Ans valt aan

Page 1

RICHTLIJNEN RONDOM HERINVESTERING STUFI MOETEN CONCRETER

LUCKY FONZ III WIL NIET DE DOMINEE UITHANGEN

STEWARDS HOUDEN PETER KNOOPE ORDE TIJDENS OVER HAAT TEGEN N.E.C.- ADO HET WESTEN

ANS VALT AAN

Algemeen Nijmeegs Studentenblad / jaargang 31, nummer 4

ANS 4.indd 1

22-12-2016 21:37:19


Vooraf Tekst: Redactie P. 2

commentaar Het waren zes zware weken op het trainingsveld, maar team ANS heeft een nieuwe opstelling op het veld staan. Met goede voornemens voor het nieuwe seizoen zijn ze zeker niet van plan vanaf de zijlijn toe te kijken. De scheids fluit, de klok loopt, de bal rolt. Linksback Peter Knoope doet zijn uiterste best zich in de tegenstander te verplaatsen en verdedigt fanatiek zijn visie op de oorzaak van terrorisme. Knoope krijgt een schop tegen de schenen met de vraag of het Westen zich schuldig moet voelen over de terrorismedreiging. Knoope tackelt deze vraag onmiddellijk. Het is zinloos je schuldig te voelen, vindt hij. Weer aan de bal passt Knoope naar voren, rakelings langs het trio Baudet-Jacobs-Broeksteeg, dat is verwikkeld in een verwoede discussie over referenda. Een wedstrijd wordt vaak gewonnen op het middenveld, maar dat zit er door deze drie niet in. ‘Het speelveld ligt scheef’, roept Baudet, ‘de uitslag ligt al vast!’. De andere twee vinden dat maar overdreven. Daar komt Lucky Fonz, de nummer 3, aanhobbelen. Hij geeft een trap tegen de bal en kijkt vervolgens pas waar deze heen vliegt. Zijn alledaagse speelstijl is populair bij het publiek; op de tribune heeft zich een trouw groepje fans verzameld dat Linde met een E scandeert. De Radboud Universiteit is nu zelf aan de bal; sinds de invoering van het leenstelsel heeft zij een bepalende rol in het veld gekregen. Er valt een gat in de verdediging. Het publiek kijkt hoopvol toe in welke richting het stufi-geld zal gaan. Zal de universiteit een voorzet geven, of met een soloactie het doel bestormen? Haar communicatie met de rest van het team is belabberd, waardoor heel het stadion in twijfel afwacht. Eindigt de bal in het net of belandt hij in het publiek? Niemand weet het nog, maar ANS heeft er zin in.

De hoofdredactie

ANS 4.indd 2

ans

Online Een dikke duim voor december Tijdens de laatste weken van 2016 passeerden een paar leuke nieuwtjes de revue, waarmee het jaar goed werd afgesloten. Allereerst werd de eerste Nijmeegse nachtwinkel in de Bloemerstraat geopend. ANS nam een kijkje in de Eet ’N Drink Nightstore en zag dat de sympathieke eigenaar zijn zaakjes goed op orde heeft. Daarnaast werkte de kerstboodschap van Radboud Services op de lachspieren van de student. Het filmpje, met een tenenkrommende woordgrap en een overdadige virtuele kerstachtergrond, bleef niet onopgemerkt: de lokale Nijmeegse en zelfs landelijke media konden natuurlijk niet achterblijven en tikten het ANS-bericht schaamteloos over. Van alle media nam alleen Vox de moeite om naar de oorspronkelijke bron te verwijzen. Twee dikke duimen voor onze collega’s. Stuk van Stukafest Op 1 februari zullen twintig studentenkamers in Nijmegen weer worden omgetoverd tot kleine cultuurpodia voor het studentenkamerfestival Stukafest. Tijdens de avond kan je genieten van onder meer muziek, theater, dans en film in een intieme sfeer. ANS zal zich in de knusse studentenkamers proppen en het festival in al haar huiselijkheid bewonderen. Strijd voor de studentenstem De campagnemolen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart zal na het kerstreces flink gaan draaien. Elke politieke partij zal haar beste beentje voorzetten om zoveel mogelijk stemmen binnen te slepen. ANS helpt de zwevende student graag een handje een keuze te maken. Op 6 februari organiseert ANS samen met de studievereniging van Politicologie, ismus, een College Tour met SP-lijsttrekker Emile Roemer. Ook zal er op 21 februari een verkiezingsdebat plaatsvinden waar ANS, LUX en Carolus Magnus gastheren van zullen zijn. Hou ans-online.nl in de gaten voor meer informatie over deze twee evenementen.

Op de hoogte blijven van al het studentennieuws? Check dan www.ans-online.nl, volg ons op Twitter (twitter.com/ANS_Online) of like de ANS-pagina op Facebook (facebook.com/ANSnijmegen).

22-12-2016 21:37:20


deze ANS

Tekst: Redactie Deze ANS P. 3

04 Investeer, concretiseer Het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel moet zorgen voor een verbetering van het hoger onderwijs. Aan de RU zal een groot deel van het geld echter naar zaken gaan waar maar weinig studenten van profiteren. Richtlijnen rondom de herinvestering moeten daarom concreter worden geformuleerd.

13 Niet preken maar spreken 04

Singer-songwriter Lucky Fonz III trekt met zijn nieuwe show Superlekker langs de Nederlandse theaters en bezoekt op 24 maart de Lindenberg in Nijmegen. In de show, bestaande uit zowel cabaret als zijn muziek, vermijdt hij het moralistische. ‘Ik vertrouw het niet wanneer artiesten de dominee uithangen.’

18 Operatie aan het hart van de campus De campus gaat de komende jaren flink op de schop. Met het Berchmanianum krijgt de RU een nieuw bestuursgebouw, de Refter verandert in een Foodcourt en het Erasmusgebouw krijgt een promenade. Wat is de gedachte achter de veranderingen en wat zijn de gevolgen voor de studenten?

13

18

22

ANS 4.indd 3

22 Verzet tegen het westen Met aanslagen in Brussel, Parijs en Berlijn is terrorisme aan de orde van de dag. Terrorisme-expert Peter Knoope geeft in zijn onlangs verschenen boek Het Westen onder vuur zijn kijk op de problematiek. ‘Mensen komen in opstand tegen de politieke en economische elite.’ 05

Verward

07

Het Laatste Oordeel

08

Op tour door de Bloedkuul

16

Middenpagina

21

De Graadmeter

25

CC’tje

26

Het Issue

28

Stamgasten

30

Deze ANS niet / Kutkunst / Colofon

31

Crypto

32 Gevonden Voorwerp

22-12-2016 21:37:35


Investeer, concretiseer Tekst: Noor de Kort/ Illustratie: Anne Rombouts P. 4

investeer, concretiseer Vanaf 2018 keert de overheid het geld dat is vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel uit aan het hoger onderwijs. Aan de RU zal echter niet al het geld naar investeringen in onderwijs gaan waar alle studenten van profiteren. Om dit te voorkomen moeten richtlijnen rondom herinvestering van de studiefinanciering concreter worden geformuleerd.

In het collegejaar 2015-2016 is het leenstelsel ingevoerd en sindsdien is de studiefinanciering voor studenten die aan een opleiding beginnen verleden tijd; zij moeten met een fikse lening genoegen nemen. Minister Bussemaker van Onderwijs beloofde bij de invoering van het leenstelsel dat de middelen die hierdoor vrijkwamen voor een flinke investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs en daaraan gerelateerd onderzoek zouden zorgen. Sinds 2015 doen universiteiten zelf al voorinvesteringen en vanaf 2018 keert de overheid het bespaarde geld uit. Hoog tijd om te kijken waar de voorheen zo graag ontvangen stufi aan wordt besteed. De Radboud Universiteit (RU)

krijgt voor het jaar 2018 12,8 miljoen euro om te besteden. Maar liefst een kwart van dit forse bedrag zal worden uitgegeven aan zaken waar alleen de ‘excellente student’ iets aan heeft: continuering en uitbreiding van de excellentietrajecten. Een groot bedrag wordt dus besteed aan zaken waar slechts een klein gedeelte van de studenten van profiteert, terwijl wel alle studenten hun studiefinanciering moeten missen. De wet laat dit soort bedenkelijke herinvesteringen toe en de door studenten en hoger onderwijs gezamenlijk opgestelde richtlijnen rondom de uitgaven zijn vaag. Met open deuren als ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ en ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ is bijna elke bestedingsvorm te rechtvaardigen. De richtlijnen moeten worden geconcretiseerd, zodat het voor universiteiten niet mogelijk is om een groot deel van de herinvestering aan excellentietrajecten uit te geven. Alle studenten moeten iets positiefs merken van investeringen met het geld dat hen is afgepakt. Lekker breed en nietszeggend Bij de herinvestering van de studiefinanciering zou de Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs handvatten moeten bieden. Het Interstedelijk Studentenoverleg, de Landelijke Studentenvakbond, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten boden deze op 19 december aan bij Minister Bussemaker. Echt veel wijzer word je echter niet van de inhoud. In de agenda staat dat met het geld zal worden gestreefd naar ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’, ‘meer en betere begeleiding van studenten’, ‘inzet op talentontwikkeling: binnen en buiten de studie’, ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ en ‘verdere professionalisering docenten’. Fantastisch natuurlijk, maar praktisch gezien kan elk mogelijk plan met betrekking tot verbetering van het onderwijs eronder worden geschaard. De vijf punten belichamen een totale

ANS 4.indd 4

22-12-2016 21:37:47


Column Lex Crijns P. 5

verbetering van het hoger onderwijs en op deze manier hebben de universiteiten nog steeds complete vrijheid bij de besteding van het bedrag. Om een eerlijke verdeling te garanderen is een eenduidige visie rondom de uitgave van het geld dus hard nodig. Dubieuze besteding Door de onduidelijk geformuleerde richtlijnen hebben universiteiten vrij spel bij de besteding van het vrijgekomen geld. Ook bij de RU is dit het geval. Uit de voorlopige begroting voor 2018 komt bijvoorbeeld naar voren dat van het overheidsgeld, 12,8 miljoen euro, 3 miljoen zal gaan naar de Radboud Honours Academy (RHA). Hier heeft een gemiddeld presterende student niets aan. Bovendien is de verhouding tussen het bedrag dat aan de RHA wordt besteed en de hoeveelheid studenten die gebruik maakt van de excellentietrajecten scheef. Minder dan 6 procent van de studenten aan de RU neemt op dit moment deel aan de trajecten, terwijl bijna een kwart van de begroting van de herinvestering hiervoor is gereserveerd. Het spekken van excellentietrajecten is bovendien niet incidenteel. Al sinds 2015 wordt jaarlijks 3 miljoen euro besteed aan de continuering van het honoursprogramma en de uitbreiding hiervan naar de propedeusefase. Dit zal nu dus worden voortgezet. Het grootste deel van de studenten zal echter niets merken van deze uitgaven. De RU kan beter geld uittrekken voor onderwijs waar alle studenten iets aan hebben. Of de 1,1 miljoen euro die is gereserveerd voor ver- en nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen echt een investering is die is gericht op het verbeteren van het onderwijs voor alle studenten, valt ook te betwijfelen. Gaat het hierbij om restauratie van studieruimtes, dan is er inderdaad wat voor te zeggen. Door de vage verwoording blijft echter in het midden waar het geld precies naartoe gaat. Op deze manier is het onzeker of het geld inderdaad bijdraagt aan verbetering van het onderwijs, of slechts aan de uitstraling van de campus. Van een facelift is nog nooit iemand beter geworden. Studenten moeten sinds de invoering van het leenstelsel grote bedragen lenen om hun studie te kunnen betalen. De afspraak dat het vrijgekomen geld zal worden geïnvesteerd in verbetering van het hoger onderwijs is veelbelovend. Hierbij is het van belang dat alle studenten iets hebben aan de besteding van het geld. De richtlijnen rondom de herinvestering worden nu echter zo breed gehouden dat iedere interpretatie van onderwijskwaliteit mogelijk is. Dit is terug te zien in de begroting van de RU; er wordt geïnvesteerd in zaken waar slechts een klein percentage van de studentenpopulatie iets aan heeft. Een aanmerkelijk deel van het overheidsgeld zal gaan naar het paradepaardje van de universiteit: de RHA. Joost mag weten wat de student met krappe voldoendes hieraan heeft. Om te streven naar een goede herinvestering van de studiefinanciering moeten de richtlijnen concreter worden verwoord. Alle studenten moeten profiteren van het geld en niet slechts de kleine groep geniale studenten. Dat zou pas excellent zijn. ANS

