Centre Court nr 1 - 2022

Page 1

centre court JAARGANG 33 – editie 01 – mei 2022

Erben Wennemars “Op de vereniging ontwikkel je de pure liefde voor de sport”

We mogen weer!

Besparen op energiekosten

Tennisleraar gezocht!

Inspirerende voorbeelden om na twee moeilijke coronajaren tennis en padel te vieren

“Onze koelkast slurpte voor 500 à 600 euro stroom per jaar. Een zuiniger exemplaar heb je er binnen een jaar uit”

Grote vraag naar tennisleraren, hoe kunnen we daar samen aan voldoen?


OFFICIAL BALL

NEDERLAND’S NO.1 TENNISBAL DE DUNLOP FORT MAX TP IS GEMAAKT VOOR SPELERS DIE DE BESTE KWALITEITEN V E R E I S E N VA N E E N T E N N I S BA L O P H E T G E B I E D V A N C O M F O R T, D U U R Z A A M H E I D , V L U C H T- E N S T U I T E I G E N S C H A P P E N . GESCHIKT VOOR ALLE BAANSOORTEN. W W W. D U N LO P S P O R T S .C O M


Voorwoord

Beste tennis- en padelvrienden, We mogen weer! Vaak heb ik mij hier hoopvol uitgesproken over de toekomst, over hoe wij ondanks corona weer steeds meer kunnen genieten van tennis en padel, maar nu kunnen we echt vooruitkijken, zonder beperkingen. Er wacht ons een mooie zomer waarin iedereen, ook de nieuwe leden die er vorig jaar bij zijn gekomen, kan genieten van alles wat onze sporten zo mooi maakt. Nieuwe mogelijkheden brengen natuurlijk ook weer nieuwe uitdagingen, maar samen gaan wie die vol vertrouwen aan! In deze editie van Centre Court Magazine weer veel informatie en inspiratie om samen de stijgende lijn die wij te pakken hebben, door te trekken. Ook voor dit nummer hebben we weer een prominent gevonden die van buiten naar binnen kijkt, vanuit zijn eigen kennis en ervaring een blik werpt op tennis en padel. Deze keer is dat niemand minder dan voormalig topschaatser Erben Wennemars. Sinds hij stopte met schaatsen houdt hij zich, naast zijn intensieve betrokkenheid bij zijn eigen ijsclub Stokvisdennen in Dalfsen, al jaren bezig met het belang van sport en bewegen,

vooral voor de jeugd. Hij ondersteunt talloze projecten op dit gebied, zoals Rabo ClubSupport en het JOGG-programma Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Hij heeft ook een duidelijke visie op de betekenis en toekomst van onze verenigingen. Samenwerking dient niet alleen het algemene belang, maar kan alle verenigingen afzonderlijk veel opleveren, is zijn stelling. Een boeiend verhaal! Ook zijn we voor deze editie op bezoek gegaan bij TV De Vliegende Bal in Sneek, de Vereniging van het Jaar. Hun vernieuwende aanpak, met een Kerngroep en Themagroepen in plaats van een bestuur en commissies, is het meer dan waard om nog eens breed uit te meten. Bovendien zetten zij ook nadrukkelijk in op Tennis Alles-in-1 en hebben ze niet alleen oog voor hun eigen vereniging, maar spannen ze zich in om samen te werken en zo ook verenigingen in de omgeving te helpen. Ook is hun leraar een heel centrale figuur op de vereniging. Niet alleen in zijn rol als leraar, maar ook als lid van het Kernteam en als verenigingsmanager. Echt een indrukwekkend voorbeeld.

Verder is het feit dat alles weer mogelijk is, een uitstekende gelegenheid om eens de mogelijkheden om leuke toernooien en andere wedstrijdvormen, maar ook aantrekkelijk kennismakingsaanbod de revue te laten passeren. En hoe je daarbij goed gebruik kunt maken van onze nieuwe tools, zoals het nieuwe platform Meet & Play en KNLTB Match voor interne competities. Dit en enkele mooie voorbeelden van evenementen van verenigingen in het land bieden geweldige inspiratie voor ons allemaal om de baan op te gaan en te genieten van tennis en padel, om de sport te vieren. In deze Centre Court Magazine gaan we, zoals je van ons gewend bent, tevens in op enkele actuele thema’s, die juist nu voor veel verenigingen spelen. Een daarvan is deels een bijkomend effect van onze ledengroei: een grote vraag naar leraren. Het is belangrijk op de vereniging mensen te interesseren voor de lerarenopleiding, maar tegelijkertijd kijken we naar oplossingen voor de kortere termijn. Twee van onze Accountmanagers geven tekst en uitleg. Duurzaamheid is ook zo’n actueel onderwerp. Vanuit het Klimaatakkoord moeten ook sportaccommodaties verduurzamen en met ontwikkelingen omtrent de energieprijzen, wordt het voor verenigingen steeds interessanter om daar snel werk van te maken, met behulp van ondersteuningsplatform Sport NL Groen en onze verduurzamingspartner SportStroom. Verenigingen vertellen zelf hoe zij te werk zijn gegaan. Ik wens je veel leesplezier en bovenal een sportieve zomer! Roger Davids Voorzitter KNLTB 3


4

centre court

Inhoud JAARGANG 33 – editie 01 – mei 2022

26

Erben Wennemars: “Op de vereniging ontwikkel je de pure liefde voor de sport” Hij staat zelden op een tennisbaan, zegt de voormalig topschaatser eerlijk. Maar een echte verenigingsman is Erben Wennemars wel, al zijn hele leven. En hij ziet de noodzaak tot verandering. “Padel bijvoorbeeld, dat vind ik echt geweldig, voor de gehele tennissport en de verenigingen. Het brengt dynamiek, het trekt een nieuw, jonger publiek naar de vereniging en het is laagdrempelig.” De vereniging kan volgens hem nog altijd een grote bindende factor zijn met aantrekkelijk aanbod, hét fundament onder de Nederlandse sport, als je maar bereid bent verder te kijken dan de grenzen van je eigen park en nieuwe initiatieven durft te nemen. “Stel jezelf echt open, ga de samenwerking aan en bedenk wat je voor de sport kunt betekenen.”

Partners KNLTB

8

Duurzame tennisparken Net als alle andere sportaccommodaties, kunnen en moeten óók tennisparken duurzamer. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn en al in 2030 moet er een CO2-reductie zijn van 49 procent. De stijgende energieprijzen maken het steeds aantrekkelijker om als vereniging aan de slag te gaan met duurzaamheid op de accommodatie. De KNLTB werkt samen met ondersteuningsplatform Sport NL Groen en verduurzamingspartner SportStroom om verenigingen te helpen. Centre Court sprak met drie verenigingen die hier onlangs werk van hebben gemaakt

20

We mogen weer! De coronamaatregelen zijn achter de rug, inmiddels hebben we met z’n allen wel geleerd hoe we om moeten gaan met COVID-19. Voor de tennisverenigingen is weer veel mogelijk. Door corona is er juist ook heel veel creativiteit losgekomen, vooral ook binnen het clubleven. En dus kan je als vereniging volop plannen maken, en het vieren dat we vrijuit kunnen tennissen en padellen. Durf daarbij eens van de gebaande paden af te wijken!


Colofon Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt dit jaar tweemaal in gedrukte vorm en als E-Zine.

Hoofdredactie Robert Barreveld E-mail: robert.barreveld@sportsmedia.nl Ellen Julius E-mail: e.julius@knltb.nl

Eindredactie Joost de Jong

Met redactionele bijdragen van Leo Aquina, Robert Barreveld, Roger Davids, Paul Haarhuis, Steffan Kok, Pieter van der Meer, Erik Poel en Edward Swier

Fotografie Henk Koster Fotografie, H.L.T.C. Bergvliet, OrangePictures, TC Rozenburg, Shutterstock. com, Teteringse SV, Bert Treep en SV Vers

Uitgever Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl

En verder... 06 Tennis in beeld: Davis Cup, Nederland-Canada 12 Op weg naar de gezonde sportkantine 36 Infographic: Sporten in een gezonde omgeving 38 Vereniging van het Jaar | De Vliegende Bal 44 Social Wall: #competitie 48 Vrijwilliger in Beeld | Xandra Zijlmans (TV United Service): “Probeer er een feestje van te maken” 52 Klaar voor de toekomst: bij Teteringse TV hebben ook niet-leden een plek 58 Tennisleraar gezocht! Grote vraag naar tennisleraren, hoe kunnen we daar samen aan voldoen?

Columns 18

Redactieadres Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress www.pageturner.design

Ontwerp Home of the Brave, Vlaardingen

Drukwerk PreVision, Eindhoven

Abonnement Centre Court wordt gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennis- en/of padelleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens.

Paul Haarhuis

66 Erik Poel

Coverfoto: Bert Treep ©2022 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

5


6

Waar is het feestje? In de Haagse Sportcampus Zuiderpark was het weer feest. Het TeamNL Davis Cupteam versloeg begin maart Canada met 4-0 en plaatste zich daarmee voor de finaleronde van de Davis Cup in september. Na twee coronajaren mocht er eindelijk weer publiek aanwezig zijn en dat was ouderwets genieten.


tennis in beeld

7


8

Ledverlichting en koelkasten, energieverbruik verenigingen kan fors omlaag Sportaccommodaties kunnen en moeten duurzamer. De afspraken in het klimaatakkoord liegen er niet om. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn en al in 2030 moet sprake zijn van een CO2-reductie van 49 procent. Het bewustzijn is er, maar de praktische uitvoering laat nogal eens op zich wachten. De stijgende energieprijzen maken het steeds aantrekkelijker om als vereniging aan de slag te gaan met duurzaamheid op de accommodatie. De KNLTB werkt samen met ondersteuningsplatform Sport NL Groen en verduurzamingspartner SportStroom om verenigingen te helpen. Centre Court sprak met drie verenigingen die hier onlangs werk van hebben gemaakt.

@ Door: Leo Aquina


DUURZAAMHEID

V

erenigingen die een start willen maken met verduurzaming, kunnen beginnen op Sportnlgroen.nl. Daar kunnen zij zich inschrijven en beginnen met het traject. Bovendien is daar veel informatie te vinden over beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden én kan een gratis energiecoach worden aangevraagd. Voorzitter Jan van Os van TC Rozenburg was ruim voor de start van Sport NL Groen al begonnen met verduurzaming. Hij hoefde er geen moment over na te denken toen de vereniging in 2020 werd benaderd door NOC*NSF om mee te doen met een duurzaamheidsonderzoek: “Daar hebben we gelijk ja op gezegd. In de jaren daarvoor hadden we er ook al over nagedacht, met name over de verlichting. We hebben twaalf schijnwerpers van elk 2000 Watt voor vijf banen.” Het aanbod van een energiescan via NOC*NSF viel in vruchtbare

aarde en al gauw ging het niet meer alleen over de verlichting van het park, maar over een totaalpakket. Van Os: “Die scan heeft ons als bestuur echt getriggerd. Er stonden allerlei dingen op waar wij niet echt over hadden nagedacht, zoals isolatie, een automatische schakelaar voor toiletverlichting en de koelkasten. Op zo’n scan zie je wat op veel verenigingen fout gaat. Mensen hebben nog een oude koelkast thuis staan. Een krijgertje dat wordt ingeplugd op de vereniging. Wij hadden hier een koelkast staan die voor 500 à 600 euro per jaar aan stroom stond te slurpen. De investering van een nieuw, zuiniger exemplaar heb je er binnen een jaar uit.”

37 procent gesubsidieerd De vereniging stelde een projectgroep samen uit het bestuur en de parkcommissie om aan de slag te gaan met de scan en de daaruit volgende offerte. Van Os: “We zijn links en rechts meer

offertes gaan opvragen en we zijn ook op andere parken gaan kijken. Pluspunt van de scan was dat we daarin ook over allerlei subsidiemogelijkheden werden geïnformeerd, want dat weet je toch niet zomaar allemaal.” De projectgroep slaagde er met hulp van Sportstroom uiteindelijk in om 73 procent van de totale duurzaamheidsinvestering gesubsidieerd te krijgen. Van Os: “Dat is 30 procent BOSAsubsidie via Rijksoverheid, 33 procent van de gemeente Rotterdam via de ‘een-derde-regeling’ en al pratende kwamen we erachter dat we via de provincie Zuid-Holland ook nog tien procent konden krijgen. Dankzij bijdragen van het Deltaport Donatiefonds en de Rabobank heeft TC Rozenburg uiteindelijk een eigen bijdrage van ongeveer 6000 euro moeten leveren op een totaalinvestering van 45.000 euro.” Voor dat bedrag installeerde de TC Rozenburg naast allerhande kleine aanpassingen, zonnepa9


10

De eerste serie van 46 zonnepanelen worden gemonteerd op het dak van het clubhuis van H.L.T.C. Bergvliet (2020).

“En we zijn al een jaar of veertien bezig met verduurzaming. Kostenbesparing is een belangrijke afweging, maar we willen natuurlijk ook de footprint verminderen” – Arnoud Schröder (H.L.T.C. Bergvliet)

nelen op het dak van het clubgebouw, en ledverlichting. “Over het financiële plaatje hoefden we niet lang te soebatten. Ons clubhuis ligt eigenlijk niet gunstig voor zonnepanelen, maar met de subsidie erbij en de veel zuinigere ledverlichting kunnen we de investering binnen een jaar terugverdienen”, zegt Van Os. Of de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 hiermee ook

binnen handbereik zijn, durft Van Os niet te zeggen. “Ik zou niet weten hoe ik dat moet berekenen, maar sinds we in september de zonnepanelen hebben geïnstalleerd hebben we al 1264 kilo aan CO2-uitstoot vermeden en dat staat gelijk aan 38 geplante bomen.”

GKTC Gasselte: ‘Kleine vereniging, hoge energiekosten’ Gasselte Kostvlies Tennisclub (GKTC) is in een minder vergevorderd stadium dan TC Rozenburg. Na een duurzaamheidsscan heeft de ledenvergadering ingestemd met de plannen voor verduurzaming en penningmeester Theo ten Cate is met een aantal commissieleden druk met de invulling van de plannen: “Wij hebben een kleine vereniging met ongeveer 65 leden en we zijn nu zo’n 50 euro per persoon per jaar kwijt aan energiekosten. Investeren in

duurzaamheid is een goed idee, maar je moet goed weten wat je doet. Hoeveel stroom gaan we in de nieuwe situatie verbruiken en hoeveel zonnepanelen zijn er, binnen de mogelijkheden, dan nodig? En hoeveel subsidie kunnen we krijgen? Daar helpt SportStroom ons mee.” Uit de duurzaamheidsscan bij GKTC kwamen drie aandachtspunten naar boven: de CV-ketel, de baanverlichting en zonnepanelen. Ten Cate: “Onze CV-ketel is veertig jaar oud en we hebben nog altijd gasontladingslampen van 2000 watt rond het veld staan. Bovendien zitten we in een bosrijk gebied, waardoor zonnepanelen in het verleden niet gunstig leken.” Ten Cate maakt een snelle rekensom om te laten zien hoe snel GKTC de investering moet kunnen terugverdienen. “De investeringsbegroting is om en nabij de 25.000 euro. De doelstelling is om 15.000 euro aan subsidies binnen te halen. Met hulp van SportStroom is dat in eerste instantie de 30 procent aan BOSA-subsidie en daarnaast willen we bij de gemeente, bank en andere instellingen nog proberen fondsen te verkrijgen. We streven ernaar op energiegebied volledig zelfvoorzienend te worden. Daarmee zouden we de begininvestering in drie jaar moeten kunnen terugverdienen.”

