Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi

Page 1

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ ANKASANAT Müzayede ve Sergi Salonu

2 Nisan 2017

1ANKARA ANTİKACILIK

MÜZAYEDE 2 Nisan Pazar, Saat 14.00 ‘ de

müzayede ve sergi salonunda

gerçekleştireceğimiz “ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.

TANITIM GÜNLERİ Eserler 20 Mart- 2 Nisan tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki müzayede ve sergi salonunda sergilenecektir.

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

3


ADNAN VARINCA


EREN EYÜBOĞLU

5


ALİ AVNİ ÇELEBİ

6


ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

MÜZAYEDESİ Yöneten MUHSİN ÖNDER Satışa sunulan eserler 20 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir. Müzayede Yeri Müzayede ve Sergi Salonu Müzayede Tarihi

2 Nisan 2017 Pazar 14:00 ANKARA ANTİKACILIK Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 info@ankaraantikacilik.com Online Katalog www.ankaraantikacilik.com www.ankaramuzayede.com 7


MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI

8

1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır. 2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir. 3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi, salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır. 4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı yoktur. Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz. 6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir. 7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar. Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır. Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki arttırmalar geçerli sayılmayacaktır. 8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir. Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir. Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır. Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. 9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt Faizi talep etme hakkına sahiptir. Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir. 10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. 11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede başlangıç fiyatıdır. 12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. 13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir. 14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır. 15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir. 16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz. 18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006 gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır. 19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır, geçerliliği yoktur. Referans kur 3.90 TL/€ olarak alınmıştır.


1 ŞÖMİNE SAATİ Fransız, Neo Rokoko stilde tasarlanmış. Altın yaldız patinalı metal gövdesi kabartma Rokoko kıvrımlar ve kenger yaprakları ile dekorlu. Saati çalışır durumda. 19.yy. Yükseklik 46 cm

¨ 2.000

€ 515

9


2 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) Dört adet figürlü kompozisyon, kağıt üzeri karakalem, imzalı, 1997-1998 tarihli. Bir tanesi ‘Gılgamış için’ ibareli. 12 x 16 cm ve 16 x 11.5 cm

¨ 2.000 € 515

3 SAİM DURSUN (d.1959) İsimsiz, iki adet, karton üzeri guaj, imzalı, 2016 tarihli. 15 x 12 cm ve 12 x 15 cm 10

¨ 750 € 190


4 ABİDİN DİNO (1913-1993) İşçiler serisinden, özgün baskı 12/20, imzalı. 42 x 32 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.200 € 310

5 ALİYE BERGER (1903-1974) ‘Haliç’, gravür, imzalı. 32 x 25.5 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.500 € 385

11


6 MEHMET ARPACIK (d.1936) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. Tuvalin arka yüzünde figürlü kompozisyon çalışılmış. 40 x 70 cm

¨ 3.200 € 820

7 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) ‘Zeytin toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 40 x 50 cm ¨ 1.900 € 485

12


8 EŞREF ÜREN (1897-1984) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 21 x 29.5 cm ¨ 3.000 € 770

9 İMREN ERŞEN (d.1940) ‘Gecekondular’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 2007 tarihli. 34 x 40 cm ¨ 1.800 € 460

13


10 MUSTAFA AYAZ (d.1938) İki adet soyut figüratif kompozisyon, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1998 tarihli. 22 x 33 cm ve 21.5 x 32.5 cm ¨ 1.400 € 360

11 ADNAN TURANİ (1925-2016) ‘Evler’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1997 tarihli. 18.3 x 31.5 cm 14

¨ 800 € 205


12 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) ‘Hasankeyf ’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2007 tarihli. 15 x 34 cm

¨ 800 € 205

13 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Köy peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2005 tarihli. 24 x 18 cm ¨ 600 € 175

15


14 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Kuğu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 39 x 27.5 cm

16

¨ 1.800 € 460


15 ABİDİN DİNO (1913-1993) Figüratif kompozisyon, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 25.5 x 16 cm ¨ 2.000 € 515

16 ÖMER ULUÇ (1931-2010) Nü, kağıt üzeri rapido kalem, imzalı, 1980 tarihli. 32 x 22 cm ¨ 800 € 205

17


17 İKİ ADET DÜNYA KÜRE İngiliz, bir tanesi Reliable Series ibareli, farklı boyutlarda iki adet dünya küre. 1930’lar. Yükseklikler 21-15 cm ¨ 350 € 90

18 LOGARİTMİK HESAP MAKİNESİ W.F. Stanley & Co. Ltd London marka, Fuller Model No:1 logaritmik hesap makinesi. İngilizce kullanım kılavuzu ile birlikte, orijinal maun kutusunda. 1945-1955 yılları arası. Uzunluk 43.5 cm Kutu ölçüsü 46 x 11.5 x 10.5 cm

18

¨ 1.750 € 450


19 HESAP MAKİNESİ Brunsviga (Alman) marka, model no D13R-2, 14-06240 seri numaralı.1950’ler. 41 x 21 x 17 cm

¨ 1.800 € 460

20 DUVAR TELEFONU L.M. Ericsson & Co. (Stockholm/İsveç) marka, 1031351 seri numaralı. 20.yy. Yükseklik 56 cm

¨ 1.900 € 485

17


21 İKİ ADET KOLONYA ŞİŞESİ CIS (Chem. Industrie Siegburg Bernhard & Schenck, Tankstelle) etiketli, bir tanesi Almanca ‘Huş ağacından saç losyonu’, diğeri ‘eşsiz kolonya’ ibareli. 1930’lar. Yükseklik 42 cm

¨ 900 € 230

22 PUSULA W.Ludolph GmbH & Co. (Bremerhaven/ Hamburg) yapımı, 16524/55 seri numaralı gemi pusulası, 20.yy. 34 x 13 cm

18

¨ 900 € 230


23 TOP ARABASI Alman yapımı, S.Doll Kostheim yapımcı damgalı, 1920’li yıllarda kullanılan top arabalarının minyatür formlu örneği, 20.yy. 56.5 x 25 x 17 cm

¨ 1.750 € 450

24 DAKTİLO Bennett (New York, ABD) marka mini daktilo, 1910’lar. Siyah deri kapağının içi J.Tamburini/Paris etiketli. 28 x 12.5 x 6 cm

¨ 2.000 € 515

19


25 ART DECO RADYO Lorenz marka (Alman),München LW modeli, 1932/1933 dönemi. 40 x 27 x 47 cm

¨ 1.000 € 255

26 BEŞ ADET HESAP MAKİNESİ Resulta BS 9, Triumphator, D.R.P Addi 7, Resulta B7 ve Resulta BS 7 marka beş adet manuel hesap makinesi. 20.yy. ilk yarısı. Yükseklikler 10.5-14 cm 20

¨ 1.250 € 320


27 RADYO Braun (Alman) marka, VE 301 Dyn GW modeli bakalit radyo. 1939/40 yapımı. 27 x 18.5 x 31 cm ¨ 1.000 € 255

28 DAKTİLO Continental, Wanderer Werke AG (Frankfurt/Alman) marka daktilo, 501581 seri numaralı, 1930’lar. 39 x 34 x 25 cm ¨ 1.200 € 310

21


29 ALİ DEMİR (1931-2015) Anne ve çocukları, kağıt üzeri pastel, imzalı. 32 x 23 cm ¨ 2.000 € 515

30 ALİ DEMİR (1931-2015) Kadın portresi, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1984 tarihli. 32 x 23 cm

¨ 2.500 € 640

Ali DEMİR 1931 yılında Kayseri’nin Darsiyak Köyü’nde dünyaya gelen Ali Demir, akademik bir resim eğitimi almadan kendi kendini yetiştirerek özgün üslubunu yaratan ressamlarımızdandır. 1947 yılından beri resimle uğraşan sanatçı, büyük kentlerde açtığı açık hava sergileri ile tanınmıştır. Yapıtlarında genellikle Anadolu insanını ve Anadolu’yu, yaşadığı toprakların geleneksel değerlerini detaylı bir işçilikle ve kahverengiden kızıla uzanan tonlarda yansıtmayı seven ressamın, İstanbul’un tarihsel yapısıyla bütünleşmiş insan görünümleri üzerine çalışmaları da mevcuttur. Eserleri pek çok resmi ve özel koleksiyonda yer alan sanatçı için 2008 yılında Ümit Sarıaslan tarafından ‘Kendinin Ustası: Ali Demir, Ali Demir Resmine Toplu Bir Bakış’ adlı bir kitap yayınlanmıştır. 22


31 ALİ DEMİR (1931-2015) ‘Çeşmebaşı’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1970 tarihli. 60 x 40 cm

¨ 5.750 € 1.475

23


32 NEVZAT AKORAL (1926-2016) ‘Gelincikler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000 tarihli. 40 x 50 cm

24

¨ 4.600 € 1.180


33 NEVZAT AKORAL (1926-2016) ‘Kiraz ağacı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1992 tarihli. 60 x 50 cm

¨ 4.000 € 1.025 25


34 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 32 x 34 cm Fikret OTYAM

¨ 3.000 € 770

Ressam kimliğinin yanı sıra fotoğrafçı, gazeteci ve yazar olarak da önemli başarılara imza atmış çok yönlü bir sanatçımızdır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde öğrenim gördü. 1979 yılında Antalya’ya yerleşti ve resim çalışmalarına ağırlık verdi. Tıpkı fotoğraf ve röportajlarında olduğu gibi, tuvallerinde de Anadolu insanını konu olarak seçen sanatçının resimlerinde Turgut Zaim ve Namık İsmail’in konu ve betimleme anlayışı etkisinde kaldığı ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eğitim ve sanat anlayışı izinde olduğu açıkça görülür. Anadolu’nun çeşitli yerleri, dağlar, kar altındaki köyler, genç kadınlar ile onların rengarenk kıyafetleri, başlıkları ve soru sorar gibi kocaman bakan gözleri, dağ keçileri, Harran Ovası Fikret Otyam’ın en sık işlediği konulardır. Lekeci eğiliminde beyaz leke tutkusu hemen her yapıtında beyazın geniş alanlarda değerlendirilmesi ile ortaya çıkar ve beyaz leke tabloda yoğun bir resimsel öğe haline gelir. Sanatçı, büyük kent insanlarının ve aydınların gözleri önüne serdiği Anadolu gerçeklerinin dramatik kesitlerini, trajik yönlerini ortaya koyduğu eserlerinde, popülizme düşmeden toplumcu-gerçekçi bir dünya görüşünü temel alarak kurduğu estetik ile hümanist ve gerçekçi bir bakış açısı yaratır. 26


35 FİKRET OTYAM (1926-2015) ‘Beyaz ev’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli. 50 x 40 cm

¨ 5.200 € 1.335 27


Söbütay ÖZER 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olan Söbütay Özer, beş yıl Hasanoğlan Öğretmen Okulu’nda çalıştıktan sonra, 1978’de Gazi Eğitim Fakültesi’ne atanmış, bu görevini 2007 yılındaki vefatına kadar sürdürmüştür. Yer yer soyutlamalar da yaptığı ölüdoğa, bisikletliler, dolmuşlar ve manzara resimleriyle tanınan sanatçı, belli bir dönem hocası Turan Erol’dan ve Orhan Peker’in fırça vuruşlarından etkilenir. Bunun yanı sıra Bonnard ve Fethi Arda gibi isimler de bir dönem sanatçıyı etkiler ama daha sonra kendi özgün resim dilini oluşturur. Eserlerinde genellikle tüm yüzey üzerine dağıtılmış serbest kompozisyonlar hakimdir. Resimlerinde tek bir noktaya ağırlık vermek yerine, kullandığı nesneleri tüm yüzeye dengeli bir şekilde yerleştirmiştir ve çalışmalarında genel olarak geniş lekeler halinde tuvalde yer bulan kompozisyonlar hakimdir. İlk dönem resimleri içerisinde olan çay bahçeleri, dolmuşlar, ilerleyen yıllarda ise bisikletler lekeselliğin ağırlıkta olduğu ilk çalışmalardır. Koyu renk ve lekeleri, özellikle siyahla vurgulanan canlı renk lekeleri ressamın anlatımını güçlendiren öğeler olmuşlardır. Sanatçının resimlerinde önemli bir yere sahip olan leylekler, gelincikler, güvercinler ve devamında resmine girmiş olan tulumba, çaydanlıklar, eski saatler, ütüler, fenerler, kuşlar, tavuklar, antika sandalyeler, çeşitli insan manzaraları gibi unsurların ortak noktası Özer’in tuvalinde benzer fırça vuruşları ve boya dokusu ile farklı şekillerde ve renklerde can bulmalarıdır. Her resimde mutlaka birbirini destekleyen, dengeleyen renkler ve düzenlemeler kullanılmıştır. Çalışmalarında ele aldığı benzer konuları değişik varyasyonlarda denemesine karşın ortak bir kompozisyon anlayışı dikkat çeker. Ankara ve İstanbul Resim Heykel Müzeleri ile İzmir Selçuk Yaşar Müzesi koleksiyonlarında eserleri bulunan sanatçının yurtiçi ve yurtdışındaki özel koleksiyonlarda yer alan eserlerinin sayısı ise 1000 civarındadır. 1982 ve 1983 yıllarında VAKKO Büyük Resim Sergisi’nde Mansiyon Ödülü alan ressam, 1983 ve 1984 DYO Sergileri ile 1985 TPAO Resim Sergisi’nde de ödüle layık görülmüş; ayrıca 1987 Devlet Resim Heykel Sergisi’nde Başarı Ödülü, 1990’daki sergide ise Mansiyon Ödülü kazanmıştır. Kültür Bakanlığı ve Unesco Milli Komitesi sergi jüri üyeliklerinde bulunmuştur. 2006 yılında 66.Devlet Resim Heykel Sergisi’nde jüri üyesi olarak görev yapmıştır.

36 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988-91tarihli. 115 x 115 cm

28

¨ 7.000 € 1.795


29


37 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) ‘Bisiklet’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 35 x 35 cm ¨ 2.000 € 515

38 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) ‘Uzun eşşek oynayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 30 cm ¨ 2.400 € 615

30


39 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) ‘Peri bacaları’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm ¨ 2.000 € 515

40 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) ‘Ürgüp’ten görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 30 cm ¨ 2.000 € 515

31


41 BRONZ HEYKEL Oval bronz kaidesi üzerinde yürür halde betimlenmiş bronz boğa heykeli. Baş ve boyun kısmındaki tüyler kalem işi tekniği ile detaylandırılmış. 20.yy. başı. 31 x 13 x 24 cm (kaide dahil) ¨ 1.750 € 450

42 İKİ ADET BRONZ HEYKEL ‘Boğa’ ve ‘geyik’ konulu iki adet bronz heykel. Her iki heykel de dikdörtgen formlu siyah mermer kaide üzerine yerleştirilmiş. 20.yy. Geyik heykeli 10 x 5 x 25 cm (kaide hariç) Boğa heykeli 18 x 8 x 18 cm (kaide hariç) 32

¨ 1.800 € 460


43 LOUIS HOTTOT (1829-1905) ‘Mısırlı genç kız’ konulu tutya heykelin kıyafet, başlık ve ayakkabıları soğuk boyama tekniği ile renklendirilmiş. Kaide üzeri L.Hottot sanatçı imzalı. Yükseklik 80 cm

¨ 6.000

€ 1.540

33


44 İKİ ADET PORSELEN BİBLO Sitzendorf (Alman) porselen imalat damgalı, iki adet kutup ayısı biblo. 20.yy. ilk yarısı. 24 x 19 cm - 30 x 18 cm ¨ 800 € 205

45 BEŞ ADET PORSELEN BİBLO İki tanesi Karl Ens (Alman), üç tanesi Wagner & Apel (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, farklı formda beş adet baykuş figürü. 20.yy. başı. Yükseklikler 27.3 cm-25.5 cm-11 cm ¨ 1.200 € 310

34


46 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı firma damgalı (1915-1930’lar), 5014 kalıp numaralı, iki adet horoz figürü. Yükseklik 24 cm

¨ 1.200 € 310

47 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı damgalı (1915-1930’lar), 5035/7 kalıp numaralı. Birbirine sokulmuş halde betimlenmiş beyaz ve alacalı ördekten oluşan kompozisyon. Yükseklik 18 cm Uzunluk 38 cm

¨ 1.800 € 460 35


48 REMZİ İREN (d.1943) ‘Gelin’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 65 x 55 cm

¨ 3.800 € 975

49 REMZİ İREN (d.1943) ‘Gelin’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 65 x 55 cm 36

¨ 3.800 € 975


Remzi İREN 1965-1970 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gören Remzi İren, yöresel ve folklorik ögeleri yansıttığı yapıtlarıyla tanınmaktadır. Genellikle, yurdumuzun birçok yerlerinde bugün hala kullanılmakta olan kadın ‘baş bağlamaları’ üzerine yaptığı araştırmaları tuvaline yansıtan ressam, bunun yanı sıra doğa ve deniz kıyısı görünümleri de çalışmıştır. Akbank tarafından düzenlenen ‘Türk Motifleri ile Duvar Kağıdı’ ve Vakko’nun açtığı ‘Osmanlı Motifleri ile Kumaş Desenleri’ konulu yarışmalarda ödül kazanan İren, resim çalışmalarına halen İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

37


50 AVNİ MEMEDOĞLU (1924-1998)

Avni MEMEDOĞLU

Portre, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1978 tarihli.

1944'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi sınavını kazanarak Cemal Tollu'nun Atölyesinde Resim Bölümünde eğitime başlayan sanatçı, 1950 yılında mezun olur. Türkiye'de resim sanatında Ruhi Arel, Turgut Zaim gibi sanatçılarla başlayıp Neşet Günal, İbrahim Balaban, Mümtaz Yener ve Nuri İyem gibi sanatçılarla süren toplumsal ve gerçekçi sanat anlayışının, orta kuşak temsilcileri arasında yer alır. Toplumcu ve insancı bir sanat anlayışını benimser. Emeğin ressamı olarak da anılan, Avni Memedoğlu'na göre, sanat sosyal bir olaydır. O nedenle de sosyal bir amaca bağlıdır. Bu amaç, sanatçıyı, içinde yaşamakta olduğu topluma ve çevresine karşı sorumlu tutar. Resimlerinde, bu amacına uygun tema ve üslup karakteri ağır basar. Sosyal-eleştirel bir tutumla, topluma ayna tutar. Resimlerine yansıyan konular, çevresinde tanık olduğu ve bizzat gözlemlediği yaşam sahneleridir. Yapıtlarında tema olarak çalışan, üreten, göç eden, ezilen, sömürülen insanları işler.

