a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

RESULTATS

VOTACIONS ASSEMBLEA GENERAL

TOT COMENÇA AMB EL TEU VOT MARÇ 2020


Atenent al que estableixen els nostres Estatuts i el Codi Civil Català, en les nostres votacions: ■ Hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi els vots en blanc. ■ Hi ha majoria qualificada del 65% a favor en una votació, quan els vots a favor (SI) representin el 65% o més dels vots vàlids (sumatori dels vots a favor (SI), més els vots en contra (NO) i més els vots en blanc).

BLOC 1 NÚMERO: 2

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

Proposta: Mesa Tipus majoria: Simple

1352 (88%)

BLANC

178

Acceptada

NÚMERO: 5 Proposta: Interventors Tipus majoria: Simple

1333 (91%)

BLANC

125

Acceptada

NÚMERO: 10 Codi: 1669/1 Assemblea de Base: Rubí Document: Estatuts Article: 20.4.c Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

117 (13%)

NO

643 (72%)

BLANC

139 (15%)

Rebutjada

-2-


NÚMERO: 11 Codi: 1668/1 Assemblea de Base: Rubí Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.2. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

107 (15%)

NO

619 (85%)

BLANC

139

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 12 Codi: 1668/2 Assemblea de Base: Rubí Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.3. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

106 (15%)

NO

616 (85%)

BLANC

135

Rebutjada

NÚMERO: 13 Codi: 1966/1 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Estatuts Article: 20.4.c. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

180 (20%)

NO

588 (66%)

BLANC

125 (14%)

Rebutjada

-3-


NÚMERO: 14 Codi: 1966/5 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.2. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

178 (24%)

NO

576 (76%)

BLANC

111

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 15 Codi: 1966/6 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.3. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

182 (24%)

NO

567 (76%)

BLANC

110

Rebutjada

NÚMERO: 16 Codi: 1971/2 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Estatuts Article: 20.4.c. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

166 (19%)

NO

575 (67%)

BLANC

111 (13%)

Rebutjada

-4-


NÚMERO: 17 Codi: 1971/3 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.2. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

149 (21%)

NO

564 (79%)

BLANC

115

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 18 Codi: 1971/4 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.3. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

151 (21%)

NO

555 (79%)

BLANC

119

Rebutjada

NÚMERO: 19 Codi: 1975/3 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Estatuts Article: 20.4.c. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

146 (18% )

NO

571 (69%)

BLANC

113 (14%)

Rebutjada

-5-


NÚMERO: 20 Codi: 1975/4 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.2. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

134 (19%)

NO

561 (81%)

BLANC

110

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 21 Codi: 1975/5 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.3. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

132 (19% )

NO

554 (81%)

BLANC

115

Rebutjada

NÚMERO: 22 Codi: 1917 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Estatuts Article: 20.4.c. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

87

(11%)

NO

588 (75%)

BLANC

112 (14%)

-6-

Rebutjada


NÚMERO: 23 Codi: 1922 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.2. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

81

(12% )

NO

577

(88%)

BLANC

109

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 24 Codi: 1924 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.3. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

74

(11%)

NO

577

(89%)

BLANC

107

Rebutjada

NÚMERO: 25 Codi: 1966/2, 1495 i 1971/1 Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi + Solsona Document: Estatuts Article: 20.4.d. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Qualificada

216 (26% )

NO

534 (65%)

BLANC

72

(9%)

-7-

Rebutjada


NÚMERO: 26 Codi: 1496, 1966/7 i 1971/5 Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Solsona Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.4. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Simple

197 (27%)

NO

525 (73%)

BLANC

83

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 27 Codi: 1634/1 Assemblea de Base: Terrassa Document: Estatuts Article: 20.4.d. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

226 (28%)

NO

498 (61%)

BLANC

88

Rebutjada

(11%)

NÚMERO: 28 Codi: 1634/2 Assemblea de Base: Terrassa Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.4. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