ANS 4.indd 5

verward Lex Crijns snapt er af en toe helemaal niets van en probeert zijn verwarring in vierhonderd woorden voor u samen te vatten. Als u het niet begrijpt, vindt hij dat niet erg; dan is hij tenminste niet de enige. Je ziet op de campus vaak talloze posters en flyers hangen voor studentenfeestjes. Zo maakte een Nijmeegse studentenroeivereniging recent nog veel reclame voor een groot jubileumfeest dat georganiseerd werd. Vanaf alle posters en flyers kijkt een knappe jonge vrouw je glimlachend aan in haar ondergoed (of bikini). Ze houdt haar hoofd naar rechts gekanteld en speelt met haar lange blonde paardenstaart. De foto is in pixelachtig zwart-wit gedrukt, zoals je doet wanneer je selfie zó flets en onderbelicht is dat-ie vier Instagram-filters tegelijk nodig heeft. Ik vraag me af wie het meisje is en hoe ze op die poster terecht is gekomen. Is ze misschien een bekende roeister waar ik toevallig nog nooit van gehoord heb? Ze is wat aan de jonge kant, maar het zou toch kunnen. Als alle roeisters er zo uitzien, moet ik misschien toch eens naar zo’n wedstrijd gaan kijken. Ik zoek snel naar de site van de Vrouwen Acht, maar zie haar er niet bij staan. Die dames zijn allemaal een stuk ouder. En gekleder. Helaas, het lijkt erop dat roeien toch geen sport voor mij is. Het moet wel iemand van die studentenroeivereniging zijn, bedenk ik dan. Dat ligt voor de hand, want studenten zijn jong en houden van feesten. Zou het bestuur een mailtje rondgestuurd hebben, waarin ze vroegen of er iemand bereid was om zich uit te kleden voor de camera? Dat werkt vast niet. Misschien hebben ze het wel in de ALV naar voren gebracht. “Oké, jongens, agendapunt 14: wie wil er in zwemkleding poseren voor onze poster? Voorwaarden: jong, blond en aantrekkelijk.” Toen er eindelijk iemand instemde, hadden ze vast geen tijd meer om een professionele fotograaf in te huren. Anders waren die vier Instagram-filters niet nodig geweest. Op de avond van het feest bekijk ik nog een laatste keer de lijst met aanwezigen op het Facebook-evenement. Nergens in de eindeloze reeks plaatjes en namen herken ik haar gezicht. Het lijkt wel alsof ze niet bestaat. Alsof ze bijeengeraapt is uit kleuren en pixels. Misschien is dat wel wat ze is: geen mens van vlees en bloed, maar een droombeeld. Een ideaal.

22-12-2016 21:37:47


Adverteren? Kijk op ANS-Online.nl P. 6

ansjes Een Ansje mag maximaal 35 woorden bevatten en kost 5 euro voor studenten en 10 euro voor externen. De waarde van de aangeboden goederen mag de 900 euro niet te boven gaan. Mail naar: stichtingmultimedia@gmail.com ARGENTIJNSE TANGO, een krachtige en gevoelvolle improvisatiedans. Misschien iets voor jou? Kom dan naar een van de gratis proeflessen in de Thiemeloods, op 16 of 17 januari. Fikse studentenkorting op onze cursussen. Meer informatie: www.tangopassie.nl.

ANS 4.indd 6

22-12-2016 21:37:48


Tekst: Danique Janssen/ Foto: Guusje van den Ouweland Het Laatste Oordeel Leef, woon, werk, feest... met ANS P. 7 P. 7

heT LAATSTe oordeeL Duffe opsommingen of ultiem entertainment? ANS verschanst zich in de collegebanken om een genadeloos oordeel te vellen over het onderwijs aan de RU. StUDie: Religiewetenschappen

EINDCIJFER:

colleGe: Inleiding Islam, 24 november, 13.4515.30, TvA 4.00.05 Docent: N.A. Boekhoff-van der Voort UitStralinG: Beschaafde blondine PUBlieK: Culturele hutspot inHoUD: Islamitische rechtsscholen

Nicolet Boekhoff-van der Voort heeft vandaag wat opstartproblemen. Haar publiek, duidelijk variërend in leeftijd en culturele achtergrond, zit al even klaar wanneer ze de zaal binnenhaast. Als de PowerPoint eenmaal is verschenen, begint de docent haar uitleg over de Sharia, de heilige wet van de Islam. Ze straalt hierbij veel rust uit en haar uitleg is kraakhelder. Dat ze regelmatig spiekt op het blad in haar handen valt haar dus te vergeven. Dan is het de beurt aan enkele studenten om vragen over de stof te beantwoorden. Omdat zij niet altijd een perfect antwoord klaar hebben, zakt de snelheid van het college al snel tot onder de vijf dia’s per uur. Ook wordt nu pijnlijk duidelijk dat het bestuderen van de islam nog best uitdagend kan zijn voor de studenten; er wordt flink gestotterd en gegiecheld wanneer ze Arabische namen als ‘Muhammad ibn Idris al-Shafi’i’ en ‘Ahmad ibn Hanbal’ moeten uitspreken. ‘Niks mis met de uitspraak’, zegt de immer vriendelijke docent geruststellend. Ondanks het lage tempo van het college is het publiek weinig afgeleid door hun laptops, telefoons of door elkaar. Op enkele trillende telefoons na is de zaal muisstil. Het is echter de vraag of dit komt door grote interesse voor het onderwerp, of doordat de zaal langzaam wegdoezelt. De serene rust van de eerste helft van het college is aan het begin van de tweede helft direct verdwenen wanneer de docent vertelt over talaaq. ‘Dit is de bevoegdheid van een man om van zijn vrouw te scheiden, door drie keer hardop uit te spreken dat hij dit wil.’ Deze uitleg lokt kritische reacties uit bij het voorheen zo tamme publiek. ‘Moet de man nog steeds scheiden als hij gedwongen wordt om dit uit te spreken?’, vraagt

ANS 4.indd 7

een student. De blonde islamoloog zegt van wel. Bij de situatieschets van een moslima die haar man met grof geweld dwingt tot scheiden met behulp van een koekenpan, klinkt er gegrinnik in de zaal. Het college eindigt met uitleg over religieuze adviezen, die fatwa’s heten. Deze worden gegeven door zogenaamde mufti’s, wetsgeleerden in de islam. De studenten mogen als ware mufti’s hun ongezouten mening geven over enkele stellingen. Na afloop van een korte maar krachtige discussie wordt het geroezemoes steeds luider, de studenten zijn er duidelijk klaar mee. Het is immers al half vier. Laatste pogingen van Boekhoff-van der Voort om nog uitleg te geven, mogen niet baten; studenten die hun spullen alvast inpakken, laten het geluid van de nog pratende docent langzaam wegebben.

Het Laatste Oordeel der Studenten De studenten zijn eensgezind: het hoorcollege is te langdradig. De uitgebreide aandacht voor elk onderwerp is niet bevorderlijk voor de collectieve spanningsboog. Het probleem lijkt zich echter wel te concentreren op deze specifieke middag: ‘Vandaag gaat het niet zo soepel, maar over het algemeen is het vak heel interessant.’ Het onderwerp ‘islam’ valt erg in de smaak, geven de studenten aan. De duidelijkheid en deskundigheid van de docent komen ook veelvuldig als pluspunt naar voren. Voor dit college is dat echter niet genoeg; het publiek is afgeleid door gedachten aan bier en pepernoten. ANS

22-12-2016 21:37:49


ANS 4.indd 8

22-12-2016 21:37:59


Tekst: Chiel Nijhuis/ Foto’s: Melis Ulubas Op tour door de Bloedkuul P. 9

op tour door de bloedkuul Op 10 december speelde N.E.C. thuis in het Goffertstadion tegen ADO Den Haag. ANS liep mee met stewards van de Nijmeegse voetbalclub en zag hoe een wedstrijd in de Bloedkuul in goede banen wordt geleid.

Op een regenachtige zaterdagavond loopt het Goffertstadion langzaam vol met toeschouwers. Vanuit heel Nijmegen en omstreken stromen de fans binnen om te genieten van een wedstrijd van hun N.E.C., tegen ADO Den Haag. Het is aan de stewards om te zorgen voor een veilig verloop van de avond. Hoewel de wedstrijd tegen ADO geen risicowedstrijd is, zijn ze ook vanavond alert. ‘De fans van ADO hebben tijdens een andere wedstrijd het een en ander geflikt. We houden ze dus scherp in de gaten’, vertelt Arie Lagerwaard, al 13 jaar steward en sinds 2,5 jaar stewardcoördinator bij N.E.C. Hij heeft net het overleg met de stewards die hij aanstuurt achter de rug en staat op het punt zijn ronde langs de tribunes van het stadion te beginnen. Bevlogen legt Lagerwaard uit wat hem drijft dit werk te doen. ‘Ik vind dat iedereen met plezier naar een voetbalwedstrijd moet kunnen, of je nu een fanatieke supporter bent of niet. Het is ons werk om tijdens de wedstrijden de veiligheid te bewaren, zowel voor de echte hooligans als voor een opa die met zijn kleinkind een mooie avond wil beleven.’ Volgens Lagerwaard delen de stewards deze drijfveren. ‘Het zijn allemaal vrijwilligers die N.E.C. een warm hart toedragen.’

hebben met de bezoekers. ‘Als steward moet je kennen en gekend worden. Je hebt meer gezag als je een supporter kan aanspreken bij zijn voornaam.’ Tijdens zijn ronde door het stadion krijgt Lagerwaard zelf weinig mee van de wedstrijd, maar aan de sfeer op de tribunes leest hij af hoe zijn club het doet. ‘Je kan horen dat N.E.C. voor staat, want de toeschouwers zijn rustig’, aldus Lagerwaard. N.E.C. speelt inderdaad een goede eerste helft en staat inmiddels met 2 – 0 voor op ADO Den Haag. Hierdoor zit de stemming er bij de thuissup-

Big Brother in de Bloedkuul De stewards zorgen voor een veilig verloop van de wedstrijd door de supporters voortdurend in de gaten te houden. Bij aanvang controleren zij de supporters bij de ingangen om te kijken of er geen verboden spullen mee het stadion in worden genomen. Aan iedere kant van het stadion staat een groep stewards onder leiding van een hoofdsteward. Gedurende de wedstrijd staan zij met hun rug naar het veld zodat ze de tribune in de gaten kunnen houden. Op zijn ronde spreekt Lagerwaard met de hoofdstewards om te kijken of alles goed verloopt. Af en toe maakt hij ook een praatje met supporters. Volgens Lagerwaard is het namelijk belangrijk om goed contact te

ANS 4.indd 9

22-12-2016 21:38:02


Op tour doorwerk, de Bloedkuul Leef, woon, feest... met ANS P. P. 10 10

porters goed in. De Hagenezen worden door de uitgelaten N.E.C.-fans getrakteerd op spreekkoren over de Chinese keuken, een verwijzing naar de problemen met de Chinese eigenaar van de Haagse club. In de rust zal blijken dat niet alle ADO-fans dit kunnen waarderen.

N.E.C.-fans trakteren de Hagenezen op spreekkoren over de Chinese keuken. Onrust tijdens de rust Lagerwaard komt ook langs het vak waar de supporters van de bezoekende club zitten. Dit vak wordt met hekken gescheiden van de rest van het stadion. Dit voorkomt dat de supporters van de verschillende clubs elkaar kunnen opzoeken. Aan de achterzijde van het uitvak kan je goed zien waarom het Goffertstadion zo’n onheilspellende bijnaam heeft. Lagerwaard wijst naar de hoge aardenwallen waarin nu de bussluizen voor de supportersbussen zijn aangelegd. ‘Het stadion is gebouwd in een kuil, die in de jaren 30 door werklozen als verplichte werkactie is uitgegraven. Door het zware werk kwamen de arbeiders ’s avonds met bebloede

ANS 4.indd 10

handen thuis. Vandaar dat het stadion de Bloedkuul is gaan heten.’ Vlak voor de rust wordt Lagerwaard weggeroepen via het oortje waarmee hij in contact staat met de andere stewards. Een groep ADO-supporters kan zich niet beheersen en heeft geprobeerd door de hekken van het uitvak te breken. Het thuispubliek dat zich wel weet te gedragen haalt iets te eten in de gracht van het Goffertstadion. Hoewel de avond allang is gevallen, wekt de felle stadionverlichting de illusie van daglicht in de ring rondom het speelveld. Hier doen sportjournalisten verslag van de wedstrijd, terwijl fotografen vanuit de gracht de zijlijn van het veld betreden om met hun telelenscamera’s een mooi shot voor in de sportrubriek van een of andere ochtendkrant te maken. Bij de terugkomst van Lagerwaard blijkt de schade die de ADO-supporters hebben aangericht mee te vallen; alleen het slot van een hek is gesneuveld. ‘De ludieke actie van de bestuursvoorzitter van ADO, om tijdens de rust broodjes knakworst in het uitvak uit te delen, kon gewoon doorgaan’, merkt Lagerwaard laconiek op. Op sloffen naar de winst Nadat Lagerwaard polshoogte heeft genomen bij het opstootje vervolgt hij zijn ronde door het stadion. Tijdens zijn tocht langs de tribunes spreekt hij steeds kort met de andere stewards en een aantal supporters. De onderlinge sfeer is amicaal en ontspannen. ‘Dat is wel anders

22-12-2016 21:38:04


Op tour door de Bloedkuul Leef, woon, werk, feest... met ANS P.P.11 11

als N.E.C. achter staat’, grapt een van de stewards. Inmiddels is de voorsprong van N.E.C. opgelopen tot 3 – 0. De laatste stop voor het einde van de wedstrijd is de invalidentribune. Lagerwaard raakt in gesprek met Margret, al 18 jaar steward op deze tribune. Zij legt uit hoe de invalidetribune tot stand is gekomen. ‘Een van de supporters heeft zelf 30.000 euro opgehaald door bij bedrijven langs te gaan. De overige bouwkosten zijn door N.E.C. bijgelegd’, zegt Margret. De tribune is via een loopbrug aan de achterzijde goed met een rolstoel te bereiken en is zo ingericht dat toeschouwers met een lichamelijke beperking geen last hebben van de regen. In de laatste minuten van de tweede helft is de wedstrijd doodgebloed. De spelers van beide teams lijken zich bij de uitkomst te hebben neergelegd. Als het fluitsignaal van de scheidsrechter de wedstrijd tot een einde brengt, is de score dan ook onveranderd. Vanuit het niets explodeert het stadion in een oorverdovende storm van gejuich en stampmuziek waarmee de overwinning, die al in de eerste helft onontkoombaar leek, wordt gevierd. Na een paar minuten verstomt het gejuich en stromen de tribunes in een verassend snel tempo leeg. Alleen de harde-kernsupporters van N.E.C. blijven zitten om de toegift van hun team, dat naar hun vak is toegesneld, in ontvangst te nemen. Nadat ook de meest diehard N.E.C.fans het stadion hebben verlaten, wijst Lagerwaard naar de tribunes aan de overkant. ‘Je kunt nu goed zien waar

ANS 4.indd 11

de meest fanatieke supporters zitten. De meeste stoelen zijn vaalrood van kleur, terwijl sommige stoelen nog glimmend rood zijn. Dat betekent dat een overenthousiaste supporter ooit een stoel heeft gesloopt.’ Tijd voor Studio Sport Terwijl het grootste deel van de stewards de tribunes voor de laatste keer controleert op onregelmatigheden, komen de hoofdstewards samen voor een korte nabeschouwing van de wedstrijd. Tijdens de informele vergadering maken de stewards over en weer grappen; de overwinning van hun club heeft hen goed gedaan. Per hoofdsteward wordt besproken wat hem of haar is opgevallen. Omdat het een relatief rustige wedstrijd was, blijven de gesprekken beperkt tot kleine technische problemen zoals het contact met de controlekamer. Bij het opstootje met ADO-supporters in de rust staan ze langer stil. ‘Het was beleefd volk; ze hebben me nog voor kankerwijf uitgescholden’, merkt een van de betrokken stewards droogjes op. Na de vergadering voegen de hoofdstewards zich bij hun collega’s in het stewardshome, waar ze nog wat drinken om de goed verlopen avond af te sluiten. Van het spel hebben de stewards echter weinig meegekregen. Voor de details zullen ze dus thuis een samenvatting op Studio Sport moeten kijken. Door het zwakke spel op het veld hebben de stewards gelukkig niet veel gemist. ANS

22-12-2016 21:38:05


Interview Roy Santiago Tekst: Tijs Sikma/ Foto’s: Simone Both P. 12

Universitaire Studentenraad NU!Medezeggenschap Wil jij op de hoogte blijven van de bezigheden van de USR? Houd dan NU!Medezeggenschap in de gaten! Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en neem eens een kijkje op onze website. Heb je tips of opmerkingen? Loop gerust even langs bij de USR kamer (TvA 3) of stuur een mail naar usr@ru.nl. Website: www.numedezeggenschap.nl Twitter: @NUMedezeggsch Facebook: www.facebook.com/NUmedezeggenschap E-mail: usr@ru.nl

Hoi studerend Nijmegen, Een gure wind waait over de campus, de duurzame kerstlampjes worden her en der aangeklikt en de vele kerstbomen en luxueuze kerstdiners voltooien de decemberambiance. Voor de USR is de laatste cyclus van 2016 inmiddels afgerond en in dit bericht geven we jullie graag een update over onze werkzaamheden en gesmede plannen voor het nieuwe jaar! De laatste loodjes van 2016 In een lange zit van drie uur werden de voorbereidende, overleg én afsluitende gezamenlijke vergadering er meedogenloos doorheen gejaagd. Op de agenda stonden de Radboud begroting van 2017, de Bestuurlijke agenda en de wijziging van de regeling FONDS. De USR mocht advies geven over deze Radboudiaanse Miljoenenprognose. De belangrijkste punten voor studenten waren het hoge bedrag dat jaarlijks wordt besteed aan de beruchte Radboud Hoodies en de investeringen die het leenstelsel

moeten compenseren. Vanwege het wegvallen van de basisbeurs hebben de universiteiten namelijk beloofd te investeren in de verbetering van de onderwijskwaliteit voor álle studenten. De USR was kritisch over in hoeverre hier sprake van is. Als compensatie voor het leenstelsel mag de medezeggenschap aankomend jaar stemmen over de hoofdlijnen van de begroting van 2018: een belangrijk recht waar wij goed gebruik van gaan maken! Onze plannen voor 2017 Na een welverdiende vakantie zal de USR volgend jaar weer fris met de volgende onderwerpen uit de startblokken schieten. Ten eerste zijn we bezig met het opzetten van een bestuursminor, waar alle studentbestuurders en waarschijnlijk ook andere studenten die geïnteresseerd zijn in besturen aan deel kunnen nemen. Deze minor zal vanuit een academische invalshoek praktische tips bieden om beter te besturen en meer uit jezelf en je bestuur te halen. Ten tweede organiseert de USR op 14 februari weer de Dag van de Medezeggenschap; een dag waarop de campus kennismaakt

met de medezeggenschap op onze universiteit en wat die voor jou als student kan betekenen. Daarnaast zal op 2 maart de campusnacht plaatsvinden, waar de hele avond en een deel van de nacht op de campus de lichten aan zullen blijven en toffe activiteiten zullen plaatsvinden. Hou deze avond vooral vrij in je agenda! Tot slot hebben wij deze cyclus afscheid moeten nemen van de voorzitter van het College van Bestuur, Gerard Meijer. Vind jij onze verslagen over de Gezamenlijke Vergaderingen ook altijd zo interessant? Vind jij het leuk om een keer aan het hoofd van een universiteit te staan? De vacature staat nog open! Tip van ons: het staat goed op je cv! Dit was het weer voor deze keer. Nu de sloop van ons vertrouwde kantoor nog even uitgesteld is, blijft onze uitnodiging om een keer langs te komen natuurlijk ook staan. Trek dus je kerstmuts of hoodie ver over je oren en kom een lekkere bak koffie halen in onze kamer in TvA 3, of stuur een warm mailtje naar usr@ru.nl!

(Advertentie)

ANS 4.indd 12

22-12-2016 21:38:10


niet preken maar spreken Komend voorjaar gaat Lucky Fonz III stad en land af met zijn nieuwe onemanshow Superlekker. De singer-songwriter met nonchalante lokken schrijft Nederlandse liedjes met veel spreektaal. ‘Grammaticaal klopt er geen reet van, maar dat is hoe mensen praten.’

ANS 4.indd 13

22-12-2016 21:38:13


Niet preken maar spreken Tekst: Vera Crienen/ Foto’s: Ted van Aanholt P. 14

Lucky Fonz III, geboren als Otto Wichers, is niet het soort artiest dat al van jongs af aan droomde van een carrière in de muziek. Hij beschouwde muziek lange tijd als hobby. ‘Ik dacht dat muzikanten en artiesten in een soort ander universum verkeerden waar ik geen toegang tot had.’ Dat veranderde pas aan het einde van zijn studie Engelse Taal en Letterkunde. Een aantal jonge artiesten, zoals Antony and the Johnsons, CocoRosie en Voicst, kwam toen op. ‘Dat waren allemaal lui van mijn leeftijd die interessante dingen maakten. Toen werd ik overvallen door paniek, jaloezie en iets wat je nu FOMO, fear of missing out, zou noemen’, vertelt Lucky. ‘Ik dacht: “Kut, ik ben nu 24 en klooi maar een beetje in de marge aan met mijn liedjes.” Het voelde alsof ik de boot had gemist.’ Lucky ging daarna hard aan het werk met zijn muziek en sloeg zelfs een baan als docent op een middelbare school af. Dat hij een goede beslissing had gemaakt werd al snel duidelijk, want in 2006 won hij de Grote Prijs van Nederland in de categorie ‘singer-songwriter’, en in 2007 stond hij op het muziekfestival Noorderslag. In pension Homeland aan het IJ in hartje Amsterdam zit Lucky aan een tafel bezaaid met papieren. Hij werkt aan zijn nieuwe show, Superlekker, waarmee hij in 2017 de theaters in Nederland zal afgaan. Op 24 maart zal hij de Lindenberg in Nijmegen, de stad waar hij opgroeide, aandoen. De zanger rent even op en neer naar de spiegel om te checken of zijn rommelige kapsel nog in model zit. Terwijl hij kleine slokjes neemt van zijn flink gesuikerde gemberthee, vertelt Lucky over zijn omslag van Engelse naar Nederlandse songteksten, beeldende taal en zijn afkeer van moralisme.

