Page 1

Leuven University Press Spring 2014


In this Spring 2014 catalogue we are pleased to present you our new and forthcoming titles from February 2014 until August 2014.

Contents Lipsius Leuven – Popular Science Titles

3

History

4

History | Ancien RĂŠgime

8

Society, Law & Economics

12

Text & Literature

14

Art & Theory

16

History | Religion

19

Education

20

Archaeology

24

General Interest

26

Ordering Information

27

All our publications are published with care and attention to detail. Prior to publication, all manuscripts are assessed by an independent editorial board and external specialist readers to ensure the highest academic standards. For academic titles we support the Guaranteed Peer Reviewed Content (gprc)-label.


LIPSIUS LEUVEN

Singing Bronze A History of Carillon Music Luc Rombouts

The fascinating history of bell music The carillon, the world’s largest musical instrument, originated in the 16th century when inhabitants of the Low Countries started to produce music on bells in church and city towers. Today, carillon music still fills the soundscape of cities in Belgium and the Netherlands. Since the First World War, carillon music has become popular in the United States, where it adds a spiritual dimension to public parks and university campuses. Singing Bronze opens up the fascinating world of the carillon to the reader. It tells the great stories of European and American carillon history: the quest for the perfect musical bell, the fate of carillons in times of revolt and war, the role of patrons such as John D. Rockefeller Jr. and Herbert Hoover in the development of American carillon culture, and the battle between singing bronze and carillon electronics. Richly illustrated with original photographs and etchings, Singing Bronze tells how people developed, played, and enjoyed bell music. With this book, a fascinating history that is yet little known is made available for a wide public.

luc rombouts is carillonneur of the city of Tienen and of KU Leuven. His original Dutch publication on carillon history entitled Zingend brons received several awards in Belgium and the Netherlands.

Also of interest

De beiaard: Een politieke geschiedenis Marnix Beyen, Luc Rombouts, Staf Vos (eds) € 29,95, isbn 978 90 5867 753 2, paperback – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 0626) Music and the City. Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c.1650–1800 Stefanie Beghein, Bruno Blondé, Eugeen Schreurs (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 955 0, paperback n

n

n n n n n n n

3

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 956 7 April 2014 Paperback, 17 x 23 cm ca. 370 pp. Illustrated English


history

Onhoudbaar verleden Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België Brecht Deseure

brecht deseure is doctor in de geschiedenis. Hij werkte als onderzoeker en docent aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Leiden. Dit boek is gebaseerd op zijn proefschrift dat werd bekroond met de Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde 2013 van de Provincie Antwerpen.

Het omstreden politiek potentieel van het verleden De weergave van het verleden is nooit neutraal. Zeker tijdens periodes van ingrijpende maatschappelijke veranderingen krijgt het verleden een omstreden politiek potentieel. Nooit was dit meer het geval in België dan rond 1800, tijdens de turbulente overgangsjaren van het ancien régime naar de moderne tijd. In maatschappelijke debatten en politieke conflicten kwamen uiteenlopende visies op de geschiedenis lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit boek onderzoekt de manier waarop de bezettende Franse overheid zich van het verleden bediende in haar communicatie met de Belgische bevolking. Van de revolutionaire beginperiode tot het meer traditionalistische bewind van Napoleon: telkens gebruikten overheidsfunctionarissen het verleden om een politieke boodschap te verspreiden. Onhoudbaar verleden toont aan dat de manier waarop ze dat deden vaak verrassend pragmatisch was. De politieke realiteit tijdens deze belangrijke maar weinig bestudeerde periode uit de Belgische geschiedenis komt daarmee in een heel nieuw licht te staan. Aanverwante titels

Revoluties in de klas. Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750–1850 Matthias Meirlaen € 49,50, isbn 978 90 5867 964 2, paperback Meaning, Truth and Reference in Historical Representation Frank Ankersmit € 32,50/ £28.00, isbn 978 90 5867 914 7, paperback n

n n n n n n n

€ 55,00 isbn 978 90 5867 983 3 Maart 2014 Paperback, 16 x 24 cm 424 p. 47 zwart-wit illustraties Nederlands

n

4


history l medieval

De papen van Brugge De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad Hendrik Callewier

Het karikaturale beeld van de losbandige middeleeuwse geestelijken herbekeken Het 15de-eeuwse Brugge was een middeleeuwse grootstad. In deze metro­ pool floreerden luxenijverheden, internationale handel en maakte het Bourgondische hof grote sier. Brugge telde in deze periode enkele honderden geestelijken: kanunniken en pastoors, maar ook kapelanen en talrijke zangers. Onder hen vinden we enkele van de meest vooraanstaande componisten, zangers, ambte­naren en professoren van de lage landen terug, o.a. Gilles Binchois, Gilles Joye, Guillaume Dufay en Antoine Haneron. De Brugse kanunnik Joris Vander Paelen werd door Jan Van Eyck als een devoot man afgebeeld, maar sommige kronieken schetsen een ander beeld van de laatmiddeleeuwse clerus: ‘Zijn het dan allemaal hebzuchtige en eerzuchtige dieven, hoogmoedige en wellustige hoerenlopers en maagdenonteerders?’ In De papen van Brugge wordt de levenswandel van niet minder dan 1298 seculiere geestelijken onderzocht. Het karikaturale beeld van de hypocriete, geile, ijdele of vraatzuchtige pastoor wordt door Hendrik Callewier aan de hand van rijke archiefbronnen herbekeken en bijgesteld.

hendrik callewier is doctor in de geschiedenis, gastdocent aan de KU Leuven en diensthoofd van het Rijksarchief Kortrijk.

n n n n n n

n

5

€ 55,00 isbn 978 90 5867 984 0 Maart 2014 Paperback, 16 x 24 cm 412 p. 4 illustraties, 3 kaarten, 2 grafieken Nederlands


Detail uit een foto van het filiaal aan de Grand’Place 7, Chimay, ca. 1938.


history

Mag het iets meer zijn? Kleine kruidenierswinkels worden big business, Delhaize Frères & Cie (1867–1940)

“MAG HETIETSMEER NELLEKE TEUGHELS

ZIJN?”

KLEINE KRUIDENIERSWINKELS WORDEN BIG BUSINESS, DELHAIZE FRÈRES & CIE (1867-1940)

Nelleke Teughels

Van de kleine kruidenier om de hoek tot vernieuwende winkelketen Tegelijk met de opkomst van het grootwarenhuis deed omstreeks 1870 nog een innovatief winkelconcept zijn intrede: de winkelketen in voedingswaren. Met de oprichting van Delhaize Frères & Cie in 1867 onderging het alledaagse boodschappen doen een ware revolutie. De onderneming vervulde een pioniersrol in België en Europa maar voor de kleine onafhankelijke kruideniers betekende hun komst grote concurrentie. In Mag het iets meer zijn? brengt Nelleke Teughels op basis van origineel bronnenmateriaal en oorspronkelijke iconografie, waaronder fraaie foto’s en prenten maar ook verpakkingen en voorwerpen, op levendige wijze aanschouwelijk hoe de introductie van de winkelketen in voedingswaren de ervaring van het winkelend publiek in sociale, culturele en materiële zin veranderde. De auteur plaatst dit Belgische verhaal in het licht van de internationale ontwikkelingen in de kleinhandel. Reclamepraktijken, de organisatie van de Delhaizewinkels, de ideologie van het bedrijf en de materiële inrichting van winkels en etalages grepen naadloos in elkaar en hadden een onmiskenbare weerslag op de dagelijkse routine van de consument en zijn deelname aan de zich snel ontwikkelende consumptiemaatschappij.

nelleke teughels is als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen verbonden aan de onderzoeksgroep fost (Sociale & Culturele Voedingsstudies, Vrije Universiteit Brussel).

