__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Helsinki 2021

BELA BELA BIENNIAL BIENNIAL OF OF EUROPEAN EUROPEAN AND AND LATIN LATIN AMERICAN AMERICAN CONTEMPORARY CONTEMPORARY ART ART Kaapelitehdas Kaapelitehdas -- Cable Cable Factory Factory


Antti Raitala

antti.raitala@gmail.com Instagram: anttiraitala www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/en/artists/1767 Member of Finnish Painters Union Antti Raitala (s.1964) on kuvataiteilija joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän piirtää, maalaa, tekee veistoksia ja rakentaa installaatioita. Hänen työnsä ulottuu monien tyylien ja taiteen muotojen yli. Teoksissaan hän hyödyntää paljon kierrätysmateriaaleja.

Antti Raitala (b.1964) is a visual artist who lives and works in Helsinki, Finland. He draws, paints, makes sculptures and builds installations. His body of work stretches across many styles and art forms. In his works of art, he utilizes a lot of recycled materials.

Parhaat ystävät / Best friends 36 x 24 cm acrylic and pencil on old archive paper 2019


Kuvaaja: Terhi Rita

Anu Nirkko

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/anu-nirkko Anu Nirkko työskentelee maalauksen ja ympäristötaiteen keinoin. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat läsnäolo ja kohtaaminen luonnon ja ihmisten kanssa. Hän kuuluu taiteilijajärjestöihin Tml, Muu ry, Hts ja LaruArt sekä Mind mappers kollektiiviin.

Anu Nirkko is a painter and she does also enviromental art. She is intrested in presence and meeting with both nature and people. She is a member of Finnish painter’s union, Artist association Muu, Artist association of Helsinki, LaruArt and Mind mappers-collective.

Omakuva Lemuntiellä / Selfportrait at Lemuntie 150 x 150 cm tempera 2020


Czitrom Bela

artist sculptor Instagram: Bela Czitrom The present work is the reflexion in the realm of the objective of experiences, spiritual accumulations of all sorts and nuances, both positive and negative, it is my aspiration for comprehending the world through my condition of a sculptor and, above all, through immediate, direct experience, the less mediators, the more profound, more painful and, finally, more real the reception, which widely operes my horizon, at the same time helping me define myself as against the infinite world. In parallel with the objective world but carefully chosen from it, I have created a world populated with symbols that I find essential and by means of which I acquire a different vision that I simply offer the objectivity. Among these symbols I should mention: the sphere, the pyramid, the mask, the ram, the palm, the suffering man; all of them are being used according to the message expressed by the works and the material applied, the bronze or the aluminium, the structure of which accompanies me and even gets ahead of me in my relation to the objective world: the aluminium, which through its colour and patina, cold and unreal, dramatizes; the metal on certain surfaces, startind from an amorphous aspect; passed through the one of organic textures, finally reaching the rigour of a pyramid angle while the bronze, having that light of the depths and the heights, guides me towards a harmonious blending of symbols.

Wotan 19 x 39 x 42 cm


Eija Keskinen

www.instagram.com/eija_keskinen

Eija Keskinen työskentelee pääsääntöisesti piirustuksen tai piirustusta ja muita elementtejä yhdistelevien kokonaisuuksien parissa. Yhtä tärkeätä kuin viiva, on myös sen sisältämä, usein säästeliään sensitiivinen, väri. Keskinen piirtää huokoiselle akvarellipaperille johon piirtyvät sekä lyijykynä että puuväri eloisalla tavalla. Eija Keskisen työskentelyn sisältökysymykset liittyvät usein rakkauden- ja hyvyyden käsitteisiin. Kuluneen kevään 2020 erikoinen ja eristäytynyt pandemia-jakso on tuonut oman vakavuutensa kuva-aiheisiin. Piirtämisprosessista itsestään on tullut parantavaa, myös hitaampaa. Luonnosta löytyvät elementit tukevat kuva-aiheita ja muodostavat niille kehyksiä. Eija Keskinen (1968, Tampere) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on opiskellut Kuvataideakatemiassa (KuM), Vapaassa Taidekoulussa sekä Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on järjestänyt useita yksityisnäyttelyitä ja ottanut osaa ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin vuodesta 1988. Eija Keskinen on valmistanut neljä julkista taideteosta, ja hänen töitään on koti- ja ulkomaisissa kokoelmissa, mm Suomen Valtion-, Helsingin-, Vantaan-, Espoon- ja Tampereen taidemuseoiden kokoelmissa. Vapaa-aikanaan Eija Keskinen kutoo kangaspuilla mattoja, nauttii metsistä, katselee Kolmikätisen Jumalansynnyttäjän ikonia ja San Expediton pyhimyskorttia sekä uskoo ihmeisiin.

Eija Keskinen works mostly on drawings, or on entities combining drawing and other elements. As important as the line itself is the included, often sparingly sensitive, color. Keskinen draws on honeycombed aquarelle paper which gives a lively accentuation to both plain and colored pencil. The themes in Eija Keskinen’s work are often connected to love and goodness. The unusual isolation of the spring 2020 and the seriousness of the ongoing pandemia has brought new aspects to works. The drawing process itself has become not only slowlier but also healing. The elements that can be found from the nature make frames to the pictorial motifs. Eija Keskinen (1968, Tampere) lives and works in Helsinki. She has studied in The Academy of Fine Arts (Helsinki), The Free Art School  (Helsinki) and The University of Art and Design (Helsinki). She has arranged several private exhibitions and participated in group and community exhibitions since 1988. Eija Keskinen has created four public works of art, and you can find her works of art in both Finnish and overseas collections among other places in the Finnish state collections and cities of Helsinki (HAM), Vantaa, Espoo (EMMA) and Tampere art museum collections. In her leisure time Eija Keskinen likes to make carpets on a loom, enjoy forests, look at the 3-handed God Birther icon and the saint card of St. Expedite. She also believes in miracles.

Laulu Mahdottomalle Puutarhalle (St. Philomena) / A Song for an Impossible Garden (St. Philomena) 78 x 62 cm puuväri ja lyijykynä akvarellipaperille / pencil and colored pencil on aquarelle paper 2020


Erja Laakkonen Erja Laakkonen asuu ja työskentelee Helsingissä. Kuvataiteilija, ympäristötaiteilija, Taidemaalariliitto ry:n ja Helsingin Taiteilijaseuran ja Valokuvataiteilijoiden Liiton jäsen. Valokuvaa, tekee ympäristötaidetta, taiteilijakirjoja, vedostaa uniikkivalokuvia ja grafiikkaa.

Erja Laakkonen is a visual artist living and working in Helsinki, Finland. She has the membership of the Finnish Painters´ Union and The Photographic Artists’ Association. Her works consist of handmade photographic and graphic prints, Atist’ books, Mail Art, paintings, installations, photographing and Environmental Art. She also has worked as a producer in several Environmental Art Exhibitions. Mielentila / State of Mind (osa 1 / part 1) 20 x 30 cm syanotypia / cyanotype 2019


Hanna Uggla Väri on maalausteni ydin jonka avulla käsittelen asioita. Värit ovat nuotit ja pensselivedot ja viivat antavat rytmin. Maalatessani kankaan pinnalle nousee teemoja jotka juuri silloin mietin. Milloin mietin naisten vapautumista valmiiksi valetusta vartalon vaatimuksista, million taas miten rasismista pääsisi eroon. Tällä hetkellä olen työstänyt projektia nimeltä muusa, muisti ja melankolia.

Färgen är kärnan i mitt måleri med vilken jag behandlar olika saker. Färgerna är noterna och pensslföringen och linjerna är rytmen. Under målningsprocessen stiger olika teman fram på duken. Någongång funderar jag på hur kvinnor skall kunna frigöra sig från krav på kroppsliga former och någongång funderar jag på hur man kan minska rasismen som breeder ut sig. Nu håller jag på med ett project som heter musa, minne och melankoli.

The colours are the core of my paintings. The colors are the notes and the brush strikes give the rhythm. During the painting process different themes are rising. Somethimes I think about how women can get rid of the body demands on women in the society and sometimes themes like how to get rid of the rising rasism occupy my mind. I have now been working with a project called the muse, the memory and melancholy.

Muusa 1 / The Muse 1 130 x 110 cm oil on canvas 2020


Jari Järnström

MFA, painter https://jarijarnstrom.weebly.com https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/jari-jarnstrom Olen työskennellyt viimeisen vuoden ajan Kertausta teeman parissa. Tämän sarjan maalauksissa olen palannut aiheisiin ja teemoihin, jotka ovat toistuneet teoksissani viimeisen 30 vuoden aikana. Näitä ovat mm. figuurit, abstraktit taustat, siivet, pallot ja planeetat. Maalaan akryylimusteilla, akryyliväreillä, spraymaaleilla ja viimeistelen työt öljyväreillä. Jari Järnström (s.1960, Lahti) on helsinkiläinen taidemaalari, joka on valmistunut Kuvataideakatemiassa kuvataiteen maisteriksi 2003. Järnström on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteis- ja ryhmänäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Yksityisnäyttelyitä on ollut mm. tm•galleriassa, Galleria Bakeliittibambissa, Galleria Uusitalossa, AVA galleriassa, Galleria Brondassa, Galleria Saskiassa, Galleria Katariinassa, Galleria Aarnissa, Galleria Pirkko-Liisa Topeliuksessa ja Berliinissä Galerie Pleikussa. Yhteis- ja ryhmänäyttelyihin ulkomailla hän on osallistunut Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Venäjällä, Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Unkarissa, Portugalissa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. I have worked in the past years with theme Old Themes Revisited. With those paintings I have a recap of the motives and themes that I have repeated in my works over the last 30 years. These include e.g. figures, abstract backgrounds, wings, balls and planets. I painted with acrylic inks, acrylic paints, spray paints and finished my works with oil paints. Jari Järnström was born in Lahti in 1960, lives and works in Helsinki and he was graduated Master of Fine Arts at Helsinki Academy of Fine Arts, in 2003. He has been actively participating in exhibitions in Finland and abroad. Private exhibitions have been e.g. in tm•Gallery, Gallery Bakeliittibambi, Gallery Uusitalo, AVA Gallery, Gallery Bronda, Gallery Saskia, Gallery Katariina, Gallery Aarni, Gallery Pirkko-Liisa Topelius and Gallery Pleiku in Berlin. For collective and group exhibitions he has participated in Sweden, Denmark, Estonia, Latvia, Russian, Germany, France, Great Britannia, Italy, Portugal, Brazil, United States and Japan.

Kosmista / Cosmic 120 x 100 cm akryyli, spraymaali ja öljy kankaalle / acrylic, spray paints and oil on canvas 2020


Jertta Ratia (Helsinki, Finland) jertta.ratia@gmail.com, teoksia / works: taidelainaamo.fi

Maalatessani kuvaan kohdetta osin abstraktisti, en erityyppistä maisemaa tai kasvillisuutta, vaan mielessä risteileviä ajatuksia ja kuvia, jotka esitän maalarin keinoin. Teokseni ovat voimakkaita ja värikkäitä. Yritän osoittaa jotain teoksen ominaislaadusta, erilaisia tunnelmia. Yli 20 yksityisnäyttelyä vuodesta 2020 ja yhtä monta yhteisnäyttelyä. Jäsenyydet: Taidemaalariliitto (kokelasjäsen), Helsingin Taiteilijaseura, Viipurin taiteilijaseura

I paint mostly an abstraction, not various types of landscape or vegetation, but ideas and images crossing my mind, which I try to represent by means of an artit’s work. I will try to show the essential character of the painting, different moods. Membership: the Finnish Painters’ union (candidate member), the Helsinki Artists’ Association, the Vyborg Artists’ Association (Finland). Over 20 solo exhibitions from 2002 and as many group exhibitions.

Taidekoulutus / Artistic education 2003 - 2004 Vapaa taidekoulu / Free Art School 1997 - 2008 Mestariluokka, Helsingin taiteilijaseura / Master class, oil painting, Finnish Painters’ Union Opintomatkat / Study trips 2018 Casa Finlandia, Marbella, Espanja / Casa Finlandia recidence, Marbella, Spain 2016 Pietari, residenssi / St. Petersburg, residence, Russia 2006 Sardinia, Italia / Sardinia, Italy 2004 Vanha Valamo, Venäjä / Valaam, Russia

Vihreys hengittää / The Green Breaths 92 x 116 cm akryyli ja öljy kankaalle / acrylic and oil on canvas 2020


Photographer Elmeri Härkönen, Dr. Bokeh

Joni Ahonen

www.joniahonen.com Maalauksissani muoti ja naiskauneus näyttelevät pääosaa akvarellien kaikissa väreissä ja sävyissä. Kauneus on rohkeutta, rohkeus ihailtavaa. Pääasiassa olen ihailija, mutta joskus haluan vaihtaa rooleja. Yksityisnäyttelyissäni pukeudun avajaisiin hemaisevaksi Lady Cerezaksi, joka on osa maalauksieni sarjaa. Tämä kuuluu performanssiin, jossa elän ikuistamani hahmot todeksi. In my work, there are often female characters whose gaze is generally aimed somewhere in the distance. Beauty and sensualness are the main themes of my works with the utilization of the optical illusion. My works often apply the mix of classic and cartoon- drawing styles.

Järven aallot käsissäni / Lake Waves In My Hands 30 x 24 cm (ilman kehyksiä / without frames) akvarelli paperille / watercolor on paper 2020


Kirsti Tuokko

www.kirstituokko.fi tuokko@hotmail.com

Red Suit ja minä, 2018 Maalaukseni kertovat kuinka ihmiset esittävät itseään vaatteiden, pukeutumisen, muodin asentojen ja asenteiden kautta. Käytän lähtökohtana muotikuvia. Maalaan öljyvärillä pleksin nurjalle puolelle vaakatasossa. Pleksin pinnalla liukkaasti liikkuva väri on yhteistyökumppani, jonka ehdotukset otan huomioon. Puolisokkona nurjalla puolella maalaaminen mahdollistaa pitkälle harkitun muotikuvan altistumisen sattumalle ja hahmojen vinksahtamisen groteskimmiksi. Saan myös päällipuolelle kiiltävän pinnan, joka sopii kuvaamaani maailmaan. Kiiltävässä pinnassa voi myös katsoja peilailla omia poseerauksiaan. Muodin seuraaminen ja kulutus on ilon ja häpeän yhdistelmä. Maalaan nautintoa ja syyllisyyttä.