224 (32%)

NO

483 (68%)

BLANC

86

Rebutjada

-8-


NÚMERO: 29 Codi: 1900/2, 1937/1 i 1944/1 Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja Document: Estatuts Article: 20.4.d. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

162 (21%)

NO

517 (66%)

BLANC

100 (13%)

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 30 Codi: 1937/4, 1944/4 i 1900/1 Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.4. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

155 (24%)

NO

503 (76%)

BLANC

102

Rebutjada

NÚMERO: 31 Codi: 1669/2 Assemblea de Base: Rubí Document: Estatuts Article: 20.4.d. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

61

NO

593 (78%)

BLANC

103 (14%)

Rebutjada

(8%)

-9-


NÚMERO: 32 Codi: 1668/3 Assemblea de Base: Rubí Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.4. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

55

NO

575 (91%)

BLANC

118

Rebutjada

(9%)

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 33 Codi: 1559 Assemblea de Base: Alt Urgell Document: Estatuts Article: 20.4.d. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

91

NO

568 (74%)

BLANC

106 (14%)

Rebutjada

(12%)

NÚMERO: 34 Codi: 1562 Assemblea de Base: Alt Urgell Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.4. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

97

NO

558 (85%)

BLANC

97

Rebutjada

(15%)

-10-


NÚMERO: 35 Codi: 1918 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Estatuts Article: 20.4.d. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

76

NO

566 (76%)

BLANC

103 (14%)

Rebutjada

(10%)

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 36 Codi: 1925 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.4. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

70

NO

565 (89%)

BLANC

97

Rebutjada

(11%)

NÚMERO: 37 Codi: 1904/2, 1937/2 i 1944/2 Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja Document: Estatuts Article: 20.4.e. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

220 (29%)

NO

454 (59%)

BLANC

96

(12%)

-11-

Rebutjada


NÚMERO: 38 Codi: 1904/1, 1937/5 i 1944/5 Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.5. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

215 (32%)

NO

450 (68%)

BLANC

92

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 39 Codi: 1966/3, 1561, 1636/1 i 1975/1 Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Alt Urgell + Terrassa Document: Estatuts Article: 20.4.e. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Qualificada

203 (25%)

NO

511 (64%)

BLANC

90

Rebutjada

(11%)

NÚMERO: 40 Codi: 1636/2, 1966/8, 1563 i 1975/6 Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Alt Urgell + Terrassa Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.5. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Simple

192 (28%)

NO

503 (72%)

BLANC

89

-12-

Rebutjada


NÚMERO: 41 Codi: 1919 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Estatuts Article: 20.4.e. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Qualificada

204 (26%)

NO

489 (61%)

BLANC

106 (13%)

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 42 Codi: 1926 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Mª Miralles Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.5. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Simple

205 (30%)

NO

488 (70%)

BLANC

95

Rebutjada

NÚMERO: 43 Codi: 1907/2, 1937/3 i 1944/3 Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja Document: Estatuts Article: 20.4.f. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Qualificada

207 (27%)

NO

457 (60%)

BLANC

980 (13%)

-13-

Rebutjada


NÚMERO: 44 Codi: 1937/6, 1944/6 i 1907/1 Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.6. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

200 (30%)

NO

456 (70%)

BLANC

94

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 45 Codi: 1966/4, 1637/1 i 1975/2 Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi + Terrassa Document: Estatuts Article: 20.4.f. Tipus d’esmena: Supressió

186 (23%)

NO

510 (64%)

BLANC

99

Rebutjada

(12%)

NÚMERO: 46 Codi: 1637/2, 1966/9 1975/7 Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Terrassa Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.6. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Simple

176 (26%)

NO

507 (74%)

BLANC

93

-14-

Rebutjada


NÚMERO: 47 Codi: 1742 Assemblea de Base: San Joan Despí Document: Estatuts Article: 20.4.f. Tipus d’esmena: Modificació

