a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

CATA

VOO LOGU RJA S AR 2 02 0

UPA

University Press Antwerp

VUBPRESS ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 1

28/01/2020 09:55


Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om van alles op de hoogte te zijn, of schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.aspeditions.be

ASPeditions VUBPRESS

@ASPeditions

Academic & Scientific Publishers (A.S.P.)

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 2

28/01/2020 09:55


Academic & Scientific Publishers (A.S.P.) is gespecialiseerd in wetenschappelijke en educatieve uitgaven en bestaat uit drie imprints: ASP Editions, University Press Antwerp (UPA) en VUBPRESS.

Met trots stellen wij u onze nieuwe publicaties voor.

Veel ontdek- en leesplezier gewenst vanwege het hele A.S.P.-team: Stefaan, Philippe, Nienke, Bart, Marie, Sofie & Daisy

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 3

28/01/2020 09:55


In deze catalogus

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 4

28/01/2020 09:55


1

FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING 

2

GESCHIEDENIS 

22

3

KUNST EN CULTUUR

36

4

POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

42

5

EDUCATIEVE UITGAVEN

46

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 5

6

28/01/2020 09:55


ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 6

28/01/2020 09:55


FILO

LEVE SOFIE NSB en ESCH OUW I

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 7

NG

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING

WIJS, GRIJS & PUBER PLEIDOOI VOOR DE BURGERLIJK ONGEHOORZAME SENIOR

Ouder worden is – zo zegt men vaak – een aflopende zaak, meer van hetzelfde, steeds minder. Niets is minder waar. De senior bezit wijsheid, resultaat van een levenslange ervaring, een unieke bron van inzicht. De senior wordt bovendien het eeuwige leven beloofd want ziekte en vergrijzing zullen tot het verleden behoren. Toch is er de gedachte dat de oudere een last is, een kost voor de samenleving. In dit essay wordt de relatie omgekeerd: de senior is een puber die burgerlijk ongehoorzaam hoort te zijn.

Jean Paul Van Bendegem

Wijs, grijs & puber

Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior FORMAAT: 140 x 210 OMVANG: 200 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 18,50 euro ISBN: 978 90 5718 948 7 COVERILLUSTRATIE: Aron Dijkstra OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNT MEI 2020

8

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 8

28/01/2020 09:55


Ouder worden is – zo zegt men vaak – een aflopende zaak, meer van hetzelfde, steeds minder. JEAN PAUL VAN BENDEGEM (1953) is emeritus hoogleraar aan de VUB. Als wiskundige en filosoof probeert hij de wereld te begrijpen. Hij is de auteur van onder andere Hamlet en entropie en recent Wonderlust, tezamen met Pat Donnez en Caroline Pauwels.

Niets is minder waar.

9

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 9

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING

KUNST OF PORNOGRAFIE? EEN FILOSOFISCHE VERKENNING

Kunst en pornografie lijken elkaar uit te sluiten: het ene maakt het mooiste en het beste in ons wakker, het andere onderwerpt ons aan hitsigheid en dierlijkheid. Het ene viert de schoonheid van de vrouw; het andere is een kwestie van geweld en onderwerping. Toch is de relatie tussen kunst en pornografie genuanceerder dan ze op het eerste zicht lijkt. In deze filosofische verkenning nemen filosofen Petra Van Brabandt en Hans Maes zowel kunst als pornografie onder de loep en ontdekken dat de dingen soms helemaal niet zijn wat ze lijken.

Petra Van Brabandt en Hans Maes

Kunst of pornografie?

Een filosofische verkenning FORMAAT: 140 x 210 OMVANG: 180 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 22,95 euro ISBN: 978 90 5718 943 2 COVERILLUSTRATIE: Geert Verschuere OMSLAGONTWERP: Jan Hendrickx VERSCHIJNT MEI 2020

ASP

Academic and Scientific Publishers

10

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 10

28/01/2020 14:59


PETRA VAN BRABANDT is filosofe. Ze werkt op Sint Lucas Antwerpen als hoofd onderzoek en is docente in semiotiek en cultuurkritiek. Ze schrijft over pornografie, natte esthetiek en de relatie tussen kunst en politiek.

HANS MAES is directeur van het Aesthetics Research Centre aan de University of Kent (Groot-BrittanniĂŤ). Hij doceert er kunstfilosofie en media-ethiek. Eerder verschenen van zijn hand Wat is Sexy? (2019), Conversations on Art and Aesthetics (2017) en Pornographic Art and the Aesthetics of Pornography (2013).

11

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 11

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING

PLATO LEZEN LIEFDE, FILOSOFIE EN DEMOCRATIE IN DE APOLOGIE VAN SOCRATES

Athene, anno 399 voor Christus: Socrates verschijnt voor het gerecht om zich te verdedigen tegen de aanklacht van godslastering en bederf van de jeugd. Niet enkel het lot van Socrates staat op het spel, maar ook het lot van de democratie in Athene, van Plato en bijgevolg van de hele filosofie. Te veel verantwoordelijkheden voor een gewone sterveling. Te veel druk voor een oud lichaam.

Emiliano Acosta

Plato lezen

Liefde, filosofie en democratie in de Apologie van Socrates FORMAAT: 148 x 210 OMVANG: 200 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 21,95 euro ISBN: 978 90 5718 949 4 OMSLAGONTWERP: meerwit VERSCHIJNT MEI 2020

In Plato lezen biedt Emiliano Acosta een interpretatie van Plato’s Apologie van Socrates in de politieke context van het toenmalige Athene. In dialoog met de bestaande literatuur bespreekt hij Plato’s filosofische verwerking van de dood van zijn meester en het probleem van Socrates. Aan bod komen de socratische liefde, Plato’s heruitvinding van de filosofie en de tragische toon van zijn herschrijving van het leven van Socrates, de vraag of Socrates al dan niet schuldig is, het populisme van de Atheense democratie en de clash tussen de filosoof en de democratie. Plato lezen wilt de lezer aanzetten tot de abnormale denkwijze die we filosofie kunnen noemen, en overtuigen van de nood en het nut om terug te keren naar de werken van Plato, deze enigmatische kruising van tragicus en mislukte politicus.

12

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 12

28/01/2020 09:55


EMILIANO ACOSTA Professor Emiliano Acosta doceert geschiedenis van de wijsbegeerte, politieke filosofie, filosofie van de religie en van de vrijmetselarij aan de Vrije Universiteit Brussel, is alumnus van de Jonge Academie (Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiĂŤ voor Wetenschappen en Kunsten), gastdocent aan de Universiteit Gent en auteur van Schiller versus Fichte (2011).

13

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 13

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING

VRIJHEID, GELIJKHEID, VEELHEID HET MODERNE DEMOCRATIE-DENKEN VAN MACHIAVELLI TOT SPINOZA EN ZIJN KRING

Met zijn traktaten over politiek en de vrijheid om te filosoferen heeft Spinoza in de tweede helft van de zeventiende eeuw een ommekeer bewerkstelligd in de relatie tussen filosofie, politiek en religie en zo de basis gelegd voor de moderne democratie.

Sonja Lavaert

Vrijheid, gelijkheid, veelheid Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring FORMAAT: 160 x 240 OMVANG: 340 blz. PRIJS: 27,95 euro ISBN: 978 90 5718 793 3 COVERILLUSTRATIE: grafiek ‘Stilleven met

boeken’ van Hercules Seghers OMSLAGONTWERP: meerwit

Dit verliep niet zonder slag of stoot. De idee dat er geen gelijkheid is zonder vrijheid maar ook geen vrijheid zonder gelijkheid werd verguisd als leidend tot oproer en anarchie. Zijn pleidooi voor filosofische kritiek werd van alle kanten onthaald op een heftige en massieve tegenstand. Toch stond Spinoza niet alleen, hij maakte deel uit van een beweging. Geïnspireerd door menig anoniem traktaat, de republikeinse geschriften van zijn tijdgenoot De la Court, de democratische ideeën van zijn leraar Van den Enden en de subversieve kritiek van zijn vriend Koerbagh ging hij verder op het spoor dat werd gelegd door Machiavelli. Maar ook de tegenstand waarop zijn werk werd onthaald speelde een rol in de radicalisering van zijn ideeën en in de terugkeer naar de revolutionaire principes van Machiavelli. Zijn voorbeeld leidde tot pamfletten zoals de Esprit de Spinosa/Traité des trois imposteurs die een breed lezerspubliek bereikten en daarmee beslissende impulsen gaven aan de Verlichting.

VERSCHIJNT FEBRUARI 2020

14

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 14

28/01/2020 09:55


SONJA LAVAERT doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is de auteur van Het perspectief van de multitude (2011) en co-redacteur van The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (2017) en Aufklärungs-Kritik und AufklärungsMythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive (2018).

15

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 15

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING

VRIJHEID VAN MENINGSUITING KERNGEDACHTE VAN DE VERLICHTING UITGAVE TER GELEGENHEID VAN DE KAREL POMA-LEZING 2019

In Vrijheid van meningsuiting. Kerngedachte van de Verlichting verwoordt Johan Op de Beeck op kernachtige en snedige wijze zijn visie op dé basisgarantie van het democratische samenleven die hij eerder uitgebreid uiteenzette in zijn vorige boek De bedreigde vrijheid. Uw vrije meningsuiting in gevaar? (2017)

Johan Op de Beeck

Vrijheid van meningsuiting Kerngedachte van de Verlichting Uitgave ter gelegenheid van de Karel Poma-lezing 2019 FORMAAT: 148 x 210 OMVANG: 32 blz. AFWERKING: paperback met flappen PRIJS: 8,95 euro ISBN: 978 90 5718 932 6 VERSCHENEN

ASP

Het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting is de cruciale voorwaarde en waarborg voor godsdienstvrijheid, persvrijheid, academische vrijheid en de vrijheid van individuele burgers om kritiek te mogen uiten. Debat en tegenspraak zijn een inherent deel van een democratie. Vandaag blijkt dat principe evenwel van diverse zijden onder druk te staan. Rechts-extremisten misbruiken het om verdeeldheid te zaaien, radicale islamisten willen het afschaffen, sommige politici willen de extremisten de mond snoeren en gooien zo het kind met het badwater weg. Multiculturalisten en postmodernisten ten slotte praten iedereen die kritiek heeft op minderheden een schuldcomplex aan. Johan Op de Beeck plaatst de vrijheid van meningsuiting in een historische context en houdt een compromisloos pleidooi voor meer engagement voor deze bedreigde kernwaarde van de Verlichting.

Academic and Scientific Publishers

16

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 16

28/01/2020 09:55


EERDER VERSCHENEN KAREL POMA-LEZINGEN

Maar dan zullen we, in een samenleving die steeds diverser wordt, op een andere manier over de Verlichting moeten praten. Niet als een stel in steen gebeitelde eeuwige waarden, niet als een vorm van erfgoed. We moeten het over de Verlichting hebben als een manier van in het leven te staan; als een open project, waaraan iedereen kan deelnemen en waaraan we samen vormgeven.

CAROLINE PAUWELS studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en promoveerde tot doctor in de communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze was directeur van SMIT, een onderzoekscentrum dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën. In 2016 werd Caroline Pauwels verkozen tot rector van de Vrije Universiteit Brussel.

Verlichting als levenskunst is een uitgave ter gelegenheid van de Karel Poma-lezing 2018. De lezing werd gegeven door Caroline Pauwels op 11 september 2018, in Elzenveld Hotel & Seminarie te Antwerpen. Een uitgave door het Humanistisch Verbond en de organiserende verenigingen, in samenwerking met Uitgeverij ASP/VUBPRESS.

ASP

Academic and Scientific Publishers

9

789057

VERLICHTING ALS LEVENSKUNST  CAROLINE PAUWELS

De Karel Poma-lezing is een initiatief van een tiental verenigingen van diverse achtergrond, die zich alle verbonden weten met de persoon of de waarden van Karel Poma. De lezingen zijn zowel een eerbetoon aan de warme humanist Karel Poma als aan de liberale waarden van de Verlichting.

wels

KAREL POMA (1920-2014) was een veelzijdig man. Uitgesproken liberaal en overtuigd vrijzinnig, humanist, vrijmetselaar, maar ook wetenschapper, auteur, politicus en weerstander. In 1974 werd hij de eerste staatssecretaris met de portefeuille van Leefmilieu, in 1981 de eerste Vlaamse Gemeenschapsminister bevoegd voor Cultuur. Zowel voor als achter de schermen van de politiek liet Karel Poma een blijvende indruk na.

V Caroline Pau

De Verlichtingstraditie vormt vandaag de beste basis om duurzaam het hoofd te bieden aan de existentiële onzekerheden van het leven.

CAROLINE PAUWELS Verlichting als levenskunst ISBN 978 90 5718 794 0 PAPERBACK MET FLAPPEN 17 euro 32 blz.

VERLICHTING ALS LEVENSKUNST [Uitgave ter gelegenheid van de Karel Poma-lezing 2018

186837

OOK BESCHIKBAAR IN ENGELSE EN FRANSE VERTALING

JOHAN OP DE BEECK

Enlightenment, an art of living

kan terugblikken op een lange en veelzijdige journalistieke carrière: hij was onder meer ankerman van het VRT-journaal, reporter bij Panorama, presentator voor VRT en VTM, hoofdredacteur van TV Limburg en van Euronews en stond mee aan de leiding van Kanaal Z. Vandaag is hij onafhankelijk communicatieadviseur en geschiedkundig auteur, met bijzondere aandacht voor het Napoleontische tijdperk en de vroege geschiedenis van het koninkrijk België. Als begenadigd verteller is hij een veelgevraagd spreker en auteur van meeslepende podcasts.

Caroline Pauwels

Caroline Pauwels

Enlightenment, an art of living ISBN 978 90 5718 902 9 PAPERBACK 8,95 euro 48 blz.

K P Jim

my

Ko

pp

Karel Poma, vrijzinnig en liberaal werd gepubliceerd in het kader van de eerste Karel Poma-lezing 2017. In samenwerking met en met dank aan de volgende partners:

ASP

Academic and Scientific Publishers

9

789057

186837

KAREL POMA, VRIJZINNIG EN LIBERAAL Een biografisch essay • Jimmy Koppen

Karel Poma (1920-2014) was een veelzijdig man. Uitgesproken liberaal en overtuigd vrijzinnig, humanist, vrijmetselaar, maar ook wetenschapper, auteur, politicus en weerstander. In 1974 werd hij de eerste staatssecretaris met de portefeuille van Leefmilieu, in 1981 de eerste Vlaamse Gemeenschapsminister bevoegd voor Cultuur. Zowel voor als achter de schermen van de politiek liet Karel Poma een blijvende indruk na. In 2014, enkele maanden voor zijn overlijden, blikte hij terug op zijn rijkgevulde leven.

en

Jimmy Koppen is doctor in de geschiedenis en, net als Karel Poma, vrijzinnig en liberaal.

Les Lumières comme art de vivre

KAREL POMA EN [VRIJZINNIG LIBERAAL Een biografisch essay

Les Lumières comme art de vivre ISBN 978 90 5718 901 2 PAPERBACK 8,95 euro 53 blz.

JIMMY KOPPEN Karel Poma, vrijzinnig en liberaal Een biografisch essay ISBN 978 90 5718 683 7 17 euro PAPERBACK MET FLAPPEN 66 blz.

Het Vrije Woord cahiers

Het Vrije Woord cahiers

17

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 17

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING

DE PLATTE AARDE EEN RONDLEIDING

Sinds Aristoteles werd het idee van een bolvormige aarde algemeen aanvaard door westerse en Arabische geleerden. In het midden van de negentiende eeuw blies echter een Britse sjacheraar het idee van de platte aarde nieuw leven in. 150 jaar later zien we een heropflakkering van het infame idee, met de sociale media als overijverige vroedvrouwen en een uit de kluiten gewassen samenzweringstheorie als kwade tweelingbroer.

Frank Verhoft

De platte aarde Een rondleiding FORMAAT: 130 x 210 OMVANG: 190 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 14,95 euro ISBN: 978 90 5718 950 0 OMSLAGONTWERP: Peer De Maeyer VERSCHIJNT MAART 2020 VERSCHIJNT IN DE REEKS SKEPP

ASP

Wat moet de kritische, wetenschappelijk geĂŻnspireerde skepticus hiermee? Er zijn verschillende communicatiestrategieĂŤn waarmee zij mensen die twijfelen aan de vorm van de aarde, wetenschappelijk verantwoorde informatie kunnen aanbieden zonder het tot een oorlog der werelden te laten komen. Deze manieren hebben uiteraard hun voor- en nadelen heeft, maar de enige houding die enkel maar nadelen oplevert, is de heropleving van het geloof in een platte aarde negeren.

FRANK VERHOFT is germanist. Zijn skeptische interesse gaat uit naar pseudotaalkunde, alternatieve geschiedschrijverij en spannende verhalen over duistere samenzweringen. Hij volgt recent bedachte complotten op de voet, zowel in conferentiezaaltjes als in gespecialiseerde online praatgroepen, en bericht daarover op zijn blog en in het ledenblad van SKEPP.

Academic and Scientific Publishers

18

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 18

28/01/2020 14:59


VERSCHIJNT IN DE REEKS SKEPP

Deze reeks kwam tot stand in nauwe samenwerking met SKEPP. De hoofdredacteurs zijn Johan Braeckman, Marleen Finoulst en Tim Trachet.

JÉRÔME BELLAYER Stralingsgevoeligen Staan we aan het begin van een gezondheidscatastrofe? ISBN 978 90 5718 908 1 PAPERBACK | € 17,50 152 pagina’s FILIP VAN BEURDEN 200 jaar homeopathie Een onverdund kritische bespreking ISBN 978 90 5718 798 8 PAPERBACK | € 17,50 148 pagina’s STEFAAN BLANCKE De schepping na Darwin Over modern creationisme en intelligent design Auteur: Stefaan Blancke ISBN 978 90 5718 694 3 PAPERBACK | € 17,50 88 pagina’s BRECHT DECOENE Achterdocht tussen feit en fictie Kritisch omgaan met complottheorieën ISBN 978 90 5718 523 6 PAPERBACK | € 17,50 104 pagina’s

“Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale) beweringen en verschijnselen die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn.”

Meer info op SKEPP.be

TIM TRACHET De ster van Bethlehem Wijst het licht nog steeds de weg? ISBN 978 90 5718 559 5 PAPERBACK | € 17,50 92 pagina’s

19

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 19

28/01/2020 09:55


FILOSOFIE & LEVENSBESCHOUWING ENGELSTALIG

ARTIFICIAL MORALITY ETHICS AND AI

Google’s search engine, Facebook’s timeline and Amazon Echo’s Alexa: much the technology we use every day contains artificial intelligence. Vacuum-cleaning and lawnmowing robots help us in and around the house, robotic surgeons perform precision operations and, online, chatbots such as Woebot conduct therapy sessions. We can even outsource moral decisions to algorithms. The combination of robots and AI, together with big data, opens up endless possibilities.

Katleen Gabriels

Artificial morality Ethics and AI FORMAAT: 150 x 220 OMVANG: 172 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 17,95 euro ISBN: 978 90 5718 956 2 OMSLAGONTWERP: Studio Eyal & Myrthe VERSCHIJNT FEBRUARI 2020 OOK BESCHIKBAAR ALS EPUB ISBN: 978 90 5718 851 0 PRIJS: 11,95 euro

In the meantime, the media are sowing the seeds of fear. Self-aware robots acting of their own free will are still a long way away – and may never become a reality – but there are real ethical problems that we cannot ignore. Which decisions should we delegate to machines and which would we rather not? And, who is it that self-learning systems are actually learning from? We need to be asking ethical questions about design before and during the design process: after all, every product produced by human beings comes into being within a moral environment. Hence this plea for ethical rules not only for robots and AI systems, but also for engineers and other designers. Because innovation is not just about technological progress, it is also about acknowledging, and taking a mindful approach to, the moral choices that come with technology.

20

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 20

28/01/2020 09:55


OOK BESCHIKBAAR IN HET NEDERLANDS

Katleen Gabriels

KATLEEN GABRIELS is a moral philosopher specialising in computer ethics. She works as Assistant Professor at the University of Maastricht. Katleen is the author of Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt (Onlife. How digitisation shapes your life). In 2018-19, the Faculty of Science and Engineering of the Free University Brussels (VUB) awarded her the Willy Calewaert Chair.

Regels voor robots Ethiek in tijden van AI ISBN 978 90 5718 662 2 VERSCHENEN PAPERBACK PRIJS: 17,95 euro

21

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 21

28/01/2020 09:55


ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 22

28/01/2020 09:55


GESC

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 23

HIED

ENIS

28/01/2020 09:55


GESCHIEDENIS

JOSEPH RYELANDT EEN CULTURELE BIOGRAFIE VAN EEN ROMANTISCH COMPONIST IN HET FIN-DE-SIÈCLE BRUGGE

In het fin-de-siècle Brugge van Guido Gezelle, Fernand Khnopff en Georges Rodenbach was ook een uitzonderlijk begaafd componist aan het werk die zich rond 1900 ontpopte tot een vaandeldrager van de late Romantiek in België. Joseph Ryelandt, een welgestelde progressieve katholiek, behoorde tot een generatie van componisten, schilders en schrijvers die rond de eeuwwisseling tot artistieke volwassenheid kwam.

David Vergauwen

Joseph Ryelandt

Een culturele biografie van een romantisch componist in het fin-de-siècle Brugge FORMAAT: 170 x 240 OMVANG: 500 blz. AFWERKING: paperback, rijkelijk geïllustreerd PRIJS: 29,95 euro ISBN: 978 90 5718 944 9 OMSLAGONTWERP: Jan Hendrickx VERSCHIJNT MAART 2020

Ryelandt leefde, woonde, werkte en stierf in Brugge. Zijn familiegeschiedenis blijkt innig verweven met die van de stad. Ryelandts stamboom gaat ver terug, maar zijn blik reikte verder. Vanuit Brugge onderhield hij contact met talloze grootheden uit de internationale muziek. Zo correspondeerde hij met Eugène Ysaÿe, Edward Elgar, Vincent d’Indy en Charles Koechlin. Ook had hij tal van contacten met schrijvers en dichters. Dit boek doet het leven en het werk van deze boeiende componist uit de doeken. Joseph Ryelandt wordt uw unieke gids op een wandeling doorheen het culturele leven in België vanaf het fin-de-siècle tot aan de Tweede Wereldoorlog. Zijn muziek kan daarbij worden gehoord als een soundtrack bij het meesterwerk van Georges Rodenbachs, Bruges-la-Morte.

Met de steun van het Stadsarchief van Brugge

ASP

Academic and Scientific Publishers

24

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 24

28/01/2020 09:55


BOEKVOORSTELLING op 21 maart 2020 in het Concertgebouw Brugge tijdens het Ryelandt Festival 2020

DAVID VERGAUWEN studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. Hij doceert kunstgeschiedenis bij Amarant. Eerder publiceerde hij bij ASP over de culturele rol van de Belgische vrijmetselarij in de negentiende eeuw. Hij woont in Brugge.

