Page 1

Tobias Lindholm kaprer virkeligheden Tobias Lindholms seneste film Kapringen

Og Kapringen er blevet en mindst lige så stor

har

darling for anmelderne som R var. Ikke

høstet

ros

for

sin

intense

virkelighedsfølelse, og det er ikke tilfældigt. Filmen er nemlig bygget op omkring instruktørens selvopfundne dogme, Reality Rules.

mindst på grund af autenticiteten. - Styrken i Kapringen er monotonien og realismen, skrev Bo Green Jensen i sin anmeldelse

i

Weekendavisen

den

21.

Af Anna Breusch Larsen

september 2012. Han fortsatte:

Egentlig har han ikke helt selv fundet på

- Hver scene synes at udspille sig i den

Reality Rules, Tobias Lindholm. Han kan kun

virkelige verden. Der bliver ikke hældt

tilskrive sig halvdelen af sætningen. Den

effekter på. Snarere bliver de fjernet, så man

anden

instruktørkollega

ser ind til benet, der lyser i såret. Der er hele

to

tiden menneskelighed, og der er ingen

halvdel

Michael

Noer.

tilhører De

instruerede

fængselsfilmen R i 2010, og her opstod begrebet, som kom til at kendetegne deres første samarbejde og nu også kendetegner Kapringen. R var Tobias Lindholms spillefilmsdebut som instruktør, og Kapringen er hans anden instruktørtjans. Der er ingen Michael Noer denne gang, men han er nærmest også den eneste, der mangler, fra det gamle hold som arbejdede på R. Skuespillerne Pilou Asbæk og Roland

Møller,

fotografen,

klipperen,

moralsk farvelade. Politikens anmelder Kim Skotte skrev i sin anmeldelse: - Også i Kapringen knokler Tobias Lindholm minutiøst og skruppelløst for at få alle detaljer til at ligne virkeligheden. Han skaber en dokumentarisk ramme, og ud fra denne fysiske autenticitet skal dramaet springe. Det fungerede i R, og det fungerer igen i Kapringen.

rekvisitøren og producenterne på Kapringen

Informations Katrine Hornstrup Yde og

er de samme som på fængselsdramaet.

Berlingskes Kristian Lindberg stemmer i med

Anmelderne elsker realisme

roser til realismen. Ikke mindst Kristian Lindberg, der i sin anmeldelse beskriver,


hvordan de mange overlappende elementer fra

- I Kapringen var jeg nødt til at tage derud,

virkeligheden langt hen ad vejen giver

hvor man sveder rigtigt. Hvor det er varmt.

fiktionen en dyb følelsesmæssig klangbund.

Hvor der er ægte bølger under os og ægte

Reality Rules ”on location”

himmelstrøg over os.

Manden mod hvem de rosende ord retter sig,

Den anden centrale location i filmen, rederiet

Tobias Lindholm, forklarer selv sin vision

i Danmark hvor forhandlingerne foregår, er

med den realistiske stil, Reality Rules, til

også blevet til hos det autentiske rederi

filmmagasinet Ekkos septemberudgave:

Clipper i Københavns Nordhavn. Clipper har

- Det er en rettesnor, som Michael Noer og jeg opsatte, da vi arbejdede på R, og som jeg på Kapringen har forsøgt at raffinere og gøre

tidligere

gennemgået

forhandlinger

med

somaliske pirater, og Tobias Lindholm lejede sig ind i et par af virksomhedens kontorer.

brug af igen. Det betyder ganske enkelt, at

Han hyrede også den britiske ekspert i

vores ideer ikke er noget værd, med mindre

forhandlingsteknik, Gary Skjoldmose Porter,

de er forankret i virkeligheden og afprøvet i

der er sikkerhedschef i Clipper, til at spille sig

den konkrete virkelighed, vi forsøger at

selv. Han fungerer som rådgiver for filmens

fortælle.

rederidirektør, spillet af Søren Malling.

