Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona

Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona

Barcelona, Spain

L'Arxiu és el servei del Museu Marítim de Barcelona encarregat d'organitzar el sistema de gestió documental de l'entitat i de custodiar, gestionar i difondre els fons arxivístics propis. També s'ocupa dels fons procedents d'altres institucions, empreses i persones físiques que ingressen en el Museu documentació provinent de la seva activitat i de l'exercici de les seves funcions.

www.mmb.cat