Aanverwante titel

Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur Inge Bertels, Jan Hein Furnée, Tom Sintobin, Hans Vandevoorde, Rob van de Schoor € 49,50, isbn 978 90 5867 969 7, paperback n

n n n n n n n

7

€ 49,50 isbn 978 90 5867 987 1 Maart 2014 Paperback, 17 x 23 cm ca. 370 p. 97 illustraties Nederlands


history l ancien regime

La Casa de Borgoña: la Casa del rey de España José Eloy Hortal Muñoz, Félix Labrador Arroyo (eds)

josé eloy hortal muñoz and félix labrador arroyo are Professors of Early Modern History at the Universidad Rey Juan Carlos (urjc) and Reference Researchers at Instituto Universitario La Corte en Europa (iulce).

n n n n n n n n

€ 33,00 / £27.00 epdf,  esbn 978 94 6166 085 5 € 49,50 / £44.00 Paperback , 17 x 25 cm isbn 978 90 5867 977 2 576 pp. Spanish Avisos de Flandes 14

Portrait of the Exceptional Burgundian household of the Spanish Habsburg kings Courts and royal households played a crucial role in the development of the political organization of early modern monarchies. The Duchy of Burgundy was the first to establish a highly sophisticated household that approximated perfection at the organizational level, and for this reason was recognised by contemporary monarchies. Philip I introduced this so called ‘Burgundian house­hold’ at the court of Castile. Soon it managed to reinforce its preeminence over other less developed households of the Spanish monarchy, such as those of Aragon and Castile, and it became the sole household of the Universal Monarchy. This book presents a wide-ranging and in depth portrait of the exceptional Burgundian household of the Spanish Habsburg kings, and reinterprets its role at the heart of the Spanish monarchy. This reference work, by the hands of several experts in the field, is a must have for every researcher interested in early modern political and institutional history. All texts are in Spanish. Contributors Paulino Capdepón Verdú (Universidad de Castilla La Mancha), Jean-Marie Cauchies (Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles/Université catholique de Louvain), Fanny Cosandey (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Carlos Javier de Carlos Morales (Universidad Autónoma de Madrid/iulce), Raymond P. Fagel (Universiteit Leiden/iulce), José Antonio Guillén Berrendero (Universidad Autónoma de Madrid/iulce), José Eloy Hortal Muñoz (Universidad Rey Juan Carlos/ iulce), Esther Jiménez Pablo (Universidad Autónoma de Madrid/iulce), Tess Knighton (Institució Milà i Fontanals-csic), Félix Labrador Arroyo (Universidad Rey Juan Carlos/iulce), Alejandro López Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid/iulce), Marcelo Luzzi Traficante (Universidad Autó­ noma de Madrid/iulce), José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid/iulce), David Nogales Rincón (Centro de História. Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa/Fundación para la Ciencia y la Tecnología), Laura Oliván Santaliestra (Universidad de Granada), María de los Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona/iulce), Henar Pizarro Llorente (Universidad Pontificia de Comillas/iulce), Blythe Alice Raviola (Università di Torino/iulce), Éloïse Rocher (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

8


history l ancien regime

AF 15

The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555–1665

René Vermeir, Dries Raeymaekers and José Eloy Hortal Muñoz (eds) xxxxx

René Vermeir, Dries Raeymaekers, and José Eloy Hortal Muñoz (eds)

René Vermeir, Dries Raeymaekers and José Eloy Hortal Muñoz (eds)

Habsburg networking in the sixteenth and seventeenth centuries This volume focuses on the various Habsburg courts and households among the two branches of the dynasty that arose following the division of the territories originally held by Charles V. The authors trace the connections between these courtly communities regardless of their standing or composition, exposing the underlying network they formed. By cutting across the traditional division in the historiography between the Spanish and Austrian Habsburgs and also examining the roles played by the courts and households of lesser known members of the dynasty, this volume determines to what degree the organization followed a particular model and to what extent individuals were able to move between courts in pursuit of career opportunities and advancement.

The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555-1665

Xxxxx

A Constellation of Courts

A Constellation of Courts

A Constellation of Courts The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555-1665

René Vermeir, Dries Raeymaekers and José Eloy Hortal Muñoz (eds)

AVISOS DE FLANDES 15

rené vermeir is Professor and head of the Institute of Early Modern History at Ghent University. dries raeymaekers is lecturer in Early Modern Politics at Radboud University Nijmegen. josé eloy hortal muñoz is Professor of Modern History at the Universidad Rey Juan Carlos.

Contributors Alejandro López Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Javier Carlos Morales (Universidad Autónoma de Madrid), Olivier Chaline (Université Paris IV – Sorbonne), Alicia Esteban Estríngana (Universidad de Alcalá), José Eloy Hortal Muñoz (Universidad Rey Juan Carlos), Birgit Houben (University of Antwerp), Katrin Keller (Universität Wien), José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid), Manuel Rivero (Universidad Autónoma de Madrid), Magdalena S. Sánchez (Gettysburg College, Pennsylvania), Astrid von Schlachta (Universität Regensburg), Werner Thomas (KU Leuven)

Also of interest

One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albert and Isabella, 1598-1621 Dries Raeymaekers € 65,00 / £55.00, isbn 978 90 5867 939 0, hardback Conflicting Words. The Peace Treaty of Münster (1648) and the Political Culture of the Dutch Republic and the Spanish Monarchy Laura Manzano Baena € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 867 6, paperback, Avisos de Flandes 13 n

n

n n n n n n n

9

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 990 1 May 2014 Paperback, 17 x 25 cm ca. 380 pp. English Avisos de Flandes 15


history l medieval

From Eckhart to Ruusbroec A Critical Inheritance of Mystical Themes in the Fourteenth Century Satoshi Kikuchi

satoshi kikuchi is a free research associate of the Faculty of Theology and Religious Studies at the KU Leuven.

The mystical relationship between Meister Eckhart and Jan van Ruusbroec In this thorough textual, historical, and doctrinal study the author seeks to clarify the relationship between two prominent mystics of the fourteenth century: Meister Eckhart, the German Dominican, and Jan van Ruusbroec, the Brabantine Augustinian. Special attention is paid to Ruusbroec’s criticism of mystical tenets circulating in Brabant at that time which were both textually and doctrinally related to Eckhart’s condemned propositions in the papal bull In agro dominico. This fact implies that Ruusbroec was confronted with the impact of the condemnation of Eckhart’s doctrines on the people in Brabant. Situating Ruusbroec’s life and works within the aftermath of Eckhart’s arrival, the author elucidates Ruusbroec’s position regarding the relevant mystical themes in the later Middle Ages, and follows a process of critical inheritance of mystical tradition from Eckhart to Ruusbroec. Visit www.lup.be for the previously published publications in the series Mediaevalia Lovaniensia. This series is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be.

n n n n n n n

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 985 7 March 2013 Paperback, 16 x 24 cm ca 344 pp. English Mediaevalia Lovaniensia 44

10


history l medieval

Translating at the Court Bartholomew of Messina and the Cultural Life at the Court of Manfred of Sicily Pieter De Leemans (ed.)

