Värt att veta om honung - version 6 | Broschyr för honungsförsäljning

Page 1

Värt att veta om

HONUNG


FRÅN BLOMMA

Nektar och pollen. Blommornas nektar och pollen är belöningen för binas pollineringsarbete. I nektarn som bina samlat finns också pollen från blommorna. På så vis kan man spåra vilka blommor bina har besökt. Honungsbin. Bina omvandlar nektarn till det vi kallar honung och den lagras i binas vaxkakor. Biodlare. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.

Honung - en ren kt! naturprodu

Broschyr för honungsförsäljning.


A TILL BORD

Slungning, silning och rörning. Biodlaren avlägsnar vaxlocken och placerar vaxkakorna i en centrifug – en honungsslunga. I den slungas honungen ur vaxkakorna av centrifugalkraften. Därefter silas honungen så den blir fri från vax och främmande partiklar. Då har man fått nyslungad honung. Den är alltid flytande. Vaxkakorna sätts tillbaka i bikupan för att fyllas med honung på nytt. I honungen bildas efterhand kristaller. Hög halt av druvsocker ger snabb kristallisation. För att få en smörig, jämn och mjuk konsistens rör biodlaren honungen. Det kan ske ett par gånger om dagen, tills honungen blir tjockflytande och ogenomskinlig. Slutligen tappas honungen på burk. Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


HUR NEKTAR BL Av ca 3 kg nektar... Frukt- och druvsocker Rörsocker och övriga sockerarter Mineraler, enzymer mm.

Vatten

I binas fodersaftkörtlar produceras enzymer som omvandlar rörsocker till frukt- och druvsocker. Nektarn placeras i vaxkakorna och i kupvärmen reducerar bina vattenhalten från ett snitt på 75% till under 20%. Broschyr för honungsförsäljning.


LIR HONUNG

...blir det 1 kg honung Frukt- och druvsocker Rörsocker och övriga sockerarter Mineraler, enzymer mm. Vatten

I honung finns värdefullt protein i form av pollen. Det kan vara 1.500 – 10.000 pollenkorn per gram honung. Genom undersökning i mikroskop kan man se vilka växter honungen kommer från. Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


VAD INNEHÅLL Vad svensk sommarhonung kan innehålla. Förutom högvärdigt frukt- och druvsocker finns mineraler och enzymer som hjälper till i vår matsmältning. Diastas bryter ner stärkelse, invertas bryter ner socker och glukosoxidas omvandlar druvsocker till väteperoxid och glukonsyra. Båda ämnena är bakteriedödande och bekräftar honungens positiva verkan mot förkylningar förorsakade av bakterier. Dock inte mot virus. DRUVSOCKER (Glukos) ca 30% FRUKTSOCKER (Fruktos) ca 40% VATTEN ca 17% SAMMANSATTA SOCKERARTER ca 10%

ENZYMER (Fermenter) Glukosoxidas Fosfatas Invertas Diastas Katalas

VITAMINER MINERALER Vitamin C Kalium Vitamin B1 Natrium Vitamin B2Kalcium komplex Fosfor Vitamin B6 Svavel Vitamin H Klor Järn Magnesium och andra spårelement

ENZYMER, VITAMINER, MINERALER MM. ca 3 % Broschyr för honungsförsäljning.


LER HONUNG? Näringsdeklaration 100 gram honung utan tillsatser: Energi

Hushållssocker av sockerbetor eller sockerrör innehåller endast tomma kalorier, inget annat. Jämför med honung! SYROR AMINOHORMON/ Glukonsyra SYROR TRANS­ och andra Prolin MITTER organiska Leucin/IsoAcetylkolin syror leucin t.ex. äppel-, Asparaginsyra citron- och Glutaminsyra mjölksyra Penylanalin Threonin Alanin Arginin Histidin Glycin Lysin Serin Valin Cystein

1340 kj (320 kcal)

Fett varav mättat fett

Kolhydrat varav sockerarter Protein Salt

0g 0g

83 g 83 g 0g 0g

INHIBINER AROMFlavonoider ÄMNEN Glukosoxi- Karbonsyror das/ och estrar väteperoxid t.ex. och andra fenylättik– baktericider syre-estrar

Honung är ! t nyttigt och got

Källa: Edmund Herold, Heilwerte aus dem Bienenvolk. Eva Crane, Honung.

Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


FLYTANDE ELLER

Nyslungad, flytande honung från blomtyp med hög fruktsockerhalt.

Fast honung från blomtyp med hög druvsockerhalt.

• Har i regel mörkare färg • Kristalliserar långsamt • Får lätt grova kristaller

• Har i regel ljus färg • Kristalliserar snabbt • Har finare kristaller Broschyr för honungsförsäljning.


R FAST I nordisk honung bildas kristaller. Nyslungad honung är alltid flytande. Förr eller senare bildas kristaller i honungen och den får fast konsistens. Hög druvsockerhalt påskyndar den här naturliga processen. Honung med fast konsistens (kristalliserad) kan lätt smältas igen i varmt vattenbad eller under en kort tid i mikrovågsugn. En tumregel är: Ljusa honungssorter har hög druvsockerhalt och kristalliserar snabbt. Mörka honungssorter har hög andel fruktsocker och kristalliserar långsamt. Understiger halten druvsocker 25% så kristalliseras inte honungen. Exempelvis honung från klockljung, som växer på myrar i södra Sverige, kristalliserar inte på flera år. För honung brukar man ange en hållbarhet på ca 2-3 år i oöppnad förpackning. Men sannorlikt håller den sig mycket längre. Långtidsförvara alltid honung mörkt och svalt. Flytande honung kan vara värmebehandlad. Upphettas honung över 85°C förblir den flytande men förlorar sina viktiga enzymer och sina bakteriedödande egenskaper. Ordet honung är skyddat genom ett EU-direktiv och får endast användas på produkter som har sitt ursprung i söta ämnen som bin samlat i naturen. Tillsats av fruktsocker och vatten gör att den inte får kallas honung.

Gör fast honung flytande Värm honungsburken i vattenbad eller kort tid i mikrovågsugn utan lock. Värm till max 35-45° för att inte förstöra nyttiga enzymer i honungen.

Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


ALLMÄNNA SO Blomsterhonung. En allmän beteckning för honung som kommer från blommor, blommande träd och buskar. Bladhonung/Skogshonung. Bladhonung kallas även dagghonung eller skogshonung. Den har sitt ursprung i ett flertal trädarter som angrips av bladlöss. Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av bin. Den söta vätskan kal�las honungsdagg. Skoghonung kallas även honung som skördas i skogsområden, av nektar från t.ex. lingon, blåbär, hallon, ljung mm. Försommarhonung. Honung av vårens tidigaste dragväxter t ex sälg, fruktträd, bärbuskar, maskrosor, höstoljeväxter, lingon och blåbär. Denna honung äter bina för det mesta upp själva under uppbyggnaden av bisamhället. Finns raps i närheten av bigården kan emellertid skörden från den bli betydande. Högsommarhonung. Ger som regel årets största skörd. Viktiga dragväxter är våroljeväxter, klöver, hallon, tistel, rallarros, lind m.fl. Sensommarhonung/Hösthonung. I skogs- och vissa kustlandskap skördas ljunghonung. Man kan få en bra skörd av bladhonung vid en sen värmebölja med kraftiga bladlusangrepp. Broschyr för honungsförsäljning.


ORTER

mor Sommarens bloomlika ger honungen rg! smak och fä Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


HONUNG FRÅN

Här är några exempel på blomspecifik sorthonung. För att honungen skall få namn efter blomsort krävs en pollen­halt på över 50% från blomman. För allmänna beteckningar som t.ex. ”Hösthonung med ljung” räcker det med 30% från respektive blomsort. Det ger oftast en tydlig smak och lukt (arom) av blomman. Maskroshonung Extra smakrik, aromatisk. Färg: halmfärgad. Klöverhonung Mild, ej aromatisk. Färg: gulvit. Ljunghonung Extra smakrik, aromatisk. Färg: brun. Broschyr för honungsförsäljning.


N BLOMSORT

Hallonhonung Smakrik, ej aromatisk. Färg: gulvit. Lindhonung Extra smakrik, frisk, aromatisk. Färg: ljusgul. Rapshonung Mild, ej aromatisk. Färg: nästan vit. Rallaroshonung (ej i bild) Smakrik, ej aromatisk. Färg: ljusgul.

Smaksatt av naturen!

Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


Välj snveunnsgk! ho

En naturvara rik på smakupplevelser. Svensk honung har av tradition varit en standardhonung. En standard som angivits av Sveriges biodlare för att till­godose krav på kvalitet. Handeln har krävt en produkt som är lika i smak, doft och färg år från år. Därför har de stora uppköparna blandat all honung till en ”rikshonung”. Nu efterfrågas närproducerat och ekologiskt. Kvalitets­honung från region och blomsort ger oss smakupplevelser vi tidigare gått miste om. Ökad mångfald i din hembygd. Hundratals växt- och djurarter och inte minst vi människor är beroende av binas arbete. Honungsbiet är naturens bästa pollinatör. Pollineringsvärdet bedöms vara mellan 15-150 gånger högre än honungsvärdet. Binas arbete är gratis, men Biodlaren som sköter dem ska leva på honungen. Köp därför svensk lokalt producerad honung – smaksatt av naturen. Din lokala biodlare hittar du på alltombiodling.se/biodlare Broschyr för honungsförsäljning.


MER ÄN HONUNG Många biodlare säljer förutom honung även smaksatt honung, bivax, pollen, propolis, pollineringstjänster, hygienprodukter, biodlingsredskap, bisamhällen mm. Fråga din lokala biodlare. Bipollen Bipollen är rikt på livsviktiga proteiner och mineraler. Det säljs torkat eller färskt och äts direkt med sked elller på t.ex. müsli och sallader. Bivax Bivax används till hudvård, ljus, gjuteri, textilier, läkemedel, kosmetik mm. En del biodlare säljer bivax, i blockform eller vaxkakor/mellanväggar. Propolis Propolis hämtar bina från trädens knoppar och kåda. Propolis är bakteriedödande och används som medicin/kroppsvård. Säljs ofta som propolislösning eller tabletter. Pollineringstjänster Inhyrda bisamhällen kan ge en enkel skördeökning. Fruktträd, bärbuskar, raps, klöver m.fl. pollineras effektivt med honungsbin. Beställ på alltombiodling.se/broschyr. Copyright © Artcopy AB.


Recept och tips med honung

ALLTOMHONUNG.SE

VÄRT ATT VETA OM HONUNG - 6:e upplagan. Copyright © 2018 ARTCOPY SWEDEN AB, www.artcopy.se. Beställ broschyren på alltombiodling.se/broschyr.

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV HONUNG


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.