__MAIN_TEXT__

Page 1

LÆG MOBILEN VÆK: Uden pauser bliver hjernen slidt BARE ET MENNESKE: Vi behøver ikke at være perfekte TÆND LYS: Læs vinderdigtet om at blive menneske

tørst SOMMER 2019 ET MAGASIN UDGIVET AF

Tema: Bliv menneske

Sigurd Barrett:

Det er godt at tage en værdidebat med sig selv


Ansvarlig udgiver: Areopagos Peter Bangs Vej 5B 2000 Frederiksberg info@areopagos.dk Redaktør: Merete Riis Jensen mrj@areopagos.dk Grafisk produktion: Glyf Grafik

LEDER

En mærkelig sætning DET ER JO EGENTLIG en mærkelig sætning: Bliv menneske. For hvordan kan vi blive noget, vi allerede er? Tanken bag sætningen er, at vi jo ikke er ”færdige” som mennesker, når vi ligger i vuggen og pludrer. Der venter et helt liv, hvor vi kan udvikle os som mennesker. Vi har mulighed for at træffe gode valg, opsøge inspirerende input, elske vores næste, søge Gud, udvide vores horisont – og være åbne i stedet for fordømmende overfor de ting, vi ikke forstår.

For livet er en rejse, og selvom vi i virkeligheden har ret begrænset kontrol over ruten, så har vi i hvert fald stor mulighed for selv at påvirke, hvordan vi ønsker at være som mennesker, og hvordan vi vil behandle andre. For mig personligt har dét at blive menneske blandt andet handlet om at forstå, hvor vigtige nuancer er. For 15 år siden havde jeg en dømmende holdning i forhold til rigtig mange menneskers livsvalg, men i løbet af årene har mine sort-hvide briller heldigvis skiftet farve, og jeg har forstået, at nuancer faktisk er de vigtigste ”farver” på paletten.

Forsidebillede: Miriam Dalsgaard / Ritzau Scanpix Trykt af: Specialtrykkeriet Arco A/S på Amber Graphic FSC Mixed Credit

Jeg tror, at det er vigtigt, at vi jævnligt kaster et kritisk blik på os selv, vores værdier og vores opførsel. Men det er også vigtigt, at vi ikke har nogen illusion om, at vi skal blive perfekte, for det er ikke meningen. Vi er trods alt bare mennesker, og det må vi også huske at tilgive os selv for. Det gør Gud heldigvis også. Merete Riis Jensen, redaktør af Tørst

Del med andre

Du kan støtte Tørst via MobilePay på 943349. Mange tak for din gave - stor såvel som lille!

YK

2 tørst SOMMER 2019

SA

61

TR

8

Læs mere på areopagos.dk

1 G N R . 54

-

Foto: Unsplash.com

Areopagos er en kristen dialogorganisation, som arbejder i Danmark, Norge og Kina. Vores arbejdsområder er religionsdialog, trospraksis og diakoni.

Er du glad for at læse Tørst? I så fald håber vi, at du har lyst til at hjælpe endnu flere med at komme til at læse magasinet, for selvom Tørst er gratis for dig at modtage, er det jo langt fra gratis at fremstille. Så vi bliver meget glade for enhver økonomisk gave, som kan hjælpe endnu flere med at få glæde af Tørst!


PAUSE: Vi har brug for at holde pauser, hvor vi bare er, siger psykoterapeut Eva Zelander.

16

Foto: Unsplash.com

» Et menneske har uendelig værdi, er skabt og villet af Gud, har en mening for sit liv og en grund til at være her « Lars Mollerup-Degn, side 12

SOMMER 2019 FÅ GRATIS abonnement på

tørst. areopagos. dk

4 RIGERE LIV: Brugbare input til din hverdag ............................................................................................................................... 10 GLEM MOBILEN: Sæt dig på en bænk og lav ingenting ....................................................................................................... 16 FRIHED: På Home of Grace får unge handicappede ny livslyst ....................................................................................... 22 LYS FOR ANDRE: Ida vandt digtkonkurrencen ......................................................................................................................... 26 SIGURD BARRETT: Vi må øve os i at være taknemlige ..........................................................................................................

tørst SOMMER 2019 3


Man skal kunne se sig

4 tørst SOMMER 2019


selv i spejlet Sigurd Barrett mener, at vi har et ansvar for at blive den bedst mulige version af os selv, både for vores egen og for andres skyld TEKST MERETE RIIS JENSEN

:

FOTO THOMAS TOLSTRUP, CLAUS BECH, CELINA DAHL OG MARTIN DAM KRISTENSEN / SCANPIX

Så snart man åbner havelågen ind til Sigurd Barrets have, kommer den hvide labrador Laika luntende imod en. Nogen vagthund er den ikke, tværtimod finder den med det samme en pind og er klar til at lege med den nye gæst. I dag får den dog ikke sit ønske opfyldt, da Sigurd Barrett i samme øjeblik dukker op i døren og byder indenfor i det charmerende, sortmalede Valbybjælkehus med græs på taget. Han er klar til at fortælle om, hvad det betyder for ham at ”blive menneske”, og apropos den legeglade labrador så starter han i dyrenes verden. ”Jeg tænker, at det at blive menneske handler om at komme i kontakt med den kerne og det etiske grundsæt, vi alle sammen har, som adskiller os fra dyrene. Det handler om at kunne mærke sig selv, at kunne mærke andre og at kunne mærke, hvad der er godt og ondt. Og om at kunne agere godt i denne verden og i samspillet med andre mennesker,” siger han. SKRIV UNDER. Sigurd Barrett mener, at det er noget, som vi har brug for at lære – og for at øve os i – gennem hele livet. ”Man kan sige, at vi jo fødes som små egoister. Som udgangspunkt er man som menneske ret navlebeskuende, for vores primære tanke er at sørge for os selv og vores familie, før vi tænker på naboen,” siger han. ”Så der er en masse instinkter i os, som først og fremmest handler om vores egen drift og lyster og behov. Det at blive menneske handler for mig om,

at vi lærer at tøjle de sider, så vi kan være i relation med andre, og så vi bedre kan holde os selv ud. Det handler om at kunne se sig selv i spejlet og vide, at jeg kan stå inde for de ting, som jeg har gjort og sagt i dag. Det er rigtig rart at kunne lægge sig til at sove uden at skulle tænke over, om jeg har såret den og den,” siger Sigurd Barrett. ”For mig handler dét at blive – og at være – menneske om, at man kan skrive under på det, man er, og det, man gør.” VIGTIGE VÆRDIER. For at kunne det er der nogle centrale værdier, som Sigurd Barrett mener, at man bør forsøge at leve efter. ”Kærlighed er meget vigtigt. Det handler om, at vi forstår at elske hinanden for dem, vi er. Kærlighed kan jo være på flere forskellige niveauer, men grundlæggende er der én stor kærlighed mellem mennesker, som kommer til udtryk på forskellige måder – både overfor ens mor, ens kæreste og overfor buschaufføren,” siger Sigurd Barrett. Han nævner også gavmildhed og tillid som to af de værdier, der har stor betydning i forhold til at være menneske. ”Gavmildhed er vigtigt, fordi det er godt ikke bare grådigt at rage til sig. Der ligger noget rigtig fint i at være klar over, når andre har mere brug for noget, end jeg selv har. Og så er der tilliden. Vi må have tillid til andre mennesker, så vi ikke går rundt og tror, at folk vil os det værste,” siger han. ”Jeg oplever også, at det er godt at have tillid til Gud. Nogle gange, når jeg synes, at livet er allertørst SOMMER 2019 5


