Uterom for næring og bolig

Page 1

UTEROM

FOR NÆRING OG BOLIG Belegningsstein Heller Kantstein

Mur Blokkprodukter Fugesand

Utelys Drenering

N O R S K E K V A L I T E T S P R O D U K T E R W W W. A S A K . N O 1


Bodø

Innhold

Asak Miljøstein representerer norsk industrihistorie fra 1916. Med dyktige medarbeidere og høy kompetanse leverer vi kvalitetsprodukter beregnet for våre norske og værharde uterom.

OM ASAK ..........................................................................................................2 Godt grunnlag for nye opplevelser.......................................................................4 Miljø.......................................................................................................................................6

Nærhet til markedet er bra for miljøet! Med fem produksjonssteder i Norge kan vi i praksis levere kortreiste varer uansett hvor du befinner deg.

KONSEPTER Stjørdal

Overvannshåndtering................................................................................................. 8 Asak FLYT NYHET! .......................................................................................................10 Farger i uterommet ..................................................................................................... 12

INSPIRERENDE BYPLANLEGGING............ 14 Byrom.................................................................................................................................16 Boligområder................................................................................................................20 Næringsområder.........................................................................................................26 Indsustri og havn.........................................................................................................30 Hønefoss Fetsund

Verti-block®.................................................................................................................... 32 Produktoversikt............................................................................................................34

Kristiansand

HOVEDKONTOR Tlf: 64 00 60 60 E-post: asak@asak.no asak.no

2

ØST/VEST Avd. Fetsund og Hønefoss Tlf: 63 88 90 15 E-post: ordre@asak.no

SØR Tlf: 38 00 37 80 E-post: ordrekc@asak.no

MIDT Tlf: 74 80 42 10 E-post: midt@asak.no

NORD Tlf: 75 50 04 03 e-post: nord@asak.no

3


GODT GRUNNLAG FOR GODE OPPLEVELSER Asak Miljøstein er Norges største produsent av betongprodukter til private og offentlige utemiljøer. Sortimentet består av en rekke ulike produkter innenfor kategoriene: • Belegningsstein • Heller • Støttemur • Blokkprodukter • Kantstein

BETONG SOM MATERIALE

NYHET

Ingen andre byggematerialer gir så mye kreativ frihet: betong kan støpes i hvilken som helst form. Dette åpner for en rekke nye muligheter for hjemmet og hagen. Betong er også et bestandig materiale med svært lang levetid.

Bildet viser Asak FLYT, som er et nytt permeabelt system laget for å møte dagens og fremtidige overvannsutfordringer. Utviklet i samarbeid med Snøhetta. 4

5


Grønne verdier PRODUKSJON OG LOGISTIKK

Asak Miljøstein er en del av norsk industri med produkter som produseres utelukkende innenlands gjennom hele verdikjeden. Råvarene er også norske og gjerne lokale, i nærheten av produksjonsstedet. Det gir en merverdi for lokalsamfunn og skaper arbeidsplasser. Asak Miljøsteins betongprodukter produseres i Norge ved fem produksjonsanlegg. Råvareutvinning, produksjon og lagring skjer lokalt. Dette garanterer korte transportveier. Norske transportører med lokal kunnskap sikrer en effektiv og miljøvennlig logistikk.

SIRKULÆR ØKONOMI

Betong er et naturlig materiale som består av sand og stein (tilslag), vann og bindemiddel (sement). Våre betongprodukter kan knuses ned til nytt tilslag og benyttes som innsatsfaktorer i ny produksjon av betong. Sammen med Universitetet i Arktis og i Circulus- og MILBET-prosjektet testes dette ut ved vår fabrikk i Bodø. Dette bidrar til mer sirkulære verdikjeder, og vil kunne redusere naturinngrepene vesentlig.

OPPTAK AV CO2

Betong tar tilbake CO2 gjennom livsløpet. Prosessen kalles karbonatisering og gjennom et forskningsprosjekt i regi av SINTEF har vi dokumentert at vår belegningsstein tar tilbake 50 - 76% av sitt potensiale, gjennom livsløpet (60 år).

DOKUMENTASJON

EPD En EPD gjør det mulig å beregne CO2 avtrykket på leveransen helt frem til byggeplass. Vi har utviklet EPD på våre produkter. Se asak.no evt. EPD-Norges nettsider. ECOProduct Vi har beregnet våre produkter ihht. ECOproduct. ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). Dokumentene kan lastes ned på asak.no.

PRODUKSJON

BRUKER

RÅMATERIALER

OMBRUK RESIRKULERING

6

ANNET

• Norsk produksjon ved fem fabrikker med strenge krav til HMS og miljø. • Alle produksjonsenheter er miljøsertifisert ihht. ISO14001. • Bedriften er medlem av Grønt Punkt. • Har returordning for egenproduserte paller.

7


Naturbasert overvannshåndtering Økte nedbørsmengder, med høyere intensitet kombinert med fortetting og dårlig kapasitet i avløpssystemet, skaper oversvømmelser som koster samfunnet opp mot 6 milliarder kroner pr. år. Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som gir kommuner hjemmel til å kreve at vannet håndteres lokalt på tomten i forbindelse med byggesak. Et av verktøyene for lokal overvannshåndtering er permeable dekker der vannet dreneres gjennom fugen og ned i oppbygningen under, hvor det fordrøyes før det infiltreres tilbake til grunnvannet på naturens eget vis.

BRUKSOMRÅDER

Permeable dekker er viktige i planleggingen av fremtidens byer og tettsteder hvor man er avhengig av faste dekker – ute og inne – med og uten trafikkbelastning. Det være på torg/plasser, gater og parkeringsområder/P-hus, men også på store industriområder og havneanlegg, for dreneringseffekten er bedre jo flatere dekket er. I tillegg er dette en økonomisk gunstig løsning hvor sluk, rør, kummer og andre fordyrende dreneringsløsninger er overflødig.

BREEAM

Det stilles strenge krav til moderne utbygging, og det er viktig å samle BREEAM-poeng på alle nivåer, også utendørs. Et permeabelt dekke er poenggivende i BREEAM.

NY VEILEDER

FORDAMPNING

NEDBØR

GRUNNVANN

8

Det er laget en ny veileder for permeable dekker i Norge. Den ligger tilgjengelig på www.belegningsstein.betongfokus.no

BREEAM 9


Et system for overvannshåndtering. Utviklet i samarbeid med Snøhetta. De stadig mer merkbare klimautfordringene krever nye løsninger og produkter. For å hjelpe utbyggere med å unngå overvann og avrenning, har ASAK Miljøstein sammen med Snøhetta utviklet det permeable utendørsdekket FLYT. Asak FLYT består av tre heller som gir ulik permeabilitet avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse. Det er

faktisk mellomrommet mellom hellene som gjør systemet funksjonelt, hvordan hellene møtes og hvordan de fungerer sammen. Ved å lage graderinger i dekket får man et visuelt spennende uttrykk som samtidig ivaretar funksjonaliteten.

Et eksempel kan være å lage gangarealene med stein A, som har lavest permeabilitet, for så å utvide randsonene med helle B og C, som åpner opp dekket og sørger for at overvannet infiltreres enda raskere.

Permeabilitet

Stein A

Stein B

Stein C

10%

17%

28%

Med Asak FLYT har vi skapt et system som gir arkitekter og entreprenører mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann. Graderende mønster med økende prosentvis permeabilitet.

10

11


Farger tilpasset norske uterom Asak Miljøstein har i samarbeid med KOI fargestudio og Dagny Thurmann-Moe utviklet en fargekolleksjon til uterommet. Fargekolleksjonen henter inspirasjon fra naturen og glir mykt inn i norske omgivelser uavhengig av årstid, værforhold, trender og omkrinliggende bygningers fasadefarger. Fargene er like vakre mot en grå eller hvit fasade som de er mot en fargesatt. De nye fargene kan brukes samlet eller alene og vil bidra til å skape varige, lune og hyggelige omgivelser. – Kolleksjonen skal være fleksibel og fungere til både ny og gammel byggestil, ulike fasadefarger og passe til naturlig, utendørs lys. Den består av gode, rolige farger som står seg over tid og som egner seg til både større og mindre utemiljøer, sier Dagny Thurmann-Moe.

Rød terrakotta

12

Blek terrakotta

Trøffel

Sand

13


3

2 1

4

Inspirerende byplanlegging

14

1

Byrom............................................................................................................ 16

2

Boligområder.......................................................................................... 20

3

Næringsområder................................................................................... 26

4

Logistikk og havn...................................................................................30

15


ASAK FLYT er perfekt til bruk flere steder i byrommet. Velg grad av permabilitet etter behov. Velg gjerne farger.

Byrom ASAK FLYT

Et funksjonelt byrom krever faste dekker av ulik karakter for å ivareta samfunnets og innbyggernes behov.

KJØRESTERKE HELLER, RØD

Dekker i byrom skal tåle noe trafikk, men mest av alt sørge for gode gangarealer, fortau, torg og plasser. TYPISKE PRODUKTVALG FOR ULIKE BRUKSOMRÅDER: PARKER OG FORTAU • Asak FLYT • Arena / Arena Dren TORG OG STØRRE PLASSER • Asak FLYT • Gangbaneheller • Taktile heller for universell utforming PARKERINGSOMRÅDE, KOLLEKTIVKNUTEPUNKT OG HOLDEPLASSER • Asak Drenstein • P-stein • Permac Lock • Permac Lock Dren • Taktile heller for universell utforming. Gi gjerne området farger, det gir lune og hyggelige byrom.

BØRSTET GANGBANEHELLE 16

17


GANGBANEHELLER Metrobuss, Trondheim

ASAK FLYT kan også benyttes der hvor det er høy belastning. Benytt stein A i kjørebanen.

18

TAKTILE HELLER Brøtergata Lillestrøm

ASAK FLYT, TRØFFEL Lillehammer

19


BØRSTET GANGBANEHELLE

Vollebekk Oslo.

Boligområder GANGBANEHELLER i fargen Sand (ASAK+KOI).

Vi ønsker at uterommet skal være et sted hvor folk kan samles, barn kan leke og hvor man kan finne plass til ro og rekreasjon. I våre moderne boligområder deler man gjerne inn i ulike soner for å tilfredsstille alles behov - både unge og gamle.

ARENA DREN i borettslag i Ski.

TYPISKE PRODUKTVALG FOR ULIKE BRUKSOMRÅDER: FELLESAREALER I BORETTSLAG • Asak FLYT • Gangbaneheller • Munkestein PARKERING OG PARKERINGSKJELLER • Arena / Arena Dren • P-stein • Asak Drenstein GÅRDSPLASSER • Asak FLYT • Arena - / Arena Dren • Herregård belegningsstein • Relieff belegningsstein • Munkestein TERRASSER PÅ TAK OG BAKKEPLAN • Asak Hellekolleksjon Bruk farger for å gir området varme og liv.

20

KRITT på terrasse i Lillestrøm.

21


GANGBANEHELLER Kvarteret

GANGBANEHELLER Fagerborgkvartalet

ARENA, BLEK TERRAKOTTA

22

Dælenga

P-STEIN parkeringskjeller

23


ARENA Oslo

RELIEFF Skjettentoppen

24

GANGBANEHELLER, GRESSARMERING, TAKTILE HELLER Skogmo park

GANGBANEHELLE OG GANGBANEHELLE BØRSTET Vollebekk Oslo 25


Næringsområder

ASAK ARENA. På denne skolegården har man laget et mønster med alle de fire ASAK+KOI fargene, samt grå og koks.

GANGBANEHELLER på helsebygg i Rælingen.