62 x 55 cm

¨ 5.000 € 1.280

51 AVNİ MEMEDOĞLU (1924-1998) ‘Yıkım’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli. 118 x 85 cm

38

¨ 10.000 € 2.565


39


52 MUSTAFA ASLIER (1925-2015) Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1995 tarihli. 20 x 14.5 cm

53 TUNCAY BETİL (1945-1988) İsimsiz, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1987 tarihli. 34 x 23.5 cm ¨ 1.600 € 410

40

¨ 1.000 € 255


54 TUNCAY BETİL (1945-1988) ‘Yaşam ve ölüm’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1978 tarihli. 35 x 50 cm

¨ 3.000 € 770

41


55 TURAN EROL (d.1927) ‘Bodrum’, karton üzeri suluboya, imzalı, 1983 tarihli. 16 x 25 cm 56 TURAN EROL (d.1927)

¨ 3.000 € 770

Natürmort, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı, 1997 tarihli. Arkası sanatçının el yazısı ile ‘Bu resim 1998 yılında YKB Kazım Taşkent Sanat Galerisinde açılan sergimizin kataloğunun 55.sayfasında yer alan resimdir’ ibareli. 63.5 x 48 cm Turan EROL

¨ 17.500 € 4.485

42

1944 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne giren Turan Erol, burada Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde öğrenim gördü. Erol’un eserlerinde rengin görsel etkisi, lekenin soyut yalınlığı, boyanın arıtılmış dokusu, yaşamdan alınan bir görünüm ya da bir kesitle bütünleşmekte ve lirik, akıcı, duygusal bir anlam yüklenerek doğa-insan-yaşam bağlamını aktarmaktadır. Sanatçı, 1970’li yıllarda gecekonduları, zeytin ağaçlarını, Bodrum ve İstanbul/Boğaz görünümlerini konu alan resim çalışmalarını aralıksız sürdürür. Bodrum görünümlerinde, yörenin mimari, doğal ve yaşam özelliklerini tuval yüzeyinde büyük lekeler oluşturan beyazın temiz, berrak değeriyle vurgulayarak aktarmaktadır. Bu resimler sanatçıyı, daha sonraki doğa görünümlerine yansıyan yeni bir araştırmaya, soyut olan boşluğun ve sonsuzluğun somutlaştırılmasına yöneltmiştir. 1980’li yılların sonunda yaptığı deniz peyzajlarında yağlıboyayı suluboya hatırlatacak biçimde saydamlaştırmaya başlayan ressam, bu eğilimini 1990’ların başında da sürdürmüştür. 1980 yılından itibaren pastel ölüdoğalar da yapmaya başlayan Erol, bu yapıtlarında genellikle vazo içinde mor renkli enginar çiçeklerini, hatmileri ve bahçe güzellerini işlemiştir.


43


57 ÇİN PORSELEN KASE Çin, Zhongguo Jingdezhen Zhi (China Jingdezhen made) yapımcı damgalı, sanatçı imzalı. Eggshell porselen kasenin dış yüzeyi artistik peyzajlar çalışmalı. 20.yy. Çap 17.5 cm Yükseklik 10 cm

¨ 1.400 € 360

58 SELADON TABAK Çin yapımı, Ming dönemi, çukur formlu tabağın kenarları yılankavi hareketli. Tabağın iç yüzü stilize kabartma bulut formları ile dekorlu. Ortada bir madalyon yer alıyor. Benzerlerini Topkapı Sarayı Müze koleksiyonlarında görebileceğimiz, koleksiyonluk bir örnek. 15-16.yy. Çap 25.5 cm yükseklik 6.8 cm

44

¨ 1.200 € 310


59 MAVİ BEYAZ KASE Çin yapımı, geç Ming dönemi, klasik formlu kasenin iç ve dış yüzünde sır altı kobalt mavi ile lotus ve farklı bitkisel formlar çalışılmış. Ağız kenarı ve kaidesi bantlarla çevrelenmiş. Ağız kenarı cafe o lait sırlı. 16.yy. Çap 15 cm yükseklik 7.5 cm

¨ 900 € 230

60 ÇİN DOUCAI PORSELEN TEPSİ Dikdörtgen, alçak kenarlı, minyon formlu, kesik köşeli, beyaz zemin üzerinde sır altı ve sır üstü tekniği ile dekorlu. Tepsi iç yüzünde iki renk mavi ve mine tekniği ile Çin bulutları, Ortada mercan renkte iki dragon, dış kenarı sır altı kobalt mavi ile atlamalı çiçek dekorlu. 19.yy. Nadir bir örnek. 22.5 x 15.5 x 2 cm

¨ 900 € 230

61 MAVİ BEYAZ TABAK Çin yapımı, Qing hanedanlığı geç dönem. Sanatçı imzalı. Tek dragon motifi tabak içi ve arka yüzü kapsayacak şekilde çalışılmış. 19.yy. Kenarı küçük atıklı. Çap 17 cm

¨ 500 € 130 45


62 NAZIM HİKMET (1902-1963) Sanatçının ‘Köylü’, ‘Yanmamış Cigara’, ‘Bayramoğlu’ isimli şiirini yazdığı müsveddeler. Her biri N.H inisiyalli. ‘Yanmamış Cigara’ şiiri 1930 tarihli. Ölçüler 20 x 14.5 cm ve 20 x 13.5 cm

¨ 3.000 € 770

63 NUTUK (İLK BASKI/ESKİ TÜRKÇE) Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl olan 1927’de, eski Türkçe harflerle yapılan ilk baskı. Bu basım, Nutuk’un eski Türkçe ile yapılan ilk ve son baskısıdır. 627 sayfa, içinde ek olarak 8 tabaka halinde 10 ayrı harita eki yer alıyor. Deri cildin ön kapağında altın yaldız şemşe içinde eski Türkçe ‘Nutuk, Gazi Mustafa Kemal tarafından’ ibaresi, arka kapağında 1927 tarihi mevcut. Nutuk’un milletvekilleri ve dönemin önemli kişileri için sadece 500 adet tek cilt halinde yapılan lüks baskılarından. 29 x 6.5 x 21 cm 46

¨ 1.750 € 450


Mustafa Kemal Atatürk’ün, en önemli ve ünlü eseri olan Nutuk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 Ekim 1927 Cumartesi günü toplanan ve 23 Ekim 1927 Pazar gününe kadar devam eden, ikinci büyük kongresinde yaptığı uzun ve detaylı konuşmasının kitap haline getirilmesi sonucu oluşmuş bir eserdir. Nutuk’u meydana getiren o ünlü konuşma metnini, yakın çevresinin bildirdiğine göre, Atatürk bizzat kendisi kaleme almıştır. Metnin hazırlanmasına 1927 yılının ilk yarısında başladığı bilinmektedir. Atatürk, kongrenin ilk altı gününde, (15-20 Ekim), ilk beş gün altışar saat, son gün de altı saat otuz üç dakika olmak üzere toplam 36 saat 33 dakika konuşmuştur. Bu konuşma, dünya hitabet tarihinde eşine az rastlanacak uzunluktadır. Nutuk, konu olarak Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’dan 1927 yılına kadar, Türk milletinin yaşadığı İstiklal Savaşı’nı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yaklaşık dokuz yıllık bir zaman dilimini kapsar. İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının birinci elden kaynağı olması sebebiyle çok önemli bir eserdir. Tarihi yapan ile yazanın aynı kişilikte bütünleştiği, askeri-sosyal-siyasi bir projenin kademe kademe uygulamaya konuluşunun halka ve tarihe sunuluş raporudur. Nutuk, Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl (1927) eski Türkçe harflerle 543 sayfa, bez ciltli 19 x 27 cm ebatlarında, başta Mustafa Kemal portresi ve sonda 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki mevcut halde basılmıştır. Biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl, milletvekilleri ve dönemin önemli kişileri için sadece 500 adet tek cilt halinde lüks bir baskısı da yapılmıştır. Bu basım, Nutuk’un eski Türkçe ile yapılan ilk ve son baskısıdır. 3 Kasım 1928 tarihindeki Harf Devrimi’nden sonra ise, Atatürk’ün sağlığında Latin alfabesi ile ilk baskısı 1934 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üç cilt olarak yayınlanmıştır. Atatürk’ün sağlığında son olarak, Cumhuriyet’in kuruluşunun 15.yıldönümü dolayısıyla 1938 yılında, sadece metin kısmı tek cilt halinde basılmıştır. Nutuk, Atatürk’ün ölümünden sonra da Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel yayınevleri tarafından da pek çok kez basılmıştır.

47


64 MEHMET UZEL (1927-2016) Ankara kalesi-İç Hisar kapısı, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 32 cm

¨ 4.500 € 1.155

65 MEHMET UZEL (1927-2016) Bodrum, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 50 x 32 cm 48

¨ 4.000 € 1.155


Mehmet UZEL 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olan Mehmet Uzel, ortaöğretim kurumlarında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yapmıştır. İlk kişisel sergisini 1953’te Ankara’da açan sanatçı, doğa görünümleri, figürlü veya figürsüz dingin sokaklar ile iç mekanlar gibi konuları özenle seçilmiş renk ve biçim düzenleri içinde betimleyen yapıtlarıyla tanınmaktadır. 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Yarışması’nda, 1982 Vakko Resim Yarışması’nda ve 1983 Bolu Valiliği Resim Yarışması’nda mansiyon ödülleri almıştır. 49


66 ABİDİN DİNO (1913-1993) Esrar içenler serisinden, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı. 29 x 20 cm ¨ 3.000 € 770

67 ARA GÜLER (d.1928) ‘İstanbul’da yıkım’, siyah-beyaz fotoğraf, arkası sanatçı damgalı. 24 x 17 cm

50

¨ 1.000 € 255


68 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Horon, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 34 x 24 cm

¨ 5.500 € 1.410

69 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) ‘Ferman’, kağıt üzeri kolaj-karışık teknik, imzalı, 1962 tarihli. 27 x 35 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 4.500 € 1.155

51


70 GÜMÜŞ HAMAM TASI Trabzon işi, iç yüzü kabartma (repousse) tekniği ile dalında güller, kasımpatı ve mine çiçekleri ile dekorlu. 20.yy. başı. Ağırlık 355 g Çap 20 cm

¨ 2.500 € 640

71 MERASİM KAMASI Osmanlı son dönem donanma merasim kaması. Sade işçilikli kabzası kalem işi balık sırtı motifi, girlandlar ve püsküllerle dekorlu. Kemik geçme kabzası kavuk formuyla sonlanıyor. Kemer tokaları üzerinde kabartma denizci çapaları yer alıyor. Kesici gövde düz formlu, sivri uçlu ve uç kısmı çifte kan oluklu. Kesici gövde üzerinde kalem işi tekniği ile palmet, kavuk, çapa, gemi ve bitkisel motifler çalışılmış. 19.yy. Uzunluk 50 cm 52

¨ 2.500 € 640


72 ÇİFT NALIN Osmanlı, ahşap yüzeyi sedef kakma şemse, stilize palmet ve kır çiçekleri ile dekorlu. Sedefler kalemişi detaylı.18.yy. 24 x 6.5 x 8 cm ¨ 2.000 € 515

53


73 HÜSN’Ü NAHT Kadife kumaş üzerine naht (ahşap oyma) sanatı tekniğinde Celi Sülüs yazı ile ‘Allahü yü'âvinüküm fî küllil ümûr’ (Allah bütün işlerinizde yardımcınız olsun) Hadis-i Şerifi işlenmiş. ‘Usta Remzi’ ibareli. 55 x 55 cm

54

¨ 4.000 € 1.025


74 HAT LEVHA Ali Toy (d.1960) ketebeli. Siyah zemin üzerine altın yaldız ve Celi Sülüs yazı ile ‘Bismillahirrahmanirrahim’ ibareli. 68 x 94.5 cm

¨ 10.000 € 2.565

55


75 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, mukavva üzeri pastel, imzalı, 1998 tarihli. 33 x 48 cm 76 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944)

¨ 6.000 € 1.540

‘Manolyalar’, mukavva üzeri pastel, imzalı. 63.5 x 49 cm

¨ 8.000 € 2.050

Yalçın GÖKÇEBAĞ 1966 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünden mezun oldu. Çoğunlukla tarlada çalışan, meyve toplayan, karda yürüyen ya da dinlenen köylülerle, saman arabaları, kavaklar ya da uçuşan kuş kümeleri gibi kırsal kesime özgü sahneleri konu alan sanatçı, ağaçlar, bağ kütükleri gibi imgeleri geniş boşluklar içinde kompozisyonun merkezinde kümeleme yoluna gitmiş, figürü özellikle bu geniş alan içinde küçük tutarak resmin büyüklük etkisini korumuştur. Görünümü kuş bakışı, yakın plan ve cepheden görüş gibi farklı bakış açılarıyla yansıtan Gökçebağ, 1970’lerin ortalarından başlayarak kırsal alanda yaygın olan çit ya da duvar çevrili tarla, bahçe ya da evlerden hareketle resimlerinde kompozisyonu ya da istif halindeki öğeleri çitlerle çevirmeye başlamış; böylece tarlada çalışanların kısır döngüsünü vurgulamayı amaçlamıştır. Sanatını doğadan bir senfoni olarak tanımlayan Gökçebağ’ın tablolarında renk bütüne, ince fırça işçiliği renge egemendir. 12 tanesi yurtdışında olmak üzere bugüne 50’nin üzerinde kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan ressam, DYO Resim ve Heykel Yarışması ve Devlet Resim Heykel Yarışması gibi yarışmalı sergilerde altı ödül kazanmıştır. 56


57


77 ŞEFİK BURSALI (1903-1990) ‘Kıbrıs’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 32 x 40 cm

¨ 17.000 € 4.360

78 ŞEFİK BURSALI (1903-1990) ‘Marmaris’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1972 tarihli. 30 x 40 cm

58

¨ 16.000 € 4.110


Şefik BURSALI 1921-1930 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde İbrahim Çallı atölyesinde öğrenim gören Şefik Bursalı, mezun olduktan sonra devletin açtığı Avrupa sınavını kazanmış, ancak o yıl yurtdışına öğrenci gönderilmesinden vazgeçildiği için gidememiştir. 1934-1937 yılları arasında Konya’da, 1938-1968 yılları arasında da Ankara Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim dersleri vermiştir. Mimar Sinan Üniversitesi 1987 yılında kendisine profesörlük unvanı vermiştir. Sanatçı, ‘kent peyzajlarının ressamı’ olarak adlandırılır. Doğum yeri ve aile ocağı olan Bursa’nın ressam için yeri ayrıdır. Düzensiz kentleşmenin yok ettiği eşsiz Bursa görünümlerini günümüzde ancak onun resimlerinde izlemek olasıdır. İlerleyen yıllarda başta Konya ve Ankara olmak üzere farklı şehirler de katılır Bursalı’nın kent resimleri arasına. Eserlerinde geometrik renk lekelerinin görsel dağılımını izleyen bir anlatım kullanır. Resimlediği doğa kesitlerini bu renk ve leke dengesi doğrultusunda aktarır. Yeşil, kahverengi ve sarı lekeler sanatçının resimlerine büyük ve geometrik yüzeyler oluşturarak dağılır. Konu olarak seçtiği bölgelerin yöresel ve tarihsel özelliklerini dolaysız bir içtenlikle tuvaline yansıtır. Ancak Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının oluşturduğu bu tarihsel özellikleri yansıtırken onların sadece pitoresk değerlerini vurgular, belgesel bir amaç gütmez. Akademide ders verdiği dönemde manzara resimlerinin yanı sıra ölüdoğa ve figür çalışmalarına da ağırlık vermiştir. Eserleri Atatürk’ün isteği üzerine 1937-1938 yıllarında Sovyetler Birliği ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde de sergilenen ressam, Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nde 1966’da ikincilik, 1975, 1980 ve 1982’de başarı ödülleri kazanmış, 1986 yılında da Kültür Bakanlığı’nın Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü almıştır. Sanatçının vasiyeti üzerine Ankara’daki evi ölümünden sonra Kültür Bakanlığı tarafından ‘Şefik Bursalı Müzesi’ olarak düzenlenmiştir. Bu müze-ev resim alanındaki ilk özel müze olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Bursa’daki bir sokağa ve sanat galerisine de adı verilen ve Kültür Park’a bir büstü dikilen ressamın adına 2000 yılından beri Kültür Bakanlığı tarafından her yıl resim yarışması düzenlenmektedir. 59


79 ALİ RIZA TOROSLU (1875-1935) ‘Kavak İncirleri’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. Tablonun üst kısmında ufak bir delik mevcut. 23 x 34.5 cm

¨ 3.500 € 895

Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu BİR ANI Çocukken, haftasonları İstinye’deki evimizden Annem, Babam ve Kardeşim ile birlikte, Büyük Babam Ali Rıza Toroslu’nun Topkapı’da sur kapısı karşısına rastlayan kendisinin çok emek vermiş olduğu, pek düzenli, çeşitli çiçekler ile dolu güzel bir bahçe içinde olan evine gider, Kardeşim ile bahçeye kendisinden izin alarak çıkar ve bahçedeki set set olan duvardan bahçe duvarına bitişik incir ağacılarının dallarına uzanır ‘’Kavak’’ ve ‘’Sultan Selim’’ incirleri toplar afiyetle yer idik. Bu resimdeki incirler işte o ağaçtan toplanıp resmedilen kavak incirleri. Tıpkı bahçedeki kendisi tarafından aşılanarak itina ile büyüttüğü gülleri gibi hiç gözümün önünden gitmemektedirler. Cenap Toroslu (Torunu ) 60


80 ALİ RIZA TOROSLU (1875-1935) ‘Fethiye-gece’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 23.5 x 32.5 cm

¨ 4.500 € 1.155

Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu

61


81 SELİM TURAN (1915-1994) Peyzaj, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 30 x 21 cm

62

¨ 1.600 € 410


82 SELİM TURAN (1915-1994) Peyzaj, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 36 x 24 cm

¨ 2.400 € 615 63


83 İKİ ADET GÜMÜŞ SERVİS Alman, 800 ayar damgalı, bir adet servis çatalı ve bıçağından oluşan takım. Her iki parçanın da sap kısmında kabartma (repousse) güller ve yapraklar, palmet motifleri çalışılmış. Bıçak ve çatal kısmında kalem işi bitkisel formlarla dekorlu. Orijinal kutusunda. 20.yy. başı. Uzunluk 26 cm-29 cm

¨ 1.500 € 385

84 DÖRT ADET MASA AKSESUARI Fransız, bir tanesi L.Lapar yapımcı firma, bir tanesi de Grosbois Morel usta damgalı. Metal bölümleri kabartma girlandlar, madalyonlar, fiyonklar ve mitolojik figürlerle bezeli aksesuarların hazneleri kobalt cam geçme. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Yükseklikler 4.5-7 cm 64

¨ 2.200 € 565


85 TÜTÜN KUTUSU Osmanlı dönemi, Kudüs işi bağa kutunun sedef geçme kapağı selvi ağaçları ve mimari formlarla dekorlu. 19.yy. 10 x 7 x 2 cm

¨ 1.200 € 310

86 PAPIER-MACHE ENFİYE KUTUSU Osmanlı, papier-mache kutunun kapağında meander motifi bir çerçeve içinde ay-yıldız çalışılmış. 19.yy. 9.5 x 5.5 x 3 cm

¨ 800 € 205

87 GÜMÜŞ MUSAF KABI Osmanlı, dikdörtgen formlu, üstten kapaklı gümüş musaf kabının bir yüzünde savat işçiliği ile stilize cami, diğer yüzünde Osmanlı devlet arması çalışılmış. İçinde musafı mevcuttur. 19.yy. 6.5 x 8 cm

¨ 700 € 180 65


88 İÇKİ SETİ Bohemya kristali, farklı formda iki çift içki şişesi ile Fransız yapımı bronz/gümüş kaplama tepsiden oluşan takım. Şeffaf renkli şişelerin yüzeyi yoğun kesme işçilikli. Dikdörtgen formlu tepsinin çift kulbu ve çevresi kabartma asma yaprakları ve üzüm salkımları ile dekorlu. 20.yy. Tepsi ölçüsü 61 x 41 cm Şişe yüksekliği 27-33 cm

¨ 3.200 € 820 89 İÇKİ SETİ İsveç gümüş kaplama, Carl Gustav Hallberg yapımcı damgalı, İsveçce “Hanna’dan Johann’a, 1910-20-30” ibareli, çift kristal şişeli. Şişelerin gümüş yaftaları İngiliz, Londra şehir, R&K yapımcı (Richards & Knights) ve 1967 tarih damgalı. 20.yy. başı. Bir şişe ağız kenarı altta küçük atıklı. 32 x 23 x 10 cm

¨ 3.400 € 870

Carl Gustaf HALLBERG (1824-1888)

66

Meslek yaşamına İsveç’in en önemli gümüş ustalarından biri olan Christian Hammer ile çalışarak başlayan Carl Gustaf Hallberg, 1864 yılında Stockholm’de kendi firmasını kurdu. Hallberg’in 1888 yılındaki ölümünden sonra firmanın idaresini 1930 yılına kadar Jean Jahnsson üstlendi. Carl Gustaf Hallberg’in ölümünden sonra da damga olarak C.G. Hallberg kullanılmıştır. Hallberg firması Art Nouveau, Art Deco ve Eklektik üslupta yarattığı gümüş obje tasarımlarını kapandığı 1961 yılına kadar başarıyla sürdürmüştür. Aktif olduğu dönemde İsveç’in en kapsamlı gümüş tasarım atölyelerinden biri olmuştur.


90 CHRISTOFLE ÇATAL-BIÇAK TAKIMI Christofle yapımcı firma damgalı, Malmaison modeli. 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet yemek bıçağı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet tatlı çatalı ve 4 adet servisten oluşan 64 parçalık takım. 20.yy. ¨ 4.500 € 1.155

67


İhsan Cemal KARABURÇAK Sanat eğitimine 1930 yılında Paris’te Ecole Universelle’de başlayan İhsan Cemal, buradaki akademik anlayışı benimseyememiş ve eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye dönmüştür. Yurda döndükten sonra Anadolu Ajansı’nda göreve başlayan Karaburçak, 1944 yılında ajansın Bükreş temsilciliğine atanmış ve ilk kişisel sergisini de aynı yıl Bükreş’te açmıştır. 1948’de Türkiye’ye dönerek ajansta baş yazar olarak çalışmaya başlamış, ancak ertesi yıl istifa ederek kendini tamamen resme adamıştır. Sanat yaşamının ilk yıllarında parlak renkler kullanan ressam, 1950’li yıllardan itibaren özellikle mavi, toprak kırmızısı ve morun donuk tonlarını tercih ederek özenli bir fırça işçiliği geliştirmiştir. Başlangıçta hiçbir anlayışa ve akademik kurala bağlı kalmadan figüratif kompozisyonlar gerçekleştirirken, zamanla soyut-figüratif anlayışa yönelmiştir. 1950’li yılların sonunda Dışavurumculuk ile soyut anlayışları bütünleştiren sanatçı, doğayı geleneksel halk sanatından kaynaklanan nakışsı lekeler halinde tuvale yansıtmıştır. Kendisini renk ressamı olarak tanımlayan Karaburçak, iki boyut üzerine kurduğu kompozisyonlarında rengi ön plana çıkararak açıklı koyulu geniş alanlar oluşturmuş, özellikle Ankara ve bozkır görünümleri çalışmıştır. Ankara akşamlarında, gündüzün geceye döndüğü saatlerde oluşan mor, turuncu ve sarı tonlarını eserlerinde ustalıkla yansıtan Karaburçak’ın üslubunda yer yer naif bir anlayış da sezilmektedir. Resmin bütünlüğünü bozmamak için eserlerine ad ve tarih koymayan sanatçı, imzasını da I.C.K. şeklinde kısaltmış ve tablosunun içine bir motif olarak yerleştirmiştir. Sanat yaşamı boyunca yurtiçinde 32, yurtdışında da 9 kişisel sergi açan ressam, çeşitli karma sergilere de katılmıştır. 1949 yılından ölümüne kadar tüm Devlet Resim Heykel Sergileri’ne de katılan Karaburçak, 1969 yılındaki sergide ‘Soyut Peyzaj’ konulu yapıtıyla ikincilik ödülü almıştır. Sanatçı, 1961-1965 yılları arasında Lütfü Günay, İsmail Altınok, Turan Erol ve Cemal Bingöl’le kurduğu Siyah Kalem Grubu’nun sergilerine de resim vermiştir. 1956 yılında Ankara’da kendi adını taşıyan bir sanat galerisi açmış, dokuz yıl boyunca bu galerinin yöneticiliğini yapmıştır. 1970 yılındaki vefatından sonra da İstanbul ve Ankara’da ressamın anısına çok sayıda sergi düzenlenmiştir.

68


91 İHSAN CEMAL KARABURÇAK (1898-1970) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 35 x 50 cm

¨ 37.000 € 9.485 69


70


92 FİKRET OTYAM (1926-2015) ‘Keçiler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 27.5 x 66.5 cm

¨ 16.000 € 4.105

93 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 23 x 70 cm ¨ 25.000 € 6.410

71


94 SAMİ YETİK (1878-1945) ‘Papağan’, kağıt üzeri suluboya, eski Türkçe imzalı, ithaflı ve 2 Temmuz 1320 (M.1902) tarihli. 17.5 x 11 cm ¨ 4.000 TL € 1.025 95 İBRAHİM ÇALLI (1882-1960) ‘Ressam Ali Rıza Toroslu Portresi’, tuval üzeri yağlıboya, eski Türkçe imzalı, altta hafif döküklü. 80 x 63 cm

¨ 70.000 € 17.950

Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu Sn. İbrahim Çallı’nın ‘’Ali Rıza Bey’’ Portresi Hakkında İbrahim Çallı Bey’in Yakın dostu ve meslektaşı olarak, Büyük Babam Ali Rıza Toroslu’ya yapmış olduğu bu portre, gerçekten de mavi gözlü ve uzun boylu olan Büyük babam Ali Rıza Bey’e o vakitler silahlı kuvvetlerde ‘’İngiliz Ali Bey’’ lakabının takılmasını güzel bir şekilde izah etmektedir. Orduda, Balkan cephesinde süvari birliklerinde görev yapmış ve oradaki savaşlara katılmış bir kişilik olarak, oldukça ciddi ve disiplini seven ve biz torunlarına evine ziyarete gittiğimiz zamanlarda bu özelliklerini hissettiren, ama bunun yanında ‘’Babacan’’ ve sevgi dolu bir ifadesi olan, birçok yönü ile güzel bir insandı. Cenap Toroslu (Torunu) 72


73


96 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli. 25 x 60 cm

¨ 2.800 TL € 720

97 MUHSİN KUT (d.1938) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli. 55 x 105 cm 74

¨ 14.000 € 3.590


98 AYHAN TÜRKER (d.1938) Bebek iskelesi, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli. 91 x 118 cm

¨ 22.000 € 5.640

Ayhan TÜRKER İlk öğrenimini Diyarbakır Yeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, 1953 yılında başladığı Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ni Turan Erol’un öğrencisi olarak 1956'da bitirdi. Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1960 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Bu yıllarda Sabri Berkel ve Edip Hakkı Köseoğlu’nun yanında "suluboya" ve "yağlıboya" resim çalıştı. 1985 yılında Vakko Sanat Galerisi’nde ilk sergisini açtı. Yaşadığı çevre olan İstanbul’un Rumelihisarı, Emirgan, Çınaraltı, Beylerbeyi, Büyükdere, Çengelköy, Kandilli, Kanlıca Körfezi, Anadolu Hisarı ve değişik açılardan Kız Kulesi peyzajlarını İzlenimci bir üslupla çalışan Ayhan Türker, sanat eleştirmenleri tarafından Çallı kuşağının günümüzdeki önemli temsilcilerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca başta Atatürk portreleri olmak üzere, çok sayıda portre çalışması da gerçekleştirmiştir. 75


99 PORSELEN HEYKEL Dresden porselen (Coburg) imalat damgalı. ‘Üç güzeller’ konulu, 20.yy. Yükseklik 50 cm

76

¨ 1.600 € 410


100 ÇİFT ŞAMDAN Dresden porselen imalat damgalı, beş kollu, kabartma işçilikli gövdesi zarif çiçek aplikleri ve bebek figürleriyle hareketlendirilmiş. Birkaç eski ufak tamirli. 20.yy. başı. Yükseklik 49 cm

¨ 1.600 € 410

77


101 ŞÖMİNE SAATİ Fransız yapımı, saati Raingo Fres, Paris markalı, Neo Klasik stilde tasarlanmış tutya saatin dış yüzü altın vermeille. Mine kadranı yer yer atıklı. Saati çalışır durumda. Yükseklik 60 cm

78

¨ 3.000 € 770


102 MİNELİ KEMER Osmanlı/Balkan işi. Tokası siyah, yeşil ve lacivert tonlarda mine ve yarı değerli taş kakmalı. Toka ortasında kabartma çift kartal motifi yer alıyor. Kemer bölümü kare formlu döküm parçaların birleşmesiyle oluşuyor, ortaları kalem işli gümüş plakalar aplikeli. 19.yy. Uzunluk 71 cm

¨ 4.500 € 1.155

79


103 HÜSEYİN YÜCE (1928-2015) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 30 cm

¨ 2.250 € 575

Selahattin TEOMAN 1920 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olan sanatçı, Şevket Dağ ve Halil Paşa’dan resim dersleri aldı. 1954 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ali Avni Çelebi atölyesine devam etti. Selahattin Teoman İstanbul’un farklı bölgelerinden yaptığı İzlenimci anlayışa dayalı peyzajlarıyla tanınır. 1914 kuşağı ressamlarında tipikleşen Boğaziçi görünümleri sanatçının en sık işlediği konudur.

104 SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980) ‘Hamid’in pembe odası’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 81 x 65 cm 80

¨ 32.000 € 8.205


81


105 GALİP NAHİT NOYAN (1958-2013) İsimsiz, ahşap üzeri yağlıboya, imzalı. 82 x 71 cm

82

¨ 9.000 € 2.310


106 GALİP NAHİT NOYAN (1958-2013) İsimsiz, ahşap üzeri yağlıboya, imzalı. 82 x 71 cm

¨ 9.000 € 2.310 83


107 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 73 cm

¨ 38.000 € 9.745

108 ŞADAN BEZEYİŞ (d.1926) ‘Kadın-Kuş’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli. 80.5 x 80.5 cm

84

¨ 27.000 € 6.925


Şadan BEZEYİŞ Figür, nesne, ritmik biçim ve uzay bütünlüğünden yola çıkarak gerçekleştirdiği organik bezemesel unsurlar içeren fantastik yapıtlarıyla tanınan sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü mezunudur (1951). Mezuniyetinden bir yıl sonra, Güzel Sanatlar Akademisi tarafından seçilerek Milli Eğitim Bakanlığı, İTÜ Rektörlüğü ve İtalyan Kültür Ataşeliği ortak kararı ile uzmanlık eğitimi için Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ne gönderildi. İyi bir ressam olmak için sadece resim alanında uzmanlaşmanın yeterli olmadığını, heykel sanatı ile mimarlık dilini de özümsemek gerektiğini düşünen Bezeyiş, bu doğrultuda eğitim alarak 1954’te akademinin Mimarlık Sanatları Yüksek Dekorasyon Bölümü’nü bitirdi ve lodevole (üstat) unvanı aldı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1956 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne asistan olarak atandı. 1958-1960 yılları arası mesleki çalışmaları ve öğrenimi için yeniden İtalya’ya giden sanatçı, 1960’ta doktora üstü Perfezionamento Akademik Bölümü diploması aldı. Yurda döndükten sonra İTÜ’de öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürerek plastik sanatlar ve temel tasarım dersleri verdi; ayrıca İTÜ Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel ve Çevresel Sanatlar Dalı başkanlığı görevlerini üstlendi. 1950’li yıllarda Türk resminde soyutlamaya ilk yönelen ressamlardan biri olan Şadan Bezeyiş, hareketli soyut ve gerçeküstücülükten esinlenerek bu kavramları bezemesel unsurlarla zenginleştirmiştir. Mavi tonlu, ışık-deniz görünümleri, ölüdoğalar ve kadın portrelerinin dışında İstanbul’a özgü örgelerle çok figürlü, kalabalık Galata Köprüsü görünümleri ve kırmızı fonlu hareketli at figürleri çalışmıştır.

85


İbrahim BALABAN Türk resim sanatının yaşayan büyük ustalarından biri olan İbrahim Balaban, Anadolu insanının yaşamından ve halk geleneklerinden biçim ve içerik yönünden esinlenmiş ve bu geleneği çağdaş bir temele oturtarak, toplumsal- gerçekçilik anlayışında eserler üretmiştir. Bursa Cezaevi’nde tanıştığı Nazım Hikmet Ran’ın teşvikiyle resim yapmaya başlamıştır. 1950 yılındaki genel afla ile serbest bırakıldıktan sonra da resim çalışmalarını sürdürmüştür. Akademik eğitimi olamayan sanatçı kendi kendini yetiştirmiş, tablolarına yansıttığı temaları genellikle kırsal kesimin insanları ve yaşantılarından seçmiştir. Yapıtlarında egemen olan anonim halk resmi geleneğini toplumsalgerçekçi bir içerikle bütünleştirmiş ve çizgisel bir stilizasyonla vermiştir. Köy yaşantısına ilişkin eserlerinde naif bir anlayış da göze çarpar. 1950’li yılların önemli sorunlarından biri olan köyden kente göç konusunu ele alan ve çoğu kez biçim bozmalara yer verip renklerin dışavurumcu özelliklerini kullanarak büyük boyutlu kompozisyonlar oluşturan sanatçının figürleri masal kahramanları gibi düşsel bir görünüm içindedir. 1959 senesinde Yeni Dal grubuna katılan İbrahim Balaban, grubun 1961’deki sergisi nedeniyle bir süre tutuklanmıştır. Ressam, 1970’li yıllardan itibaren eserlerinde düzenli bir istiflemeye yönelerek çerçeveden merkeze doğru toplanan bir ışık kullanımı geliştirdiyse de, 1980’li yıllarda ‘Bereket Anaları’ ve ‘Ana Çocuklar’ başlıklı sergilerinde görüldüğü üzere düzenli istifleme anlayışından uzaklaşarak yeniden dağınık bir düzenleme uygulamaya başlamıştır. İbrahim Balaban eserlerini ‘Dağınık’, ‘Nakışsı’ ve ‘Ağıraksak’, sanat ve toplumsallık üzerine fikirlerini ise ‘Balaban’ (1962), ‘İz’ (1965), ‘Şair Baba ve Damdakiler’ (1968) ve ‘İzdüşümü’ (1969) adlı kitaplarda toplamıştır. Ayrıca ‘Nazım Hikmet Ve Biz’ (1998), ‘Nazım Hikmet'le Yedi Yıl’ (2003) adlı anı kitapları, ‘Dağda Duruşma’ (Roman1990), ‘Tahliyeci Yusuf ’ (Hikayeler-2000), ‘Tek Bıyık’ (Hikayeler-2002) gibi edebi eserleri de vardır.