ANS 4.indd 14

Water bij de artistieke wijn Jarenlang maakte Lucky vooral Engelstalige muziek. Pas in 2010 bracht hij een volledig Nederlandstalig album uit: Hoe je honing maakt. ‘Ik had eerst maar één Nederlands liedje, Ik heb een meisje, dat ik vaak speelde als afsluiter van een show. Mensen vonden dat nummer juist heel tof.’ Kees de Koning, platenbaas van het label Top Notch, raadde Lucky aan Nederlandse platen te maken. Volgens De Koning zijn deze toegankelijker en zorgen ze voor een breder publiek, zonder dat je water bij de artistieke wijn hoeft te doen. Lucky volgde dat advies op en maakt nu Nederlandstalige muziek. ‘Voor mij maakt het niet uit of ik in het Engels of Nederlands zing. Voor het schrijven maakt het wel verschil, maar dat zijn technische aspecten op poëtisch niveau.’ Nederlandse werkwoorden eindigen bijvoorbeeld vaak zwak, in tegenstelling tot Engelse werkwoorden. ‘Wááálk, lopééén’, zingt hij ter illustratie. ‘In het Engels klinkt dat mooier.’ Door zijn studie is Lucky daarnaast veel meer bekend met de Engelse literaire traditie. ‘Mijn Engelse teksten zitten daarom qua metrum, ritme en rijm beter in elkaar dan mijn Nederlandse teksten, maar in het Nederlands heb ik meer toegang tot de finesses en nuances die je alleen bij je moedertaal kunt hebben’, legt hij uit. De teksten van de singer-songwriter liggen dicht bij het dagelijks taalgebruik. ‘Ik gebruik veel spreektaal. In het liedje Zeilmeisje zing ik bijvoorbeeld: “En het lukte haar nog ook nog ook al was ze maar een kind.” Grammaticaal klopt er geen reet van, maar dat is hoe mensen praten. Het klinkt misschien alsof ik zing wat in me opkomt, maar ik denk daar wel diep over na.’ Volgens Lucky zijn de

22-12-2016 21:38:14


preken spreken P. 15 Leef,Niet woon, werk,maar feest... met ANS P. 15

reacties in Nederland op zijn Nederlandse liedjes beter dan op zijn Engelse, omdat de tekst meer aankomt bij het publiek. ‘Het alledaagse taalgebruik zorgt ervoor dat mijn muziek toegankelijker is.’ Het groeiende aantal Lucky Fonz III-fans bewijst dat zijn Nederlandse nummers meer mensen bereiken. ‘Wacht, dit moet je zien.’ Lucky pakt zijn telefoon met gebarsten beeldscherm erbij om een filmpje op te zoeken. ‘Ik heb gisteren een broken glass-app van de stoeptegel gedownload’, grapt hij. Op het filmpje staat een grote tent vol mensen bij zijn optreden op Pinkpop keihard mee te brullen met het refrein van een van zijn laatste hits: Linde met een E. ‘Dat is toch crazy!’, grijnst de zanger trots. Omdraaien in het graf Of hij nu in het Engels of Nederlands zingt, taal speelt een centrale rol in Lucky’s muziek. ‘Ik denk dat teksten bij mij belangrijker zijn dan bij de gemiddelde singersongwriter’, vertelt hij. ‘Het publiek krijgt de mooiste ervaring wanneer het goed begrijpt waar je het over hebt.’ Die centrale rol van tekst komt naar voren als Lucky praat over taal. ‘Ik ben zelf heel gevoelig voor tekst en beeld’, stelt hij. ‘Wanneer iemand bijvoorbeeld Imagine slecht zingt en er wordt gezegd: “John Lennon draait zich om zijn graf”, dan vind ik dat een heel nare uitdrukking. In mijn hoofd zie ik het lijk van John zo omdraaien.’ Plotseling schiet hem iets anders te binnen. ‘Ik heb trouwens ook een ontzettende hekel aan de dubbele ontkenning. Wanneer je na een optreden van een artiest vraagt hoe het ging, krijg je soms de reactie “niet onverdienstelijk.” Ik hoor daarin dat alles per definitie onverdienstelijk is en dat er in dit geval op wonderbaarlijke wijze van die norm is afgeweken’, zegt Lucky duidelijk geërgerd. ‘Zeg dan gewoon dat het goed was.’ Volgens Lucky moet de taal zelf een gevoel teweeg brengen bij het publiek. ‘Dat is een onderdeel van de poëtica. Mensen moeten de emotie van het liedje ook mee kunnen krijgen als ze de taal niet kennen.’ Hij probeert het gevoel dat in zijn teksten ligt opgesloten over te brengen door middel van klanken. ‘Een zin met veel sterk aangezette “a”-klanken klinkt heel paniekerig. De tekst staat dan in verband met het fysieke uitspreken ervan. Bij het schrijven denk ik daar over na en tijdens een optreden voelt het publiek dat ook’, legt Lucky uit, terwijl hij nog wat suiker in zijn kopje schudt. Mozaïeken en collages De zorgvuldig uitgedachte teksten komen samen in verschillende thema’s en onderwerpen, zoals seks, terrorisme, robots en eenzaamheid. ‘Sommige artiesten denken: “Ik ga nu een liefdesliedje schrijven.” Ik schrijf zelf echter altijd eerst een nummer en kijk daarna pas waar het over gaat. Dat klinkt heel random, maar er schuilt toch vaak iets diepers in een tekst die je uit de losse pols schrijft’, peinst Lucky. ‘Een thema komt dan vanzelf naar boven borrelen.’ In zijn werk zit dus wel een rode

ANS 4.indd 15

draad. Ook zijn nieuwe show, Superlekker, is volgens de zanger geen willekeurig samenraapsel van liedjes en monologen. ‘Ik houd van mozaïeken, maar niet van collages, omdat die uiteindelijk geen geheel vormen. De onderdelen van een show hoeven niet perfect in elkaar te passen, maar ik heb wel een abstractielimiet’, legt hij uit. ‘Wanneer de verschillende elementen helemaal los van elkaar staan, is er geen groter verhaal. Sommige artiesten kunnen dat heel goed, zoals Herman van Veen of Hans Teeuwen. Voor mij is dat niks, maar ik hou ook niet van een lineair narratief.’

‘Ik vertrouw het niet wanneer artiesten de dominee uithangen.’ ‘Oké, nu ga ik wel heel erg diep hoor’, verontschuldigt Lucky zich alvast. ‘Weet je wat het probleem is met een lineair narratief? Dat gaat vaak hand in hand met een moraal en daar houd ik niet van.’ De blonde artiest trekt zijn vest uit en verklaart zijn afkeer van moraliteit. ‘Ik vertrouw het niet wanneer artiesten de dominee uithangen. Dat mensen naar je luisteren, betekent niet dat het waar is wat je zegt.’ Lucky probeert zich ver te houden van morele uitspraken in zijn teksten en niet te spreken vanuit een verheven perspectief. Volgens hem wordt dat in de popmuziek wel vaak gedaan. Als voorbeeld neemt hij een lied van Lenny Kravitz. Hij begint te zingen: ‘We got to let love rule’, en gaat verder: ‘Ik vind dat een mooi lied, maar ik ben ook heel sceptisch en denk: “Moeten we liefde wel laten regeren? Is dat niet een vals ideaal? En van wie heb jij je informatie? Ben je afgestudeerd op de effecten van liefde? Wat is je autoriteit?”’ Lucky begint te lachen. ‘Dan ben ik wel heel cynisch bezig hoor.’ Is zijn nieuwe show dan helemaal vrij van moraal? ‘Misschien ontkom ik er niet aan en zit er toch wel een beetje moraal in’, geeft Lucky toe. ‘Het is dan wel een heel grimmige, denk ik. Het gaat over het feit dat de toekomst onzeker is en dat pijn, ongemak en angst onvermijdelijk zijn.’ Lucky rommelt in zijn tas en haalt een stapeltje papieren tevoorschijn waaraan hij eerder aan het werken was. Hij trekt er een tekst tussenuit en begint te lezen. ‘Helaas is hij gestorven, het is nu eindelijk gebeurd. Hij is door zijn eigen toedoen van de toren afgepleurd. Er was ook nog een afscheidsbrief, maar zijn handschrift was te slecht. En daarom is het handig dat hij ooit eens heeft gezegd: ik wil niet gecremeerd, ik wil ook niet in een graf. Zet me bij het vuilnis, gemeente zet me af.’ Lucky kijkt op van zijn papier en glimlacht. ‘Het is heel depressief, maar ik moet er toch wel om lachen.’ ANS

22-12-2016 21:38:15


www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon P. 16

ANS 4.indd 16

22-12-2016 21:38:18


Dit jaar zal worden gestart met de sloop van de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat. Fotograaf Ted van Aanholt, onze eigen TvA, maakte deze foto als een laatste groet aan het beruchte doolhof van de universiteit.

ANS 4.indd 17

Ans deze maand P. 17

22-12-2016 21:38:20


Operatie aan het hart van de campus Tekst: Chiel Nijhuis/ Illustraties: Jim Burgman P. 18

operatie aan het hart van de campus De campus gaat de komende jaren op de schop. Onder andere door de komst van het Berchmanianum als nieuw bestuursgebouw zal het uiterlijk van de campus grondig veranderen. Wat zal door het Centrumplan nog meer veranderen en wat betekent dit voor studenten?

In de komende twee jaar zullen de faciliteiten rondom het Erasmusgebouw worden verbouwd. Aan het begin van dit collegejaar heeft het College van Bestuur van de Radboud Universiteit (RU) toestemming gegeven het Erasmusgebouw te verbouwen tot centrumgebied van de campus. In het Centrumplan dat aan de verbouwing ten grondslag ligt, wordt door het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) beschreven wat er door de verbouwing aan de campus zal veranderen. De begane grond van De Refter krijgt een opknapbeurt en er zal een winkel van de Spar University worden geopend. Daarnaast wordt De Refter omgetoverd tot foodcourt en krijgt de campus met het Berchmanianum, dat van klooster wordt omgebouwd tot bestuursgebouw, een nieuwe voordeur. Volgens het UVB zal de verbouwing leiden tot een beter samenspel tussen de voorzieningen op de campus. Wat kunnen studenten nog meer van het plan verwachten en zal het campusleven door de aanpassingen verbeteren? Campus op de schop In de komende jaren zal het gebied rond het Erasmusgebouw grondig veranderen. Het belangrijkste onderdeel van de verbouwing is de herinrichting van het oude jezuïetenklooster aan de Houtlaan, het Berchmanianum. Dit gebouw zal de functie van bestuursgebouw gaan vervullen. De kapel van het oude klooster zal daarnaast worden omgebouwd tot dependance van de huidige aula. Michel ter Berg, adjunct-directeur van het UVB, vertelt dat de aankoop van het Berchmanianum de aanzet was voor het plan om het centrumgebied van de campus te vernieuwen.

ANS 4.indd 18

‘Het nieuwe bestuursgebouw moet de voorkant van de campus worden. Zoals het er nu voorstaat, is het klooster nog geen onderdeel van de campus en ligt het aan de zuidzijde, dat nu feitelijk de achterkant vormt. Dat is de reden dat wij hebben besloten het gebied rondom het Erasmusgebouw anders in te richten, zodat de voorkant van de campus op het zuiden komt te liggen.’

‘Het is een illusie om te denken dat de campus dag en nacht open kan zijn.’ De aankoop van het Berchmanianum is echter niet de enige reden voor de verbouwing. Het nieuwe cateringconcept in De Refter, de aanstaande sloop van de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat (TvA) en de vraag van studenten naar langere openingstijden van de gebouwen op de campus, hebben volgens Ter Berg ook een rol gespeeld in het vernieuwingsplan. ‘Het is een illusie om te denken dat de campus dag en nacht open kan zijn. Toch willen we langere openingstijden uiteindelijk mogelijk maken. Dat kan echter alleen als de campus zo is ingericht dat de voorzieningen maximaal op elkaar aansluiten.’ Om de campus tot een geheel te smeden is een centrale rol weggelegd voor de begane grond van het Erasmusgebouw. Margot Jansen, projectmanager van het Centrumplan, legt uit dat de begane grond nu ongelukkig is inge-

22-12-2016 21:38:20


Operatie aan het hart van de campus P. 19

richt. ‘Betreed je nu het hoogste gebouw van de campus, dan loop je tegen een verouderde balie aan. Je weet dat de Erasmustoren boven je hangt, maar je hebt eigenlijk geen idee waar de deze toe dient.’ Jansen vervolgt dat het Erasmusgebouw in de toekomst meerdere ingangen zal krijgen en dat ook de begane grond opnieuw zal worden ingericht. ‘We willen er een soort promenade van maken die de verschillende faciliteiten in het centrumgebied met elkaar verbindt.’ In de vernieuwde entree van het Erasmusgebouw zal ook een winkel van de Spar University het licht zien. Volgens Dennis Walraven, voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR), zijn de verwachtingen hoog. ‘Voor studenten die in de buurt van de campus wonen is de Spar echt een uitkomst. Als je bijvoorbeeld op Sterrenbosch woont, ben je aangewezen op de Albert Heijn of de Aldi. Door de campuswinkel heb je meer te kiezen.’ Deze verwachtingen worden wel getemperd door Ter Berg. ‘Qua oppervlak en aanbod wordt het een bescheiden winkel. Toch zijn we blij dat het ons is gelukt aan dit verzoek van studenten te kunnen voldoen.’ Concurrentie in De Refter Bij de verbouwing van de campus wordt ook De Refter in een nieuw jasje gestoken. Het terras krijgt een nieuw terras op het zuiden en wordt het universiteitsrestaurant omgebouwd tot een zogenaamd foodcourt. Dit houdt in dat de huidige uitgifte, waar studenten kunnen kiezen uit drie warme maaltijden, wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw concept. Volgens Gusta Cirkel, directeur

ANS 4.indd 19

van het Facilitair Bedrijf (FB) van de RU, komt de nieuwe opstelling overeen met shop-in-shoprestaurants zoals La Place. ‘In het vernieuwde restaurant hoeven studenten niet langer in de rij te staan om hun maaltijd op de halen, maar kunnen ze uit verschillende onderdelen kiezen om zo zelf een maaltijd samen te stellen.’ Daarnaast zullen in de ruimte waar nu de Radboudshop zit twee commerciële uitbaters hun etenswaren verkopen. ‘Het is nog niet duidelijk hoe dit precies wordt vormgegeven en met welke partijen het FB in zee gaat, maar de commerciële outlets zullen in elk geval een aanvulling zijn op het aanbod van De Refter’, aldus Cirkel. De USR is tevreden met de plannen voor een foodcourt. ‘Door de commerciële uitbaters komt er concurrentie binnen het aanbod van de Refter. Hierdoor zullen de aanbieders beter hun best moeten doen’, stelt Walraven. Hoewel de kosten van de verbouwing ruim 2,6 miljoen euro zullen bedragen, worden deze niet afgewenteld op de bezoekers van De Refter. De prijzen van de maaltijden en de openingstijden van het restaurant zullen volgens Cirkel niet veranderen door de verbouwing. ‘Als we de kosten zouden doorberekenen in de maaltijdprijzen, zouden we geen broodje meer verkopen. Wel zijn we met de faculteiten in gesprek om te kijken of we de huur die het FB voor De Refter betaalt eerlijker kunnen verdelen. Studenten gebruiken het restaurant namelijk ook vaak als studieruimte. Dat is natuurlijk prima, maar dan is het wel redelijk dat de faculteiten meebetalen aan de huur.’ Hoewel het tijdens het middaguur en bij het avondeten erg druk kan worden in De Refter, hoeven studenten niet bang

22-12-2016 21:38:21


Operatie aan het hart van de campus P. 20

te zijn dat er na de verbouwing minder zitplaatsen zijn. Cirkel vertelt dat het aantal zitplaatsen juist toeneemt. ‘Het nieuwe shop-in-shopconcept komt op de plek waar nu de warme en koude keukens zitten. Ook zullen de kassa’s anders worden opgesteld. Deze komen op de plek van de huidige uitgifte, zodat er meer ruimte vrijkomt voor zitplaatsen. Daarnaast zal aan de zuidzijde een zomerterras worden geopend, zodat bezoekers ook daar kunnen eten.’ Het FB verwacht dat de vernieuwde Refter bij de opening van het academisch jaar in 2018 in bedrijf is.

grootschalig onderhoud plaatsvinden aan de verdiepingen van het Erasmusgebouw. ‘Het nieuwe FSW-gebouw zal de rol van TvA als verbinding tussen de west- en oostzijde van de campus overnemen’, aldus Ter Berg. Daarnaast zal de bosachtige omgeving rondom de campus worden uitgedund, zodat je meer het idee hebt in een park rond te lopen. Al met al zal het aangezicht van de campus over een aantal jaar grondig zijn veranderd. Je zou er bijna langer voor blijven studeren, bijna. ANS

‘Aan de zuidzijde van de Refter zal een zomerterras worden geopend.’ Schakel in een lange keten De verbouwing van de campus zal in fases plaatsvinden en is volgens Ter Berg feitelijk al begonnen met de bouw van het Grotiusgebouw. ‘De vernieuwing van de campus is een doorlopend proces, dat is verdeeld over meerdere op zichzelf staande bouwprojecten. De vernieuwde inrichting van het centrumgebied is ook een optelsom van een aantal deelprojecten.’ De Spar University zal dit jaar nog worden gerealiseerd op de hoek van het Erasmusgebouw, waar voorheen de Radboud Honours Academy zit. Voor de overige projecten van het Centrumplan wordt gestreefd naar een oplevering in de zomer van 2018, omdat dan ook het Berchmanianum in gebruik zal worden genomen. Studenten hoeven niet te vrezen dat zij veel overlast van de verbouwing zullen ondervinden. Het UVB heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat het onderwijs gewoon kan doorgaan. ‘De campus is in bedrijf en zal in bedrijf blijven’, verzekert Ter Berg. Het Centrumplan is slechts een schakel in een lange keten van aanpassingen aan de campus. De sloop van de gebouwen aan TvA, om ruimte te maken voor een nieuw gebouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), staat nog op het programma. Ook zal er vanaf 2023

ANS 4.indd 20

22-12-2016 21:38:22


Tekst: Bram Jodies en Noor de Kort/ Foto’s: Redactie/ Illustraties: Joost Dekkers De Graadmeter P. 21

De graadmeter In De Graadmeter zijn de mogelijkheden niet te overzien. Waar kun je het beste wildkamperen, wat is het hipste kapsel en hoe scoor je het snelst een bedpartner? In De Graadmeter onderzoekt ANS de opties. Deze keer: Studieontwijkend gedrag in de UB

Wat: Kaartenhuis bouwen SOGgenot: Ingestort Reactie: Opbouwende kritiek Na een uur blokken voor je tentamen is verveling troef. Je legt je kaarten op tafel; het is tijd om de architect in je los te laten. Tijdens het bouwen van het kaartenhuis ben je mentaal helemaal in balans, net als de kaarten. De buurman bekijkt met grote interesse hoe het bouwwerk steeds meer vorm krijgt. Op de gladde studietafels gaat het proces met vallen en opstaan. Wanneer verdieping twee eindelijk staat, kijkt het publiek bemoedigend. Als een andere studiebol zijn laptop krachtig dichtslaat, vallen de kaarten echter alweer om. De grote droom om een nieuwe Erasmustoren te bouwen valt als een kaartenhuis in elkaar. Architect worden is toch niet jouw ding. Je gaat weer studeren, want dat er nog veel moet gebeuren voor het tentamen, staat als een huis.

Wat: Porno kijken SOGgenot: Afgedropen Reactie: Intense blik Als je het leren in de UB niet meer trekt, zet je een zwoel fimpje op voor de nodige ontspanning. In de Verdieping is van privacy echter geen sprake door het omringende studievolk. Je voelt de boel beneden opzwellen, maar besluit er niets mee te doen, terwijl de film wel naar een climax toewerkt. Het meisje naast je begint nerveus te kuchen en je voelt je naakter dan de dame op het scherm. Als ze je ook nog eens een penetrerende blik toewerpt, druip je af. De collegestof mag dan saai en droog zijn, porno kijken in de Verdieping brengt je ook niet tot een hoogtepunt. De laptop is snel dichtgeklapt en je gaat voor het zingen de UB uit.

Wat: Nagels lakken SOGgenot: Met verve Reactie: Opgetrokken neuzen Je moet de laatste hand nog leggen aan een belangrijk essay, maar bent met je hoofd al in de kroeg. Uit je tas tover je een potje roze nagellak, want er mooi uitzien tijdens het stappen is ook belangrijk. Terwijl je hand langzaam verandert in een kunstwerk voel je je door medestudenten op de vingers gekeken. De chemische lucht haalt bij hen het bloed onder de nagels vandaan, maar daar heb je lak aan. Als al de tien vingers van een laagje zijn voorzien, bekijk je trots het resultaat. Je SOG’t nog even door, want nagels droogwapperen kost tijd en je wilt het toetsenbord liever niet in de verf zetten. Dit keer sla je de teennagels maar over; dat gaat zelfs jou te ver. ANS

Benieuwd naar meer studieontwijkend gedrag in de UB? Kijk op ANS-Online.nl

ANS 4.indd 21

22-12-2016 21:38:23


ANS 4.indd 22

22-12-2016 21:38:26


Tekst: Rein Wieringa en Wout Zerner/ Foto’s: Redactie Verzet tegen het westen P. 23

Verzet tegen het westen

De afgelopen vijftien jaar besteedde de VS per uur tien miljoen dollar aan militaire middelen voor terrorismebestrijding, maar de dreiging van terrorisme is allerminst verdwenen. Terrorisme-expert Peter Knoope legt uit waar de haat van de niet-westerse bevolking tegen de westerse wereld vandaan komt. ‘Mensen komen in opstand tegen de politieke en economische elite.’

In de 21ste eeuw is terrorisme niet meer weg te denken uit de media. Na de aanslagen van 9/11 nam de aandacht voor dit fenomeen aanzienlijk toe. Recente aanslagen zoals in Brussel, Parijs en Berlijn bewijzen dat terrorisme in het Westen een actueel probleem is. Peter Knoope heeft, als oprichtend directeur van het International Centre for Counter-Terrorism, geprobeerd een bijdrage te leveren aan het bestrijden van terrorisme. Onder andere door zijn werk voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor de Wereldgezondheidsorganisatie in Afrika, kwam hij in aanraking met veiligheidsproblematiek. In zijn onlangs verschenen boek, Het Westen onder vuur, bespreekt hij de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn carrière. ‘Je moet je afvragen of terrorisme op de juiste manier wordt bestreden.’ Wat is uw definitie van terrorisme? ‘Een onderscheidend kenmerk van terrorisme is het gebruik van geweld. Daarnaast is terrorisme politiek of ideologisch geïnspireerd. Toch is het niet helder wie wel of geen terrorist is: kunnen staten of overheden dat zijn? Hebben burgers het recht om tegen hun overheid in opstand te komen, of zijn ze dan zelf terroristen? Daar is internationaal geen duidelijkheid over. Ook de doelwitten van terroristen verschillen. ISIS bestempelt iedereen die niet gelooft in hun specifieke interpretatie van de islam als vijand, terwijl dit volgens Al Qaeda veel te breed is. Deze groep ziet de westerse samenlevingen, waardoor ze zich gedomineerd en vernederd voelen, als vijand.’ Wat is de oorzaak van dit vijandbeeld? ‘De niet-westerse wereld kijkt op een andere manier naar de werkelijkheid dan de westerse wereld. In het Westen hebben we bijvoorbeeld een fundamenteel andere tijdsbeleving dan de rest van de wereld. Wij kijken vooral naar de toekomst. De overige zeven miljard van de wereldbevolking kijkt echter vooral naar tradities en het verleden. Deze twee verschillende denkwijzen creëren ook een verschil in identiteit. Voor de nietwesterse wereld zijn onderwerpen als kolonialisme en slavernij

ANS 4.indd 23

nog steeds een belangrijk onderdeel van de identiteit, terwijl wij dit verleden achter ons hebben gelaten en zeggen “get over it”. ‘Daarnaast verschilt de manier waarop mensen omgaan met rechtvaardigheid. De westerse wereld ziet de wetten en regels als objectief vastgesteld en vindt dat de rechter moet bepalen of je schuldig bent of niet. Voor het overgrote deel van de wereldbevolking gaat het rechtsgevoel echter over eer, over wat de gemeenschap vindt, en in veel mindere mate over de wet. Dit speelt ook mee bij het verhaal van vrijheid van meningsuiting versus beledigen: hoewel belediging wettelijk legaal is, voelen niet-westerse mensen zich dan in hun eer aangetast, met name als dat in het openbaar gebeurt.’