På den baggrund er Kapringen også blevet

Realistisk kameraføring

optaget ”on location” midt i Det Indiske

Rent teknisk har Tobias Lindholm også

Ocean, og fragtskibet MV Rozen, som

tilstræbt realismen. Han lavede en aftale med

filmholdet lejede i havnebyen Mombasa i

sin fotograf, om hvordan kameraet skulle

Kenya, har været udsat for en ægte kapring af

bevæge sig, så det ikke kunne slippe manden,

somaliske pirater. Et par af de sømænd, som

selvom manden godt kunne slippe kameraet.

oplevede den virkelige kapring, spiller også

Med andre ord kunne kameraet ikke agere på

mindre besætningsroller i filmen.

egen hånd, og pludselig zoome ind på noget

- Det handler også om, at jeg bare er forfatter, og at jeg ikke har tillid nok til mine egne

eller gøre opmærksom på sig selv. Det måtte vente på aktørerne i filmen.

evner som iscenesætter. Ellers ville jeg jo bare

- Den regel opstod fordi vi ønskede at skabe

optage på et skib i Kerteminde, siger Tobias

et

Lindholm til Ekko og forstætter:

mennesker ikke ved, hvor livet er på vej hen,

uforberedt

kamera.

Ligesom

rigtige

ville vi heller ikke vide det. Når Søren


Malling eller Pilou Asbæk pludselig forlader

malke alt det drama ud af episoden som

rummet, sker der noget smukt. Nemlig

overhovedet muligt. Men Tobias Lindholm

tilfældet. Fejlene, sige Tobias Lindholm.

springer let og elegant hen over optrinnet.

Han mener, at det er i de små fejl og detaljer,

- Det gør i passager filmen til en køligt

når kameraet eksempelvis bliver forvirret og

registrerende oplevelse, hvor tilskueren selv

skal stille skarpt, at man kan håbe på at opnå

skal fylde mange huller ud, påpeger Kristian

en troværdig effekt.

Lindberg.

Virkeligheden er udramatisk

Lindholm som auteur

Men der er også et par hævede øjenbryn over

Der er dog ingen tvivl om at Tobias Lindholm

Tobias Lindholms stilistiske realisme.

som en rigtig ”auteur” har slået sin egen

Kristian Lindberg fra Berlinske påpeger i sin ellers rosende anmeldelse visse negativer ved forfølgelsen af virkeligheden.

stilistiske

signatur

fast.

Opblomstret

i

samarbejde med kollegaen Michael Noer er Reality Rules en effektfuld måde at lave film på, som giver en nærmest dokumentarisk

- Til gengæld går Lindholm for vidt i sin

gennemslagskraft. En sådan stil er sjælden i

bestræbelse på at give fortællingen sin

en

lavmælte

underholdningsfaktorer,

autenticitet.

I

nøglesituationer

trækker han sig bevidst tilbage for at undgå de ydre dramatiske situationer, som også 90ernes dogmeinstruktører rynkede på næsen ad. Her bringes handlingen ned på så lavt et blus, at det indimellem virker kontraproduktivt og søgt.

hvor af

klassiske kommercielle

grunde, som regel får det sidste ord. Og Tobias Lindholm er ikke færdig med Reality Rules-princippet lige med det samme. Han mener at virkeligheden er beskidt og udramatisk. Den har nogle regler, som ikke nødvendigvis er dramaturgisk rigtige, men

Kristian Lindberg giver eksemplet på, at filmen fuldstændig udelader selve kapringen, hvor somalierne overtager skibet. Dette forekommer som en

branche,

naturlig

dramatisk

spænding, og ville have været enhver Hollywood-instruktørs bedste chance for at

som i høj grad indeholder poesi og ægthed. Til Ekko siger han: - Jeg kan bare konstatere, at der er så meget godt stof, man kan malke virkeligheden for.

Tobias Lindholm kaprer virkeligheden  
Tobias Lindholm kaprer virkeligheden  
Advertisement