«

JEG HAR ET MEGET STØRRE MÅL MED MIT ARBEJDE END BARE AT UNDERHOLDE

sværest, så kan det være rart at lægge det i hænderne på Gud. Nu kan jeg ikke gøre mere. Nu må Gud tage over.”

SIGURD BARRETT (52) • Uddannet cand.phil. i musikvidenskab • Fik i slutningen af 1990’erne sit folkelige gennembrud med tv-programmerne ’Sigurds Bjørnetime’ • Har udgivet en lang række bøger og cd’er og rejser landet rundt og giver koncerter • Er i øjeblikket aktuel med ”Sigurds Danmarkshistorie” på Det Kgl. Teater i juli og ”Sigurd fortæller om de græske guder” på Østre Gasværk Teater til september • Er også aktuel med projektet ”Sigurd synger salmer for store og små”, som han spiller i forskellige kirker

6 tørst SOMMER 2019

TAG IMOD GAVERNE. Sigurd Barrett mener også, at det er vigtigt, at man øver sig i at være glad for det, man har fået. ”Taknemlighed er essentielt. Nu har jeg levet i 52 år, og noget af det, jeg fokuserer allermest på, er at være taknemlig for det, jeg har fået, og for hvert eneste øjeblik, også for de helt små ting. Jeg er taknemlig for, at solen skinner i dag, og for, at vi kan drikke vandet fra vandhanen,” siger Sigurd Barrett. ”Der er også nogle ting, jeg ikke har fået, og vi ved, at lige pludselig er livet slut. Jeg mener, at opgaven for os ligger i ikke at blive utaknemlige, men stadig taknemligt at kunne sige ’tak for alt det, jeg fik’ i stedet for at være sure over det, vi ikke fik. For der er ikke nogen af os, som har gjort os fortjent til noget som helst, og der er ikke nogen af os, der kan tillade os at være utilfredse. Vi bør være taknemlige for de gaver, vi får,” siger han. EN VÆRDIDEBAT. Sigurd Barrett kender godt til, at taknemligheden og de andre gode værdier nogle gange kan smutte for en, men han mener, at vi kan øve os i at have fokus på dem. ”Det er godt at tage en værdidebat med sig selv. Hvad synes jeg, der er de vigtige værdier i tilværelsen? Hvilke normer ønsker jeg at leve efter, og hvad vil jeg gerne opnå? Det kan hjælpe en til at holde fokus.” ”Man kan også træne det ved at tale om det og inspirere hinanden, for i virkeligheden er den gensidige inspiration jo utrolig vigtig, når det handler om de her ting,” siger Sigurd

Barrett. ”Næste skridt er så rent faktisk at kunne omsætte det til handling, og det sidste skridt er, når vi fristes til at gå den anden vej. Og det gør vi jo hele tiden: ’Ja, man skal være gavmild, men nu vil jeg altså også selv have noget at spise.’ Og det er jo også i orden, for man skal jo heller ikke forære alt væk, for så ender det med, at de andre spiser hele buffeten, uden at man selv får så meget som en enkelt kartoffel,” siger Sigurd Barrett med et grin. “Men jeg tror nu nok, at risikoen ofte er større for, at vi kommer til at gøre det modsatte og selv rydder hele buffeten. Så det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan vi er som mennesker.” ALVORLIGT BILUHELD. Sigurd Barrett har ikke gjort noget specielt bevidst for at udvælge sine egne værdier. Han oplever, at det er sket helt naturligt. ”Jeg synes, at livet har ført mig nogle steder hen. Jeg har oplevet en masse dejlige ting, og jeg har også været igennem nogle svære ting. Jeg har været igennem et langt ægteskab og en skilsmisse, og jeg har fået fem børn. Og nu har jeg en forlovet, som jeg venter barn sammen med. Og det er jo en stor lykke at vente sit barn nummer seks, men selvfølgelig har der også været svære stunder på hele den rejse,” fortæller han. Han oplevede også en meget skelsættende begivenhed, da han for seks år siden var på vej for at optræde i Vestjylland. ”Jeg kørte på en landevej, hvor jeg pludselig mistede herredømmet over bilen, som rustjede ud i grøften, drejede 360 grader rundt og landede på hjulene igen,” fortæller han.


”Min mekaniker sagde, at det ikke var gået i en Fiat. Så enten var det, fordi det var en Mercedes, eller også var det, fordi Gud holdt hånden over mig. Eller også var det begge dele. Men i hvert fald overlevede jeg. Og den oplevelse er jo en af de ting, der har gjort, at jeg har været meget opmærksom på hvert eneste øjeblik lige siden, fordi jeg ved, at livet ikke er noget, man kan tage for givet.” ”Så det er i høj grad de oplevelser, som livet har budt på, der har bragt mig til de her erkendelser.” MERE END UNDERHOLDNING. Sigurd Barrett vil gerne hjælpe andre med at få gode input til deres livsrejse. Det gør han blandt andet gennem sine optrædener og bøger, hvor han fortæller om danmarkshistorie, bibelhistorie, nordiske

guder, græske guder, kongerækken og Martin Luther. ”Jeg har et meget større mål med mit arbejde end bare at underholde. Det er også underholdning, men det er meget mere end det, for i mine øjne er underholdning bare noget, man får tiden til at gå med. Det, jeg laver, er formidling,” siger Sigurd Barrett. ”Jeg vil gerne give både børn og voksne noget med på vejen, så ligegyldigt hvad de er inde at se med mig, så skal de gerne have noget med sig hjem. Hvis det for eksempel er Sigurds Danmarkshistorie, så hører de en masse om vores historie og de dilemmaer, der har været. Og hvis det er bibelhistorie, så får de nogle idéer om, hvad der står i Bibelen.” Han mener nemlig, at der ligger noget vigtig dannelse i at kende de store historier. tørst SOMMER 2019 7


«

8 tørst SOMMER 2019

VI MÅ VÆRE TAKNEMLIGE FOR DET, VI HAR FÅET


«

”Dannelse er jo, at vi ved lidt om, hvad det for eksempel vil sige, at noget er et Sisyfos-arbejde. Jamen, det er jo faktisk en hilsen til Sisyfos, som skulle kravle op ad bjerget, men faldt ned hver gang. Der er noget dannelse i, at vi ved, hvor de der talemåder kommer fra, og at vi ved, hvad der står i Bibelen,” siger Sigurd Barrett. ”Mange siger også, at de ikke tror på Gud, men de har ikke læst i Bibelen, og så er det da lidt svært at sige, at man ikke tror på det. Hvordan kan man det, hvis man ikke ved, hvad det handler om?” EN MODREAKTION. Han glæder sig over at kunne være med til at videreformidle de store historier, og han er imponeret over den store interesse, som både børn og voksne viser for historierne. ”Der er solgt en halv million bøger i min ’dannelses-serie’, så det er jo vildt mange. Det siger mig noget om, at folk faktisk gerne vil læse, høre og dele de store historier på tværs af generationerne,” siger Sigurd Barrett. Han tror, at interessen for hans bøger og shows er en modreaktion i forhold til den slags underholdning, som børn ofte får serveret. ”Jeg tror, at rigtig mange er trætte af, at børneunderholdning netop bare er underholdning. At det er noget, der flimrer frem på skærmen, mens mor laver spaghetti med kødsovs, og far sidder og betaler regninger på nettet. Vi må væk fra det og have noget, hvor vi alle sammen kan samles om noget, der giver os noget,” siger Sigurd Barrett. ”Jeg møder mange mennesker, som siger: ’Vi har været ovre og besøge Grauballemanden takket være din bog.’ Eller: Min lille pige spiller violin takket være det, du gjorde med symfoniorkestret.’ Eller: ’Min pige er helt vild med Egtvedpigen og skal ind og se hende på Nationalmuseet.’ Og det er jeg rigtig glad for at høre, for jeg bilder mig

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, HVORDAN MAN ER SOM MENNESKE

ikke ind, at det er mig, der er specielt genial,” siger Sigurd Barrett med et grin. ”Det er stoffet, der er fantastisk. Det er ikke mig. Jeg er bare den, der har fået lov i stor ydmyghed at genfortælle de her fortællinger.” PANDORAS ÆSKE. Til efteråret skal han lave en stor forestilling på Østre Gasværk Teater i København, som hedder ”Sigurd fortæller om de græske guder”. ”Der får man jo hele den græske mytologi rullet ud med en masse fortællinger om de græske guder – Poseidon, Zeus og Hades og alle de andre. Det er utrolig spændende. Altså, det er den kristne Gud, som jeg tror på, men jeg vil også gerne fortælle om de græske guder, for historierne siger en masse om nogle helt grundmenneskelige ting – for eksempel om, hvad det vil sige at være menneske.” Som et eksempel nævner han historien om Pandoras Æske fra den græske mytologi, hvor Pandora har fået at vide, at hun ikke må åbne en bestemt æske. ”Men det kan hun ikke lade være med, og så kommer der en masse sære væsner ud, for eksempel ondskab, alderdom, sygdomme og død. Og hun kan slet ikke holde ud at leve, når alle de onde væsner også er der. Men så er der et sidste væsen, som siger: ’Luk mig ud også’, og da hun gør det, viser det sig at være en lille sommerfugl, som siger: ’Jeg er håbet. Og hvis bare der er håb i verden, så kan du godt leve med alle de onde væsner, der også er der,’” fortæller Sigurd Barrett. ”På den måde er det jo en fantastisk fortælling om, hvad det vil sige at være menneske, og om hvordan vi kan leve i en verden, hvor der er en masse modgang. Så længe vi har håbet, kan vi holde det ud.” tørst SOMMER 2019 9


rigere liv

SYNES VIL DU LEVE GODT OM GRØNNERE?

FORMINDSK MADSPILD

Foto: Unsplash.com

DER KOMMER STØRRE og større fokus på, at vi skal passe på vores miljø og klima. Derfor bliver flere og flere mennesker også klar til at gøre en indsats i deres hverdag for at leve mere grønt. Men hvad kan man gøre helt praktisk? Og hvordan kan man hjælpe sine børn med at få gode vaner i forhold til miljøet? På hjemmesiden Grønforskel.dk kan du finde en masse gode, letanvendelige råd i forhold til, hvordan du selv kan gøre en forskel i din hverdag.

»Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud, eller hvad du har opnået, men hvem du er, og hvordan du er overfor andre. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det« DRONNING MARGRETHE

10 tørst SOMMER 2019

Foto: Pexels.com

Foto: Unsplash.com

SYNES DU GODT OM Areopagos? Det håber vi! Og vi håber også, at du vil synes godt om os på Facebook, for så går du ikke glip af alle vores aktiviteter og forskellige tilbud i løbet af året. Så vi vil gerne opfordre dig til at klikke ind på Facebook og give en opadvendt tommelfinger til Areopagos Danmark. Tak!

KENDER DU DE APPS til mobilen, hvor du kan købe overskudsmad fra bagere, sushirestauranter, sandwichbarer m.v.? En af dem hedder YourLocal, og hver dag kan du for cirka 20-30 kroner købe dagens overskudsmad ved lukketid hos mange forskellige butikker og restauranter. Du kan indstille app’en sådan, at du får besked, når der er tilbud hos dine favoritsteder. Det er glimrende mad, som intet fejler, men som bliver smidt ud ved lukketid, fordi det ikke er blevet solgt. Formålet med app’en er at bekæmpe madspild - og at sørge for, at du for billige penge får noget lækkert til aftensmaden eller aftenkaffen.

TROSPRAKSIS.TV SAVNER DU AT MÆRKE Guds nærvær i din hverdag? Så kan det være en mulighed for dig at klikke ind på Areopagos’ netbaserede tv-kanal trospraksis.tv, som indeholder meditationer, bønner og undervisning. Man abonnerer på siden for 75 kroner i måneden og får dermed adgang døgnet rundt til alt indhold. Den første måned er gratis, så du kan se, om det er noget for dig. Velkommen på trospraksis.tv!


Foto: Areopagos

NY DIGTSAMLING I FORRIGE NUMMER af Tørst udskrev vi en digtkonkurrence, hvor læserne blev opfordret til at dele deres tanker i forhold til temaet ”På indersiden”. Vi fik rigtig mange gode digte retur fra læserne, og derfor besluttede vi os for at lave en lille digtsamling med de 12 bedste digte fra konkurrencen. Den er nu udkommet, og du kan købe den for kun 25 kr. på butik.areopagos.dk. Glæd dig til at læse digtene, som er meget forskellige i både form og indhold, og som hver især siger noget tankevækkende om indersiden.

