتباط باش��يد‪ ،‬لطفا به صفحه‌ي «تماس» در وب‌س��ايت مجتمع مراجعه كرده و‬ ‫پيام‌هاي خود را ثبت كنيد‪ .‬به تمام پيام‌هاي شما عزيزان توجه و رسيدگي مي‌شود و نتيجه‏ي‬ ‫آن نيز خدمت شما عزيزان ارسال مي‌شود‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪www.atcce.com‬‬ ‫‪www.atcce.com‬‬


‫گزارش داخلي‬

‫‪1388‬‬ ‫پاييز‪1390‬‬ ‫‪ 56‬بهار‬ ‫شماره ‪18‬‬

‫‪64‬‬

‫نتايج مسابقات شناي دانش‌آموزان واحدهاي‬ ‫مجتمع عالمه طباطبايي‬ ‫‪ 50‬متر كرال سينه‪:‬‬

‫‪ -1‬عرفان جوادي (آبشناسان ‪)1‬‬ ‫‪ -2‬كيارش عديلي (دكتر فاطمي)‬ ‫‪ -3‬حسام‌الدين مشكيني (آبشناسان ‪)1‬‬ ‫‪ -4‬شهاب رشيديان (مالصدرا)‬ ‫‪ 50‬متر قورباغه‪:‬‬

‫‪ -1‬علي جواهري (دكتر فاطمي)‬ ‫‪ -2‬علي مالكاظمي (راهنمايي آبشناسان)‬ ‫‪ -3‬پارسا قبادي (آبشناسان ‪)1‬‬ ‫‪ -4‬نيكان مظلومي (جام‌جم)‬

‫‪ 50‬متر كرال پشت‪:‬‬

‫‪ -1‬مهيار قاسمي (راهنمايي آبشناسان)‬ ‫‪ -2‬آروين ميرمحمدي (راهنمايي فرمانيه)‬ ‫‪ -3‬علي نجفي (مالصدرا)‬ ‫‪ -4‬سهند دهمياني (آبشناسان ‪)2‬‬ ‫‪ 50‬متر پروانه‪:‬‬

‫‪ -1‬مهيار قاسمي (راهنمايي آبشناسان)‬ ‫‪ -2‬كيارش عديلي (دكتر فاطمي)‬ ‫‪ -3‬عرفان جوادي (آبشناسان ‪)1‬‬ ‫‪ -4‬علي مالكاظمي (راهنمايي آبشناسان)‬

‫‪ 4×50‬آزاد تيمي‬

‫‪ -1‬آبشناس��ان ‪( 1‬جوادي‪ -‬مشكيني‪ -‬قبادي‬ ‫ حالجيان)‬‫‪ -2‬دكت��ر فاطم��ي (عديل��ي‪ -‬پ��اك ايمان‪-‬‬ ‫جواهري‪ -‬ابوالقاسمي)‬ ‫‪ -3‬آبشناسان ‪( 2‬عضدي‪ -‬شاه‌كرمي‪ -‬ضابطي‪-‬‬ ‫دهمياني)‬ ‫‪ -4‬راهنمايي آبشناس��ان (قاس��مي‪ -‬كاظمي‪-‬‬ ‫فالح‌سلطاني‪ -‬ابراهيمي)‬

javaneh andisheh # 56  

javaneh andisheh # 56

Advertisement