På områder med forretninger, kontorbygg, sykehus, skoler og andre institusjoner kan man kombinere flere ulike produkter og lage estetisk flotte og samtidig funksjonelle uteområder. Parkeringsområdene er ofte litt større flater hvor man bør vurdere å anlegge et permeabelt dekke som håndterer overvannet. TYPISKE PRODUKTVALG FOR ULIKE BRUKSOMRÅDER: SKOLEGÅRDER • Asak FLYT • Gangbaneheller • Arena / Arena Dren • Munkestein

ASAK DREN (PERMEABEL) på Svinesund næringspark.

P-STEIN på Rortunet kjøpesenter.

SYKEHUS OG SERVICETILBUD MED TILHØRENDE REKREASJONSOMRÅDER • Asak FLYT • Gangbaneheller • Asak Hellekolleksjon • Herregård belegningsstein / Arena / Munkestein PARKERINGSOMRÅDE PERSONBILTRAFIKK • Asak Drenstein • P-stein LOGISTIKK / VARELEVERING • Permac Lock / Permac Lock Dren Gi gjerne området variasjon ved å velge farger og andre produkter i gangsonene. 26

27


MUNKESTEIN i fargene Sand, Blek terrakotta og Trøffel. Voldsløkka skole.

MUNKESTEIN Voldsløkka skole

HELLE LAVA Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

28

ARENA, KOI-FARGER Fjellhammar Skole

29


Logistikk og havn PERMAC LOCK på Oslo Havn.

ASAK DRENSTEIN på Svinesund næringspark.

På områder med svært høy belastning, slik som på havneområder er det Permac Lock som gjelder.

PERMAC LOCK / PERMAC LOCK DREN på Svinesundparken.

PERMAC LOCK

Sam Eydes videregående skole i Arendal.

Permac Lock er en belegningsstein som gir et dekke som tåler høy belastning, punktlast, vridninger og varme, uten å forringes. Denne type områder består av store flater, hvor man bør vurdere et permeabelt dekke som håndterer overvannet. TYPISKE PRODUKTVALG FOR ULIKE BRUKSOMRÅDER: PRODUKSJONSOMRÅDE OG LASTEOMRÅDE • Permac Lock • Permac Lock Dren Gi gjerne området variasjon ved å velge farger.

30

PERMAC LOCK er valgt her ved anlegget til Metrobuss i Trondheim.

31


VertiBlock® Verti-Block® er en støttemur beregnet for større landskapsprosjekter. Systemet gjør det svært effektivt å prosjektere og bygge store støttemursprosjekter. Verti-Block® er et patentert konsept med blokker i ulike størrelser og former, tilpasset utforming av buede murer, hjørner osv. En selvlåsende og patentert støttemursløsning for maskinell montering. Muren er ferdig prosjektert for murer opp til 5 meter. Blokkene er hule og fylles med pukk. Dette gir muren unike egenskaper i forhold til drenering og gjør den svært velegnet rundt tunnelåpninger og steder hvor det ikke er plass til mye bakfylling. Les mer på asak.no

32

33


HELLER

BELEGNINGSSTEIN

ASAK FLYT

HERREGÅRD

Asak FLYT A 30x30x8 Bruddlast 14,0 kN

Asak FLYT B 30x30x8 Bruddlast 14,0 kN

Helstein 20x13,5x6

Asak FLYT C 30x30x8 Bruddlast 14,0 kN

MUNKESTEIN

Helle 27x20x6

Det er oppbygningen under steinen som er avgjørende for bæreevnen til et dekke. Steinen på toppen må ses på som et slitesjikt. Bruddlast­klassene er derfor kun veiledende.