25

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 25

28/01/2020 09:55


GESCHIEDENIS FRANSTALIG

LES OUBLIÉS DE LA GUERRE L’HISTOIRE DE REGINA ET GEORGES, ENFANTS JUIFS CACHÉS

A la veille de la Seconde Guerre Mondiale on estime le nombre de Juifs vivant en Belgique à 70 000. Entre 1942 et 1944, beaucoup d’entre eux ont été déportés en 28 convois depuis le SS-Sammellager Mecheln (la caserne Dossin). Cependant, grâce à l’aide d’organisations et de particuliers, d’autres ont pu entrer dans la clandestinité et échapper à leur terrible destin. Les oubliés de la guerre est l’histoire de Regina Sluzny et Georges Suchowolski (plus tard devenu le mari de Regina), deux de ces enfants juifs cachés auxquels on n’a guère porté d’attention pendant des années : ils avaient survécu, ils avaient eu de la « chance » par

Paul De Keulenaer

Les oubliés de la guerre L’histoire de Regina et Georges, enfants juifs cachés FORMAAT: 150 x 210 OMVANG: 280 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 27,50 euro ISBN: 978 90 5718 953 1 OMSLAGONTWERP: Stéphane De Schrevel VERSCHIJNT MEI 2020

ASP

PAUL DE KEULENAER a été professeur à GO ! (réseau d’enseignement de la Communauté flamande) et à l’Ecole européenne de Bruxelles II. Il est administrateur de la Mémoire d’Auschwitz asbl / Fondation Auschwitz à Bruxelles. Il a publié, entre autres, Regine Beer. KZ A 5148 et Regine Beer. Mijn leven als KZ A 5148. Il a également participé à des publications telles que Genummerd voor het Leven. De laatste Getuigen van de Concentratiekampen in Europa (1940-1945) et De laatste Getuigen uit de Concentratie- en Vernietigingskampen (ASP, 2010).

Academic and Scientific Publishers

26

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 26

28/01/2020 09:55


OOK BESCHIKBAAR IN HET NEDERLANDS

rapport à ceux qui sont morts dans les camps de concentration et d’extermination. Ce n’est qu’en 1991, avec la création du premier Rassemblement international d’enfants cachés pendant la Seconde Guerre Mondiale (New York), que les enfants oubliés de l’époque ont progressivement obtenu une voix, un visage et un forum public qui leur ont permis de commencer à faire face à leurs traumatismes. Pendant de longues années, Regina et Georges, eux aussi, sont restés dans un silence laborieux, qu’ils ont traité douloureusement afin de sortir leur histoire et – enfin – retrouver une identité perdue.

Paul De Keulenaer

Vergeten oorlogskinderen Het levensverhaal van de ondergedoken Joodse kinderen Regina en Georges FORMAAT 150 x 210 OMVANG: 280 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 27,50 euro ISBN: 978 90 5487 992 3 VERSCHENEN

Les oubliés de la guerre est le fruit de nombreuses rencontres, conversations et réflexions, d’un dialogue avec l’auteur qui, avec une grande empathie, s’est plongé dans un passé qui a parfois difficilement livré ses secrets.

27

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 27

28/01/2020 14:59


GESCHIEDENIS

MET KENNIS VAN ZAKEN WETENSCHAP & ONDERWIJS IN ANTWERPEN VANAF 1500

Nothing will come of nothing.

Helma De Smedt (red.)

Met kennis van zaken

Wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500 FORMAAT: 240 x 270 OMVANG: 258 blz. AFWERKING: hardcover met stofomslag en

leeslint, rijk geïllustreerd

PRIJS: 49 euro ISBN: 978 90 5718 561 8 VERSCHENEN

Deze woorden legde William Shakespeare in de mond van de oude King Lear. Van niets komt niets is een uitspraak die eigenlijk al veel verder teruggaat dan begin zeventiende eeuw; de filosofen van het antieke Griekenland bezigden ze al. Het is een uitspraak – lichtjes tongue in cheek, dat geven we grif toe – die we uiterst toepasbaar vonden voor wat er aan een universiteit gebeurt. Alles ontstaat immers uit onderzoek en onderwijs. De Universiteit Antwerpen is een relatief jonge, dynamische universiteit. Elke geschiedenis kent een voorgeschiedenis en wil die nu toch in Antwerpen bijzonder interessant zijn… Immers, lang vóór deze universiteit tot stand kwam, leefde er in de Scheldestad al heel wat op het vlak van wetenschap en onderwijs. Drukkers, uitgevers en boekverkopers speelden bovendien een cruciale rol bij de verspreiding van kennis. Dat proberen wij – de samenstellers en de auteurs van het boek – met evenveel doorwrocht onderzoek als puur plezier aan te tonen in het boek Met kennis van zaken. Wetenschap en onderwijs in Antwerpen vanaf 1500. Dit boek brengt geen exhaustieve geschiedenis van de stad Antwerpen. Niet alle lagen van de bevolking worden erin belicht, maar ‘enkel’ diegenen die bij de Antwerpse ‘kenniscultuur’ waren betrokken zoals humanisten, geleerden, kunstenaars, ambachtslieden, drukkers, uitgevers, boekverkopers, onderwijzers, liefhebbers der consten … Na het Woord vooraf van prorector professor dr. Alain Verschoren brengt emerita professor dr. Helma De Smedt in de

28

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 28

28/01/2020 09:55


OOK BESCHIKBAAR IN HET ENGELS

Inleiding echter wel een bondig historisch overzicht van belangrijke kenmerken en gebeurtenissen in en met betrekking tot Antwerpen in de periode 1500-1850 en verder in het boek ook een niet-exhaustieve schets van de economische ontwikkeling van de stad tijdens die periode. Kennis, kunsten, kennistransfer… zovele aspecten die het wezen van de huidige faculteit Letteren en Wijsbegeerte raken, zijn in het boek aan de orde, onder meer in de bijdragen van de professoren dr. Guido Van Heeswijck, dr. Hubert Meeus en dr. Guido Marnef en van dr. Tom Deneire, dr. Timothy de Paepe, dr. Jan Dewilde en dr. Ria Fabri.

Helma De Smedt (ed.)

Met bijdrages van Ludo Cuyvers, Marc Demolder, Tom Deneire, Timothy De Paepe, Dave De ruysscher, Helma De Smedt, Jan Dewilde, Ria Fabri, Piet Lombaerde, Guido Marnef, Hubert Meeus, Ad Meskens, Robrecht Van Hee en Guido Vanheeswijck.

Nothing will come of nothing Science and education in Antwerp since 1500 PRIJS: 49 euro ISBN: 978 90 5718 439 0 VERSCHENEN

HELMA DE SMEDT (1948) is emerita gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen. Zij studeerde geschiedenis aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius en aan de KU Leuven en promoveerde in 1980 aan de KU Leuven bij emeritus professor Herman baron Van der Wee tot doctor in de geschiedenis. Sinds dat jaar doceerde zij aan de Universiteit Antwerpen voornamelijk (maar niet uitsluitend) economische geschiedenis. Haar historisch onderzoek richt zich vooral naar de financiële geschiedenis en de bankgeschiedenis en naar de geschiedenis van bedrijven en dit vanaf de zestiende tot en met de twintigste eeuw. Zij realiseerde diverse publicaties op dat vlak. Momenteel is zij nog actief onder meer in het kader van het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs (SCOB) van de Universiteit Antwerpen.

29

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 29

28/01/2020 09:55


GESCHIEDENIS

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE IN DIT NUMMER: Sébastien de Valeriola «Le corpus des chirographes yprois, témoin essentiel d’un réseau de crédit du XIIIe siècle»

PRIJS: 32 euro ISSN: 0001-415x VERSCHIJNT JAARLIJKS DIT BULLETIN IS OOK BESCHIKBAAR ALS ABONNEMENT

Au cours des bombardements de 1914 disparaissaient la grande majorité des archives médiévales d’Ypres, et avec elles l’important fonds de chirographes. Ceux-ci ne sont pour autant pas complètement perdus pour l’historien, puisque certains d’entre eux ont été transcrits ou analysés avant leur destruction. La grande quantité de reconnaissances de dette conservées sous ces deux formes permet entre autres choses d’étudier le réseau de crédit de la ville flamande au xiiie siècle. Dans cette perspective, nous avons rassemblé toutes les éditions et tous les résumés disponibles aujourd’hui, et avons versé tous les renseignements récoltés à la base de données Diplomata Belgica. Cet article accompagne ce versement, et donne une description du corpus d’actes ainsi constitué.

SÉBASTIEN DE VALERIOLA effectue un doctorat en histoire médiévale en cotutelle à l’Université catholique de Louvain et à l’Universiteit Gent. Ses travaux historiques portent sur la gestion du risque de défaut en Flandre et dans le nord de la France aux xiiie et xive siècles.

30

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 30

28/01/2020 09:55


DIT IS EEN UITGAVE VAN

DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS BULLETIN, VOL. 185, 2019

Jelle Haemers «Étuves, bordels et maisons de bains à Louvain au XVe siècle: une édition de contrats de location des stoven trouvés dans les registres échevinaux de la ville» Cette contribution propose l’édition de quatorze contrats de location du xve siècle relatifs à des étuves situées à Louvain. De tels contrats sont très utiles pour les historiens, car ils fournissent un aperçu unique de la riche culture matérielle et de l’histoire des établissements thermaux médiévaux [appelés « stoven » (soit poêles en français)]. Certains de ces établissements servaient également de maisons de passe, où des prostituées vendaient leurs charmes. Les historiens considèrent encore trop souvent la prostitution comme un phénomène marginal, mais ces contrats montrent en tout cas que ni les propriétaires ni les gérants de ces lieux de plaisirs ne vivaient en marge de la société. Une autre raison qui justifie la publication de ces contrats est le fait qu’ils appartiennent à une source à peine exploitée jusqu’à maintenant, à savoir les registres échevinaux. Il s’agit de séries de sources contenant d’innombrables actes de juridiction gracieuse relative aux citadins, lesquels furent à peine consultés par les historiens en raison de leur inaccessibilité. Cette publication constitue donc une première étape dans la découverte des registres de Louvain. En mettant l’accent sur un type de document spécifique contenu dans cette source, nous espérons avoir montré que ces registres sont une véritable mine d’or pour les historiens désireux d’étudier l’histoire des étuves en particulier, et la vie citadine médiévale en général.

31

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 31

JELLE HAEMERS enseigne l’histoire sociale et politique du Moyen Âge à la KU Leuven. Il est étroitement impliqué dans la recherche interuniversitaire sur la société urbaine dans les Pays-Bas et a publié de nombreux articles et ouvrages sur l’histoire du bas Moyen Âge. Ses recherches portent actuellement sur les conflits politiques dans les villes de la Flandre médiévale et du Brabant, ainsi que sur l’histoire des femmes dans les villes européennes du bas Moyen Âge.

vervolg >>>

28/01/2020 09:55


GESCHIEDENIS

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS (VERVOLG) Leopold Auer & André Vanrie «La correspondance entre Guillaume Des Marez et Hanns Schlitter, Bruxelles et Vienne 1900-1911» Guillaume Des Marez et Hanns Schlitter, tous deux historiens, professeurs dans l’enseignement supérieur et archivistes, l’un à Bruxelles, l’autre à Vienne, ont échangé une importante correspondance au cours de la première décennie du XXe siècle. Les 83 documents qui la composent, en langues française et allemande, font ici l’objet d’une édition critique. La correspondance apporte des éléments biographiques précieux sur les deux érudits et témoigne de la poursuite de leurs travaux ainsi que du réseau de leurs relations professionnelles et privées, mais est également un vivant témoignage de la mutation de l’archivistique et des études historiques au tournant du siècle et de la méthodologie appliquée par les érudits et ce sur un plan international. Enfin, les lettres apportent des éléments surprenants sur l’opinion de Des Marez et de Schlitter vis-à-vis de l’actualité politique et sociale, mais surtout sur leurs relations avec la franc-maçonnerie.

LEOPOLD AUER fut le directeur de l’Institut autrichien et archiviste au Haus-, Hof- und Staatsarchiv de 1999 à 2008. De 1984 à 2000 il fut membre des instances dirigeantes du Conseil international des Archives (CIA) et de la rédaction de Archivum. Il est membre honoraire du CIA depuis 2004. Il est également professeur honoraire à l’université de Vienne depuis 1988, membre de la Commission d’histoire du droit autrichien de l’Académie des Sciences autrichienne (2007-2013). Ses principaux sujets de recherche sont l’histoire des relations internationales à l’époque moderne, l’histoire du Saint Empire romain germanique et les sciences auxiliaires de l’histoire.

ANDRÉ VANRIE a complété le cursus professionnel aux Archives de l’État en Belgique, depuis l’examen de candidat archiviste (1962) à la fonction de chef de département ff. pour la Wallonie (2003). Il était conservateur des Musées communaux de la ville de Bruxelles (1975-1977) ; secrétaire, puis trésorier (avec fonction de rédacteur en chef) et trésorier d’honneur de la revue Archives et Bibliothèques de Belgique – Archief- en Bibliotheekwezen in België (1974-2013) ; et secrétaire général de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles (1977-2013).

32

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 32

28/01/2020 09:55


EERDER VERSCHENEN MONOGRAFIEËN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

JOSÉ ELOY HORTAL MUÑOZ El ceremonial en la Corte de Bruselas del siglo XVII ISBN 978 28 7044 016 2 VERSCHENEN 2018 PAPERBACK | € 23,00

CHRISTINE RENARDY Le Livre des morts du Neufmoustier à Huy 1130-1787 ISBN 978 28 7044 015 5 VERSCHENEN 2017 PAPERBACK | € 24,00

ALAIN LOTTIN «L’Héraclée flamen et catholicque» par Frère Jean De Le Barre, religieux du monastère de la bienheureuse Vierge Marie à Loos-lez-Lille ISBN 978 28 7044 012 4 VERSCHENEN 2017 PAPERBACK | € 39,00

33

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 33

28/01/2020 09:55


GESCHIEDENIS

DAGBOEK VAN TWEE REIZEN IN BELGISCH CONGO EN RUANDA-URUNDI GERARD PHILIPS Met de kritische uitgave van de reisdagboeken van Gerard Philips wordt een unieke historische bron beschikbaar voor het publiek. Philips’ dagboeken getuigen van de complexe verhoudingen in het dagelijks leven in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid.

Karim Schelkens en Dirk Claes (red.)

Dagboek van twee reizen in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi Gerard Philips

De auteur was tegelijkertijd senator, academicus en priester, waardoor zijn reisverslag een unieke inkijk biedt in de samenhang tussen de politieke, universitaire en kerkelijke milieus in het koloniale tijdperk, een eerder zeldzaam gegeven in de bestaande literatuur. Bovendien beslaan deze dagboeken het verhaal van twee reizen, in 1957 en in 1959, waardoor de lezer van nabij de omslag in de Belgische koloniale politiek als gevolg van de beleidswissel van de liberaal-socialistische regering Van Acker IV naar het kabinet Eyskens III kan volgen en de stroomversnelling van de Congolese emancipatiestrijd in de late jaren 1950 tastbaar wordt. De uitgevers bieden een omstandige historische inleiding, en maakten bij hun annotering van de bron gebruik van onuitgegeven materiaal uit een groot aantal archiefcollecties.

FORMAAT: 160 x 245 OMVANG: 135 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 17 euro ISBN: 978 28 7044 017 9 VERSCHENEN

34

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 34

28/01/2020 09:55


DIT IS EEN UITGAVE VAN

DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

KARIM SCHELKENS

DIRK CLAES

is voltijds hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg en gastprofessor aan de KU Leuven, waar hij in 2007 promoveerde. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van de oecumenische beweging en het domein van de academische biografie. Schelkens publiceerde als religiehistoricus uitgebreid over het Tweede Vaticaans concilie en over hervormingsbewegingen in het moderne Europese katholicisme. Hij bracht als auteur of editor een twintigtal academische boeken uit, waaronder ook een kritisch geannoteerde editie van de conciliedagboeken van Gerard Philips.

studeerde theologie (geschiedenis van Kerk en theologie) en geschiedenis (mediĂŤvistiek) aan de KU Leuven, waar hij in 2004 promoveerde op een onderzoek naar de Leuvense theologische faculteit in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij was als onderzoeker werkzaam aan de RU Groningen en de KU Leuven, en publiceerde over faculteitsgeschiedenis, religie-historische onderwerpen uit de negentiende en twintigste eeuw, en laatmiddeleeuwse encyclopedische juridische teksten. Hij is beleidsmedewerker bij het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

35

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 35

28/01/2020 09:55


ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 36

28/01/2020 09:55


KUN

CUL ST en TUU R

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 37

28/01/2020 09:55


KUNST EN CULTUUR

NEDERLANDS- EN ENGELSTALIG

ONTO 4 OORSPRONGEN ONTDEKKEN EN BEGRIJPEN/ EXPLORING AND UNDERSTANDING ORIGINS

Het vierde nummer binnen de ONTO cahierreeks werpt een blik op de resultaten en de onderliggende methodieken van 10 jaar bachelorproef, en doet een eerste worp naar insteken en adaptaties wat betreft de komende 10 jaar.

Kris Mys, Sven Verbruggen, Wannes Peeters

ONTO 04 Oorsprongen ontdekken en begrijpen/ Exploring and understanding origins

De bachelorproef herbekeken/ The bachelor diploma project revisited FORMAAT: 210 x 210 AFWERKING: paperback, met beelden OMVANG: 80 blz. PRIJS: 35 euro ISBN: 978 90 5718 441 3 OMSLAGONTWERP: Ines Cox/

Gert Van Echelpoel

VERSCHIJNT JUNI 2020

UPA

Het scharnierpunt en de raison d’être van dit nummer tekent zich af in het doorgeven van de fakkel tussen Kris Mys en Sven Verbruggen. Kris Mys was titularis van de bachelorproef van 2007 tot 2017 en heeft samen met collega’s een eigen methodiek binnen het specifieke kader van de proef opgezet. Sinds 2019 neemt Sven Verbruggen de leiding van de bachelorproef over. Het nummer start van een uitgebreid interview tussen Mys en Verbruggen gedurende de herfst en winter van 2019 en wordt grafisch ondersteund en uitgebreid met beelden en tekeningen. ONTO 04 leest als een zoektocht naar oorsprongen in architectuur en onderwijs.

Kris Mys, Sven Verbruggen en Wannes Peeters

zijn verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Mechtild

Stuhlmacher is architecte en

docenten aan de TU Delft en levert als internationale gast een bijdrage met een beschouwend essay.

University Press Antwerp

38

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 38

28/01/2020 09:55


ONTDEK OOK ONZE ONTO-ABONNEMENTSFORMULE: Elk nieuw ONTO-cahier belandt automatisch bij jou in de bus aan 15% korting! Voor meer informatie, kijk op www.aspeditions.be.

EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS:

ERIK WIEËRS, DIRK JANSSEN, WANNES PEETERS & STEVEN SCHENK ONTO 00. Architectuur in beeld / Architecture depicted ISBN: 978 90 571 8766 7 PAPERBACK | € 35,00 84 PAGINA’S KOEN VAN BOCKSTAL, JANTJE ENGELS & BART DECROOS ONTO 01. Radicale ensembles / Radical ensembles ISBN: 978 90 571 8837 4 PAPERBACK | € 35,00 136 PAGINA’S EVA STORGAARD & MARJAN MICHELS ONTO 02. De morfologie van het interieur/ Morphology of interiors ISBN: 978 90 5718 879 4 PAPERBACK | € 35,00 94 PAGINA’S DIRK JANSSEN ONTO 03. De kunst van het refereren/ The art of referring ISBN: 978 90 5718 909 8 PAPERBACK | € 35,00 110 PAGINA’S

ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice-versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur èn het architectuuronderwijs.

39

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 39

28/01/2020 09:55


KUNST EN CULTUUR ENGELSTALIG

THE MAKING OF SAMUEL BECKETT’S PLAY/COMÉDIE AND FILM Samuel Beckett’s short play Play / Comédie and his only film Film were written around the same time (1962-1963). They both have self-referential titles that invite meditation on the genres they represent.

Olga Beloborodova

The Making of Samuel Beckett’s Play/Comédie and Film

FORMAAT: 170 x 216 OMVANG: 352 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 35 euro ISBN: 978 90 5718 742 1 OMSLAGONTWERP: Stéphane De Schrevel VERSCHENEN

Although medium-specific opportunities and challenges underlie their very different geneses, they have influenced each other in terms of both form and content. In more ways than one, Film continues where Play left off. Whereas in Play the genesis shows a steady increase in speech tempo to the point of near unintelligibility, the silent Film radically eliminates speech from the outset. Conversely, the cinematic element is also clearly present in Play, notably in the crucial role assigned to the light beam as the mechanical, mindless inquisitor. Both works are grounded in technology and rely heavily on explanatory notes for the members of their production teams, thus exposing the inherently collaborative nature of such projects. The genetic critical analysis of the manuscripts of Play / Comédie and Film not only contributes to the interpretation of each work separately but also considers the two works together through the prism of Beckett’s multimedial authorship. 

OLGA BELOBORODOVA is a postdoctoral researcher at the Centre for Manuscript Genetics, University of Antwerp, Belgium.

UPA

University Press Antwerp

40

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 40

28/01/2020 09:55


EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS:

DIRK VAN HULLE The Making of Samuel Beckett’s Stirrings Still / Soubresauts And Comment Dire/... ISBN: 978 90 5487 912 1 PAPERBACK | € 35,00 152 pagina’s DIRK VAN HULLE, SHANE WELLER The Making of Samuel Beckett’s L’innommable/The Unnamable ISBN: 978 90 5718 181 8 PAPERBACK | € 35,00 276 pagina’s DIRK VAN HULLE The Making of Samuel Beckett’s Krapp’s Last Tape/La Derniere Bande ISBN: 978 90 5718 151 1 PAPERBACK | € 35,00 270 pagina’s ÉDOUARD MAGESSA O’REILLY, DIRK VAN HULLE, PIM VERHULST The Making of Samuel Beckett’s Molloy ISBN: 978 90 5718 536 6 PAPERBACK | € 35,00 408 pagina’s DIRK VAN HULLE, PIM VERHULST The Making of Samuel Beckett’s Malone Meurt/Malone Dies ISBN: 978 90 5718 537 3 PAPERBACK | € 35,00 322 pagina’s DIRK VAN HULLE, PIM VERHULST The Making of Samuel Beckett’s En attendant Godot/Waiting for Godot ISBN 978 90 5718 700 1 PAPERBACK | € 35,00 382 pagina’s DIRK VAN HULLE, SHANE WELLER The Making of Samuel Beckett’s Fin de partie / Endgame ISBN 978 90 5718 701 8 PAPERBACK | € 35,00 372 pagina’s

This volume is part of the Beckett Digital Manuscript Project (BDMP), a collaboration between the Centre for Manuscript Genetics (University of Antwerp), the Beckett International Foundation (University of Reading) and the Harry Ransom Humanities Research Center (University of Texas at Austin), with the support of the Estate of Samuel Beckett. The BDMP (www.beckettarchive.org) digitally reunites the dispersed manuscripts of Samuel Beckett’s works and facilitates their examination. The project consists of two parts: a) a digital archive of Beckett’s a manuscripts, with facsimiles and transcriptions, organized in modules; b) a series of print volumes, analyzing the genesis of Beckett’s works.

41

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 41

28/01/2020 09:55


ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 42

28/01/2020 09:55


POL

WET

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 43

ITIEK

ENS

E en

CHA

PPE

SOC

N

IALE

28/01/2020 09:55


POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE IN GELE HESJES DE POSTPOLITIEKE IMPASSE VAN DE KLIMAATCONSENSUS (PAUL VERBRAEKENLEZING 2020)

Er is nu wel een consensus over het feit dat de opwarming van de aarde “manmade” is en dat ze (snel) moet worden beperkt tot maximum 2° graden Celsius. De internationale akkoorden werden gesloten, maar een echt beleid ontbreekt. De discussie in deze postpolitieke tijden gaat over maatregelen, nieuwe technologieën en hoe business as usual kan worden gecombineerd met het aanpakken van de uitdagingen. De jeugd mobiliseert zich wereldwijd en toch lijken de krachtsverhoudingen in een impasse te zitten. Hoe moet een klimaatbeleid zorgen voor een echte ecosystemische omslag én voor een sociaal beleid? Hoe wordt de natuur deel van een politiek alternatief in deze populistische tijden? En welke sociale krachten moeten dan wel zorgen voor een omslag?

Erik Swyngedouw

Klimaatactie in gele hesjes De postpolitieke impasse van de klimaatconsensus (Paul Verbraekenlezing 2020) FORMAAT: 130 x 210 OMVANG: 75 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 12,50 euro ISBN: 978 90 5718 951 7 OMSLAGONTWERP: Stephanie Specht VERSCHIJNT MAART 2020

ERIK SWYNGEDOUW is een wereldvermaard sociaal geograaf en publiceert uitgebreid over de politieke economie van de globalisering. Zijn recent werk is gericht op de tegenbewegingen die in deze postpolitieke tijden aan het werk zijn, de nieuwe vormen van democratie en hoe een politieke ecologie emancipatie kan dragen. Tegenwoordig doceert hij aan de University of Manchester.

44

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 44

28/01/2020 09:55


PAUL VERBRAEKEN-LEZING op 21 maart Erik Swyngedouw geeft de Paul Verbraekenlezing op 21 maart in het Zuiderpershuis

EERDER VERSCHENEN VERBRAEKENLEZINGEN TARIQ ALI Brief aan een jonge moslim ISBN 978 90 5487 474 4 PAPERBACK | € 17,95 | 39 p. KAREL ARNAUT Ten Westen! ISBN 978 90 5487 863 6 PAPERBACK | € 22,50 | 96 p. EVA BREMS Belgie gidsland ISBN 978 90 5487 864 3 PAPERBACK | € 17,95 | 44 p. PAUL VERHAEGHE De neoliberale waanzin ISBN: 978 90 7028 927 0 PAPERBACK | € 14,50 | 52 p. PATRICK LOOBUYCK Meer LEF in het onderwijs ISBN 978 90 5718 400 0 PAPERBACK | € 14,50 | 120 p. ANNE WINTER Migranten maken de stad ISBN 978 90 5718 291 4 PAPERBACK | € 14,50 | 54 p. WILLEM SCHINKEL De leegte van westerse waarden ISBN 978 90 5718 511 3 PAPERBACK | € 14,50 | 50 p.

Op 9 april 2004 overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker die de kritische rede hoog in het vaandel droeg. Hij was veler vriend. Zijn naam is gegeven aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp.

NADIA FADIL Tegen radicalisering ISBN 978 90 5718 623 3 PAPERBACK | € 14,50 | 52 p. ERIC CORIJN Een stad is geen land ISBN 978 90 5718 747 6 PAPERBACK | € 17 | 70 p. VINCENT SCHELTIENS De sociaaldemocratie is doodziek ISBN 978 90 5718 865 7 PAPERBACK | € 18,50 | 70 p.

45

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 45

28/01/2020 09:55


ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 46

28/01/2020 09:55


EDU

UITG CATIEV AV E N E

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 47

28/01/2020 09:55


EDUCATIEVE UITGAVEN

ALEF - ARABIC LANGUAGE CLASSES FOR ALL TEACHER BOOK - LEVEL (A1.1)

This book is more than a first book in the series for the ALEF Arabic language classes for children. In addition to providing guidelines and support for the lessons, the book uses a new teaching method. The new teaching method came into being after research showed that when it was applied in the ALEF curriculum, the time to learn the Arabic alphabet was reduced by 50 percent.

Sami Azar

ALEF - Arabic Language Classes for All

In addition, the book also includes information on famous language teaching methods for non-native speakers. There is a series of scenarios outlined which give the teacher inspiration on how to use the different teaching methods to match with their own personality, in order to get the best results in creating an active, participatory and enthusiastic teaching/learning experience. There are also some ideas for activities in the classroom or in the playground, and it offers suggestions on how to solve some common issues faced by Arabic teachers in Europe.

Teacher book - Level (A1.1) FORMAAT: 170 x 240 OMVANG: 90 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 30 euro ISBN: 978 90 5718 911 1 OMSLAGONTWERP: Luna 3 VERSCHIJNT JANUARI 2020

Het handboek is ook in pakket verkrijgbaar, met slides en steekkaarten. Neem voor deze editie (49,95 euro) contact op met info@aspeditions.be Wilt u meer weten over de lessen voor de kinderen? Contacteer dan info@aspeditions.be

48

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 48

28/01/2020 09:55


ALEF INTRODUCEERT EEN NIEUWE LESMETHODE

SAMI AZAR coordinates the Arabic language classes for children at the VUB, as part of the ALEF project, where he oversees the development of innovative teaching curricula as well as the daily implementation of the project. Having graduated in Physics as well as Teacher education, Sami started his career as a teacher of physics. He went on to establish the Athena Institute, a secondary school for pupils aged 12-18, in his hometown in Syria, where he worked as school principal as well as physics teacher.

‫فلأ ةلسلس يف باتك نم رثكأ وه باتكلا اذه‬ ‫ىلإ ةفاضإلابف ؛دالوألل ةيبرعلا ميلعتل‬ ‫سوردلل معدلا تاداشرإ‬، ‫ةقيرط يوتحي باتكلاف‬ ‫ةيبرعلا فورحلا سيردتل ةديدج سيردت‬، ‫ةقيرطلا‬ ‫فلأ جهنم ىلع اهقيبطت دعب ترهظأ ةديدجلا‬، ‫ةيبرعلا فورحلا ملعتل قرغتسملا تقولا نأب‬ ‫فصنلا ىلإ ضفخني‬. ‫كلذل ةفاضإلاب‬، ‫نع تامولعم باتكلا يوتحي‬ ‫ةيبنجأ ةغلك ةغللا سيردت قئارط رهشأ‬، ‫نأ امك‬ ‫تاهويرانيسلا نم ةعومجم كانه‬، ‫ملعملا يطعت يتلا‬ ‫ةدع سيردت قرط لامعتسال ماهلإلا‬، ‫عم قفاوتت‬ ‫لضفأ ىلإ لوصولا ليبس يف ؛هتيصخش‬ ‫جئاتنلا‬، ‫ةطيشن ةيميلعت ةبرجت قلخ يف‬، ‫ةزفحمو‬. ‫ةيميلعت ةطشنأ نع راكفألا ضعب ًاضيأ انمدق‬، ‫فصلا جراخ وأ لخاد اهقيبطت متي‬، ‫مدقي امك‬ ‫ةعئاشلا لكاشملا ضعب لحل ؛تاحارتقا باتكلا‬، ‫ابوروأ يف ةيبرعلا ةغللا يملعم هجاوت يتلا‬.

MUJAHED HATTAB PhD in Arabic morphology and specialized in Palaeography, has several published articles in his area of expertise and has worked at Iraqi and Belgian universities. In 2014 he was the head of the educational supervision committee at Mosul university. He currently works with academics at VUB to write a curriculum to teach Arabic for youngsters.

