Centre Court nr 1 - 2023

Page 1

centre court

Tim van Rijthoven: “Laat je inspireren”

Erik Poel (KNLTB) over de toekomst van tennis en padel

“De speler staat steeds meer centraal. We zien dat dit zijn vruchten afwerpt en beide sporten groeien”

Wedstrijden spelen maakt tennis leuker Samenwerking verenigingen in Horst aan de Maas zorgt voor meer en beter wedstrijdaanbod jeugd

JAARGANG 34 – editie 01 – juni 2023
warm bad voor nieuwe leden De persoonlijke benadering van TC Sprenkelaar (Vereniging van het Jaar) zorgt voor ledenbehoud
Een

CELEBRATING 100 YEARS ON COURT

2023

THANK YOU. FOR THE JOY, THE PAIN, THE GLORY. THANK YOU FOR ALL THAT WE LOVE ABOUT RACKET SPORTS, FOR THOSE WHO PLAY THEM AND, OF COURSE, WHERE THEY PLAY THEM – TO THE COURT WE SAY THANK YOU.

1923
DUNLOPSPORTS. COM/100-YEARS

Voorwoord

Beste tennis- en padelvrienden,

Er wordt weer volop gespeeld, de banen staan vol, de voorjaarscompetitie levert veel mooie wedstrijden op en het toernooiseizoen is van start. Tennis wordt leuker als je wedstrijden speelt is het motto, en dat zien we in de praktijk. Spelers die regelmatig een wedstrijd spelen blijven ook langer verbonden aan de vereniging.

Het afgelopen jaar en ook dit voorjaar zijn weer veel nieuwe mensen gaan tennissen en padellen, bij een vereniging of een zelfstandig centrum. Dat is een mooie ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat landelijk de sportparticipatie afneemt, met name onder jongeren. ‘Pubers haken af bij sportclub door vaste trainingstijden en verplichtingen’, kopten de media. Onze sporten groeien nog steeds, in tegenstelling tot veel andere sporten. En dat is natuurlijk fijn. Want we geloven dat sporten bijdraagt aan een gezonde samenleving. Maar hoe zorgen we dat deze nieuwe mensen en onze huidige

leden blijven sporten? Daar zet de KNLTB zich voor in en natuurlijk helpen we verenigingen daarbij met tips, tools en veel goede voorbeelden.

In dit nummer van Centre Court gaat het vooral daarover: wat kunnen we jeugd, maar eigenlijk alle tennis- en padelleden, bieden om ze te behouden voor onze sport? Met dit thema in het achterhoofd hebben we in deze editie van Centre Court een interessant interview, met niemand minder dan toptennisser Tim van Rijthoven, die zich recent aan de KNLTB heeft verbonden als ambassadeur jeugdtennis. De toernooiwinnaar in Rosmalen van vorig jaar vertelt hoe tennis voor hem begon, hoe waardevol de vereniging voor hem was en waarom tennis voor hem persoonlijk nog steeds heel belangrijk is.

Als het om binden van leden gaat, mag natuurlijk de Vereniging van het Jaar TC De Sprenkelaar niet ontbreken. Hun titel dankten zij mede aan de initiatieven vanuit hun

Warm Bad Commissie, waarmee zij nieuwe leden actief helpen hun weg te vinden op de club, mee te doen aan evenementen en mensen te leren kennen, waardoor zij zich echt verbonden voelen met de vereniging en ook na het eerste jaar lid blijven.

Ook in dit nummer meer informatie over Tenniskids TOF. Met de toevoeging van TOF, Tennis Ontwikkelings Fases, kunnen kinderen zich nog beter op hun eigen manier en tempo ontwikkelen. Niet alleen technisch en tactisch, maar ook in mentaal en sociaal opzicht. Bovendien krijgen de kinderen (en hun ouders) zelf meer inzicht in hun ontwikkeling. Zo staan ze met meer plezier en motivatie op de baan en blijven ze langer voor de sport behouden. Ten slotte kunnen in dit magazine tips voor vrijwilligersbeleid en enkele financiële zaken niet ontbreken. Al met al weer een zeer informatieve en inspirerende editie van Centre Court Magazine.

Veel plezier op de baan en tijdens het lezen van deze editie!

3

Inhoud

Tim van Rijthoven: “Plezier in tennis is echt het allerbelangrijkste”

Als ambassadeur van het Nederlandse jeugdtennis wil toptennisser Tim van Rijthoven kinderen inspireren te gaan en blijven tennissen, zoals hij zichzelf liet inspireren door Roger Federer. Ook breekt hij een lans voor “plezier hebben in tennis” en voor de vereniging. “Ik kan mij geen tennissport zonder verenigingen voorstellen”, zegt Van Rijthoven, die vorig jaar juni zijn droom waarmaakte door Libéma Open te winnen, zijn eerste eindzege in een ATP-toernooi. Hij leek klaar voor zijn definitieve doorbraak, maar maandenlang blessureleed wierp hem ver terug. Nu kijkt hij weer vol vertrouwen vooruit. “Rosmalen was de bevestiging dat ik dit kan.”

30 De toekomst van tennis en padel:

“Beide sporten groeien”

Een warm bad voor nieuwe leden

“Het lijkt zo logisch, maar bedenk het maar eens”, zegt voorzitter Albert Blikman van TC Sprenkelaar (TCS). Hij heeft het over het ‘geheime wapen’ van de grootste tennisclub in Apeldoorn, de ‘Warm Bad Commissie’, die ervoor zorgt dat nieuwe leden zich snel thuis voelen op de club. Het idee klinkt inderdaad eenvoudig: persoonlijke benadering, evenementen organiseren, nieuwelingen én afhakers nabellen en nog veel meer. “Wij geloven dat onze leden een echt clubgevoel krijgen als ze hier lid worden”, zegt commissielid Peter van den Heuvel. En het werkt. De vereniging werd uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar 2022. “Een bevestiging dat we met elkaar op de goede weg zijn.”

Partners KNLTB

Ruim twee jaar geleden sprak de KNLTB voor het eerst over haar visie op de toekomst van tennis en padel. De plannen van toen zijn nu in veel opzichten al werkelijkheid: iedereen die graag tennist, moet dat kunnen doen. Bij een tennis- of padelvereniging, of bij een van de commerciële centra. “De speler staat steeds meer centraal in onze strategie”, zegt Erik Poel, Algemeen Directeur van de KNLTB. “We zien dat dit zijn vruchten afwerpt en beide sporten groeien, dat is fijn. Zeker voor onze verenigingen.” Die verenigingen en commerciële centra zijn geen gescheiden werelden. “Verenigingen en commerciële centra kunnen elkaar helpen zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Laten wij er vooral samen het beste van maken”, aldus Poel.

20
54
JAARGANG 34 – editie 01 – juni 2023
4

08 Duurzaamheid en sponsoring: pijlers onder financieel gezonde vereniging

12 Studentenvereniging S.T.V. Qravel doet vrijwilligerswerving net even anders

28 Social Wall: Verenigingen aan de slag met #vriendjesmaand, #zomerchallenge en #meetandplay 38 Infographic: Meet & Play

40 Vrijwilliger in beeld | Penningmeester Johan Kranendonk (ATV): “Ik ben enthousiast in wat ik doe” 46 Meer en beter wedstrijdaanbod jeugd door samenwerking verenigingen 58 Vernieuwde Tenniskids TOF voor kind, ouder én leraar

Partner in beeld | Sponsorvouchers

Columns

18 Babette Pluim

66 Erik Poel

Colofon

Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt dit jaar tweemaal in gedrukte vorm en als E-Zine.

Hoofdredactie

Robert Barreveld

E-mail: robert.barreveld@sportsmedia.nl

Johan Braber

E-mail: j.braber@knltb.nl

Eindredactie

Joost de Jong

Met redactionele bijdragen van Leo Aquina, Robert Barreveld, Roger Davids, Steffan Kok, Andrea van Lieshout, Babette Pluim, Erik Poel en Edward Swier

Fotografie

Marleen Fouchier, Danique Boelhouwer, De Beeldredactie / Marco Okhuizen

Uitgever

Michel van Troost

E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl

Redactieadres

Arko Sports Media

Wiersedreef 7

3433 ZX Nieuwegein

Tel. 030 707 30 00

E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress

www.pageturner.design

Ontwerp

Home of the Brave, Vlaardingen

Drukwerk

PreVision, Eindhoven

Abonnement

Centre Court wordt gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennis- en/of padelleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen

Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens.

Coverfoto: Marleen Fouchier

©2023 ARKO SPORTS MEDIA

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

We zijn toegewijd om alleen papier te gebruiken dat afkomstig is van verantwoord beheerde, gecertificeerde bosbouw en chloorvrije productie. Het papier dat in dit tijdschrift wordt gebruikt, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen die voldoen aan strikte milieu-, ethische en sociaaleconomische normen. Dit magazine is verpakt en verzonden in een PCR-folie verpakking, gemaakt van ingezameld plastic van huishoudens en bedrijven. Door het gebruik van PCR leveren we een bijdrage aan de circulaire economie en verkleinen we de afvalberg. De PCR-grondstof voor de seal van dit magazine is afkomstig van Europees plastic afval.

06 Tennis in beeld: World Team Cup in Portugal
En verder...
64
5

In mei vond in Portugal de World Team Cup plaats, het wereldkampioenschap voor rolstoeltennissers. TeamNL sloot het toernooi af met veel prijzen: de dames en de quads werden wereldkampioen, de heren wonnen zilver en de junioren haalden een mooie bronzen medaille.

6

tennis in beeld

7

Duurzaamheid en sponsoring: pijlers onder een financieel gezonde vereniging

“Wij gaan er in principe van uit dat het geld dat we binnenhalen via sponsoring extra is”, zegt Jeroen Kortsmit, voorzitter van VT de Hoek. De tennisvereniging in Hoek van Holland haalt jaarlijks zo’n 27.000 euro aan sponsorgelden op via de businessclub en heeft onlangs geïnvesteerd in een duurzamere accommodatie. Hoewel de meeste verenigingen er financieel goed voorstaan, bleek uit de Verenigingsmonitor 2022 dat er ook zorgen zijn over de financiële toekomst. VT de Hoek heeft daar geen last van. Wat zijn goede strategieën om geldzorgen het hoofd te bieden?

Door: Leo Aquina

8

Een van de voornaamste oorzaken van de financiële zorgen, is de energiecrisis van afgelopen jaar. De financiën in het algemeen zijn voor maar liefst 66 procent van de verenigingen reden tot zorg. “Een halfjaar geleden schoten de energieprijzen omhoog en dat heeft voor veel verenigingen consequenties voor de reserves”, aldus Gijs Peelen van de KNLTB. Naast de energiekosten gingen ook andere kosten omhoog, zoals inkoop van frisdrank en bier voor de kantine en grondstoffen voor padel- en tennisbanen.

Thermostaat omlaag

Peelen adviseert verenigingen op accommodatiegebied en constateert dat de impact van de hogere energieprijzen met name de verenigingen raakt die de afgelopen jaren weinig hebben geïnvesteerd in duurzaamheid: “Het aandeel van de energiekosten op de begroting verschilt heel erg per vereniging. Het hangt er ook vanaf of verenigingen een vast contract hebben of niet. Je ziet wel dat verenigingen er actief mee bezig zijn: douches, verwarming, verlichting. In tennishallen zie je ook dat de thermostaat vaak omlaaggaat en dat spelers wordt verzocht thuis te douchen.”

Thermostaat omlaag, douches dicht, het zijn maatregelen die op de korte termijn verlichting bieden, maar op de langere termijn is verduurzaming van de gehele accommodatie aan te raden. Verenigingen kunnen daarbij een beroep doen op KNLTB-partner SportStroom en NOC*NSF-initia-

tief Sport NL Groen. Peelen: “Via Sport NL Groen en SportStroom kun je verduurzamingstrajecten aanvragen. Er komt een scan van de mogelijkheden, veelal gaat het om zonnepanelen, ledverlichting en de isolatie van clubhuizen. Ze helpen ook met subsidietrajecten zoals de BOSA (stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties) vanuit de rijksoverheid. Veel gemeentes stellen ook subsidie beschikbaar, waardoor verenigingen vaak voor relatief weinig geld hun energierekening fors omlaag kunnen halen.”

Gezonde begroting

VT de Hoek doorliep al een duurzaamheidstraject, waarbij met name het Sportbedrijf Rotterdam veel heeft bijgedragen. “We hebben 132 zonnepanelen op het dak en we hebben alleen nog maar ledverlichting”, aldus voorzitter Jeroen Kortsmit. “Daarnaast kijken we ook naar kleine verbeteringen, zoals ’s avonds het licht niet meer aan laten staan, zorgen dat de deuren altijd dicht zijn, een zuinigere koelcelinstallatie en een zuinigere verwarming.” Mede dankzij het omlaag brengen van de energiekosten lukt het VT de Hoek om de begroting

“Een halfjaar geleden schoten de energieprijzen omhoog en dat heeft voor veel verenigingen
consequenties voor de reserves”
Gijs Peelen (KNLTB)
9 FINANCIËN
Het bestuur van VT de Hoek.

vrijwel geheel te draaien op contributiegelden en dat vindt Kortsmit belangrijk voor een gezonde vereniging. De voorzitter heeft samen met de sponsorcommissie de afgelopen jaren echter ook stevig aan de weg getimmerd om op andere manieren geld voor de vereniging te genereren.

Netwerk

“Ik werk al heel mijn leven in commerciële functies in de scheepvaart”, aldus Kortsmit. “Zelf is mij ook regelmatig gevraagd of ik zaken wilde sponsoren en ik heb altijd gezegd: je moet iets te bieden hebben.” Met dat uitgangspunt ging hij als voorzitter van de club en voorzitter van de sponsorcommissie aan de slag: “Uiteindelijk hebben we een businessclub opgezet. Daarmee bouwen we aan een sponsorcommunity. We laten de bedrijven met elkaar kennis maken op evenementen die we voor hen organiseren en we doen ook bedrijfsbezoeken bij de sponsors. Op die manier ontstaat er een netwerk waar die bedrijven ook echt iets aan hebben.”