Helstein 21x7x6 cm

BRUKSOMRÅDE 4,5 ELLER 7,0 KN Områder uten biltrafikk (hageganger, gangstier etc) BRUKSOMRÅDE 11 KN Område med trafikk med begrenset belastning, inntil 1,5 tonn (Gågater, fortau og torg)

Tilvalg:

RELIEFF

BRUKSOMRÅDE 14 KN Liten / sporadisk belastning, maks aksellast 8 tonn (Gåplasser, fortau, torg og plasser)

GANGBANEHELLER BØRSTET/SLETT OVERFLATE Helstein 20x13,5x6

Gangbanehelle 30x30x10 Bruddlast 25,0 kN

Gangbanehelle 30x45x10 Bruddlast 14,0 kN

Gangbanehelle 30x60x10 Bruddlast 14,0 kN

Gangbanehelle 45x75x10 Bruddlast 14,0 kN

Gangbanehelle 60x60x10 Bruddlast 25,0 kN

XXL 30x20x6

Kvadrat XL 20x20x6

Gangbanehelle 90x60x10 Bruddlast 14,0 kN

BRUKSOMRÅDE 25 KN Tyngre belastninger, fri trafikk av renholdsmaskiner ARENA

Tilvalg:

BELASTNINGSKLASSER

ARENA PROFF

ARENA DREN

PROSJEKTVERKTØY Last ned 3D-objekter / BIM modeller på asak.no

Helstein 20x10x6

KJØRESTERKE, TAKTILE, RENNEHELLER OG GRESSARMERING

Helstein 20x10x8

Helstein 20x10x6

Tilvalg:

Helle Grå (kjøresterk) 30x30x7 Bruddlast 14,0 kN

Retningsindikator* 30x30x7/7,5 Bruddlast 14,0 kN

Varselindikator* 30x30x7/7,5 Bruddlast 14,0 kN

Rennehelle Rett 35x35x7 Finnes også i U (ende) Bruddlast 14,0 kN

VÅRE SYMBOLER GJØR DET LETTERE FOR DEG Å FINNE PRODUKTER SOM DEKKER DITT BEHOV:

Gressarmering 40x40x10

ASAK P-STEIN

ASAK DREN-STEIN

Helstein 20x20x8

Helstein 20x20x8

Tilvalg:

Permeabel dekke

Regelmessig vedlikehold

Lite vedlikehold

Svært lite vedlikehold

*Taktile retning- og varslingsindikatorer kommer i fargene grå og koksgrå AC

Tilvalg:

Laget for norske forhold

COATING. Belagt med Asak Coating, for meget god beskyttelse

ECOproduct er en metode som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper. Produkter merket ECOproduct er vurdert og fått godkjent karakter.

ASAK HELLEKOLLEKSJON PERMAC LOCK

Kritt/Vulkan/Lava 60x40x4 Bruddlast 4,5 kN

Nougat/Kritt/Vulkan/Lava 60x60x4 Bruddlast 4,5 kN

Polar/Nougat/Kritt/Vulkan/Lava 40x40x4 Bruddlast 4,5 kN

PERMAC LOCK DREN

Valg av farger på produktet Trøffel // Rød Terrakotta // Blek Terrakotta // Sand

Kritt/Vulkan/Lava 40x20x4 Bruddlast 4,5 kN Helstein 22x22x8

Helstein 22x22x10

Helstein 22x22x10

AC

Tilvalg: *Helle Nougat kommer ikke med AC coating.

34

35


N O R S K P R O D U KS J O N W W W. A S A K . N O Østlandet: Stig Holterhuset – stig@asak.no – tlf. 905 22 323 Halvor Lund – halvor.lund@asak.no – tlf. 416 62 944 Ellen Heieren Schumann – ellen@asak.no – tlf. 958 16 196 Vestlandet: Halvor Lund – halvor.lund@asak.no – tlf. 416 62 944 Sørlandet: Håkon Dversnes – haakon.dversnes@asak.no – tlf. 902 02 680 Trøndelag/Møre & Romdal: Øyvind Sandvik – oyvind@asak.no – tlf. 926 01 875 Nord-Norge: Frank Moan – frank.moan@asak.no – tlf. 991 05 818

FØLG OSS I SOME -

GET INSPIRED 36


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.