‘Je moet je afvragen of terrorisme op de juiste manier wordt bestreden.’ Wat is het gevolg van deze cultuurverschillen? ‘Naarmate de communicatie tussen landen intensiveert, ook wel globalisering genoemd, zie je dat de confrontatie tussen de beide werelden groter wordt. Het is moeilijk te voorspellen welke vorm deze confrontatie krijgt: het kan zowel een Trumpachtige botsing worden waarbij de werelden lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, als een model van harmonie waarbij de twee werelden de verschillen aan de kant schuiven. Wat er in ieder geval gebeurt, is dat de communicatie op een gescheiden manier intensiveert. Mensen zoals ik, zo’n vijf procent van de wereldbevolking, vliegen naar Shanghai, Pretoria of New York. Deze hypermobiele wereldbewoners zitten met z’n allen in een cocon van WiFi, Zara en Starbucks. Deze vijf procent van de wereldbevolking, die de politieke en economische macht heeft, is de connectie verloren met bijvoorbeeld de bewoner van het platteland in Polen of het oerwoud in Afrika.

22-12-2016 21:38:26


Verzet tegen het westen P. 24

‘Ook de politieke en economische bovenlaag van landen als Angola en Mozambique, die vroeger de ontwikkelingslanden werden genoemd, is verbonden geraakt met de elite op wereldschaal. Deze elite zit in de Verenigde Naties in New York met elkaar te praten. Ze verstaan elkaar, spreken dezelfde taal en leven in dezelfde wereld. De president van Angola hoort bijvoorbeeld bij onze hypermobiele club. Hij heeft geen idee wat er in een dorp op het platteland van Angola gaande is en is er niet eens meer welkom.’ Hoe is de kloof tussen de elite en de rest van de wereld zichtbaar? ‘Deze kloof uit zich op allerlei manieren. Je ziet dat er in allerlei landen binnenlandse onrust is en je ziet een toename van de aantrekkingskracht van religieus geïnspireerd terrorisme. Deze groeperingen bieden rechtvaardigheid, normen en waarden, a reason to live or die for. Die zaken ontbreken in de perceptie van grote delen van de wereldbevolking bij de elite, die zichzelf verrijkt en zich op geen enkele manier meer verantwoordt. Tegen deze politieke en economische elite komen mensen in opstand. ‘Dit kan relatief makkelijk tot geweld leiden. Je hebt hiervoor een aantal ingrediënten nodig. In ieder geval moet er een gevoel zijn dat er niets aan de onrechtvaardigheid wordt gedaan. Vervolgens denken mensen te weten waarom dit onrecht niet wordt bestreden, wat leidt tot het creëren van vijandbeelden. Het stapje naar het labelen van deze vijanden als onrechtvaardig en gevoelloos wordt hierdoor makkelijk. De “vijand” wordt een duivel, en die mag je dood maken. Dit proces is te zien bij groeperingen zoals ISIS, maar ook binnen terrorisme-

ANS 4.indd 24

bestrijding. Mensen hebben de neiging om de ander, wiens gedrag ze onrechtvaardig vinden, de menselijke waardigheid te ontzeggen.’ Op welke manier draagt het Westen bij aan de creatie van dit vijandbeeld? ‘Hierin speelt de moderniteit een grote rol. Dit is een filosofie die zich afzet tegen traditie en religie. Moderniteit is langzamerhand gelijk geworden aan alles wat we comfortabel vinden. Modern is eigentijds en geavanceerd in de technische zin. Het Westen heeft de neiging traditie en moderniteit op een hiërarchische manier te zien: traditie als voorfase van moderniteit. Individualisme, marktwerking en wetenschap worden door het Westen gezien als superieur aan de traditie. De gedachtegang hierachter is dat de wereld op weg is afstand te nemen van traditie en religie, om uiteindelijk modern te worden. ‘Met het invoeren van de moderne westerse juridische en politieke systemen in de niet-westerse wereld valt sociale controle weg en wordt het systeem corrupt. Politieagenten, rechters of ambtenaren gaan hun machtsbasis gebruiken om geld te verdienen. Bij het geïntroduceerde systeem is macht koopbaar, wat niet aansluit op traditionele systemen. Wanneer er morgen een vliegtuig met achthonderd Chinezen op Schiphol zou landen om hun idee van “ontwikkeling” te brengen, dan zou ik ook zeggen: “Pardon, wat komen jullie doen?”. Als ik dit vertel, beginnen mensen te lachen, maar het Westen doet dit al jaren. De traditionele systemen, die wel werkten, zijn door ons vervangen door een haperend modern systeem. Bestaande en geïntroduceerde systemen botsen; er ontstaat kortsluiting. Het gevolg hiervan is dat het Westen als vijand wordt gezien.’

22-12-2016 21:38:34


Column Cecile Collin P. 25

CC’tje

Moet het Westen zich schuldig voelen over het geweld dat uit het vijandbeeld voortvloeit? ‘Nee, absoluut niet. Mij is verweten dat ik de westerse wereld als schuldige aanwijs, maar dan begrijpen mensen mij verkeerd. Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen wat er aan de hand is, maar ik vind niet dat mensen zich daar schuldig over moeten voelen. Probeer eens te snappen wat er speelt, probeer de ander niet als duivel te bestempelen die gedood mag worden. Als je het probleem wilt oplossen, moet je begrijpen wie de ander is en waar hij vandaan komt. Dat heeft helemaal niets met schuld te maken. Jezelf schuldig voelen is een zinloze bezigheid.’

Wanneer Cecile Collin haar gedachten aan het papier schenkt, zet ze jou in de CC. Zo kan jij meelezen met de studentikoze ongemakken van deze student Nederlands.

Hoe kan het Westen terrorisme wel goed bestrijden? ‘De laatste vijftien jaar gaf de VS tien miljoen dollar per uur uit aan terrorismebestrijding, maar de dreiging bestaat nog steeds. Het uitgetrokken bedrag is enorm, maar het effect klein. Je moet je dan afvragen of terrorisme wel op de juiste manier wordt bestreden. Niet alleen op het militaire vlak, maar ook op sociaal gebied moet worden geïnvesteerd. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze worden gehoord en dat hun zorgen serieus worden genomen, zodat ze zich niet uitgesloten voelen. ‘Om het identiteitsprobleem op te lossen zijn er twee dingen die echt werken. Ten eerste helpt contact tussen mensen van verschillende bevolkingsgroepen, het aangaan van onderlinge relaties. Een tweede oplossing is het bieden van perspectief. Dit betekent het hebben van uitzicht op een baan en een maatschappelijke positie. Daar zijn voorbeelden bij nodig: Aboutaleb is de burgemeester van Rotterdam, dus als Marokkaan kan je burgemeester worden. ‘Daarnaast geldt: hoe minder media-aandacht terroristen krijgen, hoe beter het is. Het is aangetoond dat minder aandacht aan een terroristische organisaties leidt tot een kleinere toestroom van rekruten. Die rekruten zijn vaak nobody’s die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de buitenwijken van Parijs. Terroristen geven aan hen het beeld: “Als je lid wordt van onze organisatie, krijg je aandacht en zijn mensen bang voor je.” Dat is een aantrekkelijk vooruitzicht. Als je de kracht van het beeld wegneemt, leidt dat tot verminderde aantrekkingskracht van terroristische organisaties. De vraag is echter hoe je zoiets bereikt. Als terroristen twintig mensen op het Leidseplein doodschieten, is het best moeilijk om daar geen aandacht aan te geven.’ ANS

2016 bleek de aanzet te zijn voor een totale escalatie. Het Midden-Oosten is een enorme puinhoop, er is steeds meer polarisatie, haat en nijd (mede dankzij ene Trump) en Kensington heeft een nieuw album uitgebracht. Ik werd er zo bang van dat ik al oorlogsvoorraden voedsel in begon te slaan, voor het geval dat. In deze steeds verrechtsende wereld is er zelfs een website ontstaan waarop je hoogleraren kan aangeven die (te) linkse ideeën verspreiden op universiteiten, genaamd ‘Professor Watchlist’. Wat heeft de Radboud Universiteit hiermee te maken? Het is heel eenvoudig: onze universiteit is een erg linkse, rode universiteit in een erg linkse stad, die misschien wel een heel rechts 2017 moet zien te overleven. De enige manier waarop de RU weerstand kan bieden is door het Linnaeusgebouw wat meer te waarderen.

Nu 2016 eindelijk achter de rug is, kunnen wij de balans opmaken van het afgelopen jaar. Als student die actief is in de medezeggenschap zie ik het liefst dat er een evaluatiecommissie wordt opgezet om 2016 mee te evalueren en als letterkundige zie ik het liefst een recensie van 2016 in ANS verschijnen. Die evaluatiecommissie gaat er vast niet komen, maar die recensie staat hieronder. Daarnaast wil ik toch een startschot geven om 2017 wat leuker en vooral linkser te maken. Want mensen, wat was het eigenlijk voor een jaar?

Het gonst van de geruchten dat deze beruchte betonnen kolos in de toekomst wel eens gekieteld zou kunnen worden door een sloopkogel. Dat is zonde, want het uiterlijk van het Linnaeus sluit naadloos aan bij het rode bolwerk dat Nijmegen nou eenmaal is. Het gebouw doet qua architectuur sterk denken aan enkele linkse kunstwerken van de Rus Kazimir Malevich, die het liefst vierkanten schilderde. Weer en wind, een tentamen over Syntaxis of een college van 3 uur lang: alles wat de student kan slopen weet het Linnaeusgebouw te doorstaan. Het oogt ook een stuk meer solide dan het glazen aquarium dat het Grotiusgebouw bijvoorbeeld is. Dat is noodzakelijk, want Karl Marx mag weten wat er ons te wachten staat het komende jaar. Iéts moet ons beschermen tegen de derde wereldoorlog die er ongetwijfeld gaat komen. Mochten mensen het gebouw te lelijk vinden: de binnenkant zou eventueel in Radboudrood gedecoreerd kunnen worden met enkele gouden hamers en sikkels erbij. Laten wij samenkomen in het Linnaeusgebouw en solidair met elkaar zijn. Het is niet alleen een lekker linkse gedachte, maar ook nog eens een goed voornemen dat we hopelijk wél het hele jaar kunnen volhouden.

ANS 4.indd 25

22-12-2016 21:38:35


Het Issue Tekst: Vera Crienen en Sam Frijnts/ Illustratie: Rens van Vliet P. 26

HET ISSUE In deze rubriek staat iedere editie een ander issue centraal dat de gemoederen flink bezighoudt. Deze editie: nationale referenda. Sinds 1 juli 2015 is het in Nederland mogelijk een raadgevend referendum aan te vragen. Deze kans werd aangegrepen door de actiegroep GeenPeil, een samenwerkingsverband tussen de website GeenStijl, het Burgercomité EU en Forum voor Democratie. GeenPeil zorgde ervoor dat er een referendum kwam over het Europese associatieverdrag met Oekraïne. Intussen zijn er nieuwe initiatieven om een referendum over het TTIP- en CETA-verdrag af te dwingen. In de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart zullen referenda weer volop worden besproken. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. Tegenstanders zeggen dat referenda niet passen binnen de representatieve democratie omdat volksvertegenwoordigers door het volk zijn gekozen om beslissingen te nemen. ANS vraagt zich daarom dit keer af: wordt de Nederlandse democratie beter van referenda?