The importance of Bartholomew’s oeuvre and cultural life under the reign of Manfred An important chapter in the rediscovery of Aristotle in the Middle Ages is the oeuvre of Bartholomew of Messina (Bartholomaeus de Messana), a translator at the court of Manfred, King of Sicily (1258–1266). However, the impact of both Bartholomew and Manfred on the cultural and intellectual life of their time remains understudied, especially in comparison to the attention received by the translator’s contemporary, William of Moerbeke, and by the King’s father, Frederick II of Hohenstaufen. This volume contributes to the exploration of this field of research in a twofold way. It discusses the nature and importance of Bartholomew’s oeuvre (and especially his translations of Aristotle). Moreover, by situating Bartho­ lomew’s activity in a broader context Translating at the Court pays special attention to cultural life under the reign of Manfred.

pieter de leemans is Professor of Medieval Philosophy at the KU Leuven and Academic Secretary of the Aristoteles Latinus.

Contributors Pieter Beullens (KU Leuven), Charles Burnett (Warburg Institute, London), Valérie Cordonier (CNRS – KU Leuven), Pieter De Leemans (KU Leuven), Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata), Elisabeth Dévière (KU Leuven), Michael Dunne (National University of Ireland, Maynooth), Dimitri Gutas (Yale University), †Kotzia Paraskevi (Aristotle University,Thessaloniki), Alessandra Perriccioli Saggese (Seconda Università di Napoli), Giacinta Spinosa (Università di Cassino), Gudrun VuilleminDiem (Thomas-Institut, Köln), Steven J. Williams (New Mexico Highlands University), Mauro Zonta (Sapienza Università di Roma) Visit www.lup.be for the previously published publications in the series Mediaevalia Lovaniensia. This series is available on standing order. To sign up for a subscription or for more information, please contact info@lup.be.

n n n n n n n

11

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 986 4 April 2014 Paperback, 16 x 24 cm 352 pp. English Mediaevalia Lovaniensia 45


society, law & economics

New series Current Issues in Islam New Multicultural Identities in Europe Religion and Ethnicity in Secular Societies . Erkan Toguslu, ˘ ¸ Johan Leman, and Ismail Mesut Sezgin (eds)

˘ ¸ is Assistant Professor erkan toguslu of Anthropology at KU Leuven University, Gülen Chair for Intercultural Studies. johan leman is Emeritus Professor of Social and Cultural Anthropology at KU Leuven and Chairholder of the Gülen Chair for Intercultural Studies. i smail mesut sezgin is PhD researcher of the Institute for Spirituality, Religion and Public Life at Leeds Metropolitan University.

For more information about the KU Leuven Fethullah Gülen Chair for Intercultural Studies, visit www.gcis-kuleuven.com

n n n n n n n n

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 981 9 February 2014 Paperback, 16 x 24 cm ca. 248 pp. 10 tables and 7 graphs English Current Issues in Islam 1

Multiculturalism in present-day Europe How to understand Europe’s post-migrant Islam on the one hand and indigenous, anti-Islamic movements on the other? What impact will religion have on the European secular world and its regulation? How do social and economic transitions on a transnational scale challenge ethnic and religious identifications? These questions are at the very heart of the debate on multiculturalism in present-day Europe and are addressed by the authors in this book. Through the lens of post-migrant societies, manifestations of identity appear in pluralized, fragmented, and deterritorialized forms. This new European multiculturalism calls into question the nature of boundaries between various ethnic-religious groups, as well as the demarcation lines within ethnic-religious communities. Although the contributions in this volume focus on Islam, ample attention is also paid to Christianity, Judaism, and Hinduism. The authors present empirical data from cases in Turkey, Germany, France, Spain, the United Kingdom, Poland, Norway, Sweden, and Belgium, and sharpen the perspectives on the religious-ethnic manifestations of identity in the transnational context of 21st-century Europe. Contributors Chris Allen (University of Birmingham), Cüneyt Dinç (Süleyman Sah University, Istanbul), Frédérique Harry (University of Paris-Sorbonne), Goedroen Juchtmans (KU Leuven and ikks, Antwerp), Vincent Legrand (Université catholique de Louvain), Johan Leman (KU Leuven), Kathryn Lum (European University Institute, Florence), Marcel Meciar (Yeditepe University, Istanbul), Ephraim Nimni (Queen’s University Belfast), Murat Sevencan (Suleyman Sah University, Istanbul), ismail Mesut Sezgin (Leeds ˘ ¸ (KU Leuven), Katarzyna Warminska ´ Metropolitan University), Erkan Toguslu (Cracow University)

About the series Current Issues in Islam is a series of scholarly, peer-reviewed publications initiated by the Gülen Chair for Intercultural Studies (gcis) at KU Leuven. The publications in the series provide insight into the daily life and major developments within intercultural and interreligious settings where Islam features as an important dynamic. They bring original, well-researched, and critical appraisals that aim to contribute to the on-going academic debate in this field as well as providing insights to policymakers and stakeholders working to develop and deliver new ideas for social cohesion and peaceful community relations. 12


society, law & economics

Modern Islamic Thinking and Activism Dynamics in the West and in the Middle East ˘ ¸ Johan Leman (eds) Erkan Toguslu,

Innovative research of ‘Islam at work’ in geographical and social contexts Modern Islamic Thinking and Activism presents a series of scholarly papers in relation to Islamic thinking, activism, and politics in both the West and the Middle East. The reader will apprehend that Islam is not the monolithic religion so often depicted in the media or (earlier) in the academic world. The Islamic world is more than a uniform civilization with a set of petrified religious prescriptions and an outdated view on political and social organization. The contributions show the dynamics of ‘Islam at work’ in different geographical and social contexts. By treating the working of Islamic thinking and of Islamic activism on a practical level, Modern Islamic Thinking and Activism includes innovative research and fills a signi­ ficant gap in existing work.

˘ ¸ is Assistant Professor erkan toguslu of Anthropology at KU Leuven University, Gülen Chair for Intercultural Studies. johan leman is Emeritus Professor of Social and Cultural Anthropology at KU Leuven and Chairholder of the Gülen Chair for Intercultural Studies.