86


109 İBRAHİM BALABAN (d.1921) Figüratif kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 70 x 100 cm

¨ 48.000 € 12.310

87


110 PORSELEN ŞÖMİNE SAATİ Augustus Rex (Alman) porselen imalat damgalı, dört yuvarlak ayak üzerinde yükselen oval kaideli gövdesi alegorik bir heykel grubuyla sonlanıyor. Yüzeyler kabartma ve aplike floral motiflerle hareketlendirilmiş. 19.yy. ilk yarısı. Yükseklik 42 cm

88

¨ 2.000 € 515


111 ÇİFT BOHEM KRİSTAL VAZO Beyaz ve pembe renkli çift katmanlı Bohemya kristali, kupa formlu vazoların yüzeyi pembe, sarı, turuncu ve siyah güllerle dekorlu. Kaide ve boyun kısmı altın yaldız bordür ve bitkisel motifler ile çevrili. 20.yy. başı. Yükseklik 43 cm

¨ 2.800 € 720

89


112 ART NOUEVAU ABAJUR A.Delatte, Nancy sanatçı imzalı abajurun yağ yeşili yüzeyinde cameo tekniği ile iri yapraklar ve tomurcuk güller çalışılmış. 19.yy. sonu. Yükseklik 41 cm Andre Delatte (1887-1953)

¨ 2.200 € 565

Lunéville’da Müller kardeşlere ait fabrikada cam üretimi üzerinde çalıştıktan sonra, ilk atölyesini 1919 yılında Nancy’de açtı. 1921 yılında, Jarville’da yine Nancy yakınlarında Les Verreries de l’Est SA adlı atölyeyi kuran sanatçı, A.Delatte Nancy imzasını kullandığı Art Nouveau ve Art Deco stili cam eserleri ile tanınır. Kısa sürede atölyesini genişleterek Daum üretimleriyle yarışır hale geldi. Buna sessiz kalamayan Daum cam fabrikası 1922 yılında kendi tasarımlarını kopya ettiği gerekçesiyle Andre Delatte’a dava açtı, ancak dava reddedildi. İki firmanın da aside yedirme ve mine gibi aynı teknikleri kullandığı ve benzer eserler ürettiği açıktır, ancak Delatte süslemelerinde kendi özgün stilini yaratmıştır. Galle örneklerinden etkilenerek yaptığı ve Art Nouveau stilde natüralist üslupta süslenmiş vazolar ve lambalar ile yüzeyi stilize dekorasyonlarla bezeli yalın ve mermerimsi görünümlü Art Deco camlar firmanın en önemli üretimleridir. Delatte’in fabrikası ekonomik kriz nedeniyle 1930’lu yılların sonunda tasfiye edilir. Art Nouveau cam ustaları arasında önemli bir yere sahip olan Andre Delatte’in eserleri günümüzde Nancy’deki cam müzesinde sergilenmektedir. 90


113 GAZ LAMBASI

114 GAZ LAMBASI

Fransız yapımı, gaz lambasının mavi opalin gövdesi altın yaldız iri yapraklar ve beyaz kır çiçekleri ile dekorlu. Ağız kenarı kesmelerle hareketlendirilmiş fanusu altın yaldız paneller içinde mine çiçekleri çalışılmış. 19.yy.

İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1910). Degrade pembe renkli satine cam lambanın dış yüzü verev dilimler, kabartma kenger yapraklarıyla dekorlu. Kaide ve hazne çeperi metal geçme.

Yükseklik 55 cm

Yükseklik 60 cm ¨ 800

€ 205

¨ 2.800 € 720 91


Abidin DİNO Ressam kimliğinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir yazar ve siyasetçi olarak da tanınan Abidin Dino, sanata olan ilgisi nedeniyle Robert Kolej’deki öğrenimini yarıda bırakarak resim ve karikatür çalışmalarına yönelmiştir. İlk çizimleri Yarın Gazetesi’nde, ilk yazıları Artist Dergisi’nde 1930'lu yılların başında yayımlanan Dino, bu yıllarda Nazım Hikmet'in şiir ve oyun kitaplarına kapak desenleri de çizmiş ve kendini çok genç yaşta "ressam" olarak kabul ettirmeyi başarmıştır. 1933 yılında, "D Grubu" adlı sanat grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 1934 yılında sinema öğrenimi görmek için devlet bursuyla Leningrad’a (St.Petersburg) giderek burada Sergey Yurtkeviç’in yanında çalışmış ve Cumhuriyet’in 10. Yılı sebebiyle hazırlanan ‘Türkiye’nin Kalbi Ankara’ filminin çekimlerine katılmıştır. Sovyetler Birliği'nden sonra Londra ve Paris'e giden sanatçı Paris'te ressam ve dekoratör olarak film çekim çalışmalarında bulunmuş ve Gertrude Stein, Tristan Tzara, Eisenstein, Andre Malraux ve Pablo Picasso gibi dönemin önde gelen sanatçılarıyla dostluklar kurmuştur. 1939 yılında Türkiye'ye dönen Abidin Dino, D Grubu’ndan ayrılarak Selim Turan, Nuri İyem ve Avi Arbaş’ın başlattığı Liman (Yeniler) Hareketi’ne dahil olmuştur. Başlangıçta Picasso'nun etkisinde kalan sanatçı, daha sonraları yapıtlarında özgün ve yerel bir senteze ulaşmıştır. Dino, 1941 yılında bu gruptan da ayrılmıştır. Bu dönemden itibaren siyasal resimlere ağırlık veren sanatçı, kardeşi Arif Dino ile birlikte büyük boyutlu kompozisyonlar yapmıştır. Aynı yıl Adana’ya sürgüne gönderilen Dino, burada Çukurova insanının yaşam koşullarını gerçekçi bir yorum ile yansıtan resimler üretmiş ve ilk heykel çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1950’li yıllarda Anadolu uygarlıklarına ilgi duymaya başlamış ve bunlardan ilham alarak çeşitli seramikler üretmiştir. 1952’de Paris’e yerleşmiştir. 1954’ten başlayarak sekiz yıl boyunca Paris’teki Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine katılmıştır. Daha sonraki yıllarda da Paris’te ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sergiler düzenlemiştir. 1955 yılında “İşkenceler” ve “Atom Korkusu” konulu destansı resimlerini sergilemiştir. Bu dönemde "acı çeken insan” teması dışında “eller”e yönelmiştir. Daha sonraları gerçekleştirdiği “arkaik” anlayıştaki iri gözlü, cepheden betimlenmiş, ayrıntılardan arınmış figür heykelcikleri, el desenlerinin soyutlanmış kütlelere dönüştürülmesi gibidir. 1961 yılında ‘Açı’ adını verdiği dizileriyle soyut resme ağırlık veren sanatçı, 1980’li yıllarda hayali veya gerçek kentlerle ada resimleri üretmiştir. Abidin Dino Paris’teki yaşamı boyunca Türk kültürüyle bağlantısını hiçbir zaman koparmayarak ve Avrupa’daki güncel sanat gelişmelerini, yeni eğilimleri izleyerek özgün bir çizgi oluşturmuştur. 1940’larda Ses Dergisi için gerçekleştirdiği çini mürekkepli çizimlerindeki anlatımcı çizgi ustalığı, sonraları Pertev Naili Boratav’ın Türk Masalları (1953), Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı (1968) ve Yaşar Kemal’in Deniz Küstü (1979) adlı kitaplarının resimlerinde illüstratif bir niteliğe kavuşmuştur. Sanatçı, Türkiye’deki ilk kişisel sergisini 1969 yılında açmış, sonraki yıllarda kişisel sergi açmayı sürdürdüğü gibi karma sergilere de katılmıştır. 1977 yılında biri Ankara’da, diğeri İstanbul’da olmak üzere ‘Doksan Çiçek Dokunsan Çiçek’ adıyla iki sergi açmıştır. Sonraki yıllarda gene Ankara ve İstanbul’da desen ve suluboya resimlerinden oluşan ‘Kayalar.... Adalar....’ dizisi ile Yaşar Kemal’in Deniz Küstü romanından esinlenerek çizdiği lavi resimlerini sergilemiştir. 1980 yılında fotoğraf sanatçısı Ara Güler ile birlikte ‘Fikret Mualla’ kitabını yayınlamış, 1984’te kendi desen çalışmalarını ‘El’ adlı kitapta toplamıştır. 1986’da Ferid Edgü ile birlikte yayınladığı ‘Abidin’ sanatçının desen çalışmalarını tanıtan ikinci kitaptır. Daha çok çizgisel etkinlikler üstünde gelişen Dino’nun resmi, Türk kültürünün tarihsel kökenleri ile bağlantısını her zaman korumuş, sanatçı Türkiye’den uzakta yaşamasına karşın, bu kökenlerle ilgisini her zaman canlı tutmayı başarmıştır. Resimleri ABD’den SSCB’ye kadar çeşitli ülkelerdeki resmi ve özel koleksiyonlarda ve müzelerde bulunan Dino 1979’da Fransa’daki Görsel Sanatlar Ulusal Birliği’nin (UNAP) onur başkanlığına seçilmiş, 1989 yılında ise Fransız Kültür Bakanlığı’nın Sanat ve Edebiyat Altın Şövalye Nişanı ile onurlandırılmıştır. 115 ABİDİN DİNO (1913-1993) Büyükada ağustos, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli. Arkası ‘Büyükada ağustos 1993’ ibareli ve imzalı. 145 x 96 cm 92

¨ 100.000

€ 25.640


93


Fikret MUALLA Tam adı Fikret Mualla Saygı olan ressam, kendine özgü renkçi ve lirik bir Dışavurumcu anlayışla gerçekleştirdiği yapıtları ve çalkantılı yaşamıyla tanınır. Renklerle oynamayı seven sanatçının, Henri Matisse'in renk kullanımından çok etkilendiği bilinir. Resimlerini genellikle renkli fon kâğıtları üzerine guvaj boya ile yapan sanatçı, suluboya ve pastel malzemelerini de resimlerinde sıkça kullanmıştır. Zor bir yaşamın acıları onun paletinde rahat resimlere dönüşür. Yaşamındaki dengesizlikler, ruhsal yapısındaki sarsıntılar sanatçı yaratıcılığını besler. Fikret Mualla, Alman Ekspresyonizminin güçlü etkileri kadar Kübik bir biçim dilinin de yansımalarını taşıyan çeşitli konuları ele alır. İşçiler, köylüler, mahkumlar, yoksullar, kadınlar, bürokratlar, denizciler, sanatçılar, konserler, briç oynayanlar, tımarhaneler, sokaklar ve çocuklar…Sanatçının çizimlerinde Ekspresyonizm’den Kübizm’e, Konstrüktivizm’den Fovizm’e, Alman baskı sanatından Japon baskılarına, Ernst Ludwig Kirschner’den (1880-1938) Emil Nolde’ye (1867-1956) değişen ve çeşitlenen bir çizgi kalitesi görülür. 1930-1940’lı yıllarda tablolarında yoğunlaştığı konu tarihi, coğrafyası, iklimi ve insanı ile İstanbul kentidir. 1939 yılında Paris’e yerleşince bu kent ile de benzer bir ilişki kurmuştur. Ressamın ölüdoğaları onun çevresiyle ve kendisiyle kurduğu ilişkilerin simgeleri gibidirler. Yaşantısında büyük yer tutan barların, lokantaların ve içki masalarının birer ayrıntısı niteliğinde olan bu ölüdoğalarda meyvalar, çiçekler, şişeler, sepet içinde şarap şişeleri gibi nesneler tek başına önemsenerek büyütülür. Ölümünden sonra Paris'te açık artırmaya çıkarılan resimleri Türk devleti tarafından satın alınmış ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bir Fikret Mualla Salonu oluşturulmuştur.

Vendu a Mr. Sezgin Le 5 Mai 1980. et certifee authenteque F. Angles

94


116 FİKRET MUALLA (1903-1967) ‘Gezinti’, kağıt üzeri guaj, imzalı. Arkası Madam Angles tarafından imzalanmış. 52.5 x 64 cm

¨ 38.000

€ 9.745

PROVENANS: Eser, sahibi Güler Büker tarafından Mukadder Sezgin’den satın alınmıştır.

95


117 HAT LEVHA ‘Muhammed Aleyhisselâm’ ibareli celi sülüs yazı. 19.yy. 30 x 33.5 cm

96

¨ 3.000 € 770


118 HAT LEVHA Tuğra formunda Fetih Suresi’nin ilk ayeti; “İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen), (Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik) çalışılmış. Sağ ve sol köşelerde Celi Sülüs yazı ile ‘Bismillahirrahmanirrahim’ ve ‘Sadakallahülazim’ ibareli. 19.yy. 48 x 69 cm

¨ 6.000 € 1.540

97


119 HAT LEVHA Macit Ayral (1891-1961) ketebeli. ‘Ya Ali’. 25.5 x 16.5 cm

98

¨ 6.000

€ 1.540


120 HAT LEVHA Hüseyin Kutlu (d.1949) ketebeli. Tezhip Sema Onat (d.1977). ‘Bismillahirrahmanirrahim’. 33.5 x 45 cm

¨ 7.000 € 1.795

99


121 ETIENNE RAFFORT (Fransız, 1802-1880) İstanbul, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 37 x 62 cm ¨ 40.000 € 10.2555 Özellikle Chalon-sur-Saône ve civarını resmettiği deniz peyzajları ile tanınır. Sultan III.Ahmed Çesmesi gibi oryantalist çalışmaları da mevcuttur. Eserleri 1831 yılından itibaren Salon des BeauxArts’ta sergilenmeye başlayan sanatçı, bu sergilerde 1838’de üçüncülük, 1840’ta ikincilik, 1843’te birincilik madalyası ile ödüllendirildi. 1856 yılında Georgy belediye başkanı seçilir ve 1870 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürdü. 1858 yılında Tournus yakınlarındaki Chardonnay Şapeli’nin, 1867-1869 yılları arasında da Georgy Kilisesi’nin duvar resimlerini yaptı. 1980 yılında, ölümünün 100.yıldönümü nedeniyle Chalon-surSaône’da Vivant Denon Müzesi’nde açılan sergi, sanatçının dünya sanat piyasasında yeniden hatırlanmasını sağladı. Eserlerinin büyük bir bölümü halen bu müzenin koleksiyonundadır.

100


101


122 BROŞ İngiliz, Victoria dönemi altın broşun dış bükey yüzeyi birbirini kesen kabartma taç yaprakları arasında dizi olarak montürlenmiş kabuşon yakut, necef taşlar ve inciler yer alıyor. Göbeği kabuşon zümrüt taşlı. 19.yy. Ağırlık 38 g

Çap 5.5 cm ¨ 7.000 € 1.795

123 BROŞ İngiliz, Victoria dönemi (1837-1901), altın üzerine zarif kalem işi ve mine işçilikli. Kordela formunda tasarımı pırlanta taşlı bir nal ve püskül sallantılı. 4 x 5 cm Ağırlık 9 g

102

¨ 1.500 € 385


124 KALEM SETİ Montblanc marka, Meisterstück Solitaire Vermeil Ramses II Lapis Gold serisinden bir adet dolma kalem ve bir adet tükenmez kalemden oluşan takım. Uzunluk 13.5 cm (her biri)

¨ 4.000

€ 1.025

125 KOL DÜĞMESİ Hermes Chaine d’Ancre çift gümüş kol düğmesi. Ağırlık 9 g Uzunluk 1.8 cm ¨ 400

€ 105

103


126 ENFİYE KUTUSU Avrupa yapımı altın kutu dikdörtgen formlu, tek kapaklı, mine işçilikli. Kapağı yıldız formunda elmas taş bezeli. 19.yy. 2,5 x 3 x 1.5 cm Ağırlık 25 g ¨ 3.500 € 900

127 BROŞ İngiliz yapımı, yuvarlak formlu altın montürü çelenk formunda. Kobalt mavi düz mine ve sarmal eski kesim pırlanta taş bezeli. 20.yy. başları. Çap 3 cm Ağırlık 18 g. ¨ 3.500 € 900

104


128 GERDANLIK Osmanlı dönemi, altın montürü çiçek ve yaprak formları ile oluşturulmuş, elmas taşlarla bezenmiş. 19.yy. Ağırlık 71 g Uzunluk 41 cm

¨ 12.000

€ 3.075

105


129 SÜLEYMAN SAİM TEKCAN (d.1940) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 80 x 120 cm

¨ 18.000 € 4.615

Süleyman Saim TEKCAN 1961 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olan sanatçı, burada Malik Aksel ve Refik Epikman’ın öğrencisi olmuştur. Bir süre çeşitli illerdeki öğretmen okullarında çalıştıktan sonra, 1968 yılında İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (bugünkü Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi) Resim Bölümü’nde grafik atölyelerini kuran Tekcan, 1970-1971 öğretim yılında baskı grafiği üzerine araştırmalar yapmak için Almanya’ya gitmiştir. 1975 yılına kadar İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı, 1976’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Serigrafi Atölyesi’ne öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 1985 yılında profesör olmuştur. 1994-1995 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dekan ve Grafik bölüm başkanı olarak görev yapan Tekcan, 1996 yılında ise Büyükada’da kurulan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığı görevini üstlenmiştir. 1962 yılında özgün baskı tekniğinde çalışmaya başlayan ressam, özgün baskı tekniklerinin tüm çeşitlerini bir arada kullanarak gerçekleştirdiği soyut nitelikli eserleriyle tanınmaktadır. 1980’li yıllarda özgün baskının yanı sıra figüratif ve soyut yağlıboya çalışmalar da gerçekleştirmiş, her iki alanda da çoğu kez aynı veya benzer ögelere yer vermiştir. Bu dönemde yaptığı renkli elek baskılarında sürekli üreyen, birbirinin içinden gelişen yeni şekillerle, iç içe sarmal, yatay ve dikey çizgiler zamanla yinelenen geometrik biçimlere dönüşmüştür. Siyah-beyaz baskı dizilerinde ise folklorik ögelerle Hitit, Selçuklu ve Osmanlı sanatlarına özgü ögeleri stilize ederek yalınlaştırmıştır. 106