My paintings are about clothes, outfits and fashion and about how people present themselves. Many of my works are based on fashion editorials. I paint on the backside of plexiglass. Oily, rich paint is my collaborator, whose proposals are important. Painting on the backside in a way halfblind allows accidental procedures, these cool fashion characters getting twisted, more grotesque. This way I also manage to save the upper surface shiny, which fits in fashion world..Shiny surface reflects also the spaectator as a part of the painting. Following and consuming fashion is both joy and shame. My paintings are about pleasure and guilt.

Pink Dandy 170 x 130 cm öljy pleksille / oil on plex 2020


Kristina Elo

www.kristinaelo.com Kristina Elo viettää 30-vuotistaiteilijajuhlaa 2021. Hän on tunnettu kehittämästään tyylisuunnasta laatukuvanaivismi, jossa klassisen maalaustaiteen asetelmamaalaus yhdistetään epäortodoksisesti naivismiin. Tekninen taituruus on luonteenomaista hänen teoksissaan, mutta kuin parodioidakseen tuota klassista maalaustaitoa on tauluihin usein pölähtäneet kuin pilkatakseen asetelman pysähtyneisyyttä Kristina Elon satukirjoista tutut hahmot Varis, Franz-jänis, Lohikäärme, Sammakko tai Kettu. Tunnusomaista Elon taiteelle on myös usein älykäs mutta hieman piilossa oleva kantaaottavuus, jossa kuitenkaan ei ole poliittista kantaa vaan kuvattuna on sivustakatsojan näkemys. On nykyajalle harvinaista että Elo haluaa tuoda helpostikin näkymättömän laatutietoisuuden teoksiinsa, sillä kuka muu maalaa kaikki taulunsa pellavakankaalle muinaisten mestareiden tapaan.

Kristina Elo celebrates her 30th anniversary as an artist in 2021. She is known for her genre painting of naïve art, a style which she has created by combining the classical theory of still life with naïve art in an unorthodox way. Technical mastery is distinctive in her works, but as if making fun of the classic technique, her beloved children’s book characters (the Crow, Franz the Rabbit, the Dragon, the Frog or the Fox) make their way into the paintings, creating a juxtaposition between the stillness of the composition and the energy of the characters. Another characteristic of Elo’s paintings is that they take an intellectual but often slightly hidden standpoint; never political but rather illustrating the viewpoint of a bystander. It is rare in today’s world that an artist, like Elo, chooses t o bring up the often forgotten trait which is quality cons like ciousness in her work. For who else paints her works on linen canvas the old masters used to do?

Photo: Mimosa Elo

Those Were the Days 36 x 46 cm öljymaali pellavakankaalle / oil on linen canvas 2019


Laura Pohjonen www.laurapohjonen.fi https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/ taiteilija/laura-pohjonen www.instagram.com/laurapohjonen

Laura Pohjonen on taidegraafikko, joka on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa. Vuodesta 1998 hän on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteis- ja ryhmänäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hänen teoksiaan on mm. Valtion taidekokoelmassa ja useiden taidemuseoiden kokoelmissa. Hän on Suomen Taidegraafikoiden ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen. Lauran teosten aiheena on jo pitkään ollut lapsuus. Hänen kuvissaan kasvava lapsi haaveilee, leikkii ja pohdiskelee omissa maailmoissaan sekä kokeilee erilaisia rooleja. Laura ihailee lapsen kykyä elää tässä hetkessä ja heittäytyä täysillä kulloinkin tekemäänsä asiaan. Laura toteuttaa teoksensa useimmiten yhdistelemällä grafiikan eri tekniikoita kuten etsausta, akvatintaa, puupiirrosta, chine colléta ja imagonia.

Laura Pohjonen is a Finnish graphic artist. She studied at AALTO University of Art and Design and at Finnish Academy of Fine Arts. She is represented in many art collections, for example collections of State of Finland and many Finnish art museums. She has had exhibitions in many galleries in Finland and abroad. Laura Pohjonen is a member of Artists’ Association of Finland. The main theme in Lauras works is childhood. The growing child is dreaming, playing and pondering in his own world. He is also experimenting with different roles. Laura is impressed by the child’s ability to live in the moment. Laura combines different printmaking techniques such as etching, aquatint, woodcut, imagon and chine collé in her artworks.

Here Comes The Sun 100 x 50 cm etsaus, puupiirros, chine collé vanerille / etching, woodcut, chine collé on plywood 2019


Liisa Björn

https://hytakoilta.yhdistysavain.fi/lb/ Hyvinkään taiteijaseuran ja Taidemaalariliiton jäsen. Memberships: Artist Association of Hyvinkää, Finnish Painters’ Union Valmistunut Eesti Kunsti Akadeemia maalausosastolta 1998. Yksityis- ja ryhmänäyttelyitä vuodesta 1994 alkaen Suomessa, Eestissä, Puolassa, Liettuassa, Italiassa ja Venäjällä. Opettanut Hyvinkään taidekoulussa 1998 lähtien. ”Teokseni tekevät matkaa alitajunnan tummalle merelle; se on yleisesti ihmisen retki itseensä ja sisäänpäin käännetty katse.”

Graduated from the Estonia Art Academy Department of Painting in 1998. Solo and group exhibitions in Finland, Estonia, Poland, Lithuania, Italy and Russia since 1994. Teaching at the Hyvinkää Art School since 1999. ”My works make a journey to the dark waters of the subconcious; a trip to oneself and a glance turned inside.”

Meren tähti / The Star of the Sea 124 x 96 cm hiili, muste ja pastelli vanhalle merikartalle / charcoal, ink and pastel on the old sea map 2020


Maaria Märkälä

www.maariamarkala.com Maaria Märkälä on maisemamaalari, jonka maalauksiin vaikuttavat oma elämä ja arki, mutta myös tehdyt matkat. Koko maalausprosessi on taiteilijalle hidasta matkantekoa. Maalatessaan Tähtiyö -sarjaa Märkälä on miettinyt erämaassa taivasalla nukuttua yötä ja yön mittaan alati muuttuvaa tähtitaivasta linnunratoineen. Märkälä maalaa kerroksittain ja haluaa maalata päällimmäiseksi valon muistoksi elämän hyvistä puolista ja kauneudesta. Maaria Märkälällä on ollut lukuisia yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Hänen töitään on mm. Suomen Kansallisgallerian, Helsingin taidemuseon, HAM:n sekä monissa koti- ja ulkomaisissa yksityiskokoelmissa.

Maaria Märkälä is a landscape painter whose paintings are inspired by her own everyday life and trips abroad. For Märkälä, the entire painting process is a form of slow travel. While painting The Starry Night series Märkälä has thought about the night that she spent sleeping under the stars in a desert and how the starry sky has slowly changed during the night. Märkälä paints in layers and wants to paint light on top as a reminder of the good aspects and beauty of life. Maaria Märkälä has held numerous private exhibitions in Finland and abroad. Märkälä's works are included, among others, in Finnish National Gallery, HAM, Helsinki Art Museum's collection and many private collections in Finland and abroad.

Tähtiyö -sarjasta / from Starry Night series Toistaiseksi nimeämätön / so far untitled 190 x 100 cm öljyväri kankaalle / oil on canvas Teoskuva: Jussi Tiainen


Maarit Malin-Pötry Teen puukolla ja kirveellä pieniä karkeita veistoksia puusta. Veistoksieni aiheina ovat viime aikoina olleet käärmeet, kalat ja linnut. Teoksissani olen yhdistänyt ihmisen tunnelmia luonnonilmiöihin. Piirrän hiilellä piirustuksia luonnosta, eläimistä ja ihmisistä. Olen ympäristötaiteilija. Teokseni ovat puisia ja ovat hedelmällisyyteen ja veteen liittyviä mm. vettä kerääviä ja kuljettavia rännejä. Olen ollut mukana perustamassa ja järjestämässä Palas Taidepolkua Hyvinkäälle. Olen galleriassa ja taidelainaamossa hoitajana sekä taideopettajana. Kuulun Taidemaalariliittoon.

I make small, rough, wooden sculptures with a knife and an axe. The subjects of my sculptures have recently been snakes, fish and birds. In my works I joined the human moods into natural phenomenas. I use charcoal to draw images of nature, animals and people. I'm environmental artist. My works are wooden and are related to fertility and water, e.g. water collecting and transporting chutes. I have been involved in founding and organizing Palas Art Trail to Hyvinkää. I work in the gallery and in the Art Lending Service as an caretaker and as an art teacher. I'm a member in the Painters' Union.

Huilistit (osa teoksesta) / Flute Players (part of the artwork) puu, tuohi / wood, birchbark 2020


Marja Hakala

www.marjahakala.net Olen tehnyt Akryylimaalauksia paljon ”palapeli” menetelmällä. Pienten työskentelytilojen vuoksi olen päätynyt maalaamaan palan kerrallaan ja yhdistelemään niitä sitten suuremmaksi kokonaisuudeksi. Aikaisemmin olen työskennellyt monella eri tekniikalla; olen tehnyt ympäristötaidetta, taidetta kierrätys- ja luonnonmateriaaleista, installaatioita, kolmiulotteisia objekteja, piirustuksia, valokuvia ym. ym.. Yhteisenä nimittäjänä on intohimo taiteen tekemiseen ja elämän näkeminen taiteen osana ja taiteen osana elämää.

I’ve done acrylic paintings a lot of "puzzle" method. due to small spaces, I have decided to paint a piece at a time, and then combine them to enlarge entity. In the past, I have worked with a variety of techniques; I have made environmental art, the art of recycling and natural materials, installations, three-dimensional objects, drawings, photographs, etc., etc... The common denominator is a passion for art making and seeing life as part of the art and art part of the life.

Harlekiini 2020 / Harlequin 2020 165 x 165 cm akryylimaalaus (teoksessa on 49 kpl 15 x 15 cm maalauspohjaa) acrylic painting (the work has 49 15 x 15 cm painting bases) 2020


Marja Maljonen

www.marjamaljonen.com I am an visual artist in city of Espoo and I work mainly in oil and acryl colors. I paint translucent layers of color with shades of color from one color to another. The broken world of colors refers to nature. The paint has flowed onto the canvas, dripping and splatterinng, leaving its mark on the paintting. When painting I also study how the material base can acquire an intangible essence.

Olen espoolainen kuvataiteilija ja työskentelen pääasiassa öljy- ja akryyliväreillä. Maalaan läpikuultavia värikerroksia, värisävyillä yhdestä väristä toiseen. Hajonnut värimaailma viittaa luontoon ja sen ajattomuuteen. Maali on valunnut kankaalle, tippuen ja roiskuen ja näin jättänyt jälkensä maalaukseen. Teoksissani mietin myös sitä, miten aineellinen pohja voi saada aineettoman olemuksen.

Sataman valot / Haven lights 100 x 100 cm öljy kankaalle / oil on canvas 2020


Marko Viljakka

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/viljakka-marko Olen Marko Viljakka, 54 v. taidemaalari Varkaudesta, Itä-Suomesta. Maalaus tekniikkana mahdollistaa nopeat muutokset ja se sopii minulle. Pyrin maalauksissani aina ensisijaisesti tunnelmaan. Työskentelin aiemmin teemallisesti ja olin uskollinen työn alla olevalle aiheelle tai ”maailmalle”, mutta vanhemmiten olen antanut itselleni oikeuden poukkoilla ja hyppiä asiasta toiseen. Annan ilmaisun vaihdella tunnetilojen tavoin. Olen nyt enemmän uskollinen itselleni. Se saa välillä aikaan epätasaista tuotantoa, mutta se ei minua haittaa. Näin pidän ilmaisun tuoreena. Kokeilen jatkuvasti uutta ja joskus se yllättää iloisesti. Minua innostavat nykyisin varjot, heijastukset, aika, vesi ja hetkellisyys. Nämä ”hiljaiset” aiheet eivät kuitenkaan tarkoita, että teokseni olisivat tyyniä. Tämä ristiriita on yksi työskentelyäni eteenpäin vievä voima. En näe lopputulosta ennalta. Se tulee mikä on tullakseen. I am Marko Viljakka, 54 years old painter from Varkaus, Eastern Finland. Painting as a technique allows for rapid changes and it suits me. In my paintings I always strive primarily for the mood. When I worked in the past I was thematically faithful to a topic or the ”world”, but later I gave myself the right to bounce and jump on another. I let the expression vary, just like emotional states. I am now more true to myself. Sometimes it produces uneven production, but it doesn’t bother me. This is how I keep the expression fresh. I keep trying something new and sometimes it surprises me. Nowadays I am inspired by shadows, reflections, time, water and momentum. However, these ”quiet” themes do not mean that my works are calm. This contradiction is one driving force behind my work. I don’t see the end result in advance. It will come what is to come.

Asiat, jotka haluan unohtaa / The things I want to forget 160 x 122 cm öljyväri / oil 2020


Merja Hujo

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/hujo-merja Asun ja työskentelen Helsingissä. Olen pääasiallisesti taidemaalari mutta työskentelen vallattomasti muillakin tekniikoilla ja materiaaleilla. Tämä vuosi on ollut melko erilainen koskien taiteellista työskentelyäni. Ihmisiä on taas alkanut ilmaantua teoksiini. Tunnen seikkailevani jossain ajattomuuden tilassa, jossa menneisyys kohtaa nykyisyyden ilman selkeää aikaa tai paikkaa.

I am mainly a painter but I also work freely with other techniques. This year has been fairly different concerning my artistic work. People have started to appear in my paintings again. It feels like having an adventure in some kind of timeless state without clear time or space. A space where the past meets the present. I was born in Helsinki but I have been studying and working in London for six years in 1980’s. At the moment I am based in Helsinki.

Profile photo by Jaana Paretskoi

Pääsiäinen Johann Sebastianin kanssa / Spending an Easter with Johann Sebastian 119 x 109 cm tempera ja öljy 2020


Minna Herrala

www.minnaherrala.com On mieleltään utelias ja perinteisiä totuuksia kyseenalaistava kuvataiteilija. Herralaa kiinnostavat erityisesti eläinetiikkaan, ilmastonmuutokseen, ihmisten käyttäytymiseen ja ihmisten eriarvoistumiseen liittyvät kysymykset. Hän käsittelee asioita empaattisesti , tutkivasti ja toisinaan myös huumorin kautta. Herrala valitsee työskentelytekniikan ideansa mukaan. Kuten hän sanoo, työskentelytekniikka vain palvelee Ideaa. Hän tekniikoitaan ovat mm maalaus, valokuva, installaatiot, piirustus,monotypiat ja sekatekniikat. Herralan teokset ovat täynnä symboliikkaa ja viittauksia ympäröivään yhteiskuntaan sekä politiikkaan.

Minna Herrala is a Finnish artist whose creativity stems from an exploring and thoughtful stance on life. Having years of broad experience in the field of painting, she has also created notable works utilising various other mediums, including photography, installations and drawings. Yet, as she says, the medium only works to serve the idea. Herrala’s works are full of symbols and references to the world around us as she perceives it. Human interaction and behaviour, animal rights and commentary on politics and ethics are found in Herrala’s works - but recently, above all else - it has been the concept of Empathy that has been under the artist’s scrutiny. Epitaph II 170 x 90 cm akryyli / acrylic 2018


Nina Wiskari

kuvataiteilija / visual artist ninawiskari@gmail.com Nina Wiskari, syntynyt Helsingissä, kuvataiteilija, asuu ja työskentelee Tuusulassa. Maalaan teemaan sopivilla tekniikoilla, usein esittävällä tavalla. Viime vuosina olen tehnyt minimalistisia asetelmia, joissa on suomalaisia vanhoja astioita, esineitä ja lempiyrttikukkia (Achillea Millefolium). Näillä maalauksilla tallennan suomalaista kulttuurihistoriaa. Toisinaan täydennän teoskokonaisuutta installaatiolla. Taidegrafiikassa minua inspiroi etenkin puupiirros sekä carborundum, monotypia. Jälkimmäinen tekniikka sallii mielikuvituksen, alitajunnan sekä käden yhteistoiminnan. Onnistunut vedos yllättää aina tekijänsä. Samalla kuvalaatalla vedostettaessa, syntyy tunnetilasta riippuen aina erilaista ja värikylläistä jälkeä. Teosteni tematiikkaan ja värimaailmaan, vaikuttavat maailman tapahtumat, luonnon ja ympäristön rajut muutokset, sekä omat kokemukset.

Nina Wiskari, born in Helsinki, visual artist, lives and works in Tuusula Finland. I paint with techniques appropriate to the theme, often in a figurative way. In recent years, I have done minimalist still lifes with old Finnish dishes, objects and favorite herb flowers (Achillea Millefolium). In this way I record Finnish cultural history. Sometimes I complete the work with an installation. In art graphics I was particularly inspired by the woodcut and the carborundum monotype printmaking. The latter technique allows the imagination, the subconscious and the hand to work together. A successful print always surprises its creator. When printed on the same image plate, depending on your emotional state, you always get a different and saturated mark. The themes and colors of my works are influenced by world events, dramatic changes in nature and the environment, and my own experiences. Kun kuudes lapsenlapsi syntyi / When The Sixth Grandchild Was Born 2017


Paula Mikkilä

www.paulamikkila.fi www.instagram.com/paulakyllikkimikkila/ Olen ollut päätoiminen kuvataiteilija nyt muutaman vuoden. Ennen sitä nelisenkymmentä vuotta vierähti opetustyössä. Merkittävän osan luovuushetkistäni jaoin luokkahuoneessa lasten ja nuorten kanssa. Taidematkat, maalaaminen ja viimeisinä vuosina erityisesti kuvanveisto kulkivat päivätyöni rinnalla. Pronssiveistoksillani olen ottanut osaa moniin valtakunnallisiin jurytettyihin yhteisnäyttelyihin ja pitänyt myös yksityisnäyttelyitä. Taideyhdistystoiminnassa olin mukana kymmenisen vuotta, joista pari puheenjohtajana. Nyt suuntaan kaiken luomisvimmani yksinomaan taiteeseeni. Pronssivalussa on monta työvaihetta, ja siksi veistoksia syntyy vain muutama vuodessa.Työ on raskasta mutta palkitsevaa, aivan kuten itse materiaali. Teokseni aiheet ammennan kodista, luonnosta, ihmisistä ja eläimistä.Veistokseni synnyttävät tarinoita ja satuja, jotka alkavat elää omaa mielikuvituksellista elämäänsä. Taiteilijan aika kuluu siivillä. Ehkäpä siksi moni pronssihahmoni on saanut siivet selkäänsä. Viimeisessä yksityisnäyttelyssäni yhdistin vanhoja valokuvia veistoksiini. Lasi ja pronssi sopivat oivasti yhteen. Pitsinen pinta antaa raskaimmallekin veistokselle sipauksen keveyttä. Taiteeseeni voit tutustua Instagramissa (@paulakyllikkimikkila) tai kotisivuillani, josta löydät myös CV:ni. I have been a full-time visual artist for some years now. Before that I worked as a primary school teacher for some forty years. That means I shared a great deal of my creative moments with children and teen-agers. Alongside my work I travelled on art trips, painted, and in particular in the last years immersed myself in the art of sculpture. My bronze sculptures have featured in a number of juried joined exhibitions as well as in individual exhibitions in Finland. I was also active in art societies for about a decade – of which two years as the chair. But now I direct all my creative energy exclusively towards my art. Bronze casting has a number of steps, which means that you can only produce a few sculptures a year. Working on bronze is hard but rewarding, like the material itself. My art work is inspired by the home, nature, people, and animals. My sculptures bring about stories and fairly-tales that take on an imaginative life of their own. For an artist, time flies. Perhaps that is also why many of my bronze figures have acquired wings. In my latest individual exhibition, I merged old photographs with my sculptures. Glass and bronze go very nicely together. A lacy surface gives a light touch even to the heaviest of sculptures. You can learn more about my art on Instagram (@paulakyllikkimikkila) or on my home page where you can also find my CV.

Kuollut aiti ja lapsi / Dead Mother And Her Children 20/30/8 cm pronssi / bronze 2017


Piippa Mutikainen

Teos taustalla on ”Rakkauden kiertotiet” 2020

Visual artist www.piippamutikainen.com Olen kuvataiteilija Piippa Mutikainen. Asun ja työskentelen Jämsässä. Kuulun Jyväskylän taiteilijaseuraan. Oma työhuoneeni Pikku Galleria on ollut myös kesägalleria 16 vuotta. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto, kaikkine vivahteineen, etenkin linnut ja äänet. Olen kuvannut teoksissani myös paljon naiseutta ja naisena olemista, sen kimallusta ja kipupisteitä. Tällä hetkellä elän omaa kultakauttani ja sen myötä teoksiini on löytynyt lehtikulta. Maalaukset, esinekoosteet ja installaatiot vuorottelevat. Käytän ilmaisukeinona myös valokuvausta. I am a visual artist Piippa Mutikainen.. I live and work in Jämsä. I’m a member of the Jyväskylä Artists’ Association. My studio Little Galleria has also been a summer gallery for 16 years. Things that are important to me are nature, with all its nuances, especially birds and sounds. I have visualised in my works also a lot of femininity and womanhood, its sparkles and pains. Currently, I live in my own golden age and with that, leaf gold has found its way into my artwork. Paintings, assemblages and installations rotate. I also use photography as a means of expression.