Foto: Unsplash.com

RETRÆTEFERIE I HONG KONG KUNNE DU TÆNKE DIG at opleve Hong Kong på en anderledes måde? Så bør du over­veje at tage en retræteferie i gæstehuset Ascension House på det kristne dialog- og retrætecenter Tao Fong Shan i Hong Kong. Areopagos udsender skandinaviske volontører som værter til gæstehuset, og de sørger for, at der er plads til refleksion, stilhed og fællesskab. Der er et væld af muligheder for både ferie- og retræteliv - alt lige fra vandreture, tempel–besøg, spændende madoplevelser, shopping og kulturmøder til deltagelse i de daglige tidebønner i det imponerende Christ Temple på Tao Fong Shan. Der er også messer i Lotuskrypten og mulighed for at meditere i en en labyrint. Der kan bo en gruppe på op til 10 gæster med mulighed for ekstra værelser i en anden bygning. Så du kan tage til Hong Kong sammen med din familie, vennegruppe, kirkefællesskab eller lignende. Du kan finde mere information på ascensionhousehk.com, på stedets Airbnb-side ”Ascension House Hong Kong” - eller ved at sende en mail til ascensionhousehk@gmail.com. Velkommen!

TRÆK STIKKET OFTE KAN DET være rigtig godt at tage en pause fra hverdagen for at få ro, møde Gud - og blive menneske! Areopagos arrangerer jævnligt retræter, som du kan finde på areopagos.dk, men du kan også se en samlet oversigt over alle retræter i Danmark på retræte.dk. Der er rig lejlighed til at trække stikket i både kortere og længere perioder.

»Erfaring er den fantastiske ting, der gør, at du er i stand til at genkende en fejl, når du laver den igen« F.P. JONES

tørst SOMMER 2019 11


eftertanke

Et sandt menneske Vi behøver ikke at bestræbe os på at blive guddommelige. Vi er mennesker – og det er både godt og godt nok

Klummen er skrevet af Lars Mollerup-Degn, som er landsleder og dialogsekretær i Areopagos.

En af de store udfordringer i forståelsen af, hvem Jesus er, handler om at finde ud af, hvordan man skal forstå og beskrive hans guddommelighed. Var Jesus egentlig bare et almindeligt menneske som alle os andre, der havde noget guddommeligt i sig eller over sig? Eller var han slet ikke et rigtigt menneske, men i virkeligheden Gud, som havde iklædt sig en menneskelignende krop, men ikke rigtigt var underlagt de samme svagheder, begrænsninger og fejl som os andre? Kirken har gennem alle tider hævdet, at Jesu sande væsen og essens er et mysterium – altså en virkelighed, som vi ikke kan begribe og forklare fuldt ud med vores menneskelige forstand. Vi har defineret det med det paradoksale dogme, at Jesus på en og samme tid er ”Sand Gud og sandt menneske. De to kan ikke blandes sammen og kan aldrig skilles ad”. Sand Gud OG sandt menneske! Det er det, der gør Jesus helt unik og ubegribelig. UMULIGE IDEALER. Vi mennesker går fejl i byen, når vi tror, at vi kan eller skal være det samme. Det kan vi ikke. Vi pålægger os selv umulige idealer, hvis vi tror, vi kan blive ”sand Gud”. Mange selvhjælps-ideologier skubber os i den retning, og det er dømt til at mislykkes. Det vil i længden skabe skuffelse, selvbebrejdelser, hykleri og laden-somom. Vi kommer længere og længere væk fra os selv – og faktisk også længere væk fra Gud. Vores bestemmelse er den modsatte. Vi er skabt og kaldede til at være ”sandt menneske”, ikke andet. Og for at jeg kan blive sandt menneske, er jeg nødt til at indse og acceptere min sande ikkeguddommelige natur. Jeg er fuld af mangler, jeg er selvisk, jeg sårer og skuffer andre, jeg formår ikke at elske ubetinget, jeg

12 tørst SOMMER 2019

bliver træt, vred, irriteret, jeg mister troen, håbet og kærligheden igen og igen. Jeg bliver grådig, jeg lukker mit hjerte for dem, der har brug for mig, eller dem, jeg kunne gøre noget godt for. Min grundlæggende vilje stemmer sjældent overens med det, jeg opfatter som idealet for et menneskeliv. BARE ET MENNESKE. På overfladen tænker jeg ganske vist om mig selv – eller lader som om – at jeg da er et rimelig ordentligt og godt menneske. Men skal jeg være ærlig og sand over for mig selv, ved jeg godt, at jeg inderst inde er alt andet end guddommelig. Jeg er ”bare” et menneske. Men hov! Hvorfor tænker jeg ”bare”? Det er jo fantastisk at være et menneske! Et menneske har uendelig værdi, er skabt og villet af Gud, har en mening for sit liv og en grund til at være her. Jeg er elsket ubetinget af Gud – og ofte også af den nærmeste familie – fra første øjeblik, jeg blev til, længe før jeg havde gjort mig fortjent til noget som helst eller havde gjort noget som helst guddommeligt. Bibelen beskriver det med sætninger om, at vi er skabt i Guds billede, at vi er Guds børn og har del i guddommelig natur. Men altså ikke at vi er Gud eller guder. Vi er mennesker, og det er alt rigeligt! Men dette uendeligt værdifulde menneske, som er mig, er altså også ufuldkomment, uperfekt, fuldt af mangler, svigt og fejl. Skal jeg blive sandt menneske og dermed finde ind i min rette relation og bestemmelse i forhold til Gud, er jeg nødt til at forlige mig med min menneskelighed, se den i øjnene, ikke lade, som om jeg er noget andet. SANDHED GØR FRI. Det skal jeg Ikke gøre for at tynge mig selv ned eller blive mismodig, men fordi


Foto: Unsplash.com

sandheden gør os fri af forstillelsen, af glansbilledet og den perfekte Facebook-profil. Sandheden om mig selv gør mig fri af løgnen. Og når sandheden får frigjort os, kan vi være virkelig frie, være virkelige og autentiske mennesker, hvilende i troen og erfaringen af, at min værdi er noget, jeg får givet, i og med at Gud elsker mig ubetinget, ikke noget, jeg skal fortjene mig til ved at være mere eller mindre vellykket guddommelig. Gør som Gud – bliv sandt og helt menneske! Deri ligger friheden, for sandheden om os er, at vi hverken kan eller skal andet. Gudskelov!

«

JEG ER ELSKET UBETINGET AF GUD

tørst SOMMER 2019 13


Foto: iStockPhoto


Vi skal ikke blive til noget. Vi skulle gerne blive til nogen. ”Det sidste ord” Lars Lilholt, 2018

ET MAGASIN UDGIVET AF


Vi har brug for at lave in Det er vigtigt for os som mennesker at holde pauser, hvor vi intet laver – heller ikke på mobilen, siger psykoterapeut Eva Zelander TEKST MERETE RIIS JENSEN

:

FOTO ISTOCKPHOTO.COM OG PRIVAT

Det er moderne at udfordre sig selv. Nogle løber en maraton. Andre går i fitnesscentret to gange dagligt, og andre igen springer bungyjump. Men en af de helt svære udfordringer kan faktisk være noget så simpelt som at sætte sig ned på en bænk i en halv time og bare sidde der – uden at hive mobilen frem. ”Umiddelbart lyder det måske ikke så svært, men rigtig mange mennesker føler et decideret ubehag ved at skulle sidde eller stå et sted uden at have noget at give sig til,” siger Eva Zelander, som er psykoterapeut, stresscoach og landskabsarkitekt. UBEHAGELIGE PAUSER. Problemet er, at mange mennesker er decideret afhængige af hele tiden at være ”på” – enten på jobbet, i relationer til andre mennesker eller på de sociale medier. ”Vi er så vant til hele tiden at skulle forholde os til noget, at vi kan blive afhængige af det. Man kalder det ’the craving mind’ eller ’det sultne sind’. Jo mere information, vi putter på, jo større trang får vi til hele tiden at få fyldt endnu mere på.” Eva Zelander fortæller, at det for rigtig mange mennesker kan være svært at komme ud af det høje tempo, hvor vi hele tiden søger at få flere input. ”Det viser sig ved, at vi for eksempel ikke kan gå på toilettet uden at tage mobilen med, og vi kan heller ikke stå stille og vente på grønt lys uden lige at tjekke Facebook imens,” beskriver hun. ”Vi kan ikke udholde pauser, og det er problematisk, fordi det konstante input stresser vores sind og hjerne.” DET HOBER SIG OP. Det er nemlig meget vigtigt for vores velbefindende, at vi husker at give os selv og

16 tørst SOMMER 2019


genting

NATUREN KAN HJÆLPE OS MED AT GIVE HJERNEN RO

LÆG MOBILEN VÆK: Vi er så vant til hele tiden at skulle forholde os til noget, at vi kan blive afhængige af det.

«


FLERE MULIGHEDER FOR PAUSER • Tag på retræte: Læs mere på retræte.dk og areopagos.dk • Tag på pilgrimsvandring: Læs mere på pilgrimsvandring. dk eller søg på Københavns Pilgrimsfællesskab på Facebook • Meditér: Læs om meditation og Christfulness på areopagos.dk • Brug sanserne i naturen: Tag med i Skovkirke i Vejle: Søg på Skovkirke på Facebook

18 tørst SOMMER 2019

vores hjerner fri. ”Pauser er vigtige på flere forskellige planer. Dels er det en pause fra vores ambitioner. Der er jo ikke noget galt med ambitioner, men hvis vi ikke holder en pause fra dem, er vi hele tiden i en tilstand, hvor vi skal hen til noget, skal opnå noget eller skal forøge vores kapacitet. Det er godt for os at komme i en tilstand, hvor vi bare er,” siger Eva Zelander. Hun fortæller, at der sker noget positivt i vores hjerne, når vi ikke retter vores opmærksomhed mod noget specielt. Så går det såkaldte ”default-mode” nemlig i gang. ”Det er den tilstand, som hjernen kommer ind i, når man ikke er beskæftiget med noget. Det sker typisk, når man sidder i en bus og kigger ud ad vinduet, og hjernen bare kører. Man sidder og tænker frit associerende, og tankerne kan springe fra det ene emne til det andet. Tidligere tænkte man, at den slags tanker var et spildprodukt, men det er hjernens måde at fordøje det, der hele tiden foregår,” fortæller Eva Zelander. ”Det handler om, at man får lagt dagens begivenheder på en hylde og bliver færdig med dem tankemæssigt. Der kan for eksempel have

været en mærkelig stemning på arbejdet. Hvis hjernen aldrig får lejlighed til at søge hen over det, som var lidt ufærdigt, så bliver det bare presset ned, og det ubearbejdede får lov til at hobe sig op, fordi vi bare fylder nyt ovenpå.” HJERNEN BLIVER SLIDT. Eva Zelander fortæller, at der findes to forskellige slags pauser. Dels er der den førnævnte, hvor vi giver tankemylderet lov til at flyve rundt, og dels er der den mere planlagte pause, hvor man opsøger en bevidst tilstand af tanketomhed. ”Det er den slags pause, hvor sindet får en pause fra alle tankerne, også de flyvske. Det sker, når man bevidst siger, at nu vil jeg gerne ind i en tilstand uden tanker og med ro. Det er jo meditation, hvor det handler om at være opmærksom på, hvad der sker i mit sind og give slip på tankerne. Når man gør det, så sker der en regenerering af hjernen på et dybere plan,” siger Eva Zelander. Hun pointerer, at begge slags pauser er værdifulde, og problemet er, at nogle mennesker hverken gør det ene eller det andet. ”Faren er, at hjernen bliver slidt, når den konstant bliver bombarderet med nyt input og


«

HJERNEN BLIVER SLIDT, NÅR VI HELE TIDEN FÅR INPUT

ikke får lov til at rydde op og genoplade. Det kan resultere i hukommelsessvigt og stress. Så det er virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på pauserne, så vi får den nødvendige ro.” DUFT SYRENERNE. Derfor er det rigtig godt aktivt at opsøge pauserne, og Eva Zelander opfordrer til, at man helt konkret går udenfor, sætter sig ned på en bænk eller en græsplæne og ser på naturen. ”Naturen kan noget helt særligt. Når man sidder der, begynder tankerne helt af sig selv at summe rundt. Der kommer ikke ny information ind, men derimod får man lejlighed til at få styr på al den information, som allerede er der,” siger hun. ”Samtidig får sanserne lov til at arbejde. Synssansen får lov til at opleve, hvordan blomsterne ser ud, og hvilken farve himlen er. Og høresansen og lugtesansen kommer også på arbejde på den positive måde, når vi dufter til syrenerne og lytter til fuglesangen. Det gør virkelig noget godt ved os,” siger hun. Eva Zelander mener, at naturen er vores naturlige habitat, og at vi dermed oplever noget genkendelse på et dybere plan, når vi er i den. ”Der er en følelse af, at her kan man slappe af, og her kan man spejle sig, fordi alt det, vi ser på, jo er levende ligesom os selv. Det kan for eksempel være, at noget i ens liv er blevet kappet af – man har mistet sit job, sit gode helbred, eller et menneske, man elskede – og bare det at se et træ, der også er blevet kappet af, men som har fået nye grene og spirer igen, kan give en fornemmelse af, at det samme kommer til at ske for mig.” MERE LIV I LIVET. Eva Zelander opfordrer til, at man starter hver dag med at gå en lille tur på 10-15 minutter, før dagen rigtigt går i gang. ”Øjnene er mest dugfriske, når vi vågner, før vi kommer i handle-modus. Så gå udenfor med helt morgenfriske øjne og lad dig selv forundres – selv

når det regner. Nyd synet af dråberne, der falder, og lyden og duften af regn. Det vil gøre en forskel i vores liv, hvis vi som det første hver dag giver os selv mulighed for at bruge vores sanser,” siger hun. ”Jo mere vi tillader sanserne at få plads, jo mere vil de kunne hjælpe os til, at vi ikke bare drukner i hverdagen. Og når vi giver sanserne tid og opmærksomhed, vil de melde sig mere på banen, og vi vil få mere balance mellem at være i hovedet og i nuet, for sanserne er altid i nuet. På den måde får man mere liv ind i sit liv.” Hvis man ikke har natur i nærheden af sit hjem, opfordrer Eva Zelander til, at man stiller planter ind i sit hjem, eller at morgenturen går gennem et nabolag, hvor man synes, at der er rart at være. ”Selvom der måske mangler noget grønt, er man jo stadig ude i luften under himlen, og der er stadig fuld kraft på sanserne.” VÆR BEVIDST OM UBEHAGET. Hun opfordrer til at opsøge naturen mest muligt, fordi alene det at være i naturen påvirker vores sindstilstand positivt. ”Hvis man tager sig en god cykeltur eller gåtur, kan man føle sig klar i hovedet, fordi man kommer væk fra den her strøm af opgaver, der skal løses, og relationer, man skal forholde sig til. Naturen er lige udenfor døren og har uendeligt meget godt at tilbyde vores ofte stressede hjerne. Den kan hjælpe os med at give hjernen fred og ro til at bearbejde livet,” siger Eva Zelander. Men det kræver, at vi er bevidste om, at vi har brug for pauserne, og at vi tør kæmpe imod det ubehag, som vi kan føle ved ikke at lave noget. ”Jo mere bevidste vi er om ubehaget, jo bedre kan vi håndtere det, når det dukker op. For det kræver faktisk noget af os ikke helt automatisk at hive mobilen op af lommen, så snart vi har en pause.”

Eva Zelander er uddannet psykoterapeut, stresscoach og landskabsarkitekt. Hun har bl.a. skrevet bogen “Mindfulness i naturen. Vejen til større livsglæde og mindre stress”.

tørst SOMMER 2019 19


anbefalet

Her er en række anbefalinger af musik, film og bøger, som kan inspirere dig i forhold til at “blive menneske”.

F

EM SPROG. Jeg er glad for sprog. Faktisk taler jeg en hel del af dem efterhånden, men på et tidspunkt gik det op for mig, at jeg ikke talte min kærestes sprog. Eller i hvert fald ikke hendes kærlighedssprog. Vi talte simpelthen forbi hinanden, når vi prøvede at udtrykke kærlighed til hinanden. Jeg hjalp hende med praktiske ting for at vise, at jeg elskede hende, men hun havde i virkeligheden mere brug for, at jeg gav hende nærhed. Det med kærlighedssprogene blev vi begge meget klogere på, da vi læste bogen Kærlighedens 5 sprog (Gary Chapman, Fokal, 2011). Bogen er hermed anbefalet.

E

T ORDENTLIGT MENNESKE. Denne bog handler ikke om at opføre sig ordentligt. Den handler om at være ordentlig. Og det er et pudsigt ord, for det lyder jo sådan ret gammeldags, men måske netop derfor er der brug for, at vi støver det af igen. Og det gør Henrik Jensen i bogen Det ordentlige menneske (Kristeligt Dagblads Forlag, 2012). Bogen er et opgør med egoisme, dårlige undskyldninger og offermentalitet. Den beskriver skønheden ved at gøre sin pligt og være der for andre, og bogen er velskrevet, humoristisk og fortæller rigtig fint om, hvordan det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi. LENE K. ANDERSEN

D

RONNINGEN. Advarsel: Det her er slet ikke en feel-good-film. Så er du advaret. Men hvis du kan se bort fra det, så bør du se den nye film Dronningen med Trine Dyrholm i hovedrollen. Den fortæller om, hvordan en gift mor til 2 pludselig indleder en affære med sin mands 17-årige søn. Jeg vil ikke afsløre handlingen, men jeg vil gerne fortælle, at filmen giver et skræmmende og fascinerende indblik i, hvordan mennesker kan manipulere med andre og udelukkende tænke på sig selv. Man bliver ikke glad af filmen, men den giver stof til eftertanke, også i forhold til hvor meget egoisme mon fylder i ens eget liv. ANJA MARTINSEN

PETER CHRISTENSEN

»Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed, der skal opleves.« SØREN KIERKEGAARD

Sange til børn Mine unger er rigtig glade for alt muligt musik, noget bedre end andet. En af deres yndlings-cd’er er jeg dog også rigtig glad for. Det er Sigurd Barretts cd: Sange om at være til (Danmarks Kirkelige Mediecenter, 2013). Der er 11 sange på cd’en, og de handler om at være barn – i virkeligheden om at være menneske – med alt, hvad det indebærer af ensomhed, lykke, sorg og andre store følelser.

JESPER NIELSEN

20 tørst SOMMER 2019


»Hvis du kunne slette alle de fejl, du har begået i din fortid, ville du dermed også slette al den visdom, du har opnået nu. « UKENDT

Mig før dig

H

UMAN. Dette er en af de smukkeste film, jeg har set. I filmen Human (2015) har den franske mesterfotograf Yann Arthus-Bertrand interviewet en lang række mennesker fra 60 forskellige lande. En ad gangen stiller de sig frem foran kameraet og fortæller. Man ser dem kun fra skuldrene og op, mens de fortæller, og der er helt sort baggrund. Der er fokus på dem som mennesker og på deres historie, ikke på alt muligt andet. Og så fortæller de – om kærlighed, hævn, glæde, fattigdom, sorg. Det er ærlige, dybe, sjove, triste og hjertevarme historier, og man kan ikke undgå at blive rørt. Ind imellem fortællingerne er der fantastiske optagelser fra naturen filmet i slowmotion. Filmen er virkelig fantastisk. JOHANNES JUHL

1.800

SPØRGSMÅL. Nogle gange synes jeg godt, at samtaler kan blive lidt for overfladiske. Man kommer nemt til at sidde og tale om arbejde eller andre ting, som ikke rigtigt rykker så meget i forhold til virkelig at lære andre at kende. En aften for noget tid siden var jeg hos nogle venner, som havde købt e-bogen Personlige spørgsmål om følelser og værdier (Saxo Publish, 2017). Den indeholder 1.800 konkrete forslag til spørgsmål, som virkelig sætter gang i den lidt dybere samtale.

Den her film er så fin. Sørgelig og fin. Mig før dig (2016) handler om en ung pige, som får job som hjælper hos en mand, som for nylig er blevet lam i hele kroppen efter en ulykke. Han er forståeligt vred og bitter, og han har mistet lysten til livet. Igennem filmen (og bogen, for den er oprindeligt en bog) følger vi relationen mellem de to, og jeg synes, at der er så mange fine ting i forhold til det med at være menneske. Hvad er det at være menneske? Kan man stadig være det, når verden pludselig vælter? Filmen berørte mig dybt. Den er sjov, let, dyb, romantisk og rørende på samme tid. SIDSEL ANDREASEN

METTE LUND tørst SOMMER 2019 21


Plads til at være menneske I Kina bliver mange udviklingshæmmede gemt af vejen, fordi forældrene skammer sig over dem. Men på dagcenteret Home of Grace i Nanjing får de lov til at være mennesker TEKST ANN KRISTIN VAN ZIJP NILSEN / RED.

:

FOTO LINE ØRNES SØNDERGAARD, AREOPAGOS OG JACOB BULTI SMØRDAL

Da den kinesiske dreng Zhouyuan Zhang var fem måneder gammel, troede hans forældre, at han var akkurat ligesom alle andre babyer. Men pludselig blev han indlagt på et børnehospital med høj feber. ”Hospitalsopholdet ville blive meget dyrt for os, og lægerne, som undersøgte ham, sagde: ’Denne dreng kommer aldrig til at kunne tale eller gå’. Fortvivlet spurgte jeg, hvad jeg skulle gøre, og lægerne foreslog: ’Kast ham i skraldespanden.’” Moderen, Xiaoquing Zhang, fortæller, at hun slet ikke kunne gøre, som lægerne foreslog. “Min lille babydreng lå og så på mig med sine store øjne. Min mand sagde, at beslutningen var min, og jeg kunne ikke gøre andet end at blive ved med at passe på vores lille dreng,” fortæller Xiaoquing Zhang. Familien lykkedes med at betale hospitalsregningen og flyttede siden fra deres landsby til storbyen Nanjing, hvor sønnen nu – mange år senere – både taler og går og er elev på dagcenteret Home of Grace. GEMMER DERES BØRN. Hans historie er en blandt mange historier om, hvordan handicappede bliver set på i Kina. I Kina er højt intellekt lig med succes for mange, og hårdt arbejde er vejen dertil. At få et udviklingshæmmet barn bliver på den måde det modsatte af succes: Barnet kan aldrig forsørge sig selv eller sine forældre. ”Det er ikke usædvanligt, at folk tænker, at for­æl­dre får et udviklingshæmmet barn, fordi de har gjort noget galt i et tidligere liv. En del forældre føler så meget skam, at de gemmer deres barn derhjemme,” fortæller Liu Xiyu. Han leder dagcenterprojektet Home of Grace i Nanjing, som er drevet af Areopagos’ lokale partner, Nanjing KFUM.

22 tørst SOMMER 2019

Centret har efterhånden også fået en stærk forældregruppe i ryggen. Allerede før projektet startede for ni år siden, mødtes en gruppe forældre nemlig for at tale sammen om udfordringer og skam. Sammen med Nanjing KFUM, lokale myndigheder og Areopagos har de været vigtige udviklere af projektet. DEN STØRSTE ÆNDRING. På centeret er der fokus på at lære hverdagsfærdigheder, og brugerne bliver kaldt elever. En af dem er Wang Chang. ”Vi forældre skammede os, da Wang Chang blev født og var udviklingshæmmet,” fortæller hendes mor, Bu Wei Ping. Datteren gik på en ”almindelig” skole frem til 4. klasse, men det var først, da hun som 16-årig fik plads på Home of Grace, at hun fik venner og blev glad og aktiv. ”Den største ændring, efter at hun begyndte på Home of Grace, er sket i os forældre. Nu skammer vi os ikke over hende længere. Vi er stolte over det, hun formår,” siger moderen med et stort smil. ”Jeg er ved at lære at skrive kinesiske tegn i hånden og på computeren,” fortæller Wang Chang selv. Det, hun er bedst til, er at synge og regne, men hendes yndlingsfag er engelsk og bagning. Og så kan hun også godt lide at vaske op. BEGYNDTE AT TALE IGEN. Wang Changs veninde, Xu Wen, holdt op med at tale, da hun var ni år gammel. Alle troede, at hun var autist, fortæller hendes mor Zhu ShuXia. Men så startede hun på Home of Grace og var med ude på centrets lejrsted, Truls’ Eco Garden. Der har de en køkkenhave og dyr, og pludselig opdagede en af lærerne, at Xu Wen sad ved et bur og talte med kaninen indeni buret. Forsigtigt tog læreren del i samtalen.


KAST HAM I SKRALDESPANDEN, FORESLOG LÆGEN

«

LÆGERNE TOG FEJL: Da Zhouyuan Zhang var fem måneder gammel, mente lægerne, at han hverken ville lære at tale eller gå. Nu er han en glad elev på Home of Grace.

tørst SOMMER 2019 23


MENNESKESYN: I millionbyen Nanjing er mange langsomt ved at ændre deres syn på handicappede, bl.a. takket være dagcenteret Home of Grace (th.).

24 tørst SOMMER 2019

”Det blev et vendepunkt for vores datter og for os. Hun er stadig en stille pige, men kommunikationen med hende er blevet helt anderledes.” FÅR DE SAMME TILBUD. I det kinesiske samfund bliver psykisk udviklingshæmmede, mennesker med fysiske funktionsnedsættelser og folk med psykiske lidelser set på som én gruppe. Hvad enten de har Downs syndrom, skizofreni eller sidder i kørestol, får de som regel de samme tilbud. Dette er noget af det, som Nanjing KFUK og Areopagos prøver at ændre gennem dagcenterprojektet. Det går fint i tråd med, at myndighederne er begyndt at satse på den slags dagstilbud, og Home of Grace bliver brugt som et mønstereksempel for at sprede fagkundskab. Gennem kurser har mere end 300 dagcenterlærere fået større forståelse for, hvad udviklingshæmning er, og hvilke tilbud der er brug for. ”Jeg håber, at myndighederne kan viderebringe det, som de har fået med fra Home of Grace, og bruge det i en endnu bredere sammenhæng,” siger projektleder Liu Xiyu. Dagcenteret er blevet kendt for at have glade elever og scorer højt på trivselsfaktoren i offentlige undersøgelser.

KAN VÆRE SIG SELV. Projektlederen er særligt optaget af, at hver enkelt elev har brug for et personligt tilbud. På Home of Grace laver lærerne ”individuelle læringsplaner” baseret på elevens behov, muligheder og individuelle mål. Han nævner Chen Xi, som har været elev på centeret i flere år. Tidligere sov han ofte ved bordet på grund af medicin og deltog sjældent i aktiviteter, men gennem den individuelle læringsplan fandt lærerne ud af, at han var interesseret i sport. ”Så fik han professionelle instruktører, som opmuntrerede ham til at nyde at dyrke sport og ikke tage sig af fejlene. Det gav ham mere selvtillid, og han er gladere end før,” fortæller Liu Xiyu. Selv synes Chen Xi, at han er blevet særlig god til at spille bordtennis, badminton og basketball. Han fik en guldmedalje i bordtennisturneringen under Happy Sports-mesterskaberne i 2017. ”Nu er jeg i gang med at lære at løbe på løbebånd,” fortæller han. MOTIVERENDE MENNESKESYN. Nogle af familierne, som bruger dagcenteret, er kristne, og nogle af medarbejderne er det, men de fleste er ikke.


» Nu skammer vi os ikke over hende længere

GLAD: Wang Chang er en af mange elever, som er blomstret op, siden hun blev elev hos Home of Grace.

”Centeret bliver drevet i KFUM’s kristne ånd,” siger Fung Shiu Wing. Den tidligere KFUM-leder fra Hong Kong var med til at starte Home of Grace som pensionist, og sammen med hustruen Esther har han været frivillig der siden. For de to er engagementet for mennesker med psykisk udviklingshæmning særligt motiveret i et kristent menneskesyn. Randi Øyehaug, som er projektrådgiver i Areopagos, fortæller, at det har været vanskeligt at undgå, at samfundets generelle holdning til udviklingshæmmede mennesker ikke også kommer til udtryk på Home of Grace. Nu har centeret fået tre nye lærere med kirkelig baggrund, og de har et lidt andet menneskesyn med sig. Det, tror hun, kan være positivt. ”Samtidig har de dog næsten ikke erfaring med at arbejde med målgruppen, og det er en stor udfordring med tanke på den faglige kvalitet,” siger hun. Kompetence udefra i samarbejde med lokal ledelse er stadig væsentligt for projektet. Udover ressourcepersoner fra Hong Kong og de bistandsansvarlige i Areopagos er specialpædagogen Randi Louise Rasmussen frivillig konsulent. Hun har lang erfaring med undervisning på universitetet i

Oslo og i projekter og på skoler i Kina. ”Alle brænder for professionalisme og hjertevarme i omsorgen for mennesker med udviklingshæmning,” siger hun. DEN SAMME BLÅ HIMMEL. I 2008 kom FN’s konvention om handicappedes rettigheder, og Kina godkendte den samme år. Fordommene lever dog stadig, og en af de mest almindelige er, at folk med udviklingshæmning er voldelige. Derfor er folkeoplysning en vigtig del af projektet. ”Alt for mange lever hele livet indendørs sammen med forældre eller bedsteforældre. Passivitet og isolation fører til, at mange bliver deprimerede og frustrerede,” siger den frivillige pensionist Fung Shiu Wing. På Home of Grace er målet at gøre eleverne så selvhjulpne og uafhængige som muligt. Projektet er støttet af Norad, som er den norske udgave af Danida, i resten af 2019, og derefter må arbejdet lægges om, så det kan finansieres lokalt og gennem Areopagos-givere. ”Mennesker, som er udviklingshæmmede, lever under den samme blå himmel som os, og de har den samme ret til et lykkeligt liv,” siger Fung Shiu Wing.

STØT HOME OF GRACE Home of Grace har brug for økonomisk støtte for at kunne fortsætte sit arbejde med at give udviklingshæmmede unge et værdigt liv. Hvis du støtter centeret gennem Areopagos, sørger vi for, at pengene går direkte til Home of Grace. Og hvis du oplyser dit cpr-nummer til os, kan du få skattefradrag for din gave. Du kan støtte via MobilePay på 86486. Skriv ”Home of Grace” i emnefeltet. Tak for din gave!

tørst SOMMER 2019 25


vinderdigtet

Tillykke til vinderen af digtkonkurrencen Det blev Ida Magelund fra Aarhus, som vandt Tørsts digtkonkurrence med sit fine digt om at ”blive menneske”

I løbet af de seneste måneder er der tikket mange gode digte ind i Areopagos’ mailboks, og det har været spændende for dommerpanelet at læse alle digtene. Det har været inspirerende at se, at så mange havde lyst til at sætte ord på, hvilke tanker temaet ”Bliv menneske” satte i gang i dem. Tak til alle, som deltog i digtkonkurrencen! Det var en svær opgave for dommerpanelet at kåre vinderen, fordi der var så mange gode digte, men vinderen blev Ida Magelund, som har skrevet et rigtig fint digt, der kan læses på modsatte side. Dommerpanelet lagde vægt på, at digtet er let, men alligevel dybt, og at det indeholder nogle rigtig fine tanker om at blive menneske – både i forhold til sig selv, andre mennesker og Gud.

26 tørst SOMMER 2019

Foto: Unsplash.com

Stort tillykke til Ida Magelund!


Bliv menneske Bliv lys lyset blev skabt bliv menneske mennesket blev skabt i Guds billede skabt til menneskeværd ligeværd i kærlighed mennesker glemmer Skaberen bekriger hinanden menneske mod menneske kultur mod kultur religion mod religion mennesker blir umennesker bliv medmenneske bliv rummelig rum dig selv rum andre med livets mangfoldighed menneskers mangfoldigheder bliv et helt menneske med krop sind ånd bliv menneske bliv lys bliv lys for mennesker

tørst SOMMER 2019 27


RETURADRESSE: Areopagos

Peter Bangs Vej 5B 2000 Frederiksberg

DET HANDLER OM AT VOKSE I KÆRLIGHED Kom med på vores roste onlinekursus i Christfulness WWW.CHRISTFULNESS.AREOPAGOS.DK

Profile for Areopagos

Tørst Sommer 2019  

Areopagos Danmarks gratis-magasin Tørst har denne gang temaet "Bliv menneske". Du kan bl.a. læse et spændende interview med Sigurd Barrett.

Tørst Sommer 2019  

Areopagos Danmarks gratis-magasin Tørst har denne gang temaet "Bliv menneske". Du kan bl.a. læse et spændende interview med Sigurd Barrett.

Profile for areopagos