123 (16%)

NO

557 (72%)

BLANC

93

Rebutjada

(12%)

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 48 Codi: 1743 Assemblea de Base: San Joan Despí Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.6. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

112 (17%)

NO

554 (83%)

BLANC

91

Rebutjada

NÚMERO: 49 Codi: 1920 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Estatuts Article: 20.4.f. Tipus d’esmena: Supressió

172 (21%)

NO

533 (66%)

BLANC

107 (13%)

-15-

Rebutjada


NÚMERO: 50 Codi: 1928 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Reglament de règim intern Article: 8.1.6. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Simple

164 (24%)

NO

531 (76%)

BLANC

110

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 51 Codi: 1639 Assemblea de Base: Terrassa Document: Estatuts Article: 22.3.a. Tipus d’esmena: Modificació

177

NO

724 (64%)

BLANC

237 (21%)

Rebutjada

(16%)

NÚMERO: 52 Codi: 1663, 1897, 1941 i 1942 Assemblea de Base: Palafrugell, Les Borges del Camp, Canonja i Valls Document: Estatuts Article: 22.3.a. Tipus d’esmena: Modificació

447 (41%)

NO

458 (42%)

BLANC

178 (16%)

-16-

Rebutjada


NÚMERO: 53 Codi: 1983 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Estatuts Article: 22.3.a. Tipus d’esmena: Modificació

333 (30%)

NO

581 (53%)

BLANC

180 (16%)

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 54 Codi: 1921 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Estatuts Article: 22.3.a. Tipus d’esmena: Modificació

175 (17%)

NO BLANC

630 (61%) 234 (23%)

Rebutjada

NÚMERO: 55 Codi: 1966/10 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.7.1. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

251 (29%)

NO

623 (71%)

BLANC

140

Rebutjada

-17-


NÚMERO: 56 Codi: 1971/6 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.7.1. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

228 (28%)

NO

597 (72%)

BLANC

126

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 57 Codi: 1975/8 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.7.1. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

206 (26%)

NO

599 (74%)

BLANC

136

Rebutjada

NÚMERO: 58 Codi: 1929 Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles Document: Reglament de règim intern Article: 8.7.1. Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

159 (21%)

NO

607 (79%)

BLANC

138

-18-

Rebutjada


NÚMERO: 59 Codi: 1966/7 Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi Document: Reglament de règim intern Article: 8.7.2. Tipus d’esmena: Supressió Tipus majoria: Simple

190 (23%)

NO

638 (77%)

BLANC

103

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 60 Codi: 1752 Assemblea de Base: San Joan Despí Document: Reglament de règim intern Article: 9.3.3. bis Tipus d’esmena: Modificació Tipus majoria: Simple

177

NO

578 (77%)

BLANC

145

Rebutjada

(23%)

NÚMERO: 61 Codi: 1 Assemblea de Base: Badalona Document: Full de Ruta Article: Tots Tipus d’esmena: Totalitat Tipus de majoria: Simple

172 (14%)

NO

1025 (86%)

Rebutjada

BLANC 180

-19-


NÚMERO: 62 Codi: 3 Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi Document: Full de Ruta Article: Tots Tipus d’esmena: Totalitat Tipus de majoria: Simple

302 (27%)

NO

822 (73%)

BLANC

221

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

BLOC 2 NÚMERO: 63 Codi: 11 Assemblea de Base: Sant Martí Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 3 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

227 (20%)

NO

906 (80%)

BLANC

113

Rebutjada

NÚMERO: 64 Codi: 79, 81, 82, 87, 89 Assemblea de Base: Alt Urgell, Gràcia, L’Hospitalet de Llobregat, Roselló, Sant Just Desvern Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 11 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

491 (39%)

NO

758 (61%)

