Centre Court nr 1 - 2024

Page 1

centre court

125 jaar KNLTB

Trots op historie,  vertrouwen in toekomst

Vier generaties tennissters blikken terug en vooruit

Samen zorgen voor meer jeugdleden met Tenniskids TOF

Top- en breedtesport hand in hand op NTC De Kegel

JAARGANG 35 – editie 01 – juni 2024

NEDERLAND’S NO.1 TENNISBAL

DE DUNLOP FORT MAX TP IS GEMAAKT

VOOR SPELERS DIE DE BESTE KWALITEITEN

VEREISEN VAN EEN TENNISBAL OP HET

GEBIED VAN COMFORT, DUURZAAMHEID, VLUCHT-EN STUITEIGENSCHAPPEN.

GESCHIKT VOOR ALLE BAANSOORTEN.

WWW.DUNLOPSPORTS.COM

OFFICIAL BALL

Voorwoord

Beste tennis- en padelvrienden,

De KNLTB bestaat dit jaar 125 jaar. Wat een mijlpaal, echt iets om trots op te zijn. Het is zeker een gelegenheid om terug te kijken naar waar we vandaan komen, hoe de sport zich heeft ontwikkeld en vooral naar de rol die we als bond hebben vervuld.

‘De KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker.’ Het is niet voor niks het motto van het jubileumjaar van de KNLTB. Want zo begonnen we ooit, letterlijk als ‘verbinder’ tussen spelers en verenigingen door het organiseren van competities en toernooien. Dat doen we nog steeds, maar ons speelveld is imiddels een stuk breder geworden. Waarom? Omdat we de speler centraal stellen, werken we nu behalve met verenigingen ook intensief samen met zelfstandige centra, want daar spelen ook veel mensen onze sporten. Door goed op te trekken met onze 3000 gelicenseerde leraren, bieden we mooie activiteiten aan voor alle spelers. En steeds meer gemeenten willen onze locaties inzetten voor dagopvang van kinderen of activiteiten voor ouderen of inwoners met beperkingen.

Om meer dan een miljoen spelers optimaal te bedienen, is samenwerking tussen al

deze partijen steeds belangrijker geworden. Dat vraagt aanpassing. Van verenigingen, vrijwilligers, leraren, partners en ook van de beroepsorganisatie en onze medewerkers. Ik wil van dit voorwoord gebruikmaken om al deze mensen (en jou) te bedanken. Voor je jarenlange inzet, maar ook voor je bereidheid om te veranderen, je aan te passen aan een nieuwe tijd en je te ontwikkelen op nieuwe terreinen. We hebben in 125 jaar veel bereikt en kijken uit naar wat er komen gaat. In een interview in deze editie ga ik verder in op het bredere speelveld.

Hoe de ontwikkelingen er in de praktijk uitzien en hoe verenigingen, centra, leraren en andere betrokkenen daarmee aan de slag gaan, lees je in deze editie van Centre Court Magazine. Al is dit jaar en zeker dit nummer, ook dé gelegenheid om terug te blikken. Dat doen we met vier generaties vrouwelijke topspelers. Wimbledon-finaliste van 1977 Betty Stöve, winnaar van olympisch zilver Kristie Boogert, voormalig nummer 4 van de wereld Kiki Bertens en het jonge talent Joy de Zeeuw vertellen hoe de sport is veranderd, hoe het toptennis zich heeft ontwikkeld, het belang van de vereniging voor

hen, hoe de rol van de bond is veranderd en wat in hun ogen de toekomst brengt. Fascinerend en leerzaam tegelijk.

Ook komen in deze editie de Vereniging van het Jaar en de Vrijwilliger van het Jaar uitgebreid aan het woord. ATV De Hertenkamp ontving de prijs onder andere vanwege haar actieve opstelling in de maatschappij en lokale samenwerking. De club legt uit hoe zij dat aanpakt en welke vruchten zij plukt van deze werkwijze. Vrijwilliger van het Jaar werd Tjay Tjiook, voorzitter van TC Elzenhagen. Hij is voorzitter, maar doet veel meer dan alleen de lijnen uitzetten vanachter de bestuurstafel. Hij is een verbinder. Altijd vrolijk, altijd open voor een praatje, altijd beschikbaar voor een luisterend oor. Zijn verhaal inspireert en enthousiasmeerde me direct.

Tot slot komt ‘verbinden’ ook terug in een dubbelinterview met onze algemeen directeur Erik Poel en vicevoorzitter van T.V. De Kegel, Petra Versluys. Zowel het bondsbureau en Nationaal Tennis Centrum als de vereniging De Kegel zijn gevestigd op hetzelfde complex in Amstelveen. Het is de ultieme plek waar topsport en breedtesport elkaar ontmoeten.

En zo staan er weer veel meer inspirerende verhalen in deze Centre Court.

Veel leesplezier!

Roger Davids

Voorzitter KNLTB

3

Inhoud

JAARGANG 35 – editie 01 – mei 2024

08

Vier generaties tennissters over hun loopbaan en de ontwikkeling van tennis

Het 125-jarig jubileum van de KNLTB is een perfect moment om eens met een aantal gerenommeerde speelsters uit de Nederlandse tennishistorie terug te kijken op hun loopbaan, hun eerste jaren bij de vereniging, hun leven als prof en tennis in het algemeen. Centre Court sprak met vier generaties speelsters: Betty Stöve, Kristie Boogert, Kiki Bertens en het aanstormende talent Joy de Zeeuw. Gemene deler in de vier verhalen is de lofzang van alle speelsters op hun tijd bij de vereniging. Of, zoals Boogert het verwoordt: “Ik gun het iedereen, beginnen bij een vereniging zoals wij zijn begonnen.”

Eén jaar Tenniskids TOF

Tenniskids TOF, het nieuwe Tenniskids programma van de KNLTB, bestaat één jaar. Zo’n 40.000 spelerskaarten, het belangrijkste kenmerk van Tenniskids TOF, hangen inmiddels aan de tennistassen van jeugdspelers in Nederland. Een mooi moment voor een tussenbalans én vooruitblik. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat zijn de voordelen voor de leraren, kinderen en ouders? En, wat is de stip op de horizon? Een gesprek met Alexander Nonnekes, Manager Marketing bij de KNLTB, en tennisleraar Glenn Smits. “We kunnen samen écht zorgen voor groei in aantal jeugdtennissers”, aldus Nonnekes.

20

125 jaar KNLTB: voorzitter Roger Davids over de veranderende rol van de bond en de veelbelovende toekomst

Voorzitter van de KNLTB Roger Davids is tevreden over de 125 jaar die jouw vitale bond al achter zich heeft liggen. Maar Davids is eigenlijk nog trotser op wat de bond voor elkaar heeft gekregen om ook klaar te zijn voor de toekomst. Meer en meer heeft de bond zich omgeturnd tot een klantgerichte organisatie, in een veranderend speelveld. De speler staat nog centraler, of deze nu lid is van een vereniging of bij een zelfstandig centrum tennist of padelt. Zo’n nieuwe rol vraagt nogal wat van een bond, in een steeds veranderende omgeving. “Je wil iets betekenen voor de hele maatschappij”, zegt Davids in een uitgebreid gesprek.

Partners KNLTB
30
4 centre court

En verder...

06 Tennis op gras in 1899 in het Vondelpark in Amsterdam

17 Kort nieuws

19 Felicitaties aan alle jubilerende tennisverenigingen van 2024!

26 Vrijwilliger van het Jaar: goedlachse voorzitter Tjay Tjiook is de grote verbinder bij TC Elzenhagen

34 Infographic: indrukwekkende groeicijfers voor tennis en padel

39 Smelkroes NTC De Kegel in Amstelveen: waar toptennis en breedtetennis elkaar ontmoeten

42 Partner in Beeld: Dunlop

44 Social Wall

46 Kort nieuws

48 Wedstrijdaanbod: bij LTC DEM in Beverwijk geloven ze heilig in dagtoernooien

52 Vereniging van het Jaar A.T.V. De Hertenkamp, de club als theater: “Er is altijd iets te beleven”

57 Innovatie op de club: zelfstandig centrum Terwegen Indoor Padel & Tennis profiteert volop van ondersteuning KNLTB

63 Kort nieuws

66 Erik Poel

Colofon

Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Golazo Media en verschijnt dit jaar tweemaal in gedrukte vorm en als E-Zine.

Hoofdredactie

Robert Barreveld

E-mail: robert.barreveld@golazo.com

Johan Braber

E-mail: j.braber@knltb.nl

Eindredactie

Joost de Jong

Met redactionele bijdragen van Robert Barreveld, Roger Davids, Robert Hesen, Yara Hooglugt, Steffan Kok, Erik Poel, Edward Swier en Tessa de Wekker

Fotografie

KNLTB, Henk Koster, Erik Buis, A.T.V. De Hertenkamp, Marleen Fouchier, Jan-Willem de Lange

Uitgever

Michel van Troost

E-mail: michel.vantroost@golazo.com

Redactieadres

Golazo Media

Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein

Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress www.pageturner.design

Ontwerp

Home of the Brave, Vlaardingen

Drukwerk

PreVision, Eindhoven

Abonnement

Centre Court wordt gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennis- en/of padelleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen

Verhuisd of geen functie meer binnen de club?

Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens.

Coverfoto: KNLB

©2024 GOLAZO MEDIA

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

We zijn toegewijd om alleen papier te gebruiken dat afkomstig is van verantwoord beheerde, gecertificeerde bosbouw en chloorvrije productie. Het papier dat in dit tijdschrift wordt gebruikt, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen die voldoen aan strikte milieu-, ethische en sociaaleconomische normen. Dit magazine is verpakt en verzonden in een PCR-folie verpakking, gemaakt van ingezameld plastic van huishoudens en bedrijven. Door het gebruik van PCR leveren we een bijdrage aan de circulaire economie en verkleinen we de afvalberg. De PCR-grondstof voor de seal van dit magazine is afkomstig van Europees plastic afval.

Column
5
6
Nog geen mooie gravelbanen, maar tennis op gras! In 1899 werd er zo getennist in het Vondelpark in Amsterdam.
7
in
Tennis
beeld

“Ik gun iedereen een vereniging zoals wij

Vier generaties tennissters over hun loopbaan en de tennissport

8
9 125 JAAR KNLTB

De jaren zijn voorbij gevlogen. De KNLTB bestaat inmiddels 125 jaar, een uitgelezen moment om met gerenommeerde speelsters uit de Nederlandse historie terug te kijken op hun loopbaan, hun eerste jaren bij de vereniging, hun leven als prof en tennis in het algemeen. We spraken met vier generaties speelsters: Betty Stöve, Kristie Boogert, Kiki Bertens en de nog maar achttienjarige Joy de Zeeuw. De KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker, luidt het motto van dit jubileumjaar. Van letterlijk matchmaker tot een verbinder tussen alle belanghebbenden in tennis en padel, in het belang van de speler. Ook in de persoonlijke verhalen van deze speelsters klinkt deze ontwikkeling door.

@ Door: Robert Barreveld

Tennis begint bij de vereniging. Dat is iets van alle tijden. De maatschappelijke positie van tennis was in de jaren vijftig een andere dan nu, maar ook voor Betty Stöve (78), geboren en getogen in Rotterdam en Wimbledon-finaliste in 1977, verliep de kennismaking met tennis eigenlijk als vanzelfsprekend. “Ik stapte voor het eerst een tennisbaan op op Tennispark Lommerrijk in Rotterdam. Mijn beide ouders waren daar in het weekend aanwezig. Op zondag gingen we naar de tennisbaan, zo ging dat. Ik mocht er ballen rapen voor de competitiespelers en zo maakte ik kennis met de sport. Tot mijn twaalfde mocht ik geen lid van de club worden, maar daarna kon je me daar altijd vinden. Direct na schooltijd ging ik op de fiets naar de tennisbaan.”

‘Hetzelfde als buitenspelen’

En dertig jaar later was dat niet anders. “Ik ken natuurlijk wel de geluiden dat tennis vroeger gold als een elitesport, maar ik heb dat nooit zo ervaren”, blikt

Kristie Boogert (50) terug. “Ik ging ook na school met vriendjes en vriendinnetjes naar de tennisbaan. Het was eigenlijk hetzelfde als buitenspelen.” Dat ‘buitenspelen’ vond plaats bij TV ’t Slag in Zuid-Beijerland, niet ver van haar geboorteplaats Rotterdam. “Ik ben enig kind, dus als mijn ouders naar de club gingen, moest ik mee. Dan speelde ik vaak tegen een muurtje en zag een trainer al snel; zij kan iets meer dan de rest.”

“Mijn ouders tennisten helemaal niet”, zegt Kiki Bertens (32).

“Maar ik logeerde veel bij mijn oom en tante en zij waren wel heel actief op de tennisvereniging, A.T.V. Berkenrode in Berkel. Als zij daarheen gingen, ging ik vaak mee en tenniste ik daar ook tegen dat muurtje. Berkel was voor mijn ouders altijd nog wel een half uurtje rijden, dus later ben ik ook lid geworden bij een vereniging in de buurt van Wateringen, mijn woonplaats. Daar was ook ik veel met vriendjes en vriendinnetjes te vinden. Ik herinner mij nog wel toernooien in vakanties. Je werd door je ouders ’s ochtends op

de club gedropt, je had wat geld bij je voor limonade, een zakje snoep en een tosti en dat was het dan. Je was hele dagen op de club. Voor mijn gevoel zie je dat tegenwoordig minder, zijn mensen drukker.”

‘Speciaal plekje in mijn hart’ Ook jongeling Joy de Zeeuw (18) bracht in haar vroege jeugd hele dagen op de vereniging door. Maar, zo geeft ze toe, in de eerste jaren had dat ook met haar ouders te maken. Beiden gaven in die tijd tennisles op TV Holy in Vlaardingen, waar De Zeeuw vandaan komt.

“Mijn vader was gestopt, maar sinds kort geeft hij ook weer een paar uurtjes per week les”, aldus

10
“De sfeer op het NTC is echt top. Iedereen die daar binnenkomt, voelt een heel positieve vibe”
– Kiki Bertens

de huidige nummer 42 van de ITF Juniorenranking. “Ik was 3 toen ik voor het eerst met een racket op de baan stond. Dat was vooral grappig en leuk, maar toen ik ouder werd, ging ik de eerste lessen volgen en begon ik ook het spelletje steeds leuker te vinden. Ik had plezier en heel lang dacht ik ook niet verder. Ik speel ook nog niet zo lang op topniveau, pas tweeënhalf jaar geleden speelde ik mijn eerste echt internationale toernooi. Heel lang heb ik puur getennist omdat ik het heel leuk vond. Ik was veel op de club, speelde veel vrij en ik deed aan alle clubtoernooitjes mee, dat vond ik echt geweldig, zo gezellig. Nu is het tennis serieuzer en kom

ik minder bij Holy, maar de club heeft voor mij altijd een speciaal plekje in mijn hart.”

Veel te danken aan Stöve

Hoe carrières ook lopen of zijn gelopen, alle speelsters in dit gesprek hebben veel te danken aan Betty Stöve, die mede aan de basis stond van de WTA, de organisatie voor professionele tennisspeelsters waar ook de WTA Tour onder valt.

Samen met onder andere Billie Jean King richtte Stöve in 1973 de organisatie op die de rechten van speelsters moest waarborgen en de basis moest vormen voor groei van het vrouwentennis. Stöve: “Wij hadden al wel een tour, maar er moest een

tweede mogelijkheid komen om de toekomst van het damestennis te garanderen. Later, in 1976, toen ik voorzitster was van de WTA, werd ik ook gevraagd voor het bestuur van de ITF. Olympisch tennis stond toen nog niet op het programma, maar we hadden goede connecties met de olympische officials. Het duurde nog wel even voordat het officieel was, maar zo konden we zelfs bewerkstelligen dat tennis een olympische sport werd.”

Het was een druk bestaan voor Stöve in die tijd. Naast bestuurlijke taken speelde ze op absoluut topniveau. In 1977, het jaar van haar Wimbledon-finale, bereikte ze de vijfde plek op de

11 125 JAAR KNLTB

“Trainen met de toppers inspireerde enorm. Wat ik nu heel goed vindt: er worden steeds meer oud-toppers bij het technisch beleid betrokken door de bond”

wereldranglijst en ze eindigde haar loopbaan met één titel in het enkelspel en maar liefst 75 in het dubbelspel. Haar route naar de internationale top liep via de Verenigde Staten, waar ze haar heil zocht toen ze Nederland als tennisspeelster was ontgroeid. “Ik had in Nederland eigenlijk alles gewonnen, ik ging op zoek naar

een betere competitie. Die lag in de VS. Want spelen met de besten maakt je beter en dat zocht ik. En kleine toernooien, zoals de Challengers, bestonden in die tijd nog niet.”

Overzichtelijk

Zo’n twintig jaar later zag het Nederlandse tennislandschap er

anders uit. De route naar de top die de KNLTB had uitgestippeld, was duidelijk, als je tot de absolute top behoorde. Het staat Boogert nog helder voor de geest. “Vanaf de jeugd naar het profbestaan is voor mij eigenlijk een heel geleidelijke weg geweest. En ik heb veel plezier gehad, ik heb elke fase heel leuk gevonden. Het was overzichtelijk. Je viel op tijdens de jeugd-clubkampioenschappen, dan mocht je deelnemen aan de regiotraining, vervolgens de districtstraining en deed je dat ook goed, dan kwam je in de fasetraining. Als je vervolgens bij de beste

12

vier van je leeftijd hoorde, kwam je in het KNLTB-selectieteam en doorliep je de verschillende leeftijdscategorieën tot aan Jong Oranje. Zo ging dat. De KNLTB bepaalde.”

Vanaf Jong Oranje werd het heel serieus, weet Boogert nog. Fulltime trainen in het Amsterdamse Frans Otten Stadion, vijf keer per week. En daarna volgde dus het echte profbestaan, waarin zij in de eerste fase ook de samenwerking zocht met Stöve als trainster. Het was het begin van een loopbaan die uiteindelijk leidde naar de 29ste plaats op de wereldranglijst en natuurlijk een olympische zilveren medaille in het damesdubbelspel in 2000 samen met Miriam Oremans, na een verloren finale tegen de zusjes Williams.

Eigen weg

Kiki Bertens, tegenwoordig onder andere KNLTB-coach van de dames, herkent die geleidelijke weg wel. “Zo ging dat bij mij eigenlijk ook, steeds een stapje verder. Al hadden wij niet zoveel fases. Wat Kristie noemt, de regiotraining, heette bij ons districtstraining en daarna speelde je direct landelijk. Ik heb altijd wel mijn eigen weg gekozen, er waren meer wegen naar succes. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit in Jong Oranje gezeten. Naast het traject van de bond ben ik ook heel lang competitie blijven spelen. Lang nog bij Berkenrode, terwijl dat misschien wel iets onder mij niveau was. Maar je speelde wedstrijden met leuke mensen om je heen. Ik had wel altijd die binding met een club of een team nodig.”

De weg naar de echte top was er voor Bertens, die uiteindelijk reikte tot de vierde plaats op de wereldranglijst en tien WTAtitels in het enkelspel veroverde, bovendien een van de goede

keuzes maken. Simpelweg omdat het budget van haar ouders geen eindeloze mogelijkheden bood. “Ik heb in de jeugd bijvoorbeeld lang niet alle internationale toernooien kunnen spelen. Ik speelde veelal de Nederlandse ranglijsttoernooien. Daarin kon ik wel mijn eerste successen boeken en wat geld verdienen. Met 16 à 17 jaar speelde ik mijn eerste Futures (internationale toernooien) in Nederland en zo nu en dan eens een toernooi in België. Kleine stapjes.”

De naam Betty Stöve klinkt Joy de Zeeuw niet direct bekend in de oren, maar als ze hoort dat Stöve mede-grondlegger van de WTA is, is haar reactie veelzeggend. “Wat vet!!” Het bestaan van de WTA-tour, het is een vanzelfsprekendheid voor

De Zeeuw. En het is bovendien het meest concrete doel dat zij op dit moment voor ogen heeft. “De WTA Tour halen, dat is mijn

droom. De Grand Slams spelen zou natuurlijk ook geweldig zijn, maar de WTA Tour is mijn doel. En verder wil ik er gewoon elke dag uithalen wat erin zit. Dat als ik later stop, ik zeker weet: ik heb er alles aan gedaan.”

De Zeeuw bouwt aan een veelbelovende carrière. Ze richt zich dit jaar vooral op het spelen van de Grand Slams bij de junioren en is al verzekerd van deelname aan Roland Garros. Bovendien heeft ze al enkele Futures achter haar naam. “Ik had niet echt een speciaal talent toen ik jonger was”, blikt ze terug. “Vanaf mijn tiende werd ik wel gesignaleerd door de bond, maar vaak was ik net niet goed genoeg. En

“Op het gebied van topsport zijn we echt op de goede weg” – Betty Stöve
13 125 JAAR KNLTB

dat motiveerde ook wel weer. Ik zag meiden bezig die boven mij stonden en dan vond ik het heel leuk om te proberen ook op dat niveau te komen, dat was de uitdaging. Nu behoor ik tot een selectie in mijn leeftijdscategorie en met dat groepje reizen we naar toernooien en we trainen veel samen op het NTC, dat is heel leuk. Vanaf volgend jaar hoop ik wel steeds meer Futures te gaan spelen.”

Meer oog voor individu

Van een bond die vrijwel alles bepaalt en organiseert naar een bond die faciliteert, ondersteunt

“Nu is het tennis serieuzer en kom ik minder bij TV Holy, maar de club heeft voor mij altijd een speciaal plekje in mijn hart”

Joy de Zeeuw

en verbindt, ook op topniveau is die ontwikkeling van de KNLTB te ontwaren. “Ook in mijn tijd wilde de bond het zo goed mogelijk doen”, aldus Boogert. “Maar het blijft een bond, ook in technisch opzicht waren ze er voor het gehele Nederlandse tennis, zonder echt persoonlijke begeleiding. Ik speelde en trainde in het traject van de bond veel met een groep en dat was heel goed, je maakt elkaar beter.”

“In het jeugdtraject was ik vaak de nummer 3”, herinnert Bertens zich. “In de praktijk betekent het dat je niet met de bond mee mocht naar een toernooi, want heel vaak gaat de top 2. Bij de bond kwam er echter wel steeds meer oog voor het individu. Als een van die meiden een future speelde waar ik ook was, dan wilden ze mij wel helpen, coachten ze mij ook en kon ik bijvoorbeeld met die meiden dubbelen. Dat heb ik toen als heel prettig

ervaren.”

“Ik ben echt heel blij met de bond”, stelt De Zeeuw. “En dat geluid hoor ik ook van anderen. Ze overleggen veel met de spelers zelf en ze hebben voortdurend contact met de privétrainer van een speler. Ik heb het gevoel dat ze heel oprecht het beste met je voor hebben, in je geloven.”

Speler centraal

Ook op topniveau is zichtbaar hoe de KNLTB steeds meer de speler centraal stelt. Op het NTC in Amstelveen faciliteert de bond alles wat nodig is om goed te kunnen trainen en hebben spelers veel ruimte om hun eigen keuzes te maken en met hun eigen coach te werken. De Nederlandse toppers komen er graag en zo is het een plek waar iedereen elkaar ontmoet, mensen makkelijk contact kunnen leggen en waar talenten met toppers trainen. Betty Stöve zei het al; ‘spelen met de besten maakt je beter’.

Bertens: “De sfeer op het NTC is echt top. Iedereen die daar binnenkomt, voelt een heel positieve vibe. De topspelers trainen er veel en de jonkies ook, iedereen door elkaar. Hopelijk kunnen we dat vasthouden en leidt het de komende jaren tot meer successen.”

“Dat principe, iedereen op één plek, is eigenlijk ook een beetje zoals ik de training in het Frans Otten Stadion heb ervaren”, constateert Boogert. “Trainen met de toppers inspireerde enorm. En wat ik wel heel goed vindt: er worden steeds meer oud-toppers bij het technisch beleid betrokken door de bond.”

De Zeeuw kan alleen maar beamen dat samenwerken met voormalig topspelers iets extra’s biedt. Bertens is regelmatig van de partij als zij en andere

14

speelsters een toernooi spelen. “Zij weet als geen ander wat wij meemaken, herkent situaties snel. Dan kan zij tips of informatie geven waar je op dat moment echt iets aan hebt. Op en naast de baan. Dat kan hem zitten in details tijdens een training, maar ook bijvoorbeeld na een verloren wedstrijd. Vaak is de teleurstelling groot en dan kan Kiki helpen om het grotere doel weer naar boven te halen, verder te kijken dan die ene nederlaag.”

“Op het gebied van topsport zijn we echt op de goede weg”, voegt Stöve nog toe. “Er wordt heel veel geïnvesteerd in kennis en knowhow van alle kanten. We creëren steeds betere omstandigheden voor talenten om zich optimaal te ontwikkelen. Dan komen de besten vanzelf bovendrijven.”

‘Ik gun iedereen een vereniging’

Bertens en Boogert kunnen dat alleen maar onderschrijven: het beleid op het gebied van toptennis staat, met het NTC als grote blikvanger. Maar wat brengen de volgende 125 jaar voor de gehele tennis- en padelsport, wat is de toekomst van die hoeksteen van de sport, de vereniging?

“Ik hoop dat het verenigingsleven zoals wij dat kennen altijd blijft”, zegt Boogert. “En dat het misschien zelfs sterker wordt, maar ik durf het niet te zeggen. Verleidingen, andere bezigheden, ze zijn zoveel groter dan, pak ‘m beet, dertig jaar geleden, dat kun je niet vergelijken. Maar laten we hopen dat de club zoals wij die kennen gewoon blijft, want ik gun het iedereen, beginnen bij een verenging zoals

wij zijn begonnen.”

“Ik denk dat het verenigingsleven altijd wel blijft”, aldus Bertens. “Maar je moet flexibel zijn, je blijven aanpassen en meer tegemoetkomen aan wensen, zoals kortere competitiedagen, makkelijk de baan op kunnen, met je tijd meegaan. Ik denk dat dan die sociale, bindende factor die de vereniging is, niet verloren gaat.”

“Zonder die leuke jaren op de vereniging, was het voor mij heel anders gelopen”, stelt De Zeeuw tot slot. “Ik had veel minder plezier gehad en misschien was ik er daarom wel heel vroeg mee gestopt. Verenigingen moet vooral leuke evenementen en wedstrijden blijven organiseren.

Ik voelde mij thuis bij TV Holy en dat blijft heel belangrijk, een hechte club waar je heel graag komt.”

15 125 JAAR KNLTB

Blessure opgelopen?

Al jaren de vaste fysiopartner van de KNLTB

Sporten zonder klachten?

Fysiotherapeut nodig?

Bij FysioHolland werken gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Samen met jou vinden we altijd een passende behandeling!

Maak snel en gemakkelijk een afspraak bij één van onze vele locaties via onze site of bel 088 374 16 00.

Wat beweegt jou?

fysioholland.nl

Samenwerking bestuur en leraar

Het belang van de tennis- en padelleraar kan niet genoeg benadrukt worden. Zij bepalen voor een groot deel het plezier dat mensen aan de sport beleven en in grote mate ook het succes van de vereniging. Hierbij spelen enthousiasme, didactische skills en technische vaardigheden een grote rol, maar het is ook belangrijk dat leraren leerlingen stimuleren om wedstrijden te spelen.

De leraar, een ambassadeur en bindende factor voor de vereniging

Tennis- en padelleraar is een serieus beroep. In geen andere sport verzorgen zoveel beroepsprofessionals de jeugd- en seniorentrainingen. Daardoor is de kwaliteit van de trainingen hoog. Door de ledengroei bij tennis en padel is de vraag naar leraren groot. Deze spilfunctie blijft natuurlijk niet beperkt tot de jeugd. Een goede leraar beschikt niet alleen over de juiste tactische en technische vaardigheden, maar ook over pedagogische en communicatieve capaciteiten. Zo’n leraar is van minstens zo groot belang voor een vereniging als een sterk kader. Daarom stimuleren we verenigingen om goede afspraken te maken met leraren en om de samenwerking te versterken, zodat de leraar een belangrijkere rol binnen de vereniging krijgt. Ze zijn vaak het gezicht van de vereniging, kennen veel leden en zijn de aanjager van evenementen en activiteiten en dus bij uitstek een verbindende factor op de vereniging. Ook draagt een leraar bij aan een Veilig Sportklimaat.

Scan de QR-code en bekijk onze praktische tips en tools om de samenwerking met de leraar op jouw vereniging succesvol te laten verlopen.

Laat jouw lichtmasten tijdig controleren op kwaliteit

Recente incidenten, waarbij lichtmasten rond sportvelden zijn omgevallen, zijn voor de KNLTB aanleiding om tennis- en padelaanbieders bewust te maken van het belang van tijdige en regelmatige controle van de kwaliteit van lichtmasten op het sportpark. Gelukkig zijn er bij de bewuste incidenten van in dit geval voetbal- en hockeyvelden geen gewonden gevallen, maar het benadrukt wel dat het verstandig is dat eigenaren van lichtinstallaties voldoende aandacht hebben voor de kwaliteit van de lichtmasten gedurende de levensduur. Eigenaren zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en hebben daartoe een zorgplicht. In dit artikel zetten we daarom wat belangrijke zaken op een rij, zodat eigenaren van lichtinstallaties voor hun eigen situatie een juiste afweging kunnen maken of een zogenoemde stabiliteitsmeting noodzakelijk is.

Scan de QR-code om het artikel te lezen.

17 NIEUWS

SAMEN SUPPORTEN

Speel mee en support je club en TeamNL!

lotto.nl speel bewust 18+

Felicitaties aan alle jubilarissen van 2024!

De KNLTB viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. Een indrukwekkende mijlpaal én een die een Nederlandse tennisvereniging ook in 2024 viert. De Haagse vereniging Oranje T.C., kortweg O.T.C., viert eveneens haar 125-jarig bestaan en is daarmee een van de oudste tennisverenigingen van Nederland. Felicitaties aan O.T.C. en alle andere verenigingen die dit jaar minimaal hun zilveren jubileum vieren!

Vereniging Jubileum Provincie

Oranje T.C. (OTC) 125 Zuid-Holland

O.D.I.V.I.A. - Blijham 100 Groningen

O.D.I.V.I.A. - Eenrum 100 Groningen

T.C. Wijchgelsheim 100 Groningen

O.L.T.C. Ready 100 Overijssel

T.C. T.O.E.G.-Rotterdam 100 Zuid-Holland

G.L.T.C. Het Spieghel 100 Noord-Holland

L.T.C. Gorredijk 75 Friesland

T.C.O. - Oosterwolde 75 Friesland

T.V. De Hoogkamp 75 Gelderland

T.C. Uitgeest 75 Noord-Holland

T.C. De Maaier 75 Noord-Holland

L.T.C. Domburg 75 Zeeland

T.C. Amsterdam 50 Noord-Holland

L.T.C. Dalen 50 Drenthe

T.C. Runa 50 Drenthe

‘t Kyllot 50 Drenthe

Dúndelle 50 Friesland

Gaasterland 50 Friesland

L.T.C. Ferwerderadeel 50 Friesland

Smash-Oosterend 50 Friesland

L.T.C. IJlst 50 Friesland

T.C. Zuid 50 Gelderland

T.V. Musketiers 50 Utrecht

T.C. Epse 50 Gelderland

Tega ‘74 50 Gelderland

L.T.C. De Drieslag 50 Gelderland

T.C. Lienden 50 Gelderland

N.T.C. De Wiltsangh 50 Gelderland

S.V. Ooij Tennis 50 Gelderland

L.T.V. Overasselt 50 Gelderland

T.V. Waardenburg 50 Gelderland

T.V. Westervoort 50 Gelderland

T.V. Nieuwveen 50 Zuid-Holland

T.V. De Rijnkanters 50 Zuid-Holland

Vereniging Jubileum Provincie

T.C. Born 50 Limburg

T.C. Broekhuizen 50 Limburg

T.V. Nieuwstadt 50 Limburg

TPV Simpelveld 50 Limburg

T.V. Chaam 50 Noord-Brabant

D.T.V. de Donkelaar 50 Noord-Brabant

De Hellekens 50 Noord-Brabant

T.V. Heusden 50 Noord-Brabant

Nieuw Vossemeerse T.V. 50 Noord-Brabant

Strijdo 50 Noord-Brabant

T.V. Riel 50 Noord-Brabant

De Witte Schare 50 Noord-Brabant

T.C. Alkmaar 50 Noord-Holland

T.C. Bergen 50 Noord-Holland

T.V. Hoog-Op 50 Noord-Holland

T.V. De Zeevangspelers 50 Noord-Holland

T.C. Delden 50 Overijssel

T.C. Enter 50 Overijssel

T.C. Overdinkel 50 Overijssel

L.T.C. Lexmond 50 Utrecht

T.V. A.C. 50 Zuid-Holland

T.V. Holy 50 Zuid-Holland

T.V. Zwartewaal 50 Zuid-Holland

B.L.T.C. Blaricum 50 Noord-Holland

T.C. Hoogland 50 Utrecht

L.T. Kockengen 50 Utrecht

T.V. Lopik 50 Utrecht

L.T.V. Soesterberg 50 Utrecht

Tebo Heinkenszand 50 Zeeland

Philten 50 Zeeland

T.C. IJsbaanpad 25 Noord-Holland

T.C. Veracket 25 Groningen

TPV Pim Mulier 25 Noord-Holland

L.T.C. Maasvogels 25 Limburg

T.C. Domstad 25 Utrecht

19 JUBILEA

“Je wil iets betekenen voor de hele maatschappij”

KNLTB-voorzitter Roger Davids over 125 jaar KNLTB, de veranderende rol van de bond en de veelbelovende toekomst

20

Logisch dat je als voorzitter voldaan terugkijkt op de 125 jaar die jouw vitale bond al achter zich heeft liggen. Roger Davids is echter trotser op wat de KNLTB heeft klaargespeeld om ook klaar te zijn voor de toekomst. Meer en meer heeft de bond zich omgeturnd tot een klantgerichte organisatie, in een veranderend speelveld. De speler staat nog centraler, of deze nu lid is van een vereniging of bij een zelfstandig centrum tennist of padelt. Zo’n nieuwe rol vraagt nogal wat van een bond. Dagmar Vermeulen, gelicenseerd padeltrainer, is zeer te spreken over die aanpak van de KNLTB.

Door: Edward Swier

Ze hebben een verschillend startpunt, Roger Davids en Dagmar Vermeulen. De een begon op zijn elfde met tennis en deed heel veel vrijwilligerswerk voor hij nu zeven jaar terug tot bondsvoorzitter werd verkozen. De ander is een voormalig professioneel squashspeelster. Zij pakte pas onlangs padel op en maakte, als manager van Squash- en Padelcentrum Zwolle, recent voor het eerst echt kennis met de KNLTB. Toch praten Davids en Vermeulen – als het bijvoorbeeld gaat over de sportieve ontwikkeling van de racketsporten in Nederland, het centraal stellen van de sporter én het belang van gekwalificeerde trainers – met één mond.

Voor de hele maatschappij Davids trapt af met de constatering dat de keuze van de KNLTB om tennis en padel niet langer louter nog als een verenigingssport te zien, maar de speler centraler te stellen een belangrijke is geweest. De sporter zoekt naar daar waar zijn of haar ideale aanbod is, of dat nu een vereniging of zelfstandig centrum is. Het maakt dat de bond ook die centra nu omarmt en zo voor nog meer tennis- en padelspelers belangrijk is geworden. “We hebben heel veel spelers bij de verenigingen, maar er waren nog zoveel meer

21 VERANDEREND SPEELVELD

tennissers en padelspelers, bijvoorbeeld bij zelfstandige centra. Toen we aan de slag gingen met die ongebonden spelers én de zelfstandige centra, werden we direct relevanter. En dat wil je als betrokken sportbond: iets betekenen voor de hele maatschappij.”

Het kleine speelveld waarop de KNLTB 125 jaar geleden begon, met een klein aantal verenigingen, is in de loop der tijd groter en groter gegroeid, naar meer dan 1600 verenigingen en tien-

“Mede dankzij de stormachtige opmars van padel en de inzichten die de opkomst van die tak van sport opleverde, is onze blik de laatste jaren flink verruimd”

– Roger Davids (voorzitter KNLTB)

tallen centra. “Mede dankzij de stormachtige opmars van padel en de inzichten die de opkomst van die tak van sport opleverde, is onze blik de laatste jaren flink verruimd”, zegt Davids. “Nu is het zaak dat we die pakweg

1,1 miljoen mensen, waarvan er 642.000 lid zijn van de KNLTB, stimuleren om te blijven tennissen en padellen.”

Transitie

Met name in de laatste kwart eeuw is ontzettend veel gebeurd, Davids kan het niet ontkennen. “We doen, dat is waar, heel veel dingen anders dan 125 jaar geleden. De maatschappij verwacht dat ook van je, dat je innoveert, maar het is goed om als bond te beseffen dat je daarin al decennialang mee kunt. Als je vraagt waar onze recente successen – zoals de ledengroei, de verbinding met die individuele speler en de zelfstandige centra – vandaan komen, dan zeg ik: daar is door iedereen de afgelopen decennia hard aan gewerkt.”

Rond 2000 is de KNLTB gestart om flink te investeren in ICT en in 2017 startte de KNLTB met accountmanagers per regio, die met de verenigingen samen gingen werken. Daar zijn recent accountmanagers voor de zelfstandige centra bijgekomen. Davids: “En er is een groep medewerkers die zich bezighoudt met het contact met lokale overheden, net zoals we mensen hebben die feilloos zicht hebben op de rijksbegroting en daar naar mogelijkheden kijken. Bovendien heeft onze beroepsorganisatie in de afgelopen decennia een hele transitie doorgemaakt op het gebied van IT en digitalisering. Er zijn nu zoveel meer mogelijkheden voor iedereen die de tennis- en padelsport een goed hart toedraagt. Inschrijven en het huren van een baantje via Meet&Play is zoveel eenvoudiger, je kunt nog even terugkijken in je app

“Dankzij de inventiviteit van onze vrijwilligers staan we waar we nu staan” – Roger Davids (voorzitter KNLTB)

met wie je ook alweer zo lekker getennist had. Het contact met anderen op de club, met de diverse commissies, is zoveel makkelijker geworden.”

Klaar voor de toekomst Zelfstandige centra sprongen vanzelfsprekend altijd al in op de vraag van de consument. Davids gaat daar niet aan voorbij, maar roemt vooral ook de – pakweg 50.000 – vrijwilligers van de verenigingen. “Dankzij hun inventiviteit staan we waar we nu staan. Zij hebben ons, door de jaren heen, altijd aangespoord om dingen aan te pakken. Nadat de eerste verenigingen zelf met padel waren begonnen, zijn wij er ook serieus over gaan nadenken en mee aan de slag gegaan. Vanzelfsprekend denken wij pro-actief mee, nemen we zelf ook initiatief, faciliteren we veel, maar zonder de verenigingen hadden we niet gestaan waar we nu staan.”

En dus is de KNLTB, daar is Davids van overtuigd, klaar voor de toekomst. “Maar je moet hard blijven werken, er zijn nog genoeg uitdagingen. Zo is het zaak om onze sport betaalbaar en bereikbaar te houden. Dat vraagt om goed aanbod, een goede mix van voldoende tennisbanen en padelvelden. Met name in stedelijk gebied staat de aanleg van nieuwe banen onder druk. Ruimte voor de tennis- en padelsport staat heel hoog op ons prioriteitenlijst-

22
VERANDEREND SPEELVELD 23

je. Dat is ook belangrijk, in een tijd waarin half Nederland aan beweegarmoede lijdt. Wij willen onze bijdrage leveren.”

Dat vraagt om duidelijke keuzes. “Zo zijn we bijvoorbeeld veel actiever bezig zijn om gemeentes mee te nemen, om ze te vertellen wat tennis en padel een stad of dorp kunnen brengen. Daarbij krijgen we hulp en begeleiding van de verenigingen en de zelfstandige centra, die de lokale sportieve situatie vanzelfsprekend goed kennen. Wij zorgen voor een specialist die juist weer goed weet hoe een gemeente denkt. Zo’n proces vraagt wel tijd, je ziet niet direct van vandaag op morgen resultaat, maar in Amsterdam heeft die aanpak al gewerkt. Daar zijn we er een jaar of zeven geleden mee begonnen en nu worden binnen een jaar drie nieuwe parken geopend. Zo creëer je gezamenlijk ruimte voor onze sport.”

Een andere uitdaging is, Davids refereerde eraan, spelers vast te houden. “We zien dat veel mensen beginnen met tennis en padel, maar daar op een gegeven moment toch ook weer mee stoppen. We willen die sporters

3.000 gelicenseerde leraren

De KNLTB benadrukt sinds jaar en dag dat een gedegen lerarenopleiding van groot belang is. Die komt van de ruim 3.000 gediplomeerde én accuraat bijgeschoolde leraren. Iedere tennisser of padelspeler kan terugvallen op professionele begeleiding.

“Een leraar speelt een cruciale rol om, samen met de vrijwilligers of personeel van een centrum, spelers aan onze sporten te binden”
– Roger Davids (voorzitter KNLTB)

vasthouden. Als je erin slaagt om tennissers en padelspelers vrij snel richting toernooien, interne wedstrijdjes en competitie te lokken, beperk je de uitstroom enorm. Specifiek voor de jeugd hebben we daarvoor een nieuwe aanpak ontwikkeld, TOF tennis én TOF padel.”

Er is een fijnmazig netwerk, op alle niveaus en voor alle leeftijden. “Het is, en ik kom daar steeds vaker achter als ik met collega’s van andere sportbonden, of van tennisfederaties in het buitenland spreek, best uniek dat wij meer dan 3.000 gelicenseerde leraren op de baan, bij verenigingen en zelfstandige centra, hebben staan. Zo’n leraar speelt een cruciale rol om, samen met de vrijwilligers of personeel van een centrum, spelers aan onze sporten te binden. We zien in onze scans dat waar leraren en het overige kader een match zijn, het op zo’n locatie allemaal

24

supergoed functioneert en ook het ledenbehoud navenant is.”

‘Geen les zonder diploma’s’ Waren in het verleden zelfstandige centra volledig vrij in hun keuze, nu velen ervan de connectie met de KNLTB zoeken, neemt ook daar het aantal gediplomeerde leraren toe. Davids: “Nu we nauwer samenwerken, hebben wij daar vanzelfsprekend veel meer invloed op.”

Dagmar Vermeulen, manager van Squash- en Padelcentrum Zwolle, is een van die leraren. Als voormalig professioneel squashspeelster en afgestudeerde ALO-docent verzorgde

ontwikkelen. “Ik volg veel POsessies, zeg maar workshops, van de bond. Over sportinhoudelijke zaken, maar ook over grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. Dat maakt dat je goed op de hoogte blijft en je betrokken voelt. Ik vind het vanzelfsprekend dat je je wilt blijven ontwikkelen.”

Bij Squash- en Padelcentrum Zwolle zorgt Vermeulen ervoor dat niemand zonder diploma’s mag lesgeven. “Ze hebben een outfit van ons aan, ik wil dan ook dat iemand dat met trots draagt en er gekwalificeerd voor is.”

“Ook al ben je nummer 1 van de wereld, dat betekent nog niet dat je kunt lesgeven, er zit ook een didactische kant aan”

– Dagmar Vermeulen (manager Squash- en Padelcentrum Zwolle)

Vermeulen bij de squashbond de opleidingen. Op veel plekken werd echter squashtraining gegeven door niet-gediplomeerd personeel. “Dat de KNLTB wel streng is, en wil dat verenigingen en aangesloten centra met gecertificeerde trainers werken, stemt mij gelukkig. Ik ben altijd voorstander geweest van zo’n model. In de squashwereld zag ik vaak dat iemand die een aardig balletje kon slaan, zomaar ook les ging geven. Ook al ben je nummer 1 van de wereld, dat betekent nog niet dat je kunt lesgeven, er zit ook een didactische kant aan het verhaal.”

Vandaar ook dat Vermeulen, toen haar centrum in Zwolle met padel startte, meteen de opleiding tot padeltrainer volgde. En ze blijft zichzelf uitdagen én

‘We hebben elkaar nodig’ Vermeulen doet ondertussen haar uiterste best om padel aantrekkelijker te maken voor alle geledingen. Zo spant ze zich in om, naast de jeugd, ook specifiek vrouwen voor padel te interesseren. “Ik bespeurde dat zij zich wel erg bescheiden opstelden. Speciaal voor hen organiseren wij in Zwolle cappuccino-padel. Voor een tientje kan je anderhalf uur padellen. Er loopt een trainer rond die oefeningen en wat tips geeft en je krijgt na afloop een kopje koffie. Dat slaat enorm aan, omdat het heel laagdrempelig is. Je kan ook individueel komen en zo snel meer mensen leren kennen. Vaak is dat de opstap om vaker te gaan spelen en misschien zelfs wel competitie te gaan spelen. Clinics met een sociaal tintje doen het altijd goed.”

“Vroeger was tennis natuurlijk echt een familiesport, je werd –vaak met het hele gezin – lid van een club. Een baantje huren, dat kon niet of nauwelijks. Hooguit ’s winters in een hal. Squash speelde je juist louter bij commerciële locaties. Je moest als centrum dan erg je best doen om een beetje een verenigingscultuur te scheppen. Datzelfde probeer ik nu met padel. Soms krijg ik hier

spelers die, nog voor ze een bal geslagen hebben, zeggen dat ze bij ons competitie willen spelen. Maar daar ben ik geen voorstander van. Ik wil eerst dat mensen vaker bij ons komen padellen, dat ze zich thuis gaan voelen en we aan elkaar wennen. En als iemand dan uiteindelijk competitie bij ons gaat spelen, zal dat gebeuren in een shirtje van ons centrum.”

Dat is, wil Vermeulen maar zeggen, redelijk vergelijkbaar met hoe het bij de meeste verenigingen toegaat. “Het was voor de KNLTB natuurlijk toch een uitdaging, zowel de clubs als de centra bedienen. Maar ik geloof zeker dat we er beide baat bij hebben. Wij krijgen vaak genoeg mensen die lid zijn van een vereniging, maar een extra baantje bij ons huren omdat ze op hun favoriete tijdstip niet bij de club terechtkonden. Iedereen heeft zo zijn specifieke wensen. Samen proberen we de sport groter te maken en daar hebben we elkaar ook echt voor nodig. We kunnen allemaal van elkaar leren.”

25 VERANDEREND SPEELVELD

Goedlachse voorzitter Tjay Tjiook de grote verbinder bij TC Elzenhagen

“Sorry, ik heb even wat in mijn mond”, verontschuldigt Tjay Tjiook zich. Snel slikt de voorzitter van TC Elzenhagen zijn hap brood door. “Ik ben weer bezig op de club hè?”, grijnst hij. Dan moet er ook tussendoor soms even gegeten worden, wil hij maar zeggen. Hij is er immers gemiddeld vier dagen per week. Tjay is net klaar met uitleggen hoe de ballenmachine opnieuw geprogrammeerd moet worden. “Dat wilde iemand graag, maar die wist niet hoe.” De voorzitter is nooit te beroerd om te helpen. Onlangs werd hij op het KNLTB Jaarcongres uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar.

26 VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
@ Door: Tessa de Wekker

In het juryrapport werd Tjay een goedlachse duizendpoot genoemd en die benaming is treffend. Een bestuurder moet de vereniging adequaat besturen en dat doet Tjay dan ook bevlogen, maar onlangs nog installeerde de voorzitter net zo makkelijk de netwerkprinter en het camerasysteem. En eerder al het nieuwe kassasysteem. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de club en eigenhandig knutselde Tjay ook een afstandsbediening voor de baanverlichting. “Die had ik natuurlijk kunnen kopen, maar het is veel leuker om iets zelf te maken. Ik probeer het altijd eerst, en meestal lukt het ook. Ik loop hier vaak met een hamer of schroevendraaier rond. Dan vragen mensen: ‘Tjay, wat ga je nu weer doen?’ Van het een komt het ander”, zegt Tjay, inmiddels met lege mond.

‘Ik werkte te hard’ De voorzitter (61) is zo’n vier keer per week op de club. Twee keer om te tennissen, waarna hij meestal nog wel een aantal gesprekken voert of klusjes doet. En twee keer puur om allerlei zaken te regelen. Met de gemeente, de kantinebeheerder, een commissie of met het bestuur. Hij geniet ervan om op TC Elzenhagen te zijn. “Het is hier een oase. We liggen prach-

tig in het bos, en dat midden in Amsterdam. Daar word je toch blij van?”

Inmiddels is Tjay negen jaar voorzitter van de vereniging. Maar tot zijn vijftigste had hij amper een voet op een tennisbaan gezet. Hij had geen tijd voor sport. Voor zijn werk in de vrachtwagenelektronica vloog hij de hele wereld over. “Ik heb jarenlang vooral geleefd in kantoren, op luchthavens en in hotelkamers. Ik werkte heel hard, te hard achteraf”, zegt hij. De tijd die hij thuis was, bracht Tjay door met zijn gezin. “Vrijwilligerswerk deed ik niet. Alles wat ik deed, was voor mijzelf. Werk, gezin, vakantie. Bij collectes

stopte ik flink wat euro’s in de pot. Om mijn schuld af te kopen denk ik.”

Hoofd ballenmachine

Inmiddels zet hij zich juist veel meer in voor de samenleving. Behalve het voorzitterschap van TC Elzenhagen doet hij werk voor de Rotary Club en zo nu en dan werkt hij nog belangeloos in de ICT. De omslag kwam op zijn vijftigste. In het toen gloednieuwe clubhuis van Elzenhagen gaf hij zijn verjaardagsfeest. Bij die gelegenheid kreeg Tjay een lidmaatschap van de club. Niet veel later kon hij zijn eigen bedrijf goed verkopen. “We hielden ons bezig met het verduurzamen van vrachtwagens.

27 VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

We deden dat al vrij vroeg en toen dat een belangrijk thema werd, kon ik er op mijn vijftigste al tussenuit. Opeens viel het werk weg.”

Tjay kreeg tijd om te tennissen. Hij kwam vaker op de club en op een gegeven moment vroeg iemand hem of hij de ballenmachine wilde doen. “Zo werd ik hoofd ballenmachine. En vervol-

gens vroeg iemand me voor de website. Voor ik het wist was ik hoofd communicatie en als je dát eenmaal doet bij een club, dan gaat het heel snel. Een paar jaar later was ik voorzitter”, zegt hij lachend.

In zijn jaren als preses groeide de vereniging van 800 tot 1380 leden. Er kwamen drie banen bij, de gepachte kantine kwam in ei-

gen beheer en binnenkort zal TC Elzenhagen het onderhoud van de banen overnemen van de gemeente. “Of ik dat ook ga doen?

Nee, gelukkig niet. Daar hebben we een heel kundige groundsman voor. Hoofd ballenmachine is meer dan genoeg”, grijnst Tjay.

Verbinder

Zijn medebestuursleden en leden van de club noemen hem een verbinder. Alleen besturen vanachter de bestuurstafel past niet bij hem. Waar dat uit blijkt?

Tjay denkt even na. Dan zegt hij: “Als iemand op de club tegen mij zegt dat hij wil tennissen, dan weet ik iemand om mee te spelen. Ik ga het gesprek aan. Ben je nieuw? Ben je op de nieuweledenlunch geweest?

Heb je al gespeeld, met wie, wat was de uitslag, wanneer zou je willen spelen? Tijdens die gesprekjes kom je veel te weten en dan weet ik altijd wel een leuk groepje voor iemand. Ik doe nog steeds de communicatie van de club en dan krijg je heel veel input van iedereen.”

Inmiddels kent de voorzitter bijna elk lid bij naam en daarnaast ook veel mensen in de omgeving. Tennis heeft zijn sociale bubbel enorm vergroot. “Voorheen kende ik alleen zakenmensen en personeel. Nu krijg ik soms het gevoel dat ik bijna heel Amsterdam-Noord ken. Het is een groot sociaal gebeuren hier. Dat maakt het zo leuk.”

“Voor ik het wist was ik hoofd communicatie en als je dát eenmaal doet bij een club, dan gaat het heel snel. Een paar jaar later was ik voorzitter”
– Tjay Tjiook (TC Elzenhagen)
28

‘Prachtige vereniging’

TC Elzenhagen is een echte vereniging, zegt Tjay. Mensen voelen zich er thuis, ze helpen elkaar. “We proberen iedereen erbij te betrekken. Dat doe ik niet alleen hoor, we hebben een fantastisch bestuur van zeven mensen. Ik meen het als ik zeg dat het bestuur van de club beter is dan de directie van mijn bedrijf vroeger. De intrinsieke motivatie is heel groot. En de wil om iets voor een ander te doen. Dat geldt trouwens voor veel meer mensen binnen de vereniging. Dat samen dingen doen geeft een verenigingsgevoel dat in Amsterdam helemaal was weggeëbd.”

Voorlopig is Tjay niet van plan om te stoppen. Bij de ledenvergadering die onlangs werd gehouden, was er ook geen andere kandidaat voor het voorzitterschap. “Ik zeg wel eens gekscherend: wie wil er nou zoveel tijd in steken? Ik heb het geluk dat ik geen baan meer heb ernaast. Dan zou het niet kunnen op deze manier. Ik ben blij dat ik dit kan doen. In plaats van alleen werken voor mezelf en mijn gezin, kan ik nu werken voor een prachtige vereniging.”

Caroline van der Laan (secretaris): “Tjay is heel goed in het enthousiasmeren van mensen”

“Tjay is heel enthousiast. En heel veelzijdig. Er zijn ontzettend veel klusjes die gedaan moeten worden en hij pakt van alles op. Grote dingen, zoals overleg met de gemeente over het overnemen van het beheer van het park. Maar ook kleinere dingen als een extra tossavond in de zomer. Er was veel animo en toen het goed liep heeft hij de organisatie overgedragen aan iemand anders.

Tjay is heel goed in het enthousiasmeren van mensen en spreekt vaak zijn waardering uit voor andere vrijwilligers. Hij is een kei in mensen met elkaar verbinden. Hij is heel vaak op de club bij verschillende gelegenheden en kent daardoor ontzettend veel leden. Hij maakt altijd met iedereen een praatje en helpt nieuwe leden op weg. Hij zorgt dat ze aansluiting krijgen bij een groepje, zodat ze lekker kunnen spelen. Als voorzitter stimuleert en betrekt hij de overige bestuursleden in zijn nieuwe ideeën. Wij discussiëren ook graag met elkaar. De sfeer is goed en we lachen gelukkig ook regelmatig.

Bovenal is Tjay een heel prettig persoon. Het is altijd gezellig als hij er is en daardoor is hij zo goed in wat hij doet.”

“Ik ben blij dat ik dit kan doen. In plaats van alleen werken voor mezelf en mijn gezin, kan ik nu werken voor een prachtige vereniging”
– Tjay Tjiook (TC Elzenhagen)
29 VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
“We kunnen samen écht zorgen voor groei in aantal jeugdtennissers”
30

Zo’n 40.000 spelerskaarten hangen inmiddels aan de tennistassen van jeugdspelers in Nederland. De spelerskaart is het belangrijkste kenmerk van Tenniskids TOF, het nieuwe Tenniskids programma dat de KNTLB in 2023 introduceerde. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat zijn de voordelen voor de leraren, kinderen en ouders? En, wat is de stip op de horizon? Een gesprek met Alexander Nonnekes, Manager Marketing bij de KNLTB, en tennisleraar Glenn Smits. “Wanneer kunnen we weer experience points halen?”

@ Door: Robert Hesen

Het is een van de grootste uitdagingen voor veel sporten: kinderen in de eerste jaren van hun lidmaatschap betrokken houden bij de sport. Dat geldt ook voor de KNLTB. De uitstroom is in die periode relatief groot. “Dat gaat niet direct veranderen”, zegt Alexander Nonnekes, Manager Marketing bij de tennis- en padelbond. “Maar er is wel een aantal zaken die we kunnen aanpakken. Dat doen we onder meer met Tenniskids TOF.”

‘Bolletjes verdienen’ Veel leraren en verenigingsfunctionarissen zijn inmiddels bekend met Tenniskids TOF, dat staat voor Trainings Ontwikkelings Fases en geldt als uitbreiding van het reguliere Tenniskids-programma. Een korte samenvatting: kinderen ontvangen een spelerskaart in de kleur waarin ze spelen. Met deze kaart krijgen zowel de ouders als het kind inzicht in welke fase van de ontwikkeling een kind zit. Kinderen worden uitgedaagd om van level naar level te gaan, wat motiverend werkt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar techniek en tactiek, maar ook

naar sociale en mentale vaardigheden. Daarnaast kunnen kinderen op de achterkant van de kaart, de zogeheten participatiekaart, ‘bolletjes verdienen’. Die krijgen ze als ze aanwezig zijn bij bijvoorbeeld de tennisles, clubactiviteiten of vrij hebben gespeeld.

Structuur

De KNLTB introduceerde het programma in 2023 onder leraren en verenigingen. Nonnekes noemt de belangrijkste aanleidingen. “Leraren vroegen al langere tijd aan de KNLTB om meer structuur voor het lesgeven aan de jongste kinderen. Het handboek van Tenniskids TOF helpt daarbij. Daarin staat precies uitgeschreven welke eisen horen bij welke fase. Daarnaast

vinden leraren in de Leraren App een breed scala aan oefeningen, voorbeelden en tips.”

Nonnekes stelt verder dat het programma ouders en kinderen meer inzicht geeft. “Zij zien op deze manier waar ze naartoe werken en waar ze zich bevinden in hun ontwikkeling. Op die manier is dat een stuk duidelijker voor ouders én houden we hen beter betrokken.” Een extra voordeel van Tenniskids TOF is dat op termijn de competitie-indeling beter georganiseerd wordt. “De KNLTB is er voorstander van dat kinderen wedstrijdjes spelen. Uit cijfers blijkt namelijk dat kinderen die alleen tennisles volgen, eerder stoppen. Tegelijkertijd hebben we te maken met behoorlijke ni-

“De KNLTB is er voorstander van dat kinderen wedstrijdjes spelen. Uit cijfers blijkt namelijk dat kinderen die alleen tennisles volgen, eerder stoppen”
– Alexander Nonnekes (Manager Marketing KNLTB)
31
TOF
TENNISKIDS

veauverschillen bij jeugdcompetities. En dat werkt in sommige gevallen juist demotiverend. Dat kunnen we maar op één manier oplossen: inzichtelijk maken in hoeverre de kinderen ontwikkeld zijn.”

Digitale kaart

Om dat in kaart te krijgen, wordt leraren gevraagd om ook de digitale kaart in te vullen. De meerderheid van de leraren doet dat nu nog niet. Voor nu is dat geen ramp, laat Nonnekes weten. “Maar in 2026 gaan we de jeugdcompetitie indelen op basis van de voortgang in Tenniskids TOF. Dan verwachten we wel van de leraren dat ze dit invullen. Overigens: het is niet veel werk, in één minuutje is het gepiept. En daarbij: als kinderen op hun eigen niveau competitie spelen, is dat voor de leraar natuurlijk ook fijn.”

Tallon Griekspoor

Op basis van die ingevulde data kan de KNLTB de kinderen en hun ouders ook persoonlijkere berichten sturen. De gegevens laten dan namelijk niet alleen zien hoe oud iemand is en in welke kleur hij speelt, maar ook hoe goed iemand ongeveer is én wat hij die middag oefende in de training. “Stel je voor: een kind volgde op woensdagmiddag een les waar de service centraal stond. Dan kunnen wij ’s avonds een filmpje sturen hoe een 8-jarige Tallon Griekspoor zijn service oefende. Zover zijn we nog niet, maar dat is dé manier om kinderen en ouders persoonlijk te betrekken bij de ontwikkeling. Ik kan me voorstellen dat leraren daar ook blij van worden.”

Afkruisen

‘Glenn, wanneer kunnen we weer experience points halen? Of: ‘Ik heb woensdag vrij

gespeeld, kan ik dat afkruisen?’ Met dit soort vragen komen de kinderen naar de les bij Glenn Smits, tennisleraar bij LTC Rhoon en LTC Spijkenisse. Samen met zijn compagnon Pieter Snijder organiseert en verzorgt hij op die verenigingen de tennislessen.

Omdat hij Stefan Weeda, een van de initiatiefnemers van Tenniskids TOF, persoonlijk kent, werkt hij al jaren via de methode. “Voor de kinderen is het leuk om naar doelen te werken. Als ze die halen, krijgen ze een extra stip op de kaart. Dat werkt motiverend. Ik merk ook dat kinderen vaker vrij gaan spelen, zodat ze ook stippen verdienen op de achterkant van de kaart. Kinderen zijn nu buiten de lessen om veel gemotiveerder om iets te doen. Naast vrij spelen gaat het dan vooral om clubactiviteiten en toernooitjes.’

32
“Voor de kinderen is het leuk om naar doelen te werken. Als ze die halen, krijgen ze een extra stip op de kaart. Dat werkt motiverend”
– Glenn Smits (tennisleraar)

Autonomie

Smits, die drie jaar geleden nog de nummer 304 van de wereld was in het dubbelspel, vertelt dat zijn pupillen met het Tenniskids TOF-programma meer autonomie hebben.

“Voorheen had ik altijd zelf de leiding over een training, waarbij ik een technisch of tactisch aspect benadrukte. Nu komen kinderen zelf naar me toe. Dan zeggen ze: ‘Ik zie op mijn kaart dat ik mijn service nog moet oefenen. Kunnen we dat vandaag doen?’ Ik merk heel duidelijk dat kinderen meer betrokken zijn.”

Nonnekes haalde het al aan: de Leraren App is goed gevuld met oefenvormen, filmpjes en tips. Smits maakt er veel gebruik van.

“Het is makkelijk om oefeningen te vinden die horen bij de fase die je wil oefenen. En ja, in het begin kost het meer voorbereidingstijd. Welke oefenvormen ga ik doen? Welke materialen horen daarbij? Maar uiteindelijk gaat de kwaliteit van de les wel omhoog.”

Investering

Het is lastig om exact te zeggen hoeveel leraren met Tenniskids TOF werken en in welke mate ze dat doen. Wat wel duidelijk is: zo’n 1.000 leraren meldden zich aan om in het systeem te kunnen. Daarnaast zijn bij de KNLTB al zo’n 40.000 spelerskaarten besteld. Nonnekes: “Dat is een behoorlijke inves-

tering, want die worden gratis beschikbaar gesteld. Net zoals het materiaal overigens. Als je dat vandaag bestelt, heb je het de volgende dag in huis”, zegt Nonnekes.

Stappen zetten

Het programma, dat ook een variant krijgt voor padel en rolstoeltennis, zit nog in de aanvangsfase. Maar de stip op de horizon is duidelijk. Nonnekes: “Over vijf jaar hebben alle kinderen les volgens de Tenniskids TOF-methode, is de betrokkenheid van ouders en kinderen

gegroeid, wordt de jeugdcompetitie volgens Tenniskids TOF ingedeeld én sturen we op basis van de data kinderen en ouders voortdurend leuke berichten.

We zijn dan helemaal in de belevingswereld van het kind gekropen. Voor leraren is het dus niet de vraag óf ze met Tenniskids TOF gaan werken, maar wanneer. We, leraren, verenigingen en KNLTB, kunnen samen écht zorgen voor groei in het aantal jeugdtennissers. We hebben het zelf in de hand, maar moeten het samen doen.”

33
TOF
TENNISKIDS

Cijfers Indrukwekkende groeicijfers

Er is veel gebeurd in 125 jaar KNLTB, maar zeker in de laatste vijf jaar gaan de ontwikkelingen razendsnel. Het aantal tennis- en padelspelers dat de KNLTB, op welke manier dan ook, in het netwerk heeft, groeit snel, zo blijkt uit de cijfers. En voor de groei van padel is ‘snel’ nog een understatement. De toename van padellocaties en -banen is gerust explosief te noemen.

Tennis- en padelspelers in het netwerk

Horizon 2026: 1 miljoen spelers in het netwerk

Betalende leden Compacte lidmaatschappen
Toernooipashouders Meet & Play registraties 34 570.431 558.264 549.092 549.524 17.351 669 15.042 58.000 116.939 11.733 371 10.230 2.892 11.716 778K 7.237 2.422 1.141 600.594 627.892 642.128 2017 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Stand van zaken Padel

566 Locaties (01-2024)

2.135 Banen (01-2024)

35  0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Waar toptennis en breedtetennis elkaar ontmoeten

Smeltkroes NTC

36

Het Nationaal Tennis Centrum De Kegel Amstelveen (NTC) is in de zomer van 2019 geopend en had als voornemen het kloppend hart van tennissend Nederland te worden. Ook weer zo’n belangrijk moment in het 125-jarig bestaan van de KNLTB dat dit jaar wordt gevierd. Een plek waar topsport en breedtesport elkaar dagelijks ontmoeten. Centre Court ging op een regenachtige doordeweekse middag op de koffie en sprak met vicevoorzitter van de gehuisveste Tennisvereniging De Kegel Petra Versluys en algemeen directeur van de KNLTB Erik Poel over hun ervaring op deze inspirerende locatie.

@ Steffan Kok

Het terrein aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen is meer dan een halve eeuw in het bezit van de familie Netjes. Het eerste dat opvalt is de torenhoge kegel aan de rand van de weg. Het symbool van de bekende bowlingbaan, waar elke inwoner van Amstelveen wel een keer is geweest voor een avondje plezier of verjaardagsfeestje.

Parkeren kan in de garage onder de nieuw aangelegde gravelbanen van het centrum, die door de Nederlandse topspelers en talenten via de KNLTB worden gebruikt. De acht lagergelegen banen worden gehuurd door TV De Kegel. De Amstelveense tennisclub was ver voor de aanleg van het NTC al op deze locatie gevestigd. Het tennispark lag destijds middenin een polder, maar wordt nu omringd door een woonwijk, kantoren en een kinderdagverblijf. Genoeg leven in de brouwerij dus.

“De tennisclub huurt al vanaf 1977 de banen. Wijlen Han Zanders had als missie om zoveel mogelijk jeugd te laten tennissen. Dat organiseerde hij in eerste instantie op straat, maar toen hij de heer Netjes tegenkwam is de vereniging op deze locatie opgericht”, legt vicevoorzitter van TV De Kegel Petra Versluys uit.

37 NATIONAAL TENNIS CENTRUM

Grote, gezellige vereniging

TV De Kegel groeide in die jaren uit tot een grote, gezellige vereniging. “We zijn altijd een vereniging geweest met een grote vaste groep leden. De laatste jaren is er echter wel wat veranderd. Het clubje met een gezellige kantine is niet meer. Alles is nu professioneel geregeld. Bardiensten hoeven we niet te draaien en alles wordt goed onderhouden. Dat trekt een ander soort leden aan, maar de harde kern organiseert nog steeds leuke dingen.”

De tennisvereniging huurt naar rato van het aantal lidmaatschappen jaarlijks de accommodatie. De 700 leden hebben acht banen tot hun beschikking. Er is daardoor veel mogelijkheid om te spelen. “De enige inkomsten van de club zijn de lidmaatschappen. Hier zijn we transparant in. Voor alles wat we als vereniging willen organiseren hebben we toestemming nodig van de verhuurder. Dat maakt het soms best lastig. Onze leden, waar ook veel expats tussen zitten, noem ik daarom ook wel consumenten.”

Het NTC is nu vijf jaar in gebruik. Het bestaat uit in totaal 14 buitenbanen, 14 indoorbanen, een padelkooi, 16 badmintonbanen, een fitnessruimte, meerdere vergader- feestruimtes en een prachtige bar en restaurant. Het hoger gelegen terras geeft een fraai overzicht over de buitenbanen.

‘Papendal van het tennis’

“Vanuit de KNLTB kijken we naar het NTC als een locatie waar veel gezellige drukte is. Hier komen veel dingen samen. Ons kantoor zit bijvoorbeeld

“‘Alles is nu professioneel geregeld”’

– Petra Versluys (vicevoorzitter TV De Kegel)

ook op het park. Net als het hotel waar onze spelers regelmatig gebruik van maken”, aldus Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB.

“Er gebeurt hier op elk moment van de dag wel

38

iets. Ik merk dat onze leden van TV De Kegel dat leuk vinden. Kinderen uit de regio zijn daarom soms lid bij een vereniging een paar kilometer verderop, maar ook bij ons. Zij willen speciaal hier les volgen. De trainingen gegeven door onze tennisschool 359.tennis hebben een aanzuigende werking. Dat kinderen hier willen lessen betekent dat hun ouders in aanraking komen met TV De Kegel en misschien wel lid worden”, vult Versluys de KNLTB-directeur aan.

Op het NTC zijn overdag de beste spelers en grootste talenten van Nederland aanwezig om te trainen, te herstellen of wedstrijden te spelen. De leden van TV De Kegel kunnen zomaar Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp of Kiki Bertens tegen het lijf lopen. Poel: “Wat toptennis betreft is dit het hart van het Nederlands tennis. We noemen het ook wel eens het ‘Papendal van het tennis’. Er is hier beneden bovendien ook een prachtige winkel waar je alle tennisattributen kunt aanschaffen. Om in aanraking te komen met het NTC hebben we online tennisspecialist TennisDirect gevraagd om hier een flagship store te bouwen, waar iedereen terecht kan en die de online bestellers de mogelijkheid geeft hier hun bestelling af te halen.”

De kruisbestuiving tussen topsport en breedtesport is volgens Poel belangrijk. “Als de KNLTB hier ’s avonds om 19.00 uur het licht uitdoet, begint het verenigingsleven. Die combinatie maakt het NTC uniek en leuk.’’

Expats

Versluys is van mening dat de leden niet speciaal naar het NTC meer komen om naast Griekspoor of Van de Zandschulp een balletje te slaan, maar dat het wel uniek is. “Op Tweede Paasdag was er volop jeugdcompetitie. Opeens kwamen er twee topspelers trainen. Zij stonden letterlijk naast de jeugd te tennissen. Dan gebeurt er wel iets bij de aanwezigen op het park. Dat is mooi om te zien. Andere clubs vinden het daarom leuk om competitie tegen ons op het NTC te spelen.”

Toch is het niet zo dat het ledenbestand van TV De Kegel na de verbouwing en de komst van de KNLTB exponentieel is gegroeid. “In Amstelveen liggen drie verenigingen op loopafstand van elkaar. Al deze clubs zijn verschillend. De mensen hebben daardoor een keuze waar ze willen spelen. Het aantal expats krijgt een steeds grotere rol binnen onze vereniging.” Deze buitenlanders wonen en werken tijdelijk in Nederland en zijn na twee

jaar vaak weer verdwenen. “Ons ledenbestand heeft daardoor jaarlijks een groot verloop. Het aantal leden blijft weliswaar redelijk gelijk. In 2020 hebben we een behoorlijke piek in aanmeldingen gehad. Dat kwam doordat tennis als eerste sport in coronatijd weer mogelijk werd.”

Eigen identiteit

Het KNLTB-kantoor ligt op tennisbal-werpafstand van de Amstelveense club, maar deze geniet geen voorkeursbehandeling van de bond. “TV De Kegel is voor ons net zo belangrijk als alle andere verenigingen in Nederland. Niet meer, niet minder.”

“‘Opeens kwamen er twee topspelers trainen. Zij stonden letterlijk naast de jeugd te tennissen”’

– Petra Versluys (vicevoorzitter TV De Kegel)

“Dat zouden we ook niet fijn vinden”, vult Versluys direct Poel aan.

Het Nationaal Tennis Centrum De Kegel in Amstelveen is een plek die professionaliteit in alle

39 NATIONAAL TENNIS CENTRUM

From the mountain to Centre Court.

facetten uitademt. De prachtig blauwe indoorbanen zijn vanuit het restaurant te aanschouwen. Het oranje gemalen baksteen buiten nodigt uit om de sokken vies te maken. Grote televisieschermen tonen achter de bar de internationale tenniswedstrijden die op de tour worden gespeeld, als inspiratiebron voor zowel de amateurtennissers, talenten als profs.

De enige wens die Versluys heeft is een eigen plekje naast de baan voor TV De Kegel. “Een houten hokje. Niet groot, maar wel van onszelf. Als er iets wordt georganiseerd dat we dan daar de ballen kunnen uitgeven of even kunnen zitten. Dat helpt bij de uitstraling dat we nog steeds een club zijn. Een eigen identiteit is belangrijk. We blijven leuke dingen organiseren, waardoor de verbinding blijft.”

Smeltkroes

Poel is blij met alle faciliteiten die de KNLTB aan de spelers en trainers kunnen bieden. “De fitness is ook prachtig. De fysiotherapeuten en de dokter kunnen uitstekend werken hier. Het enige is dat we soms in de knel komen met het aantal binnenbanen. We onderzoeken daarom de mogelijkheid van een blaashal over de twee outdoor hardcourtbanen.”

“Als de KNLTB hier ’s avonds om 19.00 uur het licht uitdoet, begint het verenigingsleven. Die combinatie maakt het NTC uniek en leuk” – Erik Poel (algemeen directeur KNLTB)

Tip voor elke tennisliefhebber om eens langs te gaan op het Nationaal Tennis Centrum De Kegel in Amstelveen. Het open karakter van het park zorgt voor een smeltkroes van topsport, breedtesport, amateurs en profs. Ook buitenlandse spelers als Milos Raonic uit Canada, de Amerikanen Tommy Paul en Reilly Opelka en de Kroatische Petra Martic weten hun weg er naartoe te vinden. Als bezoeker kijk je je ogen uit.

41 RELATIEMODEL

Dunlop

“Uiteindelijk

willen we natuurlijk, net zoals de KNLTB, dat meer mensen gaan tennissen”

Dunlop is al decennialang partner van de KNLTB. In zowel de tennis- als de padelsport wordt volop gebruikgemaakt van de ballen, rackets en kleding van het merk. De samenwerking is veel meer dan een commercieel akkoord tussen twee partijen. De combinatie KNLTB – Dunlop is een vanzelfsprekendheid. Een twee-éénheid met een rijke historie, waarin beide precies weten wat ze aan elkaar hebben en waar ze gezamenlijk naartoe willen.

@ Door: Yara Hooglugt

“Het partnership tussen Dunlop en de KNLTB loopt al zo lang dat we niet eens precies kunnen traceren hoeveel jaar de samenwerking nu precies telt”, begint Elmar Gerth, marketingmanager bij Dunlop. “Maar voor zover we kunnen nagaan, duurt het al meer dan 65 jaar.” In al die jaren heeft Dunlop zich als betrouwbare partner geprofileerd voor ballen, rackets, kleding en andere accessoires. Zowel in het tennis als in het padel ondersteunt Dunlop spelers met zijn producten. “Denk daarbij aan alle NK’s, zowel de jeugd als de veteranen, alle thuiswedstrijden in de Davis Cup en de Billie Jean King Cup, we leveren ballen aan het nationaal trainingscentrum en zowel in de eredivisie gemengd als bij de heren wordt ook gebruikgemaakt van onze ballen.” Daarnaast zijn Dunlop en K-Swiss kledingsponsor voor de tennisbond.

Voor iedereen

Voor Gerth en zijn collega’s is het partnership met de KNLTB inderdaad vanzelfsprekend: “Wij hechten van oudsher veel waarde aan partnerships met bonden. Op deze manier kunnen wij helpen de racketsporten te promoten en om tennis en padel zo zichtbaar mogelijk te maken. Wij richten ons ook niet op één doelgroep. Waar men vroeger misschien zei dat tennis voor mensen van 8 tot 80 jaar is, willen wij onze rackets, ballen en andere materialen nu beschikbaar maken voor iedereen tussen de 3 en 103, bij wijze van spreken.”

Samen optrekken Dunlop draagt in alle facetten zijn steentje bij: het merk hielp bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Tenniskids-programma, ondersteunt de rolstoeltennissers sinds jaar en dag en werkt mee

42
“We

willen onze rackets, ballen en andere materialen beschikbaar maken voor iedereen tussen de 3 en 103, bij wijze van spreken”

Elmar Gerth (marketingmanager Dunlop)

aan verschillende schoolprojecten. “We denken graag mee en zien er dan ook de meerwaarde van in dat we jaarlijks meetings hebben met de KNLTB en de ITF over actuele ontwikkelingen en de daarbij behorende behoeften en benodigdheden. Tips, rumours en nieuwtjes delen we het hele jaar door met elkaar. Ook krijgen wij regelmatig advies van de KNLTB: bijvoorbeeld wanneer de bond signaleert dat een jong talent nog op zoek is naar een racketsponsor.”

Padel

Dunlop vraagt de KNLTB ook regelmatig om een padel-update, zegt Gerth. “Hoeveel locaties zijn er inmiddels, hoeveel banen zijn erbij gekomen, zijn er nog nieuwe clubs in de maak? Dat soort kennis is voor ons heel waardevol om te weten welke clubs we eventueel met ons verkoopteam kunnen benaderen. Het is mooi dat de KNLTB dan ook onze ballen aanbeveelt wanneer wij met een mooie tennisballenaanbieding komen.”

Toekomst

De belangen voor de KNLTB en Dunlop komen overeen, stelt Gerth: “Wij hopen dat zowel tennis als padel blijft groeien. Van padel weten we natuurlijk dat het een gigantisch groeiende sport is, maar ook voor het tennis heb ik goede hoop. Het zal altijd een sport voor een heel brede doelgroep blijven. Op het Masters-toernooi in Madrid kwam in mei weer een recordaantal toeschouwers af, en ook de toeschouwersaantallen bij de Grand Slams lopen nog steeds op. Wat we nu nodig hebben zijn nieuwe iconen die jeugdtalenten gaan inspireren. Zoals ze in Italië al spreken van Sinnermania: dat hoop ik in de nabije toekomst ook voor Nederland. Uiteindelijk willen we natuurlijk, zoals de KNLTB het zegt, dat meer mensen gaan tennissen. En in het verlengde daarvan zouden wij het natuurlijk óók mooi vinden als die tennissers dan ook nog vaker Dunlop gaan gebruiken.

“Een

Sinner-mania, zoals in Italië, dat hoop ik in de nabije toekomst ook voor Nederland”

– Elmar Gerth (marketingmanager Dunlop)

Elmar Gerth van Dunlop op de padelbaan met zijn zoon.

43 PARTNER IN BEELD
 
45
 

Jongeren binden met WhoZnext

Onder het motto ‘voor jongeren, door jongeren’ geeft

WhoZnext de vereniging een nieuwe impuls. Een WhoZnextteam is ideaal om de betrokkenheid van jongeren op de vereniging te vergroten. Enerzijds maken jongeren op een laagdrempelige manier kennis met vrijwilligerswerk. Ze ontwikkelen spelenderwijs competenties zoals plannen, organiseren en samenwerken. Anderzijds ervaren de leeftijdsgenoten van de deelnemers aan het WhoZnextprogramma dat er meer aandacht voor ze is. Zo worden er meer activiteiten voor ze georganiseerd, waardoor het nóg leuker wordt op de vereniging!

Jongeren willen graag

Voor veel verenigingen is het een uitdaging om de doelgroep van 12 tot 18 jaar aan zich te binden. Een WhoZnext-team kan helpen de uitstroom van jongeren te beperken, omdat jongeren meer binding voelen met de club. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, willen jongeren namelijk graag activiteiten organiseren op de vereniging. Ze willen dit alleen wel op hun eigen manier doen en vooral samen met één of meerdere leeftijdsgenoten.

Scan de QR-code voor meer informatie over WhoZnext

Meet & Play:

eenvoudiger kennismaken met padel en tennis op de club

Steeds meer mensen hebben behoefte aan flexibiliteit bij het sporten. Ook tennis- en padelspelers willen zelf bepalen waar, wanneer en met wie ze sporten. Hoe ga je als vereniging om met deze sporters die zich niet willen binden aan traditionele lidmaatschappen? KNLTB Meet & Play blijkt een ideale wervingstool voor verenigingen. Met dit boekingsplatform kunnen spelers eenvoudig en laagdrempelig een baan of activiteit boeken om zo kennis te maken met de tennis- en padelsport. Bij OTC De Warande in Oosterhout, L.T.V. Lelystad en Kollummer T.C. zien ze de resultaten van dit systeem: meer actieve spelers en meer gevulde banen.

Scan de QR-code voor meer informatie over Meet & Play

46

Online toernooiplanner:

een snel en effectief programma voor de organisatie van een succesvol toernooi

De online toernooiplanner (TP) heeft het afgelopen jaar een succesvolle eerste fase doorgemaakt, met meer dan 150 toernooileiders die gebruik hebben gemaakt van het programma voor de organisatie van een open tennis- en/of padeltoernooi.

Begin 2024 werd de online toernooiplanner ook beschikbaar gesteld voor organisatoren van een Junioren Tour toernooi, waardoor het bereik en de bruikbaarheid van de tool nog verder werden vergroot.

Vanaf nu kan het merendeel van alle open toernooien het hele toernooi, vanaf het begin tot aan het einde, online organiseren.

Een mooie ontwikkeling waarmee we toernooiorganisaties helpen en ondersteunen om de organisatie van het toernooi nog leuker en makkelijker te maken.

Scan de QR-code en lees meer over de online toernooiplanner

Platform PA Lokaal helpt clubs bij samenwerking op lokaal niveau

Public Affairs. Het is in veel opzichten een gevleugelde term, waar veel onder valt. Strikt genomen gaat het om het inspelen op politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen of op de publieke opinie, in het belang van je eigen organisatie. Op lokaal niveau, in de eigen gemeente, kan public affairs verenigingen veel brengen. Goede samenwerking met de gemeente kan de positie van verenigingen op lokaal niveau versterken en kansen bieden. Maar hoe pak je public affairs op lokaal niveau nu goed aan? Om tennis- en padelverenigingen hierbij te helpen, heeft de KNLTB een speciaal platform, Public Affairs Lokaal.

Scan de QR-code om naar het platform te gaan.

47 NIEUWS

LTC DEM zet in op dagtoernooien

Leuk en laagdrempelig voor spelers, te overzien voor vrijwilligers

48

De KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker, luidt het motto van het jubileumjaar van de bond. Het verwijst onder andere naar het faciliteren van wedstrijden, competitie en toernooien, wat de bond al sinds zijn oprichting doet. Want wedstrijdaanbod blijft essentieel, zo weten ook de meeste verenigingen. Bij LTC DEM in Beverwijk zijn ze daar eveneens van doordrongen. Wedstrijden spelen motiveert en vergroot betrokkenheid, behoudt spelers langer voor de sport. Bij DEM zijn ze de laatste jaren heel actief met nieuwe toernooivormen, vooral de dagtoernooien vallen in de smaak. “Laagdrempelig en toegankelijk, daar draait het om.”

@ Door: Robert Barreveld

Xander Catena is de drijvende kracht achter een nieuwe koers bij DEM. Zo mag je dat gerust stellen. Als bestuurslid en voorzitter van de toernooicommissie ging hij enkele jaren geleden samen met een handvol andere leden aan de slag met het toernooiaanbod. Dagtoernooien voor de grote groep recreatieve spelers, dat was het uitgangspunt. Dat zijn tennissers, maar zeker ook padellers. Die laatste groep is snel gegroeid vanaf het moment dat enkele jaren geleden drie nieuwe padelbanen in gebruik werden genomen.

Meer evenementen, meer vrijwilligers

“We zaten altijd zo rond de 700 leden en dat was ook wel het maximum, gezien de capaciteit van zeven tennisbanen”, aldus Catena. “Drie padelbanen erbij biedt meer mogelijkheden. Het is bovendien aantrekkelijk voor nieuwe leden. In totaal zijn we sinds de toevoeging van padel gestegen naar zo’n 850 leden.”

Bij DEM kun je een tennislidmaatschap, een padellidmaat-

schap of een lidmaatschap voor beide afsluiten. “Die ledengroei is voor een flink deel te danken aan padel. En we zien nu ook regelmatig dat bestaande tennisleden overstappen naar padel.”

DEM stelde zichzelf heel duidelijk de vraag: hoe neem je die nieuwe leden echt op in de club en houd je ze vast? “Na de coronaperiode was het zaak weer voldoende gemotiveerde vrijwilligers op de been te brengen”, blikt Catena terug. “Dat was ook het moment dat ik wat actiever werd op dit gebied. We organiseerden al heel lang twee populaire open toernooien, maar ook daarin was wat betreft vrijwillige inzet een beetje de klad gekomen. We wilden naast deze grotere toernooien evenementen organiseren die aantrekkelijk

waren voor deelnemers en voor vrijwilligers te overzien, zodat weer meer vrijwilligers actief werden.”

De juiste toernooivorm

Dagtoernooien met een lage drempel voor leden in het algemeen en nieuwe leden in het bijzonder. Dat was het streven. “Een van de eerste toernooien die we organiseerden, was het Match-toernooi rondom Valentijnsdag. Het was een dubbeltoernooi, maar je kon alleen naar de vereniging komen, want wij matchten je daar letterlijk met een partner. Zeker voor nieuwe leden is dat ideaal, want vaak kennen ze nog niet zoveel mensen en is het bijvoorbeeld lastig een dubbelpartner voor een toernooi te vinden.”

Verder wordt bij alle toernooien

“De toernooivormen die wij aanbieden, kun je grofweg opdelen in twee soorten: wát kan ik precies en met wie kan ik het doen?”

– Xander Catena (bestuurslid/voorzitter toernooicommissie DEM)

49
WEDSTRIJDAANBOD

goed over de vorm nagedacht.

“Tijdens dat Match-toernooi kozen we bijvoorbeeld voor het King of the Court-principe. We matchen je met iemand anders dus dan is het ook leuk als je met die persoon vaker de baan op gaat. Bij andere toernooitjes kiezen we heel regelmatig voor een poule-systeem. Dat maakt het wat makkelijker om meerdere spelers van ongeveer vergelijkbaar niveau bij elkaar te brengen. Niet iedereen hoeft exact dezelfde speelsterkte te hebben, maar enigszins vergelijkbaar, dat vinden mensen toch wel leuk.”

Bij de spelvormen in een toernooi gunt DEM zich veel

vrijheid. “Die vrijheid hebben we ook, want in deze toernooitjes gaat het niet om ranking en punten. Regelmatig mengen we tennis en padel in een toernooi en we hebben zelfs een toernooi waarin tennis en padel, maar ook alternatieve activiteiten voorkomen, zoals een spel met emmers. Het zijn allemaal ideeën van de nieuwe toernooicommissie die we na corona hebben gevormd. Overigens organiseren we ook bekende vormen als het ouder-kind-toernooi, hoor. De toernooivormen die wij aanbieden, kun je grofweg opdelen in twee soorten: wát kan ik precies en met wie kan ik het doen?”

“We hebben zelfs een toernooi waarin tennis en padel, maar ook alternatieve activiteiten voorkomen, zoals een spel met emmers”
– Xander Catena (bestuurslid/voorzitter toernooicommissie DEM)

Meer betrokkenheid

DEM kijkt met het wedstrijdaanbod ook zorgvuldig wanneer iets wordt gepland. Er zijn nu eenmaal momenten op de kalender waarop de activiteit op de baan minder groot is en die dus wel een impuls kunnen gebruiken. Het begin van het seizoen is als vanzelfsprekend een goed moment om nieuwe leden warm te maken voor wedstrijden, maar zo zijn er meer momenten. “Een directe correlatie tussen de deelname aan wedstrijden en het aantal leden is moeilijk te zien, maar wij meten vooral in betrokkenheid, daar gaat het uiteindelijk om: hoe vaak ben je op de club? In dat opzicht zagen we ook altijd een ‘drop’ aan het begin van de winter, als het weer guur wordt. Daarom besloten we in die periode een laddercompetitie op te zetten. Dat doen we met de KNLTB Match-app en dat gaat prima. Ook een laddercompetitie is laagdrempelig en behoorlijk vrijblijvend, maar toch is er dan meer motivatie om de baan op te gaan dan bij gewoon vrij spelen.”

‘Ga gewoon meedoen’ Juist die laddercompetitie was een van de eerste activiteiten waar nieuw lid Malik Ilhan (38) ruim een half jaar geleden aan meedeed. Malik ging met een neefje zomaar eens de tennisbaan op en is sindsdien enthousiast. “Ik wil alleen maar meer! Toen ik net lid was, begon de laddercompetitie. Daar heb ik mij direct voor aangemeld en dat vond ik heel leuk. In maart heb ik ook het DEM Dubbels

50

Open gespeeld.”

Malik werd welkom geheten bij DEM via een buddy-systeem, waarbij iemand van de club precies uitlegt hoe dingen werken, wie wie is en waar je zoal aan mee kan doen. “En ik heb direct deelgenomen aan de racketavond. Mensen met iets meer ervaring kunnen je daar makkelijker helpen en je leert nieuwe mensen kennen.”

Malik is nu acht maanden lid en voelt zich op zijn plek bij DEM. Hij wil in de toekomst alleen maar meer toernooien gaan spelen. “De sfeer en het contact met mensen zijn natuurlijk leuk, maar in wedstrijden ontwikkel je je ook als speler en dat vind ik ook heel leuk. Bovendien: een toernooi heeft een unieke sfeer, is weer anders dan alle andere dingen die je op de club kunt ondernemen. Sinds een paar weken heb ik les en ook mijn trainer zegt: ga gewoon meedoen aan toernooien hier. Misschien verlies je een keer dik, maar van toernooien ga je veel leren. Niet alleen deelname aan de toernooien, maar ook de uitleg door een buddy, de racketavond, alles is heel laagdrempelig bij DEM. Als je begint ken je niemand, maar hier was ik direct volwaardig lid, heel fijn!”

Op iemand afstappen Evenementen organiseren vraagt vrijwillige inzet. Aan helpende handjes tijdens de evenementen is nooit gebrek bij DEM. “We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er altijd grote bereidheid is te helpen, er zijn altijd voldoende ‘handjes’”, weet Catena. De uitdaging is

“Zo’n dagtoernooi is ideaal. Het plan en de organisatie opzetten kost maar vier uurtjes”
– Xander Catena

(bestuurslid/voorzitter toernooicommissie DEM)

vooral om mensen te vinden die een heel evenement willen runnen. “Die zijn inderdaad moeilijker te vinden. We hebben nu in de toernooicommissie een leuk groepje en daaromheen is er altijd wel de harde kern van vrienden en bekenden. Ook daarom is zo’n dagtoernooi ideaal. Het plan en de organisatie opzetten kost maar vier uurtjes. En daarna is er nog het plannen van de wedstrijden en natuurlijk de dag zelf. Bovendien hebben wij een verpachte kantine, dus daar kun je makkelijk overleg-

gen over wat je nodig hebt aan drank en aanverwanten.”

Catena heeft in de afgelopen jaren een duidelijke les geleerd als het om vrijwilligers gaat. “Mensen melden zichzelf niet meer zo snel aan als vrijwilliger. Je moet op iemand afstappen en vragen: wil je helpen? Hou het helder, klein en overzichtelijk, daar bereik je het meeste mee.”

51 WEDSTRIJDAANBOD

Vereniging van het Jaar A.T.V. De Hertenkamp, club als theater

“Er

is altijd iets te beleven”

A.T.V. De Hertenkamp is gekroond tot Vereniging van het jaar 2023. De groeiende en bloeiende club uit Assen is volgens het juryrapport een inspiratiebron voor andere verenigingen. Vooral de maatschappelijke rol van de 132-jarige vereniging is van grote betekenis.

52 VERENIGING VAN HET JAAR

Michel Berends (70) is al veertig jaar lid van A.T.V. De Hertenkamp en de afgelopen zeven jaar voorzitter. De vereniging drijft op de inzet van zo’n zestig vrijwilligers en een betaalde groundsman. De leraren van de tennisschool hebben op het tennispark een eigen kantoor, waardoor er zo goed als altijd iemand aanwezig is. “Eigenlijk is de tennisclub een klein bedrijf dat wordt gerund door vrijwilligers. Ik zeg altijd: de club is als het theater. Er is namelijk altijd wel iets te beleven”, aldus Berends.

‘Onze contributie is relatief laag’

De trotse voorzitter merkt dat de titel Vereniging van het Jaar iets teweegbrengt bij de leden. “De Zwarte Tulp die we hebben gekregen staat voor de volledige toewijding van de vrijwilligers op de club. Dat is een mooie erkenning. Om mij heen hoor ik ook steeds vaker dat men het hartstikke leuk vindt om lid te zijn van de vereniging van het jaar. Ik merk dat we door deze titel meer zaken voor elkaar krijgen. Allerlei klusjes die moesten worden gedaan zijn opgepakt en geregeld. Sponsors reageren positief.”

De tennis- en padelsport zit in de lift en dat merken ze bij A.T.V. De Hertenkamp ook. Het ledenaantal is de laatste jaren verdubbeld en de club telt nu ongeveer 800 leden. “Wij zijn een openbare vereniging voor iedereen. Politieke kleur of ge-

loof maakt niets uit. Er wordt bij ons breedtesport beoefend in de letterlijke zin van het woord. Dat gaat van prestatief tot recreatief tennis. De contributie is relatief laag. We vragen 140 euro per jaar en daar kan men vrij voor tennissen en padellen. Onze filosofie is dat we liever tien dubbeltjes hebben dan vier kwartjes, maar de kwartjes zijn ook welkom hoor.”

Samenwerking, de basis van alles

Samenwerking en nabuurschap (naoberschap, zoals ze in het oosten van het land zeggen) staan in Assen hoog in het vaandel. De Drentse vereniging heeft daarom ook een belangrijke maatschappelijke rol. Dat uit zich onder meer in rolstoeltennis, G-tennis en OldStars Tennis als onderdeel van het aanbod, maar ook in het feit dat elke week asielzoekers op

het tennispark welkom zijn om even uit de alledaagse sleur te kruipen. “Er is een subsidiepotje bij de gemeente om mensen in een asielzoekerscentrum te laten sporten. In het AZC in Assen zitten ongeveer duizend volwassenen en kinderen, die graag willen sporten. Binnen de club ben ik als vrijwilliger samen met een betaalde trainer op vrijdagmiddag aanwezig om alles in goede banen te leiden. Het doel is dat deze vluchtelingen hun hoofd eventjes leeg kunnen maken. Lol beleven is op zo’n moment het belangrijkste”, aldus de voorzitter. Naast deze samenwerking met de gemeente om asielzoekers te laten sporten heeft A.T.V. De Hertenkamp ook nauwe banden met het bedrijfsleven om ongebonden tennissers te laten spelen op de negen tennis- en twee padelbanen. “Er zijn bedrijven en instellingen

53 VERENIGING VAN HET JAAR
“‘In het AZC in Assen zitten volwassenen en kinderen, die graag willen sporten”’ –
Michel Berends (voorzitter)

die ook graag bij ons komen spelen. De personeelsverenigingen van de provincie Drenthe en hotelketen Van der Valk huren bijvoorbeeld banen. Vooral padel is enorm in trek. Hier sturen we dan een factuur voor, maar eigenlijk hebben we liever dat al deze mensen individueel lid zijn. Los van het feit dat ze dan binnen het verzekeringspakket vallen, kunnen ze ook meedoen aan competities en toernooien. Die bedrijfslidmaatschappen hebben we daarom omgezet naar een gewoon lidmaatschap.

Voor de asielzoekers hebben we kunnen regelen dat hiervoor geen afdracht hoeft te worden gedaan aan de KNLTB, zodat het bedrag laag kan blijven. Het is een soort gastlidmaatschap van een paar tientjes. Deze mensen hebben namelijk niets te makken. Zij kunnen dan spelen in de daluren.”

Ook met andere verenigingen in de buurt wordt volgens Berends goed samengewerkt. “Samenwerking is de basis van alles. De tweede club in Assen is TV Amelte en als we bijvoorbeeld

tijdens toernooien banen tekortkomen, kunnen we daar terecht. Maar ook naar het dorp Rolde kunnen we uitwijken. Die collegialiteit is zeker aanwezig. Laten we zeggen dat het hoort bij het Drentse nabuurschap. Cream

Crackers in Groningen is net als wij een grotere vereniging. Met hen hebben we regelmatig uitwisselingen.”

‘Voldoende onderwerpen die ook de trainers raken’

Naar buiten toe staat A.T.V. De Hertenkamp dus midden in de maatschappij en zoekt het samenwerking met verschillende partijen. Dichter bij huis is er een goede verstandhouding met tennisschool Future Tennis & Padel. “De tennisschool heeft in het clubgebouw een eigen kantoor. Hierdoor zien we elkaar op een natuurlijke manier vaak.

Tijdens bestuursvergaderingen zijn er voldoende onderwerpen die ook hen raken. Dan plan ik het zodanig dat de tennisschool ook even kan aanschuiven. Er is een pakket met taakuren voor de tennisschool en daar doen we niet moeilijk over.”

De jeugdafdeling binnen de club is volgens Berends ook goed op orde. “We hebben ongeveer 130 leden van 18 jaar of jonger. Daarmee scoren we goed op het totaal van 800 leden. We benaderen natuurlijk scholen en houden opendagen om jeugd aan te trekken. We zien dat middelbare scholen regelmatig de padelbanen huren tijdens de gymles.”

Jeugdleden krijgen minimaal twee keer per week les en worden automatisch ingeschreven voor competitie. Hiermee wil A.T.V. De Hertenkamp de concurrentie met andere sportvereni-

54
VERENIGING

gingen aangaan. Tennis moet de nummer één sport worden en geen ‘bijsport’ naast voetbal of hockey, is de visie.

Combinatie van kennis en kracht

Maurits Post (38) is eigenaar van Future Tennis & Padel en verzorgt met zijn team van vier ervaren en goed opgeleide trainers inmiddels enkele jaren de lessen op A.T.V. De Hertenkamp. “Het belangrijkste is om de jeugd minimaal twee keer per week te laten trainen. Hierdoor ontstaan vriendengroepen op de club. De kinderen hebben het gevoel er echt bij te horen. We hebben ook clubkleding die dat gevoel versterkt. Kinderen spelen competitie en merken dat ze op tennis zitten in plaats van tennisles. De jeugd leert op deze manier ook de club kennen in plaats van alleen het eigen groepje waarmee ze trainen.”

Post en zijn team worden nauw betrokken bij het beleid op de vereniging. “We hebben als tennisschool veel invloed op het clubbeleid. Vrijwilligers moeten

“‘Het belangrijkste is om de jeugd minimaal twee keer te laten trainen. Hierdoor ontstaan vriendengroepen op de club”’
– Maurits Post (hoofdtrainer)

hun energie steken in waar zij goed in zijn en ons als professionals op tennisgebied laten doen wat wij goed kunnen. Op deze manier ontstaat er een goede combinatie van kennis en kracht op de juiste plek. Dat is belangrijk. Wij organiseren bijvoorbeeld de jeugdcompetitie en hosten de rood- en oranjecompetitiedagen. Het is belangrijk dat niet één trainer dit doet, maar het gehele lerarenteam. Dat vergroot de zichtbaarheid van de trainers. Wij hebben de kennis om dit te organiseren en kennen alle kinderen, waardoor zo’n dag soepel verloopt. Ledenwerving, clinics, schooltennis, toernooien organiseren tot advies op technisch beleid pakken we als tennisschool allemaal op. Hiermee

nemen we veel werk uit handen voor de vereniging en zijn er veel activiteiten op de club.”

Nauw contact Gevraagd naar een tip voor goede samenwerking tussen besturen en tennisscholen zegt Post: “Onze tennisschool heeft ook een kantoor op de club, waardoor bestuursleden of andere commissieleden dagelijks kunnen binnenlopen. Daarnaast hebben we verschillende WhatsAppgroepen om gemakkelijk bereikbaar te zijn. De tennisschool is ook geregeld aanwezig bij vergaderingen van het bestuur of commissies, zodat duidelijk is wat we van elkaar verwachten. Dit alles helpt enorm om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. We lopen heus niet de deur bij elkaar plat, maar meerdere keren per week is er contact tussen de tennisschool en de vereniging. Dit kan soms een gesprekje zijn van drie minuten, maar het contact is belangrijk. Een zichtbaar bestuur maakt dat de communicatie naar iedereen gemakkelijk is. Als het beleid goed staat en er is consent dan loopt alles gesmeerd.”

“Dat ik werk op de verenging van het jaar is eervol en maakt me trots. Mijn complimenten aan het bestuur”, besluit hoofdtrainer Post.

55
VAN HET JAAR

HYPERCOURT SUPREME 2

OWN THE COURT

Onafhankelijk centrum Terwegen

Indoor Padel & Tennis profiteert volop van ondersteuning KNLTB

Samenwerking in een nieuwe tijd

Er is veel gebeurd in 125 jaar. De KNLTB is een andere bond met een andere rol in het tennis- en padellandschap dan 125 jaar geleden. Het is vaak benoemd, ook in dit magazine. De laatste jaren zijn enkele ontwikkelingen vanuit de bond, met name op technologisch gebied, echter in razend tempo gegaan, waardoor de dienstverlening van de KNLTB er heel anders uitziet dan vijf jaar geleden. Bij Terwegen Indoor Padel & Tennis profiteren ze daar volop van. Sinds Terwegen meedoet met het Hallenplan en Meet & Play heeft geïntegreerd, is een lege tennis- of padelbaan in het weekend ’s winters een unicum. (Digitale) innovaties zijn zowel aanbieders als sporters van dienst, constateert clubmanager Monique Ammerlaan.

@ Door: Yara Hooglugt Foto’s: Terwegen Indoor Padel & Tennis

57 INNOVATIE OP DE CLUB

Het zijn er haast te veel om op te noemen. De innovatieve plannen van de KNLTB en de – veelal digitale – producten die er tot op heden uit zijn voortgekomen. Natuurlijk was er iets langer geleden de release van het clubmanagementsysteem KNLTB.club, met daarna de voortdurende doorontwikkeling, maar recenter volgden digitale toepassingen als het digitale afhangbord, de KNLTB Match-app, natuurlijk het zoeken boekplatform KNLTB Meet & Play, de KNLTB Service Portal met allerhande informatie voor clubbestuurders en heel recent de KNLTB Academy: hét opleidingsplatform van de bond voor bestuurders, leraren, vrijwilligers en professionals. Niet zozeer technologisch, maar zeker

nieuw, is het feit dat steeds meer onafhankelijke centra samenwerken met de KNLTB en hun voordeel doen met diensten die de bond biedt. Bij Terwegen Indoor Padel & Tennis is dat zeker zo.

Gecombineerd

Het mag dan een zelfstandig centrum zijn, het verenigingsgevoel staat centraal bij Terwegen, sinds het tennis- en padelcentrum flink gerenoveerd werd. De hal in Sassenheim telt acht padelbanen en vier tennisbanen, legt Monique Ammerlaan uit. “Bij de padelbanen hebben we een leuk terras met heaters en plantjes en altijd gezellige muziek. Aan de andere kant hebben we een sportsbar die wat huiselijker is ingericht, met verse bloemen en een kaarsje. Over het algemeen zitten de

“Het

was geen optie om onze trouwe contractanten, van wie sommigen al veertig jaar doordeweeks bij ons tennissen, teleur te stellen en de tennisbanen te sluiten” –

Monique Ammerlaan (clubmanager)

padellers wat vaker op het indoor terras en de tennissers wat vaker binnen. Twee werelden: ze komen samen in ons centrum, maar zijn wel van elkaar gescheiden.”

Die scheiding was tot twee jaar geleden niet alleen zichtbaar in ambiance en aankleding, maar ook in de bezetting. “Toen we nog niet meededen met het Hallenplan, werden de tennisbanen in het weekend bijna niet verhuurd – hooguit twee of drie keer per dag. Dat frustreerde: als de padelbanen wel van ’s ochtends tot ’s avonds vol staan, waarom de tennisbanen dan niet?” De tennisbanen dan maar sluiten? Die mogelijkheid was uitgesloten, legt Ammerlaan uit: “Het was voor ons geen optie om onze trouwe contractanten, van wie sommigen al veertig jaar doordeweeks bij ons tennissen, teleur te stellen.

Bovendien is het ook voor een nieuwe generatie, voor het jeugdtennis, belangrijk dat de banen er blijven. We moesten dus iets anders verzinnen om het kostenplaatje weer gezond te krijgen.”

De oplossing werd gevonden met de introductie van het Hallenplan: de samenwerking tussen KNLTB en hal voor behoud van tennishallen. Het plan

59
OP DE CLUB
INNOVATIE

is in basis simpel: de KNLTB huurt voor een bepaald aantal uren de banen van de tennishal en de hal zorgt in deze gereserveerde uren voor georganiseerde wedstrijden zoals toernooien. De tennishal heeft zo gegarandeerde inkomsten en het aanbod voor het spelen van wedstrijden voor KNLTB-leden wordt groter.

Volgeboekt

De KNLTB huurt de hal van Terwegen regelmatig af voor jeugdtoernooien. “Het Hallenplan heeft tennis voor ons echt weer interessant gemaakt”, vertelt Ammerlaan enthousiast. “Dankzij de enorme toename van jeugdtoernooien, zijn we weer regelmatig van ’s ochtends acht uur tot een uur of

zes ’s avonds volgeboekt. Het mooie is dat we daardoor ook veel mensen in ons centrum zien – spelers en hun ouders – die anders nooit bij ons terecht zouden zijn gekomen. Nu maken ze kennis met onze hal, nemen ze een versnapering en zien ze dat wij ook padel aanbieden. Dat biedt natuurlijk veel kansen voor ons, want eenmaal binnen is het aan ons om mensen ook aan ons te binden. Hoewel we natuurlijk geen vereniging zijn, proberen we wel iedere dag het verenigingsgevoel te creëren. We zorgen ervoor dat spelers en ouders vriendelijk worden geholpen en laten jeugd, indien er plek is en als ze dat willen, altijd even padellen met een racket dat ze bij ons mogen ophalen.”

Meet & Play

Indien er plek is: dat is geen onnodige toevoeging. Sinds Terwegen Indoor zijn acht padelbanen heeft geopend, merken Ammerlaan en collega’s dat de sport immens populair is. De meeste spelers die gebruikmaken van de banen, boeken die via Meet & Play, het zoek- en boekplatform dat gefaciliteerd wordt door de KNLTB. Een van die spelers is Robine Verlinden. Zij is al vanaf het eerste uur te vinden op de padelbanen en is naar eigen zeggen ‘verslaafd geraakt’ aan de sport. “Dat meen ik serieus: ik ben nu even geblesseerd, maar hiervoor stond ik vaak zeven dagen per week op de baan.” Het fijne van Meet & Play is dat het boeken zo gepiept is,

“Het Hallenplan heeft tennis voor ons echt weer interessant gemaakt”
– Monique Ammerlaan (clubmanager)
60
“Hoewel we natuurlijk geen vereniging zijn, proberen we wel iedere dag het verenigingsgevoel te creëren”

vindt Verlinden. “In het begin moet je even de tijd nemen om alles te installeren en daarna is het simpel. De tijd en de datum aanklikken, eventueel de naam aanklikken van de personen met wie je wilt spelen, en klaar. Het is heel eenvoudig. Via de app kun je vervolgens ook eenvoudig de kosten van de baanhuur verdelen en Tikkies versturen naar elkaar.” Ammerlaan ziet bovendien een mooi bijeffect: “Als de padelbanen vol zijn, kiezen padellers via Meet & Play regelmatig voor tennis. Het platform komt onze baanbezetting dus alleen maar ten goede.”

Communicatieplatform

Terwegen Indoor zet Meet & Play ook in als communicatiekanaal voor diverse evenementen, vervolgt Ammerlaan. “Zo hebben we iedere laatste zaterdag van de maand een evenement met een hapje, een drankje, er

is muziek en een loterij. Mensen schrijven zich in via Meet & Play, heel handig. Ook hebben we de laatste vrijdag van de maand een padelcafé, speciaal voor mensen die anderen willen ontmoeten om mee te padellen. Voor ons is het heel prettig dat we dit soort evenementen onder de aandacht kunnen brengen via het online platform. Mensen hoeven zich niet direct aan ons te binden, maar het is al heel leuk als ze via Meet & Play een keertje bij ons binnenkomen.”

“Het contact met de KNLTB is ook altijd goed geweest”, besluit Ammerlaan. “Als we problemen hebben, zijn onze contactpersonen altijd bereikbaar om die op te lossen.”

“Als

de padelbanen vol zijn, kiezen padellers via Meet & Play regelmatig voor tennis. Het platform komt onze baanbezetting dus alleen maar ten goede”

(clubmanager)

61 INNOVATIE OP DE CLUB

Verzeker je tennis- en padelvereniging met de KNLTB Verenigingspolis

De scherpste pr�s met een uitgebreide dekking inclusief lichtmasten, reclameborden, zonnepanelen en padelbanen

Een deskundige adviseur die begr�pt hoe tennis- en padelverenigingen werken

Maatwerkoplossingen voor afw�kende situaties b� jouw club

Nederlandse verzekeraars met Nederlandse voorwaarden

De KNLTB Verenigingspolis is een product van VLC & Partners in samenwerking met de KNLTB.

Maak kennis met onze adviseur

Waldo Imthorn 073 69 262 14

WWW.VLC-PARTNERS.NL/KNLTB

VERKENNEN VOORKOMEN VERZEKEREN

KNLTB Academy: het juiste leeraanbod bij de juiste persoon

De KNLTB heeft iets nieuws: de KNLTB Academy. Een opleidingsplatform voor in eerste instantie bestuurders van verenigingen en tennis- en padelleraren, waar al het leeraanbod persoonlijk en op maat aangeboden wordt. Dus scholing en ontwikkeling, zowel online en offline, door bijvoorbeeld een e-learning ‘Code goed sportbestuur’, een webinar ‘Tenniskids TOF’ en een opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Met de KNLTB Academy willen we de kennis, vaardigheden en competenties van bestuurders, leraren, vrijwilligers en professionals vergroten en versterken. Wat heb jij bijvoorbeeld als bestuurder echt nodig om jouw rol zo goed mogelijk in te vullen? Ons uitgebreide aanbod, wat nu soms wat versnipperd staat op bijvoorbeeld centrecourt.nl, bieden we met de KNLTB Academy op een gebruiksvriendelijke manier en op maat aan. Zo komt het juiste aanbod bij de juiste persoon terecht. Het leeraanbod wordt niet alleen op rol maar bijvoorbeeld ook op thema aangeboden. Ook maken we onderscheid in of je nu een beginnend of ervaren bestuurder bent. Daarnaast kun je zoeken in het totale aanbod.

Met de KNLTB Academy willen we graag een uniforme kwaliteitsnorm ontwikkelen; alle verschillende leervormen voldoen aan opgestelde kwaliteitseisen. Daarom werken we bij de ontwikkeling van de KNLTB Academy ook samen met onderwijskundig expertisebureau L&D Talents.

Scan de QR-code en lees meer over de KNLTB Academy

63 NIEUWS

Flexcompetitie | KNLTB Match App

Wedstrijden spelen zorgt ervoor dat je beter wordt en meer plezier krijgt in de sport. Daarnaast leer je ook eenvoudig (nieuwe) mensen kennen. Dat maakt tennis en padel niet alleen uitdagend, maar ook heel gezellig!

De KNLTB Match App is ontstaan vanuit de wens om een flexibel wedstrijdaanbod te creëren waarin spelers onderling bepalen wanneer er gespeeld wordt. De app plant moeiteloos de wedstrijden voor de spelers zodat de inzet van vrijwilligers voor de organisatie of planning niet nodig is. We noemen deze wedstrijden ‘flexcompetities’. De

competities hebben een vriendschappelijk karakter omdat de resultaten van de wedstrijden niet voor de officiële rating meetellen. Voor verenigingen en zelfstandige centra een mooie kans, want met KNLTB Match kunnen jouw spelers dus het hele jaar door wedstrijden spelen.

Scan de QR-code voor meer informatie over KNLTB Match

Aanscherpingen in KNLTB jeugdopleiding zet speler nog meer centraal

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis een serieuze concurrent zijn en blijven binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een volgende kwaliteitsimpuls te geven, voert de bond vanaf 1 september 2024 een aantal verbeteringen door in de jeugdopleiding.

De grootste aanscherpingen vinden plaats in het jeugdprogramma voor de leeftijd 7-10 jaar (groep 1) en 11-14 jaar (groep 2) van de aanpak ‘5 steps to the Top’. Uitgangspunten hierbij zijn een speler-gestuurd programma, maatwerk voor de beste spelers en nog meer aandacht voor een bredere groep talentvolle spelers.

Scan de QR-code en lees meer over de veranderingen in de KNLTB jeugdopleiding

64

Doe mee aan de Zomer Challenge en verwelkom nieuwe mensen op je club

Dé manier om mensen in de zomer kennis te laten maken met tennis en/of padel en jouw vereniging, is de Zomer Challenge. Een mooie kans waar jouw vereniging haar voordeel mee kan doen. En dit jaar maak je als vereniging ook nog eens kans op mooie prijzen met jouw deelname. Dus meld jouw vereniging nu aan!

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschapspakket van drie of vier maanden. Deelnemers kunnen tijdens hun lidmaatschap onder andere vrij spelen, een aantal lessen of clinics van de leraar volgen en meedoen aan KNLTB open toernooien. De Zomer Challenge is interessant voor zowel sporters die normaal gesproken een andere sport doen, maar tijdens de zomerstop graag (buiten) willen blijven sporten, zoals voetballers, volleyballers en hockeyers als voor mensen die (weer) willen beginnen met tennis of padel.

Scan de QR-code en lees meer over de Zomer Challenge

65 NIEUWS

Groot vertrouwen

Een indrukwekkende mijlpaal als het 125-jarig bestaan van de KNLTB is dé gelegenheid om terug te blikken, ook op je eigen historie in tennis. Ik ben inmiddels 45 jaar lid van de KNLTB, was in vrijwel al die jaren actief als vrijwilliger bij een vereniging en was de afgelopen tien jaar natuurlijk directeur van de KNLTB. Daardoor weet ik als geen ander waar we vandaan komen, waar we nu staan, maar ook waar wij naartoe willen. Want we hebben veel bereikt, we kunnen met trots terugkijken op de afgelopen 125 jaar, maar we willen ook weer verder...

Ik geniet nog elke keer van het zelf op de baan staan, maar heb eigenlijk net zo veel plezier in het vrijwilligerswerk. Mijn tijd als voorzitter en organisator van het Nederlands Open Studenten Kampioenschap bij TAM, maar ook mijn periode in de technische commissie bij De Merenwijk, staan mij nog helder voor de geest. En nu ben ik voorzitter bij TC Roomburg. Ik vind altijd wel de uitdaging in dat soort werk. Dat maakt het heel leuk om te doen, en als je bij de bond werkt, is het wat mij betreft ook belangrijk om de andere kant van de tafel te kennen: feeling houden met ‘het veld’, weten wat er speelt en welke wensen en behoeften er leven.

Die behoeften van spelers zijn in de loop der tijd veranderd. Wij als KNLTB hebben dat vroeg

gesignaleerd, durf ik wel te zeggen. We hebben onze strategie aangepast en ons ontwikkeld van een organisatie de vrijwel alles bepaalde, tot een partij tussen de andere partijen in, een verbinder, een matchmaker in het belang van de speler. Die speler vraagt onder andere een steeds flexibeler aanbod en een betaalbare, toegankelijke sport en daar zetten wij ons voor in. De verenigingen zijn daarbij cruciaal, maar ook onafhankelijke centra voorzien in een behoefte, daar kunnen en willen wij niet meer omheen. Zij kunnen samenwerken en elkaar versterken en zo de ‘klant’, de speler, nog beter bedienen. Wij als bond moeten die samenwerking nog meer bevorderen. Ik ben trots op de ontwikkeling die de

KNLTB heeft doorgemaakt en onze wendbaarheid om in te spelen op veranderingen, net als op de totstandkoming van het NTC in Amstelveen. Dé basis van tennis en padel in Nederland, waar ons kantoor gevestigd is en de Nederlandse topspelers en talenten trainen. Het is een fijne plek om te zijn en te werken. We hebben samen veel bereikt (waarvoor zeer veel dank!) in de afgelopen 125 jaar en dat biedt groot vertrouwen voor de toekomst.

66 column

Rabo ClubSupport

Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

Verenigingen halen het beste uit onszelf en de samenleving. Daarom investeert Rabobank ook dit jaar weer in tienduizenden clubs en verenigingen door het hele land. Zo helpen we jouw club bijvoorbeeld om te verduurzamen, of om toegankelijker te worden. Heeft jouw club ook maatschappelijke plannen? En willen jullie hiervoor een mooie bijdrage ontvangen? Schrijf je club in op raboclubsupport.nl

Gratis loterijlot voor alle deelnemers met kans op mooie prijzen

Aanschaf waardebonnen voor alle finalisten met 15% korting

Gratis handdoeken voor alle nummers 1

Neem contact op via sales@tennisdirect.nl of ga naar: www.tennisdirect.nl/club/toernooisponsoring

TennisDirect als partner van jullie toernooi!
DE VOORDELEN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.