Антолог - Саемски ценовник 2022

Page 1

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК


E-САЕМ НА КНИГА БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА ЦЕЛ МЕСЕЦ И ЗА ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА!

ПОДАРОК ЕКО-ТОРБА „ЧИТАЈ МЕЃУ РЕДОВИ“

ЗА СЕКОЈ КУПУВАЧ СО СМЕТКА НАД 2 000 ДЕНАРИ

С Т Р. 2

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


10 НОВИ ЗА САЕМ

550

саемска цена

450

600

саемска цена

500

400

саемска цена

350

450

саемска цена

400

500

саемска цена

400

300

саемска цена

250

450

саемска цена

400

450

саемска цена

350

180

саемска цена

150

500

саемска цена

400 С Т Р. 3

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 50% ПОПУСТ

400

саемска цена

200

400

саемска цена

200

300

саемска цена

150

400

саемска цена

200

500

саемска цена

250

400

саемска цена

200

400

саемска цена

200

300

саемска цена

150

400

саемска цена

200 700 650

саемска цена

саемска цена

350

350 С Т Р. 4

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


10 НОВИ ПРЕД САЕМ

450

саемска цена

300

300

саемска цена

200

450

саемска цена

400

600

саемска цена

500

400

саемска цена

350

450

саемска цена

400

400

саемска цена

350

400

саемска цена

300

С Т Р. 5

650

саемска цена

500

450

саемска цена

350

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 40+% ПОПУСТ

450

саемска цена

250

550

саемска цена

300

300

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

350

саемска цена

200

С Т Р. 6

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 40+% ПОПУСТ

500 500

саемска цена

300

400

саемска цена

250

400

саемска цена

саемска цена

300

250

С Т Р. 7

500

саемска цена

300

400

саемска цена

250

500

саемска цена

300

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ПО 150 ДЕНАРИ

200

саемска цена

150 300

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

300

саемска цена

150

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

250

саемска цена

150

С Т Р. 8

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ПО 150 ДЕНАРИ

250

саемска цена

150

250

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

250

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

С Т Р. 9

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ПО 150 ДЕНАРИ

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

250

саемска цена

150

300

саемска цена

150

250

саемска цена

150

200

саемска цена

150

С Т Р. 1 0

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 30+% ПОПУСТ

350

саемска цена

250

400

саемска цена

250

300

саемска цена

250

300

саемска цена

200

300

саемска цена

200

300

саемска цена

200

600

саемска цена

400

300

саемска цена

200

300

саемска цена

200

300

саемска цена

200

450

саемска цена

250

300

саемска цена

200

С Т Р. 1 1

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 30+% ПОПУСТ

450

саемска цена

300

400

саемска цена

300

300

саемска цена

200

450

саемска цена

300

300

саемска цена

200

450

саемска цена

300

300

саемска цена

200

300

саемска цена

200

600

саемска цена

400

600

саемска цена

400

600

саемска цена

400

300

саемска цена

200 С Т Р. 1 2

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 30+% ПОПУСТ

300

саемска цена

200

350

саемска цена

250

600

саемска цена

400

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

300

саемска цена

200

350

саемска цена

250

300

саемска цена

200 600

саемска цена

400

600

саемска цена

400

450

саемска цена

300

С Т Р. 1 3

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 30+% ПОПУСТ

400

саемска цена

250

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

500

саемска цена

350

350

саемска цена

250

300

саемска цена

200

500

саемска цена

350

500

саемска цена

350

250

350

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

300

С Т Р. 1 4

саемска цена

саемска цена

250

350

саемска цена

250

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 30+% ПОПУСТ

400

саемска цена

250

300

саемска цена

200

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

500

саемска цена

350

650

саемска цена