130 ZEKAİ ORMANCI (1949-2008) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 100 x 130 cm

¨ 22.000 € 5.640

Zekai ORMANCI 1968-1973 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde Zeki Faik İzer ve Özdemir Altan atölyesinde öğrenim gördü. 1980 yılında Avusturya hükümetinin bursu ile gittiği Uluslararası Salzburg Yaz Akademisi'nde Albert Bitran ile çalıştı. Yurda dönüşte akademiye öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Halı resim (Tapisserie) Atölyesini kurdu. Doçentlik ünvanını 1986’da alan sanatçı, 1995 yılında profesör oldu. Sonsuz bir uzayda, biçim parçalarını düzensiz bir biçimde yan yana koyarak oluşturduğu kompozisyonlarıyla tanınır. Geleneksel biçim ve kompozisyon anlayışını değişime uğratarak çağdaş bir yaklaşımla sunan sanatçı, resimlerini kolajı anımsatan bir teknikle biçimleri yan yana ya da üst üste istifleyerek oluşturur. Boş alanların egemen olduğu yapıtlarında biçim parçaları büyük boyutlarda ve sert renk karşıtlıklarıyla sunulur. 107


131 HASAN VECİH BEREKETOĞLU (1895-1971) ‘Çankaya Sırtları’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 46.5 x 61 cm

¨ 30.000 € 7.690

Hasan Vecih BEREKETOĞLU Türk İzlenimcileri olarak tanınan 1914 Kuşağı ressamlarından olan Hasan Vecih Bereketoğlu, İstanbul’da Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. İlk resim derslerini 1916-1920 yılları arasında Halil Paşa’dan aldı. 1922 yılında Paris’e giderek Julian Akademisi’ne devam etti. İstanbul’a döndükten sonra bir süre Halkevleri Güzel Sanatlar Bölümü başkanlığı görevini yürüten Bereketoğlu, eşinin 1943 yılındaki ölümünden sonra Ankara’ya yerleşerek 1943- 1950 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Dairesi müdürlüğü yaptı. 1950’li yıllarda, İstanbul’a döndükten sonra kendini bütünüyle resim çalışmalarına verdi. Manzara resimlerinde Hikmet Onat’ın izinden giden sanatçı, yapıtlarında diğer 1914 Kuşağı sanatçılarına nazaran daha soluk renkleri tercih etmiş, özellikle bej ve gri tonlarını sıklıkla kullanmıştır. Bereketoğlu’nun bugün İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde bulunan ‘Kurbağalıdere’ ve ‘Salacak’ta Sabah’ gibi izlenimci üslupla yaptığı manzara resimlerinin yanı sıra, kendisini veya yakın çevresini resmettiği portreleri de mevcuttur. 108


132 ALİ AVNİ ÇELEBİ (1904-1993) ‘Saksıda Devetabanı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 56 x 46 cm

¨ 30.000 € 7.690 109


133 ÜÇ ADET DERGİ Resimli Ay Mecmuası Kasım 1925, Resimli Perşembe Mecmuası Kasım 1925 ve Haftalık Mecmua Haziran 1926 tarihli sayılar. 24 x 32 cm ve 44.5 cm

¨ 750 € 190 134 SILVER JUBILEE OF HIS IMPERIAL MAJESTY SULTAN GAZI ABDULHAMID KHAN II, 31 AUGUST 1900 Arapça ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanan kitap, Hindistan’da II.Abdülhamid’in tahta geçişinin 25.yıl kutlamaları sırasında Hindistan Müslüman basınında çıkan yazılar ve tebriklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş özel basımlardan biridir. Sultan Abdülhamid’e takdim edilmek üzere Bombay’daki Osmanlı başkonsolosu Kadri Bey’e teslim edilmiştir. 21.5 x 14 cm

110

¨ 800 € 205


135 NUTUK (İLK BASKI/ESKİ TÜRKÇE) Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl olan 1927’de, eski Türkçe harflerle yapılan ilk baskı. Bu basım, Nutuk’un eski Türkçe ile yapılan ilk ve son baskısıdır. 543 sayfa, içinde ek olarak 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki yer alıyor. Cildi yenilenmiş. 19 x 4.5 x 27 cm

¨ 1.200 € 310

111


136 ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN (d.1946) Kapadokya, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli. 55 x 70 cm

112

¨ 4.500 € 1.155


137 ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN (d.1946) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1982 tarihli. 70 x 70 cm

¨ 4.000 € 1.025

113


138 ÇİFT SATSUMA YER VAZOSU Japon, Meiji Dönemi (1868-1912). Bej renkli zemin üzerindeki Samuray savaşçılarını konu alan figüratif süslemeler mine ve yaldız işçilikleriyle zenginleştirilmiş. Büyük boyutlu vazoların benzer örnekleri Milli Saraylar koleksiyonunda yer almaktadır. Yükseklik 95 cm 114

¨ 11.500 € 2.950


139 İKİ ADET MAVİ-BEYAZ PORSELEN KAPAKLI KÜP Çin, sır altı kobalt mavi renkli küplerin yüzeyi Uzakdoğu sanatına özgü çeşitli floral motifler, lotus çiçekleri ve dragonlarla dekorlu. 20.yüzyıl ilk yarısı. Yükseklik 69 cm

¨ 13.500 € 3.460

115


140 GIOVANNİ DE MARTINO (1870-1938) ‘Pescatorello con granchio’ (Küçük Balıkçı ve Yengeç) konulu bronz heykel, imzalı. Yükseklik 115 cm

141 ART NOUEVAU SEHPA Galle tarzı, marköteri sehpa. 20.yy. ilk yarısı. 44 x 65 x 82 cm

116

¨ 2.600 € 665

¨ 8.000 € 2.050


142 ALİ RIZA TOROSLU (1875-1935) Dört kanatlı ahşap, krem renkli lake paravanın ön yüzünde gül buketleri çalışmış. 194 x 185 cm

¨ 10.000 € 2.565

Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu 117


143 ATATÜRK PORTRESİ Z. Nadiroğlu imzalı, karakalem Atatürk portresi. 70 x 50 cm

144 SERPİL AKYIL ‘Kapalıçarşı’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1998 tarihli. 53.5 x 35.5 cm

118

¨ 3.000 € 770

¨ 2.500 € 640


145 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947) İstanbul, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 900 € 230

146 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947) ‘İstanbul’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 28 x 40 cm

¨ 1.000 € 255

119


147 SAİP TUNA (1904-1974) Boğaz’dan görünüm, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1935 tarihli. 46 x 62 cm

¨ 3.000 € 770

148 SALİM ÖZÜDOĞRU (d.1927) ‘Ortaköy’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 25 x 35 cm ¨ 1.000 € 255 120


149 HAKKI ANLI (1906-1991) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 38 x 55.5 cm

¨ 6.500 € 1.665

Ahmet Hakkı ANLI 1932 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olan Hakkı Anlı, okulu bitirdikten sonra uzun bir süre ilk ve orta dereceli okullarda resim öğretmenliği yapmış, 1941 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkevleri aracılığıyla yürüttüğü yurt gezileri kapsamında Kütahya’ya giderek bölgeyi betimleyen resimler gerçekleştirmiştir. İlk kişisel sergisini Ankara’da açan ressam, D Grubu’nun 1941 yılındaki 9. Sergisi’ne resim vererek gruba üye olmuş ve grubun dağılışına kadar düzenlenen tüm sergilerine katılmıştır. Sanatçının D Grubu’na üye olduğu yıllardaki ilk çalışmaları Yapımcılık anlayışıyla yaptığı figür ve ölüdoğalardan oluşur. 1955 yılında Paris’e yerleşen Anlı, burada soyut çalışmalara yönelmiştir. Picasso ve Metzinger’den etkilenen sanatçının yapıtlarında anlatımcı bir leke düzeni içinde figürün soyuta dönüştüğü veya soyut biçimlerin figürü anımsattığı bir anlayış egemendir. Genellikle cinsellik temasının, ikili figür ilişkilerinin veya tek figüre bağlı çıplaklığın işlendiği bu gibi eserlerinde yalın biçim anlayışı tek ya da iki renge indirgenmiş bir kompozisyon düzeniyle birlikte verilmiştir. 1955-1962 yılları arasında Fransa’da, İsviçre’de, İtalya’da ve Almanya’da resim sergileri açan Hakkı Anlı, ayrıca Yeni Zelanda, İsviçre, Paris, Venedik ve Bordeaux’ta düzenlenen uluslararası sergilere de katılmıştır. Türkiye ile bağlantısı uzun süre kesilen ressam, uzun bir aradan sonra 1978 yılında İstanbul’da, 1981’de de İstanbul ve Ankara’daki sanat galerilerinde kişisel sergiler düzenlemiştir.

121


150 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2005 tarihli. 55 x 72 cm

¨ 3.500 € 900

Vahap DEMİRBAŞ Suluboya tekniğinde ilk defa rengin ve saydamlığın ön plana çıktığı naif bir doku elde eden sanatçı, bu çalışmalarında tekniğin ayrıcı özelliğini temel amaç olarak benimser ve dolayısıyla suluboyanın kontrolsüz yayılma ve renk sorununu tamamen ortadan kaldırır. Konu olarak Anadolu kültürü, kaybolmaya yüz tutmuş eski güzellikler, çocuk oyunları, geleneksel düğünler, eski evler gibi nostaljik temaları tercih eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan sergiler ve İsveç Enstitüsü tarafından desteklenen Stockholm Etnografya Müzesi sergileri ile yurt dışı sergilerde yer almıştır. ABD Suluboya Ressamları Birliği üyesidir.

122


151 YALÇIN GÖKÇEBAĞ (d.1944) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 6.800 € 1.745

123


152 ALİ RIZA TOROSLU (1875-1935) ‘Topkapı’ (sanatçının evinin sokağından), mukavva üzeri yağlıboya. 24.5 x 34.5 cm Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu

124

¨ 5.500 € 1.410


153 ALİ RIZA TOROSLU (1875-1935) ‘Topkapı’ (sanatçının evinin sokağından), mukavva üzeri yağlıboya. Tablonun üst kısmında ufak bir delik mevcut. 24.5 x 34.5 cm

¨ 4.500 € 1.155

Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu

125


154 JALE ERZEN (d.1943) ‘Ege’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 120 x 300 cm

¨ 20.000 € 5.130

155 NEDRET YAŞAR (d.1968) ‘Işığın doğuşu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. 130 x 160 cm

126

¨ 4.000 € 1.025


156 İMREN ERŞEN (d.1940) Doğa, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 50 x 70 cm

¨ 1.800 € 460

127


Bedri Rahmi EYÜBOĞLU Halk sanatının zenginliğini çağdaş tekniklerle yaşatma ve özgün bir Türk resmine ulaşma çabası içinde gerçekleştirdiği eserleri ile Türk resim sanatı tarihimizde öncü rol oynamış sanatçılardan biridir. Trabzon Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında, ünlü ressam Zeki Kocamemi’nin öğrencisi olan Bedri Rahmi, onun yönlendirmesi ile resim ve edebiyata yönelmiştir. 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek burada Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı’nın atölyelerinde çalışan sanatçı, 1931 yılında Çallı atölyesinden mezun oldu. 1932 yılında Paris’e giderek bir yıl süreyle Lhote’un atölyesinde çalıştı. Yurda döndükten sonra D Grubu’na katıldı ve grubun son sergisine kadar grup üyeliğini sürdürdü. Paris’te tanıştığı Romanyalı Ernestine (Eren Eyüboğlu) ile 1936 yılında evlenerek İstanbul’a yerleşen sanatçı, 1937 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Resim Bölümü başkanlığına getirilen Léopold Lévy’nin asistanı olarak göreve başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkevleri aracılığıyla düzenlediği yurt gezilerine katılarak 1938 yılında Edirne’ye, 1941’de de Çorum’a gitti. Bu yurt gezilerinin etkisiyle Anadolu insanını konu alan resimler yapmaya başladı. Sanat hayatı boyunca Anadolu kaynaklı halk sanatı örnekleri üzerinde yoğunlaşan Bedri Rahmi, çalışmalarını tek bir sanat türüyle sınırlamayarak yağlıboya, gravür (oymabaskı), mozaik ve seramik alanlarında eserler vermiştir. Değişik araç-gereç ve farklı tekniklerle oluşturduğu eserlerinde, Batı sanatının zengin birikimleri ile geleneksel sanatımızın ürünleri arasında kendi sanat anlayışına yaraşır köprüler kurmuştur. Az malzeme ile çok şey anlatma sanatı olarak tanımladığı halk sanatı, ressamın çoşkulu bir anlatıma sahip olan yapıtlarının temel ilham kaynağıdır. Resim sanatımızda, bu kaynağı keşfeden ve öğrencilerine özgün sanat üretmenin yolunu öncelikle bu kaynakta ve yaşamın içinde aramak gerektiği ilkesini aşılayan ilk ressamlardan biridir. Eserlerinde kullandığı renkler seçtiği halk sanatı örneklerinin canlılığını taşır. Ancak tüm etkilenmelerine karşın, Bedri Rahmi’nin resimlerinde halk örgeleri asla birebir kopya edilmemiş; sanatçının yorumu, renk ve çizginin soyutlama olanaklarının araştırılmasıyla birlikte gelişerek özgün bir bireşime ulaşılmıştır. Resim dışında, edebiyat alanında da önemli eserler veren Bedri Rahmi, 1933’ten sonra edebiyat dergilerinde şiirler yayınlamış, 1941 yılından itibaren şiir kitapları yazmıştır. Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı gezi ve deneme yazılarında ise sürekli gündeminde olan halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergilemiştir. Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğretim üyeliği görevini ölümüne değin sürdüren Bedri Rahmi, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

157 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Sinili kompozisyon, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1947 tarihli. 76 x 28 cm

128

¨ 40.000 TL € 10.255


129


158 İMREN ERŞEN (d.1940) ‘Gecekondular’, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2005 tarihli. 35 x 61 cm

¨ 1.600 € 410

İmren ERŞEN 1967-1974 yılları arasında Türk Amerikan Derneği’nde Refik Epikman ve Lütfü Günay’dan ders aldı. 1968-1979 yılları arasında Altılar Grubu’nun kuruluşuna katıldı. 1972 ve 1984 yılları arasında Eşref Üren ile çalışan sanatçı, 1985 yılında İtalyan Hükümeti’nin bursu ile Floransa kentinde sanat eğitimi aldı ve Ufizzi Müzesi’nde desen çalışmaları yaptı. 1990 senesinde M.Sıtkı Erinç ile ‘Ressam Eşref Üren’ kitabını hazırladı. 1998-2000 yılları arasında Paris’te Ecole Nationale Superiere Des Beaux-Arts ve Grande Chaumiere’ devam etti. Resimlerinde desen sağlamlığı ve çizgisel kurguyu ön plana çıkaran sanatçı, özellikle gecekonduları resmettiği kent peyzajlarıyla tanınır.

130


159 İMREN ERŞEN (d.1940) Gecekondular, karton üzeri karışık teknik, imzalı. 60 x 45 cm

¨ 2.800 € 720

131


160 HEREND PORSELEN KAHVE/ÇAY TAKIMI Herend porselen yapımcı firma damgalı, yeşil renkli Chinese bouquet dekorlu. 6 kişilik. 1 adet kahvedan, 1 adet demlik, 1 adet kapaklı şekerlik, 1 adet sütlük, 1 adet kül tablası, 1 adet minyon lokumluk, 6 adet fincan ve tabağı olmak üzere toplam 21 parça. 20.yy. Kahvedan yüksekliği 20 cm

132

¨ 1.800 €


161 PANDANTİF Avrupa yapımı, mekik formlu altın montürü zarif bir fiyonkla sonlanıyor. Yüzeyi düz mine, inci ve elmas taş bezeli. 19.yy. 2 x 4.5 cm Ağırlık 11 g

¨ 7.500

€ 1.925

162 BROŞ İngiliz, Victoria dönemi altın broşun yuvarlak rozeti ortasında bir toka yer alıyor. Sallantı zincirleri ve tokası kum incileri ile, rozeti meandr motifli ince bir mine ile hareketlendirilmiş. 19.yy. Ağırlık 12 g

Uzunluk 5.5 cm ¨ 3.500 € 900

133


163 TELGRAF MAKİNESİ L.M.Ericsson & Co. Stockholm marka, 4565 seri numaralı telgraf makinesi. Ayrı manyeto aletiyle birlikte. 19.yy. sonu-20.yy. başı. Telgraf makinesi 36 x 15 x 41 cm Manyeto Aleti 19 x 10.5 x 14 cm

134

¨ 4.500 € 1.155


164 AĞIZLIK GRUBU Farklı form ve boyutlarda, kehribar emzikli altı adet ağızlıktan oluşan grup. Gümüş olan iki adet ağızlığın bir tanesi savat, diğeri telkâri işçilikli. 19-20.yy. Uzunluklar 8-22 cm

¨ 3.000 € 770

135


165 GENCAY KASAPÇI (d.1933) Soyut kompozisyon, karton üzeri guaj, imzalı, 1966 tarihli. 49 x 63 cm

136

¨ 1.800 € 460


166 HABİB AYDOĞDU (d.1952) ‘Mekan’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2004 tarihli. 80 x 40 cm ¨ 7.500 € 1.925

137


167 MEMDUH KUZAY (d.1957) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 130 x 160 cm

138

¨ 5.800 € 1.485


168 ENİS AKTAŞ (d.1956) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2010 tarihli. 145 x 120 cm

¨ 6.000 € 1.540 139


169 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Köy peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 47.5 x 20 cm

170 VAHAP DEMİRBAŞ (d.1957) Köy peyzajı, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 49.5 x 38 cm

140

¨ 2.250 € 575

¨ 2.750 € 705


171 HÜSEYİN SARTAŞ (d.1956) Kış peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 35 x 50 cm

¨ 1.700 € 435

172 MEHMET ARPACIK (d.1936) ‘Fındık toplayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 30 x 40 cm ¨ 1.800 € 460

141


173 ADNAN VARINCA (1918-2014) Çiçekli kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2001 tarihli. Arkasında TEM sanat galerisi etkietli. 46 x 38 cm 142

¨ 22.000 € 5.640


174 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988) Leylaklı kompozisyon, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1948 tarihli. 65 x 50 cm

¨ 35.000 € 8.975

143


175 ERGİN İNAN (d.1943) Portre, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 28.10.2016 tarihli. 120 x 60 cm ¨ 28.000 144

€ 7.180


176 BUBİ (d.1956) Kafes, karışık teknik, imzalı. 76 x 103 cm

¨ 38.000

€ 9.745

145


177 DURAN KARACA (1934-2006) Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 40 x 44 cm

146

¨ 3.500 € 900


178 ŞEREF BİGALI (1925-2005) Çeşme başında, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 55 x 65 cm

¨ 6.000 € 1.540

147


179 ÇANAKKALE MAŞRAPA Yeşil sırlı gövde ön yüzü yaldız ile sır üstü bitkisel ve aplike çiçek formlu rozet ile dekorlu. Kaide ve ağız kenarında atıklar mevcut. 19-20.yy. Yükseklik 18 cm

¨ 500 € 130

180 ÇANAKKALE SÜRAHİ Çok nadir rastlanan bej rengi sırlı sürahinin gövde ön yüzü kabartma rozet çiçeği ve palmet ile sır üstü çok renkli çiçek formları ile dekorlu. Burma tek kulplu, gaga ağızlı sürahinin ağız kenarında birer aplike çiçek yer alıyor. 19-20.yy. Yükseklik 33.5 cm

148

¨ 2.200 € 565


181 KÜTAHYA OBJE GRUBU Beş adet tabak, iki adet kapaklı küp, iki adet kapaklı şişe, bir adet meyvalık ve iki küçük vazodan oluşan 20.yy. Kütahya çini örnekleri. Yükseklikler 36.5-14 cm

¨ 2.500 € 640

149


182 TOMBAK KAPAKLI SAHAN Osmanlı, yuvarlak formlu sahanın kubbe biçimli kapağının yüzeyinde kalem işi tekniği ile şemse motifleri ve çeşitli bitkisel süsleme örgeleri çalışılmış. Tutamağı tokmak formunda. Tombağı iyi durumda. 18-19.yy. Yükseklik 12.2 cm Çap 16.2 cm ¨ 10.000 € 2.565 Provenans: Sultan II.Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.

150


183 TOMBAK BUHURDAN Osmanlı yapımı, kıvrımlı üç ayak üzerinde yükselen buhurdan yuvarlak bir tabak üzerine yerleştirilmiş. Ajurlu kapağı kalem işi bitkisel motiflerle dekorlu. Tabak ve gövde yüzeyinde de kalem işi bitkisel süslemeler çalışılmış. Boyutu, işçiliği ve kondisyonu ile Osmanlı tombak işçiliğinin nadir bulunur örneklerinden. 19.yy. Yükseklik 22 cm Tabak çapı 17.5 cm ¨ 8.000 € 2.050

184 TOMBAK SAKIZLIK Düz dipli, pedestal ayaklı, silindirik gövdeli, kapağı bombeli, tutamağı tomurcuk formunda, gövde üzeri kalem işi bitkisel süsleme örgeleriyle dekorlu. 19.yy. Yükseklik 13.5 cm

¨ 6.500 € 1.665

151


185 CAM ALTI LEVHA Kırmızı zemin üzerine altın yaldız ve Celi Sülüs yazı ile Yusuf Suresi 64. Ayet; ‘Fallâhu hayrun hâfizâ(hâfizen) ve huve erhamur râhimîn(râhimîne)’ (Fakat Allah koruyanların en hayırlısıdır ve O merhametlilerin en merhametlisidir) ibareli. H.1346 (M.1927) tarihli. 47.5 x 52.5 cm

152

¨ 3.000 € 770


186 HAT LEVHA ‘Fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâh’/’Bu durumda Allah’tan başka İlâh olmadığını bil’ (Muhammed Suresi 19.Ayet) ve ‘Muhammedun Resulüllah’/’Muhammed O’nun elçisidir’ (Kelime-i Tevhid) ibareli Celi Sülüs yazı. 35 x 47 cm

¨ 3.500 € 895

153


187 EKREM KAHRAMAN (d.1948) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 25.5 x 34 cm ¨ 1.800 € 460

188 RAFET EKİZ (1950-2003) ‘Bodrum’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli. 30 x 40 cm 154

¨ 1.500 € 385


189 SALİH ACAR (1927-2001) ‘Leylekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 82 x 120 cm

¨ 8.000 € 2.050

155


190 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 8/20, imzalı, 1996 tarihli. 110 x 80 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 4.500 € 1.155

191 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 11/20, imzalı, 1986 tarihli. 80 x 110 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 4.500 € 1.155

156


192 EROL AKYAVAŞ (1932-1999) Miraçname serisinden, özgün baskı, 22/100, imzalı. Atelier de Litographie Michel Cassé Paris damgalı. 63 x 53 cm

¨ 5.000 € 1.280

157


193 HAT LEVHA ‘Ah Teslimiyet’, ketebe: Fuat Başar (d.1953), Tezhip:Serap Çağrıcı (d.1973) 41 x 34 cm ¨ 2.500 € 640

194 HAT LEVHA ‘Allah Hu’, ketebe: Vacid Yazıcı, Tezhip: Beyza Tuna, 2000 tarihli. 23 x 39 cm 158

¨ 2.500

€ 640


195 HAT LEVHA Ketebe: Yakup Cem (d.1949) ‘Yâ Hazret-i Şeyh Seyyid Ahmed er-Rıfâî Kuddise sırruhu’l-aziz Yâ ebe’l-alemeyn Yâ Hasan Yâ Hüseyin’. 75 x 64 cm

¨ 10.000 € 2.565 159


ONDOKUZUNCU YÜZYILDA ORYANTALİZM Avrupa’da, 15-18.yüzyıllar arasında yaşanan keşif çağı doğu uygarlıklarına olan ilginin artmasını sağlar. Yeni tüketim maddelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda doğu ile yapılan ticaretin gelişmesi de bu ilgiyi destekleyen faktörlerdendir. Bu ticari ilişkiler sonucu Osmanlı’yı daha yakından tanıyan Avrupa, bu egzotik ve yabancı kültürden etkilenerek resim, tekstil, mimari ve dekorasyon gibi pek çok alanda bu uygarlıktan izler taşıyan eserler vermiştir. 15.yüzyıl sonlarında başlayan ve 18.yüzyıla kadar devam eden bu akım ‘Turquerie’ olarak adlandırılır ve 19.yüzyılda görülen ‘Oryantalizm’ akımının öncüsü kabul edilir. Bu dönemde Osmanlı’nın en önemli ticaret ortaklarından olan Venedik akımın öncülüğünü yapar ve kısa sürede tüm İtalya ve Fransa’da yayılmasını sağlar. Oryantalizm, Avrupalı ressamlar için başlangıçta sadece egzotik konularla sınırlanmış, akımı benimseyen sanatçıların ortak noktası da üslupları değil, seçtikleri konular olmuştur. Napoléon’un 1789 Mısır Seferi, Fransızların Cezayir’i işgali, Yunan bağımsızlık savaşı, Kırım Savaşı gibi önemli siyasi olaylar ile Doğu bilimlerini araştırma enstitülerinin kurulması, Mısır uygarlığına olan ilginin artması, seyahat koşullarının düzelmesi ve İslam kültürünün çeşitli uluslararası kongrelerde tanıtılması gibi olaylar sonucunda, doğruluğu pek önemsenmeyen ve Doğu üsluplarının bir derlemesi olmaktan öteye gitmeyen egzotizm kavramı, 19. yüzyılda yerini daha ciddi ve gerçekçi bir anlayışın ürünü olan Oryantalizm’e bırakmıştır. 19. yüzyılın başında büyük ölçüde düş ürünü olan oryantalist resimler, sanatçıların yaptıkları seyahatlar sonucu Doğu’yu daha iyi tanımasıyla zamanla daha gerçekçi bir nitelik kazanmıştır. Kökeni Fransa olmakla birlikte, 19. yüzyıl boyunca Paris Salon Sergileri, Londra Kraliyet Akademisi ve bazı özel galerilerin düzenlediği etkinlikler, uluslararası sergi ile baskı albümlerinin yaygınlaşması sayesinde etkisi tüm Avrupa ve ABD’ye yayılan Oryantalist resimler figürlü kompozisyonlar ve manzaralar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Figürlü kompozisyonlarda savaş ve av konuları, erotik havalı harem, hamam ve dans sahneleri, günlük yaşamdan görüntüler, İslam dinine özgü ibadet sahneleri, Kutsal Topraklar’ın fon oluşturduğu İncil ve Tevrat öyküleri resmedilmiştir. Yerel giysi ve tiplemelerin tanıtıldığı kıyafet albümleri ile portreler de bu gruba girmektedir. İkinci grupta ise arkeolojik alanlar, anıtlar ve İslam mimarlığı etkisindeki kent görünümleri işlenmiştir. Turizm ve fotoğraf sanatının yaygınlaşması, Doğu ülkelerinin Batılılaşma hareketi sonucunda bazı yerel özelliklerini yitirmeye başlaması ve Oryantalist sanatçıların bağlı olduğu Akademizm’in gözden düşmesi 1914 yılından sonra Oryantalizm’in etkisini yitirmesine yol açmıştır.

196 AGAPIT STEVENS (Belçika, 1849-1917) ‘Odalık’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 100 x 80 cm

160

¨ 35.000 € 8.975


161


Nuri İYEM Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’ın atölyelerine devam etti. Öğrencilik yıllarında Leopold Lévy’nin derslerini de izleyen sanatçı, 1944 yılında yüksek resim bölümünden birincilikle mezun oldu. 1940’lı yılların sonuna kadar toplumcu-gerçekçi bir anlatım üslubuyla yapıtlar üreten sanatçı, yaşamı boyunca sürecek bir konunun, portre yapma tutkusunun ilk sinyallerini de bu evrede verir. 1960’ların sonunda soyutla somutun kesiştiği ince çizgide yapıtlar yapmaya başlayarak, boya katmanlarının pütürlü dokusu ile oluşturduğu lekesel figürler ile yeniden portre tarzına yönelmiştir. Dönemin sanat anlayışında önemli bir yer tutan köy yaşamı ve köylü kadınları ressamın tuvalinde anıtlaşarak resmedilmiştir. Liman Sergisi’nde başlayan portre duyarlılığı İyem’in sanat yaşamında, 1960’lı yıllardan itibaren kadın yüzleri üzerinde çoğalan eserlere dönüşecektir. Sanatçı, bu yaklaşımıyla kendi kuşağının ‘toplumsal gerçekçilik’ adına verdiği emeği yaşatacak ve yerel konulara öncelik tanıyan yeni bir Türk resmi yaratma çabasında olan Türk ressamları arasında yerini alacaktır.

197 NURİ İYEM (1915-2005) Portre, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 30 cm ¨ 32.000 € 8.205 PROVENANS: Eski Turgut ve Tomris Uyar koleksiyonu.

162


163


198 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015) Soyut figüratif, jüt üzeri yağlıboya, imzalı. ‘Anılarımda özün/Sevgililer sultanı/Bütün zevklerim/Görevlerim senin. Mere des souvenirs maitresse des maitresses. Otoi tous mes plaisirs ôtoi tous mes devoirs. SEVGİLİLER SULTANI Baudlaire” ibareli. 100 x 100 cm

¨ 16.000 € 4.105

199 ERCÜMENT KALMIK (1909-1971) ‘Martılı kompozisyon’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1960 tarihli. 164

100 x 70 cm

¨ 32.000 € 8.205


Ercüment KALMIK Sırasıyla önce Nazmi Ziya Güran’ın, sonra da İbrahim Çallı’nın öğrencisi olduğu Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra 1939 yılında kendi olanaklarıyla Paris’e giderek Andre Lhote’un atölyesinde çalıştı. Deniz ve denizle ilgili her şeye büyük ilgi duyan ressamın 1960’lardan itibaren en çok işlediği konular yelkenliler, balıklar ve martılardır. Ağaçlar, çiçekler, martılar ve kent görünümleri lekeler ve motiflerin başat olduğu, soyut bir manzara fonu önünde kübik arayışlarla resimlenir. Sanatçının 1960’lı yılların sonlarındaki eserlerinde soyut anlatım egemendir. Artık martılar, yelkenliler, limanlar, balıklar göreceli renkler ve geometrik katmanların egemen olduğu resimler olarak karşımıza çıkar. Bu eserler, çoğu zaman döngüsel ya da kare formlu lekelerin kendi içlerinde çoğalan katmanları ile, bazen de koyu konturların dikey hareketleri ile farklı katmanlara ayrılan yumuşak armonilerdir. 165


200 AHMET GÜNEŞTEKİN (d.1966) ‘Son iksir’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 200 x 95 cm

166

¨ 65.000 € 16.665


167


201 OYUNCAK TREN SETİ Märklin (Doğu Almanya) yapımı, model no 2953. 1966/67 yılları. 2 adet lokomotif, 4 adet yolcu vagonu,1 adet yakıt vagonu, 1 adet yük vagonu, 1 adet furgon vagon, 1 tane sarı vagon, 1 tane gondol vagon, 40 parça ray, 1 tane köprü ve 3 adet makas raydan oluşan tren seti. Orijinal kutusunda Almanca tanıtım ve kullanım kılavuzu ile birlikte. ¨ 700 € 180

202 DİA MAKİNESİ Fournitures Photographiques Maison Rodolphe Ingeneur Bruxelles yapımcı firma damgalı, DL inisiyalli. 19.yy. sonu-20.yy. başı. 51 x 17.5 x 20 cm 168

¨ 900 € 230


203 TERAZİ Pirinç, iki kefeli terazinin çubuğu üzerinde stilize kabartma Medusa başları yer alıyor. Çift basamaklı mermer bir kaide üzerine yerleştirilmiş gövdesi burgulu sütun formunda ve pirinç bir alem ile sonlanıyor. 20.yy. başı. 52 x 55 cm

¨ 550 € 140

204 HESAP MAKİNESİ Rus,Felix marka, H46511 seri numaralı. Metal siyah kapaklı kutusu içinde. 19301940’lı yıllar. 30 x 17 x 14 cm ¨ 900 € 230

169


205 MATARA Oval formlu ahşap mataranın gövde çevresi, ağızlık ve askı geçme halkaları pirinç geçme. Ahşap bölümlerde iri pirinçkabaralar at nalı motifi ile zenginleştirilmiş. Pirinç geçmeler kalem işi tekniği ile ince çentiklerden oluşan zig zag formları ile dekorlu. 20.yy. başı. Yükseklik 26 cm

¨ 1.200 € 310

Provenans: Ali Rıza Toroslu Aile Koleksiyonu

206 BAĞIŞ KUTUSU Dikdörtgen formlu pirinç kutunun ön yüzündeki madalyon eski Türkçe 6 Temmuz 1325 (M.1907) tarihli ve ‘Donanma-i Osmani muaveneti cemiyet-i Beyoğlu….. (okunamıyor), İane sandığı numara 72’ ibareli. 21 x 11 x 19 cm

¨ 1.700 € 435

Provenans: Ali Rız Toroslu Aile Koleksiyonu 170


207 MAMA VE OYUN SANDALYESİ Thonet stili ahşap sandalyenin arkalığı hazeran işçilikli. Masanın her iki kenarında oyun amaçlı yerleştirilmiş iri ahşap boncuklar mevcut. Tekerlekli. 19-20.yy. 77 x 47 x 63.5 cm

¨ 1.200 € 310

171


208 DAKTİLO Williams Typewiter Company (ABD) marka, model no 4. Kilit mekanizmalı orijinal kutusunda. 1900’lerin başı. 24 x 34 x 20 cm Kutu ölçüsü 42 x 33.5 x 23.5 cm

172

¨ 7.000 € 1.795


209 DAKTİLO Pittsburg (ABD) marka, model no 10. Kilit mekanizmalı orijinal kutusunda. Kutu kapağı ‘Pittsburg visible’ ibareli. 1900’lerin başı. 24 x 33 x 19 cm Kutu ölçüsü 35.5 x 38 x 24 cm

¨ 7.000 € 1.795

173


210 FAHRİ SÜMER (d.1942) ‘Bodrum’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1993 tarihli. 47 x 56 cm ¨ 2.500 € 640

211 NİHAT AKYUNAK (1922-1986) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1982 tarihli. 40 x 31.5 cm ¨ 1.200 € 310

174


212 NECDET KALAY (1932-1986) İsimsiz, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 65 cm

¨ 8.600 € 2.205

175


213 MÜRŞİDE İÇMELİ (1930-2014) ‘Dört kadın’, gravür, 5/10, imzalı, 1979 tarihli. 51.5 x 37.5 cm 176

¨ 1.500 € 385


214 MÜRŞİDE İÇMELİ (1930-2014) İlkbahar şarkısı, gravür, 3/20, imzalı. 48 x 48 cm

¨ 1.800 € 460

177


215 ÖMER ULUÇ (1931-2010) Soyut figüratif, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 65 x 50 cm

178

¨ 28.000

€ 7.180


216 NEDİM GÜNSÜR (1924-1994) ‘Uçurtmalar’, duralite marufle kağıt üzeri yağlıboya, imzalı. 55 x 66 cm Nedim GÜNSÜR

¨ 34.000 € 8.720

1942 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girerek Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesine devam etti. 1948 yılında eğitimini tamamladıktan sonra Fransız hükümetinin bursuyla Paris’e giden sanatçı, burada geçirdiği dört yıl boyunca Fernand Léger ve André Lhote’un atölyelerine izleyici olarak katıldı; başlangıçta yarı-soyut yapıtlar gerçekleştirirken zamanla tamamen soyut anlayışa yöneldi. 1952 yılında Türkiye’ye dönen Günsür, eserlerinde konu olarak maden işçileri, gecekondular, büyük kentin yaşam koşulları ve sorunlarını işlemeye başlar. Sanatçının toplumsal içerikli bu yapıtlarında dramatik bir havanın yanı sıra fantastik bir tasarım da söz konusudur. Sanatçının yine bu dönemde yaptığı 1960 tarihli ‘Uçurtmalar’, ‘Lunaparklar’ ve ‘Bayram Yerleri’ konulu çalışmalarında da fantastik bir eğilimin varlığı hissedilmektedir. Bu konuları içeren üçüncü kişisel sergisini Türk-Alman Kültür Merkezi’nde açmış, bu tür eserlerinden oluşan bir grup resmi Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla Japonya’daki uluslararası bir sergiye gönderilmiştir. ‘Gökyüzü’ adlı eseriyle 24. Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda (1963) birincilik ödülüne layık görülen ressam, 1972 yılında Milliyet Dergisi tarafından ‘Yılın Sanatçısı’ seçilmiş, 1973’te Cumhuriyet’in 50. Yılı Sergisi’nde Atatürk Ödülü’nü kazanmıştır. 179


180


Komet 1960-1967 yılları arasında, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Zeki Faik İzer ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde çalıştı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında yaptığı resimlerde 1960’lı yıllardaki Türk toplumundan çeşitli insan manzaralarını kalabalık gruplar halinde, eleştirel, toplumsal ve psikolojik bir anlatımla resmetmiştir. Bu resimlerinde ölüm ve acı teması ağır basmaktadır. 1970’li yılların ortalarında psikolojik yönü ağır basan eserlerinde Türk tipi yerine, Batılı tipler kullanmaya başlamış, düzensiz kalabalık grupların yerini tek figür veya ikili, üçlü figür grupları almıştır. 1973 yılından 1981’e kadar sırasıyla, Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modern akımların hakim olduğu resimler yapmış, bu tarihten sonra ise tamamen bağımsız bir anlatıma ulaşmıştır. Komet’in resimlerinde fantazi ile gerçek, düş ile yaşanmışlık iç içedir. Halen yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, 1974 yılından itibaren Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açmış, ayrıca pek çok uluslararası sergiye de katılmıştır. Şair kimliği ile de tanınan sanatçının önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri, 2007 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.

217 KOMET (d.1941) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 65 x 80 cm

¨ 46.000 € 11.795

181


218 BROŞ İngiliz, Victoria dönemi (1837-1901), mekik formlu altın montürü turkuaz boncuklarla bezeli. Ortası eski kesim pırlanta taşlı. 4,3 x 2.3 cm Ağırlık 12 g

¨ 3.500 € 900

219 BROŞ İngiliz, Victoria dönemi (1837-1901), yuvarlak formlu altın montürü altın ve kum incileri ile oluşturulmuş sarmal, ortada asma ve üzüm aplikeli. Çap 4 cm Ağırlık 13 g ¨ 3.000 € 770

182


220 ÜÇ ADET KOLYE Osmanlı dönemi, gümüş ve mercanlarla bezeli farklı formda kolyeler. 19-20.yy. Uzunluk 35-18 cm Ağırlık 81 g ¨ 500 € 130

221 GERDANLIK Osmanlı dönemi, elmaslarla bezeli altın montürü eklemli bir zincire bağlanmış bitkisel formlu sallantılarla oluşturulmuş. 19.yy. Uzunluk 41 cm Ağırlık 101 g ¨ 9.000 € 2.310

183


222 KRİSTAL LİKÖR TAKIMI Val St. Lambert imzalı, billur ve pembe renkli renkli çift katmanlı kristal takım, bir adet karaf ve 12 adet kadehten oluşuyor. 20.yy. Karaf yüksekliği 41 cm

184

¨ 2.600 € 665


223 ÇİFT KRİSTAL KARAF Rus gümüş, 84 Zolotnik ayar, St.Petersburg şehir (1882-1899) ve KL yapımcı damgalı karafların armudi formlu kristal gövdesi baklava dilimi formunda yoğun kesme işçilikli. Kapak üzeri inisiyalli. Orijinal kutusunda. 19.yy. Karaf yüksekliği 22.5 cm Kutu ölçüsü 38 x 30 x 15 cm ¨ 8.000 € 2.050

185


224 ART NOUVEAU MERMER BÜST Beyaz mermerden yontulmuş genç kız büstü. G.V.Vaerengbergh sanatçı imzalı. Kısa, yarım bir örtü altında toplanan saçları arkada topuz yapılmış. Başı hafifçe yukarı sağa kalkık ve sabit bir noktaya bakar halde betimlenmiş. Siyah mermerden sekizgen bir kaide üzerine oturtulmuş. 19.yy. sonu. Yükseklik 30.3 cm Uzunluk 27.5 cm

¨ 4.000 € 1.025

Gustave Van Vaerengbergh (Belçika, 1873-1927) genellikle kadın büstleriyle tanınan, erken Art Nouveau döneminde eser vermiş heykeltıraşlardandır.

186


225 MERMER BÜST Masif beyaz mermerden yontulmuş çingene kızı büstü. F.Vichi sanatçı imzalı ve Fienze ibareli. Alın kısmı pullu, uzun, desenli bir örtü içinde toplanan saçları kulaklarının yanında bukleli biçimde omzuna iniyor. Başı hafifçe öne eğilmiş ve yere bakar halde betimlenmiş. Boynunda boncuklardan oluşan bir kolye yer alıyor. 19.yy. sonu. Yükseklik 36 cm Uzunluk 26 cm

¨ 6.500 € 1.665

Ferdinando Vichi (İtalyan, 1875-1945) Floransa heykel ekolünün en önemli temsilcilerindendir. Dönemin en önemli atölyelerinden biri olan Bazzatine Galerisi’nde çalıştı. Yaşadığı dönemin sanat anlayışına uygun olarak, Romantizm akımı etkisinde nostaljik ve klasik figürler gerçekleştirdi.

187


226 MEHMET UYGUN (d.1964) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2007 tarihli. 41 x 33.5 cm

188

¨ 3.500 € 900


227 AHMET YEŞİL (d.1954) ‘Yaşam üzerine notlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2013. 60 x 50 cm

¨ 5.000 € 1.280 189


228 ABİDİN DİNO (1913-1993) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 70 x 50 cm (kağıt ölçüsü)

190

¨ 7.000 € 1.795


229 ABİDİN DİNO (1913-1993) Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 49.5 x 64 cm

¨ 10.000 € 2.565 191


230 NURİ ABAÇ (1926-2008) Figürlü kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli. 46.5 x 37 cm

192

¨ 20.000 € 5.130


231 NURİ ABAÇ (1926-2008) ‘Orta oyunu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı,1997tarihli. 80 x 80 cm

¨ 44.000 € 11.280

193


232 ERGİN İNAN (d.1943) 1-‘Çift’, gravür, 56/99, imzalı, 2013 tarihli. 2-‘Yazıt’, gravür, 56/99, imzalı, 2013 tarihli. 3-‘Yazıt I’, gravür, 56/99, imzalı, 2013 tarihli. 4-‘İki’, gravür, 56/99, imzalı, 2013 tarihli. 5-‘İkili yüz’, gravür, 56/99, imzalı, 2013 tarihli. 6-‘Yazıt II’, gravür, 56/99, imzalı, 2013 tarihli. Bordo rengi deri kutusunda. 49.6 x 39.5 cm (Her biri)

194

¨ 6.000 € 1.540


233 ABİDİN DİNO (1913-1993) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, arkası imzalı. 15.5 x 33 cm

¨ 10.000 € 2.565

195


234 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri yağlıboya-guaj, imzalı. 33 x 27 cm

196

¨ 14.000 € 3.590


235 ORHAN PEKER (1926-1978) ‘İki güvercin’, duralite marufle karton üzeri yağlıboya, imzalı. 36.5 x 34.5 cm

¨ 20.000 € 5.130 197


236 İŞLEME ÖRTÜ Koyu sarı renkli atlas kumaş üzerine her iki uçta madalyon içinde cami formları, merkezde şemse içinde bitkisel süslemeler ve stilize eski Türkçe yazılar işlenmiş. 19.yy. 175 x 49.5 cm

¨ 1.200 € 310

237 İŞLEME ÖRTÜ Osmanlı, el dokuma keten kumaşın her iki kenarı farklı renkte iplik kullanılarak hesap işi ve altın tel kırma tekniği ile bitkisel süslemelerle işlenmiş. 19.yy. 214 x 43 cm

198

¨ 500 € 130


238 KABE ÖRTÜSÜ FRAGMANI Osmanlı, siyah atlas kumaş üzerine gümüş ve altın tel ile dival tekniğinde işlenmiş örtünün kenarları bitkisel süslemelerle çevrelenmiş. Merkezde İhlas suresi çalışılmış. 19.yy. 94.5 x 97 cm

¨ 13.000 € 3.335

199


239 PORSELEN KÜP Japon yapımı, Satsuma porselen küpün gövdesi üzerindeki figüratif süslemeler mine ve yaldız işçilikleriyle zenginleştirilmiş. Aslan başı ve ayağı formunda üç ayak üzerinde yükselen küpün her iki yanından koç biçiminde kulplar yer alıyor. Kapak tutamağı Foo köpeği şeklinde tasarlanmış. Ayaklar, kulplar ve tutamak altın yaldız ile zenginleştirilmiş.19.yy. Yükseklik 45 cm

¨ 3.200 € 820

240 DÖRT ADET KAPAKLI KUTU Tayland yapımı, Sawankhalok, siyah geometrik dekorlu, kahverengi sırlı, 15-16.yy. Çap 10 cm Yükseklik 10 cm Provenans: Emekli Büyükelçi Vahap Aşiroğlu koleksiyonu 200

¨1.200 € 310


241 ÇİFT KAŞPO Avrupa yapımı, pirinç kaşpolar kare kaideli çanak formunda. Gövde üzeri kabartma ve kalem işi bitkisel süslemelerle dekorlu. Dilimli ağız kenarında Medusa başları çalışılmış. 20.yy. başı. Yükseklik 31.5 cm Çap 32 cm

¨1.800 € 460

242 HOKKA Fransız, oval kalemlikli ve çift hazneli hokkanın turkuaz yüzeyi altın yaldız mine çiçekleri ve altın yaldız çerçeveler içine alınmış peyzajlar ile dekorlu. Bronz geçme bölümler kalem işi tekniğinde bitkisel formlar ile süslenmiş. 19.yy. 24 x 15.5 x 10 cm

¨ 2.200 € 565 201


243 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 50 cm Nihat TANDOĞAN

¨ 2.000 € 515

1930 yılında Avanos’ta doğan sanatçı, 1940'lı yıllarda Avanos’ta açılan çini atölyesinde desen çalışmalarına başlamıştır. 1953 yılında Ankara'ya gelmiştir. Kara Harp Okulu'nda, teknik ressam olarak çalıştığı dönemlerde, subay derneklerinin resim sergileri ile ilgilenmiş, sekiz yıl sonra bu görevi bırakarak tamamen resme yönelmiştir. 1974 yılında, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ilk sergisini açan Nihat Tandoğan bu sergide soyut çalışmalarını sergilemiştir. Devlet Resim Heykel Müzesi’nin yarışmalarına da katılan sanatçının devlet koleksiyonunda, özel koleksiyonlarda ve yurtdışında yapıtları bulunmaktadır. Sanatçı doğa görünümlerinden zamanla vazgeçerek geometrik düzen anlayışına yönelmiştir. 244 MÜNİF FEHİM ÖZERMAN (1899-1983) ‘Efeler’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 70 x 70 cm 202

¨ 8.000

€ 2.050


Münif Fehim ÖZERMAN Ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Fehim Efendi’nin oğlu olan ve küçük yaşlardan itibaren ünlü sanatçıların olduğu bir çevrede yetişen Münif Fehim, 12 yaşında resim yapmaya başladı ve sonraki yıllarda da dönemin ünlü tiyatro kumpanyaları için afişler ve dekorlar hazırladı. Öğrenimini Üsküdar Sultanisi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde yapan sanatçı, 1921 yılında İleri Gazetesi’nde basın hayatına atıldı; Kelebek, Aydede, Akbaba, Zümrüdü Anka, İkdam, Vakit ve Son Posta gibi mizah dergileriyle gazetelerde karikatür ve desen çizmeye başladı. Asıl ününü ilüstratör olarak yaptı. Kitap kapakları, dergi ve kitap illüstrasyonları ile yayıncılık ve grafik tasarım tarihinin temel taşlarından biri oldu. Elli Türk Büyüğü ve Dünden Hatıralar gibi kitaplarla dizi yazıları da resimleyen sanatçı, ünlü Divan şiirlerinin bazı dizeleri için yaptığı resimlerle ünlenmiştir. Sanatçı, eski İstanbul yaşamını canlandıran resimleriyle de tanınır. Gerçekçi anlayışla gerçekleştirdiği figürlü kompozisyonlar ve portrelerde yaldız kullanarak resme bezemesel nitelikler katmıştır. 203


245 NİMET BERDAN (1918-2001) ‘Ateş gülleri’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli. 60.5 x 63 cm ¨ 2.500 € 640

246 AYHAN HADJİEV (Türkmen, d.1953) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 22 x 28 cm ¨ 1.200 € 310 204


247 SAMİ LİM (1905-1986) Natürmort, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1958 tarihli. 38 x 55 cm

¨ 4.000 € 1.025

248 PERTEV BOYAR (1897-1981) Vazoda çiçekler, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1957 tarihli. 38.5 x 32 cm ¨ 2.500 € 640

205


249 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı, iki adet seramik ördek figürü. Uzunluklar 27 cm ¨ 800 € 205

250 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı, tek kulplu minyon şişe, ahşap tıpalı. Yükseklik 20 cm ¨ 500 € 130

206


251 SITKI OLÇAR (1948-2010) Sanatçı imzalı, büyük boyutlu seramik kasenin iç yüzü paneller içinde bitkisel süslemeler ve kuş motifleri ile dekorlu. Dış yüzünde stilize deve kuşu figürleri çalışılmış. Sanatçı bu kaseden yanlızca iki adet çalışmıştır. 49.5 x 14 cm

¨ 4.800 € 1.230

207


252 HEREND PORSELEN BİBLO Herend porselen yapımcı damgalı, 5056 numaralı, kartal figürü. 20.yy. başı. Kaidesi tamirli. Yükseklik 33 cm

208

¨ 1.600 € 410


253 EYER TAKIMI VE AT ÖRTÜSÜ Kafkas yapımı eyer savat işçilikli gümüş geçmelerle bezeli. Eyer kaşı bölümü Eski Türkçe ‘Yadigar’ ibareli ve H.1322/1333 (M.1904/1914) tarihli. Osmanlı yapımı demir üzengiler gümüş kakma bitkisel motiflerle dekorlu. Deri bölümleri kalem işi bitkisel ve geometrik süslemelerle hareketlendirilmiş. Orijinal deri kılıfında. At örtüsü üçgenler oluşturacak şekilde Osmanlı dönemi farklı sultanlara ait gümüş bir paralarla süslenmiş. Kenarları sırma geçme. Eyer ölçüsü 38 x 32 x 33 cm At örtüsü 49.5 x 37 cm

¨ 6.000

€ 1.540

209


254 ENİS AKTAŞ (d.1956) Soyut figüratif, tuval üzeri akrilikyağlıboya, imzalı, 1999 tarihli. 21 x 23.5 cm ¨ 800 € 205

255 ENİS AKTAŞ (d.1956) Soyut figüratif, mukavva üzeri karışık teknik, imzalı, 1990 tarihli. 50 x 55 cm ¨ 2.000 € 515 210


256 GÜLGÜN TÜREL ‘Siyah horoz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 48.5 x 38.5 cm ¨ 1.400 € 360

257 GÜLGÜN TÜREL ‘Beyaz horoz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 50 x 40 cm ¨ 1.400 € 360

211


258 SAİM DURSUN (d.1959) İsimsiz, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 11 x 13.5 cm ¨ 400 € 105

259 SAİM DURSUN (d.1959) İsimsiz, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli. 23.5 x 16.5 cm ¨ 600 € 155

Saim DURSUN 1989 yılında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde tanıştığı Fransız sanat tarihçi Didier Vacher’in ilgi ve desteği ile 1989-2003 yılları arasında İstanbul ve Fransa’da atölye çalışmaları yaptı. Bugüne dek yurtiçi ve yurtdışında 45 kişisel sergi düzenledi. 1990 yılında Citoyon d’honneurla me’daille D’or; 1994 yılında Diplome d’excellence le me’daille D’or; 1995 yılında Le Grand Aigle D’or ödüllerini kazandı.

212


260 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, duralit üzeri karışık teknik, imzalı, 2016 tarihli. 21 x 24 cm ¨ 1.500 € 385

261 MUSTAFA ATA (d.1945) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2002 tarihli. 25 x 34 cm

¨ 1.000 € 255 213


262 EŞREF ÜREN (1897-1984) Peyzaj, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 10 x 20 cm ¨ 1.500 € 385

263 EŞREF ÜREN (1897-1984) Peyzaj, karton üzeri yağlıboya, imzalı. 12 x 16 cm ¨ 1.200 € 310

264 ALİ DEMİR (1931-2015) Figüratif kompozisyon, kağıt üzeri pastel, imzalı. 15 x 30 cm ¨ 1.500 € 385

214


265 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 11/4/74 tarihli. 30 x 21 cm

¨ 2.000 € 515

266 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı. 27 x 18 cm

¨ 3.200 € 820

215


267 TEKKE LEVHA Mecdi Efendi ketebeli, H. 1327 (M.1910) tarihli. ‘Dost ya Hazreti Mevlana’ (Kuddise sırruh) ibareli. 39 x 33.5 cm

¨ 8.000 € 2.050

Kuddise sırruh; vefat eden velilerin ismi anılırken kullanılan bir dua cümlesidir. ‘Allah onun sırrını mukaddes etsin, kutlu kılsın’ anlamında bir hürmet ifadesidir. 216


268 TEKKE LEVHA Metal levha üzerine altın yaldız ile yazılmış tekke işi levha, Muhammed Dağıstani ketebeli. ‘Ya hafız, beş şey ile sıtma ateşi söndürülür; Muhammed, Ali, Fatıma ve iki oğlu’ ibareli. H.1340 (M. 1922) tarihli. 80 x 60 cm

¨ 10.000 € 2.565

217


269 KAMURAN BABAN (d.1952) ‘Ahşap ev’, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 32 x 23.5 cm

270 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) ‘Karaköy vapur iskelesi’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 2013 tarihli. 30 x 45 cm ¨ 1.200 € 310

218

¨ 800 € 205


271 HASAN PEKMEZCİ (d.1945) ‘Kuşlar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 38 x 50 cm ¨ 2.800 € 720

272 SABRİ AKÇA (d.1936) ‘Galatasaray coşkusu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 53 x 58 cm ¨ 3.000 € 770

219


273 FELIX ZIEM (1821-1911) Le repos de la Sultane (Sultanın İstirahı) konulu gravür. Sanatçı ve Charles Albert Waltner (18461925) gravürcü imzalı, 19.yy. 39 x 49 cm ¨ 1.800 € 460

274 ALTI ADET KOSTÜM GRAVÜR ‘Avrupa’da Türkler’(Selanik, Manastır, İşkodra ve Sofya bölgeleri) ve ‘Asya’da Türkler’ (Bursa, Konya, Suriye civarı) konulu, M.A Racinet’in Le Costume Historique (Yayıncı: Firmin-Didot et Cie, Paris, 1888) adlı kitabından altı adet aquatint baskı renkli gravür levha. Levhaların arkasında, resmedilen kostümler hakkında Fransızca metin yer alıyor. 18.5 x 21 cm 220

¨ 2.400 € 615


275 ANTOİNE IGNACE MELLING (1763-1819) ‘Harem (Topkapı Sarayı)’ konulu, gravür, sanatçı ve Duplessi-Bertaux, Dupreel (1747-1819) gravürcü imzalı. 1809-1819 arası. 46 x 67 cm ¨ 2.800 € 720 276 HARİTA ‘Asia Minor’ (Anadolu) konulu, J.Rapkin imzalı, orijinal taş baskı harita John Tallis tarafından 1849-1853 yılları arasında yayınlanan ‘Illustrated Atlas’ adlı atlasta yer alan haritalardan biridir. Haritanın çevresi meander motifi ile çerçevelenmiş. Köşelerde Rodos, Olympos Dağı, gemi ve iki Osmanlı erkek figürü tasviri yer alıyor. 25.5 x 33.5 cm ¨ 1.200 € 310

221


277 ALİ KOTAN (d.1959) İsimsiz, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli. 35 x 35 cm ¨ 1.200 € 310

278 ALİ KOTAN (d.1959) İsimsiz, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1987 tarihli. 35 x 30 cm ¨ 750 € 190

222


279 MEHMET GÜLER (d.1944) ‘Die Fremde’ (Yabancılar) serisi, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli, MT9651 ibareli. 45 x 37 cm

¨ 1.400 € 360

223


280 ERGİN İNAN (d.1943) ‘Soyut böcek’, özgün baskı, 88/99, imzalı, 2015 tarihli. 77 x 55 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 1.000 € 255

281 DEVRİM ERBİL (d.1937) ‘İstanbul’, serigrafi, 7/200, imzalı, 2010 tarihli. 21 x 40 cm

224

¨ 750 € 190


282 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) Özgün baskı, 20/100, imzalı. 100 x 70 cm (kağıt ölçüsü)

¨ 5.000 € 1.280

225


283 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015)

284 KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015)

Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1996 tarihli.

Soyut figüratif, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 1996 tarihli.

39 x 29 cm

39 x 29 cm

¨ 1.200 € 310

¨ 1.200 € 310

285 AVNİ ARBAŞ (1919-2003) Peyzaj, kağıt üzeri rapido kalem, imzalı. 25 x 19 cm ¨ 1.000 € 255 226


286 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975) Kompozisyon, kağıt üzeri guvaj, imzalı. 17.5 x 33.5 cm

¨ 4.000 € 1.025

287 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 15/4/74 tarihli. 17 x 20.5 cm

¨ 800 € 205

227


288 CAM ALTI TABLO Çin, 19.yy. Soylu hanım portresi. 54 x 38.5 cm 228

Provenans: Emekli Büyükelçi Vahap Aşiroğlu koleksiyonu

¨ 2.800 € 720


289 İKİ ADET PANO Çin, siyah zemin üzerine altın yaldız ve sedef, fildişi ve jade kakmalarla doğada kadın figürleri çalışılmış. 19.yy. 31 x 36.5 cm ¨ 2.600

€ 665

229


290 İŞLEME ÖRTÜ El dokuma keten kumaş üzerine farklı renkte ipek iplik kullanılarak suzeni tekniği ile işlenmiş. Merkezde stilize bir tuğra motifi yer alıyor. Çevresi stilize eski Türkçe yazılar ve bitkisel süslemelerden oluşan bantlarla çevrili. Çap 181.5 cm ¨ 1.400

€ 360

291 İŞLEME ETEK Osmanlı dönemi, pembe renkli atlas etek, altın klaptan ile dival tekniği kullanılarak farklı bitkisel motiflerin kullanıldığı yoğun işlemeli. Etek kenarı işleme girlandlardan bir bordür ile çevrili. 19.yy. Uzunluk 95 cm ¨ 2.500 € 640

230


292 OSMANLI GELİNLİK VE GÜMÜŞ KEMERİ Mavi renkli kadife üzerine altın klaptanlı tel ile dival işi bitkisel süslemeli. Kemeri savat işçilikli. 19.yy. Kemer Ağırlığı 418 g ¨ 4.500

€ 1.155

231


293 LÜTFÜ GÜNAY (d.1924) Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli. 33 x 46 cm

¨ 1.300 € 335

294 LÜTFÜ GÜNAY (d.1924) ‘Evler’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli. 42 x 53.5 cm

232

¨ 3.800 € 975


Lütfü GÜNAY 1945-1949 yılları arasında öğrenim gördüğü Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Zeki Kocamemi’nin atölyesinde çalışan Lütfü Günay, mezun olunca Paris’e giderek Léger’nin yanında öğrenimini sürdürmüştür. 1950 yılında İstanbul’da Türkiye Ressamlar Cemiyeti’nin kuruluşunda görev alan sanatçı, ertesi yıl Ankara’ya yerleşmiştir. Ankara’da 1958 yılında Ressamlar Birliği’nin, 1970’te de Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. 1951-1980 arasında Amerikan Askeri Yardım Kurulunda grafiker olarak çalışan ressam buradan emekli olmuştur. 1967-1993 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını da yöneten ressam, 1953 yılından bu yana biri yurtdışında olmak üzere 80’in üzerinde kişisel sergi açmış, yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 250 karma ve grup sergisine katılmıştır. 1950’li yılların başında Adnan Çoker’le birlikte Türk resim sanatının ilk soyut örneklerini veren Günay, rengin ön planda olduğu bir soyutlama üslubu oluşturmuş, 1960’lı yıllardan itibaren de kompozisyonlarını özellikle duvarlar üzerindeki çeşitli imgelerden ilham alarak gerçekleştirmiştir. 1970’li yıllarda yapıtlarında graffiti de kullanmaya başlamış, bu dönemde kağıt ve metal parçalarıyla kolaj çalışmaları yapmıştır. 1980’li yıllarda pastelle yöresel manzaralar çalışmıştır. 1970 yılında Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde ikincilik ödülüne layık görülen ressam, 1986 yılında TPAO’nun düzenlediği 5. Atatürk Yarışması’nda mansiyon kazanmış, Inter 7 ve Inter 10 Sergisi’ne katılarak şeref diploması almıştır. 1994 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nden Onur Ödülü, 1999’da da Mimar Sinan Üniversitesi 50.Sanat Yılı Şükran Plaketi alan sanatçının İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel Müzeleri’nde, Ziraat Bankası, İş Bankası, Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TBMM gibi devlet kurumlarının arşivinde ve yurtiçi ile yurtdışındaki özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 233


295 NURETTİN GÜRPINAR (?-?) ‘Adalardan görünüm’, suntaya marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1967 tarihli. 43.5 x 70 cm

¨ 1.800 € 460

296 NURETTİN GÜRPINAR (?-?) Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1950 tarihli. 46 x 32 cm

234

¨ 800 € 205


297 NAZMİ ÇEKLİ (1884-1958) Adalardan görünüm, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı. 40 x 48.5 cm

¨ 4.000 € 1.025

298 ÜSKÜDARLI CEVAT (1870-1939) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1929 tarihli. 15 x 22.5 cm ¨ 1.500 € 385

235


299 IŞIL ÖZIŞIK (d.1939) ‘Beyoğlu’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2011 tarihli. 40 x 50 cm ¨ 1.800 € 460

300 SABRİ AKÇA (d.1936) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1994 tarihli. 31.5 x 43 cm ¨ 1.200 236

€ 310


301 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) Dolmuşlar, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1983 tarihli. 40 x 40.5 cm ¨ 3.000 € 770

302 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007) Güvercinli kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1996 tarihli. 50 x 50 cm ¨ 3.000 € 770

237


303 GÜLSEREN SÜDOR (d.1945) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1973 tarihli. 70 x 90 cm

¨ 2.800 € 720

304 GÜLSEREN SÜDOR (d.1945) Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1973 tarihli. 70 x 50 cm

238

¨ 2.800 € 720


305 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 37/100, imzalı, 1997 tarihli. 67 x 98 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 2.000 € 515

306 HAYATİ MİSMAN (d.1945) Gravür, 7/50, imzalı, 1996 tarihli. 70 x 70 cm (kağıt ölçüsü) ¨ 3.000 € 770 239


307 VEPA HADJİEV (Türkmen) İki adet, ‘At’ konulu, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 60 x 43.5 cm ve 60.5 x 44.5 cm

¨ 2.500 € 640

308 U.SOLUPOV (Türkmen) Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1992 tarihli. 22.5 x 32 cm 240

¨ 800 € 205


309 HARRY MCCORMICK (d.1942) İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı. 45 x 55 cm

¨ 3.000 € 770

310 KADİR ABLAK (d.1974) ‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli. 70 x 70 cm

¨ 3.000 € 770

241


311 MENGÜ ERTEL (1931-2000) ‘Jan Dark’ın Çilesi’, ‘Hizmetçiler’, ‘Fotoğrafçı’, ‘Keşanlı Ali Destanı’ isimli oyunlara ait dört adet tiyatro afişi. Her biri 41 x 28 cm

¨ 600 € 155

312 MUSTAFA AYAZ (d.1938) Soyut figüratif, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli. 32 x 34 cm 242

¨ 3.000 € 770


313 SERPIL AKYIL Kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1998 tarihli. 19 x 29 cm ¨ 1.400 € 360

314 SERPİL AKYIL ‘Şahmeran’, duralit üzeri karışık teknik, imzalı, 1998 tarihli. 28 x 33.5 cm ¨ 2.000 € 515

243


315 NECDET KALAY (1932-1986) ‘Kağnı’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli. 27 x 20 cm ¨ 2.250 € 575

316 SAİM ÖZEREN (1900-1964) Vazoda çiçekler, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı. 26 x 36 cm ¨ 2.000 € 515

244


317 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988) Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı. 21 x 29.5 cm ¨ 4.000 € 1.030

318 ANONİM TABLO ‘İstanbul’, kağıt üzeri suluboya, imzalı (imzası okunamıyor), 1942 tarihli. 38.5 x 25.5 cm ¨ 1.000 € 255

245


319 H.İŞANKULİEV KAKIÇ (Türkmen, d.1960) Altı adet, ‘At’ konulu, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2000 tarihli. 27 x 33 cm 246

¨ 3.500 € 900


320 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) ‘Ürgüp’ten görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 2.000 € 515

321 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011) ‘At’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı. 30 x 40 cm

¨ 1.500 € 385

247


322 ÜÇ ADET TÜRK BAYRAĞI Farklı boyutlarda üç adet el dokuması Türk bayrağı. 47 x 30 cm ve 71 x 106.5 cm

¨ 600 € 155

323 HATIRA MENDİLİ 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın zaferle sonuçlanması anısına hazırlanan hatıra mendili. 43 x 42 cm ¨ 1.200 € 310 248


DİZİN

Lot No

SANATÇILAR ABAÇ, Nuri ABLAK, Kadir ACAR, Salih AKÇA, Sabri AKORAL, Nevzat AKTAŞ, Enis AKYAVAŞ, Erol AKYIL, Serpil AKYUNAK, Nihat ANLI, Hakkı ARBAŞ, Avni ARPACIK, Mehmet ASLIER, Mustafa ATA, Mustafa AYAZ, Mustafa AYDOĞDU, Habib

14,230,231 310 189 272,300 32,33 168,254,255 192 144,313,314 211 149 266,285 6,172 52 261 10,34,260,312 166

BABAN, Kamuran BALABAN, İbrahim BETİL, Tuncay BEREKETOĞLU, Hasan Vecihi BERDAN, Nimet BERGER, Aliye BEZEYİŞ, Şadan BİGALI, Şeref BOYAR, Pertev BUBİ BURSALI, Şefik BÜYÜKİŞLEYEN, Zahit

269 109 53,54 131 245 5 108 178 248 176 77,78 136,137

ÇALLI, İbrahim ÇELEBİ, Ali Avni ÇEKLİ, Nazmi

95 132 297

DİNO, Abidin DEMİR, ALİ DEMİRBAŞ, Vahap DOĞANÇAY, Burhan DURSUN, Saim

4,15,66,115,228,229,233 29,30,31,264 12,13,150,169,170 234,282 3,258,259

EKİZ, Rafet ERBİL, Devrim EROL, Turan ERŞEN, İmren ERTEL, Mengü ERZEN, Jale EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Eren GÖKÇEBAĞ, Yalçın GÜLER, Ara GÜLER, Mehmet GÜMÜŞ, Bayram GÜNAY, Lütfü GÜNSÜR, Nedim GÜNEŞTEKİN, Ahmet GÜRPINAR, Nurettin İÇMELİ, Mürşide İNAN, Ergin İREN, Remzi İYEM, Nuri İZER, Zeki Faik

188 281 55,56 9,156,158,159 211 154 68,69,93,157,286 174 75,76,151 67 279 96 293,294 216 200 295,296 213,214 175,232,280 48,49 197 265,287,317

Lot No KAHRAMAN, Ekrem KALAY, Necdet KALMIK, Ercüment KARABURÇAK, İhsan Cemal KARACA, Duran KASAPÇI, Gencay KESKİNOK, Kayıhan KOMET KOTAN, Ali KUT, Muhsin KUZAY, Memduh MEMEDOĞLU, Avni MİSMAN, Hayati MUALLA, Fikret

187 212,315 199 91 177 165 2,198,283,284 107,217 277,278 97 167 50,51 190,191,305,306 116

NOYAN, Galip Nahit OLÇAR, Sıtkı ORMANCI, Zekai OTYAM, Fikret ÖZER, Söbütay ÖZEREN, Saim ÖZERMAN, Münif Fehim ÖZIŞIK, Işıl ÖZÜDOĞRU, Salim

105,106 249,250,251 130 35,92 36,37,38,301,302 316 244 270,299 148

PEKER, Orhan PEKMEZCİ, Hasan RAFFORT, Etienne

235 271 121

RENKGÖRÜR, Şerif

145,146

SAMİ LİM SARTAŞ,Hüseyin STEVENS, Agapit SÜDOR, Gülseren SÜMER, Fahri

247 7,171 196 303,304 210

TANDOĞAN, Nihat TEKCAN, Süleyman Saim TEOMAN, Selahattin TOROSLU, Ali Rıza TUNA, Saip TURAN, Selim TURANİ, Adnan TÜREL, Gülgün TÜRKER, Ayhan

39,40,243,320,321 129 104 79,80,152,153 147 81,82 11 256,257 98

ULUÇ, Ömer UYGUN, Mehmet UZEL, Mehmet ÜREN, Eşref ÜSKÜDARLI, Cevat

16,215 226 64,65 8,262,263 298

VARINCA, Adnan

173

YAŞAR, Nedret YEŞİL, Ahmet YETİK, Sami YÜCE, Hüseyin

155 227 94 103

HATTALAR AYRAL, Macit BAŞAR, Fuat CEM, Yakup KUTLU,Hüseyin YAZICI, Vacid

119 193 195 120 194

249


-ADAR, Sibel, Yrd.Doç.Dr, “Ressam Söbütay Özer ve Eserlerinin Üslup Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 35, Aralık 2016, sf.354-365. -ANNELIES, Alberse-Krekel, Art Nouveau and Art Deco Silver, Abrams, 1989. - ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966. - ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999. - AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993. - BENEZIT, E. 1999. - BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983. - ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997. - ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973. -ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980. - ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004. -GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978. - GİRAY, Kıymet, Prof.Dr, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000. -GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998. -İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. - İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. - KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel, Crown Publishers, 1985. -ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1982. -ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. - RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984. - RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi, 1980. - SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003. - SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976. - ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. -VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998. -ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992.

250


MÜZAYEDE GÜNÜ SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ... Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir. İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan “Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz. Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır. MÜZAYEDE ÖNCESİ Telefon 0312 442 38 91 (pbx) Faks 0312 442 38 93 MÜZAYEDE GÜNÜ 0 312 442 38 91 0 312 442 38 92 0 532 424 87 34 0 535 434 79 50 0554 824 41 55

Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.

251


2 Nisan 2017 Müzayede Sipariş Formu Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz. Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır. Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır. Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

E-Mail:

Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA

252


Genel Koordinatör FULYA AKYILDIZ Müzayede Yönetici Asistanı FATİH ÖNDER Grafik Tasarım FATİH ÖNDER Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler DENİZ ÇANTAY Fotoğraflar MUHSİN ÖNDER Baskı ARKADAŞ BASIM SANAYİİ Hukuk İşleri ERBİL HUKUK BÜROSU Mali Müşavir AHMET KAYA Katkıda Bulunanlar SERCAN BEK MURAT BEK ÇELEBİ YILMAZ HASAN ŞENOL SERAP GÖKSU AYLİN SAKARYA

253


ERCÜMENT KALMIK

254


KOMET

255


AHMET GÜNEŞTEKİN

256


NURİ ABAÇ


Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.