Catalogus voorjaar 2021

Page 1

CATALOGUS VOORJAAR

2021

UPA

University Press Antwerp

VUBPRESS


Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om van alles op de hoogte te zijn, of schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.aspeditions.be

ASPeditions VUBPRESS

@ASPeditions

Academic & Scientific Publishers (A.S.P.)

Academic & Scientific Publishers is gespecialiseerd in wetenschappelijke en educatieve uitgaven en bestaat uit drie imprints: ASP Editions, VUBPRESS en University Press Antwerp (UPA)


Beste boekenliefhebber, Met gepaste trots presenteren wij u onze voorjaarscatalogus. Een indrukwekkende oogst publicaties, gezaaid en met veel toewijding verzorgd in een jaar waarin een virus onze samenleving in alle geledingen trof. Ook de boekensector ontsnapte niet aan de storm. Met voorliggend aanbod, hopen we als academisch-wetenschappelijke uitgeverij om samen met onze auteurs en onze partners van het boekenvak in 2021 de kiemen te leggen voor een succesvolle wederopstanding. Enkele van onze nieuwe boeken verwijzen rechtstreeks naar de impact van corona en blikken vooruit op de post-pandemiesamenleving. Wat hebben we geleerd op wetenschappelijk, economisch, religieus, ruimtelijk, politiek en sociaal vlak? Hoe organiseren we de samenleving van de toekomst? En welke rol kan levensbeschouwing hierin spelen? Andere publicaties laten ons tijdloos filosoferen over kunst en cultuur, ja zelfs over pornografie of over de zin en onzin van de geschiedenis. Of ze onderzoeken net de actualiteit, de journalistiek, de werking van de traditionele en de nieuwe media en hun impact op onze democratie, onze identiteit en ons denken. Onze blik is zowel lokaal op Brussel, Vlaanderen, België en Europa gericht als globaal. Hoe kunnen we van de klimaatverandering een systeemverandering maken? Welke rol bedelen we de stad toe? Is collectief wonen de toekomst? Diversiteit troef dus in ons voorjaarsaanbod. En dat mag u voor een aantal titels zelfs letterlijk nemen. Onze auteurs houden een pleidooi voor meer diversiteit in het hoger onderwijs, in het nieuwsaanbod, in ons denkkader over economie en migratie. Maar ze onderzoeken ook het extreemrechtse gedachtegoed en religieus radicalisme. Verschillende zijden van dezelfde medaille. We hebben oog voor zowel het belang van uniforme standaarden in de economie als voor de menselijke factor van de essentiële economie en de zachte, persoonlijke vaardigheden van de moderne ondernemer. Van het denken over de economie tot de economie van het denken. Met een frisse blik op de nieuwe domeinen Communicatiewetenschappen en Public management, economie & ondernemerschap hebben we ons aanbod zowel in de breedte als de diepte uitgebouwd, onze klassieke uitgeefdomeinen werden bovendien versterkt. En met onze open access-publicaties scherpen we ook ons academisch profiel verder aan. Onze boeken transformeren de (denk)kamer tot kosmos, bieden een wetenschappelijk kompas waarmee we graag de maatschappij injecteren. Een vaccin tegen vervelling en verveling. Een kenniskuur voor de nieuwsgierige lezer.

Met hartelijke groet, Stefaan Janssens Directeur ASP Editions


In deze catalogus


1

FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE 7

2

GESCHIEDENIS

23

3

POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

33

4

COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 43

5

PUBLIC MANAGAMENT, ECONOMIE & ONDERNEMERSCHAP

49

6

RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT & STADSSTUDIES

55

7

KUNST EN CULTUUR

65

8

ONDERWIJS / EDUCATIEVE UITGAVEN

71

9

OPEN ACCESS

79FILO

LEVE SOFIE REL NSBES , IGIE CHO U

WIN

G&


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

KUNST OF PORNOGRAFIE? EEN FILOSOFISCHE VERKENNING

Seks is overal. In kranten en tijdschriften, in advertenties op bushokjes, op televisie en het internet, op Instagram en Snapchat. Seks beheerst en betovert onze beeldcultuur. Af en toe roept die onafgebroken stroom van seksuele beelden kritiek op. We lezen over de ‘pornoficatie’ van onze cultuur en hoe de modeindustrie zelfs kinderen verleidt om sexy strings te kopen. We horen dat we aan porno verslaafd zijn, dat alles van waarde vervliegt en dat we steeds intensere prikkels nodig hebben. Een zeldzame keer merkt iemand op dat de constante seksuele objectivering van vrouwenlichamen de genderongelijkheid in stand houdt. Als seks overal is, is het niet verwonderlijk dat seks ook in kunst te vinden is.

Petra Van Brabandt en Hans Maes

Kunst of pornografie?

Een filosofische verkenning FORMAAT: 14 x 21 cm OMVANG: 200 blz. AFWERKING: paperback, met illustraties PRIJS: 21,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 90 5718 943 2 OMSLAGONTWERP: Illustratie: Geert Verschuere

Ontwerp: Jan Hendrickx

VERSCHIJNINGSDATUM: 11/02/2021

8

Kunst en pornografie lijken elkaar uit te sluiten: het ene maakt het mooiste en het beste in ons wakker, het andere onderwerpt ons aan hitsigheid en dierlijkheid. Het ene viert de schoonheid van de vrouw, het andere is een kwestie van geweld en onderwerping. Toch is de relatie tussen kunst en pornografie genuanceerder dan ze op het eerste gezicht lijkt. In deze filosofische verkenning nemen filosofen Petra Van Brabandt en Hans Maes zowel kunst als pornografie onder de loep en ontdekken ze dat de dingen soms helemaal niet zijn wat ze lijken.


PETRA VAN BRABANDT is filosofe. Ze werkt op Sint Lucas Antwerpen als hoofd onderzoek en is docente in semiotiek en cultuurkritiek. Ze schrijft over pornografie, kunst, natte esthetiek en de relatie tussen kunst en politiek.

HANS MAES is directeur van het Aesthetics Research Centre aan de University of Kent (Groot-Brittannië). Hij doceert er kunstfilosofie en media-ethiek. Eerder verschenen van zijn hand Wat is Sexy? (2019), Conversations on Art and Aesthetics (2017) en Pornographic Art and the Aesthetics of Pornography (2013).

9


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

DEMOCRATIE EN EDUCATIE OVER BURGERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING

Democratie en educatie onderhouden een innige relatie met elkaar. Het ene begrip vooronderstelt het andere en vice versa. Het democratische paradigma impliceert een educatieve ruimte waarin burgers opgevoed worden om zelf vorm te geven aan de samenleving. Als ideaal ambieert educatie dan weer de ontwikkeling en (zelf) ontplooiing van mensen tot mondige burgers. In dit wijsgerig-agogische werk gaat Pieter Meurs op zoek naar de normatieve implicaties van deze relatie. Tot wat soort burgers voedt de hedendaagse democratie mensen op? Wat betekent het om een ‘goede’ burger te zijn? Vertrekkend vanuit hedendaagse burger- en protestbewegingen analyseert hij de politieke betekenis van de huidige samenleving en gaat hij na welke gevolgen dit heeft voor begrippen als burgerschap, burgerschapseducatie en (het ideaal van) maatschappelijke verandering.

Pieter Meurs

Democratie en educatie Over burgerschap en maatschappelijke verandering FORMAAT: 14,8 x 21 cm OMVANG: 125 blz. PRIJS: 17,95 euro ISBN: 978 94 6117 134 4 OMSLAGONTWERP: Stephanie Jacobs VERSCHIJNINGSDATUM: april 2021

10

PIETER MEURS studeerde Agogische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij is als docent verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert in nationale en internationale tijdschriften en is auteur van het wijsgerig-agogisch essay Tegen Verbeelding (2017) en van Inleiding tot de Agogische Wetenschappen (2019).


VAN DEZELFDE AUTEUR

Inleiding tot de agogische wetenschappen ISBN: 97 894 6117 093 4 PRIJS: 26 euro

HERZIENE EDITIE VERKRIJGBAAR IN FEBRUARI 2021

11

Tegen verbeelding

ISBN: 97 890 5718 693 6 PRIJS: 15 euro


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

RELIGIOUS RADICALISM DEMARCATIONS AND CHALLENGES

Religious Radicalism scrutinizes the religious motives and mechanisms of radicalism. The contributors observe a growing lack of understanding of religion in secular policy-bodies, as well as in the academic world in Europe and beyond. They put forward an approach ‘from within’ and aim to provide policy-makers with workable tools and a user-friendly method for constructively tackling religious radicalism. The underlying issue is the question of the role of the rule of law in relation to human rights in relation to religious minorities. This edited volume brings forward an interdisciplinary approach to religious radicalism blending religious studies, theology, and cultural criticism.

Johan Temmerman (ed.)

Religious Radicalism

Demarcations and Challenges FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 208 blz. PUBLICATIE IN OPEN ACCESS DOI: 10.46944/9789461171313 BESCHIKBAAR ALS PRINT ON DEMAND ISBN: 978 94 6117 079 8 PRIJS: 19,95 euro OMSLAGONTWERP: Studio Eyal & Myrthe VERSCHIJNINGSDATUM: maart 2021

12

Above all Religious Radicalism is an invitation for dialogue and a plea for understanding. In the current polarized cultural climate it is delicate to ask for prejudices to be avoided. We can tend to think that the ‘other’ has to trust us, and that change applies to those who think and feel differently than we do. Increasing illiteracy is both a cause and effect of religious radicalism. Those who do not feel understood and recognized and whose identity is systematically discredited turn against the institutional powers that leave the offence untouched. In short, radicalism is threatening. But for those who are completely alien to customs and backgrounds, symbols and behavior, the unprecedented and unfamiliar are just as much of a threat. This form of radicalism, which is rapidly rising on wings of ignorance, also calls for self-criticism.


AN INVITATION FOR DIALOGUE AND A PLEA FOR UNDERSTANDING

JOHAN TEMMERMAN is professor Religious Studies and dean of the Faculty of Theology and Religious Studies (FPTR) in Brussels. He specializes in the cultural undercurrents of Western culture. He recently published on the relationship between faith and science. He is also the initiator and president of the European Centre for Religious Studies (EUCRES), which conducts an ongoing study on religion, identity and radicalism. Contributors are EUGENE BARON, JACO BEYER, RAVAN HASANOV, ELIZABETA KITANOVIC, ARJAN

KNOP, JACK MCDONALD, JOHANN MEYLAHN, JAN M.F. VAN REETH, LEENDERT-JAN PARLEVLIET, JANNICA DE PRENTER, AND HARRY J. SINNAGHEL.

13


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

POST-CORONA ECONOMY CAN WE LEARN FROM THE RELIGIOUS SECTOR?

Hans Geybels (ed.)

Post-corona economy Can we learn from the religious sector? FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 250 blz. PRIJS: 27,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 068 2 OMSLAGONTWERP: Jan De Boer VERSCHIJNINGSDATUM: mei 2021

14

The current economic crisis due to COVID-19 forces us to consider the implementation of an alternative value-based economy. Next to academic scholars, civil society organizations and policy makers, religious leaders have been advocating a social and economic transformation. However, in designing a post-corona economy, can we learn from the religious sector? The religious sector influences the economy in multiple ways, for example through direct economic action (investments, employment …), through its discourse by questioning the neoliberal paradigm, and by redefining concepts such as ‘value’, ‘profit’ and ‘income’. Does the religious sector use other, more value-based business models than other sectors? How do they deal with their natural and human resources? How can we measure their supposed (positive) impact on the economy? The ultimate question is: how can we design post-corona economy in an emancipatory way? Post-corona economy reflects on what the religious sector teaches us about alternative paths towards a sustainable post-corona economy. These contributions are the outcome of an online expert seminar ‘Post-corona economy: can we learn from the religious sector?’, organized by Hans Geybels (KU Leuven) and University Centre Saint-Ignatius Antwerp (UCSIA) on 15 October 2020.


HANS GEYBELS is a theologist and historian works as a lecturer at KU Leuven and mainly researches the history of religious culture. In addition, he publishes about religious art and the relation between church and media (inter) nationally. Geybels also coordinates the Belgian Christian think tank Logia.

