Villa Pardoes Megazin '20

Page 1

B O EK O IJ D KI K O N M N H IJ KE E R T

het magazine

‘20


Scan de QR-code en ontdek Villa Pardoes in een korte video!


voorwoord

Een verschil van dag en nacht Probeer zo’n verschil maar eens duidelijk te maken, in een jaar dat dag en nacht verschilt van alle voorgaande 19 jaren waarin Villa Pardoes bestond. Toch is er weer door iedereen met mega-zin gewerkt aan de inhoud van dit Megazin’20. Want de Villa zou de Villa niet zijn als wij ons door Corona eronder zouden laten krijgen. De bijna 10.000 gezinnen die hier de afgelopen 20 jaar te gast zijn geweest kunnen hiervan getuigen: Villa Pardoes zorgt voor een blijvende betovering. Villa Pardoes heeft laten zien dat wij voor gezinnen, met een ernstig ziek kind in hun midden, voor een verschil van dag en nacht kunnen zorgen. Een verblijf hier zorgt voor plezier en het zinvolle onderlinge contact met andere gezinnen voor verlichting. Alles wat mensen aan zorgen, verdriet en onzekerheid met elkaar kunnen delen voelt minder zwaar. Donkere momenten maken hierdoor plaats voor lichte momenten. Dankzij de grote inzet van (inmiddels) ruim 200 vrijwilligers en de trouwe steun van sponsoren en donateurs zijn wij gezamenlijk in staat geweest om in 20 jaar te groeien van ‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’. Villa Pardoes is een professionele organisatie geworden die heel goed weet hoe je gezinnen, die ongevraagd in zo’n nare situatie terechtkomen, kunt betoveren. Sinds de onlangs uitgevoerde renovatie mag de Villa zich dan ook een ‘healing environment’ noemen. Helaas zijn wij aan de officiële en feestelijke presentatie van bovengenoemde hoogtepunten nog niet toegekomen. Dat bewaren we nog even tot het voorjaar van 2021. Tot die tijd hebben we er weer megaveel zin in om, met uw hulp, het verschil te kunnen blijven maken in een donker of een lichter bestaan. Hoe wij dat doen leest u in dit Megazin’20. We wensen alle mensen die Villa Pardoes een warm hart toedragen heel fijne kerstdagen en een beter 2021!

Peter Persoon

Algemeen directeur Villa Pardoes

3


pluk de dag

Enkele mooie reacties via

op de vraag:

Wat is jouw mooiste herinnering aan Villa Pardoes?

@marjolein_hendriksma

@janoeskadebeer2

@sara_kuijpers09

De hele week was fantastisch!’’

‘’Oh jee, welke niet.

“De python’’

‘’Dat ik vrienden en vriendinnen

@therubex

@ingridokhuisen

‘’Ik ben er nog niet geweest,

maar vind het hartstikke goed wat jullie doen kanjers!’’

‘’Iedere dag was een feest.

Vooral de huifkartocht was een mooie ervaring’’

@dejongmathilda ‘’Het samenzijn met elkaar, herinneringen die gemaakt zijn en het onbezorgd zijn in die week’’

heb gekregen’’

@dntjuh ‘’Dat je zo gastvrij ontvangen

wordt en dat je jezelf er iedere

dag weer over verbaast wat je mag, kan en krijgt’’

@patriezz78

‘’Eén grote familie’’

@yvonne_kloosterman ‘’Alle kindjes die elke avond

onbezorgd verstoppertje met

@corne_van_nispen

elkaar speelden’’

‘’De warmte van de

medewerkers en vrijwilligers’’

@edith_lang ‘’Mijn zoon die in de donatie-box

@wendy_love_rakker15

was gekropen’’

‘’Met heel de familie een glitter

@jettegoudss

steppen en koken in Villa

tatoeage zetten, door de gang

‘’Dat mijn zusje heel gelukkig was!’’

Pardoes’’

@susannewalstockdierenarts ‘’De allerliefste vrijwilligers die je heel graag willen helpen!’’

@sashermans

‘’Week zonder zorgen’’

@talitha.mpost ‘’Een vakantie zonder

zorgen! Maar een VIP-rit in

@kokstrijker ‘’Eigenlijk alles samen. Je zo

Symbolica in de Efteling was

speciaal voelen en alle rust en

toch wel erg gaaf!’’

ruimte en natuurlijk Joki en Jet’’

@patricia.riet

@steph_haasnoot ‘’Dat mijn broertje niet raar werd aangekeken omdat hij een valhelm heeft. Iedereen werd geaccepteerd’’

@esthervandenmeerendonk ‘’Dat mijn dochter van 13

een donatie kwam brengen van 2500 euro’’

@opwekking12 ‘’Het uitje naar Toverland,

The Sound of Musical en heel veel sinterklaas (dec. 2008)’’

volg ons via @villapardoes

4

‘’Hardlopen door het huis met

de Villa Pardoes Run! Alles voor dit prachtige initiatief!’’ @bdaydreams ‘’Dat Lesley zo aan het knuffelen

was met Pierre. Hij heeft het elke dag nog over Villa Pardoes’’


inhoud

Colofon Villa Pardoes Postbus 133 - 5171 AC KAATSHEUVEL 0416 - 38 72 22 info@villapardoes.nl www.villapardoes.nl NL35 RABO 0300 2240 28

06

08

healing environment

20 jaar in 20 foto’s

Uitgever Villa Pardoes Redactie & projectmanagement ASEGA - Pip Cloo & Frank van Bergen Vormgeving & concept IMAGEAU - Emiel Brouwers Fotografie

12

14

24 uur in 24 foto’s

vrienden voor het leven

ASEGA - Laura van de Sande & Villa Pardoes Drukwerk Q-PROMOTIONS.NL Oplage 5.000 ex. ©2020 - Het Villa Pardoes Megazin is een uitgave van Villa Pardoes, wordt gratis verspreid onder

18

20

plekjes ontdekken

in de smaak

sponsoren, donateurs, vrijwilligers en verschijnt 1 keer per jaar. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden overgenomen. De bovenstaande betrokken partijen stellen zich niet aansprakelijk voor de inhoud van columns en eventuele onjuistheden en/of zetfouten.

22

24

blijvende vriendschappen

5

er was eens...


van vakantiehuis naar healing environment

De Villa als healing environment Na 12,5 jaar neemt Peter Persoon in 2021 afscheid van de Villa in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Peter: “Ik ben er trots op dat de Villa zoveel ontwikkelingen heeft doorgemaakt en nooit stil heeft gestaan. Op je handen blijven zitten is geen optie.” Hij is dan ook samen met zijn team continu op zoek naar mogelijkheden en optimalisatie van het concept. Hier kwam in 2020 de bestempeling van Villa Pardoes als

Healing Environment

Healing Environment uit voort.

Villa Pardoes werkt toe naar een totaalbeleving

Langer dan een week

op zowel virtueel als fysiek vlak en sinds 2020

Toen Villa Pardoes 20 jaar geleden startte, draaide

kan Villa Pardoes zichzelf bestempelen als

de week om levensbedreigend zieke kinderen. Dit is

Healing Environment. Een Healing Environment

over de jaren heen veranderd. Peter: “We zien dat de

beschrijft een fysieke omgeving en een

levensverwachting van de kinderen dankzij medische

organisatiecultuur die er op gericht zijn om het

ontwikkelingen is verbeterd. De meeste kinderen die

welzijn van patiënten en familie te bevorderen.

nu in de Villa op vakantie komen hebben een goede

Ook wordt er de stress verminderd, die wordt

levensverwachting.” Daarnaast heeft Villa Pardoes

veroorzaakt door alles rondom het ziektebeeld

zich geprofessionaliseerd en heeft de digitalisering

van het kind. Peter: “Het doel is uiteindelijk dat

zijn intrede gedaan. Peter: “We hebben ook gewerkt

mensen sneller herstellen of dat de omgeving

aan een virtuele omgeving, waarin Villa Pardoes

de situatie van ziek zijn beter aankan of in

steeds zichtbaarder wordt. Hierdoor is het verblijf in

ieder geval niet vervelender maakt.” Facetten

de Villa een beleving geworden die langer duurt dan

die hieraan bijdragen zijn onder andere natuur,

een week.” Via een app hebben ouders en kinderen

frisse lucht, hygiëne, veiligheid, privacy,

toegang tot een digitale omgeving, hier kunnen zij

afleiding en daglicht.

contact met elkaar zoeken en voor- én napret hebben.

6


een verschil van dag en nacht

Stimulering

De chaton

faciliteren onderlinge ontmoeting. Peter: “Het is een samenspel van

en het ondersteunen van

medewerkers, vrijwilligers, gasten, de onderlingen contacten en de aard

eenzelfde Belgisch initiatief enkele

van activiteiten die bijdragen aan de Healing Environment. In feite is het

van de mooie momenten in de Villa

hele gezin een beetje ziek en staan ze allemaal voor de opgave om aan het

geweest. Peter: “We zijn nu bewust

herstel te werken. In een omgeving met een helende werking wordt dit

bekwaam en dat is van grote

proces gestimuleerd.”

toegevoegde waarde. We doen

Alle voorzieningen in de Villa Pardoes omgeving stimuleren contact en

Voor Peter zelf zijn de uitbreiding

waar we goed in zijn en blijven dat ook doen. Het belangrijkste is dat

Minder zwaar

de organisatie inspiratie, plezier

Naast de ruimtelijke kwaliteiten is ook het sociale aspect van de

en herinneringen voor het leven

Villa belangrijk. Gezinnen kunnen zich terugtrekken wanneer ze

biedt aan de gezinnen, vrijwilligers

dat willen, maar elkaar ook ontmoeten in de algemene ruimtes.

en medewerkers. Hierbij zijn de

Peter: “Er is veel sociaal contact, met daarbij ruimte voor verhalen,

vrijwilligers de chaton, oftewel de

verdriet en zorgen. Namelijk, alles wat je met andere kunt delen

zetting van de diamant, van de

is minder zwaar. In de Villa worden de gezinnen afgeleid en is er

organisatie. Zij zijn de grote kracht

ruimte voor plezier en blije gevoelens. Door middel van lekker

achter ons concept. Ik vind

eten, fijne muziek en zang worden deze gevoelens gestimuleerd.”

het bijzonder om hier

Kortom: een beleving vol blije gevoelens en een stukje steun en

ruim 12,5 jaar onderdeel

kracht van andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

van te hebben mogen uitmaken.”

7


20 jaar in 20 foto’s

2003

2000

2006

Opening De Poef

2017

Piet van Haaren en Peter Persoon

8


een verschil van dag en nacht

oud

oud

nieuw

nieuw

Renovatie 2020

Renovatie 2020

Renovatie 2020

Renovatie 2020

9


van volle dagen ...

Van een volle Villa naar een vervroegde renovatie

Henri Gadella

Bert Akkermans

Ralph Jorissen

2020 bracht beperkingen, maar ook nieuwe mogelijkheden. Sinds het ontstaan van de Villa is er al een hoop veranderd en verbeterd om de gezinnen die een week komen logeren de tijd van hun leven te geven. We nemen je mee in een vogelvlucht van begin tot verbouwing. Een verschil van dag en nacht!

Het fundament

In 1988 is het idee ontstaan om Villa Pardoes te stichten, naar voorbeeld van Give Kids The World Village in Florida. Henri Gadella, secretaris Raad van Toezicht Villa Pardoes, vertelt: “Er zijn destijds een

stichtingsbesturen werd afscheid genomen. Henri: “Hiermee legden we een fundament voor de toekomst.”

Aansprekende architectuur

De ontwikkeling van het bouwproject moest aan

stichting Fondsenwerving en een stichting Exploitatie

verschillende eisen voldoen. Henri: “Destijds opteerden

opgezet, elk met een eigen bestuur. Ik ben toen

we voor een zeer aansprekende architectuur. We

gevraagd om secretaris te worden van de stichting

zochten naar een creatieve architect die zijn nek

Exploitatie. Wij maakten gezamenlijk alle plannen

wilde uitsteken voor dit prachtige goede doel, daarbij

en namen beslissingen. Er was geen met ons idee

waren de functie-eisen voor onze doelgroep leidend.”

vergelijkbaar concept in Nederland. We hebben alles

Uiteindelijk kwam het bestuur uit bij Alynia Lerou

zelf ontwikkeld, uitgewerkt, gecreëerd en uitgebouwd.

Architecten in Den Bosch en werd Anoul Bouwman

Hieronder vielen onder andere het opzetten van de

de hoofdarchitect. Henri: “We wilden acht huisjes,

organisatie met een vaste staf voor gastenservice en

waar alle faciliteiten binnen handbereik waren en

fondsenwerving, de inkoop van goederen en diensten

waar zowel de kinderen als ouders en grootouders

en het werven van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn

zich vrij konden rondbewegen. Een andere eis was dat

het hart en de ziel van de organisatie. Zij vullen de

de huisjes aantrekkelijk moesten zijn voor kinderen

gastenservice in conform de wensen en eisen die we

en dat, zowel buiten als in de gemeenschappelijke

hebben vanuit de Villa.” Op 26 oktober 2000 opende

ruimtes, de ouders met elkaar in contact konden

de Villa haar deuren. In 2008 kreeg Villa Pardoes een

komen.” Dit allemaal met als doel iets positiefs toe te

directeur, Peter Persoon, die al snel daarna benoemd

voegen aan de gezinsband, die veelal onder druk staat

werd tot bestuurder van Villa Pardoes. Van de beide

met een ziek kind.

10


... naar lege nachten De Poef

tijdsbeeld tussen de ‘oude’ en nieuwe huisjes.”

Zo gezegd zo gedaan: aan de hand van de eisen

Aan de hand van deze bevinding werden er in

ging Anoul aan de slag en kwam met het ontwerp

2019 plannen gemaakt voor een rigoureuze

van een slakkenhuis, symbool staande voor een

verbouwing en de modernisering van de

cocon die je beschermt en waar je jezelf veilig

themahuisjes in De Slak. Bert Akkermans, Facilitair-

voelt. Henri: “Architectonisch is dit idee vertaald

en Vrijwilligerscoördinator, vertelt: “Het plan was

naar een gebouw in slakhuisvorm met vier units

om van 8 mei tot 30 juni 2020 te verbouwen. Deze

van twee aan elkaar geschakelde huisjes rondom

verbouwing werd mede door de coronasluiting

een centrale binnenruimte, inclusief whirlpool en

deels vervroegd naar half april. Het doel was

gelegenheid tot ontspanning: ‘De Slak’. Elk interieur

uiteindelijk om 10 juli weer open te gaan. Op deze

van een huisje werd door binnenhuisarchitecte

datum begon de vakantieperiode in Nederland en

Christel van Eck thematisch vormgegeven en

wilden wij weer gezinnen ontvangen.”

ingericht.” Later bleek het wenselijk een locatie te creëren waar fondsenwerving, bestuurders, sponsoren en vrijwilligers samen konden komen

Meer openheid

Op bouwkundig vlak is er gewerkt aan het

zonder daarmee de gastgezinnen te ‘storen’. Dit

creëren van een Healing Environment voor de

werd ‘De Poef’: een multifunctionele ruimte die

gezinnen. Bert: “De indeling en thematiek van

sinds 2015 onder andere gebruikt kan worden

de Villa zijn aangepast. We hebben meer licht,

voor vergaderingen en ontspanning. Dit gebouw

ruimte en transparantie aan de inrichting van de

ligt direct naast de Villa en ziet eruit als een

zes Slakkenhuisjes toegevoegd. Onder andere

‘onderaards hol’. In het midden staat een boom die

door de banken naar buiten toe te draaien om

dient als steunpunt, het plafond is de onderkant

meer openheid te creëren. Dit was al toegepast

van een strand met ‘verse’ voetstappen. De ruimte

in de nieuwe Bloemenhuisjes die 5 jaar geleden

is verder aangekleed met onder andere trollen,

gerealiseerd zijn. In de laatste verbouwing zijn

geschonken door een begunstiger.

ook de Slakkenhuisjes meegenomen. Aan iedere

“De huisjes moesten aantrekkelijk zijn voor zowel kinderen als ouders” Een symbiose

Het succes van de Villa nam toe en ook bleek dat het aantal aanmeldingen voor een vakantieweek groeide. Henri: “Een oplopende wachtlijst van

themakamer zijn stolpen toegevoegd. Zij vertellen het verhaal van Villa Pardoes door middel van een virtual reality tour.” Ook is bijvoorbeeld het tapijt op de benedenverdieping van de huisjes vervangen. Ralph Jorissen, Vice President Tarkett, vertelt: “We hebben het tapijt gesponsord, dit doen wij al vanaf het ontstaan van de Villa. Het is dankbaar werk om een steentje bij te mogen dragen. Zolang de Villa bestaat zal onze onderlinge relatie ook bestaan.”

Kroon op het werk

Ondanks de strakke planning, lukte het om 10 juli

een half jaar was onacceptabel, deze wilden we

open te gaan. Bert: “Soms hebben we weekenden

terugbrengen naar maximaal drie maanden. De

doorgewerkt en alle partijen hebben hun beste

enige optie bleek uitbreiden binnen het huidige

beentje voorgezet om de planning te halen.” De

perceel.” Anoul kwam, na het observeren van

uniformiteit in alle twaalf woningen is terug en de

de natuur, met het idee om een bouwkundige

hele Villa is weer van deze tijd. Bert: “De eerste

symbiose te maken tussen de slak en een

reacties van de gasten waren lovend, dat is waar

bloem. Henri: “Voor de bouw van zes nieuwe

je het uiteindelijk voor doet. Het is onderdeel van

Bloemenhuisjes zijn er twee Slakkenhuisjes

mijn werk, om iets voor andere mensen te kunnen

opgeofferd. Zo kwamen we op een totaal van

doen; de glinstering in de ogen van de kinderen te

12 huisjes. Er ontstond echter een afstand in

zien is voor mij de kroon op mijn werk.”

11


12 dagfoto’s

Paard en wagentocht

Contact clowns

Sprookjestour

Efteling

Boswandeling

Parpoefjes schilderen

Chillen in De Broedplaats

Bloemstukjes maken

Glitter tatoo’s

Buitenspelen

Knuffelen met Pardoes

Liedjes zingen

12


12 nachtfoto’s

Kampvuur

Nog een keer van de glijbaan

Pannenkoeken bakken

Sprookjes in de stolp

Augmented reality slakkentour

Liedjesfabriek

Disco avond

Nachtelijk bezoek rondom de Villa

Vroeg ochtend

Zonsopkomst

Eieren bakken

Samen ontbijten

13


een verschil van dag en nacht

Vrienden voor het leven

De familie Verhoeve was in november vorig jaar een weekje te gast in Villa Pardoes. Moeder Joyce vertelt over hun thuissituatie, de week in de Villa en de vriendschappen die ze hieraan over hebben gehouden.

‘Via de Villa Pardoes app houden we regelmatig contact met elkaar’ Bart, Lenn en Joyce Verhoeve

De thuissituatie

Pardoes wilden komen logeren. Dit was natuurlijk

De zoon van Joyce, Lenn (5), heeft een spierziekte,

precies het goede moment, na zo’n hectische

iets wat natuurlijk veel zorg en aandacht vraagt.

ziekenhuismaand. Toen we Lenn vertelden dat

Joyce vertelt: “Iedere dag is anders bij ons, omdat

hij een hele week naar de Efteling mocht, was hij

we van tevoren niet weten hoeveel energie Lenn

natuurlijk enorm blij.” Omdat er veel vrije dagen zijn

op een dag heeft. Voor grote afstanden heeft

gaan zitten in de ziekenhuisbezoeken met Lenn, was

Lenn een rolstoel, maar deze kan hij nog niet zelf

vrij krijgen voor de Villa wel een puntje voor Joyce

voortbewegen. Daarnaast krijgen we hulp van de

en haar echtgenoot. Gelukkig werd er door familie

thuiszorg.’’ Lenn is kinderambassadeur voor de

een oplossing aangeboden: “Mijn ouders konden

stichting Spieren voor Spieren en via hen is het

overdag bij Lenn blijven. Zodoende pendelde ik een

gezin gekoppeld aan Villa Pardoes. Joyce vertelt: “In

aantal dagen op en neer tussen de Villa en mijn

oktober 2019 lag Lenn een maand in het ziekenhuis.

werk. Telkens als ik ’s avonds terugkwam, zat er een

Tijdens die periode werden we gebeld door Spieren

vrijwilliger klaar met een kop thee om met mij de dag

voor Spieren met de vraag of we in november bij Villa

door te nemen’’, vertelt ze dankbaar.

14


een verschil van dag en nacht

“Telkens als ik daar ’s avonds weer aankwam, zat er een vrijwilliger klaar met een kop thee om met mij de dag door te nemen”

Lenn Verhoeve

Een weekje in de Villa

echtgenoot hebben een band

het afscheid aan het einde van de

De week in de Villa was enorm

opgebouwd met de andere ouders.

week. Dit klinkt misschien raar,

ontzorgend voor de familie. Joyce:

Ze vertelt hierover: “In het begin

maar op dat moment besefte ik

“Alles werd voor ons geregeld

was het natuurlijk even wennen,

dat ik vrienden voor het leven had

en er was altijd wel iemand met

maar het scheelt dat iedereen

gemaakt. Via de Villa Pardoes app

Lenn bezig, dus ook hij heeft een

vanuit Spieren Voor Spieren in de

houden we regelmatig contact

superweek gehad. In de Villa was

Villa zat. Hierdoor heb je meteen

met elkaar. De ouders, maar ook

hij net zoals alle andere kinderen,

een klik, omdat je weet wat de

de kinderen. Zo is er bijvoorbeeld

iets wat op de basisschool

ander doormaakt. We hebben

laatst een online bingo gehouden

natuurlijk niet zo is. Lenn had op

bijvoorbeeld een nieuwe invulling

en zijn we momenteel bezig met

dat moment een sonde waar hij

gegeven aan het lied ‘Brabantse

het organiseren van een reünie.