Maan antimet / Treats Of The Garden 100 cm akryyli ja lehtikulta / acrylic and leaf gold 2019


Päivi Kukkasniemi

www.paivikukkasniemi.com

Vain yksi asia elämässä on pysyvää. Kaikki muuttuu. Päivi Kukkasniemi osallistuu BELA Biennaaliin kahdella maalauksella, jotka muodostavat kokonaisuuden: Kaikki muuttuu I ja Kaikki muuttuu II Kun Kukkasniemi maalaa, hän antaa tunteiden, kehon, viettien ja impulssien ohjata katseen toimiessa johtajana. Hän luottaa maalauksen kielen olevan riittävän kuuluva ilman selityksiä tai sanoja.

Only one thing in life is constant. Everything changes. Päivi Kukkasniemi participates to BELA Biennial with two paintings which form a whole: Everything Changes I and Everything Changes II. When Kukkasniemi paints, she lets emotions, body, impulses and instincts prevail while the eyes act as a leader. She trusts that the language of the painting is strong enough without explanations or words.

Kaikki muuttuu II 81 x 122 akryyli mdf-levylle 2019

Kaikki muuttuu I 57 x 122 akryyli mdf-levylle 2019


Päivyt Niemeläinen www.paivytniemelainen.fi pniemelainen@yahoo.com

Yö, 2019, 81 x 90 cm. Olen tehnyt vuodesta 2005 alkaen kollaasiteoksia (ensimmäinen näyttely: Galleria Nunes 2005). Kollaasitekniikkaa olen kehitellyt etenemään plastisuuteen, pintamuotorakenteiseksi. Töihini käytän mieluiten kierrätysmateriaaleja, joissa on jo mukana ihmisen käden jälki. Silloin materiaali muotoutuu helpommin haluamallani tavalla. Useimmiten teen rakenteelliset kollaasini kuitulevylle puupohjaisista materiaaleista, pahvista, kartongista, papereista. Värit töihini saan itse tekemilläni maaleilla, toisinaan myös öljyväreillä. Menetelmä on hidas ja monivaiheinen. Se edellyttää kunnollista kuivumista eri työvaiheiden välillä. Koen sen antoisana, koska tekniikka on ”rajaton”, myös kokojen suhteen. Kun työhuoneeni tila rajoittaa teosteni kokoa, niin teen niitä osina, ja nämä osat voivat muodostaa vierekkäin ripustettuina kookkaitakin töitä. NIGHT, 2019, 81 x 90 cm. My chosen medium is collage on hardboard, painted with self-made paints and oil paints. The use of pastel colors is intended to touch the forces of universe, to be like a window into space, where emotions manifest themselves.

Yö / Night 81 x 90 cm kollaasi kovalevylle 2019


Reijo Puranen

reijo.puranen@gmail.com www.emikratti.com Olen Pellossa, Lapissa syntynyt, nykyisin Hyvinkäällä asuva kuvataiteilija. Piirtäminen ja ympäristötaide ovat minulle mieluisimpia ilmaisumuotoja. Piirrän sarjoittain, viimeksi surrealistisia piirustuksia sarjaan: Niin metsä vastaa. Minua kiinnostaa kovasti aika ihmisen sukupuuton jälkeen, millaista mahtaa olla elämä puhtaassa luonnossa. Olen myös järjestänyt kesänäyttelyitä Pellossa, ARTakatie, johon olen kutsunut suomalaisia nykytaiteilijoita. Samoin olen yhtenä ollut järjestämässä ympäristötaidenäyttelyä, Palas Taidepolku, Hyvinkäällä. Kotisivuillani; www.emikratti.com on CV ja kuvia teoksistani.

I’m a visual artist, born in Pello, Lapland, nowadays I live at Hyvinkää. Drawing and enviromental art are the forms of expression I enjoy the most. I draw as series, latest series is called; ”So the Forest Answers”. I am very interested about the time after humans have gone to extinction, what would life be like in pure nature. I’ve also organized summer exhibitions at Pello, ARTakatie, in which I have invited Finnish contemporary artists. Also I have been part of organizing enviromental art exhibition; Palas Art Path at Hyvinkää. From my homepage; www.emikratti.com you can find my CV and images of my artwork.

Krusifiksi / Crucifix 100 x 70 cm lyijy- ja värikynät 2020


Riikka Ahlfors

www.riikkaahlfors.com “Riikka Ahlfors on kuvataideakatemiasta maisteriksi valmistunut kuvataiteilija, joka teki kandiopintonsa Kanadassa. Hän maalaa öljymaalauksia, joissa realistinen tila pelkistyy muodoiksi ja väreiksi. Hänen irtonainen tyylinsä luo teoksiin keveyttä. Teokset sitoutuvat vahvasti abstraktin maalaustaiteen perinteeseen, mutta niiden maalausjälki on leikkisää eikä ryppyotsaista.” – Veikko Halmetoja, 2019

“Riikka Ahlfors is a visual artist who has graduated as Master of Fine Arts from the Finnish Academy for the Fine Arts. She did her Bachelor studies in York University, Toronto, Canada. Her oil paintings depict realistic spaces that are constructed and abstracted as forms and colours. Her spacious style creates lightness to her works. The playful art works are strongly situated in the tradition of abstract painting.” – Veikko Halmetoja, 2019 (transl. R. Ahlfors)

Twiglin 145 x 186 cm öljy kankaalle / oil on canvas 2019


Seppo Lagom Maalaukseni ovat sidoksissa luontoon, niiden rakenne syntyy alitajunnan kautta tietoiseen minääni, jossa niitä käsittelen ja piirrän luonnoskirjoihin näkyväksi. Nämä kuvat ovat tärkeitä minulle, koska saan nähdä sisäisiä näkemyksiäni kuvina, ne ovat kuin käsikirjoituksia puheen pitäjälle. Pidän luonnossa liikkumisesta, siksi muutimme maaseudulle vuosia sitten, täällä näkee valon ja värien muutokset varjoja unohtamatta. Luonnoskirjoihin syntyneitä kuvia en käytä teoksieni pohjana, vaan aloitan maalata teosta suoraan spontaanisti omasta sielustani, jota olen ruokkinut luonnossa tekemieni havaintojen siivittäminä. Aihemaailma on muuttunut enemmän kohti abstraktia ilmaisua. Nämä näyttelyyn syntyneet maalaukset olen tehnyt tänä keväänä.

My paintings are tied to nature, their structure is created through the subconscious into my conscious self, where I process them and draw them for display in sketchbooks. These pictures are important to me because. I get to see my inner views in pictures, they are like manuscripts to a speaker. I like moving around in nature, that is why we moved to the countryside years ago, here you can see the changes in light and colours without forgetting the shadows. I do not use the pictures created in sketchbooks in my works basis, but to begin to paint spontaneously directly from my own soul, which have nourished winged by my observations in nature. The subject world has changed more towards abstract expression. These paintings for this exhibition I have done this spring.

