Page 1

ARTICA SVALBARD

Ã…RSRAPPORT 2018

1


INNHOLD 1. OM ARTICA SVALBARD 3 2. OPPSUMMERING FRA DAGLIG LEDER I ARTICA SVALBARD 5 3. HØYDEPUNKTER FRA PROGRAMMET 2018 8 4. ORGANISASJONEN OG KEY PARTNERE 21 5. HVA SKJER I 2019? 24 6. ÅRSREGNSKAP 37

Foto forside: Daga Wojtanowicz


1. OM ARTICA SVALBARD

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

3


Kunsten er alltid til stede der de viktige spørsmålene blir stilt – Svalbard er et slikt sted i vår tid.

Formålet med stiftelsen Artica Svalbard er å legge til rette for og støtte kunstnerisk- og kulturell aktivitet på Svalbard i et internasjonalt og arktisk perspektiv på et høyt nivå. Dette vil utvikle og støtte norsk kunst og kultur. Stiftelsen skal bruke offentlige arrangementer til å øke kunnskap om og diskutere hvilken relevans det arktiske Norge har på områder som kunst, kultur, geopolitikk, klimaendringer, migrasjon og minoriteter. Artica Svalbard ble stiftet av Kulturdepartementet, Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge i november 2016. Stiftelsen er blitt til gjennom gavmild støtte fra Kulturdepartementet, Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Om Artica Svalbard

4


2. OPPSUMMERING FRA DAGLIG LEDER I ARTICA SVALBARD

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

5


Artica Svalbards misjon er å bruke kunsten som drivkraft for å skape oppmerksomhet, kunnskap, dialog og handling i utviklingen av Arktis. Stiftelsen ble grunnlagt i november 2016 med et felles ønske om å rette oppmerksomhet mot Arktis og nordområdene med kunsten som hovedverktøy. Gjennom kunsten ønsker vi å utvikle og spre ny kunnskap om de temaene vi ser på som viktigst i vår tid. Longyearbyen er Artica Svalbards base – et lite, men sammensatt samfunn som befinner seg midt i enorme endringer. Longyearbyen kan beskrives som et internasjonalt mikrokosmos som opplever å ha hele verdens blikk rettet mot seg. Her utvikler klimaendringene seg dobbelt så raskt som andre steder på kloden, og Svalbard er et internasjonalt knutepunkt for forskere fra hele verden. Klimaendringene gjør at skredfaren truer, og et stort antall boenheter rives. Dette har ført Longyearbyen inn i boligkrise. Gruvenæringen erstattes av nye virksomheter. Turismen vokser raskt og og fører med seg både muligheter og utfordringer. I dette endringens landskap leter det tidligere gruvesamfunnet etter en ny og moderne identitet. Her vil Artica Svalbard gjennom kunsten bidra til å gi nye perspektiver. Vi skaper tverrfaglige plattformer der kunstnere og andre fagpersoner kan møtes, dele og utvikle ny kunnskap, både med det lokale publikummet i Longyearbyen og globalt, gjennom digitale plattformer og strømming. Kunstnerne tilknyttet Artica Svalbard, uttrykker seg i mange ulike former og medier: trykkekunst, poesi, tegning, maleri, skulptur, journalistikk, skuespillerkunst, skjønnlitteratur, lydkunst, installasjoner osv. I tillegg til dette gjennomfører vi en rekke prosjekter og arrangementer, fra åpne debattmøter, foredragsrekker og konferanser til åpent verksted, workshoper, konserter, forestillinger og kunstnersamtaler. I 2018 har vi, som året før, vært opptatt av å fortsette de lokale samarbeidene våre, som vi opplever som svært gledelige. Artica har slått

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

røtter lokalt, og vi håper og tror at flesteparten av innbyggerne i Longyearbyen vet hvem vi er, og hva vi arbeider med. Våre ulike samarbeid med Litteraturfestivalen, Longyearbyen ungdomsklubb, Arctic Chamber Music Festival, Longyearbyen Filmklubb, Prosjekt Isfjorden og Longyearbyen folkebibliotek vil fortsette. Gjennom kunstneroppholdene opplever vi at vi har en god dialog og et godt samarbeid med et spekter av lokale aktører, som Svalbard Museum, UNIS, Norsk polarinstitutt, Galleri Svalbard, Polar Permaculture, Store Norske og Longyearbyen lokalstyre, når kunstnerne ønsker å søke kompetanse til prosjektene sine. Gjestekunstnerprogrammet er kjernen av Artica Svalbard. Her fortsetter vi å ta imot kunstnere fra Norge og hele verden, med vekt på deres stedsspesifikke prosjekter og kunstneriske prosesser knyttet til Arktis og polområdene. Alle disse prosjektene deles med publikum i form av arrangementer – fra kunstnerpresentasjoner og workshoper på verkstedet til presentasjoner i større format i og omkring Longyearbyen. I tillegg har vi kickstartet våre egne lokale initiativer, som foreningen Spitsbergen Makerspace og et kreativt skriveverksted. Vi opplever at det er mange som vil besøke oss. Familieworkshoper med vekt på miljø og gjenbruk er populært, og det samme er programmet vårt i samarbeid med filmklubben der spørsmålet om hvordan klimaendringer har direkte innvirkning på lokalsamfunn i ulike deler av verden. Det best besøkte, lokale arrangementet vårt i 2018 var det åpne debattmøtet vi holdt i november, der vi tok opp spørsmål rundt satellittene på Svalbard, storpolitikk og overvåkning, i samarbeid med vår Key partner Norsk PEN og deres varslerutvalg. Med over sytti publikummere i salen fra alle deler av lokalsamfunnet var det tydelig at dette var en tematikk som opptok mange. Det ble gjort lydopptak av det over to timer lange debattmøtet, og det kan høres som podkast på nettsidene våre.

Oppsummering fra Daglig leder

6


Digitale plattformer er spesielt viktig for Artica Svalbard – det siste vi ønsker, er å bidra til økte CO2-utslipp ved å fly inn store publikumsgrupper. Ved hjelp av strømming og podkaster skal vi fokusere på større internasjonal formidling. Fra og med 2019 vil hovedparten av arrangementene og aktivitetene strømmes, slik at man kan få med seg det som skjer hos oss, hvor som helst i verden via internett. Stiftelsen, teamet som driver Artica Svalbard, og de partnerskapene og samarbeidene som er blitt etablert hittil, har for lengst tatt form, og det er med stor glede og entusiasme vi nå er i full gang med året 2019. Våre arrangementer skal ikke nødvendigvis være store, men de skal inneha høy faglig kvalitet, bidra til refleksjon, kritisk tenkning og kunne nå ut til flest mulig, alltid med kunsten som hovedverktøy. Vi vil få takke stifterne og støttespillerne til Artica Svalbard: Kulturdepartementet, Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge og Sparebankstiftelsen DNB. Vi vil også rette en takk til våre Key partnere, Norsk PEN, Office for Contemporary Art Norway og Queen Sonja Print Award.

Foto av Artica Svalbards koordinator Didrik Paulsen, 2018: (fra venstre) Eli Skatvedt/Daglig Leder Artica Svalbard, Drew Snyder/OCA, Moa Björnsson/ Artica Styremedlem, Anne Berit Figenschau/Styreleder Artica Svalbard, Mette Tverli/QSPA, Marit Anne Hauan/Artica Styremedlem, Karianne Ryen Eriksen/ Prosjektleder QSPA, A.K Dolven/ Artica Styremedlem, Kjetil Trædal Thorsen/Artica Styremedlem, Ingrid Moe/OCA, Katya GarciaAntón/Director OCA, Jan Martin Berg/Artica Styremedlem.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Oppsummering fra Daglig leder

7


3. HØYDEPUNKTER FRA PROGRAMMET 2018

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

8


Beskrivelse av et utvalg aktiviteter som er gjennomført i 2018:

GJESTEKUNSTNERPROGRAMMET OG NOMINERTE KUNSTNERE I 2018 Artica Svalbards gjestekunstnerprogram er vårt hovedfokus, som er med på å skrive institusjonens historie og danne et arkiv over tid. Til Articas velutstyrte kunstnerverksted kommer det kunstnere og forfattere fra Norge og hele verden som utforsker svært ulike, prosessrelaterte prosjekter knyttet Arktis og polområdene. Gjennom gjestekunstnerprogrammet dannes det et stort arkiv av kunnskap som blir til gjennom møter og tverrfaglige samarbeid. Med hjelp av Articas team, utvikler alle disse kunstnerne sine prosjekter som deles med publikum gjennom arrangementer. Nominerte kunstnere som har hatt gjesteopphold hos Artica Svalbard i 2018: Nominert av Norsk PEN Eastrine Kire Juni Dahr Ole Robert Sunde Nominert av Queen Sonja Print Award Fuki Hamada Karo Akpokiere Ellen Karin Mæhlum Nominert av Office for Contemporary Art Norway (OCA) Lars Paalgard Oddvar I.N. Daren Oswaldo Macia Mette Henriette

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

9


Kunstnerbiografier av gjestekunstnerne:

QUEEN SONJA PRINT AWARD: Fuki Hamada, som er grafiker, ble født i Fukuoka-prefekturen i Japan i 1972. Hun fullførte utdanningen ved institutt for oljemaleri og trykkdesign ved Musashino kunstuniversitet i 1998 og en grad i kunst og design i 2000. Senere har hun studert ved University of Alberta i Canada og Utah State University i USA. Hamada har hatt separatutstillinger i Gallery Natsuka i Japan (2017), SNAP Gallery i Canada (2012) og Galleria Käpy i Finland (2010), og deltatt på en rekke internasjonale kollektivutstillinger. Karo Akpokiere, som er født og oppvokst i Lagos i Nigeria, er et barn av 1980-årene. Han fullførte utdanningen sin i grafisk design ved Yaba College of Technology i Lagos i 2006. Akpokiere har vært med i flere utstillinger lokalt og internasjonalt. Nylige kollektivutstillinger omfatter den 56. Veneziabiennalen og 2. Berliner Herbstsalon i Maxim Gorki Theater i Berlin. Ellen Karin Mæhlum er kunstner og grafiker, og er basert i Oslo. Hun har studert ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Flere offentlige samlinger, blant annet Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Kulturrådet, har kjøpt inn arbeidene hennes. Mæhlum har holdt en rekke utstillinger i Norge og utlandet.

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY (OCA): Lars Paalgard studerte ved Kunstakademiet i Trondheim (1978–1982) og Jan van Eyck Academie i Maastricht i Nederland (1983–1985). Han har vært med på utstillinger både i Norge og i utlandet, og han er representert i offentlige samlinger med eiere som Kulturrådet og Trondheim kommune. Paalgard var en av initiativtakerne til G.U.N. (Galleri Uten Navn) og Sound Of Mu i Oslo. Nylig er arbeidene hans presentert i separatutstillinger ved Vestfossen Kunstlaboratorium (2014) og Galleri 69 i Oslo (2016), og han var en del av kollektivutstillingen Stille revolt ved Museet for samtidskunst (2016). Oddvar I.N. Daren er kunstner og arbeider på tvers av sjangre med maleri, objekt, skulptur og landart. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1977–1981) og Jan van Eyck Academie i Maastricht i Nederland (1982–1984). Han har hatt separatutstillinger i Bodø Kunstforening (2015), Trondheims Kunstforening (2013). Arbeidene hans har nylig vært med i kollektivutstillinger ved Museet for samtidskunst (2016) og Trondheim Kunstmuseum (2007, 2017). Oswaldo Maciá er en colombiansk kunstner som er basert i London. Han arbeider hovedsakelig med lyd og lukt. Maciá vokste opp i Cartagena i Colombia, der han gikk på kunstskole. Han har senere studert ved Escola de la Llotja i Barcelona og Guildhall and Goldsmith’s College i London. De olfaktorisk-akustiske skulpturene hans har vært stilt ut over hele verden og er blant annet kjøpt inn av Tate i London. Mette Henriette er samisk tverrfaglig komponist, saksofonist og utøvende kunstner. Verkene hennes er blitt fremført over hele verden, og i 2017 hadde hun premiere på soloforestillingen In Between på documenta14 i konserthallen i

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

Athen. Dette er et stykke der hun reflekterer over nomadiske livsstiler. Senere samme år deltok hun i åpningsforestillingen på urfolksfestivalen Riddu Riđđu, der man feiret 100-årsjubileet for samemøtet i 1917. I 2015 ga hun ut et dobbelt debutalbum på det kjente tyske plateselskapet ECM Records. NORSK PEN: Esterine Kire ble født i 1959 i Nordøst-India og har doktorgrad i engelsk litteratur fra Pune University i India. Den første diktsamlingen hennes (Kelhoukevira, 1982) var den første boken med poesi på engelsk som ble gitt ut av en naga. Den nyeste boken hennes, Son of the Thundercloud (Speaking Tiger, 2016) vant prisen for årets skjønnlitterære bok 2017 under Tata Literature Live Awards. Kire er også medlem av bandet Jazzpoesi. Skuespilleren Juni Dahr grunnla Visjoner Teater i 1988. Gjennom karrieren har hun arbeidet med middelaldertematikk, stykkene til Henrik Ibsen og moderne eksperimentelt teater. Dahr har hatt en rekke kvinnelige roller i klassisk drama, og hun har spilt i flere produksjoner laget av Visjoner Teater der en kvinne er den eneste rollen. Begge deler har bidratt til å fornye måten de kvinnelige rollefigurene blir framstilt på i den norske teatertradisjonen. Ole Robert Sunde ble født i 1952, debuterte i 1982 med diktsamlingen Hakk i hæl og har siden bok nummer to, Fra dette punktet trekker jeg en omkrets (1982), utviklet et forfatterskap som gjennom ulike sjangre som dikt, essay, prosatekster og romaner danner en merkverdig, mangslungen helhet. Han er tildelt Aschehougprisen og Gyldendalprisen for forfatterskapet sitt. For romanen Krigen var min families historie (2012) ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris.

10


Fuki Hamada, kunstner i residens på Articas verksted, 2018. Foto: Daga Wojtanowicz

Karo Akpokiere, kunstner i residens på Articas verksted, 2018. Foto: Daga Wojtanowicz

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

11


Kunstneren Fuki Hamadas arbeid i prosess, detalj, 2018. Foto: Daga Wojtanowicz

Kunstnere i residens på tur i Todalen, 2018. Foto: Eli Skatvedt

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

12


Trykkeunstneren Ellen Karin Mæhlum på ekskursjon, 2018. Foto: Alexander Lembke

Skuespilleren Juni Dahr i Taubanesentralen, 2018. Foto: Daga Wojtanowicz

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

13


ET UTVALG AV ANDRE ARRANGEMENTER:

KUNSTNERSAMTALER, ARTIST WALK OG TRYKKEVERKSTEDER Artist Walk Kunstnerne Oddvar I.N. Daren og Lars Paalgard (nominert av Key partner Office for Contemporary Art, OCA) tok publikum med ut på en «Situare Walk», en spasertur til Taubanesentralen i Longyearbyen. Daren og Paalgard er kjent for å arbeide konseptuelt med landskap, og det er ikke første gang de er på Svalbard. På turen la de vekt på prosjektet Humus Line, et verk som ble påbegynt i Nederland i 1970-årene, og som skal fullføres på Svalbard. På dette prosjektarrangementet samarbeidet Artica og kunstnerne med Polarinstituttet og Store Norske. Utstilling og trykkeverksted Trykkekunstneren Ellen Karin Mæhlum (nominert av Key partner Queen Sonja Print Award) åpnet utstilling i Galleri Svalbard. Under tittelen Observert 79°N presenterte Mæhlum en serie trykk i stort format fra sine opphold med forskerne i Ny-Ålesund, i den helt spesielle, maleriske trykketeknikken hun har. Mæhlum hadde et todelt opphold hos Artica i 2018 der hun undersøkte Svalbards isbreer i møte med forskere fra UNIS. Prosjektet ble delt med publikum da Mæhlum holdt en kunstnerpresentasjon og viste sin unike trykkemetode i Articas verksted. Bokbad Forfatter Ole Robert Sunde (nominert av Key partner Norsk PEN) ble bokbadet av biblioteksjef Elin Anita Olsrud om sin siste bok Penelope er syk. Sunde søkte seg til Artica i mørketiden for å fullføre oppfølgeren til denne romanen. I tillegg produserte forfatteren en rekke essay om Longyearbyen for ulike aviser som Klassekampen og Dagbladet. Litteraturfestivalen Menneskerettighetsaktivist og samfunnskritiker Larry Siems kom til Longyearbyen fra New York for å samtale med forfatter og forlegger Anders Heger om boken Guantanamo Diary. Forfatteren av boken, Mohamedou Ould Slahi, var med på Skype. Møtet

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

14


med den karismatiske og reflekterte tidligere Guántanamo-fangen Mohamedou gjorde dypt inntrykk på publikum. Arrangementet var et samarbeid med Key partner Norsk PEN. Teresa Grøtan presenterte sin bok for barn og unge med tittelen Før øya synker, som tar for seg hvordan unge mennesker opplever klimaendringene, fra Svalbard til Kiribati, Bangladesh og USA. Grøtan har tidligere oppholdt seg på Svalbard og hos Artica i arbeidet med boken, nominert av Key partner Norsk PEN. Tegneverksted i ungdomsklubben Karo Akpokiere (nominert av vår Key partner Queen Sonja Print Award) gjennomførte en tegneverksted i Longyearbyen ungdomsklubb. Oppgaven han ga ungdommene, var å tegne en fremtidig ønskeby på Svalbard. Hvordan ville egentlig Longyearbyen sett ut hvis ungdommene selv hadde alle midler til rådighet til å forme byen slik de ville? Her kom det frem utallige kreative, morsomme og oppriktige ideer. Scratch Workshop Denne workshopen var et samarbeid med Joachim Solum, som arbeider med formidling for barn og unge på Teknisk Museum i Oslo. Joachim introduserte programmet Scratch for barna i Longyearbyen. Med Scratch kan barna selv lære å lage spill og animasjoner. Denne todagersworkshopen ble arrangert i Longyearbyen folkebibliotek. TENTacle-workshop og -parade Den nederlandske kunstneren Floortje Zonneveld, som bor i Longyearbyen, samarbeidet med Artica om en ukes workshop med kunstnerkollega Josephine Beijer. De to kunstnerne ville legge vekt på gjenbruk og samlet inn brukte telt fra bedrifter og privatpersoner i Longyearbyen som ikke kunne repareres. Teltene ble omskapt til vindskulpturer som endte i en fargesprakende parade fra Taubanesentralen til Burmaveien og ned til sentrum. Kultursjefen lot oss markere prosjektet ved å henge opp en av de største skulpturene i Longyearbyen lokalstyres flaggstang.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Åpent debattmøte Artica arrangerte et åpent debattmøte på Kulturhuset der vi stilte spørsmålet: «Trenger vi en mer åpen debatt om utfordringer og dilemmaer i norsk sikkerhetspolitikk?» Dette arrangementet var et samarbeid med vår Key partner Norsk PEN og deres varslerutvalg, som består av journalisten Kai Sibbern, som har lang fartstid i NRK, og Rune Ottosen, professor i journalistikk ved OsloMet. Med seg hadde de forfatter Bård Wormdal og journalist og forfatter Birger Amundsen, som har arbeidet med vitenskapelige satellitter og bodd på Svalbard i en årrekke. Interessen fra det lokale publikummet vitnet om at dette er en tematikk som opptar mange. Arrangementet ble strømmet direkte via Norsk PENs Facebook-side, og det ble gjort lydopptak til en podkast som deretter ble delt via nettsidene våre. Longyearbyen Filmklubb Regissøren Matthieu Rytz besøkte Artica Svalbard og Longyearbyen kulturhus, der vi presenterte filmen Anote’s Ark. Filmen tar for seg hvordan de globale klimaendringene har direkte innvirkning på øysamfunnet Kiribati i Stillehavet, som er i ferd med å synke, og viser den tidligere presidenten Anote Tongs kamp for å redde folket sitt. Filmfremvisningen ble etterfulgt av en samtale med regissøren, og det var tydelig at denne filmen gjorde inntrykk på publikum i salen og ga dem en følelse av fellesskap fordi både Svalbard og Kiribati er øysamfunn. Vi vil fortsette å tematisere klimaendringer i samarbeidet vårt med Longyearbyen Filmklubb fremover. Spitsbergen Makerspace Artica kickstartet foreningen Spitsbergen Makerspace, som er drevet av frivillige fra lokalsamfunnet, der Artica bidrar med teknisk utstyr til bruk på forskjellige fremtidsrettede workshoper og prosjekter som kombinerer kunst, teknologi og miljøvern.

Høydepunkter fra programmet 2018

15


Arctic Chamber Music Festival Artica var vert for en hyggelig intimkonsert på verkstedet, et samarbeid som vil fortsette i et større format der vi bringer inn egne lydkunstnere og musikere i 2019. Skriveklubb Den amerikanske forfatteren Kelsey Kamacho, som bor i Longyearbyen, ledet et engelskspråklig kreativt skriveverksted med oppgaver, presentasjoner og diskusjoner på Artica. Det var tydelig at dette var noe innbyggerne i Longyearbyen hadde savnet. Studenter fra UNIS, ansatte i Longyearbyen lokalstyre, journalister, kunstnere, guider og frilansere møtte opp, og det har siden blitt dannet en skrivegruppe på Facebook som vil ha jevnlige møter på Artica. Denne serien med skriveverksteder fortsetter i 2019. Arctic Action Vi arrangerte åpningen av performancefestivalen Arctic Action på Articas verksted. Festivalen organiseres av den lokale performancekunstneren Stein Henningsen og omfattet ti internasjonale performancekunstnere som fremførte verk både ute og inne.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

16


TENTacle vindskulptur workshop og parade, 2018. Foto: Daga Wojtanowicz

TENTacle vindskulptur workshop og parade, 2018. Foto: Floortje Zonneveld

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

17


Longyearbyen Litteraturfestival 2018 og Norsk PEN. Anders Heger og Larry Siems i samtale med Mohamedou Ould Slahi (via skype) om boken Guantanamo diaries. Foto: Eli Skatvedt

Åpent debattmøte på Rabalder in Longyearbyen, 2018. Artica og Norsk PEN. Foto : Eli Skatvedt

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

18


Tegneworkshop med kunstneren Karo Akpokiere i Longyearbyen Ungdomsklubb, 2018. Foto: Eli Skatvedt.

Kreativ skriveworkshop med forfatteren Kelsey Camacho på Articas verksted , 2018. Foto: Eli Skatvedt.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

19


«Ars situare» walk. Lars Paalgard og Oddvar I.N Daren i Taubanesentralen, 2018. Foto: Alexander Lembke.

«Ars situare» walk. Lars Paalgard og Oddvar I.N Daren i Taubanesentralen, 2018. Foto: Alexander Lembke.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Høydepunkter fra programmet 2018

20


4. ORGANISASJONEN OG KEY PARTNERE

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

21


Styret blir valgt av grunnleggerne. Styret er det høyeste avgjørelsesorganet i stiftelsen og er ansvarlig for den administrative siden av stiftelsen. De skal sørge for at stiftelsen overholder vedtektene og formålet sitt, og at de nødvendige kontrollmekanismene er på plass. Styret er også ansvarlig for å utarbeide og revidere strategien til stiftelsen.

Anne Berit Figenschau er avdelingsdirektør i skatteetaten. Hun er også styremedlem i Norges idrettsforbund. A.K. Dolven er en internasjonalt anerkjent kunstner. Hun er en av de viktigste kunstnerne i Norge, og verkene hennes vises både nasjonalt og internasjonalt. Marit Anne Hauan var direktør for Tromsø Museum (fram til august 2017) og er forsker ved Universitetet i Tromsø. Hun har blant annet gitt ut en rekke artikler, bøker og podkaster.

STYRET 2018–2019 Styreleder Anne Berit Figenschau Styremedlemmer Anne Katrine Dolven Marit Anne Hauan Kjetil Trædahl Thorsen Moa Björnson Jan Martin Berg

Kjetil Trædal Thorsen er arkitekt og medstifter av arkitektfirmaet Snøhetta. Moa Björnson er utviklingssjef i Træna kommune i Nordland. Jan Martin Berg er daglig leder ved Galleri Svalbard i Longyearbyen.

ARTICA-TEAMET Daglig leder Eli Skatvedt Koordinator Didrik Paulsen

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Organisasjonen og Key partnere

22


KEY PARTNERE Norsk PEN, Norsk PEN, som ble stiftet i 1922, er den norske avdelingen av PEN International, den største organisasjonen for forfattere og ytringsfrihet i verden. Organisasjonen arbeider for økt offentlig kunnskap rundt verdien av fri debatt og frie ytringer både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen hjelper forfattere, journalister og forleggere i land der ytringsfriheten og informasjonsfriheten er under press, og der kollegaer blir trakassert, forfulgt, overvåket og fengslet fordi de utøver retten til å ytre meningen sin. Norsk PEN administrerer den norske delen av de internasjonale fribyene for forfulgte forfattere. Nettverket blir drevet av ICORN (International Cities of Refuge Network). I dag er det 14 norske fribyer, og mer enn 60 forfulgte forfattere har kommet til Norge som gjesteforfattere gjennom ICORN siden 1995. Office for Contemporary Art Norway (OCA) er en ideell stiftelse som ble opprettet i 2001 av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Hovedmålet er å bidra til dialog mellom kunstnere i Norge og på den internasjonale kunstscenen, og å støtte kunstnere og kulturarbeidere i Norge i aktivitetene deres over hele verden. Derfor legger OCA til rette for blant annet debatter, utstillinger, utgivelser, gjesteopphold (i Oslo og internasjonalt) og gjesteforskerprogram. Målet er å vise frem det fremste verden har å by på av det mangfoldet som eksisterer innenfor teknikk og historier fra kunstfeltet. OCA er aktive i kunstdebatten både nasjonalt og internasjonalt. OCA har vært ansvarlig for det norske bidraget innenfor visuell kunst på Veneziabiennalen siden 2001.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Queen Sonja Print Award (QSPA) ble grunnlagt i 2011 av H.M. Dronning Sonja og de kjente norske kunstnerne Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl, sammen med mestertrykker Ole Larsen fra Helsingborg i Sverige. Målet for QSPA Foundation er å skape interesse for grafisk samtidskunst og å øke statusen til denne kunstformen, spesielt blant nye talenter. Stiftelsen arbeider for å støtte opp om trykkekunsten og inspirere ambisiøse kunstnere til å etablere seg på den internasjonale kunstscenen. QSPA deler ut det som nå er den største internasjonale prisen i verden innenfor kunsttrykk, til et lovende talent som arbeider med grafiske trykk. I tillegg til denne prisen blir Kjell Nupens minnestipend delt ut til en ung og lovende grafiker fra Norden, en kunstner som fremdeles er under utdanning, eller en som akkurat har fullført kunstutdanningen sin. QSPA Foundation samarbeider med viktige museer, kunstnere, kuratorer og kunstforlag over hele verden for å støtte og stimulere dette viktige kunstfeltet.

Organisasjonen og Key partnere

23


5. HVA SKJER I 2019?

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

24


Organisasjonen, teamet som driver Artica Svalbard og partnerskapene som er blitt etablert, gir oss et sterkt og godt utgangspunkt for å utvikle et ambisiøst program med økt aktivitet i 2019. Nedenfor nevner vi et utvalg prosjekter og arrangementer som vi gleder oss til å dele med dere dette året. GJESTKUNSTNERPROGRAMMET Artica Svalbard vil fortsette å arbeide for å bli et av verdens beste gjestekunstnerprogram. For å oppnå dette har vi gjort flere investeringer for å øke kvaliteten på verkstedet, og vi utvider nå Articas team med enda en ansatt (med ansvar for blant annet pressearbeid og sosiale medier). Vi utvikler flere prosjekter med start i 2019 i samarbeid med Key partnerne våre, både i direkte tilknytning til gjestekunstnerprogrammet, uavhengig av programmet og i sammensatte arbeidsgrupper. Partnernes kunnskap og kompetanse er viktig for oss og den videre utviklingen. NOMINERTE KUNSTNERE I 2019 Queen Sonja Print Award Julie Ebbing Emma Stibbon Giancarlo Scaglia Office for Contemporary Art Norway (OCA) Dominique G. Forster Sille Storihle Norsk PEN Juni Dahr Fadi Abou Hassan Hans-Olav Thyvold Benedicte Meyer Kronenberg

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Hva skjer i 2019?

ARRANGEMENTER/PROSJEKTER Artica Listens Fra 2019 vil arrangere et årlig hovedarrangement med tittelen Artica Listens. Arrangementet har Svalbardtraktaten som tema både i 2019 og 2020 fordi vi ønsker å se frem mot traktatens 100-årsjubileum neste år. Svalbardtraktaten er ukjent for mange, ønsket vårt er å spre ny kunnskap og gi grobunn for refleksjon og konstruktiv diskusjon om dette frem mot jubileet. I tillegg arrangerer vi Artica Writings Extended – et arrangement med samme tema som kunstverkene, men med litteratur og det skrevne ordet som utgangspunkt. En serie tekster av ulike norske og internasjonale skribenter vil publiseres på nettsiden vår og prosjektet vil ende med et arrangement til høsten der et utvalg av tekstene presenteres og debatteres. 120 Hours 120 Hours er verdens største internasjonale arkitektstudentkonkurranse. Vi samarbeider med prosjektgruppen om årets oppgave, som tar utgangspunkt i Longyearbyen. I en tid med boligkrise på grunn av skredfare og rivning av over 140 boenheter ønsker vi å ha en stemme i fremtidens byutvikling. 120 Hours vil i år legge vekt på langsiktig, miljøvennlig og bærekraftig byutvikling. Installasjon i Vinkelstasjonen i Adventdalen og kunstnersamtale på Artica Den colombianske kunstneren Oswaldo Maciá oppholdte seg på Artica i november måned i 2018, nominert av vår Key partner Office for Contemporary Art (OCA). Maciá, som hovedsakelig arbeider med lyd og lukt, var på en rekke lokale ekskursjoner i og rundt Longyearbyen for å gjøre lydopptak av vind. Hans prosjekt vil resultere i en større presentasjon i Vinkelstasjonen i Adventdalen i 2019, som har fått tittelen A Gift to Svalbard, som har fokus på å gi noe tilbake til et sted som vanligvis utnyttes på så mange ulike måter (i form av gruvedrift og turisme, for å nevne noe). Vi vil fylle Vinkelstasjonen med lyd, lys, lukt og trykkekunst, og lose det lokale publikum i busser ut i Adventdalen.

25


Arctic Chamber Music Festival Vi fortsetter fjorårets samarbeid med økt kapasitet og deltakelse i festivalens prosjektgruppe. I år vil vi bringe inn to ulike internasjonale musikere/lydkunstnere: Vi vil presentere et lydverk og en musikkvideo med tittelen «Guitar Sounds» av den tyske musikeren Schneider TM i Taubanesentralen. På Articas verksted vil den venezuelanske lydkunstneren Rubén Dhers presentere en ny installasjon.

ANDRE ARRANGEMENTER OG PROSJEKTER Vi har mange nye prosjekter i 2019. Vi vil blant annet presentere foreningen Spitsbergen Makerspace, en fremtidsrettet idélab med vekt på teknologi og gjenbruk, og et internasjonalt gjesteprogram for kokker fra hele verden som kommer for å undersøke bruk av lokale råvarer fra Arktis. Kokkekunst vil derfor kombineres med kunstnerpresentasjonene og arrangementene våre fremover. Dessuten vil vi fortsette samarbeidet med en rekke lokale festivaler og arrangementer, som Litteraturfestivalen, der vi igjen bringer inn internasjonale forfattere gjennom vår Key partner Norsk PEN. Samarbeidet med Prosjekt Isfjorden vil fortsette med økt kapasitet. Der vil fire ulike internasjonale kunstnere være med på å utvikle workshoper som skal resultere i offentlige skulpturer og installasjoner som skal plasseres i Longyearbyen sentrum, laget av søppelet vi finner ute på strandtokt. Serien med kreative skriveverksteder vil også fortsette med nye samlinger på verkstedet denne våren. I tillegg vil vi ha andre kunstnerpresentasjoner av ulike kunstnere gjennom året. Strømming og podkaster Digitale plattformer er særlig viktig for Artica Svalbard. Dette etablerte vi i 2018, og vi vil utvikle plattformene videre i 2019. Det lokale er som nevnt det globale på Svalbard, og slik ønsker vi å arbeide enda mer internasjonalt fremover. Fra og med 2019 vil størsteparten av arrangementene våre og aktiviteten vår strømmes.

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

Hva skjer i 2019?

26


6. ÅRSREGNSKAP

Artica Svalbard – Årsrapport 2018

27


Profile for articasvalbard

Artica Svalbard Årsrapport 2018  

Artica Svalbard Årsrapport 2018