HANS GEYBELS, LUIGINO BRUNI, FRANCIS DAVIS, VERONIKA EUFINGER, MIRIAM ZIMMER, WIM VANDEWIELE, AND GERLINDE VERBIST. Contributors are

15

THE RELIGIOUS SECTOR INFLUENCES THE ECONOMY IN MULTIPLE WAYS, FOR EXAMPLE THROUGH DIRECT ECONOMIC ACTION


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

VERWEVENHEID ESSAYS OVER EEN VERBINDEND HUMANISME

Verbindend humanisme staat voor een fun­ damentele doordenking hoe mensen met elkaar en met de wereld omgaan, vanuit het oogpunt van verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheden.

Hans Alma en Caroline Suransky (red.)

Verwevenheid

Essays over een verbindend humanisme FORMAAT: 16 x 20 cm OMVANG: 250 blz. PRIJS: 23,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 021 7 OMSLAGONTWERP: illustratie:

Gerald Chukwuma, IKWOKIRIKWO: The Dance of Spirits Ontwerp: Frisco VERSCHIJNINGSDATUM: mei 2021

16

In dit boek brengen de auteurs het werk van de Amerikaanse politiek-theoreticus William E. Connolly onder de aandacht van een Nederlandstalig publiek en onderzoeken zij hoe mensen die verwevenheid creatief kunnen inzetten om te komen tot goed (samen)leven op planetair niveau. Het moderne paradigma van de autonome mens die de wereld naar zijn hand kan zetten, maakt daarbij plaats voor een paradigma van partnerschap in de context van complexe ecosystemen. Hoe kunnen wij zinvol en rechtvaardig participeren in een dynamische wereld waarin grote verschuivingen plaatsvinden waarover de mens maar zeer ten dele controle heeft? Verbindend humanisme gaat er van uit dat mensen hun kwaliteiten zinvol kunnen inbrengen wanneer zij hun superioriteitsaanspraken opgeven en ruimte maken voor de ander in diens unieke waarde (of het daarbij nu om een mens, dier, plant of ding gaat). Creativiteit en verbeelding spelen daarbij een centrale rol.


VERSCHIJNT IN DE REEKS HUMANISMEN De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving. De reeks Humanismen komt tot stand onder begeleiding van prof. dr. Marc Van den Bossche van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

HANS ALMA is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zin­geving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, en op de ontwikkeling van humanisme in relatie tot actuele samenlevingsvragen.

HANS ALMA De kunst van samenleven

ISBN 9789057187728 23,95 euro | 184 blz.

CAROLINE SURANSKY is universitair hoofddocent en opleidingscoördinator van de Graduate School aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast is ze ‘research fellow’ van de Unit for Institutional Change and Social Justice aan de University of the Free State in Zuid-Afrika. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op sociale verandering in een globaliserende wereld met speciale aandacht voor de rol van hoger onderwijs ten aanzien van dekolonialisering, (anti)racisme en de klimaatcrisis.

YONI VAN DEN EEDE EN KARL VERSTRYNGE (RED.) De maakbare moraal ISBN 9789057188763 27,95 euro | 296 blz.

PETER DERX Humanisme, zinvol leven en nooit meer ‘ouder worden’

MARC VAN DEN BOSSCHE Het pathos van het denken

MARC VAN DEN BOSSCHE De zinnen van het leven

IGNAAS DEVISCH

ISBN 9789054879589 24,95 euro | 232 blz.

ISBN 9789057186370 23,95 euro | 158 blz.

ISBN 9789057181733 23,95 euro | 212 blz.

Ligt de waarheid in het midden?

ISBN 9789054879596 25,95 euro | 168 blz.

Bijdragen van HANS ALMA, WILLIAM CONNOLLY,

BERTINE VAN HOOF, FEMKE KAULINGFREKS, NIDESH LAWTOO, HENKMAN SCHOT, FERNANDO SUÁREZ MÜLLER, EVANNE NAWOOG, CAROLINE SURANSKY, MARC VAN DEN BOSSCHE EN YONI VAN DEN EEDE. 17

De volledige reeks Humanismen vindt u op onze website https://aspeditions.be/nl-be/keyWords/%20 humanismen/page-1/search.htm


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

VACCINEREN DOEN OF LATEN?

Volgens wetenschappers voorkomen vaccinatiecampagnes talloze infectieziektes. De dodelijkste aller tijden, de pokken, is er zelfs door uitgeroeid. Polio wacht hetzelfde lot.

Marleen Finoulst en Wietse Wiels

Vaccineren

Doen of laten? FORMAAT: 13 x 21 cm OMVANG: 125 blz. PRIJS: 15 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 125 2 OMSLAGONTWERP: Peer De Maeyer VERSCHIJNINGSDATUM: 11/03/2021

Toch is er de laatste jaren steeds vaker verzet tegen vaccinatie. Vaccins zouden niet veilig zijn, en allerlei gifstoffen bevatten. Zelfs autisme zou deels door vaccins kunnen worden veroorzaakt. Ze zouden niet zo efficiënt zijn als wat de grote meerderheid van artsen beweert, en het zou prima mogelijk zijn om gezonde kinderen op te voeden zonder deze prikjes. Vaccintwijfels tot antivax-gevoelens vormen een symptoom van een groeiend wantrouwen tegenover wetenschappers en andere experts. Steeds meer burgers onderscheiden zich van de mainstream door de geneeskunde, de media, de wetenschap en de politiek in vraag te stellen of zelfs te verwerpen. De covid-crisis zette ons leven on hold. Ondanks het feit dat coronavaccins een terugkeer naar een normaal leven beloven, geeft een aanzienlijk deel van de bevolking aan zich niet te laten vaccineren. Wat zijn hun bezwaren, en houden die steek? In dit boekje gaan Marleen Finoulst en Wietse Wiels, beiden arts en bestuurslid van SKEPP vzw, op zoek naar antwoorden. Ze leggen in heldere taal uit wat een vaccin is, hoe het werkt en getest wordt, welke bijwerkingen er mogelijk zijn en waarom steeds meer burgers het vertrouwen in vaccins lijken te verliezen.

Met een voorwoord van DIRK DEVROEY

18


VERSCHIJNT IN DE REEKS DE SKEPTISCHE KIJK

OVER FREUD FEITEN, ILLUSIES EN MYSTIFICATIES OVER DE PSYCHOANALYSE

Bij het grote publiek is de Weense neuroloog Sigmund Freud (1856-1939) tot op heden bekend als een belangrijk wetenschapper, die baanbrekende ontdekkingen deed over de geest en over het menselijk gedrag. De psychoanalyse, de theorie waarvan hij de grondslag legde, beïnvloedde niet enkel de academische psychologie en psychiatrie, maar evenzeer de letterkunde, de filosofie, de filmkritiek en de algemene cultuur. Velen zijn vertrouwd met Freudiaanse begrippen zoals het onderbewuste, verdringing, droomanalyse, Oedipuscomplex, het Über-ich, penisnijd enzovoort. Een ontelbaar aantal mensen was de voorbije honderd jaar in analyse, voor de behandeling van een mentale problematiek of gedragsstoornis. Ondanks de enorme populariteit van Freuds gedachtegoed, rezen van meet af aan kritische vragen over de wetenschappelijkheid van zijn opvattingen. Zo kon de psychoanalyse niet zinvol getest worden en leiden de vaak zeer langdurige analyses niet tot verbetering . Onderzoek toonde aan dat Freud vaak een loopje met de waarheid nam en zich dogmatisch opstelde over de grondbeginselen van de psychoanalyse, ook al bleken die niet te kloppen.

JACQUES VAN RILLAER is de ideale gids om ons wegwijs te maken in het Freudiaanse en psychoanalytische kluwen. Zelf ooit psychoanalyticus, maar nam er gaandeweg afstand van. Hij is emeritus hoogleraar psychologie (UC Louvain en Université Saint-Louis - Bruxelles).

19

OVER FREUD

JACQUES VAN RILLAER

FEITEN, ILLUSIES EN LEUGENS OVER DE PSYCHOANALYSE met een voorwoord van maarten boudry

ASP

Academic and Scientific Publishers

Jacques Van Rillaer

Over Freud

Feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse FORMAAT: 13 x 21 cm OMVANG: 125 blz. PRIJS: 15 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 128 3 OMSLAGONTWERP: Illustratie: Bert Blondeel

Ontwerp: Peer De Maeyer

VERSCHIJNINGSDATUM: 04/05/2021


FILOSOFIE, LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale) beweringen en verschijnselen die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn.

EERDER VERSCHENEN IN DE REEKS ‘DE SKEPTISCHE KIJK’ TIM TRACHET Waar is Hitler? De valse speurtocht naar een verdwenen Führer ISBN 978 90 5718 958 6 14 euro | 112 blz.

BRECHT DECOENE Achterdocht tussen feit en fictie Kritisch omgaan met complottheorieën ISBN 978 90 5718 523 6 17,50 euro | 104 blz.

FRANK VERHOFT De platte aarde Een rondleiding ISBN 978 90 5718 950 0 17,50 euro | 128 blz.

TIM TRACHET De ster van Bethlehem Wijst het licht nog steeds de weg? ISBN 978 90 5718 559 5 17,50 euro | 92 blz.

FILIP VAN BEURDEN 200 jaar homeopathie Een onverdund kritische bespreking ISBN 978 90 5718 798 8 17,50 euro | 146 blz.

JÉRÔME BELLAYER Stralingsgevoeligen Staan we aan het begin van een gezondheidscatastrofe? ISBN: 978 90 5718 908 1 17,50 euro | 88 blz.

STEFAAN BLANCKE De schepping na Darwin Over modern creationisme en intelligent design ISBN 978 90 5718 694 3 17,50 euro | 88 blz.

20

De reeks De Skeptische Kijk komt tot stand in nauwe samenwerking met SKEPP. De hoofdredacteurs zijn Johan Braeckman, Marleen Finoulst en Tim Trachet.


TWEETALIG NEDERLANS EN ENGELS

DE KAMER ALS KOSMOS REFLECTIES OVER DE ECONOMIE VAN HET DENKEN

Onze wereld is complex en verwarrend. De coronacrisis vergroot het gevoel dat we op een kantelpunt zijn aanbeland. Voor nieuwe inzichten kunnen we gelukkig altijd een beroep doen op wetenschappers. Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang vinden we een weg naar een betere toekomst. Dat geldt ook voor de economie. Als we welvaart creëren, kunnen we armoede terugdringen en iedereen de kans geven een goed leven te leiden. Maar begrijpen we die mogelijkheden ten volle? Staan we open voor dialoog? En stellen we wel de juiste vragen? In het essay De kamer als kosmos pleit auteur en uitgever Harold Polis voor een synthese die onze wereld toegankelijker en menselijker kan maken. Jozefien Van Beek zorgde voor een peerreview. Dat laatste is ook de missie van het filosofiehuis Het zoekend hert/The searching deer, een unieke plek waar filosofen, kunstenaars en andere creatieve en kritische geesten met elkaar in dialoog gaan. De kamer als kosmos is een tweetalige gelegenheidsuitgave in het Nederlands en Engels van

ASP Editions, Het zoekend hert, Humanistisch Verbond en Antwerpen Boekenstad. U kunt de publicatie bestellen via de website van Het zoekend hert (www.hetzoekendhert.be) 21

DE K A M E R A L S K OS M OS Ref l ect ies o v er de eco n o m ie v an h et den ken

HAROLD POLIS

Harold Polis en Jozefien Van Beek

De kamer als kosmos

Reflecties over de economie van het denken FORMAAT: 11,5 x 17 cm OMVANG: 80 blz. AFWERKING: met flappen PRIJS: 10 euro ISBN: 978 94 6117 080 4 OMSLAGONTWERP: Charlotte Boeyden VERSCHENENGESC

HIED

ENIS


GESCHIEDENIS

EXTREEMRECHTS DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH NIET (OP DEZELFDE MANIER)

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert en waarvan de curve vaak geflattened maar nooit gecrusht werd. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21e-eeuwse context. Want de geschiedenis herhaalt zich niet … en al zeker niet op dezelfde manier.

Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt

Extreemrechts

De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier) FORMAAT: 14,8 x 21 cm OMVANG: 160 blz. PRIJS: 18,50 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 112 2 OMSLAGONTWERP: Stephanie Jacobs VERSCHIJNINGSDATUM: 23/02/2021

24

Dit werk analyseert de bijzondere aard van deze organisaties en hun discours. Het pleit voor ernstige reflectie en debat en roept op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die verwachtingshorizon en die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.


VAN DEZELFDE AUTEUR

De sociaaldemocratie, ooit vereenzelvigd met de successen van de welvaartsstaat, is doodziek. In Griekenland, Frankrijk, Nederland maar ook in Vlaanderen zakte ze electoraal tot historische dieptepunten. In tal van steden hebben aanzienlijke delen van de achterban zich van haar vervreemd. Ontredderd en gedesillusioneerd legde ze mee de basis voor de eerste electorale successen van radicaal rechts. Dit essay verdedigt de stelling dat de sociaaldemocratie in een existentiële crisis verkeert. Het einde van de naoorlogse economische expansie werd door deze stroming niet verwacht en helemaal verkeerd ingeschat. Ze gaf de hoop op fundamentele maatschappijverandering op en bood geen alternatief voor het opkomende neoliberalisme. Op die manier gaf de sociaaldemocratie mee gestalte aan een Europese constructie met een sociaal en democratisch deficit. De dood van de sociaaldemocratie zoals we haar kenden, hoeft echter niet het einde van politiek links te betekenen. Op basis van recente ervaringen in Europa tracht de auteur een aantal thesen te formuleren die het debat over de noodzakelijke vernieuwing van links constructief kunnen voeden. Hierbij vertrekt hij van een kritiek van concepten als ‘het midden’, ‘het algemeen belang’ en ‘goed bestuur’ als

Vincent Scheltiens

De sociaaldemocratie is doodziek Pleidooi voor een herpolitisering van de politieke orde Paul Verbraekenlezing 2019

impliciete ideologische uitingen van de bestaande orde en breekt hij een lans voor een expliciete herpolitisering. Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis en momenteel als gastlector verbonden aan de Universiteit Antwerpen (Power in History, Centrum voor Politieke Geschiedenis) en KU Leuven (Moderniteit en Samenleving, 1800-2000). Hij schrijft over nationalisme en nationale identiteitsconstructie, de politieke geschiedenis van België en Spanje en de geschiedenis van de linkerzijde.

Op 9 april 2004 overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker die de kritische rede hoog in het vaandel droeg. Hij was veler vriend. Zijn naam is gegeven aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp.

ISBN 978 90 5718 865 7

www.vubpress.be

9 789057

188657

Vincent Scheltiens

VINCENT SCHELTIENS is historicus en postdoctoraal medewerker aan het departement geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

BRUNO VERLAECKT is voorzitter van de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland en van de regio Antwerpen van het ABVV.

25

De sociaaldemocratie is doodziek Pleidooi voor een herpolitisering van de politieke orde ISBN: 978 90 5718 865 7 PRIJS: 12,50 euro


GESCHIEDENIS

PRO ARTE! CUI BONO? KUNST EN EXPERTISE IN LAATNEGENTIENDE-EEUWS BRUSSEL (1860-1914)

Brussel kenmerkte zich tijdens de late negentiende eeuw door een bruisende kunstscène: een divers tentoonstellingswezen, een bloeiende kunstverkoop, de internationaal vermaarde art nouveau en een uitgesproken vernieuwingsdrang. Deze artistieke bedrijvigheid ging gepaard met een massale verslaggeving over kunst in kranten en tijdschriften.

Katrien Dierckx

Pro Arte! Cui Bono?

Kunst en expertise in laatnegentiende-eeuws Brussel (1860-1914) FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 312 blz. AFWERKING: paperback, met illustraties PRIJS: 34,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 078 1 OMSLAGONTWERP: Jan Hendrickx VERSCHIJNINGSDATUM: februari 2021

26

Pro Arte! Cui Bono? brengt deze ongeziene schrijfwoede voor het eerst grondig in kaart. Het boek brengt de aanwas van het veelstemmige kunstdiscours in verband met het machtsvacuüm in de Brusselse kunstwereld door liberaliseringsen privatiseringstendensen en de tanende almacht van het officiële academisme in de kunst. In een verschralend institutioneel klimaat wedijverde een veelheid aan ontvoogde private spelers om het hoogste en het laatste woord over wat (goede) kunst was of hoorde te zijn. Politieke, institutionele, economische en professionele belangen versmolten in dit getouwtrek. De woekerende pennenstrijd, aangescherpt door bredere maatschappelijke tegenstellingen, bedaarde rond de eeuwwisseling door een herinstitutionalisering van het kunstveld. Met het ontstaan van de kunstgeschiedenis als universitaire discipline en de verwetenschappelijking van de grote staatsmusea gingen officieel opgeleide experts het kunstestablishment domineren. Het pleit om het statuut van kunstkenner was beslecht.


KATRIEN DIERCKX is doctor in de geschiedenis met een specialisatie in de kunstwereld van de late 19de eeuw, begin 20ste eeuw. Momenteel woont en werkt zij in Singapore.

27


GESCHIEDENIS

GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING N° 131 Getuigen tussen geschiedenis en herinnering is een kritisch laboratorium dat gemeenplaatsen en clichés over herinnering en getuigenis aan de kaak stelt. Het tijdschrift wil expliciet een plaats bieden aan het Belgische onderzoek. Deze 131e editie bevat onder meer een interview met Christophe Busch over het net opgerichte Hannah Arendt Instituut en een dossier over de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan met bijdragen over Belgen in de Japanse interneringskampen, bacteriologische oorlogsvoering, het International Military Tribunal for the Far East, de revisionistische stromingen in Japan na 1945 en een interview met de recent overleden Lydia Chagoll.

Getuigen tussen Geschiedenis en Herinnering N° 131 FORMAAT: 19 x 23,5 cm OMVANG: 146 blz. AFWERKING: Paperback, kleur PRIJS: 18 euro ISBN: 978 94 6117 055 2 ISSN: 0776-081-7 VERSCHENEN

Dit blad is een uitgave van Stichting Auschwitz en het studie- en documentatiecentrum Auschwitz in Gedachtenis. Kazerne Dossin is sinds 2012 een wetenschappelijke partner. Beide instellingen bestuderen de geschiedenis en de herinnering van de Holocaust en de naziterreur en ontwikkelen pedagogische projecten.

Voorgaande nummers van Getuigen tussen Geschiedenis en Herinnering zijn beschikbaar via de website van ASP. 28


UIT DE TIJD SCHOPENHAUER, BURCKHARDT EN NIETZSCHE OVER ZIN EN ONZIN VAN DE GESCHIEDENIS

Het is niet de eerste keer dat een gevoel van overdaad de kop opsteekt te midden van een informatielawine. De 19e eeuw - lang voor het internettijdperk en de supersonisch voortschrijdende kennismaatschappij zet een verwetenschappelijking in die een gigantische productie van geleerdheid op papier oplevert. Vooral historici gaan over tot een verkenning van het verleden en domineren het academische en culturele leven. Ook hét filosofische credo van de eerste helft van de 19e eeuw, met name Hegels leer over de odyssee van de Weltgeist, is door en door historisch. In Uit de tijd laat de auteur het pessimisme van drie grote 19de-eeuwse denkers spreken: Arthur Schopenhauer, Jacob Burckhardt en Friedrich Nietzsche. Uit de tijd gaat over de zin en onzin van de geschiedenis, het historische weten en de rol van kennis voor het mens-zijn. Deze trialoog uit een vervlogen periode blijft actueel. De even scherpzinnige als skeptische visies op de mens in zijn verleden en heden klinken ook vandaag bekend in de oren.

OLIVIER BOEHME is historicus en publiceerde over zowel het politieke, culturele als sociaaleconomische verleden en de onderlinge vervlechting van die domeinen. Hij is onder meer auteur van Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum (1999/2011), Greep naar de markt (2008), De welvaart en trots van naties (2013) en Europa, een geschiedenis van grensnaties (2016).

29

Olivier Boehme

Uit de tijd

Schopenhauer, Burckhardt en Nietzsche over zin en onzin van de geschiedenis FORMAAT: 14 x 21 cm OMVANG: 181 blz. PRIJS: 21,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 089 7 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHENEN


GESCHIEDENIS

MEMENTO MORI DE BEGRAAFPLAATS IN GESPREK

Begraafplaatsen brengen ons naar de essentie van ons bestaan. Ze confronteren ons met sterfelijkheid en bieden tegelijk een plek om te rouwen, te herdenken en los te laten. Dit boek neemt de lezer mee achter de schermen. Welke functies vervult de begraafplaats vandaag, maar ook morgen? Waarom blijft de geschiedenis van begraafplaatsen zo lang zichtbaar in het landschap? Hoe komt de inrichting van de begraafplaats sereen en versterkend tegemoet aan de noden van rouwenden, buurtbewoners en bezoekers? Kunnen we begraafplaatsen sterker inzetten in de openbare ruimte? Welke trends beloven een impact op het uitzicht en de functie van de funeraire ruimte?

Tamara Ingels en Lieve Destoop (red.)

Memento Mori

De begraafplaats in gesprek FORMAAT: 16 x 24 cm OMVANG: 200 blz. AFWERKING: paperback met illustraties PRIJS: 29,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 134 4 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNINGSDATUM: 03/05/2021

30

Memento Mori. De begraafplaats in gesprek vertrekt vanuit de praktijk van beheerders en consulenten gespecialiseerd in de problematieken van begraafplaatsen. Samen wijzen ze ons op de vele achterliggende gedachten en ideeën die rond begraafplaatsen ontwikkeld worden op het vlak van participatie, ontsluiting en educatie. Ze doen ons allen nadenken over het belang van het spreken over de dood, over onze laatste wensen en onze noden rond rouwzorg, herdenking en herinnering. Net zoals haar voorganger Mement Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte is dit boek een trendsetter voor de inzichten en de werkwijzen rond de professionele dodenzorg van de toekomst.


LIEVE DESTOOP werkt voor de stad Gent als coördinator van de Gentse begraafplaatsen.

TAMARA INGELS is kunsthistorica en begeleidt als zelfstandig consulent (INTRO Cultuur en Media) uiteenlopende projecten rond het behoud, beheer en de ontsluiting van funerair erfgoed, en dit zowel voor gemeentelijke overheden, erfgoedinstellingen als musea.

Met bijdragen van HENDRIK DE BOUVRE, MARC DE BIE, NANDY DOLMAN, MAARTEN HERBOTS, JOERI

MERTENS, PATRICK VAN DEN NIEUWENHOF, ROEL VAN ROOSBROECK, TOM DORAU EN LIN VERBEEMEN.

31POL

SOC ITIEKE IALE & WET ENS

CHA

PPE

N


POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE EEN PLEIDOOI VOOR DE ESSENTIËLE ECONOMIE

De aarde wordt stilaan een onleefbaar ecosysteem voor de mens. Die ‘onleefbaarheid’ komt in grote mate voort uit hoe wij economie definiëren en organiseren. We vergeten daarbij dat de economie niet per definitie gericht is op groei en het maken van winst. Er wordt niet collectief, als een verzameling van mensen en van gemeenschappen, genomen wat we nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te leiden; er wordt individueel genomen van mensen, van grondstoffen, van dieren, planten en alle levende organismen waarmee je geld kan verdienen.

Sarah De Boeck

De essentiële economie vertelt een ander verhaal. Economie dient om te voorzien in ons welzijn: ze gaat over huisvesting, voeding, nutsvoorzieningen, zorg, onderwijs en alle activiteiten die wij als mensen – ongeacht ons inkomen – nodig hebben voor ons dagelijks leven. Het gaat over de basisgoederen en diensten die we lokaal consumeren, die lokaal verankerd zijn en die minder onderhevig zijn aan internationale competitie. Dit denken wordt zeer belangrijk in de relance na de coronacrisis.

Laten we ons massaal bemoeien met economie Een pleidooi voor de essentiële economie FORMAAT: 13 x 21 cm OMVANG: 75 blz. PRIJS: 12,50 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 104 7 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNINGSDATUM: 27/02/2021

34

SARAH DE BOECK is directeur van het departement Territoriale Kennis van Perspective, het Brussels gewestelijk planningsbureau. Ze is doctor in de interdisciplinaire wetenschappen (stedelijke planning, economische geografie en stedelijke economische ontwikkeling) en is lid van het Foundational Economy Collective.


Op 9 april 2004 overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker die de kritische rede hoog in het vaandel droeg. Hij was veler vriend. Zijn naam is gegeven aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp. Sarah De Boeck geeft de 16de Paul Verbraeken-lezing.

EERDER VERSCHENEN VERBRAEKENLEZINGEN

TARIQ ALI Brief aan een jonge moslim ISBN 978 90 5487 474 4 12,50 euro | 39 blz. KAREL ARNAUT Ten Westen! ISBN 978 90 5487 863 6 12,50 euro | 96 blz. EVA BREMS Belgie gidsland ISBN 978 90 5487 864 3 12,50 euro | 44 blz. PAUL VERHAEGHE De neoliberale waanzin ISBN: 978 90 7028 927 0 12,50 euro | 52 blz. PATRICK LOOBUYCK Meer LEF in het onderwijs ISBN 978 90 5718 400 0 12,50 euro | 120 blz. ANNE WINTER Migranten maken de stad ISBN 978 90 5718 291 4 12,50 euro | 54 blz. WILLEM SCHINKEL De leegte van westerse waarden ISBN 978 90 5718 511 3 12,50 euro | 50 blz. NADIA FADIL Tegen radicalisering ISBN 978 90 5718 623 3 12,50 euro | 52 blz. ERIC CORIJN Een stad is geen land ISBN 978 90 5718 747 6 12,50 euro | 70 blz. VINCENT SCHELTIENS De sociaaldemocratie is doodziek ISBN 978 90 5718 865 7 12,50 euro | 70 blz. ERIK SWYNGEDOUW Klimaatactie in gele hesjes ISBN: 978 90 5718 951 7 12,50 euro | 75 blz.

35


POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

HOW ECONOMICS BECAME THE PROBLEM (AND A LEGAL APPROACH WHAT TO DO ABOUT IT)

The legal systems shaping capitalist societies worldwide contribute to a variety of fundamental societal problems, such as an ever-mounting public and private debt, environmental pollution, an increasing polarization between the rich and the poor, and an overall, globally unjust fiscal and financial order. These issues remain unaddressed by the capitalist system itself. However, the main legal building blocks of the capitalist socio-economic system are remarkably simple, the most important being money and the way it is created; the company form, and the (neo)liberal state organization aimed at making markets as free as possible in the sole interest of the entrepreneurial sector.

Koen Byttebier

How economics became the problem

(and a legal approach what to do about it) FORMAAT: 16 x 24 cm OMVANG: 135 blz. PRIJS: 21,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 127 6 OMSLAGONTWERP: Eyal & Myrthe VERSCHIJNINGSDATUM: mei 2021

36

In How economics became the problem (and a legal approach what to do about it) expert in economic and financial law Koen Byttebier provides a critical analysis of capitalist society and gives insights in how to deploy legal tools differently, to the benefit of our societies and communities.

KOEN BYTTEBIER is professor in economic and financial law (VUB) and the promotor of the VUB Fund for Research about the values of the socioeconomic order. He has authored numerous journal articles and books. His most recent publications focus on the underlying ethics of the socio-economic order, e.g. Towards a New International Monetary Order, The Unfree Market and the Law, and The Tools of Law that Shape Capitalism.


NEW SERIES

SOCIOECONOMICS & LAW – Making a stance for changing values A new way of socio-economic thinking is much-needed. Societal organization based upon the prevailing global neoliberalist ideology, basically thrives on values such as egoism, selfishness, and greed. Among its most visible effects are poverty, racism and climate change. Fighting these symptoms based upon the logic of neoliberalism itself has to a large extent proven to be ineffective. What is needed is a democratic system that favours values such as altruism and solidarity. Socioeconomics & Law provides a forum for academic activism and invites scholars to take a critical stand towards the many injustices caused by the prevailing socio-economic system(s) and to look for alternatives and solutions. Series editors are KOEN BYTTEBIER and KIM VAN DER BORGHT

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vladimir Belykh, Ural State Law Academy Francis Botchway, Qatar University Senija Causevic, School of Oriental & African Studies, University of London Yanelys Delgado Triana, Universidad Central ‘Marta Abreu’ de las Villas Graham Dutfield, University of Leeds Rajendra Jain, Jawaharlal Nehru University Hieyeon Keum, University of Seoul LI Na, Xi’An Polytechnic University Gerrit Loots, Vrije Universiteit Brussel Feras Milhem, United Nations Javaid Rehman, Brunel University Ila Sharma, IILM University Gurugram Surya Subedi OBE, University of Leeds Diana Wallis, European Parliament 1999-2012, President European Law Institute (2013-2017) Jakub Zajączkowski, University of Warsaw Zhang Lei, Shanghai University of International Business & Economics Sam De Muijnck (Rethinking Economics NL)

37

Kristin Dilani Nadarajah (Exploring Economics SW; University of Oslo) • Koen Smeets (Rethinking Economics NL)

SCIENTIFIC COMMITTEE • • • • • • • • • • • •

Richard Alexander, School of Oriental & African Studies, University of London Samer Fares, Vrije Universiteit Brussel Łukasz Gołota, University of Warsaw Katarzyna Gromek-Broc, University of Pavia Mervyn Martin, Teesside University Maja Micevska, Vrije Universiteit Brussel Edna Rodriguez, Universidad Nacional de Colombia Reinhard Steennot, Universiteit Gent Joseph Tanega, University of Bologna, and King Abdulaziz University Amanda Taylor, University of London Saisai Wang, Shandong University of Finance and Economics Prof. Dr. Diederik Bruloot, Universiteit Gent


POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

AFTER THE COVID-19 PANDEMIC: HOW DOES THE WORLD CHANGE? A SERIES OF PERSPECTIVES Chapter 1: The Digitalization of the Post-Pandemic Geopolitical Landscape and Its Frontier Role in Great Power Competition – Hasan Huzan Chapter 2: Post COVID-19 – Western Liberal Democracy: Trans-Atlanticism in the Balance – Dr. Len Ishmael Chapter 3: Fiscal realities, oil prices, and diplomatic pressures: financial diplomacy is being tested as never before – Bashir Siman Chapter 4: Cultural Diplomacy in Turbulent Times – Ino Mirkovic Chapter 5: Is a Biden ‘Win’ Saving Multilateralism? The Case of the World Trade Organization – Kevin Verbelen

Len Ishmael (ed.)

After the COVID-19 Pandemic: How Does the World Change? FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 250 blz. PRIJS: 34,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 132 0 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNINGSDATUM: mei 2021

Chapter 6: Post-Covid-19 Business’ Co-responsibility – Guilherme Athia Chapter 7: COVID-19 in the Web of Cause and Effect: Relationships for Green Economy – Dr. Tom Vermeiren Chapter 8: Damage Report: EU Public Diplomacy after COVID-19 and the Road Ahead – Dr. Sam Van Damme Chapter 9: Confronting the Invisible Enemy: Africa’s Response to the COVID-19 Pandemic with Support from multilateral partners – Dr. Sarah Karinge Chapter 10: The Commonwealth of Independent States through the Prism of the COVID-19 Epoch – Dr. Vladimir Zherebov Chapter 11: COVID-19: Development and Challenges in the Greater Middle East – Dr. Mine Yildiz

38


NEW SERIES

NEW SERIES

THE BDA CURRENTS

Where diplomacy meets business

AMBASSADOR, DR.

LEN ISHMAEL

is the Global Affairs Advisor of the Brussels Diplomatic Academy and visiting Professor of the Vrije Universiteit Brussel and the Mohammed VI University, Morocco. She is a Senior Fellow of the Policy Center for the New South and Senior Fellow and Distinguished Visiting Scholar of the German Marshall Fund of the United States of America (GMF). She has been appointed to serve as a Commissioner on the Lancet’s Commission on Covid-19. She authored several publications on global politics and international relations.

39

The BDA Currents is an annual report on wider geopolitical factors affecting the world of diplomacy, issued by the Brussels Diplomatic Academy. It focuses on issues of topical interest around the centers of global power, influence and importance, including the continents of Europe and Africa, the Middle East, Asia, the Commonwealth of Independent States and the transAtlantic relationship between the United States of America and Europe. Issues are discussed through the multi-faceted lens of diplomacy, geopolitics, global power, international relations, foreign policy, global finance, business and environmental sustainability. Sitting at the heart of the European Union, the Brussels Diplomatic Academy (BDA) provides academic programs and professional services tailored to the needs of diplomats and business people in Belgium and further afield, and encompasses a wide range of geographic & thematic areas of expertise. In the Spring 2021, the BDA will launch the BDA House of Diplomacy.


POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

ork of a lecture series on he University of Antwerp with ucsia.

European Values at the ku Leuven, focusing on olitics of memory. In 2018 r for European Studies at

n and comparative politics

s and human dignity

HELEEN TOUQUET (ed.)

ent debates about these y notion. Both advocates e these values and step much as left-wing, rightg about) European Values rs to discuss and reflect e of European values.

minorities, belonging and values (Talking about ) European Values & Belonging

ut so often? What are the longing and citizenship? ounger generations think scusses these questions of international politics, terlocutors are François religion and secularism heorist Peter Verovšek emism and polarization hington dc).

MINORITIES, BELONGING & VALUES

minorities, (Talking about )

belonging European

and Values & Belonging

values HELEEN TOUQUET (ed.)

Heleen Touquet (ed.)

Minorities, belonging & values FORMAAT: 14,8 x 21 cm OMVANG: 88 blz. PRIJS: 15,95 euro OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ISBN: 978 94 6117 114 6 OMSLAGONTWERP: Meer wit VERSCHIJNINGSDATUM: juni 2021

Who gets to be part of the European story? The much-touted European value of solidarity features centrally in the conversations in this second volume of the series [Talking about] European values. Heleen Touquet talks to three eminent scholars about European values, minorities and belonging in Europe. Lilian Tsourdi (University of Maastricht), Akwugo Emejulu (University of Warwick) and Nuno Ferreira (University of Essex) explore the different meanings of the concept, analysing the non-solidarity between member states in the context of the political discussions and tensions about migration, solidarity through and despite exhaustion among African feminist activists in Europe, and the lack of solidarity with queer asylum seekers despite member states’ support for LGBT rights. The conversations between Heleen Touquet and her interlocutors took place within the framework of the lecture series on European values, citizenship and belonging at the University of Antwerp in the fall of 2020, organized in collaboration with UCSIA.

Join in for the lecture series European Values, Citizenship & Belonging. For more information about the lecture series, visit

https://bit.ly/3nUwbzW or www.ucsia.org. 40


VAN DEZELFDE AUTEUR

(TALKING ABOUT) EUROPEAN VALUES & BELONGING The rule of law, democracy, human rights and human dignity are the core values of the European Union. Current debates about these values however display the frailty of their very notion. Both advocates and adversaries of the European Union invoke these values and step forward as their true representatives, just as much as left-wing, right-wing and populist politicians. The (Talking about) European values & belonging series brings together experts and scholars to discuss and reflect on the questions raised by the controversial issue of European values.

1ST VOLUME OF (TALKING ABOUT) EUROPEAN VALUES & BELONGING

HELEEN TOUQUET currently holds the Chair in European Values at the University of Antwerp and is a researcher at KU Leuven, focusing on post-ethnic mobilization, reconciliation and the politics of memory. In 2018 she was a Fulbright visiting scholar at the Center for European Studies at Harvard University. Preface by KATRIEN SCHAUBROECK, professor in philosophy at the University of Antwerp, with a focus on meta-ethics, moral psychology and feminist philosophy.

41

Heleen Touquet (ed.)

What values, whose values ISBN: 978 90 5718 998 2 PRIJS: 15,95 euroCOM WET MUNIC ENS ATIE CHA PPE N


COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

NIEUWS, DIVERSITEIT EN DEMOCRATIE TRENDS, BEDREIGINGEN EN NIEUWE PADEN

Nieuwsdiversiteit is van groot belang voor de uitbouw en het behoud van een deliberatieve democratie. Diversiteit gaat daarbij zowel over de inhoud, de opinies als de actoren die in het nieuws aan bod komen. Nieuws, diversiteit en democratie doorprikt een aantal wetenschappelijke en politieke mythes over het ontstaan van filter-bubbels en polarisering van het nieuwsaanbod. Hoe kan het dat het aanbod van nieuwskanalen toeneemt en de diversiteit van de inhoud toch verschraalt? Hoe komt het dat meeste mensen een divers nieuwsmenu aanhouden en daar relatief eenzijdige informatie aan overhouden? Deze en andere vragen worden in dit boek op inzichtelijke manier toegelicht, op basis van onderzoek dat de toetssteen van de internationale kritiek heeft doorstaan.

Pascal Verhoest en Leen d’Haenens

Nieuws, diversiteit en democratie Trends, bedreigingen en nieuwe paden

FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 22,50 euro ISBN: 978 94 6117 118 4 OMSLAGONTWERP: Stephanie Jacobs VERSCHIJNINGSDATUM: juni 2021 DEZE PUBLICATIE KWAM TOT STAND IN HET KADER VAN HET DIAMOND-ONDERZOEKSPROJECT.

44

Het boek besluit met een herbronning over de rol en functie van de media als leveranciers van informatiediversiteit. De auteurs beargumenteren dat de mainstream media in de nieuwe mediaeconomie een primordiale rol blijven spelen als hoeders van de democratie. Opties over hoe journalisten kunnen blijven bijdragen tot meer (nieuws)diversiteit worden voorgesteld.


PASCAL VERHOEST is professor communicatiewetenschappen aan de VUB en onderzoeksmanager van ECHO, de VUB onderzoeksgroep over media, cultuur en politiek. Hij is tevens geaffilieerd onderzoeker van het Instituut voor Media Studies van de KU Leuven. Pascal Verhoest combineerde een carrière als academicus met functies als beleidsadviseur (onder meer voor de Europese Commissie en de OESO en diverse Europese overheden) en als beleids­maker (bij de Belgische Federale Overheid en de Europese Commissie). Sinds 2014 is hij opnieuw voltijds toegewijd aan zijn academische activiteit.

LEEN D’HAENENS is gewoon hoogleraar communicatiewetenschappen aan het Instituut voor Mediastudies van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, waar ze Analyse van mediateksten en Europees Mediabeleid doceert op BA-niveau, en Media, Publiek en Identiteit op MA-niveau. Haar onderzoeksinteresses hebben betrekking op jongeren en (sociaal) mediagebruik, media en diversiteit, mediageletterdheid en e-inclusie. Leen D’Haenens combineert kwantitatieve en kwalitatieve methoden en doet multi-site onderzoek. Daarnaast is ze ook hoofdredacteur van Communications: The European Journal of Communication Research en associate editor van Gazette. The International Journal for Communication Studies. Ze is lid van de Euromedia Research Group en ondervoorzitter van de Kamer van onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM.

PIETER BALLON, KATHLEEN BECKERS, WILLEM BUYENS, LEEN D’HAENENS, IGNACE GLORIEUX, JONATHAN HENDRICKX, JOERI MINNEN, HERITIANA RANAIVOSON, ARNO SLAETS, PETER VAN AELST, HANNE VANDENBERGHE EN PASCAL VERHOEST. Met bijdragen van

45


COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

MEDIA EN JOURNALISTIEK IN VLAANDEREN ONTWIKKELINGEN, UITDAGINGEN EN AANBEVELINGEN

JONATHAN HENDRICKX

MEDIA EN JOURNALISTIEK IN VLAANDEREN Ontwikkelingen, uitdagingen en aanbevelingen

ASP

Academic and Scientific Publishers

Jonathan Hendrickx

Media en journalistiek in Vlaanderen Ontwikkelingen, uitdagingen en aanbevelingen FORMAAT: 16 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 97 894 6117 117 7 OMSLAGONTWERP: Peer De Maeyer VERSCHIJNINGSDATUM: juni 2021

46

Media en journalistiek in Vlaanderen schetst de voornaamste tendensen binnen de Vlaamse journalistiek. Het doet dit vanuit het perspectief van de (on)rechtstreekse gevolgen van verhoogde mediaconcentratie in de Vlaamse nieuwsmarkt, in kaart gebracht door de Vlaamse Regulator voor de Media. Het boek bestaat uit korte, heldere hoofdstukken die elk een deelaspect van het rijke Vlaamse journalistieke landschap belichten. De auteur bespreekt zowel de grote Vlaamse mediabedrijven als de kleine (online) spelers in de marge, de regiojournalistiek, de homogene samenstelling van de redacties, copy-paste journalistiek, het vertrouwen van de bevolking in media en journalistiek, veranderend nieuwsgebruik, een meetsysteem voor nieuwsdiversiteit en de vermeende terugkeer naar de verzuiling. Het boek besluit met enkele heldere aanbevelingen voor mediabedrijven, journalisten, beleidsmakers en burgers.


“Vlaams mediabeleid moet zich op vier zaken concentreren: verhoogde mediawijsheid bij de bevolking, algemene erkenning en ondersteuning van onafhankelijke, vaak online-only mediaspelers, het behouden van een sterke publieke omroep en het aanmoedigen van structureel en onafhankelijk academisch onderzoek.”

JONATHAN HENDRICKX, KNACK.BE, 2020

JONATHAN HENDRICKX is doctoraatsonderzoeker in mediaconcentratie & nieuwsdiversiteit bij imec-SMIT (Vrije Universiteit Brussel)

“Wat moeten Vlaamse media doen als een politicus een mogelijk foutieve uitspraak doet? Erover berichten, en zo mogelijk de foutieve informatie versterken? Of erover zwijgen, en van censuur beschuldigd worden?”

JONATHAN HENDRICKX, DE MORGEN.BE, 2020

“Politieke partijen en organisaties van elke signatuur en strekking die nieuwsmedia partijdigheid verwijten en als respons zelf partijdige content lanceren, dragen enkel bij tot het afkalvende draagvlak voor kwaliteitsjournalistiek.”

JONATHAN HENDRICKX, TANDEMTECH.BE, 2021

47PUB

ECO LIC MA OND NOMIE NAGA MEN ERN & EME T, RSC HAP


PUBLIC MANAGEMENT, ECONOMIE & ONDERNEMERSCHAP

DE ESSENTIËLE ECONOMIE MOTOR VOOR EEN SOCIAAL-ECOLOGISCHE TRANSITIE

De wereldwijde Covid-19-crisis die ook de Belgische samenleving in haar greep hield sinds 2020, heeft onze dagelijkse afhankelijkheid van een aantal economische sectoren pijnlijk duidelijk gemaakt. Zorg, onderwijs, openbaar vervoer, voedsel, energie en water, en huisvesting werden al snel erkend als ‘essentiële sectoren’ die dienden ‘open’ te blijven tijdens terugkerende periodes van lockdown. Hetzij omwille van de onmiddellijke bestrijding van het virus, of omdat deze sectoren bij consensus als cruciaal voor de sociale reproductie van huishoudens werden geacht.

David Bassens en Sarah De Boeck (red.)

De essentiële economie Motor voor een sociaal-ecologische transitie FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 978 94 6117 119 1 OMSLAGONTWERP: Stephanie Jacobs VERSCHIJNINGSDATUM: juni 2021

50

Waar sectorale indelingen doorgaans het domein van economen zijn, werden dergelijke definities plots onderwerp van het publieke debat. De crisis is bijgevolg niet alleen een moment van dringende politieke actie om de economische meubelen uit een brandend huis te redden. Neen, de crisis nodigt ons eens te meer uit om het debat te voeren over welk soort economie we collectief wensen te redden en wat de rol van de essentiële economie hierin is. Dit boek beargumenteert dat de essentiële economie de basis vormt van een nieuw sociaal contract tussen burger en staat van waaruit een sociaal rechtvaardige en ecologische transitie kan worden gelanceerd.


DAVID BASSENS is hoofddocent Economische Geografie en co-directeur van Cosmopolis, Centre for Urban Research. Hij is lid van het Foundational Economy Collective, bestuurslid van FinGeo – The Global Network on Financial Geography en co-directeur financialization bij GaWC – The Globalization and World Cities Research Network.

SARAH DE BOECK is directeur Territoriale Kennis bij Perspective.Brussels en lid van het Foundational Economy Collective. Hiervoor werkte ze als onderzoeker bij Cosmopolis, Centre for Urban Research, en als directeur van een Brusselse non-profit organisatie.

51


PUBLIC MANAGEMENT, ECONOMIE & ONDERNEMERSCHAP

THE ECONOMIC AND STRATEGIC IMPACT OF STANDARDS A BELGIAN PERSPECTIVE Standards play an important role within society, shaping many transactions between consumers and companies, citizens and governments, as well as customer/supplier relationships in the broadest sense. This book investigates the economic and strategic importance of standards in a small, strongly globalised economy. The case of Belgium is developed from both a macro-economic and micro-economic perspective. Based on an econometric model, the macro-economic part quantifies the impact of standards on welfare creation, and provides an international comparison of similar studies. The micro-economic part reports the detailed results of a survey with more than 600 respondents and analyses twelve case studies from a multi-sectoral selection of companies, based on in-depth interviews.

Caroline Buts, Michaël Dooms, Kim Willems, Ellen Van Droogenbroeck, and Fanny Soyeur

The economic and strategic impact of standards A Belgian perspective FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 978 94 6117 120 7 OMSLAGONTWERP: Peer De Maeyer VERSCHIJNINGSDATUM: maart 2021

52

This multi-layered approach provides stakeholders with an interest in standardization with an encompassing analysis of the economic and strategic impact of standards.

CAROLINE BUTS, MICHAËL DOOMS, KIM WILLEMS, ELLEN VAN DROOGENBROECK, AND FANNY SOYEUR.

NBN This book was created in collaboration with The Bureau for Standardisation (NBN). NBN is responsible for developing and selling standards in Belgium. In addition, NBN also organises training on the use of management standards.


SOFT SKILLS IN ONDERNEMERSCHAP KERNVAARDIGHEDEN VOOR (JONGE) ONDERNEMERS & INTRAPRENEURS

Ondernemers en intrapreneurs moeten beschikken over heel wat vaardigheden om hun loopbaan succesvol uit te bouwen en hun ondernemerspotentieel zo optimaal mogelijk te benutten. Soft skills (‘zachte vaardigheden’) treden daarbij steeds meer uit de schaduw van de meer traditionele, stabiele, logische, meetbare en testbare hard skills (taalkennis, cijfergeletterdheid, technische vakkennis, …). Toch is het ontwikkelen van deze meer abstracte, interpersoonlijke en op ervaring gerichte soft skills niet altijd even eenvoudig. Dit boek stelt op een onderzoeksmatig ingebedde maar zeer praktische wijze (startende) ondernemers en intrapreneurs in staat om zich verder te ontwikkelen op het vlak van vijf grote categorieën soft skills: communicatie, creativiteit, growth mindset, teamwerking, attitude. Het boek Soft skills in ondernemerschap is een must have voor studenten ondernemerschap, (jonge) ondernemers en iedereen die ondernemend wil groeien in zijn of haar job.

PIETER VANDEKERKHOF is als professor Ondernemerschap en Governance verbonden aan het Research Center for Entrepreneurship & Family Firms (RCEF) van de Universiteit Hasselt.

MARC BEENDERS is corporate community manager bij LRM en gastdocent Ondernemerschap aan Universiteit Hasselt.

53

Pieter Vandekerkhof en Marc Beenders

Soft skills in ondernemerschap Kernvaardigheden voor (jonge) ondernemers & intrapreneurs FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 978 94 6117 121 4 OMSLAGONTWERP: Studio Jan de Boer VERSCHIJNINGSDATUM: juni 2021RUIM

MOB

TELI

ILITE

JKE

IT &

PLAN

STAD

NING

S ST U

DIES


RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT & STADSSTUDIES

DE VIJFHOEK VOORBIJ AU-DELÀ DU PENTAGONE HET METROPOLITANE STADSCENTRUM VAN BRUSSEL

LE CENTRE-VILLE MÉTROPOLITAIN DE BRUXELLES NL Maakt de Brusselse binnenstad komaf met Koning Auto? Tussen 2015 en 2020 kreeg het stadscentrum haar eerste grote voetgangerszone, een van de grootste stadsprojecten van de afgelopen decennia. De centrale verkeersweg tussen het Fontainasplein en het De Brouckèreplein werd autovrij. Er kwam nieuwe publieke ruimte, groen, zitbanken en verlichting, maar ook nieuwe toegangen tot drie ondergrondse metrostations, twee fietsenstallingen en andere voorzieningen. Kan de binnenstad in breder kader dan de historische stadskern worden begrepen en zo het centrum van de Brusselse metropool worden waarin iedereen zich thuis voelt? Dit boek vat in woord en beeld én met concrete voorbeelden het onderzoek samen van vier jaar Brussels Centre Observatory (BCO).

Aniss Mezoued en/et Sofie Vermeulen (eds.)

De Vijfhoek voorbij Au-delà du Pentagone

Het metropolitane stadscentrum van Brussel Le Centre-ville métropolitain de Bruxelles FORMAAT: 14 x 21 cm OMVANG: 300 blz. PRIJS: 29 euro ISBN: 978 90 5718 995 1 OMSLAGONTWERP: Speculoos VERSCHENEN EIND 2020 CO-EDITIE VUBPRESS & EDITIONS DE L’UNIVERSITÉ DE BRUXELLES

56

FR Entre 2015 et 2020, le centre-ville de Bruxelles a vu se concrétiser sa première grande zone piétonne et se développer l’un des plus grands projets urbains des dernières décennies. La voirie entre la place Fontainas et la place De Brouckère est devenue piétonne. De nouveaux espaces publics, de la verdure, des bancs et de l’éclairage y ont été aménagés, ainsi que de nouvelles entrées pour les stations de métro, deux grands parkings vélo et d’autres équipements. Le centre-ville de Bruxelles s’éloignerait-il finalement du « tout à la voiture » ? Peut-il s’élargir pour devenir le centre de la métropole bruxelloise dans lequel chacun peut trouver sa place ? Cet ouvrage, illustré par des exemples concrets, rassemble en mots et en images, les recherches menées depuis quatre ans par le Brussels Centre Observatory.


EERDER VERSCHENEN IN DE BSI-SERIE

TOWARDS A METROPOLITAN CITY CENTRE FOR BRUSSELS Between 2015 and 2020, the city centre of Brussels witnessed the creation of its first major pedestrian zone, one of the largest urban projects in recent decades. The boulevards between place Fontainas and place De Brouckère are now car free. New public spaces, greenery, benches and lighting have been installed, as well as new entrances for metro stations, two large bicycle parks and other facilities. Has the Brussels city centre finally done away with the car hegemony? Since 2012, the work of the Brussels Studies Institute has facilitated the development of integrated and multi-perspective knowledge about Brussels by encouraging collaboration between researchers and experts of highly varying profiles to address the metropolitan societal challenges. The BSI sets great store by the wide dissemination, promotion and debate of research results. The BSI series is one of the communication channels aiming at making available the research results of the BSI.

Aniss M. Mezoued, Sofie Vermeulen, and Jean-Philippe De Visscher (eds.)

ALSO PART OF THE BSI SERIES ANNELOES VANDENBROUCKE, ANISS M. MEZOUED, EN JOOST VAESEN (RED.)

ANNELOES VANDENBROUCKE, ANISS M. MEZOUED, AND JOOST VAESEN (EDS.)

Bedrijfswagens en duurzame mobiliteit Analyse en uitdagingen ISBN 978 90 5718 882 4 31 euro NL

Companies and Sustainable Mobility The Company Car Debate and Beyond. Take-home Messages ISBN 978 90 5718 880 0 15 euro ENG


RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT & STADSSTUDIES

COLLECTIVE HOUSING A NEW HABITAT FOR LIVING IN BRUSSELS

In Brussels, the need for affordable and middleincome housing is entangled with the necessity to reduce the environmental impact of housing. The current climatological and health crises demand us to improve the resilience of our human habitat in the city. In planning and developing new collective housing projects, private and public developers alike are struggling to find the right answer to these questions. In this book, we present a research that identifies mismatches between housing preferences and housing offer. These mismatches are affected by the design of collective housing projects and by how they are produced. By confronting the Brussels’ examples with cases from Copenhagen, Amsterdam, and Hamburg we identify alternative design and organisation strategies.

Joren Sansen and Michael Ryckewaert

Collective housing

A new habitat for living in Brussels FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 29,99 euro ISBN: 978 94 6117 097 2 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNINGSDATUM: maart 2021

58

The cases offer examples to design collective and circulation spaces that mitigate privacy issues and allow multiple use, and show how residents and intermediaries in Baugruppen or cooperatives take responsibility in housing development, design, and management. The book concludes with a reflection of how these lessons learned could be implemented in Brussels’ housing and urban planning policy.


JOREN SANSEN is an urbanist and social and economic geographer. As a researcher at the Cosmopolis Centre for Urban Research he specialises in the theme of housing and its interrelated spatial and socio-economic aspects. His research is characterised by the use of interdisciplinary methods, combining qualitative and quantitative research techniques with a special focus on mapping and visual representation.

MICHAEL RYCKEWAERT is engineer-architect and urban planner. He is associate professor of urban planning at Cosmopolis Centre for Urban Research, Vrije Universiteit Brussel where he coordinates the Master in Urban Design and Spatial Planning. His research focuses on housing and housing policy, spatial planning, urbanism history and theory, and the role of economic activities in urbanization. With contributions by YVES VAN DE CASTEELE, BENOÎT MORITZ, AND BENOÎT PÉRILLEUX.

59


IN DE REEKS STADSSCHRIFTEN/ CAHIERS URBAINS/URBAN NOTEBOOKS

De reeks Stadsschriften/Cahiers urbains/Urban Notebooks staat breed open voor onderwerpen die de stad en stedelijkheid onderzoeken en maatschappelijk in discussie brengen. De reeks wordt begeleid door een interdisciplinair en interuniversitair samengestelde redactieraad met ERIC CORIJN als hoofdredacteur.

Stadsschriften

Brussel staat voor een beslissende fase in haar ontwikkeling. Een nieuwe regering en een nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan staan voor immense uitdagingen: de economische en ecologische crisis, de sociale kloof, de bevolkingstoename, de internationalisering … En dat alles moet worden omgezet in een wervend project en een evenwichtige stadsontwikkeling.

Brussel!

Brussel!

Om grondig te kunnen denken over de toekomst moet men weten van waaruit men vertrekt. In dit boek worden bestaande rapporten en gegevens voor het eerst samengebracht en in een overzichtelijk geheel gegoten. De complexe realiteit van een kleine wereldstad verschijnt voor onze ogen. Ze wordt op een originele manier verteld waardoor de dwarsverbindingen duidelijk worden. Zo wordt een stadproject in stelling gebracht. Brussel! bundelt onmisbaar materiaal voor elkeen die in deze tijd inzicht wil in één van de meest interessante steden.

Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper. Hij is professor sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur van de onderzoeksgroep COSMOPOLIS – City, Culture & Society. Hij is actief betrokken bij het Brusselse stadsdebat. Eefje Vloeberghs is agoge en master in European Urban Cultures, en als onderzoekster verbonden aan de onderzoeksgroep COSMOPOLIS – City, Culture & Society.

www.vubpress.be

CATHY MACHARIS, FREDERIC DOBRUSZKES, en MICHEL HUBERT Mobiliteit en logistiek in Brussel ISBN: 978 90 5718 289 1 31,95 euro | 223 blz.

SOFIE VERMEULEN The Brussels canal zone ISBN: 978 90 5718 385 0 39,95 euro | 431 blz.

12/1/09 1:04:43 PM

Stadsschriften

Kan

de stad

de wereld

redden?

Kan de stad de wereld redden? verzamelt teksten uit Eric Corijns grote oeuvre. De stadsonderzoeker en cultuurfilosoof publiceerde een 250-tal artikels en hoofdstukken in een waaier van tijdschriften en boeken. De stad is daarbij de broedplaats geworden voor zijn denken en doen. Eric Corijn heeft een atypische academische route bewandeld. De zes delen van dit boek zijn daar een reflectie van, gaande van wetenschapsfilosofie, vrijetijdsstudies, cultuur en gemeenschapsvorming, stad en stedelijkheid, casestudies over steden tot het debat rond nationalisme en populisme. Al deze thema’s helpen ons samen nadenken over hoe we een samenleving kunnen binden op basis van diversiteit en verschil. Of de stad de wereld kan redden, blijft een onbeantwoorde vraag. Onder Erics motto ‘Niets zo praktisch als een goede theorie’, hopen we dat dit boek nieuwe denkpistes biedt voor de vele maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Het boek werd samengesteld door medewerkers van COSMOPOLIS – City, Culture & Society, het onderzoekscentrum dat Eric Corijn in 2001 oprichtte aan de Vrije Universiteit Brussel. Elk thema wordt ingeleid door collega’s die reflecteren over hun concrete projecten met hem. www.vubpress.be De reeks Urban Notebooks/Stadsschriften/Cahiers Urbains staat breed open voor onderwerpen die de stad en stedelijkheid onderzoeken en maatschappelijk in discussie brengen.

I S B N 9 7 8 9 0 5 7 1 8 1 74 0

� ������ ������

Teksten van Eric Corijn

Kan de stad de wereld redden? wordt opgedragen aan Eric Corijn ter gelegenheid van zijn emeritaat aan de Vrije Universiteit Brussel. Als warm pleitbezorger van het integrerende belang van culturele diversiteit, speelt hij vandaag een belangrijke rol in publieke debatten rond stad en stedelijkheid. Zijn interventies over heel wat thema’s worden gewaardeerd door een breed publiek. Academici en beleidsmakers vinden inspiratie in zijn prikkelende stellingen. Cultuurwerkers en samenlevingsopbouwers vinden zijn bijdragen een praktisch houvast in hun dagelijks werk.

Kan de stad de wereld redden?

TeksTen van

FILIP CANFYN Syndroom van verkavelings Vlaanderen ISBN: 978 90 5718 395 9 22,50 euro | 134 blz.

9 789054 875796

brussel!-cover.indd 2

Eric corijn

ERIC CORIJN Kan de stad de wereld redden ISBN: 978 90 5718 174 0 29,95 euro | 463 blz.

BRUSSEL! Eric Corijn · Eefje Vloeberghs

Eric Corijn · Eefje Vloeberghs

ISBN 978·90·5487·579·6 ISBN 978·90·5487·579·6

MARGO DE KOSTER, BART DE MUNCK, HILDE GREEFS, BART WILLEMS, en ANNE WINTER Werken aan de stad ISBN: 978 90 5487 869 8 37,95 euro | 335 blz.

Urban notebooks Stadsschriften Cahiers urbains

Dit boek is het voorbereidend werk voor een toekomstverkennend onderzoek opgezet in het raam van de Gewestelijke Ontwikkelings Commissie (GOC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De reeks Urban Notebooks/Stadsschriften/Cahiers Urbains staat breed open voor onderwerpen die de stad en stedelijkheid onderzoeken en maatschappelijk in discussie brengen.

ERIC CORIJN en EEFJE VLOEBERGHS Brussel! ISBN: 978 90 5487 606 9 31,95 euro | 325 blz.

Urban notebooks Stadsschriften Cahiers urbains

TeksTen van

Eric corijn

Kan

de stad

de wereld

redden?

ks

s DANIEL ACKE en ELISABETH BEKERS Brussels Schrijven ISBN: 978 90 5718 485 7 32,95 euro | 339 blz.

CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS

This book brings together different cases studies that document how the Brussels cultural and creative sector relates to the social and political diversity of the city. We hope that this book reflects the diversity of the cultural and creative sector of Brussels today and contributes to the enrichment of the political cultural imaginary for Brussels.

Ces dix dernières années, le secteur culturel et créatif est devenu l’objet d’une attention particulière tant du côté des chercheurs que des décideurs politiques. Certains soutiennent que le secteur réagit exceptionnellement bien aux variations de la conjoncture économique, d’autres se montrent plus critiques et insistent sur les conséquences sociales, politiques et économiques négatives qu’un tel modèle de développement urbain est susceptible d’engendrer. Bruxelles est un cas d’étude intéressant dans le sens où la ville « superdiverse » semble être devenue un pôle d’attraction pour artistes internationaux et « créatifs », et se caractérise par un paysage culturel, institutionnel et politique fragmenté et difficile à cerner. Cette nébulosité n’empêche toutefois pas les autorités politiques locales de proclamer l’importance d’un secteur culturel et créatif florissant à Bruxelles, et ce malgré le fait que relativement peu de chose soit connu à propos de ce secteur et des bouleversements que son émergence provoque au sein du champ culturel et ailleurs. Ce livre rassemble différentes études de cas qui présentent de quelles manières le secteur culturel et créatif bruxellois fait écho à la diversité sociale et politique de la ville. Nous espérons que cet ouvrage reflète l’actuelle diversité du secteur et contribue ainsi à enrichir l’imaginaire culturel de Bruxelles et de ses politiques.

ISBN 978 90 5718 802 2

The series Urban Notebooks/Stadsschriften/ Cahiers Urbains treats subjects that deal with the city and urbanity.

9

CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS

Brussels is a particularly interesting case study in this regard, because the ‘superdiverse’ city seems to have become a centre of attraction for international artists and ‘creative’ people, while also being characterized by a divided landscape of cultural, institutional and policy actors that is almost impossible to navigate. Nevertheless, local policymakers do not hesitate to publicly promote the importance of a flourishing cultural and creative sector for Brussels, but at the same time, relatively little is known about the sector and about the changes it brings forth in the cultural field and elsewhere.

Urban Notebooks

In the last decade, the cultural and creative sector has been a central topic on the agenda of researchers and policymakers alike. Some argue that the sector has responded exceptionally well to the changing economic reality. Others are more critical and point to the potential harmful social, economic and political consequences of such an urban development model.

Urban Notebooks Stadsschriften Cahiers urbains

François Rinschbergh, Eva Swyngedouw & Jef Vlegels (eds.)

CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS CREATIVITY IN A DIVIDED CITY LA CRÉATIVITÉ DANS UNE VILLE DIVISÉE

789057 188022

Meer info via bart.derwael@aspeditions.be 60

EVA SWYNGEDOUW, JEF VLEGELS, and FRANÇOIS RINSCHBERGH Cultural & creative industries in Brussels ISBN 978 90 5718 802 2 29,95 euro | 264 blz.


KLIMAAT, MILIEU & ENERGIE

WATER WAAROM ELKE DRUPPEL TELT

Op een planeet die voor 70% uit water bestaat, sterven dagelijks twintig- tot dertigduizend mensen door een gebrek aan zuiver water. De druk op het schaarse en levensnoodzakelijke water neemt jaar na jaar toe: in 1990 leefden 335 miljoen mensen (verspreid over 28 landen) in een situatie van waterschaarste. In 2025 zullen dit al 3,2 miljard mensen zijn (verspreid over 50 landen). De watervoorraden zullen tegen 2030 wereldwijd slechts kunnen voldoen aan 60% van de vraag. Het beschikbare zoet water is ook nog eens zeer ongelijk verdeeld over de verschillende continenten. Vooral de inwoners van Afrika, Europa en Azië beschikken over een bijzonder kleine hoeveelheid zoet water. De mens slaagt er bovendien in om het schaarse beschikbare water te verspillen, te vervuilen en slecht te beheren. Als gevolg van de toenemende industrialisering en de groeiende irrigatielandbouw, neemt het verbruik van water sneller toe dan de groei van de wereldbevolking. De klimaatverandering zal deze toestand nog verergeren. Voor elke graad die de aarde warmer wordt, ziet een bijkomende 7% van de wereldbevolking zijn hernieuwbare hoeveelheid zoet water verminderd met 20%. Er stelt zich overduidelijk een waterprobleem op onze ‘blauwe planeet’.

MARC VAN MOLLE is emeritus professor Fysische Geografie (Vrije Universiteit Brussel). Hij is een veelgevraagd spreker omwille van zijn multidisciplinaire visie en expertise over het milieu, typisch voor een geograaf.

61

MARC VAN M O LLE

WATER WAAROM ELKE DRUPPEL TELT

ASP

Academic and Scientific Publishers

Marc Van Molle

Water

Waarom elke druppel telt FORMAAT: 16 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 978 94 6117 123 8 OMSLAGONTWERP: Peer De Maeyer VERSCHIJNINGSDATUM: februari 2021


KLIMAAT, MILIEU & ENERGIE

VAN KLIMAATVERANDERING NAAR SYSTEEMVERANDERING EEN VEELZIJDIGE BLIK OP EEN COMPLEXE GLOBALE UITDAGING Klimaatverandering vormt een van de grootste maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw en mogelijk uit de menselijke geschiedenis. De impact ervan zal overal ter wereld en in uiteenlopende facetten van het maatschappelijk leven voelbaar zijn. Ook de oplossingen voor en aanpassingen aan de klimaatverandering zullen dus van vele sectoren en disciplines moeten komen. Dit boek biedt een brede kijk op de klimaat­ problematiek. Naast de fysische oorzaken en gevolgen van klimaatverandering wordt ook duidelijk gemaakt waarom een snelle transitie naar een klimaatneutrale maatschappij wenselijk is voor mens en milieu, op sociaal en op economisch vlak. Oplossingen voor het klimaatprobleem worden bekeken vanuit technologisch, ecologisch, economisch en sociaal perspectief.

Sara Vicca en Ann Crabbé (red.)

Van klimaatverandering naar systeemverandering Een veelzijdige blik op een complexe globale uitdaging

FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 978 94 6117 122 1 OMSLAGONTWERP: Stephanie Jacobs VERSCHIJNINGSDATUM: mei 2021

SARA VICCA en ANN CRABBÉ zijn coördinator en docent van het korfvak KLIMAATVERANDERING, een interdisciplinair opleidingsonderdeel dat universiteitsbreed wordt aangeboden aan studenten van de Universiteit Antwerpen.

62


SARA VICCA is bioloog, verbonden aan het Global Change Ecology onderzoeksexcellentiecentrum van de Universiteit Antwerpen. Ze doet onderzoek naar de koolstofcyclering in natuurlijke ecosystemen en naar natuur-gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering.

ANN CRABBÉ is socioloog en beleidswetenschapper, verbonden aan het departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen. Ze doet onderzoek naar klimaatadaptatiebeleid (overstromingen en droogte) en is bijzonder geïnteresseerd in klimaatgovernance en klimaatrechtvaardigheid.

63KUN

CUL ST & TUU R


KUNST EN CULTUUR

THE MAKING OF SAMUEL BECKETT’S COMPANY/COMPAGNIE

Georgina Nugent-Folan

The Making of Samuel Beckett’s Company/Compagnie

FORMAAT: 17 x 21,6 cm OMVANG: 420 blz. AFWERKING: Hardcover PRIJS: 89 euro ISBN: 978 94 6117 029 3 OMSLAGONTWERP: Stéphane de Schrevel VERSCHIJNINGSDATUM: februari 2021 CO-EDITIE MET BLOOMSBURY PUBLISHING

The latest BDMP volume discusses Samuel Beckett’s late prose text Company/Compagnie. Company was first composed in English between the years 1977 and 1979, with Beckett breaking a 20-year-long pattern of composing primarily in French to craft this meticulously structured 59-paragraph masterpiece of his late prose. Its French companion, Compagnie, was translated in only two weeks, in August 1979, yet the French came into print in early 1980, some months before the English ‘original’. Both texts emerged during a period of intense theatre work for Beckett, and the composition of Company in particular appeared to offer Beckett a degree of respite from his theatre commitments, with the text at times appearing to take on the role of a companion, not unlike the relationship between the hearer and voice depicted therein. Company sees Beckett adopt and abide by a rigorous predetermined plan laid out across four schemata, a plan that encompassed the entire text on a paragraph-by-paragraph level. This distinguishes it from Beckett’s approach towards the composition of texts such as Molloy or Malone meurt. The genetic critical analysis of the manuscripts of Company/Compagnie takes this schema-dependent compositional method as its core focus. It forwards a new hypothesis regarding the genetic map of both works, and considers the relationship between this uniquely entwined ‘original’ and ‘translation’.

GEORGINA NUGENT-FOLAN is Assistant Professor of Modern English Literature at LMU Munich, Germany.

66


REEKS

VANAF NU IS DE BDMP SERIES BESCHIKBAAR IN HARDCOVER

EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS DIRK VAN HULLE The Making of Samuel Beckett’s Stirrings Still/Soubresauts And Comment dire/... ISBN: 978 90 5487 912 1 35 euro | 152 blz.

DIRK VAN HULLE and PIM VERHULST The Making of Samuel Beckett’s Malone Meurt/Malone Dies ISBN: 978 90 5718 537 3 35 euro | 322 blz.

DIRK VAN HULLE and SHANE WELLER The Making of Samuel Beckett’s L’Innommable/The Unnamable ISBN: 978 90 5718 181 8 35 euro | 276 blz.

DIRK VAN HULLE and PIM VERHULST The Making of Samuel Beckett’s En attendant Godot/ Waiting for Godot ISBN: 978 90 5718 700 1 35 euro | 382 blz.

DIRK VAN HULLE The Making of Samuel Beckett’s Krapp’s Last Tape/La Derniere Bande ISBN: 978 90 5718 151 1 35 euro | 270 blz.

DIRK VAN HULLE and SHANE WELLER The Making of Samuel Beckett’s Fin de partie/Endgame ISBN: 978 90 5718 701 8 35 euro | 372 blz.

ÉDOUARD MAGESSA O’REILLY, DIRK VAN HULLE, and PIM VERHULST The Making of Samuel Beckett’s Molloy ISBN: 978 90 5718 536 6 35 euro | 408 blz.

OLGA BELOBORODOVA The making of Samuel Beckett’s Play/Comédie and film ISBN: 978 90 5718 742 1 35 euro | 340 blz.

The Beckett Digital Manuscript Project Series (www.beckettarchive.org) digitally reunites the dispersed manuscripts of Samuel Beckett’s works and facilitates their examination. The project consists of two parts, a digital archive of Beckett’s manuscripts, with facsimiles and transcriptions, organized in modules and a series of print volumes, analysing the genesis of Beckett’s works.

The Beckett Digital Manuscript Project (BDMP) is a collaboration between the Centre for Manuscript Genetics (University of Antwerp), the Beckett International Foundation (University of Reading) and the Harry Ransom Humanities Research Center (University of Texas at Austin), with the support of the Estate of Samuel Beckett and the European Research Council.

67


KUNST EN CULTUUR

ARCHITECTUUR OP HET SPOOR EEN INTIEM PORTRET VAN DE EERSTEJAARS ONTWERPSTUDIO

Het vijfde nummer binnen de ONTO-cahierreeks gaat in op de kern van architectuur en het architectuurontwerp, met name ruimtelijkheid: het kwantitatief en kwalitatief afbakenen van ruimte in relatie met de bredere ruimtelijke context. Dit gebeurt via een inkijk in de eerstejaarsstudio ‘initiatie ontwerp’, een goede plek om te bestuderen hoe het begrijpen van ruimtelijkheid aan de basis ligt van ontwerpcriteria, -vaardigheden en -methodieken.

Leen De Brabandere, Pieter Eeckeloo, Laura Meulemans, Maximiliaan Royakkers en Dirk Van Oosterywck

Architectuur op het spoor

Een intiem portret van de eerstejaars ontwerpstudio FORMAAT: 21 x 21 cm OMVANG: 85 blz. AFWERKING: paperback, kleur met illustraties PRIJS: 35 euro ISBN: 978 94 6117 133 7 ISSN: 2593-9513 OMSLAGONTWERP: Ines Cox en

Vanuit het perspectief van de prille student toont dit ONTO-nummer een intiem portret van de zoektocht naar het hoe en waarom van het ontwerpen van architectuur. De vaak aarzelende en wankele aanzetten worden getoond aan de hand van knipsels uit portfolio’s. Ze nodigen de lezer uit om deel te nemen aan een onbevangen, exploratieve zoektocht naar de basis van het ontwerpen van architectuur. Een afsluitend essay van onderwijsfilosoof Jan Masschelein beschouwt de studio als maakplek van en voor studie, en in die zin een universitaire biotoop bij uitstek.

Gert Van Echelpoel

VERSCHIJNINGSDATUM: 15/06/2021

Teken in op een abonnement en elk nieuw cahier belandt automatisch in jouw brievenbus tegen 15% korting. 68


VERSCHIJNT IN DE REEKS ONTO

ON TO ARCHITECTURE AN INTIMATE PORTRAIT OF THE FIRST-YEAR DESIGN STUDIO EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS The fifth publication in the ONTO series focuses on the core of architecture and architectural design, spatiality in particular: the qualitative and quantitative demarcation of space in relation to its broader spatial context. We are introduced to this concept through the first year ‘Initiate design’ studio, the best place to discover how spatiality is at the core of design criteria, skills and methodologies. Using the perspective of a fledgling student this part of the series gives an intimate look into the search of how and why we design architecture. The shaky first forays into architectural design are shown through portfolio clippings. They invite the reader to take part in the open-minded, exploratory first steps that are at the base of architectural design. The concluding essay by educational philosopher Jan Masschelein regards the first year studip as a place of creation of and for study, and by extend an educational biotope par excellence.

De tweetalige reeks ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur én het architectuuronderwijs.

69

ERIK WIEËRS, DIRK JANSSEN, WANNES PEETERS en STEVEN SCHENK ONTO 00 Architectuur in beeld / Architecture depicted ISBN: 978 90 571 8766 7 35 euro | 84 blz.

KOEN VAN BOCKSTAL, JANTJE ENGELS en BART DECROOS ONTO 01 Radicale ensembles / Radical ensembles ISBN: 978 90 571 8837 4 35 euro | 136 blz.

EVA STORGAARD en MARJAN MICHELS ONTO 02 De morfologie van het interieur/ Morphology of interiors ISBN: 978 90 5718 879 4 35 euro | 94 blz.

