Page 1

Gotes d’arxiu Fons de l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona Fons Romeo, Ribot y Compañía S.L. Juny 2016

28


FONS ROMEO, RIBOT Y COMPAÑÍA S.L. L’Arxiu del Museu Marítim de Barcelona gestiona diversos fons d’empresa entre els que destaquem en aquesta ocasió el fons Romeo, Ribot y Compañía, S.L. Es tracta d’una empresa que exercia l’activitat en la importació, el trànsit internacional, la gestió com agent de duana i com a consignatari, entre d’altres. L’empresa es va constituir el 21 de febrer de 1922 sota la denominació Romeo Ribot y Cía., S.L. Sucesores de la Sección de Aduanas y Transportes de Jaime Ráfols y Cía., amb domicili al carrer Josep A. Clavé número 5 de Barcelona i amb un capital escripturat per valor de 500.000 pessetes. La societat tenia la seu central a Barcelona i va mantenir diferents sucursals a les ciutats de Portbou, Cerbère i Tarragona, aquesta darrera declarada l’any 1932 i suprimida el 1936. L’any 1925, Romeo, Ribot y Compañía, S.L. s’encarregava de totes les operacions d’Europa S.A. de Transportes Internacionales i eren representants generals per a tota Espanya de la casa de transports suïssa Weltifurrer, així com agents generals de Jacky Maeder & Company de Suïssa i Itàlia. El fons presenta una cronologia que va més enllà de la pròpia creació de l’empresa el 1922, amb les escriptures de compra-venda de terrenys en la zona de Vallcarca i d’una torre l’any 1902, que acabarien formant part dels béns patrimonials de la societat. Així trobem que el primer document del fons –de l’any 1902– té relació amb aquesta compravenda de patrimoni i el darrer, de 1982, correspon a l’últim balanç que es conserva a l’arxiu. Els documents que tenen més importància en el fons quant a volum són les escriptures de transferència de poders i de representació de la societat, les escriptures de compravenda, les cartes de pagament i documents sobre la gestió del deute. També trobem la sèrie d’inventaris i balanços des de l’any 1922 fins a l’any 1981 i altra documentació econòmica com ara pagament d’impostos i taxes, assumptes de personal (altes i baixes, retribucions, mutualitat...), a més de correspondència, assegurances i algun document gràfic de la celebració del 25è aniversari de la creació de l’empresa. L’empresa va publicar el seu darrer balanç l’any 2001. Actualment el fons es troba en fase de tractament arxivístic. És precís condicionar adequadament els documents, així com catalogar-los per tal de tenir-ne una descripció més detallada de l’inventari actual.


Documents d’arxiu Arxiu General del Museu Marítim de Brcelona (AGMMB), Fons Compañía Trasatlántica S.A., Libro de información. Tarifas e itinerarios, Barcelona: Editorial Apolo, 1923, capsa 218, carpeta 2. Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Ribot, Romeo y Compañía, Llibre inventari i balanços, 1931-1952, capsa 2. Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Ribot, Romeo y Compañía, Comunicat de l’apoderat dels hereus de Juan Rey, Emilio Huber, als clients informant-los del canvi de propietat de l’empresa a la casa Rudy Meyer. Negatiu en pel·lícula Agfa Isochrom i positiu fotogràfic en blanc i negre, 1930, capsa 4.


Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Ribot, Romeo y Compañía, Llibre inventari i balanços, 1931-1952, capsa 2.


Arxiu General del Museu Marítim de Brcelona (AGMMB), Fons Compañía Trasatlántica S. Barcelona: Editorial Apolo, 1923, capsa 218, carpeta 2.


.A., Libro de informaciรณn. Tarifas e itinerarios,


Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB), Fons Ribot, Romeo y Compañía, Com del canvi de propietat de l’empresa a la casa Rudy Meyer. Negatiu en pel·lícula Agfa Isochrom i p


municat de l’apoderat dels hereus de Juan Rey, Emilio Huber, als clients informant-los positiu fotogrà fic en blanc i negre, 1930, capsa 4.


MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona www.mmb.cat Juny 2016

Profile for Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona

Fons Romeo, Ribot y Compañía SL  

En el núm. 28 del Gotes d’arxiu presentem el fons de l’empresa desapareguda Romeo, Ribot y Compañía SL amb seu a Barcelona (1902-1982). La...

Fons Romeo, Ribot y Compañía SL  

En el núm. 28 del Gotes d’arxiu presentem el fons de l’empresa desapareguda Romeo, Ribot y Compañía SL amb seu a Barcelona (1902-1982). La...

Profile for arxiummb
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded