Page 1

FÜrbered Vägen. Messias Kommer!

Ministry of Repentance and Holiness http://www.repentsweden.se/


5

"Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning." [Malaki 4:5-6]

Dr. David E. Owuor, Profet Elia, profeterad i Malaki 4:5


45

"Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid? 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. [Matteusevangeliet 24:45-47]

Profet Elia´s Eld, en upprepning från Första Kungaboken 18:38 (27 Augusti, 2016, Nakuru Menengai Ground, Kenya)


TIDEN HAR FÖRÄNDRATS…. Profeten Elia är här!


Varför är en 'Profet' betydelsefull…för din frälsning & ditt uppdrag 1. Gud Jehova sänder en auktoriserad agent (profet) för att fullfölja sin agenda vid en kritisk tid. (Moses, Jeremia, Samuel, Johannes döparen, Dr. Owuor, etc.) 2. Beroende på allvaret i denna agenda, kommer Gud Fader Själv ned. (Förbundet med Abraham, dom över Sodom och Gomorra, mötet med Moses. Uttåget, leder Israel under ökenvandringen, tidens slut, 'Uppryckelsen') 3. Eller både agent & Gud Fader Själv: Uttåget & 'Uppryckelsen'


Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. [Amos 3:7] 5

"Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning." [Malaki 4:5-6]


Varför är en 'Profet' betydelsefull…för din frälsning & ditt uppdrag Profeterna är HERREN GUDS röst. I profetiska budskap är instruktioner från Gud vad som skall göras. Utan att lyssna till och lyda budskapet från Profeterna, kan ingen förbereda sig inför Guds agenda. Gud smörjer själv Sina profeter och tjänare. Han har aldrig förmedlat smörjelsens kraft genom människor eller dess system. (seminarier eller bibelskolor) .


Att lyda instruktionerna givna av Profeterna är att lyda buden givna av Gud själv. Var försiktig!!


[Att urskilja en sann Guds Profet]

När han talar… 1. Du måste finna det i den Heliga Skriften Bibel. 2. Det måste komma till uppfyllelse. 3. Han avvisar all synd. "Omvändelse! Omvändelse från all synd." 4. Han predikar rättfärdighet och helgelse. 5. Han drar folks uppmärksamhet till Messias ankomst. 6. Han centrerar budskapet till den Helige Ande och upprättar Guds Rike i Kyrkan, Guds Församling. 7. Han återför helig lovprisning i Kyrkan, Guds Församling.

Dr. David E. Owuor, Profet Elia, profeterad i Malaki 4:5


För mer information besök http://www.repentandpreparetheway.org/

Profetior och dess Fullbordan… Matteusevangeliet 24:4-8 Ryttaren på den Röda Hästen (2008) Jordbävningen i Haiti (2009)

Jordbävningen i Nya Zeeland (2014)

Ryttaren på den gulbleka hästen (2009)

Jordbävningen i Ryssland (2013)

S. Afrikansk etnisk Collision (2015) Kenya Westgate Shopping Mall Terrorism (2013)

Tsunamivågen Thailand m.fl. (2004)

Skydd av israeliska Gränser (2016)

Ryttaren på den svarta hästen (2008) Jordbävningen i Kina (2013)

Pakistan Jordbävningen (2013)

Chile Jordbävningen (2010)

Hurricane Katrina (2005)

Sverige Earthquake (2016)

Italy Earthquake (2016)

Koreanska gränsen Shootout (2010)

Ebola Virus Bröt ut (2014) Kenya Översvämning (2013)

Iceland Vulkan (2010)

Japan Jordbävningen (2011)

Venezuela Jordbävningen (2012)

Historisk Brand i Israel (2016)


För mer information besök http://www.repentandpreparetheway.org/

Historiska Helanden och Mirakler…

Leprosy healed

Blind eyes opened

Lunacy healed

Weak legs strengthened

Chronic ascites healed

Crippled legs healed

Creative miracle

Totally blind eyes opened

Lunacy healed

Spinal cord injury healed

Crippled baby healed

Chronic arthritis healed


Lunacy healed

Blind eyes opened

Pus dried up

Deaf ears opened

Short arm stretched

Crippled legs healed

Deaf ears popped open

Deaf ears popped open

+ alla tänkbara sjukdomar och skador under solen har blivit helad inkl. cancer, leukemi, diabetes, tumörer, hudsjukdomar, krymplingar, döva, brutna nackar, brutna höfter, skallskador, brutna revben, brutna ben, blödarsjuka, ofruktbarhet, RH- till RH+, HIV, osv.


För mer information besök http://www.repentandpreparetheway.org/

Tecken & Under…

Gud Själv kom ned i Kisumu, Kenya (31 December, 2012)

Helig Andes Regn föll från himlen som profeterat (Kisii,Kenya)

Shekinah Härlighet (Eldama Ravine, Kenya)

Profet Elia´s Eld, en upprepning från Första Kungaboken 18:38 (27 augusti, 2016, Nakuru Menengai Ground, Kenya)

Pelare av Hans Härlighet (2013, Kakamega, Kenya)

Guds Härlighets Ljuspelare föll över altaret (2016, Nakuru, Kenya)

Pelare av Hans Härlighet (2016, Nakuru, Kenya)


Gud, Han Själv Kom Ned i ett Tjock Mörkt Moln över Hans Mäktiga Profet en upprepning från Andra Moseboken 19:16-18 (28 Augusti 2016, Nakuru Menengai Ground Kenya))


Sann Väckelse vid Tidens Slut är här... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Folk är födda av vatten och Helig Ande. Folk omvänder sig från all synd. Folk älskar rättfärdighet och helighet. Folk avlägsnar sig från världen och dess synd. Folk vandrar med Herren, och i allt söker Gud. Folk predikar och vandrar i kraft av Korset och Blodet. Folk äter köttet och dricker Jesu Kristi blod, varje dag. (Johannesevangeliet 6:53-58) 8. Folk beder och blir befriade från sjukdomar. 9. Den tidiga kyrkan är återupprättad i storhet och därutöver. 10. Folk njuter av den tidiga morgon dimman. (Jesaja 26:19) Utan att vara delaktig i sluttidens väckelse, kan ingen komma in i Guds Rike. Är du med i sluttidens väckelse nu?


Rättfärdighet & Helgelse... nyckel till frälsning 14

Sträva efter frid med alla och efter helgelse; Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. [Hebreerbrevet 12:14] 7 

Låt oss vara glada och jubla och ge Honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och Hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. [Johannes Uppenbarelse 19:7-8]


TIDEN ÄR ÖVER. OMVÄND OCH FÖRBERED VÄGEN. MESSIAS KOMMER FÖR ATT HÄMTA DEN HELIGA BRUDEN NÄR SOM HELST NU!


Ministry of Repentance and Holiness Worldwide Kenya (+254 715 276091, +254 773 992246, email: jesusislord.fmradio@gmail.com, www.repentandpreparetheway.org) Angola Archbishop Trinidade Pedro (+244 923 440 096, email: pastorcombatente@hotmail.com) Australia Archbishop Ammish Adu (+61422 737 368, email: ammishadu@hotmail.com, www.repentaustralia.org) Austria Pastor Suzan Girsa (+43 664 1297764, email: suzan-girsa@gmx.at, www.bereitetdenwegĂśsterrich.org) Botswana Archbishop Segale Mokotedi (+267 77041147, email: swmokotedi@ gmail.com) Brazil Archbishop Mauricio Augusto (+55 21 97209-0381, email: arrependimentoesantidadebrasil@gmail.com, www.arrependimentoesantidade.com.br) CĂ´te D'ivoire Bishop Augusto Maquengo (+225 75750378, email: augustomaquengo45@hotmail.com) Czech Republic Pastor Matthews Banda (+420730655415, email: repentcr@gmail. com, www.repentcr.org) Finland Pastor Aaron Almquist (+358456040288, email: repentfinland@gmail.com, www.repentfinland.fi) French Guiana Archbishop Ruddy (+594 694262783, www.revolutiongospel.org/#ACCUEIL.A) Germany Archbishop Andre Josef (+49 17637793545, email: andrejosef2303@gmail.com, www.bereutundbereitetdenweg. org) Ghana Archbishop Victor Ofori Amoah (+233 26 797 5886, email: vicopreach205@yahoo.co.uk) Ireland Pastor Janet Nderitu (+353857432002, email: Repentireland@ gmail.com) Italy Archbishop Charles Affram (+328 0309 079, email:ravvedimento.Italia@gmail.com, www.prepararelaviadelsignore.it) Mexico Archbishop Benjamin Lomeli Vega (+52 5534889662, email: benjamin_lomeli@hotmail.com, http://www.qdtb.net/) Namibia Archbishop Miriam Omonigbehin (+264 81 643 7278, email: Miriam.shikongo@gmail. com, www.repentnamibia.org.na) Netherlands Archbishop Nathaniel Banza (+31 615561511, email: pasteurnbanza@yahoo.fr, www.repentnetherlands.nl) New Zealand (+64 21 984 711, email: repentnewzealand@gmail.com, https://repentnewzealand.org/) Nigeria Archbishop Israel N. Israel (+2348033055637, email: archbishopisrael2016@gmail. com) Slovakia Pastor Anna Priatelova (+421 948 288 495, email: repentslovakia@gmail.com, www.repentslovakia.com) South Korea Archbishop Arthur Park (+8210-29552112, email: repentkorea@gmail.com, http://cafe.daum.net/repentanceholiness) Sweden Archbishop Bertil Ceder (+46 (0)705363840, email: bertilceder@gmail.com, http://www. repentsweden.se/) Taiwan/Hong Kong/China Pastor Rita (+886 921173095, email: repentasia@timeisover.org, www.timeisover.org) Uganda Archbishop John Kityo (+256 771472844, email: johnsonkityo06@gmail.com) UK (+44 7889178341, email: repentunitedkingdom@gmail.com, www.repentunitedkingdom.org/) USA Archbishop Louis Lupo (+1-202-290-4379, email: louis.lupo@yahoo.com, www.highwayofholiness.us) Other EU Nations (www.repenteurope.org/?page_id=54)

[Swedish] Prepare the Way. The Messiah is Coming!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you