Netwerk is het sleutelwoord van Kortsmit. “Vroeger waren sponsors vaak plaatselijke winkeliers, maar die zijn allemaal verdreven door franchises. In ons dorp zit niet eens meer een slager en toen ik begon met tennissen, zaten er nog vier. Bij het zoeken naar sponsors kijken we nadrukkelijk wat interessant is voor het tennis, voor onze leden, maar ook voor de businessclub. Ik heb een groot netwerk in de Rotterdamse haven, van multinationals tot lokale leveranciers. Ook zoeken we nadrukkelijk de link met het logistieke Westland. Voor veel partijen is het netwerk interessant.”

Langlopende contracten

VT de Hoek probeert sponsors wel een unieke positie te bieden. Kortsmit: “We gaan bijvoorbeeld niet met vier verschillende tuincentra in zee.” Wel heeft de club een duidelijke propositie voor potentiële geldschieters. Er zijn verschillende tarieven waar voor de sponsors verschillende tegenprestaties tegenover staan. Hoofdsponsor word je voor 2.000 euro, maar een reclamebanner, een logo op de website en een vermelding op het businessclub bord heb je al voor 250 euro. “Daarbij werken we met langlopende contracten”, aldus Kortsmit. “In totaal halen we daarmee jaarlijks ongeveer 27.000 euro op voor de vereniging. Daarnaast wordt er ook veel in natura gesponsord, hier hebben we tijdens de verbouwing van ons clubhuis de vruchten van kunnen plukken.”

Het sponsorgeld wordt niet zomaar in de clubkas gestort. “Principieel besteden we sponsorgeld aan de jeugd en aan extra’s voor de club”, vertelt Kortsmit. “Vanuit de sponsorcommissie gaat er structureel 10.000 euro per jaar naar het MI-

“Bij het zoeken naar sponsors kijken we nadrukkelijk wat interessant is voor het tennis, voor onze leden, maar ook voor de businessclub”
10
Jeroen Kortsmit (VT de Hoek)

RAI-fonds. Sponsors kunnen daar al voor 100 euro per jaar partner van worden. MIRAI is het Japanse woord voor toekomst en dat is precies waar wij ons met het fonds op richten: de jeugd. Dankzij het MIRAI-fonds is het mogelijk om leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd, en belangrijker nog, om door te groeien. We willen meer kinderen en jongeren enthousiasmeren voor sport. We willen naast het tennis ruimte voor de jeugd creëren om VT de Hoek als een echte ontmoetingsplaats te zien.”

Sponsorkaart

De manier waarop VT de Hoek het sponsorbeleid heeft ingericht, is niet voor iedere vereniging weggelegd, maar verenigingen kunnen er wel van leren. De KNLTB ondersteunt clubs bij hun sponsorbeleid via de accountmanagers. Op Centrecourt.nl staat al veel content waar verenigingen uit kunnen putten als zij met hun sponsorbeleid aan de slag willen. Het opstellen van een sponsorkaart is volgens accountmanager Evalin Kerkhof sowieso een goede stap. “Dankzij een sponsorkaart bied je potentiële sponsors een eenvoudig overzicht in het mogelijke aanbod”, zegt zij.

Koffiebekertjes

Kerkhof noemt ook de mogelijkheid van naturasponsoring. Bij haar eigen vereniging L.T.C. Zutphen doen ze dat bijvoorbeeld met de koffiebekers.

“Een lokale autodealer koopt koffiebekers in met zijn logo erop. Hij zag dat wij op de club diezelfde kartonnen bekers gebruiken, maar dan zonder logo. Nu koopt hij extra bekers in met logo die we op de club gebruiken. Dat scheelt ons inkoopkosten en de sponsor is blij dat zijn logo bij ons zichtbaar is.”

Naast het lokale sponsorbeleid van de clubs, wijst Kerkhof ook op de mogelijkheden om met sponsorvouchers te werken. De bond heeft de digitale infrastructuur daarvoor al ontwikkeld binnen de ClubApp. Leden kunnen met vouchers via de ClubApp met korting spullen kopen en de vereniging krijgt per gebruikt voucher een percentage.

Zowel duurzaamheid als goed doordacht sponsorbeleid kan bijdragen aan gezondere tennisverenigingen en de mogelijkheden zijn legio. Verenigingen die hier niet alleen uitkomen kunnen voor hulp altijd aankloppen bij een accountmanager van de KNLTB.

Hoe kan de KNLTB helpen?

De KNLTB kan verenigingen, in samenwerking met verduurzamingspartner SportStroom en het platform Sport NL Groen, goed helpen om de verschillende mogelijkheden voor besparing en verduurzaming op een rij te zetten en stappen te ondernemen. Op https://www.centrecourt.nl/ alles-voor-verenigingen/accommodatie/duurzaamheid/ vind je alles over dit onderwerp. Daar staat ook uitvoerig uitgelegd hoe de verschillende verduurzamingstrajecten werken en hoe de samenwerkingspartners kunnen helpen.

Wil je met jouw vereniging stappen maken op het gebied van sponsoring? Kijk dan op: https://www.centrecourt.nl/ alles-voor-verenigingen/sponsoring/

11 FINANCIËN

Studentenvereniging S.T.V. Qravel doet vrijwilligerswerving net even anders

Bij S.T.V. Qravel in Leiden doen ze veel dingen net even anders dan bij andere tennisverenigingen. Ook het werven van vrijwilligers en bestuursleden wordt er op een unieke manier gedaan. Dat kan je misschien ook van een club met louter studenten verwachten. Aan de andere kant: meer traditionele tennisclubs in ons land zouden, bijvoorbeeld voor wat betreft het vrijwilligersbeleid, wel wat kunnen leren van S.T.V. Qravel.

12
 Door: Edward Swier

Denk overigens niet dat ze in Leiden niet weten hoe je gravel schrijft.

“Nee, de naam S.T.V. Qravel verwijst naar onze oorsprong. We waren onderdeel van studentenvereniging Quintus, maar zijn daar in 2006 van ‘losgeweekt’. Al onze leden studeren aan de Hogeschool of de Universiteit. We zijn de laatste jaren gegroeid naar pakweg 500 leden”, aldus voorzitter Leonie Brinkhoff. Bijna de helft van de leden komt, erkent Brinkhoff, puur en alleen om te tennissen naar de tennisbanen op het Universitair Sportcentrum. “Die zie ik dan ook eigenlijk niet zo veel. Maar een vaste kern van zeker 100 tot 200 leden doet aan veel, zo niet alle activiteiten van de vereniging mee.”

En dat zijn er, zo kun je je bij een studententennisvereniging voorstellen, heel wat. Brinkhoff somt er direct een aantal op –zoals de befaamde lustrumreis,

het gala en de chique dag – en zal gaandeweg het gesprek naar nog meer feestjes, bijeenkomsten en reisjes verwijzen. “We houden ook onze gewone clubkampioenschappen natuurlijk. Doen mee aan de voorjaars-, winter- en najaarscompetitie

vrijwilligers nodig. En vooral ook een bestuur dat niet achteroverleunt. “Daar is geen kans voor, nee”, lacht Brinkhoff. Zij en haar medebestuursleden zijn in september aangesteld. Voor de duur van één jaar. Zo werkt dat in de studentenwereld. Dat

van de KNLTB en organiseren een toernooi, waarbij we spelen tegen de andere studententennisverenigingen van Nederland. Maar er zijn bijvoorbeeld ook jaarlijks een kerstdiner en een skireis. En er is natuurlijk bijna elke week wel een borrel.”

In het diepe gegooid

Om dat alles te kunnen organiseren én in goede banen te leiden, is een flink aantal

mag dan bij veel ‘traditionele’ bestuurders de wenkbrauwen doen fronsen, Brinkhoff bepleit dat meer verenigingen juist moeten kiezen voor frequentere doorstroming. “Ik hoor zo nu en dan natuurlijk wel eens als commentaar dat je in een jaar niet veel neer kunt zetten, dat je voor je inwerkperiode eigenlijk al een half jaar moet rekenen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel werkt. Er gaat ieder jaar

“Mijn medebestuurders en ik gaan er gewoon een heel jaar vol voor. Er gaat ieder jaar een frisse wind doorheen”
13
– Leonie Brinkhoff
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

een frisse wind doorheen. Ik heb al met al een uur met mijn voorganger gezeten, we hebben wat zaken overgedragen. Er is wel een raad van advies en vanzelfsprekend kan ik in de verslagen nog wel alles teruglezen over eerder genomen besluiten. Maar uiteindelijk ben ik in het diepe gegooid.”

Feit is dat Brinkhoff zegt ‘veel energie te voelen’. “Mijn medebestuurders en ik gaan er gewoon een heel jaar vol voor. Het spreekt vanzelf dat we die periode enorm veel commitment en durf tonen. We doen het gewoon. Als je als nieuweling aanhaakt bij een bestuur waarvan sommigen er al tien jaar zitten, houd je je toch de eerste maanden, zo kan ik me tenmin-

ste voorstellen, een beetje op de achtergrond. Nu doen we gewoon meteen alles.”

Niet alleen het bestuur wordt voor slechts één seizoen aangesteld, zo gaat dat ook met alle commissieleden. “We hebben een flink aantal commissies, elf of twaalf. Die verzorgen onder meer de clubkampioenschappen, een introductieperiode voor de eerstejaarsstudenten, de organisatie van een themafeest en de skiweek.”

Tijdelijke commissies, taakgerichte inzet

Het vinden van voldoende vrijwilligers blijft voor elke vereniging een grote uitdaging. Het loont voor iedereen om er eens

op een geheel andere manier tegenaan te kijken. De Vliegende Bal uit Sneek, Vereniging van het Jaar in 2021, deed dat bijvoorbeeld. Daar wordt niet in commissies gewerkt, maar worden voor verschillende activiteiten en taken themagroepen ingericht. Die blijven niet tot in de loop der jaren bijeen, maar een groepje gelijkgestemden doet ‘kort en cyclisch’ de specifieke klus. Feitelijk is dat ook zo bij S.T.V. Qravel.

Commissies blijven ook in Leiden niet langer bestaan dan nodig. Dus als de clubkampioenschappen geweest zijn en de laatste zaken zijn afgehandeld, wordt die speciale commissie opgeheven. Zo wordt er niet nodeloos vergaderd. En kan iemand bijvoorbeeld de rest van het seizoen op zijn lauweren rusten, zelf al zijn tijd in tennis en de feestjes steken. Of aanhaken bij een andere commissie, waarvoor het accent bijvoorbeeld op een evenement later in het tennis- en studiejaar ligt. “Het is makkelijker je te committeren aan een klus waarvan op voorhand al duidelijk is dat deze eindig is.”

Het zou ook voor andere, meer traditioneel georganiseerde verenigingen een optie kunnen zijn. Brinkhoff: “Of onze aanpak vernieuwend is? Nou nee, zo gaat het in de studentenwereld natuurlijk al jaren. Maar het is ten opzichte van veel verenigingen wel anders. Ik geloof dat het daar ook zou kunnen werken,

“Het is makkelijker je te committeren aan een klus waarvan op voorhand al duidelijk is dat deze eindig is”
14
– Leonie Brinkhoff

dat je eerder vrijwilligers voor een taak van een jaar of korter kunt vinden, dan voor een klus die eindeloos lang lijkt.”

Open, geen mooie praatjes

Bij S.T.V. Qravel draaien ze er overigens niet omheen hoeveel werk het commissiewerk kan zijn. “We maken daar op voorhand een duidelijke inschatting van. We zijn heel open. In het algemeen zijn onze leden best bereid om wat voor onze vereniging te doen, maar ze willen wel een inschatting kunnen maken hoeveel werk het is. Daar moet je geen mooie praatjes over houden.”

Brinkhoff en haar bestuurders schromen niet om op collega-studenten af te stappen en ze op de man/vrouw af te vragen of ze commissiewerk willen doen. “In de regel voelen studenten die veel op de vereniging zijn, en met veel activiteiten meedoen, zich ook wel verplicht om iets terug te doen. Er zijn er maar weinig die naar een uitvlucht zoeken.”

Elk jaar melden zich zo’n 100 nieuwe leden/studenten aan. Het verloop is logischerwijs groot,

omdat leden (moeten) afhaken als ze klaar zijn met studeren. De nieuwe instroom wordt jaarlijks verwelkomd door de eerstejaarscommissie. “Tijdens het eerstejaars-weekeinde geven we een soort van mini-college welke commissies we hebben, zodat mensen ook meteen weten welke opties er zijn.”

Eigen verantwoordelijkheid

Brinkhoff brengt haar boodschap dan, en bij iedere gelegenheid die zich voordoet, met verve. “We doen dat echt met veel enthousiasme. Dat werkt. We hebben er natuurlijk ook vooraf al over nagedacht en menen het ook echt als we tegen iemand zeggen: we denken dat je er geschikt voor zou zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat het leuk is om zoiets te horen.” Eenmaal commissielid, heeft een vrijwilliger, naast een herkenbaar tenue (‘dat maakt je zichtbaar, geeft ook het ge-

voel bij de club te horen’), veel vrijheid. Een toernooi of feest hoeft geen kopie te zijn van het jaar ervoor, nieuwe ideeën zijn welkom. Commissies opereren vrij autonoom. “We zien graag dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als je wilt dat leden betrokkenheid tonen, moet je ze de kans geven hun taak zelf in te vullen.”

Meer tips?

Op de website van Centre Court (https:// www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/ vrijwilligers/tips-werven-vrijwilligers/) vind je meer tips voor het werven van vrijwilligers. Ook kan je er een speciaal webinar, dat tijdens de congresweek over dit onderwerp werd gehouden, bekijken. Bovendien is er een uitgebreid stappenplan te downloaden. In dit stappenplan worden tips en adviezen gegeven over de manier waarop je leden kan benaderen voor het doen van vrijwilligerswerk, gebaseerd op de succeservaringen van andere verenigingen.

“Ik geloof dat je eerder vrijwilligers voor een taak van een jaar of korter kunt vinden, dan voor een klus die eindeloos lang lijkt”
– Leonie Brinkhoff
15
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

WhoZnext

Onder het motto ‘voor jongeren, door jongeren’ geeft WhoZnext de vereniging een nieuwe impuls. Een WhoZnext-team is ideaal om de betrokkenheid van jongeren op de vereniging te vergroten. Enerzijds maken jongeren op een laagdrempelige manier kennis met vrijwilligerswerk. Ze ontwikkelen spelenderwijs competenties zoals plannen, organiseren en samenwerken. Anderzijds ervaren de leeftijdsgenoten van de deelnemers aan het WhoZnext-programma dat er meer aandacht voor hen is. Zo worden er meer activiteiten voor hen georganiseerd, waardoor het nóg leuker wordt op de vereniging!

Jongeren willen graag

Voor veel verenigingen is het een uitdaging om de doelgroep van 12 tot 18 jaar aan zich te binden. Een WhoZnext team kan helpen de uitstroom van jongeren te beperken, omdat

jongeren meer binding voelen met de club. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, willen jongeren namelijk graag activiteiten organiseren op de vereniging. Ze willen dit alleen wel op hun eigen manier doen en vooral samen met één of meerdere leeftijdsgenoten.

Meer informatie over WhoZnext, scan de QR-code.

KNLTB breidt hallenplan voor meer indoor tennis in de winterperiode uit

De KNLTB breidt, in navolging van een succesvol eerste jaar, de samenwerking middels het hallenplan uit. De afgelopen periode heeft de KNLTB gesignaleerd dat er een aantal ontwikkelingen is die een negatief effect hebben op het Nederlandse tennislandschap, waaronder het spelen van wedstrijden en trainen op ieder niveau bij indoor tennislocaties. Zo verdwijnen er steeds meer indoorbanen en locaties.

De exploitatiekosten van indoor tennisbanen liggen hoog en er kan met bijvoorbeeld trampolineparken, bowlingbanen, of padelbanen meer omzet gedraaid worden dan met de verhuur van tennisbanen. Ook een andere bestemming richting vastgoed is vaak lucratiever. Dit is niet goed voor tennis in Nederland, niet voor halexploitanten en ook niet voor tennisleraren. Kortom, dit gaat de KNLTB aan het hart.

Scan de QR-code voor meer informatie.
16

Nieuw platform PA Lokaal helpt clubs bij samenwerking op lokaal niveau

Public Affairs. Het is in veel opzichten een gevleugelde term, waar veel onder valt. Strikt genomen gaat het om het inspelen op politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen of op de publieke opinie, in het belang van je eigen organisatie. Op lokaal niveau, in de eigen gemeente, kan Public Affairs verenigingen veel brengen.

Goede samenwerking met de gemeente kan de positie van verenigingen op lokaal niveau versterken en kansen bieden. Maar hoe

Scan de QR-code voor meer informatie.

Hoe is de samenwerking op jouw vereniging?

Samen sta je sterker. Het klinkt als een cliché en een open deur, maar toch kan het voor verenigingen geen kwaad zich dit regelmatig te realiseren. Zo is er interne samenwerking, met je leraren en je commissies, en externe samenwerking. Dat kan zijn met andere verenigingen uit de buurt, met de gemeente of met commerciële partijen.

Samenwerking kan je veel brengen, maar het vraagt een proactieve houding. De blik naar buiten, op mensen afstappen, je netwerk vergroten. Wil je inspiratie opdoen om meer aan lokale samenwerking te doen? Kijk dan de digitale rondetafelsessie over samenwerken van de KNLTB Congresweek 2023 terug!

Scan daarvoor de QR-code voor de video. Of kijk op https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/samenwerkingen/

17 NIEUWS
pak je Public Affairs op lokaal niveau nu goed aan? Om tennis- en padelverenigingen hierbij te helpen, heeft de KNLTB een speciaal platform, Public Affairs Lokaal, in het leven geroepen.

Babette Pluim

Een veilige plek, waar iedereen welkom is

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is een actueel thema. Vorig jaar kwamen er bij het Centrum Veilige Sport Nederland 1400 meldingen binnen. Een record. Toch is grensoverschrijdend gedrag zeker niet nieuw. Al sinds ik in 1990 bondsarts werd bij de KNLTB, komen spelers bij mij met verhalen over een fysiotherapeut die ze op een manier heeft aangeraakt waar ze zich niet fijn bij voelden, coaches die te hard schreeuwen en pesterijen.

Als bondsarts had en heb ik een vertrouwensrelatie met spelers, dus het is niet gek dat ze bij mij kwamen als ze behoefte hadden aan een luisterend oor. Sinds tien jaar ben ik naast bondsarts ook officieel vertrouwenspersoon bij de bond. Zowel spelers als medewerkers kunnen bij mij terecht als hen iets naars is overkomen. Grensoverschrijdend gedrag is dus niet

de #MeToo-beweging en de onderzoeken die in verschillende sporten in Nederland en wereldwijd zijn gedaan. Ook NOC*NSF en sportbonden, waaronder wij, zijn zich de laatste jaren meer bezig gaan houden met het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag. Wij als KNLTB werken samen met de verenigingen, KNLTB-vrijwilligers en leraren aan integere, veilige sport vanuit ons programma Fair Play. Het belang en de werkwijze van vertrouwens(contact)personen is daar onderdeel van.

Bij de KNLTB zelf hebben we vier vertrouwenspersonen. Ik ben dat voor medewerkers en topsporters en talenten, en mijn drie collega’s zijn er voor verenigingsleden en -vrijwilligers om een luisterend oor te bieden. Daarnaast hebben we een Compliance Officer. Dit is Margot Megens. Zij beheert het KNLTB-meldpunt en adviseert iedere betrokkene in onze sport over integriteit. Daarom kent zij alle wegen die bewandeld kunnen of zelfs moeten worden na een ervaring met grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook.

goed zijn als uiteindelijk alle clubs een VCP hebben. We willen de kans op excessen zo klein mogelijk maken en de VCP is daarvoor een belangrijk middel.

We willen verenigingen graag helpen. Veilig sportklimaat is een groot thema. Daarom zijn er vanuit Fair Play laagdrempelige tools beschikbaar voor verenigingen. We hebben bijvoorbeeld gedragscodes gemaakt die zij kunnen overnemen. Die helpen het gedrag van leraren, begeleiders en andere vrijwil ligers duidelijk en bespreekbaar te maken. Ook is de opleiding tot VCP tegenwoordig gratis te volgen. Maak daar gebruik van! Samen kunnen we de tennis- en padelsport veilig en plezierig maken en houden voor iedereen.

Aan de slag met integriteit, een situatie be spreken of een melding doen? Neem contact op met mijn collega Margot via fairplay@ knltb.nl. Zie ook www.knltb.nl/fairplay.

nieuw. Wel nieuw sinds een paar jaar is de aandacht voor het thema. We kennen allemaal de verhalen over The Voice, van

Ik zie dat ook verenigingen zich meer en meer gaan bezighouden met het thema veilig sportklimaat. Een vereniging moet een plek zijn waar iedereen veilig en welkom is. Een veilig sportklimaat draagt bij aan meer sportplezier en dat is iets wat we allemaal willen. In het creëren van een veilig sportklimaat zijn drie zaken belangrijk: preventie, detectie en correctie. Een van de zaken die onder preventie vallen, is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de vereniging. Een VCP luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Steeds meer verenigingen hebben een VCP. Het zou heel

Column
18
GASTCOLUMN

From the mountain to Centre Court.

“Laat je inspireren”

Toptennisser Tim van Rijthoven over zijn ambities, blessureleed, zijn jeugdjaren op de vereniging en het belang van plezier op de baan

20

Het was een droom, een ATP-toernooi winnen. Tot 12 juni 2022. Toen was het ineens werkelijkheid. Tim van Rijthoven versloeg in de finale van Libéma Open de toenmalige nummer 2 van de wereld, Daniil Medvedev, overtuigend met 6-4, 6-1 en liet zich vol ongeloof op het gras van Rosmalen vallen. Ineens was het oog van de internationale tenniswereld op hem gevestigd. Het deerde hem nauwelijks, zo bleek enkele weken later, toen hij op Wimbledon met een wildcard deelnam aan het hoofdtoernooi en doordrong tot de vierde ronde. De kans om na die onvergetelijke zomer de stijgende lijn door te trekken, werd hem door blessureleed ontnomen. Na drie maanden afwezigheid is zijn rentree aanstaande en neemt hij voor Centre Court de tijd om terug te blikken op dat memorabele grasseizoen, zijn jeugdjaren op de tennisbaan, zijn herstel van de afgelopen maanden en legt hij uit waarom hij zich als ambassadeur heeft verbonden aan het Nederlandse jeugdtennis.

De afgelopen maanden waren niet altijd makkelijk, vertelt Van Rijthoven op het NTC in Amstelveen als hij terugkijkt op zijn herstelperiode. Aanvankelijk was een hardnekkige rugblessure de boosdoener en daarna zat vooral een elleboogkwetsuur hem in de weg. “Maar toevallig heb ik er vandaag een Instagram-post uitgegooid dat de revalidatie nu echt begonnen is. Nog zo’n vier tot zes weken en dan hoop ik weer helemaal fit te zijn. Ik heb nu echt de stijgende lijn te pakken en dus kunnen we ook deze inschatting maken. Dat geeft wel een goed gevoel.”

Want lang was het onzeker wanneer hij terug kon keren op de tennisbanen. “En die onzekerheid is lastig. Je lichaam telt

 Door: Robert Barreveld
21 INTERVIEW

nu eenmaal niet in weken. Ik kan roepen dat ik over zoveel weken fit ben, maar je weet het nooit zeker. Eerlijk gezegd heb ik de afgelopen maanden ook wel een beetje vertrouwen in mijn lichaam verloren. Na een lange blessureperiode ben je heel erg gefocust op je lichaam en bij elk pijntje denk je: oh nee, als dat maar niks is.”

‘Ik kreeg het plezier in tennis terug’

Maar nu zijn er dus voldoende redenen om met vertrouwen vooruit te kijken. Op het moment van dit interview, medio april, wil Van Rijthoven er in ieder geval staan aan het begin van het grasseizoen, maar heeft hij ook goede hoop op deelname aan Roland Garros. Herinneringen aan de zomer van vorig jaar brengen als vanzelf een glimlach op zijn gezicht. Niet alleen vanwege de zege in Rosmalen, maar ook door het gevoel dat hij had op de baan.

“Ik heb in het verleden best veel druk ervaren om te moeten presteren. Vanaf het moment dat bleek dat ik bovengemiddeld getalenteerd was, vestigden veel mensen hun hoop op mij, ik moest het gaan doen.

Voor mij werkte die druk niet, ik kon er moeilijk mee omgaan. Ik werd er ook privé geen leuker persoon van.”

De omslag kwam in 2022, toen hij in het NTC in Amstelveen ging samenwerken met coach Igor Sijsling, die op dat moment zelf nog maar net een punt ach-

ter zijn profloopbaan had gezet. “Ook de bond stond daar achter, had zoiets van; gaan jullie samen je ding maar doen. Dat gaf rust. Bovendien kon Igor goed omgaan met de situatie. Hij heeft een heel nuchtere kijk op het spelletje en daarom ging ik er ook steeds nuchterder tegenaan kijken. Ik had ook persoonlijk het gevoel dat wij met zijn tweeën aan de slag gingen, dat even niet alle ogen op mij gericht waren. Het bleek dé manier om plezier in tennis terug te krijgen. We stippelden samen een koers uit, het was even wat minder het schema van anderen, maar vooral dat van onszelf. Ik kreeg weer plezier in tennis, ook in de wedstrijden, ik heb er echt van kunnen genieten. Ik stond weer honderd procent op de baan voor mezelf. Niet omdat anderen iets van mij verwachtten. Volgens mij is dat de ‘key’ geweest om goed te gaan presteren. Het is heel jammer dat ik daarna geblesseerd raakte.”

Samen spelen op de vereniging Plezier in tennis. Het lijkt zo vanzelfsprekend als je doet wat Van Rijthoven doet. Maar vanzelfsprekend was het dus lang niet altijd in de loopbaan van de 27-jarige speler. Met het talent, uitzonderlijke prestaties in de jeugd, kwamen ook de verwachtingen, mensen die iets van je willen, de druk om te presteren. Het maakte de sport er voor hem niet leuker op, terwijl plezier hebben in de sport onmisbaar is, zo werd voor Van

“Ik heb in het verleden best veel druk ervaren om te moeten presteren. Ik kon er moeilijk mee omgaan. Ik werd er ook privé geen leuker persoon van”

Rijthoven vorig jaar nog maar eens bevestigd. En dat geldt net zo goed voor de jonge jeugd die nu voor het eerst het racket ter hand neemt. Van Rijthoven zelf maakte die eerste uren op de baan bij TV Vierhoeven in zijn geboorteplaats Roosendaal. Al toen hij drie was, was hij daar regelmatig te vinden. “Het is niet helemaal eerlijk om mijn situatie met andere kinderen te vergelijken, want mijn beide ouders waren tennisleraar bij Vierhoeven. Ze namen mij mee en zetten mij bij een tennismuurtje neer op de manier van: vermaak jij jezelf maar, wij gaan lesgeven. Op die manier ben ik gaan spelen.”

22

Al snel kreeg hij de smaak te pakken en was hij steeds vaker op de vereniging te vinden. “Ik wilde ook altijd heel graag naar de vereniging. In de basisschoolleeftijd had je daar vooral zin in omdat je dan je vriendjes weer zag, je samen kon spelen, punten spelen, elkaar aftroeven. Trainen, competitie spelen, je deed het samen. Daar zat voor mij het grote plezier. Daarna ging ik al snel meer trainen en moest ik ook kiezen tussen tennis en voetbal. Ook dat is trouwens iets waarop in de eerste jaren gelet moet worden – dat kinderen met meer talent niet te snel heel veel trainingsar-

beid gaan verrichten. Op jonge leeftijd moet dat wel op een ‘gezond’ niveau blijven.”

Inspireren

Van Rijthoven heeft, veelal uit eigen ervaring, duidelijke ideeën over wat tennisjeugd motiveert en wat minder in de smaak valt. Zijn nieuwe rol als ambassadeur jeugdtennis bij de KNLTB past hem dan ook goed. Hij is zich er terdege van bewust dat het voor de bond en de verenigingen moeilijk is de kinderen voor langere tijd te behouden voor de sport. “Ik heb het om mij heen ook wel gezien: veel bekende gezichten maar lang niet altijd

nieuwe kinderen die lekker gaan tennissen. Terwijl we dat graag willen: veel kinderen die de baan opgaan en dat ook blijven doen. Als ik de extra publiciteit rond mijn persoon daarvoor kan inzetten, doe ik dat natuurlijk heel graag!”

In het persbericht met de aankondiging van zijn ambassadeurschap werd het woord meermaals genoemd: inspireren. Van Rijthoven wil kinderen inspireren om te gaan en te blijven tennissen. “En dan is echt belangrijk, zoals ik vroeger zelf dus ook ervaren heb, dat kinderen samen kunnen tennissen. Natuurlijk is het een individuele

23 INTERVIEW
Inspire Your Game Koop of lease een nieuwe Kia en ontvang 씲500 voor je tennisclub KNLTB.nl/kia-clubcommissie OFFICIAL PARTNER +1 jaar GRATIS digitale tenniscoach!

sport en met een trainer kun je heel intensief werken aan de technische facetten, maar als kind moet je lekker met je matjes kunnen spelen. Jeugd mag best competitief zijn, dat waren ik en mijn vriendjes vroeger ook. We wilden winnen. Maar we waren ook gewoon samen aan het spelen.”

Blikt hij terug op die jeugd, dan realiseert hij zich ook dat die zorgeloze tennisdagen er zonder vereniging nooit waren geweest. Sportverenigingen

hebben het in deze tijd lang niet altijd makkelijk, maar ze zijn onmisbaar om iedereen die dat wil, jong en oud, de mogelijkheid te bieden om te sporten, daar twijfelt Van Rijthoven niet aan. “Er moet een basis zijn, een plek waar je je aansluit, waar je samenkomt, waar je een biertje doet na de wedstrijd, waar je een hapje eet. Ik kan mij geen tennissport zonder verenigingen

voorstellen. Bovendien, zonder verenigingen zouden we ook de competitie niet hebben en dat is juist zo leuk. En heel eerlijk, als er geen verenigingen waren geweest, waren mijn ouders geen tennisleraar geweest en was het voor mij waarschijnlijk nooit begonnen.”

Het kind centraal

Van Rijthoven zei het al: uiteindelijk is tennis een individuele sport. Bij de jeugd is dat lang niet altijd een voordeel. De teamsporten, met de vanzelfsprekendheid van een wekelijkse wedstrijd en de binding van een team, krijgen heel regelmatig de voorkeur. In de nieuwe positionering van jeugdtennis die de KNLTB onlangs introduceerde, maakt de bond van die ‘zwakte’ juiste een kracht. Tennis is geen eenheidsworst, je hoeft je niet aan te passen aan een team, op een positie te spelen

die de trainer kiest, er is geen keurslijf. Elk kind is uniek op de tennisbaan en elk kind kan vanuit zijn of haar unieke persoonlijkheid invulling geven aan de sport. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Want de veelzijdigheid van tennis, de technische, tactische, motorische en conditionele facetten van tennis bieden voor een kind alle gelegenheid om op een eigen creatieve wijze invulling te geven aan de sport. Iedereen kiest de speelstijl, tactiek, techniek, strategie en de uitstraling en outfit die hem of haar past. Het uitgangspunt van de nieuwe positionering spreekt van

25 INTERVIEW
“Natuurlijk is tennis een individuele sport maar als kind moet je lekker met je maatjes kunnen spelen”

De allergrootste supporter van

Ja echt! Wij zijn er voor alle sporters, van vriendenteam tot TeamNL. Dus ook voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.

Bedankt dat jij meespeelt.

SPEEL BEWUST 18+ nederlandseloterij.nl

Rijthoven aan. “Dat maakt de sport inderdaad uniek, dat je op zoveel manieren je eigen keuzes kunt maken, je eigen weg kunt gaan. Dat is als kind natuurlijk aantrekkelijk, dat je het in zoveel opzichten kunt doen zoals jij wil.” Hoe waardevol die vrijheid kan zijn, ervaarde hij heel recent dus nog, maar in het algemeen ziet hij de ontwikkeling van een visie waarin vooral het kind en diens wensen en behoeften centraal staan, als heel positief. Ook het vernieuwde Tenniskids TOF (Tennis Ontwikkelings Fases) is hierop gestoeld. “Nu wordt heel nadrukkelijk de vraag gesteld: waar heeft het kind behoefte aan? Dat is echt een heel goede ontwikkeling. Jaren geleden was dat, op alle niveaus, echt anders. Toen ik begon met trainen bij de bond, trainde ik twee keer per dag, ’s ochtends en ’s avonds. Was je een keer bekaf, dan was dat nu eenmaal zo, de training ging door. Nu wordt er veel meer overlegd met de speler en waar mogelijk met de coach. Wat hebben jullie deze week gedaan, hoe voel je je, wat is dan verstan-

dig om nu te doen, die vragen worden nu gesteld.”

Plezier op nummer 1

Hoe voel je je? Die vraag heeft Van Rijthoven de laatste maanden maar wat vaak gehoord. Nu er flinke progressie zit in zijn herstel en de zomer voor de deur staat, kan hij ook weer

verwachtingen, maar ambities zijn er zeker, de successen van vorig jaar smaken naar meer. Het gevoel na de zege in Rosmalen was ook geen voldoening, maar vooral bevestiging. “Bevestiging dat ik dit kan. Voor voldoening is het te vroeg. Eigenlijk past voldoening helemaal niet bij topsport. Ik denk niet dat een Novak Djokovic ooit voldaan is.”

Van Rijthoven wil voor nu het goede gevoel behouden, niet bij voorbaat de druk opvoeren. En dat is ook wat hij jeugd wil meegeven die pas net met tennis begonnen is. “Houd plezier op nummer 1, dat is echt het allerbelangrijkste. Speel veel met vriendjes en vriendinnetjes en kijk ook lekker veel tennis op tv, laat je inspireren door de grote namen, praat erover, leer ervan. Toen ik klein was, bestormden Federer en Nadal de wereldtop. Allebei geweldige spelers, maar

“Federer was altijd mijn grote voorbeeld, vooral omdat ik net als hij alles enkelhandig speel. Zoals hij speelde, dat gaan wij voorlopig niet meer zien”

voorzichtig over zijn sportieve ambities nadenken. Voor concrete doelen vindt hij het echter nog te vroeg. “Ik wil mij nog nergens op vastpinnen. Ik werk hard om volledig fit te worden, dat is mijn doel. Als dat gelukt is, gaan we zien hoe het loopt, hoe snel ik kan presteren, of ik geen terugval krijg. Ik zie wel waar het schip strandt.” Het is duidelijk, Van Rijthoven waakt op voorhand voor te hoge

Federer was altijd mijn grote voorbeeld, vooral omdat ik net als hij alles enkelhandig speel. Zoals hij speelde, dat gaan wij voorlopig niet meer zien. Dus kijk tennis en geniet daarvan, het kan een enorme inspiratiebron zijn.”

27 INTERVIEW

   29 SOCIAL WALL
30

“We zijn op de weg”goede

Algemeen Directeur Erik Poel over de veranderingen in het tennis- en padellandschap, de toekomstvisie van de KNLTB en de actuele ontwikkelingen

31 RELATIEMODEL

Het is alweer meer dan twee jaar geleden, dat de KNLTB voor het eerst sprak over haar visie op de toekomst van de tennis- en padelsport. ‘De wereld verandert, de behoeften van sporters veranderen en dus moeten wij als bond en onze verenigingen ons daarop aanpassen’, zo luidde het verhaal. Alleen het bekende jaarlidmaatschap bij een vereniging was niet meer voldoende om iedereen die graag een keer de baan op wilde, passend te bedienen. De bond wil simpelweg dat iedereen die graag tennist of padelt, dat kan doen. Dus was het reëel om dat ook meer te gaan faciliteren voor liefhebbers die geen lidmaatschap bij een vereniging hebben en was het dus logisch ook de commerciële tennis- en padelcentra erbij te betrekken. Alle betrokkenen zouden onderdeel van hetzelfde ecosysteem kunnen zijn, met de KNLTB als verbinder. Wat toen een plan op de tekentafel was, is nu in veel opzichten al werkelijkheid. “Je zou kunnen zeggen dat we het point of no return al hebben bereikt”, zegt Erik Poel, Algemeen Directeur van de KNLTB. “Want die visie van toen, is nu in veel opzichten al de praktijk.”

Dat de visie van enkele jaren geleden nu al deels de praktijk is, doet bijna vermoeden dat het vanzelf ging. De werkelijkheid is echter anders. “Circa zeven jaar geleden zag de wereld er voor ons best overzichtelijk uit. We hadden de verenigingen en de leden. Toen kwamen we echter tot de conclusie dat wij ook de leraren er veel meer bij moesten betrekken, ze beter moesten ondersteunen vanwege de belangrijke rol die zij hebben in het tennis- en padellandschap. Vervolgens zagen we groeiende behoefte om te spelen zonder lidmaatschap en was het dus logisch om ook de commerciële centra meer bij onze plannen te betrekken. En natuurlijk is padel erbij gekomen, een hele nieuwe sport waar wij als bond verantwoordelijk voor zijn, en omarmen wij inmiddels pickleball, wat in de Verenigde Staten al heel groot is. Bovendien gaan ontwikkelingen

voort, want inmiddels heb ik ook hockey- en zelfs golfverenigingen aan de telefoon die graag op hun terrein padel willen aanbieden. Er is in een paar jaar tijd echt veel veranderd.”

Tennis en padel laagdrempeliger

“Wij zijn een sportbond. We hebben geen winstoogmerk, wij willen dat zoveel mogelijk mensen gaan sporten, omdat we geloven dat sporten bijdraagt aan een gezonde samenleving”, stelt Poel nog maar eens. Om er lachend aan toe te voegen:

“En dan hebben wij een lichte voorkeur voor tennis en padel!” Anno 2023 bereik je dat doel met een andere aanpak dan 25 jaar geleden. Met die doelstelling in het achterhoofd, is het eigenlijk heel logisch om na te denken over spelen met en zonder lidmaatschap, nieuwe competitie- en toernooiformats, flexibele lidmaatschapsvormen en nieuwe digitale dienstverlening. Of zoals Poel het

32
 Door: Robert Barreveld

“De speler staat steeds meer centraal in onze strategie. We zien dat dit zijn vruchten afwerpt en beide sporten groeien, dat is fijn. Zeker voor onze verenigingen”

33 RELATIEMODEL
34

Verenigingen

Ongebonden sporters

Andere aanbieders

tijdens de aftrap van de jaarlijkse Congresweek in Rotterdam verwoordde: “We zetten initiatieven op om tennis en padel laagdrempelig te maken, waardoor meer mensen gaan en blijven tennissen en padellen. We maken tennis en padel ‘makkelijker’, zodat echt iedereen mee kan doen. De speler staat steeds meer centraal in onze strategie. We zien nu dat dit zijn vruchten afwerpt en beide sporten groeien, dat is fijn. Zeker voor onze verenigingen.”

Daar is geen woord aan gelogen. Tennis en padel hebben al enige tijd een stijgende lijn te pakken en groeiden ook in 2022. Inmiddels staan bijna 700.000 mensen geregistreerd die tennissen en/of padellen op een baan bij een KNLTBvereniging of bij een zelfstandig centrum. Dat is ruim 11% meer dan in 2021.

Waar het gaat om het bedienen van spelers die niet direct geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap maar wel heel graag zo nu en dan de tennis- of padelbaan op willen, heeft de explosieve groei van padel in combinatie met het zoek- boekplatform Meet & Play zaken in een stroomversnelling gebracht. Het is een van die manieren om de drempel te verlagen. Het werkt heel eenvoudig voor iedereen die snel ergens wil spelen én het is heel waardevol gebleken voor verenigingen. Het helpt bij het creëren van een

betere baanbezetting, ook in de daluren en via Meet & Play trek je als vereniging een nieuw publiek naar je park. Want juist daarvoor kan Meet & Play heel waardevol zijn. Het biedt immers een uitgelezen mogelijkheid de vereniging en al het beschikbare kennismakingsaanbod aan een groot publiek te presenteren. Die functionaliteit is ove-

“Verenigingen en commerciële

kunnen elkaar helpen zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Laten wij er vooral samen het beste van maken”

rigens nog lang niet door alle verenigingen ontdekt. Poel: “Niet elke vereniging heeft zomaar de activiteiten en het aanbod om op het platform te zetten, maar het zit hem vooral in bekendheid. Te veel mensen denken nog: Meet & Play, dat is toch die tool voor niet-leden om een keer een baantje te boeken? Het is echt veel meer, dus daar is nog werk aan de winkel.”

‘Begrip groeit’

De introductie van de visie van de KNLTB op de toekomst van haar sporten zorgde enkele jaren

1
centra
35 RELATIEMODEL
Leraren Leden

geleden voor opschudding, zo mag je het gerust noemen. Het was nogal een andere kijk op de zaken dan verenigingen gewend waren. Het begrip dat een veranderende maatschappij vraagt om aanpassing van de koers, groeit echter, merkt Poel. “Dat begrip neemt echt toe. Tijdens het congres in Rotterdam hebben we een heel illustratief filmpje getoond (scan de QR-code, red.) om nog eens duidelijk te maken waarom wij doen wat we doen. Dat kreeg heel veel bijval!”

De meeste vragen van verenigingen betreffen de rol van de KNLTB. De bond was er toch altijd voor de verenigingen en is er nu ook voor heel veel andere partijen. “Die vragen benadrukken nog maar eens hoe belangrijk het is dat wij goed uitleggen wat wij doen. Want onze rol ten opzichte van verenigingen is niet veel anders, wij zijn er nog steeds voor hen. We gaan echter uit van de speler, die staat centraal. Spelers kiezen zelf hoe ze willen sporten en het is aan ons om dat te faciliteren. Natuurlijk is er bij verenigingen de neiging de commerciële centra als concurrent te zien. Ons punt is echter dat verenigingen en centra in het zogenoemde ecosysteem elkaar kunnen helpen zonder het eigen belang uit het

Scan QR-code en bekijk het filmpje 36

oog te verliezen. Bied je als vereniging zelf geen padel aan, dan spreek je bijvoorbeeld met een nabijgelegen centrum af dat jouw leden daar tegen een voordeliger tarief gebruikelijk kunnen spelen. En zit je heel dicht bij een centrum, dan kun je wellicht ook afspreken dat leden daar bij slecht weer kunnen spelen tegen gereduceerd tarief of dat een deel van de banen van een centrum wordt ingezet tijdens competitiedagen. En zo zijn er meer mogelijkheden. Laten wij er vooral samen het beste van maken.”

Betaalbare sport

Om tennis en padel voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, speelt vanzelfsprekend de financiële component een rol. Laagdrempelig sportaanbod betekent betaalbaar sportaanbod. De KNLTB spant zich daarom nadrukkelijk in om tennis en padel voor iedereen betaalbaar te houden. Ook daar voelt de bond een grote verantwoordelijkheid als verbinder in het ecosysteem. Dan gaat het bijvoorbeeld om ontwikkelingen als het differentiëren in lidmaatschappen en betrekken van onafhankelijke centra in het gehele tennis- en padelaanbod. “Wat de centra betreft; daar zit momenteel ook een ongelijkheid. Verenigingen dragen af aan ons en centra doen dat nog niet volledig, terwijl sommige padelcentra al wel meedraaien in de competitie. De opmerkingen daarover zijn terecht en daarom gaan wij op korte termijn onze statuten aanpassen, zodat ook andere aanbieders dan verenigingen zich formeel bij ons kunnen aansluiten. En wie zich aansluit, zal ook evenredig moeten afdragen, dat is wel zo eerlijk.

‘We zijn op de goede weg’

Er zitten zeker nog hobbels in de weg die de KNLTB samen met de verenigingen en alle andere betrokkenen is ingeslagen, wil Poel maar zeggen. Zo realiseert hij zich dat het, naast bijvoorbeeld

de uitdagingen van financiële aard, aanpassing van de KNLTB zelf en haar mensen vraagt. “Je ziet het al aan het functieprofiel van onze mensen. Afdelingen als HR en financiën blijven altijd nodig, maar verder zie je toch dat een andere visie en een andere tijd ook andere competenties vragen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de digitale marketing die wij tegenwoordig bedrijven. En op de lange termijn kan de positie die wij innemen in het ecosysteem, ook gevolgen hebben voor de samenstelling van het Bestuur en de Ledenraad. Kijk ik naar onze eigen organisatie, dat vind ik de veranderingen, de nieuwe ontwikkelingen, vooral heel leuk. Dat ze gaande zijn, bewijst ook dat wij bereid zijn te veranderen, niet vastgeroest zitten in één idee.”

De ontwikkelingen in het tennis- en padellandschap zijn een proces en dat proces is nog lang niet ten einde, weet Poel. Maar wat hem betreft is de KNLTB op de goede weg. “Voor de komende jaren is het vooral belangrijk dat we de financiële stromen achter de lidmaatschappen en afdrachten goed krijgen en dat we mensen nog veel meer meekrijgen in onze visie. We moeten het nog meer naar de verenigingen toe brengen, blijven vertellen en communiceren, via Accountmanagers, kringbijeenkomsten en andere communicatiekanalen. Waarom doen we dit en waarom is dit belangrijk? Open en eerlijk, zodat we zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij wat erop hun pad komt. Als we op deze terreinen stappen kunnen maken, doen we het denk ik heel goed.”

37 RELATIEMODEL
“Dat de nieuwe ontwikkelingen gaande zijn, bewijst ook dat wij bereid zijn te veranderen, niet vastgeroest zitten in één idee”

Meet & Play

Hét zoek en boek platform voor ongebonden sporters

339 verenigingen

48 zelfstandige padelen tenniscentra

Aanbod voor 4 sporten

Doe mee met Meet & Play!

centrecourt.nl/meetandplay

38

10.000 boekingen per maand in april 2023 (en dit aantal stijgt nog elke maand)

130.000 totaal aantal boekingen (dus die 200.000ste boeking is niet ver weg meer)

66% is geïnteresseerd om lid te worden van een vereniging in de buurt

200.000 spelers

Leeftijdsverdeling grootste groep zijn personen in de leeftijd 23-30 jaar

39 

Bevlogen en kundige penningmeester Johan Kranendonk beheert de kas bij Alblasserdamse Tennis Vereniging (ATV)

“Ik ben enthousiast in wat ik doe”

Het is misschien niet de meest aansprekende en gewilde functie op een tennisvereniging, maar wel een van de belangrijkste: de penningmeester. Zeker in deze tijd van hoge energiekosten, stijgende prijzen en groeiende lidmaatschappen is de penningmeester van onschatbare waarde. De Alblasserdamse Tennis Vereniging (ATV) heeft met Johan Kranendonk (74) een bevlogen en kundige penningmeester aan boord.

De voormalige bankmedewerker vervult de functie samen met Jantje van der Veen. ‘Penningmeester 1’ – zoals hij zelf zegt – gaat voornamelijk over beleid en schuift aan bij vergaderingen.

‘Penningmeester 2’ zit aan de knoppen wat betreft het innen van contributies en betalingen. Volgens Kranendonk is deze constructie een aanrader voor elke vereniging.

“De laatste twintig jaar is de bereidheid van vrijwilligers sterk afgenomen. Iedereen wil wel iets doen, maar zich niet binden om een jaarlang week in week uit in actie te moeten komen. Als je op internet kijkt, dan staan er honderden vacatures open met de titel: Penningmeester gezocht. Samen met Jantje vul ik deze rol in. Ik doe de vergaderingen, zij zit bovenop de betalingen en inkomsten. Toch wil ik in de toekomst gebruik gaan maken van het administratiesysteem van de KNLTB. Dat kan in mijn ogen veel werk uit handen nemen. De penningmeester van de toekomst houdt dan voornamelijk toezicht en is verantwoordelijk voor het beleid. Hij of zij houdt zich dan meer bezig met de grote lijnen. Daar zal altijd wel iemand voor te vinden zijn lijkt me.”

VRIJWILLIGER IN BEELD
40
 Door: Steffan Kok

Kranendonk is minimaal twee keer per week zelf actief op de baan te vinden. “Lekker buiten zijn en bewegen, dat is fantastisch. Elke maandag en donderdag spelen we met een seniorenclubje om 13.00 uur. Wie kan komen speelt mee. We trekken lootjes wie met wie speelt. Om 15.00 uur zijn we klaar en dan bespreken we op het terras de toestand in de wereld, die we in veel gevallen na twee glaasjes ook nog weten op te lossen, haha!”

Betrokkenheid

Dat deze inmiddels trotse opa van meerdere kleinkinderen de kas van de Alblasserdamse T.V. beheert mag geen verrassing zijn. “Mijn hele leven doe ik al vrijwilligerswerk, omdat het zo ontzettend leuk is. In mijn werkzame leven zat ik in het bankwezen. In die hoedanigheid ben ik eens gevraagd of ik in de raad van toezicht van een verzorgingshuis wilde plaatsnemen. Dat was voor mij een mooie ervaring. Overdag ging het over geld, financiën, fiscus et cetera en ’s avonds ging het over mensen. Op deze manier kwam ik met een heel andere wereld in contact. Ik wist niets van ouderenzorg en merkte dat er veel betrokken vrijwilligers werkzaam zijn. Die betrokkenheid sprak mij enorm aan.”

“Later werd ik vrijwilliger bij een kunstclub, terwijl ik niets van kunst afwist. Dat maakte niets uit,

want ik was omringd door enthousiaste mensen. Dat werkte inspirerend. Op deze manier ben ik met meer vrijwilligersfuncties in aanraking gekomen. Met mijn achtergrond in de bankenwereld dacht het bestuur van ATV dat ik de aangewezen persoon zou zijn voor de rol van penningmeester. Daarnaast werk ik tussen aanhalingstekens nog twee dagen in de week, want één dag pas ik op de kinderen van mijn ene dochter en de tweede dag pas ik samen met mijn vrouw op de kinderen van mijn andere dochter.”

Alblasserdam ligt in Zuid-Holland en telt iets meer dan twintigduizend inwoners. De tennisclub is een kleine vereniging, ingeklemd tussen voetbal- en hockeyvelden. De club bestaat uit ongeveer driehonderd leden. Zij hebben zes Premium Plus-banen tot hun beschikking. Om een jonger publiek aan te trekken en door te kunnen groeien, zijn er plannen om padelbanen aan te leggen. “We

“De taken verdelen als duo maakt het behapbaar, dat is een aanrader voor andere verenigingen”
41
– Johan Kranendonk
VRIJWILLIGER IN BEELD

proberen meer kinderen enthousiast te maken voor tennis, maar dat blijkt lastig. In Alblasserdam is voetbal een gedegen concurrent. Met ouders maak ik wel vaak een praatje en geef ze een bakje koffie.”

Alblasserdamse T.V. is een gezellige vereniging waar je altijd kunt spelen. “Hier komen enthousiaste mensen. Tennis is natuurlijk ook een geweldig leuke sport.”

Zoals bij zoveel tennisclubs wordt er ook in Alblasserdam dus geïnvesteerd in padel als toevoeging op de locatie. “Er is ruimte voor uitbreiding met padelbanen. De gemeente is inmiddels ook overtuigd en steunt ons. We gokken erop

de voetballers weer voor onze club te verleiden. Tijdens de coronaperiode mochten de voetballers hun sport niet beoefenen en gingen ze met zijn allen tennissen. Zodra er weer mocht worden gevoetbald zijn er helaas weinig spelers blijven hangen. Dat verloop is jammer, maar de tennisclub was mooi wel onder de aandacht gekomen.”

Twee-eenheid

De manier waarop Kranendonk samen met Van der Veen het penningmeesterschap invult, klinkt als een ideale samenwerking. Hij voor het beleid en zij voor de praktijk. “Mevrouw Jantje van der Veen zorgt voor de betaling van de contributies

“Het leuke is te zien dat de club vooruitgaat. Tijdens corona hebben we bijvoorbeeld toch een verbouwing laten doen”
42
Johan Kranendonk

met haar eigen boekhoudsysteem. Vergaderen doet ze liever niet, dus vandaar dat ik dat doe. Ik let een beetje op het geld.”

Het is meer dan opletten wat de bescheiden Kranendonk doet, want met zijn financiële kennis en achtergrond in het maken van risicoanalyses weet hij goed wat er wel en niet mogelijk is voor de club. Daar haalt hij veel voldoening en plezier uit. “Het leuke aan mijn rol als penningmeester is om te zien dat de club vooruitgaat. Tijdens corona hebben we bijvoorbeeld toch een verbouwing laten doen. De club financieel kerngezond. Door de zuinigheid van de afgelopen jaren is er een flink gevulde spaarpot aanwezig. Wij hebben bijvoorbeeld al jaren meer dan honderd zonnepanelen op het dak van het clubhuis liggen. Dat levert geld op.”

Gevraagd naar tips voor collega-penningmeesters en bestuursleden van andere tennisverenigingen antwoordt Kranendonk gepassioneerd. “Bedenk vooral wat jij als vrijwilliger zou kunnen toevoegen aan je vereniging en dus aan de sport en bedenk hoe je daar tijd voor zou kunnen maken. Wat wij

hier bijvoorbeeld doen, de taken verdelen als duo, maakt het behapbaar en het is ook heel leuk! Tennis is gezond, leuk en sociaal. Ik zet mij daar graag voor in, ben enthousiast in wat ik doe en wil dat graag overbrengen. Kom vooral in beweging!”

Ook gebruikmaken van het club-managementsysteem?

Wil je met jouw vereniging ook gebruik gaan maken van het van het club-managementsysteem van de KNLTB, KNLTB.Club, kijk dan voor eer informatie op www.knltb.club. En bekijk dan ook de mogelijkheden een nieuwe dienst van KNLTB.Club, Emma. Op KNLTB.Club/emma zie je hoe Emma je veel administratieve rompslomp uit handen kan nemen.

“Mijn hele leven doe ik al vrijwilligerswerk, omdat het zo ontzettend leuk is”
Johan Kranendonk
43 VRIJWILLIGER IN BEELD

Meld jouw vereniging aan voor de Zomer Challenge en win!

Dé manier om mensen in de zomer kennis te laten maken met tennis en/of padel en jouw vereniging, is de Zomer Challenge. Een mooie kans waar jouw vereniging haar voordeel mee kan doen. En dit jaar maak je als vereniging ook nog eens kans op mooie prijzen met jouw deelname. Dus meld jouw vereniging nu aan!

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschapspakket van drie of vier maanden. Deelnemers die meedoen, kunnen tijdens hun lidmaatschap onder andere vrij spelen, een

KNLTB Service Portal

aantal lessen of clinics van de leraar volgen en meedoen aan KNLTB open toernooien. De Zomer Challenge is interessant voor zowel sporters die normaal gesproken een andere sport doen, maar tijdens de zomerstop graag (buiten) willen blijven sporten, zoals voetballers, volleyballers en hockeyers als voor mensen die (weer) willen beginnen met tennis of padel.

De digitale dienstverlening vanuit de KNLTB voor bestuurders en vrijwilligers van tennis- en padelverenigingen is volop in ontwikkeling. Met diverse digitale tools, platformen, websites en apps probeert de KNLTB vrijwilligerswerk makkelijker, efficiënter en leuker te maken. Tegelijkertijd kan het soms moeilijk zijn om je weg te vinden binnen het digitale aanbod van de KNLTB. Om dit te vergemakkelijken is per april 2023 het KNLTB Service Portal beschikbaar: het platform waar je op één plek alle relevante informatie vindt, passend bij jouw functie of rol.

Als bestuurder kun je inloggen op het KNLTB Service

Portal met jouw KNLTB ID (meer informatie hieronder).

Hierna kunnen we jou de relevante informatie tonen, waaronder:

• Inzicht in ClubAnalytics van jouw vereniging

• De meest relevante FAQs voor jouw functie

• Een overzicht van bij jouw rol passende KNLTBdocumenten

• De KNLTB-themakalender

• Een overzicht van aankomende evenementen, bijeenkomsten, cursussen en webinars

• Een overzicht van de vrijwilligers bij jouw vereniging die bij de KNLTB bekend zijn

meer informatie.
Scan de QR-code voor
informatie. 44
Scan de QR-code voor meer

Doet jouw club ook mee?

Iedereen verdient een club

Verenigingen zijn onmisbaar en Rabo ClubSupport helpt de ambities van jouw club te realiseren. Dat doen we met de inzet van kennis, netwerk en geld. Rabo ClubSupport Stemcampagne is dit jaar groter dan ooit. En jouw club kan natuurlijk ook meedoen! Geef aan waarvoor jouw club extra ondersteuning kan gebruiken en schrijf je in op raboclubsupport.nl. Dit kan vanaf 29 mei.

Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

46

Verenigingen Horst aan de Maas slaan handen ineen voor beter wedstrijdaanbod jeugd

Dit voorjaar kreeg TC Grubbenvorst hoog bezoek. Ace en Love, de mascottes van KNLTB Tenniskids, bezochten met Tennis on Tour de Limburgse vereniging. 78 kinderen uit Grubbenvorst, Horst, Sevenum en Swolgen deden die dag verschillende tennisspellen en hadden grote schik met elkaar. Het was de geslaagde afsluiting van een winter vol jeugdtoernooien, nota bene bij vier verenigingen die elkaar tot voor kort wel kenden maar nu meer en meer samenwerken.

47
 Door: Edward Swier
WEDSTRIJDEN SPELEN

HYPERCOURT EXPRESS 2 HB

HYPERCOURT SUPREME HB

EXPRESS LIGHT 3 HB

OWN THE COURT

In de jeugdkring Horst aan de Maas zijn afgelopen najaar vier verenigingen bij elkaar gekomen. Naast TC Grubbenvorst, de grootste van de vier, zijn dat ook Apollo 69 uit Sevenum, HTC Horst en tennisvereniging ’t Löbke uit Swolgen. Mede met ondersteuning van de KNLTB werd het kwartet (weer) bij elkaar gebracht.

De uitwisseling met andere verenigingen bestond in het verleden overigens ook al, maar haperde wel. Dan weer had de ene vereniging een nieuwe jeugdcommissie, dan de andere.

“En corona deed de zaak natuurlijk ook geen goed”, vertelt Marie-José van Hegelsom. In het verleden werden er al vier-dorpentoernooien georganiseerd, maar dat bloedde dood. Dat deze initiatieven nu weer zijn opgestart, heeft voor de betrokken verenigingen en met name

de jonge leden een grote meerwaarde. Kinderen kunnen veel vaker tenniswedstrijdjes spelen en niet altijd tegen dezelfde clubgenootjes, maar ook tegen kinderen uit de omgeving. “Er gebeuren mooie dingen”, zegt Van Hegelsom. “Natuurlijk is dat ook goed voor het clubgevoel.”

Samen sterker

De KNLTB is altijd heel blij met initiatieven als deze. Tennis is leuker als je wedstrijden, en dus ook toernooitjes speelt. Het is voor velen dé reden om lekker te blijven tennissen. Ellenlange competitiedagen of toernooien die de hele dag beslaan, zien jongeren én hun ouders echter

niet zitten. Alternatieve, kortere toernooivormen zijn daarom een uitkomst. En het liefst op het eigen park of niet al te ver weg. Dat vraagt, zeker als je al jaren alles hetzelfde doet, soms wat inventiviteit. Maar in de kring Horst aan de Maas waren ze er snel achter: samen staan we sterk!

Het spelen van de toernooien in de directe omgeving heeft als voordeel dat je er dus ook niet ver voor hoeft te reizen en, in overleg, precies die toernooivorm kunt kiezen die bij jouw vereniging en jouw jeugdleden past. Zeker de kortere formats hebben de laatste jaren veel bijval gekregen. Van Hegelsom:

“De dagen dat we allemaal van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op het tennispark waren, liggen achter ons”
49
Marie-José van Hegelsom (TC Grubbenvorst)
WEDSTRIJDEN SPELEN

“De dagen dat we allemaal van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op het tennispark waren, liggen achter ons. Veel mensen hebben ook andere bezigheden. Die vinden het fijn om te weten of hun kind ’s morgens of ’s middags speelt, zien dat liever niet uitgesmeerd over de hele dag. Dat is trouwens, met de beperkte spanningsboog van jonge kinderen, ook helemaal niet wenselijk.”

Het is, zegt Van Hegelsom, wel goed dat ze zo nu en dan ‘om de punten spelen’. “Van wedstrijdjes spelen krijg je body. Of je nu wint of verliest, dat maakt niet uit. Het is natuurlijk leuk om te winnen. Maar ook van verliezen leer je. Het leven is niet alleen maar fun. Het is juist goed als je ergens voor moet knokken. Kinderen leren op de

tennisbaan dat ze er weleens alleen voor staan en dat ze zich dan ook moeten verweren. Op de tennisbaan kun je je niet verstoppen hè. En dat hoeft ook helemaal niet.”

Van Hegelsom is al zo’n 30 jaar betrokken bij TC Grubbenvorst, waarvan al zeker 25 jaar als lid van de jeugdcommissie. Ze zag haar vereniging in de loop der jaren heel groot worden, en weer krimpen en na een verhuizing naar een nieuw park een enorme boost krijgen. Toen de vereniging ook de duurzame kantine in eigen beheer kreeg, was de tijd daar om weer helemaal op te bloeien.

De club heeft zes banen en zo’n 400 leden, waaronder ruim 80 jeugdleden. “En voor die kinderen willen we het liefst natuurlijk zoveel mogelijk organiseren.”

‘Propvol park’

De KNLTB kon een rol spelen bij het wederom bij elkaar brengen van de clubs, de bond plantte een zaadje. Dat kwam snel tot bloei. “Maar zo’n formule wordt uiteindelijk uitgevoerd en gedragen door de verenigingen zelf”, zegt KNLTB Accountmanager

Maurice Houben. “Dat is belangrijk. Je kunt als bond wel van alles bedenken, maar juist als de voedingsbodem bij de clubs vandaan komt, heeft het een stabiele basis.”

Er werd voor een toernooienreeks in de winterperiode gekozen, omdat er tussen april en september doorgaans al veel bij de clubs gebeurt. Houben: “We willen bovendien dat ook jeugdleden het hele jaar op de baan staan. Soms moet je daar dan creatief mee omgaan.”

50

Jeugdspelers van de vier clubs konden zich inschrijven voor de gezamenlijke toernooien. Rood en Oranje speelden in de ochtend, Groen en Geel in de middag. Oranje begon de dag om 9 uur, en had een toernooischema dat tot pakweg twaalf uur duurde. De kinderen uit Rood zijn nog iets jonger, zij speelden ook in de ochtend, gedurende ongeveer een uur. In de middag kwamen vervolgens de oudere kinderen aan bod.

Posters werden gemaakt, Facebook, Instagram en de appgroepen van de verenigingen werden gebruikt om het enthousiasme aan te wakkeren. In november, december, januari en maart waren er vier speeldagen, op 19 maart volgde de afsluiting, met Ace en Love. “Toen was ons park echt proppievol. Geweldig”, aldus Van Hegelsom.

Geen concurrenten

Voor de prijswinnaars waren er bekers, maar ieder kind ging sowieso naar huis met een medaille. En het streven was natuurlijk om alle vier de medailles te verzamelen, niet alleen bij je eigen club mee te doen. Van Hegelsom: “We zagen wel dat kinderen sowieso inschreven voor het toernooi bij hun eigen vereniging en een beetje huiverig waren voor de toernooien bij de andere clubs, maar met wat aanmoediging zijn er toch heel wat kinderen van andere verenigingen bij ons op bezoek geweest.”

Van Hegelsom waakt ervoor dat zij en haar medebestuurders van TC Grubbenvorst de collega-verenigingen als concurrenten zien. “Nee, dat zou niet goed zijn. We hebben allemaal ons bestaansrecht, op ons eigen manier. Natuurlijk, wij zijn wat groter dan die andere drie, maar we zijn wel samen sterk. We kunnen elkaar helpen.”

Ze ervoer de hernieuwde kennismaking met haar collega’s van andere verenigingen als prettig. “Je zit, vooraf en op de dag zelf, als jeugdcommissies dan natuurlijk toch bij elkaar. Dan praat je over de uitwisse-

“We zijn samen sterk. We kunnen elkaar helpen. Er is altijd wel iets wat je van elkaar kan opsteken”
51 WEDSTRIJDEN SPELEN
– Marie-José van Hegelsom (TC Grubbenvorst)

Verzeker je tennis- en padelvereniging met de KNLTB Verenigingspolis

De scherpste pr s met een uitgebreide dekking inclusief lichtmasten, reclameborden, zonnepanelen en padelbanen

Een deskundige contactpersoon die begr pt hoe tennis- en padelverenigingen werken

Maatwerkoplossingen voor afw kende situaties b

jouw club

Nederlandse verzekeraars met Nederlandse voorwaarden

VLC-PARTNERS.NL/KNLTB

Maak kennis met onze adviseur

Voor een vr bl vende offerte ga je naar

www vlc-partners nl/knltb of neem contact op met Waldo

Imthorn via (073) 6926214

De KNLTB Verenigingspolis is een product van VLC & Partners in samenwerking met de KNLTB

lingsdag zelf, maar ook over het reilen en zeilen op andere momenten. Dan leer je heel veel van elkaar. Er is altijd wel iets wat je van elkaar kan opsteken.” Dat kunnen zeer uiteenlopende dingen zijn. Van Hegelsom lachend: “Wij hebben op ons park bijvoorbeeld een niet-snoepen-policy. Er is echt

een uitstekend voorbeeld voor andere verenigingen en het kan bovendien voor ‘kruisbestuiving’ zorgen. Houben: “Het is als vrijwilliger of bestuurder natuurlijk ook inspirerend om je collega’s van de andere verenigingen te ontmoeten. Het begint vaak met een praatje, dan komt er een appgroepje en voor je het

doen, heeft dat voor beide een toegevoegde waarde. Zo kan je, als in het geval van de kring Horst aan de Maas, ook veel meer organiseren. Als je samen zo’n reeks van vier toernooien organiseert, hoef je maar voor één keer vrijwilligers te regelen, terwijl je wel vier evenementen voor je leden hebt.”

een zerotolerancebeleid. In de kantine verkopen we geen zakjes snoep. En geen frisdranken aan kinderen. Ze krijgen water, of ranja. En in plaats van snoep delen we groente of fruit uit. Bij sport hoort geen zoete of vette hap, maar een groene hap.” Inmiddels zijn er meerdere verenigingen waarmee Grubbenvorst samenwerkt die vinden dat het antisnoepbeleid een goed voorbeeld is.

Meer jeugdkringen

De KNLTB is blij met de jeugdkring Horst aan de Maas. Het is

weet ontstaat het idee voor een nieuw evenement of een gezamenlijke activiteit. Ieder vlammetje heeft zuurstof nodig.” Verenigingen moeten wel een drempel over. In eerste instantie is er vaak angst is om alles met elkaar te delen, om de ‘geheimen’ van de club te verklappen. “Kleine verenigingen voelen zich natuurlijk sneller bedreigd dan grote verenigingen”, weet Houben. “Ze denken maar zo opgeslokt te kunnen worden. Die concurrentie-gedachte is eigenlijk achterhaald. Als verenigingen dingen samen-

‘Met z’n tweeën kom je altijd verder’ De voordelen van samenwerkingen als deze liggen voor de hand. Als je een pannenkoekentoernooi organiseert, is het leuker om dat voor 30 kinderen te doen dan voor 15. Waarom zou je het als club voor jezelf houden, benadrukt de KNLTB. Zoek de samenwerking. Houben: “Dus nodig de jeugdleden van de andere club uit voor jouw pannenkoekentoernooi en weet dat de kinderen van jouw club mee kunnen doen met de Halloween-activiteit bij de andere vereniging. Twee evenementen, maar je belast je eigen vrijwilligers maar één keer. Dat vraagt inspanning en het nodige overleg. In je eentje gaat het vaak sneller, maar met z’n tweeën kom je altijd verder.” Uiteindelijk is het achterliggende doel om meer kinderen in Limburg aan het tennissen te krijgen. Het is nog te vroeg om te constateren of de proef in Limburg geslaagd is, maar er is sowieso meer bedrijvigheid bij de verschillende verenigingen. Bovendien is duidelijk, afgaand op de beelden die gemaakt werden bij het bezoek van Ace en Love aan Grubbenvorst, dat de kinderen die al tennissen veel plezier hebben. En dat is al heel veel waard.

53
WEDSTRIJDEN SPELEN

Een warm bad voor nieuwe leden

Persoonlijke benadering TC Sprenkelaar werpt vruchten af

VERENIGING VAN HET JAAR 54

TC Sprenkelaar heeft de laatste jaren het ledenbestand flink zien groeien. Het geheime wapen van de grootste tennisclub in Apeldoorn is de zogenoemde ‘Warm Bad Commissie’. “Het lijkt zo logisch, maar bedenk het maar eens.” Albert Blikman is sinds 2019 voorzitter van TC Sprenkelaar (TCS). De club beschikt over 13 buitenbanen, drie padelbanen, vier Tenniskidsbanen en een tennishal met nog eens vier binnenbanen. Drie jaar na zijn aantreden mocht hij de Zwarte Tulp in ontvangst nemen toen de club door de KNLTB werd verkozen als Vereniging van het Jaar 2022. “Hier zijn we enorm trots op.”

 Door: Steffan Kok

“Toen ik tijdens de verkiezing in de zaal zat en op het videoscherm alle thema’s voorbij zag komen, kon ik in mijn hoofd bij bijna alles een vinkje zetten”, kijkt voorzitter Albert Blikman op het terras van TC Sprenkelaar met een grote glimlach terug op die memorabele ochtend in Rotterdam Ahoy.

“De titel Vereniging van het Jaar doet echt iets met de club. We hebben een geweldige feestavond gehad. Deze werd voorafgegaan door de Algemene Leden Vergadering. Het is nog nooit zo druk geweest op de ALV, haha! De club krijgt nog een clinic aangeboden door de KNLTB. We hebben besloten om deze aan de jeugd te schenken. Ook dat wordt weer een feestmoment.”

“Deze titel is een bevestiging dat we met elkaar op de goede weg zijn. Deze prijs zorgt voor een boost bij de vrijwilligers. Het trekt ook hulp aan van andere

leden die iets willen doen”, vult commissielid Peter van den Heuvel aan. “Het mooie is dat ons ledenbestand de laatste jaren behoorlijk is dichtgegroeid. Waar we in het verleden een gat zagen in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar. Door de komst van onder andere padel hebben we dat gat weten op te vullen. Deze leeftijdscategorie is nu de snelst groeiende groep. Tennisschool Cynthia Dekker is heel actief bij de jeugd in en om TC Sprenkelaar. Mede daardoor is het aantal jeugdleden sterk gegroeid en daarmee komen ook de ouders mee naar de club. De enige dip die wij in het ledenbestand hebben, is de groep 18 tot 25 jaar. Dat Apeldoorn geen studentenstad is, heeft daar ook mee te maken.”

Blikman: “Daarnaast hebben we niet alleen een breed, maar ook een diep aanbod aan faciliteiten. We hebben op onze locatie zowel gravel- als smashcourtbanen, Tenniskidsbanen, indoor-

55 VERENIGING VAN HET JAAR

banen en bieden ook nog padel aan. Maar dat iedereen bij ons een warm welkom krijgt, maakt ons misschien wel het meest onderscheidend. De KNLTB vond ons idee van een ‘Warm Bad Commissie’ zo goed dat het bij andere verenigingen deze aanpak aanbeveelt.”

‘Alle opzeggers gebeld’ De term ‘Warm Bad Commissie’ is gevallen. De titel is bedacht door Van den Heuvel en zijn tien (!) teamgenoten en dekt precies de lading. “Wij spelen al meer dan twintig jaar samen en

beetje tennissen. In mijn tijd als voorzitter stoorde het me dat nieuwe leden na een jaar alweer door de achterdeur vertrokken waren. Wat gaat er dan in de tussentijd mis? Tennis is een te leuke sport dus daar kon het niet aan liggen.”

Van den Heuvel en zijn vrienden zochten het antwoord op deze vraag en hebben op een gegeven moment alle opzeggers benaderd. “Aan het einde van het seizoen hebben we de ledenlijst erbij gepakt en alle mensen die zonder opgaaf van reden hadden opgezegd gebeld. Op

den. De nieuwkomers het gevoel geven dat ze in een warm bad terechtkomen. We nemen ze het eerste jaar bij de hand. We wijzen de nieuwelingen op alle mogelijkheden en laten ze deelnemen aan activiteiten. Dit doen we door een persoonlijke benadering.” Blikman voegt toe: “Het lijkt zo logisch, maar bedenk het maar eens. Het kost natuurlijk wel tijd en energie. De mannen doen echt hun best.”

De achterdeur dicht

daardoor zijn er hechte vriendschappen ontstaan. We beleven op de club zoveel plezier dat we op een avond zaten te mijmeren wat we voor de vereniging terug konden doen. We wilden als team de club echt van dienst zijn en niet alleen maar een

deze manier kregen we vaak te horen dat men niet genoeg binding met de club of aansluiting met anderen had gekregen. Dat triggerde ons om voortaan de focus op de leden te leggen die het nieuwe jaar binnenkwamen en ze vervolgens binnen te hou-

“Het idee bedenken was leuk, maar in samenspraak met het bestuur moest het ook uitvoerbaar zijn. Het begon met de informatievoorziening laagdrempeliger te maken. Niet zomaar een pdf sturen. Leden krijgen een uitnodiging met een formulier waar ze bijvoorbeeld de ClubApp kunnen downloaden. Deze app is namelijk de belangrijkste bron voor informatievoorziening en om in contact te blijven”, vervolgt Van den Heuvel zijn uitleg.

“Drie keer per jaar prikken we een datum en dan gaan we als team zitten met een uitdraai van

“De titel Vereniging van het Jaar is een bevestiging dat we met elkaar op de goede weg zijn”
56
– Peter van den Heuvel

de ledenlijst. Vervolgens maken we onderling een verdeling en bellen we alle nieuwe leden op. We hebben een format met vragen en nodigen ze uit voor een introductieavond. Ongeveer de helft van hen komt ook. Natuurlijk zijn er genoeg mensen voor wie dit niet nodig is omdat ze vroeger lid zijn geweest of al voldoende anderen kennen binnen de vereniging. Het zijn met name de mensen die in hun eentje lid zijn geworden of net hier zijn komen wonen die kunnen verzuipen in zo’n grote club. Daarom hebben we de focus op deze groep gelegd en dat werkt hartstikke goed. We organiseren bijvoorbeeld speciaal voor de nieuwkomers laagdrempelige evenementen naast de bestaande activiteiten.”

De persoonlijke aanpak van Van den Heuvel en zijn team werpt zijn vruchten af, want het ledenbestand is in mum van tijd met de helft gestegen. “In het verleden kwam bij aanvang van elk seizoen ongeveer tien procent van het ledenaantal erbij en aan het einde van het jaar ging er weer tien procent af. De afgelopen drie jaar zijn we van 800 naar 1200 leden gegaan. De achterdeur is dus goed dicht gebleven. De persoonlijke benadering werpt zijn vruchten af.”

Het onderstreept nog eens het belang van een warm welkom voor nieuwe leden, hoe groot of klein de vereniging ook is. Door leden op een goede manier op

te nemen in de club, kun je uitstroom aanzienlijk beperken.

‘Positieve prikkel’ voor vrijwilligers

Belangrijk is ook dat nieuwe leden les kunnen krijgen. De tennisschool heeft daardoor een belangrijke taak in het behoud van leden. Voor nieuwe leden

hebben we een systeem voor bedacht dat mijns inziens goed werkt. Aan het begin van het jaar betaalt namelijk iedereen contributie en een vrijwilligersbijdrage. Gedurende het jaar wordt naar gelang het aantal uren vrijwilligerswerk dat is gedaan, een bijdrage als bartegoed teruggestort. Hiermee

is les vaak een voorwaarde om lid te worden. De tennisschool heeft het aantal trainers daarom flink uitgebreid. Veel trainers zijn ook ‘kinderen van de club’.

Om de binding verder te versterken, vraagt het bestuur de leden via een positieve prikkel iets voor de club te doen. “Hier

belonen we leden als ze zich inzetten in plaats van te straffen als ze niets doen”, aldus voorzitter Blikman.

“Wij geloven dat onze leden een echt clubgevoel krijgen als ze hier lid worden”, besluit Van den Heuvel.

57 VERENIGING VAN HET JAAR
“Persoonlijke benadering, het lijkt zo logisch, maar bedenk het maar eens. Het kost natuurlijk wel tijd en energie”
Albert Blikman
58

Nieuwe Tenniskids TOF voor kind, ouder én leraar

Tennis is een sport waar ontwikkeling een eeuwigdurende lengte kent. Een speler wint of leert, wordt vaak gezegd. Maar ook trainers kunnen zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen. Het met Tenniskids

TOF vernieuwde Tenniskids stimuleert kinderen in het verbeteren van hun skills, geeft ouders inzicht waar hun kind staat en zorgt voor nieuwe prikkels en objectieve meting voor de trainers.

“Kinderen worden eigenaar van hun eigen tennisreis.”

59 JEUGD
 Door: Steffan Kok

De KNLTB heeft het Tenniskidsprogramma vernieuwd en drie belangrijke letters toegevoegd. TOF staat voor Tennis Ontwikkelings

Fases. Alexander Nonnekes is Marketing Manager bij de tennisbond, maar in zijn vorige rol als Programma Manager Jeugd was hij verantwoordelijk voor de implementatie van Tenniskids TOF. Hij kan dan ook als geen ander de visie van de KNLTB achter TOF verwoorden.

“Tenniskids TOF is een vernieuwing op het programma dat 15 jaar geleden is geschreven. Belangrijkste is dat de kinderen nu anders in het leven staan. Ze hebben tegenwoordig veel afleiding en zijn gewend aan het zogenoemde gamification. Het bewegen van level naar level. Tenniskids kon dus wel een update gebruiken.”

Ouders en spelers betrokken

Er zijn volgens Nonnekes landelijke uitdagingen waarbij Tenniskids TOF een belangrijke bijdrage aan de oplossingen kan bieden. “Neem bijvoorbeeld het niveauverschil in de jeugdwedstrijdjes, leraren die hun eigen route kiezen binnen Tenniskids en de hoge uitstroom bij de jongste jeugd. Als KNLTB waren we op zoek naar een manier om deze uitdagingen te verbinden en aan te pakken. Het is niet zo dat ik Tenniskids TOF heb bedacht. We hebben meerdere nationale en internationale alternatieven naast elkaar gelegd. Deze methode is door drie leraren in de regio Rotterdam ontwikkeld. Zij hadden echter niet de expertise om het op te schalen naar heel veel meer verenigingen. Zo zijn we tot een samenwerking gekomen.”

“Kinderen hebben tegenwoordig veel afleiding en zijn gewend aan gamification, het bewegen van level naar level. Tenniskids kon dus wel een update gebruiken”
60
Alexander Nonnekes

Het nieuwe systeem moet zorgen voor meer inzicht waar het kind op een bepaald moment staat in zijn of haar leercurve en wat hij of zij moet oefenen of nodig heeft om verder te komen. Het kind staat centraal. Daarbij zijn natuurlijk de technische en tactische ontwikkeling van belang, maar spelen ook mentale en sociale aspecten een rol. “Tenniskids TOF is een programma dat kinderen en ouders meer betrekt bij de sport. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de spelerskaart die aan de tas van het kind hangt. Hier kunnen de kinderen zelf zien hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling en wat ze nog moeten oefenen om een stapje verder te komen of naar een andere kleur te gaan. Ouders krijgen op deze manier ook inzicht in hoe het met hun kind gaat, waar hij of zij op dit moment staat en wat hij of zij traint om een volgend level te kunnen bereiken. Vroeger brachten de ouders hun zoon of dochter naar de tennisclub en vroegen na afloop alleen of het lekker had getennist. Nu praten ze samen over op welke level zoon of dochter speelt, hoe het kind zich voelt, of het plezier beleeft, wat het nodig heeft. Je kunt het vergelijken met de zwemles waarbij het kind van badje naar badje gaat naarmate het zich verbetert. Dit werkt voor zowel ouders als kinderen stimulerend. Het is een van de elementen om kinderen meer bij de sport te betrekken en ze motiveren om vaker te gaan spelen.”

Ledenbindend en motiverend voor leraren Naast inzicht in waar de leerling staat en wat hij of zij moet kunnen om naar een level hoger te gaan, biedt TOF voor de tennisclub ook een ledenbindend effect. “Als een kind op de rode TOF-kaart vijf vinkjes heeft, is hij of zij er klaar voor om wedstrijdjes te spelen. Dat zien de trainers en ouders ook. Hierdoor wordt het een vanzelfsprekendheid om toernooitjes of competitie te spelen. Het kind tennist dan vaker dan alleen het uur tennisles.”

Tenniskids TOF is een programma dat kinderen en hun ouders stimuleert, maar het werkt daarnaast ook motiverend voor de trainers. “Het draait bij Tenniskids TOF niet alleen om de kinderen en de ouders, maar juist ook om de leraren. Zij worden per level voorzien van oefenstof. Dit is bereikbaar via de Leraren App. Het goede is ook dat de doorlopende leerlijn in zijn geheel is te zien. Neem bijvoorbeeld de service in kleur rood. Dan ziet de trainer in de app ook welke stap hiervoor zat. Zoals oefeningen met bovenhands gooien. Ook kan hij of zij zien welke technische aandachtspunten later worden gevraagd in de kleur oranje. Deze structuur en de aangeboden oefenstof worden door de leraren gewaardeerd.”

Leraren worden nog best vaak geconfronteerd met ouders die een kind op een ander niveau inschatten dan de leraar. Ook op dit vlak biedt Tenniskids TOF de leraar steun. Het voorkomt

61 JEUGD

discussies. “Een ouder kan zeggen dat zijn of haar kind klaar is voor de kleur groen, omdat hij alle vinkjes heeft behaald. De leraar zal dat dan kunnen beamen. Het is namelijk meetbaar. Tot nu toe was het subjectief en ontstond er veel niveauverschil binnen de diverse kleuren.”

De spelerskaart hangt aan de tas van het kind. Op de kaart staan tien skills en drie levels. De buitenste cirkel gaat over het ontdekken en kennismaken met de vaardigheid in de desbetreffende kleur. Dit vakje is meestal snel af te vinken. Het tweede level gaat meer in op de vaardigheid zelf. Dat wordt specifiek meetbaar gemaakt en in trainingen getoetst.

“De leraar houdt de progressie van de leerling op twee manieren bij. Hij doet dat op de kaart aan de tas. Het mooie is dat de kinderen zelf naar de leraren komen met de vraag om een volgend vinkje, omdat ze een nieuwe vaardigheid onder de knie hebben. De leraar zet het resultaat ook

in de Leraren App waarbij het lidnummer van de leerling is gekoppeld. Op deze manier krijgen wij als KNLTB inzicht in het gemiddelde niveau. Als dat door alle leraren goed wordt bijgehouden, dan levert dat een schat aan informatie op. Wij kunnen dan toernooitjes en competitie veel beter indelen op niveau. Het geeft ook inzicht in wie de meer getalenteerde kinderen zijn per leeftijd. Deze kunnen we dan bijvoorbeeld gericht uitnodigen voor de voorspeeldagen van het KNLTB Instroomprogramma.”

Voor alle clubs

Tenniskids TOF wordt de komende tijd over heel Nederland uitgerold. Het is volgens Nonnekes de bedoeling dat binnen twee jaar alle clubs gaan werken met dit programma. De KNLTB biedt het daarom kosteloos aan. “Ik schat dat op dit moment ongeveer driehonderd clubs met Tenniskids TOF aan de slag zijn. Wij geloven zodanig in het programma dat we het gratis beschikbaar stellen aan de verenigingen. De langere lidmaatschappen en dat er meer wordt getennist door de jeugd zijn zo belangrijk dat we het willen faciliteren voor alle clubs. Leraren kunnen bijvoorbeeld de spelerskaarten gratis bij ons bestellen. Via de website kunnen ze het aanvragen en dan wordt al het materiaal thuisgestuurd. Hier zit ook een handboek bij waarin alles wordt uitgelegd. Alle informatie staat uiteraard ook in de Leraren App.” Het is voor de tennisbond geen vraag óf de leraren hiermee gaan werken, maar wanneer. “Er is geen reden te bedenken waarom de trainers hier niet mee aan de slag gaan. Dit is gewoon het nieuwe Tenniskids.”

In de praktijk

De KNLTB is dus overtuigd van Tenniskids TOF, maar hoe zit dat in de praktijk? Centre Court ging op bezoek bij LTC Lisse, waar Rick van Elk de voorzitter is en Martijn Zandvliet namens zijn Tennisacademie Duin en Bollenstreek de lessen verzorgt.

LTC Lisse beschikt over 12 buitenbanen en vijf indoorbanen. De vereniging telt zo’n 900 leden, waarvan ongeveer 10 procent jeugd. De club is dan ook onderhevig aan vergrijzing, waar het nieuwe bestuur actief iets aan wil doen. “We moeten zorgen dat we de jeugd weten te binden aan LTC Lisse. Vandaar ook dat we bezig zijn met padelbanen en Tenniskids TOF. Maar dat doe je als club of als tennisschool niet alleen. Om Tenniskids

“We moeten zorgen dat we de jeugd weten te binden aan LTC Lisse. Vandaar dat we bezig zijn met padelbanen en Tenniskids TOF”
62
– Rick van Elk

TOF te laten slagen moet je het gezamenlijk omarmen. De visie achter het programma is breder dan puur de tennislessen op de baan”, aldus voorzitter Van Elk, die twee jaar geleden het nieuwe bestuur van LTC Lisse vormgaf.

Na coronatijd is Zandvliet met Tenniskids TOF aan de slag gegaan. De clubtrainer onderscheidt zich graag van anderen en was daarom direct geïnteresseerd in het programma. “Niemand in de regio werkte nog met Tenniskids TOF dus toen ben ik het gaan doen. Het sprak me aan om op een andere manier naar de lesmethodes te kijken en opnieuw na te denken over de invulling van mijn lessen. De kaart aan de tas werkt voor de kinderen top. Hiermee maak je het niveau inzichtelijk voor zowel het kind als de ouder. Al blijft het moeilijk de ouders er meer bij te betrekken, maar dat gaat wel een stuk beter met dit leersysteem. We zijn nog zoekende naar wat de beste manier is. We blijven bijvoorbeeld de ouders informeren door in WhatsApp-groepen filmpjes te delen waar we in de lessen mee bezig zijn.”

Zandvliet is dus positief over Tenniskids TOF al gebruikt hij het niet elke week in zijn les, maar doelgericht. Door de instructievideo’s wordt de oefenstof visueel voor de kinderen gemaakt.

Gevraagd naar iets negatiefs kan hij niet snel iets bedenken. “Misschien dat het voor de leraar iets meer werk is? Want wat de kinderen op de video zien, moet natuurlijk wel overeenkomen met wat er bij jou op de baan gebeurt. Dat vergt wat meer voorbereiding.” Om er direct aan toe te voegen:

“Het goede is dat de automatische piloot er bij mij vanaf is gegaan. De kinderen vragen altijd naar de kaarten en wanneer ze weer een kruisje mogen zetten. De methodiek zit goed in elkaar. De kinderen vinden het tof!”

Wil je op jouw vereniging ook aan de slag met Tenniskids TOF?

Kijk voor meer informatie op https://www.centrecourt.nl/tenniskids-tof/ of neem contact op met de KNLTB Accountmanager in jouw regio.

“De kaart aan de tas werkt voor de kinderen top. Hiermee maak je het niveau inzichtelijk voor zowel het kind als de ouder”
63 JEUGD
– Martijn Zandvliet

Sponsorvouchers in de KNLTB ClubApp

Ideaal voor clubs en lokale sponsors

“In een tijd waarin je elk dubbeltje moet omdraaien, iedere vereniging springt om sponsors en sponsoring méér is dan een goed doel steunen en op een winddoek langs de baan hangen, wordt het steeds belangrijker je resultaten meetbaar te maken.” Ondernemer Bart van Aalst omschrijft met die ene zin dé grote meerwaarde die hij tennis- en padelverenigingen en hun sponsors met zijn bedrijf Sponsorvouchers kan bieden. Via KNLTB-partner Sponsorvouchers kunnen sponsors de leden met een voucher digitaal een actie aanbieden en nauwgezet bijhouden hoeveel vouchers er zijn aangevraagd en ingeleverd.

“Iedere vereniging zal het belang van sponsors onderstrepen. Maar wat kan een vereniging nu daadwerkelijk voor een sponsor betekenen? Hoe kan een vereniging een sponsor voor lange tijd aan zich te binden?” Dat waren vragen die Bart van Aalst bezighielden, toen hij als vrijwilliger bij zijn sportvereniging over de velden liep. De velden werden geflankeerd door winddoeken en vlaggen van lokale bedrijven. Maar wat levert dat echt op? En dus bedacht Van Aalst samen met zijn compagnons Douwe Runne en Jasper van IJssel Sponsorvouchers. Als partner van de KNLTB helpt Sponsorvouchers tennisverenigingen met het versterken van hun sponsorpropositie. Sponsorvouchers levert meerwaarde voor verenigingen, leden en sponsoren, een win-win-win situatie.

“Een winddoek langs de baan levert wel naamsbekendheid op, maar niet meer klanten in de winkel. Daarnaast moeten verenigingen zich bezighouden met het aanbieden van sport en niet met het businessmodel van een sponsor. Verenigingen hebben geen resultaatverplichting naar sponsors toe, maar wel een inspanningsverplichting, namelijk zich maximaal voor sponsors inzetten. Dat kan met Sponsorvouchers. De sponsor komt met een mooie aanbieding voor de leden en de vereniging zorgt ervoor dat die zichtbaar is in de ClubApp.

Wij zagen dat hier winst voor alle partijen te behalen viel.”

Alle leuke en lokale aanbiedingen op één plek En het werkt dus eigenlijk heel simpel. Digitale acties van sponsors worden in de ClubApp gecommuniceerd. Leden kunnen deze in de Wallet-app opslaan, wat automatisch wordt geregistreerd en dus meetbaar gemaakt. Verenigingen delen vanuit het dashboard het aantal aangevraagde en ingeleverde vouchers met hun sponsors. Goede voorbeelden van Sponsorvouchers zijn bijvoorbeeld een korting op een autowasbeurt, een vleespakket van de slager of een korting bij een lokale horecagelegenheid. Ook kan Sponsorvouchers met een kortingscode verwijzen naar een webshop van een sponsor. Voor verenigingen die meedoen kunnen vouchers worden aangevuld met leuke uitjes die bij verkoop de vereniging een extra bedrag opleveren. Zo levert een dagje uit met het gezin de vereniging een leuke bijdrage op.

“Sponsoring heeft zo niet alleen een positief financieel effect voor de vereniging, maar het levert leden een korting op en je sponsor extra klandizie en inkomsten. Alle tennisverenigingen kunnen direct gebruikmaken van Sponsorvouchers in de ClubApp, want de technologie is voor alle tennisverenigingen al geïmplementeerd. Wij

 Door: Andrea van Lieshout
64

ontzorgen verenigingen door in de ClubApp de Sponsorvoucher live te zetten en communiceren dat vaak ook nog direct met de sponsor.”

Sponsors werven

Bovendien kan Sponsorvouchers helpen bij het werven van sponsors, landelijk en regionaal.

“Verenigingen zijn heel goed in het benaderen van lokale ondernemers. Zij krijgen van ons een verkooppresentatie om het goed aan sponsors uit te kunnen leggen. Soms worden we gevraagd om met de sponsorcommissie mee te gaan. Die gesprekken vinden we vaak erg leuk. Wij praten ook veel met marketeers. Sponsorvouchers is voor deze doelgroep erg interessant. Zo zorgen we dat er meer advertentiebudget naar de lokale verenigingen gaat. De vereniging bepaalt altijd welke Sponsorvoucher gecommuniceerd mag worden.”

Perfecte match

“De KNLTB wil van toegevoegde waarde zijn voor haar tennisverenigingen en leden en Sponsorvouchers wil dat zijn voor verenigingen en sponsors. Deze samenwerking is dan ook een perfecte match”, besluit Van Aalst. “Met Sponsorvouchers zorgen we ervoor dat er meer geld naar de tennissport gaat door verenigingen werk uit handen te nemen, maar ook dat sponsors maximaal rendement uit hun sponsoring halen.”

Meer weten?

Wil je meer weten over Sponsorvoucher of direct aan de slag gaan?

Scan dan de QR-code.

“Met Sponsorvouchers zorgen we ervoor dat er meer geld naar de tennissport gaat, maar ook dat sponsors maximaal rendement uit hun sponsoring halen”
65 PARTNER IN BEELD
Bart van Aalst

Tenniskids TOF, wie gaat er niet groot mee worden?

Je ziet het beeld zo voor je. Dat ene kleine meisje. Ze staat daar maar te staan. Drie tennisballen om haar heen, zelf twee turven hoog en een veel te groot en zwaar racket in haar tennisknuistje. Aandoenlijk, maar ook weer niet. Wat doet zij op die megagrote tennisbaan? Hoe krijgt ze ooit die bal over het net? En vooral, leert zij zo hoe ze moet tennissen?

Beproefd recept

Nee, natuurlijk niet. Dat doe je op een kleinere tennisbaan met verschillende kleuren en zachtere ballen. Het spel dat zich aanpast aan het kind en niet andersom. Zie daar het beproefde recept dat ruim tien jaar geleden werd voorgeschreven: Tenniskids. Wie is er niet groot mee geworden?

Ik doe er misschien wat gekscherend over, maar de reden waarom we dit doen is meer dan menens. Namelijk het behoud van jeugdleden, van spelplezier en van uitdagingen. Kinderen die maar één keer per week tennisles hebben, stromen namelijk veel sneller uit dan hun leeftijdsgenoten die meer tennissen en vaker naar de vereniging komen voor wedstrijden, toernooien of evenementen.

Opnieuw inkleuren

Tenniskids is inmiddels gemeengoed, compleet ingeburgerd en kan nog jaren vooruit. Toch? Wij van de KNLTB vinden eigenlijk van niet. Het is tijd voor een nieuwe fase, want er is een nieuwe generatie kinderen, die heel anders is dan 15 jaar geleden toen Tenniskids is ontwikkeld. Het is tijd voor Tenniskids TOF, zie het als een soort Tenniskids 2.0. Een programma waarin we het bestaande rood, oranje en groen opnieuw inkleuren en vol inzetten op spelplezier, motivatie en hun eigen tennisontwikkeling. Het kind staat centraal bij Tenniskids TOF. We kijken naar techniek en tactiek, maar ook naar

mentale en sociale aspecten. En leraren hebben met Tenniskids TOF meer handvatten om de overstap naar de volgende kleur duidelijker te onderbouwen, niet alleen naar de kinderen maar ook naar de ouders.

TOF-spelerskaarten

TOF staat voor Tennis Ontwikkelings Fases, maar de letter T link ik ook aan transparantie. Daarbij is een (toffe) rol weggelegd voor leraren en verenigingen. Zij maken Tenniskids

TOF tot een kleurrijk geheel, als KNLTB zorgen wij voor de gratis tools. Dat zijn allereerst de TOF-spelerskaarten. Heel simpel in gebruik. Je vinkt af wat een kind geleerd en gedaan heeft en wat nog iets meer aandacht nodig heeft. Inmiddels hebben we al 25.000 Tenniskids TOF-spelerskaarten de deur uitgedaan en hebben we een kleine 700 leraren live en online bijgepraat. Alle jeugdcommissies en -besturen zijn geïnformeerd en veel verenigingen zijn inmiddels al volop met Tenniskids TOF gestart.

Handleiding en app Maar er is meer. Een overzichtelijk handboek voor diezelfde leraren, waarin we stap voor stap

beschrijven hoe Tenniskids TOF het allerbeste werkt. Als derde tool is er de speciale app, waarbij TOF geïntegreerd is in de lerarenapp door een simpel extra tabje ‘kinderen lesgeven’. Zo houd je als leraar heel eenvoudig de progressie van het tennissende kind bij. En als we de progressie beter in kaart hebben, kunnen we ook de niveauverschillen tijdens wedstrijdjes verkleinen, waardoor ze lekker op hun eigen niveau potjes kunnen spelen.

Over dat kind gesproken. Dwaal even af naar het beeld dat ik in het begin van mijn column schetste. Nu zie ik datzelfde kind weer voor mij, maar dan door een Tenniskids TOF-bril. Met de juiste gekleurde glazen. Dan zie ik de juiste begeleiding, een mooie ontwikkeling en vooral heel veel speelplezier.

Dus wat mij betreft, Tenniskids TOF, wie gaat er niet groot mee worden?

66 column
“Het is tijd voor een nieuwe fase van Tenniskids, want er is een nieuwe generatie kinderen”

Keeps you going

Boost comfort and endurance with our compression technology. STOX Energy Socks enhance performance and reduce muscle fatigue and the risk of injury.

The performance sock that keeps you going.
TENNISDIRECT ALS PARTNER VAN JULLIE TOERNOOI! Neem contact op via carlo@tennisdirect.nl of ga naar www.tennisdirect.nl/club/toernooisponsoring DE VOORDELEN GRATIS kortingsvouchers en give-aways GRATIS ABN AMRO WTT kaarten GRATIS handdoeken voor alle nummers 1 GRATIS Björn Borg Caps GRATIS Dunlop shirts Aanschaf waardebonnen voor alle finalisten met 20% korting OFFICIAL SUPPLIER