Hansko Broeksteeg, hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit (RU) ‘Ik ben niet tegen referenda, maar pleit voor een heel terughoudende toepassing ervan. De representatieve democratie in Nederland is een goed systeem. We gaan naar de stembus en kiezen mensen die de komende vier jaar namens ons besluiten nemen. Dat maakt besluitvorming efficiënt. Ik denk dat het referendum een aanvulling kan zijn op die representatieve democratie, maar dan moet het wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet niet te gemakkelijk zijn om gebruik te maken van referenda. Het is niet de bedoeling dat er een referendum wordt georganiseerd voor alle besluiten die de volksvertegenwoordiging neemt. ‘In de eerste plaats moet je goed nadenken over welke onderwerpen je “referendabel” wilt laten zijn. Ik vind dat een begrotingswet zich bijvoorbeeld niet leent voor een referendum. Wanneer die wordt weggestemd, zit Nederland met een groot probleem, want dan kan de overheid slechts heel beperkt geld uitgeven. In de tweede plaats moet je nadenken over de hoeveelheid handtekeningen die nodig is om een referendum te kunnen organiseren. Het is denk ik niet de bedoeling dat we iedere maand naar de stembus gaan om allerlei besluiten van de volksvertegenwoordiging te corrigeren. Dat zou de besluitvorming inefficiënt maken. ‘Voorstanders van referenda wijzen vaak naar Zwitserland; daar gaat de bevolking wel drie of vier keer per jaar naar de stembus. Ik vind dat te veel. Wij kiezen kamerleden, omdat we denken dat zij onze belangen kunnen vertegenwoordigen. Dat vind ik een waardevolle gedachte. Met correcties daarop moeten we voorzichtig zijn.’

ANS 4.indd 26

Thierry Baudet, initiatiefnemer van het Oekraïnereferendum en voorzitter van Forum voor Democratie ‘In mijn ogen zorgen referenda niet alleen voor een verbetering van de Nederlandse democratie; ze zijn zelfs noodzakelijk. Tussen de politiek en het volk bestaat nu een kloof, omdat politici onderwerpen als de EU en multiculturalisme onder het tapijt vegen. Ik heb het sterke vermoeden dat de bevolking andere meningen heeft over dit soort onderwerpen dan politici. De burgers voelen zich niet gehoord. Referenda zijn bij uitstek het middel om het volk meer directe inspraak te geven. Tegenstanders van referenda menen dat de bevolking ongeschikt is om te worden betrokken bij de besluitvorming. Dat vind ik onzin. We vertrouwen mensen wel toe om een keuze te maken voor partijen op basis van een aantal debatten en hoofdpunten. Waarom zou dat dan niet bij bepaalde specifieke beleidspunten kunnen? Ik heb zelf niet het idee dat de Nederlandse bevolking op het punt staat om de meest bizarre besluiten te nemen. Veel slechter dan de beslissingen van de elite kan het bovendien haast niet worden. Daarnaast zal het houden van meerdere referenda de opgekropte frustratie wegnemen die kan meespelen in het oordeel van mensen. Dit zal het domweg ‘tegen’ stemmen voorkomen. ‘Referenda mogen van mij ook bindend zijn. Het is in strijd met de gedachte van democratie om het volk zich direct te laten uitspreken, als de vertegenwoordigers de uitkomst vervolgens naast zich kunnen neerleggen. Van de bestaande varianten van referenda vind ik het initiërende referendum de belangrijkste variant. Het volk kan daarbij zelf een onderwerp op de politieke agenda zetten. Nu kunnen burgers slechts hun mening geven over al bestaande wetsvoorstellen.’

22-12-2016 21:38:35


Het Issue P. 27

Kristof Jacobs, docent Politicologie aan de RU ‘Referenda hebben een aantal voordelen. Ten eerste kunnen deze zorgen voor meer draagvlak voor politieke Referenda in Nederland besluiten. Burgers krijgen namelijk meer invloed op de Het eerste referendum in Nederland werd gehouden in politiek. Bovendien zijn referenda laagdrempelig in verge2005. Hierbij riep de volksvertegenwoordiging een raadlijking met andere vormen van burgerparticipatie, zoals plegend referendum uit waarbij het volk om advies werd een burgertop. Daardoor worden ook lager opgeleiden gevraagd over een Europese Grondwet. Sinds 1 juli 2015 betrokken bij de besluitvorming. is een correctief raadgevend referendum ook mogelijk. Dit ‘Ten tweede weerhouden referenda politici van het houdt in dat de bevolking een referendum kan aanvragen nemen van besluiten die niet worden gedragen door de over een besluit van de volksvertegenwoordiging. Ook bevolking, omdat deze dan kunnen worden onderworpen hierbij is de uitslag niet bindend, wat betekent dat de aan een referendum. Vooral hoger opgeleiden houden politiek het besluit kan verwerpen. De aanvraag van een zich bezig met politiek en voor hen is het lastig om in te correctief raadgevend referendum in Nederland verschatten wat lager opgeleiden willen. Veel mensen hebloopt in twee fasen. In de eerste fase moeten tienduizend ben het idee dat politici beter in staat zijn om afgewogen stemgerechtigde Nederlanders een inleidend verzoek keuzes te maken dan burgers. Dat vind ik soms een naïeindienen binnen vier weken na publicatie van een wet. ve inschatting van wat politiek is. Bij het Oekraïneverdrag Tanks in de straten, straalja- Daarna treedt de tweede fase in werking. Binnen zes gers boven Ankara begonnen de meeste politici zich pas tijdens de campagdie de bruggen in Istanboel weken dienen driehonderdduizend extra handtekeninblokkeren; in de na nes te informeren over de inhoud van het akkoord. op 16 juli probeerde een gen te worden verzameld. Als ook aan die voorwaarde is factie binnen het Tu ‘Hoewel ik voor referenda ben, vind ik dat de opkomstmacht in Turkije te grijpen. Omdat grote groep voldaan, wordt het referendum gehouden. De uitslag is drempel moet worden afgeschaft. Je staat als voorbevolking uit protest de straat geldig wanneer de opkomst boven de 30 procent ligt. Op op gingen, lukte he stemmer namelijk voor een duivels dilemma. Wanneer gers niet de regering omver dit moment is er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel te werpen. Gescha je thuisblijft, is de kans groter dat de opkomstdrempel tijdens de couppoging 256 in behandeling dat een correctief bindend referendum in mensen zijn omge niet wordt gehaald en het referendum niet geldig is. Als staatsgreep was nog in volle de grondwet wil verankeren. Bij dit soort referenda kan de gang toen de Turk de drempel dan toch wordt behaald, vergroot je op deze Recep Tayyip Erdoğan geeste- politiek de uitslag niet verwerpen. De huidige Eerste- en lijk leider Fethullah manier de kans dat de tegen-stemmers de meerderheid beschuldigde aanstichter te Tweede Kamer hebben dit voorstel al aangenomen. Voor zijn van het geweld behalen. Een ander nadeel van de opkomstdrempel is dat is dat tegen de achtergrond een grondwetswijziging moeten er echter eerst Tweede van de couppogin adviserende referenda, wanneer de opkomstdrempel gedat Erdoğan en Gülen tot 2013 Kamerverkiezingen komen waarna zowel de nieuwe samenwerkten. Erd haald is, als bindend worden gezien door mensen hoewel Tweede Kamer als de Eerste Kamer het voorstel met een ze dat niet zijn. Wanneer politici de uitslag dan naast zich tweederde meerderheid moeten aannemen. ANS neerleggen, ontstaat er wantrouwen onder de bevolking. Daarom ben ik voor bindende referenda.’

ANS 4.indd 27

22-12-2016 21:38:35


Stamgasten Tekst: Rein Wieringa/ Foto’s: Sven Nijhof/ Illustratie: Josse Blase P. 28

Stamgasten Lallende disputen, vage figuren aan de bar of uitbundige dansers; elke kroeg heeft zijn eigen publiek. ANS duikt de vaste stek van een groep studenten in, velt haar oordeel over het café en test de kennis van de trouwe gasten. Deze keer: White girls wasted, een bowlingteam van collega’s bij Olround, op hun eigen werkvloer.

Soha en Jolien

Bovenste rij: Veerle, Jolien, Barbara, Milou Onderste rij: Marjorie, Soha

Milou, Marjorie en Veerle

ANS 4.indd 28

Strike! De meiden van White Girls Wasted juichen. Op het scorebord staat het team van collega’s van de Nijmeegse bowlingbaan Olround met 1752-1602 voor op de concurrenten. Van de afgelopen twee sets hebben ze er één gewonnen, wat de derde set beslissend maakt. Soha (21), vierdejaarsstudent Biologie, gooit een spare en krijgt high fives van haar teamgenoten. ‘Eerst gooide ik nog strikes, maar nu opeens niet meer’, klaagt ze. Na afloop is het nog even wachten op de uitslag. ‘Het is echt spannend’, zegt Marjorie (23), vierdejaarsstudent Bedrijfscommunicatie, ‘sinds we tweede in de competitie staan, zijn we superfanatiek geworden.’ ‘Olround is eigenlijk een soort studentenvereniging waar je voor krijgt betaald’ vertelt Barbara (24), vijfdejaarsstudent American Studies. Groepjes collega’s organiseren regelmatig activiteiten, zoals Like, een van de introductieweekenden van de universiteit. ‘Elke lichting is een jaarclub, en White Girls Wasted en Like zijn de disputen,’ gaat Barbara verder. Veerle (22), die op het moment niet studeert, vertelt dat elk jaar ook de Olly Awards worden uitgereikt: ‘We hebben categorieën als beste barhoofd en beste receptioniste, maar ook leuke vragen als “Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten?” of “Wie heeft het snelst een ander schatje?”.’ Toch is er een belangrijk verschil met daadwerkelijke studentenverenigingen, stelt Barbara. ‘De slogan van Like, maar ook wel een beetje van heel Olround, is: party moet niet, party machen. Je kunt hier altijd blijven hangen, zoveel drinken als je wilt, bowlen en dansen, maar het hoeft niet.’ Als medewerkers van Olround zijn de dames van White Girls Wasted ook verantwoordelijk voor het verzinnen van de welbekende rijmpjes naast de ingang van de bowlingbaan. ‘Zullen we het verklappen?’, vraagt Marjorie. ‘Ja, we zeggen het gewoon’, besluit ze zelf. ‘Het is het allerkutste klusje dat je hier kunt hebben.’ Jolien (22), vierdejaarsstudent Pedagogische Wetenschappen, gaat verder: ‘Niemand wil het doen! Ze mogen niet steeds hetzelfde zijn en moeten ook nog grappig zijn, het is elke keer weer een kunst. Je moet de fietsers buiten ook tevreden houden.’ De teamleider komt langsgelopen. ‘Jullie hebben met 2-1 gewonnen’, meldt hij, en meteen is het feest. De meiden juichen oorverdovend hard, totdat duidelijk wordt dat ze toch een plek in het klassement zijn gezakt. ‘Jammer, maar we hebben in ieder geval gewonnen’, zegt Milou (20), derdejaarsstudent Communicatiewetenschap, ‘je moet wel positief blijven.’ De meiden drinken nog een paar biertjes, maar zullen straks hun bowlingschoenen voor stapschoenen inwisselen. ‘We gaan helemaal naar de Kijkshop!’, roept Veerle. Jolien legt uit dat deze uitspraak vorig jaar is bedacht bij een personeelsfeest van Olround. ‘Tot twaalf uur was de drank afgekocht, en vlak voor die tijd heb ik nog even vier wijntjes gehaald. Toen ging het licht uit. Ik heb nog wel de fiets gepakt, maar ik ben voor de Kijkshop beland, want verder kwam ik niet.’ ANS

22-12-2016 21:38:41


Stamgasten P. 29

kroegpraat Met de strakke, ongezellige inrichting van een bowlingbaan wekt Olround niet de indruk dat er vaak een feestje wordt gebouwd. De studenten die op donderdagavond de bowlingbaan bevolken, trekken zich daar niets van aan. Het volume gaat omhoog, de tap open en tussendoor rollen een paar bowlingballen de baan over. De nummers Uptown Girl en Narcotic komen voorbij, net als een bezopen polonaise. Wie geen zin heeft om de hele avond op een barkruk te zitten, kan prima bij Olround terecht.

Milou: ‘Misschien is het bowlen met Thanksgiving?’ Soha: ‘Ik denk dat het met een kalkoen pins omgooien is, en dan drie strikes achter elkaar!’ Marjorie: ‘We zeggen: tijdens Thanksgiving met een kalkoen 3 strikes gooien.’ Hoewel het in de buurt zit, is dat helaas niet het juiste antwoord: Turkey Bowling is het omvergooien van frisdrankflessen met bevroren kalkoenen in de supermarkt. Het was even een hype in de VS, maar dierenrechtenactivisten vonden het respectloos. Meervoudig bowlingkampioen Chris Barnes ging in 2010 de strijd aan met Earl, een bijzondere tegenstander. Wie is Earl? Marjorie: ‘Earl Grey?’ Barbara: ‘We hadden ons even moeten inlezen.’ Marjorie: ‘Nou ja, de tegenstander toch?’ Jolien: ‘Dat kan je niet fout rekenen!’ Marjorie: ‘De tegenstander van de bowlingkampioen, dat is Earl.’

De pubquiz Hoe heet het als je een heel spel lang om en om strikes en spares gooit? Veerle: ‘Is het misschien dichtgooien?’ Milou: ‘Framen, dat is ook als je alles dichtgooit.’ Jolien: ‘Ik heb het nog nooit zien gebeuren.’ Marjorie: ‘We gaan voor framen!’ Het goede antwoord komt niet voorbij: het hele spel lang afwisselen tussen strikes en spares heet een “Dutch 200”. De dames van Olround schuiven de quiz niet op de lange baan en gaan opgewekt door naar de volgende vraag. Hoe oud was de jongste persoon die de maximale score van 300 punten gooide? Jullie mogen er twee jaar naast zitten. Barbara: ‘Eén jongetje hier was 14 en die gooide echt ziek goed.’ Soha: ‘Dan is het 13 of 14 jaar, gok ik?’ Jolien: ‘Ik zou 12 zeggen; dan zit je tussen de 10 en 14.’ Het goede antwoord is 10 jaar, en daarmee haalt White Girls Wasted het eerste biertje van de avond binnen. Ze zullen nog meer goede antwoorden moeten geven, willen ze hun naam eer aandoen. Wat is turkey bowling? In koor: ‘Drie strikes achter elkaar gooien!’ Milou: ‘Maar dat is een turkey, en niet turkey bowling.’ Jolien: ‘De hele tijd drie strikes achter elkaar dan.’

ANS 4.indd 29

Dat is technisch gezien correct, maar niet voldoende voor een biertje. Earl staat voor Enhanced Automatic Robotic Launcher, een robotarm die met 209-259 van Barnes verloor. Earl gooide de ballen zo precies dat de baan versleet, waardoor zijn worpen misten. Wat is het minimumgewicht van een bowlingbal? Jolien: ‘Je mag sowieso met 6 pounds bowlen.’ Soha: ‘Je kan ook met een kalkoen gooien natuurlijk, hoeveel wegen die?’ Veerle: ‘Volgens mij zit er helemaal geen minimumgewicht aan, want er zitten ook geen regels aan hoe je moet gooien.’ Marjorie: ‘Wij zeggen: geen minimumgewicht!’ Het leek alsof een goed antwoord van de baan was, maar Veerle bracht de bal aan het rollen en zorgde ervoor dat de laatste vraag niet in de goot belandde. Bowlingballen hebben inderdaad geen minimumgewicht, maar wel een maximumgewicht van ruim 7 kilo.

De Afrekening

Voor een vriendengroep die van bowling zowel een baan als een hobby maakt, is een score van twee uit vijf geen topprestatie. De studenten om hen heen bouwen ondertussen hun eigen feestje en dringen er zelfs op aan dat de collega’s in hun polonaise meelopen. Dat aanbod slaan ze af om toch zoveel mogelijk biertjes binnen te slepen. De goede sfeer op de bowlingbaan levert White Girls Wasted een extra biertje op, waardoor ze uitkomen op een totaalscore van drie.

22-12-2016 21:38:43


z

Deze ANS niet/ Kutkunst/ Colofon Tekst: Redactie P. 30

DEZE ANS NIET Geile Thierry Voor deze editie sprak ANS met referendafetisjist Thierry Baudet over de voordelen van volksraadplegingen. Volgens Baudet werken referenda tegen de opkropping van frustraties onder de Nederlandse burgers. De ontlading van onvrede tijdens het stemmen bij referenda staat blijkbaar gelijk aan seksuele ontlading. ‘Wanneer je 10 jaar geen seks hebt gehad, kom je natuurlijk binnen 2 seconden klaar’, aldus Baudet. Laten we hopen dat er snel weer een referendum wordt georganiseerd, voordat het aantal pandapunten van de Nederlandse kiezer te hoog oploopt.

Lucky Fonz iiiiieeeee ‘Eindelijk een interview waarbij ik niet werd gevraagd naar de herkomst van mijn naam’, verzuchtte Lucky Fonz III na het gesprek met ANS. Toch was hij bereid om off the record even uit te leggen waar zijn jazzy klinkende naam vandaan komt. Fons is zijn tweede naam en Lucky is een verwijzing naar oude bluesmuzikanten. De ‘III’ maakt het geheel koninklijk. Niet iedereen begrijpt echter hoe Romeinse cijfers werken. ‘Bij een optreden ben ik ooit aangekondigd als ‘Lucky Fonz iiiiieeeee!’

12

Druk MediaCenter Rotterdam

31e jaargang Hoofdredactie Noor de Kort en Tom Plaum Redactie Vera Crienen, Chiel Nijhuis en Rein Wieringa Medewerkers Sam Frijnts, Danique Janssen, Bram Jodies, Jean Querelle, Wout Zerner Illustraties Josse Blase, Jim Burgman, Joost Dekkers, Anne, Rombouts, Rens van Vliet Foto’s Ted van Aanholt, Sven Nijhof, Guusje van den Ouweland, Melis Ulubas Voorpagina Melis Ulubas Columnisten Cecile Collin en Lex Crijns Eindredactie Ted van Aanholt, Mae Boevink, Pim ten Broeke, Kiki Kolman, Tom Oomen, Tijs Sikma, Auke van der Veen, Eva Vervoort, Karlijn van der Voort Crypto Bas Dikmans Cartoon Anne van der Heijden Ontwerp Marloes de Laat en Roel Vaessen Lay-out Noor de Kort Dagelijks bestuur Manon Abbo (voorzitter), Liselotte Noordhuizen (secretaris), Pia Rademacher (penningmeester)

Uitgave, abonnementen en advertentie-acquisitie Stichting MultiMedia: stichtingmultimedia@gmail.com Redactieadres Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen Tel: 06-36428931 Mail: redactie@ans-online.nl

Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad is een onafhankelijk blad dat gratis in de binnenstad en op de Radboud Universiteit Nijmegen wordt verspreid. Het verschijnt 7 keer per jaar in de maanden september t/m juni. De uitgave van ANS wordt mede mogelijk gemaakt door:

ANS 4.indd 30

22-12-2016 21:38:44


z

CRYPTO

Crypto Ans deze maand P. 31 P. 31

Kun jij je nog de aardrijkskundelessen op de basisschool herinneren? Weet jij nog langs welke plaatsen de rivier de Lek stroomt, of hoe de hoofdstad van Drenthe heet? Als jij de Nederlandse Bosatlas van binnen en van buiten kent, bewijs je zelf dan maar met deze Nederlandse plaatsen-crypto!

1

5

2

3

4

6

8

7

10

9

11

12

13

14

15

16

17

De winnaar van de crypto in derde editie van ANS is Erik Eppenhof. De oplossingen vind je op www.ansonline.nl.

Wil je kans maken op deze boekenbon van Boekhandel Roelants? Stuur dan voor 20 december je oplossingen naar redactie@ans-online.nl.

ANS mag dit keer een boekenbon ter waarde van 20 euro weggeven van Boekhandel Roelants. Sinds een jaar is de mooiste onafhankelijke boekhandel van Nijmegen ook op de campus te vinden. Bij BOOKS by Roelants kun je vlug nog een collegeblok of markeerstift halen, tussen de beste Engelstalige non-fictie neuzen of, niet onbelangrijk, je studieboeken bestellen. Kom eens binnenlopen.

Horizontaal: 1. Hier gaat het om het alfabet, opa! (7), 7. Pak hier anders een beker! (8), 8. Op deze plek gaat de Engelsman zitten, terwijl de Fransman altijd te laat is (7), 10. Stad van de duidelijkheid? (9), 11. Vieze plek? (4), 12. Plus, vergeet hier je zwaard niet weg te stoppen! (8), 14. Veel kracht opdoen uit het dorp? (6), 15. Op deze plek gaan er meerderen op emeritaat (5), 16. Deze plaats laat de bergweide in zijn waarde (6), 17. Hier zijn de bewoners weg van schlagermuziek (5). Verticaal: 1. Echter, ik heb hier een zeevogel gezien! (7), 2. Nederlandse journalist heeft, naast een eigen talkshow, ook nog een eigen dorp (9), 3. Niet in de sfeer van deze plaats (8), 4. Wanneer je terug gaat, ontdek je dat deze plaats door Engelsen is gesticht (4), 5. De barricade in deze stad is wat meer aangevreten dan anders (9), 6. Deze plaats staat vooral bekend om zijn hooggelegen universiteitsbibliotheek (8), 7. Deze laaggelegen plaats rakelt opnieuw dezelfde letter van het alfabet op (10), 9. Naaldwoud is Nederlandse stad (8), 13. In dit dorp is het extra meegenomen om niet kaal te zijn (6).

ANS 4.indd 31

22-12-2016 21:38:45


geVoNdeN Voorwerp www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon P. 32

Tekst: Jean Querelle/ Foto: Ted van Aanholt

Wie: matthijs biondina (21), vierdejaarsstudent kunstmatige intelligentie voorwerp: startpakket dungeons & dragons Wat voor boeken heb je bij je? ‘Dit zijn de boeken die horen bij het rollenspel Dungeons & Dragons. Om het te kunnen spelen, heb je ook nog een spelbord en figuurtjes nodig. Het doel van het spel is het volbrengen van een quest. Deze wordt bedacht door de spelleider, ook wel de dungeonmaster. De deelnemers verzinnen zelf een character waarna ze uitbeelden en beschrijven wat hun characters doen in het verhaal. Het succes van de acties van de characters in het verhaal wordt bepaald door de waarde van een gerolde dobbelsteen en de unieke eigenschappen van een character. De verhalen spelen zich meestal af in een Lord of The Rings-achtig universum. Waarom ben je dungeons & dragons gaan spelen? ‘Ik houd van role playing games op de computer, en Dungeons & Dragons is ook een rollenspel. Het fantasy-genre heb ik altijd leuk gevonden, dus wilde ik het spel graag een keer spelen. Toevallig stelde een huisgenootje mij voor aan een groep vrienden die het vaker deed. Ik was meteen verkocht en ben het blijven spelen.’

ANS 4.indd 32

dungeons & dragons wordt gezien als een spel voor nerds. vind je dat erg? ‘Nee, het kan me niet zo veel schelen wat mensen van me vinden. Zoals anderen over Fifa of Call of Duty met elkaar praten, heb ik het over Dungeons & Dragons met andere spelers. Je moet eigenlijk wel een nerd zijn om het spel te kunnen spelen. De dungeonmaster bereidt een uitgebreid verhaal voor en daar gaat flink wat tijd in zitten. Aangezien een verhaal gedurende meerdere avonden wordt gespeeld, gaan de spelers wel een commitment aan.’ heb je dan wel eens met ‘niet-nerds’ dungeons & dragons gespeeld? ‘Een groep huisgenoten had het spel tot voor kort nog nooit gespeeld. Een van de eerste keren dat ik met hen Dungeons & Dragons deed, ontstond er een flinke warboel. Ik had als dungeonmaster een mooi verhaal geschetst. Eén van de spelers, een ork, liep vrolijk de lokale kroeg binnen. In plaats van het dorpje uit het verhaal te verkennen, zoals ervaren spelers zouden doen, kreeg de ork ruzie met een aantal fictieve figuren in de bar. Vervolgens ontstond er een chaotisch bargevecht, waar de andere characters zich ook mee gingen bemoeien. Ondanks dat deze ‘niet-nerds’ het spel nog nooit hadden gespeeld, hebben we een gezellige en spannende avond gehad.’ ANS

22-12-2016 21:38:49