Centre Court nr 2 - 2022

Page 1

centre court

Richard Krajicek:

“Alles begint bij breedtesport”

KNLTB wil alle tennis- en padelliefhebbers verbinden en naar wens bedienen

Pascal Kamp (KNLTB): “De speler staat altijd centraal”

Meet & Play: ideaal middel voor kennismaking met de vereniging Wiebren Riemersma (De Kreilen): “Een beetje gastvrij zijn, dat is toch niet moeilijk?!”

Jeugdleden binden, dat is dé uitdaging Bart Matthee (LTV Maarn): “Als de trainer op de club enthousiast is en interesse toont, is hij een onmisbare schakel”

JAARGANG 33 – editie 02 – november 2022

NEDERLAND’S

OFFICIAL BALL
DE DUNLOP FORT MAX TP IS GEMAAKT VOOR SPELERS DIE DE BESTE KWALITEITEN VEREISEN VAN EEN TENNISBAL OP HET GEBIED VAN COMFORT, DUURZAAMHEID, VLUCHT-EN STUITEIGENSCHAPPEN. GESCHIKT VOOR ALLE BAANSOORTEN. WWW.DUNLOPSPORTS.COM
NO.1 TENNISBAL

Voorwoord

Beste tennis- en padelvrienden,

Voor jullie ligt een nieuwe editie van Centre Court Magazine met als onderliggend thema Meet & Play: ontmoet elkaar en ga de baan op, op welke manier dan ook. En vooral: geniet ervan!

Graag verwijs ik je naar een interessant hoofdinterview, met niemand minder dan Richard Krajicek. Onze enige grandslamwinnaar en directeur van het ABN AMRO Open bereidt zich voor op de vijftigste editie van het toernooi in Ahoy, natuurlijk ook een uitgelezen plek om elkaar te ontmoeten en samen van tennis te genieten. Niet voor niets is tijdens het toernooi in Rotterdam ook de aftrap van de KNLTB Congresweek. In de laatste drie maanden vóór het toernooi is de toer nooidirecteur drukbezet, maar hij nam uitgebreid de tijd om met Centre Court van gedachten te wisselen over de staat van het Nederlandse tennis, de betekenis van het ABN AMRO Open, het belang van sport en bewegen en de rol van verenigingen daarbij, en nog veel meer.

Zoals gezegd gaat het in dit nummer veel over Meet & Play. Ons platform Meet & Play komt tegemoet aan de behoefte van spelers om zelf te kiezen waar en wanneer ze willen spelen en dat direct via hun telefoon te regelen. Én op die manier kunnen meer mensen kennismaken met onze verenigingen. In deze editie van Centre Court Magazine komen meerdere verenigingen aan het woord die deze stip al nadrukkelijk op de horizon hebben gezet. Zo draait één artikel om Racketclub Westerbork en Tennis en Padelvereniging Tautenberg, die zich heel bewust voorbereiden op de toekomst, zoals met de digitalisering van het toegangssysteem tot hun park. Maar ook Tennis en Padelvereniging De Kreilen in Oudega is een interessant voorbeeld. Daar ontvangen ze, onder andere met Meet & Play, veel nieuwe mensen op hun park en spannen zij zich dagelijks in om deze spelers welkom te heten en te leren kennen. Bij TV de Harremaat in Voorthuizen zoeken ze bewust de balans tussen leden en boekers via Meet &

Play. Beide doelgroepen willen zij naar wens bedienen.

Ook gebruikmaken van data, analyses en meetbare resultaten is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met toekomstbestendig beleid. In dit opzicht mag

TV Wilnis gerust een voorloper genoemd worden. Zij hebben beleid voor de komende jaren vooral vormgegeven op basis van het OGSM model (Objectives, Goals, Strategies en Measures). Cijfers, voornamelijk verkregen vanuit Club Analytics, bieden de vereniging helder inzicht in de huidige situatie en maken duidelijk waar bijgestuurd kan worden. Vanuit de KNLTB kunnen het ledentevredenheidsonderzoek en de Survey Portal nieuwe inzichten opleveren. TV Wilnis vertelt hoe er precies gewerkt wordt. Erg interessant!

Natuurlijk mag in deze editie jeugd niet ontbreken. Nieuwe jeugdleden werven is belangrijk, maar vooral jeugdleden behouden is dé uitdaging waar veel verenigingen voor staan. Passend wedstrijdaanbod, de Vriendjesmaand, MuurMasters, Tennis Alles in 1, ideeën voor gezellige, gezamenlijke uitjes – het kan allemaal helpen om jeugd aan je vereniging te binden en dus te behouden.

LTV Maarn en in het bijzonder tennisleraar Bart Matthee zijn hier heel actief mee bezig. Hun verhaal is een unieke bron van inspiratie.

Veel leesplezier!

3

Inhoud

46 Meet & Play: ideaal middel voor kennismaking met de vereniging

Voor tennisvereniging De Kreilen in Oudega dreigde een triest einde. De club telde in 2019 nog maar 58 leden. Tot de gemeen te Smallingerland aandrong op een verhuizing en zich nieuwe kansen voordeden. Die greep de club met beide handen aan. De aanleg van een tweetal padelbanen was nog maar het be gin, ook op andere fronten werd er hard aan getrokken. Dankzij KNLTB Meet & Play, en ander aanbod voor nieuwkomers, maak ten vele streekgenoten kennis met de zeer persoonlijke aanpak van de Friese vereniging. En ziedaar: De Kreilen heeft inmiddels alweer 218 leden. Bij De Kreilen krijgt iedereen een warm wel kom: “Een beetje gastvrij zijn, dat hoort erbij. Wat vriendelijk heid tonen, dat is toch niet moeilijk?!”

“De speler staat altijd centraal”

Sport is van alle tijden, maar hóe mensen sporten, is voortdurend in ontwikkeling. Steeds vaker willen men sen sporten op een manier, een tijdstip en een plaats die zij zelf kiezen. Dat houdt in dat sportaanbieders, óók verenigingen, goed moeten nadenken over hun aanbod en over hoe zij de sporter van deze tijd passend kunnen bedienen. De KNLTB speelde daar de afgelopen jaren al nadrukkelijk op in. Een toenemend aantal verenigingen doet hetzelfde. Zoals TC de Harremaat in Voorthuizen: een uitstekend voorbeeld van een vereniging die er is voor de leden, maar juist ook voor andere spelers.

20Richard Krajicek: “Tennis is altijd sterk gebleven door het verenigingsleven”

Sinds Richard Krajicek ruim 26 jaar geleden Wimbledon won, is er veel gebeurd. Al snel na zijn actieve loopbaan ging hij aan de slag als toernooidirecteur van het ABN AMRO Open en richtte hij zijn eigen stichting op, de Krajicek Foundation. Nu viert hij bij beide een jubileum. Een mooi moment om terug én vooruit te blikken. Natuurlijk op het toernooi en de stichting, maar ook op de staat en ontwikkeling van het Nederlandse tennis, de maatschappelijke waarde van verenigingen, de stormachtige ontwikkeling van padel en zijn streven om sport en bewegen toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Want: “Alles begint bij breedtesport.”

Partners KNLTB 8
JAARGANG 33 – editie 02 – november 2022
4
centre court

En verder...

06 Padel in beeld: WK padel in Dubai

14 TV Wilnis vaart een heldere koers op basis van statistieken en meetbare doelen 30 Social Wall: volg @knltbtennis en @knltbpadel 32 Ondernemende verenigingen Westerbork en Tautenburg zijn klaar voor de toekomst 38 Infographic: vitaliteit 40 Vrijwilliger in beeld | Gitty Klok (TVO): “Kinderen zijn langer op de club en kennen elkaar” 54 Bart Matthee (LTV Maarn): “Als de trainer op de club enthousiast is en interesse toont, is hij een onmisbare schakel in het werven en behouden van jeugdleden”

60 Formeel Fair Play-beleid bij ATV de Hertenkamp schept ruimte voor informele, sportieve clubcultuur 64 Partner in beeld | TennisDirect Columns

66 Erik Poel

Colofon

Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt dit jaar tweemaal in gedrukte vorm en als E-Zine.

Hoofdredactie

Robert Barreveld

E-mail: robert.barreveld@sportsmedia.nl Johan Braber E-mail: j.braber@knltb.nl

Eindredactie

Janeke de Zeeuw

Met redactionele bijdragen van Robert Barreveld, Roger Davids, Mark van der Heijden, Steffan Kok, Erik Poel, Edward Swier en Tessa de Wekker

Fotografie

ANP Foto/CC Koen van Weel, ATV de Hertenkamp, De Kreilen, Facebook, Alyssa van Heyst, Instagram, Henk Koster Fotografie, LTV Maarn, OrangePictures, Racketclub Westerbork, Shutterstock.com, TC de Harremaat, TennisDirect, Tennis- en Padelvereniging Tautenburg, TV Oud-Beijerland, Bert Treep, TV Wilnis, Twitter en Tijn Zwirs

Uitgever

Michel van Troost

E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl

Redactieadres

Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00

E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress www.pageturner.design

Ontwerp Home of the Brave, Vlaardingen

Drukwerk PreVision, Eindhoven

Abonnement

Centre Court wordt gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennis- en/of padelleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen

Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens.

Coverfoto: OrangePictures

©2022 ARKO SPORTS MEDIA

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

5

Padel wordt steeds groter, zowel in Nederland als mondiaal. Begin november deden de Nederlandse dames en heren mee aan het WK padel in Dubai. De dames eindigden als tiende, de heren behaalden een dertiende plaats.

6
7 padel
beeld
in

“De speler staat altijd centraal”

KNLTB wil alle tennis- en padelliefhebbers naar wens bedienen

Sport is van alle tijden, maar hóe mensen sporten, is voortdurend in ontwikkeling. Wensen en behoeften van sporters zijn nu anders dan twintig jaar geleden. Steeds vaker willen mensen sporten op een manier, een tijdstip en een plaats die zij zelf kiezen. Dat houdt in dat sportaanbie ders, óók verenigingen, goed moeten nadenken over hun aanbod en hoe zij de sporter van deze tijd passend kunnen bedienen. Het is een transitie waar NOC*NSF zich in samenwerking met enkele bonden al enige tijd mee bezighoudt. De KNLTB ziet in tennis en padel dezelfde verande ring in behoeften van spelers en speelde daar de afgelopen jaren al steeds nadrukkelijker op in. En steeds meer verenigingen doen hetzelfde. TC de Harremaat in Voorthuizen is een uitstekend voorbeeld van een vereniging die er is voor de leden, maar juist ook voor andere spelers.

Inspelen op specifieke behoef ten van spelers en voorna melijk vraaggericht werken, betekent vooral dat het tennis- en padelaanbod flexibeler moet. “We redden het niet meer met alleen het ‘klassieke’ jaarlid maatschap”, zegt Pascal Kamp, Manager Marketing bij de KNLTB. “Mensen willen steeds vaker zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze de baan op gaan, zijn op zoek naar aangepaste, kortdurende lidmaatschapsvormen of willen regelmatig spelen zonder ergens lid te worden. Goedbeschouwd

zijn wij al sinds 2016 bezig om ons aanbod op basis van deze ontwikkelingen aan te passen. De Zomer Challenge is daarvan natuurlijk een uitstekend voor beeld.”

Van monopolist naar verbinder Een ander goed voorbeeld is het zoek-en-boekplatform Meet & Play, waarmee mensen online een tennis- of padelbaan op een gewenste locatie zoeken, een baan of activiteit (bijvoorbeeld een clinic of open dag) boeken en direct kunnen betalen. Het

kan verenigingen helpen om meer potentiële leden op hun park te krijgen en het kan zorgen voor een betere baanbezetting, met name in de zogenoemde daluren. Maar het is toch ook bij uitstek een middel om spelers op maat te bedienen. Spelers die wel graag tennissen en/of padellen, maar minder behoef te hebben aan een lidmaat schap. Bovendien is het een KNLTB-product dat niet alleen verenigingen, maar ook andere aanbieders van tennis en padel veel kan brengen.

8

Zo ziet de KNLTB zijn rol in de toekomst ook voor zich. Waar de bond naar eigen zeggen twintig jaar geleden de monopolist in tennis dacht te zijn, wil het nu de verbinder zijn van alle belanghebbenden in tennis en padel om één miljoen fans van de sporten en één miljoen spelers zo goed moge lijk te bedienen. “Daarom zijn we naast verenigingsleden ook andere spelers gaan bedienen, zijn we ook steeds vaker direct met tennissers en padellers gaan communiceren en zijn we tennis leraren intensiever gaan onder steunen. En natuurlijk is de sport padel erbij gekomen.”

Ecosysteem

De directe relatie van de KNLTB met tennis- en padelliefhebbers moet uiteindelijk uitmonden in een tennis- en padellandschap waarin spelers altijd direct geregistreerd staan bij de bond. “Ze krijgen een KNLTB-ID en zijn daarmee onderdeel van ons ecosysteem, zoals wij dat noemen. Binnen dat systeem kunnen ze allemaal aanbod vinden dat past bij hun wensen, of het nu gaat om een lidmaatschap, het spelen van officiële wedstrijden, tickets voor evenementen of zomaar een keer het boeken van een baan naar keuze. De verenigingen zijn eigenlijk als vanzelfsprekend onderdeel van het systeem, maar de commerciële aanbieders zijn net zo goed belangrijk. Kies je er echter voor om als aanbieder een relatie aan te gaan met ons als bond, bijvoorbeeld omdat je gebruikmaakt van de KNLTBcompetitie of Meet & Play, dan

moet je wel aan enkele van onze kwaliteitseisen voldoen. Zo moet je goede banen en een veilige accommodatie hebben, leraren met een geldige licentie, dat soort zaken. Iedereen is vrij om zijn eigen weg te kiezen, maar wij als KNLTB zijn wel hoeder van het systeem.”

De ‘klant’ altijd centraal Voor sportbonden, maar zeker ook voor alle sportbaanbieders, begint beter inspelen op de wen sen en behoeften van spelers bij een andere denkwijze. “De klant, de speler, staat centraal, altijd”, benadrukt Kamp nog maar eens. “Het is aan ons om al die mensen, maar ook alle partijen die aanbod hebben voor deze mensen, te faciliteren en te inspi reren. Het is belangrijk dat ook verenigingen op zijn minst gaan nadenken over hoe zij spelers naar wens kunnen bedienen en in hoeverre hun aanbod (nog) past bij die wensen.”

Bij TC de Harremaat in het Gelderse Voorthuizen zijn ze zich daar terdege van bewust, dat je de vraag niet kunt negeren. Het was een belangrijke reden om af gelopen zomer twee padelbanen te openen. Want, mede vanwege een relatief hoge gemiddelde leeftijd van het ledenbestand, liep het aantal leden langzaam wat terug. Het was zaak om meer, vooral jongere mensen op het park te krijgen. “En padel is nu eenmaal heel populair”, zegt Linda Nass, penningmeester van TC de Harremaat. “Juist daarom adviseerden andere verenigin gen, maar ook de KNLTB, ons om te starten met padel. Eerst zien, dan geloven, dachten wij nog, maar het klopt, het trekt veel mensen.”

Campinggasten op de padelbaan De Harremaat, dat naast de aanleg van padelbanen ook nadrukkelijk inzet op kennis

9 RELATIEMODEL

Pascal Kamp

makingsaanbod zoals de Zomer Challenge, zag door alle initia tieven het ledenaantal al stijgen van 200 naar ongeveer 240. Dat is mooi, maar TC de Harremaat realiseert zich goed dat de ‘nieuwe’ mensen die nu op het park komen, lang niet allemaal lid willen worden. Daarom maakt de vereniging sinds deze zomer ook gebruik van Meet & Play. “Bovendien, padel is popu lair, dus wilden wij dat ook zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken”, legt voorzitter

Tony Huijgen uit. “Met Meet & Play kan dat. Daarnaast leiden meer leden en meer bezoekers op het park ook tot een grotere baromzet, meer verhuur van padelrackets, dat soort zaken. Dat helpt natuurlijk ook.”

En dan is er nog een reden om in te zetten op Meet & Play: campings in de nabije omgeving. Het park van TC de Harremaat ligt in een gebied waar meer dere campings zijn gevestigd en waar, zeker in de zomer, dus

veel vakantiegangers komen. “In de zomer is Voorthuizen ineens twee keer zo groot”, zegt Nass lachend. “Bovendien ligt ons park pal naast een van die campings. Met die camping had den we altijd al de afspraak dat gasten bij ons een losse baan konden huren en dat liep altijd al goed. Toen wij padelbanen gingen aanleggen, hebben wij al snel contact met hen gezocht, zodat ze niet verrast werden. De campingeigenaar was direct enthousiast en nu zijn ook de padelbanen onderdeel van het aanbod van de camping. Vanaf het campingterrein kun je direct op onze banen komen. Na dit enthousiasme zijn we met een stapel flyers in de hand op an dere campings afgestapt om het ook daar te promoten.”

Grote toeloop

In eerste instantie was het plan dat de naastgelegen camping een Meet & Play-account had en zo voor gasten banen kon boeken. “Maar in de praktijk bleek dat helemaal niet nodig”, zegt Huijgen. “Heel veel gasten maakten in de buurt van hun woonplaats ook al gebruik van Meet & Play en konden de banen gewoon zelf boeken. Een klein nadeel daarvan is alleen dat we in de statistieken niet makkelijk kunnen terugzien hoeveel vakan tiegangers bij ons boeken, maar we zien wel duidelijk dat er in de zomer een grote toeloop is.”

Verenigingen die actief aan de slag gaan met flexibeler, diverser aanbod, merken vaak dat met de komst van veel nieuwe bezoe kers, die lang niet allemaal lid willen worden, de sfeer op de vereniging anders wordt. “Maar

“Mensen willen zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze de baan op gaan, zijn op zoek naar aangepaste, kortdurende lidmaatschapsvormen of willen regelmatig spelen zonder ergens lid te worden”
10

is dat erg?”, vraagt Huijgen zich af. “Bovendien, er is een verschil tussen de grote, traditionele verenigingen en de kleinere clubs. Ben je een vereniging van 900 leden, van wie er 700 al twintig jaar op de club rondlopen, dan is het wellicht even slikken als er ineens veel nieuwe, veelal jongere mensen op je park komen. Veel kleinere verenigingen moeten echter simpelweg overleven. Een deel daarvan zal wel met dit soort zaken moeten gaan experimen teren.”

Lid bij vereniging én KNLTB Wat de KNLTB betreft komt in de toekomst ook de direc te relatie van de bond met spelers duidelijk tot uiting in het lidmaatschapsaanbod van de vereniging. De KNLTB experi menteert daar nu al mee in een pilot. Verenigingsleden zijn altijd al automatisch lid bij de KNLTB, maar realiseren zich dat lang niet altijd. Bij de pilotverenigin gen gaat dat anders. Wie zich aanmeldt, wordt direct geïnfor meerd dat hij of zij lid wordt bij de vereniging én bij de KNLTB, met alle voordelen die dat biedt. Met een KNLTB-lidmaatschap krijg je een KNLTB-ledenpas en een speelsterkte. Verder krijg je onder andere toegang tot de KNLTB ClubApp en kun je deelnemen aan officiële toer nooien en competities. Ook krijg je informatie van de KNLTB over padel en/of tennis, tips om je spel te verbeteren en aanbiedin gen van KNLTB-partners. Dat is de meerwaarde van een lidmaat schap bij de bond. Op termijn kunnen spelers ook nog zelf een keuze maken tussen verschillen de lidmaatschapsvormen, zoals

Leden Verenigingen Zelfstandige centra

Leraren Ongebonden sporters

zorgen voor een rijk en gevari eerd aanbod voor alle leeftijden en niveaus. De verandering die wij nu zien in de samenleving en in de sport vraagt echter een iets andere benadering om onze missie na te streven dan jaren geleden. Wat het aan tal leden betreft, hebben wij een goed jaar achter de rug, maar de dalende trend van het aantal KNLTB-leden over,

bijvoorbeeld een basislidmaat schap of een lidmaatschap om wedstrijden te spelen.

Win-win, in het belang van spelers

De KNLTB is ervan overtuigd dat verenigingen en commer ciële centra goed naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen helpen. “We zien het nu gebeuren met een padelcen trum in Limburg”, zegt Kamp. “Met betrokkenheid van onze Accountmanager hebben we overleg tussen het centrum en nabijgelegen verenigingen op gang gebracht. Het centrum praat ook mee in de Kring, waarin verenigingen in een regio samenwerken. De betrokken verenigingen hebben zelf geen padelbanen en gaan daar ook niet aan beginnen, maar door deze samenwerking kunnen ze leden wellicht toch iets bieden op dat gebied. ‘Onze’ leden kun nen daar dan bijvoorbeeld, met bepaalde verenigingsvoordelen, een padelbaan huren. Ze vinden de padelbanen ook bij het aan bod in hun ClubApp.”

pak ’m beet, de laatste vijftien jaar kunnen we niet ontkennen. Twintig jaar geleden streefden wij er nog naar de monopo list te zijn op het gebied van tennis in Nederland. Wij namen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van verenigin gen, het opleiden van leraren en begeleiden van talent. Dat uitgangspunt past echter niet meer bij deze tijd.”

Zo kunnen aanbieders in het eerdergenoemde ecosysteem elkaar versterken. Als partijen op deze manier samenwerken en de markt zijn werk doet, dringt zich wel de vraag op of het ecosys teem een bewaker nodig heeft. “Als bond moeten wij die rol wel pakken, om de kwaliteit van het aanbod en de balans in de markt te bewaken tussen commercië le aanbieders en verenigingen. In onze structuur van bond en verenigingen is het element van binding met de sport sterk ver ankerd en dat is belangrijk. Voor ons is er de komende jaren zeker werk aan de winkel, bijvoorbeeld om samen met verenigingen te werken aan passend aanbod en differentiatie van lidmaatschap pen, om mensen steeds beter te bedienen. We zijn echter op de goede weg.”

Verenigingen cruciaal Dat is geen conclusie die de KNLTB nu pas trekt. Genoemde trends in de maatschappij zijn al even zichtbaar en de bond beweegt mee. “In de afgelopen jaren zijn wij langzaam anders te werk gegaan. We zijn meer met onze leden gaan commu niceren, zijn vijf jaar geleden gestart met het bedienen van niet-leden, we bedienen leraren

KNLTB verbindt de hele tennis- en padelcommunity
“In de afgelopen jaren zijn wij meer met onze leden gaan communiceren, zijn we gestart met het bedienen van nietleden, we bedienen leraren op steeds meer vlakken en natuurlijk is padel erbij gekomen”
11 CC2 BINNENWERK.indb 11 16-11-2021 14:53 11 RELATIEMODEL
Robert Jan Schumacher

Iets te vieren? Tennis on Tour maakt van jouw evenement een tennisfeest!

Heeft jouw vereniging een speciaal evenement op de plan ning staan? Ben je nog op zoek naar een leuke invulling van je programma? Tennis on Tour helpt jouw vereniging met de organisatie en zorgt ervoor dat het een echt tennisfeest wordt!

Wat kun je verwachten?

Of je nu een open dag, viering van een jubileum, opening van nieuwe banen of een ander evenement op de vereni ging organiseert, een programma samenstellen en orga niseren kan best een uitdaging zijn. Wanneer je Tennis on Tour inschakelt, komt er een promotieteam van de KNLTB naar jouw vereniging om van jouw event een feest te ma ken! Het promotieteam geeft onder andere een clinic, regelt tennismaterialen en zorgt voor leuke tennischallenges. En wil je helemaal iets speciaals doen, dan kun je er ook nog

voor kiezen om een (oud-)toptennisser een clinic te laten geven of demonstratiewedstrijd te laten spelen. Met al zijn ervaring weet het promotieteam als geen ander hoe het er een topevent van kan maken!

Pakketten

Tennis on Tour kun je voor diverse doelgroepen (leden en niet-leden) inzetten. Er zijn verschillende pakketten:

• clinic jeugd;

• clinic volwassenen;

• clinic volwassenen met (oud-)toptennisser;

• clinic of demonstratie rolstoeltennis;

• clinic G-tennis.

Kijk voor alle informatie op Centrecourt.nl/tennisontour.

12

OldStars tennis steeds populairder

Al bijna zestig verenigingen zijn inmiddels gestart met OldStars tennis. Deze aangepas te spelvorm voor tennis op latere leeftijd is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen starten met of blijven bewegen op de tennisbaan. Met het programma OldStars tennis krijgen ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blij ven) ervaren. Het programma OldStars tennis is een samenwerking tussen de KNLTB en het Ouderenfonds.

Voordelen voor de vereniging:

• betere benutting van de accommodatie (vaak overdag);

• extra leden (werving) of behoud van be staande leden;

• extra kantine-inkomsten;

• mogelijkheid tot buurthuisfunctie;

• extra vrijwilligers.

OldStars op jouw club?

Wil jij op jouw vereniging ook starten met OldStars tennis? Dan kun je ondersteuning krijgen vanuit het Ouderfonds. Zij helpen onder andere bij het bepalen van de doelgroep, een opleiding, pr-ondersteuning en promotiemateri alen. Dit is mede afhankelijk van de spreiding in de regio, de capaciteit op landelijk niveau en de inzet en wensen van de vereniging. Neem voor meer informatie contact op met je KNLTB Accountmanager of stuur een e-mail naar verenigingsondersteuning@knltb.nl.

Ontwikkelprogramma rolstoeltennis

De KNLTB heeft als missie om zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden en met én zonder beperkingen te laten tennissen. Daarom willen wij samen met verenigingen het rolstoeltennis (verder) ontwikkelen en onder steunen, om zo de internationale status van Nederland als aan sprekend en toonaangevend rol stoeltennisland te continueren en te verbeteren. Om deze ambitie te kunnen waarmaken is er ver binding nodig tussen breedte- en topsport. Daarom is in september 2019 het ontwikkelprogramma rolstoeltennis van start gegaan.

Vier profielen

Op dit moment zijn er zo’n zestig KNLTB-verenigingen in Nederland die rolstoeltennis aanbieden. Dit aanbod varieert van alleen een lidmaatschap voor rolstoeltennissers tot een inclusieve vereniging, waar rolstoeltennissers een volledig wedstrijd- en trainingsprogram

ma krijgen aangeboden. Het is voor rolstoeltennissers soms dan ook lastig om een vereniging te vinden die past bij hun persoon lijke situatie, ontwikkeling of ambitie. De KNLTB wil naar een landschap toe waarin sprake is van een natuurlijke overgang van breedtesport naar topsport. Een landschap waarin verenigingen zich kunnen onderscheiden in hun aanbod en waarin spelers op elk niveau een passend aanbod kunnen krijgen. Dit landschap wordt ingedeeld op basis van vier profielen (zie figuur).

Ondersteuning

De komende jaren wil de KNLTB met het ontwikkelprogramma verenigingen helpen om rolstoel tennis binnen de club verder te ontwikkelen. We gaan verenigin gen actief ondersteunen om op deze manier handen en voeten te geven aan hun ambitie. Zo ver sterken we samen het landschap voor rolstoeltennissers.

Kijk voor alle informatie op Centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/ visievorming/rolstoeltennis/ontwikkelprogramma-rolstoeltennis.

13 NIEUWS

Heldere koers op vanbasiscijfers

Statistieken en meetbare doelen bieden TV Wilnis focus en vertrouwen voor de toekomst

14

Hoewel het ledental van TV Wilnis in de loop der jaren almaar verder terugliep, had het bestuur zelf altijd nog het gevoel dat de leden die de club nog had wel tevreden waren met hoe het op de vereniging toeging. Met hulp van Club Analytics – en een leden tevredenheidsonderzoek – kreeg de vereni ging de mogelijkheid dat gevoel te staven met cijfers. Die cijfers waren aanleiding om toch nog eens kritisch naar de koers van de vereniging te kijken. En dus ging TV Wilnis aan de slag met een visie. In de hoop er de komende jaren weer helemaal bovenop te komen.

Meten is weten. Analyse van statistie ken biedt vaak inzicht in waar knel punten zitten en dus waaraan je moet werken. Dat besef heeft Wijbrand Hemelaar vandaag de dag ook. Het bestuurslid van TV Wilnis zegt eerlijk dat hij en zijn mede bestuurders de afgelopen jaren de terugloop van het aantal leden wel constateerden, maar niet exact de vinger op de zere plek konden leggen. Ledenwervingsacties en het verspreiden van flyers in de buurt leverden per saldo weinig aanwas op. Een zekere terugloop in ledental werd vooral als een teken des tijds gezien. Totdat ze in gesprek raakten met Evalin Kerkhof, Accountmanager Utrecht en ’t Gooi van de KNLTB. Zij suggereerde eens gezamenlijk met behulp van Club Analytics in de ledenstatistieken van TV Wilnis te duiken.

Houvast

De data uit Club Analytics van de KNLTB boden heel bruikbare en verrassende informatie. “Uit die

15 GEBRUIK DATA

cijfers bleek onder meer dat het uitstroompercen tage bij ons ook hoog lag onder leden die zich nog niet zo lang geleden hadden aangemeld. Het bleek dat, ook in vergelijking met andere vereni gingen, relatief veel nieuwe leden binnen drie jaar weer afhaakten. Dan doe je, beseften wij ook, iets niet goed”, geeft Hemelaar toe.

“Mede dankzij de data zijn wij tot enkele nieuwe inzichten gekomen”, aldus Hemelaar aan het eind van een bewogen 2022, waarin de club grote stappen zette. Dankzij de analyse, een brainstorm met leden en zogeheten OGSM-sessies – waar over later meer – is voor het komende jaar een aantal duidelijk omschreven doelen opgesteld. Of die gehaald worden, is nog de vraag, maar dat zal sowieso geen nattevingerwerk zijn. Want ook de doelen zijn, omdat er concrete streefgetallen zijn bepaald, prima peilbaar. Onlangs werden alle leden op de hoogte gebracht van de doelstellin gen van het TV Wilnis-bestuur. “En die zijn dus,

over een jaar vanaf nu, exact te meten. Dat geeft houvast, dat geeft iets om voor te werken.”

Weinig binding

TV Wilnis werd halverwege de jaren zeventig opgericht. De club telde in zijn beste dagen ruim 500 leden. Inmiddels is dat flink teruggelopen: op de laatste ledenlijst stonden 166 namen. Jeugdleden zijn er nauwelijks, de vereniging is in de loop der tijd duidelijk vergrijsd. “Er moest wat gebeuren. We willen over tien, twintig jaar ook nog bestaan.”

Pogingen om het tij te keren door padelbanen aan te leggen, liepen echter vooralsnog vast; het vergunningentraject liep recent vertraging op door verwachte oppositie vanuit de buurt. Nu tennisclubs in de buurt wel padelbanen heb ben aangelegd, is het maar de vraag of het er ooit van komt. Hemelaar: “Andere pogingen om het tij te keren, zoals flyeren en speciale acties, hadden eerder maar weinig effect.” De hulp van de KNLTB werd dan ook in alle dank aanvaard. “Evalin gaf ons meteen al aan dat we niet alleen buiten de club moesten kijken, maar vooral ook eens binnenshuis moesten inventariseren hoe het ervoor stond. Wat willen de leden van je? Eerlijk gezegd hadden we daar geen helder beeld van. We dachten als bestuur dat de commissies deden wat de leden wilden, maar concrete bewijzen waren daar niet voor. Het was eigenlijk een beetje een gok.”

Na analyse via Club Analytics – waarbij de cijfers onder meer vergeleken werden met die van verenigingen uit dezelfde regio en clubs van ongeveer dezelfde grootte en eender leden bestand – bleek onder meer dat nieuwe leden al snel weer afhaakten, omdat ze geen binding hadden gekregen met de groep die al heel lang bij de club speelde. Slechts weinigen waren aan (interne) competities of toernooien mee gaan doen. De jeugdcommissie was als vanzelf ‘op gelost’, omdat er eigenlijk maar weinig of geen jeugdleden bleven hangen. Zij zagen in het club huis bijvoorbeeld allerminst het gezellige honk dat ze voor ogen hadden toen ze lid werden. Het verbeteren van de sfeer (en aankleding) staat daarom ook bij de verbeterpunten.

Strategie op één A4’tje

Volgend op de analyse van alle cijfers werd begin 2022 een ledentevredenheidsonderzoek gehou den. “We hebben een vragenlijst opgesteld met

“Uit de cijfers bleek dat relatief veel nieuwe leden binnen drie jaar weer afhaakten. Dan doe je iets niet goed”
16

standaardvragen én een aantal zeer specifiek op onze club gerichte vragen. Die konden de leden invullen met behulp van het nieuwe, handige onderzoeksportal, waarop ze eenvoudig kon den inloggen. Tot ons plezier hebben echt heel veel leden dat gedaan. De leden zijn doorgaans behoorlijk betrokken, daar hebben we eigenlijk niet over te klagen”, aldus Hemelaar. “We hebben uiteindelijk duidelijk naar boven gekregen wat we goed doen, en vooral ook wat we niet goed de den. Er kwamen zat punten naar voren waaraan we konden gaan werken, we hebben heel wat data verzameld.”

Een opvolgende brainstormsessie, waarvoor met name een groep relatief jonge leden – van tussen de 18 en 45 jaar – werd benaderd, le verde in het voorjaar veel suggesties op voor het verbeteren van onder meer de sfeer op het park, het wedstrijdaanbod en versterking van de diverse commissies. Vervolgens was het tijd voor Accountmanager Kerkhof om de OGSMmethodiek te introduceren. Met OGSM – wat staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures –beschrijf je als club je ambities, doelstellingen,

strategische keuzes én de concrete acties waar mee je een en ander hoopt te realiseren. Ook stel je vast op welke manier je de voortgang monitort.

Uiteindelijk bleef, na een aantal vergaderingen én een nieuwe brainstorm, een handzaam A4’tje over, met vier doelen én de bijbehorende strate gie. Hemelaar: “Je kunt jezelf als club voorbijhol len door te ambitieus van start te gaan en wel twintig doelen op te schrijven. Dat heeft echter geen zin, dat is een valkuil waar je niet in moet trappen. Uiteindelijk hebben we vier doelstellin gen vastgesteld.”

“Je kunt jezelf als club voorbijhollen door te ambitieus van start te gaan en wel twintig doelen op te schrijven. Dat is een valkuil waar je niet in moet trappen”
17 GEBRUIK DATA
Wijbrand Hemelaar

Aan de slag!

Wil je op jouw vereniging aan de slag met een toekomstvisie en meetbaar beleid? Kijk dan op Centrecourt.nl/alles voor verenigingen/visievorming/algemeen verenigingsbeleid. Daar vind je onder andere meer informatie over een ledentevredenheidsonderzoek en het OGSM model. Wil je met behulp van Club Analytics precies weten hoe jouw vereniging ervoor staat? Neem dan contact op met de KNLTB Accountmanager in jouw regio.

Warm welkom Hemelaar somt de doelstellingen op. “Zo willen we in het komende jaar het ledental met vijf tien leden verhogen ten opzichte van dit jaar, een ledengroei van tien procent ten opzichte van 1 augustus 2022. Als we vijf leden verliezen, moeten we er twintig werven.” Het loont dus om in te zetten op behoud. Vandaar ook dat één van de geformuleerde strategieën het bieden van een warm welkom voor nieuwe leden is. “We gaan een buddysysteem opstellen, om zo vlotte uitstroom tegen te gaan. En de nieuwe jeugdcommissie heeft plannen voor een aantal activiteiten.”

Daarnaast – het is Goal 2 van Wilnis’ OGSMschema – streven de verenigingsbestuurders “naar een flinke verbetering van de sfeer op de club. Bij het ledentevredenheidsonderzoek van dit jaar zaten we op zeventig procent die de sfeer goed noemde. Dat percentage moet naar 86.”

Die 86 procent is niet zomaar een getal. Het is na melijk het landelijke gemiddelde van leden die op hun tennisvereniging de sfeer als ‘goed’ ervaren, een benchmark die het onderzoeksportal van de KNLTB opleverde.

“Daarnaast gaan we voor tien procent meer deelnemers bij de evenementen en toernooien die we organiseren. En als vierde punt is het de opzet dat alle commissies – zoals de barcommissie, de technische commissie, de sponsorcommissie en de jeugdcommissie – binnen een jaar uit minimaal drie personen bestaan. Om inzichtelijk te ma ken hoeveel werk het is om in zo’n commissie te zitten, hebben we eerlijk berekend hoeveel uur je dat per week gaat kosten. Dat is de duidelijkheid waar iedereen om vraagt.”

Nieuw elan

Recent hebben alle leden kennis kunnen nemen van de bestuurlijke voornemens. “En zullen ze er ook van doordrongen raken dat we het met z’n allen moeten doen. We merken dat er echt al wat mensen zijn die, na Club Analytics, het ledente vredenheidsonderzoek én de OGSM-sessies, met nieuw elan aan de slag zijn gegaan. Helaas waren dat er medio oktober nog niet zo veel als we ge hoopt hadden, maar je proeft wel dat de houding van velen positiever is.”

18
Inspire Your Game Koop of lease een nieuwe Kia en ontvang 씲500 voor je tennisclub KNLTB.nl/kia-clubcommissie OFFICIAL PARTNER +1 jaar GRATIS digitale tenniscoach!

“Tennis is altijd sterk gebleven door het verenigingsleven”

Richard Krajicek over de staat van het Nederlandse tennis, de 50ste editie van het ABN AMRO Open, de Krajicek Foundation en het maatschappelijk belang van sport en bewegen

Het is inmiddels ruim 26 jaar geleden dat Richard Krajicek Wimbledon op zijn naam schreef en meer dan negentien jaar geleden dat hij definitief een punt achter zijn loopbaan zette. Sindsdien is er veel ge beurd. De 50-jarige Muidenberger ging al snel na zijn actieve loopbaan aan de slag als toernooidirecteur van het ABN AMRO Open en richtte zijn eigen stichting op, de Krajicek Foundation. Nu viert hij bij beide een jubileum. Het ATP 500-toernooi in Ahoy, dat ditmaal ook het decor vormt voor de aftrap van de KNLTB-congresweek voor bestuurders, wordt in februari voor de vijftigste keer gespeeld en de Krajicek Foundation bestaat dit jaar 25 jaar. Een mooi moment om terug én vooruit te blikken. Natuurlijk op het toernooi en de stichting, maar ook op de staat en ontwikkeling van het Nederlandse tennis, de maat schappelijke waarde van verenigingen, de stormachtige ontwikkeling van padel en zijn streven om sport en bewegen toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. “Alles begint bij breedtesport.”

20
@ Door: Robert Barreveld
INTERVIEW 21

Er kunnen mooie dingen gebeuren”, zijn Krajiceks eerste woorden als hij op dinsdagochtend plaatsneemt aan een tafel in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen en zijn blik over de indoor banen laat gaan. We zitten pal naast de baan waar op dat moment onder anderen Tim van Rijthoven en Krajiceks zoon Alec hun ballen slaan. De voor malige nummer 4 van de wereld heeft met ge noegen de recente successen van de Nederlandse heren beleefd, met als absolute hoogtepunten de kwartfinaleplaats van Botic van de Zandschulp op de US Open en natuurlijk de toernooiwinst van Van Rijthoven in Rosmalen.

Dat zijn niet zomaar toevalstreffers geweest, zegt Krajicek. “Botic heeft op dit moment weer iets meer moeite, maar hij heeft al 22ste op de ranglijst gestaan en ik denk dat hij zomaar naar de top tien zou kunnen. Maar Tallon [Griekspoor, red.] en Tim doen het ook goed. De toernooiwinst van Tim was echt gaaf en daarna stond hij natuurlijk nog in de achtste finales van Wimbledon. Daarachter heb je Jelle Sels en Gijs Brouwer, zij laten ook mooie din gen zien. Bij de vrouwen is het even wat minder, we zitten toch een beetje in het tijdperk na Kiki [Bertens, red.]. En bij de rollers is Nederland altijd goed, met Diede de Groot als absolute topper.”

Duwtje in de rug Talent laat zich niet plannen, zo blijkt maar. “In tennis moet het op veel vlakken kloppen”, weet Krajicek uit ervaring. “Je hebt niet overal invloed op, maar je kunt wel randvoorwaarden creëren. Dit NTC is bijvoorbeeld een goede zet geweest. Mooie banen, goede fitnessruimte, spelers kunnen hun eigen coach meenemen. Ze hebben alles hier en komen hier graag, ze trainen hier bijna allemaal als ze in Nederland zijn. Natuurlijk moet je met een goede generatie een beetje geluk hebben, maar wat ik zeker weet: spelers maken spelers. Dat ze hier veel samen trainen, helpt. Ze zien ook van elkaar dat een topprestatie als een kwartfinaleplaats op de US Open tot de mogelijk heden behoort, dat geeft vertrouwen. Met Jacco Eltingh [Technisch Directeur KNLTB, red.] en Paul Haarhuis [Davis Cup-captain, red.] zijn twee erva ren oud-topspelers betrokken, ook dat maakt uit. Het totaalplaatje klopt.”

Jezelf in de kijker spelen, dat kan bij uitstek op de grote toernooien. In dat opzicht is Krajicek als toernooidirecteur van het ABN AMRO Open in een unieke positie om Nederlandse talenten waar mo gelijk een duwtje in de rug te geven. “Onze wild cards gaan bijna altijd naar Nederlanders. Het is uiteindelijk een Nederlands toernooi, Nederlandse spelers spreken fans erg aan. Kon ik in de afgelo pen jaren Federer of Nadal krijgen, dan maakten we daar natuurlijk een uitzondering voor, elke tennisliefhebber vindt dat geweldig. Daarachter zitten uiteraard nog steeds spelers van absolute wereldklasse, maar het zijn toch vaak namen die bij het publiek minder tot de verbeelding spreken dan de Nederlanders. Overigens, het toewijzen van wildcards aan Nederlanders doe ik bijna altijd in overleg met de bond. Zij hebben beter zicht op wie een bepaald niveau aankan. Voor het hoofdtoer nooi zijn er drie wildcards, maar ik heb in het ver leden geleerd dat het goed is er één nog even vast

“De baan van toernooidirecteur is de mooiste job die ik mij kon wensen na mijn actieve carrière”
22
Richard Krajicek

te houden. In 2006 zegden echt alle toppers af en vergaf ik mijn drie wildcards, toen ineens de kans zich aandiende om Andre Agassi te contracteren. Uiteindelijk koos hij voor Dubai, maar ik zag mijzelf al naar een speler toe gaan om hem te vragen zijn wildcard in te leveren, haha.”

Iets moois

Als Krajicek over het ABN AMRO Open praat, klinkt er direct passie door in zijn stem. “Het wordt al mijn twintigste als directeur!”, constateert hij als hij de jaren nog eens natelt op zijn vingers. “Ik ben nog altijd dankbaar dat ik destijds ben gevraagd. Het is de mooiste job die ik mij kon wensen na mijn actieve carrière. Ik blijf dicht bij tennis, ga zo nu en dan naar toernooien, heb daar wat meetings, zie enkele wedstrijden en tussen door bel of app ik regelmatig met managers van spelers. Het is geen fulltimebaan, ook dat maakt het aantrekkelijk voor mij. Ik kan ernaast andere

interessante dingen blijven doen. Bovendien werk ik bij het toernooi met een goed team en al die jaren met dezelfde sponsor, we hebben samen iets kunnen opbouwen. Dat betaalde zich ook terug in de coronajaren. Er is nooit twijfel geweest, het toernooi ging door.”

Nu, met de vijftigste editie van het Rotterdamse ATP-toernooi voor de deur, kijkt hij met trots

“Natuurlijk moet je met een goede generatie een beetje geluk hebben, maar wat ik zeker weet: spelers maken spelers”
23
Richard Krajicek

terug. “Er staat iets moois. Toen ik nog maar net begonnen was, werd Ahoy verbouwd en groeide de capaciteit. We hebben de tribunes vanaf het begin goed kunnen vullen. We zijn ambitieus, maar ook reëel: we willen het beste toernooi zijn binnen de mogelijkheden. Vernieuwend, trendset ter waar mogelijk. Komende editie is bijvoorbeeld voor het eerst een volledig rolstoeltennistoernooi voor vrouwen onderdeel van het programma. We zijn een ATP 500-toernooi en natuurlijk willen we altijd meer, maar promoveren naar ATP 1000, die kans is nu heel klein. We moeten blijven doen wat we nu doen – en komt er een kans, dan zijn wij er klaar voor.”

“Breedtesport

is alles”

Tijdens de vijftigste editie van het Rotterdamse toernooi houdt de KNLTB ook de aftrap van de congresweek voor bestuurders in Ahoy. Vooral actuele thema’s als Meet & Play, padel, jeugd, veranderende behoeften van sporters en het veranderende sportlandschap, en de toekomst visie van de KNLTB op tennis en padel zullen dan worden besproken.

Behoeften van sporters – en dus ook van ten nissers en padellers – zijn aan het veranderen. Mensen mogen dan misschien meer en meer op zoek zijn naar flexibel sportaanbod op maat, de sportvereniging zoals wij die kennen, blijft altijd van vitaal belang in Nederland, daar twijfelt Krajicek niet aan. “Breedtesport, het verenigings leven, is alles”, stelt hij. “Er zijn genoeg vereni gingen die een wachtlijst hebben, waar heel veel mensen willen spelen. Neem de vereniging waar ik vroeger lid was, LTC ’t Loo in De Lier. Die club is opgericht in de jaren zeventig in een relatief klein dorp, is gegroeid en is nu nog steeds een heel levendige vereniging met een wachtlijst. Mensen willen graag samen sporten, die behoefte is er zeker, maar dan moet de vereniging wel een leuke plek zijn om naartoe te gaan: met een drankje,

een hapje eten, een plek ook waar je kinderen zich kunnen vermaken, op een minibaantje of met an dere kinderen. Dat zijn dan belangrijke facetten.”

Zelf heeft hij vroeger ook genoten van de sociale omgeving die de vereniging kan zijn. “Onbewust wel. Natuurlijk ging ik al snel veel naar de bond en naar het buitenland, maar de competitie heb ik altijd een van de leukste dingen gevonden. En dan waren de uitwedstrijden misschien nog wel het mooist, dan ging je echt samen op avontuur. Het zal vast zo zijn dat er tegenwoordig behoef te is aan iets als Meet & Play, zeker in de meer stedelijke gebieden, waar mensen misschien wat vluchtiger leven, maar de vereniging zoals wij die kennen, is nog steeds heel belangrijk. Er moet plek zijn voor beide.”

Krajicek staat zo’n vier à vijf keer per jaar op de padelbaan. Voor hemzelf is het niet meer dan een leuke afwisseling, maar hij snapt waarom de snelgroeiende sport belangrijk kan zijn voor verenigingen. “Het is makkelijk te leren, je hebt het veel sneller onder de knie dan tennis. Als je net begint met tennis, is een rally van tien slagen spe len nog niet zo makkelijk; dan moet je toch echt al wel een beetje kunnen spelen. Bij padel doe je dat al op de eerste dag. Voor verenigingen is het een mooie, aantrekkelijke toevoeging naast tennis. Er zullen altijd veel mensen zijn die vooral willen tennissen en er zijn nog altijd veel meer tennissers dan padellers, maar komen op een vereniging de nieuwe leden vooral voor padel, dan lijkt mij dat geen probleem. Wat mij betreft moet je uitgaan van de vraag. Vragen mensen nu vooral om padel, dan is dat zo. Je kunt ze maar beter op het park hebben, beter zo dan helemaal niet.”

Een steentje bijdragen

En dan is er nog de Krajicek Foundation, zijn stich ting die op de Krajicek Playgrounds in zogenoem de aandachtswijken elke dag duizenden kinderen

“Het NTC in Amstelveen is een goede zet geweest: mooie banen, goede fitnessruimte, spelers kunnen hun eigen coach meenemen. Het totaalplaatje klopt”
24

“Met de Krajicek Foundation willen we sport toegankelijker maken, door pleintjes in de wijken om te bouwen tot echte sportveldjes, de playgrounds”

25 INTERVIEW

OWN THE COURT

HYPERCOURT EXPRESS 2 HB

LIGHTWEIGHT, COMFORTABLE, BREATHABLEAND A GENEROUS FIT. A VERSATILE HIGH PERFORMANCE SHOE.

de mogelijkheid geeft om in een sociaal veilige omgeving, onder begeleiding en dicht bij huis, te sporten. De stichting die hij kort na zijn zege op Wimbledon oprichtte, bestaat inmiddels 25 jaar. In die tijd is het aantal Krajicek Playgrounds in Nederland opgelopen naar meer dan 125. “We dragen ons steentje bij”, zegt Krajicek bescheiden.

Het idee achter de stichting werd geboren in de weken na zijn legendarische winst op Wimbledon. De gemeente Den Haag stelde een rijtoer voor als huldiging, maar Krajicek zelf zag meer in iets inter actiefs, een demonstratie of een clinic op de baan met kinderen. De gemeente stemde in en koos zelf de locatie. “Dat werd TV Breekpunt, in de wijk Regentes-Valkenbos: enkele tennisbanen en een klein clubhuis midden tussen de huizen. Ouders vertelden op die dag dat veel van hun kinderen zoiets nog nooit hadden gedaan, vaak omdat er geen geld was. Dat zette mij aan het denken. Wij hadden het vroeger thuis echt niet breed, maar gelukkig heb ik wel altijd kunnen sporten. Toen kwamen we op het idee om tennis laagdrempeli ger te maken en al heel snel werd het een plan om sport in het algemeen toegankelijker te maken. Niet alleen met projecten, maar ook door pleintjes in de wijken om te bouwen tot echte sportveldjes, de playgrounds.”

Op de multifunctionele sportvelden worden kinde ren enkele keren per week begeleid door profes sionele sportleiders, maar ook door de Krajicek Scholarshippers – jongeren uit de wijk die een studiebeurs krijgen en in ruil daarvoor activiteiten verzorgen op de Krajicek Playgrounds in aan dachtswijken. “Zo verbeteren zij hun eigen leven en dat van mensen in hun eigen buurt en veran deren wij als stichting het leven van een x-aantal mensen. Wij claimen echt niet dat wij de wereld verbeteren. Er zijn vast betere initiatieven, wellicht ook slechtere, maar wij doen dit. Sport is de basis,

omdat ik sportminded ben. En dat is direct de re den dat wij het al zo lang volhouden: de motivatie komt van binnenuit.”

Duurzaam bewegen Zeker sinds de coronacrisis wordt het belang van sport en bewegen heel regelmatig bediscussieerd. En dan gaat het niet alleen om aandachtswijken, maar om de gehele samenleving. Weerbaarheid en vitaliteit kunnen immers van groot belang zijn tijdens een pandemie. “Sportdeelname en gezond leven in onze maatschappij – het kan altijd beter en we moeten het stimuleren, maar het is denk ik ook heel belangrijk dat iedereen die gezonder

“We zijn ambitieus, maar ook reëel: we willen het beste toernooi zijn binnen de mogelijkheden”
27 INTERVIEW
Richard Krajicek

Save the date: KNLTB Congresweek

Na twee jaar lijkt het ABN AMRO Open in 2023 weer een editie te worden met volle tribunes en veel bezoekers. Daarom zijn we zeer verheugd om te kunnen aankondigen dat tijdens de vijftigste editie van dit toernooi de opening van de KNLTB Congresweek plaatsvindt. Op zaterdag 18 februari 2023 zijn bestuurders van alle verenigingen in Nederland welkom voor inspirerende sessies, gevolgd door de mogelijkheid om de halve finales van het ABN AMRO Open te bekijken. Van 20 tot en met 23 februari staan vervolgens inspirerende digitale bijeenkomsten op het pro gramma. Meer informatie volgt later, maar houd deze data alvast vrij in je agenda!

wil leven een duurzame weg kiest.” Wat Krajicek betreft komt het ook dan aan op intrinsieke motivatie. “Wat triggert je en hoe kun je het zo doen dat je het volhoudt? Ook dan kan samen sporten een verschil maken. Vanochtend vroeg was ik bij de fysiotherapeut. Ze hebben daar ook een fitnessruimte en van daaruit ging een groepje van zo’n twaalf mensen hardlopen. Het regende een beetje, maar ze gingen wel. Waarschijnlijk zouden er acht sowieso gaan en lopen de andere vier mee omdat die acht gaan. En zo werkt het ook, de binding van een groep kan van beteke nis zijn. Ook daarom is de sportvereniging heel waardevol.”

“Ik ben een groot voorstander van een ministerie van Sport. Kijk je naar de miljoenen mensen op wie sport impact heeft, dan is een apart ministerie eigenlijk heel logisch”
28

Praat je met de voormalig toptennisser over sport en gezonde leefstijl, dan merk je dat ook dat onderwerp iets losmaakt, dat hij veel ideeën heeft, over sport en bewegen, maar ook over het belang van voeding. Jaren geleden schreef hij mee aan het onderdeel sport in het partijprogramma van de VVD en ooit sprak hij de ambitie uit om minister van Sport te worden. “Dat laatste had ik niet moeten zeggen. Minister, dat is nogal een baan. Als ik hoor wat er tegenwoordig allemaal naar een minister wordt geroepen, hoe kritiek wordt geuit… Ik denk niet dat ik dat zou trekken.”

Sterke positie

Maar zijn visie op sport in Nederland is duidelijk. Zoals hij al benadrukte: breedtesport is alles. “Het is belangrijker dan topsport. De breedtesport, met onze unieke verenigingsstructuur, is dé basis, daar drijft het op. En van daaruit volgt topsport. Het werkt niet andersom. De aantrekkingskracht van een topsportevenement, waardoor wellicht meer jeugd een sport oppakt, is niet duurzaam, het is een korte suikerinjectie. Ik ben ervan overtuigd dat tennis in Nederland altijd een sterke positie heeft gehad vanwege het verenigingsleven. Ik ben ook groot voorstander van een ministerie van Sport, dat is onder andere wat ik destijds schreef voor het partijprogramma. Kijk je naar de miljoenen mensen op wie sport impact heeft, dan is een apart ministerie eigenlijk heel logisch. En ik pleitte voor een sportraad, zo ongeveer als die er nu is, die kan adviseren over beleid. Ik heb mij in het verleden verbaasd over miljoenen euro’s voor relatief kleine sporten, alleen omdat ze kans maakten op een olympische medaille. Je moet je afvragen hoe goed je de breedtesport had kunnen stimuleren met dat geld.”

Een rol als minister zit er dus niet in. Ook al omdat Krajicek graag de flexibiliteit in zijn schema en werkzaamheden behoudt die hij nu heeft. De afge lopen periode reisde hij regelmatig mee met zijn zoon naar toernooien en daarvoor wil hij graag de tijd houden. “Ik heb al vaker een periode gecoacht. Een heel seizoen op reis met een speler zie ik niet zitten, maar mocht een speler mij vragen om een bepaalde periode betrokken te zijn, dan wil ik de vrijheid hebben om daarop in te kunnen gaan. De afwisseling in mijn bezigheden vind ik heel prettig, maar zou iemand mij vragen mee te denken over sportbeleid, wie weet over een ministerie van Sport, dan doe ik dat met alle plezier.”

“Zou iemand mij vragen om naast mijn andere werkzaamheden mee te denken over sportbeleid, wie weet over een ministerie van Sport, dan doe ik dat met alle plezier”
29 INTERVIEW

 31 SOCIAL WALL

Ondernemende verenigingen Westerbork en Tautenburg zijn klaar voor de toekomst

De maatschappij verandert snel en daarmee ook de wensen van sporters en wat zij ver wachten van verenigingen. Die ontwikkelingen, maar ook technologische innovaties en de snelle opkomst van padel, zijn belangrijke redenen voor de KNLTB en verenigingen om vooruit te kijken en na te denken over een toekomstbestendige koers. Sommige tennisen/of padelverenigingen zijn daar al heel bewust mee bezig. Zij maken gretig gebruik van alle nieuwe diensten en producten van de KNLTB en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat geldt zeker voor Racketclub Westerbork en Tennis- en Padelvereniging Tautenburg in Maartensdijk.

Veel verenigingen die besluiten om structu rele toekomstplannen te maken, worden in eerste instantie aan het denken gezet door ontwikkelingen in het ledenbestand. Zo ook het in Drenthe gelegen Racketclub Westerbork, waar een aantal jaren geleden het ledenaantal voor het eerst in tijden stag

neerde en zelfs iets terugliep en het ledenbestand vergrijsde.

Businesscase snel rond “In dezelfde tijd zagen we om ons heen hoe populair padel werd”, blikt Erik-Jan Brunninkreef terug. Erik-Jan is een van de zes initiatief nemers van het project Padel in Westerbork. Deze zes vrijwilli

gers hebben in eerste instantie het bestuur en vervolgens de leden enthousiast gemaakt voor padel. Na onderzoek naar de kosten, de financieringsmoge lijkheden, beschikbare subsidies en eventuele sponsors werd een businesscase voor de aanleg van twee padelbanen gemaakt. “Maar wilden we in 2022 al optimaal profiteren van de ba

32

nen, dan moesten we wel vóór de zomer klaar zijn. Gelukkig verliep alles heel soepel, hadden we de businesscase snel rond en konden we vlot aan de slag. Uiteindelijk zaten tussen de eer ste meeting hierover en de ope ning in juni maar tien maanden!”

De padelbanen in Westerbork konden gerealiseerd worden met een deel eigen vermogen, een bijdrage van de gemeen te en inbreng van sponsors. “Sponsoring wilden we echter wel op een bepaalde manier insteken. We wilden iets meer doen dan een bord langs de baan. Daarom hebben we perso neel van bedrijven aangeboden

om gebruik te maken van de padelbanen. Zo dragen we bij aan vitaliteit van werknemers en bieden we de bedrijven de mogelijkheid om hier een leuke avond te hebben.”

Racketclub Westerbork wil ook zijn steentje bijdragen bij het in beweging krijgen van de jeugd. “Wij zitten hier pal naast een voetbalclub, een survivalvereni ging en een school. Samen heb ben we gezegd: wij willen een rol spelen in het in beweging krijgen van mensen, zeker jeugd. Op basis van onze plannen hebben we nog iets meer steun gekregen van de gemeente.”

Ook deelname aan de Zomer Challenge, het tijdelijke ten nis- en/of padellidmaatschap in de zomer als andere sporten stilliggen, is onderdeel van de plannen in Westerbork om de vereniging een nieuwe impuls

“Bij het opzetten van de businesscase padel hebben we veel gehad aan Club Analytics. Die cijfers openden ons echt de ogen”
33 KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Erik-Jan Brunninkreef

te geven. “Ook dat was een reden om de padelbanen snel te realiseren, zodat we de Zomer Challenge dit jaar nog konden meepakken. We hebben de Zomer Challenge veel gepro moot in de omgeving. Mensen konden voor zestig euro vier maanden tennissen en padellen en wie straks lid wordt, krijgt de laatste drie maanden van 2022 gratis. Er namen 160 mensen deel aan de Zomer Challenge en dat is veel voor een club met 220 leden. Eind september slo ten we af met een groot feest in

Spaanse stijl, direct als officiële opening van de padelbanen, en organiseren we een tennis- en padeltoernooi voor alle leden en deelnemers aan de Zomer Challenge.”

Meet & Play

Aansluitend op alle nieu we ontwikkelingen besloot Racketclub Westerbork dit jaar ook te starten met KNLTB Meet & Play, het platform waarmee spelers eenvoudig een padel- of tennisbaan kunnen boeken en direct kunnen betalen. Zeker in

een gebied met meerdere va kantieparken, waar Racketclub Westerbork gevestigd is, is dat een heel makkelijk middel om mensen van buitenaf op je park te laten spelen. Westerbork voerde bovendien dit jaar een digitaal toegangssysteem op het park in. “Met de RFID-pas krijgen alle leden toegang tot het park en het eerste deel van het clubhuis, met de kleedruim tes en de douches. Op deze manier is het ook makkelijker om 160 tijdelijke leden van de Zomer Challenge toegang te

34

bieden. Het was het juiste mo ment om dit door te voeren.”

Alle initiatieven hebben de Drentse vereniging met recht een impuls gegeven. Er is meer leven in de brouwerij, zoals Brunninkreef het zelf omschrijft. Mensen zijn graag op de ver eniging en er is zelfs weer meer animo om vrijwilligerstaken op te pakken. De dadendrang van het bestuur heeft zijn uitwerking duidelijk niet gemist, maar ook de ondersteuning van de KNLTB heeft veel geholpen, weet

Brunninkreef. “De hulp van de bond via de Accountmanager was echt uitstekend. En bij het opzetten van de businesscase padel hebben we veel gehad aan Club Analytics. De cijfers van ledengroei in NoordNederland bij verenigingen met en zonder padel openden ons echt de ogen. Want voor een toekomstbestendige koers was nieuwe aanwas wel essentieel.”

Ondernemersgeest

Bij Tennis- en Padelclub Tautenburg in Maartensdijk leeft dezelfde ondernemers geest. Ook daar staat 2022 in het teken van voorbereiding op de toekomst. Net als in Westerbork begon dat bij de aanleg van padelbanen. Hoewel ook Tautenburg een heldere businesscase op tafel legde alvorens met padel te starten, was de financiering op papier overzichtelijk.

“Wij waren in de luxe omstan digheid dat wij alles uit eigen middelen konden betalen”, al dus Sander Maatman, voorzitter van Tautenburg. In mei opende de vereniging drie padelbanen. “Dertien jaar geleden moesten wij op last van de gemeente verhuizen en kregen wij een vol ledig nieuw park aangeboden.

Daardoor beschikken we al over een mooi park, dat goed draait, en was er ruimte om te investe ren in padel. Na een terugval in aantal leden enkele jaren gele den gaat het nu alweer geruime tijd goed. We zagen echter wel: padel is heel populair, we hebben de middelen, er is meer mogelijk, er liggen kansen. Een groep enthousiaste leden is er mee aan de slag gegaan, heeft onderzoek gedaan en kwam uit eindelijk met een voorstel voor de aanleg van padelbanen.”

Nieuwe leden, nieuwe ontwikkelingen Nu, vier maanden na opening van de padelbanen, is het aantal leden bij Tautenburg gegroeid van 300 naar 450 leden. “Die stijging schrijven we voor het grootste gedeelte toe aan pa del. Na de opening hebben we een halfjaarlidmaatschap aange boden voor 110 euro. Daarmee zijn de meeste nieuwe leden binnengekomen.” Daarnaast zijn 25 deelnemers aan de Zomer Challenge veelvuldig op het park te vinden. “Met de Zomer Challenge doen we nu een jaar of vier mee. Het was destijds dé manier om een kentering te weeg te brengen in het dalende ledenaantal.”

“De Zomer Challenge is dé manier gebleken om een kentering teweeg te brengen in ons dalende ledenaantal”
35 KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Sander Maatman

Ook voor Tautenburg waren de nieuwe padelbanen aanleiding om te starten met Meet & Play en ook Tautenburg koos dit jaar voor digitalisering van het toegangssysteem. “Met Meet & Play zijn we echt begonnen

vanwege padel”, zegt Maatman. “Vanaf het begin zochten we naar manieren om padel aan te bieden in andere vormen dan een lidmaatschap. Onze leden administratie doen wij al met KNLTB.Club en we zagen al snel dat het daarom makkelijk was om ook Meet & Play in gebruik te nemen. Aansluitend daarop wilden we dat iedereen digitaal toegang tot het park kon krij gen.” Leden kunnen nu automa tisch toegang krijgen met een pas met een zogenoemde RFIDchip en wie los een baan boekt, krijgt een pincode. “Leden vroegen al veel langer of de kantine niet vaker open kon. Dat betekende echter dat er op de tijden dat de kantine open kan, altijd iemand met een sleutel present moest zijn. Dat klinkt eenvoudig, maar daarmee vraag je veel van een kleine groep vrijwilligers. Met het nieuwe systeem kunnen we iemand die bardienst heeft via het systeem toegang verlenen tot de kantine en is er geen vrijwilliger met een sleutel nodig.”

Padel Kiosk: rackets uit een automaat

En Tautenburg heeft nog een technologische noviteit die, zo drukt Maatman het zelf uit, “heel belangrijk is voor de zelfred zaamheid van mensen die via Meet & Play een padelbaan huren”. De vereniging maakt gebruik van Padel Kiosk, een

automaat waar mensen zonder betrokkenheid van een vrijwil liger een padelracket kunnen huren. “Iemand op onze club kwam het op het spoor. Het komt uit België en toen wij con tact legden, bleken zij graag za ken te willen doen in Nederland. Ze waren zelf dus ook heel erg geïnteresseerd in de mogelijk heden. En het is een succes, het wordt heel veel gebruikt!”

De technologische ontwikke lingen bij Tautenburg zijn nog niet ten einde. De vereniging is al overgestapt op ledverlichting en wil zich binnenkort verdiepen in ‘slimme’ bediening ervan. Via het KNLTB Digitale Afhangbord

“Padel Kiosk is heel belangrijk voor de zelfredzaamheid van mensen die via Meet & Play een padelbaan huren”
36
Sander Maatman

kan het systeem zo worden ingesteld, dat het bijvoorbeeld automatisch inschakelt bij het begin van een baanreservering en erna weer vanzelf uitgaat of op een bepaalde tijd, als een training het toelaat, op halve kracht werkt.

Hechte vereniging

Na de grote stappen in het afgelopen jaar is één van de volgende uitdagingen het behouden van nieuwe leden. Tautenburg is daar al heel bewust mee bezig. “We hebben al heel regelmatig een padelinstuif georganiseerd om mensen te laten kennismaken met padel en met elkaar. We

organiseren verder toernooitjes, King of the Court en we hebben nieuwelingen uitgenodigd voor een appgroep. Daarin kunnen mensen in contact komen met spelers van vergelijkbaar niveau en kunnen zij bijvoorbeeld direct een baan reserveren. Dat is mooi om te zien, want de mensen die besluiten samen te spelen, zijn heel vaak onbeken den van elkaar die via deze weg kennismaken. Er ontstaan maar weinig vaste groepjes, iedereen speelt met iedereen.”

In het gehele ledenbestand is in middels een duidelijke verdeling zichtbaar: mensen die alleen tennissen en weinig behoefte

hebben aan padel, mensen die beide doen en mensen die alleen padellen, dat zijn vooral nieuwe leden. Binnenkort orga niseert Tautenburg een geza menlijk toernooi, voor al deze leden. Maatman: “Vooral om de binding met de club te vergro ten. We zijn heel blij met alle nieuwe leden, maar we willen wel één hechte vereniging blij ven, dat zijn wij altijd geweest. Met padel erbij zijn we van dorpsvereniging een vereniging geworden met regionale aan trekkingskracht. Er komen ande re ‘bloedgroepen’ op de club. We willen die mensen wel graag opnemen in de vereniging.”

37 KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Is jouw vereniging klaar voor de toekomst?

De KNLTB streeft naar zo veel mogelijk vitale verenigingen: verenigingen die toekomstbestendig zijn en de zaken op orde hebben. Een vitale vereniging bestaat uit een toekomstbestendige en veilige accommodatie, een hechte verenigingscultuur en een sterke organisatie. De KNLTB Accountmanagers ondersteunen verenigingen hierbij en gaan in gesprek over deze drie thema’s. Wil je hier ook eens over praten en kijken waar voor jouw vereniging nog verbeteringen mogelijk zijn? Neem dan contact op met je Accountmanager.

Organisatie

• Is er een visie en een beleidsplan?

• Is er een voltallig bestuur en zijn er voldoende vrijwilligers?

• Zijn de financiën op orde?

• Is er een goede samenwerking met de leraar?

• Is er passend aanbod voor alle doelgroepen?

• Is er een positieve ledenontwikkeling?

Accommodatie

• Zijn de banen veilig en goedgekeurd?

• Is er een meerjarenonderhoudsplan?

• Zijn er plannen voor padel?

• Is het clubhuis passend en geeft dat een thuisgevoel?

• Zijn er duurzame oplossingen?

Cultuur

• Hebben jullie een ‘Warm Welkom’ voor nieuwe leden?

• Is de betrokkenheid van leden bij activiteiten groot?

• Doen jullie iets aan ‘thuisgevoel’ en sfeer op de club?

• Wordt de mening van leden meegenomen in beslissingen?

'KADER'

• Het bestuur

• Leraren

• Commissies

• Competitie- en toernooileiders

• TennisKids-functionaris

• Et cetera

38
sterke ORGANISATIE ‘KADER’
Verenigingen scoren gemiddeld: Score op een schaal van 1 tot 5 3.38 3.11 3.54 Organisatie Accommodatie Cultuur Van de verenigingen in Nederland hee : een volledig bestuur voldoende vrijwilligers structurele samenwerking met leraren 82% 64% 53% 39 

“Kinderen zijn langer op de club en kennen elkaar”

Vrijwillige passie en flexibel lesprogramma maken succesformule TV Oud-Beijerland

‘De jeugd heeft de toekomst’ is een cliché dat je regelmatig hoort, ook bij TV Oud-Beijerland. Maar daar blijft het op deze vereniging niet bij. De vooruitstrevende Zuid-Hollandse club han teert sinds 2019 een uniek beleid ten aanzien van het jeugdlidmaatschap. “Eilandjes hebben we hier niet. Alle kinderen kennen elkaar en zijn elke dag van de week zonder aanmelding welkom voor het volgen van les.”

Gitty Klok is sinds 2014 als vrijwilliger betrokken bij het beleid op TV OudBeijerland (TVO). De secretaresse van beroep is naast secretaris ook be stuurslid Jeugd. Ze doet het nog elke dag met groot plezier. “Toen mijn zoon ging ten nissen, ben ik betrokken geraakt bij de jeugdcom missie. Tenniskids werd destijds geïntroduceerd en heb ik vanaf het begin meegemaakt. Mijn zoon is inmiddels 18 jaar, maar ik sta nog met veel plezier op zondagochtend langs de baan voor de jeugd. Kinderen komen enthousiast naar je toe als ze heb ben gewonnen en boos als ze hebben verloren. Ze staan open voor een oppepper. Dat is zo mooi.”

Wie Klok hoort praten, realiseert zich direct dat haar bevlogenheid en enthousiasme onmisbare ingrediënten zijn voor het succesvolle jeugdbe leid bij TVO. Dat in combinatie met onder meer een slim lessenschema en Tennis Alles-in-1: een jeugdlid speelt automatisch competitie tenzij het zich afmeldt. Het unieke flexibele lessenschema is gebaseerd op vrije inloop, waarbij de kinderen de keuze hebben uit verschillende pakketten, variërend van blik (= één keer in de week training), brons (= twee keer in de week), zilver (= drie keer in de week) en goud (= kinderen hebben een onbeperkt aantal lesmomenten).

“Alle jeugd kent elkaar”

Elke dag zijn er per kleur lesuren gepland, waar aan de jeugd zonder zich vooraf aan te melden kan meedoen. “Door de pakketten die we aanbie den, hoeven de kinderen niet zelf al een groepje te hebben, maar kan iedereen direct instromen.

Het is dus niet zo dat je les hebt met zijn viertjes en dat je daar ook competitie mee speelt. Die

@ Door: Steffan Kok
“Eilandjes hebben we hier niet, alle jeugd kent elkaar”
40
Gitty Klok
VRIJWILLIGER IN BEELD

eilandjes hebben we hier niet. Alle jeugd in een bepaalde Tenniskids-kleur [Rood, Oranje, Groen, red.] kent elkaar. Omdat ze op elke dag van de week kunnen komen voor les”, vertelt Klok.

“Het voordeel is: als kinderen bijvoorbeeld op woensdagmiddag een verjaardagsfeestje hebben, kunnen ze daar gewoon naartoe en volgen ze de tennisles op een andere dag in de week, of in een andere week twee keer. Ze zien vervolgens dat het

op een andere dag ook leuk is en leren dan die kin deren weer kennen. We merken dat veel kinderen hierdoor zelfstandig op de fiets komen, zodat ze nog even voor de les kunnen spelen. Ze zijn langer op de club en kennen iedereen. Zo ontstaan er veel vriendschappen. We bieden dus flexibiliteit. Dat is voor de trainers soms wel een uitdaging, want het ene uur kunnen er zomaar ineens veertien kinderen voor hun neus staan en het volgende uur maar twee”, aldus jeugdfunctionaris Klok.

“We moeten ouders duidelijk blijven maken dat vaak spelen en veel ballen slaan veel belangrijker is voor hun kind dan slechts één keer in de week vijftig minuten met een trainer op de baan te staan”
41 VRIJWILLIGER IN BEELD
Lennart Gouka

Vaak spelen, veel ballen slaan Hoofdtrainer Lennart Gouka beaamt de woorden van Klok en erkent de uitdagingen waar hij en zijn lerarenteam voor staan. “Als leraar weet je per dag niet hoeveel kinderen je voor je neus krijgt. Sommige leraren of uurtjes zijn populairder dan

andere. De trainers zijn er inmiddels aan gewend, maar we moeten vooral de ouders blijven over tuigen van deze werkwijze. We moeten duidelijk blijven maken dat vaak spelen en veel ballen slaan veel belangrijker is voor hun kind dan slechts één keer in de week vijftig minuten met een trainer op de baan te staan. Het totaal bewegen van slaan, bal halen en doorgaan, dat vinden we veel belangrijker dan dat iemand één keer in de week puur met de techniek bezig is. Ouders vinden dan vaak wel dat hun zoon of dochter minder aan dacht krijgt, maar ik vind het geen probleem voor de ontwikkeling van het kind dat de groep groter is. Natuurlijk is selectietraining een ander verhaal, maar voor recreatie werkt dit systeem uitstekend.”

“Ik sta nog altijd met veel plezier langs de baan. Kinderen komen enthousiast naar je toe als ze hebben gewonnen en boos als ze hebben verloren. Dat is zo mooi”
42
Gitty Klok

“We maken het voor de ouders en kinderen zo gemakkelijk mogelijk. Als de hockeytraining op dinsdag is, dan komt een kind toch gewoon op woensdag of donderdag tennissen?”

Geen gedoe

Om aan te geven hoe het in de praktijk bij TVO werkt: één leraar geeft op een bepaalde dag in de week les in groep Rood en Oranje en een andere trainer neemt Groen en de junioren voor zijn reke ning. Er zijn appgroepen waarin het rooster staat wanneer welke groep speelt. Klok: “We maken het voor de ouders en kinderen zo gemakkelijk mogelijk. Als de hockeytraining op dinsdag is, dan komt een kind toch gewoon op woensdag of donderdag tennissen? Als het regent, is er ook niet meteen een probleem. Dan kan er de volgende dag les worden gevolgd. Er is minder gedoe met het inhalen van lessen voor de trainers.”

TVO synchroniseert sinds dit jaar het tennisles rooster met het schooljaar. “Voorheen zagen we dat kinderen in januari moesten beslissen of ze nog een jaar tennisles wilden. We merkten toen dat tieners die een paar maanden later naar het voortgezet onderwijs zouden gaan geen pakket meer afnamen, omdat ze anticipeerden op de werkdruk van de middelbare school. Nu sluiten we aan bij de schooljaren. Brugklassers kijken vaak de eerste paar maanden op de nieuwe school even aan en melden in november dat ze toch graag willen blijven tennissen. Ze kunnen dan bij ons in stromen. Het geld voor de pakketten wordt maan delijks afgerekend, dus het is ook niet in één keer een groot bedrag. De vereniging stuurt de factuur waar de lessen, competitiebijdrage en lidmaat schap in zitten. De gehele administratie gaat via de vereniging. Er is daardoor meer duidelijkheid. Ouders zegden in de vorige situatie bijvoorbeeld de les op bij de tennisschool, maar schreven hun kind dan niet uit als lid van de vereniging. Dat is nu verholpen.”

“Even

gewoon tennisser”

Klok is al meer dan acht jaar bevlogen vrijwilliger op de club en vaart daardoor niet alleen op passie, maar ook op parate kennis. Dat blijkt zelfs tijdens het interview, als er zomaar iemand het verder verlaten clubhuis binnenkomt met vragen over een lidmaatschap. Hartelijk en vol energie lepelt Klok alle benodigde informatie uit haar hoofd op. Het kenmerkt haar betrokkenheid.

Toch weet ze heel goed wanneer het tijd is voor haar eigen ontspanning, want daar is de club natuurlijk ook voor bedoeld. “Sinds 2014 ben ik vrijwilliger en ik merk dat ik steeds vaker word aangesproken. Dit betreft ook zaken die helemaal niet onder mijn verantwoordelijkheid vallen. Maar op woensdag tennis ik en dan is het echt mijn ontspannen vrije avond. Dan ben ik even geen be stuurslid of jeugdfunctionaris, maar gewoon Gitty de tennisser.”

“De flexibiliteit die we bieden, stelt de trainers wel voor uitdagingen. Het ene uur staan er soms veertien kinderen voor hun neus, het volgende uur maar twee”
43 VRIJWILLIGER IN BEELD

Een uitgebreid en gevarieerd wed strijdaanbod is voor verenigingen ont zettend belangrijk. Het activeren van leden tot het spelen van wedstrijden zorgt er niet alleen voor dat ze vaker op de vereniging te vinden zijn, ook de betrokkenheid wordt vergroot. En dat is fijn, want hierdoor neemt het spel plezier toe én blijven leden langer lid. De KNLTB heeft het hele jaar door een passend wedstrijdaanbod voor alle spelers, voor zowel tennis als padel. Of je nu net begonnen bent of al langer speelt – iedereen kan meedoen!

De KNLTB heeft een E-Zine gemaakt over wedstrijden spelen. Hierin lees je alles over het belang van wedstrij den spelen, vind je meer informatie over het wedstrijdaanbod van de KNLTB voor diverse doelgroepen, zoals competities, toernooien en KNLTB Match, en ontdek je hoe de KNLTB verenigingen adviseert en ondersteunt bij de organisatie hiervan. Scan de QR-code en bekijk het E-Zine.

Bekijk het E-Zine wedstrijdaanbod A.L.T.A. ontvangt nieuwe leden met open armen

alweer afhaakt. Na ledenwerving is dus ook ledenbehoud essentieel. Het is zaak nieuwe leden goed te ontvangen, ze op te nemen in de vereniging, ze een warm welkom te bieden. Op die manier vinden ze direct aansluiting bij anderen en voelen ze zich minder snel verloren.

Ledenwerving is belangrijk, maar daar ben je er nog niet mee. Onderzoek

wijst namelijk uit dat ongeveer de helft van de nieuwe leden binnen drie jaar

Bij A.L.T.A. in Amersfoort besteden ze veel aandacht aan zo’n warm welkom. Bekijk de video op Centrecourt.nl/ warmwelkom en laat je inspireren om zelf aan de slag te gaan met een warm welkom voor nieuwe leden.

44

Competitieaanbod 2023 –kijk het webinar terug

De competitie is groot in ons land; het is zelfs de grootste georga niseerde tenniscompetitie van Europa. Door de groei van padel in Nederland neemt het animo voor de padelcompetitie ook flink toe. Sterker nog: dat groeit explosief. Afgelopen jaar brachten clubs tijdens de Voor- en Najaarscompetitie maar liefst 30.000 competi tieteams op de been. Een mooi resultaat!

In het najaar zijn veel clubs bezig met het samenstellen van het wedstrijdaanbod voor het komende jaar. Zo wordt er nagedacht aan welke competities wordt deelgenomen en welke soorten er worden aangeboden. Hiervoor is het van belang dat clubs weten hoe de KNLTB-competities er volgend jaar uit gaan zien, wat het aanbod is en of er nog wijzigingen zijn.

Webinar

Op donderdag 13 oktober jongstleden organiseerde de afdeling Wedstrijdtennis- en padel een webinar over de competities in 2023. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren: terugblik competitie 2022, het competitieaanbod 2023 en de veranderingen, versoepe lingen van het competitiereglement, leuke nieuwtjes en een aantal tips & tricks over hoe je competitiespelers aan de vereniging kunt binden. Ontzettend interessant en nuttig!

KNLTB Match

Wedstrijden spelen zorgt er over het algemeen voor dat spelers meer plezier beleven aan tennis en padel en uiteindelijk langer lid blijven. Daarom zijn de com petitie en toernooien belangrijk, maar een vereniging kan ook zelf, eventueel met meerdere verenigingen samen, eenvoudig toegankelijk, flexibel wedstrijd aanbod creëren. Bijvoorbeeld met de KNLTB Match App. Spelers melden zich aan, worden automatisch ingedeeld en kunnen via de app onderling commu niceren en makkelijk een speelmoment kiezen. Dat kan op één vereniging, maar de app maakt het ook mogelijk voor spelers van meerdere verenigingen om het tegen elkaar op te nemen in zogenoemde multi club-flexcompetities.

Meer weten?

Kon je er niet bij zijn? Scan de QR-code en kijk het webinar terug.

Scan de QR-code en ontdek alle informatie over KNLTB Match.

45 NIEUWS

Bij De Kreilen krijgt iedereen een warm welkom

Meet & Play als ideaal middel voor kennismaking met de vereniging

Voor tennisvereniging De Kreilen in Oudega dreigde een triest einde. De club telde in 2019 nog maar 58 leden. Tot de gemeente Smallingerland bij de club aandrong op een verhuizing en zich nieuwe kansen voordeden. Die greep de club met beide handen aan. De aanleg van een tweetal padelbanen was nog maar het begin, ook op andere fronten werd er hard aan getrokken. Dankzij KNLTB Meet & Play, en ander aanbod voor nieuwkomers, maakten vele streekgenoten kennis met de zeer persoonlijke aanpak van de Friese vereniging. En ziedaar: De Kreilen heeft inmiddels alweer 218 leden.

46
@ Door: Edward Swier

Wiebren Riemersma

Wil je nieuwe gezichten op het park verwelkomen, dan is Meet & Play dé manier. Het zoek-en-boekplatform van de KNLTB biedt iedereen die een tennis- of padelbaan wil boeken de kans om dat te doen zonder direct een lidmaatschap af te sluiten. Goede kans echter dat zij via Meet & Play de sport ontdekken en deze zo leuk vinden, dat ze op den duur lid worden. Bij De Kreilen zagen ze het aantal leden in de afgelopen twee jaar flink toenemen, mede dankzij het openstellen van de banen voor mensen van buiten. Wat daarbij een belangrijke, positieve rol speelde: de vereniging stak er veel tijd in om nieuwkomers wegwijs te maken op het nieuwe park.

Andere aanpak

Wiebren Riemersma, bij De Kreilen formeel ver antwoordelijk voor ‘Lessen & Jeugdzaken’ maar beter te omschrijven als duizendpoot, neemt ons mee in het verhaal van de club. En de successen die de vereniging boekte met haar kennismakings aanbod voor potentiële leden. Riemersma: “In 2019 kwam de gemeente langs met de mede deling dat we weg moesten van onze toenmalige locatie. Waar anderen schrokken, vond ik het wel fijn klinken. Weet je, er kwamen daardoor kansen.”

De club kreeg een andere locatie in het dorp aangeboden, pleitte voor de aanleg van tennis- én padelbanen en de bouw van een mooi clubhuis. Verhuisvergoedingen en subsidies werden bin nengesleept, zodat – met nog een leuk bedrag op de bank bovendien – een frisse start kon worden gemaakt. Daarbij heerste wel het besef dat er ook

“Een beetje gastvrij zijn, dat hoort erbij. Wat vriendelijkheid tonen, dat is toch niet moeilijk?!”
47 THUIS OP DE CLUB

Verzeker je tennisvereniging met de KNLTB Verenigingspolis

M De scherpste prijs met een uitgebreide dekking inclusief lichtmasten, reclameborden, zonnepanelen en padelbanen

M Een deskundige contactpersoon die begrijpt hoe tennisverenigingen werken

M Maatwerkoplossingen voor afwijkende situaties bij jouw club

M Nederlandse verzekeraars met Nederlandse voorwaarden

VLC-PARTNERS.NL/KNLTB

Maak kennis met onze adviseur

Voor een vrijblijvende offerte ga je naar www.vlc-partners.nl/knltb of neem contact op met Waldo Imthorn via (073) 692 62 14

De KNLTB Verenigingspolis is een product van VLC & Partners in samenwerking met de KNLTB.

een andere aanpak nodig was om de vereniging weer te laten groeien. Want anders waren de dagen van de club alsnog geteld. Daarbij kwam de hulp van de KNLTB, en zijn specifieke aanpak op het gebied van kennismakingsaanbod, van pas.

Persoonlijk contact Meet & Play bleek misschien wel het ei van Columbus. Via Padelboeker.nl (nu Meet & Play) kreeg De Kreilen na de aanleg van de banen enorm veel aanwas. Uit de hele omgeving boekten viertallen een padelbaan, voor een uurtje, of soms twee. “We rekenen twintig euro per baan per uur. En de rackets krijgen ze er desgewenst bij, daar vragen wij geen huurprijs voor. Je moet de men sen toch een beetje in de watten leggen”, lacht Riemersma. Hij gaat in de regel – slechts bij uit zondering moet hij verstek laten gaan – altijd naar de club om nieuwe (padel)spelers te verwelkomen en wegwijs te maken op het complex.

Riemersma vindt het vanzelfsprekend. “Een beetje gastvrij zijn, dat hoort erbij. Wat vriendelijkheid tonen, dat is toch eigenlijk niet moeilijk?! Als je ervoor kunt zorgen dat de mensen zich binnen een kwartier al op hun gemak voelen, dan heb je daar maanden later nog plezier van. Als nieuwe leden, of degenen die via Meet & Play een baan boeken, direct al een bekend gezicht hebben bij de vereniging, dan is ook het contact met anderen zo gelegd.”

Riemersma is zich ervan bewust dat menselijk contact dé sleutel is voor succesvolle ledenwer ving. “Je moet er letterlijk wel wat energie en

liefde in steken. Ook nieuwe leden verwelkomen we altijd echt persoonlijk. Daarbij hoort ook dat je met ze de baan op gaat. De meeste nieuwe ten nissers hebben het wel eens eerder gedaan, maar padel is voor velen toch nieuw. Dus dan geef je in iets van twintig minuten een introductie.”

Geen koude, kille club

Van de Meet & Play-spelers is een flink aantal, na een aantal keren huren en proberen, lid geworden. “Daarbij zijn ook mensen die bij andere vereni gingen en commerciële centra gepadeld hadden, maar zich daar verloren hadden gevoeld. Die waren bij hun entree op het park door niemand te woord gestaan, moesten een code intoetsen en het verder maar een beetje uitzoeken. Daar houden wij niet van. Wij willen geen koude, kille club zijn.”

Ze wachtten bij De Kreilen na de verhuizing overi gens ook niet af of dorpsgenoten het nieuwe ten nis- en padelpark wel konden vinden. Riemersma

Wiebren

“Als je ervoor kunt zorgen dat de mensen zich binnen een kwartier al op hun gemak voelen, dan heb je daar maanden later nog plezier van”
Wiebren Riemersma
“Het allerbelangrijkste is dat je contact maakt en contact onderhoudt”
49 THUIS OP DE CLUB
Riemersma

Al het aanbod op een rij

Met KNLTB Meet & Play zorg je voor een betere baanbezetting door het beschikbaar stellen van tennis- en/of padelbanen én geef je nieuwe spelers de mogelijkheid om kennis te ma ken met tennis en/of padel op jouw vereniging, door de promotie van activiteiten en kennis makingsaanbod. Met KNLTB Meet & Play zet je je club en je aanbod op de kaart. Mogelijkhe den als een Startersclinic, Tennis- en/of Padelstart kunnen overal in het land op grote bijval rekenen. Het diverse kennismakingsaanbod, dat je als KNLTB-club via Meet & Play kunt aanbieden, op een rijtje.

KNLTB Meet & Play is hét boekingsplatform voor tennis en padel in Neder land. Via het clubmanagementsysteem kunnen tennis en padelaanbieders heel makkelijk banen beschikbaar stellen, beheren en aanpassen. Daarnaast kunnen verenigingen via Meet & Play ook activiteiten promoten om nieuwe spelers te werven. Denk hierbij aan Tennis en/of Padelstart, Startersclinic, een open dag en de Vriendjesmaand. Het resultaat is dus niet alleen een betere baanbezetting, maar ook meer actieve spelers. En mogelijk dus nieuwe leden.

Open dag

Een open dag is de perfecte manier om potentiële leden te laten kennis maken met tennis en/of padel op jouw vereniging. Elk jaar organiseren ruim 800 KNLTB verenigingen een open dag – in het voorjaar, als iedereen weer staat te popelen om buiten te sporten, of juist eind augustus en begin september, als de vakantie net achter de rug is en met name kinderen een nieuwe sport kiezen. Om verenigingen te ondersteunen bij het organiseren stelt de KNLTB een draaiboek en diverse gratis promotiematerialen beschikbaar. Ga je aan de slag met een open dag, meld die dan aan via KNLTB Meet & Play.

Startersclinic

Veel mensen willen een sport graag eerst proberen, voordat zij een lidmaatschap afsluiten. Met de Startersclinic speel je op een eenvoudige manier in op deze behoefte. Tijdens een Startersclinic laat je potentiële leden in twee uur kennismaken met padel of tennis. Aan het einde van de clinic kennen deelnemers de regels en hebben ze een wedstrijd gespeeld. Wanneer ze enthousiast zijn, kun je ze warm maken voor een vervolg, of een lidmaatschap. Via KNLTB Meet & Play kun je de Startersclinic promoten én aanbieden.

Tennis- en/of Padelstart

Met Tennis en Padelstart maken potentiële tennissers en padellers op een leuke en gemakkelijke manier kennis met tennis en padel. Deelnemers krij gen drie tot vijf lessen en kunnen zo ontdekken of tennis of padel een sport is die bij hen past. Tennis en Padelstart kun je het hele jaar door aanbieden. Je bepaalt als vereniging zelf of er kosten aan verbonden zijn.

Vriendjesmaand

April staat in het teken van de Vriendjesmaand. Deze speciale wervingsactie is gericht op het enthousiasmeren van kinderen voor tennis. Het idee van de actie is dat jeugdleden hun vriendje of vriendinnetje meenemen naar een tennis of introductieles, zodat zij ook enthousiast worden. In 2021 deden 360 verenigingen mee. Maar liefst 15.000 vriendjes maakten kennis met tennis.

Meer informatie vind je op Centrecourt.nl/alles voor verenigingen/ werven van nieuwe leden en Centrecourt.nl/alles voor verenigingen/wer ven van nieuwe leden/knltb meet play.

50

ging de straat op, sprak dorpsgenoten aan bij de supermarkt en de bakker. Hij kent het dorp. En de mensen in het dorp kennen hem. “Ik kom uit het dorp, heb er op een middelbare school gewerkt en ken ook bij de voetbalvereniging, korfbalclub en waterpolovereniging veel mensen. Toen de padelbanen klaar waren, heb ik tientallen clinics gegeven. En ik heb mensen in het dorp aange sproken om eens een kijkje te komen nemen. Dat is belangrijk hè, om het onbekende weg te halen. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Laat mensen ken nismaken met de baan, met het padelracket. Geef ze instructie, vertel ze de regels en leer ze wat basisvaardigheden.” En daarna doet de sport het zelf. “Er zijn er genoeg die helemaal verkocht zijn als ze één keer bij ons hebben gepadeld.”

En er is meer!

Niet te boeken via Meet & Play, maar wel heel populair en effectieve manieren om kennis te maken met tennis en padel, zijn Tenniskids@school en de Zomer Challenge.

Tenniskids@school

Voor de jeugd is Tenniskids@School een beproefd middel. Kinderen maken tijdens de gymles voor het eerst kennis met de sport. Wie de smaak te pakken heeft, kan na verloop van tijd een keer spelen op een echte baan bij de vereniging. Ga de samenwerking aan met een basisschool of neem eens contact op met een buitenschoolse opvang (bso).

Zomer Challenge

De Zomer Challenge is zowel bij jeugd als volwassenen erg populair. Met het compacte lidmaatschap voor enkele maanden kunnen zij tennis en/of padel uitproberen als andere sporten in de zomerstop zitten. Deelnemers aan de Zomer Challenge kunnen onbeperkt vrij spelen, een aantal lessen of clinics volgen en meedoen met toernooien. Jaarlijks doen honderden verenigingen mee. In 2021 verwelkomden zij ruim 12.500 nieuwe Zomer Challenge leden. Daarvan werd 36 procent uiteindelijk lid.

“Als nieuwe leden, of degenen die via Meet & Play een baan boeken, direct al een bekend gezicht hebben bij de vereniging, dan is ook het contact met anderen zo gelegd”

51 THUIS OP DE CLUB

INFRAROOD VERWARMING

Snelle warmte!

Besparing op gaskosten

Eenvoudige installatie Efficiënt regelbaar

Ruimtebesparend Geen onderhoud

Snelle, duurzame warmte met HR Infrarood Panelen. Warm aanbevolen!

Infrarood verwarming is het beste te vergelijken met verwarming door de zon. Met infrarood wordt niet de lucht verwarmd, maar de massa, het object.

Infrarood verwarming is 100% veilig. Zonlicht geeft schadelijke UV-straling af, daarvan is geen sprake bij Infrarood Verwarming.

Maatwerk vereist!

Elke accommodatie is anders gebouwd, geïsoleerd en ingedeeld. De vraag of Infrarood verwarming voor uw accommodatie toepasbaar is, moet met maatwerk beantwoord worden. Neem contact met ons op om u goed te laten informeren over de mogelijkheden.

Hoe beter een ruimte geïsoleerd is, hoe hoger het rendement van infraroodpanelen. Infrarood verwarming kan gebruikt worden als hoofdverwarming in de kantine en bestuurskamer, als verwarming van de kleedboxen.

Infrarood verwarming kan slim bediend worden met onderverdelingen in ruimtes, zones of groepen. Per zone kan een stookprogramma ingesteld worden. Slimme bediening met een app kan draadloos aangelegd worden. Onze monteurs installeren Infrarood verwarming binnen één werkdag, desgewenst kunt u het zelf doen.

Al sinds 2003 adviseren wij sportverenigingen over energiebesparing en verduurzaming. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot de energiecoach van ruim 4.000 sportverenigingen. Met onze transparante werkwijze kunt u rekenen op eerlijk advies, heldere berekeningen en deskundige installatie en levering van duurzame merken.

Neem gerust contact met ons op. Tel: 0512-745030

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen beteken? Kijk op www.sportstroom.nl

ENERGIEBESPARINGSPARTNER

Meer gezelligheid, meer omzet De vereniging uit Oudega heeft, hoewel de af standen in Friesland natuurlijk al snel wat groter zijn, toch behoorlijk wat concurrentie van an dere verenigingen die bijvoorbeeld ook padel banen hebben aangelegd. Ook in de gemeente Smallingerland, die overigens veertien dorpsker nen (waarvan Drachten het grootst is) en een op pervlakte van liefst 126 vierkante kilometer kent, zelf. “Maar elders moeten ze vaak dik betalen. Wij hebben voor nieuwe leden echt een heel aan trekkelijk lidmaatschap. Al ben ik ervan overtuigd dat dat niet de doorslag geeft, het is vooral de gastvrijheid die mensen trekt.”

Inmiddels telt de vereniging uit Oudega dus vier keer zo veel leden als voor de verhuizing. De ba nen zijn beter, het aanbod is uitgebreid en dankzij Meet & Play komt er ook geregeld nieuw bloed bij. Het is, kortom, veel gezelliger op het nieuwe honk. “De omzet in het clubhuis is ook flink hoger natuurlijk”, weet Riemersma.

Riemersma weet dat er wel heel veel op zijn schouders rust. En is daar zelfs ook wel een beetje trots op. “Ik ken de mensen, de mensen kennen mij. Ik word gezien. Toen we nog 58 leden hadden, kende ik ze allemaal. En nu we er 218 hebben, ken ik ze nog steeds allemaal. Sterker nog: ik denk dat ik met zo’n beetje iedereen ook wel eens een drankje aan de bar heb gedronken.” Toch moet het, daar is Riemersma het wel mee eens, voor de toekomst geen onemanshow worden. Riemersma heeft voor zijn medeorganisatoren binnen De Kreilen, plus alle vrijwilligers van andere vereni gingen die dit artikel lezen, alvast een voorname tip. “Natuurlijk, het is belangrijk dat je er bent. Maar het allerbelangrijkste is dat je contact maakt en contact onderhoudt. Dat is wat ik feitelijk de hele dag op mijn werk deed en dat is wat ik bij de tennisclub nu nog doe: contact leggen, netwerk opbouwen.”

“Bij andere verenigingen en commerciële padelcentra voelden onze nieuwe leden zich verloren. Ze waren door niemand te woord gestaan, moesten een code intoetsen en het verder maar een beetje uitzoeken”
53 THUIS OP DE CLUB
54

Jeugdleden binden, dat is dé uitdaging

LTV Maarn zet zich dagelijks in om jeugdleden te werven én te behouden

Verenigingen besteden veel aandacht aan het werven van nieuwe jeugdleden. Tenniskids@school en de Vriendjesmaand zijn uitstekende tools om kinderen enthousiast te maken voor tennis. Maar dan begint de grootste uitdaging pas. Want hoe zorg je ervoor dat kinderen jaren lid blijven? Meerdere facetten kun nen een belangrijke rol spelen bij het binden van jeugdleden aan de vereni ging. Bij LTV Maarn brengen ze veel van die facetten in de praktijk.

Bart Matthee werkt bij Balance Tennis Academy en is hoofd trainer bij TV Soesterkwartier en LTV Maarn. Hij heeft 25 jaar trainerservaring, kent het reilen en zeilen op de clubs en weet alles over het werven en behouden van jeugdleden en de belangrijke rol die de leraar daar bij kan vervullen. Opgroeiende kinderen hebben vele interesses en doen andere sporten, waardoor tennis lang niet altijd eerste keus is. En zo zijn er meer factoren die kinderen ervan kunnen weerhouden te blijven tennissen. Juist de tennisleraar kan echter, door zijn of haar werk goed te doen, jeugdleden voor de sport behou den, weet Matthee.

JEUGDLEDEN
55

Leraar altijd aanwezig

“Begin dit jaar liep het wat minder soepel met één van onze trainers”, haalt Matthee een voorbeeld aan. “Op zo’n moment merk je hoe belangrijk de continue aanwezigheid van de tennisleraar op de club is. Hij of zij blijft altijd de sleutel tot succes. Als ik als ouder weet dat

mijn kind het naar de zin heeft op de vereniging, waar een prettig en veilig sportklimaat heerst en een enthousiaste leraar rondloopt, dan denk ik ook: Ga maar lekker. Hoe vaker hoe beter.”

Want kinderen vaker dan één keer in de week voor tennisles

naar de club laten komen, zorgt voor meer verbondenheid, weet Matthee. “Bij LTV Maarn bieden we het Tennis Allesin-1-pakket aan en daar ben ik heel tevreden over. Ik zie de kinderen sowieso één keer per week op de training. Daarnaast is op donderdag het tweede speelmoment. Het eerste uur

“Tijdens onze schoolbezoeken laten we zien dat we er als club zijn, zodat als kinderen willen gaan tennissen, ze weten dat ze bij ons direct kunnen instromen”

Bart
56

voor Tenniskids Rood en Oranje. Het tweede uur is voor Groen en de junioren. Deze inloopuren zouden goed ingevuld kunnen worden door een trainer, indien die beschikbaar is. Dit seizoen helpt een enthousiast jeugdlid met toezicht houden. Hij of zij begeleidt aan de hand van de Tenniskids@school-lesmap, waar genoeg voorbeeldoefeningen in staan. Het is meer dan bezig heidstherapie, want er worden ook wedstrijdjes gespeeld. De begeleider verdient bovendien een leuk zakcentje, wat meer is dan wat je krijgt voor vakkenvul len bij de supermarkt.”

Op deze vrije-inloopuren komen bij LTV Maarn gemiddeld acht à negen spelers af. “Dat lijkt wei nig, maar op een bestand van zestig tot zeventig jeugdleden is dat netjes. Toegegeven, het animo bij de middelbarescho lieren is minder, maar we blijven het wel aanbieden.”

Werving: leden trekken leden Tenniskids@school en mem ber-get-member-acties zijn, zoals gezegd, uitstekende middelen om het jeugdledenbe stand op te vijzelen. LTV Maarn gaat twee keer per jaar naar de scholen toe om tennis aan te bieden. “Hierdoor laten we zien dat we er als club zijn, zodat als kinderen willen gaan tennissen, ze weten dat ze bij ons direct kunnen instromen”, vertelt Matthee.

“Een laagdrempelige actie die goed werkt, is ‘Maak kennis met tennis in vijf weken’. Als ze eenmaal over de tennisdrempel gekomen zijn, is het mijn taak als trainer om het zó leuk te maken voor de kinderen, dat ze blijven.”

De Vriendjesmaand, waarbij een maand lang elk jeugdlid een vriendje mag meenemen, is bij LTV Maarn een continu proces. Want ook in Maarn weten ze: leden trekken leden. “Als een vriendje komt kijken, laten we deze niet langs de kant staan, maar laten we hem meedoen. We hebben dus niet specifiek één Vriendjesmaand, maar vertellen in de groepen dat vriendjes altijd welkom zijn om een keer mee te doen.”

Dat het ledental groeit, is niet alleen belangrijk voor het voort bestaan van de vereniging, maar ook voor de broodwinning van de leraar. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten en dat zouden trainers en bestuur zich volgens Matthee goed moeten realiseren. “Het rekensommetje is heel simpel. Als het ledenaan tal stijgt, gaat het aantal lesuren omhoog en dat is voor de leraar interessant. Een heel goede reden dus voor leraren om zich in te zetten voor werving en behoud van leden.”

Vier speerpunten voor behoud

Als het aan de wervingskant goed gaat, dan volgt de groot ste uitdaging: behoud. Want wat is werving waard als leden al snel weer weg zijn? Aan de hand van vier speerpunten laat

Matthee zijn licht schijnen op hoe hij hier bij LTV Maarn mee omgaat en of het werkt.

Wedstrijdjes spelen, onmisbaar Het spelen van wedstrijden doet veel leden langer lid blijven, weet de KNLTB. Niet voor niks is het wedstrijdaan bod voor de jeugd de laatste jaren flink gegroeid. Met de Tenniskids-competitie, de Tenniskids-toernooitjes, andere jeugdtoernooien en eventuele wedstrijdjes op de vereniging zijn er veel mogelijkheden.

“Maar niet elk kind is competi tief ingesteld”, weet Matthee. “En voor sommigen kan ver liezen emotioneel gezien hard aankomen. Ik vraag daarom nooit naar de stand, maar alleen of ze leuk hebben gespeeld. En bij de betere spelers vraag ik of ze hebben kunnen toepas sen wat we hebben geoefend. Winnen en verliezen moet ook weer niet al te belang rijk worden gemaakt, dat kan demotiverend werken. Meedoen is veel belangrijker, want ik ben van mening dat het spelen van wedstrijden eraan bijdraagt dat kinderen zo lang mogelijk verenigingslid blijven. Het is belangrijk voor de kinderen om in een leuk team te zitten waar ze mee op pad gaan.

“De sociale activiteiten vinden nu eenmaal vaak plaats in het weekend. Als je je vak echt leuk vindt, is dat geen opoffering”
JEUGDLEDEN 57
Bart Matthee

Ploeggenootjes komen ook vaak bij elkaar kijken. Zelfs als iemand geblesseerd is.”

Sociale activiteiten, leuk en gezellig

LTV Maarn biedt een Tennis Alles-in-1-pakket aan, dat loopt van maart tot en met decem ber. In januari en februari zijn er geen lessen. “Dat schept duidelijkheid in plaats van twijfel of de les in die periode wel of niet doorgaat in verband met het weer. Bovendien is die pauze van twee maanden net kort genoeg om toch binding te houden. We plannen in die periode namelijk altijd iets leuks en gezelligs in om de kinderen even te zien. Dat kan bijvoor beeld een buitensportactiviteit zijn. Afhakers heb je helaas

altijd, maar hierdoor is dat wel sterk verminderd.”

Het nieuwe seizoen wordt bij LTV Maarn elk jaar gestart met een ouderavond, waar de jaarkalender wordt gepresen teerd. Een jaarkalender biedt ouders en kinderen inzicht in welke evenementen en activi teiten er worden georganiseerd. Zo weten ze waar zij aan mee kunnen doen en wat ze al kun nen inplannen. Bovendien werkt de avond zelf volgens Matthee verbindend. “Het is belangrijk om goed met de ouders te communiceren. Zij zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat de kinderen meedoen.”

Op die jaarplanning staat één activiteit elk zomerseizoen met rode stift omcirkeld. “In de laat

ste week van de zomervakantie worden traditioneel de club kampioenschappen georgani seerd. Het format is heel leuk, want de wedstrijden zijn van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Dan gaat iedereen thuis eten, om vervolgens om zeven uur weer terug te komen naar de club voor een gezamen lijke sociale activiteit. Dat kan een spel, karaoke zingen of een filmavond zijn. Die combinatie van het wedstrijdelement over dag en de sociale component in de avond werkt uitstekend.”

Sociale activiteiten dragen bij aan de verbinding tussen de leden onderling en hun band met de club. Het hoeft volgens Matthee niet heel ingewikkeld te zijn of veel geld te kosten om regelmatig iets te organi seren. “Een vuurkorf met wat marshmallows en de muziek wat harder zetten, is soms al voldoende. Handjes zijn wel no dig. Goed idee is om de ouders per evenement te vragen, zodat het niet altijd op het bordje van die ene vrijwilliger of trainer terechtkomt.”

De rol van de leraar bij sociale activiteiten is volgens hem wel van groot belang. Hier moeten goede afspraken tussen de vereniging en de tennisschool worden gemaakt. “De trainer heeft meer autoriteit dan men denkt. Hij moet zijn gezicht blijvend laten zien. We werken natuurlijk al veel in de avon den, waardoor de weekenden heiliger zijn, maar de sociale activiteiten vinden nu eenmaal vaak plaats in het weekend. Als je je vak echt leuk vindt, is dat echter geen opoffering.”

“Als de trainer op de club enthousiast is en interesse toont, is hij een onmisbare schakel”
58
Bart Matthee

MuurMasters

De MuurMasters zijn in het leven geroepen om de vaak verslons de tennismuur nieuw leven in te blazen met een gave muurschil dering. Want de tennismuur is in het algemeen toch een beetje in de vergetelheid geraakt. Terwijl het een heel toeganke lijke manier is om beter te leren slaan, anderen te ontmoeten en gewoon heel veel plezier in tennis te krijgen en te houden. LTV Maarn beschikt niet over een tennismuur, maar Matthee merkt wel dat hier de laatste tijd om wordt gevraagd. Het project MuurMasters lijkt dus succes vol. “MuurMasters, met al die beschilderingen, is hartstikke leuk. LTV Maarn heeft momen teel geen muur, maar bij ons zie je dat kinderen in de padelkooi tegen de glazen wand spelen. Voor Tenniskids Rood kun je de glazen wand ook heel nuttig gebruiken.”

WhoZnext: voor jongeren, door jongeren

Onder het motto ‘Voor jonge ren, door jongeren’ is het de bedoeling dat met behulp van het KNLTB-concept WhoZnext de vereniging van een nieuwe,

frisse impuls wordt voorzien en de betrokkenheid van de jonge ren op de club wordt vergroot. Ze maken op een laagdrempe lige manier kennis met vrijwil ligerswerk en ontwikkelen zo spelenderwijs competenties als plannen, organiseren en samen werken. LTV Maarn doet met een jeugdraad iets soortgelijks. De jeugdraad, die de jeugdcom missie ondersteunt, bestaat uit ongeveer zes tieners van tussen de 15 en 17 jaar oud. Zij worden door de jeugdcommissie be trokken bij het organiseren van activiteiten. “Om een voorbeeld te geven: bij het ouder-kindtoer nooi heeft de jeugdraad gezegd graag de wedstrijdindeling te doen. De jeugdcommissie doet vervolgens de communicatie en de hapjes en de drankjes. Door de kinderen verantwoordelijk

heid te geven, kweek je betrok kenheid bij de jeugd.”

Onmisbare schakel Het is duidelijk: voor behoud van jeugdleden wordt meer ge vraagd dan een uurtje tennisles in de week. En de leraar heeft daarbij een grotere rol dan vaak wordt gedacht. Dus betrek hem of haar bij meer dan tennisles, is het advies van Matthee voor andere verenigingen. “De per soon die voor de groep staat, is de belangrijkste om de jeugd enthousiast te maken en te houden. Gaan er meer kinderen tennissen doordat Botic van de Zandschulp het op de ATP Tour goed doet? Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat ik zeker weet: als de trainer op de club en thousiast is en interesse toont, is hij een onmisbare schakel.”

“Als kinderen eenmaal over de tennisdrempel gekomen zijn, is het mijn taak als trainer om het zó leuk voor ze te maken, dat ze blijven”
59 JEUGDLEDEN

Fair Play hoog op de agenda

bij ATV de Hertenkamp

Formeel beleid geeft informele, sportieve cultuur de ruimte

“Hé, wat een homobal sla jij zeg!” Eerlijk is eerlijk, er werd wel eens op deze manier geschol den bij ATV de Hertenkamp. Maar sinds een paar jaar vliegt dit soort scheldwoorden nauwe lijks meer over de baan bij de Drentse tennisclub. Sinds 2018 is ATV de Hertenkamp aan de slag met Fair Play, het beleid vanuit de KNLTB voor een veilige, eerlijke, sportieve en plezierige tennis- en padelomgeving voor iedereen. “Omdat we het formeel goed op orde hebben, is een cultuur ontstaan waarin leden elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.”

@ Door: Tessa de Wekker 60

Sinds januari 2018 is Michel Berends voorzitter van ATV de Hertenkamp in Assen. Respect en veiligheid heeft hij hoog in het vaandel staan. Letterlijk, want al voordat Berends bestuurder werd van zijn club, bood hij tijdens een ledenver gadering aan het toenmalig bestuur een regen boogvlag aan. “Ik wilde dat de vereniging zou uitdragen dat iedereen welkom is bij ons en dat we iedereen respecteren”, vertelt hij.

Formeel onderdeel beleid Berends is ook actief in de lokale politiek. In die rol sprak hij toentertijd met een aantal leden van de lhbti-gemeenschap. “Een jongen zei: ‘Hetero’s accepteren nog steeds geen homo’s.’ Hij gaf een aantal voorbeelden, waarna ik dacht: Jongen, je hebt gelijk. Daar schrok ik van. Ik wilde een daad stellen. Dat werd die regenboogvlag, die ik als ge woon lid aanbood bij mijn eigen sportvereniging.”

Het gebaar werd tijdens die ledenvergadering met applaus ontvangen. En toen Berends een jaar later tot voorzitter werd gekozen, wilde hij een stap verder. Veilig Sport Klimaat, integriteit, respect en sportiviteit moesten formeel onderdeel worden van het verenigingsbeleid. “Toen zijn we met Fair Play begonnen”, zegt hij. Op basis van de Fair Play-gedragscodes en -reglementen van de KNLTB maakte De Hertenkamp een eigen proto col en reglement. “We hebben het wat simpeler gemaakt. Het moet voor mensen vooral niet te ingewikkeld zijn”, zegt Dientje Bodenstaff, vertrou wenspersoon op de vereniging.

Twintig jaar ervaring Bodenstaff is vanaf het begin betrokken bij het Fair Play-beleid van ATV de Hertenkamp. Ze is niet alleen al jaren lid van de vereniging, in haar dagelijks werk is zij al meer dan twintig jaar vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit. Zij werkte in al die jaren onder andere voor meerdere zorginstellingen, scholenkoepels, Schiphol en een aantal gemeentes. “Toen ik werd gevraagd om mee te denken en ook voor de

vereniging vertrouwenspersoon te worden, zei ik natuurlijk ja. Het is mijn werk, maar voor de club doe ik het uiteraard als vrijwilliger”, zegt ze. Naast Bodenstaff heeft De Hertenkamp overigens nog een tweede vertrouwenspersoon. “Want we werken ook hier met het vierogenprincipe.”

De eerste stap was het Fair Play-beleid, met daarin onder andere gedragsregels voor allerlei betrokkenen, protocollen hoe om te gaan met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, het aanstellen van vertrouwensperso nen en het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s), te behandelen in de algemene ledenvergadering. Alle aanwezigen gingen ak koord. Berends: “Daarna hebben we de complete protocollen op onze site gepubliceerd en een stuk geschreven in ons digitale clubblad.” Vervolgens is voor alle bestuursleden en trainers een VOG aangevraagd.

“Alleen al dat je het in je beleid goed geregeld hebt én dat je een vertrouwenspersoon hebt die zichtbaar is in je vereniging, zorgt voor een preventieve werking”
61 FAIR PLAY

Daarmee was het officiële gedeelte afgerond, maar dan ben je er nog niet, weet Berends. “Een protocol is maar een protocol. Maar het feit alleen al dat je het in je beleid goed geregeld hebt én je een vertrouwenspersoon hebt die zichtbaar is in je vereniging, zorgt voor een preventieve werking.” Bodenstaff voegt toe: “Op onze site staat Fair Play duidelijk uitgelegd. Ook staat daar hoe leden contact kunnen opnemen met mij als vertrouwenspersoon.” Bij de ledenvergaderingen komt het thema altijd aan de orde en op die ma nier besteedt ook het digitale clubblad er elk jaar aandacht aan.

Terugvallen op de KNLTB

Het aantal keren dat Bodenstaff in vier jaar tijd een melding heeft gehad, is op één hand te tellen. Alle keren ging het om zaken die de vereniging zelf heeft kunnen oplossen. “Maar mocht dat niet het geval zijn, omdat het te ingewikkeld is voor ons als vereniging, of omdat de meldingen zo ern stig zijn dat we ze bij de bond of NOC*NSF [het

Centrum Veilige Sport Nederland, red.] moeten neerleggen, dan is het heel goed en prettig dat we kunnen terugvallen op de KNLTB. Ik heb een aantal keren contact gehad met de bond: één keer over een zaak en een aantal keren voor informatie. Dat werkte heel prettig”, zegt Bodenstaff.

De zaken die tot nu toe bij ATV de Hertenkamp hebben gespeeld, gaan vooral over ongewenst gedrag tijdens wedstrijden en na afloop. Rackets gooien, schelden, vervelend over mensen praten, dat soort zaken.

Bodenstaff: “Gelukkig hebben we nog niet iets heel ernstigs meegemaakt. Ik was laatst bij een provinciale bijeenkomst over ongewenst gedrag in de sport in zijn algemeenheid, niet alleen tennis, en daar schrok ik wel van de verhalen van andere verenigingen. Dat maakte me weer duidelijk hoe belangrijk het is om goede afspraken met elkaar te hebben en dat leden bij een vertrouwensper soon terechtkunnen wanneer ze daar behoefte aan hebben.”

Berends: “En Met Fair Play zijn we ook preventief bezig. We maken het thema bespreekbaar op de club en daarmee willen we narigheid voorkomen.”

Weten hoe te handelen Beiden raden andere clubs dan ook zeker aan om met Fair Play aan de slag te gaan. “De KNLTB heeft goede informatie en protocollen die je zo kunt overnemen, wellicht in wat aangepaste vorm. En de

“Is het te ingewikkeld voor ons als vereniging, of zijn de meldingen zo ernstig dat we ze bij de bond of NOC*NSF moeten neerleggen, dan kunnen we terugvallen op de KNLTB”
62
Dientje Bodenstaff

bond helpt als je vragen hebt. Wij voelen ons erg gesteund door de KNLTB”, aldus Bodenstaff. Berends: “De beste tip die ik kan geven: stel een vertrouwenspersoon aan. Die is zichtbaar binnen de club. En daarnaast moet je Fair Play formeel op orde hebben door het in het beleid van je club op te nemen. Dan weet je ook als bestuur hoe je in bepaalde gevallen moet handelen.” Fair Play formeel goed regelen, draagt bij aan een prettige informele cultuur op de club, aldus Berends. “We hebben hier een goede balans tussen die twee.”

Berends strijkt de regenboogvlag voor het club huis. Die heeft vanwege Coming-Outdag weer een paar dagen gewapperd bij ATV de Hertenkamp. “Nog steeds hijsen we hem regelmatig. Met deze vlag is het allemaal begonnen.”

Bezoek Knltb.nl/fairplay

De KNLTB heeft alle informatie over Fair Play verzameld op één overzichtelijk pagina. Daar vind je onder andere wat er valt onder Fair Play, waarom het zo belangrijk is voor onze sport, hoe je er als vereniging mee aan de slag kunt, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een VOG en het aanstellen van een vertrouwenspersoon, en wanneer je verplicht bent iets te melden bij de KNLTB. Verder vind je er informatieve video’s en infographics.

Kijk op op Knltb.nl/fairplay voor een uitgebreid overzicht.

“De beste tip die ik kan geven: stel een vertrouwenspersoon aan”
63 FAIR PLAY

TennisDirect, partner van de KNLTB en alle verenigingen

TennisDirect is al zes jaar official supplier van de KNLTB. Verenigingen profiteren daar ook van. Met TennisDirect als verenigings- of toernooipartner krijgen de vereniging en haar leden flinke voordelen.

@ Door: Mark van der Heijden

64

Welke tennisser kent TennisDirect nog niet?

TennisDirect is de grootste onlinetennisshop van de Benelux en één van de grootste van Europa. Tennissers vinden daar niet slechts enkele rackets van een merk, maar alle rackets – en datzelfde geldt voor schoenen en kleding.

De onlinetennisshop is er ook voor verenigin gen, zegt Carlo Persijn, partnershipmanager van TennisDirect. “We kunnen een vereniging helpen met het sponsoren van één los toernooi. Dan spreken we over een toernooisponsoring. Of we kunnen een intensievere samenwerking aangaan met een vereniging. In dat geval is er sprake van een clubsponsoring.”

Vier speerpunten “Bij de clubsponsoring komen vier speerpunten altijd terug”, licht Persijn toe. “We leveren de vereniging tennisballen, we bieden voor alle club toernooien een leuk giveaway-pakket aan en we bieden kortingsacties voor clubleden. Daarnaast misschien wel het belangrijkste – bieden we een shoptegoed aan.”

leveren. We kunnen zelfs een unieke clubshop voor de vereniging maken op Tennisdirect.nl. Op die clubpagina worden uitsluitend voorgeselec teerde clubitems getoond. Deze worden bedrukt met het clublogo. Clubs waarderen dat altijd zeer.”

De steun aan verenigingen gaat verder. Als clubpartner biedt TennisDirect giveaways en waardebonnen voor toernooiwinnaars. “En natuurlijk denken we ook aan de leden van de verenigingen. Vier keer per jaar bieden wij een speciale ledenactie aan – de ene keer tien euro korting, de andere keer tien procent”, zegt Persijn. “Neem dus als vereniging contact met ons op en laat de vereniging en leden profiteren.”

Het shoptegoed is interessant, omdat kosten besparing en ledenbehoud bij veel verenigingen vooropstaat, merkt Persijn. “Het shoptegoed is een bedrag aan waardebonnen óf kleding dat de club van ons krijgt. Waardebonnen zonder restricties óf voorwaarden, die uitgedeeld kunnen worden aan toernooiwinnaars. Zijn de gratis waar debonnen niet genoeg? Dan ontvangt de club nog eens dertig procent korting over het reste rende bedrag aan waardebonnen. Zo vallen deze kosten dus beduidend lager uit voor de club.”

Unieke clubshop

“Ook als een club een uniforme uitstraling wil creëren, kunnen we een deel van de kleding gratis

T.V. Forescate uit Voorschoten: “Een cadeaubon voor TennisDirect is handig voor iedereen”

Met bijna duizend leden en een groot open toernooi is T.V. Forescate uit Voorschoten een actieve vereniging. De samenwerking met TennisDirect is daarbij van grote meerwaarde, zegt bestuurslid Daan Parlevliet: “TennisDirect biedt een compleet toernooipakket, dat voor spelers leuk is om te ontvangen.” Hij prijst vooral de cadeaubon van TennisDirect voor toernooiwinnaars. “Een cadeaubon van een lokale sportzaak is wat lastig. Maar iedereen kent TennisDirect en iedereen kan daar online bestellen.”

Ook door het jaar heen klopt T.V. Forescate vaak bij TennisDirect aan. “Ballen zijn bijvoorbeeld altijd op voorraad en worden snel geleverd”, zegt Parlevliet. “En TennisDirect heeft onze trainers in het nieuw gestoken. Dat is erg goed voor de uitstraling van de club.”

LTV Randenbroek: “TennisDirect reageert snel, denkt mee en komt afspraken na”

LTV Randenbroek is een actieve vereniging in Amersfoort met 800 leden. “Ons motto is sportivi teit én gezelligheid. We organiseren dus veel activiteiten en diverse toernooien”, zegt bestuurslid Kjeld Beijer.

Daarbij wordt de vereniging gesteund door clubsponsor TennisDirect. “Zij hebben ons geholpen aan een complete adidas-lijn in onze kleurstellingen. Dat was best een georganiseer, maar daarbij heeft TennisDirect ons goed geholpen; van de prijs tot het drukken van logo’s.”

Ook bestelt LTV Randenbroek alle ballen bij de onlineshop. “Toen er door corona leveringsproble men waren, dachten zij met ons mee en boden alternatieven aan”, zegt Beijer. Hij besluit: “De samenwerking is prettig, omdat TennisDirect snel reageert, meedenkt en afspraken nakomt.”

“We kunnen een unieke clubshop voor de vereniging maken op Tennisdirect.nl, met uitsluitend voorgeselecteerde clubitems. Clubs waarderen dat zeer”
65 PARTNER IN BEELD
Carlo Persijn

Reddingsboei

Kunnen wij de energiecrisis het hoofd bieden? Als ik die vraag volmondig met ja kon beantwoorden, dan was dit mijn kortste column ooit. Was het maar waar. Ik zie en hoor om mij heen hoe hard de hoge energieprijzen tennis en padelverenigingen in hun clubhart raken. De redding is nog niet nabij, maar wij reiken als KNLTB wel een reddingsboei aan. En de verenigingen? Ook die kunnen het nodige doen om niet kopje onder te gaan. Laatst hoorde ik dat een tennisvereniging de doucheruimtes had afgesloten. En met eigen ogen zag ik dat spelers langer tennisten in het schemerdonker. Om zo het licht maar niet aan te hoeven doen. Moet dat nu? Kan dat niet anders? Is dat onze sportieve toekomst?

Vooropgesteld: iedere tennis en padelvereniging heeft de kans om te besparen op energiekosten. En dat begint klein en vooral bij jezelf. Waarom na het tennissen de lampen laten branden? Moet de verwarming in het clubgebouw de hele tijd aan, terwijl het juist buiten allemaal gebeurt? En waarom zo verdeeld spelen over alle banen op het tennispark, waardoor het hele complex verlicht is? Dat kan niet alleen anders, dat moet ook anders. Daar helpt de KNLTB zeker aan mee. Iedere tennis en padelvereniging, sportlocatie of omgeving is anders. Dat betekent dat we niet zomaar tegen die verenigingsbestuurders zeggen van: “Ga maar verduurzamen.” Wel attenderen we de clubs erop. Laat je goed informeren en adviseren over zonnepanelen, ledverlichting en ander energiebesparende maatregelen. Juist nu, nu het water ons nog net niet tot de lippen staat. Een investering die je nu doet en die je later zeker terugverdient.

Slimmer omgaan met energie is dus het devies. We hebben als KNLTB een samenwerking met partner SportStroom. Die hebben Grip, een onlineportal om helder inzicht te krijgen in het energieverbruik op jouw club. Bijkomend voordeel: Grip is het eerste jaar nog gratis ook. Samen met SportStroom hebben we eerder de onlinecursus Energiecoach opgezet. Bedoeld om slimmer om te gaan met energie. Maak er gebruik van! Daarnaast zijn onze Accountmanagers volop landelijk actief. Benader ze, vraag ze om mee te denken en laat ze vooral goede voorbeelden aandragen van succesvolle energiebesparingen.

En natuurlijk zijn we als KNLTB druk in Den Haag. Met lobbyen, om de politiek zover te krijgen dat er flink gecompenseerd wordt en er meer subsidies beschik baar komen. De eerste slag is geslagen, maar de wedstrijd is zeker nog niet gespeeld.

Iedereen weet het. Er moet nu wat gebeuren. En dat begint bij jezelf, als lezer van deze column. Laten we vervolgens met zijn allen wel het goede, het verstan dige en het slimme doen. Het sluiten van het clubgebouw – vanuit de gedachte: Dan besparen we in ieder geval iets – vind ik een geval van ‘water maken’. Juist na het tennissen of padellen gezellig wat drinken, geeft vaak sportplezier en energie. Maar moet dan meteen de kachel op volle kracht branden?

Terug naar het begin. Kunnen wij de ener giecrisis het hoofd bieden? Wij hebben ons als tennis en padelverenigingen en KNLTB goed door de coronatijd geslagen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat wij ook door deze crisis niet kopje onder gaan.

66 column
“Na het tennissen of padellen gezellig wat drinken, geeft vaak sportplezier en energie. Maar moet dan de kachel op volle kracht branden?”
SPORTS EVERYDAY MEDICAL TRAVEL Vochtafdrijvende Dryarn® Ultiem comfort Premium compressie Voorkomt spierpijn
TENNISDIRECT ALS PARTNER VAN JULLIE TOERNOOI! Neem contact op via carlo@tennisdirect.nl of ga naar www.tennisdirect.nl/club/toernooisponsoring DE VOORDELEN GRATIS kortingsvouchers en give-aways GRATIS ABN AMRO WTT kaarten GRATIS handdoeken voor alle nummers 1 GRATIS Björn Borg Caps GRATIS Dunlop shirts Aanschaf waardebonnen voor alle finalisten met 20% korting OFFICIAL SUPPLIER
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.