Contributors Erkan Toguslu ˘ ¸ (KU Leuven), Thierry Limpens (KU Leuven), Eric Geoffroy (University of Strasbourg), Jonathan Benthall (UCL, London) Thomas Michel (Georgetown University), Egbert Harmsen (Leiden . University), Ihsan Yılmaz (Fatih University), Emilio Platti (KU Leuven), Roel Meijer (Radboud University)

Also of interest

Islam and Europe: Crises are Challenges Marie-Claire Foblets, Jean-Yves Carlier (eds) € 29,50 / £26.00, isbn 978 90 5867 739 6, paperback – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 003 9) Islam and Europe: Challenges and Opportunities Marie-Claire Foblets (ed.) € 29,50 / £26.00, isbn 978 90 5867 672 6, paperback – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 017 6) n

n

n n n n n n n

13

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 999 4 April 2014 Paperback, 16 x 24 cm ca. 210 pp. English Current Issues in Islam 2


lorro videlec ernatium amus, ullectur sitint. As minto blam sus. Conecabo. Itaquaspe odis sime lam labori v tquibus ipsaercius doloratenet que magnimiliquo dionseces et is au text & literature volorem harum secatusa velibus dandaecaes mil mo omnimodion p imil et laboritius modignimodio modit volore niet rem quis idipsunti quiatur min conet re solorrore doluptatus doloremos doluptatur, volu quo totatur? Endunt remo es aut laborio rumquam fuga. Itati de lam nisquas perume elitass itiorro vitatquis nihiliquam n quatur aut ello et utem aut provid el et volore experis natis niendit modiorporem lam sequaec aerrovi tatiae ea et quatecum, sum hilit ma consed ut officte del molupta temquid que nis et accus, ut faccabo r aliquam, et min nitia int arcillam velless edigenihil ea sedi sequatem si conem quas doluptias alicime et et porro tem facimporum quibus a dia conseque nullab iur sequis de quibus dolut vel eum que et dolorru About thevolento series tatquam enectas pient, aut harchitati doluptur sequiderum Studies in dellor European Comics and orentia Graphic quis Novelsvoluptatqui presents state-of-the-art simi, nihicab beratatem. Iliti omnisim contributions on comics and graphic novels. The series publishes research beres eos sequatur? on European comics and graphic novels and aims at stimulating scholarship on European BDs. It includes titles from scholars working in different Porrum Author’s Name qui net late vitat quo dolut voluptame ne p disciplines, such as history, literary criticism, literary theory, art history, estinima iusam dolumque plabor aut etum ipsamus ipsum iderro o and visual studies. Typical themes to be addressed will comprise Europeinciae siniintorepta tiusda commolent eiusci ipiet an graphicalignati novels and comics historical context; gender and other so-latio omnih ipsandi tioreri dolor aut explis nim quisitios quae nis aut cial identity analysis; theorizations; and detailed case studies or wideripsum raepe liaseries sint, con pratusmonographs verumquis and repecollections nis sunt. for universitysurveys. The publishes level researchers and ambitions to advance knowledge of this still relatively under-discussed subject. All volumes will be published in English, but the comics and graphic novels under investigation will be of any European language and from any European culture. Like graphic novels and comics, Europe itself is hard to define, and the approach for the series will be open and not overly prescriptive.

New series Studies in European Comics and Graphic Novels

Editorial Board The editorial board is composed of leading scholars from literature, visual arts, and historical studies: Hugo Frey, Editor in Chief (University of Chichester), Jan Baetens (KU Leuven), Bart Beaty (University of Calgary), barcode posi Charles Hatfield (University of Southern California), and Ann Miller (University of Leicester). Forthcoming titles Ann Miller and Bart Beaty (eds.), The French Comics Theory Reader Fabrice Leroy, Sfar So Far: Identity, History, Fantasy and Mimesis in Joann Sfar’s Graphic Novels Grace Schneider, What Happens When Nothing Happens. Boredom and Everyday Life in Contemporary Graphic Narratives Mel Gibson, Remembered Reading. Memory, Comics and Post-War Constructions of British Girlhood Simon Grennan & Laurence Grove, Transforming Anthony Trollope. Dispossession, Victorianism and 19th Century Word and Image n

n

n

n

n

14


text & literature

The French Comics Theory Reader Ann Miller and Bart Beaty (eds)

Key theoretical texts on French-language comics translated in English for the first time The French Comics Theory Reader presents a collection of key theoretical texts on comics, spanning a period from the 1960s to the 2010s, written in French and never before translated into English. The publication brings a distinctive set of authors together uniting theoretical scholars, artists, journalists, and comics critics. Readers will gain access to important debates that have taken place among major French-language comics scholars, including Thierry Groensteen, Benoît Peeters, Jan Baetens, and Pierre Fresnault-Deruelle, over the past fifty years. The collection covers a broad range of approaches to the medium, including historical, formal, sociological, philosophical, and psychoanalytic. A general introduction provides an overall context, and, in addition, each of the five thematic sections is prefaced by a brief summary of each text and an explanation of how they have influenced later work. The translations are faithful to the originals while reading clearly in English, and, where necessary, cultural references are clarified.

ann miller was formerly Senior Lecturer and Director of Studies for French at the University of Leicester. She is now a University Fellow. bart beaty is Professor of English and Department Head at the University of Calgary.

Contributors Jan Baetens, † Gérard Blanchard, Luc Boltanski, Sylvain Bouyer, Philippe Capart, Erwin Dejasse, Pierre Fresnault-Deruelle, † Jean-Claude Glasser, Thierry Groensteen, Manuel Hirtz, † Francis Lacassin, Bruno Lecigne, Pascal Lefèvre, Jean-Christophe Menu, Harry Morgan, Pascal Ory, Benoît Peeters, Jacques Samson, Barthélémy Schwartz, Michel Serres, Thierry Smolderen, Pierre Sterckx, JeanPierre Tamine, Serge Tisseron

Also of interest

n n n

The Graphic Novel Jan Baetens (ed.) € 25,50 / £22.50, isbn 978 90 5867 109 7, paperback n

n n n n

15

€ 59,00 / £52.00 isbn 978 90 5867 988 8 April 2014 Paperback, 17 x 23 cm ca. 385 pp. English Studies in European Comics and Graphic Novels 1


art & theory

On The Very Edge Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918–1941) ´ Lilien Filipovitch Robinson, Jelena Bogdanovic, and Igor Marjanovic´ (eds)

jelena bogdanovic´ is an Assistant Professor of Architectural History at Iowa State University. lilien filipovitch robinson is Professor of Art History at the George Washington University. igor marjanovic´ is an Associate Professor of Architecture at Washington University in St. Louis.

Revealing a vibrant and intertwined artistic scene in the Balkans On The Very Edge brings together fourteen empirical and comparative essays about the production, perception, and reception of modernity and modernism in the visual arts, architecture, and literature of interwar Serbia (1918–1941). The contributions highlight some idiosyncratic features of modernist processes in this complex period in Serbian arts and society, which emerged ‘on the very edge’ between territorial and cultural, new and old, modern and traditional identities. With an open methodological framework this book reveals a vibrant and intertwined artistic scene, which, albeit prematurely, announced interests in pluralism and globalism. On The Very Edge addresses issues of artistic identities and cultural geographies and aims to enrich contextualized studies of modernism and its variants in the Balkans and Europe, while simultaneously re-mapping and adjusting the prevailing historical canon. Contributors Jelena Bogdanovic´ (Iowa State University), Lilien Filipovitch Robinson (George Washington University), Igor Marjanovic´ (Washington University in St. Louis), Miloš R. Perovic´ (University of Belgrade), Jasna Jovanov (The Pavle Beljanski Memorial Collection and University educons, Novi Sad), Svetlana Tomic´ (Alfa University, Belgrade), Ljubomir Milanovic´ (Serbian Academy of Sciences and Arts), Bojana Popovic´ (Museum of Applied Art in Belgrade), Anna Novakov (Saint Mary’s College of California), Aleksandar Kadijevic´ (Univer´ ´ (University of sity of Belgrade), Tadija Stefanovic´ (University of Belgrade), Dragana Corovic Belgrade), Viktorija Kamilic´ (independent scholar), Marina Djurdjevic´ (Museum of Science and Technology, Belgrade), Nebojša Stankovic´ (Princeton University), Dejan Zec (Institute for Recent History of Serbia)

Also of Interest

n n n n n n n

€ 59,00 / £52.00 isbn 978 90 5867 993 2 June 2014 Paperback, 17 x 23 cm ca. 370 pp. Illustrated English

Regionalism and Modernity: Architecture in Western Europe 1914–1940 Leen Meganck, Linda Van Santvoort, Jan De Maeyer (eds) € 59,50 / £49.50, isbn 978 90 5867 918 5, kadoc-Artes 14 Making a New World: Architecture and Communities in Interwar Europe Rajesh Heynickx, Tom Avermaete (eds) € 49,50 / £43.00, isbn 978 90 5867 909 3, hardback, kadoc-Artes 13 n

n

16


art & theory

Jan Dibbets, The Photographic Work Erik Verhagen

The first monograph covering Dibbets’s iconic photographic oeuvre Dutchman Jan Dibbets (b. 1941) is one of the principal artists to have introduced photography into the plastic arts, and this as early as the 1960s. At a time when photography has massively invaded contemporary art institutions – not without generating confusion and excess – it is not easy to evaluate the full radicality of Dibbets’s approach. This radicalism has nothing to do with modernist overkill. Dibbets did not merely go further than others; rather, he simply went elsewhere. Beginning in 1967, he embarked on a long-range project which, as we advance into the 21st century, he seems not to have abandoned: the ‘pictorializing’ of photography. Jan Dibbets is one of the few artists of his generation and reputation not to have seen his oeuvre accorded full monographic coverage. This exhaustive study seeks to fill this gap by covering almost fifty years of his photographic oeuvre.

erik verhagen is Assistant Professor in Contemporary Art at the University of Valenciennes, in France.

Previously published in the Lieven Gevaert Series

Minor Aesthetics: The Photographic Work of Marcel Mariën Mieke Bleyen € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 968 0, paperback, Lieven Gevaert Series 17 Aïm Deüelle Lüski and Horizontal Photography Ariella Azoulay € 34,50 / £30.00, isbn 978 90 5867 949 9, paperback, Lieven Gevaert Series 16 n

n

n n n n n n n n

17

€ 39,50 / £35.00 isbn 978 90 5867 991 8 April 2014 Paperback, 17 x 23 cm 208 pp. Illustrated English Lieven Gevaert Series 18


art & theory

Mass Theatre in Inter-War Europe Flanders and the Netherlands in an International Perspective Thomas Crombez and Luk Van den Dries (eds)

thomas crombez is affiliated Researcher at the University of Antwerp and teaches Philosophy of Art and Theatre History at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp and Philosophy at Sint Lucas Antwerpen. luk van den dries is Professor of Theatre Studies at the University of Antwerp.

Ideological heterogeneity in mass plays in Flanders and the Netherlands In many European countries mass theatre was a widespread expression of ‘community art’ which became increasingly popular shortly before the First World War. From Max Reinhardt’s lavish open-air spectacles to socia­list workers’ Laienspiel (lay theatre), theatre visionaries focused on ever larger groups for entertainment as well as political agitation. Despite wide research on the Soviet and German cases, examples from the Low Countries have hardly been examined. However, mass plays in Flanders and the Netherlands had a distinctive character, displaying an ideological heterogeneity not seen elsewhere. Mass Theatre in Inter-War Europe studies this peculiar phenomenon of the Low Countries in its Euro­ pean context and sheds light on the broader framework of mass movements in the inter-war period. Contributors Staf Vos (Het Firmament), Karel Vanhaesebrouck (Université Libre de Bruxelles/Rits), Evelien Jonck­ heere (Ghent University), Ad van der Logt (Leiden University), Frank Peeters (University of Antwerp)

Also of Interest

Dans in België 1890–1940 Staf Vos € 39,50, isbn 978 90 5867 921 5, paperback – ook verkrijgbaar als e-book (eisbn 978 94 6166 072 5) n

n n n n n n n

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 992 5 March 2014 Hardback, 22,5 x 28 cm 160 pp. English Kadoc-Artes 15

18


history l religion

Religious Institutes and Catholic Culture in 19th- and 20th-Century Europe Urs Altermatt, Jan De Maeyer, Franziska Metzger (eds)

A broad perspective on the role of religious institutes in social and cultural practices This volume examines the cultural contribution of religious institutes, men and women religious, and their role in the constitution of Catholic communities of communication in different European countries. The articles focus on social and cultural history by comparing both discourses and cultural and social practices, as well as examining international networks and cultural transference. How did religious institutes function as cultural elites in the production and mediation of knowledge, ideologies, cultural codes, and practices? What kind of discursive and operational strategies did they use to help construct and propagate social Catholicism, ultramontanism, and confessionalism, and to establish and promote the Catholic communication system? What were the central mechanisms in the production of knowledge and how were they incorporated within identity politics? The volume also takes a broad perspective on the role of religious institutes in the production and propagation of religious, cultural, and social practices, and in the socialisation of the Catholic population.

urs altermatt is Professor Emeritus in Contemporary History at the University of Fribourg. jan de maeyer is Professor at KU Leuven and director of kadoc-KU Leuven, Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society. franziska metzger is Lecturer in Contemporary History at the University of Fribourg.

Contributors U. Altermatt (University of Fribourg), P. Bircher † (Trier University), J. De Maeyer (kadoc-KU Leuven), K. Harper (University of York), F. Metzger (University of Fribourg), M. Monteiro (Radboud University Nijmegen), J. Schmiedl (Vallendar Theological Faculty), M. Sochin D’Elia (Liechtenstein-Institute Bendern), K. Suenens (kadoc-KU Leuven), E. Vorburger-Bossart (University of Lucerne), Y. Maria Werner (University of Lund)

Previously published in the series KADOC-Studies on Religion, Culture and Society

n n n

Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries: Historiography, Research and Legal Position Jan De Maeyer, Sofie Leplae, Joachim Schmiedl (eds) € 27,00 / £22.00, isbn 9789058674029, paperback SPECIAL OFFER Order both volumes together and you only pay € 65,00 / £54.00 instead of € 76,50 / £66.00!

n

19

n n n n

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 94 6270 000 0 February 2014 Hardback, 17 x 23,8 cm 216 pp. English kadoc-Studies on Religion, Culture and Society 13


education

Andere tijden, andere leiders? Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau Liesbeth Piot

liesbeth piot is doctor in de pedagogische wetenschappen en was tot 2013 verbonden aan het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing van de KU Leuven. Momenteel is ze werkzaam als pedagogisch directeur in de Sint-Ludgardisschool Antwerpen.

Praktische gids over schoolleiderschap voor onderzoekers en directeurs In Andere tijden, andere leiders? gaat Liesbeth Piot in op de gevolgen van schaalvergroting voor schoolleiderschap, met name in scholengemeenschappen. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en enkele concrete situaties uit de praktijk concludeert de auteur dat het school­ leiderschap wel degelijk aan verandering onderhevig is. Directeurs van scholengemeenschappen dienen afwegingen te maken tussen wat in het belang is van hun school en in hoeverre dit te verenigen is met belangen van anderen. Terwijl tegengestelde belangen er soms toe leiden dat directeurs zich terugtrekken uit een samenwerking, biedt een scholengemeenschap hen tegelijkertijd ook een belangrijke bron van ondersteuning doordat ze deel uitmaken van een groep van gelijkwaardige collega’s waarmee ze hun (emotionele) ervaringen kunnen delen. Het boek biedt een overzicht van de factoren die een rol spelen bij het bovenschoolse leiderschap en wil zo een gids vormen voor onderzoekers en directeurs. Eerder verschenen in de reeks Studia Paedagogica

An Educational Pilgrimage to the United States. Travel Diary of Raymond Buyse, 1922. Marc Depaepe, Lieven D’hulst € 29,95 / £26.00, isbn 978 90 5867 875 1, paperback Special Book Design! Upside-down volume with the original French version on one side and the English translation on the other. Curating the European University. Exposition and Public Debate Maarten Simons, Mathias Decuypere, Joris Vlieghe, Jan Masschelein (eds) € 31,50 / £27.00, isbn 978 90 5867 874 4, paperback n

n n n n n n n

€ 45,00 isbn 978 90 5867 996 3 Mei 2014 Paperback, 16 x 24 cm 288 p. Nederlands Studia Paedagogica 47

n

20


music

Unsayable Music Six Reflections on Musical Semiotics, Electroacoustic and Digital Music Paulo C. Chagas

Profound theoretical and philosophical approach to contemporary music Unsayable Music presents theoretical, critical and analytical reflections on key topics of contemporary music including acoustic, electroacoustic and digital music, and audiovisual and multimedia composition. Six essays by Paulo C. Chagas approach music from different perspectives such as philo­ sophy, sociology, cybernetics, musical semiotics, media, and critical studies. Chagas’s practical experience, both as a composer of contemporary music and sound director of the Electronic Music Studio of Cologne, nourishes his observations on the specific creativity that emerges with the use of the technical apparatus, the development of the electronic music studio, the different aesthetics of electroacoustic music, and the forms of audio­visual and multimedia composition. The title Unsayable Music is a reference to Wittgenstein, who suggested that sound is only the surface of music and that the musical work conceals something more profound that can hardly be described by philosophical models or scientific theories.

paulo c. chagas is Professor of Composition at the University of California, Riverside, member of the International Project on Music Signification, and composer of acoustic, electroacoustic, and audiovisual music. He is active in Europe, Brazil, and the United States.

‘Paulo C. Chagas is one of those remarkable composers well versed not only in the methods and means of musical creation but also in theoretical issues of aesthetics, semiotics, mathematics, and philology. This book displays an exceptional grasp of a wide range of complex theoretical and philosophical issues, all of them nonetheless directly connected to the act of composing music.’ – Walter Clark, University of California, Riverside

n n n n n n

21

€ 49,50 / £44.00 isbn 978 90 5867 994 9 May 2014 Paperback, 16 x 24 cm ca. 300 pp. English


music

Next-to-last volume Collected Writings of the Orpheus Institute

dirk moelants is a viola da gamba player and musicologist working as a Lecturer at the University of Amsterdam and as guest Professor at Ghent University.

Improvising Early Music Johannes Menke, Peter Schubert, Robert C. Wegman Edited by Dirk Moelants

The history of musical improvisation from the late Middle Ages to the early Baroque Studying improvised music is always a challenge, due to its volatility and unpredictability. But what about studying musical improvisation from before the age of sound recordings? In this book three experts give their view on aspects of musical improvisation in the late medieval, renaissance, and early baroque periods. Historical sources show us how improvisation was an integral part of music education and how closely improvisation and composition were linked. This gives new insights into the way music was played in its original historical context and a new way to look at written scores from the past. Improvising Early Music will appeal to anyone interested in the historical background of our written musical heritage, and to musicians who want to gain a deeper insight in the way this music was created. Contributors Johannes Menke (Schola Cantorum Basiliensis, Basel), Peter Schubert (Schulich School of Music, McGill University, Montreal), Robert C. Wegman (Princeton University)

Previously published in the series Collected Writings of the Orpheus Institute

In collaboration with the Orpheus Institute www.orpheusinstituut.be

Dramma Giocoso: Four Contemporary Perspectives on the Mozart/Da Ponte Operas Sergio Durante, Stefan Rohringer, Julian Rushton, James Webster. Edited by Darla Crispin € 32,50 / £29.00, isbn 978 90 5867 845 4, paperback, Collected Writings of the Orpheus Institute 10 – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 058 9) Partimento and Continuo Playing in Theory and in Practice Robert Gjerdingen, Giorgio Sanguinetti, Rudolf Lutz, Thomas Christensen. Edited by Dirk Moelants € 29,95 / £27.00, isbn 978 90 5867 828 7, paperback, Collected Writings of the Orpheus Institute 9 n

n n n n n n n

€ 34,50 / £30.00 isbn 978 90 5867 997 0 June 2014 Paperback, 15 x 24 cm ca. 150 pp. English Collected Writings of the Orpheus Institute 11

n

22


music

Ohne Worte Final volume Collected Writings of the Orpheus Institute

Vocality and Instrumentality in 19th-Century Music Jean-Pierre Bartoli, Hubert Moßburger, Jeanne Roudet, Douglass Seaton, Edoardo Torbianelli Edited by William Brooks

The musical thought and practice of canonical composers What can music tell us – without words? Can it depict scenes, narrate stories, elucidate beliefs? And can it be an instrument through which we access the inner lives not only of musicians from the past but of ourselves, today? In Ohne Worte five scholars and performers probe these and related questions to illuminate both the experience and performance of nineteenthcentury music. Drawing on a rich range of sources, they reveal the musical thought and practice of canonical composers like Berlioz, Mendelssohn, and Schumann. Their work challenges us to reconsider our musical practices and the voices manifested in them, and it encourages the creation of an art that is both historical and transcendental.

william brooks is Professor of Music at the University of York, Professor Emeritus at the University of Illinois, and a Research Fellow at the Orpheus Institute.

Contributors Jean-Pierre Bartoli (Université Paris–Sorbonne), Hubert Moßburger (Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart), Jeanne Roudet (Université Paris–Sorbonne), Douglass Seaton (Florida State University School of Music), Edoardo Torbianelli (Hochschule der Künste Bern)

Recently published in the new series Orpheus Institute Series

Composing under the Skin: The Music-Making Body at the Composer’s Desk Paul Craenen € 45,00 / £39.00, isbn 978 90 5867 974 1, paperback Sound and Score. Essays on Sound, Score and Notation Paulo de Assis, William Brooks, Kathleen Coessens (eds) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 976 5, paperback Experimental Systems: Future Knowledge in Artistic Research Michael Schwab (ed.) € 39,50 / £35.00, isbn 978 90 5867 973 4, paperback n

n

n

n n n n n n n

23

€ 34,50 / £30.00 isbn 978 90 5867 998 7 June 2014 Paperback, 15 x 24 cm ca. 100 pp. English Collected Writings of the Orpheus Institute 12


archaeology

Now available in paperback!

aaron n. shugar is an Associate Professor of Art Conservation Science at Buffalo State College, Buffalo, New York and is on the graduate faculty at the University of Toronto. jennifer l. mass is a Senior Scientist in the Scientific Research and Analysis Laboratory in the Conservation Department at Winterthur Museum, Winterthur, Delaware and teaches in the Winterthur/ University of Delaware Master’s Degree Program in Art Conservation.

Handheld XRF for Art and Archaeology Aaron N. Shugar, Jennifer L. Mass (eds)

Applications, possibilities, and limitations of handheld XRF in art conservation and archaeology Over the last decade the technique of X-ray fluorescence has evolved, from dependence on laboratory-based standalone units to field use of portable and lightweight handheld devices. These portable instruments have given researchers in art conservation and archaeology the opportunity to study a broad range of materials with greater accessibility and flexibility than ever before. This volume focuses specifically on the applications, possibilities, and limitations of handheld XRF in art conservation and archaeology. The papers deal with experimental methodologies, protocols, and possibilities of hand­ held XRF analysis in dealing with the complexity of materials encountered in this research. Contributors J. Aimers (State University of New York), T. Barrett (University of Iowa), A. Bezur (The Museum of Fine Arts, Houston), R. Brill (Corning Museum of Glass), F. Casadio (Art Institute of Chicago), M. Donais (Saint Anselm College), D. Farthing (State University of New York), J. Furgeson (University of Missouri), D. George (Saint Anselm College), B. Kaiser (Bruker Elemental), A. Kaplan (Getty Conservation Institute), J. Lang, (University of Iowa), J. Mass (Winterthur Museum), C. Matsen (Winterthur Museum), C. McGlinchey (Museum of Modern Art), H. Neff (California State University Long Beach), C. Patterson (Getty Conservation Institute), R. Shannon (Bruker-Elemental), A. Shugar (Buffalo State College), J. Sirois (Canadian Conservation Institute), D. Smith (National Gallery of Art), D. Stulik (Getty Conservation Institute), K. Trentelman (Getty Conservation Institute), N. Turner (Getty Conservation Institute), F. Paredes Umaña (University of Pennsylvania), B. Voorhies (University of California), J. Wade (National Science Foundation)

Previously published in Studies in Archaeological Sciences

n n n n n

n n

€ 45,00 / £59.00 isbn 978 90 5867 934 5 November 2013 Paperback, 16 x 24 cm, 480 pp. Also available as eBook (eisbn 978 94 6166 069 5) English Studies in Archaeological Sciences 3

Lapis Lazuli from the Kiln: Glass and Glassmaking in the Late Bronze Age Andrew Shortland € 69,50 / £60.50, isbn 978 90 5867 691 7, hardback Isotopes in Vitreous Materials Patrick Degryse, Julian Henderson, Greg Hodgins (eds) € 69,50 / £60.50, isbn 978 90 5867 690 0, hardback – also available as eBook (eisbn 978 94 6166 051 0) n

n

24


archaeology

Exempli Gratia Sagalassos, Marc Waelkens and Interdisciplinary Archaeology Jeroen Poblome (ed.)

Volume in honour of Marc Waelkens, the first project director of the Sagalassos Archaeological Research Project The Sagalassos Archaeological Research Project has made interdisciplinary practices part of its scientific strategy from the very beginning. The project is internationally acknowledged for important achievements in this respect. Aspects of its approach to ancient Sagalassos can be considered groundbreaking for the archaeology of Anatolia and the wider fields of classical and Roman archaeology. At the retirement of its first project director, Professor Marc Waelkens, this volume represents an excellent opportunity to reflect on the wider impact of the Sagalassos Archaeological Research Project.

jeroen poblome is Professor of Archaeology at KU Leuven and coordinates the Sagalassos Archaeological Research Project.

Contributors John Bintliff (Edinburgh University / Leiden University), Raymond Brulet (Université catholique de Louvain), Bea De Cupere (Royal Belgian Institute of Natural Sciences ), Patrick Degryse (KU Leuven), Werner Eck (University of Köln), Semih Ercan (Middle East Technical University, Ankara), Deniz Burcu Erciyas (Middle East Technical University, Ankara), Lorenzo Lazzarini (Università iuav di Venezia – Italy / Director of the lama – Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi), Stephen Mitchell (University of Exeter), David Peacock (University of Southampton), Jeroen Poblome (KU Leuven), Wolfgang Radt (German Archaeological Institute at Pergamon, Turkey), Ebru Torun (Middle East Technical University, Ankara), Lutgarde Vandeput (British Institute at Ankara, biaa), Wim Van Neer (Royal Belgian Institute of Natural Sciences), Gert Verstraeten (KU Leuven), Frank Vermeulen (Ghent University)

Also of interest

Sagalassos VI: Geo- and Bio-Archaeology at Sagalassos and in its Territory Patrick Degryse, Marc Waelkens (eds) € 25,00 / £21.00, isbn 9789058676610, paperback, Sagalassos All titles published in the Sagalassos series are now available at the reduced price of only € 25,00! herom Volume 2 – 2013. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture Jeroen Poblome, Daniele Malfitana, John Lund (eds) € 30,00/ £26.50 (individual print copy), isbn 978 90 5867 972 7, paperback Journal online available at http://www.ingentaconnect.com/content/leuven/herom For more information, go to www.herom.be n

n n n n

n

25

n n

€ 69,50 / £58.00 isbn 978 90 5867 979 6 November 2013 Hardback, 16 x 24 cm 222 pp. English, German, French


general interest

Herdenken en vooruitgaan Inclusief register op alle bijdragen uit de 20 volumes !

bart pattyn is hoogleraar filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van KU Leuven, directeur van het Overleg­ centrum voor ethiek en lid van de stuurgroep van Metaforum. pieter d’hoine is docent antieke wijsbegeerte en intellectuele geschiedenis aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van KU Leuven. Samen met Bart Pattyn is hij verantwoordelijk voor de ‘Lessen voor de eenentwintigste eeuw’.

Lessen voor de eenentwintigste eeuw Bart Pattyn en Pieter d’Hoine (red.)