Toscanan muistoja / Memories of Toscana 19 x 19 cm öjypastelli paperille / oil pastel on paper 2020


Sirkka Laakkonen

www.sirkkalaakkonen.fi www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2727

Miten maalaan Maalaamiseen liittyy aina riski siitä, miten onnistun saamaan jotain konkreettista hyvää mielestäni ja sielustani, sisimmästäni. Lähtökohtana saattaa olla jokin, mitä olen nähnyt, kokenut, pelkkä ajatus tai uni. Maalaan kaikenlaista omasta maailmastani, pientä ja suurta. Muotokuvan ihmisestä, muotokuvan kukasta. Kumpaankin yritän luoda sielun. Maalaan tunteella pieniä kertomuksia. Maalaamista voi verrata kirjoittamiseen tai säveltämiseen, kertomista asiasta jollekin toiselle omalla ilmaisullaan, omalla kielellään, maalaamisen kielellä. Onnistumisen tunne on aina jokaisella kerralla hieno ja uusia ideoita synnyttävä. Taide on kansainvälinen kieli, se yhdistää ihmiset riippumatta siitä, mistä päin maailmaa kukin on kotoisin. Olen osallistunut viime vuosina aktiivisesti ulkomaisten gallerioiden ja yhdistysten näyttelyihin. Olen myös mukana monessa ulkomaisessa julkaisussa, joista merkittävin on ”ATLANTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA” - DE AGOSTINI EDITORE.

Tunnustus, Biennale Milano, Kansainvälinen taiteilijatapaaminen, 11. – 15. lokakuuta, Brera Siten luona Milanossa esittäjä, Vittorio Sgarbi Sirkka Laakkonen on taidemaalari, jonka ilmiselvä lahjakkuus koostuu tietämyksestä ja opituista taidoista, joista hän on halunnut koota yhteen tekniikat inspiraation kanssa ja tuoda niihin sielun innoituksen, jonka kaikki taiteilijat hyvin tuntevat. Hän maalaa vahvoin värivalinnoin kukka-aiheita, ihmisiä ja kotitalouskäyttöön tarkoitettuja elementtejä, joiden tarkoitus ei ole olla vain koristelua vaan käsitellä sellaisia merkityksiä, jotka tuovat näkyväksi näkymättömät katoavat tunteet, tunteiden voimakkuuden. Siksi Sirkka Laakkonen ei ole vain lahjakkuus, hänellä on lahja, joka harvoin löytyy taiteilijalta, armolahja. Professori Alberto D´Atanasio Museo Modiglianin ja taidehistorian johtaja

How I paint There is always a risk of failure when trying to create something new . The inspiration may be a thing I have experienced, seen or just a dream. I paint the world around me, large or small objects. Portraits of people or flowers, having feelings and telling their own, small stories. My painting can be be compared to writing a book or composing music. Telling stories with my own media, own language art painting. If and when I like the tresult it makes me happy and the flow of new ideas continue. Art is an international language, it connects people no matter where they come from. Since 2009 I have been invited to and participated at art exhibitions in various countries in Europe, also in China and Canada.

Vanhat vaasit / Old Vases 100 x 100 cm öljy kankaalle / oil on canvas 2014


Tarja Tella

kuvataiteilija, taidemaalari, yhteisötaiteilija tarjamarittatella@gmail.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi https://bioartsociety.fi syntymäpaikka: Imatra asuinpaikka: Joensuu

Maalaan, piirrän ja valokuvaan/ +video (pääasiassa dokumentoinnin välineenä). Ajattelen maalaamista ja maalausprosessia itsereflektiona ja vuorovaikutuksena niin, että myös työstyvä maalaus on osapuolena tapahtuvassa, oikeastaan subjekti. Maalaaminen fyysisenä tapahtumana on kehoa hyödyntävää että kuormittavaa. Koen, että maalatessa työskentely tapahtuu mielen ja aistien sekä kehon kautta. Fyysisyys on osa ilmaisua. Valokuvani ja videoiden still -kuvat ovat tallentamista tai maalauksenomaista kokemuksen ilmaisua. Valokuvista ja niiden sisällöistä muodostuu myös lyhyitä tai vuosien kestoisia prosesseja ja sarjoja. Pitkäkestoisimpia prosesseja kutsun sisältöjensä rakentumisen takia prosessitaideteoksiksi, jotka dokumentoituvat valokuvissa. Piirtäminen erilaisilla viivaa tekevillä välineillä erilaisille materiaaleille on pienimuotoista ja henkilökohtaisempaa, hiljaisempaa ilmaisua. Erilaiset sosiaaliset tilanteet, yhteisötaide, haastavat minussa sosiaalisuuteen ja vaikuttamiseen pyrkiviä puoliani. Henkilökohtaisesti merkityksellisiä yhteiskunnallisia asioita minulle ovat ympäristönsuojelulliset, ekologiset, sisällöt ja alkuperäiskansojen sekä etnisten vähemmistöjen oikeuksien tukeminen. Toisin sanottuna ihmisen paikan ymmärtäminen osana ympäröivää ekosysteemiä - ja ihmisyhteisöjen toimintakyvyn säilymisen mahdollistuminen - velvoittaa henkilökohtaista egon tarkastelua, ja nöyrtymistä.

I´m a painter, visual artist and community artist. I live and work in Joensuu in the eastern part of Finland. My mainly working manuals are oilcolor, drawing and fotographing. In last years I´ve painted with oil on plexy glass, metal plate and canvas. Drawing means me almost all possible matherials and tools with which I can make a line on f.ex. paper, fabric, glass or metal plate. Fotographs I make in small or larger series. I have some long term art processes which I documentate with foto or video. For example Jänis - The Hare (2002- ), Punaista viivaa/ The Red Line (2002- ) and Värikartta/ The Color Map (2002-2017). The latest foto series are Human x and Yellow - Grey, which started in year 2017. Painting with oilcolor is the most personally manual for me. I operate with it also without tools with pale hands and fingers. While working in this way I can feel the temperature and flexibility of oil and oilcolor and the painting`s base matherial. In the other hand f.ex. a biger painting can be a companion in the painting process. My opinion is that paintig is rather physical activity because I use my whole body, muscles and of course brains and nervous system in same time I handle with my conscious and unconscious mind, thoughts and feelings. More information, CV and fotos in the websites of Register of the Artists` Association of Finland: https://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi https://bioartsociety.fi In Darkness valokuva alumiinille / photograph on aluminium 90 x 70 cm 1/3, 2019


Taru Tomperi

www.tarutomperi.fi www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi Member of Finnish Painters Union Abstraktio antaa minulle suurimman ilmaisuvapauden. Maalausteni sisällöt pulppuavat mentaaliselta tasolta. Uskon, että se mieliala, tunnelma, kokemus tai mahdollisesti ongelma, joka maalaamishetkellä on kiteytynyt teoksen ilmiasuun, voi jollain tavoin välittyä katsojalle hänen omaan kontekstinsä suodattamana. Töitäni voi ja saa tulkita monella tavalla. En halua kuvittaa tunteitani, enkä kertoa sormella osoittaen syvimmistä ajatuksistani ja vaikuttavimmista kokemuksistani. Haluan maalata niitä. Maalaukseni saattavat olla hiljaisen vähäeleisiä tai rajuun liikkeeseen perustuvia. Myös väriasteikko määrittää sisältöä. Sekin saattaa olla neutraali tai voimakkaasti värillinen. Voimakkaat väri- ja/tai valöörikontrastit kuljettavat usein tarinaa, joka liikkuu figuratiivisen ja abstraktin rajoilla tai on täysin abstrakti. Teosteni teema on käteni jälki, maalaustapani.

Taru Tomperi is visual artist, painter and teacher of visual arts. She has had several individual exhibitions and participated over hundred group exhibitions in Finland and in other countries. She mostly use aquarelle technique nowadays. Her interest towards watercolour was awakened partly through the possibilities that lie in this technique. The challenge of the technique is huge, but the reward can be as well. Water and pigment often react in an unexpected way with each other due to the changing factors in the way of working. The final result is influenced by e.g. the proportion of the colour and water, their relationship to each another, quickly changing wetness of the painting surface and the temperature of the surrounding. Taru´s pictures often move between the abstract and realistic. The themes arise out of her inner world and experiences. They sometimes change in her mind to unidentifiable forms. The works can be interpreted in many different ways. Every intepretation is equally right.

Runollinen keskustelu / Poetic Conversation 140 x 113 cm vesiväri / watercolour 2019


Tytti Götsch

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi Lapsena katselin usein Punakardinaalin kuvaa Luonnon Kultainen Kirja-teoksessa. Yllättäen linnun hahmo ilmestyi uudelleen silmieni eteen pari vuotta sitten – juuri samoihin aikoihin, kun olin alkanut tutkia tähtilinnoitusten pohjapiirustuksia... Näin teokseni usein syntyvät. Vaeltelen aiheissani kuin erilaisissa huoneissa tai tiloissa, poimien matkan varrelta aina joitakin tärkeiltä tuntuvia kappaleita mukaani. Myöhemmin usein huomaan, että poimimani palaset ovatkin ehkä palapelin osia, joihin jostakin toisesta huoneesta saatan löytää yhteen sopivia paloja...

When I was little I often watched an image of the Red Cardinal in a book called The Golden Book of Nature. Surprisingly the silhouette of the bird returned to my mind a couple of years ago – during a time when I was studying plans of star fortresses... My works are often born like this. I wander inside themes and subjects as if I moved inside rooms and spaces- picking meaningful looking pieces from here and there to carry with me. Later on I often notice that the pieces I took are maybe parts of a puzzle, to which I ́ll find adaptible pieces in another room...

Henkilö- ja teoskuvan valokuvaus: Tomi Kallio Photographs by Tomi Kallio

Bastion No 1. / Linnoitus No 1. 67 x 67 cm akryyli + sekatekniikka / acrylics + mixed media 2020


Valokuvannut Raakel Kuukka

Ulla-Maija Vaittinen

www.ulla-maijavaittinen.fi www. ulla-maijavaittinen@gmail.com Lasten kohtalot eripuolilla maailmaa ovat olleet viimevuosina teosteni keskiössä. Teosten sisältönä on ollut halu keskustella kuvieni välityksellä lasten kohtaloista. Symboleina teoksissani olen käyttänyt keinuja. Ympäri maailmaa tyhjiksi jääneet keinut keinuvat edelleen varjoissa ja valoissa sekä pyhinä että pahoina muistoina. Kuvieni keinut ovat symboleja lapsien elämästä tässä kaoottisessa maailmassa. Jäävätkö keinut tyhjiksi vai löytävätkö ne uudet keinujat. Teokset ovat toteutettu valokuvavedoksina ja kollaaseina. Korona kevät 2020 on laajentanut teosteni sisältöä ja muuttanut niiden tekniikkaa. Nyt ne ovat ekspressionistisia maalauksia pleksilasille. Lastenkohtalot ovat edelleen mukana teoksissani mutta nyt ne ovat saaneet laajemman sisällön. Ulla-maija Vaittinen on opiskellut Taideteollisessa oppilaitoksessa ja Taideteollisessa Korkeakoulussa nykyisessä Aalto Yliopistossa. Vaittinen elää ja työskentelee Helsingissä. My current works reflect on the position of children in this violent and chaotic world. Around the world abandoned swings swing away in light as well as in shadow as symbols of both dark and sacred memories. These images of empty swings symbolise the lives of our children in the world of today. Will they ever be used again or will they remain abandoned? Ulla-Maija Vaittinen first exhibited at the National Youth Exhibition in 1972. Since then she has participated in several group and solo exhibitions. Her techniques vary from works in bronze, graphics, painting, installations, videos, frottage technique, readymade and enviromental works. Her most recent works have been videos and photograph collages. Corona Spring 2020 has expanded the content and technology of works. Ulla-Maijas motto is: Art may not change the world, but it can impact people´s emotions and their way of thinking and arise discussion. Vaittinen has studied at Art Industrial High School of Helsinki, now called Aalto University. She has taught visual arts in many sectors since year 1979. Vaittinen is a member of many Art societies. Ulla-Maija Vaittinen lives and works in Helsinki, Finland.

Spring 2020 73 x 37 cm akryylimaali pleksilasille / acrylic painting for plexiglass 2020


Ursula Kianto

ursul.tapsa@gmail.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/en/artists/1848 Olen Vapaasta Taidekoulusta v. 1989 valmistunut helsinkiläinen taidemaalari, kesäisin eteläkarjalainen. Olen pitänyt lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla, usein yhdessä myös vuonna 2018 kuolleen mieheni taidemaalari Tapio Lötjösen kanssa. Aloitan maalaamisen yksittäisen öljyvärin valinnalla. Lisään värejä ja muotoja ilman ajatuksia tai aihetta. Annan tilaa kokeilulle ja sattumalle. Maalaaminen merkitsee minulle vapautta, alitajuista seikkailua, iloakin, sekä yhteyttä luontoon.

I live and work in Helsinki, but I am spending the summers in South Karelia. I have held numerous private exhibitions and have participated in joint and group exhibitions both at home and abroad, often with my husband, painter Tapio Lötjönen, dead year 2018. For me painting is freedom, meditation, playing, harmony with nature and adventure in subconscious.

Adventurers / Seikkailijat 110 x 81 cm oil on canvas 2019 - 2020


Wilma Touru

kuvataiteilija, visual artist www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/en/artists/1786 Maalausprosessi on Wilma Tourulle kehollisesti kokonaisvaltaista työtä. Maalausten intensiteetti ja taiteilijan läsnäolo teoksissa on aistittavissa ja tunnistettavissa. Maalaaminen on luonnollinen valinta, jolla Wilma Touru puhuttelee ihmistä; sen perusta on itsekoetussa elämässä. Spontaani, intuitiivinen ote on olennaista maalausprosessissa.

To Wilma Touru the painting process is holistic, involving all aspects of her being. The intensity of the artist’s paintings and her presence in the works is both sensed and recognised. Painting is a natural choice for Wilma Touru, through which she speaks to people, based on her own life’s experiences. A spontaneous, intuitive approach is essential to her as an artist.

Kevättuuli / Spring Wind 60 x 60 cm acrylic on canvas 2018


Profile for Helena

BELA Biennial 2021  

BELA Biennial was transferred to 2021 because Covid -19 and will be held in Helsinki at Cable Factory 15.7. -14.8.2021. This version will...

BELA Biennial 2021  

BELA Biennial was transferred to 2021 because Covid -19 and will be held in Helsinki at Cable Factory 15.7. -14.8.2021. This version will...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded