Page 1

Gotes d’arxiu Fons de l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona El fons de Josep Maria Gavaldà i Cabré Desembre 2014

24


EL FONS DE JOSEP MARIA GAVALDÀ I CABRÉ, 1875 – 1958 Josep Maria Gavaldà, llicenciat en dret, va ser publicista naval i caballer de creu i placa de la llavors Real y Militar Orden del Mérito Naval. Està vinculat amb la història del Museu Marítim de Barcelona (MMB) ja que en va ser el cap de l’arxiu. Al llarg de la seva trajectòria professional al Museu, se li va encomanar la redacció d’una història de les construccions navals i desenvolupament de les principals companyies navilieres. Va publicar diversos estudis de matèria marítima a la Revista General de Marina, El Correo Catalán, Diario de Barcelona, Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana, així com la monografia titulada Elegía a los veleros (1951). Morí el 4 de gener de 1971. El fons és en suport paper i representa un volum de quasi dos metres lineals. Les dates extremes d’agregació – és a dir, la data dels documents – van de l’any 1875 al 1958. Aquest fons personal està format bàsicament per documents creats pel propi Gavaldà al llarg de la seva vida: esborranys, apunts, notes, reculls d’articles… que tracten temes marítims tan diversos com ara velers, infraestructures portuàries, hidrografia, locomotores, rutes i característiques tècniques d’embarcacions… Molts dels documents són els documents de treball per posteriors publicacions, bé articles bé monografies, o per conferències que va realitzar. Finalment, una part del fons és la de documentació compilada pel productor, entre la qual es trobem fulls de mà de companyies navilieres, documentació gràfica sobre nàutica, mapes i guies de ciutats i països... El fons personal de Josep Maria Gavaldà va ser donat pel mateix productor en vida l’any 1954 a l’MMB en règim de dipòsit fins a la seva mort. Al tractar-se del fons d’arxiu d’una persona especialitzada en qüestions tècniques i històriques relatives a la marina mercant i de guerra, és un bon recurs d’informació per l’estudi de temes marítims.


Bibliografia Gavaldà i Cabré, Josep Maria. Elegía a los veleros. Madrid: Naval, 1951 Documents d’arxiu Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Gavaldà, Álbum náutico (fragment), 1899, caixa 1 carpeta 18. Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Gavaldà, Náutica: Cabos sueltos. Visitas a buques (fragment), 1902 – 1913, caixa 1 carpeta 4. Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Gavaldà, De re náutica (fragment), [1920-1930], caixa 1 carpeta 5.


Fragment de la visita feta al creuer blindat italià San Marco l’any 1911, dins de Cabos sueltos. Visitas a buques (AGMMB, 1902-1913)


Capítol “Nombres de los vientos usados por los marinos de nuestra ciudad”, dins de De re náutica, pàgina 74. (AGMMB, [1920-1930])


Capítol “Diversas clases de buques de vela”, dins de De re nàutica, pàgines 75- 84. (AGMMB, [1920-1930])


Capítol “Buques a vela”, dins d’Álbum náutico. (AGMMB, 1899)


Capítol “Algunas banderas antiguas”, dins d’Álbum náutico. (AGMMB, 1899)


Retrat de Josep Maria GavaldĂ [1960-1970]. (MMB, autor desconegut)


MUSEU MARĂ?TIM DE BARCELONA Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona www.mmb.cat desembre 2014

Profile for Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona

Fons de Josep Maria Gavaldà i Cabré  

Presentació del fons documental de Josep Maria Gavaldà i Cabré, un fons de caràcter personal dipositat a l’Arxiu General del Museu Marítim d...

Fons de Josep Maria Gavaldà i Cabré  

Presentació del fons documental de Josep Maria Gavaldà i Cabré, un fons de caràcter personal dipositat a l’Arxiu General del Museu Marítim d...

Profile for arxiummb
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded