Page 1

HALVOR 2021 Stolte traditioner - bĂŚredygtige visioner


INDHOLDSFORTEGNELSE HALVOR 2021

2

Indholdsfortegnelse

2

Bistroen

16

Indledning

3

Elevhotellet

18

De 6 H’er

4

MegaBoxen

20

Halvor 2021

6

Landsbyen

22

Et nyt land

8

Organisationen

24

Torvet

10

Advisory Board

25

Værkstedet

12

Poetry

26

HalvorShoppen

14

Kontaktinfo

28


HALVOR 2021 HALVOR NORDISK CAMPUS Verden forandrer sig – og vi er i bevægelse.

meget potentiale - uanset udgangspunkt.

Halvorsminde er en efterskole med 110 års stolte traditioner. I 1903 grundlagde Anna og Andreas Nielsen efterskolen med et grundtvigiansk livssyn. Siden har Halvorsminde gennemlevet mange tider og forandringer. I dag tror vi stadig på, at de unges dannelse og indstilling til livet modnes i vekselvirkning mellem grundskolens boglige fag, praktiske fag og dannelsesfag.

Halvor 2021 er en vision om at skabe et Nordisk Campus, hvor vi udnytter Halvorsmindes beliggenhed i udkanten af Hjørring i Vendsyssel. Et Campus, som vil fungere som et kulturelt dannelses- og uddannelsescenter for hele Norden.

I anledningen af skolens 110 års jubilæum har vi indledt en forandringsproces. Vi er stolte og glade for, at vi nu kan fremlægge visionen for Halvorsmindes fremtid, Halvor 2021. En vision, hvor grundholdningen er kærligheden til livet samt individets og fællesskabets positive udvikling. Vi tror på, at det vi tænker og taler om, skaber virkeligheden. Vi tror på, at vi alle er lige værdifulde og har lige

Efterskolen vil være hjertet i vores Nordiske Campus, som også rummer Fri Fagskole, FlexCollege, Kultur/Event, Kursus/Konference og DesignShop. Samlet kalder vi det De 6 H’er. Med fokus på de unge samt Halvorsmindes historie og grundlæggende værdier, vil Halvor Nordisk Campus i fremtiden fremstå som et naturligt samlingspunkt for alle generationer og aktører i hele Norden.

Visionen Halvor 2021 vil gøre Hjørring og resten af Vendsyssel synlig på verdenskortet. Halvorsminde vil bidrage til regeringens ønske om et bedre uddannelsesmiljø. “Fordelene ved campusdannelsen skal udnyttes og styrkes og uhensigtsmæssige hindringer for campusdannelsen skal nedbrydes...” “Et campusmiljø muliggør at uddannelser kan trække på fælles aktiviteter og etablere fælles faglige miljøer...” (Faglært til fremtiden, oktober 2013.) Alle aktører på Halvor Nordisk Campus vil med indbyrdes synergi udnytte faciliteterne hele året og skabe grundlag for fremtidige investeringer.

3


EFTERSKOLE

FRI FAGSKOLE

FLEXCOLLEGE

Efterskolen er for elever i folkeskolens 9. og 10. årgang

Fri Fagskole er for elever på 10. og 11. skoleår.

FlexCollege er en brobygning fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen.

Efterskolen går ind for mangfoldighed. At åbne verden for de unge er en væsentlig værdi for os. Vi tror på talentet i enhver, og at åbenhed og mangfoldighed udvikler og kvalificerer unge mennesker til at gå styrket ind i fremtiden. Gennem stærke samarbejdsrelationer til lokal sport, kultur, erhverv og uddannelsesinstitutioner skaber vi muligheder for de unge.

Fri Fagskole bygger på Halvorsmindes stolte håndværksmæssige traditioner. Fremtiden har brug for ”kloge hænder”, iværksættere samt kreative og innovative unge. Fri Fagskole er det naturlige valg for unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis.

Vi finder det vigtigt at hjælpe unge, efter folkeskolen, med at få en succesfuld overgang til deres ungdomsuddannelse. FlexCollege er en oplagt mulighed for unge fra Halvorsminde, Vendsyssel og Norden generelt. Vores FlexCollege-elever får tilbudt mentorordning og muligheden for at benytte alle faciliteter på Halvor Nordisk Campus. I et dynamisk uddannelsesmiljø med mangfoldighed finder de unge sparring med hinanden. Vi tror på styrken i at være forskellige sammen.

Efterskolen støtter op om regeringens mål om, at vores børn og unge skal blive den bedst uddannede generation i danmarkshistorien.

4

Med afsæt i Halvorsminde Efterskoles fire læringsprofiler, bidrager vi til generationen, hvor håndværket igen kommer i fokus. Vi har brug for unge, der både kan bruge hænder og hoved. Dygtige unge, der både kan tænke kreativt og praktisk, skal være med til at fastholde og skabe nye arbejdspladser. Det skal være lige så attraktivt for et ungt menneske at tage en erhvervsuddannelse som at gå i gymnasiet. Vi skaber et godt uddannelsesfællesskab og et attraktivt socialt miljø, som gør erhvervsuddannelserne til en egentlig ungdomsuddannelse.

Muligheden for at finde støtte i tætte relationer er vigtig i uddannelsen, udviklingen og i livet.


KULTUR / EVENT

KURSUS / KONFERENCE

DESIGNSHOP

Foredrag, udstillinger, musikarrangementer, teater og meget mere er en naturlig del af Halvorsminde Efterskoles traditioner og fremtid. Alle disse aktiviteter er tilbud til alle på og uden for Halvorsminde.

Kursus/Konference tilbyder konferenceog mødelokaler samt faciliteter til større og mindre grupper. De fleksible rammer gør det muligt at lave skræddersyede løsninger. Naturen og de mange udendørsarealer på Halvor Nordisk Campus kan benyttes til alt fra pauser til teambuilding-øvelser.

HalvorShoppen er det naturlige ”udstillingsvindue” for elevernes design og produktion udviklet lokalt og på Halvor Nordisk Campus. Her udstilles, sælges og videreudvikles idéer og produktioner i samarbejde med eleverne, lokale, nationale og internationale interessenter.

Overnatningsmulighederne, Bistroen og alle faciliteterne på Halvor Nordisk Campus vil kunne benyttes som en naturlig del af et kursus- og/eller konferenceophold.

HalvorShoppen er en kommunikationskanal imellem alle interessenter, som enten udvikler kreative løsninger eller benytter sig af synergien, som naturligt opstår.

Kultur/Event arbejder tæt sammen med Vendsyssels øvrige kulturinstitutioner om at planlægge og afvikle arrangementer, der skal være medvirkende til, at folk bliver i eller endda flytter til Vendsyssel. Halvor Nordisk Campus vil også tilbyde ophold og faciliteter for turister og gæster i Vendsyssel.

5


NORDISK CAMPUS •

Fleksible rammer med fokus på innovation, iværksætteri og vækst.

Et dynamisk og udviklingsorienteret miljø for elever, kursister og andre gæster.

Et Campus, som sætter Hjørring og Vendsyssel på verdenskortet.

6


HALVOR 2021 VISIONEN OM ET NORDISK CAMPUS

Forestil dig Halvorsminde set oppefra – fra mågernes, lærkernes og uglernes perspektiv. Der er ikke en sky på himlen.

Halvorsminde er mulighedernes land.

En skole i udkanten af Hjørring - en efterskole i en by omgivet af land og natur. Dykker du ned og tager et grundigere kig, vil du hurtigt opdage, at det ikke blot er en efterskole i det højloftede Vendsyssel. Halvorsminde er blevet et Nordisk Campus, der året rundt summer af liv, kreativitet, mangfoldighed, fordybelse - og meget, meget mere…

Halvor Nordisk Campus ligger i Hjørrings sydlige del og er i sig selv blevet til et “nyt land” med alt, hvad der hører et rigtigt land til.

Alle er velkomne på Halvor Nordisk Campus. Alle aldre, alle typer, alle sammen.

HALVOR – ET NYT LAND

Her er både by, skov og land, der tilsammen danner rammerne for den enkeltes og fællesskabets udvikling og udfoldelse.

Lær og udvikl’ dig som elev og som menneske. Sammen og alene. Halvor Nordisk Campus er fyldt med steder til samvær og til stille stunder med dig selv. Her byder vi alle velkommen.

7


8


HALVOR NORDISK CAMPUS HALVOR - ET NYT LAND BYEN

SKOVEN

LANDET

Som et land har Halvor selvfølgelig en hovedstad. Et centrum, hvor arkitekturen afspejler Halvors historie, liv, kreativitet og udvikling.

Enhver skov gemmer på hemmeligheder - således også her: Halvors hemmeligheder.

Som en kontrast til Byens tempo og Skovens aktivitet, tilbyder Landet dig en tiltrængt pause. De åbne landområder omkring Halvor sikrer ikke alene en masse frisk luft, men rummer også mulighed for en sø. Her kan elever og besøgende udfolde sig med kano- og kajakroning for foden af ”Bjerget”.

Byen består af tætplacerede og sammenhængende bygninger med en infrastruktur af gader, pladser, stier og en åben grønning. Byens hovedgade fører dig til Torvet i den ene retning og Skoven i den anden. Byen er dynamisk og levende, idet husene fyldes med fantastiske aktiviteter, funktioner og fantasi. Der er boliger, kontorer, værksteder, teatersal, en ”fabrik”, en Bistro - alle de ting, der gør en by til et spændende og inspirerende sted at være. Følg vejen til Halvor Nordisk Campus – eller tag jernbanen. Stå af ved Halvor Station på vej til et kultur-kick i MegaBoxen.

Skoven gemmer på smalle stier og hyggelige miljøer, hvor man mødes. Stierne fører til en kunststofbane, beachvolley og golftræning. Stierne fører også til andre ting, som ellers kun kan ses i det fjerne, nemlig det høje tårn til rappelling og udfordringer. I lysninger i Skoven ligger Landsbyerne. Klynger af små huse, som hver især har terrasse og udsigt til den grønne verden. Et sted med leg, bål, latter og levende relationer. Halvor-husene i Landsbyerne bruges af efterskolens elever, elever fra FlexCollege og gæster, der glæder sig over roen og muligheden for en stille stund efter en inspirerende dag. Skoven pakker byen ind…

Ved søen ligger en brygge med fiskerhytter og shelters til camping med en autentisk duft af tjæret træværk. Når solens sidste stråler leger på søens overflade, kan en hektisk dag ende i fred og ro med en fiskestang i hånden og et langt kig ud over landet. Et landskab hvor årstidernes rytme viser sig i sorte pløjemarker, lyse-grønne spirer og gyldent, bølgende korn. Sletten mod syd står endelig tom efter en aktiv dag med fodbold og teknisk træning, og i horisonten skimter du omridset af Kornets Hus og økobageriet Aurion. Landet lever lykkeligt her…

9


10


TORVET HALVORS HJERTE Halvors hovedgade fører dig til Torvet, som sætter rammerne for musik, markedsplads, opvisninger eller bare stille samvær i solen. Du oplever en dynamisk sammenhæng mellem ude og inde. Facaderne ud mod Torvet åbner sig op, som butikkerne på et strøg. Torvet forvandles til et summende

mekka af butikker, små caféer og en åben scene til teater og gøgl. Et sted med muligheder for iværksættere og kreative sjæle – alle er velkomne. Foredragssalen og foyeren åbnes også ud mod pladsen - “Åndens Plads”, hvor ude og inde smelter sammen til et inspirerende rum af liv

og mangfoldighed – et sted med puls. Torvet er Halvors hjerte og fører dig via en trappe op til det nye, kreative ledelsesloft, hvor administrationen, forstanderen, projektudviklere og bestyrelsen sidder - Halvors tænketank.

11


12


VÆRKSTEDET HÅNDENS PLADS Du møder lyden af hammerens taktfaste slag mod ambolten og rundsavens hysteriske hylen, idet du drejer ind til Byens åbne Værksteder. Gnisterne flyver og spejler sig i svejsehjelmen og koncentrationen står malet i ”håndværkernes” ansigter. På ”Håndens Plads” finder du Fabrikken, montagehallen, sam-

lebåndet og inspirerende rammer for produktudvikling og eksperimenter. Her er praktisk arbejde et kærkomment vidnesbyrd om, at der ikke står ”Made in China” på alt, men ”Made in Halvor”. Sammen med Torvet fungerer Værkstederne som en påmindelse om,

at ”ånden” og ”hånden” er ligeværdige følgesvende. Her er respekten for at skabe noget og arbejde med hænderne tydelig. Et rum med muligheder for iværksættere, kreative sjæle og for den nysgerrige – alle er velkomne.

13


14


HALVORSHOPPEN “MADE IN HALVOR“ Med nysgerrighed er du trådt ind i HalvorShoppen, hvor håndværket præsenteres. Her sælges de fantastiske og fantasifulde produkter og idéer – store som små, unika og produktserier til alle.

arbejdet på Værkstederne. På borde og hylder præsenteres håndværket.

Her boostes stoltheden over arbejdet og de færdige produkter.

HalvorShoppen viser resultatet af den synergi, der opstår når “kloge hænder” og lokale fra Hjørring og Vendsyssel samarbejder.

Her er alt – “Made in Halvor“

HalvorShoppen viser et rigt og bredt udvalg af varer, der er resultatet af

15


16


BISTROEN AT SPISE ER AT OPLEVE ”At rejse er at leve”, sagde H.C. Andersen. ”At spise er at opleve”, siger Halvor Nordisk Campus. Det er denne enkle filosofi, som ligger bag Bistroen, - Byens spisested. Her bliver måltidet en oplevelse og begrebet “lokkemad” får en helt ny mening, når du træder ind i Bistroens stemningsfyldte atmosfære. Der er dampende gryder, en svag syden fra brasseriet og friske buket-

ter af duftende krydderurter bag ståldisken. Bistroens dygtige køkkenpersonale vil få dig til at måbe, idet du passerer buffeten, hvor der serveres lækkerier på stribe. Du nyder smagen af 110 års køkkentraditioner ved en plads ved vinduet eller på terrassen med et kig ud til Skoven og alle dens hemmeligheder.

Bistroen kobler sig på den lysgivende glasgang rundt om grønningen og kan derfor nås af alle, der bevæger sig rundt i Halvorsmindes net af muligheder. Bistroen er til for skolen, kursisterne, eventgæsterne, musikerne, publikummet, sportscampens sultne aktører - og alle med lyst til at opleve, leve.

17


18


ELEVHOTELLET FLEKSIBILITET OG HYGGEKROGE Som i enhver anden hovedstad finder du også et hotel på Halvor Nordisk Campus – placeret på kanten af Byen, ud mod Skoven. Værelserne er lyse med egen altan eller terrasse vendt mod syd. Hotelgangene har hyggelige kroge og nicher til små møder, til lommefilosoffen, - måske til et kærestekys.

Hotellet er som udgangspunkt tiltænkt som elevbolig og er bygget med kreativ omtanke. Rammerne inspirerer, skaber tryghed og en følelse af, at her har du lyst til at være.

miljø blive brugt af kursister og turister. Værelser og interiør er så attraktive, at der tidligt meldes “fuldt booket”.

Når elevfløjen ikke er i brug af efterskolens elever, vil det inspirerende

19


20


MEGABOXEN FANTASIEN UDFOLDES Rammerne for uforglemmelige oplevelser på Halvor Nordisk Campus folder sig fortsat ud. Du er steget af toget på Halvor Station og møder synet af MegaBoxen, der kalder på din opmærksomhed. Du behøver ikke trykke næsen flad mod ruden for at fornemme, at her er der gang i noget stort. Bag de skæve glasfacader hæver gulvene sig dynamisk i forskellige niveauer. Gulvenes labyrinter af linjer og streger skaber de optimale forhold for efterskolens aktiviteter

inden for håndbold, volleyball, badminton, basketball, gymnastik og mange andre sportsgrene – ja, alt sammen på samme tid endda. De store gulvarealer er omgivet af lækre faciliteter til omklædning, garderober, depoter, møderum, tænkerum, udviklingsrum… Der er så meget plads, at formålet med MegaBoxen handler om mere end idrætten alene. MegaBoxen tiltrækker et publikum fra nær og fjern, idet den lægger scene til elevernes store opvis-

ninger, Halvors store events og verdens store navne inden for musik, teater og andet. Året rundt er MegaBoxen en verden af muligheder og kalder på verden omkring sig. MegaBoxen tiltrækker store navne og vækker begejstring i Danmark, Norden og i resten af verden. Den er et dynamisk, pulserende samlingspunkt for alverdens arrangementer og vil være en væsentlig motor og drivkraft for Hjørring, Vendsyssel – for alle.

21


22


LANDSBYEN MED NÆRHED TIL ALT Du bevæger dig ned igennem Skoven af opstammede træer og nyder duften af nyklippet græs. Stisystemet vil lede dig til og fra MegaBoxen i den ene retning eller videre til Skovens mange aktiviteter i den anden. Men imellem træerne åbner der sig pludseligt en hyggelig klynge af huse – en landsby, hvor huse af træ og naturmaterialer

smelter sammen med de grønne omgivelser. Skoven indhyller det lille landsbymiljø, men kun lige, da det stadig er i nærheden af alt. Landsbyen inviterer til fællesskab og hygge i dets centrum, men har også plads til dem, som ønsker en stille stund på husets egen terrasse ud mod Skoven. Du kan endda

springe køen over i Bistroen og lave et hjemmelavet måltid i husets køkken. Inviter familie, kolleger eller venner til at overnatte. Landsbyen er for dem på camp-ophold, dem på kursus og dem på ferie – for alle.

23


ORGANISATIONEN PARALLEL STRUKTUR Organisationen bag Halvor Nordisk Campus består af en elevorienteret del: • Efterskolen • Fri Fagskole • FlexCollege Denne står stærkt sammen med den erhvervsorienterede del: • Kultur/Event • Kursus/Konference • DesignShop Tilsammen udgør den parallelle struktur en bæredygtig organisation, der sikrer et proffesionelt og stabilt fundament for driften af Halvor Nordisk Campus.

24


ADVISORY BOARD FÆLLES TÆNKETANK Organisationen bag Halvor Nordisk Campus har oprettet et Advisory Board - en fælles tænketank. Advisory Boardet er en gruppe af interessenter, der kvalificerer, sparrer om og professionaliserer udviklingen af Halvorsmindes fortsatte forandring og bevægelse i fremtiden. Advisory Boardet består af: • Elevforening • Skolekreds • Erhvervsfolk i Vendsyssel • Uddannelsesnetværk • Bestyrelser • Revisorer

25


FLYVERGLÆDER I FLYVERSÆDER AF ANDREAS GJERLØV Jeg sidder på et stinkende flyversæde. Det lugter af en funky polering, og en sur blanding mellem sod + olie. Med øredøvende larm fra en motor, der lyder som 10.000 skrattende grammofonplader. Vi har vendt det sidste vejkryds i skyerne og jeg kigger ud af et miniaturevindue Ud fra hurlumhejhuset - Ned på den overvældende, Og svimlende Virkelighed. Skyerne deler sig - måske med Moses’ magt? Og frem af skyernes dække, kommer hverken New York, Chicago, Shanghai eller Dubai. Hverken buddhister i lotusstillinger, hawaiianske kajakroere, eller aboriginske drømmere. Hverken hollywoodstjerner i fordærv, hjemløse med 10 tommelfingerregler eller krydsordspoeter. Frem kommer: Landet Halvorsminde Jeg ser et ”Rart og veloplyst sted”. Der pulserer af en kådhed, munterhed og en varme - der kun kan måles af Kelvin. Der er en nervebane, løbende igennem landet og skoven, der udsender signaler hist og pist. Et mønster tegner sig i muldet: Kierkegaard og Grundtvig giver Genlyd! Flyveren forsvinder omkring mig…

26


I byen summer fortiden, mens skaberlysten sitrer i folks fingre. I skoven fortælles der skrøner, mens alting skydes i vejret. På Torvet uddeles der ånd fra hånd til hånd i takt med Halvors hjerteslag. Landet Halvorsminde er et åbent land: her er chancen for at være menneske. Landet Halvorsminde er en sang, norden for lands lov og ret - men ikke nogen sang fra de varme lande. Det er her kystklare eventyrere går i land. Det er her man ved hvor landet ligger. Halvorsminde er et eftermæle, der giver ekko: I skovene, på torvene og på landet. Hvad er det dog der sker dernede? - Jeg har lyst til at falde ned. Andreas Gjerløv, 19 år Poetry slammer, 3 g elev på Brønderslev Gymnasium Bor på gården “Kuskholm” i Østrup ved Saltum. Elev på Halvorsminde 2010 / 2011 Undervist i “Poetry slam” af 2 københavnere i 1. g Deltog i konkurrencen ORDKRAFT på Nordkraft april 2012 og vandt Andreas gik videre til en ny konkurrence i København med bl.a. tidligere Europamester og Danmarksmester. Poetry slam er en kampsport i ord!

27


KONTAKTINFO Halvorsminde Efterskole Halvorsmindevej 107-109 9800 Hjørring 98 92 12 22 www.halvorsminde.dk

28

Halvor 2021 - dansk  

Visionen Halvor 2021 - Halvorsminde Efterskole vil i fremtiden blive kendt som Halvor Nordisk Campus, der med sin beliggenhed ved Hjørring i...

Advertisement