DIRK JANSSEN ONTO 03 De kunst van het refereren/ The art of referring ISBN: 978 90 5718 909 8 35 euro | 110 blz.

KRIS MYS, SVEN VERBRUGGEN en WANNES PEETERS ONTO 04 Oorsprongen ontdekken en begrijpen / Exploring and understanding origins ISBN: 978 90 5718 441 3 35 euro | 80 blz.OND

EDU ERWIJ CATI S/ EVE U I TG A

VEN


ONDERWIJS / EDUCATIEVE UITGAVEN

DIVERSITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS VAN THEORETISCH KADER NAAR PRAKTIJKGERICHTE VERANDERING

Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze diversiteit nog te veel afwezig in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zich bewust van dit contrast, maar hoe doen we dat, meer diversiteit binnenbrengen in het hoger onderwijs en waar hebben we het dan precies over? Het gaat over diversiteit in de studentenpopulatie, maar ook in het personeelsbestand. Het gaat over toegankelijkheid voor studenten met een beperking, omgaan met meertaligheid en het ruimte geven aan niet-Westerse perspectieven in de opleidingen. Het gaat over aandacht hebben voor individuele noden en behoeften van studenten en personeelsleden en het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn plek vindt. Het gaat over het aanbieden van inclusief en kwaliteitsvol hoger onderwijs.

Reinhilde Pulinx, Mieke Schrooten en Elke Emmers (red.)

Diversiteit in het hoger onderwijs Van theoretisch kader naar praktijkgerichte verandering FORMAAT: 17 x 24 cm PRIJS: 25 euro ISBN: 978 94 6117 124 5 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNINGSDATUM: juni 2021

72

In dit boek laten we uiteenlopende stemmen uit Vlaanderen en Nederland aan het woord en bieden we zowel praktijkvoorbeelden als theoretische reflecties. Het boek spreekt alle actoren binnen het hoger onderwijs aan – docenten, lerarenopleiders, studenten en ondersteunend personeel – en presenteert een toekomstgericht kader om werk te maken van diversiteit in het hoger onderwijs.


Diversiteit in het hoger onderwijs is ontstaan vanuit het netwerk ‘Docenten voor Diversiteit’, een groep van docenten uit het Vlaamse hoger onderwijs, die via samenwerking en uitwisseling de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs willen versterken.

REINHILDE PULINX is senior onderzoeker bij expertise­ centrum Inclusive Society – UCLL

MIEKE SCHROOTEN is docente en onderzoekster Sociaal Werk aan de Odisee Hogeschool en de Universiteit Antwerpen

ELKE EMMERS is hoofd van het expertisecentrum Inclusive Society – UCLL

73


ONDERWIJS / EDUCATIEVE UITGAVEN

MANAGERIAL ECONOMICS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS 5TH REVISED EDITION

This is the fifth edition of a book bringing together microeconomic insights on the functioning of non-profit organisations, complementing the wide range of books on the management of non-profit organisations by focusing on both theoretical and empirical work. Firstly, definitions of non-profit organisations are considered. Then the economic rationale behind their existence is examined, followed by a study of the demand for them and its implications for their functioning. The final chapters look at the economic idiosyncrasies of non-profit organisations’ management, focusing on the fields of strategic management, marketing, accounting and finance.

Marc Jegers

Managerial Economics of Non-profit Organisations

This book will be perfect for advanced undergraduates and postgraduates engaged in the study of non-profit organisations and managerial economics.

5th revised edition

FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 212 blz. PRIJS: 24,95 euro ISBN: 978 94 6117 088 0 OMSLAGONTWERP: Studio Jan De Boer VERSCHIJNINGSDATUM: februari 2021 HERZIENE EDITIE

MARC JEGERS is Professor of Managerial Economics at the Vrije Universiteit Brussel in Belgium.

74


HERZIENE EDITIE

INLEIDING TOT DE AGOGISCHE WETENSCHAPPEN HERZIENE EDITIE

In deze herziene editie van Inleiding tot de Agogische Wetenschappen wordt agogiek omschreven als een eigentijds en praktisch humanisme. Het is een basiswerk waarin de belangrijkste kernbegrippen, eigenschappen en historiek van het sociaal-cultureel en non-formeel educatief werk (volwasseneneducatie, cultuureducatie, opbouwwerk …) aan bod komen. Aan de hand van een kritische wijsgerig-agogische analyse wordt ingegaan op hedendaagse en maatschappelijk relevante concepten zoals gemeenschapsvorming, burgerschap en educatie. Deze inleiding is gesneden brood voor studenten van agogische opleidingen, maar biedt voor de leek eveneens een inleiding in een jonge wetenschappelijke discipline die niet alleen de studie, maar ook de verandering van de samenleving ambieert. Het voorwoord is voorzien door emeritus professor Willem Elias.

Pieter Meurs

PIETER MEURS promoveerde in 2013 tot doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij is verbonden als professor aan de opleiding Agogische Wetenschappen van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is auteur van Tegen Verbeelding (2017) en van verschillende artikels in nationale en internationale vaktijdschriften. Zijn onderzoek focust zich op het kruispunt van de filosofie en de educatiewetenschappen.

75

Inleiding tot de agogische wetenschappen – herziene editie

FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 204 blz. PRIJS: 26 euro ISBN: 978 94 6117 093 4 OMSLAGONTWERP: Artitude VERSCHIJNINGSDATUM: februari 2021 HERZIENE EDITIE


ONDERWIJS / EDUCATIEVE UITGAVEN

GESTOLDE MACHT HISTORISCHE EN VERGELIJKENDE INLEIDING TOT HET PUBLIEKRECHT – TWEEDE EDITIE

Gestolde macht is een inleiding tot de geschiedenis van de staat in Europa, op het kruispunt van de politieke geschiedenis en de rechtsgeschiedenis, met een focus op de 17e, 18e en 19e eeuw. Diplomatie, vredesverdragen (vrede van Westfalen, congres van Wenen) en de Europese staatsleer waren essentieel in die ontwikkeling. Het recht is geen gesloten denksysteem, maar wordt bekeken als de taal van de macht. Het denken over staat en internationale betrekkingen loopt al eeuwen op dezelfde benen, tussen macht en moraal.

Frederik Dhondt

Gestolde macht

Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht – Tweede editie FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 480 blz. PRIJS: 35,95 euro ISBN: 978 94 6117 086 6 OMSLAGONTWERP: Jan Hendrickx VERSCHIJNINGSDATUM: februari 2021

76

De historische mars van de afzonderlijke Europese staten naar vrijheid en gelijkheid – de kernwaarden van de Franse Revolutie – verloopt in verschillende snelheden. Dhondt vergelijkt de scheiding der machten, de rechten en vrijheden, en de staatsuitbouw in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. De Britse contractuele monarchie (Magna Charta, Glorious Revolution) en de Franse nerveuze extremen (Robespierre, Napoleon) komen terug in het 19e-eeuwse Duitsland op weg naar haar eenmaking (Bismarck) en in de Russische Revolutie (Lenin). Naast Rusland krijgen ook de grondwetten van de grootmachten China en de Verenigde Staten bijzondere aandacht.


TWEEDE EDITIE

FREDERIK DHONDT doceert rechtsgeschiedenis en politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van internationaal recht en politiek in de 18e en 19e eeuw.

77OPE

N AC

CESS


OPEN ACCESS

BORDER CONTROL AND NEW TECHNOLOGIES ADDRESSING INTEGRATED IMPACT ASSESSMENT

This book presents the theory and practice of impact assessment tailored to new border control technologies that are increasingly employed at state borders with the aim of facilitating border checks. Experience has shown that their use often comes into conflict with societal values such as the respect for fundamental rights to privacy and personal data protection. As a result, there is a growing need to accommodate two requirements, the first being the deployment of new border control technologies and the second being the respect for relevant societal values. This book introduces a tool that seeks to accommodate both requirements: impact assessment.

J. Peter Burgess and Dariusz Kloza (eds.)

Border Control and New Technologies

Addressing Integrated Impact Assessment FORMAAT: 17 x 24 cm OMVANG: 256 blz. PUBLICATIE IN OPEN ACCESS DOI: 10.46944/9789461171139 BESCHIKBAAR ALS PRINT ON DEMAND ISBN: 978 94 6117 085 9 PRIJS: 29,95 euro OMSLAGONTWERP: Illustratie: Gradient 1:2:3 door Gunnar

Aagaard Andersen (SMK) Ontwerp: Peer De Maeyer VERSCHIJNINGSDATUM: mei 2021

80

Impact assessment is an evaluation technique used to analyse the potential future consequences of a given measure for societal values. The main objective of the assessment process is to support informed decision-making about whether or not, and under what conditions, to deploy a given measure. Border Control and New Technologies. Addressing Integrated Impact Assessment is addressed predominantly to border control authorities in the European Union and in the Schengen Area who wish to ensure that new technologies for controlling state borders respect the principles of democracy, the rule of law and human rights. The handbook will be of interest also for border control officials elsewhere in the world as well as for anyone dealing with the theory and practice of impact assessment.


OPEN ACCESS

J. PETER BURGESS is Professor of Philosophy at the École Normale Supérieure where he directs the Chair in Geopolitics of Risk, and Adjunct Professor at the Vrije Universiteit Brussel in the Research Group on Law, Science, Technology & Society.

DARIUSZ KLOZA is Senior Researcher at the Vrije Universiteit Brussel in the Research Group on Law, Science, Technology & Society, where he is a founding member of the Brussels Laboratory for Data Protection & Privacy Impact Assessments (d.pia.lab).

81


OPEN ACCESS

THE GDPR MADE SIMPLE(R) FOR SMEs This user-friendly handbook offers guidance and practical suggestions for Small and Mediumsized enterprises (SMEs) that could facilitate compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Being primarily addressed to enterprises for which personal data processing is an auxiliary activity, The GDPR made simple(r) for SMEs explains how to navigate the barrage of resources available on GDPR. In doing so it provides an overview of the main actors in the European data protection landscape.

Lina Jasmontaitè-Zaniewicz, Alessandra Calvi, Renáta Nagy, and David Barnard-Wills (eds.)

The GDPR made simple(r)for SMEs FORMAAT: 14,8 x 21 cm OMVANG: 172 blz. PUBLICATIE IN OPEN ACCESS DOI: 10.46944/9789461171092 BESCHIKBAAR ALS PRINT ON DEMAND ISBN: 978 94 6117 069 9 PRIJS: 22,95 euro OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNING: februari 2021

82

It also clarifies the scope of data protection law and the scope of its application to SMEs. The Handbook introduces concepts and principles that form the crux of personal data protection legal framework and then it unpacks the theory and practice of the risk-based approach to personal data protection. The handbook seeks to go beyond a mere description of GDPR provisions and obligations stemming from them. It includes a set of proactive measures that were put forward by European DPAs and bodies. In addition, it provides references to other publicly available (open access) resources that also provide practical suggestions. The handbook was prepared in the context of STAR II project (2018-2020), co-funded by the European Union under the Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 and ran in the partnership of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH) (coordinator), the interdisciplinary Research Group on Law, Science, Technology & Society (LSTS) of the Vrije Universiteit Brussel (VUB), and Trilateral Research Ltd (TRI IE).


OPEN ACCESS

IN OPEN ACCESS PUBLICEREN VERGROOT DE IMPACT VAN UW ONDERZOEK. UITGEVERIJ ASP KIEST VOOR OPEN ACCESS GOLD EN WERKT SAMEN MET OAPEN EN DOAB. CONTACTEER ONZE UITGEVERS INDIEN U MEER INFORMATIE OF EEN PRIJSZETTING WENST.

83UITGEVERIJ ACADEMIC & SCIENTIFIC PUBLISHERS ASP Editions | VUBPRESS | UPA 02 289 26 56 info@aspeditions.be www.aspeditions.be. KLANTENDIENST Sofie De Smet info@aspeditions.be UITGEVERS Nienke Roelants 02 289 26 51 nienke.roelants@aspeditions.be Bart Derwael 012 21 96 11 bart.derwael@aspeditions.be

PRODUCTIE & DOCTORATENSERVICE Marie Verleije 02 289 26 55 marie.verleije@aspeditions.be MARKETING & COMMUNICATIE Ruth Kerkdijk 02 274 06 96 ruth.kerkdijk@aspeditions.be GEDELEGEERD BESTUURDER Stefaan Janssens 02 289 26 56 stefaan.janssens@aspeditions.be

ontwerp en verzorging: Karien Sticker


UPA

University Press Antwerp

VUBPRESS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.