The ALEF project, an initiative from the VUB, develops Arabic language classes for children aged 6 to 15. The classes are taught in a school environment, guided by an innovative and secular approach. The teaching and learning methods are academically supervised by linguistic scholars from the VUB. The ALEF-project also designs a complete curriculum for Arabic language teaching, in line with the European Framework for Languages as well as with the learning objectives as defined in the standard curriculum used in Belgian schools.

49

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 49

28/01/2020 09:55


EDUCATIEVE UITGAVEN HERZIENE EDITIE

TAALCURSUS AFRIKAANS ACHTERGROND EN THEORIE VAN HET AFRIKAANS

Het Afrikaans is een dochtertaal van het Nederlands die voornamelijk in Zuid-Afrika en NamibiĂŤ wordt gesproken. Ze kent haar oorsprong in de 17e eeuw, toen de Nederlanders van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zich bij Kaap de Goede Hoop vestigden. Het grootste deel van de woordenschat is van Nederlandse origine. Daarnaast kent het Afrikaans invloeden uit andere talen als Khoisan en het Maleis-Portugees. Wat het Afrikaans zo boeiend maakt, is zowel haar nauwe verwantschap met het Nederlands, als hetgeen waarmee ze van het Nederlands verschilt. Het Afrikaans is een bijzonder rijke taal, die net als het Nederlands haar eigen evolutie heeft doorlopen.

Jana Peeters

Taalcursus Afrikaans

Achtergrond en theorie van het Afrikaans FORMAAT: 170 x 240 OMVANG: 115 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 25,95 euro ISBN: 978 90 5718 954 8 OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNT FEBRUARI 2020

ASP

Taalcursus Afrikaans biedt een goede start om aan de slag te gaan met de Afrikaanse taal. Het schetst een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans en geeft een overzicht van de grammaticale wetmatigheden. De uitgebreide woordenlijst en fonetische toelichting bieden handvatten om op een vlotte manier het Afrikaans te begrijpen en in gesprek te gaan. Deze herziene editie biedt nog meer oefeningen om theorie in praktijk om te zetten.

Academic and Scientific Publishers

50

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 50

28/01/2020 09:55


“Afrikaans is ’n taal wat uit die bodem van Suid-Afrika gegroei en ontwikkel het, gevoed deur die verskeidenheid van tale en kulture in ons land, gewortel in die soeke na eie identiteit en vryheid. Sy krag en hoop op die toekoms was nog nooit speisiale bevoorregting nie, maar as een van die tale van Suid-Afrika wat skouer aan skouer tesame met ander tale met respek en gelyke regte die toekoms tegemoet moet gaan.” NELSON R. MANDELA

JANA PEETERS is een sociaal agoge, die in ZuidAfrika terechtkwam voor het werk met kinderen met een handicap. Na haar onderzoek naar de plaatselijke hulpverlening startte ze verschillende sociale projecten op. Ze raakte bijzonder geboeid door de Zuid-Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse taal.

51

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 51

28/01/2020 09:55


EDUCATIEVE UITGAVEN 4E HERZIENE EDITIE

DIZZY ME LICHT OP EVENWICHT

Wat doet 15 jaar evenwichtsstoornissen met een mens? Tania Stadsbader kampte 15 jaar met evenwichtsstoornissen voor een operatie haar van de aandoening verloste. Met haar boek geeft ze een beeld van haar lange zoektocht naar de juiste diagnose en de impact van misdiagnose en jaren ziek zijn. Zij geeft ook haar lotgenoten een stem. Professor Floris Wuyts is vestibuloloog en maakt het boek helemaal af met zijn wetenschappelijke benadering.  Nieuw in deze 4e editie:

Tania Stadsbader en Floris Wuyts

De kennis in deze materie evolueert razendsnel; waar de eerste uitgave zich nog beperkt tot de – toen – 6 diagnoses, geeft deze editie inzicht in 14 (neuro-) vestibulaire ziektes.

Vertigo zit in de hersenen en niet alleen in het binnenoor. Met diffusie NMRbeeldvorming bracht men biomerkers van neuroplasticiteit aan het licht. Wuyts’ onderzoek naar ruimtevaart is in die zin van groot belang voor patiënten op aarde.

Nieuw zijn ook de recente inzichten in kinderen met evenwichtsstoornissen.

Dizzy me

Licht op evenwicht OMVANG: 350 blz. AFWERKING: paperback PRIJS: 33,95 euro ISBN: 978 90 5718 952 4 COVERBEELD: Linda Hendrickx OMSLAGONTWERP: Frisco VERSCHIJNT NAJAAR 2020

Deze baanbrekende mix van patiënt en prof maakt het boek uniek in zijn soort en geschikt voor patiënt, professional en student.

52

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 52

28/01/2020 09:55


HOUVAST VOOR DE PATIËNT HANDBOEK VOOR DE ARTS VERPLICHTE VAKLITERATUUR AAN HOGESCHOLEN IN NEDERLAND EN BELGIË TANIA STADSBADER is net geen 50, mama van 3 tieners, communicatieadviseur aan de Vrije Universiteit Brussel en schrijfcoach bij De Schriftgeleerden. Wetenschapscommunicatie – moeilijke materie vertalen naar een breed publiek – is haar tweede natuur. Tania’s inzet voor lotgenoten reikt verder dan Dizzy Me. Met Wankele Wilma, het speelse zusje van Dizzy Me, biedt ze lezers van 9 tot 99 jaar inzicht in het vergeten zintuig: evenwicht. Ze stichtte ook de ivzw House4balance. Daarmee zet ze evenwicht op de kaart en de agenda en slaat ze de brug tussen dokter en patiënt in een taal die iedereen begrijpt, wereldwijd.

PROFESSOR FLORIS WUYTS is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UA) en verdiept zich al 25 jaar in het evenwichtssysteem. Hij staat er aan het hoofd van LEIA (Lab for Equilibrium Investigations and Aerospace). Zijn onderzoek in het kader van ruimtevaart en neuroplasticiteit bij astronauten behoort tot de wereldtop en is bijzonder nuttig voor evenwichtspatiënten op aarde. Wuyts is ook voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Vestibulaire Vereniging. Hij doceert Medische Fysica aan de UA en het vak Space Physiology aan Kings’ College in Londen.

53

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 53

28/01/2020 09:55


DOCENTEN Als docent hoger onderwijs kun je een docentenexemplaar aanvragen. Zo kun je beoordelen of een (hand)boek nuttig kan zijn als studiemateriaal. Stuur een mailtje naar daisy.hombroeckx@aspedtions.be met je aanvraag. Vermeld even voor welke opleiding en voor welk vak je het boek overweegt. Wil je je eigen handboek bij ons laten uitgeven, neem dan contact op met onze uitgever voor een afspraak op nienke.roelants@aspeditions.be. Je herkent onze handboeken en andere educatieve uitgaven aan het volgende icoontje.

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 54

28/01/2020 09:55


UITGEVERIJ ACADEMIC & SCIENTIFIC PUBLISHERS ASP Editions | VUBPRESS | UPA 02/289 26 56 info@aspeditions.be www.aspeditions.be. KLANTENDIENST Sofie De Smet info@aspeditions.be MARKETING & COMMUNICATIE Daisy Hombroeckx daisy.hombroeckx@aspeditions.be UITGEVER Nienke Roelants nienke.roelants@aspeditions.be

ontwerp: Karien Sticker naar een zeefdruk van Margot Appels https://www.zeeft.be

ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 55

28/01/2020 09:55


ASP catalogus voorjaar 2020_27/01.indd 56

28/01/2020 09:55

Profile for Academic & Scientific Publishers

Catalogus voorjaar 2020  

Academic & Scientific Publishers (ASP) is gespecialiseerd in wetenschappelijke en educatieve uitgaven en bestaat uit drie imprints: ASP Edit...

Catalogus voorjaar 2020  

Academic & Scientific Publishers (ASP) is gespecialiseerd in wetenschappelijke en educatieve uitgaven en bestaat uit drie imprints: ASP Edit...

Advertisement