Page 1

Fremtiden ser gammel ud Men derfor kan den stadig godt være lys –

hvordan det her forandrer samfundet i alle

og det synes at være tilfældet. Et hold af

mulige andre sammenhænge,” siger hun.

forskere fra Århus Universitet har sat sig for at gøre op med myten om den såkaldte Ældrebyrde, og argumenterer for hvorfor det i stedet kunne være relevant at tale om en Ældrestyrke.

men

at

det

også

er

nødvendigt at kigge på kulturelle og sociale strømninger, for at få et bedre billede af hvad alderdommen, og styrke debatten om hvordan

I 2013 kunne over 1000 personer i Danmark fejre 100 års fødselsdag. Dobbelt så mange som for ti år siden. Blandt piger der fødes i dag, regner man desuden med, at lige godt halvdelen vil kunne fejre trecifret fødselsdag, hvis udviklingen fortsætter, og generelt vil for

aldringsforskning,

der findes af værdier og forestillinger om

Af Anna Breusch Larsen

fremtiden

Hun fastslår, at det biomedicinske er vigtigt i

de

flestes

vedkommende

indebære en længere og bedre alderdom. En alderdom vi i høj grad nærstuderer med den sundhedsfaglige brille, i kraft af hvad der rent fysiologisk og biologisk sker med kroppen, når vi bliver gamle. Det vil Karen

samfundet skal forberede sig på den gamle fremtid. For eksempel kan såkaldt numerisk alder

med

fastlåste

forestillinger

om

aldersgrænser, og hvornår man går på pension og har krav på visse ydelser, sættes til debat, hvis vi generelt har flere gode år som ældre i vente. Alderdom under forandring Forskning viser at de ældre er en heterogen befolkningsgruppe. Forskellige generationer ældes på forskellige måder, ikke mindst fordi samfundet udvikler sig så hurtigt, som det gør.

Munk som er projektleder for den nye

”Førhen

forskningsgruppe

Society

udelukkende forbandt med forfald, hvor man

Research Group på Århus Universitet gøre op

blev grå, krumrygget og trak sig tilbage fra

med.

samfundet. I dag ser vi tegn på, at der er

The

Ageing

”Det handler meget om sundhed. Det overskygger alting. Så får man ikke øje på,

var

alderdom

noget

man

utrolig mange måder at blive gammel på,” siger Marie Nielsen, som er antropolog og en


del

af

forskningsgruppen

Århus

Universitet.

Charlotte Hede fra Ældresagen er enig. ”Det er ikke den bombe man frygtede. Mange

Hun påpeger også at både den nuværende

ældre er selvfinancierende, da stadigt flere

generation af ældre fra plus 60 og opefter, og

bliver på arbejdsmarkedet, og ellers har de

særligt den kommende ældregeneration er

høje pensioner, som de betaler skat af, så

præget af gode uddannelser, et godt helbred

samfundet ikke vælter økonomisk,” siger hun.

og en god økonomi.

Helt konkret er andelen af ældre mellem 59

”Efterkrigsgenerationen (befolkningsgruppen

og 65 år, som er i job, vokset med 20 procent

over 60) har haft langt flere muligheder for at

siden 2008.

realisere sig selv via uddannelse, social mobilitet

og

hele

udbygningen

af

velfærdssamfundet. De har ikke i sinde at leve et tilbagetrukket liv, hvor der ikke er plads til

Den gamle styrke Tendensen er at de ældre er aktive på en måde, man ikke har oplevet tidligere. ”Hvis man er rask sætter man sig ikke hen. Så

dem og deres ønsker,” siger hun.

længe helbredet holder, er der en meget stor

Ingen ældrebyrde Særligt det økonomiske aspekt har ligget til grund for ideen om den såkaldte Ældrebyrde,

interesse i stadig at være aktiv og yde sit,” siger Karen Munk.

hvor stigende udgifter til efterløn, pension og

Ofte bliver de ældre frivillige, når de forlader

sundhedsmæssige ydelser ville stige med den

arbejdsmarkedet. For eksempel i børnehaver

voksende

mens

eller som besøgsvenner for andre ældre. De

beskæftigelsen tilsvarende ville falde. Det

yder også økonomisk støtte for deres voksne

giver Karen Munk ikke meget for.

børn og henter og bringer børnebørnene, eller

ældregeneration,

”Man har omtalt denne her udvikling som en

passer dem når de er syge.

byrde, for det er helt nyt i menneskets

Det er også de ældre som holder gang i de

historie, at der er en så markant voksende

små landsbyer rundt omkring i landet, da de

ældre generation. Men det er jo langt ude, for

bliver boende, og fører et aktivt lokal- og

de fleste er raske og velfungerende. Det er en

foreningsliv.

moderne opfattelse at funktionsevnen går ned

samfundsmæssige platforme er det grå guld

ad bakke med alderen – det er noget vrøvl,”

en faktor.

siger hun.

Men

også

de

større


”Medierne bruger politikere

som

ældre specialister

Lone

Dybkjær

og

og Ritt

Gammel forbrugslyst En anden måde de ældre udfolder sig på er

Bjerregård, som jævnligt kommer i fjernsynet

gennem

som modne damer med overblik og erfaring.

forbrugsmønstre

er

De ældre tør også sige deres mening, da der

forskningsområder,

The

ikke er nogle store karrieremæssige tab,” siger

Research Group arbejder sig med.

Karen Munk.

deres

pengepung.

Ældres

blandt Ageing

de Society

”Der er ved at ske ting. Til modeugen var der

På det globale niveau gør de ældre sig også

for eksempel et show hvor ældre kvinder gik

gældende. Ved den årlige internationale

på podiet. Det hænger sammen med, at vi

sikkerhedskonference i München i starten af

med den ældre befolkningsgruppe faktisk står

februar

med et meget købedygtigt publikum,” siger

var

repræsenteret

den ved

forbundskansler

ældre

generation

eksempelvis

tidligere

i Vesttyskland,

Helmuth

Schmidt på 95 år og den amerikanske nobelprismodtager og udenrigsminister under Richard Nixon, Henry Kissinger på 90 år. Karen Munk mener dette er vejen frem. ”Før

1800-tallet

havde

man

ikke

Marie Nielsen og forstætter. ”Man begynder også at lave flere film for ældre. Det er ellers også meget en del af ungdomskulturen, men de ældre har god tid og råd til at gå i biografen. Vi har en idealisering af ungdommen, og den bliver så

et

småt

udfordret

nu

af

fordomsbelagt aldersbegreb. Man var ikke

alderdomsdyrkelse.

optaget af numerisk alder, og man var først

acceptere en passiv rolle.

gammel når man var syg. Det skal vi tilbage til,” siger hun.

De

en ældre

tidssvarende vil

ikke

Fremtiden ser gammel ud  
Advertisement