Yrkesfagene Oslo 2019

Page 1

E T M A G A S I N F O R Y R K E S FA G

YRK ES FA GEN E Oslo

Fagsafari på Etterstad vgs side 5 Spleiselaget side 10 Verneverdige tradisjons­håndverk side 12


I flere år har vi jobbet med rekrutteringsprosjekter som Byggcamp og Fagsafari og samtidig utgitt flere magasiner. I forbindelse med dette arbeidet har vi fått mange innspill fra opplæringskonsulenter, rådgivere, bedrifter, ledere, lærere, rektorer, og ikke minst fra elever. Alle med et ønske om å løfte yrkesfagene enda mer. Å vise det mangfold av muligheter som finnes. Rekruttering Det er mange der ute som med stor entusiasme og et sterkt ønske, vil at flest mulig elever på ungdomstrinnet skal få en bredest mulig innsikt før de tar sine valg. Dette gjøres gjennom møteplasser som yrkesmesser, fagmesser, fagdager, aktiviteter m.m. Dette gjøres gjerne i samarbeid med flere fagområder.

imidlertid unntak, noe vi har opplevd ved flere anledninger der små fag har fått stor oppmerksomhet. Det hele dreier seg om hvordan faget blir presentert – hvordan man kommuniserer med elever med talespråk, kroppsspråk og ikke minst visuelt språk. Enten dette gjelder gjennom sosiale medier eller på ulike arrangementer/ messer. Hvis ikke elevene får et positivt innblikk i faget, vil det være mindre interessant for eleven å se nærmere på faget.

Fagene konkurrerer ofte om de samme elevene, men på ulike nivåer. Noen bransjer/fag har store ressurser – andre har små og nesten ingen ressurser. Noen fag har høy innsøkning andre fag liten og nesten ingen. Noen brenner for rekruttering – andre bryr seg lite.

Elever bryr seg En forutsetter at en deltaker (utstiller) på et rekrutteringsarrangement er forberedt og proaktiv. Det å sitte på en stol bak en pult med noen brosjyrer liggende på pulten er nærmest respektløs overfor besøkende elever. Slike deltakere har vi møtt ved flere anledninger. Da er det ikke rart at elever ikke bryr seg.

Utfordringen ligger ofte i å finne en aktivitet/ arrangement der flere fag kan kan ha interesse å delta i/ på. Det viktigste er at ungdom får gode arenaer der det presenteres og demonstreres yrkesfag på en best mulig måte.

Ikke alle elever trenger å følge mainstream Mindre, smale og kanskje marginale fag kan for mange elever være både spennende, innholdsrike og ikke minst interessante å jobbe med. Vi må gi elevene muligheten til å oppleve disse gjennom

Det er naturlig at noen fagområder får mer oppmerksomhet enn andre. Dette har gjerne noe med utbredelse og tilgang til ressurser. Regler har

2


Velkommen til første utgave av Yrkesefagene Oslo. Etter hvert som du leser utover i magasinet, kan du trykke på web-adressene til de enkelte annonsørene/artiklene for å komme direkte til hjemmesiden deres. I tillegg kan du trykke på epost-adressene om du ønsker å sende dem en epost. Dette gjør Yrkesfagene Oslo brukervennlig.

levende, fortellende og interaktive arrangementer og arenaer. Det er det som gjør Yrkesfagene så spennende.

I samme debatt kom det frem at den største frykten folk har i forbindelse med arbeidslivet er robotisering/digitalisering. Dette brukes av media i mange sammenhenger. Det de imidlertid snakker lite om er alle de oppgavene som blir lettere i et samspill mellom menneske og teknologi. Her burde en sette fokus på hvordan den teknologiske utviklingen kan bidra til å øke interessen for yrkesfag, for eksempel murerfaget. Utviklingen her har gitt dette faget et nytt og mer interessant innhold i bruk av ny teknologi. Det samme gjelder andre fag innen bygg og anlegg med bruk av BIM.

Hvem har størst påvirkning Et av de temaene som har stått sentralt gjennom årene med rekrutteringen er hvem som har størst innflytelse og påvirkning på elevene. Om det er foreldre, venner, rådgivere eller andre. En undersøkelse fra NHO i 2015 viser at foreldre har størst innflytelse på valg. Deretter kommer egne erfaringer og ikke minst folk med yrkeserfaring. Videre kommer venner og internett. Internett og sosiale medier har nok økt sin andel de siste årene.

Vi hører hele tiden at vi trenger ti talls tusen nye fagarbeider – idag og i fremtiden. Dette må fortelles. Dette må framsnakkes. I Magasinet Yrkesfagene håper vi nettopp dette – å framsnakke Yrkesfagene.

Rådgivers sin påvirkning er nok avhengig av rådgivers kunnskap om yrkesfag. I begynnelsen var vi av den oppfatning at de fleste rådgivere var «studiespesialiserende» rådgivere som ikke var så interessert i yrkesfag. Der tok vi skammelig feil. Etter å ha blitt «kjent» med flere titalls rådgivere vet vi med sikkerhet at kunnskapen om yrkesfag står seg godt hos de fleste.

Kontaktinformasjon Yrkesfagene Utgiver: Unique Event AS Tlf: 915 21 777 E-post: post@uniqueevent.no

Bekymret for media Vi er mer bekymret for den generelt negative mediedekningen av yrkesfag som ikke øker motivasjonen for å søke. I et innslag i debatten i NRK` under Arendalsuka 2018 leste programlederen opp flere fag som ville forsvinne – bl. a. 80 % av alle murere.

3


Vurderte å bli blomsterdekoratør

Valgte grafisk produksjonsteknikk Marlin ønsket først å bli blomster­ dekoratør og valgte design og h ­ åndverk på vgs. Men flere m ­ uligheter for lære­ plass og jobb gjorde at hun gikk over til TIP.

plast, tekstiler og andre materialer det går an å trykke på. Produksjonen er i stor grad d ­ igitalisert og faget gir også ferdigheter innen filbehandling og betjening av digitale trykk­maskiner og offset-­produksjon. Din vei? Utdanningen går via Vg1 TIP og Vg2 Industri­teknologi, som gir generell teknologi­opplæring. Fagutdanningen på Vg3-nivå foregår som lærling i bedrift, med en normal læretid på 2 år. Jobb-­ mulighetene er gode, og det er flere bedrifter som er på jakt etter dyktige lærlingesøkere. Marlins valg En smart vei til en læreplass er yrkesfaglig fordyping (YFF). Det innebærer praksis­opphold i bedrift for å bli kjent med fag og bedrift. Det var slik Marlin ble bedre kjent med faget, og det kan være en god idé for mange – før man velger videre retning. Ny teknologi skaper nytt fag Grafisk industri har utvklet seg enormt de senere årene og nå er det opprettet et nytt yrkesfag ved å slå sammen flere grafiske produksjonsfag til et nytt og fremtidsrettet fag. Det nye fagbrevet heter Fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk, eller «grafisk produksjons­tekniker» for enkelhets skyld.

Marlin Kvalvik Breidablikk går Vg2 Industri­ teknologi på Etterstad vgs. og trives i YFF-praksis hos Konsis. Marlin forteller at hun ønsket å bli blomster­ dekoratør og at hun først valgte design og håndverk på vgs. Hun foretok imidlertid et omvalg til TIP fordi det ga flere muligheter for læreplass og jobb. Med sin interesse for farger, form og design fant hun ut at hun ville prøve det nye faget grafisk produksjons-­teknikk. Opplæringssenteret for visuell kommunika­sjon formidlet kontakt med Konsis Grafisk AS. Etter et møte med daglig leder André Bratli fikk hun tilbud om ­YFF-utplassering på dagen! Hun er nå fast bestemt på å søke læreplass i grafisk produksjonsteknikk neste år.

– Jeg synes det er interessant og hyggelig å være her» sier Marlin. Jeg har blitt veldig godt mottatt i bedriften og min læremester Piotr Czapski har gitt meg utfordrende oppgaver. g

En grafisk produksjonstekniker jobber med mange typer trykte medier – fra papir og papp til

4


Fagsafari

Velkommen til

på Etterstad vgs 23.01.20 www.fagsafari.no

Opplæringskontorer som deltar:

For lærlinger i staten

En forestilling der publikum (elevene) skal være sultne på mer informasjon når forestillingen er slutt.

Fagsafari på Etterstad videregående er et ­rekrutterings- og profileringsarrangement. Vi inviterer elever på ungdomstrinnet til å oppleve en dag med mange spennede demonstrasjoner og mye god informasjon om yrkesfag.

2. Spørsmål på stand «Spørsmål på stand» har to funksjoner. Den ene er å få en god flyt i de besøkende. I løpet av besøket må elevene innom alle utstillere for å svare på et spørsmål og få en signatur eller stempel i heftet sitt. Dette er også en god anledning til å starte samtaler mellom utstiller og besøkende. Samtidig forebygger denne aktivi­ teten store ansamlinger av elever som ikke benytter seg av dagen.

Det er 9 forskjellige opplæringskontorer som ­inviterer. Fagsafari er et samspill mellom opplærings­ kontorer, videregående skoler, bedrifter og leverandører innen en rekke forskjellige fag. Ved å trykke på de fleste linkene nedenfor finner du informasjonsfilmer om de forskjellige fagene:

Den andre funksjonen heftet har, gir skole, lærere, foreldre en trygghet i at elevene har deltatt på aktivitetene under Fagsafari. Elevene leverer inn sine hefter ved avgang. De vil da bli registrert og sammenlignet med antall som har blitt delt ut ved ankomst.

1. Industrimekaniker/ Montør 2. Platearbeider 3. Låsesmed 4. Salgsfaget 5. Butikkslakter 6. Kontorfag 7. Mediegrafiker 8. Transportfaget 9. Baker og konditor 10. Kokk og servitør 11. Elektro 12. Maritim

3. Fordypning To tredeler av tiden elevene er på Fagsafari er organisert. I den siste delen får elevene anledning til fordypning hos skoler, opplæringskontor, bedrifter, leverandører eller andre utstillere. Alle som betjener en stand har faglig kompanse på det han/ hun informerer om. Dette har vi fått mange positive tilbakemeldinger om.

1. Fagdemonstrasjoner Hver fagdemonstrasjon varer i 5 min. Her vil dyktige personer fortelle, demonstrere og engasjere. Det er som en liten forestilling.

Samspill gjør oss gode. Velkommen til Fagsafari.

5


VĂĽre lĂŚrefag: Kontor- og administrasjonsfaget IKT-servicefaget Mediegrafikerfaget Dataelektroniker Byggdrifter Sikkerhetsfaget okstat@difi.no okstat.difi.no 6


www.logistikkfag.no www.logistikkfag.no

ORT

NSP A R T s

god

Transport

ort

NG INNI

o

V

GJEN

pers

Logistikk Kran og løft Logistikk

Logistikk Gjenvinning

Kran og løft

Logistikk

Gjenvinning

Transport Kran og løft

Transport

Logistikk Kran og løft

Gjenvinning

Logistikk

Kran og løft

Gjenvinning

Transport Logistikk Transport

Gjenvinning

Transport Kran og løft

Transport

Logistikk Gjenvinning

Kran og løft

nsp ntra

Gjenvinning

7

Logistikk Gjenvinning Transport

Gjenvinning

Transport Kran og løft Gjenvinning

TransportLogistikk

Kran og løft

Gjenvinning

Logistikk Gjenvinning

Kran og løft

Gjenvinning

Transport

Logistikk Gjenvinning

IKK

ST LOGI

Logistikk

Transport Kran og løft

Transport Kran og løft

LØFT G O KRAN

Gjenvinning

Kran og løft

Logistikk

Logistikk

Logistikk

SATS PÅ EN TUNG KOMPETANSE


MEDIA

Et vanskelig valg gjort enkelt

8


www.opplaringssenteret.no

Liker teknisk arbeid Liker variert arbeid Sans for detaljer Glad i farger Venn med PCen

Og riktig Yrkesvalg kan være vrient. Hva er jeg egentlig god på? Hva synes jeg er spennende og OK? Vi spør: Et du venn med PC-en og synes det er spennende å jobbe med maskiner og tekniske «duppeditter», liker du farger og design? Er du et ordensmenneske? Liker du å jobbe med mange forskjellige ting?

Da kan grafisk produksjonsteknikk være riktig valg for deg. Det er et nytt og fremtidsrettet fag og grafisk industri trenger nye, unge medarbeidere og er stadig på utkikk etter talenter. Hvis du ser etter et yrkesfag som leder deg til et bredt og spennende fagområde, så sjekk ut grafisk produksjonsteknikk.

GRAFISK PRODUKSJONSTEKNIKK – et nytt, spennende yrkesfag 9


SPLEISELAGET – en innføring i skatt og arbeidsliv for ungdom Undervisningsopplegget Spleiselaget gir deg en innføring i hvordan velferdsstaten Norge er bygd opp, hvordan inntekter og utgifter henger sammen, og vil gjøre deg godt rustet til møtet med arbeidslivet. Spleiselaget viser ved hjelp av film, kommunikasjon og interaktive aktiviteter sammenhengen mellom verdiskapning, inntekter og velferdsgoder. Opplegget inkluderer nettstedet Spleiselaget.no, hvor du kan finne konkret informasjon om bl.a hvordan du bestiller skattekort, frikort, hva en arbeidskontrakt bør inneholde, hvorfor det er gunstig å spare til bolig med BSU. På nettsiden finner du også spillet «Byen». I dette spillet har du rollen som borgermester, og skal bygge en by. Du må her styre både inntektene og utgiftene dine på best mulig måte, og gjøre innbyggerne så fornøyde som mulig – for å bli gjenvalgt. Spleiselaget går også i dybden på hva det vil si å være en lærling, og hvilke rettigheter og plikter du har i arbeidslivet. Som lærling har du mulighet til å møte Spleiselaget på lærlingesamling i regi av opplæringskontoret. Etter et møte med Spleiselaget skal du bedre kunne forstå hvordan lønn, skatt og velferdsgoder henger sammen.

10


Er du nysgjerrig på maritim utdanning eller annen jobb på sjøen? Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge tar inn lærlinger i fagene matros, motormann, maritim elektriker, kokk og servitør. Motormann Motormannen hører hjemme i skipets maskin­avdeling, og hjelper maskinistene med forefallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert m ­ askin­eri og drifts­ utstyr. Motormannen går vakter til sjøs og under landligge. Stillingen oppsto etter over­gangen fra seilskip til maskindrift. Før maskinrom ble automatisert var det vanlig at motormannen gikk vakt sammen med maskinistene.

Maritim elektriker Elektro og svakstrøm er nervetrådene i den tekno­logiske utviklingen. Fra mobiltelefoner til verdensomspen­nende nettverk av servere; uten strøm er de ingenting verdt. Det er derfor lett å forestille seg dette fagets utvikling. Som maritim elektriker vil du ta del i en grønn utvikling som f.eks batteridrevne skip. Dagens skip er lastet med innovative elektriske anlegg som er avanserte og komplekse.

Matros Tidligere var matros benevnelse på en fullerfaren sjømann i tjeneste på dekk med minst 3 års fartstid. Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. En stor del av matros­faget består av vakt- og vedlikeholdsarbeid og laste- og losse­operasjoner. Brovakthold sammen med styrmann er også en viktig del av arbeidet. Matrosen må kunne beredskapsarbeid, sjøklargjøring og dekkstjeneste generelt.

Kokk/servitør På Color Lines to skip, som går mellom Oslo og Kiel, tar MKS inn både kokke- og servitørlærlinger. Her får du en unik mulighet til å bli kjent med ulike typer restauranter og kjøkken. Alt fra pizza, tapas og sushi til a la carte og gourmet. Er du ute etter en annerledes læreplass for å bli kokk eller servitør, er Color Fantasy eller Color Magic noe for deg! Ønsker du å vite mer om maritim utdanning eller læreplass på sjøen? Sjekk vår hjemmeside ­maritimkompetanse.no eller vår Facebookside Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge.

www.maritimkompetanse.no – Tlf. 33 30 88 90 – post@maritimkompetanse.no

11


VERNEVERDIGE

tradisjonshåndverk

Det finnes nærmere et par hundre lærefag (­fag som fører fram til svennebrev eller fagbrev) her i landet, s­ å det er mange yrker å velge blant i videregående opplæring. De fleste lærefagene har en læretid på fire år, oftest med to års opplæring i skole og d ­ eretter lærekontrakt i to år i bedrift. www.handverksinstituttet.no / Tekst og foto: Inger Smedsrud

Drøyt førti lærefag finnes på en liste over verne­ verdige håndverk. Tradisjonelle håndverksfag har ofte vært grunnlaget for utvikling av nye fagområder. Som begrepet tradisjonshåndverk antyder, ivaretar disse fagene tradisjonelle teknikker, materialer og ­metoder, og omfatter ofte hele p ­ roduksjonsprosessen fra råvare t­ il ferdig produkt. Kostnadsnivået har medvirket til at arbeids­oppdragene har forskjøvet seg fra nyproduksjon til vedlikehold o­ g ­restaurering.

Det kan være vanskelig å finne læreplass i mange av fagene som er listet opp. Dette henger selvsagt sammen med at det i flere fag er veldig få og små bedrifter som kvir seg for å ta ansvar for en lærling over flere år med usikkerhet med tanke på oppdrag og økonomi. Utdanningssøkere som har bestemt seg for å ta utdanning i et lite tradisjonshåndverk bør prøve å bli kjent med utøvere i faget for å bli bedre kjent med yrket og få oversikt over opplærings­muligheter. I noen tilfeller kan utdanningstilbud i utlandet være en vei inn i faget.

Samfunnet ønsker å ta vare på disse fagene, fordi vi trenger håndverkere som kan lage, reparere og restaurere bygninger og gjenstander av høy kvalitet. Ivaretakelse av kulturarv er ett arbeidsområde for dyktige håndverkere. Nyskaping med utgangspunkt i tradisjonelle håndverksferdigheter er en annen mulighet.

Etter avlagt svenneprøve er det heller ingen selvfølge at det finnes ledig stilling innen det yrket man har utdannet seg til, så det kan være en fordel at de som velger de minste fagområdene har en gründer i magen og vil satse som selvstendig næringsdrivende. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kombi­ nere lærefaget med et annet yrke for å få ha flere bein å stå på.

Bedrifter som tegner lærekontrakt i et verneverdig tradisjonshåndverk får i tillegg til basistilskuddet, som gis for alle lærlinger og lærekandidater, et ekstra tilskudd for fag som er små og verneverdige. Høyere tilskudd skal gjøre det litt enklere å ta inn lærling for små bedrifter. Fylkeskommunen godkjenner kontrakter og utbetaler ­tilskudd.

Norsk håndverksinstitutt er landsdekkende og arbeider med videreføring av tradi­sjonelle håndverk på ulike måter. På nettsiden www.handverks­ instituttet.no finnes mer informasjon om dette. Her er det også mer informasjon om opplæring, tilskudd og oversikter over mulige lærebedrifter innen de minste håndverksfagene. Det er også lenket til læreplanene i fagene og til filmsnutter om de ulike verneverdige tradisjonshåndverksfagene.

Små fag blir litt usynlige i tilbudsfloraen og mange oppdager mulighetene ved en tilfeldighet. Lærling­ ene i disse fagene er i gjennomsnitt litt eldre enn tilfellet er i ordinære fag.

12


Liste over verneverdige tradisjonshåndverksfag for 2019: Møbeltapetsererfaget Nautisk instrumentmakerfaget Optronikerfaget Orgelbyggerfaget Repslagerfaget Salmakerfaget Seilmakerfaget Skinn- og pelsduodjifaget Skomakerfaget Smedfaget Storurmakerfaget (legges ned fra 2020) Strikkefaget Sølvsmedfaget Taksidermistfaget Tekstilduodjifaget Trebåtbyggerfaget Tredreierfaget Treduodjifaget Treskjærerfaget Urmakerfaget Veve- og håndstrikkerduodjifaget

Blyglasshåndverkerfaget Bunadstilvirkerfaget Buntmakerfaget Bøkkerfaget Børsemakerfaget Filigranssølvsmedfaget Forgyllerfaget Gipsmakerfaget Gjørtlerfaget Glasshåndverkerfaget Gravørfaget Herreskredderfaget Horn-, bein- og metallduodjifaget Hovslagerfaget Håndbokbinderfaget Håndveverfaget Keramikerfaget Kostymesyerfaget Kurvmakerfaget Maskør- og parykkmakerfaget Modellbyggerfaget Modistfaget

13


Et interessant og sikkert karrierevalg Lurer du på hva du skal bli? Da kan vi i KOM hjelpe deg. KOM representerer mange bedrifter som kan gi deg en spennende jobb innen salg og matbransjen. Vi har over 300 lærebedrifter fordelt over 10 fylker, vi ­­ hjelper deg med å finne en lærlingplass som passer godt for deg. Gjennom læreplasser og veiledning i læretiden gjør vi deg klar for fag- eller svenneprøven. www.k-o-m.no / britt@k-o-m.no / Tlf: 952 07 531 14


Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Ønsker du å jobbe på sjøen? Maritimt Kompetansesenter kan tilby læreplass i fagene matros, maskin, maritim elektriker, kokk og servitør.

www.maritimkompetanse.no – Tlf. 33 30 88 90 post@maritimkompetanse.no

Har du tenkt på hva du skal bli når du blir stor? Kanskje du vil bli ingeniør, kokk, sykepleier eller byggmester. Det kan også hende at du ikke helt vet hva du vil bli enda, men uansett så kan det være en god ide å velge yrkesfag. Yrkesfaglige linjer forbereder deg på arbeidslivet. Skolehverdagen vil se annerledes ut enn det den gjør på ungdomsskolen. Du vil ha fag som yrkesfaglig fordypning og du får prøve utplassering som er relevant for den linjen som du har valgt. Dersom du er litt lei av å bare sitte bak pulten på skolen kan yrkesfag være løsningen for deg. Karakterene dine skal ikke ha noe å si for hvilken linje du velger på videregående. Ikke tro at «de smarte» med de gode karakterene hører hjemme på studiespesialiserende eller at de med dårlige karakterer burde gå yrkesfag, det er bare tull! Man kan og man skal velge akkurat den linjen man selv vil, uansett hva venner, foreldre eller andre forteller deg. Hvilken skole og hvilken linje du skal gå bestemmer kun du! Rådgiverne på skolen er der for å hjelpe deg med å velge riktig. Hvis du er usikker på hvilke muligheter du har, hvilke skoler som tilbyr de ulike linjene eller bare vil snakke med noen om videregående er det lurt å ta kontakt med rådgiveren på skolen din. Du kan også bruke internett til å finne svar, men husk at rådgiverne er eksperter på området og har mange gode tips! Uansett hvilken linje og skole du velger så er elevorganisasjonen her for deg. Elev­organisasjonen er en frivillig organisasjon som jobber for elevers rettigheter i hele landet. Elevorganisasjonen er av, med og for elever. Elevorganisasjonen driver med politikk nasjonalt og lokalt.

Gjerne gå inn på elev.no, send oss en mail eller ring! www.elev.no – mail: elev@elev.no –tlf: 22 99 37 00

15


www.fagsafari.no

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.