Page 1

Przedsiębiorczość w Gminie Andrychów

Enterprise in Andrychów Municipality

www.andrychow.eu
Andrychów – położenie

Andrychów – location

Gospodarka

Economy

Gmina zajmuje powierzchnię 100,60 km2, w tym po-

The municipality covers the area of 100,60 sq kilometers

Andrychów jest jednym z większych ośrodków przemy-

Andrychów is one of the biggest industrial centres in Less-

wierzchnia miasta Andrychowa – 10,3 km2. W skład gminy

(including the city of Andrychów – 10,3 sq kilometers). The

słowych na terenie zachodniej Małopolski. Przez wiele dzie-

er Poland. Industry has been dominant here for many years

wchodzi miasto Andrychów i osiem sołectw: Brzezinka, Inwałd,

municipality comprises the city of Andrychów and eight ru-

sięcioleci dominował tu przemysł, wobec czego infrastruktura

so the infrastructure serving this aspect of economy is suf-

Roczyny, Rzyki, Sułkowice-Łęg, Sułkowice-Bolęcina,Targanice

ral districts: Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice-

służąca tej dziedzinie gospodarki jest dostatecznie rozwinięta.

ficiently developed. Transport infrastructure (roads leading to

i Zagórnik. Liczba ludności: 43.794, w tym miasto: 21.673

Łęg, Sułkowice-Bolęcina, Targanice and Zagórnik. Population:

Infrastruktura drogowa (drogi dojazdowe do terenów prze-

industrial areas) is sufficient and only requires a few minor in-

mieszkańców. Gęstość zaludnienia: ok. 436 osób/km2.

43 794 citizens (includning Andrychów: 21 673 citizens). Pop-

mysłowych) jest wystarczająca i wymaga jedynie drobnych

vestments. Media (industrial water, electricity, gas, telecom-

ulation density: about 436 people per square kilometer.

uzupełnień. Media (woda przemysłowa, prąd, gaz, telekomu-

munications and sewage treatment plants) is already here

Północna część gminy położona jest na terenie Pogórza

The northern part of the municipality is situated in Silesian

nikacja, oczyszczanie ścieków) są na miejscu i nie wymaga-

and require no significant investments. In the municipality’s

Śląskiego i tu zlokalizowany jest cały andrychowski przemysł,

Plateau where all the region’s industry is concentrated. The rest

ją wielkich inwestycji. W gospodarce gminy nadal dominuje

economy, production still prevails, though the days of great

natomiast pozostała część leży w Beskidzie Małym – rejonie

of the municipality is situated in the region called Beskid Mały

działalność produkcyjna, choć czasy wielkiego przemysłu:

industry (textile, Diesel engines and digitally- controlled ma-

bardzo atrakcyjnym turystycznie, gdzie ostatnio powstało

which is considered to be attractive for tourists. Lots of recreation

włókienniczego, silników Diesla, obrabiarek numerycznie ste-

chine tools) are over. The variety of businesses is still chang-

wiele ośrodków i atrakcji adresowanych do turystów.

centres and tourism attractions have been made available here.

rowanych, należą już do odległej przeszłości. Nadal systema-

ing. Trade and services are developing rapidly.

Miasto położone jest przy drodze krajowej 52 z Krakowa do

The city is situated by the 52 main road from Cracow to

tycznie powiększa się różnorodność gospodarki. Gwałtownie

Bielska-Białej i drodze wojewódzkiej nr 781 wiodącej do Żywca

Bielsko- Biała, by the 781 one motorway leading to Żywiec

oraz przy linii kolejowej: Bielsko-Biała – Kalwaria Lanckorona,

and by the Bielsko-Biała – Kalwaria Lanckorona railtrack, about

W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija się sektor

Investors, who were creating job places in industry, are trying

około 70 km od Krakowa i Katowic oraz około 30 km od Biel-

70 kilometers from Cracow and Katowice, about 30 kilometers

usług turystycznych. Co roku pojawiają się nowe atrakcje tury-

to vary their investments these days. Now they also invest

ska-Białej i około 20 km od Żywca, blisko przejść granicznych

from Bielsko- Biała and about 20 kilometers from Żywiec, not

styczne. Inwestorzy, którzy dotychczas tworzyli miejsca pracy

money in tourism. Many of those investments are addressed

ze Słowacją i Czechami (Zwardoń, Korbielów, Cieszyn).

far from the border passing points with Slovakia and Czech

w przemyśle, różnicują swój portfel inwestycji – inwestują tak-

to children and teenagers. It can be said that this sector of

Republic (Zwardoń, Korbielów and Cieszyn).

że w turystykę. Wiele z tych inwestycji adresowanych jest do

tourism is now becoming Andrychów’s branded line.

Położenie Andrychowa względem lotnisk Andrychów’s location and its access to the airports

Andrychów na tle korytarzy transportowych w Europie Andrychów on the map of Europe’s transport links

rozwija się handel i usługi.

dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że ta dziedzina turystyki staje się powoli specjalnością Andrychowa.

In recent years there has been a dynamic development of tourism industry. New tourism attraction appear day after day.


Atuty gminy

Municipality’s advantages

Firmy w Gminie Andrychów

Companies in the Andrychów Municipality

Korzystne położenie. Andrychów jest doskonałą bazą wy-

Attractive location. Andrychów is an excellent starting

Andrychów ma wieloletnie tradycje w dziedzinie tkactwa,

Andrychów has a long-term tradition in textile industry

padową dla turystów, którzy mogą korzystać z uroków wiej-

point for tourists wanting to enjoy the benefits of country life

dzięki któremu kiedyś stał się ośrodkiem miejskim i w pro-

(which made the town the urban centre) and in automotive

skiego życia mieszkając w położonych na obszarach wiej-

by living in big tourism or agrotourism centres where they can

dukcji motoryzacyjnej: silniki Diesla, agregaty prądotwórcze,

industry – Diesel engines, power generating units and spare

skich dużych ośrodkach turystycznych lub - gospodarstwach

trek, ride horses or go biking. Also the industrial investors will

części zamienne do silników. Istnieje zatem mocna infrastruk-

parts for engines. Therefore, there is an advanced infrastruc-

agroturystycznych, mogą uprawiać turystykę pieszą, konną,

find excellent conditions for relaxation here. Those wanting

tura związana z tymi branżami i znaczna ilość fachowców,

ture connected with these branches of industry, a big number

rowerową.

to invest in tourism will find perfect conditions for develop-

także odpowiednio zorientowane na te branże szkolnictwo

of specialists and a well oriented vocational education base.

ing and varying the rapidly developing recreation base or for

zawodowe. Średnia płaca w gospodarce lokuje nasz region

The average pay in the industry is below the country’s aver-

creating new tourism attractions.

poniżej średniej krajowej. Koszty pracy są tu znacząco niż-

age. Prime charges are not as high as in Upper Silesia and

sze, niż na sąsiednim Górnym Śląsku, a infrastruktura prze-

the infrastructure is on a comparable level.

Dotyczy to także inwestorów przemysłowych, którzy mogą tu znaleźć dobre warunki do wypoczynku. Dla inwestujących w turystykę są tu doskonałe warunki

Not only are the local authorities trying to improve the con-

do rozwijania i różnicowania szybko rozwijającej się bazy tury-

ditions for tourism business by modernising the roads, parking

stycznej, do tworzenia nowych atrakcji turystycznych.

lots, sewage systems etc. but also by implementing the Recla-

Władze Gminy starają się nie tylko o poprawienie warun-

mation Programme, by renovating the premises and tourism

ków do działania firm turystycznych poprzez modernizację

attractions already existing which are managed by the mu-

infrastruktury: dróg, parkingów, kanalizacji, etc., ale także –

nicipality. They include the swimming pool (50/21 m with the

m.in. poprzez realizację Programu Rewitalizacji, intensywnie

audience stand) with a hotel and a restaurant, a recreation

modernizują już istniejące obiekty i atrakcje turystyczne za-

pool, a paddling pool for children, a sliding pipe, a playground,

rządzane przez Gminę: Basen Kąpielowy z wieloma dodat-

beach ball pitches, a viewing terrace with gastronomy facili-

kowymi atrakcjami, hotelem i restauracją (basen pływacki

ties over the technologic room, an artificial beach, technical

50/21 m wraz z trybunami, basen rekreacyjny z atrakcjami,

and sanitary backround, a sports stadium with tennis courts,

brodzik dla dzieci z atrakcjami, zjeżdżalnia wodna – rurowa,

T. Szlagor Sports Hall, pitches for children and teenagers (Orlik

plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki plażowej, taras wido-

in Grammar School no 2 and in Rzyki), new sports halls by ZSS

kowo-gastronomiczny nad pomieszczeniem technologicz-

no 4 in Andrychów and ZSS in Sułkowice- Łęg.

nym, „plaża” - utwardzone obejścia wokół basenów, zaplecze

A number of projects for new investors such as an indoor

socjalno-sanitarne zaplecze techniczne), stadion sportowy

swimming pool on Tkacka Street and a ‘Leskowiec’ complex of

z kortami tenisowymi, Halę Sportową im. T. Szlagora, boiska

tracks for skiers on the northern slope of Leskowiec for have

dla dzieci i młodzieży szkolnej („Orlik” przy Gimnazjum nr 2

been prepared by the town council.

i w Rzykach), nowe sale sportowe przy ZSS nr 4 w Andrychowie i ZSS w Sułkowicach-Łęgu.

The Municipality is also trying to add attractions and entertainment in summer by organizing mass events such as the

Na nowych inwestorów czekają przygotowane przez Urząd Miejski koncepcje: krytej hali basenu pływackiego przy ul. Tkackiej, kompleksu tras narciarskich „Leskowiec” na północnych stokach Leskowca, itp.

Andrychów Days, Little Beskid’s Apiarian and Tourism Spring, Dożynki (harvest festivals), outdoor shows and displays etc. It is also making an attempt at intensifying the selection of culture events in that period of time.

Gmina stara się także o uatrakcyjnienie pobytu turystów w okresie letnim poprzez organizowanie imprez masowych (Dni Andrychowa, Wiosna Pszczelarsko-Turystyczna w Beskidzie Małym, Dożynki, występy i pokazy na otwartej przestrzeni, itp.). Intensyfikuje także ofertę imprez kulturalnych w tym okresie. Boiska Orlik w Andrychowie The pitches Orlik in Andrychów

mysłowa porównywalna. Basen Kąpielowy w Andrychowie The swimming pool in Andrychów


Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

Andropol S.A. Reprezentant

przemysłu

bawełnianego,

Representatives of big enterprise sector

Andropol S.A.

Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

TRAILIS ZASŁAW Sp. z o.o. Sp.k.

Representatives of big enterprise sector

TRAILIS ZASŁAW Sp. z o.o. Sp.k.

tradycyjnego

Represents the cotton industry, traditional Andrychów’s

Małopolska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa

Małopolska Special Economic Zone – subzone in Andry-

przemysłu dla Andrychowa. Lider w produkcji tkanin mun-

industry. The company is a leader in producing uniform tex-

w Andrychowie, utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów

chów. Created by the government’s ordinance in 2008. Covers

durowych (wykorzystywanych m. in. w wojsku, policji, straży

tile (used by the army, police, fire brigades and other uni-

w 2008 r. zajmuje 27,95 ha. Na terenie podstrefy, w opar-

27,95 hectares of land. This is where TRAILIS ZASŁAW runs its

pożarnej i innych służb mundurowych), tkanin zawodowych

form services), industry textiles (working clothing), protective

ciu o zezwolenie wydane przez Zarząd Krakowskiego Parku

business (with the permission issued by the Krakow’s Tech-

– przeznaczonych na odzież roboczą i specjalistyczne ubrania

clothing (health services, chemical and petrol industry, fire

Technologicznego, działalność prowadzi TRAILIS ZASŁAW TSS

nology Park Management). The company is one of the lead-

ochronne (dla służby zdrowia,przemysłu chemicznego i pali-

brigades and construction), outer garments (weekend cloth-

Sp. z o.o. Sp.k. – jeden z czołowych producentów pojazdów

ing vehicle producers in central eastern Europe. Currently

wowego, straży pożarnej, budownictwa, drogownictwa), tka-

ing, bed linen and table confection which can be seen in top

użytkowych w Europie środkowo-wschodniej. Obecnie marki

the company produces curtainsider semitrailers, platform

nin odzieżowych – przeznaczonych na odzież weekendową,

restaurants, hotels and conference halls).

ZASŁAW i TRAILIS to: naczepy kurtynowe, naczepy skrzynio-

semitrailers, tippers, refrigerator trailers and semitrailers, ag-

The company has been awarded LIDER MAŁOPOLSKI 2009

we, przyczepy rolnicze, wywrotki, przyczepy i naczepy izoter-

ricultural trailers, central axle trailers, trailers and semitrailers

prize by the Society of Lesser Poland’s Municipalities and Dis-

my-chłodnie, przyczepy centralnoosiowe, zabudowy, podwo-

for wood and containers transport. The company extends in-

Firma wyróżniona nagrodą Lider Małopolski 2009 przez

tricts. The company is recognized for its continuous introduc-

zia, przyczepy i naczepy do transportu kontenerów i drewna.

tensely and modernizes its technical park and introduces new

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Zyskała uznanie

tion of new products and technological and organizational so-

Spółka intensywnie rozbudowuje i modernizuje swój park tech-

solutions about its vehicles.

jako wprowadzająca od lat innowacyjne produkty i wdrażająca

lutions. Previously awarded GAZELA BIZNESU 2008 prize.

niczny i wprowadza nowe rozwiązania w swoich pojazdach.

konfekcji pościelowej i stołowej, która zdobi luksusowe restauracje, hotele i sale konferencyjne.

nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Poprzednio wyróżniona także tytułem Gazeli Biznesu 2008. TRAILIS ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Krakowska 140 34-120 Andrychów ANDROPOL S.A. ul. Krakowska 83 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 65 42 tel. +48 33 875 65 40 e-mail: market@andropol.com.pl www.andropol.com.pl

tel. +48 33 875 16 06, fax +48 33 875 16 66 infolinia: +48 508 01 01 01 e-mail: export@trailis.com www. trailis.com


Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

Representatives of big enterprise sector

Grupa Kapitałowa Gwarant S.A

Gwarant Capital Group Ltd.

i Odlewnia Motoryzacyjna

and Odlewnia Motoryzacyjna

Andoria - Mot

Andoria - Mot

Grupa spółek kontynuujących produkcję i świadczenie

A collection of companies which continue production and

usług po byłej Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Ando-

offer services previously performed by WYTWÓRNIA SILN-

ria” S.A. Produkowane są silniki diesla dla przemysłu moto-

IKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH ‘ANDORIA” S.A. They produce Die-

ryzacyjnego oraz części motoryzacyjne. Zatrudnienie łączne

sel engines and spare parts for the motor industry. The group

wynosi obecnie około 650 osób.

employs about 650 people.

ANDORIA - MOT Poland tel. +48 33 876 24 44, fax. +48 33 875 13 44 e-mail: andoria-mot@andoria.mot.com.pl www.andoria-mot.com.pl

Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

SM LOGISTIC Sp. z o.o

Representatives of big enterprise sector

SM LOGISTIC Sp. z o.o

To przedsiębiorstwo transportowo–logistyczne, działające

SM LOGISTICS Sp. z o. o. (limited company) is a transport

od 1992 r. i specjalizujące się w transporcie towarów spożyw-

and logistical company established in1992 which specializes

czych i przemysłowych na terenie Polski oraz Unii Europej-

in transporting food and industrial goods in Poland and Euro-

skiej. Siedziba spółki znajduje się w Andrychowie, a oddziały

pean Union. The company has its headquarters in Andrychów

m.in. w Warszawie i Sosnowcu. Spółka posiada flotę 230 cią-

and its branches in Warsaw and Sosnowiec. The fleet con-

gników siodłowych i 150 naczep: chłodnie, plandeki i izotermy.

sists of 230 truck tractors and 150 semitrailers (isothermic,

Dysponuje także 30 samochodami o zabudowie chłodniczej

cold- store and tarpaulin vehicles). It also has 30 vehicles with

i 10 pojazdami dostawczymi. Dodatkowe 120 zestawów to flo-

cold- store facilities built-in and 10 delivery vehicles. A further

ta podwykonawców. Główni klienci w Polsce, to: Tesco Polska,

group of 120 vehicles belongs to subcontractors. The com-

Carrefour Polska, Intermarche, Kaufland, POLOmarket, Lidl

pany’s major customers in Poland are Tesco Polska, Carre-

Polska, Żywiec Zdrój, a w UE – Unilever, Dell, Danone, Korona,

four Polska, Intermarche, Kaufland, POLO Market, Lidl Polska,

Toshiba. Zatrudnia łącznie około 400 osób

Żywiec Zdrój and in UE – Unilever, Dell, Danone, Korona and

Spółka oferuje: transport art. spożywczych i przemysłowych na terenie Polski i Unii Europejskiej, dystrybucję art. spożywczych (w tym świeżych w temperaturach kontrolowanych) oraz przemysłowych z magazynów klientów do sieci sklepów klientów, magazynowanie i dystrybucję art. spożywczych i przemysłowych z własnego magazynu na terenie Warszawy i okolic z użyciem samochodów dostawczych (drobnica), usługi logistyczne (magazynowanie art. spożywczych i przemysłowych, zarządzanie centrami dystrybucji), co-packing (konfekcjonowanie art. spożywczych i przemy-

Toshiba. SM LOGISTICS employs about 400 people. The company offers: Transportation of consumable and industrial goods in Poland and UE Distribution of foodstuff (in fresh, controlled temperatures) and industrial goods from the customers’ warehouses to the customers’ chains of stores. Storing and distribution of foodstuff and industrial goods from its own warehouse in Warsaw or Warsaw’s vicinity with the aid of the delivery vehicles (piece- goods) Logistic services (storing foodstuff and industrial goods, managing the centres of distribution)

słowych, wklejanie próbek reklamowych do opakowania

Co-packing (foodstuff and industrial goods confectioning,

głównego, oklejanie produktów etykietami, metkowanie,

adding samples to the main product, labeling and tagging

foliowanie termokurczliwe itp.).

products, shrink wrapping etc.)

SM LOGISTIC ul. Krakowska 83e 34-120 Andrychów tel.+48 33 873 40 30 www.smlogistic.com.pl
10

Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

WOSANA S.A

Representatives of big enterprise sector

WOSANA S.A

Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN

Jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości na-

WOSANA S.A. (joint stock company) is a leading Polish

pojów: naturalnych wód źródlanych i mineralnych, napojów

producer of high quality beverages – mineral and spring wa-

owocowych gazowanych i niegazowanych, napojów energe-

ter, fizzy and still fruit beverages, energizing beverages, fruit

„WIZAN” prowadzi: 50 sklepów spożywczo-przemysło-

tyzujących oraz soków i nektarów owocowych. Priorytetową

juices and nectars. The company’s priority brand is Mama

wych, hurtownia spożywcza, hurtownia mąki produkcyjnej,

marką jest woda Mama i Ja – naturalna woda źródlana, prze-

i Ja – natural spring water for 1-year-old children and older,

4 magazyny art. rolnych i budowlanych, 2 piekarnie.

znaczona dla dzieci od pierwszych dni życia, kobiet spodzie-

for expectant and breast feeding mothers.

wających się dziecka i mam karmiących.

WOSANA cooperates with the majority of chains of stores

WOSANA współpracuje z większością sieci handlowych,

on Polish market which sell private label beverages. The

operujących na polskim rynku, w zakresie sprzedaży napojów

company owns three production units, three subsidiaries and

pod markami własnymi (private label).

To: 930 członków, 340 pracowników, 20 uczniów, 140 obiektów gospodarczych i 150 dzierżawców.

Placówki sieci „WIZAN” usytuowane są na terenie 9 gmin w trzech powiatach: wadowickim, oświęcimskim i suskim.

a modern engine park. Productivity of all production lines is

MSH „WIZAN”

estimated to be 190 mln litres of beverages a year. The com-

ul. Legionów 7

ma filiami i nowoczesnym parkiem maszynowym. Wydajność

pany prides itself on its certified food safety management

34-120 Andrychów

wszystkich linii produkcyjnych należy określić na poziomie

system in all three production units. It employs more than

tel. +48 33 875 32 55

190 mln litrów napojów w skali roku. Firma może pochwalić

300 people.

www.wizan.com.pl

żywności we wszystkich trzech zakładach produkcyjnych. Spółka zatrudnia ponad 300 osób.

Wosana S.A. ul. Batorego 35 a 34-120 Andrychów tel. +48 33 873 41 51 fax +48 33 873 41 53 e-mail: kontakt@wosana.pl www.wosana.pl , www.wodamamaija.pl

Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN MAŁOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA ‘WIZAN’ has 930 members, 340 employees, 20 apprentices, 140 buildings and 150 leaseholders. WIZAN runs 50 shops (foodstuff and industrial products), a foodstuff wholesale, a flour wholesale, 4 warehouses for farming and construction equipment, 2 bakeries. WIZAN’s units are situated in 9 municipalities in 3 districts (wadowicki, oświęcimski, suski)

Spółka dysponuje trzema zakładami produkcyjnymi, trze-

się certyfikowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem

Representatives of big enterprise sector

11


12

Przedstawiciele sektora dużych przedsiębiorstw

KZWM „Ogniochron” S.A

Representatives of big enterprise sector

KZWM ‘Ogniochron‘ S.A

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Representatives of medium enterprise sector

Andrychowska FabrykaMaszyn S.A.

Jest uznanym producentem podręcznego sprzętu gaśni-

KZWM OGNIOCHRON S.A. (joint stock company) is a rec-

Producent tokarek CNC, centrów pionowych CNC oraz róż-

ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN S.A. (limited com-

czego oraz sprzętu ratowniczego. Produkuje gaśnice i agrega-

ognized manufacturer of fire-fighting and rescue equipment.

nego rodzaju maszyn wielkogabarytowych specjalnego prze-

pany) manufactures CNC lathes, CNC vertical centres and all

ty gaśnicze od 1 kg do 250 kg środka gaśniczego. Produkuje

It also produces a NIAGARA floating motopump and a machine

znaczenia.

kinds of large machines for special purposes. A vertical lathe

również motopompę pływającą „Niagara” oraz urządzenie do

for a quick sack filling with sand (for constructing temporary

Szczególną uwagę należy zwrócić na pionową tokarkę

‘Giewont’ is worth paying attention to. It was awarded the

szybkiego zasypywania worków z piaskiem do budowy tym-

anti-flood dikes). In its subsidiary in Siemianowice Śląskie,

CNC „Giewont”, która otrzymała złoty medal na Międzynaro-

gold medal during Poznań International Fair in 2006. Lathes

czasowych wałów przeciwpowodziowych. W filii w Siemiano-

OGNIOCHRON produces bottles for propane-butane gas.

dowych Targach w Poznaniu w 2006 roku. Tokarki te są stoso-

of this kind are used in motor industry.

wicach Śląskich Ogniochron produkuje również butle do gazu propan-butan.

KZWM OGNIOCHRON S.A. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83c tel. +48 608 460 041 fax +48 33 875 10 77 www.ogniochron.eu

wane min. w przemyśle motoryzacyjnym.

Lathes CNC TUG56MN are produced with steering of the

Tokarki CNC TUG 56MN produkowane w wersji ze stero-

largest producer of such systems- by the Japanese GE FA-

waniem największego na świecie producenta sterowań japoń-

NUC- TURN MATE 0i-TC MG and with the steering system of

skiej firmy GE FANUC – TURN MATE 0i-TC MG oraz w wersji

SINU MERIK 810D – by the German SIEMENS.

ze sterowaniem SINUMERIK 810D niemieckiej firmy SIEMENS.

This year they are introducing a new CNC TAE 35N lathe

W tym roku wchodzi na rynek nowa tokarka CNC TAE 35N,

which is going to replace the TAE 30N and CNC lathe for

która ma zastąpić produkowaną dotychczas TAE 30N oraz to-

small items’ metalworking. R1000 and R550 vertical centres

karka CNC do obróbki detali małogabarytowych.

have still been popular among our customers. Our company

Produkowane od kilku lat pionowe centra obróbkowe R1000 oraz R550 nadal cieszą się zaufaniem klientów. Firma specjalizuje się również w produkcji maszyn specjalnego przeznaczenia o wielkich gabarytach.

AFM S.A ul. Batorego 35 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 22 40 www.afm.com.pl

also specializes in producing large sized special purpose machines.

13


14

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”

Representatives of medium enterprise sector

Powszechna Spółdzielnia Spożywców ‘SPOŁEM‘

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

Zakład Narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o.

Representatives of medium enterprise sector

Zakład Narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o.

Pod szyldem „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożyw-

‘SPOŁEM’ POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW in

Został utworzony w 2009 r. na bazie wydziału narzędziow-

PRODNARZ Sp. z o. o. (limited company) was founded in

ców działa 15 sklepów różnych branż (9 spożywczych i 6 prze-

Andrychów. ‘SPOŁEM’ consists of 15 shops of different lines

ni Wytwórni Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. w An-

2009 on the basis of the Tool Unit of WYTWÓRNIA SILNIKÓW

mysłowych), położonych w różnych częściach miasta oraz Za-

(9 groceries and 6 general stores) in different parts of the

drychowie. Wykonawstwo: przyrządy i uchwyty do obróbki

WYSOKOPRĘŻNYCH (Diesel Engines Factory) ANDORIA S.A.

kład Produkcji Piekarsko-Ciastkarskiej.

city and of ZAKŁAD PRODUKCJI PIEKARSKO-CIASTKARSKIEJ

skrawaniem, przyrządy spawalnicze i montażowe, specjalne

in Andrychów. They produce tools and grips for machining,

(producer of bakery and pastry)

przyrządy kontrolno-pomiarowe, części i podzespoły maszyn,

welding and installation equipment, special tools for control-

urządzeń, linii produkcyjnych, regeneracja pomocy warsztato-

ling and measuring, parts and subassemblies of machines,

wych, ostrzenie narzędzi.

units, production lines. They also offer regeneration and

Sklepy „Społem” wyróżniają się bardzo dobrą, profesjonalną obsługą i oferują szeroki wybór dobrych towarów. Wyroby

The ‘SPOŁEM’ shops offer a wide selection of quality

„Społem” w Andrychowie cieszą się znakomitą opinią, nie tyl-

goods and employ well-trained staff. In 2007 the company

ko w mieście ale daleko poza jego granicami. Aby to osiągnąć

was awarded distinction in OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIEC-

potrzeba było wielu lat pracy nad doskonaleniem jakości. Wy-

ZYWA (Polish Bread Contest) in Warsaw. For many years the

razem jej uznania było wyróżnienie zdobyte w Ogólnopolskim

company has been manufacturing bread in a traditional way-

Konkursie Pieczywa w Warszawie w 2007 r. Od kilkudziesięciu

without any modifiers, using wheat, baked in a few types,

lat Spółdzielnia specjalizuje się w wypieku pieczywa tradycyj-

dark with seeds. It has also been producing cream cakes ,

nego – bez polepszaczy, pszennego w kilkunastu gatunkach,

yeast cakes and biscuits. These days the company employs

ciemnego z dodatkiem ziaren oraz pysznych ciast kremowych,

150 people and a number of apprentices.

drożdżowych i herbatników. W dzisiejszych czasach, gdy większość żywności jest sztucznie konserwowana i polepszana, tym bardziej należy cenić takie wyroby. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 150 osób oraz kilkunastu uczniów praktycznej nauki zawodu.

POLSKIE SKLEPY SPOŁEM PSS ul. Legionów 12 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 22 36 www.andrychow.spolem.org.pl

POLSKIE TOWARY

sharpening workshop tools. ZN PRODNARZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 140 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 37 66 www.prodnarz.com.pl

15


16

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

PAWBOL Sp. z o.o.

Representatives of medium enterprise sector

PAWBOL Sp. z o.o. (limited)

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

„LEMARPOL Wózki Widłowe” Sp. z o.o.

Representatives of medium enterprise sector

‘LEMARPOL Wózki Widłowe’ Co., Ltd

Firma PAWBOL działa na rynku od 1989 roku. Posiada duże

Pawbol has been present on the market since 1989. The

dealer japońskiej firmy Komatsu oferuje zarówno nowe,

is a dealer of the Japanese company Komatsu and of-

doświadczenie w produkcji i handlu materiałami elektroinsta-

company has a great experience in producing and trading

jak i używane wózki widłowe tej marki. W ofercie posiada rów-

fers new as well as used Komatsu forklift trucks. They also

lacyjnymi. W grudniu 2002 roku firma wdrożyła System Jako-

mounting junction materials. In December 2002 Pawbol in-

nież używane podnośniki marki Toyota, Nissan, Mitsubishi i in-

offer the used Toyota, Nissan, Mistubishi forklikt trucks and

ści ISO 9001:2000. Produkuje: puszki elektroinstalacyjne, obu-

troduced ISO 9001:2000 Quality System. It produces mount-

ne. Firma działa od 1994 roku, co zaowocowało uzyskaniem

others. The company has been active since 1994 and is suc-

dowy i skrzynki rozdzielcze, osprzęt oświetleniowy, osprzęt

ing junction boxes, housing and distributing boards, lighting

mocnej pozycji na rynku. Firma oferuje także serwis, kom-

cesful at holding a strong position on the market. The com-

siłowy, listwy zaciskowe, gniazda i wtyczki telefoniczne, rury,

equipment, power equipment, terminal strips, telephone

pleksowe naprawy, przygotowanie podnośników do rejestracji

pany provides the service, comprehensive repairs, prepa-

kanały i złączki, uchwyty i taśmy kablowe, instalacje odgro-

sockets and plugs, pipes, ducts, connectors, cable clips and

w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wynajem wózków wi-

ration for registration in the Technical Inspection Office as

mowe.

tapes and lightning arrestor systems.

dłowych. Posiada również bogato wyposażony magazyn czę-

well as rental of forklift trucks. „Lemarpol” runs an affluently

PAWBOL cyklicznie korzysta z dotacji unijnych. Obecnie

Pawbol has been making use of EU subsidies regularly.

ści zamiennych. Oprócz Andrychowa, bazy serwisowe firmy

equipped store of spare parts. Service centers are located in

realizowany projekt, to: „Wprowadzenie nowych technologii

Currently, the company is working on the project ‘Introduc-

znajdują się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Zatrudnienie

Andrychów, Poznań, Warszawa and Kraków. It employs about

i produktów w PAWBOL ”. Inwestycja polegała na zakupie no-

ing new technologies and products in Pawbol’. Owing to the

– ok. 60 osób.

60 people.

woczesnych wtryskarek oraz form wtryskowych.

investment the latest injection moulding machines and forms

Sprzedaż produktów odbywa się w oparciu o własny dział

were purchased.

handlowy. Dodatkowo firma zatrudnia 7 kierowników regional-

Products are sold with the aid of Pawbol’s own sales de-

nych rozmieszczonych na terenie kraju, utrzymujących kon-

partment. In addition, the company employs 7 regional rep-

takty handlowe z odbiorcami w każdym regionie Polski.

resentatives located in Poland who maintain contacts with customers in every region of Poland.

LEMARPOL – WÓZKI WIDŁOWE Sp. z o.o. ul. Połczyńska 106b 01-304 Warszawa o. Andrychów ul. Krakowska 123 tel. +48 33 870 51 13, +48 33 870 51 13

PAWBOL Sp. z o.o. (limited) ul. Racławicka 139 a 34-125 Sułkowice (gmina Andrychów) tel. +48 33 870 12 05 www.pawbol.pl

www.lemarpol.pl

17


18

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

P.P.H.U. „LORIN”

Representatives of medium enterprise sector

P.P.H.U. ‘LORIN’

Przedstawiciele sektora średnich przedsiębiorstw

P.P.H.U. „SHE”

Representatives of medium enterprise sector

P.P.H.U. ‘SHE‘

Firma powstała w 1991 roku. Jej założycielem i właścicie-

P.P.H.U. ‘LORIN’ was created in 1991. Jerzy Łuczak is its

W ciągu 10 lat działalności stała się wiodącą marką

In the course of 10 years of its activity, the company

lem jest Jerzy Łuczak. Od 18 lat Lorin specjalizuje się w pro-

founder and owner. For 18 years Lorin has been specialis-

w branży kostiumów kąpielowych w Polsce i na świecie. Jej

Has become the leader in producing swimwear in Poland.

dukcji strojów plażowych i basenowych. Swoją ofertę kieruje

ing in swimwear and beachwear. Lorin’s activity is mainly

kostiumy są wyznacznikiem tendencji w modzie, jakie obo-

Its products set trends in fashion. Every offer ‘SHE’ prepares

głównie do kobiet, ponieważ oferta dla nich jest najbogatsza.

directed at women because the variety of products for them

wiązują w danym sezonie. W corocznych ofertach firma daje

encourages women to pick and choose from a selection of

W swej kolekcji nie zapomina jednak również o męskiej klien-

is the richest. However, Lorin does not ignore its male cus-

do wyboru kilka kolekcji, w których każda kobieta chcąca być

new collections. Every woman wanting to be trendy will have

teli, projektując corocznie kąpielówki i bokserki.

tomers. Every year they design swimwear and boxer shorts

trendy, znajdzie kostium dla siebie.

a chance to make a suitable choice. The constant strive to

Projektanci Lorin wykorzystują trendy mody inspirujące ich

for men, too.

Ciągłe dążenie do podwyższania jakości wyrobów oraz

improving the quality of its products and its customer serv-

obsługi klientów doprowadziło do uzyskania certyfikatu ja-

ice was awarded ISO 9001 quality certificate. This certificate

do tworzenia kolekcji na miarę oczekiwań klientów. Tkaniny

Lorin’s designers are inspired by the latest fashion trends

z których powstają stroje sprowadzane są z Włoch, Hiszpani

to create collections satisfying their customers’ needs. Tex-

kości ISO 9001. Certyfikat ten jest oceną całokształtu

motivates the company to modify the production process con-

i Francji. Firma stawia bowiem na jakość i zadowolenie swoich

tiles are imported from Italy, Spain and France. The company

dotychczasowej pracy. Mobilizuje do ciągłego doskonalenia

stantly. Implementation of the latest technologies and using

odbiorców. Dbałość o nich została nagrodzona w 2008 roku

cares about the quality and its customers’satisfaction. Its ef-

procesów produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu najnowszych

high quality textiles from UE allows for the highest standards

na Gali Moda&Styl, kiedy to Lorin została wyróżniona wśród

forts to fulfill these expectations were noticed in 2008 during

technologii w produkcji oraz surowców najwyższej jakości

of production. P.P.H.U. ‘SHE’ employs about 100 people.

polskich producentów strojów kąpielowych za jakość i zmysł

Moda & Styl Gala, when Lorin was honoured for the quality

sprowadzanych z krajów UE firma utrzymuje swoje wyroby

estetyczny.

and the sense of aesthetics.

na światowym poziomie. Zatrudnienie – około 100 osób

Kostiumy kąpielowe damskie i męskie firmy można zaku-

Lorin’s swimwear for men and women can be purchased

pić w każdej części naszego kraju. Zarówno w hurtowniach

in every place of the country both wholesale and in retail or

jak i sklepach detalicznych, które zaopatruje Lorin jak również

by its business representative.

indywidualnie poprzez działającego na terenie Polski przedstawiciela handlowego. Poza krajem marka Lorin jest znana i rozpoznawalna między innymi w takich krajach jak: Litwa, Rosja, Republika Czeska, Republika Słowacka, Estonia, Niemcy. Firma zatrudnia około 80 osób.

P.P.H.U. LORIN ul. Legionów 3a 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 10 97 www.lorin.com.pl

Lorin’s brand is recognised in such countries as Lithuania, Russia, Czech Republic, Slovakia, Estonia and Germany. The company employs about 80 people.

P.P.H.U.SHE Edmund Ogiegło ul. Stefana Batorego 34 b 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 94 90 www.she.pl

19


20

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Small business sector – examples in different branches

Branża: produkcja (i handel) sprzętem i produktami pszczelarskimi

Line of business: production and sales of apiarian equipment and products

P.P.H.U. „Tomasz Łysoń”

P.P.H.U. ‘Tomasz Łysoń‘

Produkcja Sprzętu Pszczelarskiego Producent sprzętu pszczelarskiego: miodarek, uli, odzieży specjalistycznej, itp.

Produkcja Sprzętu Pszczelarskiego is a manufacturer of apiarian equipment- honey extractors, beehives, special outfit etc.

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Small business sector – examples in different branches

Branża: przemysł metalowy, produkcja przyrządów, narzędzi i części metalowych, w tym także do przemysłu motoryzacyjnego

Line of business: metal industry, production of tools, metal parts (also for the motor industry)

Firma Produkcyjno Handlowa

Firma Produkcyjno Handlowa

„Józef Brzazgacz”

‘Józef Brzazgacz‘

Usługi w zakresie obróbki skrawaniem, toczenia, cięcia

offers services in machining- cutting and drilling, grinding

metali, wiercenia, szlifowania wałów, frezowania, szlifowania

shafts and openings, milling and flat grinding. The company

W ofercie firma posiada także szeroką gamę miodarek

The company offers a wide selection of honey extractors

otworów, szlifowania płaskiego. Firma prowadzi też „Stani-

also runs ‘STANICA HUCUL’ where they teach horse riding on

wykonanych ze stali kwasoodpornej, podobnie jak odstojniki,

made of acid proof steel as well as clarifiers, tubes for sepa-

cę Hucuł”: naukę jazdy konnej na koniach huculskich, jazdę

the Hucul horses (also for children), offer horse riding around

wanny do odsklepiania plastrów oraz beczki na miód.

rating honeycombs and honey barrels.

konną po okolicy, naukę jazdy konnej dla dzieci. Zatrudnienie

the area. Number of employees – 25 people.

Ponadto firma posiada szeroki asortyment drobnego

The company also has a choice of apiarian equipment for

sprzętu pszczelarskiego (sprzęt do hodowli matek, odzież

farming mothers, special outfit and other products necessary

pszczelarska i inne artykuły niezbędne do prowadzenia go-

for running an apiary. ‘TOMASZ ŁYSOŃ’ has a well developed

FP-H Józef Brzazgacz,

spodarstwa pasiecznego) oraz szeroko rozwiniętą sieć dystry-

system of distribution channels in Poland and abroad (Czech

ul. Beskidzka 3,

bucyjną w kraju i za granicą (Czechy, Litwa, Ukraina, Niemcy,

Republic, Lithuania, Germany, Russia, Greece and Sweden).

34-120 Andrychów,

Rosja, Grecja i Szwecja). Sprzedawane przez firmę miody i inne produkty pszczele pochodzą z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Zatrudnienie – około 30 osób.

PPHU Tomasz Łysoń ul. Żwirki i Wigury 27 32-650 Kęty tel. +48 33 875 93 24, 33 870 47 88 www.lyson.com.pl

The company’s products come from the cleanest regions of Poland. Number of employees- 30 people.

– około 25 osób.

tel. +48 33 875 39 84 www.brzazgacz.pl

21


22

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach Branża: producent wyrobów metalowych, wytwarzanie produktów dla gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkań, sprzętów domowych, etc.

„TEIRA” Paprocki–Żak Spółka Jawna

Small business sector – examples in different branches Line of business: manufacturing domestic equipment, domestic furnishing and accessories

‘TEIRA’ PAPROCKI–ŻAK

Spółka Jawna (unlimited company)

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Branża: wytwarzanie produktów dla gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkań, sprzętów domowych, etc.

„ADAH” Spółka Jawna

Small business sector – examples in different branches Line of business: manufacturing domestic equipment, domestic furnishing and accessories

‘ADAH’

Spółka Jawna (unlimited company)

Produkcja artykułów metalowych: skrzynek pocztowych,

manufactures metal goods, mailboxes, medicine chests,

Jest największym polskim producentem aluminiowych

is the biggest producer of aluminium rods for shower cur-

listowych, apteczek, półek RTV, daszków, gazetników, szafek

RTV shelves, canopies, newspaper stands, school lockers,

drążków do zasłon łazienkowych. Produkuje drążki rozprężne,

tains. ADAH produces stretching, angular, curved and round-

szkolnych, półek na książki i innych wyrobów. Także doradz-

bookshelves and others. The company also offers its ad-

kątowe, łukowe, okrągłe w standardzie 20 i 28 mm, a także

ed rods (20 and 28 mm). It also offers corner shelves and

two i pomoc w projektowaniu. Zatrudnienie – około 35 osób.

vice and help in designing. Number of employees – about

półki narożne do łazienek i zasłony foliowe do łazienek. Dodat-

bathroom plastic curtains. In addition, it manufactures the so

35 people.

kową produkcją są opakowania typu „blister”, oraz bezbarw-

called ‘blister’ wrappings and colourless packages (pipe and

ne opakowania typu rura kwadrat i prostokąt z APET i PCV.

square type made of APET and PCV).

TEIRA Paprocki-Żak Spółka Jawna ul. Batorego 7 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 23 01, 33 875 51 10 www.teira.pl

Firma jest pięciokrotnym laureatem programu „Solidna

ADAH has been given a distinction award in the ‘SO­LIDNA

Firma”. Produkty firmy sprzedawane są w polskich marketach

FIRMA’ project. Its products are sold by the polish outlets

Castorama, Leroy Merlin, OBI, Praktiker. Eksportuje także swo-

of Castorama, Leroy Merlin, OBI, Praktiker and exported to

je wyroby do Rosji, Białorusi, Republiki Czeskiej i na Ukrainę.

Russia, Bielarus, Czech republic and Ukraine. Employment

Zatrudnienie – 12 osób.

– 12 people

ADAH Sp.j. ul. Beskidzka 5b 34-120 Andrychów tel. +48 33 870 46 60 www.adah.pl

23


24

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Small business sector – examples in different branches

Branża: produkcja poligraficzna, reklama, wydawnictwa

Line of business: production printing, advertising, printing houses

D. Bielecki, J.T.M. Korczak

D. Bielecki, J.T.M. Korczak

DRUKARNIA DRUKPRESS

DRUKPRESS Printing House

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Branża: przemysł drzewny, spedycja, transport

CMC Sp. z o.o.

Small business sector – examples in different branches

Branża: przemysł drzewny, spedycja, transport

CMC Sp. z o.o. (limited)

Świadczy kompleksowe usługi drukarskie w zakresie druku

Provides a comprehensive printing services for: offset

Firma jest jednym z największych producentów palet

The company is one of the biggest producers of wooden

offsetowego, sitodruku oraz wszelkiego rodzaju uszlachetnień

printing, screen printing and all kinds of printing improve-

drewnianych w Polsce, Sprzedaje ponad 35% swoich wyrobów

pallets in Poland. CMC sells more than 35% of its production

druku (lakierowanie offsetowe, lakierowanie UV, tłoczenie, zło-

ments (offset varnishing, UV varnishing, embossing, gilding,

w krajach UE. Produkuje ponad 12000 sztuk palet standardo-

in UE. They produce more than 12 000 standard pallets a day.

cenie, foliowanie, wykrawanie, nacinanie, falcowanie, oprawa

foiling, cutting, folding, stitching and glued binding). The com-

wych dziennie. Zakłady produkcyjne, położone w Polsce połu-

Production premises are located in the south and east of Po-

szyta i klejona). Firma zapewnia kompleksową obsługę od wy-

pany provides comprehensive services from the project to the

dniowej i wschodniej:

land:

konania projektu aż po gotowy produkt. Dysponuje własnym

finished product. It has its own graphic studio, photographic

studiem graficznym, fotograficznym, proofem cyfrowym, wła-

studio, offers digital proof, and a CTP studio. This range allows

sną naświetlarnią CTP. Pozwala to na maksymalne skrócenie

for maximum time reduction of order processing. Employ-

czasu realizacji zleceń. Zatrudnienie – około 15 osób.

ment – about 15 people.

34-120 Andrychów, Inwałd: siedziba firmy i zakład naprawy palet;

32-650 Kęty: production point. Goods produced there are

w nim palety dostarczane są transportem własnym oraz

delivered by the CMC’s or customer’s means of transport

rzystne położenie, za granicę; 21-300 Radzyń Podlaski, Marynin: nasz największy zakład

ul. Garncarska 37

produkcyjny, magazyn i tartak, położony zaledwie 150 km

34-120 Andrychów,

od Warszawy;

tel. +48 33 875 94 83

38-315 Uście Gorlickie: tartak CMC, dostarczający ele-

fax +48 33 870 44 11

menty drewniane także odbiorcom zewnętrznym.

www.drukpress.pl

Branża: produkcja poligraficzna, reklama, wydawnictwa

MEDIAPRESS

Line of business: production printing, advertising, printing houses

MEDIAPRESS

The work range: graphic de-

reklama wizualna grafika samochodowa, szyldy, tablice re-

sign, visual advertising, car gra-

klamowe, witryny, billboardy, reklama świetlna, reklama

phis, banners, billboards, street

przestrzenna, systemy wystawiennicze, pieczątki, gadżety

lit

reklamowe, internet: strony www, pozycjonowanie stron in-

advertising systems, gadgets, the

ternetowych w wyszukiwarkach, fotografia, druk wielkoforma-

Internet websites, SEO search en-

towy, system identyfikacji wizualnej, poligrafia

gines, photography, large format

advertising,

spatial

MediaPress. Reklama, druk wielkoformatowy ul. Krakowska 134 34-120 Andrychów, tel./fax +48 33 875 15 03 www.mediapress.net.pl

ages and all kinds of printing.

unit, warehouse and a timber mill located only 150 kilometers away from Warsaw; 38-315 Uście Gorlickie: a CMC timber mill delivering wooden items to its buyers outside. CMC has also been an importer of Spanish food and alcohol for many years. It promotes the most important Spanish brands

ności i alkoholi. Promuje najważniejsze hiszpańskie marki takie

like Cidacos, Gullon, La Espańola, Torremilanos and Gran Duque

jak Cidacos, Gullon, La Espańola, Torremilanos, czy brandy Gran

de Alba brandy. It cooperates with the biggest chains of super-

Duque de Alba. Współpracuje z największymi sieciami wielko-

stores in Poland by delivering the highest quality products, also

powierzchniowymi na terenie całego kraju dostarczając produk-

under their own brand.

ty najwyższej jakości, także pod pod markami własnymi. Świadczy usługi spedycyjne i transportowe na terenie całej Europy.

display

printing, corporate identity im-

to customers in Poland and abroad; 21-300 Radzyń Podlaski, Marynin: our largest production

CMC jest także od wielu lat importerem hiszpańskiej żyw-

Firma dysponuje flotą pojazdów ok. 30 samochodów. Zakres wykonywanych prac: projektowanie graficzne,

and servicing point;

32-650 Kęty: zakład produkcji palet. Wyprodukowane odbiorców do klientów w Polsce, a także, z uwagi na ko-

DRUKARNIA DRUKPRESS D. Bielecki, J.T.M. Korczak

34-120 Andrychów, Inwałd: the company’s headquarters

CMC Sp. z o.o. (limited company) Inwałd, ul. Wiejska 13 34-120 Andrychów tel. +48 33.875 14 45 tel. kom. +48 603 776 274 www.cmc.net.pl

25


26

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Branża: handel, serwis, doradztwo techniczne w zakresie narzędzi i przyrządów

PowerTech S.C PowerTech S.C.- oferuje:

Small business sector – examples in different branches

Line of business: trade, servicing, technical advisory (tools and instruments)

PowerTech S.C

Branża: transport masowy, magazynowanie produktów, logistyka

MAYS LOGISTIC

Small business sector – examples in different branches

Line of business: mass transportation, product storage, logistics

MAYS LOGISTIC

Firma działająca w branży: Transport-Spedycja-Logistyka.

The company operating in the Transport-Shipping-Logistics

Sprzedaż profesjonalnych przyrządów pomiarowych MI-

Sales of professional measuring instruments MITUTOYO,

Oferuje zarówno flotę samochodów małych do 12 ton, jak

sectors. We offer both a fleet of small cars up to 12 tons, and

TUTOYO, TESA, narzędzi pneumatycznych, stołów i chwy-

TESA; pneumatic tools, magnetic boards and handling

i duże zestawy drogowe 40-tonowe, w tym także chłodnie.

large road sets of 40-ton, including the refrigerators – cold stor-

taków magnetycznych WALKER PILANA MAGNETICS oraz

WALKER PILANA MAGNETICS and tools for the machine

Transport krajowy i na terenie UE. Oferują również usługi lo-

age. We operate national and also in the EU. We offer logis-

narzędzi do obróbki skrawaniem,

cutting,

gistyczne: magazynowanie, sortowanie i coopacking w wyna-

tics services, such as storage, sorting and co-packing in rented

jętych powierzchniach magazynowych. Flota firmy: 15 jedno-

storage area. Our Fleet: 15 units (10 trucks carrying capacity of

stek (10 aut ciężarowych o ładowności 6 t oraz 5 zestawów

6 t, and 5 sets with a capacity of 24t). Employees: 20 people.

Rzetelne, fachowe doradztwo techniczne z zakresu doboru i eksploatacji oferowanych produktów,

We offer:

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Reliable and professional technical advice as for the choice and service of the products offered,

Usługi związane z konstrukcją oraz wykonawstwem spe-

Service for the designing and making of the special meas-

cjalnych przyrządów pomiarowych, stanowisk kontrolno-

uring instruments, or control and measurement posts

pomiarowych według specyfikacji klienta, Montaże cyfrowych systemów odczytu położenia na obrabiarkach, mikroskopach pomiarowych, projektorach Modernizację projektorów i mikroskopów pomiarowych, serwis, konserwację, naprawy, kalibrację Pełny serwis oraz naprawy przyrządów i narzędzi znajdujących się w naszej ofercie handlowej Świadectwa kalibracji/sprawdzeń przyrządów pomiarowych w oparciu o usługi akredytowanych laboratoriów

(customer specifications), Installation of digital position-reading systems for the machine cutting tools, microscopes and measuring projectors, Modernization of projectors and measuring microscopes,

ul. Starowiejska 22A 34-120 Andrychów tel. +48 33 487 14 47 www.powertechsc.pl

MAYS LOGISTIC ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 76 20 www.mayslogistic.pl

servicing, maintenance, repairs, calibrating services, Full service information, instruments and tools repairs details included in our shopping offer, Certificates of calibration/verification documents of measuring instruments are based on the services of accredited

PowertTech S.c.

o ładowności 24 t) Zatrudnienie: 20 osób.

laboratories.

Branża: chemia budowlana

ANDROIMPEX Sp. z o.o.

Branża: chemia budowlana

ANDROIMPEX Sp. z o.o.

Firma „ANDROIMPEX” Sp. z o.o. specjalizuje się w produk-

Androimpex sp. z o.o. (limited company) specializes in bu-

cji chemii budowlanej. Produkcja obejmuje najwyższej jakości,

ilding chemistry production. Production includes the highest

oparte na najnowszych zdobyczach technologii i doświadcze-

quality products based on the latest technologies and results

niach naukowych, domieszki do betonów towarowych, prefa-

of scientific experiments. They are admixtures to ready-mix

brykacji, betonów wibroprasowanych, inżynierii komunikacyj-

concrete, prefabricates, vibropressed concrete, communica-

nej, zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych.

tion engineering, cement or lime-cement mortar.

Jakość produktów została potwierdzona poprzez Certyfikat

The quality of the products has been certified with Certy-

ISO 9001:2009 i inne. O wysokich standardach firmy świadczy

fikat ISO 9001:2009 and others. Awarding CMC with ‘Gazela

również fakt uhonorowania jej znakiem „Gazeli Biznesu”.

Biznesu’ award certainly confirms the highest quality of the company’s products.

ANDROIMPEX Sp. z o.o. (limited company) ul. Krakowska 83F, 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 19 40 www.androimpex.pl

27


28

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Small business sector – examples in different branches

Branża: produkcja krawiecka i dziewiarstwo

Line of business: tailoring and knitting services

PABOR S.C.

PABOR S.C.

Paweł Borkowski, Bogumiła Borkowska

Paweł Borkowski, Bogumiła Borkowska

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Branża: produkcja, handel i usługi w zakresie techniki grzewczej

BADAN – Systemy Grzewcze

Small business sector – examples in different branches

Line of business: production, trade and selling services of the heating systems and heating technology

BADAN – Heating Technology

Produkuje bieliznę pościelową z różnych rodzajów tka-

We manufactures bed linen of various kinds of fabrics for

Autoryzowany partner koncernu BUDERUS Heiztechnik

and authorized partner of the Buderus Heiztechnik GMBH

nin na rynek krajowy. Prowadzi również usługę przeszywania

the national market; we also sew and tack bedding materials

GMBH – pośrednictwo w handlu i usługach z zakresu ogrzew-

group, offering both trade and services in the heating and

wyrobów pościelowych z materiałów powierzonych dla firm

from some Czech and German companies. Our business is

nictwa i branży wodno-kanalizacyjnej; w dziedzinie ogrzew-

water – sewerage sector; the heating (i.e. heating under the

czeskich i niemieckich. Produkcja stale się rozwija, czego

growing – we no longer are in the ‘Business Incubator’ (‘Inku-

nictwa (m.in. ogrzewanie podłogowe, ścienne), wentylacji me-

floor, or wall heating), mechanical ventilation (i.e. ventilation

dowodem jest opuszczenie przez firmę Inkubatora Przedsię-

bator Przedsiębiorczości’); we opened a new production hall

chanicznej (m. in. systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła),

systems with the heat recovery), and also in technologies us-

biorczości i wybudowanie nowej hali produkcyjnej przy ulicy

at Racławicka Str., and we have the capacity and room for

a także w technologiach wykorzystujących niekonwencjonal-

ing unconventional energy sources (i.e. solar panels), as well

Racławickiej. Posiada nadal wolne moce przerobowe. Zatrud-

more. Employment – about 30 people.

ne źródła energii (kolektory słoneczne) oraz systemy wentyla-

as other ventilation systems, air conditioning and swimming

cji mechanicznej, klimatyzacji i techniki basenowej.

pool technology.

nienie – około 30 osób.

Zakład Krawiecki PABOR S.C. Paweł Borkowski, Bogumiła Borkowska ul. Racławicka 53A, 34-125 Sułkowice, tel. +48 33 875 12 62 e-mail: biuro@pabor.com.pl

Nową specjalnością firmy stało się kompleksowe wyposa-

A complex fitting for both: small kinds of buildings, like

żanie zarówno małych obiektów (domów mieszkalnych), jak

houses, and large ones, such as: resorts, hotels, office build-

i dużych: pensjonatów, hoteli, biurowców, parków wodnych,

ings, water parks, etc. with the following facilities: ventilation,

itp. w następujące instalacje: wentylację, klimatyzację, ogrze-

air conditioning, heating, solar panels, water plant – sewer-

wanie, kolektory słoneczne, instalacje wodno-kanalizacyjne,

age systems, fire sprinklers, has become our new specialty.

instalacje przeciwpożarowe. Firma prowadzi także sprzedaż

The company also sells ceramic tiles and balustrades made

płytek ceramicznych i balustrad ze stali nierdzewnej, które

of stainless steel (as requested by the buyer). Employment

może także montować na zlecenie kupującego. Zatrudnienie

– about 30 people.

– około 30 osób. Branża: produkcja krawiecka i dziewiarstwo

„ELPIDA” S.C

Branża: produkcja krawiecka i dziewiarstwo

‘ELPIDA‘ S.C

Producent odzieży roboczej i ochronnej. Ubrania typu

We manufacture the work wear, protective outfits, Swe-

Szwed. Fartuchy robocze, koszule robocze flanelowe, spodnie,

de-type of outfits, work aprons, flannel work shirts, trousers,

fartuchy przednie. Najnowsza oferta – mundurki szkolne. Za-

and front aprons. Our latest offer includes sewing school uni-

trudnienie – 20 osób.

forms.. Employment – 20 people.

ELPIDA S.C. Inwałd, ul. Wiejska 2 34-120 Andrychów tel. +48 33 870 57 52 www.elpida.pl

Badan Systemy Grzewcze Bielska 55a, Roczyny tel. +48 33 875 98 67 www.badan.pl

29


30

Firmy małe – przykładowe w poszczególnych branżach

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Small business sector – examples in different branches

The Guild of Various Crafts and Entrepreneurship in Andrychów

Wywodzi się z tradycji korporacji rzemieślniczych. Grupuje

Coming from the traditional craft corporation, our organi-

114 organizacji tradycyjnego rzemiosła, ale także małych, dy-

zation consists not only of 114 groups of traditional crafts, but

namicznie rozwijających się firm produkcyjnych i handlowych.

also of small, yet rapidly growing manufacturing and trading

Firmy zrzeszone w cechu szkolą około 250 uczniów w 23 za-

companies.

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Tourist Enterprises

Od kilku lat powstające w gminie firmy turystyczne po-

Travel businesses and agencies setting up in the com-

tężnieją, obrastają coraz to nowymi atrakcjami, tworzą nowe

mune have been increasingly growing for several years now.

oddziały, zatrudniają nowych pracowników i stają się coraz

They offer ever new attractions, create new branches, hire

bardziej znaczącymi pracodawcami na lokalnym rynku pracy.

new employees and are becoming more significant employers

Tworzą coraz bardziej znaczącą alternatywę dla andrychow-

in the local market. They are creating more and more impor-

skiego przemysłu. Krótką prezentację firm działających w tu-

tant alternative to the Andrychow industry. The following brief

rystyce rozpoczynamy od największych:

presentation of the tourism-oriented companies starts from the biggest one.

wodach (m.in. we fryzjerstwie, stolarstwie, piekarnictwie, me-

Companies affiliated to the guild train about 250 students

chanice i elektromechanice pojazdów samochodowych oraz

in 23 professions (e.g. in hairdressing, carpentry, bakery, me-

– zawodach ogólnobudowlanych). Organizacja służy pomocą

chanics and motor vehicles electro-mechanics, and in the

swoim członkom w następujących zakresach: porady prawne

general construction jobs). The organization assists its mem-

Hotel & SPA Kocierz to wygoda, komfort, doskonała kuch-

Hotel & SPA Kocierz means comfort, convenience, excel-

i doradztwo podatkowe, usługi xero i sekretarskie, spisywanie

bers in the following areas: legal advice and tax consultancy

nia, profesjonalna obsługa oraz szereg atrakcji dla osób spra-

lent cuisine, professional service and a variety of attractions

i rejestrowanie umów uczniowskich, sporządzanie wniosków

services, photocopying and other office services; preparation

gnionych bliskiego kontaktu z naturą, które cenią sobie aktyw-

for those who wish to be close to nature and who appreciate

o refundacje i dofinansowanie kosztów kształcenia młodo-

of student contracts, preparation of refund requests and com-

ny wypoczynek.

the active leisure.

cianych pracowników, współpraca z władzami oświatowymi

pensations for the education of young workers; cooperation

Obecnie obiekt tworzą: hotel o wysokim standardzie na

Today the building complex consists of a high-standard ho-

i szkołami zawodowymi w zakresie szkolenia teoretycznego

with the education authorities and vocational schools as for

245 miejsc, góralska „Karczma na Kocierzu”, sala Konferencyj-

tel up to 245 rooms, the highlander inn – ‘Karczma na Kocierzu’,

uczniów, propagowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

the theoretical training of the students; and finally the en-

no-Balowa, elegancka i stylowa sala „Villa Lamus”, sale szko-

a conference room, an elegant and stylish room ‘Villa Lamus’,

członków cechu i zatrudnianych przez n ich pracowników.

hancement of professional skills of the guild members and

leniowo-konferencyjne „Zbójnicka” i „Biała Izba”, regionalna

and two training/conference rooms, ‘Zbójnicka’ and ‘Biała Izba’

their employees.

„Baciarska Chata”, klub dyskotekowy K2 oraz Centrum SPA

(The White Room); there is a disco club ‘K2’ and the SPA Center

wraz z krytym basenem, park linowy, wypożyczalnia sprzętu

along with an indoor swimming pool, ski equipment rental and

narciarskiego i szkółka narciarska, wypożyczalnia rowerów i

ski school, bicycle and sports equipment rental, and tennis

sprzętu sportowego i korty tenisowe.

courts. The first natural Aqua Park is being put into service.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE ul. Krakowska 130 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 48 62

Hotel & Spa Kocierz

Hotel & Spa Kocierz

31


32

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Tourist Enterprises

W trakcie oddawania do użytku jest pierwszy naturalny

The skiing infrastructure has been thoroughly modernized.

Aqua-Park na tej wysokości n.p.m.. Gruntownie zmodernizo-

There are two ski lifts and two well-lit ski slopes, equipped

wano także infrastrukturę narciarską. Składa się ona z dwóch

with an artificial snow system, with a capacity for 900 persons

wyciągów orczykowych i dwóch oświetlonych i sztucznie na-

per hour. The first lift is 100 m long, with the difference in

śnieżanych tras zjazdowych o przepustowości 900 os/godz.

levels of 15 m, and the ski slope is 150 m long: snowed, lit

Pierwszy wyciąg ma długość 100 m, różnica poziomów 15 m,

and available for both children and beginners. Snow groomers

trasa zjazdowa długości 150 m – naśnieżana, oświetlona, ra-

are used. The second lift is 30 0m long, with the difference in

trakowana, przeznaczona dla dzieci i początkujących. Drugi

levels of 100 m, and the snowed and lit ski slope is 750 long;

wyciąg ma długość 300 m, różnica poziomów 100 m, trasa

it is available for intermediate and advanced skiers. Both ski

zjazdowa długości 750 m – naśnieżana, oświetlona, ratrako-

lifts are located in the Hotel & Spa Kocierz complex. There are

wana, o zróżnicowanym nachyleniu przeznaczona dla śred-

3 free car parks within the short distance to the ski slopes

nio zaawansowanych i zaawansowanych. W bezpośrednim

(3 hundred parking spaces), ski equipment rental, etc.

sąsiedztwie tras zjazdowych znajdują się trzy bezpłatne

In 2010 ‘Kocierz’ is planning to open up new attractions

parkingi (300 miejsc parkingowych), wypożyczalnia sprzętu

for individual tourists, school groups and companies. New in-

narciarskiego, etc.

vestments are to enhance the Andrychow community tourism

W roku 2010 „Kocierz” planuje oddanie nowych atrakcji.

development and encourage the visitors to other parts of the

Będą to: Skansen kultury górniczej, Wioska indiańska – skan-

community (such as the Park of Miniatures, ‘Park Miniatur’, or

sen kultury Indian Ameryki Północnej, Western Country – mia-

the Dinoland – ‘Dinolandia’) to come to ‘Kocierz’ as well, for

steczko kowbojskie, Planetarium, Paintball Leśny i Speedball.

fun combined with education.They are: Skansen of the Mining Culture, The Indian Village, Western Country, Planetarium, Forest Paintball and Speedball.

Hotel & Spa „Kocierz”

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Całoroczne Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne

„Czarny Groń”

tel. +48 33 875 06 00 www.kocierz.pl

Year-round Leisure Center

‘Czarny Groń’

Firma obejmuje wiele różnych rodzajów działalności. Na-

The center offers many different activities, aimed mainly

stawia się głównie na wypoczynek weekendowy adresowany

at children, teenagers, and parents with children. There are

do dzieci, młodzieży i rodziców z dziećmi. Składa się z 9 dom-

9 summer campsites. Each of these is equipped with a bath-

ków campingowych (każdy z nich wyposażony jest w łazienkę,

room, a shower with a toilet, a kitchen with the refrigerator

natrysk z WC, kuchnię z lodówką oraz telewizor; znajdują się

and the TV set (there are 54 accommodation places). There

w nich obecnie 54 miejsca noclegowe), oberży „Czarny Groń”

is a ‘Czarny Groń’ inn with the additional 16 beds, the hotel

z dodatkowymi 16 miejscami noclegowymi, hotelu w budo-

under construction, and a rope park for adults and for chil-

wie, Parku Linowego dla dorosłych i dla dzieci,wieży lotów,

dren, the flight tower, and the following sports facilities: tennis

obiektów sportowych: kortu tenisowego, boiska do siatkówki,

courts, volleyball courts, the nature path ‘Czarny Groń’, artifi-

ścieżki przyrodniczej „Czarny Groń”, oświetlonego sztucznego

cial ice rinks and lit ski slopes complex (can be used in the win-

lodowiska i kompleksu tras narciarskich. W sezonie zimowym

ter time). The future hotel will have: 37 rooms, 2-level dining

można także skorzystać z kuligów. Budowany hotel będzie po-

room: a SPA (with a swimming pool), a banquet hall or a con-

siadał : 37 pokoi, 2-poziomową salę restauracyjną: łącznie 160

ference room (for 60 people), for the total of 160 people.

osób, SPA (basen), salę bankietowo-konferencyjną (60 osób).

By the ski-lifts there are: a ski-equipment rental, a ski

W planach jest także intensywny rozwój ośrodka narciarskie-

school, the lodging house just by the slope, some catering,

go poprzez budowę nowych wyciągów krzesełkowych oraz gondolowych oraz wielu nowych tras narciarskich Firma zamierza także rozszerzyć letnią ofertę aktywnego wypoczynku o nowe pomysły.

and a car park. There are also plans to development the ski resort significantly by building new chair-lifts and gondolas, and a number of new ski slopes. It is our intention to enhance our offer with new suggestions for active holidays.

Przełęcz Kocierska (718 m n.p.m.) Targanice, ul. Beskidzka 206

Tourist Enterprises

Czarny Groń os. Praciaki 91, Rzyki Praciaki, 34-125 Sułkowice tel.+48 33 870 16 30 tel.kom. +48 507 089 761 www.czarnygron.pl www.pracica.pl

33


34

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Park Miniatur „Świat Marzeń”

Tourist Enterprises

The Park of Miniatures ‘The Dream world’

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Park Rozrywki DINOLANDIA

Tourist Enterprises

‘Dinolandia’ an amusement park

Park Miniatur podzielony jest na dwie części: prezentującą

The Park of Miniatures is divided into two parts: the first

W parku znajduje się 50 naturalnej wielkości modeli dino-

In the park there are 50 life-size dinosaur models. In ad-

miniatury najsławniejszych budowli z całego świata, wszyst-

one consists of the miniatures of the most famous buildings

zaurów, oprócz tego – dwie profesjonalne ścieżki do minigol-

dition to that – there are two professional mini golf paths,

kie zbudowane w skali 1:25. Można podziwiać m.in. Akropol,

from around the world, all built in a scale 1:25. You can admire

fa, pola do gry w bule, sztuczna ścianka wspinaczkowa, trasy

specially designed places to play boules, an artificial climbing

Colosseum, Wieżę Eiffla, Biały Dom, Bazylikę św. Marka w We-

the Acropolis, the Colosseum, and the Eiffel Tower, the White

zjazdów tyrolskich, plac zabaw dla młodszych dzieci oraz re-

wall, the ‘Tyrolean’ ski slopes, a playground for younger chil-

necji i budowle Watykanu. W części będącej miniaturą Polski

House, the Basilica of St. Mark’s in Venice and the Vatican

stauracja i sklep z pamiątkami.

dren, a restaurant and a gift shop.

znajdują się wszystkie najsławniejsze budowle naszego kra-

buildings. The second part, which forms a miniature of Poland,

ju. Na obszarze o powierzchni 40 000 m2 znajdują się także:

displays the most famous buildings of our country. Within the

Zielony Labirynt, Mini Lunapark, Kino 4D, kino interaktywne

area of 40,000 sq m there are also other attractions, such

„Akademia Szeryfa”, egipski zamek strachu, itp. atrakcje ad-

as: The Green Maze, The Mini Amusement Park, a 4Dcinema,

resowane do dzieci. Park Miniatur jest bez wątpienia atrakcją

an interactive cinema – ‘Sheriff’s Academy’, and an Egyptian

najchętniej odwiedzaną przez turystów w Gminie Andrychów.

Castle of Fear, etc. All attractions are aimed at children. Our

Zatrudnienie: około 100 osób

Park of Miniatures is undoubtedly the most visited by tourists in the Andrychów municipality.

Park Miniatur Świat Marzeń Inwałd, ul. Wadowicka 169 34-120 Andrychów tel. +48 33 875 73 20 www.parminiatur.com

Employees: around100 people

Park Rozrywki DINOLANDIA Inwałd, ul. Wadowicka 167 34-120 Andrychów tel.+48 33 870 31 13 www.dinolandia.eu

35


36

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Stanica „Hucuł” Józefa Brzazgacza

Tourist Enterprises

Stanitza ‘Hucuł‘ of Józef Brzazgacz

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Stajnia „Pod Dębami”

Tourist Enterprises

‘Under the Oaks’ stable complex

Stanica składa się z piętrowego trójskrzydłowego budynku

Former stanitza consists of three-winged storey building

Przy Stajni pod Dębami funkcjonuje szkółka jazdy konnej,

At ‘Under the Oaks’ stable complex there is a riding scho-

z basztami na skrzydłach. Na parterze znajdują się boksy dla

with turrets. On the ground floor there are stalls for horses

w której można zaznajomić się z licznymi formami tej jazdy,

ol, where you can become familiar with the riding techniques,

koni (dwadzieścia boksów o wymiarach: 3 x 3 metry każdy).

(twenty boxes of size: 3 x 3 meters each). Both the landing

jak: ujeżdżenie, skoki, jazda w terenie, woltyżerka, jazda za-

such as: a dressage, jumps, riding in the open space, bare-

Półpiętro i poddasze zostały przeznaczone na mieszkania i po-

and the attic are used for housing and social facilities, a living

przęgiem.

back riding, or riding the horse carriages.

mieszczenia socjalne, świetlicę, magazynki i łazienki. Skrzydła

room, storerooms and bathrooms. The hotel rooms for guests

Zajęcia prowadzone są w formacie godzinowym, na do-

Guests can hire our qualified instructor hourly, and cho-

budynku zajmują pomieszczenia hotelowe dla gości. Trwają

will be in the wings of the building. The ongoing work is being

brze ujeżdżonych koniach, przez wykwalifikowanego instruk-

ose the quiet horses to learn. ‘Under the Oaks’ stable complex

tam obecnie prace wykończeniowe.

currently finished.

tora. Stajnia pod Dębami posiada 10 boksów pensjonatowych.

have 10 boxes for rent. There are two riding arenas, both indo-

Od dawna działa Szkółka Jeździecka (10 godz. cykl nauki

The Riding School, operating since a long time, has a 10

Ośrodek dysponuje dwiema ujeżdżalniami krytą i otwartą, na

or and in the open air, where visitors can improve their riding

jazdy konnej podstawowej). Szkółka zatrudnia specjalnie wy-

hrs course of a series of basic horse riding lessons on offer.

których to można niezależnie od pory roku i pogody dosko-

skills, regardless of the season or the weather. For lovers of

szkolonych instruktorów. Po zakończeniu podstawowego cy-

There are specially trained instructors in our school. Hav-

nalić swoje umiejętności jeździeckie. Na zwolenników jazdy

the open space rides there are numerous paths waiting, all

klu szkoleń w Stanicy Hucuł można kontynuować naukę jazdy

ing completed the basic training cycle at Stanitza Hucuł, our

w terenie czekają liczne dróżki i ścieżki zlokalizowane na po-

located in the area of 11 meadows and forests. There are four

konnej w Stajni „Pod Dębami” Fryderyka Walaszka na ul. Gra-

guests can continue taking riding lessons in the ‘Under the

wierzchni 11 łąk i lasów. Do dyspozycji są cztery bryczki i troje

carriages and three sleighs (for the winter time).

nicznej w Inwałdzie.

Oaks’ (Stajnia „Pod Dębami”) stable complex of Fryderyk

sań (na zimę).

Stanica oferuje różnorakie formy turystyki konnej: wędrowanie po szlakach Beskidu Małego, przejażdżki bryczkami, kuligi w zimie, itp.

Walaszek in the Graniczna Street in Inwałd. In the Stanitza it is possible to practice various forms of

Ośrodek posiada specjalistyczny sprzęt do przewozu koni, dwie przyczepy dwukonne i koniowóz na cztery konie.

horse-riding: there are hiking trails in the Beskid Mały, the carriage rides, or the sleigh rides in winter, etc.

Stanica Hucuł

Stajnia „Pod Dębami”

ul. Turystyczna 77a, Sułkowice

Inwałd, ul. Graniczna 42

34-120 Andrychów

34-120 Andrychów

tel. +48 509 040 417

tel. +48 33 694 637 501

www.brzazgacz.pl

www.stajnia-poddebami.pl

The resort has specialized equipment for the transport of horses, two two-horse trailers and a horse coach for four horses.

37


38

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Mini ZOO – Kucyk

Tourist Enterprises

Mini ZOO – Little Ponies

z ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej prezen-

Mini ZOO – Little Ponies in Inwałd, Korcza District aimed

tującą zwierzęta do oglądania, kucyki i konie przeznaczone do

for children and teenagers. There are animals on display in the

jazdy rekreacyjnej, gry i zabawy na otwartym terenie, odby-

zoo, ponies and horses for recreational riding, the possibility

wanie zajęć dydaktycznych m.in. z przyrody i geografii. Wła-

to play games in the open space, or the possibility of teaching

ściciele oferują także możliwość organizacji imprez plenero-

the nature and geography lessons. The owners offer a range of

wych i okolicznościowych, festynów, zabaw, biesiad, dyskotek

outdoor events such as: fairs, games, feasts, parties and fam-

i uroczystości rodzinnych: imienin, urodzin, jubileuszy, (pie-

ily celebrations: birthdays, namedays, anniversaries (on offer:

czenie barana lub prosiaka, ogniska, grillowanie, przejażdżki

roasting a piglet or a ram, bonfires, barbecues, horse-drawn

bryczką i wozem drabiniastym do 25 os.

carriage rides, and horse wagon rides up to 25 people).

Mini ZOO – Kucyk

Agro-Spa ‘Leskowiec‘

Ośrodek Joanny i Bogdana Polońskich przeznaczony dla

The Joanna and Bogdan Poloński Center is designed for 16 people, and equipped with the latest equipment for cosmet-

meralność ośrodka (16 osób) pozwala na indywidualny dobór

ics. The small size of Agro-Spa provides intimacy and allows for

zabiegów przez personel dostępny dla klientek przez cały

individual selection of treatment, guaranteed by the staff and

okres pobytu.

available to customers throughout the period of a stay.

ul. Racławicka 32, 34-125 Sułkowice, tel. +48 33 870 19 88, +48 696 292 865 www.agrospa.pl

Gmina wspiera ten typ działalności na wsi oferując takim

The authorities support this type of tourism-oriented activity

gospodarstwom zwolnienia podatkowe. Kilka gospodarstw

in the district by offering tax exemptions to such households.

agro- z kilkuletnim stażem zwiększyło swój potencjał i docho-

Already, several agro-holdings, operating for several years

dy czerpane z turystyki na tyle, że rozpoczęły działalność go-

now, increased their capacity and revenue derived from tour-

spodarczą.

ism so that they were able to set up proper businesses.

Plany związane z nowymi atrakcjami turystycznymi

Plans for new tourist attractions Plans to create new attractions in the large tourist companies have already been included in the descriptions of these companies (see above)

kład „Zamczysko” – na 2,5 hektarach w Inwałdzie powstanie

New investors are creating new attractions such as, for

warownia z dużym dziedzińcem liczącym 1200 m² i podzam-

example, ‘The Castle’ (“Zamczysko”) – on 2.5 acres in Inwałd.

czem, a w nim lochy wraz z średniowiecznymi narzędziami

It will be a stronghold with a large yard and 1200 sq m of

tortur. Obok zamku powstanie też średniowieczna osada

a homestead lying at the foot of the castle, and dungeons

z chatami, w których będą na przykład wyrabiane koszyki

with medieval instruments of torture. Next to the castle there

wiklinowe czy też robione garnki. Wszystko to zlokalizowane

will also be a medieval village with huts. It will be a place for

w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miniatur i Dinolandii.

weaving the wicker baskets or making the clay pots – all hand made. The place is located within the close range to the Park of Miniatures and the Dinoland.

a classic example of a tourism center and SPA combination.

16 osób, wyposażony w najnowszy sprzęt do kosmetyki. Ka-

Agro-Spa „Leskowiec”

In the Andrychów community there are 19 agro-farms and agro-ecotourism ones, as well as one private accommodation.

Nowi inwestorzy tworzą nowe atrakcje takie, jak na przy-

www.agrokucyk.pl

Przykład ośrodka łączącego klasyczną turystykę ze SPA.

Na terenie gminy Andrychów działa 19 gospodarstw agro-

stycznych zostały już zamieszczone w opisach tych firm.

tel. +48 664 468 580

Tourist Enterprises

i ekoturystycznych i jeden obiekt z kwaterami prywatnymi.

Plany tworzenia nowych atrakcji w dużych firmach tury-

Inwałd, os. Korcza

Agro-Spa „Leskowiec”

Przedsiębiorstwa Turystyczne

Fontanna na stawie w Parku Miejskim

Sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II

39


Pozostałe firmy: www.mip.andrychow.eu

www.info-net.com.pl/firmy/andrychow Firmy, które będą chciały być przedstawione w następnej edycji foldera „Przedsiębiorczy Andrychów II”, prosimy o kontakt: Wydzial Rozwoju,Promocji i Współpracy z Zagranicą Rynek 27; tel.+48 33 842 99 36.

Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości i Informatyczne Centrum Edukacyjne Gmina Andrychów wspomaga nowo powstające firmy poprzez wynajem tanich powierzchni, pomoc biurową i doradztwo przez okres trzech lat. Z takiej pomocy korzysta obecnie 30 firm. W MIP-ie rozpoczynały swoją działalność między innymi firmy „SHE” i „Pabor”, które wybudowały własne hale produkcyjne i rozrosły się na tyle, że znajdują się w tym folderze.

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 27, 34-120 Andrychów, tel.: 33 842 99 36 promocja@um.andrychow.pl www.it.andrychow.eu www.andrychow.eu

Fotografie: Zdjęcia nadesłane przez firmy, także zdjęcia z archiwum Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Andrychowie

Druk: „Grafikon” 34-100 Wadowice, Jaroszowice 324 tel. 33 873 46 20, fax 33 873 46 22 e-mail: biuro@grafikon.com.pl www. grafikon.com.pl

Firmy andrychowskie  
Firmy andrychowskie  

Przedsiębiorczość w Gminie Andrychów - 2010

Advertisement