BLANC

73

-20-

Rebutjada


NÚMERO: 65 Codi: 119, 131 Assemblea de Base: Alt Urgell, La Segarra Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 16 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

510 (46%)

NO

590 (54%)

BLANC

109

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 66 Codi: 155, 156, 159, 160, 162, 164, 165, 168 Assemblea de Base: Argentona, Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Mataró, Ripollet, Rosselló, La Segarra Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 20 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

634 (53%)

NO

562 (47%)

BLANC

84

Acceptada

NÚMERO: 67 Codi: 176 Assemblea de Base: Informàtica Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 20 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

329 (32%)

NO

687 (68%)

BLANC

141

Rebutjada

-21-


NÚMERO: 68 Codi: 187 Assemblea de Base: Girona Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 26 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

487 (45%)

NO

599 (55%)

BLANC

85

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 69 Codi: 190 Assemblea de Base: La Segarra Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 26 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

125 (13%)

NO

864 (87%)

Rebutjada

BLANC 110

NÚMERO: 70 Codi: 198, 199, 204, 206, 210 Assemblea de Base: Argentona, Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sant Just Desvern Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 29 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

249 (24%)

NO

784 (76%)

BLANC

99

-22-

Rebutjada


NÚMERO: 71 Codi: 216 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 31 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

269 (26%)

NO

749 (74%)

BLANC

85

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 72 Codi: 222 Assemblea de Base: Girona Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 33 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

369 (35%)

NO

698 (65%)

BLANC

55

Rebutjada

NÚMERO: 73 Codi: 225, 229 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat, Roselló Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 34 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

115 (12%)

NO

873 (88%)

BLANC

86

-23-

Rebutjada


NÚMERO: 74 Codi: 238, 244 Assemblea de Base: Alt Urgell, Roselló Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 38 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

144 (15%)

NO

808 (85%)

BLANC

107

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 75 Codi: 257 Assemblea de Base: Gràcia Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 39 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

188 (19%)

NO

815 (81%)

BLANC

71

Rebutjada

NÚMERO: 76 Codi: 349 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 42 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: xx

149 (15%)

NO

840 (85%)

BLANC

69

-24-

Rebutjada


NÚMERO: 77 Codi: 350, 353, 356, 357 Assemblea de Base: Alt Urgell, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Ripollet, Roselló Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 42 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

253 (24%)

NO

801 (76%)

BLANC

87

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 78 Codi: 377, 391, 392 Assemblea de Base: Roselló, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Sant Just Desvern Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 45 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

200 (21%)

NO

755 (79%)

BLANC

91

Rebutjada

NÚMERO: 79 Codi: 371, 381 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 45 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

183 (19%)

NO

763 (81%)

BLANC

97

-25-

Rebutjada


NÚMERO: 80 Codi: 372, 382, 388 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 45 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

219 (23%)

NO

739 (77%)

BLANC

84

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 81 Codi: 373, 384, 389 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 45 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

233 (25%)

NO

690 (75%)

BLANC

99

Rebutjada

NÚMERO: 82 Codi: 383 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 45 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

178 (19%)

NO

750 (81%)

BLANC

101

-26-

Rebutjada


NÚMERO: 83 Codi: 385 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 45 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

104 (11%)

NO

801 (89%)

BLANC

96

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 84 Codi: 259 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 48 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

161 (17%)

NO

793 (83%)

BLANC

63

Rebutjada

NÚMERO: 85 Codi: 266, 268, 271 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Roselló Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 49 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

92 (11%)

NO

773 (89%)

BLANC

137

-27-

Rebutjada


NÚMERO: 86 Codi: 274 Assemblea de Base: badalona Document: Full de Ruta Article: Paràgrafs 49 i 51 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

272 (29%)

NO

661 (71%)

BLANC

83

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 87 Codi: 282 Assemblea de Base: Girona Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 49 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

174 (18%)

NO

787 (82%)