Twintigste bundel van het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw Terugblikken helpt ons beter begrijpen waarom we zorg dragen voor wat we vandaag belangrijk vinden. Dit jaar herdenken we de Groote Oorlog die honderd jaar geleden begon, het verdrag van Versailles dat al de kiem van de Tweede Wereldoorlog bevatte en het ontstaan, vijfenzestig jaar geleden, van het genocideverdrag. Vandaag staat de Europese samenwerking die de ambitie had om de oude conflicten definitief op te heffen onder druk. Is de geschiedenis ertoe veroordeeld zich te herhalen of kunnen we uit onze fouten leren? Is Hegels vooruitgangsgeloof gerechtvaardigd of moeten we ons verzoenen met een tragischer perspectief op de geschiedenis? Hoe kaderen onze particuliere historische visies trouwens binnen het ruimere perspectief op het ontstaan van onze kosmos? Als mensen realiseren we ons niet alleen in confrontatie met het verleden, maar ook door te anticiperen op wat nog niet is, maar kan zijn. Vaak reikt de wetenschap ons daartoe de middelen aan. Computers die zelfstandig worden, chips die steeds kleiner en sneller zijn, of technologische innova­ ties in de geneeskunde: het zijn maar enkele voorbeelden van ontwikke­ lingen die onze toekomst mee vorm zullen geven. Over deze kwesties en veel meer gaat het in deze twintigste bundel met Lessen voor de eenen­twin­ tigste eeuw. Contributors Sophie De Schaepdrijver, Georgi Verbeeck, Wim Dehaene & Patrick Reynaert, Thomas Coomans, Philip Dutré, Jos Vander Sloten, Gerard Govers, Stephan Parmentier, Thomas Hertog, Herman Teule, Mark Reybrouck, Karin de Boer, Wouter Devroe, Steven Van Hecke

n

€ 34,50

n

isbn 978 90 5867 995 6

n n n n n

De vorige edities Lessen voor de XXIste eeuw, volumes 9 tot en met 19, zijn nog beschikbaar. Surf naar www.lup.be voor meer informatie.

Maart 2014 Hardback, 16 x 24 cm ca. 250 p. Nederlands Lessen voor de XXIste eeuw 20

26


ordering information

special spring offer! 20% discount on all web orders! Enter the promotional code ‘cats2014’ with your online order and you receive 20% discount! * Offer valid until April 30, 2014. This discount cannot be combined with other offers and/or (employee) discounts.

All prices are inclusive of vat and may be subject to change without prior notice. Prices do not include postage and handling. Customers in Europe Individuals All Leuven University Press publications are available from your local bookshop or can be ordered directly by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be, or online at www.lup.be.

Individual customers In all bookshops and at Comptoir des presses d’universités, 86, rue Claude Bernard 75005 Paris, France Tel +33(0)1 47 07 83 27 www.lcdpu.fr Customers in North America All English-language publications of Leuven University Press are available through:

Bookshops Orders may be sent by mail, fax, or e-mail to orders@lup.be. Belgian bookshops can also order through boekenbank.be. Please do not hesitate to contact us for more information on terms and conditions at info@lup.be.

Cornell University Press Services P.O.Box 6525 750 Cascadilla Street Ithaca, ny 14851-6525, usa orderbook@cupserv.org www.cornellpress.cornell.edu

Libraries Libraries benefit from a 10% discount on all orders placed directly with Leuven University Press by mail, fax, or e-mail at orders@lup.be.

Sales Representation in UK, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Greece University Presses Marketing The Tobacco Factory Raleigh Rd. Southville Bristol, bs3 1tf, United Kingdom Tel + 44 (0) 117 902 0275 Fax + 44 (0) 117 902 0294 sales@universitypressesmarketing.co.uk www.universitypressesmarketing.co.uk

Customers in the Netherlands Bookshops in the Netherlands can order through CB: www.cb-logistics.nl. Distribution in France Bookshops cid fmsh-diffusion 18-20, rue Robert-Schuman cs 90003 94227 Charenton-le-Pont Cedex, France Tel +33 (0)1 53 48 56 30 Fax +33 (0)1 53 48 20 95 cid@msh-paris.fr

Order fulfilment in UK, Ireland, Denmark, Sweden, Norway, and Finland nbn International Airport Business Centre 10 Thornbury Road Plymouth, pl6 7pp, United Kingdom Tel +44 (0) 175 220 2301 Fax +44 (0) 175 220 2333 orders@nbninternational.com

Contact information Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven, Belgium Tel +32 (0) 16 32 53 45 Fax +32 (0) 16 32 53 52 info@upers.kuleuven.be www.lup.be Review copies Review copies are provided to publishers and journal review editors upon request. All requests are subject to publishers’ approval. Review copy requests can be sent to marketing@lup.be. Website and e-newsletter For more information about Leuven University Press, our books, and our publishing programme, please visit our website www.lup.be and subscribe to our e-newsletter. eBooks On our new website www.lup.be a number of our titles are also available as eBooks (see the eBooks section on our site). These eBooks are also available through selected online retailers and on different library platforms such as ebrary, ebscohost, Dawsonera and Project Muse. In future we strive to further increase our eBook collection and improve availability. Social Media Follow us on Facebook, Twitter and LinkedIn!

© 2014 Universitaire Pers Leuven / Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain, Minderbroedersstraat 4, box 5602, 3000 Leuven, Belgium All rights reserved • Layout: Griet Van Haute • Picture cover: www.sightings.be • Printer: Drukkerij De Bie


In the picture | The Great War 1914–1918 Rehearsals. The German Army in Belgium, August 1914 Jeff Lipkes Only € 35,00 / £29.00 instead of € 49,50 / £42.00 isbn 978 90 5867 596 5, paperback A detailed narrative history of the German invasion of Belgium in August 1914 as it affected civilians. Based on extensive eyewitness testimony, the book chronicles events in and around the towns of Liège, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, and Leuven. People screamed, cried, and groaned. Above the tumult I could distinguish the voices of small children. All this time the soldiers were singing... Sometime after the first salvo, there was another round of fire and, once again, I was not hit. After this I heard fewer cries, save from time to time a small child calling its mother.’ – Félix Bourdon, survivor of a mass execution in Dinant

n

In the mass destruction of Leuven in 1914 the University Library was burned and completely destroyed. Thanks to generous American donations the new library building on the Mgr. Ladeuzeplein was established in 1921. Learn more about the history of this remarkable building: Leuven University Library, 1425–2000. Sapientia aedificavit sibi domum Chris Coppens, Mark Derez, Jan Roegiers (eds) Only € 45,00 / £38.00 instead of € 90,00 / £75.00 isbn 978 90 5867 467 8, hardcover Beautiful hardcover with an extensive chapter on the fire of Leuven during the First World War n

Ook verkrijgbaar in het Nederlands Universiteitsbibliotheek Leuven, 1425–2000. Sapientia aedificavit sibi domum Voor maar € 45,00 i.p.v. € 90,00 isbn 978 90 5867 466 1, hardcover n

The University Library of Leuven. Historical Walking Guide Jan van Impe € 14,50 / £13.00, isbn 978 90 5867 925 3, paperback Pocket guide with history, architecture, biographical notes and a walking tour in and around the library n

Ook verkrijgbaar in het Nederlands De Leuvense Universiteitsbibliotheek. Historische wandelgids € 14,50, isbn 978 90 5867 920 8, paperback

Leuven University Press Minderbroedersstraat 4, box 5602 3000 Leuven Belgium www.lup.be

v.u.: Marike Schipper, Minderbroedersstraat 4, 3000 Leuven

n

Spring Catalogue 2014  

New and forthcoming Spring titles from Leuven University Press in a broad range of fields: history, society, law & economics, art & theory,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you