H.L.T.C. Bergvliet: ‘Je moet het gewoon doen’ De Haastrechtse padel- en tennisvereniging Bergvliet werkt al jaren aan verduurzaming. Na de installatie van zonnepanelen op het dak en ledverlichting voor de banen en in het clubhuis


DUURZAAMHEID

werkt de vereniging op dit moment plannen uit voor verdere verduurzaming van het clubhuis. “Wij zijn een groen sportpark, midden in het Groene Hart”, aldus parkbeheerder Arnoud Schröder. “En we zijn al een jaar of veertien bezig met verduurzaming. Kostenbesparing is een belangrijke afweging, maar we willen natuurlijk ook de footprint verminderen.” Er liggen al 46 zonnepanelen op het dak bij Bergvliet. Schröder: “Daarmee hebben we de afgelopen twee jaar twee derde van ons energieverbruik zelf opgewekt en onze jaarlijkse energierekening verlaagd van ongeveer 7.000 euro naar minder dan 4.000 euro. Een groot deel daarvan is gas voor de verwarming van ons clubhuis. Binnenkort komen er nog 17 zonnepanelen bij en daarmee willen we zo veel mogelijk selfsupporting worden in stroomverbruik. Op termijn willen we vervolgens van het gas af.” De vereniging kreeg er onlangs vier nieuwe padelbanen bij, die verder aanzetten tot nadenken over het gasverbruik. Schröder: “Met die padelbanen willen we de kantine ook in de winter open hebben, daarom heeft de ledenvergadering onlangs plannen goedgekeurd voor verdere verduurzaming van het clubhuis. Dat gebeurt in twee fasen, eerst voornamelijk isoleren en in de tweede fase willen we een warmtepomp en vloerverwarming installeren.” HLTC Bergvliet bekostigde de zonnepanelen en ledverlichting in 2020 deels uit eigen middelen en deels met behulp van een duurzaamheidslening bij de

“Wij hadden een koelkast die voor 500 à 600 euro per jaar stroom slurpte. De investering van een nieuw, zuiniger exemplaar heb je er binnen een jaar uit” – Jan van Os (TC Rozenburg)

Bank Nederlandse Gemeenten. Schröder: “Die investering van 70.000 euro verdienen we in ongeveer vier jaar terug.” Voor de nieuwe duurzaamheidsplannen wil Schröder onder meer een beroep doen op de BOSA-subsidie. “Dat gaat bruto om ongeveer 80.000 euro. De terugverdientijd is wat langer en afhankelijk van allerlei zaken, bijvoorbeeld hoe vaak je open bent in de winter. Omdat

ons energiecontract afloopt, gaan we binnenkort veel meer betalen voor gas en stroom. Daardoor worden de terugverdientijden aanzienlijk verlaagd. We hebben een businesscase gemaakt en op de lange termijn heb je sowieso een enorme besparing. Er was op de ledenvergadering ook helemaal geen discussie over, je moet het gewoon doen.”

De zonnepanelen bij TC Rozenburg.

Ook aan de slag? Wil je met jouw vereniging ook aan de slag met verduurzaming van de accommodatie? Kijk dan op www.centrecourt.nl/duurzaamheid voor meer informatie, de mogelijke begeleiding en de ondersteuning van SportStroom. Of meld je direct aan bij Sport NL Groen op Sportnlgroen.nl. Op de informatiepagina op Centrecourt.nl vind je ook een webinar uit de KNLTB Digitale Congresweek van februari. 11


12

SV Vers helpt T.V. Tie-Breakers en TC Venlo op weg naar gezonde sportkantine Steeds meer verenigingen kiezen bewust voor een gezondere uitstraling en bijbehorende aanpak. Dat past ook bij de ambities van het Nationaal Preventieakkoord, gericht op de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Bij het bereiken van de afgesproken doelstellingen in de sport is de sportkantine logischerwijs een cruciale plek. Daarom zijn door SV Vers, een initiatief van NOC*NSF en de sportbonden waaronder de KNLTB, modelkantines aangewezen om kennis op te doen over het stimuleren van de gezondere sportomgeving. T.V. Tie-Breakers uit Amsterdam en TC Venlo zijn zo al actief bezig met de thema’s roken, alcohol en gezonde voeding.

@ Door: Pieter van der Meer

T.V. Tie-Breakers heeft een levendige jeugdafdeling: van het totaal van 1400 leden zijn 300 tennissende leden jonger dan 18 jaar. De club ziet het met name voor die groep ook als een morele plicht om een zo gezond mogelijke sportomgeving te creëren, legt Nils Nijman uit. Hij is bij de Amsterdamse club verantwoordelijk voor de horeca. T.V. Tie-Breakers was vijf jaar geleden al gestart met aanpassingen van aanbod en beleid op de thema’s alcohol, rookvrij en gezonde voeding. “We waren eigenlijk al vrij ver met alle drie de thema’s toen we ons aanmeldden voor SV

Vers. Zo deelden we bijvoorbeeld al gratis fruit uit in de kantine en waren we ons erg bewust van de invloed van alcohol en roken.”

Gezond naast ongezond aanbod In de kantine zijn de afgelopen jaren de meeste aanpassingen doorgevoerd. Toen de club begon met het kritisch bekijken van het aanbod, had de kantine nog 25 soorten frisdrank in het aanbod. Daar probeert Nijman steeds meer ongezonde frisdranken te vervangen voor gezondere varianten. Dat doet hij bewust stap voor stap. “We


VERANTWOORDE KEUZES

“Als je te snel, te veel aanpassingen doorvoert, zijn leden bang dat hun biertje en bitterballen worden afgepakt” – Nils Nijman (T.V. Tie-Breakers)

zetten eerst de ongezonde, en de gezonde variant naast elkaar neer. Pas als het gezondere aanbod loopt en als de leden gewend zijn aan het nieuwe drankje, schalen we de ongezonde variant af. Via deze weg proberen we zo min mogelijk weerstand te creëren. Als je te snel, te veel aanpassingen doorvoert, zijn leden bang dat hun biertje en bitterballen worden afgepakt.”

Cultuuromslag Die geleidelijke aanpak werkt goed doordat leden ook worden gemotiveerd om gezonde keuzes te

maken. Het alcoholbeleid op de club is daar exemplarisch voor. “Op de uren dat er veel jeugd aanwezig is op de club, vervangen we de bierglazen door bierglazen met het 0.0% logo. En wanneer de volwassen leden een biertje bestellen, vragen we direct of ze hiermee alcoholvrij bier bedoelen. Dat geeft ons de mogelijkheid om uit te leggen waarom de club hier de voorkeur aan geeft.” Zo gaat T.V. Tie-Breakers steeds een stapje verder in gezonder aanbod. Ze houden daarbij goed in de gaten of elke stap bij de club, de leden en de tijd past. Nijman geeft aan dat het de goede kant op gaat: “We zien langzamerhand een cultuuromslag op de club ten aanzien van het gezondere aanbod en het alcoholbeleid, maar ik weet niet wat het ‘einddoel’ is. We zien wel waar we komen!”

Leuke uitdaging Bij TC Venlo zijn ze ook al enige tijd bezig om de club een gezondere uitstraling te geven. Zo is het tennispark op initiatief van het bestuur vier jaar terug al rookvrij geworden. Sofie Steegh heeft een jaar in dat bestuur gezeten en is sinds drie

13


14

jaar uitbaatster van de kantine. Zij merkt dat het rookbeleid nog wel eens een struikelblok is op de club, omdat niet iedereen zich aan het rookverbod houdt. “Ik spreek daar mensen toch op aan, ook al zorgen ze voor mij voor een heleboel omzet. Dat blijft lastig.” Steegh zet vanuit de kantine vooral in op gezondere voeding. “Vier jaar geleden had de club al het idee om voor gezonder aanbod te zorgen: wat meer fruit voor de jeugd bij de zondagcompetitie en een broodje gezond als alternatief voor een broodje kroket.” Die gezonde ideeën hebben een extra impuls gekregen sinds zij met SV Vers aan de slag is gegaan. “Ik heb tegen het bestuur gezegd: laat mij dat maar doen. Zij staan daar volledig achter. Ik vind het zelf vooral ook een leuke uitdaging.”

Volkoren tosti’s Op het menu van haar kantine staan al vier gezonde broodjes en een gezondere tosti van volkerenbrood. De leden moeten nog wat wennen aan dat nieuwe aanbod, merkt Steegh. In de eerste drie volle competitieweekenden gingen de broodjes kroket nog het hardst over de toonbank. Maar de volkoren tosti’s worden ook steeds beter verkocht. Steegh blijft daarom volharden in het promoten van het gezonde aanbod. “We hebben het gezonde alternatief op ons krijtbord met groene kaders gezet zodat het meer aandacht trekt. Het nieuwe menu heb ik ook in de in de clubnieuwsbrief laten zetten.”

“Ik spreek mensen toch aan op het rookverbod, ook al zorgen ze voor mij voor een heleboel omzet. Dat blijft lastig” – Sofie Steegh (TC Venlo)

“We hebben het gezonde alternatief op ons krijtbord met groene kaders gezet zodat het meer aandacht trekt” – Sofie Steegh (TC Venlo)

Persoonlijke coach van SV Vers Op dat vlak krijgt ze vanuit SV Vers veel tips en adviezen van andere deelnemende clubs. “Ik heb een persoonlijke coach die ik iedere week zie. Samen hebben we bijvoorbeeld naar het aanbod van snoep en chips gekeken. We hebben popcorn en gezondere repen als alternatief geïntroduceerd en we hebben alles zo neergezet dat het gezondere aanbod beter zou kunnen verkopen.” Voor de uitbaatster blijft het ook een beetje aftasten waar vraag naar is. “Je biedt wat meer aan, maar dan moet het ook verkocht worden. De gezonde broodjes maak je met allemaal verse producten. Als je daarmee blijft zitten, heb je ook meer voedselverspilling.”


VERANTWOORDE KEUZES

Nationaal Preventieakkoord: meer sport, in een gezonde omgeving

“We zien langzamerhand een cultuuromslag op de club ten aanzien van het gezondere aanbod en het alcoholbeleid” – Nils Nijman (T.V. Tie-Breakers)

Onderzoek Het uitproberen van aanbod en beleid wordt vanuit SV Vers ook gestimuleerd en onderzocht met gezamenlijke interventies. Steegh kijkt uit naar een komende interventie met fruit voor competitieteams. “Eigenlijk doen we dat al. De club betaalt het fruit voor de allerkleinsten van 5 tot 9 jaar. Ik had eerst een appeltje en wat worteltjes. Nu maak ik sinds een maand een bekertje met wat gesneden fruit, omdat ze dan wat meer eten: we

De Rijksoverheid heeft in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. Het doel van het akkoord is om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren door enerzijds (nog) meer Nederlanders te laten sporten en bewegen en anderzijds door sport zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in een gezonde sportomgeving. De KNLTB biedt zelf de nodige ondersteuning op dit gebied, onder andere met samenwerkingspartner Team:fit van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), dat verenigingen helpt van hun accommodatie een gezonde omgeving te maken. Op Centrecourt.nl vind je onder thema Visievorming meer informatie over hoe je er zelf mee aan de slag kunt.

merkten dat ze die appel steeds lieten liggen. Met SV Vers gaan we dat voor alle teams aanbieden.” Die pilots ziet Steegh als een meerwaarde en een steun in de rug voor haar ambities. “Als je een gezondere sportomgeving wil worden, is het een voordeel als je aan SV Vers meedoet, want je krijgt begeleiding en ze onderzoeken wat werkt. Ik ben wel benieuwd naar de resultaten na een jaar, omdat je dan kan zien wat gemiddeld genomen aanslaat.”

15


16

Alles wat je als vereniging moet weten over Fair Play

Fair Play houdt in dat je speelt volgens de regels van de sport en je je eerlijk, sportief en sociaal wenselijk gedraagt. Het draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. En wie het plezier in tennis en padel behoudt, blijft de sport langer beoefenen. De KNLTB staat voor Fair Play! Jij toch ook?

Het antwoord op deze en andere vragen, maar ook zaken als gedragscodes, reglementen en contactgegevens van vertrouwenspersonen die binnen de KNLTB beschikbaar zijn, vind je op www.knltb.nl/fairplay. Daar lees je ook hoe je precies melding kunt maken van een misdraging en vind je vernieuwde promotiematerialen om Fair Play onder de aandacht te brengen van spelers..

Nieuw Fair Play-pakket Omdat Fair Play belangrijk is om de sport veilig en plezierig te houden, heeft de KNLTB een nieuw Fair Play-pakket samengesteld. Alle informatie omtrent Fair Play is te vinden op één verzamelpagina. Op deze manier kan je als vereniging makkelijk en snel informatie vinden omtrent Fair Play. Wanneer is sprake van ‘slechts’ onsportief gedrag en wanneer is sprake van een echte misdraging? Wat zijn precies de kenmerken van een misdraging en is daar sprake van, wat gebeurt er dan? Hoe kan er worden opgetreden?

Iedereen heeft een eigen rol binnen Fair Play. Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief te gedragen. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt.


NIEUWS

KNLTB Match: ook cluboverstijgende flexcompetities mogelijk Ruim 200 verenigingen organiseren met succes interne poule- en laddercompetities via KNLTB Match. Vanaf deze zomer starten we met iets nieuws: de multi-club flexcompetitie. Je organiseert deze vriendschappelijke competitie samen met verenigingen uit de buurt. Spelers krijgen de mogelijkheid om cluboverstijgende wedstrijden te spelen tegen gelijkwaardige spelers van andere verenigingen. Een mooie manier waarop de spelers van jouw vereniging ook in de zomer wedstrijden kunnen spelen. Immers, tennis en padel zijn leuker als je wedstrijden speelt! De eerste ronde van de multi-club flexcompetitie loopt van 13 juni tot en met 29 augustus. Meedoen is heel eenvoudig. Vanuit verenigingen is er niet of nauwelijks organisatie nodig voor deze competitie, want alles wordt geregeld in de KNLTB Match app. Het voordeel van dit flexibele wedstrijdaanbod is dat spelers onderling bepalen waar en wanneer ze de wedstrijd spelen. Daarnaast is het voor spelers ook een mooie mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. Dat maakt tennis en/of padel ook nog eens hartstikke gezellig!

Meer weten? Kijk op: https://www.centrecourt.nl/matchapp

Makkelijk en snel inzicht in behoeften van leden met de nieuwe survey portal Vitale verenigingen kenmerken zich door een sterke organisatie, een toekomstbestendige accommodatie en een hechte verenigingscultuur. Daarbij is het cruciaal dat verenigingen leden betrekken bij veranderingen. Hoe denken de leden over de sfeer op de vereniging, wat vinden ze van de accommodatie en zijn ze tevreden over de lessen die worden aangeboden? Inzicht in deze wensen en behoeften biedt een stevige basis voor toekomstig beleid. Met de nieuwe survey portal van de KNLTB, beschikbaar sinds januari, is de informatie makkelijk te verzamelen.

Vragenlijst Op basis van de behoeften van verenigingen – gemeten aan de hand van vragen die bij de KNLTB binnenkomen en de ervaringen van KNLTB Accountmanagers – is een complete vragenlijst klaargezet. Verenigingen hebben de mogelijkheid om zelf maximaal vijf vragen toe te voegen. In de survey portal komen alle antwoorden van de leden binnen, in een overzichtelijk dashboard en worden deze direct afgezet tegen verschillende benchmarks. Een groot voordeel is dus dat je niet alleen inzicht krijgt in wat jouw eigen leden vinden, je hebt ook de mogelijkheid de resultaten te vergelijken met andere verenigingen. Vooralsnog is via de survey portal één vragenlijst beschikbaar, het ledentevredenheidsonderzoek. Op termijn komen meerdere vragenlijsten beschikbaar en kunnen verenigingen over allerlei onderwerpen vragenlijsten uitsturen, zoals de lessen die je als vereniging aanbiedt of over de inzet van vrijwilligers. Het platform kan in de toekomst uitgroeien tot een plek waar diverse voorgeprogrammeerde vragenlijsten staan, die verenigingen met slechts een paar drukken op de knop kunnen versturen naar leden. De survey portal biedt samen met de met de vitaliteitsscan en Clubanalytics meer inzicht in de werkelijke staat en mogelijkheden van de vereniging. Je vindt de nieuwe survey portal op https://surveyportal.centrecourt.nl/login, waar je inlogt met je KNLTB-ID.

17


18

GASTCOLUMN

Column Paul Haarhuis

Een tennisfeestje

Al meer dan 20 jaar geef ik clinics bij tennisverenigingen. En altijd rijd ik na afloop met een voldaan gevoel en vol energie weg bij het tennispark. Vaak wordt een clinic door verenigingen aangegrepen om er een speciale dag op de club van te maken. Er wordt getennist, maar er zijn ook allerlei andere activiteiten. Bijvoorbeeld een springkussen voor de kleintjes of een barbecue inclusief een biertje of wijntje voor de volwassenen. En juist omdat er op zulke dagen zo’n goede sfeer hangt, is dit een ideaal moment voor verenigingen om aan ledenwerving en -behoud te doen. Als ambassadeur ben ik nauw betrokken bij Tennis on Tour, een initiatief van de KNLTB dat verenigingen helpt van hun evenement

een echt tennisfeest te maken. We weten allemaal dat een programma samenstellen voor een speciale gelegenheid best een uitdaging kan zijn. Daar kan de KNLTB bij helpen via Tennis on Tour. Er wordt van tevoren meegedacht over de invulling van het programma en op de dag zelf komt er een promotieteam van de KNLTB naar jouw vereniging. Het promotieteam geeft onder andere een clinic, regelt tennismaterialen en zorgt voor leuke tennischallenges. Een feestje is dan gegarandeerd!

De evenementen waar we met Tennis on Tour komen, zijn vrijwel altijd momenten voor de vereniging om met z’n allen bij elkaar te komen. Leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, nieuwelingen, andere betrokkenen en geïnteresseerden. De poorten van het park worden wijd opengezet en er ontstaat een tennisfeest. Vaak zijn de events een happening waar al tijden naar wordt uitgekeken. Prachtig om mee te maken en om het verenigingsleven dan van dichtbij te mogen meemaken!

Zelf probeer ik met de clinics ook altijd iets speciaals toe te voegen aan een evenement van een vereniging. Ik vind het belangrijk om samen plezier te hebben én iets te leren. We besteden in de clinic aandacht aan de verschillende slagen in het tennis, van de forehand tot volleren. Mijn doel is om alle deelnemers iets mee te geven. Eén of twee tips als een soort opfriscursus voor mensen die al langer tennissen of bepaalde basisvaardigheden aanleren bij nieuwelingen. Want clinics zijn goed voor zowel ledenwerving als -behoud. Met name in de maanden juni, augustus en september zie je bij veel verenigingen dat er van alles wordt georganiseerd. Juist in de periode die voor ons ligt kun je als club extra de nadruk leggen op de beleving en iets leuks neerzetten voor je leden.

Wat mij ook altijd opvalt tijdens de clinics is hoe goed mensen met elkaar kunnen samenwerken. Het bestuur, de leraren en de vrijwilligers van de vereniging. Vaak is het een geoliede machine. Dat is natuurlijk ook cruciaal als je er een geslaagde dag van wilt maken. De leraren en vrijwilligers zijn degenen die (potentiële) leden moeten enthousiasmeren en hen met plezier tennis kunnen laten beleven. Die samenwerking is prachtig om te zien. Iedereen zet zich met ziel en zaligheid in om er een mooie dag van te maken. En wanneer dat gebeurt, ontstaat er haast automatisch een schitterend feest waar je huidige én nieuwe leden nog jaren over zullen napraten.

“Juist in de periode die voor ons ligt kun je als club extra de nadruk leggen op de beleving en iets leuks neerzetten voor je leden”

Paul Haarhuis20

We mogen weer! Inspirerende voorbeelden om na twee moeilijke jaren tennis en padel te vieren Nu we met zijn allen geleerd hebben om te gaan met Covid-19 en we de maatregelen los hebben mogen laten, is er ook voor de verenigingen weer veel mogelijk. Sterker nog, corona heeft veel creativiteit losgemaakt, ook binnen het clubleven. En dus kan je als vereniging volop plannen maken, en het vieren dat we vrijuit kunnen tennissen en padellen. Durf daarbij eens van de gebaande paden af te wijken, het hoeft niet altijd op de traditionele wijze.

@ Door: Edward Swier


NIEUWE PLANNEN

L

essen en de KNLTBcompetities zijn natuurlijk prachtig, en horen er ook zeker bij, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden om je leden en potentiële leden enthousiast te maken én te houden voor onze prachtige sport. Toernooien en andere evenementen maken altijd veel los, bij je vaste kring en mogelijke aanwas. Het is dé gelegenheid om nieuwe mensen en het park te leren kennen. Om tennis en padel te vieren! Zeker met Covid-19 achter ons en een mooie zomer voor ons. Laagdrempelige dagof weekeindetoernooien, een laddercompetitie of een interne competitie via het handige KNLTB Match – waarbij de app vrijwel de gehele competitie ‘automatisch’ organiseert. Alles kan. Voor al je nieuwe padel­leden zou je een zomercompetitie of -toernooi kunnen organiseren. Of werf nieuwe leden met clinics, proeflessen en een pakket­ aanbieding. Vanzelfsprekend kun je dat aanbod heel goed via het nieuwe zoek- en boekplatform Meet&Play aanbieden. Juist dan bereik je mogelijke leden waarvan je het bestaan eerst niet wist. Er is dus weer van alles mogelijk en er wordt op heel veel plaatsen in het land ook al met groot enthousiasme gewerkt om onvergetelijke evenementen neer te zetten. Twee verenigingen en een toernooiorganisatie, ter inspiratie, over hun specifieke plannen voor 2022.

Toptennis én activiteiten voor breedtesporters ITF WorldTennis Tour Alkmaar Roland op de Weegh is sinds 2018 toernooidirecteur. Nadat Ronald van der Horst twintig

“De aantrekkingskracht van toptennis kan anderen enthousiasmeren om vaker de baan op te gaan, om überhaupt een racket op te pakken” – Roland op de Weegh (toernooidirecteur ITF WorldTennis Tour Alkmaar)

jaar lang het ITF-toernooi in Alkmaar vorm had gegeven, werd onder leiding van Op de Weegh het evenement verder geprofessionaliseerd. Voordat corona zijn intrede deed, trok het toernooi jaarlijks rond de vijf- tot zevenduizend bezoekers. Op de Weegh: “In Alkmaar begon – en dat is bekend voor wie de geschiedenisboekjes goed

gelezen heeft – ooit de Victorie, wij zijn volhouders. En dus konden we de afgelopen twee jaar ons ITF-toernooi, met zowel bij de mannen als vrouwen spelers van net buiten de top-200 van de wereld, ook beide keren door laten gaan. We hebben altijd gekeken naar wat wel kon, en dat bleek nog altijd meer te zijn dan wat niet kon. De KNLTB

21


22

en gemeente Alkmaar hebben ons daar trouwens nadrukkelijk bij geholpen. Juist de jongste jeugd mocht in die tijd nog van alles, dus naast het hoofdtoernooi konden ook de jeugdevents doorgaan. Wij vinden die koppeling tussen het toptennis en de breedtesport erg belangrijk. De KNLTB heeft dat zelf verwoord in de campagne Beleef het Beste. De bond wil dé verbinder zijn van top en breedte, van verenigingen, leraren, partners en lokale partijen, met bijvoorbeeld een toptoernooi én side-events voor jeugd. De aantrekkingskracht van

toptennis kan anderen enthousiasmeren om vaker de baan op te gaan, om überhaupt een racket op te pakken. Ik moet zeggen dat de pro’s die wij in Alkmaar op bezoek krijgen daar trouwens ook altijd graag aan meewerken, zij kennen hun verantwoordelijkheden. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Beat The Pro, waarbij je de baan op gaat en het opneemt tegen een toptennisser. Daar is altijd veel enthousiasme voor. Er is natuurlijk ook niets uitdagender dan met een echte toptennisser op de baan te staan.” “Wij doen, net als bij de grands-

“Hoe meer mensen kennismaken met tennis, hoe breder je achterban, hoe steviger je sport in de schoenen staat” – Roland op de Weegh (toernooidirecteur ITF WorldTennis Tour Alkmaar)

lams, ook altijd een kinderpersconferentie. Dat levert de leukste vragen én antwoorden op. Kinderen van pakweg 6 tot 12, van de diverse tennisscholen uit Alkmaar en omgeving, doen eraan mee. Wij hebben van het jeugdprogramma echt iets groots gemaakt. Want wij willen verbinden.” “Wie de jeugd heeft, heeft namelijk de toekomst. In het laatste weekeinde – dit jaar is ons toernooi van 19 tot en met 26 juni – houden we altijd een jeugdtoernooi. Dan maken we ook gebruik van het Tennis on Tour-aanbod van de KNLTB. Er zijn tennisspelletjes, je kan je service nameten met een snelheidsmeter. Daarin doen we dan niets onder voor het ABN AMRO World Tennis Toernooi. Mede dankzij die kinderen hebben we geregeld een volle bak, dat maakt het ook voor anderen aantrekkelijk. Het is prettig als er bij je toernooi veel mensen aanwezig zijn. Het ITF-toernooi is trouwens de katalysator voor nog veel meer activiteiten. We hebben, op initiatief van de Accountmanager van de KNLTB, op ons toernooi ook regelmatig bijeenkomsten gehad van de verschillende verenigingen uit de regio. Dat alles maakt zo’n toernooi waardevol. Je wilt als organisatie toch iets betekenen, niet alleen maar een toernooi organiseren voor een paar toptennissers. Je doet het ook om te verbinden, om mensen kennis te laten maken met tennis van hoog niveau, om de mensen uit hun huis te trekken en een aantrekkelijke dag te bezorgen. Hoe meer mensen kennismaken met tennis, hoe breder je achterban, hoe steviger je sport in de schoenen staat.”


NIEUWE PLANNEN

“We groeien hard. We hebben als bestuur een missie. We willen de leukste club van Limburg worden” – Roelof van der Westen (BRZ)

Start to Tennis BRZ uit Beek Roelof van der Westen is een van de duizendpoten bij BRZ. Hij is onder meer verenigingscompetitieleider, contactpersoon van de Technische commissie en sponsorcommissie, vertrouwenspersoon én vanuit het bestuur het eerste contactpunt met nieuwe leden. “BRZ telt nu zo’n 500 leden. Op het hoogtepunt, zo vlak voor de financiële crisis van 2008, telde onze club pakweg 800 leden, waarna we tot onder de 350 zakten. Maar, er waait nu een nieuwe, andere wind. En we groeien hard. We hebben als bestuur een missie. We willen de leukste club van Limburg worden. En daarmee meteen ook de plek voor écht iedereen. We hebben wel wat tennissers die op hoog niveau meekunnen, die in hun jeugdjaren bij de top van Limburg hoorden. Maar we zijn een vereniging voor iedereen. Een vereniging die er ook niet alleen is voor dat ene uurtje tennis in de week, maar waar je ook gerust een gezellig avondje op bezoek kunt komen, met of zonder racket. Dat benadrukken we ook als we nieuwe leden proberen te werven. We hebben heel veel jonge ambitieuze vrijwilligers, die niet van plan zijn om bij de pakken neer te gaan zitten.”

“Nadat we vijf jaar terug bij renovatie van het complex nieuwe gravelbanen hebben gekregen, is de motivatie enorm toegenomen. Dit voorjaar zijn bovendien

drie padelbanen opgeleverd. Maar het gaat niet alleen om de ‘hardware’, we zoeken het vooral in de verbinding. Willen als bestuur ook echt een aanspreekpunt zijn, voor iedereen. Zo pakken we ook het introductiepakket Start to Tennis aan. De afgelopen jaren is dat een groot succes geble-

ken. We geven de mensen dan, voor slechts 50 euro, vijf weken tennisles van een enthousiaste trainer. Bovendien kan iedereen die zich aanmeldt in die weken onbeperkt banen reserveren, en lenen we tennisrackets en ballen uit. We maken groepjes van vier en plannen de trainingen zodra er een groep bij elkaar is die goed matcht qua leeftijd en/of geslacht.” “We hebben Start to Tennis in 2018 geïntroduceerd. Tijdens corona, toen veel mensen opeens wilden leren tennissen omdat ze bijvoorbeeld geen

teamsport konden beoefenen, hadden we daar veel profijt van. Ons plan lag als het ware al klaar. Veel sporters, ook vanuit andere sporten, hebben in die tijd de weg naar ons complex gevonden. Je moet dan zorgen dat ze in een warm bad terechtkomen. En ze meegeven dat ze bij onze vereniging niet alleen

23


24

gewaardeerd. Als ik als bestuurslid even kennismaak met al die proefleden merk je direct dat het stimuleert. Je moet als bestuur ervoor zorgen dat nieuwkomers hun vragen aan je durven te stellen, dat er geen drempels zijn.”

Roller Loper-toernooi

voor hun potje tennis komen, maar het op vrijdagavond ook als een alternatief voor het café kunnen zien. We hebben een bevlogen trainer voor die groep, die de vereniging goed kent omdat hij voorzitter is geweest én een jonge hoofdtrainer die geboren en getogen is in onze gemeente. Zij zijn het uithangbord.” “Maar ook het bestuur laat geregeld zijn gezicht zien bij die introductielessen. We willen niet dat nieuwkomers na een aantal weken nog steeds een vreemde op de club zijn. We stellen ons voor, bieden een luisterend oor en stimuleren mensen om bijvoorbeeld de KNLTB Club App te installeren en aan activiteiten mee te gaan doen. In de loop der jaren hebben inmiddels 200 mensen via Start to Tennis kennisgemaakt

met onze vereniging. Van hen is ongeveer negentig procent, ja echt negentig procent, lid geworden. Het geheim? We leven in een digitaal tijdperk, en daar is niks mis mee. Maar persoonlijk contact wordt hogelijk

TV Rapiditas uit Nijmegen “Voor 11 juni staat ons eerste Roller Loper-toernooi gepland. Die naam vraag natuurlijk wel om een uitleg. Het is een gezelligheidstoernooi met mixdubbelwedstrijden tussen rolstoeltennissers en lopende tennissers.” Het zijn de enthousiaste woorden van Evie Erkelens, die als voorzitter van de rolstoeltenniscommissie zitting heeft in het bestuur bij TV Rapiditas. Mede-rolstoeltennisster Marlice Karremans, onder meer lid van de evenementencommissie, is het volledig met Erkelens eens. Zij vult aan: “Het doel is

Meet & Play Met het nieuwe KNLTB Meet & Play-zoek-en boekplatform en de bijbehorende app kunnen ongebonden spelers jouw club nog makkelijker vinden en kan je het aanbod van je vereniging promoten. Via Meet & Play kunnen verenigingen ook banen los te huur aanbieden. De app is ideaal voor iedereen die bedenkt dat hij of zij, misschien nog wel vandaag, een balletje wil slaan in de buurt. Meet & Play zorgt voor clubs voor een betere baanbezetting, je kunt de uurtjes dat de baan vrij is ‘vullen’ met huurders van buitenaf. Ook een kennismakingsaanbod, zoals een startersclinic of een open dag, kan je zo heel gemakkelijk promoten. Meet & Play maakt het bovendien eenvoudig om iedereen die een baan heeft gehuurd of voor een activiteit heeft ingeschreven, te verleiden lid te worden. Via een geautomatiseerde email-opvolging is het simpel een opvolgaanbod te doen. Via www.centrecourt.nl/meetandplay kunnen clubs zich aanmelden voor het platform.


NIEUWE PLANNEN

Toptennis-kalender

“Tennis is bij uitstek de sport die je, als roller én loper, samen kunt doen” – Evie Erkelens & Marlice Karremans (TV Rapiditas)

natuurlijk dat we een sportieve dag beleven, met veel plezier op en naast de baan. De onderlinge competitie zal daarbij zeker niet ontbreken. Maar het is eerst en vooral natuurlijk de mogelijkheid voor zowel de lopende als rollende tennissers om kennis te maken met hun, ook rollende of lopende, tennispartners en tegenstanders. Bij Rapiditas hebben we maar liefst vijftien rolstoeltennissers. Er zijn in Nederland zo’n beetje vijftig verenigingen met een tennissend lid in een rolstoel. Veel hebben vaak maar één rolstoeltennisser op de ledenlijst, dus wij zijn echt een grote club in dat opzicht.” “We hebben”, vertellen de twee, elkaar enthousiast aanvullend, “een regionale functie, leden wonen soms op een half uur rijden van de club. Onze trainster, Mirella ter Horst, is erg bevlogen en mede dankzij de Esther Vergeer Foundation kunnen we ook kinderen met een beperking kennis laten maken met de sport. Overigens willen we niet te nadrukkelijk het etiketje van integratie op dit toernooi plakken. We spelen bij ons op de club dan ook geregeld al geïntegreerd. Dat moet je niet van zo’n toernooi laten komen, zoiets is een doorlopend proces. Er ligt een taak bij de club om te faciliteren én een bij jezelf om een inclusieve club te zijn. Bij

Rapiditas kennen wij veel leden – rolstoelspeler of niet – al, we zitten als vertegenwoordiging van de rollers ook beiden in het bestuur en commissies. Ze kunnen ons ook, staand, aan de bar treffen. Dat geluk hebben wij, maar andere rolstoelleden misschien niet. Maar dat hoeft geen enkel beletsel te zijn om contact met elkaar te maken. Anders pak je er toch gewoon een stoel bij om met elkaar, letterlijk op hetzelfde niveau, te kletsen.” “Tennis is trouwens bij uitstek de sport die je, als roller én loper, samen kunt doen. Het enige verschil is dat voor de een de bal twee keer mag stuiteren en voor de ander maar één keer. Omdat het de eerste keer is dat we een dergelijk toernooi organiseren, is het natuurlijk nog even aftasten, zowel binnen de doelgroep van rolstoeltennissers als bij de lopende leden. Mensen weten niet precies wat ze ervan moeten verwachten. Wanneer het toernooi een succes is? Dat is moeilijk te voorspellen, het zit ’m wat ons betreft niet zozeer in de aantallen. Ik denk dat dit een project is van de lange adem, zoals zoveel initiatieven moet je het een kans geven. We zijn aan het pionieren, dat gaat soms met vallen en opstaan. Maar iedereen gaat in de toekomst hoe dan ook meer van het Roller Loper-toernooi horen!”

Mei 21 mei t/m 2 juni Kia Eredivisie Gemengd 2022 31 mei t/m 6 juni NRT**** Zorgfactory Dr. Van Leeuwentoernooi (Emmen)

Juni 4 & 5 juni Play-offs Kia Eredivisie Gemengd (Zandvoort) 6 t/m 12 juni Libéma Open (Rosmalen) 11 & 12 juni Play-offs Kia Eredivisie Heren (Lewabo, Beneden Leeuwen) 19 t/m 26 juni ITF World Tennis Tour (Alkmaar) 28 juni t/m 3 juli ITF World Tennis Tour (Den Haag)

Juli 4 t/m 10 juli Amstelveen Women’s Open (Amstelveen) 11 t/m 17 juli Van Mossel Kia Dutch Open (Amersfoort) 11 t/m 17 juli NRT**** Boekweit/Olie (Hoorn) 18 t/m 24 juli NRT **** RE/MAX Open Leidse Kampioenschappen, Leiden 25 juli t/m 7 augustus Nationale Junioren Kampioenschappen (Hilversum)

Augustus 1 t/m 7 augustus NRT **** Hyde Park, Hoofddorp 8 t/m 14 augustus NRT **** REO, Roden 15 t/m 21 augustus NRT **** Kivo Palingtoernooi, Volendam 21 t/m 28 augustus ITF World Tennis Tour (Oldenzaal) 28 augustus t/m 4 september ITF World Tennis Tour (Haren)

25


26

Erben Wennemars “Op de vereniging ontwikkel je de pure liefde voor de sport” Als Erben Wennemars op dinsdagochtend, met de Rotterdam Marathon nog vers in de benen, het terras van TC Hattem op komt lopen, kijkt hij wat onwennig over de gravelbanen van de Gelderse vereniging. De voormalig topschaatser heeft zelden op een tennisbaan gestaan, zo geeft hij ruiterlijk toe. “Ik heb wel eens een keer getennist, maar dat is het dan ook.” Zijn aandacht wordt veel meer getrokken door de padelbanen die hij bij binnenkomst al is gepasseerd en die ook vanaf het terras goed in het zicht liggen. “Dat vind ik dus echt geweldig, vooral voor de gehele tennissport en de verenigingen. Het brengt dynamiek, het trekt een nieuw, jonger publiek naar de vereniging en het is laagdrempelig.” Want de vereniging, daar draait het om, ook daar maakt Wennemars geen geheim van. Die vereniging kan nog altijd een grote bindende factor zijn met aantrekkelijk aanbod, hét fundament onder de Nederlandse sport, als je maar bereid bent verder te kijken dan de grenzen van je eigen park en nieuwe initiatieven durft te nemen. “Stel jezelf echt open, ga de samenwerking aan en bedenk wat je voor de sport kunt betekenen.”

@ Robert Barreveld  Bert Treep


INTERVIEW

27


28

H

et zonovergoten tennispark van TC Hattem biedt een veelbelovende aanblik. Er ligt een zomer in het verschiet waarin alles weer mogelijk is, waarin mensen weer onbezorgd bij elkaar kunnen komen en toernooien en andere evenementen weer bij uitstek gelegenheden kunnen zijn om te ervaren hoe leuk tennis en padel zijn. Dat er weer volop gesport kan worden is echter niet alleen leuk, maar ook noodzaak, weet Wennemars. Want COVID-19 heet ons keihard met de neus op het feit

gedrukt hoe belangrijk sport en bewegen zijn voor onze vitaliteit en weerbaarheid. Bovendien nam de sportdeelname, zeker onder de jeugd, tijdens de lockdowns van de afgelopen twee jaar, flink af. Beweegarmoede is aan de orde van de dag, daar is wat Wennemars betreft niks aan overdreven.

Leuk en toegankelijk “Ik ben niet voor niks ambassadeur van het JOGGprogramma Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. De helft van de mensen heeft overgewicht en onder de jeugd zie je

hetzelfde probleem”, zegt de 46-jarige Dalfsenaar. “Tijdens de coronacrisis zag je dat heel veel mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis belandden, overgewicht hadden. Maar wat hebben we sindsdien in preventief opzicht gedaan, anders dan vaccineren? Niks toch? We zijn niet aan de slag gegaan met waar het echt om draait: onze leefstijl. Iets als obesitas is een normaal gevolg van de abnormale omstandigheden waarin wij leven. Wij hebben onze welvarende samenleving inmiddels zo ingericht, dat bewegen niet meer vanzelfsprekend is.


INTERVIEW

“Wij hebben onze welvarende samenleving inmiddels zo ingericht, dat bewegen niet meer vanzelfsprekend is” – Erben Wennemars

Mensen moeten heel bewust kiezen om te gaan bewegen. Maak je die keuze niet, dan word je passief, door je telefoon, door andere verleidingen, noem maar op. En dan is ongezond eten altijd makkelijk verkrijgbaar. Begrijp mij niet verkeerd, veel ontwikkelingen in onze maatschappij hebben veel positieve kanten, maar wij moeten samen zorgen dat mensen en zeker kinderen voldoende mogelijkheden krijgen om te bewegen. Dat is ook de reden dat ik de Daily Mile naar Nederland heb gehaald. Elke dag tijdens de schooldag een kwartier rennen, kinderen vinden het heel leuk. En dat is precies het idee. Je moet het toegankelijk en leuk maken.” De vereniging is bij uitstek in de positie om bewegen laagdrempelig en leuk te maken voor mensen, meent Wennemars. En met de zomer in aantocht en de coronacrisis hopelijk achter de rug, is dit voor tennis- en padelverenigingen dé tijd om mensen in beweging te brengen en te later ervaren hoe leuk tennis

en padel zijn. De tweevoudig wereldkampioen sprint snapt goed dat de tennisbond daarom de laatste jaren kortere, toegankelijke toernooiconcepten heeft geïntroduceerd, die beter aansluiten bij wat spelers willen. Het is een uitgangspunt dat hij zou adviseren aan elke vereniging die zoekt naar een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod: “Durf te beginnen bij de behoefte. Wat maakt het echt leuk? Laat ik een voorbeeld geven van mijn eigen ijsclub, Stokvisdennen in Dalfsen. Toen mijn kinderen nog klein waren, ging ik wel eens bij wedstrijden kijken op zaterdagavond. Daar kwam ik erachter dat ze de hele avond druk waren met één 100 en een 300 meter. Er was bovendien heel veel stress rond de baan. De deelnemers moesten een band om de arm, de starter moest er klaar voor staan, de tijdwaarneming gereed. En dat allemaal voor een avond waarop elk kind een keer tien en een keer twintig seconden op de baan staat. En vervolgens is het nog wachten op de uitslagen en

de ranking. Dan moet je jezelf afvragen; willen wij dit echt? Of kunnen we de avond zo inrichten dat de kinderen gewoon veel vaker het ijs op gaan. We hebben toen een model bedacht waarbij zes kinderen tegelijk de baan op gaan. Je krijgt dan geen officiële tijden, maar wel de officiële afstand en veel meer sport. De beste twee gaan steeds een niveau hoger en de laatste twee een niveau lager. Elk kind komt uiteindelijk zes keer in actie, direct erachteraan een prijsuitreiking en iedereen heeft een geweldige avond. Er is meer plezier, er zijn minder vrij-

29


30


INTERVIEW

“De kans dat je als vereniging de nieuwe Federer of Nadal gaat voortbrengen, is bijzonder klein. Dus is de vraag veel relevanter: wat heb je mensen verder te bieden?” – Erben Wennemars

willigers nodig en er is minder stress rond de baan. Vraag je de deelnemers een week later of ze dit weer willen doen, dan is het antwoord vaak ‘nee’. Ze willen toch de officiële uitslagen, de ranking. Zo zijn ze dat gewend. Dan vraagt het visie en doorzettingsvermogen om toch de nieuwe weg te blijven volgen.”

Onderdeel van de vereniging Of het nu gaat om de competitie, de clubkampioenschappen, toernooien of andere evenementen, de vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Voldoende vrijwilligers vinden is echter lang niet altijd makkelijk. “Taken opleggen werkt niet”, stelt Wennemars gedecideerd. “Bij ons op de ijsclub worden eigenlijk alle leden geleidelijk steeds meer opgenomen in de vereniging. En is hun vrijwillige inzet vanzelfsprekend. We maken leden ook eigenlijk heel snel medeverantwoordelijk voor iets. Ze zijn nooit alleen consument, maar ook onderdeel van de vereniging. Daardoor gaan leden, als bijvoorbeeld de lat in sportief opzicht te hoog ligt, ook makkelijk verder in een rol als trainer of vrijwilliger. Zo werkt een vereniging en dat besef moeten we veel meer laten landen bij mensen.” Want het potentieel aan vrijwilligers moet groot zijn, veel groter zijn dan nu vaak het geval is. “Zelf ben ik echt een vereni-

gingsman en mijn familie is dat ook. Mijn moeder is al heel lang als vrijwilliger betrokken bij de ijsclub en mijn vader is al 53 jaar bestuurslid. Hij heeft er een lintje voor gekregen en dat is leuk voor hem, maar het is natuurlijk niet goed. Ik krijg toch een wat angstig gevoel als ik straks 53 jaar de kar moet trekken bij de vereniging. Je moet dus laagdrempelig mensen blijven betrekken bij de organisatie, rouleren, taken makkelijk kunnen overdragen. Want daar gaat het vaak mis. Vrijwilligers haken af, de overgebleven vrijwilligers krijgen nog meer taken, overdragen wordt alleen maar moeilijker en hetzelfde geldt voor het vinden van nieuwe mensen.” Het mag duidelijk zijn, voor Erben Wennemars is de sportvereniging van onschatbare waarde. Voor de sport, maar ook als bindende factor in onze maatschappij en als cultuurgoed. Voor die vereniging is een toekomstbestendige koers essentieel, in een maatschappij die snel verandert en waarin de wensen en behoeften van sporters anders zijn dan twintig jaar geleden. De komende jaren gaat Wennemars zich nadrukkelijk bezighouden met de koers van verenigingen als ambassadeur van Rabo Clubsupport, het initiatief van Rabobank om verenigingen te ondersteunen. De visie van Wennemars is kraakhelder. Het voortbestaan

31


32

van sportverenigingen is van groot belang, maar dat doe je niet door je als vereniging alleen op je eigen koers te richten. Je dient je eigen belangen juist door naar het grotere belang van sport en bewegen te kijken.

Sport en vitaliteit promoten “Samenwerking!” Hij plant zijn vinger op tafel om het woord extra kracht bij te zetten. “Ik hoor hier net over padelbanen die bij de ijsclub in Deventer op het middenterrein van de ijsbaan komen. Dát is wat ik bedoel, dat vind ik fenome-

naal. Je moet beginnen bij de vraag: waarom ben ik er als vereniging? In mijn ogen ben je er om bewegen en vitaliteit te promoten en je sport zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Dat belang hebben alle verenigingen en dan moet je af van de angst dat je zelf leden gaat kwijtraken.” Wennemars haalt een recent voorbeeld van zijn eigen ijsclub aan. “In Dalfsen hebben we een tourclub. Die heeft veel oudere leden, zestigers die samen een rondje rijden. Ze hebben best veel leden, maar ze wilden

graag verjongen, dus kwamen we in contact met elkaar. Met de ijsclub besloten wij: op de maandagen gaan we samen trainen. Een groep jonge leden van ons gaat samen met leden van de tourclub rijden, zij zetten er een paar mannetjes bij voor begeleiding, wij zetten een paar trainers in. Zo hebben zij contact met jongeren en hebben wij leuke trainingen. Echter, na een jaar kwam de voorzitter van de tourclub naar mij toe om te melden dat zij de samenwerking stopten. ‘Want we hebben er geen extra leden door


INTERVIEW

“Als vereniging ben je er om bewegen en vitaliteit te promoten en je sport zo goed mogelijk op de kaart te zetten” – Erben Wennemars

gekregen’. Daar begrijp ik dus niks van. Die jonge schaatsers hebben hun eigen ambities, wellicht hebben ze nog de droom om de nieuwe Ireen Wüst of Sven Kramer te worden. Op dat moment is hun ambitie in ieder geval niet om met hun opa rond te fietsen. Maar ze worden ouder, gaan studeren, vinden

andere interesses, krijgen kinderen en komen wellicht weer in Dalfsen wonen. Dan komen ze erachter dat ze ook weer iets aan sport moeten doen. Fietsen is dan een makkelijke optie en die tourclub, die kennen ze nog. Om maar aan te geven; je zoekt elkaar op met gemeenschappelijke belangen, die groter zijn

dan de vereniging. Mij maakt het dus niet veel uit welke naam er op het wielerpak staat van de leden die maandag met de tourclub trainen. In het belang van sport en bewegen willen we dat verenigingen voortbestaan, dat is onze ambitie. Dus ben je een tourclub en wordt er gesproken over een nieuw fietspad in de gemeente, dan wil je aan tafel zitten. Als er een campagne loopt vanuit Veilig Verkeer Nederland voor goede fietsverlichting voor scholieren, dan zit je aan tafel. En wil de ijsclub iets met fietsen doen, dan

33


34

wil jij dat faciliteren. En zo geldt dat ook voor tennis- en padelverenigingen. Als je er zo inzit, dan ontstaan er vanzelf mooie samenwerkingen en komen er uiteindelijk ook weer nieuwe mensen op je vereniging, daar ben ik van overtuigd.”

Liefde voor de sport Nieuwe wensen en behoeften bij sporters, meer mensen

die willen sporten zonder het ‘klassieke’ verenigingslidmaatschap, commerciële aanbieders, Wennemars ziet de ontwikkelingen wel, maar de positie van de vereniging in onze maatschappij blijft heel belangrijk, daar is hij zeker van. Ook voor de persoonlijke vorming van mensen. “Het verenigen, de typische clubcultuur, is heel veel waard. Natuurlijk zullen veel

kinderen hier voor het eerst de baan opstappen met een beetje hoop dat ze de nieuwe Federer of Nadal zijn, maar de kans dat je als vereniging die nieuwe superster gaat voortbrengen, is bijzonder klein. Dus is de vraag veel relevanter: wat heb je mensen verder te bieden? De vereniging kan van heel grote betekenis zijn. Wat mij betreft moeten mensen op die periode


INTERVIEW

“Door de verenigingscultuur zie je dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen altijd maar goed is en leer je voor elkaar te zorgen” – Erben Wennemars

uren op de baan maken, zich snel ontwikkelen, alleen nog tegen de andere toptalenten spelen. Ik zie dat anders. Het is heel goed om voldoende tijd op de vereniging door te brengen, waar iedereen welkom is. Begrijp me goed, ik ben heus prestatief ingesteld, er moet uitdaging zijn. Toppers moeten zich naar behoren kunnen ontwikkelen en je moet het zo inrichten dat de langzaamsten de snelsten niet in de weg zitten. Maar op de vereniging ontwikkel je de pure liefde voor de sport en dat is belangrijk, dat moet diep van binnen zitten, moet je goed verankeren. Ik had het er laatst met Arjen Robben over, we hebben samen de Rotterdam Marathon gelopen. Hij gaf aan dat hij nog best lang bij de voetbalvereniging in zijn terugkijken en denken; ik heb daar eigenwaarde ontwikkeld, een netwerk gevonden, ik kan beter met tegenslagen omgaan, ik ben er een beter mens door geworden.” Als voormalig topsporter is Wennemars er bovendien zeker van dat de periode op de vereniging ook onmisbaar is voor een succesvolle sportloopbaan. “Tegenwoordig moeten talenten al op heel jonge leeftijd veel

woonplaats Bedum is gebleven voordat hij een stap omhoog maakte. Hij was altijd de beste, maar dat was geen probleem. Als het nodig was, zetten ze gewoon twee tegenstanders op hem in plaats van één. Mijn zoon heeft net een contract getekend bij de schaatsploeg van Jumbo Visma. De afgelopen jaren heb ik hem enkele keren uit jeugdselecties gehaald. Want ik vond het belangrijk dat hij de verenigingscultuur voldoende meekreeg. Daar zie je dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen altijd maar goed is en leer je voor elkaar te zorgen. Je ontwikkelt er een moreel kompas waarmee je later intuïtief de juiste keuzes maakt. En dan ben je ook uit het juiste hout gesneden voor de echte top.”

Rabo ClubSupport Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Met het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen en die de club én de buurt sterker en beter maken. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine. Meer weten? Kijk op www.rabo-clubsupport.nl.

35


36

Sporten in een gezonde omgeving Sporten is gezond, dat behoeft geen nadere toelichting. Het houdt je langer fit en vitaal en is een belangrijk preventief wapen tegen ziektes en andere lichamelijke ongemakken. Hoe waardevol dat kan zijn, heeft Covid-19 ons nog eens getoond. Dan is het ook logisch dat we allemaal kunnen sporten in een gezonde omgeving, waar ongezonde verleidingen worden beperkt. Dat is lang niet altijd makkelijk, maar tennis- en padelverenigingen gaan er wel steeds actiever mee aan de slag, zo bleek uit een recente enquête.


37


38

Kroon op het werk Friese vereniging De Vliegende Bal trots op titel Vereniging van het Jaar

S.L.T.C. De Vliegende Bal is uitgeroepen tot KNLTB Vereniging van het Jaar 2021. De familiaire club hanteert een nieuw soort organisatiemodel en plukte daar zeker in coronatijd de vruchten van. Centre Court trok naar Sneek voor een rondleiding over het opgeknapte park en werd hartelijk ontvangen door leden van het kernteam en de verenigingsondersteuner.

@ Steffan Kok  Orange Pictures


S.L.T.C. DE VLIEGENDE BAL

39


40

T

ennis- en padelvereniging De Vliegende Bal beschikt over tien gravelbanen en twee padelbanen, maar wat als eerste opvalt zijn de hockeyvelden aan de rand van het gezamenlijke parkeerterrein van sportcomplex Tinga aan de Molenkrite. En dat is niet het enige dat wordt gedeeld. De kleedkamers en toiletten zijn voor gebruik van zowel de hockeyclub als de tennisvereniging. Zelfs de kantine heeft een scheidingswand die open kan, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Daarvoor verschillen de twee verenigingen dan toch net te veel. Langs het pad richting het clubhuis staat een aantal speeltoestellen voor de kinderen. Het rode gravel aan de rechterkant ligt er strak bij. Eenmaal op het overdekte terras, gelegen op het zuidwesten, voel je direct de ontspannen sfeer die de vereniging kenmerkt. Een extra terras op het pleintje voor de twee padelkooien maakt het plaatje compleet. Hier wil je gewoon een balletje slaan. In het juryrapport van de KNLTB wordt De Vliegende Bal geroemd om zijn duidelijke visie en missie die door de hele vereniging zichtbaar is. “De verbinding die we als leden met elkaar hebben weten te maken, heeft bijgedragen aan het winnen van deze prijs. Naast natuurlijk de prachtige kantine en het park met de padelbanen. Je merkt dat de leden trots zijn op ons cluppie.” Aan het woord is Nynke van Dijk. Bij veel andere clubs zou ze de titel van voorzitter dragen, maar niet bij De Vliegende Bal. De organisatiestructuur bestaat namelijk niet uit een hiërarchisch bestuur, maar

“Kom als bestuur uit je ivoren toren en ga middenin de vereniging staan” – Nynke van Dijk (lid kernteam)

is ingedeeld met een kernteam en themagroepen. “Kom als bestuur uit je ivoren toren en ga middenin de vereniging staan. Laat de ideeën en plannen komen uit de leden. Hoe groot of klein de vereniging ook is”, is het advies van Van Dijk aan andere verenigingen.

Kernteam en themagroepen Birgitta Knol is lid van het kernteam en introduceerde een aantal jaar geleden de nieuwe structuur. “Mensen hebben het over het algemeen druk. Leden willen echt wel iets doen, maar een bestuursfunctie of zitting in een commissie kost te veel tijd en moeite. Dat schrikt af. Daarom is de organisatiestructuur bij ons anders ingericht. Wij hebben geen hiërarchisch bestuur, maar een kernteam dat de randvoorwaarden en uitgangspunten bepaalt. Je kunt het kernteam zien als een kloppend hart, met daaromheen diverse themagroepen. Zo is er bijvoorbeeld een themagroep Vrijwilligers, themagroep Jeugd, themagroep Communicatie en een themagroep Toernooien. Daarin zitten allemaal vrijwilligers die het leuk


S.L.T.C. DE VLIEGENDE BAL

vinden om met gelijkgestemden iets te doen. Elke zes weken hebben we een stand-up waar een afgevaardigde van een themagroep aanwezig is en overlegt met iemand van het kernteam. Het kernteam heeft geen voorzitter. Iedereen is gelijk. Het mooie is ook dat als iemand uit een themagroep stroomt, die plek snel kan worden ingevuld door een ander. Het is echt van, voor en door de leden.” Een belangrijk aspect van het systeem is de zichtbaarheid van de taken en de vrijwilligers. “Wij hebben een andere manier van besturen geïntroduceerd. Een van de belangrijkste dingen is dat we de kloof hebben weten te dichten tussen bestuur en leden. Het principe van, voor en door de leden houden we stevig vast. Er wordt meer rekening gehouden met de vrijwilliger die het al zo druk heeft. Dus zorgen we dat zij het leuk vinden wat ze doen en niet voor vier jaar vast zitten in een commissie. Het is de bedoeling dat iedereen korte, kleine klusjes met gelijkgestemden kan oppakken. Belangrijk is ook dat je de resultaten zichtbaar maakt. Geen grote ingewikkelde beleidsplannen, maar pragmatisch te werk gaan. Een voorbeeld is de poster met verschillende thema’s waar we nog handjes bij kunnen gebruiken. Dat maakt het zichtbaar. Hierdoor worden mensen enthousiast om te helpen.” Een belangrijke rol is weggelegd voor de Verenigingsmanager. Of zoals Arnoud Bulthuis het liever zelf noemt: Verenigingsondersteuner. Hij is de smeerolie van de vereniging die alles hoort en ziet. “Vrijwilligers zijn mensen die hard willen werken, maar die zich wel gesteund willen voelen. Zij weten bij De Vliegende Bal dat ze altijd bij mij terechtkunnen voor vragen of hulp. Ik leid met de tennisacademie een professionele organisatie en zo ondersteun ik ook de vereniging.” Bulthuis is dagelijks op het park aanwezig en is de oren en de ogen van de vereniging. Bovendien kent hij als professional ook alle tools die de KNLTB aanbiedt. “Net als in de rest van het land zat De Vliegende Bal in een dalende lijn qua ledenaantallen. De club heeft het toen aangedurfd om te investeren in padelbanen en de aankleding van het park met bijvoorbeeld een dure terrasoverkapping. Dat moet je ook maar durven in

een tijd dat het minder gaat. Maar dit heeft wel gezorgd voor een kentering.” “Terugkijkend kun je concluderen dat alles op zijn plek viel. In coronatijd hebben we buiten alles door laten gaan. Alle adviezen van de KNLTB hebben we opgevolgd. Het park is altijd opengebleven. Alle tools die de KNLTB aanreikte hebben we gebruikt, zoals KNLTB Meet & Play en de Zomer- en Winter Challenge. De tennisbond heeft echt een slag gemaakt in de tools die het de club aanlevert. Wij hebben ze allemaal gebruikt en daardoor konden wij de coronatijd aan.”

Verdubbeling jeugdleden Het ledenaantal is de afgelopen periode gestegen van vierhonderd naar bijna achthonderd. De vereniging is bovendien actief en vooruitstrevend op het gebied van jeugdtennis. Het aantal jeugdleden is verdubbeld. “Tennis is en blijft een prachtige sport. De belangstelling is nog steeds groot. Mijn advies aan andere verenigingen is; zoek samenwerking met andere clubs. De jeugd kan bij ons bijvoorbeeld zowel hier als bij het nabijgelegen LTC OMI spelen zonder twee keer lidmaatschap te hoeven betalen. Als Verenigingsondersteuner ben ik op de achtergrond beschikbaar waar nodig.” Niet alleen met andere tennisclubs is een samenwerking tot stand gekomen. De Vliegende Bal is samen met de hockey- en voetbalvereniging het ASM-project gestart. “ASM staat voor Athletic Skills Model en betekent dat kinderen twee jaar lid worden van deze stichting en niet van één vereniging. Kinderen gaan allround sporten en maken later een keuze voor een specifieke sport. Kinderen uit groep 3 en 4 trainen beurtelings bij een andere sportvereniging. Het wordt ondersteund door de gemeente en werkt fantastisch.” Als een kind vervolgens besluit lid te worden van De Vliegende Bal, wordt het met open armen en veel aandacht ontvangen. Van Dijk, die ook lid is van de themagroep Jeugd, legt uit. “Sinds drie jaar bieden we het Alles-in-1-pakket aan. Dat betekent dat de jeugd automatisch aan zes evenementen per jaar meedoet. Dat zit in het lidmaatschap. Als iemand niet kan meedoen aan een evenement, dan moet hij of zij zich afmelden. Deze aanpak

“Vrijwilligers zijn mensen die hard willen werken, maar die zich wel gesteund willen voelen” – Arnoud Bulthuis (verenigingsondersteuner) 41S.L.T.C. DE VLIEGENDE BAL

“Padel brengt reuring op het park en helpt om vergrijzing te voorkomen” – Birgitta Knol (lid kernteam)

heeft ertoe geleid dat de deelname aan jeugdevenementen is gestegen van dertig procent naar meer dan tachtig procent. De jeugdleden doen actief mee. Op deze manier leren ze elkaar ook kennen. Het aantal jeugdleden is gestegen van veertig in 2017 naar nu bijna honderd op een totaal van 780 leden.”

Twee sporten, één lidmaatschap Net als in de rest van het land is padel ook razend populair in Sneek. Sinds 2019 liggen twee padelbanen in een prachtige hoek tussen de tennisbanen. De gezellige zitjes nodigen uit en verbinden de twee balsporten op het park. De nieuwe sport heeft ook als doel om het ledenaantal op peil en jong te houden. “Padel brengt reuring op het park. Onze doelstelling was niet zozeer om nieuwe leden aan te trekken, maar om bestaande leden tussen de dertig en vijftig jaar te behouden. Deze groep dreigde namelijk uit te stromen. Padel helpt om vergrijzing te voorkomen”, aldus Knol. “Wij bieden twee sporten voor de prijs van één lidmaatschap. Je wordt lid van De Vliegende Bal omdat het hier gezellig is. Wij willen sporters verbinden en daarom maken we geen verschil tussen een lidmaatschap tennis of padel. Padellers hebben net zoveel rechten als tennissers. Gezamenlijk zijn we één club.” Van nieuwe leden wordt volgens Van Dijk wel verwacht dat ze bardiensten draaien. “Maar die zijn hier hartstikke leuk om te doen. Mensen die de bardienst vroeger afkochten, staan nu achter de bar omdat het gezellig, laagdrempelig en leuk is.

Alle hulp maken we laagdrempelig.” De Vliegende Bal; een succesvolle familievereniging die het net even anders doet en een voorbeeld is voor andere verenigingen. Knol: “Durf het anders te doen. De structuur die wij hanteren is in mijn ogen de toekomst voor elke vereniging. We krijgen ook reacties van andere verenigingen die van ons willen leren en komen kijken.” “Je moet de gebruikelijke structuur durven loslaten. Onlangs waren er twee mensen die een toernooi wilden organiseren, maar nog geen ervaring hadden. Dan ondersteunen wij hen, terwijl de initiatiefnemers het invullen met prijzen, muziek, dat soort dingen. Wij denken in mogelijkheden en kansen”, vult Verenigingsondersteuner Bulthuis het kernteamlid aan. “Een speerpunt van de club is ook om speelsterkte 8 en 9 op te vangen. Wij zijn continu bezig hen te betrekken bij de vereniging. Het grootste compliment dat we kregen is dat als men hier binnenwandelt, ze zich direct op hun plaats voelen. Het is bij De Vliegende Bal gezellig, toegankelijk en gemoedelijk. Ons motto is dan ook: ‘365 dagen buitengewoon gezellig.’ We doen namelijk alles buiten. In coronatijd was dat natuurlijk een voordeel. Het is buitengewoon gezellig en het hele jaar rond. Elke keer als we iets organiseren stellen we de vraag of het voldoet aan ons motto. Wij proberen de kalender zo in te richten dat iedereen aan bod komt.” Tennis- en padelvereniging De Vliegende Bal heeft een nieuwe manier van werken succesvol geïmplementeerd, zoveel is wel duidelijk. Met die nieuwe werkwijze en een heldere visie zijn het kernteam en de themagroepen klaar voor de toekomst. Van Dijk: “De keuze binnen de verenging is gemaakt om gezelligheid boven prestatie te plaatsen. Het gaat hier niet om welke speelsterkte op je pasje staat. We willen een gezellige en familiaire club blijven. Dat staat vast. We hoeven ook niet per se een nog groter ledenbestand. Wat we hier hebben moeten we intact zien te houden.”

43


44

SOCIAL WALL  De tenniscompetitie is in het hele land weer in volle gang! En wat is dat genieten. Van de sport natuurlijk, maar ook van de gezelligheid langs de baan. Heb je zelf mooie voorbeelden? Deel ze met de hashtag #tenniscompetitie.


SOCIAL WALL

  45


46

Toppadel, the key to success

Padel is een jonge snelgroeiende sport in Nederland. Steeds meer spelers ontdekken het dynamische en verrassende spel en het aantal padellocaties en banen stijgt hard. De KNLTB heeft als belangrijke taak om de komende jaren padel niet alleen in de breedtesport, maar ook in de topsport te laten groeien. Onze ambities zijn groot, uiteindelijk willen we als Nederland meedraaien in de top 8 op EK’s, WK’s en op langere termijn deelnemen aan de Olympische Spelen. Om dit te bereiken, moeten we doelen stellen en verschillende stappen zetten. Op dit moment zijn er nog weinig jeugdleden en maar een paar spelers die padel als fulltime sport beoefenen. Daarnaast is Nederland als padelland nog geen topsportland en kunnen de huidige topspelers zich nog niet meten met de internationale top. In

het beleidsplan Toppadel laten we zien hoe we onze ambities willen realiseren. Voor een succesvolle uitrol van dit plan is een aantal succesfactoren vastgesteld: • Het ontwikkelen van breedtesport (grote vijver en voldoende padelleraren) • Financiën (voldoende budget) • Opleidingsstructuur (van jeugd tot topspelers) • Wedstrijdkalender (nationaal en internationaal)

Een duidelijke internationale organisatiestructuur De eerste stap is al gemaakt door het beschikbaar maken van budget voor de komende jaren. Met een (internationale) toernooikalender en lerarenopleidin-

gen padel verspreid door Nederland, werken we aan de ontwikkeling van de sport in de breedte. Toppadel is inmiddels volledig geïntegreerd in de KNLTB-organisatie. De totale opleidingsstructuur voor prestatief padel in Nederland moet uiteindelijk ‘onder architectuur’ gaan ontstaan. Hierbij moeten de verschillende doelen en belangen in samenhang doorontwikkelen. Dit wordt sportinhoudelijk vastgelegd in het nog te ontwikkelen Meerjaren Ontwikkelplan Padel (MOP). Scan de QRcode en lees het volledige integrale beleidsplan voor toppadel in Nederland.


NIEUWS

MuurMasters slaat geweldig aan bij R.E.O.

BOSA-regeling, nog 40 miljoen euro beschikbaar In 2019 werd hij voor het eerst gehanteerd en ook dit jaar kunnen verenigingen er gebruik van maken: de subsidieregeling voor stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). De regeling is een stimulans voor de bouw en/of het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende sportorganisaties geldt dat er sinds 1 januari weer een totale subsidiepot van 75,5 miljoen euro beschikbaar is voor investering in sportaccommodaties. Per 1 april 2022 is er 25 miljoen euro van het totale budget van 75,5 miljoen verleend. Momenteel is er voor 10 miljoen euro aan aanvragen in behandeling. Er is voor 2022 dus nog 40 miljoen euro beschikbaar. Kom dus in actie en zorg dat je gebruik kan maken van het beschikbare budget. Goed om te weten: het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Net als vorig jaar betreft de subsidie twintig procent van de totale investering. Echter is het minimale subsidiebedrag gehalveerd naar 2.500 euro (in 2021 was dit nog 5.000 euro). De totale investering moet voor dit jaar dus minimaal 12.500 euro omvatten om voor de BOSA-regeling in aanmerking te komen. Verder geldt nog steeds dat voor duurzame investeringen en voor investeringen in toegankelijkheid van de accommodatie, tien procent extra subsidie beschikbaar is, dus dertig procent in totaal. Ook bij investeringen van deze aard is het minimale subsidiebedrag van 2.500 euro leidend. De minimale totale investering is dan 8.333 euro. Net zoals vorig jaar geldt de dertig procent ook voor: klimaatadaptie, circulariteit en veiligheidsbeleving. De aanvraag kun je doen via https://www.dus-i.nl/subsidies/. Daar vind je ook veel aanvullende informatie en voorwaarden.

Vaker spelen, meer tegen een bal slaan en dus techniek verbeteren en meer lol, het zijn zomaar enkele mogelijke positieve gevolgen van MuurMasters, de campagne vanuit de KNLTB om de bekende tennismuur in ere te herstellen. Bij Tennisvereniging R.E.O. (Roden en Omstreken) werkt het zeker zo! Tennisleraar Krijn Reinigert van Tennisschool Noordenveld, tevens instroompartner van de KNLTB, ging er actief mee aan de slag en ontketende groot enthousiasme bij de jeugd. Reinigert zag als geen ander in wat de waarde van het tennismuurtje kan zijn: toegankelijk, altijd beschikbaar, je hebt er geen tegenstander voor nodig en door lekker veel te slaan werk je aan je techniek. Hij besloot het actief in te zetten tijdens zijn training en inmiddels wil de jeugd van R.E.O. bijna niks anders meer. Ook tijdens de groepstrainingen is de muur inmiddels heel regelmatig een onderdeel. De kinderen gebruiken er vaak de padelkooi voor, ze hebben inmiddels een geheel eigen competitie bedacht waarin zij muurpunten kunnen verzamelen.

R.E.O. is een schoolvoorbeeld van hoe makkelijk de tennismuur tot veel enthousiasme en activiteit kan leiden. Op Centrecourt.nl vind je het hele verhaal van R.E.O. Daar legt Reinigert zelf uit hoe ze te werk zijn gaan en wat het hen heeft opgeleverd. De campagne van MuurMasters ging in het najaar van 2021 van start. Wil jij er met jouw vereniging ook mee aan de slag? Kijk dan op https://www. centrecourt.nl/muurmasters/

47


48

VRIJWILLIGER IN BEELD

Vrijwilliger in Beeld: Verenigingscompetitieleider Xandra Zijlmans

“Probeer er een feestje van te maken” De Voorjaarscompetitie is na een pauze van twee jaar dit seizoen teruggekeerd. De animo voor de Najaarscompetitie neemt toe en padel kent zelfs elk jaargetijde een competitiesoort. Om dit allemaal in goede banen te leiden, telt Nederland honderden Verenigingscompetitieleiders (VCL). Een daarvan is Xandra Zijlmans van TV United Service. Enthousiast staat zij voor iedereen op de club in Hellevoetsluis klaar. “Al die blije gezichten, daar krijg ik energie van.”

@ Steffan Kok  Orange Pictures

Eigenlijk gun je elke vereniging een Xandra. Vanaf het moment dat ze met tennis in aanraking kwam, heeft ze zich ingezet voor met name de jeugd van TV United Service. “Vroeger heb ik ballet, paardrijden, zwemmen en turnen gedaan. Als ik toen had geweten dat tennis zo leuk zou zijn, dan was ik eerder begonnen. Ik kom uit een varende familie en er was geen geld voor tennis. Dat was toen nog een elitesport. Op mijn 42ste ben ik begonnen met tennissen, omdat mijn zoon van destijds zes, wilde spelen. Hij is inmiddels gestopt, maar ik ben enthousiast doorgegaan. Vanaf het begin ben ik als VCL aan de slag gegaan. Dat is nu negen jaar geleden.”

“De jeugdcompetitie is echt wel mijn kindje geworden” – Xandra Zijlmans (TV United Service)


VRIJWILLIGER IN BEELD

“We zijn een hechte club, maar nieuwkomers kunnen gemakkelijk integreren” – Xandra Zijlmans (TV United Service)

All-in-lidmaatschap TV United Service is een recreatieve vereniging die in 1894 is opgericht. Het behoort daarmee tot de oudste verenigingen van ons land. “Wij zeggen vaak dat TV United Service een club is met ons, voor ons en door ons. Maar ook: met elkaar, voor elkaar en door elkaar. We zijn een hechte club, maar nieuwkomers kunnen gemakkelijk integreren. Als nieuw lid maak je eerst kennis met vrijwilliger Walter. Hij gaat met je spelen om te kijken welk niveau je hebt en bij welk groepje je past. Daarnaast leggen we het hele reilen zeilen op de club uit.” De club uit Hellevoetsluis doet met 13 teams mee aan de Voorjaarscompetitie. Daarvan zijn er acht jeugdteams. Zijlmans is voornamelijk verantwoordelijk voor de jeugd. Uit haar koker kwam het idee om elk jeugdlid automatisch in te schrijven voor de competitie en clubkampioenschappen in lijn met het idee achter Tennis Alles-in-1. Deze aanpak wierp zijn vruchten af, want van de 72 jeugdleden spelen er zeventig competitie.

“Vroeger moest je er constant achteraan om de competitieteams te vullen. Langzaamaan hebben we die cultuur proberen om te buigen en de benadering omgedraaid. Dat was niet gemakkelijk en heeft ongeveer drie jaar geduurd. We hebben nu een bijna all-in-lidmaatschap voor de jeugd met competitie en alle andere clubactiviteiten. De vereniging betaalt nu nog de competitiebijdrage voor de jeugd, maar dat gaat vanaf volgend jaar veranderen. Dan zitten deze kosten in het lidmaatschap.”

‘Enorm veel energie’ Vrijwilligers zijn de laatste jaren steeds moeilijker te vinden. Mensen hebben het druk en willen zich niet binden aan verplichtingen. Zijlmans doet het met veel plezier. “Zelf speel ik vrijdagavond competitie. Naast tennis werk ik al dertig jaar bij Farm Frites, waar ik verantwoordelijk ben voor de export. Daarnaast heb ik met mijn man ook nog drie bv’s en twee kinderen. Slapen doen we niet,

49


50

Cursus KNLTB Verenigingscompetitieleider Bij deelname aan competitie is een vereniging verplicht om ten minste één VCL met een geldig certificaat binnen de vereniging te hebben. Leden die net als Xandra Zijlmans een steentje willen bijdragen en de rol van VCL op zich willen nemen, kunnen de cursus KNLTB Verenigingscompetitieleider volgen. Tijdens de cursus leren deelnemers alles over de organisatie van de competitie, welke stappen op welk moment gezet moeten worden en met welke regels en afspraken er rekening gehouden moet worden.

haha.” Om vervolgens op serieuze toon verder te gaan. “Het lijkt alsof je veel vrije tijd opoffert, maar als je aan het einde van het jaar bekijkt hoeveel tijd je er daadwerkelijk in hebt gestoken, dan valt dat reuze mee. De teams worden ingedeeld door de tennisleraar. Die weet het niveau van de kinderen. Als de banen volstaan met jeugd, de gemaakte baanplanning klopt en je ziet al die blije gezichten, is dat helemaal leuk. Daar krijg ik enorm veel energie van.” Gevraagd naar tips voor andere Vereniging­ competitieleiders, schudt de ervaren Zijlmans er een aantal uit haar mouw. “Voor elk team heb ik een WhatsApp-groep aangemaakt waar ikzelf en de trainer in zitten. Op deze manier kun je alles in de gaten houden. Ik doe niet actief mee in die groep, maar alleen als er iets is waar ik op moet inhaken laat ik van mij horen. De teamnaam en het afdelingsnummer is de titel van elke groep.” “Een Meet & Greet voor de competitie helpt ook enorm. Kinderen kennen elkaar vaak nog niet en vinden het spannend met wie ze in een team


VRIJWILLIGER IN BEELD

zitten. Tijdens deze ontmoeting op de club kunnen de teams plannen maken wat betreft vervoer en het halen van eten en drinken.” Extra aandacht heeft ze ook voor de ouders van kinderen die competitie spelen. “Zeurende ouders moet je maar voor lief nemen. Toch benader ik ze altijd heel vrolijk. ‘Als jij het goed kan, dan moet je het gewoon overnemen. Echt supertof. Ik kan wel wat helpende handjes erbij gebruiken’, zeg ik dan met een vrolijke toon. Ouders hebben gewoon steeds minder tijd. Dan vraag ik toch of ze wat boodschapjes voor het team willen doen? Op deze manier geef ik ze het goede gevoel dat ze toch een bijdrage hebben kunnen leveren. Ik probeer er voor de kinderen echt een feestje van te maken.”

‘Jeugdcompetitie is mijn kindje’ Omdat er in Nederland zo waanzinnig veel competitie wordt gespeeld, is het voor sommigen lastig om de uitslagen online te vinden. Zijlmans geeft als tip mee om te zoeken op de achternaam van je kind. Als laatste benadrukt zij dat de optout methode, dus alle leden automatisch voor

“Alle leden automatisch voor competitie indelen, werkt uitstekend. Dat is bij hockey of voetbal ook heel gebruikelijk. Waarom dan niet bij tennis?” – Xandra Zijlmans (TV United Service)

competitie indelen, uitstekend werkt. “Dat is bij hockey of voetbal ook heel gebruikelijk. Waarom dan niet bij tennis?” Ruim negen jaar is Zijlmans al VCL en aan stoppen wil ze nog niet denken. “Natuurlijk voel ik wel een soort van verplichting om het vrijwilligerswerk voor de club te blijven doen, maar ik doe het met liefde. Het is geen dwang of straf. Zo lang ik hier kan en blijf tennissen vind ik het leuk om VCL te blijven. De jeugdcompetitie is echt wel mijn kindje geworden.”

51


52

Teteringse TV klaar voor de toekomst

In de visie van de vereniging hebben ook niet-leden een plek op het park Vroeger? Ja, toen was iedereen die een balletje wilde slaan gewoon lid van de tennisvereniging in de buurt. Later kwamen er commerciële centra, voor wie eens in de zoveel tijd een keertje met vrienden de baan op wilde. En vandaag de dag? Er is een steeds grotere groep van ongebonden tennis- en padelspelers die regelmatig spelen, zich overal thuis voelen, maar zich nergens aan willen binden. De KNLTB onderkent dat het ‘klassieke’ model van bond-vereniging-leden niet meer het enige lidmaatschapsmodel is. Leden zijn nog steeds heel belangrijk, maar de groeiende groep tennissers/padellers die ongebonden willen blijven, is niet te negeren. Daarom ook zullen verenigingen moeten nadenken over aanbod voor deze doelgroepen. Bij de Teteringse Tennis Vereniging hebben ze die stap richting een toekomstbestendig relatiemodel al gezet.

@ Door: Edward Swier


RELATIEMODEL IN DE PRAKTIJK

V

oor veranderingen heeft de club geen angst, aan ideeën en initiatieven geen gebrek bij Teteringse TV. Mede daarom neemt de vereniging deel aan een pilot van de KNLTB om nieuwe leden een gedifferentieerd lidmaatschap aan te bieden (zie kader). Kitty Iding is sinds twee jaar voorzitter van de vereniging in het noorden van de gemeente Breda. Ze schetst het profiel van een club die de laatste jaren al iets veranderd is – met een procesbegeleider vanuit de KNLTB is de gehele organisatiestructuur onder de loep genomen én aangepast – en waar nog meer veranderingen op komst zijn. Want: wie stilstaat, wordt minder relevant. En dat is wat de club in Teteringen nu net niet wil. “We hebben nu zo’n 830 leden, waaronder 100 jeugdleden. Bij onze club kan je behalve tennissen en padellen ook jeu de boules spelen. De laatste jaren zitten we in de lift. We komen van onder de 600 leden. Mede dankzij corona, mede dankzij padel groeien we.” Bovendien doet de vereniging duidelijk een aantal zaken anders dan voorheen. En dat werkt.

die veranderingen gezien en kan deze niet negeren. In het vorige nummer van Centre Court legde Robert Jan Schumacher, Directeur Dienstverlening van de KNLTB, uit hoe de bond inspeelt op de ontwikkelingen. Hij waarschuwde bovendien: “Als wij tijdig nadenken over vernieuwing en verandering, kunnen de ontwikkelingen juist kansen bieden, zeker voor verenigingen. Het hoeft geen bedreiging voor onze sporten te zijn.” Daarbij is het wel zaak dat de verenigingen dus de komende jaren niet achteroverleunen en een verdedigende houding aannemen. Op termijn dreig je dan als vereniging namelijk toch minder interessant te worden. In Teteringen hebben ze dat al onderkend. Iding: “We hebben als bestuur twee jaar geleden een visiedocument geschreven. Daarin hebben we in algemene zin iedereen opgeroepen tot meer activiteit. Het ‘mengen’ met niet-leden hoort daar ook bij.”

‘Mengen’ met niet-leden Naast de ledenadministratie met incasso’s ligt er bij de penningmeester ook nog een lijstje met gestorte bedragen van niet-leden. Zij zochten een plek om even een uurtje een balletje te slaan of een locatie om die nieuwe sport padel toch eens een keer te proberen. En huurden online een tennis- of padelbaan bij de vereniging. Vanzelfsprekend via het nieuwe zoek- en boekplatform Meet & Play. De stroom niet-leden die de afgelopen drie jaar de weg naar de Donkerstraat in Teteringen heeft gevonden, heeft Iding verrast. “Al is het maar in financieel opzicht. Het is al een aanzienlijke inkomstenbron gebleken.” Het is niet iets van de tenniswereld alleen. Er is een grote transitie gaande in de Nederlandse sport. Er is steeds meer flexibel sportaanbod, sporters vinden het vaak wel fijn dat ze ergens kunnen sporten waar ze ‘klant’ zijn en geen verplichtingen als ‘lid’ hebben. Ook de KNLTB heeft

“Zolang je als vereniging zorgt dat je relevant bent, dat je iets extra’s biedt, dan lopen je leden echt niet weg. Het is veel beter om te gaan samenwerken waar dat kan” – Kitty Iding (voorzitter Teteringse TV) 53


54

“Er wordt hier veel gebouwd, in de nieuwste wijk gaan we flyeren. Ook gaan we de vakantieparken in de buurt benaderen, en de gasten mogelijk een combinatiepakketje aanbieden” – Kitty Iding (voorzitter Teteringse TV)

Pilot lidmaatschap nieuwe leden Teteringse TV is een van de verenigingen die meedoen aan de KNLTB-pilot ‘lidmaatschap nieuwe leden’. Het afdrachtmodel van vereniging én lid naar de KNLTB verandert daarmee. Het wordt voor zowel de speler als de club duidelijker wat leden krijgen en wat het kost. Bovendien komt er meer keus. Het huidige afdrachtmodel is niet flexibel en niet eerlijk genoeg: voor elk type lid wordt dezelfde bondsafdracht betaald​en het model sluit niet goed genoeg aan op clublidmaatschappen. Kitty Iding, voorzitter van Teteringse TV: “Wij zien wel de voordelen van de nieuwe opzet. Het was tot op heden voor leden vaak onduidelijk wat ze van wie konden verwachten. De constructie met de club én de KNLTB werd niet altijd even goed begrepen.” In de pilot wordt nieuwe leden die zich aanmelden bij de vereniging nadrukkelijk aangegeven dat ze lid worden van de club én van de KNLTB, met alle voordelen van dien. Met een clublidmaatschap kan je gebruikmaken van de banen en het clubhuis en kan je meedoen aan de activiteiten op de club. Met een KNLTB-lidmaatschap krijg je een KNLTB-Ledenpas, en als je wedstrijden gaat spelen ook een speelsterkte. Bovendien krijg je toegang tot de ClubApp waarmee je clubinfo en -nieuws ontvangt en je banen kunt reserveren op jouw club. Daarnaast kan je deelnemen aan officiële toernooien en competities. Ook krijg je informatie van de KNLTB over padel en tennis, tips om je spel te verbeteren en met nog meer plezier te spelen. Iding: “Dat de KNLTB bijvoorbeeld via nieuwsbrieven informatie en tips deelt met leden is heel goed, dat is de meerwaarde van een lidmaatschap. Daar is nog niet iedereen zich bewust van en dat moet duidelijker verteld worden. Wij snappen die behoefte vanuit marketingoogpunt wel. De bond heeft op een heleboel terreinen veel expertise, het is geen gek idee om die te delen.” Nieuwe leden kunnen de keus maken uit een basispakket of een compleet pakket, met de mogelijkheid om competitie en toernooien te spelen. De relatie van de KNLTB met verenigingen en leden zal door de nieuwe aanpak duidelijker en directer worden. Spelers hebben meer flexibiliteit en krijgen meer voordelen, verenigingen ontvangen van de bond meer service en support, die nog beter aansluit bij de behoefte.

Meet & Play, baanbezetting De baanverhuur is het meest duidelijke, concrete voorbeeld van de innige band met de omgeving. “Er wordt hier veel gebouwd, een deel van de nieuwste wijk is al opgeleverd. We hebben afgesproken daar enthousiast te gaan flyeren. En we hebben ook het plan om de vakantieparken in de buurt actief te benaderen, en de gasten aldaar mogelijk een combinatiepakketje aan te bieden. Zodat ze tijdens hun weekje vakantie ook een dag, of zelfs vaker, lekker bij ons kunnen komen sporten.” De club gebruikt Meet & Play ook voor het aanbieden van startersclinics en de Zomer Challenge. Iding: “De Zomer Challenge is zeker tijdens corona een grote hit gebleken. In het eerste jaar werd ongeveer dertig procent ervan daarna lid, nu zit dat percentage al ruim boven de veertig. En we verwachten daar ook dit jaar eenzelfde resultaat mee te behalen. Gezien hetgeen we daarbij bie-


RELATIEMODEL IN DE PRAKTIJK

den, leggen wij er als vereniging in eerste instantie wel iets op toe, maar als het steeds meer leden oplevert is het een prima investering.” Bovendien: zij die niet lid worden, huren allicht nog eens een baan. Vanzelfsprekend is het verhuren van je banen een besluit dat je niet lichtzinnig moet nemen. En waarvoor je op de ALV echt een ruime meerderheid moet zien te vinden. Je moet als club bovendien ook goed nadenken of je er oneindig veel leden bij wilt, je baancapaciteit is immers vaak toch beperkt. Ook bij Teteringse TV kennen ze de schaduwkanten. Zet je ‘de sluizen’ in Meet & Play open, dan kan je weliswaar op veel inkomsten rekenen, maar dreigt het gevaar dat er voor de leden geen plek meer is. Iding: “Een flinke toename van het aantal leden heeft, zo hebben wij ook al gezien, natuurlijk ook zijn schaduwkanten. De baanbezetting is beter, natuurlijk. Maar er ontstaat dan ook direct een run op de banen op de populaire tijden. Die tijden moet je dan ook niet nog eens voor de verhuur aanbieden natuurlijk. De padelbaan is momenteel bijvoorbeeld alleen doordeweeks overdag te huur voor mensen van buitenaf.” De vereniging is van plan een tweetal extra padelbanen aan te leggen. Het is nog wachten op de vergunningen. “Als die er liggen, gaan we daar weer naar kijken. Misschien dat er dan één baan ook ’s avonds in de verhuur gaat.”

Differentiëren in lidmaatschapsvormen Ook als er vaker banen aan ‘klanten’ verhuurd worden, vindt Teteringse TV – en logisch natuurlijk – het wel belangrijk om het verenigingsgevoel vast te houden. “Ook als we vaker banen verhuren moeten we daar op letten. De gezelligheid hoort erbij. De kracht van je vereniging zit er niet alleen in dat de mensen een leuke tijd op de baan hebben, maar ook de uren erna en ervoor.” “Al moet ik toegeven”, zo zegt Iding, “dat er ook onder de nieuwkomers die lid worden een steeds grotere groep is die komt om te sporten en daarna het complex vrij vlot weer verlaat. De groep die weinig besef heeft hoe het verenigingsleven werkt, is groter aan het worden. Dat baart wel zorgen.” Het is de tendens, die ga je maar moeilijk tegen. Ook daar zul je als vereniging dus op in moeten spelen. En zo zijn er meer zaken. Waar tot voor kort alle leden in Teteringen een all-in abonnement

hadden, waarmee ze alle sporten van de vereniging ongelimiteerd mochten beoefenen, wordt nu aan een meer gedifferentieerd lidmaatschap gewerkt. Heet hangijzer daarbij is onder meer de vraag of je leden nu wel of niet kunt vragen om als vrijwilliger taken te verrichten. Van oudsher is de vrijwilliger de kurk waarop de club drijft, maar meer en meer leden willen bijvoorbeeld hun bardiensten graag afkopen. De pilot van de KNLTB voor het lidmaatschap nieuwe stijl is voor nieuwe leden. Maar ook voor bestaande leden zullen er wijzigingen komen. Iding: “We kijken naar een aanpassing van onze lidmaatschapsvormen. Dat is weliswaar nog niet naar buiten gebracht, en moet nog met de leden worden afgestemd, maar we gaan waarschijnlijk wel meer differentiëren. Daarbij zullen we bijvoorbeeld, en we horen dat geluid van veel meer verenigingen, moeten kijken hoe we het al dan niet uitvoeren van bardiensten in het lidmaatschap inpassen. Daar is veel over te doen. Steeds meer mensen willen die diensten afkopen. Daarom moeten we er echt goed naar kijken, inventariseren wat de mogelijkheden zijn. De vraag is natuurlijk wel of je dat als vereniging moet willen, dat er lidmaatschappen zijn waarbij mensen opgeven dat ze absoluut niet als vrijwilliger willen worden ingezet. Moet je daar dan een boete op zetten, of juist een premie geven aan de mensen die wel wat doen? We zijn van plan om een drietal modellen te gaan toetsen, toe te werken naar nieuwe lidmaatschapsvormen. Dat we het beheer van de kantine niet uit willen besteden, staat in ieder geval vast.”

“We denken ook aan workshops door leden. Niet alleen over hobby’s. Als een accountant anderen beter wil leren boekhouden, dan moet je daar als vereniging de ruimte voor geven. Het is zonde om ons paviljoen niet te benutten voor dergelijke zaken” – Kitty Iding (voorzitter Teteringse TV) 55RELATIEMODEL IN DE PRAKTIJK

“Gezelligheid hoort erbij. De kracht van je vereniging zit er niet alleen in dat de mensen een leuke tijd op de baan hebben, maar ook de uren erna en ervoor” – Kitty Iding (voorzitter Teteringse TV)

Kruisbestuiving Iding en haar medebestuurders hebben in het visiedocument dat de vereniging heeft omarmd, sowieso opgenomen dat commissies veel meer autonomie krijgen. Dat werkt stimulerend, is gebleken. Als voor alles met iedereen moet worden overlegd, gebeurt er niets. Het is beter dat een groepje de verantwoordelijkheid krijgt en neemt en bijvoorbeeld toernooien organiseert. Of aanbod voor nieuw leden creëert. “Op de laatste ALV hebben we unaniem afgesproken dat er veel meer autonome commissies komen. Heb je als commissie zin om iets te organiseren, dan kan dat. Dan lever je een plannetje in, vraag je bij het bestuur een budget en kan je aan de slag, tenzij het natuurlijk een plan is dat niet binnen de visie van de club valt. We merken dat deze aanpak veel enthousiasme meebrengt, de commissieleden zijn gemotiveerder, positiever.” Dankzij de uitgeschreven visie is Teteringse TV beter op de toekomst voorbereid. Iding: “We hebben een stip aan de horizon en weten waar we naar toe willen. We zijn natuurlijk toch een omnisportvereniging, met jeu de boules. Dat is geen racketsport, dus goede kans dat we daar ook onze naam voor gaan aanpassen. Wij vinden het vooral belangrijk om met elkaar te bewegen en plezier te hebben. En willen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen meegenieten. We zoeken daarom ook contact met de hockey- en voetbalvereniging in de buurt, overwegen om een strippenkaart in het leven te roepen voor bijvoorbeeld de mensen hier uit het dorp Teteringen. Zodat ze de verschillende sporten kunnen uitproberen. Zo’n kruisbestuiving is een waardevol iets.”

Samenwerking De club heeft dankzij alle inspanningen niet de angst overbodig te worden. “En we hebben dan ook niet zoveel schrik voor de commerciële centra. Er zijn genoeg leden die ’s winters, als blijkt dat je bij ons de baan niet op kan, elders een indoorbaan huren. Zolang je als vereniging zorgt dat je relevant bent, dat je iets extra’s biedt, dan lopen je leden echt niet weg. Het is veel beter om te gaan samenwerken waar dat kan.” Als het gaat om relevant zijn, denkt Iding trouwens niet alleen aan sportieve of ontspannende activiteiten bij de club. Er mag ook verdieping zijn. “Zo overwegen we om leden die ergens goed in zijn een workshop te laten verzorgen. Nee, dat hoeft niet alleen over hobby’s te gaan. Als een accountant er een goed gevoel bij heeft om anderen beter te leren boekhouden, dan moet je daar als vereniging de ruimte voor geven. Het is zonde om ons paviljoen niet te benutten voor dergelijke zaken.”

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen • Steeds meer sporters maken gebruik van een flexibel, al dan niet commercieel sportaanbod op een plaats en tijd die zij zelf willen. • Sporters zijn steeds vaker liever ‘klant’, willen minder verplichtingen als ‘lid’ aangaan. • Het aantal verenigingsvrijwilligers neemt langzaam af. De dienstverlening vanuit de KNLTB is steeds meer gericht op professionele ondersteuning en ontzorging, om zo de afhankelijkheid van vrijwilligers te verkleinen. • Digitale toepassingen zorgen ervoor dat in de groeiende behoefte wordt voorzien om via nieuwe technologieën zelf sportmomenten te plannen en te boeken. • Het past niet meer bij deze tijd om de rol van monopolist op het gebied van tennis in Nederland te claimen. De KNLTB bedient en verbindt nu alle belanghebbenden in tennis en padel: verenigingen, leden, ongebonden sporters, leraren en ook de zelfstandige tennis- en padelcentra. • Verenigingen zijn nog altijd cruciaal. Alleen met het grote, fijnmazige netwerk van verenigingen, die voornamelijk door vrijwilligers worden bestuurd, zijn tennis en padel voor vrijwel iedereen toegankelijk en betaalbaar. • Mensen die in verenigingsverband tennissen en padellen, blijven over het algemeen langer en met meer plezier sporten. Verenigingen gaan de vruchten plukken als zij zich ook openstellen voor ongebonden sporters.

57


58


LERARENTEKORT

Tennisleraar gezocht!

Grote vraag naar tennisleraren, hoe kunnen we daar samen aan voldoen? Met een groei tot ruim boven de 600.000 KNLTB-leden en meer dan 30.000 inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie in tennis en padel, lopen de tennisparken weer vol in 2022. De vraag naar tennisleraren is dan ook groot. Veel verenigingen hebben moeite om hun leden goed te kunnen bedienen. We vroegen accountmanagers Christian Bessembinders en Gijs Peelen wat de KNLTB hierin doet, op welke manier zij verenigingen helpen om het tekort aan leraren op te vangen en op welke manier verenigingen zelf mensen kunnen interesseren om de opleiding tot tennisleraar te volgen.

@ Door: Leo Aquina

Vraag overtreft aanbod Het opleiden van nieuwe leraren lijkt de meest voor de hand liggende oplossing om iets aan het tekort te doen. De opleiding is en blijft nu eenmaal de basis om uiteindelijk voldoende gelicenseerde leraren op de baan te hebben. De KNLTB investeerde daarom – en met succes – in een promotiecampagne voor leraren. “In de afgelopen drie jaar kwamen we tot 125 tot 150 opgeleide leraren per jaar, waar dat aantal eerder tussen de 50 en de 75 lag”, aldus accountmanager Gijs Peelen. “We zien echter ook dat niet al die nieuwe leraren fulltime op de baan staan. Een nieuwe generatie leraren heeft een duidelijke behoefte aan flexibiliteit, aan combinatie van het leraarschap met andere bezigheden.” De bond investeerde de laatste jaren ook in de kwaliteit van de opleiding. In 2021 werd de A-opleiding in pilotvorm voor het eerst op een andere, meer toekomstbestendige manier aange-

boden, gebaseerd op het zogenoemde hybride leren. “Studenten kunnen de theorie via een online platform op eigen tempo tot zich nemen, met ondersteuning van een leercoach. Praktijkdagen vormen nog steeds de kern van de opleiding, het draait uiteindelijk om de praktijk, maar deze dagen kunnen met specifieke opdrachten wel online worden voorbereid. De leraren-in-opleiding kunnen bovendien vanaf de eerste cursusdag de baan op met een S-licentie en zo kennis en vaardigheden direct toepassen in de praktijk.” Hoe goed de opleiding ook verloopt, het duurt even voordat die leraren hun diploma hebben en aan de slag kunnen. Daarmee is de eerste nood nog niet gelenigd. “We zien in alle regio’s groei bij alle verenigingen en ook het aantal afgenomen lessen groeit”, vertelt Peelens collega Christian Bessembinders, accountmanager in de regio Groningen en Friesland. “De druk op de tennisscholen neemt 59


60

“De druk op de tennisscholen neemt enorm toe. Vooral kleinere verenigingen hebben vaak geen leraren om nieuwe leden lessen aan te kunnen bieden” – Christian Bessembinders

of dat ervoor wordt gekozen een groep om de week les te geven. Op die manier kun je toch veel mensen bedienen.” Het benaderen van oud-leraren is een andere mogelijkheid om op korte termijn toch nog lesuren beschikbaar te maken. Bessembinders: “Als bond hebben we alle leraren in beeld, ook de mensen die om wat voor reden dan ook hun licentie hebben laten verlopen. Zij hebben de mogelijkheid met een T-licentie terug te keren in het vak door bijscholingen te volgen. Het aanbod hiervan is divers en meer regionaal en digitaal dan eerder, dus laagdrempelig. Als verenigingen mensen in beeld hebben die tot voor kort hebben lesgegeven, kan dat best een optie zijn om snel lesuren in te vullen.”

Kwaliteit

enorm toe. Je ziet zowel bij grote als bij kleinere verenigingen problemen. Vooral kleinere verenigingen hebben vaak geen leraren om nieuwe leden lessen aan te kunnen bieden.” Peelen ziet hetzelfde beeld in de regio Rotterdam en Den Haag: “Ik heb zelf ook mijn licentie als leraar en ik zie het bijvoorbeeld in een Facebookgroep met tennisleraren. De vraag is enorm. Verenigingen moeten soms nee verkopen aan nieuwe leden, maar dat wil je natuurlijk niet.”

Zowel Bessembinders als Peelen ziet dat tennisverenigingen in nood ook gebruikmaken van ongelicenseerde leraren en dat heeft niet hun voorkeur. Peelen: “We zien leraren zonder licentie de baan opgaan. Dat gebeurde met name tijdens de lockdowns, toen de vraag enorm toenam. Dat is toch echt niet de bedoeling. Ik hoor ook feedback vanuit andere leraren. Het niveau van ongelicenseerde leraren is meestal echt niet hoog genoeg, dus dat is niet wenselijk.” Bessembinders sluit zich daarbij aan: “Niet iedereen kan zomaar leraar worden. Het is een vak, we gaan uit van een bepaalde kwaliteit. De tennisleraar is een professionele kracht en die verdient daar ook een mooi uurtarief mee. Als sport zijn wij daar ook uniek in. In geen andere sport geven zoveel beroepsprofessionals training.” Toch is het gebruikmaken van actieve en enthousiaste vrijwilligers om de lescapaciteit te vergroten, best een optie. Peelen: “Er zijn bij veel verenigingen genoeg jongere spelers die heel betrokken zijn bij de club en graag een bijdrage leveren. Die kun je inzetten om te assisteren bij lessen en je kunt ze daarmee ook enthousiast maken voor het vak. Daar liggen voor verenigingen goede kansen. Betrek de jeugd bij lessen voor de allerkleinsten. Vaak is dat een opstapje naar meer. Er zijn genoeg jonge mensen tussen de 18 en 29 die het leuk vinden om parttime tennisles te geven.”

Acute oplossingen

Voorspeeldagen en opleidingen

Verenigingen willen dat inderdaad koste wat het kost voorkomen en zoeken daarom naar creatieve oplossingen. Peelen: “Je ziet bijvoorbeeld wel dat er in grotere groepen les wordt gegeven, dat leraren op meer dan één baan mensen lesgeven

Om de kwaliteit van de tennislessen te borgen, zal die jeugd uiteindelijk moeten doorstromen naar de opleiding tot tennisleraar. Die opleiding duurt 30 weken. Tussen 26 maart en 15 mei zijn de voorspeeldagen voor de opleidingen van 2022-2023.


LERARENTEKORT

Die vinden plaats op steeds meer locaties in het land. Deze nieuwe leraren zijn dus op zijn vroegst volgend jaar beschikbaar. Het lost de acute problemen niet op, maar ook op de langere termijn is er een grotere vraag naar leraren dan er momenteel beschikbaar is. Opleiden is dus hard nodig. “Maar ook de visie van de vereniging is essentieel, daar helpen wij bij”, zegt Bessembinders. “Als je alleen reageert op bepaalde ontwikkelingen en behoeften, ben je altijd te laat. Verenigingen moeten ook proactief naar het volgende seizoen kijken en misschien wel verder. Wat willen ze zelf aanbieden? Hoever willen ze gaan, wat is daarvoor nodig en wat zijn hun grenzen? Zo’n visie maakt je veel sterker voor de toekomst.” Verder is het natuurlijk voor verenigingen zaak de voorspeeldagen te promoten. “Verenigingen moeten het natuurlijk kenbaar maken via al hun communicatiekanalen”, aldus Bessembinders. ”In principe kan iedere speler van niveau 6 of hoger zich aanmelden. Natuurlijk helpt het altijd om mensen aan te spreken van wie je denkt dat het aantrekkelijk voor ze is. We leggen als bond ook contacten met scholen om het vak van tennisleraar onder de aandacht te brengen, maar in eerste instantie ligt de doelgroep natuurlijk bij de verenigingen.”

een goede dienstbetrekking bij een tennisschool of vereniging, inclusief pensioenopbouw. Wel moet je ervoor waken dat je leraren overbelast. Ik hoor verenigingen wel eens trots praten over enthousiaste leraren die in de zomer 50-60 uur per week op de baan staan. Dat hou je geen tien jaar vol. Als je toch al een lerarentekort hebt, moet je zuinig zijn op de mensen die je hebt. Zorg ervoor dat mensen naast de podiumuren (de momenten dat een leraar daadwerkelijk op de baan staat om les te geven) ook ruimte heeft voor taken eromheen zoals wedstrijdbezoek. Je moet als vereniging oog hebben voor de langere termijn.”

Padel Behalve aan tennisleraren is er ook een nijpend tekort aan padelleraren. Vaak wordt het gecombineerd, maar het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Een leraar kan immers niet tegelijk op de padel- en de tennisbaan staan. “Als tennisleraar kun je een verkorte padelopleiding doen, waarin je het didactische deel en het deel waarin je leert hoe je met bondszaken omgaat overslaat, omdat je dat al in de tennisopleiding hebt gehad”, vertelt Bessembinders. Het tekort aan padelleraren lijkt op dit moment minder nijpend. Peelen: “Padelleraren werken met kortere cycli. Bij tennis meld je je van oudsher aan voor het zomerseizoen van 18 weken en na de zomer opnieuw voor een langere periode. Bij padel is het vaak eerst vijf lessen proberen en daarna gaan mensen al snel zelf verder.”

Plezier Zowel voor padel- als voor tennisleraren is plezier de basis. Als gelicenseerd tennisleraar is Peelen enthousiast over zijn vak: “Het is hartstikke leuk hiermee je geld te verdienen. Je moet de randvoorwaarden goed vormgeven. Als zzp’er of in

“Betrek de jeugd bij lessen voor de allerkleinsten. Vaak is dat een opstapje naar meer. Er zijn genoeg jonge mensen tussen de 18 en 29 die het leuk vinden om parttime tennisles te geven” – Gijs Peelen

61


62

Doe je club een Klasse Kantine cadeau

Een fijne, sfeervolle kantine of horecagelegenheid maakt de tennisclub tot een plek waar leden zich thuis voelen en waar ze graag hun tijd doorbrengen. Sportieve prestaties worden hier onder het genot van een lekker drankje of hapje aangevuld met sociale momenten die het clubgevoel versterken. Bij veel clubs zal het draaien van de kantine niet probleemloos verlopen of de aandacht kunnen krijgen die het verdient. Al is het alleen maar door de druk die op vrijwilligers staat. Klasse Kantine is een concept voor kantine en clubhuis dat hierop inspeelt. “Als wij ons bij verenigingen voorstellen, komen we eigenlijk een cadeautje brengen”, aldus Jan-Willem Bakker van Klasse Kantine.

@ Kim Michielsen  Orange Pictures.


PARTNER IN BEELD

Wat is het? “Klasse Kantine is een concept waarbij je aan de ene kant vele malen gunstiger inkoopt, maar vooral ook de mogelijkheid hebt om je kantine beter, leuker, lekkerder, gezelliger en gezonder te maken. En dan vooral met niet te veel inspanning. Het concept is zo dat je heel leuke dingen tevoorschijn kunt toveren zonder dat horeca-ervaring nodig is. We bieden een menukaart met kwalitatief goede producten tegen super schappelijke prijzen. Clubs staan er vrij in wat ze hiervan willen afnemen. Het kan variëren van een heel lekkere tosti tot aan complete plate service of buffetten voor feesten en toernooien. Onze groothandel heeft vijf koks in dienst die de producten bedenken en voorbereiden. Daarachter zit een groep met honderd ervaren restaurants. Vrijwilligers hoeven in feite alleen het knopje van de oven of magnetron in te drukken. Het wordt zo toegankelijk aangeboden dat zelfs een vereniging met alleen vrijwilligers het kan.”

Wat zijn de voordelen? “Je kantine krijgt een ware kwaliteitsinjectie. De gunstige inkoop is natuurlijk van toegevoegde waarde. Een club bespaart al snel minstens 5.000 euro per jaar en dat zien we bij sommige verenigingen oplopen tot wel 30.000 euro. Bovendien slaat het concept zo goed aan dat de omzet ook al snel met twintig tot dertig procent oploopt. De kantine wordt gezelliger en sfeervoller en dat houdt leden langer vast of trekt ze aan. Maar een heel groot pluspunt voor verenigingen is dat ze volledig ontzorgd worden. Zo wordt bijvoorbeeld een no-waste beleid nagestreefd. Clubs hoeven geen grote hoeveelheden af te nemen en alles kan vacuüm verpakt, portion packed en geschikt om – opnieuw – in te vriezen afgenomen worden.”

Hoe werkt het? “We helpen verenigingen om het concept uit te rollen binnen hun kantine. We beginnen met een scan van wat ze nu aanbieden en dan volgt meestal een stappenplan op hun eigen tempo. Je wordt lid voor 60 euro per maand. Daarmee heb je als club toegang tot alle inkoop- en uitrolmogelijkheden. Je hebt geen enkele verplichting, dus je lokale leverancier of sponsor kun je binnen het concept gewoon behouden.”

“We kunnen nu topproducten bieden voor een scherpe verenigingsprijs” – Michael Jongste (TC Nieuwerkerk)

Wat vinden clubs ervan? Met de horecagelegenheid van TC Nieuwerkerk, de Leconte Lounge, stond Michael Jongste mede aan de wieg van het uitrollen van Klasse Kantine. Hij is enthousiast. “We wilden de sfeer op het tennispark een boost geven. Dat is gelukt met Klasse Kantine. We kunnen nu topproducten bieden voor een scherpe verenigingsprijs. Alles ziet er perfect uit qua presentatie en we kunnen profiteren van de contacten van Klasse Kantine, ook bij de inkoop van keukenapparatuur. Zonder een kok in huis te hoeven hebben, kun je goede maaltijden bieden. We zijn ook erg te spreken over de service, je kunt altijd een snelle reactie verwachten op een belletje of mailtje. Bovendien worden wij en onze vrijwilligers volledig ontzorgd. We hebben geen kantine meer, maar gewoon een leuke en betaalbare horecagelegenheid.” “Daar zijn wij dan weer super blij mee en trots op”, reageert JanWillem.

Meer informatie? Wil jouw vereniging meer informatie of direct aan de slag met Klasse Kantine? Ga naar www.klassekantine.nl en neem contact op, of stuur direct een mail aan info@klassekantine.nl.

63


64

De digitale ledenpas: wat betekent het voor jouw vereniging? Ieder lid van een bij de KNLTB aangesloten vereniging ontvangt de KNLTB ledenpas. De huidige fysieke ledenpas met magneetstrip is echter verouderd. In 2021 is daarom een digitale ledenpas gerealiseerd. Dat is duurzamer, flexibeler om aanpassingen in te maken en het proces van aanmelden gaat veel sneller; nieuwe leden kunnen na aanmelding door de Ledenadministrateur gelijk de ClubApp installeren met hun ledenpas en gebruiken. De digitale pas is inmiddels voor alle leden beschikbaar in de ClubApp. De huidige fysieke pas kan daarnaast – in ieder geval – nog gebruikt worden tot en met 2022. Hierdoor is er ruim de tijd voor gewenning en om eventuele aanpassingen door te voeren. Want de overstap heeft voor een aantal toepassingen van de ledenpas consequenties:

Identificatie • De digitale pas is zichtbaar in de ClubApps van KNLTB.Club en AllUnited en verschijnt in de KNLTB Match App. Hierdoor kan de pas ingezet worden als identificatiemiddel bij bijvoorbeeld een competitiewedstrijd of toernooi.

Afhangen • Het afhangen van banen kan momenteel op een aantal manieren: Via

de ClubApp, via het digitale afhangbord of via een traditioneel afhangbord. In het online reserveren van de banen via de ClubApp ziet de KNLTB de toekomst. • Bij een aantal verenigingen kunnen leden (een deel van de) banen alleen reserveren als ze daadwerkelijk op het park zijn. Ook is het bij sommige verenigingen nodig een online reservering op het fysieke afhangbord te bevestigen. Dit kan binnenkort ook met de digitale ledenpas, een functie met QR-code wordt hiervoor ontwikkeld. Met een ‘scanfunctie’ in de ClubApps, zeer waarschijnlijk beschikbaar vanaf 1 juni, kan de QR-code gescand worden, waarna het afhangproces (in de app) start en/of de reservering bevestigd kan worden. • Voor verenigingen met een traditioneel (offline) afhangbord is het mogelijk om vanuit het ledenadministratiesysteem KNLTB.Club of AllUnited de pas te printen op een plastic pas of papier.

Betalen • Een deel van de verenigingen maakt gebruik van een kassasysteem waarbij er een saldo op de ledenpas gezet wordt. Daar kan vervolgens mee betaald worden in het clubhuis. We hebben de leveranciers van de

kassasystemen gevraagd deze functionaliteit ook in de digitale pas op te nemen. Verdere concrete informatie is te verkrijgen via de leverancier van het kassasysteem. Natuurlijk is ook gebruik te maken van toepassingen als betaling met pin/contactloos of Apple/Google Pay.

Toegangscontrole • De toegang tot het park kan ook geregeld zijn via de KNLTB-ledenpas. Met de invoering van de digitale pas is straks een andere toepassing nodig, zoals bijvoorbeeld een PIN-code bij het toegangspunt. De pincode kan via de ClubApp opgevraagd worden. Hoe dat in de praktijk werkt en welke opties er dan feitelijk zijn om mensen toegang tot het park te verlenen, vind je op https://www.centrecourt. nl/alles-voor-verenigingen/digitale-ledenpas/. Daar staat ook stap voor stap beschreven hoe je te werk gaat om de andere aanpassingen te doen op een manier die voor jouw vereniging het beste werkt. Houd deze pagina ook vooral in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent de digitale ledenpas. Bij specifieke vragen kun je ook contact opnemen met je Accountmanager.66

column

In de praktijk Deze weken ben ik met al onze tien accountmanagers een dag op pad om verenigingen te bezoeken. Van Haarlem tot Simpelveld en van Groningen tot Stolwijk, niets leukers dan dat! Ik kom regelmatig en graag bij verenigingen om te zien hoe het gaat, hoe we ze kunnen helpen en of wat we denken dat nodig is ook daadwerkelijk helpt. Wat valt me op? Ik deel graag wat bevindingen met jullie. Het gaat goed met onze verenigingen. De afgelopen twee jaar waren lastig, want door de coronamaatregelen zijn veel kantine-inkomsten uitgebleven. Maar gelukkig zien we bij de meeste verenigingen dat deze meer dan gecompenseerd zijn door de vele nieuwe leden. Gemiddeld hebben tennisverenigingen tien procent ledengroei gehad, de tennisverenigingen met padel zelfs twintig procent. De enorme toename van het aantal leden geeft bij veel verenigingen wel een uitdaging als het gaat om trainingen. Want het is best moeilijk voldoende gekwalificeerde leraren te vinden. Ook mooi om te zien is dat de adoptie van alle digitale ‘tools’ bij verenigingen een enorme vlucht heeft genomen. Uiteraard digitaal afhangen, maar ook de KNLTB Match app om flexibel wedstrijdjes te spelen en Meet & Play voor baanreserveringen en activiteiten om kennis te maken met tennis of padel. Helemaal van deze tijd! Ook voor de jeugd, want niets is handiger dan op je telefoon met de Match app wedstrijdjes spelen. Een aantal verenigingen had dat goed opgepakt en zag daardoor veel jeugdleden vaker naar de club komen. Voldoende vrijwilligers is en blijft wel een probleem hoor ik ook tijdens mijn bezoeken. Ons advies daarbij is om mensen te vragen om losse activiteiten te organiseren in plaats van in een commissie plaats te nemen. Deze activiteiten zijn van korte duur en hebben een kop en een staart. De ervaring leert dat daar echt wel leden voor te vinden zijn. Een andere mogelijkheid is om competitieteams te vragen iets te organiseren in ruil voor kwijtschelding van de competitiebijdrage. Doe er je voordeel mee 😉. Wat ik me tijdens deze bezoeken ook realiseer, is in hoeveel verschillende dossiers onze accountmanagers thuis zijn. Of het nou gaat om programma’s voor jeugd, advies over subsidies, ledenbehoud en -werving, padel, et cetera. Petje af voor ze. Niet voor niets waarderen verenigingen ons met een hoger cijfer naarmate ze meer contact hebben gehad met een van onze accountmanagers. Kortom, de verenigingen staan er goed voor, de competitie is in volle gang, de parken liggen er mooi bij. Dat houden we natuurlijk graag zo en daar helpen we bij waar nodig. Op centrecourt.nl vind je veel praktische info en onze accountmanagers staan voor je klaar.

Erik Poel Algemeen Directeur KNLTB

“Mooi om te zien dat de adoptie van alle digitale ‘tools’ bij verenigingen een enorme vlucht heeft genomen”


Verzeker je tennisvereniging met de KNLTB Verenigingspolis Maak kennis met M De scherpste prijs met een uitgebreide dekking

onze adviseur

inclusief lichtmasten, reclameborden, zonnepanelen

Voor een vrijblijvende offerte

en padelbanen

ga je naar

M Een deskundige contactpersoon die begrijpt hoe tennisverenigingen werken

M Maatwerkoplossingen voor afwijkende situaties bij

www.vlc-partners.nl/knltb of neem contact op met Waldo Imthorn via (073) 692 62 14

jouw club

M Nederlandse verzekeraars met Nederlandse voorwaarden De KNLTB Verenigingspolis is een product van

VLC-PARTNERS.NL/KNLTB

VLC & Partners in samenwerking met de KNLTB.


OFFICIAL SUPPLIER

TENNISDIRECT ALS PARTNER VAN JULLIE TOERNOOI! DE VOORDELEN GRATIS kortingsvouchers en give-aways

GRATIS Björn Borg Caps

GRATIS ABN AMRO WTT kaarten

GRATIS Dunlop shirts

GRATIS handdoeken voor alle nummers 1

Aanschaf waardebonnen voor alle finalisten met 20% korting

Neem contact op via carlo@tennisdirect.nl of ga naar www.tennisdirect.nl/club/toernooisponsoring