BLANC

74

Rebutjada

NÚMERO: 88 Codi: 291 Assemblea de Base: graciaperlaindependencia Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 51 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

186 (20%)

NO

767 (80%)

BLANC

57

-28-

Rebutjada


NÚMERO: 89 Codi: 292 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 51 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

100 (11%)

NO

836 (89%)

BLANC

66

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 90 Codi: 297, 299, 301, 305 Assemblea de Base: Gràcia, L’Hospitalet de Llobregat, Roselló, Ciutat Vella Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 51 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

112 (13%)

NO

784 (88%)

BLANC

102

Rebutjada

NÚMERO: 91 Codi: 290, 309, 311, 324, 325 Assemblea de Base: Ripollet, Mataró, Roselló, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Sant Just Desvern Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 51 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

156 (17%)

NO

768 (83%)

BLANC

89 -29-

Rebutjada


NÚMERO: 92 Codi: 312, 315 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 51 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

126 (14%)

NO

787 (86%)

BLANC

65

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 93 Codi: 316, 319, 321 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Alt Urgell Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 51 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

Rebutjada

264 (27%)

NO 732 (73%) BLANC

72

NÚMERO: 94 Codi: 317, 322 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat, Alt Urgell Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 51 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

257 (26%)

NO

750 (74%)

BLANC

58

-30-

Rebutjada


NÚMERO: 95 Codi: 320 Assemblea de Base: Alt Urgell Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 51 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

121 (14%)

NO

767 (86%)

BLANC

70

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 96 Codi: 328 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 52 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

156 (18%)

NO

724 (82%)

BLANC

83

Rebutjada

NÚMERO: 97 Codi: 329 Assemblea de Base: Sant Martí Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 52 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

234 (26%)

NO

651 (74%)

BLANC

87

Rebutjada

-31-


NÚMERO: 98 Codi: 337 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 53 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

170 (20%)

NO

689 (80%)

BLANC

101

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 99 Codi: 339, 342, 344, 345 Assemblea de Base: Alt Urgell, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Ripollet, Roselló Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 53 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

72

NO

776 (92%)

BLANC

119

Rebutjada

(8%)

NÚMERO: 100 Codi: 409 Assemblea de Base: Girona Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 61 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

387 (38%)

NO

621 (62%)

BLANC

94

Rebutjada

-32-


NÚMERO: 101 Codi: 412 Assemblea de Base: Lleida Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 61 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

195 (23%)

NO

655 (77%)

BLANC

117

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 102 Codi: 417 Assemblea de Base: Brussel·les Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 63 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

144 (16%)

NO

736 (84%)

BLANC

102

Rebutjada

NÚMERO: 103 Codi: 427 Assemblea de Base: Ciutat Vella Document: Full de Ruta Article: Paràgrafs 71 i 72 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

245 (30%)

NO

577 (70%)

BLANC

114

Rebutjada

-33-


NÚMERO: 104 Codi: 433 Assemblea de Base: Informàtica Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 73 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

219 (25%)

NO

640 (75%)

BLANC

103

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 105 Codi: 434 Assemblea de Base: Informàtica Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 75 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

273 (32%)

NO

584 (68%)

BLANC

98

Rebutjada

NÚMERO: 106 Codi: 442 Assemblea de Base: Lleida Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 83 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

179 (20%)

NO

701 (80%)

BLANC

75

Rebutjada

-34-


NÚMERO: 107 Codi: 450 Assemblea de Base: Alt Urgell Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 84 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

269 (28%)

NO

703 (72%)

BLANC

65

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 108 Codi: 446, 448, 460, 463, 464 Assemblea de Base: Mataró, Ripollet, Roselló, La Llacuna i Santa Maria de Miralles, Sant Just Desvern Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 85 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

134 (15%)

NO

749 (85%)

BLANC

90

Rebutjada

NÚMERO: 109 Codi: 449, 457, 461, 462 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, segarra, La Llacuna i Santa Maria de Miralles Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 85 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

291 (30%)

NO

681 (70%)

BLANC

71 -35-

Rebutjada


NÚMERO: 111 Codi: 458 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 85 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

106 (12%)

NO

752 (88%)

BLANC

79

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 112 Codi: 459 Assemblea de Base: L’Hospitalet de Llobregat Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 85 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

233 (24%)

NO

719 (76%)

BLANC

81

Rebutjada

NÚMERO: 113 Codi: 510 Assemblea de Base: Ciutat Vella Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 100 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

264 (32%)

NO

563 (68%)

BLANC

111

Rebutjada

-36-


NÚMERO: 114 Codi: 511 Assemblea de Base: Ciutat Vella Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 100 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

289 (35%)

NO

535 (65%)

BLANC

111

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 115 Codi: 512 Assemblea de Base: Ciutat Vella Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 100 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

276 (33%)

NO

573 (67%)

BLANC

88

Rebutjada

NÚMERO: 116 Codi: 513 Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi Document: Full de Ruta Article: Paràgrafs 103 i 104 Tipus d’esmena: Supressió Tipus de majoria: Simple

151 (18%)

NO

698 (82%)

BLANC

140

-37-

Rebutjada


NÚMERO: 117 Codi: 532 Assemblea de Base: Girona Document: Full de Ruta Article: Després del paràgraf 103 Tipus d’esmena: Addició Tipus de majoria: Simple

204 (24%)

NO

646 (76%)

BLANC

147

Rebutjada

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

NÚMERO: 118 Codi: 535, 538, 545, 546 Assemblea de Base: Alt Urgell, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Martí, La Segarra Document: Full de Ruta Article: Paràgraf 104 Tipus d’esmena: Modificació Tipus de majoria: Simple

149 (17%)

NO

712 (83%)

BLANC

124

Rebutjada

BLOC 3 NÚMERO: 201 Codi: 1 Document: Informe de gestió del Secretariat Nacional Tipus de majoria: Simple

1981 (94%)

NO

136 (6%)

BLANC

186

-38-

Acceptada


NÚMERO: 202 Codi: 2 Document: Informe econòmic de l’Execici Tipus de majoria: Simple

1963 (95%)

NO

93 (5%)

BLANC

179

Acceptada

NÚMERO: 203

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

Codi: 3 Document: proposta de pressupost de l’exercici 2020 Tipus de majoria: Simple

1919 (97%)

NO

59 (3%)

BLANC

234

Acceptada

NÚMERO: 204 Codi: 4, 1 Document: proposta de modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern Tipus de majoria: Qualificada

1711 (78%)

NO

227 (10%)

BLANC

253 (12%)

Acceptada

NÚMERO: 205 Codi: 4, 2 Document: proposta de modificació del Reglament de Règim Intern vinculada a la moció Tipus de majoria: Simple

1781 (95%)

NO

96 (5%)

BLANC

282

-39-

Acceptada


NÚMERO: 206 Codi: 4, 3 Document: Votació de la proposta de modificació del Reglament de Règim Intern vincula Tipus de majoria: Simple

1860 (96%)

NO

80 (4%)

BLANC

219

Acceptada

NÚMERO: 207

RESULTATS VOTACIOS · VIII ASSEMBLEA GENERAL

Codi: 5 Document: Full de Ruta Tipus de majoria: Simple

1985 (92%)

NO

182 (8%)

BLANC

141

Acceptada

NÚMERO: 208 Codi: 6 Proposta: Convocatòria d’eleccions al Secretariat Nacional Tipus de majoria: Simple

2098 (98%)

NO

40 (2%)

BLANC

84

-40-

Acceptada

Profile for assemblea

Resultat Votacions VIII Assemblea General  

Resultats de la VIII Assemblea General

Resultat Votacions VIII Assemblea General  

Resultats de la VIII Assemblea General

Profile for assemblea