500

300

саемска цена

200

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250

350

саемска цена

250 С Т Р. 1 5

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 25+% ПОПУСТ

550

саемска цена

400

650

саемска цена

500

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

330

С Т Р. 1 6

саемска цена

250

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 25+% ПОПУСТ

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

600

саемска цена

450

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

600

саемска цена

450

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300 С Т Р. 1 7

400

саемска цена

300 САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ НА 25+% ПОПУСТ

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

400

саемска цена

300

650

саемска цена

500

400

саемска цена

300

500

650

650

саемска цена

500 650

саемска цена

500

650

С Т Р. 1 8

саемска цена

саемска цена

500

400

саемска цена

300

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ПО 100 И 120 ДЕНАРИ

180

саемска цена

120

180

саемска цена

120

180

саемска цена

120

180

саемска цена

120

180

саемска цена

120

180

саемска цена

120

саемска цена

100

200

саемска цена

100

200

саемска цена

100

250

С Т Р. 1 9

саемска цена

180

150

250

120

саемска цена

саемска цена

100

100

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ДО 20% ПОПУСТ

450

саемска цена

350

450

саемска цена

350

450

саемска цена

350

500

саемска цена

400

450

саемска цена

350

450

саемска цена

350

500

саемска цена

400

500

саемска цена

400

500

саемска цена

400

500

саемска цена

400

250

саемска цена

200

250

саемска цена

200

С Т Р. 2 0

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ДО 20% ПОПУСТ

250

саемска цена

200

250

саемска цена

200

250

саемска цена

200

250

саемска цена

200

500

саемска цена

400

250

саемска цена

200

250

саемска цена

200

500

саемска цена

400

500

саемска цена

400

500

саемска цена

400

600

саемска цена

500

600

саемска цена

500

С Т Р. 2 1

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ДО 20% ПОПУСТ

600

саемска цена

500

500

саемска цена

400

600

саемска цена

500

300

саемска цена

250

300

саемска цена

250

500

саемска цена

400

300

саемска цена

250

300

саемска цена

250

300

саемска цена

250

300

саемска цена

250

250

саемска цена

200

300

саемска цена

250

С Т Р. 2 2

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ДО 20% ПОПУСТ

350

саемска цена

300

600

саемска цена

400

300

саемска цена

250

350

саемска цена

300

350

саемска цена

300

350

саемска цена

250

350

саемска цена

300

300

саемска цена

250

350

саемска цена

300

350

саемска цена

300

300

саемска цена

250

400

саемска цена

350

С Т Р. 2 3

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


КНИГИ ДО 20% ПОПУСТ

350

саемска цена

500

300

саемска цена

450

саемска цена

400

400

450

500

С Т Р. 2 4

саемска цена

саемска цена

400

350

саемска цена

300

400

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


10 НОВИ ПО САЕМ С Т Р. 2 5

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


ЗА ЧИТАТЕЛИ ЧИТАТЕЛИШТО ШТОСЕКОГАШ СЕКОГАШ БАРААТ ПОВЕЌЕЗА ЗАСЕБЕ СЕБЕ И БЛИСКИТЕ БАРААТ ПОВЕЌЕ

АКСЕСОАРИ

десет различни дизајни

ПРОИЗВОДИ СО ИНСПИРАТИВНИ ПОРАКИ ОД ОМИЛЕНИТЕ КНИЖЕВНИ ЛИКОВИ! ЕКО ТОРБА редовна цена 250 саемска акциска цена 200 БИДОН редовна цена 450 саемска акциска цена цена 400 350 ФИЛЏАН редовна цена 300 саемска акциска цена 200 250 МАИЧКИ „ТИНО ОД МОЈОТ ВЛЕЗ“

ТРИ РАЗЛИЧНИ ДИЗАЈНИ – ДВЕ РАЗЛИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

редовна цена 400 саемска акциска цена 300 С Т Р. 2 6

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


САЕМ НА КНИГА 2022 3-9.5.2022 ЕКСКЛУЗИВНА САЕМСКА ПОНУДА!

ПЛАТИ 6 – ЗЕМИ 7 ПОНУДАТА ВАЖИ САМО ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЕМОТ НА КНИГА ВО А1 АРЕНА - СЦ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ како и: ПОДАРОК МАИЧКА „ТИНО ОД МОЈОТ ВЛЕЗ“ ЗА КУПЕНИ СЛИКОВНИЦИ ВО ИЗНОС ОД 600 ДЕНАРИ.

С Т Р. 2 7

САЕМСКИ ЦЕНОВНИК 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.