water door kreeg. Ik kan me nog

nachten zijn lang’. We hebben

Het is natuurlijk onze grote droom

herinneren dat er een meisje,

namelijk heel wat nachtjes gezellig

om nog een keer terug te keren

ook met een sonde, naar hem toe

doorgehaald.”

naar Villa Pardoes, omdat een

kwam en vroeg: ‘Wat krijg jij door jouw slangetje Lenn? Ik krijg melk!’ Dit is iets wat je natuurlijk alleen

Vriendschap voor het leven

rolstoelvriendelijk onderkomen met 12 gezinnen moeilijk te vinden is. Daarnaast is het fijn dat ik nu

In de Villa heeft de familie Verhoeve

een plek heb om vragen te stellen

kon echt even helemaal zichzelf

vriendschappen voor het leven

over zaken die gerelateerd zijn aan

zijn.’’ Niet alleen Lenn heeft nieuwe

gesloten. Joyce vertelt: “Wanneer

de spierziekte van Lenn. Het is een

vrienden gemaakt tijdens zijn

iemand mij vraagt naar het mooiste

onvergetelijke ervaring die nog

week in de Villa, ook Joyce en haar

moment, dan is mijn antwoord

steeds zijn vruchten afwerpt.”

meemaakt in Villa Pardoes, Lenn

15


dagvrijwilligers

“Bij Villa Pardoes kan ik mezelf nuttig maken voor mensen die het moeilijk hebben”

“Het mooiste vind ik het contact en de mooie verhalen die je terugkrijgt van de ouders”

Boukje Buster

Elly Pennings

Ongeveer 6 jaar geleden ben ik via een kennis als

Ik heb ruim 40 jaar als verpleegkundige in het

gastvrouw bij Villa Pardoes terechtgekomen. Ik ben hier

ziekenhuis gewerkt en toen ik met pensioen

vaak op maandagochtend en vrijdagmiddag aanwezig.

ging in 2017 wilde ik vrijwilligerswerk gaan doen.

Op maandagochtend ligt de focus op het verzorgen

Zodoende kwam ik bij Villa Pardoes terecht, waar

van het ontbijt, op vrijdagmiddag verzorgen wij de

ze destijds receptievrijwilligers zochten. Ik ben er

rondleiding van de gasten bij aankomst. Dit moment is

op vrijdagochtend wanneer de gezinnen, die een

ontzettend leuk, omdat de verrassing en overweldiging

week in de Villa hebben doorgebracht, uitgezwaaid

van de gezichten van zowel de ouders als de kinderen

worden. Daarnaast beantwoord ik de telefoon,

af te lezen is. We hebben een fijne groep vrijwilligers,

ontvang ik externe relaties en doe ik andere taken

met leuk onderling contact. Ook met de gasten is er een

die op dat moment op mijn pad komen. Het mooiste

enorm warm contact, waarin het af en toe voorkomt

aan mijn vrijwilligerswerk vind ik het contact en de

dat je opeens een open gesprek met iemand hebt. Ook

mooie verhalen die je terugkrijgt van de ouders en

kleine opmerkingen of complimenten kunnen veel voor

van de kinderen die hier even vergeten dat ze ziek

de gasten betekenen en zijn een manier om met elkaar

zijn. De doelstelling van de Villa is om de gasten een

in gesprek te raken. Dit zijn waardevolle momenten.

onbezorgde en onvergetelijke week te geven, dit

Door vrijwilliger te zijn bij Villa Pardoes kan ik mezelf

past helemaal in mijn straatje en ik vind het dan ook

nuttig maken voor mensen die het moeilijk hebben.

bijzonder om een steentje bij te mogen dragen.

Gastvrouw

Receptievrijwilliger

16


avondvrijwilligers

“Het betekent voor mij veel dat ik een stukje kan bijdragen aan de leuke tijd die mensen hebben in de Villa”

“Mijn favoriete diensten zijn die waarbij je veel contact hebt met andere vrijwilligers en gasten”

Stefan Broeken

Bertie Muskens

Ongeveer vijf en een half jaar geleden ben ik

Mijn man is al jaren vrijwilliger bij de Villa, toen

als vrijwilliger gestart bij Villa Pardoes. Mijn

ik eens meeging met hem begon het bij mij te

vriendin Hülya was destijds al een aantal jaar

kriebelen en zodoende heb ik mijzelf aangemeld.

vrijwilliger. Toen ik gevraagd werd om een keer

Nu hebben we beiden het waardevolle Villa-gevoel.

een dienst mee te draaien, ben ik eigenlijk nooit

Als vrijwilliger ben ik overal inzetbaar en heb ik geen

meer weggegaan. Meestal ben ik op zaterdag

vaste diensten. Een van mijn taken is het begeleiden

in de Villa te vinden als gastheer. Dit houdt

van Pardoes bij externe sponsorevenementen.

in dat ik aanspreekpunt ben voor de gasten

Pardoes heeft een Pardoes-pak aan en een grote

en hen help met reserveringen en daaraan

kop op, ik ben tijdens gelegenheden zijn ogen, oren

gerelateerde zaken. Maar ook voor een gezellig

en mond. Mijn favoriete diensten zijn die waarbij je

praatje ben je bij mij aan het juiste adres! Het is

veel contact hebt met andere vrijwilligers en gasten.

altijd leuk om even met de mensen in gesprek

Op vrijdagavond bijvoorbeeld ben ik ook vaak

te gaan. Het betekent voor mij veel dat ik een

aanwezig voor het buffet. Het is fijn om contact met

stukje kan bijdragen aan de leuke tijd die

de gasten te leggen en een gesprek aan te gaan.

mensen hebben in de Villa. De dankbaarheid

Als het nodig is help je de gezinnen met raad en

van onze gasten geeft mij dan ook veel

daad. Op die momenten waarderen de ouders

voldoening.

je hulp extra.

Gastheer

Allround vrijwilliger

17


licht en verlichting

De Villa bevat een aantal algemene ruimtes voor de kinderen en ouders om te ontdekken. In de openbare ruimtes, waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten, zijn de verschillen tussen licht en donker goed zichtbaar. Alle ruimtes hebben als overeenkomst dat ze een positieve bijdrage leveren aan de vakantiebeleving van de kinderen in Villa Pardoes. Spiek je even mee?

Knutselpret

Een van de lichtste ruimtes in Villa Pardoes is de ‘Knutselruimte’. In deze ruimte is één wand geheel van glas, zodat er veel lichtinval is. Deze wand heeft daarnaast een schuifpui, zodat frisse buitenlucht voor ventilatie kan zorgen. De kinderen kunnen de hele dag door deze ruimte bezoeken. In deze ruimte is het mogelijk voor de kinderen om hun creativiteit en gevoel te uiten. Daarnaast biedt het de gelegenheid voor hen om zelfstandig, zonder hulp van ouders, te knutselen. Hier genieten zowel de ouders als de kinderen erg van.

Knutselruimte

Bubbels

Tot rust komen en heerlijk ontspannen kan ook in het prachtig verlichte ‘Bubbelparadijs’. De gezinnen kunnen deze ruimte reserveren en hier in alle rust en veiligheid genieten van het warme water en de mooie ruimte. Kinderen met bijvoorbeeld een spierziekte of met spasmen kunnen hun lichaam laten ontspannen. Een tillift tilt de kinderen in bad die daar niet zelfstandig in kunnen komen. Het is fijn om als gezin deze ontspannende activiteit te kunnen ervaren.

Bubbelparadijs

18


donker en rustig

Snoezelparadijs

Zintuiglijke prikkels In de Villa vind je donkere

ruimtes als de ‘Gameroom’ en de ‘Chillruimte’. In de Chillruimte kunnen de oudere kinderen heerlijk rustig ontspannen en op een relaxte manier zitten of liggen, terwijl ze een film kijken. Daarnaast is er het ‘Snoezelparadijs’. Deze ruimte is helemaal donker maar kan zo licht gemaakt worden als je zelf wil. Deze ruimte is geschikt voor onder meer kinderen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen hier genieten van attributen die zijn afgestemd op zintuiglijke prikkels. Deze ruimte is perfect om even tot rust te komen wanneer dat nodig is. Met een projector die prachtige beelden op de muur vertoont en rustige

Gameroom

achtergrondmuziek is dat zo bereikt.

19


licht

In de smaak...

In de Villa vind je allerlei verschillende themahuisjes. Bij de verdeling van de huisjes is het van belang een goede match te vinden tussen gezinnen die naar de Villa toe komen en de woningen die er beschikbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten zoals leeftijd en hulpmiddelen die er nodig zijn. Het kan een hele puzzel zijn om de woningen te verdelen, maar de reacties zijn veelal lovend. Kinderen hebben affiniteit met het thema of vinden er hun lievelingskleuren, zowel licht als donker, terug. De gezinnen krijgen voorafgaand aan de week in de Villa toegang tot de speciale Villa Pardoes app. Daar kunnen zij al wat foto’s bekijken van hun woning. Echter, op het moment dat ze de eerste stap over de drempel van hun huisje zetten zijn de reacties wederom overweldigend en vinden ze het ‘in het echt’ allemaal nog mooier.

Licht & fris

In het bloemengedeelte, het meest recent gebouwde gedeelte van de Villa, bevindt zich het huisje ‘Wonderland’. Denk bij dit huisje aan de woorden buiten, licht en fris. De kleuren in deze woning zijn dan ook een stuk lichter dan in de Space woning. Blauw is hier meer een accent en de basiskleur is ecru. Het is niet mogelijk om in dit huisje een tillift of bedbox te plaatsen. Deze woning wordt vaak aan een wat ouder kind zonder lichamelijke beperking gekoppeld.

20


donker

Spannend & mysterieus

Het huisje ‘Space’ is een redelijk donkergekleurde woning waarin de kleur blauw centraal staat. Denk hierbij aan het heelal, de nacht en sterren, maar ook aan de woorden spannend en mysterieus. De woning bevindt zich in het slakkengedeelte van Villa Pardoes, dit is dan ook een van de eerste huisjes. In de Space woning is het mogelijk om een bedbox en een tillift voor het bad te plaatsen. Na de verbouwing is er ook in deze woning meer dan voldoende lichtinval om te voldoen aan de eisen van een Healing Environment.

21


een verschil van dag en nacht

Met een gezin bestaande uit drie zoons, vader en moeder, had de familie Boorsma het geluk om de Villa te mogen bezoeken. Han Boorsma vertelt over zijn gezinssituatie, de weken in de Villa en de positieve nasleep.

Duidelijkheid

Alle drie de zoons van Han en Wendy Boorsma

van groot belang in onze gezinssituatie om continu

hebben een afwijking. Han vertelt: “Alle mannen

dingen duidelijk te maken, te herhalen en te

in dit huishouden hebben de spierziekte H.M.S.N.,

benoemen. Bijvoorbeeld wat de jongens wel en niet

bij Stijn is dit type 3 en bij de rest type 2. Wij rijden

mogen.” Voorheen waren Han en zijn vrouw dertig

dan ook allemaal rond in een rollend hulpmiddel.”

jaar lang bedrijvig in een hoveniersbedrijf, waar ze

Deze spierziekte is pas 10 jaar geleden bij Han tot

tuinaanleg en onderhoud deden. Han vertelt: “Ik

uiting gekomen, ook hij zit in een scootmobiel.

heb in deze tijd 15 jaar een eigen zaak gehad. Toen

Stijn (16), Tim (14) en Rick (21) hebben alle drie een

het werk thuis te zwaar werd voor mijn vrouw, ben

verstandelijke beperking waardoor ze mentaal

ik gestopt en volledig voor het gezin gegaan. Mijn

een paar jaar achterlopen. Tim en Rick hebben

vrouw is de spil van het hele gezin. Als zij er niet zou

daarnaast autisme. Han vertelt hierover: “Het is

zijn, zou ik tureluurs worden.”

Natuurlijk is het voor niemand leuk om in 1 gezin meerdere zieke kinderen te hebben. Echter vanwege het grote aantal aanmeldingen is vanaf 2018 is de unieke vakantiebeleving in Villa Pardoes eenmalig per gezin.

22


een verschil van dag en nacht Spitsuur

werden vriendelijk ontvangen bij de balie, kregen een

Vier jaar geleden is het gezin verhuisd naar een

mooie rondleiding en leerden daarna de andere ouders

woning in het buitengebied van Deurne. Deze woning

kennen.” De hele week heeft de familie ontzettend

bestaat uit drie slaapkamers, een royale badkamer en

genoten. “We hebben samen gegeten, gedronken,

afzonderingskamer waar de jongens zichzelf kunnen

koffie geleut, zijn samen naar de Efteling gegaan, maar

terugtrekken. Iedere slaapkamer is voorzien van een

hebben ook de dierentuin en Toverland bezocht.”

plafondlift en bedbox met hoog en laag bed om de

Liefde en geborgenheid

jongens optimaal te kunnen verzorgen. Iedere dag is hard werken, vertelt Han: “In de ochtend is het

Bij deze ene week bleef het niet; Han en zijn vrouw

spitsuur, dan verzorgen en wassen we de jongens,

besloten zichzelf nog twee keer aan te melden voor hun

ontbijten we en trekken we iedereen de jas aan om

andere zoons. Han: “We vonden dat onze andere twee

in de bus te stappen. Van 9 tot 4 hebben wij tijd voor

zoons ook zo’n week verdienden en we hadden het geluk

onder andere boodschappen, het huishouden en de

om in 2010 en in 2016 nogmaals een week in de Villa te

tuin. Onze tuin is bijna 2.000 m , dus die vraagt nogal

mogen logeren.” De weken hebben veel voor de familie

wat onderhoud.” Bij thuiskomst van de jongens kijken

betekend. “Het samenzijn en het gevoel hebben dat je

ze wat tv, spelen ze een spelletje op de tablet, eten we

niet anders bent dan andere mensen die daar zijn, is

samen en is er een wasritueel. Han zegt: “Het is erg

zo waardevol”, legt Han uit. “We hebben er veel liefde

zwaar, zowel fysiek als psychisch.” De familie kan wel

en geborgenheid ervaren. De Villa voelt als een warm

hulp krijgen maar wil dat niet, vanwege het autisme

bad.” Ook het contact met de andere gezinnen was

van Tim en Rick is dit namelijk erg moeilijk. Han:

bijzonder. Han: “Het contact met andere ouders is alsof

“Van te veel afwisseling raken ze overprikkeld.”

een onbekend persoon ineens je beste vriend is. Je hoeft

2

niet uit te leggen wat er aan de hand is, of waarom je een

“Als mijn vrouw er niet zou zijn, zou ik tureluurs worden”

slangetje in je neus hebt. Er is begrip en respect, dat vind ik een van de mooie dingen die je er leert.”

Carnaval

Vijf weken extra

niet stil. Han vertelt trots: “We hebben een jaarkaart

Boorsma. Han: “Het was stil, heel erg stil. Alsof je

van de Efteling en houden ontzettend veel van

een jetlag hebt. De jongens hadden veel heimwee en

carnaval. In Helmond spelen we in een hofkapel en

wij ook, het liefst hadden we vijf weken extra willen

gaan we tijdens carnaval mee naar bonte avonden en

blijven.” Aan het laatste bezoek heeft de familie

prinsrecepties. Overdag nemen we de jongens mee

echter mooie contacten overgehouden die ze nog

naar de optocht, in de avond gaat dat niet. Samen met

vaak spreken. Han: “We gaan er jaarlijks op uit en een

hen bezoeken we daarnaast regelmatig een dierentuin

keer per jaar een dag naar de Efteling toe. Het is dan

of gaan we langs bij familie en vrienden.”

alsof je terug bent in de Villa. De band die ik met de

Ondanks de beperkingen zitten Han en zijn vrouw

Naar huis gaan was onwennig voor de familie

kinderen heb, is voor mij even belangrijk als met de

Onwennig

ouders. Je houdt van ze allemaal. Als we er samen

De allereerste keer bij de Villa was in 2008, de familie

op uitgaan maken we mooie herinneringen, terwijl je

Boorsma werd toen aangemeld door een pedagogisch

thuis best wel geïsoleerd leeft.”

werker van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Han

Dikke kus

vertelt: “Het was een beetje onwennig de eerste keer, omdat wij onszelf niet helemaal thuis voelden in Villa

De allermooiste herinnering die Han aan de Villa

Pardoes met onze kinderen met een spierziekte. Dat

heeft overgehouden was op de laatste dag in de Villa.

was destijds een groot obstakel voor ons, we dachten

Han: “Een van de vaders omhelsde en kuste me op de

namelijk dat Villa Pardoes alleen voor terminaal zieke

lippen. Dat is eigenlijk vreemd als je elkaar pas een

kinderen was.” Ondanks de bedenkingen besloot de

week kent, maar ik accepteerde het en dacht ‘eindelijk

familie toch te gaan en pakte enthousiast de koffers. De

een kerel waar je op kunt bouwen’. We zijn sindsdien

aankomst in de Villa was erg bijzonder. Han vertelt: “We

goede vrienden.”

23


van een sprookje uit een boek ...

Er was eens… Een betoverend sprookje

Bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon

schreef in samenwerking met Villa Pardoes een betoverend sprookje over het ontstaan van Villa Pardoes. Daarnaast is er voor ieder themahuisje een verhaal ontwikkeld over dat specifieke thema. Al deze spannende, ontroerende en unieke korte verhalen zijn gebundeld in het kleurrijke boekje ‘Het Sprookje van Villa Pardoes’. Deze bundel is uitgebracht in samenwerking met sponsor Leopold.

Een magische stolp

Aanvullend op de verhalen van de themahuisjes, is iedere verblijfsaccommodatie voorzien van een bijzonder element. In iedere woonkamer is namelijk een magische stolp te vinden. Dit sprookjesachtige voorwerp licht iedere avond op onder begeleiding van een deuntje, waardoor achter de spiegel die zich in de stolp bevindt, een tafereel zichtbaar wordt. Dit unieke tafereel heeft betrekking op het verhaal van het themahuisje waar het zich bevindt. Zo leven de verhalen ook buiten het boekje voort in de Villa.

24


... naar augmented reality in de hoek

Een nieuw vriendje

Pardoes heeft een nieuw vriendje gekregen! De slak Pierre Escargot is verwelkomd in de Villa. Dit knuffelbare nieuwe karakter verschijnt, op verschillende momenten gedurende de verblijfsweek, op diverse plekken in de Villa. Hij gaat onder andere met de gezinnen op de foto, verspreidt belangrijke informatie, vertelt spannende verhalen en tovert natuurlijk een glimlach op alle gezichten.

Een spannende zoektocht

Pierre Escargot is niet alleen fysiek in Villa Pardoes te vinden, maar is ook virtueel aanwezig. Sinds kort is aan de app van de Villa namelijk, in samenwerking met sponsor Dutch Rose Media, een nieuw element toegevoegd: een augmented reality speurtocht! Verspreid over de week, kunnen de kinderen die te gast zijn op zoek naar in totaal 12 Pierre Escargots. Door middel van speciale vloerstickers en hints kunnen zij de virtuele slakken, die ieder gelinkt zijn aan één van de thema’s in de Villa, met een mobiel apparaat zoeken en vangen. Een bijzondere beloning wacht op de speurders die alle slakken weten te vangen. Hiermee kunnen ze altijd weer even terugkomen in Villa Pardoes, ook na de verblijfsweek.

25


een dag en nacht verschil maken?

Merchandise

Doneer

• Rode en witte wijn

per jaar een onvergetelijke vakantie, zonder subsidies

• Sleutelhanger

of verzekeringsgelden. Maar, één week in Villa Pardoes

• Pardoespop

kost wel € 2.500,- per gezin. Dat komt neer op een

Shop in onze winkel en steun daarmee Villa Pardoes!

Villa Pardoes bezorgt al jaren zo’n 600 blije gezinnen

jaarlijkse begroting van € 1.6 miljoen. Dit geld wordt in zijn geheel opgebracht door sponsoren en donateurs. Zij bieden gasten op allerlei bijzondere manieren plezier en/of hulp. Ook jij kan een bijdrage leveren aan Villa Pardoes! www.villapardoes.nl/help-mee/donateurs Doneer via Tikkie Scan deze QR-code en doneer!

Meld gezinnen aan via de website Word clublid

Ken je een gezin met een kind dat ernstig ziek is en wens je hen een onvergetelijke vakantie toe bij

De Villa Club is een selecte groep ondernemers

Villa Pardoes? Dan kun je heel gemakkelijk dit gezin

die Villa Pardoes een warm hart toedraagt en

hiervoor aanmelden. Het enige wat je moet doen is

financieel ondersteunt. Lees meer op:

online het formulier invullen en een leuk berichtje

www.villapardoes.nl/help-mee/villa-club

toevoegen! www.villapardoes.nl/aanmelden

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de meer dan 600 Erkende Goede Doelen kun je gerust doneren. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector. Dit doen we door het beantwoorden van vragen over goede doelen en het delen van trends en inzichten met de sector en andere belanghebbenden.

26


Villa Pardoes Een blijvende betovering

Blijvend het verschil maken, dat is het doel bij Villa Pardoes. Zo bezorgen wij gezinnen met een zeer ernstig ziek kind een onvergetelijke vakantie, waardoor het hele gezin samen blijvende herinneringen kan maken. Ken jij een gezin dat dit verdient of wil je weten hoe je hieraan kunt bijdragen? Kijk dan op villapardoes.nl/help-mee


Doneer via Tikkie! Scan deze QR-code en doneer gemakkelijk!

Wij vinden jou ook leuk!

www.villapardoes.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.